Dị NăngHiện ĐạiNgôn TìnhXuyên Không

Xuyên Qua Tinh Tế: Thê Vinh Phu Quý

Hán Việt: Xuyên việt tinh tế: Thê vinh phu quý

Xuyên qua đến dùng võ vi tôn tương lai tinh tế, vì tránh đi lục đục với nhau, La Bích che giấu chuyện chính mình thức tỉnh dị năng.

Ai ngờ có người không có mắt một hai phải tìm việc, đường muội đầu tiên là đoạt nàng vị hôn phu, tiếp theo còn muốn cướp thuộc về nàng đồ vật. La Bích dưới sự giận dữ chạy tới thí nghiệm, kết quả dọa người nhảy dựng……

Nguồn: wikidich.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Nhất Kiến Ngã Trân
 •  
 •  
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 cường gien
 • #2: Chương 2 tiền riêng
 • #3: Chương 3 hủy bỏ hôn ước
 • #4: Chương 4 nhẫn trữ vật
 • #5: Chương 5 không nghĩ ra
 • #6: Chương 6 thay đổi người tuyển
 • #7: Chương 7 trữ vật vòng tay
 • #8: Chương 8 kiểm toán
 • #9: Chương 9 vận khí
 • #10: Chương 10 vị hôn phu
 • #11: Chương 11 phố Đổ Thạch
 • #12: Chương 12 thấp kém mao liêu
 • #13: Chương 13 Xích Phỉ Thạch
 • #14: Chương 14 đổ thạch hiệp hội
 • #15: Chương 15 cướp đoạt
 • #16: Chương 16 không đến thương lượng
 • #17: Chương 17 ngoại viện
 • #18: Chương 18 giao thiệp
 • #19: Chương 19 cò kè mặc cả
 • #20: Chương 20 đưa ra đi
 • #21: Chương 21 đừng cùng nàng so đo
 • #22: Chương 22 đi thí nghiệm
 • #23: Chương 23 xếp hàng
 • #24: Chương 24 kết quả
 • #25: Chương 25 nghe thiên mệnh
 • #26: Chương 26 đảo lời nói
 • #27: Chương 27 tam phẩm linh dược
 • #28: Chương 28 báo cho
 • #29: Chương 29 người một nhà
 • #30: Chương 30 khế sư trợ thủ
 • #31: Chương 31 dược đỉnh linh thực
 • #32: Chương 32 dẫn đường mồi lửa
 • #33: Chương 33 rút lui có trật tự
 • #34: Chương 34 khuyên bảo
 • #35: Chương 35 cự tuyệt
 • #36: Chương 36 tổn thương Dược Thực
 • #37: Chương 37 Tạc Lô
 • #38: Chương 38 không mở cửa
 • #39: Chương 39 chấp chính quan
 • #40: Chương 40 hai bên tranh chấp
 • #41: Chương 41 đề nghị
 • #42: Chương 42 bị âm
 • #43: Chương 43 kéo dài
 • #44: Chương 44 không được ly hôn
 • #45: Chương 45 đăng ký kết hôn
 • #46: Chương 46 chí tôn tinh giới
 • #47: Chương 47 người nhà chung cư
 • #48: Chương 48 xin bích phỉ thạch
 • #49: Chương 49 từ bỏ khảo hạch
 • #50: Chương 50 lại Tạc Lô
 • #51: Chương 51 luyện dược không được
 • #52: Chương 52 phô trương
 • #53: Chương 53 phế tài năng lực
 • #54: Chương 54 năng lượng dịch
 • #55: Chương 55 thử lại
 • #56: Chương 56 ra nhiệm vụ
 • #57: Chương 57 Roger thượng giáo
 • #58: Chương 58 lăn lộn mù quáng
 • #59: Chương 59 không Tạc Lô
 • #60: Chương 60 hồng quả hạt giống
 • #61: Chương 61 đào tạo hạt giống
 • #62: Chương 62 người nhà thân cận
 • #63: Chương 63 chất vấn
 • #64: Chương 64 tác muốn linh thực
 • #65: Chương 65 rốt cuộc tiễn đi
 • #66: Chương 66 đưa năng lượng dịch
 • #67: Chương 67 hàng xóm lan tiếu
 • #68: Chương 68 cao cấp Năng Nguyên Thạch
 • #69: Chương 69 tử mẫu trận bàn
 • #70: Chương 70 thành kiến
 • #71: Chương 71 kỳ ba
 • #72: Chương 72 khác nhau đối đãi
 • #73: Chương 73 di tài hồng quả
 • #74: Chương 74 lại đi Dược Phường
 • #75: Chương 75 năng lượng bình
 • #76: Chương 76 đi ra ngoài chuẩn bị
 • #77: Chương 77 xích tinh
 • #78: Chương 78 thu thập
 • #79: Chương 79 nguồn năng lượng thương
 • #80: Chương 80 đoán tinh thạch
 • #81: Chương 81 đánh lui
 • #82: Chương 82 thịt nướng
 • #83: Chương 83 dị động
 • #84: Chương 84 bất đắc dĩ cử chỉ
 • #85: Chương 85 dị thú đàn
 • #86: Chương 86 đoạt con mồi
 • #87: Chương 87 bảy màu vòng tay
 • #88: Chương 88 đi bộ chơi
 • #89: Chương 89 đục nước béo cò
 • #90: Chương 90 tứ cấp ma thú
 • #91: Chương 91 giết ma thú
 • #92: Chương 92 nhặt tiện nghi
 • #93: Chương 93 cứ việc dùng
 • #94: Chương 94 truy cứu
 • #95: Chương 95 treo giải thưởng
 • #96: Chương 96 tính ai
 • #97: Chương 97 thú triều thối lui
 • #98: Chương 98 nướng diễm thảo
 • #99: Chương 99 rời đi xích tinh
 • #100: Chương 100 vật tư kho
 • #101: Chương 101 kiểm kê số lượng
 • #102: Chương 102 phẩm chất
 • #103: Chương 103 dầm mưa di tài
 • #104: Chương 104 không nghĩ dưỡng
 • #105: Chương 105 thành phố ngầm
 • #106: Chương 106 trích trái cây
 • #107: Chương 107 dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn
 • #108: Chương 108 bình thường nguyên liệu nấu ăn
 • #109: Chương 109 hạt luyện
 • #110: Chương 110 Cao gia bát quái
 • #111: Chương 111 khế sư luật lệ
 • #112: Chương 112 bên cạnh tinh cầu
 • #113: Chương 113 tạc một thân dược tra
 • #114: Chương 114 lo chuyện bao đồng
 • #115: Chương 115 cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi
 • #116: Chương 116 sinh cơn giận không đâu
 • #117: Chương 117 cự tuyệt tác chiến đội
 • #118: Chương 118 không dài trí nhớ
 • #119: Chương 119 khí
 • #120: Chương 120 tân dược đỉnh
 • #121: Chương 121 lại là khí
 • #122: Chương 122 lâm hành chuẩn bị
 • #123: Chương 123 thủy tầm tinh
 • #124: Chương 124 giăng lưới
 • #125: Chương 125 thể hiện
 • #126: Chương 126 tham trùng
 • #127: Chương 127 không dám đụng vào
 • #128: Chương 128 lừa nàng
 • #129: Chương 129 đổi địa phương
 • #130: Chương 130 bảo hộ chiến sĩ
 • #131: Chương 131 hạ tiền vốn không nhỏ
 • #132: Chương 132 hà trân
 • #133: Chương 133 hiểu lầm
 • #134: Chương 134 mượn thuyền
 • #135: Chương 135 vựng
 • #136: Chương 136 cũng thật có thể xả
 • #137: Chương 137 xào chế
 • #138: Chương 138 hảo mượn hảo còn
 • #139: Chương 139 thành ý đủ đủ
 • #140: Chương 140 bày quán
 • #141: Chương 141 phát tài
 • #142: Chương 142 nói
 • #143: Chương 143 phòng người chi tâm
 • #144: Chương 144 truyền khai
 • #145: Chương 145 không ánh mắt
 • #146: Chương 146 cố lộng huyền hư
 • #147: Chương 147 gặp bọn họ
 • #148: Chương 148 đệ nhất chiến tướng
 • #149: Chương 149 tưởng hủy trận bàn
 • #150: Chương 150 phòng ngự tầng
 • #151: Chương 151 ngoại tầng nứt toạc
 • #152: Chương 152 hỏa hệ ma tinh
 • #153: Chương 153 chạy không được
 • #154: Chương 154 lấy không xuống dưới
 • #155: Chương 155 trường trí nhớ
 • #156: Chương 156 lực sát thương như thế chi cường
 • #157: Chương 157 trận bàn linh khí hao hết
 • #158: Chương 158 đóng quân mà
 • #159: Chương 159 đi theo thơm lây
 • #160: Chương 160 lại đổi địa phương
 • #161: Chương 161 cùng lại đây
 • #162: Chương 162 tưởng chiếm tiện nghi
 • #163: Chương 163 không làm chủ được
 • #164: Chương 164 hai cái người rảnh rỗi
 • #165: Chương 165 từ đâu ra đồ tham ăn
 • #166: Chương 166 nữ nhân dựng thể
 • #167: Chương 167 không hiểu chuyện
 • #168: Chương 168 không cần ngươi
 • #169: Chương 169 muộn thanh đào
 • #170: Chương 170 tự mình xuống tay
 • #171: Chương 171 có đi mà không có về
 • #172: Chương 172 cùng bạch nhặt dường như
 • #173: Chương 173 tìm
 • #174: Chương 174 bỏ gánh
 • #175: Chương 175 chờ
 • #176: Chương 176 bóc người nói rõ chỗ yếu
 • #177: Chương 177 tới chơi
 • #178: Chương 178 nhưng sẽ làm giận
 • #179: Chương 179 vịt nước
 • #180: Chương 180 nguyện giả thượng câu
 • #181: Chương 181 trợ dựng tác dụng
 • #182: Chương 182 oa oa quy
 • #183: Chương 183 bạch dương
 • #184: Chương 184 ai muốn
 • #185: Chương 185 ai ra giá cao thì được
 • #186: Chương 186 đều giống nhau
 • #187: Chương 187 bích phỉ quặng
 • #188: Chương 188 chứng thực
 • #189: Chương 189 nam bình sơn có chủ
 • #190: Chương 190 không ra nổi bật
 • #191: Chương 191 xích loan sơn
 • #192: Chương 192 cao phẩm Xích Phỉ Thạch
 • #193: Chương 193 phong thuỷ thay phiên chuyển
 • #194: Chương 194 ít nhiều
 • #195: Chương 195 dược thảo
 • #196: Chương 196 vô lý yêu cầu
 • #197: Chương 197 ăn bất tử ngươi
 • #198: Chương 198 mua thuốc đỉnh
 • #199: Chương 199 mua tiện nghi
 • #200: Chương 200 luyện khí đỉnh
 • #201: Chương 201 lại không gọi tỷ
 • #202: Chương 202 lừa dối
 • #203: Chương 203 dược đỉnh đổi luyện khí đỉnh
 • #204: Chương 204 lều trại buồn đến hoảng
 • #205: Chương 205 luyện khí
 • #206: Chương 206 luyện khí Tạc Lô
 • #207: Chương 207 luyện chơi
 • #208: Chương 208 Tạc Lô không nhận người
 • #209: Chương 209 dị năng biến dị cua
 • #210: Chương 210 không cho xem
 • #211: Chương 211 luyện một lò tạc một lò
 • #212: Chương 212 tính tình không hảo
 • #213: Chương 213 bộ thanh cua
 • #214: Chương 214 ngươi xem nhiều năng lực
 • #215: Chương 215 không giống nhau tình cảm
 • #216: Chương 216 muốn đổi địa phương
 • #217: Chương 217 cũ dược đỉnh
 • #218: Chương 218 bản lĩnh quá lớn
 • #219: Chương 219 mua thuốc đỉnh
 • #220: Chương 220 luyện chế
 • #221: Chương 221 chuyển hóa tinh thạch
 • #222: Chương 222 cuồng táo chứng tái phát
 • #223: Chương 223 bạch gia điều kiện
 • #224: Chương 224 hận ý
 • #225: Chương 225 hoàn
 • #226: Chương 226 ngũ phẩm ninh thần hoàn
 • #227: Chương 227 cực kỳ sự
 • #228: Chương 228 xem ta
 • #229: Chương 229 còn tạc không tạc
 • #230: Chương 230 trận bàn nhận người
 • #231: Chương 231 tinh cầu quyền quản lý
 • #232: Chương 232 phòng ngự trận bàn năng lực
 • #233: Chương 233 tính áp đảo công kích
 • #234: Chương 234 liền điểm này tiền đồ
 • #235: Chương 235 giống nhau có thể đem nàng trảo trở về
 • #236: Chương 236 sáng trong sơn
 • #237: Chương 237 phản hồi nướng hoàng tinh
 • #238: Chương 238 Vu gia mẹ con
 • #239: Chương 239 xem như bãi
 • #240: Chương 240 ta thông minh nhất
 • #241: Chương 241 ngươi vốn dĩ chính là cái ngốc tử
 • #242: Chương 242 can ngăn
 • #243: Chương 243 chỉ lo xem náo nhiệt
 • #244: Chương 244 Vu gia người
 • #245: Chương 245 làm người khó có thể tiếp thu
 • #246: Chương 246 sinh sai rồi
 • #247: Chương 247 giữa hai bên khác nhau
 • #248: Chương 248 đi trước Đế Tinh
 • #249: Chương 249 không cần nương tay
 • #250: Chương 250 Phượng Diệu đế quốc Đế Tinh
 • #251: Chương 251 lan duệ
 • #252: Chương 252 lại lần nữa thí nghiệm
 • #253: Chương 253 bạn cùng phòng
 • #254: Chương 254 đoán cũng chưa chỗ đoán
 • #255: Chương 255 mua sắm
 • #256: Chương 256 gieo trồng điền
 • #257: Chương 257 phi bằng phi hữu
 • #258: Chương 258 tan rã trong không vui
 • #259: Chương 259 hố chết nàng
 • #260: Chương 260 thiên phú cấp bậc tối cao
 • #261: Chương 261 ngươi cũng coi như một cái
 • #262: Chương 262 nàng không cần
 • #263: Chương 263 không bao giờ nói bậy
 • #264: Chương 264 mượn vòng cổ
 • #265: Chương 265 eo phong
 • #266: Chương 266 kỳ vọng thấp
 • #267: Chương 267 đi theo bảo hộ
 • #268: Chương 268 bạch hồ thú
 • #269: Chương 269 không thiệt thòi được
 • #270: Chương 270 năm màu dị thú
 • #271: Chương 271 nơi này không ai quán nàng
 • #272: Chương 272 có thể tấu nàng sao
 • #273: Chương 273 luyện trận tài liệu
 • #274: Chương 274 đoạt phách
 • #275: Chương 275 người nào đều có
 • #276: Chương 276 tương lai phải làm Đế hậu
 • #277: Chương 277 sinh mứt trái cây
 • #278: Chương 278 chuyên môn tạc trường vây cá
 • #279: Chương 279 buông lời hung ác
 • #280: Chương 280 gán nợ
 • #281: Chương 281 hoa mai điêu tàn
 • #282: Chương 282 muốn tài vẫn là muốn mệnh
 • #283: Chương 283 lưới trời tuy thưa
 • #284: Chương 284 bổ võng
 • #285: Chương 285 toàn diệt
 • #286: Chương 286 không cần cùng ta tới này bộ
 • #287: Chương 287 nhiệm vụ kết thúc
 • #288: Chương 288 bước đầu kiểm kê
 • #289: Chương 289 người nào nha
 • #290: Chương 290 không cao hứng
 • #291: Chương 291 đau nàng liền hảo
 • #292: Chương 292 đến gần
 • #293: Chương 293 trà hoa
 • #294: Chương 294 chính là như vậy tưởng
 • #295: Chương 295 trong lòng không cân bằng
 • #296: Chương 296 nàng tâm nhãn tiểu
 • #297: Chương 297 đấu chiến cặn bã
 • #298: Chương 298 sư nói
 • #299: Chương 299 đồng khí liên chi
 • #300: Chương 300 tự mình đi hỏi
 • #301: Chương 301 sau lại liền không gọi
 • #302: Chương 302 bắt một con đưa một con
 • #303: Chương 303 kia nữ nhân khó đối phó
 • #304: Chương 304 không khó chịu như thế nào đều được
 • #305: Chương 305 lại tưởng thay đổi
 • #306: Chương 306 ý định trêu cợt
 • #307: Chương 307 này hôn ly định rồi
 • #308: Chương 308 nước lạnh tẩy là được
 • #309: Chương 309 không có gì hảo suy xét
 • #310: Chương 310 ích lợi tranh thủ
 • #311: Chương 311 nên ai về ai
 • #312: Chương 312 hiểu rõ luyện chế
 • #313: Chương 313 tài liệu tự bị
 • #314: Chương 314 Tạc Lô kỹ xảo rất đặc biệt
 • #315: Chương 315 sinh cự hạt giống
 • #316: Chương 316 tạc toàn ban không trách ta
 • #317: Chương 317 thượng không được mặt bàn
 • #318: Chương 318 thỉnh người nhà
 • #319: Chương 319 xem thân phận địa vị
 • #320: Chương 320 xem như lĩnh giáo
 • #321: Chương 321 không nghĩ muốn
 • #322: Chương 322 kia chính là một cái tinh cầu
 • #323: Chương 323 muốn sinh
 • #324: Chương 324 ngũ thiệu
 • #325: Chương 325 không cần tặng người
 • #326: Chương 326 tiểu thú nhãi con
 • #327: Chương 327 đổi một con
 • #328: Chương 328 đồn đãi
 • #329: Chương 329 xem ai đều không vừa mắt
 • #330: Chương 330 thích gia Dược Phường
 • #331: Chương 331 đối lập
 • #332: Chương 332 lúc đi mang đi một con
 • #333: Chương 333 điểm này chủ đều làm không được
 • #334: Chương 334 xem ngươi đem nàng quán
 • #335: Chương 335 thân thích chính là như vậy
 • #336: Chương 336 ôm đi liền không được thay đổi
 • #337: Chương 337 còn nhớ thương ngày mai
 • #338: Chương 338 chờ đưa về tới
 • #339: Chương 339 đi đổi
 • #340: Chương 340 không cần vừa lúc
 • #341: Chương 341 hoa văn đỉnh đưa hắn
 • #342: Chương 342 mồi tung ra đi
 • #343: Chương 343 ngươi có đi hay không
 • #344: Chương 344 cản đều ngăn không được
 • #345: Chương 345 nơi này lợi mộc
 • #346: Chương 346 một con chim mao đều bộ không
 • #347: Chương 347 tạc hỏng rồi liền đổi
 • #348: Chương 348 miễn cho bị ta tạc một thân
 • #349: Chương 349 ngóng trông này một lò chạy nhanh tạc
 • #350: Chương 350 cái này ngươi dùng không đến
 • #351: Chương 351 Tạc Lô bền lòng
 • #352: Chương 352 ta lại luyện chế ra tới một cái
 • #353: Chương 353 lợi hỏa nơi
 • #354: Chương 354 thủy thuộc tính trận bàn
 • #355: Chương 355 tinh vân hiện tượng thiên văn
 • #356: Chương 356 ai kỹ năng ai làm chủ
 • #357: Chương 357 khống chế trận bàn người
 • #358: Chương 358 người nọ quá hiệu quả và lợi ích
 • #359: Chương 359 trận bàn trận
 • #360: Chương 360 truy trận bàn
 • #361: Chương 361 ngọc bích thạch mạch khoáng
 • #362: Chương 362 hợp lý thù lao
 • #363: Chương 363 mùa đông dự trữ
 • #364: Chương 364 thấy liền không thể buông tha
 • #365: Chương 365 thụ nấm
 • #366: Chương 366 năng lượng cây cối
 • #367: Chương 367 này đến nhiều khó coi
 • #368: Chương 368 không cho dưỡng
 • #369: Chương 369 trở lại Đế Tinh
 • #370: Chương 370 dược thảo
 • #371: Chương 371 thủy nguyệt trúc uyển
 • #372: Chương 372 không phải hắn cũng muốn dưỡng
 • #373: Chương 373 kiều quý đi lên
 • #374: Chương 374 xem ngươi thuận mắt mới nhắc nhở ngươi
 • #375: Chương 375 băng hạt
 • #376: Chương 376 ngọc bích thạch lấy ra
 • #377: Chương 377 đẹp
 • #378: Chương 378 ta có cái này
 • #379: Chương 379 nguyên liệu nấu ăn
 • #380: Chương 380 càng nghĩ càng không cam lòng
 • #381: Chương 381 thành phố ngầm giao dịch quảng trường
 • #382: Chương 382 nàng mua không nổi
 • #383: Chương 383 dương lại sủng
 • #384: Chương 384 lấy thai phụ nói sự
 • #385: Chương 385 cái này làm hắn
 • #386: Chương 386 không cực kỳ hâm mộ Đế Tinh La gia
 • #387: Chương 387 mua vật tư
 • #388: Chương 388 cũng không phải đa tâm mềm người
 • #389: Chương 389 Kỳ vinh Kỳ chiến
 • #390: Chương 390 các mua các thật tốt
 • #391: Chương 391 mấy tháng
 • #392: Chương 392 đua đòi tâm
 • #393: Chương 393 đại lượng dự trữ vật tư
 • #394: Chương 394 nàng cũng không thể nhàn rỗi
 • #395: Chương 395 tiểu tâm ta tấu ngươi
 • #396: Chương 396 đưa ngươi một con
 • #397: Chương 397 không giống sinh hài tử
 • #398: Chương 398 chu phong lấy ra chiến trường
 • #399: Chương 399 ăn no ăn được
 • #400: Chương 400 Kỳ vinh tới cửa
 • #401: Chương 401 đồ vật chúng ta chia đều
 • #402: Chương 402 không muốn kéo đến
 • #403: Chương 403 không nghĩ muốn
 • #404: Chương 404 phân vật tư
 • #405: Chương 405 phái người tới chở đi
 • #406: Chương 406 đệ nhất gia
 • #407: Chương 407 đệ nhị gia
 • #408: Chương 408 này uy hiếp thủ đoạn
 • #409: Chương 409 tìm đau nhất nàng người
 • #410: Chương 410 đệ tam gia
 • #411: Chương 411 cao cấp trữ vật khí
 • #412: Chương 412 tam đại tinh hệ cũng không ai
 • #413: Chương 413 mỗi giống nhau đều có
 • #414: Chương 414 cũng thật đủ lười
 • #415: Chương 415 xem có thể
 • #416: Chương 416 còn tính có lương tâm
 • #417: Chương 417 phóng một khối
 • #418: Chương 418 sương mù màng ngăn cách
 • #419: Chương 419 ngươi không nghĩ tới việc nhiều
 • #420: Chương 420 muốn hay không lại đến một lần
 • #421: Chương 421 ngươi có thể chính mình hỏi một chút nàng
 • #422: Chương 422 ta lấy ra ra tới
 • #423: Chương 423 so lần trước còn thái quá
 • #424: Chương 424 ngươi làm nàng tùy tiện tạc
 • #425: Chương 425 nam nhân đau nàng nàng liền nghe lời
 • #426: Chương 426 năng lượng bản
 • #427: Chương 427 hào phóng thật sự
 • #428: Chương 428 trốn đi ra ngoài
 • #429: Chương 429 đã dựng thân phận
 • #430: Chương 430 gặp mặt
 • #431: Chương 431 nguyên bản nên là nàng
 • #432: Chương 432 cùng nàng không quan hệ
 • #433: Chương 433 đừng trách ta đối với ngươi không khách khí
 • #434: Chương 434 nàng nói nàng không biết
 • #435: Chương 435 tỷ muội
 • #436: Chương 436 sinh cự đồ ăn
 • #437: Chương 437 giá cao thỉnh cái giải buồn
 • #438: Chương 438 gieo trồng tác nghiệp
 • #439: Chương 439 lấy ra lượng quá thấp
 • #440: Chương 440 thụ nấm
 • #441: Chương 441 chiến lực cấp bậc
 • #442: Chương 442 năng lượng dịch giá cả
 • #443: Chương 443 có một số việc nhìn không thấu triệt
 • #444: Chương 444 sinh ý rực rỡ
 • #445: Chương 445 tinh cầu không giàu có
 • #446: Chương 446 hắn sẽ ghi tạc trong lòng
 • #447: Chương 447 lại phải đi về
 • #448: Chương 448 ta sẽ đối với ngươi hảo
 • #449: Chương 449 nàng chính mình ăn chơi đồ ăn vặt
 • #450: Chương 450 ngươi cho rằng ta có thể hái xuống
 • #451: Chương 451 tam gia nhiệm vụ phân phối
 • #452: Chương 452 tẫn phân trách nhiệm mà thôi
 • #453: Chương 453 bị đuổi
 • #454: Chương 454 đãi ngộ khác nhau như trời với đất
 • #455: Chương 455 tác chiến
 • #456: Chương 456 hủy kiếm năng lực số một
 • #457: Chương 457 giá hàng càng ngày càng cao
 • #458: Chương 458 nàng thứ tốt nhiều
 • #459: Chương 459 so sinh hài tử còn khó
 • #460: Chương 460 băng tuyết tường thành
 • #461: Chương 461 quan chiến
 • #462: Chương 462 đi xuống đuổi người
 • #463: Chương 463 mười chi tác chiến đội hỏa lực toàn bộ khai hỏa
 • #464: Chương 464 bao cổ tay vòng tay
 • #465: Chương 465 ngũ thải tân phân bao cổ tay vòng tay
 • #466: Chương 466 trợ ngươi giúp một tay
 • #467: Chương 467 vòng tay vòng sáng
 • #468: Chương 468 chỉ nghĩ quá chính mình bình đạm nhật tử
 • #469: Chương 469 giá cả đã có thể không giống nhau
 • #470: Chương 470 quả thực không thể so
 • #471: Chương 471 chỉnh thể lấy ra
 • #472: Chương 472 chung quy là luyến tiếc
 • #473: Chương 473 lại không nghe lời
 • #474: Chương 474 vung tay lên sự
 • #475: Chương 475 trước vớt một phen lại nói
 • #476: Chương 476 đại trận trượng
 • #477: Chương 477 đôi mắt so người khác đều độc
 • #478: Chương 478 ngươi trên đỉnh thử xem
 • #479: Chương 479 thu hoạch con mồi
 • #480: Chương 480 lại huỷ hoại một kiện bảo vật
 • #481: Chương 481 thủ tịch huyền thuật sư
 • #482: Chương 482 thân thích
 • #483: Chương 483 là cái mang thù
 • #484: Chương 484 ngủ hồ đồ
 • #485: Chương 485 đừng động ta
 • #486: Chương 486 tìm cùng nàng nói chuyện
 • #487: Chương 487 như vậy có thể nói cũng không ai
 • #488: Chương 488 vì này động dung
 • #489: Chương 489 gieo trồng thổ
 • #490: Chương 490 hướng về ai nói lời nói
 • #491: Chương 491 nuôi không nổi
 • #492: Chương 492 Tinh Võng mua
 • #493: Chương 493 kêu một giọng nói mà thôi
 • #494: Chương 494 phu hóa rương
 • #495: Chương 495 tím bồ quả miêu
 • #496: Chương 496 nói toan lời nói
 • #497: Chương 497 đá một chân xúc động
 • #498: Chương 498 chờ hắn chơi đủ rồi
 • #499: Chương 499 nhà mẹ đẻ người
 • #500: Chương 500 đừng phản ứng hắn
 • #501: Chương 501 giá ương
 • #502: Chương 502 khen thưởng ngọc bích thạch
 • #503: Chương 503 nói lời cảm tạ
 • #504: Chương 504 bồi tình nhân không có cửa đâu
 • #505: Chương 505 người khác sẽ nàng sẽ không
 • #506: Chương 506 nhân gia sợ nàng
 • #507: Chương 507 khoản đãi
 • #508: Chương 508 lòng dạ hẹp hòi còn mang thù
 • #509: Chương 509 tặng người
 • #510: Chương 510 510 chương chính là cái đại lừa dối
 • #511: Chương 511 như vậy kiều quý
 • #512: Chương 512 toàn bằng chính mình sờ soạng
 • #513: Chương 513 trường trí nhớ
 • #514: Chương 514 ăn tốt như vậy ai nuôi nổi
 • #515: Chương 515 ủ rượu
 • #516: Chương 516 mệt nàng nghĩ ra được
 • #517: Chương 517 nàng mới không nói
 • #518: Chương 518 chính mình đi trích
 • #519: Chương 519 càng xem càng mắt thèm
 • #520: Chương 520 trưởng thành
 • #521: Chương 521 làm làm bộ dáng
 • #522: Chương 522 ngũ cấp tham thảo
 • #523: Chương 523 ngươi năng lực còn chưa đủ
 • #524: Chương 524 không hiếm lạ nào một nhà
 • #525: Chương 525 vui đùa khai lớn
 • #526: Chương 526 thứ năm trăm 26 chiến đội liên hoan
 • #527: Chương 527 đột phá nhị cấp sơ giai
 • #528: Chương 528 người đi trà lạnh
 • #529: Chương 529 tám lạng nửa cân
 • #530: Chương 530 một phen hảo ý
 • #531: Chương 531 yến hội
 • #532: Chương 532 ngọc bích kiếm
 • #533: Chương 533 nhưng đừng có ý đồ với nàng
 • #534: Chương 534 quê nhà gian đánh hảo quan hệ rất quan trọng
 • #535: Chương 535 đại lượng lấy ra làm không được
 • #536: Chương 536 xin khuyên ngươi chớ chọc ta
 • #537: Chương 537 lục phẩm linh dược
 • #538: Chương 538 không bạch đau
 • #539: Chương 539 dù sao nàng trưởng thành
 • #540: Chương 540 trong lòng hiểu rõ
 • #541: Chương 541 còn sẽ bay lên
 • #542: Chương 542 khởi thăng chiến lực tác dụng
 • #543: Chương 543 thấy vậy vui mừng
 • #544: Chương 544 chưa thấy qua như vậy không tiến tới tâm người
 • #545: Chương 545 chính mình ước lượng rõ ràng
 • #546: Chương 546 nàng liền điểm này bản lĩnh
 • #547: Chương 547 tính tinh tế tệ cũng có thể
 • #548: Chương 548 đường ngang ngõ tắt đi nhưng thông thuận
 • #549: Chương 549 luyện chế ngọc bích kiếm
 • #550: Chương 550 quản ngươi nào một đường tới
 • #551: Chương 551 chính ngươi xem
 • #552: Chương 552 hắn cười chính là cái này
 • #553: Chương 553 gì tác dụng đều không có
 • #554: Chương 554 có thể luyện ra gì đa dạng
 • #555: Chương 555 cũng muốn đi theo ra nhiệm vụ
 • #556: Chương 556 này khăn tay nhỏ rất thích hợp hắn
 • #557: Chương 557 vẫn là không phục
 • #558: Chương 558 ngoạn ý nhi này hắn không dùng được
 • #559: Chương 559 đưa ngươi một chuỗi ngọc bích thạch tay xuyến
 • #560: Chương 560 ai không thích làm ai hối hận
 • #561: Chương 561 nhân thủ một phần
 • #562: Chương 562 đưa lại đưa không ra đi
 • #563: Chương 563 nướng tinh
 • #564: Chương 564 toàn xem cá nhân bản lĩnh
 • #565: Chương 565 có hại nàng liền chịu không nổi
 • #566: Chương 566 ngại bọn họ không có mắt sắc
 • #567: Chương 567 đã tu luyện mấy đời phúc phận
 • #568: Chương 568 trên trời dưới đất cái gì đều xả
 • #569: Chương 569 tiểu hồ thú
 • #570: Chương 570 dự phòng bích phỉ kiếm
 • #571: Chương 571 Đế Tinh đại thế gia
 • #572: Chương 572 cướp đoạt năng lượng bản
 • #573: Chương 573 cương nha cũng cho nó gõ xuống dưới
 • #574: Chương 574 nàng đảo muốn nhìn có bao nhiêu rắn chắc
 • #575: Chương 575 năng lượng thủy cầu
 • #576: Chương 576 tìm không chuẩn vị trí
 • #577: Chương 577 tiểu thủy kiếm thành tinh
 • #578: Chương 578 đưa ra đi đồ vật nàng liền mặc kệ
 • #579: Chương 579 tới cái có thể ha ha không đến
 • #580: Chương 580 năng lượng mộc cầu
 • #581: Chương 581 chính là cắn không đến
 • #582: Chương 582 nhiều ít tinh tế tệ đều đừng bán
 • #583: Chương 583 không đề đây là nàng lấy ra
 • #584: Chương 584 dùng một lần liền tạc
 • #585: Chương 585 không giống nàng luyện chế ra tới đồ vật
 • #586: Chương 586 kia tham tiền kính cũng đừng đề ra
 • #587: Chương 587 xem sắc mặt liền đã nhìn ra
 • #588: Chương 588 không phải bình thường khăn tay nhỏ
 • #589: Chương 589 đi lưu cùng không
 • #590: Chương 590 hiện tại mới hiếm lạ chậm
 • #591: Chương 591 đều giống nhau
 • #592: Chương 592 tính toán làm khăn tay cầu trước ra trận
 • #593: Chương 593 tới chiêu giả dối công kích
 • #594: Chương 594 còn không cho người ta nói
 • #595: Chương 595 quả thực là trận khí giới kỳ ba
 • #596: Chương 596 có thể hay không cũng là cái này đức hạnh
 • #597: Chương 597 khăn tay nhỏ run tam run
 • #598: Chương 598 không chạy nhanh xuống tay đã bị người khác đoạt
 • #599: Chương 599 trước nay liền không đáng tin cậy quá
 • #600: Chương 600 ngươi càng phải nàng càng không cho ngươi
 • #601: Chương 601 chạy nhanh làm nhà ngươi tổ tông dừng lại đừng làm
 • #602: Chương 602 nhân gia có linh tính không cho nói
 • #603: Chương 603 nàng nhưng nghe lời
 • #604: Chương 604 sủng càng ngày càng tính trẻ con
 • #605: Chương 605 xích gà ma thú màu tinh thạch
 • #606: Chương 606 vòng tay nhưng đều là lợi hại
 • #607: Chương 607 thủy màu tím lôi điện
 • #608: Chương 608 màu tinh thạch
 • #609: Chương 609 trước tới cái sét đánh
 • #610: Chương 610 ai đều không thể muốn nàng
 • #611: Chương 611 ai cũng không cho đi lên
 • #612: Chương 612 khăn tay nhỏ trả ta
 • #613: Chương 613 chính mình luyện chế đồ vật La Bích hiểu rõ
 • #614: Chương 614 khăn tay nhỏ xé mở liền vô dụng
 • #615: Chương 615 là nàng ca cũng không ngoại lệ
 • #616: Chương 616 không cần trộn lẫn thổ
 • #617: Chương 617 sét đánh oanh tạc không ra tiếng
 • #618: Chương 618 dùng tham trùng đổi màu tinh thạch quá có lời
 • #619: Chương 619 cố ý không cho các ngươi nghe được
 • #620: Chương 620 nướng hoàng tinh tinh cầu ích lợi
 • #621: Chương 621 nàng cũng luyện một lò tạc một lò
 • #622: Chương 622 sẽ nổ mạnh hoa mai xuyến
 • #623: Chương 623 cũng chưa ta khăn tay nhỏ lợi hại
 • #624: Chương 624 nàng liền chính mình đều tạc
 • #625: Chương 625 ai quản cái này
 • #626: Chương 626 gợn sóng tinh dòng bên
 • #627: Chương 627 ta cũng đi ra ngoài tạc một chút
 • #628: Chương 628 mấy trăm cái lô đỉnh
 • #629: Chương 629 lo lắng Tạc Lô hiệu quả không hảo
 • #630: Chương 630 Bắc Đẩu mười hai tinh
 • #631: Chương 631 đưa lô đỉnh
 • #632: Chương 632 bảo bảo thú
 • #633: Chương 633 một người tóm được một con
 • #634: Chương 634 lại tạc một lần
 • #635: Chương 635 liền chưa thấy qua như vậy có thể bịa đặt lung tung
 • #636: Chương 636 Tạc Lô vấn đề hỏi nàng hành
 • #637: Chương 637 đều học xong mới hảo đâu
 • #638: Chương 638 tinh vân hiện tượng thiên văn
 • #639: Chương 639 gieo trồng lô đỉnh
 • #640: Chương 640 trả ta khăn tay nhỏ
 • #641: Chương 641 khuỷu tay quẹo ra ngoài
 • #642: Chương 642 năng lượng hỏa cầu
 • #643: Chương 643 chạy nhanh đem nhà ngươi tiểu hỏa cầu thu hồi đi
 • #644: Chương 644 lạnh lẽo
 • #645: Chương 645 trận pháp vẫn luôn như vậy bãi cũng không phải chuyện này
 • #646: Chương 646 vậy khẳng định có thể sống
 • #647: Chương 647 ăn ngươi cơm
 • #648: Chương 648 lại tới này mơ hồ chiêu
 • #649: Chương 649 đối huyền thuật lược hiểu
 • #650: Chương 650 này chủ nhưng quá có thể cố lộng huyền hư
 • #651: Chương 651 ngươi tới thấu cá nhân số
 • #652: Chương 652 phi tạc ra một đóa hoa tới không thể
 • #653: Chương 653 trước trận chuẩn bị
 • #654: Chương 654 Bắc Đẩu mười hai tinh trận
 • #655: Chương 655 Tạc Lô
 • #656: Chương 656 lô đỉnh đều đưa ngươi
 • #657: Chương 657 cũng không thể như vậy quán nàng
 • #658: Chương 658 nàng không nhỏ
 • #659: Chương 659 tức chết ngươi
 • #660: Chương 660 Đế Tinh thích gia
 • #661: Chương 661 nàng một phiền liền bỏ gánh mặc kệ
 • #662: Chương 662 nhà hắn là đảo lại
 • #663: Chương 663 ngươi cái này cùng người khác không quá giống nhau
 • #664: Chương 664 ra tay nhưng thật ra không keo kiệt
 • #665: Chương 665 lần tới nhưng đừng như vậy
 • #666: Chương 666 tiếp về nhà
 • #667: Chương 667 thực dễ dàng đem tính tình cấp dưỡng kiều
 • #668: Chương 668 không được liền ném đi
 • #669: Chương 669 kia còn không cùng chơi dường như
 • #670: Chương 670 cái này chính là cái ngốc
 • #671: Chương 671 đưa ngươi một trăm chỉ
 • #672: Chương 672 khẳng định có thể xem trọng
 • #673: Chương 673 đáp lễ
 • #674: Chương 674 đi ngang qua sân khấu tốt nhất làm
 • #675: Chương 675 ra tay liền không có quay đầu lại mũi tên
 • #676: Chương 676 về điểm này linh tính làm người rất khó nắm lấy
 • #677: Chương 677 linh tính không đủ tương đối yếu ớt
 • #678: Chương 678 lần này hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng
 • #679: Chương 679 liền không nên có linh tính
 • #680: Chương 680 lại lấy ra lụa cầu
 • #681: Chương 681 mọi người đều không chơi
 • #682: Chương 682 không phải một hai phải dưỡng bảo bảo thú
 • #683: Chương 683 bằng gì vì người khác cùng ta tuyệt giao
 • #684: Chương 684 nhưng đừng thiếu
 • #685: Chương 685 màu tinh thạch lục phẩm linh dược
 • #686: Chương 686 hắn kiếm quá độ
 • #687: Chương 687 có thứ tốt không cho ngươi
 • #688: Chương 688 ra tay chính là tạc một mảnh
 • #689: Chương 689 trộn lẫn thổ ném ra phân người
 • #690: Chương 690 càng quán càng không bộ dáng
 • #691: Chương 691 nhưng không ai quản nàng
 • #692: Chương 692 hoàng thất người tới cửa
 • #693: Chương 693 nàng người này tốt nhất nói chuyện
 • #694: Chương 694 yên tâm chờ hảo
 • #695: Chương 695 tinh tế hàn tiết
 • #696: Chương 696 cùng tiểu hài tử chơi nhân gia chê cười
 • #697: Chương 697 nhị cấp rau dưa hạt giống
 • #698: Chương 698 thỉnh giáo gieo trồng
 • #699: Chương 699 cũng làm cái gieo trồng lô đỉnh
 • #700: Chương 700 ném tới tam đại tinh hệ ở ngoài đi
 • #701: Chương 701 hạt giống càng nhiều càng tốt
 • #702: Chương 702 ăn không đủ no đều chính mình tìm đi
 • #703: Chương 703 nhân gia tinh dưỡng nàng nuôi thả
 • #704: Chương 704 nàng cũng luyện chế một lò mang hoa
 • #705: Chương 705 tạc nàng cũng không cần luyện khí đỉnh
 • #706: Chương 706 nhân sinh nơi chốn có kinh hỉ
 • #707: Chương 707 khẳng định có thể gả tiến nhất lưu đại thế gia
 • #708: Chương 708 không bằng nhanh nhẹn Tạc Lô
 • #709: Chương 709 có chút quá mức có lệ
 • #710: Chương 710 nhìn không ra một đóa hoa tới
 • #711: Chương 711 nói ra đi có thể làm tam đại tinh hệ chấn tam chấn
 • #712: Chương 712 lựu mộc quả
 • #713: Chương 713 bảo hộ hảo tự mình người nhà
 • #714: Chương 714 vẻ ngoài thượng đều là giống nhau
 • #715: Chương 715 ăn không hết mới cho ngươi
 • #716: Chương 716 quy mô nhỏ thú tập
 • #717: Chương 717 ai ly ai đều làm theo sinh hoạt
 • #718: Chương 718 nhìn thuận mắt liền cưới
 • #719: Chương 719 không biết có phải hay không quốc sắc thiên hương
 • #720: Chương 720 thật đúng là kiều quý
 • #721: Chương 721 không đề phòng nàng
 • #722: Chương 722 còn không đến mức luẩn quẩn trong lòng cho chính mình tìm tình địch
 • #723: Chương 723 sinh dục suất cũng không thấp
 • #724: Chương 724 ngươi xuống dưới chúng ta liền cùng nhau
 • #725: Chương 725 đây chính là một vị không bớt lo chủ
 • #726: Chương 726 một chút đều không cho lạnh lẽo lưu mặt mũi
 • #727: Chương 727 không thăng cấp cũng thuộc về cường hãn cấp bậc
 • #728: Chương 728 tiền đồ không thể hạn lượng
 • #729: Chương 729 có vượng phu mệnh
 • #730: Chương 730 ứng phó loại này trường hợp nàng nhưng sở trường
 • #731: Chương 731 nàng thật đúng là dám há mồm nói
 • #732: Chương 732 kết hôn phía trước trước không ở cùng nhau
 • #733: Chương 733 có thể gieo trồng là được
 • #734: Chương 734 cổ động có khối người
 • #735: Chương 735 là mấy cái ý tứ
 • #736: Chương 736 còn có cái gì hảo thuyết
 • #737: Chương 737 tuyệt đối không thể thổ lộ nửa cái tự
 • #738: Chương 738 phong cách vừa chuyển
 • #739: Chương 739 đất bằng một tiếng tiếng sấm
 • #740: Chương 740 trên Tinh Võng bán khí thế ngất trời
 • #741: Chương 741 phái cho ngươi một con thuyền loại nhỏ xa hoa phi thuyền
 • #742: Chương 742 dù ra giá cũng không có người bán cũng bất quá như thế
 • #743: Chương 743 một gốc cây bát cấp tham thảo
 • #744: Chương 744 tham tiền kính không nhường một tấc
 • #745: Chương 745 cấp đế quốc bảo hộ một phương lãnh thổ quốc gia là hắn trách nhiệm
 • #746: Chương 746 hắn đều không mang theo đỡ một phen
 • #747: Chương 747 có đại không lo tìm không thấy tiểu nhân
 • #748: Chương 748 lời này quá có sức thuyết phục
 • #749: Chương 749 có bản lĩnh liền nói bái
 • #750: Chương 750 nhiều tính ngươi gặp may mắn
 • #751: Chương 751 tìm người tới giúp ngươi chưởng chưởng mắt
 • #752: Chương 752 chọn lựa muỗng nhỏ tử trận khí
 • #753: Chương 753 cầm bảo bối sẽ không dùng liền nháo chê cười
 • #754: Chương 754 liền tùy tay cho ngươi trảo
 • #755: Chương 755 tẫn ta có khả năng bảo hộ chính mình mẫu tinh
 • #756: Chương 756 hắn là có chút bản lĩnh
 • #757: Chương 757 đi theo nói chút không đàng hoàng nói
 • #758: Chương 758 vậy ước lượng ước lượng thử xem
 • #759: Chương 759 cái này điểm sớm nên đi lên
 • #760: Chương 760 say xe vựng phi thuyền
 • #761: Chương 761 lại hồi Đế Tinh
 • #762: Chương 762 toan nhi cay nữ
 • #763: Chương 763 cùng nhau đều an bài thỏa đáng
 • #764: Chương 764 không có nói tất yếu
 • #765: Chương 765 suy nghĩ nhiều chỉ do là ăn no căng
 • #766: Chương 766 nàng chỉ là cố ý vì này
 • #767: Chương 767 sinh hoạt quá bình đạm rồi
 • #768: Chương 768 ấm bích vòng
 • #769: Chương 769 thế ở phải làm
 • #770: Chương 770 đoạt chạy xe thể thao
 • #771: Chương 771 căn bản là không phải một chuyện
 • #772: Chương 772 đến trễ đều không mang theo trước tiên chào hỏi
 • #773: Chương 773 luyện chế tài liệu
 • #774: Chương 774 dựa thực lực nói chuyện
 • #775: Chương 775 ai đều đừng nghĩ nhàn rỗi
 • #776: Chương 776 mỗi lần đều tạc mọi người đều biết
 • #777: Chương 777 năng lực không bằng ngươi
 • #778: Chương 778 trong nhà điều kiện hẳn là thực hảo
 • #779: Chương 779 thăng cấp phương thức
 • #780: Chương 780 tam đại thế gia liên thủ
 • #781: Chương 781 người nhà ra mặt
 • #782: Chương 782 càng luyện càng đi trở về
 • #783: Chương 783 tiểu kiếm lời một bút
 • #784: Chương 784 nhất định sẽ sống lâu lâu dài dài
 • #785: Chương 785 cũng chính cũng tà
 • #786: Chương 786 ai cấp quán
 • #787: Chương 787 nàng liền thích xem náo nhiệt
 • #788: Chương 788 đi chưa chắc có thể giúp đỡ vội
 • #789: Chương 789 đua phi thuyền
 • #790: Chương 790 nàng nghĩ tới liền mua
 • #791: Chương 791 Lâm gia chủ ý
 • #792: Chương 792 hòa khí làm trọng
 • #793: Chương 793 liền chọn không ra một cái so với bọn hắn càng nhược
 • #794: Chương 794 ngươi đừng nghĩ rời khỏi đội ngũ
 • #795: Chương 795 thanh diệu tinh
 • #796: Chương 796 kiếm không được mấy cái tinh tế tệ
 • #797: Chương 797 làm người kiến thức quá nó lợi hại
 • #798: Chương 798 nhất trí đối ngoại chính là làm tốt lắm
 • #799: Chương 799 màu đỏ đậm lục cấp dị thú
 • #800: Chương 800 muỗng nhỏ tử trận khí rốt cuộc dùng như thế nào
 • #801: Chương 801 trúc tía tinh
 • #802: Chương 802 dẫn vào dị năng liền không xuống
 • #803: Chương 803 muỗng nhỏ tử trận khí mở ra
 • #804: Chương 804 tốt nhất là công kích thuộc tính
 • #805: Chương 805 không phải dùng một lần trận khí
 • #806: Chương 806 nói không chừng tiếp theo đem liền không linh
 • #807: Chương 807 hiển nhiên là tưởng đại làm một hồi
 • #808: Chương 808 mỗi một phen đều là dựa vào vận khí cùng xúc cảm chọn
 • #809: Chương 809 căn bản là không nghe hắn sai sử
 • #810: Chương 810 lần này cần phải trường hảo mắt
 • #811: Chương 811 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của
 • #812: Chương 812 cái chiêu gì hắn đều có thể tiếp được
 • #813: Chương 813 nàng duy nhất có thể làm chính là dùng sức sống
 • #814: Chương 814 liền cái này giới
 • #815: Chương 815 về sau ngươi cách bọn họ xa một chút
 • #816: Chương 816 từ nhỏ định ra thê tử
 • #817: Chương 817 hà bối
 • #818: Chương 818 nghe nó cạc cạc kêu
 • #819: Chương 819 ngăn không được thương cơ cùng tài vận
 • #820: Chương 820 liền không phải bình thường muỗng nhỏ tử
 • #821: Chương 821 thật bị hắn cấp múc đến cái muỗng
 • #822: Chương 822 cũng liền thấu cá nhân số mà thôi
 • #823: Chương 823 đi theo cũng oai lâu
 • #824: Chương 824 hỏi nàng tương đương hỏi không
 • #825: Chương 825 trước nay chưa thấy qua
 • #826: Chương 826 chính ngươi nhìn làm
 • #827: Chương 827 sờ cái muỗng
 • #828: Chương 828 828 chương một phen ăn cơm muỗng nhỏ tử
 • #829: Chương 829 cũng thật hành
 • #830: Chương 830 nhân gia luyện chế trận khí cũng là sẽ đếm đếm
 • #831: Chương 831 liên tiếp chiến lực thăng cấp
 • #832: Chương 832 áp đáy hòm gia sản chi nhất
 • #833: Chương 833 chiến lực thăng cấp dụ hoặc quá lớn
 • #834: Chương 834 trước cho ta tới một trăm đem
 • #835: Chương 835 không phải một hai phải tìm sống làm
 • #836: Chương 836 lần này nhưng ngàn vạn đừng tặng người
 • #837: Chương 837 cùng nhân gia không phải một cái trận doanh
 • #838: Chương 838 đại gia giai đại vui mừng
 • #839: Chương 839 hòa khí sinh tài
 • #840: Chương 840 dù sao khó coi nàng không cần
 • #841: Chương 841 vẫn là kính nhi viễn chi hảo
 • #842: Chương 842 một chút tu dưỡng đều không có
 • #843: Chương 843 phun ra một chuỗi kim cầu
 • #844: Chương 844 Quý Phi heo có tuyệt chiêu
 • #845: Chương 845 chiến lực thêm vào
 • #846: Chương 846 kia chỉ chúng ta cũng muốn
 • #847: Chương 847 Quý Phi heo hắn nhất định phải được
 • #848: Chương 848 hai chỉ ma thú đều không phải ngươi
 • #849: Chương 849 chính là sẽ không dùng thôi
 • #850: Chương 850 tám gieo trồng lô đỉnh
 • #851: Chương 851 gieo trồng phỉ trúc
 • #852: Chương 852 thừa thải cây trúc nổi tiếng tinh cầu
 • #853: Chương 853 các ngươi ăn các ngươi
 • #854: Chương 854 cái này thói quen hảo
 • #855: Chương 855 càng sống càng tinh
 • #856: Chương 856 nàng mới không qua bên kia luyện chế
 • #857: Chương 857 thiếu vàng không thể được
 • #858: Chương 858 ai đều không cần đánh giá ai
 • #859: Chương 859 Tạc Lô cũng có công lao
 • #860: Chương 860 cơ hồ mỗi lò đều tạc
 • #861: Chương 861 nàng chính mình luyện chơi
 • #862: Chương 862 còn không bằng trở về luyện chế
 • #863: Chương 863 là cái có người đau
 • #864: Chương 864 độ lửa năng lượng linh khí
 • #865: Chương 865 lại tới này một bộ
 • #866: Chương 866 cùng lắm thì thượng phi thuyền chạy lấy người
 • #867: Chương 867 hai thanh lôi thuộc tính ngọc bích kiếm
 • #868: Chương 868 đây là làm nhân gia phiền
 • #869: Chương 869 đem đem đều là trận khí
 • #870: Chương 870 tìm không ra một phen trận khí
 • #871: Chương 871 trận khí không đủ dùng
 • #872: Chương 872 còn ở vào luyện chế trạng thái
 • #873: Chương 873 tuyệt đối không thể xưng là tiểu hỏa
 • #874: Chương 874 cũng không biết là gì
 • #875: Chương 875 đại khái ở tu tiên
 • #876: Chương 876 liền thuộc hắn chiến lực cấp bậc cao
 • #877: Chương 877 phồn hoa tựa cẩm
 • #878: Chương 878 rực rỡ liền khai tạc
 • #879: Chương 879 mau chóng xuống tay luyện chế
 • #880: Chương 880 lại một lò
 • #881: Chương 881 trận khí luyện chế ra hai lò
 • #882: Chương 882 tạc cái phiến giáp không lưu
 • #883: Chương 883 tạc một lò chơi chơi
 • #884: Chương 884 tám lô đỉnh cùng nhau luyện chế
 • #885: Chương 885 một cái muỗng đi xuống tạc ra một đóa hoa tới
 • #886: Chương 886 đương nương nương bộ tịch đều đại
 • #887: Chương 887 trận khí vẫn là trận bàn
 • #888: Chương 888 tổ truyền chi bảo tinh vân trận bàn
 • #889: Chương 889 Quý Phi kim
 • #890: Chương 890 liền cùng bạch nhặt dường như
 • #891: Chương 891 thật đúng là nhàn
 • #892: Chương 892 đại quy mô thú tập còn không có tới
 • #893: Chương 893 chính mình khai khẩn thổ địa
 • #894: Chương 894 một người một phen vừa lúc
 • #895: Chương 895 đem này khối địa thổ đều đào đi
 • #896: Chương 896 thời tiết quả thực không cần quá hảo
 • #897: Chương 897 nàng chính là chiếm địa bàn năng thủ
 • #898: Chương 898 tham tiền
 • #899: Chương 899 tặng không
 • #900: Chương 900 một cái kiêu căng một cái ninh ba
 • #901: Chương 901 tầm bảo tay thiện nghệ
 • #902: Chương 902 ấu tể Quý Phi heo
 • #903: Chương 903 trận khí kỹ năng
 • #904: Chương 904 chiến tướng gia tộc
 • #905: Chương 905 kiểm kê vật tư
 • #906: Chương 906 tinh tế tệ bàng thân
 • #907: Chương 907 không nghe khuyên bảo còn tự cho là đúng
 • #908: Chương 908 không nhường một tấc
 • #909: Chương 909 dưa mà
 • #910: Chương 910 có linh tính
 • #911: Chương 911 sẽ đếm đếm
 • #912: Chương 912 ăn đốn tốt
 • #913: Chương 913 đối lập
 • #914: Chương 914 chọn quý lấy
 • #915: Chương 915 cọ ăn
 • #916: Chương 916 916 chương cũng thật hành
 • #917: Chương 917 tài tới chắn đều ngăn không được
 • #918: Chương 918 càn quấy
 • #919: Chương 919 chiều hư
 • #920: Chương 920 càng cao đương càng cao
 • #921: Chương 921 La gia thân thích
 • #922: Chương 922 ai quán này tính tình
 • #923: Chương 923 ngươi xem ngươi bộ dáng này
 • #924: Chương 924 một cái đỉnh hai
 • #925: Chương 925 lần này nhưng trường trí nhớ
 • #926: Chương 926 nhất cử tam đến
 • #927: Chương 927 lớn lên quá nhanh
 • #928: Chương 928 nàng cứ như vậy
 • #929: Chương 929 khai khẩn gieo trồng điền
 • #930: Chương 930 lại tới này một bộ
 • #931: Chương 931 quý nàng không mua
 • #932: Chương 932 kiếm lời tinh tế tệ chính là cho ngươi hoa
 • #933: Chương 933 thực vật phòng ngự tráo
 • #934: Chương 934 trứ ma giống nhau
 • #935: Chương 935 tam đại thế gia
 • #936: Chương 936 vũ lực giá trị cường hãn gien
 • #937: Chương 937 Quý Phi châu
 • #938: Chương 938 hài tử là của ai
 • #939: Chương 939 bán Quý Phi châu
 • #940: Chương 940 bỏ được mười viên Quý Phi châu
 • #941: Chương 941 không hiếm lạ thứ đồ kia
 • #942: Chương 942 miễn bàn nhiều thích ý
 • #943: Chương 943 đều lười về đến nhà
 • #944: Chương 944 từ bỏ
 • #945: Chương 945 còn không phải là một ít thổ
 • #946: Chương 946 nàng căn bản liền không bệnh
 • #947: Chương 947 thử xem khác biện pháp
 • #948: Chương 948 nàng không dám
 • #949: Chương 949 không phải cái dễ đối phó
 • #950: Chương 950 xem hắn đau lòng
 • #951: Chương 951 hảo đâu
 • #952: Chương 952 Bắc Đẩu mười hai tinh lệch vị trí
 • #953: Chương 953 nhanh nhất 300 năm
 • #954: Chương 954 đều đem chúng nó cấp ăn
 • #955: Chương 955 rất có tiểu hài tử duyên
 • #956: Chương 956 không cho ăn
 • #957: Chương 957 không bằng không thấy
 • #958: Chương 958 ngươi xem ngươi đều không thành thật
 • #959: Chương 959 lại đi thí nghiệm
 • #960: Chương 960 nói rõ muốn cọ cơm
 • #961: Chương 961 lại không hoa ngươi tinh tế tệ
 • #962: Chương 962 kiếm lời tinh tế tệ chính là làm nàng hoa
 • #963: Chương 963 tiện tay trang bị
 • #964: Chương 964 kỳ ba trang bị
 • #965: Chương 965 trang bị luyện chế hoàn thành
 • #966: Chương 966 đức hạnh đều là một cái dạng
 • #967: Chương 967 lại không hoa ngươi tinh tế tệ
 • #968: Chương 968 không phải ở cùng một người sinh hoạt
 • #969: Chương 969 ở nhà bọn họ không được
 • #970: Chương 970 lại hồi thanh diệu tinh
 • #971: Chương 971 đá một chân thì tốt rồi
 • #972: Chương 972 đi đánh chết dị thú
 • #973: Chương 973 đoạt con mồi
 • #974: Chương 974 thật tuấn
 • #975: Chương 975 kim đát
 • #976: Chương 976 bắt được một con là một con
 • #977: Chương 977 rõ ràng là tiêu cực lãn công
 • #978: Chương 978 chuẩn điểu thú
 • #979: Chương 979 bầu trời phi đều không phải hảo điểu
 • #980: Chương 980 từ bỏ
 • #981: Chương 981 nói không cần liền từ bỏ
 • #982: Chương 982 không cùng kia chỉ đội ngũ người giao tiếp
 • #983: Chương 983 các ngươi đều từ bỏ
 • #984: Chương 984 hoa đại lực khí bồi dưỡng
 • #985: Chương 985 nàng cũng muốn cho người khen
 • #986: Chương 986 Quý Phi heo đâu
 • #987: Chương 987 bát quái
 • #988: Chương 988 tính tình quá thẳng
 • #989: Chương 989 trời sinh cũng chính cũng tà
 • #990: Chương 990 nghỉ ngơi lấy lại sức
 • #991: Chương 991 đổi nguyên liệu nấu ăn
 • #992: Chương 992 ai gần ai xa nàng vẫn là nhìn ra được tới
 • #993: Chương 993 nàng nghĩ ra đi chơi a
 • #994: Chương 994 còn cười nhạo người khác lấy nàng không có biện pháp
 • #995: Chương 995 chỉ có thể ăn đất
 • #996: Chương 996 một loại tăng lên năng lực rèn luyện
 • #997: Chương 997 sau lưng lấy chỗ tốt bạch liên hoa
 • #998: Chương 998 nhạn quá rút mao tính tình lên đây
 • #999: Chương 999 hắn quá để ý
 • #1000: Chương 1000 liền không có cái loại này không cai sữa Quý Phi heo
 • #1001: Chương 1001 cùng thụ đều so đo
 • #1002: Chương 1002 tiểu Quý Phi heo
 • #1003: Chương 1003 oai lâu đến tam đại tinh hệ ở ngoài đi
 • #1004: Chương 1004 lòng dạ hẹp hòi bái
 • #1005: Chương 1005 mũ phượng khẳng định có thể bán cái hảo giá cả
 • #1006: Chương 1006 tiểu Quý Phi heo là sống
 • #1007: Chương 1007 không nhất định có thể công kích
 • #1008: Chương 1008 trận khí cư nhiên cũng khi dễ người
 • #1009: Chương 1009 mũ phượng chính là một kiện trận khí
 • #1010: Chương 1010 tiệp dư điểu
 • #1011: Chương 1011 ai chính là ai
 • #1012: Chương 1012 lại bộ trụ gì
 • #1013: Chương 1013 xem như vậy không vừa mắt
 • #1014: Chương 1014 buổi tối nằm mơ có lẽ có thể ăn cái đủ
 • #1015: Chương 1015 xanh biếc cây trúc hấp dẫn
 • #1016: Chương 1016 trời sinh miệng thiếu thích mổ cây trúc
 • #1017: Chương 1017 đều bất hòa nàng chơi
 • #1018: Chương 1018 hắn nguyện ý sủng
 • #1019: Chương 1019 lòng dạ hẹp hòi nha
 • #1020: Chương 1020 đừng làm cho nàng lão đi theo ta
 • #1021: Chương 1021 nơi này không phải bọn họ chủ chiến tràng
 • #1022: Chương 1022 ném người khác cái muỗng
 • #1023: Chương 1023 đấu chiến ban liền thiếu sẽ lừa dối
 • #1024: Chương 1024 người cùng cái muỗng trí khí
 • #1025: Chương 1025 không múc không
 • #1026: Chương 1026 Thú Liệp đội dời đi trận địa
 • #1027: Chương 1027 bị heo cấp củng
 • #1028: Chương 1028 đều giống nhau phân vật tư
 • #1029: Chương 1029 không vây cá chỉ có bị đánh phân
 • #1030: Chương 1030 điểu thú lôi điện công kích
 • #1031: Chương 1031 một con chim lại không hiểu điệu thấp
 • #1032: Chương 1032 sức chiến đấu chuẩn cmnr
 • #1033: Chương 1033 có thu hoạch
 • #1034: Chương 1034 cũng coi như năng lực thăng cấp
 • #1035: Chương 1035 cũng là một nhân tài
 • #1036: Chương 1036 liền chưa thấy qua như vậy
 • #1037: Chương 1037 đều là như thế này trưởng thành lên
 • #1038: Chương 1038 thật sự là không thể nào nói nổi
 • #1039: Chương 1039 thật đúng là vận may
 • #1040: Chương 1040 lại quẹo vào
 • #1041: Chương 1041 lại làm yêu diệt ngươi
 • #1042: Chương 1042 mũ phượng ngươi không thể dùng
 • #1043: Chương 1043 thê tử muốn kiều dưỡng
 • #1044: Chương 1044 tám chỉ chuẩn điểu thú
 • #1045: Chương 1045 ai thỉnh ngươi tới dạo ngôi cao
 • #1046: Chương 1046 nói nàng không phải chột dạ cũng chưa người tin
 • #1047: Chương 1047 ăn no căng mới cùng chính mình không qua được
 • #1048: Chương 1048 có chỗ lợi chiếm
 • #1049: Chương 1049 gấp bội sủng
 • #1050: Chương 1050 lời này không thể nói không độc
 • #1051: Chương 1051 cho ngươi
 • #1052: Chương 1052 có vây cá ghê gớm
 • #1053: Chương 1053 đừng cùng điểu trí khí
 • #1054: Chương 1054 còn có hậu chiêu
 • #1055: Chương 1055 nó liền không biết chính mình là làm gì
 • #1056: Chương 1056 địa lợi
 • #1057: Chương 1057 cái này nàng cũng muốn
 • #1058: Chương 1058 đi đoạt lấy Quý Phi heo
 • #1059: Chương 1059 ngay tại chỗ lấy tài liệu
 • #1060: Chương 1060 muỗng nhỏ tử trận khí
 • #1061: Chương 1061 cũng là kỳ ba đến không biên
 • #1062: Chương 1062 vội khí thế ngất trời
 • #1063: Chương 1063 lại muốn chế tác gieo trồng lô đỉnh
 • #1064: Chương 1064 lợi hỏa nơi
 • #1065: Chương 1065 giao hảo vận
 • #1066: Chương 1066 bãi lô đỉnh
 • #1067: Chương 1067 5000 nhiều lô đỉnh
 • #1068: Chương 1068 lại không phải không luyện chế quá
 • #1069: Chương 1069 một người một cái luyện trận đỉnh
 • #1070: Chương 1070 hỏa thuộc tính
 • #1071: Chương 1071 đều phải phủi đi trở về
 • #1072: Chương 1072 không cần luyện chế cũng phát tài
 • #1073: Chương 1073 hồ lò tiết tấu
 • #1074: Chương 1074 tùy tiện chọn một lò
 • #1075: Chương 1075 hỏa lớn hồ lò
 • #1076: Chương 1076 ai cũng đừng nghĩ muốn
 • #1077: Chương 1077 tinh cầu tùy tiện chính hắn chọn
 • #1078: Chương 1078 bầu trời hạ hỏa cầu
 • #1079: Chương 1079 nhìn liền trong lòng mỹ
 • #1080: Chương 1080 áp trận dùng
 • #1081: Chương 1081 nơi nơi là bảo
 • #1082: Chương 1082 thắng lợi trở về
 • #1083: Chương 1083 xem còn có hay không khác thứ tốt
 • #1084: Chương 1084 dược tra hôi
 • #1085: Chương 1085 kiếm một bút
 • #1086: Chương 1086 nhất cử tam đến
 • #1087: Chương 1087 thương lượng
 • #1088: Chương 1088 tài phú đưa tới cửa
 • #1089: Chương 1089 nhiều liền không hiếm lạ
 • #1090: Chương 1090 đi năm cái thuộc tính
 • #1091: Chương 1091 đoạt một con
 • #1092: Chương 1092 lại đoạt một con
 • #1093: Chương 1093 từ bỏ
 • #1094: Chương 1094 không tiền đồ đồ vật
 • #1095: Chương 1095 thu thập luyện chế tài liệu
 • #1096: Chương 1096 sẽ tạc
 • #1097: Chương 1097 luyện chế mười hai trận bàn
 • #1098: Chương 1098 chính là thứ tốt
 • #1099: Chương 1099 đem Quý Phi heo ném trời cao
 • #1100: Chương 1100 vượng hỏa chi trận
 • #1101: Chương 1101 lại lần nữa lấy ra
 • #1102: Chương 1102 còn có hay không khác thứ tốt
 • #1103: Chương 1103 quay đầu lại nàng liền tìm đối phương tra
 • #1104: Chương 1104 phiền nhân
 • #1105: Chương 1105 trước nay liền không phải cái nương tay
 • #1106: Chương 1106 đi lên liền lửa lớn luyện chế
 • #1107: Chương 1107 tăng lớn hỏa thế luyện chế
 • #1108: Chương 1108 mười hai trận bàn trận
 • #1109: Chương 1109 trận bàn không tạc
 • #1110: Chương 1110 nhân cơ hội đem sí tinh bắt lấy tới
 • #1111: Chương 1111 nơi nào có bảo bối hướng nơi nào phi
 • #1112: Chương 1112 lại số một lần
 • #1113: Chương 1113 cần thiết lại số một lần
 • #1114: Chương 1114 gia cố trận pháp
 • #1115: Chương 1115 không cho ngươi bạch xuất lực
 • #1116: Chương 1116 không cho đi
 • #1117: Chương 1117 căn bản liền không yên tâm
 • #1118: Chương 1118 nhưng hiếm lạ
 • #1119: Chương 1119 có cái muỗng hư
 • #1120: Chương 1120 là đem ham chơi cái muỗng
 • #1121: Chương 1121 ngạnh không được tới mềm
 • #1122: Chương 1122 thích nghe lời hay không cho nói
 • #1123: Chương 1123 ngươi cái này chính là cái trận khí
 • #1124: Chương 1124 ta không phản ứng ngươi
 • #1125: Chương 1125 ăn không được cũng phải ăn
 • #1126: Chương 1126 họa bánh nướng lớn không đỡ đói
 • #1127: Chương 1127 nhìn liền tưởng gõ tay nàng
 • #1128: Chương 1128 kia đem cái muỗng giống như có chút không giống người thường
 • #1129: Chương 1129 điểu thú đầu cũng không phải là hảo bộ
 • #1130: Chương 1130 một cái so một cái tiền đồ
 • #1131: Chương 1131 nhiều như vậy chỗ tốt thêm một khối
 • #1132: Chương 1132 linh tính thấp cũng không ai sẽ ghét bỏ
 • #1133: Chương 1133 liền nát
 • #1134: Chương 1134 đem đầu lưỡi cho ta loát thẳng
 • #1135: Chương 1135 ngươi đoạt một cái thử xem sẽ biết
 • #1136: Chương 1136 dựa vào cái gì cho ngươi
 • #1137: Chương 1137 đem lại đây người đá đi ra ngoài
 • #1138: Chương 1138 không điểu
 • #1139: Chương 1139 mũ phượng là đối phó Quý Phi heo
 • #1140: Chương 1140 một đám hài tử vọt tới phía trước
 • #1141: Chương 1141 hắn đem lộng mũ phượng không có
 • #1142: Chương 1142 ngươi quản được sao ngươi
 • #1143: Chương 1143 nàng là có thể tìm được rồi
 • #1144: Chương 1144 hiện tại cái gì đều so ra kém mũ phượng quan trọng
 • #1145: Chương 1145 là thứ tốt
 • #1146: Chương 1146 ăn một đốn tần ốc đem hắn bán đều không đủ
 • #1147: Chương 1147 thiếu chút nữa đem này phiến thụ cấp chém
 • #1148: Chương 1148 đánh không lại liền chạy
 • #1149: Chương 1149 một đám bất nhập lưu điêu điểu
 • #1150: Chương 1150 một chút bộ tới rồi cuồng điểu thú móng vuốt thượng
 • #1151: Chương 1151 hơn nữa chu hưng bảo cùng chu hưng kiêu cũng không được việc
 • #1152: Chương 1152 chính đạo không đi rồi
 • #1153: Chương 1153 có người mắt lộ ra tham lam
 • #1154: Chương 1154 tiểu hài tử động tác quá manh
 • #1155: Chương 1155 ngươi là quang trường tâm nhãn
 • #1156: Chương 1156 một hồi hoàn toàn mới chiến đấu
 • #1157: Chương 1157 mũ phượng đôi mắt danh lợi
 • #1158: Chương 1158 nói nói mát thiếu đạo đức a
 • #1159: Chương 1159 quyền lực cùng địa vị dễ như trở bàn tay
 • #1160: Chương 1160 chiếm địa bàn cũng muốn từng cái chọn chọn
 • #1161: Chương 1161 ai cũng quản không được
 • #1162: Chương 1162 thấy thế nào đều xem không đủ
 • #1163: Chương 1163 làm một trận liền chạy
 • #1164: Chương 1164 có chủ
 • #1165: Chương 1165 kết hôn dùng nhưng thật ra rất thích hợp
 • #1166: Chương 1166 ngũ thiệu cũng không phải là dễ chọc
 • #1167: Chương 1167 tiểu tử này thiếu tấu
 • #1168: Chương 1168 tính kế hảo mới vựng
 • #1169: Chương 1169 Phỉ Trúc Tinh
 • #1170: Chương 1170 liền suyễn khẩu khí không đều không có
 • #1171: Chương 1171 ngưu bức không được
 • #1172: Chương 1172 cách không ném kim cầu
 • #1173: Chương 1173 đem tinh cầu đánh hạ tới nhưng thật ra có khả năng
 • #1174: Chương 1174 chắc chắn
 • #1175: Chương 1175 cùng uy heo dường như
 • #1176: Chương 1176 trở về đưa ngươi một cái hỏa cầu
 • #1177: Chương 1177 người này tám phần là si ngốc
 • #1178: Chương 1178 tưởng hài tử tưởng điên rồi
 • #1179: Chương 1179 còn không bằng không nói
 • #1180: Chương 1180 hộ vệ đội tiến đến trợ chiến
 • #1181: Chương 1181 vậy cực kỳ sự
 • #1182: Chương 1182 một lòng một dạ phàn cao chi
 • #1183: Chương 1183 xem cái nào tinh cầu hảo liền kiến phòng ở
 • #1184: Chương 1184 bình hoa cũng chỗ hữu dụng
 • #1185: Chương 1185 ngươi liền sẽ phát hiện nàng hảo
 • #1186: Chương 1186 ngươi cũng liền gả đến hảo
 • #1187: Chương 1187 đều không phải là xa xôi không thể với tới
 • #1188: Chương 1188 Phỉ Trúc Tinh nhất định phải được
 • #1189: Chương 1189 trấn thủ Phỉ Trúc Tinh
 • #1190: Chương 1190 tinh cầu mọi người đều có phân
 • #1191: Chương 1191 hiếm thấy đều hiếm lạ
 • #1192: Chương 1192 chọn quý ăn
 • #1193: Chương 1193 không bọn họ phân
 • #1194: Chương 1194 còn bưng
 • #1195: Chương 1195 tuyển nền
 • #1196: Chương 1196 này sơn nhìn kia sơn hảo
 • #1197: Chương 1197 cái này gia vị toàn
 • #1198: Chương 1198 cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái
 • #1199: Chương 1199 ngươi cũng không phải cái bớt lo
 • #1200: Chương 1200 tới điểm lợi ích thực tế
 • #1201: Chương 1201 lại cho ngươi ba cái hỏa cầu
 • #1202: Chương 1202 quá sửng sốt
 • #1203: Chương 1203 này chủ thích lửa lớn
 • #1204: Chương 1204 không để bụng
 • #1205: Chương 1205 đem một cái tinh cầu cấp đánh hạ tới
 • #1206: Chương 1206 như thế nhiều giá cao giá trị vật tư
 • #1207: Chương 1207 có tốt lại đạp
 • #1208: Chương 1208 tân mua chạy xe thể thao
 • #1209: Chương 1209 ra tay có thể nói là danh tác
 • #1210: Chương 1210 đánh tiểu chính là muộn thanh phát tài chủ
 • #1211: Chương 1211 ai đào đến là ai
 • #1212: Chương 1212 chín nàng không dám ném
 • #1213: Chương 1213 hồ ly tinh tiến heo oa
 • #1214: Chương 1214 vận khí cũng thật hảo
 • #1215: Chương 1215 chính là không giống nhau
 • #1216: Chương 1216 tiệp dư điểu trân quý
 • #1217: Chương 1217 dùng nhánh cây nhỏ một chọc liền ra tới
 • #1218: Chương 1218 thổ heo chính mình cũng phân không rõ
 • #1219: Chương 1219 chính là không hạ thủ được
 • #1220: Chương 1220 sinh thục hắn đều ăn
 • #1221: Chương 1221 này một hàng dụ hoặc lực quá lớn
 • #1222: Chương 1222 phân quyền quản lý Phỉ Trúc Tinh
 • #1223: Chương 1223 nàng lại không phải nhàn
 • #1224: Chương 1224 nữ nhân sẽ cầm sủng mà kiều
 • #1225: Chương 1225 lại đạp một cái
 • #1226: Chương 1226 chính là quá linh hoạt
 • #1227: Chương 1227 Kỳ ngạn
 • #1228: Chương 1228 như thế hắn liền gấp bội sủng
 • #1229: Chương 1229 quét đều quét không đứng dậy
 • #1230: Chương 1230 đem hảo hảo cái muỗng mang choáng váng
 • #1231: Chương 1231 đương ai không biết
 • #1232: Chương 1232 không nghĩ lấy ra tới dùng
 • #1233: Chương 1233 kiếm lời liền hảo
 • #1234: Chương 1234 liền như vậy ham chơi
 • #1235: Chương 1235 ra một lần nhiệm vụ chính là một bút thu vào
 • #1236: Chương 1236 cũng thật không thấy ngoại
 • #1237: Chương 1237 nhật tử vẫn là làm đến nơi đến chốn hảo
 • #1238: Chương 1238 liền không cho ngươi ăn
 • #1239: Chương 1239 say rượu
 • #1240: Chương 1240 ai cũng lăn lộn không ra hoa tới
 • #1241: Chương 1241 dưỡng ngươi không dễ dàng
 • #1242: Chương 1242 trừ tận gốc quá họa họa đồ vật
 • #1243: Chương 1243 hai người bọn họ hiện tại là một đôi
 • #1244: Chương 1244 sủng cùng cái gì dường như
 • #1245: Chương 1245 cũng không tin trị không phục hùng hài tử
 • #1246: Chương 1246 đây là cái kẻ dở hơi
 • #1247: Chương 1247 hưởng qua lúc sau thấy rốt cuộc
 • #1248: Chương 1248 có lực không chỗ sử
 • #1249: Chương 1249 còn ghét bỏ người khác thật sự
 • #1250: Chương 1250 cũng đủ xa xỉ
 • #1251: Chương 1251 trừ bỏ sủng chính là sủng
 • #1252: Chương 1252 thứ tốt cũng có
 • #1253: Chương 1253 tới cái kinh người cử chỉ
 • #1254: Chương 1254 làm tốt lắm
 • #1255: Chương 1255 đã phát một bút tiểu tài
 • #1256: Chương 1256 nhìn chuẩn nào chỉ đại
 • #1257: Chương 1257 đối sông nhỏ tiên xuống tay
 • #1258: Chương 1258 miệng không buông tha người
 • #1259: Đệ 1259 chương chơi vui vẻ vô cùng
 • #1260: Chương 1260 bẻ xả
 • #1261: Chương 1261 không cần thiết đại kinh tiểu quái
 • #1262: Chương 1262 căn bản là hộ không được
 • #1263: Chương 1263 đuổi đến kia kêu một cái xảo
 • #1264: Chương 1264 hiếm lạ không được
 • #1265: Chương 1265 có lẽ còn sẽ có đệ nhị chỉ
 • #1266: Chương 1266 đôi mắt đều không đủ sử
 • #1267: Chương 1267 phong cách chuyển biến quá nhanh
 • #1268: Chương 1268 cái này cam muỗng sứ cũng thích
 • #1269: Chương 1269 hiếm lạ tròng mắt đều mau trừng ra tới
 • #1270: Chương 1270 cam cái muỗng
 • #1271: Chương 1271 nàng liền không khách khí
 • #1272: Chương 1272 không cần tinh tế tệ
 • #1273: Chương 1273 ngẫm lại liền buồn cười không được
 • #1274: Chương 1274 không phục đều không được
 • #1275: Chương 1275 làm nhân gia vận may tới tốt tới
 • #1276: Chương 1276 xem náo nhiệt trở về mới có diễn
 • #1277: Chương 1277 vận may đến bạo lều
 • #1278: Chương 1278 lại đi dạo quanh
 • #1279: Chương 1279 một ném cây trúc không làm
 • #1280: Chương 1280 thượng vội vàng tìm hắn làm buôn bán
 • #1281: Chương 1281 Vệ thị nhất tộc một mạch tương thừa
 • #1282: Chương 1282 tám phần luyện chế thời điểm liền trường oai
 • #1283: Chương 1283 cực kỳ giống chiến địch
 • #1284: Chương 1284 miệng nhàn rỗi không được
 • #1285: Chương 1285 ta vận khí nhưng hảo
 • #1286: Chương 1286 trong nhà không thiếu cái này
 • #1287: Chương 1287 cùng ngũ cái muỗng làm bạn
 • #1288: Chương 1288 cũng không nhường một tấc
 • #1289: Chương 1289 quán hài tử cũng không thể như vậy quán
 • #1290: Chương 1290 nịch sủng
 • #1291: Chương 1291 có mẹ kế lắc mình biến hoá thành thiếu gia
 • #1292: Chương 1292 so thổ heo không chút nào kém cỏi
 • #1293: Chương 1293 có lẽ liền thành
 • #1294: Chương 1294 phòng ngự tính năng chuẩn cmnr
 • #1295: Chương 1295 vị này quá năng lực
 • #1296: Chương 1296 đủ thấy không đợi là kia khối liêu
 • #1297: Chương 1297 kiềm chế điểm
 • #1298: Chương 1298 phi cao đào đất
 • #1299: Chương 1299 không đi xuống
 • #1300: Chương 1300 luôn luôn lòng dạ hẹp hòi mang thù
 • #1301: Chương 1301 gấm vóc
 • #1302: Chương 1302 gấm vóc chiến bào
 • #1303: Chương 1303 Thử Sơn
 • #1304: Chương 1304 địch bất động ta bất động
 • #1305: Chương 1305 quá đả kích cái muỗng
 • #1306: Chương 1306 tạc liền tạc đi
 • #1307: Chương 1307 quải ngũ cái muỗng chạy
 • #1308: Chương 1308 đây là cái người tài ba
 • #1309: Chương 1309 thế ở phải làm
 • #1310: Chương 1310 ngũ cái muỗng thực lưu luyến gia đình
 • #1311: Chương 1311 có thể động thủ liền tuyệt không nói chuyện
 • #1312: Chương 1312 vận khí tốt đến bạo
 • #1313: Chương 1313 nhà người khác không có
 • #1314: Chương 1314 hồng muỗng sứ binh
 • #1315: Chương 1315 trước ra miệng mắng một trận
 • #1316: Chương 1316 hiện tại coi như người dùng
 • #1317: Chương 1317 phân chia địa bàn
 • #1318: Chương 1318 tốt nàng chính mình lưu trữ
 • #1319: Chương 1319 tìm người làm việc
 • #1320: Chương 1320 sớm
 • #1321: Chương 1321 cấp bọn nhỏ ăn
 • #1322: Chương 1322 thử xem sẽ biết
 • #1323: Chương 1323 thắng lợi trở về
 • #1324: Chương 1324 ngươi không Tạc Lô ai Tạc Lô
 • #1325: Chương 1325 đem một đám cái muỗng tống cổ đi ra ngoài
 • #1326: Chương 1326 liền xả một chút khăn tay nhỏ
 • #1327: Chương 1327 này chủ không quấy rối liền tính hỗ trợ
 • #1328: Chương 1328 dư lại tiện nghi người khác
 • #1329: Chương 1329 Vệ Điểu
 • #1330: Chương 1330 giao tình hậu mới không nói chuyện ích lợi
 • #1331: Chương 1331 cùng tầm bảo dường như
 • #1332: Chương 1332 cam cái muỗng việc nhân đức không nhường ai
 • #1333: Chương 1333 tiểu gia không hầu hạ
 • #1334: Chương 1334 rốt cuộc luyện chế thành công một lò
 • #1335: Chương 1335 thật lớn một đống
 • #1336: Chương 1336 này cũng kêu một lò tử
 • #1337: Chương 1337 nàng tưởng nhưng rõ ràng
 • #1338: Chương 1338 không nghĩ đi thấu cái này náo nhiệt
 • #1339: Chương 1339 đá màu
 • #1340: Chương 1340 không thấy trung
 • #1341: Chương 1341 không hảo quá hạ giá
 • #1342: Chương 1342 rất muốn luyện một lò thử xem
 • #1343: Chương 1343 kiều ngọc
 • #1344: Chương 1344 lô đỉnh còn có hóa
 • #1345: Chương 1345 chỉ này một nhà không còn chi nhánh
 • #1346: Chương 1346 hồng hồng cam cam như ngọn lửa giống nhau
 • #1347: Chương 1347 cam cái muỗng chính là cái tham tiền
 • #1348: Chương 1348 lại giàu có gia đình cũng ăn không nổi
 • #1349: Chương 1349 kinh hỉ tới quá đột nhiên
 • #1350: Chương 1350 một phen hồng muỗng sứ
 • #1351: Chương 1351 này chủ kỳ ba thực
 • #1352: Chương 1352 càng gẩy đẩy càng linh
 • #1353: Chương 1353 liền cùng bị khinh bỉ tiểu tức phụ dường như
 • #1354: Chương 1354 đây đều là hắn
 • #1355: Chương 1355 đây đều là chút gì ngoạn ý nhi
 • #1356: Chương 1356 thiên chân không rảnh tính tình
 • #1357: Chương 1357 muốn ăn khiến cho nàng ăn cái đủ
 • #1358: Chương 1358 nàng một phen hảo ý
 • #1359: Chương 1359 liền chưa thấy qua như vậy không biết thú người
 • #1360: Chương 1360 hảo xe chính là không giống nhau
 • #1361: Chương 1361 tốn công vô ích
 • #1362: Chương 1362 phanh phanh Tạc Lô
 • #1363: Chương 1363 trường linh tính
 • #1364: Chương 1364 một chuỗi tiểu hỏa cầu
 • #1365: Chương 1365 oai điểm tử kia kêu một cái nhiều
 • #1366: Chương 1366 hoa quang tia sáng kỳ dị
 • #1367: Chương 1367 như vậy tổng được rồi đi
 • #1368: Chương 1368 đánh ra tiểu hỏa cầu
 • #1369: Chương 1369 ngươi bất động nó mới bất động
 • #1370: Chương 1370 chó ngáp phải ruồi
 • #1371: Chương 1371 chờ xuất phát
 • #1372: Chương 1372 muốn trang bị đi
 • #1373: Chương 1373 ốc còn không mang nổi mình ốc
 • #1374: Chương 1374 thất cấp trở lên ma thú
 • #1375: Chương 1375 tưởng cũng thật mỹ
 • #1376: Chương 1376 trận khí lại làm được
 • #1377: Chương 1377 thành hàng tinh
 • #1378: Chương 1378 thân
 • #1379: Chương 1379 một cái kham trọng dụng cũng không có
 • #1380: Chương 1380 nàng phóng gia vị nhưng nhiều
 • #1381: Chương 1381 nàng đều cấp tạc
 • #1382: Chương 1382 hống hảo cái muỗng nhóm
 • #1383: Chương 1383 ta nhìn khá tốt
 • #1384: Chương 1384 ôn ngọc thạch
 • #1385: Chương 1385 cao lãnh banh không được
 • #1386: Chương 1386 ai hiếm lạ xem nó
 • #1387: Chương 1387 chỉ có thể hâm mộ mà thôi
 • #1388: Chương 1388 cao quý lãnh diễm khí thế toàn bộ khai hỏa
 • #1389: Chương 1389 nhất chiêu dương đông kích tây
 • #1390: Chương 1390 cái này trữ vật khí là nó
 • #1391: Chương 1391 đến chỗ nào đều nhận người hiếm lạ
 • #1392: Chương 1392 nó mới không nghĩ học tập
 • #1393: Chương 1393 màu tinh thạch
 • #1394: Chương 1394 phụ thân cho ngươi làm ra
 • #1395: Chương 1395 ngươi nói gì
 • #1396: Chương 1396 có thể đãi thấy hắn mới là lạ
 • #1397: Chương 1397 môn đầu gia
 • #1398: Chương 1398 linh không linh nàng cũng không biết
 • #1399: Chương 1399 dài quá lão đại tiền đồ
 • #1400: Chương 1400 tiểu hài tử uống lên còn có thể tăng lên sức chiến đấu
 • #1401: Chương 1401 có người đau là chuyện tốt
 • #1402: Chương 1402 vẫn luôn là cái chưa hiểu việc đời
 • #1403: Chương 1403 tặng chiến cái muỗng một phen tiểu kim cầu
 • #1404: Chương 1404 cái này còn đi theo học
 • #1405: Chương 1405 không phục đều không được
 • #1406: Chương 1406 một chút liền phát hỏa
 • #1407: Chương 1407 cũng rất mơ hồ
 • #1408: Chương 1408 cuồn cuộn không ngừng tinh tế tệ
 • #1409: Chương 1409 nhất quán dung túng
 • #1410: Chương 1410 miệng nói bất quá nhân gia
 • #1411: Chương 1411 cũng không biết với ai học
 • #1412: Chương 1412 tìm giúp đỡ
 • #1413: Chương 1413 cam cái muỗng so đo
 • #1414: Chương 1414 mới vừa học được dùng dị năng
 • #1415: Chương 1415 nghĩ đến một cái nhìn thấy mà thương
 • #1416: Chương 1416 đều oai thành cái dạng gì
 • #1417: Chương 1417 nó chính mình chính là cái bảo
 • #1418: Chương 1418 không chơi cũng không cho
 • #1419: Chương 1419 kia cũng là bản lĩnh
 • #1420: Chương 1420 nó lo lắng thay đổi nó cầu
 • #1421: Chương 1421 liền như vậy hư
 • #1422: Chương 1422 phát hiện thiếu một phen cái muỗng
 • #1423: Chương 1423 xua như xua vịt bảo vật
 • #1424: Chương 1424 sẽ không tính tinh tế tệ
 • #1425: Chương 1425 quá tiền đồ
 • #1426: Chương 1426 lão tử ta nhưng phục ngươi
 • #1427: Chương 1427 mua không nổi chạy xe thể thao
 • #1428: Chương 1428 kiếm không nhiều lắm cũng muốn nói không ít
 • #1429: Chương 1429 ngươi cũng đừng suy nghĩ
 • #1430: Chương 1430 nhưng dọa cái muỗng
 • #1431: Chương 1431 tiền đồ
 • #1432: Chương 1432 tiểu phong một quát liền oai ·
 • #1433: Chương 1433 này sống không phải cái muỗng làm
 • #1434: Chương 1434 tìm không thấy cái muỗng
 • #1435: Chương 1435 cam cái muỗng đi học
 • #1436: Chương 1436 còn không có sinh
 • #1437: Chương 1437 hiện tại ai cũng đừng nhớ thương
 • #1438: Chương 1438 đời này không ăn qua
 • #1439: Chương 1439 trong lòng không cân bằng là được rồi
 • #1440: Chương 1440 thật đúng là không thể so
 • #1441: Chương 1441 sinh nhiều vô dụng chỗ
 • #1442: Chương 1442 trước nay không khiêu chiến quá
 • #1443: Chương 1443 cấp heo ăn
 • #1444: Đệ 1444 chương những người khác cũng không hào phóng như vậy
 • #1445: Chương 1445 nghe hảo có đạo lý nga
 • #1446: Chương 1446 liền phi thường có lời
 • #1447: Chương 1447 nàng người này tương đối bát quái
 • #1448: Chương 1448 này hạng nhất liền tương đối ngưu bức
 • #1449: Chương 1449 không vì danh lợi liền vì ăn
 • #1450: Chương 1450 quấy rầy bộ
 • #1451: Chương 1451 đồ tham ăn chính là không giống nhau
 • #1452: Chương 1452 oai điểm tử vừa ra vừa ra
 • #1453: Chương 1453 nàng tưởng ném cũng chưa xông về phía trước một khối
 • #1454: Chương 1454 thế như chẻ tre
 • #1455: Chương 1455 hai bên đánh hừng hực khí thế
 • #1456: Chương 1456 nàng muốn chính mình chơi
 • #1457: Chương 1457 ngươi đừng đoạt ta
 • #1458: Chương 1458 làm nàng chính mình chơi
 • #1459: Chương 1459 càng mắng càng tạc ngươi
 • #1460: Chương 1460 trước mắt liền có tác dụng
 • #1461: Chương 1461 ta đát
 • #1462: Chương 1462 không được đoạt ta kê điểu
 • #1463: Chương 1463 này nhất chiêu nó đều luyện chín
 • #1464: Chương 1464 ai có hại cũng không thể làm chính mình có hại
 • #1465: Chương 1465 vẫn là kiếm tinh tế tệ quan trọng
 • #1466: Chương 1466 vội chân không chạm đất
 • #1467: Chương 1467 liền thích muộn thanh phát tài
 • #1468: Chương 1468 vận khí tốt
 • #1469: Chương 1469 ngươi giúp ta nghĩ điểm
 • #1470: Chương 1470 ngỗng trong ổ chọc một gậy tre
 • #1471: Chương 1471 chiếm cứ có lợi địa thế
 • #1472: Chương 1472 đủ có thể
 • #1473: Chương 1473 cam cái muỗng cái kia mỹ
 • #1474: Chương 1474 khó mà nói nhân gia ăn không được
 • #1475: Chương 1475 ngươi tốt nhất kiềm chế điểm
 • #1476: Chương 1476 mới vừa tỉnh nàng cũng không hồ đồ
 • #1477: Chương 1477 ngươi quản không được
 • #1478: Chương 1478 ngươi ăn thứ này còn không cho đồ tham ăn nếm một ngụm
 • #1479: Chương 1479 cũng không thể khinh thường
 • #1480: Chương 1480 nàng đôi mắt nhưng hảo sử
 • #1481: Chương 1481 liền hiếm lạ thượng
 • #1482: Chương 1482 này không phải ngủ rồi
 • #1483: Chương 1483 lúc này có tác dụng
 • #1484: Chương 1484 thứ này có phải hay không lừa dối bọn họ
 • #1485: Chương 1485 có thể thấy được có bao nhiêu bảo bối
 • #1486: Chương 1486 kinh hỉ một người tiếp một người
 • #1487: Chương 1487 đánh không lại liền chạy
 • #1488: Chương 1488 kiếm lời tinh tế tệ
 • #1489: Chương 1489 liền kiếm lời nhiều như vậy
 • #1490: Chương 1490 cam cái muỗng tiểu
 • #1491: Chương 1491 phân cho cam cái muỗng một nửa
 • #1492: Chương 1492 vậy cùng nhau trụ hạ
 • #1493: Chương 1493 vẫn là có kiếm
 • #1494: Chương 1494 luyện chế phong cách thập phần thanh kỳ
 • #1495: Chương 1495 sủng oai cũng đến dùng sức sủng
 • #1496: Chương 1496 khác nhau đối đãi thành như vậy
 • #1497: Chương 1497 nhân phẩm xác thật không ra sao
 • #1498: Chương 1498 liền ngũ cái muỗng chúng nó đều không dùng được
 • #1499: Chương 1499 kết quả một lò một lò ý định khí nàng
 • #1500: Chương 1500 giá cao linh thực luyện chế ra tới
 • #1501: Chương 1501 ngươi không phải keo kiệt người
 • #1502: Chương 1502 một chút mặt mũi đều không cho
 • #1503: Chương 1503 chờ đến nàng mang thai
 • #1504: Chương 1504 không nghiêng không lệch
 • #1505: Chương 1505 một chút đều không đỏ mắt
 • #1506: Chương 1506 ngươi kia cái gì ánh mắt
 • #1507: Chương 1507 lực công kích không đủ
 • #1508: Chương 1508 nhân gia sẽ phun kim cầu
 • #1509: Chương 1509 đau lòng
 • #1510: Chương 1510 thế nào hắn đều nhìn hảo
 • #1511: Chương 1511 cũng không ý kiến bọn họ
 • #1512: Chương 1512 còn học nhân gia hất chân sau
 • #1513: Chương 1513 vừa tức giận vừa buồn cười
 • #1514: Chương 1514 nhưng hiếu chiến
 • #1515: Chương 1515 xem đem nàng cấp có thể
 • #1516: Chương 1516 thành công liền ý nghĩa thu hoạch
 • #1517: Chương 1517 thực vật phòng ngự tráo đều sẽ quẹo vào
 • #1518: Chương 1518 nguyên lai ngươi có ngoại quải
 • #1519: Chương 1519 có ngoại quải chính là không giống nhau
 • #1520: Chương 1520 đương nàng vui hỗ trợ dường như
 • #1521: Chương 1521 hắn tưởng hắn cũng đúng
 • #1522: Chương 1522 chiến lực đều ở thất cấp trở lên
 • #1523: Chương 1523 đều không quen này tật xấu
 • #1524: Chương 1524 ngươi một bên đi
 • #1525: Chương 1525 nguyên liệu nấu ăn số lượng đủ
 • #1526: Chương 1526 tác chiến đội đuổi tới thanh diệu tinh
 • #1527: Chương 1527 làm người không thể quá lòng tham
 • #1528: Chương 1528 ổn định vững chắc thắng lợi trở về
 • #1529: Chương 1529 tùy thời chuẩn bị bỏ gánh không làm
 • #1530: Chương 1530 như thế vừa lúc
 • #1531: Chương 1531 nghe giống bãi trận
 • #1532: Chương 1532 ngoài miệng không nói cũng không đại biểu không thèm để ý
 • #1533: Chương 1533 cái này phương vị nhất lợi hỏa
 • #1534: Chương 1534 đem người đều lừa dối tới
 • #1535: Chương 1535 ta trí nhớ nhưng hảo
 • #1536: Chương 1536 binh nhiều đem thiếu
 • #1537: Chương 1537 bãi trận
 • #1538: Chương 1538 chính là Tạc Lô
 • #1539: Chương 1539 lô đỉnh bay lên tới
 • #1540: Chương 1540 thấy đủ đi
 • #1541: Chương 1541 sức chiến đấu
 • #1542: Chương 1542 nắm chắc liền lớn hơn một chút
 • #1543: Chương 1543 không thể dẫn vào dị năng
 • #1544: Chương 1544 không phải công kích tính trận khí
 • #1545: Chương 1545 bọn họ năng lực chiến đấu
 • #1546: Chương 1546 kế tiếp trò hay bắt đầu rồi
 • #1547: Chương 1547 làm không được này sống
 • #1548: Chương 1548 luyện tập ngoạn ý nhi này làm gì
 • #1549: Chương 1549 đánh không lại liền chạy
 • #1550: Chương 1550 nhưng sẽ bảo hộ chính mình từ giữa trường tri thức
 • #1551: Chương 1551 trời sinh tính cách nàng cũng không có biện pháp
 • #1552: Chương 1552 mặt khác sáu cá nhân hiệp trợ tác chiến
 • #1553: Chương 1553 nhân gia cũng sẽ đếm đếm
 • #1554: Chương 1554 ta còn không hiếm lạ ngươi đâu
 • #1555: Chương 1555 Thúy Trúc Tinh
 • #1556: Chương 1556 điểu thú lực công kích quá cường
 • #1557: Chương 1557 tám người ném bay một con chim thú
 • #1558: Chương 1558 loài chim dữ thú
 • #1559: Chương 1559 có kiêng kị chi tâm
 • #1560: Chương 1560 không muốn làm việc
 • #1561: Chương 1561 như vậy khá tốt
 • #1562: Chương 1562 năm màu ma thú gà trống
 • #1563: Chương 1563 đánh cái chuyển lại hồi Thúy Trúc Tinh
 • #1564: Chương 1564 này không phải tham tiền là gì
 • #1565: Chương 1565 cũng là cái đồ tham ăn
 • #1566: Chương 1566 này liền vậy là đủ rồi
 • #1567: Chương 1567 chiến đấu không ra lực
 • #1568: Chương 1568 nhiều nàng liền không hiếm lạ
 • #1569: Chương 1569 trân quý dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn
 • #1570: Chương 1570 chọn hiếm lạ chạy nhanh xuống tay đoạt
 • #1571: Chương 1571 ăn không hết cay cũng đừng ăn
 • #1572: Chương 1572 không hoa một phân tinh tế tệ
 • #1573: Chương 1573 làm nhìn là không có khả năng
 • #1574: Chương 1574 kiếm được nhiều là được
 • #1575: Chương 1575 nàng lại không thể đánh trận khí
 • #1576: Chương 1576 giá cả quý thái quá
 • #1577: Chương 1577 một phen cái muỗng như vậy vội
 • #1578: Chương 1578 không đáng giá tinh tế tệ
 • #1579: Chương 1579 cho nàng đưa vật tư tới
 • #1580: Chương 1580 tình thế liền hoàn toàn không giống nhau
 • #1581: Chương 1581 kiểu gì trân quý
 • #1582: Chương 1582 vừa lòng mà về
 • #1583: Chương 1583 giúp đỡ nhóm lửa nấu cơm
 • #1584: Chương 1584 năng lượng hỏa cầu
 • #1585: Chương 1585 cùng chúng nó không giống nhau
 • #1586: Chương 1586 hồng muỗng sứ
 • #1587: Chương 1587 chuẩn bị chiến tranh
 • #1588: Chương 1588 kiếm lời một bút không nhỏ tài phú
 • #1589: Chương 1589 hai cái tinh cầu dạo chơi
 • #1590: Chương 1590 không cho ngươi mua
 • #1591: Chương 1591 này cũng quá nhỏ
 • #1592: Chương 1592 này lại là cái gì phương thức tác chiến
 • #1593: Chương 1593 tân phương thức tác chiến
 • #1594: Chương 1594 hỏa lớn nổ tung chảo
 • #1595: Chương 1595 liền càng tốt
 • #1596: Chương 1596 giống nhau kiều dưỡng lớn lên
 • #1597: Chương 1597 ngươi quản không được
 • #1598: Chương 1598 như vậy tiểu một con
 • #1599: Chương 1599 nhưng đầy đủ
 • #1600: Chương 1600 đánh ra một chuỗi tiểu hỏa cầu
 • #1601: Chương 1601 đi theo học còn sẽ không
 • #1602: Chương 1602 ai có kia thời gian rỗi
 • #1603: Chương 1603 tiền đồ một hồi
 • #1604: Chương 1604 giơ lên một trận bụi đất
 • #1605: Chương 1605 làm yêu một phen hảo thủ
 • #1606: Chương 1606 ăn no căng
 • #1607: Chương 1607 lại không thân
 • #1608: Chương 1608 tiểu hỏa cầu
 • #1609: Chương 1609 xanh biếc tươi tốt cây trúc thụ
 • #1610: Chương 1610 nàng cũng tới thu thập vật tư
 • #1611: Chương 1611 cho chính mình gia xuất lực
 • #1612: Chương 1612 ngẫm lại liền thích ý tĩnh hảo
 • #1613: Chương 1613 trèo cao
 • #1614: Chương 1614 ở nhà đều là kiều dưỡng
 • #1615: Chương 1615 khoản đãi
 • #1616: Chương 1616 quá quý
 • #1617: Chương 1617 trúc rượu trái cây
 • #1618: Chương 1618 được mùa
 • #1619: Chương 1619 gieo trồng sư cũng bất quá như thế
 • #1620: Chương 1620 một phen xào rau cái muỗng nơi tay
 • #1621: Chương 1621 Phỉ Trúc Tinh
 • #1622: Chương 1622 bổ sung trong nhà nguyên liệu nấu ăn
 • #1623: Chương 1623 nàng đánh hạ tới
 • #1624: Chương 1624 kia kêu trương dương
 • #1625: Chương 1625 không vội ở nhất thời
 • #1626: Chương 1626 có người bồi nói chuyện phiếm
 • #1627: Chương 1627 này sống thật tốt
 • #1628: Chương 1628 nói đến cũng làm giận
 • #1629: Chương 1629 nấm
 • #1630: Chương 1630 nhân gia đưa
 • #1631: Chương 1631 bình tâm tĩnh khí sinh hoạt
 • #1632: Chương 1632 thổ heo
 • #1633: Chương 1633 lớn lên mau
 • #1634: Chương 1634 bán cái hảo
 • #1635: Chương 1635 giá cả quá quý
 • #1636: Chương 1636 giá cả quý chính là không giống nhau
 • #1637: Chương 1637 trù bị
 • #1638: Chương 1638 vài phần mặt mũi vẫn là phải cho
 • #1639: Chương 1639 Hứa gia
 • #1640: Chương 1640 năm thứ nhất 640 chương nàng cũng không nên
 • #1641: Chương 1641 càng hiếm lạ một ít
 • #1642: Chương 1642 ngươi đều khó mà nói nàng
 • #1643: Chương 1643 lợi nhuận lớn đi
 • #1644: Chương 1644 phân một nửa
 • #1645: Chương 1645 nàng gì thời điểm đương nãi nãi
 • #1646: Chương 1646 diễm cái muỗng
 • #1647: Chương 1647 trước nay đều là muộn thanh phát tài
 • #1648: Chương 1648 đại gia từng người mạnh khỏe
 • #1649: Chương 1649 vật tư phong phú
 • #1650: Chương 1650 như vậy kiều khí
 • #1651: Chương 1651 dùng sức đoạt
 • #1652: Chương 1652 tiểu ngọn lửa hô hô
 • #1653: Chương 1653 nó kêu ta cô
 • #1654: Chương 1654 có tiểu hỏa cầu là đủ rồi
 • #1655: Chương 1655 cấp trong nhà kiếm rất nhiều tinh tế tệ
 • #1656: Chương 1656 cái thìa tử
 • #1657: Chương 1657 cái muỗng nhóm
 • #1658: Chương 1658 có người đỏ mắt
 • #1659: Chương 1659 cái này nàng so người khác lành nghề
 • #1660: Chương 1660 gả cho cái có năng lực nam nhân càng tùy hứng
 • #1661: Chương 1661 dinh dưỡng giá trị lược cao
 • #1662: Chương 1662 nàng lại không hiếm lạ
 • #1663: Chương 1663 cái này mùa thu nước mưa đầy đủ
 • #1664: Chương 1664 mang theo một chuỗi tiểu hỏa cầu
 • #1665: Chương 1665 khí cười
 • #1666: Chương 1666 trồng trọt
 • #1667: Chương 1667 bàn tay đại cái muỗng
 • #1668: Chương 1668 nhiều thu hoạch một ít
 • #1669: Chương 1669 này đều tạc một mảnh
 • #1670: Chương 1670 tạc một mảnh hảo a
 • #1671: Chương 1671 tạc hôn mê một lần còn chưa đủ
 • #1672: Chương 1672 càng cay càng tốt
 • #1673: Chương 1673 liền thành công
 • #1674: Chương 1674 mở ra gieo trồng hình thức
 • #1675: Chương 1675 cũng làm dị thú ma thú vựng một vựng
 • #1676: Chương 1676 ai kêu cũng không đi
 • #1677: Chương 1677 đủ có thể
 • #1678: Chương 1678 nữ nhân hài tử tề ra trận
 • #1679: Chương 1679 liền không phải kia khối liêu
 • #1680: Chương 1680 còn nhỏ tâm nhãn đâu
 • #1681: Chương 1681 ngươi cho ta nói chơi đâu
 • #1682: Chương 1682 nhân gia chướng mắt ngươi
 • #1683: Chương 1683 Đế Tinh hảo
 • #1684: Chương 1684 nhìn liền tới khí
 • #1685: Chương 1685 này sống không phải văn gia tiểu hỏa cầu làm
 • #1686: Chương 1686 đây là cái muỗng sao
 • #1687: Chương 1687 lại một cái tiền đồ
 • #1688: Chương 1688 cái muỗng nhóm quá nhận người hiếm lạ
 • #1689: Chương 1689 tâm nhãn quá nhiều
 • #1690: Chương 1690 một cái cũng chưa coi trọng
 • #1691: Chương 1691 tin nàng tà
 • #1692: Chương 1692 cam cái muỗng ngươi thật tốt
 • #1693: Chương 1693 không hiếm lạ
 • #1694: Chương 1694 không cho người bạch xuất lực
 • #1695: Chương 1695 muộn thanh phát tài hảo
 • #1696: Chương 1696 ta hành đát
 • #1697: Chương 1697 cam cái muỗng làm
 • #1698: Chương 1698 thích màu sắc rực rỡ
 • #1699: Chương 1699 ngươi cũng thật có khả năng
 • #1700: Chương 1700 Quý Phi heo toàn thân là bảo
 • #1701: Chương 1701 như vậy cũng hảo
 • #1702: Chương 1702 rừng trúc
 • #1703: Chương 1703 tìm mỏ
 • #1704: Chương 1704 năng lực
 • #1705: Chương 1705 suy nghĩ nhiều đều là hy vọng xa vời
 • #1706: Chương 1706 ẩn chứa đại lượng năng lượng Xích Phỉ Thạch
 • #1707: Chương 1707 thiên nhiên cao cấp Xích Phỉ Thạch
 • #1708: Chương 1708 ai sẽ như vậy nhàn
 • #1709: Chương 1709 cần thiết dùng hống
 • #1710: Chương 1710 ném mấy cái tiểu hỏa cầu
 • #1711: Chương 1711 lần này không nói không vui
 • #1712: Chương 1712 nàng liền không đi
 • #1713: Chương 1713 đừng đãi ở ta nơi này
 • #1714: Chương 1714 cũng biết bích phỉ thạch là thứ tốt
 • #1715: Chương 1715 nàng vội vàng đâu
 • #1716: Chương 1716 học được muộn thanh phát tài
 • #1717: Chương 1717 sủng cái muỗng
 • #1718: Chương 1718 bích phỉ thạch cái đại lại đẹp
 • #1719: Chương 1719 dám bỏ gánh thử xem
 • #1720: Chương 1720 nhân gia chỉ vào sinh hài tử
 • #1721: Chương 1721 sẽ không bủn xỉn một cái đầu bếp
 • #1722: Chương 1722 ngươi không khai phi thuyền cày ruộng là được
 • #1723: Chương 1723 tướng tài
 • #1724: Chương 1724 tiểu cái cuốc nhưng hảo sử
 • #1725: Chương 1725 không đếm
 • #1726: Chương 1726 ôm đi rồi
 • #1727: Chương 1727 keo kiệt không được
 • #1728: Chương 1728 liền thích tìm thứ tốt
 • #1729: Chương 1729 hắn người này tinh
 • #1730: Chương 1730 một cái phản ứng nàng đều không có
 • #1731: Chương 1731 ai cướp được là ai
 • #1732: Chương 1732 không phải thân sinh
 • #1733: Chương 1733 mọi người đều giống nhau
 • #1734: Chương 1734 nhân gia có
 • #1735: Chương 1735 này hai khen ngược
 • #1736: Chương 1736 trận khí linh tính có thể oai thành như vậy
 • #1737: Chương 1737 đương ai sẽ không
 • #1738: Chương 1738 loại nhỏ xa hoa quân dụng phi thuyền
 • #1739: Chương 1739 mỗi lần đều nói vô ích
 • #1740: Chương 1740 cùng chỉ tiểu trư dường như
 • #1741: Chương 1741 đều là cấp bậc cao
 • #1742: Chương 1742 cũng là hiếm lạ
 • #1743: Chương 1743 nàng người này nói chuyện giữ lời
 • #1744: Chương 1744 liền ngóng trông có kinh hỉ
 • #1745: Chương 1745 chu hưng nướng
 • #1746: Chương 1746 đóng quân mà
 • #1747: Chương 1747 bất quá như vậy
 • #1748: Chương 1748 ai thấy ai đỏ mắt
 • #1749: Chương 1749 vận khí tốt như vậy
 • #1750: Chương 1750 không làm
 • #1751: Chương 1751 đoàn đi đoàn đi liền viên
 • #1752: Chương 1752 chính là không cho nàng ăn
 • #1753: Chương 1753 thổ heo
 • #1754: Chương 1754 như thế nào liền như vậy làm giận đâu
 • #1755: Chương 1755 trận khí công năng
 • #1756: Chương 1756 tổ đội
 • #1757: Chương 1757 án binh bất động
 • #1758: Chương 1758 diễm cái muỗng ra ngựa
 • #1759: Chương 1759 trận bàn trận khí thêm vào
 • #1760: Chương 1760 trận khí công năng
 • #1761: Chương 1761 cái này hảo
 • #1762: Chương 1762 sẽ quẹo vào trận khí
 • #1763: Chương 1763 này thật đúng là nhàn
 • #1764: Chương 1764 đây là muốn phi chỗ nào đi
 • #1765: Chương 1765 mũ phượng còn có thể bộ điểu
 • #1766: Chương 1766 trận khí ở trang bị trung được hoan nghênh nhất
 • #1767: Chương 1767 nhiều một phần thu vào
 • #1768: Chương 1768 tự tin đủ
 • #1769: Chương 1769 thiên phú năng lực
 • #1770: Chương 1770 cao cấp lôi hệ linh thực
 • #1771: Chương 1771 đệ nhất ngàn 811 hoàng gia không kém tinh tế tệ
 • #1772: Chương 1772 cái này hảo
 • #1773: Chương 1773 tiểu trư thú
 • #1774: Chương 1774 chiến đấu
 • #1775: Chương 1775 phát huy tới rồi nhất định cảnh giới
 • #1776: Chương 1776 kén ăn không ở đóng quân mà
 • #1777: Chương 1777 khai tiểu táo cũng không phải không được
 • #1778: Chương 1778 dinh dưỡng giá trị
 • #1779: Chương 1779 đệ nhất bút mua bán
 • #1780: Chương 1780 nàng có dám suy nghĩ
 • #1781: Chương 1781 không nghĩ muốn
 • #1782: Chương 1782 cái thìa tử là cái phúc hắc
 • #1783: Chương 1783 mua nguyên liệu nấu ăn
 • #1784: Chương 1784 quý ai mua
 • #1785: Chương 1785 tưởng mua
 • #1786: Chương 1786 vận khí tốt không lời gì để nói
 • #1787: Chương 1787 đã có thể quý
 • #1788: Chương 1788 kiếm lời không ít
 • #1789: Chương 1789 đoạt một phen khai linh trí cái muỗng
 • #1790: Chương 1790 chiến lực cường hãn
 • #1791: Chương 1791 mới không đi
 • #1792: Chương 1792 không hiếm lạ kê điểu
 • #1793: Chương 1793 chiến lực tăng lên
 • #1794: Chương 1794 không hảo tùy hứng
 • #1795: Chương 1795 chiến lực thăng cấp
 • #1796: Chương 1796 này khai linh trí phương hướng thiên không biên
 • #1797: Chương 1797 ta cho ngươi gia sản hài tử
 • #1798: Chương 1798 không biết còn tưởng rằng là Quý Phi heo tiểu kim cầu
 • #1799: Chương 1799 có thể loại thành cái dạng gì còn khó mà nói
 • #1800: Chương 1800 văn gia tiểu hỏa cầu thượng
 • #1801: Chương 1801 sang quý dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn
 • #1802: Chương 1802 sấn tuổi trẻ tìm cái có năng lực
 • #1803: Chương 1803 chính mình cái đi phơi nắng
 • #1804: Chương 1804 cái này mùa đông còn trường đâu
 • #1805: Chương 1805 một chút đều không keo kiệt
 • #1806: Chương 1806 đây chính là thứ tốt
 • #1807: Chương 1807 gieo trồng nghiệp hưng thịnh lên
 • #1808: Chương 1808 trộn lẫn thổ dược tra hôi
 • #1809: Chương 1809 đuổi kịp ngũ cấp dị thú
 • #1810: Chương 1810 địa vị không thể so dòng chính
 • #1811: Chương 1811 cùng cam cái muỗng một cái đức hạnh
 • #1812: Chương 1812 dưỡng chỉ tiểu thổ heo chơi cũng đúng
 • #1813: Chương 1813 kéo một túi lá cây cỏ dại trở về
 • #1814: Chương 1814 dị thú trướng giới
 • #1815: Chương 1815 không hảo nặng bên này nhẹ bên kia
 • #1816: Chương 1816 hai cây bát cấp tham thảo
 • #1817: Chương 1817 mang hài tử tặng lễ
 • #1818: Chương 1818 có tinh tế tệ cũng mua không được
 • #1819: Chương 1819 nguyên liệu nấu ăn nhiều hiếm lạ
 • #1820: Chương 1820 quá quý
 • #1821: Chương 1821 thu lễ tặng lễ nhật tử
 • #1822: Chương 1822 năng lực cá nhân rất mạnh
 • #1823: Chương 1823 thiệt tình không gì dùng
 • #1824: Chương 1824 chơi lên liền không về nhà
 • #1825: Chương 1825 đến một bên đi chơi
 • #1826: Chương 1826 ta muốn ở nhà giữ nhà
 • #1827: Chương 1827 có tâm cơ
 • #1828: Chương 1828 đồ tham ăn đều là quán ra tới
 • #1829: Chương 1829 có ta đâu
 • #1830: Chương 1830 không tiền đồ
 • #1831: Chương 1831 có thể xuất lực liền xuất lực
 • #1832: Chương 1832 người trong nhà cũng quán nàng
 • #1833: Chương 1833 cầm ngột sơn
 • #1834: Chương 1834 viêm vịt thú
 • #1835: Chương 1835 liền đánh nó
 • #1836: Chương 1836 thần kỳ ngang hàng
 • #1837: Chương 1837 dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn quá trân quý
 • #1838: Chương 1838 như vậy thực hảo
 • #1839: Chương 1839 công mẫu nhìn không ra tới
 • #1840: Chương 1840 đệ nhất ngàn 880 xúi giục
 • #1841: Chương 1841 thích giấu nghề
 • #1842: Chương 1842 nhị cấp dị thú
 • #1843: Chương 1843 ngươi không thể nói nàng không hợp đàn
 • #1844: Chương 1844 cũng là một bút tiền thu
 • #1845: Chương 1845 nàng không cần phải ăn người ta
 • #1846: Chương 1846 lời này nói cùng thật sự dường như
 • #1847: Chương 1847 vẫn là đem người đặt ở bên người nhất yên tâm
 • #1848: Chương 1848 nghe được ăn đến so với ai khác đều cơ linh
 • #1849: Chương 1849 nướng hoàng tinh
 • #1850: Chương 1850 trân quý cây ăn quả
 • #1851: Chương 1851 sẽ đát
 • #1852: Chương 1852 chu hưng bảo
 • #1853: Chương 1853 thật đát
 • #1854: Chương 1854 không nhất định có hiệu quả
 • #1855: Chương 1855 đoạt xuống dưới
 • #1856: Chương 1856 đại bổ dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn
 • #1857: Chương 1857 đánh tiểu liền có chủ ý
 • #1858: Chương 1858 diễm cái muỗng
 • #1859: Chương 1859 nàng liền thích nói chuyện phiếm
 • #1860: Chương 1860 tác chiến đội một phần trợ lực
 • #1861: Chương 1861 thiên phú nhân tài
 • #1862: Chương 1862 không nhúc nhích lực
 • #1863: Chương 1863 đều không hi đến phản ứng nàng
 • #1864: Chương 1864 diễm cái muỗng nó cô
 • #1865: Chương 1865 này đem cái muỗng tham tiền
 • #1866: Chương 1866 một phen một phen đều là bảo
 • #1867: Chương 1867 chiến bào lực phòng ngự rất mạnh
 • #1868: Chương 1868 tám đem khai linh trí cái muỗng
 • #1869: Chương 1869 nhân gia có quyền có là có năng lực
 • #1870: Chương 1870 cao điệu
 • #1871: Chương 1871 đoạt trận bàn
 • #1872: Chương 1872 địch bất động ta bất động
 • #1873: Chương 1873 cũng tới một cái địch bất động ta bất động
 • #1874: Chương 1874 đánh nhau đều không còn dùng được
 • #1875: Chương 1875 cảm thấy thực huyền huyễn
 • #1876: Chương 1876 nó đều là nó cô
 • #1877: Chương 1877 cái muỗng phải về Phỉ Trúc Tinh
 • #1878: Chương 1878 trong lòng hiểu rõ
 • #1879: Chương 1879 không thể như vậy quán hài tử
 • #1880: Chương 1880 đều là đại hình dị thú
 • #1881: Chương 1881 trực tiếp bỏ gánh không làm
 • #1882: Chương 1882 liền chưa thấy qua như vậy học sinh
 • #1883: Chương 1883 chiến dật
 • #1884: Chương 1884 đi dạo liền có ăn ngon
 • #1885: Chương 1885 liền không cần nàng
 • #1886: Chương 1886 thiên phú năng lực không cần
 • #1887: Chương 1887 đương năng lượng mộc tốt nhất
 • #1888: Chương 1888 hạn lượng bản chạy xe thể thao
 • #1889: Chương 1889 trước nay đều không chơi hư
 • #1890: Chương 1890 một phen rau dại ai hiếm lạ
 • #1891: Chương 1891 đều không phải trận khí
 • #1892: Chương 1892 căng bãi
 • #1893: Chương 1893 lại hồi cầm ngột sơn
 • #1894: Chương 1894 thu thập vật tư
 • #1895: Chương 1895 ta không quen
 • #1896: Chương 1896 đoạt vật tư
 • #1897: Chương 1897 có tinh tế tệ đều mua không được
 • #1898: Chương 1898 một đám tinh đâu
 • #1899: Chương 1899 cấp la thượng giáo kinh hỉ
 • #1900: Chương 1900 là một môn kỹ năng
 • #1901: Chương 1901 mặt khác đừng nghĩ
 • #1902: Chương 1902 mười chín chỉ
 • #1903: Chương 1903 tổng so ngươi không có cường
 • #1904: Chương 1904 còn tính công bằng
 • #1905: Chương 1905 kết thúc nhiệm vụ
 • #1906: Chương 1906 không thấy thượng mắt
 • #1907: Chương 1907 tác chiến đội thu hoạch
 • #1908: Chương 1908 có lẽ sẽ có kinh hỉ
 • #1909: Chương 1909 nàng không cần thiết sung hào phóng
 • #1910: Chương 1910 đem người sủy trong lòng ngực hảo
 • #1911: Chương 1911 núi rừng địa hình
 • #1912: Chương 1912 như vậy có thể
 • #1913: Chương 1913 thu hoạch
 • #1914: Chương 1914 như vậy cũng khá tốt
 • #1915: Chương 1915 này không phải thực hảo
 • #1916: Chương 1916 liền không
 • #1917: Chương 1917 phải dùng thứ tốt bổ đát
 • #1918: Chương 1918 liền rất cấp lực
 • #1919: Chương 1919 thượng tướng cũng là bất công nha
 • #1920: Chương 1920 văn gia tiểu hỏa cầu là hỏa hệ
 • #1921: Chương 1921 cho mọi người một kinh hỉ
 • #1922: Chương 1922 đoạt thổ heo
 • #1923: Chương 1923 đưa thổ heo
 • #1924: Chương 1924 đem thứ tốt đưa người khác
 • #1925: Chương 1925 càng thổi càng không biên
 • #1926: Chương 1926 hoa cây ăn quả
 • #1927: Chương 1927 này tâm nhãn
 • #1928: Chương 1928 cái muỗng cũng bất công
 • #1929: Chương 1929 cũng thật hành
 • #1930: Chương 1930 không hỗ trợ còn không đi
 • #1931: Chương 1931 chu hưng nướng
 • #1932: Chương 1932 thổ heo đều ăn thượng
 • #1933: Chương 1933 tôn sư trọng đạo
 • #1934: Chương 1934 thiên phú năng lực
 • #1935: Chương 1935 đều không giống nhau
 • #1936: Chương 1936 nàng vẫn là mệt
 • #1937: Chương 1937 chính mình cân nhắc đi
 • #1938: Chương 1938 tặng không kia mới kêu không quý
 • #1939: Chương 1939 lửa đỏ cùng năng lượng
 • #1940: Chương 1940 đây là lại từ bỏ
 • #1941: Chương 1941 Tần Tụy
 • #1942: Chương 1942 tụ hội
 • #1943: Chương 1943 nịnh bợ
 • #1944: Chương 1944 thiếu tướng gia
 • #1945: Chương 1945 chính là tới chơi
 • #1946: Chương 1946 tính lãnh thiếu tướng
 • #1947: Chương 1947 càng nhiều càng tốt
 • #1948: Chương 1948 miệng nàng nhàn rỗi không được
 • #1949: Chương 1949 nàng nhưng sạch sẽ
 • #1950: Chương 1950 nàng hiện tại nhưng cao hứng
 • #1951: Chương 1951 nàng chính mình đều cảm thấy băn khoăn
 • #1952: Chương 1952 luôn muốn đem người nhà hộ ở cánh chim hạ
 • #1953: Chương 1953 trang bị cùng tài nguyên
 • #1954: Chương 1954 phủng ở lòng bàn tay sủng
 • #1955: Chương 1955 nàng nhìn đau đầu
 • #1956: Chương 1956 có dựa vào
 • #1957: Chương 1957 không kia thực lực
 • #1958: Chương 1958 nàng cũng tưởng
 • #1959: Chương 1959 đến thanh diệu tinh
 • #1960: Chương 1960 so nữ nhân càng tốt hơn
 • #1961: Chương 1961 đều hướng bầu trời xem
 • #1962: Chương 1962 đất đều quát một tầng
 • #1963: Chương 1963 ngươi nói làm giận không làm giận
 • #1964: Chương 1964 năm màu dị thú
 • #1965: Chương 1965 cũng là như thế
 • #1966: Chương 1966 một cái kình khí nàng
 • #1967: Chương 1967 bộ trụ một con gà rừng
 • #1968: Chương 1968 liền như vậy thiếu tâm nhãn
 • #1969: Chương 1969 xả xa
 • #1970: Chương 1970 này cũng đúng
 • #1971: Chương 1971 cướp hỗ trợ
 • #1972: Chương 1972 đứa nhỏ này nhạc choáng váng
 • #1973: Chương 1973 hắn đều sốt ruột chờ
 • #1974: Chương 1974 đến hống
 • #1975: Chương 1975 nàng không cho cũng liền cứ như vậy
 • #1976: Chương 1976 bực này thu hoạch ngoài ý muốn
 • #1977: Chương 1977 cuối cùng có tiền thu
 • #1978: Chương 1978 làm nũng tìm không thấy tra
 • #1979: Chương 1979 Thang Thiệu
 • #1980: Chương 1980 tài nguyên thực lực
 • #1981: Chương 1981 hắn vẫn là có thể thỏa mãn
 • #1982: Chương 1982 càng tới thần
 • #1983: Chương 1983 không cần nàng liền hảo
 • #1984: Chương 1984 đều là thiên phú nhân tài
 • #1985: Chương 1985 nhưng xem như tìm được một cái cùng nàng nói chuyện phiếm
 • #1986: Chương 1986 nàng muốn
 • #1987: Chương 1987 làm ngươi miệng không nhàn rỗi
 • #1988: Chương 1988 như vậy sủng thê tử
 • #1989: Chương 1989 tám đại thuộc tính đầy đủ hết
 • #1990: Chương 1990 càng quá sức
 • #1991: Chương 1991 người này nhưng quá xấu rồi
 • #1992: Chương 1992 phần lớn không có dị năng
 • #1993: Chương 1993 chu hưng mão
 • #1994: Chương 1994 năm màu dị thú
 • #1995: Chương 1995 còn nhịn qua nhật tử
 • #1996: Chương 1996 này chủ đến hống
 • #1997: Chương 1997 không chịu ngồi yên
 • #1998: Chương 1998 được mùa
 • #1999: Chương 1999 hồi nướng hoàng tinh
 • #2000: Chương 2000 vội khí thế ngất trời
 • #2001: Chương 2001 nướng
 • #2002: Chương 2002 chỉ vào thiên phú năng lực dưỡng gia
 • #2003: Chương 2003 ăn no căng
 • #2004: Chương 2004 tài nguyên dự trữ
 • #2005: Chương 2005 đều công việc lu bù lên
 • #2006: Chương 2006 thành hiếm lạ đồ vật
 • #2007: Chương 2007 quá keo kiệt
 • #2008: Chương 2008 thực hảo
 • #2009: Chương 2009 lại mắng một câu
 • #2010: Chương 2010 ngươi cũng muốn
 • #2011: Chương 2011 nghĩ không ra
 • #2012: Chương 2012 bị quán không cái bộ dáng
 • #2013: Chương 2013 sẽ không cấp gia tộc
 • #2014: Chương 2014 bích phỉ thạch
 • #2015: Chương 2015 cái loại này nàng chướng mắt
 • #2016: Chương 2016 xích diễm thạch
 • #2017: Chương 2017 luyện một lò tạc một lò
 • #2018: Chương 2018 đều Tạc Lô
 • #2019: Chương 2019 xếp hàng
 • #2020: Chương 2020 nàng cũng không phải là ăn khí tra
 • #2021: Chương 2021 khí nhân gia
 • #2022: Chương 2022 nhân tâm đều là thiên
 • #2023: Chương 2023 không bạch muốn ngươi
 • #2024: Chương 2024 nàng không để mình bị đẩy vòng vòng
 • #2025: Chương 2025 mệt
 • #2026: Chương 2026 miệng nói đều là hư
 • #2027: Chương 2027 ngươi đừng tìm tra
 • #2028: Chương 2028 trợ lực
 • #2029: Chương 2029 chính mình cân nhắc
 • #2030: Chương 2030 như vậy tiểu nhân cũng đúng
 • #2031: Chương 2031 cũng không biết muốn tức chết ai
 • #2032: Chương 2032 lừa dối ngươi đâu
 • #2033: Chương 2033 gì cũng đều không hiểu
 • #2034: Chương 2033 Tạc Lô
 • #2035: Chương 2034 ngươi như thế nào lại tạc
 • #2036: Chương 2035 Hỏa Diễm Thảo
 • #2037: Chương 2036 không Tạc Lô
 • #2038: Chương 2037 này đương mẹ nó tâm cũng thật đại
 • #2039: Chương 2038 đại gia hữu tâm vô lực
 • #2040: Chương 2039 tài nguyên cùng trang bị
 • #2041: Chương 2040 cái thứ nhất liền bỏ gánh không làm
 • #2042: Chương 2041 ngươi dị năng ngươi hiểu rõ
 • #2043: Chương 2043 nhưng xem như thành công
 • #2044: Chương 2044 tất cả đều là hỏa thuộc tính
 • #2045: Chương 2045 ghen ghét đôi mắt đều đỏ
 • #2046: Chương 2046 có người xuất đầu
 • #2047: Chương 2047 lấy hay bỏ
 • #2048: Chương 2048 tác chiến đội tới rồi
 • #2049: Chương 2049 ngũ cái muỗng muốn giết bằng được
 • #2050: Chương 2050 ta cùng ngươi cùng nhau giết bằng được
 • #2051: Chương 2051 tiểu sọt trận khí
 • #2052: Chương 2052 đây là muốn quậy kiểu gì
 • #2053: Chương 2053 nghỉ một lát liền đi rồi
 • #2054: Chương 2054 không ăn khí
 • #2055: Chương 2055 trận khí đều có tính tình
 • #2056: Chương 2056 mọi người đều giống nhau
 • #2057: Chương 2057 tọa trấn nham thạch sơn
 • #2058: Chương 2058 viện binh
 • #2059: Chương 2059 bất công thiên không biên
 • #2060: Chương 2060 nàng nhưng không thời gian rỗi tạc lò
 • #2061: Chương 2061 này hai đám người hiện tại nhưng quý giá
 • #2062: Chương 2062 không lừa dối ngươi
 • #2063: Chương 2063 hứa gia hài tử
 • #2064: Chương 2064 nắm giữ hỏa hậu
 • #2065: Chương 2065 chiến đấu
 • #2066: Chương 2066 lại bỏ gánh
 • #2067: Chương 2067 lô đỉnh còn không có tạc
 • #2068: Chương 2068 này một lò thành công
 • #2069: Chương 2069 như thế nào liền như vậy có thể đâu
 • #2070: Chương 2070 cũng chưa mắt thấy
 • #2071: Chương 2071 liền dùng đại
 • #2072: Chương 2072 luyện dược đỉnh
 • #2073: Chương 2073 hỏa hệ
 • #2074: Chương 2074 linh dược phẩm cấp
 • #2075: Chương 2075 dị năng hỏa
 • #2076: Chương 2076 sao may mắn như vậy đâu
 • #2077: Chương 2077 mượn lô đỉnh
 • #2078: Chương 2078 không để mình bị đẩy vòng vòng
 • #2079: Chương 2079 không làm chủ được
 • #2080: Chương 2080 hợp lực xuất kích
 • #2081: Chương 2081 miệng thực ngọt
 • #2082: Chương 2082 học hắn cái một hai năm cũng không thấy đến sẽ thành công
 • #2083: Chương 2083 nàng đầu óc nhưng hảo sử
 • #2084: Chương 2084 còn phải hống
 • #2085: Chương 2085 hiếm lạ vật
 • #2086: Chương 2086 ngươi nhưng quá có thể
 • #2087: Chương 2087 sao như vậy có thể đâu
 • #2088: Chương 2088 lại không cần ngươi
 • #2089: Chương 2089 tận lực
 • #2090: Chương 2090 lại không lớn giống nhau
 • #2091: Chương 2091 các lộ viện binh
 • #2092: Chương 2092 đừng cho ta cây mía
 • #2093: Chương 2093 cây mía
 • #2094: Chương 2094 muốn nhiều có lệ có bao nhiêu có lệ
 • #2095: Chương 2095 tiểu hỏa cầu cũng muốn nghỉ ngơi
 • #2096: Chương 2096 nàng dùng ném
 • #2097: Chương 2097 cùng ngươi cùng nhau chiến đấu
 • #2098: Chương 2098 ngươi đó là trận khí
 • #2099: Chương 2099 đây là cái gì trận khí
 • #2100: Chương 2100 cây mía trận khí cũng không phải là gì ôn nhu chủ
 • #2101: Chương 2101 lần này không làm yêu
 • #2102: Chương 2102 nhân gia không khai linh trí lăng là nghe hiểu
 • #2103: Chương 2103 nàng không cho ôm
 • #2104: Chương 2104 tham tiền
 • #2105: Chương 2105 ngọt
 • #2106: Chương 2106 lúc sau đây là cái cái gì mặt hàng
 • #2107: Chương 2107 hiếm lạ trận khí
 • #2108: Chương 2108 hô a hô a kêu cô
 • #2109: Chương 2109 không ăn nhà ngươi
 • #2110: Chương 2110 động bất động liền sinh khí
 • #2111: Chương 2111 ai cũng không phản ứng ai
 • #2112: Chương 2112 ngạo không được
 • #2113: Chương 2113 xúi giục
 • #2114: Chương 2114 ngươi hống nàng nàng cũng minh bạch đâu
 • #2115: Chương 2115 gieo trồng
 • #2116: Chương 2116 học nàng tạc lò
 • #2117: Chương 2117
 • #2118: Chương 2118 đến tỉnh ăn
 • #2119: Chương 2119 Chanh Chước Tử lại làm yêu
 • #2120: Chương 2120 một cái đi theo một cái tạc lò
 • #2121: Chương 2121 thứ tốt nhiều
 • #2122: Chương 2122 không ai bỏ được mua tới ăn
 • #2123: Chương 2123 thiên phú giới tranh đấu
 • #2124: Chương 2124 không thể ăn
 • #2125: Chương 2125 nấu bắp
 • #2126: Chương 2126 nấu đậu phộng
 • #2127: Chương 2127 không xuất sắc nam nhân hiếm lạ
 • #2128: Chương 2128 nàng nhàn một cái mùa đông
 • #2129: Chương 2129 lại đuổi kịp ăn
 • #2130: Chương 2130 ai đi đều được
 • #2131: Chương 2131 có người còn đỏ mắt
 • #2132: Chương 2132 bốn con heo con
 • #2133: Chương 2133 sẽ không liền cái này cũng học đi
 • #2134: Chương 2134 bốn đem cái muỗng
 • #2135: Chương 2135 khá tốt
 • #2136: Chương 2136 một cái Lan Duệ đủ để
 • #2137: Chương 2137 cái kia cao hứng nha
 • #2138: Chương 2138 phát cái tiểu tài càng tốt
 • #2139: Chương 2139 ngươi vận khí cũng thật hảo
 • #2140: Chương 2140 lan bao
 • #2141: Chương 2141 chọn nhỏ nhất
 • #2142: Chương 2142 lúc này ai nguyện ý đi a
 • #2143: Chương 2143 không hiếm lạ tranh cãi
 • #2144: Chương 2144 ăn ánh mắt không hảo sử sao được
 • #2145: Chương 2145 nàng hữu tâm vô lực
 • #2146: Chương 2146 nhiều hiếm lạ
 • #2147: Chương 2147 xem ai đoạt quá ai
 • #2148: Chương 2148 đệ hai ngàn một phen 49 chương đứa nhỏ này tâm nhãn quá thật
 • #2149: Chương 2149 thu hoạch vẫn phải có
 • #2150: Chương 2150 hỏa khí thực vượng
 • #2151: Chương 2151 bát quái
 • #2152: Chương 2152 làm người ta nói ngươi cái gì hảo
 • #2153: Chương 2153 dưỡng thành như vậy kiều khí tính tình
 • #2154: Chương 2154 ngươi vận khí cũng thật hảo
 • #2155: Chương 2155 ngươi vận khí tốt
 • #2156: Chương 2156 này cũng quá tham tiền
 • #2157: Chương 2157 còn như vậy quý
 • #2158: Chương 2158 nàng không cần
 • #2159: Chương 2159 nếm cái tiên còn hành
 • #2160: Chương 2160 nói cùng thật sự dường như
 • #2161: Chương 2161 nàng đều không yên tâm
 • #2162: Chương 2162 hảo tính tình không được
 • #2163: Chương 2163 không hảo sử
 • #2164: Chương 2164 tầm bảo tay thiện nghệ
 • #2165: Chương 2165 muộn thanh phát tài
 • #2166: Chương 2166 liên hoan
 • #2167: Chương 2167 tham tiền
 • #2168: Chương 2168 thu hoạch
 • #2169: Chương 2169 tuân cái muỗng cô
 • #2170: Chương 2170 kêu cô
 • #2171: Chương 2171 đau đầu
 • #2172: Chương 2172 làm nổi bật
 • #2173: Chương 2173 thượng giáo cấp chạy xe thể thao
 • #2174: Chương 2174 nàng mẹ sẽ sinh nha
 • #2175: Chương 2175 cực phẩm nói nhân gia là cực phẩm
 • #2176: Chương 2176 học nhân gia điệu thấp
 • #2177: Chương 2177 không cho liền tính
 • #2178: Chương 2178 nàng còn tưởng rằng nàng cái gì tâm tư người khác nhìn không ra tới
 • #2179: Chương 2179 La gia tộc nhân
 • #2180: Chương 2180 chuẩn bị đồ ăn
 • #2181: Chương 2181 thế lực
 • #2182: Chương 2182 nàng không chiếm người tiện nghi
 • #2183: Chương 2183 không quen nhìn
 • #2184: Chương 2184 quán hài tử
 • #2185: Chương 2185 mua sắm
 • #2186: Chương 2186 đồ ăn mầm cũng không cho ngươi trường
 • #2187: Chương 2187 ngủ không được
 • #2188: Chương 2188 hắn người này không có gì đồng tình tâm
 • #2189: Chương 2189 số lượng không gây chú ý
 • #2190: Chương 2190 tỷ muội thân cận
 • #2191: Chương 2191 hài tử đều học khôn khéo
 • #2192: Chương 2192 nhưng quá đáng giá
 • #2193: Chương 2193 liền cái kia ngốc bức nha
 • #2194: Chương 2194 từ này đào
 • #2195: Chương 2195 nàng cũng không hiếm lạ
 • #2196: Chương 2196 má ơi
 • #2197: Chương 2197 chọn miệng lợi hại nhất ra trận
 • #2198: Chương 2198 ai phản ứng nàng
 • #2199: Chương 2199 ta chính là phiền nàng
 • #2200: Chương 2200 lần trước bày một cái trận
 • #2201: Chương 2201 đã sớm tính kế hảo
 • #2202: Chương 2202 vận khí vẫn luôn so người khác hảo
 • #2203: Chương 2203 liền nghe không thấy
 • #2204: Chương 2204 lừa dối
 • #2205: Chương 2205 thu hoạch
 • #2206: Chương 2206 đem tính tình chiều hư
 • #2207: Chương 2207 đi cô gia
 • #2208: Chương 2208 nghe cô đát
 • #2209: Chương 2209 kế tiếp liền không làm
 • #2210: Chương 2210 mượn? Đầu
 • #2211: Chương 2211 làm người xem thường
 • #2212: Chương 2212 há là nàng loại này đồ đê tiện có thể mơ ước
 • #2213: Chương 2213 đi học các ngươi sao
 • #2214: Chương 2214 đẹp là được
 • #2215: Chương 2215 nhàn liền luyện chế tiểu lô đỉnh
 • #2216: Chương 2216 so vàng còn quý giá
 • #2217: Chương 2217 phẩm chất đều cực cao
 • #2218: Chương 2218 dị thú chiến lực thăng cấp
 • #2219: Chương 2219 nàng không cái kia nhàn tâm
 • #2220: Chương 2220 lừa dối thượng Chanh Chước Tử cùng đi
 • #2221: Chương 2221 lần sau không bao giờ tới
 • #2222: Chương 2222 đệ hai ngàn 223 đều là hai chúng ta
 • #2223: Chương 2223 phân cái muỗng một nửa
 • #2224: Chương 2224 xem cũng chẳng phân biệt các ngươi
 • #2225: Chương 2225 ra đại lực khí
 • #2226: Chương 2226 đem ôn hỏa điều thành lửa lớn
 • #2227: Chương 2227 nàng không luyện chế liền không có lần sau
 • #2228: Chương 2228 trời cao có lẽ là thiên hướng phẩm hạnh tốt
 • #2229: Chương 2229 cái này đều đừng ngủ
 • #2230: Chương 2230 nàng liền biết sẽ như vậy
 • #2231: Chương 2231 làm Tiết uyển OOC
 • #2232: Chương 2232 liền quá mức
 • #2233: Chương 2233 liền biết nam nhân đau nàng
 • #2234: Chương 2234 muốn đi học luyện chế
 • #2235: Chương 2235 đà điểu thú trứng
 • #2236: Chương 2236 đỏ mắt không được
 • #2237: Chương 2237 nhân gia điểu thú lăng là không bỏ được ném
 • #2238: Chương 2238 quải cong cũng muốn cấp La Bích
 • #2239: Chương 2239 lớn lên đủ ngươi ăn là được
 • #2240: Chương 2240 hẳn là
 • #2241: Chương 2241 không được hắn liền dùng sức sống
 • #2242: Chương 2242 nữ nhân hài tử làm không tới
 • #2243: Chương 2243 nói không chừng nghĩ đến một khối đi đâu
 • #2244: Chương 2244 chọn lựa tinh cầu
 • #2245: Chương 2245 cua lung tám phần cũng giống nhau
 • #2246: Chương 2246 tham tiền kính
 • #2247: Chương 2247 ẩn chứa năng lượng sung túc
 • #2248: Chương 2248 Bạch Ngạn dùng huyền thuật động tác
 • #2249: Chương 2249 xuất phát chuẩn bị
 • #2250: Chương 2250 đổi thành diện tích tiểu một ít tinh cầu tấn công
 • #2251: Chương 2251 trong mắt cũng chưa cái muỗng
 • #2252: Chương 2252 ngươi không cần phải học
 • #2253: Chương 2253 đông thúy trúc tinh
 • #2254: Chương 2254 do đó tăng lên địa vị
 • #2255: Chương 2255 nhân cơ hội tăng lên một phen thực lực cùng địa vị
 • #2256: Chương 2256 nàng tưởng nhưng nhiều
 • #2257: Chương 2257 cao hứng đi
 • #2258: Chương 2258 bọn họ chẳng phải há hốc mồm
 • #2259: Chương 2259 cấp đội ngũ bổ sung thể năng
 • #2260: Chương 2260 La Kiệt cũng đoạt không thượng
 • #2261: Chương 2261 liền không an phận
 • #2262: Chương 2262 làm ra vẻ
 • #2263: Chương 2263 nhìn liền ăn ngon
 • #2264: Chương 2264 tấn công tinh cầu xuất lực
 • #2265: Chương 2265 trước dùng người khác
 • #2266: Chương 2266 như thế nào không cần ngươi
 • #2267: Chương 2267 ta xem hai ngươi ai càng tham tiền
 • #2268: Chương 2268 trung tướng đều phải cam bái hạ phong
 • #2269: Chương 2269 số cũng không hảo số
 • #2270: Chương 2270 Thang Thiệu một cái là đủ rồi
 • #2271: Chương 2271 ngươi nhưng thật ra mau chút
 • #2272: Chương 2272 mãn nhãn hoài nghi nhân sinh
 • #2273: Chương 2273 cái này cho hắn
 • #2274: Chương 2274 nhà mình huynh đệ cũng không được
 • #2275: Chương 2275 ai cũng không ý kiến ai
 • #2276: Chương 2276 chọn đại
 • #2277: Chương 2277 đại hoạch toàn thắng
 • #2278: Chương 2278 này một giấu
 • #2279: Chương 2279 đại gia nghĩ đến một khối đi
 • #2280: Chương 2280 nàng nhưng biết
 • #2281: Chương 2281 ghen ghét
 • #2282: Chương 2282 tìm cái gì tồn tại cảm
 • #2283: Chương 2283 liền như vậy cấp lực
 • #2284: Chương 2284 không cho uống lên
 • #2285: Chương 2285 Thang Thiệu cấp lực
 • #2286: Chương 2286 muốn giống nhau như đúc
 • #2287: Chương 2287 yêm cô đát
 • #2288: Chương 2288 ngươi kia cái gì ánh mắt
 • #2289: Chương 2289 thích bát quái
 • #2290: Chương 2290 bạch gia trận khí
 • #2291: Chương 2291 không có tính tình
 • #2292: Chương 2292 hai người tưởng tượng không đối phó
 • #2293: Chương 2293 kia phân xuất chúng diện mạo liền che lấp hơn phân nửa
 • #2294: Chương 2294 cái thìa tử đát
 • #2295: Chương 2295 cái thìa tử không cho
 • #2296: Chương 2296 đều dựa vào ngươi
 • #2297: Chương 2297 mong hài tử mong si ngốc
 • #2298: Chương 2298 chờ 300 năm lúc sau
 • #2299: Chương 2299 quán quán nên cùng hắn ly hôn
 • #2300: Chương 2300 ngươi kiều quý
 • #2301: Chương 2301 chọn dị thú
 • #2302: Chương 2302 quân quyền
 • #2303: Chương 2303 hoa thơm chim hót
 • #2304: Chương 2304 có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra trường hoa màu nha
 • #2305: Chương 2305 quán các ngươi
 • #2306: Chương 2306 có thể tăng lên thân phận địa vị
 • #2307: Chương 2307 tinh tế tệ cũng không thiếu
 • #2308: Chương 2308 nàng không thể sinh hài tử
 • #2309: Chương 2309 không nghĩ muốn
 • #2310: Chương 2310 nhưng thèm
 • #2311: Chương 2311 liền cùng tiểu hài tử dường như
 • #2312: Chương 2312 không quen hài tử
 • #2313: Chương 2313 Chiến Dật
 • #2314: Chương 2314 lục kiều hoa
 • #2315: Chương 2315 thật ngọt
 • #2316: Chương 2316 bọn họ cánh chim dưới
 • #2317: Chương 2317 nàng có đôi khi rất lợi hại
 • #2318: Chương 2318 tạc lò hắn lành nghề
 • #2319: Chương 2319 tìm một chỗ chơi
 • #2320: Chương 2320 ngươi còn một lò cũng chưa tạc
 • #2321: Chương 2321 tới cái tiểu hỏa cầu
 • #2322: Chương 2322 không nghĩ làm việc
 • #2323: Chương 2323 đại phê lượng lấy ra bích phỉ thạch
 • #2324: Chương 2324 tấn công tinh cầu liền có mấy thành nắm chắc
 • #2325: Chương 2325 dễ nói chuyện
 • #2326: Chương 2326 bổ sung thể năng cũng hảo
 • #2327: Chương 2327 khó lường
 • #2328: Chương 2328 miệng nàng nhàn rỗi không được
 • #2329: Chương 2329 nhưng sẽ chơi
 • #2330: Chương 2330 đồ ăn mầm hô hô trường
 • #2331: Chương 2331 vừa lòng
 • #2332: Chương 2332 nàng cũng không hiếm lạ
 • #2333: Chương 2333 một bậc rau dưa
 • #2334: Chương 2334 thấu một khối là được
 • #2335: Chương 2335 tặng phẩm không ít
 • #2336: Chương 2336 liền nói bất quá đi
 • #2337: Chương 2337 gieo trồng sư
 • #2338: Chương 2338 nàng không thời gian rỗi số
 • #2339: Chương 2339 căn bản liền không phải này khối tài liệu
 • #2340: Chương 2340 ai hiếm lạ
 • #2341: Chương 2341 không hiếm lạ
 • #2342: Chương 2342 gieo trồng lô đỉnh
 • #2343: Chương 2343 thật không cần thiết lăn lộn đại
 • #2344: Chương 2344 ai cũng đừng nhớ thương
 • #2345: Chương 2345 ăn cái đủ
 • #2346: Chương 2346 làm nũng
 • #2347: Chương 2347 vận khí còn hảo
 • #2348: Chương 2348 nói chuyện phiếm
 • #2349: Chương 2349 mua sắm nguyên liệu nấu ăn
 • #2350: Chương 2350 chiến lực lại lần nữa tăng lên
 • #2351: Chương 2351 liền cùng hài tử giống nhau
 • #2352: Chương 2352 trích trái cây
 • #2353: Chương 2353 thu hoạch
 • #2354: Chương 2354 cái này tà nha
 • #2355: Chương 2355 tinh đâu
 • #2356: Chương 2356 hy vọng có thể càng tiến thêm một bước
 • #2357: Chương 2357 này ai cũng không có cách
 • #2358: Chương 2358 nàng cũng không thể cấp đổ thêm dầu vào lửa
 • #2359: Chương 2359 sinh cơn giận không đâu
 • #2360: Chương 2360 điều động một cái quân đoàn
 • #2361: Chương 2361 thực làm nhân tâm động
 • #2362: Chương 2362 có lệ
 • #2363: Chương 2363 dị thú chiến lực quá cường
 • #2364: Chương 2364 đều không có chơi hảo
 • #2365: Chương 2365 sủng nịch
 • #2366: Chương 2366 trong lòng hiểu rõ liền hảo
 • #2367: Chương 2367 miệng độc
 • #2368: Chương 2368 nàng mới không đi
 • #2369: Chương 2369 không đỏ mắt mới là lạ
 • #2370: Chương 2370 tiểu hỏa cầu hô hô
 • #2371: Chương 2371 nhân gia đều vội
 • #2372: Chương 2372 nguyên liệu nấu ăn hiếm lạ không được
 • #2373: Chương 2373 lăng là không nhớ được
 • #2374: Chương 2374 lăng là không nhớ được
 • #2375: Chương 2375 miệng nàng liền không thể nhàn rỗi
 • #2376: Chương 2376 chính là nhàn
 • #2377: Chương 2377 La Tuyển
 • #2378: Chương 2378 cao cấp dinh dưỡng năng lượng trái cây
 • #2379: Chương 2379 hảo tính kế
 • #2380: Chương 2380 vẫn là luyện chế lấy ra hảo
 • #2381: Chương 2381 không hiếm lạ
 • #2382: Chương 2382 nộn cây trúc
 • #2383: Chương 2383 đánh ra một chuỗi tiểu hỏa cầu
 • #2384: Chương 2384 luyện trận đỉnh
 • #2385: Chương 2385 so luyện chế đều thượng hoả
 • #2386: Chương 2386 hỏa lớn
 • #2387: Chương 2387 có tinh tế tệ cũng mua không được
 • #2388: Chương 2388 như thế nào như vậy có thể nha
 • #2389: Chương 2389 chiến bào
 • #2390: Chương 2390 không thể chiến đấu liền nói bất quá đi
 • #2391: Chương 2391 phòng ngự hình chiến bào
 • #2392: Chương 2392 bất công nha
 • #2393: Chương 2393 khả xinh đẹp
 • #2394: Chương 2394 loại nhỏ xa hoa phi thuyền
 • #2395: Chương 2395 này không phải thiếu tâm nhãn sao
 • #2396: Chương 2396 thu hoạch như thế nào phong phú
 • #2397: Chương 2397 nữ nhân không chiến lực
 • #2398: Chương 2398 tham tiền nha
 • #2399: Chương 2399 Sí Tinh
 • #2400: Chương 2400 cầm ngột sơn
 • #2401: Chương 2401 thiên phú năng lực
 • #2402: Chương 2402 ai lợi hại cũng không chịu nổi nó hồ đồ
 • #2403: Chương 2403 năng lượng
 • #2404: Chương 2404 nhưng đến không được
 • #2405: Chương 2405 năng lượng kim cầu
 • #2406: Chương 2406 mộc hệ có này năng lực
 • #2407: Chương 2407 như thế nào có lời như thế nào tới
 • #2408: Chương 2408 năm màu dị thú
 • #2409: Chương 2409 ngươi định đoạt
 • #2410: Chương 2410 không chịu ngồi yên
 • #2411: Chương 2411 linh dược
 • #2412: Chương 2412 không đáng giá
 • #2413: Chương 2413 này sống nàng làm không được
 • #2414: Chương 2414 các không nhường nhịn
 • #2415: Chương 2415 hiếm lạ một lần liền không có
 • #2416: Chương 2416 cái này hảo
 • #2417: Chương 2417 rất lớn khí
 • #2418: Chương 2418 như vậy khá tốt
 • #2419: Chương 2419 hắn thê tử dưỡng kiều
 • #2420: Chương 2420 dược thực so năng lượng mộc có giá trị
 • #2421: Chương 2421 ra chủ ý
 • #2422: Chương 2422 ai đều không bạch cấp
 • #2423: Chương 2423 bị người nhà quán không cái bộ dáng
 • #2424: Chương 2424 thu hoạch khả quan
 • #2425: Chương 2425 không ăn
 • #2426: Chương 2426 thật đúng là để mắt nàng
 • #2427: Chương 2427 thực mộng bức
 • #2428: Chương 2428 lô đỉnh không tạc mới là lạ
 • #2429: Chương 2429 mũ phượng cao quý
 • #2430: Chương 2430 liền không nghĩ cùng hắn chơi
 • #2431: Chương 2431 cường giả
 • #2432: Chương 2432 chọn đại
 • #2433: Chương 2433 thu thập vật tư lại quá kiều khí
 • #2434: Chương 2434 lòng dạ hẹp hòi nhưng nhiều
 • #2435: Chương 2435 không hiếm lạ một phen rau dại
 • #2436: Chương 2436 Sí Tinh
 • #2437: Chương 2437 cầm ngột sơn cùng tiểu lộc sơn
 • #2438: Chương 2438 nộn cây trúc
 • #2439: Chương 2439 liền rất muốn mắng người
 • #2440: Chương 2440 đỏ mắt
 • #2441: Chương 2441 bộ điểu
 • #2442: Chương 2442 như vậy nhàn người
 • #2443: Chương 2443 Chu Hưng Thiều
 • #2444: Chương 2444 nàng liền tưởng muộn thanh phát tài
 • #2445: Chương 2445 nhà cao cửa rộng tuyển ra tới phi tử
 • #2446: Chương 2446 hi hữu Tiệp Dư Điểu
 • #2447: Chương 2447 vừa ra tay liền một con Tiệp Dư Điểu
 • #2448: Chương 2448 Tiệp Dư Điểu thực mảnh mai
 • #2449: Chương 2449 người khác làm không được
 • #2450: Chương 2450 tâm cơ
 • #2451: Chương 2451 tâm nhãn nhưng nhiều
 • #2452: Chương 2452 tâm cơ hơn người
 • #2453: Chương 2453 gia cảnh hảo
 • #2454: Chương 2454 vận khí nhưng thật tốt quá
 • #2455: Chương 2455 tiểu tiêm ớt
 • #2456: Chương 2456 thu hoạch
 • #2457: Chương 2457 không thịnh hành người tốt
 • #2458: Chương 2458 đệ hai ngàn 458 ngươi về sau dài hơn cái tâm nhãn
 • #2459: Chương 2459 đem mọi người đều lừa dối
 • #2460: Chương 2460 thu hoạch pha phong
 • #2461: Chương 2461 số một số trong lòng cao hứng
 • #2462: Chương 2462 văn gia tiểu hỏa cầu
 • #2463: Chương 2463 làm giận
 • #2464: Chương 2464 ăn đát
 • #2465: Chương 2465 vận khí tốt
 • #2466: Chương 2466 muộn thanh phát tài
 • #2467: Chương 2467 nếm đến ngon ngọt
 • #2468: Chương 2468 nàng thích nhiều
 • #2469: Chương 2469 nàng đều có thể thu hoạch thứ tốt nha
 • #2470: Chương 2470 trong lòng đều có một cây cân
 • #2471: Chương 2471 căn bản chướng mắt
 • #2472: Chương 2472 tâm nhãn cùng tâm cơ hơn người
 • #2473: Chương 2473 liền rất khí
 • #2474: Chương 2474 đuổi tới Sí Tinh
 • #2475: Chương 2475 kỳ ba kỹ năng
 • #2476: Chương 2476 không chọn
 • #2477: Chương 2477 đồ tham ăn
 • #2478: Chương 2478 nhà ta hài tử không ra kia nổi bật
 • #2479: Chương 2479 không nắm nó lông chim
 • #2480: Chương 2480 không khí điểu
 • #2481: Chương 2481 hắn nói không tồn tại thổi phồng
 • #2482: Chương 2482 không đáng giá
 • #2483: Chương 2483 không phải cái gì hiếm lạ
 • #2484: Chương 2484 ớt cay không tính
 • #2485: Chương 2485 đây là cái gì thần tiên vận khí
 • #2486: Chương 2486 đôi mắt nhưng hảo sử
 • #2487: Chương 2487 không trộn lẫn
 • #2488: Chương 2488 dinh dưỡng hàm lượng rất cao
 • #2489: Chương 2489 trong lòng hiểu rõ đâu
 • #2490: Chương 2490 kiều dưỡng quán
 • #2491: Chương 2491 dựa vận khí
 • #2492: Chương 2492 giá trị nhiều người như vậy để bụng
 • #2493: Chương 2493 bọn họ hâm mộ không tới
 • #2494: Chương 2494 hắn ăn no căng mới đoạt
 • #2495: Chương 2495 không trường mắt
 • #2496: Chương 2496 vận khí tốt
 • #2497: Chương 2497 liền không thể quán
 • #2498: Chương 2498 ra nhiệm vụ
 • #2499: Chương 2499 hắn ăn no căng mới dưỡng nữ nhân
 • #2500: Chương 2500 hắn không khí
 • #2501: Chương 2501 diễm cái muỗng liền thích nó cô
 • #2502: Chương 2502 đánh không lại
 • #2503: Chương 2503 mùa đông
 • #2504: Chương 2504 có thể sinh hài tử
 • #2505: Chương 2505 ngươi tạc lò nha
 • #2506: Chương 2506 phong phú
 • #2507: Chương 2507 thiên phú nhân tài
 • #2508: Chương 2508 tạc lò hô hô
 • #2509: Chương 2509 tạc lò liền tạc lò
 • #2510: Chương 2510 đừng nghĩ
 • #2511: Chương 2511 không tốn tinh tế tệ
 • #2512: Chương 2512 đua đòi
 • #2513: Chương 2513 như vậy sẽ làm giận
 • #2514: Chương 2514 đua đòi tâm như vậy cường
 • #2515: Chương 2515 đệ 2500 một mười lăm đại săn thú
 • #2516: Chương 2516 ăn được
 • #2517: Chương 2517 đệ 2500 17 hỏa hệ
 • #2518: Chương 2518 đệ 2500 18 đẹp
 • #2519: Chương 2519 ra nhiệm vụ
 • #2520: Chương 2520 nguyên liệu nấu ăn
 • #2521: Chương 2521 chưa chắc có thể một trận chiến
 • #2522: Chương 2522 hai chỉ dị thú
 • #2523: Chương 2523 nhị cấp chiến lực dị thú
 • #2524: Chương 2524 không cần phải
 • #2525: Chương 2525 không biết giận cũng có tính tình
 • #2526: Chương 2526 nhị cấp chiến lực dị thú
 • #2527: Chương 2527 về sau có chơi
 • #2528: Chương 2528 kiếm tinh tế tệ
 • #2529: Chương 2529 so nàng còn nhỏ khí
 • #2530: Chương 2530 ăn thịt
 • #2531: Chương 2531 đều tạc liền không có
 • #2532: Chương 2532 không cường thế
 • #2533: Chương 2533 tiểu hài tử đều hiếm lạ
 • #2534: Chương 2534 dưỡng nữ nhân khác
 • #2535: Chương 2535 này một lò tạc lò
 • #2536: Chương 2536 nàng lại có một kiện khí
 • #2537: Chương 2537 nếu là cấp lực đâu
 • #2538: Chương 2538 đều nói không tính
 • #2539: Chương 2539 tính tình nhưng kiều khí
 • #2540: Chương 2540 thu hoạch
 • #2541: Chương 2541 đệ hai ngàn trước 541 chương nàng mới không tạc
 • #2542: Chương 2542 có ăn ngon
 • #2543: Chương 2543 nhân gia chưa chắc hiếm lạ
 • #2544: Chương 2544 sủng
 • #2545: Chương 2545 nàng lớn lên hảo
 • #2546: Chương 2546 ngươi có tinh tế tệ cũng mua không được
 • #2547: Chương 2547 đối ai đều giống nhau
 • #2548: Chương 2548 muốn ôm
 • #2549: Chương 2549 nhưng bất hòa bọn họ cùng nhau
 • #2550: Chương 2550 mua sắm
 • #2551: Chương 2551 liền hình dáng này
 • #2552: Chương 2552 không quen nhìn vô dụng
 • #2553: Chương 2553 đẹp nha
 • #2554: Chương 2554 văn gia tiểu hỏa cầu
 • #2555: Chương 2555 đệ 2500 55 ngươi liền quán đi
 • #2556: Chương 2556 tâm nhãn tiểu
 • #2557: Chương 2557 đều so ra kém ngươi
 • #2558: Chương 2558 chưa chắc có thể mua đến
 • #2559: Chương 2559 liền ngươi có thể
 • #2560: Chương 2560 lừa dối ai đâu
 • #2561: Chương 2561 hắn không lớn nha
 • #2562: Chương 2562 vận khí tốt
 • #2563: Chương 2563 dị thú chiến lực
 • #2564: Chương 2564 nàng có này thực lực
 • #2565: Chương 2565 xích gà ma thú
 • #2566: Chương 2566 thể năng hảo
 • #2567: Chương 2567 có tinh tế tệ đều mua không
 • #2568: Chương 2568 hiếm lạ không được
 • #2569: Chương 2569 thì tốt rồi
 • #2570: Chương 2570 đoạt không
 • #2571: Chương 2571 như vậy cũng hảo
 • #2572: Chương 2572 người khác nói không tính
 • #2573: Chương 2573 bất công không được
 • #2574: Chương 2574 không cần liền tính
 • #2575: Chương 2575 này tính tình cũng không ai
 • #2576: Chương 2576 liền không chính mình dưỡng
 • #2577: Chương 2577 là những người khác so ra kém
 • #2578: Chương 2578 không đi Đế Tinh
 • #2579: Chương 2579 Thanh Diệu tinh
 • #2580: Chương 2580 nàng thực thích Chích Hoàng tinh
 • #2581: Chương 2581 chướng mắt cũng đến chọn tốt cấp
 • #2582: Chương 2582 muốn
 • #2583: Chương 2583 hai dạng không giống nhau
 • #2584: Chương 2584 nàng thích bát quái nha
 • #2585: Chương 2585 nó gia cũng cấp
 • #2586: Chương 2586 giàu có
 • #2587: Chương 2587 gia tộc
 • #2588: Chương 2588 quán nàng
 • #2589: Chương 2589 tam đại tinh hệ toàn như thế
 • #2590: Chương 2590 một phân tinh tế tệ không đáng giá
 • #2591: Chương 2591 thực lực không đến so
 • #2592: Chương 2592 dinh dưỡng năng lượng nguyên liệu nấu ăn
 • #2593: Chương 2593 nghĩ ra nhiệm vụ
 • #2594: Chương 2594 không ai phản ứng nàng
 • #2595: Chương 2595 kiều dưỡng quán
 • #2596: Chương 2596 thiên phú nhân tài kiều quý
 • #2597: Chương 2597 nhà ngươi kiều quý
 • #2598: Chương 2598 như vậy càng tốt
 • #2599: Chương 2599 nàng nhưng có người đau
 • #2600: Chương 2600 mộc hệ dị năng
 • #2601: Chương 2601 phong hệ
 • #2602: Chương 2602 chiếm địa bàn
 • #2603: Chương 2603 nàng nhưng biết sinh sống
 • #2604: Chương 2604 lừa dối
 • #2605: Chương 2605 nhân gia có thể đâu
 • #2606: Chương 2606 tác chiến chuẩn bị
 • #2607: Chương 2607 đều tạc nó
 • #2608: Chương 2608 thiên phú năng lực
 • #2609: Chương 2609 liền không nghĩ này đó
 • #2610: Chương 2610 Hỏa Viêm thú
 • #2611: Chương 2611 đừng nghĩ
 • #2612: Chương 2612 không nghĩ
 • #2613: Chương 2613 địa vị
 • #2614: Chương 2614 không hiếm lạ
 • #2615: Chương 2615 ta lại không cùng nàng đoạt Lãnh Liệt
 • #2616: Chương 2616 dựa vào nàng còn hảo
 • #2617: Chương 2617 đều không như vậy
 • #2618: Chương 2618 kiều khí
 • #2619: Chương 2619 nhiều như vậy ăn ngon đát
 • #2620: Chương 2620 năng lượng mộc
 • #2621: Chương 2621 lại không giống nhau
 • #2622: Chương 2622 tiểu kiếm một bút
 • #2623: Chương 2623 có nhân mạch
 • #2624: Chương 2624 tinh tế tệ
 • #2625: Chương 2625 nhất để ý
 • #2626: Chương 2626 Chu gia hộ vệ đội
 • #2627: Chương 2627 quán ra một thân kiều khí
 • #2628: Chương 2628 nhị cấp dị thú chiến lực
 • #2629: Chương 2629 nàng đùa nghịch chơi
 • #2630: Chương 2630 đệ hai ngàn 630 còn chọn gì
 • #2631: Chương 2631 nhà mẹ đẻ
 • #2632: Chương 2632 không cho lực
 • #2633: Chương 2633 ẩn chứa năng lượng
 • #2634: Chương 2634 liền đều không chơi
 • #2635: Chương 2635 từ bỏ
 • #2636: Chương 2636 Tần Nhung
 • #2637: Chương 2637 nhân gia không hiếm lạ
 • #2638: Chương 2638 nhưng hảo
 • #2639: Chương 2639 mộc hệ
 • #2640: Chương 2640 trang bị
 • #2641: Chương 2641 đều không mang theo tạc lò
 • #2642: Chương 2642 ngươi có thể hành
 • #2643: Chương 2643 Bảo Nhi
 • #2644: Chương 2644 đánh không lại nha
 • #2645: Chương 2645 mọi người đều sẽ
 • #2646: Đệ 2646 chương nhị cấp chiến lực dị thú
 • #2647: Chương 2647 đệ hai ngàn 647 bạch nhặt
 • #2648: Chương 2648 nữ nhân cùng hài tử không chiến lực
 • #2649: Chương 2649 đệ hai ngàn 649 tiểu lạc đà thú
 • #2650: Chương 2650 một chút đều không hiếm lạ được không
 • #2651: Đệ 2651 chương hắn cũng đừng nghĩ
 • #2652: Chương 2652 như vậy có thể nha
 • #2653: Chương 2653 kiều dưỡng
 • #2654: Chương 2654 cũng liền không nghĩ
 • #2655: Chương 2655 chiến quý
 • #2656: Chương 2656 ngươi lớn lên lại đẹp
 • #2657: Chương 2657 tinh cầu bên cạnh không dị thú
 • #2658: Chương 2658 không tạc
 • #2659: Chương 2659 trận bàn
 • #2660: Chương 2660 này cấp quán
 • #2661: Chương 2661 thượng giáo
 • #2662: Chương 2662 nhưng mẹ nó có thể
 • #2663: Chương 2663 mua sắm
 • #2664: Chương 2664 Ngũ Thành
 • #2665: Chương 2665 Thanh Diệu tinh
 • #2666: Chương 2666 chiến đấu nàng không được
 • #2667: Chương 2667 có thể đoạt
 • #2668: Chương 2668 ngươi sao như vậy có thể nha
 • #2669: Chương 2669 bát quái
 • #2670: Đệ 2670 chương nàng cũng không chọn
 • #2671: Chương 2671 sao có thể nha
 • #2672: Chương 2672 đệ hai ngàn 672 yêm không
 • #2673: Chương 2673 hảo nguyên liệu nấu ăn
 • #2674: Chương 2674 tăng lên năng lực
 • #2675: Chương 2675 đóng quân mà
 • #2676: Chương 2676 sủng
 • #2677: Chương 2677 nghĩ ra một phần lực
 • #2678: Chương 2678 liền thành đâu
 • #2679: Đệ 2679 chương năng lượng
 • #2680: Chương 2680 trợ ngươi giúp một tay
 • #2681: Chương 2681 không thấy không ăn
 • #2682: Chương 2682 như vậy không cho lực
 • #2683: Chương 2683 thổi mạnh đi
 • #2684: Chương 2684 tác chiến
 • #2685: Chương 2685 đệ hai ngàn 685 chọn nào chỉ
 • #2686: Đệ 2686 chương kiếm lời
 • #2687: Chương 2687 còn hành
 • #2688: Chương 2688 Thanh Diệu tinh
 • #2689: Chương 2689 tiểu hỏa cầu đát
 • #2690: Chương 2690 kiều quý đâu
 • #2691: Chương 2691 mệt
 • #2692: Chương 2692 kiều khí là nam nhân quán ra tới
 • #2693: Chương 2693 nhà mẹ đẻ
 • #2694: Đệ 2694 chương chống lưng
 • #2695: Chương 2695 nàng liền mảnh mai
 • #2696: Chương 2696 cũng đúng nha
 • #2697: Chương 2697 cường gien
 • #2698: Chương 2698 năng lượng hoa cỏ
 • #2699: Chương 2699 đều là nàng
 • #2700: Chương 2700 tăng lên địa vị
 • #2701: Chương 2701 đều đỏ mắt đâu
 • #2702: Chương 2702 không dùng được
 • #2703: Chương 2703 tính tình tăng trưởng
 • #2704: Chương 2704 về sau không cùng hắn chơi
 • #2705: Chương 2705 đệ hai ngàn 705 ra nhiệm vụ chuẩn bị
 • #2706: Chương 2706 tỉnh tinh tế tệ
 • #2707: Chương 2707 muốn một con cũng đúng
 • #2708: Chương 2708 cây trúc
 • #2709: Chương 2709 kiều dưỡng
 • #2710: Chương 2710 tiểu trúc sơn
 • #2711: Chương 2711 sáng lập chiến trường
 • #2712: Chương 2712 Chu Hưng Chích
 • #2713: Chương 2713 đỏ mắt
 • #2714: Chương 2714 đệ hai ngàn 714 không đáng giá mấy cái tinh tế tệ
 • #2715: Chương 2715 đệ hai ngàn 715 phong hệ
 • #2716: Chương 2716 ăn ngon
 • #2717: Chương 2717 đệ hai ngàn 717 chọn tốt
 • #2718: Chương 2718 tiểu viêm vịt thú
 • #2719: Chương 2719 cái này hảo
 • #2720: Chương 2720 thèm ăn
 • #2721: Chương 2721 so năng lực
 • #2722: Chương 2722 chiến lực so ra kém
 • #2723: Chương 2723 tiểu thổ heo
 • #2724: Chương 2724 còn muốn so năng lực
 • #2725: Chương 2725 sủng
 • #2726: Chương 2726 đệ hai ngàn 726 thu xếp
 • #2727: Chương 2727 so năng lực
 • #2728: Chương 2728 so ra kém
 • #2729: Chương 2729 kê cốc
 • #2730: Chương 2730 nàng cứ như vậy
 • #2731: Chương 2731 tham tiền
 • #2732: Chương 2732 đệ hai ngàn 732 liền hảo
 • #2733: Chương 2733 đương làm nền
 • #2734: Chương 2734 không giống nhau
 • #2735: Chương 2735 mua sắm
 • #2736: Chương 2736 bọn họ liền thấy đủ
 • #2737: Chương 2737 đánh không lại
 • #2738: Chương 2738 đệ hai ngàn 738 trợ chiến
 • #2739: Chương 2739 tính tình cũng không nhỏ
 • #2740: Chương 2740 không giá trị
 • #2741: Chương 2741 không cần ngươi
 • #2742: Chương 2742 muỗng nhỏ tử trận khí
 • #2743: Chương 2743 không quen
 • #2744: Chương 2744 ai cũng không phải
 • #2745: Chương 2745 mà hai ngàn 745 chương chiến lực cao
 • #2746: Chương 2746 nàng tưởng muộn thanh phát tài
 • #2747: Chương 2747 Chu gia
 • #2748: Chương 2748 tạc nào chỉ
 • #2749: Chương 2749 có thể sinh
 • #2750: Chương 2750 bất công
 • #2751: Chương 2751 quán không cái bộ dáng
 • #2752: Chương 2752 hồi Chích Hoàng tinh
 • #2753: Chương 2753 liền không mang theo ngươi chơi
 • #2754: Chương 2754 kiếm lời tinh tế tệ
Click to rate this post!
[Total: 25 Average: 4.5]

Related posts

Huyền Học Thiên Sư Khai Quải Hằng Ngày

TiKay

Huyền Học Giới Võng Hồng Nữ Bồ Tát

THUYS♥️

Trọng Sinh : Hồn Hương Sư

THUYS♥️

Mau Xuyên: Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

THUYS♥️

Luôn Có Phi Nhân Loại Tới Tìm Ta

THUYS♥️

Hợp Đồng Quân Hôn

TiKay

Leave a Reply