Hiện Đại Ngôn Tình

Vì Gió Ở Nơi Ấy

Trên đời này, rất nhiều chuyện không cần lý do.

Núi non hiểm trở như vậy, tại sao cứ nhất định phải trèo lên?

Vì núi ở nơi ấy.

Đường đi quạnh quẽ như vậy, tại sao cứ nhất định phải tiến tới?

Vì đường ở nơi ấy.

Người nguy hiểm như vậy, tại sao cứ nhất định phải yêu?

Vì người ở nơi ấy.

Trên đời này có một kiểu người: núi ở nơi ấy thì sẽ trèo lên, gió ở nơi ấy thì sẽ đuổi theo, người ở nơi ấy thì sẽ tìm về.

Nguồn : DĐ Lê Quý Đôn


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Cửu Nguyệt Hi
 •  Chương: /47
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0001.mp32018-10-27 18:59
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0002.mp32018-10-27 19:00
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0003.mp32018-10-27 19:00
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0004.mp32018-10-27 19:00
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0005.mp32018-10-27 19:00
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0006.mp32018-10-27 19:00
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0007.mp32018-10-27 19:01
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0008.mp32018-10-27 19:01
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0009.mp32018-10-27 19:01
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0010.mp32018-10-27 19:01
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0011.mp32018-10-27 19:01
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0012.mp32018-10-27 19:02
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0013.mp32018-10-27 19:02
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0014.mp32018-10-27 19:02
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0015.mp32018-10-27 19:02
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0016.mp32018-10-27 19:03
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0017.mp32018-10-27 19:03
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0018.mp32018-10-27 19:03
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0019.mp32018-10-27 19:03
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0020.mp32018-10-27 19:04
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0021.mp32018-10-27 19:04
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0022.mp32018-10-27 19:04
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0023.mp32018-10-27 19:04
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0024.mp32018-10-27 19:04
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0025.mp32018-10-27 19:04
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0026.mp32018-10-27 19:05
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0027.mp32018-10-27 19:05
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0028.mp32018-10-27 19:05
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0029.mp32018-10-27 19:05
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0030.mp32018-10-27 19:06
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0031.mp32018-10-27 19:06
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0032.mp32018-10-27 19:06
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0033.mp32018-10-27 19:06
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0034.mp32018-10-27 19:06
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0035.mp32018-10-27 19:07
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0036.mp32018-10-27 19:07
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0037.mp32018-10-27 19:07
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0038.mp32018-10-27 19:07
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0039.mp32018-10-27 19:07
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0040.mp32018-10-27 19:08
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0041.mp32018-10-27 19:09
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0042.mp32018-10-27 19:09
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0043.mp32018-10-27 19:09
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0044.mp32018-10-27 19:10
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0045.mp32018-10-27 19:10
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0046.mp32018-10-27 19:10
 • vi-gio-o-noi-ay-chuong-0047.mp32018-10-27 19:10
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Xuyên Thành Đại Lão Liên Hôn Đối Tượng

THUYS♥️

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tô Tần

THUYS♥️

Lão Bà Đại Nhân Vạn Vạn Tuế

THUYS♥️

Leave a Reply