Hiện ĐạiHuyền HuyễnKinh Dị

Phía Trước Năng Lượng Cao

Hán Việt: Tiền phương cao năng

Thể loại: Nguyên sang, Nữ tôn, Hiện đại , HE , Kinh dị , Huyền huyễn , Vô hạn lưu , Hắc ám

Nơi này có nguy hiểm nhất nhiệm vụ, có rất nhiều hậu thù lao.

Giây tiếp theo có thể là sinh mệnh chung kết, có thể là không thể quay đầu lại vực sâu, cũng có khả năng cuối cùng trở thành thần, đứng ở chúng sinh đỉnh!


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hoàn Nhĩ WR
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 lựa chọn
 • #2: Chương 2 thần
 • #3: Chương 3 không gian
 • #4: Chương 4 thí luyện
 • #5: Chương 5 chủy thủ
 • #6: Chương 6 hoang vô
 • #7: Chương 7 dân cư
 • #8: Chương 8 trò chơi
 • #9: Chương 9 bắt đầu
 • #10: Chương 10 tự tương
 • #11: Chương 11 tàn sát
 • #12: Chương 12 lâm vào
 • #13: Chương 13 nguy cơ
 • #14: Chương 14 tánh mạng
 • #15: Chương 15 du quan
 • #16: Chương 16 tồn tại
 • #17: Chương 17 tích phân
 • #18: Chương 18 khen thưởng
 • #19: Chương 19 hoan nghênh
 • #20: Chương 20 quang lâm
 • #21: Chương 21 nhiệm vụ
 • #22: Chương 22 nhắc nhở
 • #23: Chương 23 quấy nhiễu
 • #24: Chương 24 bị tập kích
 • #25: Chương 25 người quen
 • #26: Chương 26 tiếng súng
 • #27: Chương 27 mạng người
 • #28: Chương 28 tiền căn
 • #29: Chương 29 hậu quả
 • #30: Chương 30 chủ động
 • #31: Chương 31 bộc phát
 • #32: Xin nghỉ điều
 • #33: Xin nghỉ điều
 • #34: Xin nghỉ điều
 • #35: Chương 32 sát khí
 • #36: Chương 33 người chết
 • #37: Chương 34 bọ ngựa
 • #38: Chương 35 bắt ve
 • #39: Chương 36 hoàng tước
 • #40: Chương 37 ở phía sau
 • #41: Chương 38 xảy ra chuyện
 • #42: Chương 39 ai là
 • #43: Chương 40 hung thủ
 • #44: Chương 41 thúc thủ
 • #45: Chương 42 vô sách
 • #46: Chương 43 mưa gió
 • #47: Chương 44 dục tới
 • #48: Chương 45 chủ động
 • #49: Chương 46 xuất kích
 • #50: Chương 47 mất tích
 • #51: Chương 48 hợp tác
 • #52: Chương 49 cầu sinh
 • #53: Chương 50 tìm kiếm
 • #54: Chương 51 tung tích
 • #55: Chương 52 săn giết
 • #56: Chương 53 hoài nghi
 • #57: Chương 54 tìm người
 • #58: Chương 55 5 hào
 • #59: Chương 56 giải thích
 • #60: Chương 57 thành ý
 • #61: Chương 58 điểm danh
 • #62: Chương 59 đừng nói
 • #63: Chương 60 nổ súng
 • #64: Chương 61 hoàn thành
 • #65: Chương 62 cường hóa
 • #66: Chương 63 có người
 • #67: Chương 64 mở cửa
 • #68: Chương 65 giết người
 • #69: Chương 66 diệt khẩu
 • #70: Chương 67 tiếp 2
 • #71: Chương 68 liền 3
 • #72: Chương 69 ngươi đâu
 • #73: Chương 70 dự kiến
 • #74: Chương 71 ở ngoài
 • #75: Chương 72 may mắn
 • #76: Chương 73 tránh ra
 • #77: Chương 74 ước định
 • #78: Chương 75 kết hạ
 • #79: Chương 76 sống núi
 • #80: Chương 77 tiểu tâm
 • #81: Chương 78 lời nói khách sáo
 • #82: Chương 79 đêm phóng
 • #83: Chương 80 manh mối
 • #84: Chương 81 quan sát
 • #85: Chương 82 minh bạch
 • #86: Chương 83 có cá
 • #87: Chương 84 thượng câu
 • #88: Chương 85 sát cá
 • #89: Chương 86 giảng hòa
 • #90: Chương 87 cắn nuốt
 • #91: Chương 88 điểu đàn
 • #92: Chương 89 bức nàng
 • #93: Chương 90 nói ra
 • #94: Chương 91 tình hình cụ thể và tỉ mỉ
 • #95: Chương 92 rốt cuộc
 • #96: Chương 93 là ai
 • #97: Chương 94 tâm cơ
 • #98: Chương 95 bước đầu
 • #99: Chương 96 hiệp nghị
 • #100: Chương 97 nguy hiểm
 • #101: Chương 98 tiến đến
 • #102: Chương 99 nguy cấp
 • #103: Chương 100 thời khắc
 • #104: Chương 101 đồng lòng
 • #105: Chương 102 đánh lén
 • #106: Chương 103 phóng hỏa
 • #107: Chương 104 hợp tác
 • #108: Chương 105 con dơi
 • #109: Chương 106 thực nghiệm
 • #110: Chương 107 sắp
 • #111: Chương 108 thượng đảo
 • #112: Chương 109 chế định
 • #113: Chương 110 mục tiêu
 • #114: Chương 111 lẫn nhau
 • #115: Chương 112 uy hiếp
 • #116: Chương 113 chuẩn bị
 • #117: Chương 114 nhập đảo
 • #118: Chương 115 gặp nạn
 • #119: Chương 116 đệ 2
 • #120: Chương 117 tiến trình
 • #121: Chương 118 sắp chết
 • #122: Chương 119 phản công
 • #123: Chương 120 tiến hóa
 • #124: Chương 121 tái ngộ
 • #125: Chương 122 con nhện
 • #126: Chương 123 hy vọng
 • #127: Chương 124 huyền cơ
 • #128: Chương 125 trả thù
 • #129: Chương 126 các hiện
 • #130: Chương 127 thần thông
 • #131: Chương 128 phong thuỷ
 • #132: Chương 129 thay phiên
 • #133: Chương 130 mấu chốt
 • #134: Chương 131 điều kiện
 • #135: Chương 132 tiếp tục
 • #136: Chương 133 yên tĩnh
 • #137: Chương 134 gợn sóng
 • #138: Chương 135 tái khởi
 • #139: Chương 136 chết
 • #140: Chương 137 chạy trốn
 • #141: Chương 138 kết minh
 • #142: Chương 139 4 hào
 • #143: Chương 140 chi tử
 • #144: Chương 141 tiêu hóa
 • #145: Chương 142 hy vọng
 • #146: Chương 143 phiền toái
 • #147: Chương 144 đề cao
 • #148: Chương 145 cảnh giác
 • #149: Chương 146 lang tập
 • #150: Chương 147 giúp đỡ
 • #151: Chương 148 giảo hoạt
 • #152: Chương 149 tai hoạ ngầm
 • #153: Chương 150 sơ hở
 • #154: Chương 151 ta đi
 • #155: Chương 152 lâm trận
 • #156: Chương 153 phản chiến
 • #157: Chương 154 ác ý
 • #158: Chương 155 có khác
 • #159: Chương 156 sở đồ
 • #160: Chương 157 cố bố
 • #161: Chương 158 nghi trận
 • #162: Chương 159 binh không
 • #163: Chương 160 ghét trá
 • #164: Chương 161 đuổi bắt
 • #165: Chương 162 dụ bắt
 • #166: Chương 163 tranh đoạt
 • #167: Chương 164 uổng phí
 • #168: Chương 165 tâm cơ
 • #169: Chương 166 trời cho
 • #170: Chương 167 cơ hội tốt
 • #171: Chương 168 nửa đường
 • #172: Chương 169 sát ra
 • #173: Chương 170 không xong
 • #174: Chương 171 bước vào
 • #175: Chương 172 tuyệt cảnh
 • #176: Chương 173 thực nghiệm
 • #177: Chương 174 tử lộ
 • #178: Chương 175 đánh lén
 • #179: Chương 176 nguồn điện
 • #180: Chương 177 mở ra
 • #181: Chương 178 gắn liền với thời gian
 • #182: Chương 179 đã muộn
 • #183: Chương 180 1 đánh cuộc
 • #184: Chương 181 không phải
 • #185: Chương 182 đáy biển
 • #186: Chương 183 bằng hữu
 • #187: Chương 184 phá tan
 • #188: Chương 185 cái chắn
 • #189: Chương 186 chạy trốn
 • #190: Chương 187 không chọn
 • #191: Chương 188 thủ đoạn
 • #192: Chương 189 3 hào
 • #193: Chương 190 hiến tế
 • #194: Chương 191 phúc họa
 • #195: Chương 192 gắn bó
 • #196: Chương 193 vật cạnh
 • #197: Chương 194 thiên trạch
 • #198: Chương 195 giao xà
 • #199: Chương 196 người tính
 • #200: Chương 197 không bằng
 • #201: Chương 198 thiên tính
 • #202: Chương 199 đẩu sinh
 • #203: Chương 200 biến dị
 • #204: Chương 201 tuyệt chỗ
 • #205: Chương 202 phùng sinh
 • #206: Chương 203 9 chết
 • #207: Chương 204 1 sinh
 • #208: Chương 205 Nữ Oa
 • #209: Chương 206 nhân tâm
 • #210: Chương 207 hiểm ác
 • #211: Chương 208 mở ra
 • #212: Chương 209 truyền tống
 • #213: Chương 210 cùng ta
 • #214: Chương 211 đi thôi
 • #215: Chương 212 đạt được
 • #216: Chương 213 linh lực
 • #217: Chương 214 mẫu tính
 • #218: Chương 215 gặp mặt
 • #219: Chương 216 tuần tra
 • #220: Chương 217 xa lánh
 • #221: Chương 218 giao dịch
 • #222: Chương 219 lánh đời
 • #223: Chương 220 gia tộc
 • #224: Chương 221 phòng ở
 • #225: Chương 222 hung trạch
 • #226: Chương 223 nhạc đệm
 • #227: Chương 224 kiểm tra phòng
 • #228: Chương 225 giao phong
 • #229: Chương 226 tai hoạ ngầm
 • #230: Chương 227 thuần phục
 • #231: Chương 228 tuần tra
 • #232: Chương 229 chuyển nhà
 • #233: Chương 230 ăn ý
 • #234: Chương 231 hung tướng
 • #235: Chương 232 tất lộ
 • #236: Chương 233 phỏng đoán
 • #237: Chương 234 vong Tần
 • #238: Chương 235 phi Sở
 • #239: Chương 236 oán khí
 • #240: Chương 237 tiết lộ
 • #241: Chương 238 mặt mày
 • #242: Chương 239 oán khí
 • #243: Chương 240 người chết
 • #244: Chương 241 phát hiện
 • #245: Chương 242 1 vô
 • #246: Chương 243 thu hoạch
 • #247: Chương 244 mặt mày
 • #248: Chương 245 lệ quỷ
 • #249: Chương 246 chết vào
 • #250: Chương 247 bỏ mạng
 • #251: Chương 248 nửa đêm
 • #252: Chương 249 kinh hồn
 • #253: Chương 250 điểm đáng ngờ
 • #254: Chương 251 âm khí
 • #255: Chương 252 người chết
 • #256: Chương 253 có thể
 • #257: Chương 254 sống lại
 • #258: Chương 255 người chết
 • #259: Chương 256 trở về
 • #260: Chương 257 tử vong
 • #261: Chương 258 thông tri
 • #262: Chương 259 âm khí
 • #263: Chương 260 đầu 7
 • #264: Chương 261 10 chỉ
 • #265: Chương 262 khẩn khấu
 • #266: Chương 263 phục kích
 • #267: Chương 264 tới
 • #268: Chương 265 kinh hồn
 • #269: Chương 266 ra tới
 • #270: Chương 267 giao phong
 • #271: Chương 268 hạng trang
 • #272: Chương 269 múa kiếm
 • #273: Chương 270 ý ở
 • #274: Chương 271 phái công
 • #275: Chương 272 quỷ khóc
 • #276: Chương 272 uy lực
 • #277: Chương 273 chạy thoát
 • #278: Chương 274 công bại
 • #279: Chương 275 sắp thành
 • #280: Chương 276 ẩn thân
 • #281: Chương 277 rồng ngâm
 • #282: Chương 278 lại trốn
 • #283: Chương 279 mao cốt
 • #284: Chương 280 sợ hãi
 • #285: Chương 281 điều hổ
 • #286: Chương 282 ly sơn
 • #287: Chương 283 oán nợ
 • #288: Chương 284 lo lắng âm thầm
 • #289: Chương 285 ngộ đạo
 • #290: Chương 286 gắn bó
 • #291: Chương 287 vì mệnh
 • #292: Chương 288 nhân tính
 • #293: Chương 289 là thần
 • #294: Chương 290 phùng hung
 • #295: Chương 291 hóa cát
 • #296: Chương 392 cảnh giới
 • #297: Chương 292 cảnh giới
 • #298: Chương 293 giải quyết
 • #299: Chương 294 tai hoạ ngầm
 • #300: Chương 295 vật về
 • #301: Chương 296 thu thập
 • #302: Chương 297 giải quyết tốt hậu quả
 • #303: Chương 298 xác minh
 • #304: Chương 299 tới chơi
 • #305: Chương 300 nguyên chủ
 • #306: Chương 301 lấy 2
 • #307: Chương 302 triển 1
 • #308: Chương 303 răng nọc
 • #309: Chương 304 uy hiếp
 • #310: Chương 305 ôn chuyện
 • #311: Chương 306 nơi đi
 • #312: Chương 307 xôn xao
 • #313: Chương 308 chưa từng
 • #314: Chương 309 gặp mặt
 • #315: Chương 310 hoàn toàn mới
 • #316: Chương 311 văn chương
 • #317: Chương 312 báo danh
 • #318: Chương 313 tân
 • #319: Chương 314 đồ đằng
 • #320: Chương 315 thoát đi
 • #321: Chương 316 đường hầm
 • #322: Chương 317 chạy nạn
 • #323: Chương 318 mạng người
 • #324: Chương 319 thu hoạch
 • #325: Chương 320 người khổng lồ
 • #326: Chương 321 đầu đương
 • #327: Chương 322 này hướng
 • #328: Chương 323 song đầu
 • #329: Chương 324 cự khuyển
 • #330: Chương 325 không phục
 • #331: Chương 326 đi tìm chết
 • #332: Chương 327 nắm tay
 • #333: Chương 328 sóng vai
 • #334: Chương 329 đối phó với địch
 • #335: Chương 330 quá độ
 • #336: Chương 331 thần uy
 • #337: Chương 332 thạch hóa
 • #338: Chương 333 ngươi ở
 • #339: Chương 334 tìm chết
 • #340: Chương 335 quảng trường
 • #341: Chương 336 tế đàn
 • #342: Chương 337 dị tâm
 • #343: Chương 338 cường cường
 • #344: Chương 339 liên thủ
 • #345: Chương 340 vong linh
 • #346: Chương 341 tế đàn
 • #347: Chương 342 sao trời
 • #348: Chương 343 đại trận
 • #349: Chương 344 đứng vững
 • #350: Chương 345 triệu hoán
 • #351: Chương 346 pháp sư
 • #352: Chương 347 tới
 • #353: Chương 348 tinh thần
 • #354: Chương 349 năng lượng
 • #355: Chương 350 công kích
 • #356: Chương 351 chính diện
 • #357: Chương 352 giao phong
 • #358: Chương 353 hấp thu
 • #359: Chương 354 sơ hiện
 • #360: Chương 355 manh mối
 • #361: Chương 356 nghịch chuyển
 • #362: Chương 357 tình báo
 • #363: Chương 358 trở về
 • #364: Chương 359 quyết định
 • #365: Chương 360 phương hướng
 • #366: Chương 361 tuần hoàn
 • #367: Chương 362 không gian
 • #368: Chương 363 dời đi
 • #369: Chương 364 thật thật
 • #370: Chương 365 giả giả
 • #371: Chương 366 nguyên thần
 • #372: Chương 367 tìm được
 • #373: Chương 368 kinh động
 • #374: Chương 369 dời đi
 • #375: Chương 370 mục tiêu
 • #376: Chương 371 trốn chi
 • #377: Chương 372 yêu yêu
 • #378: Chương 373 xà quật
 • #379: Chương 374 cấp bậc
 • #380: Chương 375 áp chế
 • #381: Chương 376 an toàn
 • #382: Chương 377 vượt qua
 • #383: Chương 378 địa tinh
 • #384: Chương 379 sào huyệt
 • #385: Chương 380 cứu ta
 • #386: Chương 381 huyết sắc
 • #387: Chương 382 hiệp lộ
 • #388: Chương 383 tương phùng
 • #389: Chương 384 quy tắc
 • #390: Chương 385 thời không
 • #391: Chương 386 địa ngục
 • #392: Chương 387 3 đầu
 • #393: Chương 388 đồng bạn
 • #394: Chương 389 đại chiến
 • #395: Chương 390 1 xúc
 • #396: Chương 391 tức phát
 • #397: Chương 392 cứu viện
 • #398: Chương 393 2 đội
 • #399: Chương 394 hợp 2
 • #400: Chương 395 vì 1
 • #401: Chương 396 chiến thư
 • #402: Chương 397 dị biến
 • #403: Chương 398 uẩn dưỡng
 • #404: Chương 399 điểm đáng ngờ
 • #405: Chương 400 tình huống
 • #406: Chương 401 tỷ thí
 • #407: Chương 402 mới tới
 • #408: Chương 403 luận bàn
 • #409: Chương 404 lực lượng
 • #410: Chương 405 kêu đình
 • #411: Chương 506 sự không
 • #412: Chương 406 sự không
 • #413: Chương 407 quan mình
 • #414: Chương 408 khảo hạch
 • #415: Chương 409 mỏ
 • #416: Chương 410 làm khó dễ
 • #417: Chương 411 lời đồn đãi
 • #418: Chương 412 đánh nhau
 • #419: Chương 413 đánh gãy
 • #420: Chương 414 ôm lấy
 • #421: Chương 415 một lần nữa
 • #422: Chương 416 nhận thua
 • #423: Chương 417 sao trời
 • #424: Chương 418 chi hải
 • #425: Chương 419 1 cánh tay
 • #426: Chương 420 chi lực
 • #427: Chương 421 tiểu thí
 • #428: Chương 422 xin nghỉ
 • #429: Chương 423 manh mối
 • #430: Chương 424 manh mối
 • #431: Chương 424 quan hệ
 • #432: Chương 425 phân công nhau
 • #433: Chương 426 hoài nghi
 • #434: Chương 427 mồi
 • #435: Chương 428 ra tới
 • #436: Chương 429 đắc thủ
 • #437: Chương 430 3 điều
 • #438: Chương 431 cá lớn
 • #439: Chương 432 ác chiến
 • #440: Chương 433 rốt cuộc
 • #441: Chương 434 hiện thế
 • #442: Chương 435 tranh đoạt
 • #443: Chương 436 nguy cơ
 • #444: Chương 437 tiến hóa
 • #445: Chương 438 trấn áp
 • #446: Chương 439 phát hiện
 • #447: Chương 440 kinh động
 • #448: Chương 441 kẻ thù
 • #449: Chương 442 ám sát
 • #450: Chương 443 lẻn vào
 • #451: Chương 444 thăng cảnh
 • #452: Chương 445 giả đan
 • #453: Chương 446 hấp hối
 • #454: Chương 447 1 niệm
 • #455: Chương 448 chi gian
 • #456: Chương 449 tha cho hắn
 • #457: Chương 495 lấy hay bỏ
 • #458: Chương 496 manh mối
 • #459: Chương 497 giao lưu
 • #460: Chương 498 thủ tiêu
 • #461: Chương 450 lấy hay bỏ
 • #462: Chương 451 manh mối
 • #463: Chương 452 giao lưu
 • #464: Chương 453 thủ tiêu
 • #465: Chương 454 tin tức
 • #466: Chương 455 hỏi thăm
 • #467: Chương 501 hoài nghi
 • #468: Chương 502 có thể mang
 • #469: Chương 503 ác ý
 • #470: Chương 504 khe sâu
 • #471: Chương 456 hoài nghi
 • #472: Chương 457 có thể mang
 • #473: Chương 458 ác ý
 • #474: Chương 459 khe sâu
 • #475: Chương 460 phế thuyền
 • #476: Chương 461 tiến vào
 • #477: Chương 462 bút ký
 • #478: Chương 463 kiểu mới
 • #479: Chương 464 quái vật
 • #480: Chương 465 đột phá
 • #481: Chương 466 phong hỏa
 • #482: Chương 467 người mặt
 • #483: Chương 468 nhện khổng lồ
 • #484: Chương 469 hiểu lầm
 • #485: Chương 470 vây đổ
 • #486: Chương 471 vận may
 • #487: Chương 472 phiền toái
 • #488: Chương 473 kiến trúc
 • #489: Chương 474 hợp tác
 • #490: Chương 475 dưới nước
 • #491: Chương 476 ẩn thân
 • #492: Chương 477 bị cứu
 • #493: Chương 478 tới trước
 • #494: Chương 479 khiến cho
 • #495: Chương 480 bị lạc
 • #496: Chương 481 chi thành
 • #497: Chương 482 manh mối
 • #498: Chương 483 giang tinh
 • #499: Chương 484 soát người
 • #500: Chương 485 cương mà
 • #501: Chương 486 bất tử
 • #502: Chương 487 dẫn dắt rời đi
 • #503: Chương 488 nhiệm vụ
 • #504: Chương 489 thư tín
 • #505: Chương 490 tử lộ
 • #506: Chương 491 rời đi
 • #507: Chương 492 thủy hệ
 • #508: Chương 493 cơ thể mẹ
 • #509: Chương 494 vô hình
 • #510: Chương 495 địa chấn
 • #511: Chương 496 phản bội
 • #512: Chương 497 chém giết
 • #513: Chương 498 chính diện
 • #514: Chương 499 mượn
 • #515: Chương 500 chạy ra
 • #516: Chương 501 lai lịch
 • #517: Chương 502 huyền tinh
 • #518: Chương 502 dấu vết
 • #519: Chương 504 chậm lại
 • #520: Chương 505 đánh cuộc
 • #521: Chương 506 năng lực
 • #522: Chương 507 đuổi người
 • #523: Chương 508 bóc trần
 • #524: Chương 509 thần bí
 • #525: Chương 510 tiến vào
 • #526: Chương 511 xảo ngộ
 • #527: Chương 512 cố nhân
 • #528: Chương 513 nhìn trộm
 • #529: Chương 514 theo dõi
 • #530: Chương 515 chạy trốn
 • #531: Chương 516 bị vây
 • #532: Chương 517 âm thi
 • #533: Chương 518 trận pháp
 • #534: Chương 519 giết địch
 • #535: Chương 520 trữ vật
 • #536: Chương 521 nhẫn
 • #537: Chương 522 phong ấn
 • #538: Chương 523 người quen
 • #539: Chương 524 đại năng
 • #540: Chương 525 truyền thuyết
 • #541: Chương 526 thám hiểm
 • #542: Chương 527 quỷ đầu
 • #543: Chương 528 vào động
 • #544: Chương 529 dưới nền đất
 • #545: Chương 530 phương vị
 • #546: Chương 531 nhập khẩu
 • #547: Chương 532 hổ ảnh
 • #548: Chương 533 cảnh tượng
 • #549: Chương 534 cục trung
 • #550: Chương 535 ảo cảnh
 • #551: Chương 536 nói
 • #552: Chương 537 tân nương
 • #553: Chương 538 lựa chọn
 • #554: Chương 539 hẳn phải chết
 • #555: Chương 540 không thể nghi ngờ
 • #556: Chương 541 chú định
 • #557: Chương 542 8 phương
 • #558: Chương 543 trận pháp
 • #559: Chương 544 máu
 • #560: Chương 545 thầm hận
 • #561: Chương 546 quy tắc
 • #562: Chương 547 sói tru
 • #563: Chương 548 0 quỷ
 • #564: Chương 549 ác đấu
 • #565: Chương 550 5 chỉ
 • #566: Chương 551 quỷ đầu
 • #567: Chương 552 cường đoạt
 • #568: Chương 553 cổ trận
 • #569: Chương 554 mưu toan
 • #570: Chương 555 chân long
 • #571: Chương 556 điện thiểm
 • #572: Chương 557 đại chiêu
 • #573: Chương 558 ẩn thân
 • #574: Chương 559 nơi
 • #575: Chương 560 thái âm
 • #576: Chương 561 dưới nền đất
 • #577: Chương 562 hút vào
 • #578: Chương 563 kim ve
 • #579: Chương 564 hấp dẫn
 • #580: Chương 565 đánh bất ngờ
 • #581: Chương 566 sống lại
 • #582: Chương 567 nguy cơ
 • #583: Chương 568 đoạt xá
 • #584: Chương 569 thất bại
 • #585: Chương 570 quay giáo
 • #586: Chương 571 hỗn độn
 • #587: Chương 572 thanh đèn
 • #588: Chương 573 tín nhiệm
 • #589: Chương 574 không tốc
 • #590: Chương 575 chi khách
 • #591: Chương 576 giữ gìn
 • #592: Chương 577 lấy cớ
 • #593: Chương 578 thần thông
 • #594: Chương 579 sơ thí
 • #595: Chương 580 thần thông
 • #596: Chương 580 lấy đi
 • #597: Chương 581 đuổi tới
 • #598: Chương 582 chạy trốn
 • #599: Chương 583 bị đổ
 • #600: Chương 584 thần thức
 • #601: Chương 585 dụ bắt
 • #602: Chương 586 biên giới
 • #603: Chương 587 chi môn
 • #604: Chương 588 đan bạo
 • #605: Chương 589 trí chi
 • #606: Chương 590 tử địa
 • #607: Chương 591 hậu sinh
 • #608: Chương 592 thức tỉnh
 • #609: Chương 593 lực lượng
 • #610: Chương 594 thần ngục
 • #611: Chương 595 dụ hoặc
 • #612: Chương 596 thỉnh giáo
 • #613: Chương 597 triệu hoán
 • #614: Chương 598 nghi vấn
 • #615: Chương 599 thật hương
 • #616: Chương 600 các hiện
 • #617: Chương 601 thần thông
 • #618: Chương 602 hút vào
 • #619: Chương 603 con rết
 • #620: Chương 604 lấy đan
 • #621: Chương 605 quá vãng
 • #622: Chương 606 trung giai
 • #623: Chương 607 tương phản
 • #624: Chương 608 đưa hóa
 • #625: Chương 609 tới cửa
 • #626: Chương 610 bọ ngựa
 • #627: Chương 611 bắt ve
 • #628: Chương 612 thần thông
 • #629: Chương 613 đánh thức
 • #630: Chương 614 hoàng tước
 • #631: Chương 615 ở phía sau
 • #632: Chương 616 vạn muỗi
 • #633: Chương 617 thân thể
 • #634: Chương 618 thủ cây
 • #635: Chương 619 đãi thỏ
 • #636: Chương 620 Phật tu
 • #637: Chương 621 thời cơ
 • #638: Chương 622 liên thủ
 • #639: Chương 623 thiên băng
 • #640: Chương 624 căn nguyên
 • #641: Chương 625 chi lực
 • #642: Chương 626 5 màu
 • #643: Chương 627 khiêu khích
 • #644: Chương 628 gian kế
 • #645: Chương 629 bổ thiên
 • #646: Chương 630 thần cảnh
 • #647: Chương 631 quá vãng
 • #648: Chương 632 tiến giai
 • #649: Chương 633 luyện hóa
 • #650: Chương 634 thế tộc
 • #651: Chương 635 kiếm phôi
 • #652: Chương 636 ban hồn
 • #653: Chương 637 huyền thiên
 • #654: Chương 638 ban danh
 • #655: Chương 639 dị động
 • #656: Chương 640 đề điểm
 • #657: Chương 641 nội tâm
 • #658: Chương 642 lĩnh ngộ
 • #659: Chương 643 dạy dỗ
 • #660: Chương 644 phương thức
 • #661: Chương 645 nhận được
 • #662: Chương 646 thẻ bài
 • #663: Chương 647 lựa chọn
 • #664: Chương 648 truyền thuyết
 • #665: Chương 649 hỏi thăm
 • #666: Chương 650 ép hỏi
 • #667: Chương 651 tiến quật
 • #668: Chương 652 hứa hẹn
 • #669: Chương 653 chỉ lộ
 • #670: Chương 654 hồ nước
 • #671: Chương 655 vui đùa
 • #672: Chương 656 nội có
 • #673: Chương 657 Ý Xương
 • #674: Chương 658 khách quý
 • #675: Chương 659 hiến tế
 • #676: Chương 660 thánh miếu
 • #677: Chương 661 họa hổ
 • #678: Chương 662 với môn
 • #679: Chương 663 quỷ không
 • #680: Chương 664 dám vào
 • #681: Chương 665 tiếng khóc
 • #682: Chương 666 trốn
 • #683: Chương 667 hắc kén
 • #684: Chương 668 thánh miếu
 • #685: Chương 669 triền long
 • #686: Chương 670 hỏi trách
 • #687: Chương 671 giằng co
 • #688: Chương 672 phá kén
 • #689: Chương 673 trọng sinh
 • #690: Chương 674 che dấu
 • #691: Chương 675 đã đến
 • #692: Chương 676 hiến tế
 • #693: Chương 677 nghi thức
 • #694: Chương 678 tới
 • #695: Chương 679 phạm 5
 • #696: Chương 680 4 mặt
 • #697: Chương 681 sở ca
 • #698: Chương 682 đại triển
 • #699: Chương 683 thần thông
 • #700: Chương 684 chết mà
 • #701: Chương 685 sống lại
 • #702: Chương 686 hồi môn
 • #703: Chương 687 phong ba
 • #704: Chương 688 uy lực
 • #705: Chương 689 xin lỗi
 • #706: Chương 690 lựa chọn
 • #707: Chương 691 biến cố
 • #708: Chương 692 anh hùng
 • #709: Chương 693 sơ tâm
 • #710: Chương 694 nghe lời
 • #711: Chương 695 quá vãng
 • #712: Chương 696 nhân tâm
 • #713: Chương 697 hiểm ác
 • #714: Chương 698 tiểu nhân
 • #715: Chương 699 5 ngày
 • #716: Chương 700 đại chiến
 • #717: Chương 701 đem khởi
 • #718: Chương 702 vốn dĩ
 • #719: Chương 703 bộ dáng
 • #720: Chương 704 đồ đằng
 • #721: Chương 705 sống lại
 • #722: Chương 707 hắc long
 • #723: Chương 708 cứu mạng
 • #724: Chương 709 thử
 • #725: Chương 710 lưu
 • #726: Chương 711 0 năm
 • #727: Chương 712 thi đàn
 • #728: Chương 713 kỳ diệu
 • #729: Chương 714 cùng bàn
 • #730: Chương 715 thác ra
 • #731: Chương 716 ban ân
 • #732: Chương 717 biên đi
 • #733: Chương 718 liều mạng
 • #734: Chương 719 không tin
 • #735: Chương 720 cướp lấy
 • #736: Chương 721 âm hắn
 • #737: Chương 722 xuất thế
 • #738: Chương 723 lực lượng
 • #739: Chương 724 ác chiến
 • #740: Chương 725 thần uy
 • #741: Chương 726 thượng cống
 • #742: Chương 727 hoài nghi
 • #743: Chương 728 bối chủ
 • #744: Chương 729 hồn
 • #745: Chương 730 trở lại
 • #746: Chương 731 nhận túng
 • #747: Chương 732 bằng hữu
 • #748: Chương 733 trứng màu
 • #749: Chương 734 Phẩm La ( này 1 chương là trứng màu kết thúc đối với trứng màu không có hứng thú…
 • #750: Chương 734 Phẩm La
 • #751: Chương 735 cùng bệnh
 • #752: Chương 736 tương liên
 • #753: Chương 737 độ kiếp
 • #754: Chương 738 phân thần
 • #755: Chương 739 lột da
 • #756: Chương 740 thế tộc
 • #757: Chương 741 phục bút
 • #758: Chương 742 dấu vết
 • #759: Chương 743 điểm đáng ngờ
 • #760: Chương 744 thật mạnh
 • #761: Chương 745 âm mưu
 • #762: Chương 746 phát hiện
 • #763: Chương 747 dự cảm
 • #764: Chương 748 thiên phú
 • #765: Chương 749 dị biến
 • #766: Chương 750 thú đàn
 • #767: Chương 751 thú vương
 • #768: Chương 752 tới
 • #769: Chương 753 từ từ
 • #770: Chương 754 hỗn độn
 • #771: Chương 755 linh châu
 • #772: Chương 756 bạc ảnh
 • #773: Chương 757 dã tâm
 • #774: Chương 758 lại đây
 • #775: Chương 759 xác nhận
 • #776: Chương 760 ăn ý
 • #777: Chương 761 hợp tác
 • #778: Chương 762 lộ ra ngoài
 • #779: Chương 763 tham niệm
 • #780: Chương 764 có hại
 • #781: Chương 765 phân thân
 • #782: Chương 766 chi thuật
 • #783: Chương 767 gãy chân
 • #784: Chương 768 uy đan
 • #785: Chương 769 chọn chủ
 • #786: Chương 770 đi trước
 • #787: Chương 771 kẻ thù
 • #788: Chương 772 gặp mặt
 • #789: Chương 773 đánh chết
 • #790: Chương 774 tử thương
 • #791: Chương 775 nhắc nhở
 • #792: Chương 776 trở về
 • #793: Chương 777 chốn cũ
 • #794: Chương 778 quyết định
 • #795: Chương 779 cố nhân
 • #796: Chương 780 xin giúp đỡ
 • #797: Chương 781 thi cổ
 • #798: Chương 782 hỗ trợ
 • #799: Chương 783 cổ trạch
 • #800: Chương 784 sát thi
 • #801: Chương 785 càn quét
 • #802: Chương 786 duyên phận
 • #803: Chương 787 bạn cũ
 • #804: Chương 788 ôn chuyện
 • #805: Chương 789 năm đó
 • #806: Chương 790 Bùi thị
 • #807: Chương 791 điên cuồng
 • #808: Chương 792 lại lần nữa
 • #809: Chương 793 vớ vẩn
 • #810: Chương 794 chứng cứ
 • #811: Chương 795 bắt được
 • #812: Chương 796 hung phạm
 • #813: Chương 797 xé rách
 • #814: Chương 798 báo tin
 • #815: Chương 799 vây công
 • #816: Chương 800 Phật ảnh
 • #817: Chương 801 Thời Việt
 • #818: Chương 802 mất khống chế
 • #819: Chương 803 diệt Phật
 • #820: Chương 804 thức tỉnh
 • #821: Chương 805 báo thù
 • #822: Chương 806 rời đi
 • #823: Chương 807 giáo huấn
 • #824: Chương 808 hỏi thanh
 • #825: Chương 809 truy nã
 • #826: Chương 810 quỷ tu
 • #827: Chương 811 thu hoạch
 • #828: Chương 812 uy lực
 • #829: Chương 813 hành trình
 • #830: Chương 814 quái nhân
 • #831: Chương 815 ma pháp
 • #832: Chương 816 hành tăng
 • #833: Chương 817 vị trí
 • #834: Chương 818 chuyện xưa
 • #835: Chương 819 manh mối
 • #836: Chương 821 lựa chọn
 • #837: Chương 822 tiên đoán
 • #838: Chương 823 giải thích
 • #839: Chương 824 cốt cánh tay
 • #840: Chương 825 dị biến
 • #841: Chương 826 bất tử
 • #842: Chương 827 sinh vật
 • #843: Chương 828 cốt long
 • #844: Chương 829 mật chú
 • #845: Chương 830 bắt người
 • #846: Chương 831 hợp tác
 • #847: Chương 832 tín ngưỡng
 • #848: Chương 833 thôn xóm
 • #849: Chương 834 giáo đường
 • #850: Chương 835 tra xét
 • #851: Chương 836 quạ đen
 • #852: Chương 837 giáo đường
 • #853: Chương 838 bút ký
 • #854: Chương 839 người chết
 • #855: Chương 840 diệt sạch
 • #856: Chương 841 thức tỉnh
 • #857: Chương 842 ám ảnh
 • #858: Chương 843 ma nhện
 • #859: Chương 844 đại triển
 • #860: Chương 846 thần uy
 • #861: Chương 847 hắc ám
 • #862: Chương 848 kỷ nguyên
 • #863: Chương 849 quân chủ
 • #864: Chương 850 động thủ
 • #865: Chương 851 tín niệm
 • #866: Chương 852 ác đấu
 • #867: Chương 853 không phục
 • #868: Chương 854 liền đánh
 • #869: Chương 855 sau giai
 • #870: Chương 856 hiểu được
 • #871: Chương 857 giật mình
 • #872: Chương 858 ghen ghét
 • #873: Chương 859 hoài nghi
 • #874: Chương 860 lộ tuyến
 • #875: Chương 861 tới
 • #876: Chương 862 thẳng thắn
 • #877: Chương 863 điều kiện
 • #878: Chương 864 khởi động
 • #879: Chương 865 truyền tống
 • #880: Chương 866 ma tích
 • #881: Chương 867 cứu mạng
 • #882: Chương 868 song đầu
 • #883: Chương 869 có phúc
 • #884: Chương 870 cùng hưởng
 • #885: Chương 871 ám hà
 • #886: Chương 872 chi sâm
 • #887: Chương 873 đèn sáng
 • #888: Chương 874 thề
 • #889: Chương 875 ra quật
 • #890: Chương 876 huy chương
 • #891: Chương 877 chuyện cũ
 • #892: Chương 878 như yên
 • #893: Chương 879 nhóm lửa
 • #894: Chương 880 hy vọng
 • #895: Chương 881 vực sâu
 • #896: Chương 882 lãnh địa
 • #897: Chương 883 thiên 1
 • #898: Chương 884 đạo môn
 • #899: Chương 885 đừng chắn
 • #900: Chương 886 đại bàng
 • #901: Chương 887 cá lớn
 • #902: Chương 888 giao thác
 • #903: Chương 889 tân
 • #904: Chương 890 đứng thành hàng
 • #905: Chương 891 thực lực
 • #906: Chương 892 màu bạc
 • #907: Chương 893 đầm lầy
 • #908: Chương 894 mượn sức
 • #909: Chương 895 gia nhập
 • #910: Chương 896 phản cốt
 • #911: Chương 897 thần lực
 • #912: Chương 898 phóng thích
 • #913: Chương 899 yêu tính
 • #914: Chương 900 phản bội
 • #915: Chương 901 tới
 • #916: Chương 902 manh mối
 • #917: Chương 903 vạch trần
 • #918: Chương 904 lột xác
 • #919: Chương 905 nguyền rủa
 • #920: Chương 906 chân tướng
 • #921: Chương 907 liên thủ
 • #922: Chương 908 gian nan
 • #923: Chương 909 quyết định
 • #924: Chương 910 ý động
 • #925: Chương 911 dao động
 • #926: Chương 912 ăn cơm
 • #927: Chương 914 cắn nuốt
 • #928: Chương 913 cắn nuốt
 • #929: Chương 914 hứa hẹn
 • #930: Chương 915 hỗ trợ
 • #931: Chương 916 giao dịch
 • #932: Chương 917 thu hoạch
 • #933: Chương 918 chuẩn bị
 • #934: Chương 919 phá cảnh
 • #935: Chương 920 quen thuộc
 • #936: Chương 921 nhận ra
 • #937: Chương 922 độ kiếp
 • #938: Chương 923 gặp mặt
 • #939: Chương 924 chém giết
 • #940: Chương 925 mời
 • #941: Chương 926 giật mình
 • #942: Chương 927 thành ý
 • #943: Chương 928 bằng hữu
 • #944: Chương 929 đi trước
 • #945: Chương 930 hỏi thăm
 • #946: Chương 931 qua đi
 • #947: Chương 932 lượng thân
 • #948: Chương 933 đặt làm
 • #949: Chương 934 giao dịch
 • #950: Chương 935 thuê phòng
 • #951: Chương 936 điểm đáng ngờ
 • #952: Chương 937 hội nghị
 • #953: Chương 938 hoài nghi
 • #954: Chương 939 truy tra
 • #955: Chương 940 đầu phiếu
 • #956: Chương 941 hồ nghi
 • #957: Chương 942 diệt môn
 • #958: Chương 943 giao lưu
 • #959: Chương 944 2 người
 • #960: Chương 945 hỏi thăm
 • #961: Chương 946 âm quỷ
 • #962: Chương 947 hồi ức
 • #963: Chương 948 giảng thuật
 • #964: Chương 949 chuyện cũ
 • #965: Chương 950 tà tính
 • #966: Chương 951 tái sinh
 • #967: Chương 952 khúc chiết
 • #968: Chương 953 tránh được
 • #969: Chương 954 1 kiếp
 • #970: Chương 955 tử kiếp
 • #971: Chương 956 tới
 • #972: Chương 957 công kích
 • #973: Chương 958 ta tới
 • #974: Chương 959 khởi hành
 • #975: Chương 960 ra tay
 • #976: Chương 961 sợi tơ
 • #977: Chương 962 mua mệnh
 • #978: Chương 963 tới
 • #979: Chương 964 ngẫu nhiên gặp được
 • #980: Chương 965 tương ngộ
 • #981: Chương 966 cả nhà
 • #982: Chương 967 lên thuyền
 • #983: Chương 968 an ủi
 • #984: Chương 969 oán trách
 • #985: Chương 970 lấy lý
 • #986: Chương 971 phá pháp
 • #987: Chương 972 cực thiện
 • #988: Chương 973 ngày chết
 • #989: Chương 974 đã đến
 • #990: Chương 975 thần thông
 • #991: Chương 976 che chở
 • #992: Chương 977 tiếng ca
 • #993: Chương 978 địa ngục
 • #994: Chương 979 sương đỏ
 • #995: Chương 980 0 năm
 • #996: Chương 981 loạn thế
 • #997: Chương 982 dụ hoặc
 • #998: Chương 983 sợ hãi
 • #999: Chương 984 không ổn
 • #1000: Chương 985 mục đích
 • #1001: Chương 986 nói chuyện
 • #1002: Chương 987 bóng đè
 • #1003: Chương 988 sơ tỉnh
 • #1004: Chương 989 đại sai
 • #1005: Chương 990 đúc thành
 • #1006: Chương 991 hứa hẹn
 • #1007: Chương 992 trở về
 • #1008: Chương 993 người quỷ
 • #1009: Chương 994 cùng tồn tại
 • #1010: Chương 995 người ngẫu nhiên
 • #1011: Chương 996 đèn lồng
 • #1012: Chương 997 ác ý
 • #1013: Chương 998 mai phục
 • #1014: Chương 999 0 quân
 • #1015: Chương 1000 hết sức
 • #1016: Chương 1001 mở cửa
 • #1017: Chương 1002 thân nhân
 • #1018: Chương 1003 gặp nhau
 • #1019: Chương 1004 bi kịch
 • #1020: Chương 1005 9 u
 • #1021: Chương 1006 Quỷ Vương
 • #1022: Chương 1007 truyền thuyết
 • #1023: Chương 1008 vô mặt
 • #1024: Chương 1009 bức lui
 • #1025: Chương 1000 thành chủ
 • #1026: Chương 1001 phủ uyển
 • #1027: Chương 1002 giữ gìn
 • #1028: Chương 1003 mai táng
 • #1029: Chương 1004 bấm đốt ngón tay
 • #1030: Chương 1005 đường ra
 • #1031: Chương 1006
 • #1032: Chương 1006 bí tàng
 • #1033: Chương 1007 điển tịch
 • #1034: Chương 1008 chuyện cũ
 • #1035: Chương 1009 tới
 • #1036: Chương 1020 Mạnh thị
 • #1037: Chương 1021 động thủ
 • #1038: Chương 1022 đại mộng
 • #1039: Chương 1023 bổ túc
 • #1040: Chương 1024 liên thủ
 • #1041: Chương 1025 ngôn ra
 • #1042: Chương 1026 ác đấu
 • #1043: Chương 1027 quá hạo
 • #1044: Chương 1028 thoát vây
 • #1045: Chương 1029 ác chiến
 • #1046: Chương 1030 đoạt thế
 • #1047: Chương 1031 chỉ ra và xác nhận
 • #1048: Chương 1032 quyết định
 • #1049: Chương 1033 hy sinh ( đại gia tân xuân vui sướng )
 • #1050: Chương 1034 bụi bặm ( đã sửa chữa )
 • #1051: Chương 1033 hy sinh
 • #1052: Chương 1034 bụi bặm
 • #1053: Chương 1035 lạc định
 • #1054: Chương 1036 trở về ( đã sửa chữa )
 • #1055: Chương 1036 trở về
 • #1056: Chương 1037 bao vây tiễu trừ
 • #1057: Chương 1038 phụng dưỡng ngược lại
 • #1058: Chương 1039 hội hợp
 • #1059: Chương 1040 xác nhận
 • #1060: Chương 1041 nguy cơ
 • #1061: Chương 1042 đã đến
 • #1062: Chương 1043 lựa chọn
 • #1063: Chương 1044 tiện thể nhắn
 • #1064: Chương 1045 có ân
 • #1065: Chương 1046 đại chiến
 • #1066: Chương 1047 xem nhẹ
 • #1067: Chương 1048 ma hồn
 • #1068: Chương 1049 tấn giai
 • #1069: Chương 1050 8 không
 • #1070: Chương 1051 giúp đỡ
 • #1071: Chương 1052 0 thú
 • #1072: Chương 1053 dẫn động
 • #1073: Chương 1054 là hắn
 • #1074: Chương 1055 2 thánh
 • #1075: Chương 1056 trở về
 • #1076: Chương 1057 huynh đệ
 • #1077: Chương 1058 cô độc
 • #1078: Chương 1059 phó thác
 • #1079: Chương 1060 khuyên bảo
 • #1080: Chương 1061 cường đoạt ( chưa sửa chữa )
 • #1081: Chương 1061 cường đoạt ( đã sửa chữa )
 • #1082: Chương 1061 cường đoạt
 • #1083: Chương 1062 sao trời
 • #1084: Chương 1063 chân long
 • #1085: Chương 1064 đại đạo
 • #1086: Chương 1065 nháy mắt hạ gục
 • #1087: Chương 1066 biến mất
 • #1088: Chương 1067 nhập ma
 • #1089: Chương 1068 dị động
 • #1090: Chương 1069 nghe đồn
 • #1091: Chương 1070 phát hiện ( chưa sửa chữa )
 • #1092: Chương 1070 phát hiện
 • #1093: Chương 1071 người tới
 • #1094: Chương 1072 ngăn cản
 • #1095: Chương 1073 kêu gọi
 • #1096: Chương 1074 cơ hội
 • #1097: Chương 1075 cảnh tượng
 • #1098: Chương 1076 quan hệ
 • #1099: Chương 1077 tìm hiểu
 • #1100: Chương 1078 manh mối
 • #1101: Chương 1079 nói ra
 • #1102: Chương 1080 nhắc nhở
 • #1103: Chương 1081 phát tác
 • #1104: Chương 1082 quyết định
 • #1105: Chương 1083 sinh ra
 • #1106: Chương 1083 sinh ra
 • #1107: Chương 1084 thất tín
 • #1108: Chương 1084 thất tín
 • #1109: Chương 1085 Lư Sơn
 • #1110: Chương 1086 dụ dỗ
 • #1111: Chương 1087 lại nhập
 • #1112: Chương 1088 mẹ nuôi
 • #1113: Chương 1089 hài tử
 • #1114: Chương 1090 xung đột
 • #1115: Chương 1091 mềm hoá
 • #1116: Chương 1092 mất mát
 • #1117: Chương 1093 cứu mạng ( Thanh Tiểu sinh nhật )
 • #1118: Chương 1094 tâm phòng ( Thanh Tiểu sinh nhật vui sướng )
 • #1119: Chương 1095 chia lìa
 • #1120: Chương 1096 kẻ lừa đảo
 • #1121: Chương 1097 hoài nghi
 • #1122: Chương 1098 bị lạc
 • #1123: Chương 1099 giải thích
 • #1124: Chương 1100 lựa chọn
 • #1125: Chương 1101 lại nhập
 • #1126: Chương 1102 a 7
 • #1127: Chương 1103 cách trở
 • #1128: Chương 1104 lĩnh ngộ
 • #1129: Chương 1105 tế phẩm
 • #1130: Chương 1106 hy vọng
 • #1131: Chương 1107 lão tăng
 • #1132: Chương 1108 bùng nổ
 • #1133: Chương 1109 lựa chọn
 • #1134: Chương 1110 giãy giụa
 • #1135: Chương 1111 phong ấn
 • #1136: Chương 1112 vẫn cứ
 • #1137: Chương 1113 tuyển nàng
 • #1138: Chương 1114 quyết tuyệt
 • #1139: Chương 1115 cắn nuốt
 • #1140: Chương 1116 cứu rỗi
 • #1141: Chương 1117 về nhà
 • #1142: Chương 1118 nghiền áp ( 1 khắc chung sau sửa chữa )
 • #1143: Chương 1118 nghiền áp
 • #1144: Chương 1119 bại lui
 • #1145: Chương 1120 giao đãi
 • #1146: Chương 1121 ứng ước
 • #1147: Chương 1122 trở về
 • #1148: Chương 1123 đúng lúc đến
 • #1149: Chương 1124 thời điểm
 • #1150: Chương 1125 báo thù
 • #1151: Chương 1126 không biết
 • #1152: Chương 1127 hối cải
 • #1153: Chương 1128 cực đoan
 • #1154: Chương 1129 tự làm
 • #1155: Chương 1130 thầy trò
 • #1156: Chương 1131 lại tụ ( trước đừng nhìn, muốn sửa chữa )
 • #1157: Chương 1131 lại tụ
 • #1158: Chương 1132 thời gian
 • #1159: Chương 1133 nghịch lưu
 • #1160: Chương 1134 chấm dứt
 • #1161: Chương 1135 qua đi
 • #1162: Chương 1136 tìm nói ( đã tu chỉnh )
 • #1163: Chương 1137 dẫn đường
 • #1164: Chương 1138 khảo nghiệm
 • #1165: Chương 1139 thành thần
 • #1166: Chương 1140 chức trách
 • #1167: Chương 1141 duyên phận
 • #1168: Chương 1142 tương lai
 • #1169: Chương 1143 mượn
 • #1170: Chương 1144 đúc lại
 • #1171: Chương 1145 long đằng
 • #1172: Chương 1146 giao thác
 • #1173: Chương 1147 tái ngộ
 • #1174: Chương 1148 bạn cũ
 • #1175: Chương 1149 đêm trước
 • #1176: Chương 1150 ứng phó
 • #1177: Chương 1151 không kịp
 • #1178: Chương 1152 thần
 • #1179: Chương 1153 thời đại
 • #1180: Chương 1154 tái ngộ
 • #1181: Chương 1155 mang ngươi
 • #1182: Chương 1156 trở về
 • #1183: Chương 1157 chấm dứt
 • #1184: Chương 1158 giao tiếp
 • #1185: Chương 1159 truyền thừa
 • #1186: Chương 1160 hứa hẹn
 • #1187: Chương 1161 sống lại
 • #1188: Chương 1162 chốn cũ
 • #1189: Chương 1163 trọng du
 • #1190: Chương 1164 kết thúc ( đại kết cục )
 • #1191: Kết thúc cảm nghĩ
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Ta Có Thể Phục Chế Thiên Phú

TiKay

Sau Khi Trọng Sinh Ta Về Miêu Cương Kế Thừa Gia Nghiệp

TiKay

Xuyên Nhanh: Ai Muốn Cùng Ngươi Ngược Luyến Tình Thâm

TiKay

Ta Theo Trong Gương Xoát Cấp

TiKay

Nữ Trang Cự Cự Nghịch Tập Nhật Ký [ Xuyên Nhanh ]

TiKay

Sát Thần Chi Thần

TiKay

Leave a Reply