Dị Năng Hiện Đại Ngôn Tình Xuyên Không

Xuyên Qua Tinh Tế: Thê Vinh Phu Quý

Hán Việt: Xuyên việt tinh tế: Thê vinh phu quý

Xuyên qua đến dùng võ vi tôn tương lai tinh tế, vì tránh đi lục đục với nhau, La Bích che giấu chuyện chính mình thức tỉnh dị năng.

Ai ngờ có người không có mắt một hai phải tìm việc, đường muội đầu tiên là đoạt nàng vị hôn phu, tiếp theo còn muốn cướp thuộc về nàng đồ vật. La Bích dưới sự giận dữ chạy tới thí nghiệm, kết quả dọa người nhảy dựng……

Nguồn: wikidich.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Nhất Kiến Ngã Trân
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 cường gien2020-12-26 20:55
 • #2: Chương 2 tiền riêng2020-12-26 20:55
 • #3: Chương 3 hủy bỏ hôn ước2020-12-26 20:55
 • #4: Chương 4 nhẫn trữ vật2020-12-26 20:55
 • #5: Chương 5 không nghĩ ra2020-12-26 20:55
 • #6: Chương 6 thay đổi người tuyển2020-12-26 20:55
 • #7: Chương 7 trữ vật vòng tay2020-12-26 20:55
 • #8: Chương 8 kiểm toán2020-12-26 20:55
 • #9: Chương 9 vận khí2020-12-26 20:55
 • #10: Chương 10 vị hôn phu2020-12-26 20:56
 • #11: Chương 11 phố Đổ Thạch2020-12-26 20:56
 • #12: Chương 12 thấp kém mao liêu2020-12-26 20:56
 • #13: Chương 13 Xích Phỉ Thạch2020-12-26 20:56
 • #14: Chương 14 đổ thạch hiệp hội2020-12-26 20:56
 • #15: Chương 15 cướp đoạt2020-12-26 20:56
 • #16: Chương 16 không đến thương lượng2020-12-26 20:56
 • #17: Chương 17 ngoại viện2020-12-26 20:56
 • #18: Chương 18 giao thiệp2020-12-26 20:56
 • #19: Chương 19 cò kè mặc cả2020-12-26 20:56
 • #20: Chương 20 đưa ra đi2020-12-26 20:56
 • #21: Chương 21 đừng cùng nàng so đo2020-12-26 20:56
 • #22: Chương 22 đi thí nghiệm2020-12-26 20:56
 • #23: Chương 23 xếp hàng2020-12-26 20:56
 • #24: Chương 24 kết quả2020-12-26 20:57
 • #25: Chương 25 nghe thiên mệnh2020-12-26 20:57
 • #26: Chương 26 đảo lời nói2020-12-26 20:57
 • #27: Chương 27 tam phẩm linh dược2020-12-26 20:57
 • #28: Chương 28 báo cho2020-12-26 20:57
 • #29: Chương 29 người một nhà2020-12-26 20:57
 • #30: Chương 30 khế sư trợ thủ2020-12-26 20:57
 • #31: Chương 31 dược đỉnh linh thực2020-12-26 20:57
 • #32: Chương 32 dẫn đường mồi lửa2020-12-26 20:57
 • #33: Chương 33 rút lui có trật tự2020-12-26 20:57
 • #34: Chương 34 khuyên bảo2020-12-26 20:57
 • #35: Chương 35 cự tuyệt2020-12-26 20:57
 • #36: Chương 36 tổn thương Dược Thực2020-12-26 20:57
 • #37: Chương 37 Tạc Lô2020-12-26 20:57
 • #38: Chương 38 không mở cửa2020-12-26 20:57
 • #39: Chương 39 chấp chính quan2020-12-26 20:57
 • #40: Chương 40 hai bên tranh chấp2020-12-26 20:58
 • #41: Chương 41 đề nghị2020-12-26 20:58
 • #42: Chương 42 bị âm2020-12-26 20:58
 • #43: Chương 43 kéo dài2020-12-26 20:58
 • #44: Chương 44 không được ly hôn2020-12-26 20:58
 • #45: Chương 45 đăng ký kết hôn2020-12-26 20:58
 • #46: Chương 46 chí tôn tinh giới2020-12-26 20:58
 • #47: Chương 47 người nhà chung cư2020-12-26 20:58
 • #48: Chương 48 xin bích phỉ thạch2020-12-26 20:58
 • #49: Chương 49 từ bỏ khảo hạch2020-12-26 20:58
 • #50: Chương 50 lại Tạc Lô2020-12-26 20:58
 • #51: Chương 51 luyện dược không được2020-12-26 20:58
 • #52: Chương 52 phô trương2020-12-26 20:58
 • #53: Chương 53 phế tài năng lực2020-12-26 20:58
 • #54: Chương 54 năng lượng dịch2020-12-26 20:58
 • #55: Chương 55 thử lại2020-12-26 20:59
 • #56: Chương 56 ra nhiệm vụ2020-12-26 20:59
 • #57: Chương 57 Roger thượng giáo2020-12-26 20:59
 • #58: Chương 58 lăn lộn mù quáng2020-12-26 20:59
 • #59: Chương 59 không Tạc Lô2020-12-26 20:59
 • #60: Chương 60 hồng quả hạt giống2020-12-26 20:59
 • #61: Chương 61 đào tạo hạt giống2020-12-26 20:59
 • #62: Chương 62 người nhà thân cận2020-12-26 20:59
 • #63: Chương 63 chất vấn2020-12-26 20:59
 • #64: Chương 64 tác muốn linh thực2020-12-26 20:59
 • #65: Chương 65 rốt cuộc tiễn đi2020-12-26 20:59
 • #66: Chương 66 đưa năng lượng dịch2020-12-26 20:59
 • #67: Chương 67 hàng xóm lan tiếu2020-12-26 20:59
 • #68: Chương 68 cao cấp Năng Nguyên Thạch2020-12-26 20:59
 • #69: Chương 69 tử mẫu trận bàn2020-12-26 20:59
 • #70: Chương 70 thành kiến2020-12-26 20:59
 • #71: Chương 71 kỳ ba2020-12-26 20:59
 • #72: Chương 72 khác nhau đối đãi2020-12-26 21:00
 • #73: Chương 73 di tài hồng quả2020-12-26 21:00
 • #74: Chương 74 lại đi Dược Phường2020-12-26 21:00
 • #75: Chương 75 năng lượng bình2020-12-26 21:00
 • #76: Chương 76 đi ra ngoài chuẩn bị2020-12-26 21:00
 • #77: Chương 77 xích tinh2020-12-26 21:00
 • #78: Chương 78 thu thập2020-12-26 21:00
 • #79: Chương 79 nguồn năng lượng thương2020-12-26 21:00
 • #80: Chương 80 đoán tinh thạch2020-12-26 21:00
 • #81: Chương 81 đánh lui2020-12-26 21:00
 • #82: Chương 82 thịt nướng2020-12-26 21:00
 • #83: Chương 83 dị động2020-12-26 21:00
 • #84: Chương 84 bất đắc dĩ cử chỉ2020-12-26 21:00
 • #85: Chương 85 dị thú đàn2020-12-26 21:00
 • #86: Chương 86 đoạt con mồi2020-12-26 21:00
 • #87: Chương 87 bảy màu vòng tay2020-12-26 21:00
 • #88: Chương 88 đi bộ chơi2020-12-26 21:01
 • #89: Chương 89 đục nước béo cò2020-12-26 21:01
 • #90: Chương 90 tứ cấp ma thú2020-12-26 21:01
 • #91: Chương 91 giết ma thú2020-12-26 21:01
 • #92: Chương 92 nhặt tiện nghi2020-12-26 21:01
 • #93: Chương 93 cứ việc dùng2020-12-26 21:01
 • #94: Chương 94 truy cứu2020-12-26 21:01
 • #95: Chương 95 treo giải thưởng2020-12-26 21:01
 • #96: Chương 96 tính ai2020-12-26 21:01
 • #97: Chương 97 thú triều thối lui2020-12-26 21:01
 • #98: Chương 98 nướng diễm thảo2020-12-26 21:01
 • #99: Chương 99 rời đi xích tinh2020-12-26 21:01
 • #100: Chương 100 vật tư kho2020-12-26 21:01
 • #101: Chương 101 kiểm kê số lượng2020-12-26 21:01
 • #102: Chương 102 phẩm chất2020-12-26 21:01
 • #103: Chương 103 dầm mưa di tài2020-12-26 21:02
 • #104: Chương 104 không nghĩ dưỡng2020-12-26 21:02
 • #105: Chương 105 thành phố ngầm2020-12-26 21:02
 • #106: Chương 106 trích trái cây2020-12-26 21:02
 • #107: Chương 107 dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn2020-12-26 21:02
 • #108: Chương 108 bình thường nguyên liệu nấu ăn2020-12-26 21:02
 • #109: Chương 109 hạt luyện2020-12-26 21:02
 • #110: Chương 110 Cao gia bát quái2020-12-26 21:02
 • #111: Chương 111 khế sư luật lệ2020-12-26 21:02
 • #112: Chương 112 bên cạnh tinh cầu2020-12-26 21:02
 • #113: Chương 113 tạc một thân dược tra2020-12-26 21:02
 • #114: Chương 114 lo chuyện bao đồng2020-12-26 21:02
 • #115: Chương 115 cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi2020-12-26 21:02
 • #116: Chương 116 sinh cơn giận không đâu2020-12-26 21:02
 • #117: Chương 117 cự tuyệt tác chiến đội2020-12-26 21:02
 • #118: Chương 118 không dài trí nhớ2020-12-26 21:02
 • #119: Chương 119 khí2020-12-26 21:02
 • #120: Chương 120 tân dược đỉnh2020-12-26 21:03
 • #121: Chương 121 lại là khí2020-12-26 21:03
 • #122: Chương 122 lâm hành chuẩn bị2020-12-26 21:03
 • #123: Chương 123 thủy tầm tinh2020-12-26 21:03
 • #124: Chương 124 giăng lưới2020-12-26 21:03
 • #125: Chương 125 thể hiện2020-12-26 21:03
 • #126: Chương 126 tham trùng2020-12-26 21:03
 • #127: Chương 127 không dám đụng vào2020-12-26 21:03
 • #128: Chương 128 lừa nàng2020-12-26 21:03
 • #129: Chương 129 đổi địa phương2020-12-26 21:03
 • #130: Chương 130 bảo hộ chiến sĩ2020-12-26 21:03
 • #131: Chương 131 hạ tiền vốn không nhỏ2020-12-26 21:03
 • #132: Chương 132 hà trân2020-12-26 21:03
 • #133: Chương 133 hiểu lầm2020-12-26 21:03
 • #134: Chương 134 mượn thuyền2020-12-26 21:03
 • #135: Chương 135 vựng2020-12-26 21:03
 • #136: Chương 136 cũng thật có thể xả2020-12-26 21:04
 • #137: Chương 137 xào chế2020-12-26 21:04
 • #138: Chương 138 hảo mượn hảo còn2020-12-26 21:04
 • #139: Chương 139 thành ý đủ đủ2020-12-26 21:04
 • #140: Chương 140 bày quán2020-12-26 21:04
 • #141: Chương 141 phát tài2020-12-26 21:04
 • #142: Chương 142 nói2020-12-26 21:04
 • #143: Chương 143 phòng người chi tâm2020-12-26 21:04
 • #144: Chương 144 truyền khai2020-12-26 21:04
 • #145: Chương 145 không ánh mắt2020-12-26 21:04
 • #146: Chương 146 cố lộng huyền hư2020-12-26 21:04
 • #147: Chương 147 gặp bọn họ2020-12-26 21:04
 • #148: Chương 148 đệ nhất chiến tướng2020-12-26 21:04
 • #149: Chương 149 tưởng hủy trận bàn2020-12-26 21:04
 • #150: Chương 150 phòng ngự tầng2020-12-26 21:04
 • #151: Chương 151 ngoại tầng nứt toạc2020-12-26 21:04
 • #152: Chương 152 hỏa hệ ma tinh2020-12-26 21:04
 • #153: Chương 153 chạy không được2020-12-26 21:05
 • #154: Chương 154 lấy không xuống dưới2020-12-26 21:05
 • #155: Chương 155 trường trí nhớ2020-12-26 21:05
 • #156: Chương 156 lực sát thương như thế chi cường2020-12-26 21:05
 • #157: Chương 157 trận bàn linh khí hao hết2020-12-26 21:05
 • #158: Chương 158 đóng quân mà2020-12-26 21:05
 • #159: Chương 159 đi theo thơm lây2020-12-26 21:05
 • #160: Chương 160 lại đổi địa phương2020-12-26 21:05
 • #161: Chương 161 cùng lại đây2020-12-26 21:05
 • #162: Chương 162 tưởng chiếm tiện nghi2020-12-26 21:05
 • #163: Chương 163 không làm chủ được2020-12-26 21:05
 • #164: Chương 164 hai cái người rảnh rỗi2020-12-26 21:05
 • #165: Chương 165 từ đâu ra đồ tham ăn2020-12-26 21:05
 • #166: Chương 166 nữ nhân dựng thể2020-12-26 21:05
 • #167: Chương 167 không hiểu chuyện2020-12-26 21:05
 • #168: Chương 168 không cần ngươi2020-12-26 21:05
 • #169: Chương 169 muộn thanh đào2020-12-26 21:06
 • #170: Chương 170 tự mình xuống tay2020-12-26 21:06
 • #171: Chương 171 có đi mà không có về2020-12-26 21:06
 • #172: Chương 172 cùng bạch nhặt dường như2020-12-26 21:06
 • #173: Chương 173 tìm2020-12-26 21:06
 • #174: Chương 174 bỏ gánh2020-12-26 21:06
 • #175: Chương 175 chờ2020-12-26 21:06
 • #176: Chương 176 bóc người nói rõ chỗ yếu2020-12-26 21:06
 • #177: Chương 177 tới chơi2020-12-26 21:06
 • #178: Chương 178 nhưng sẽ làm giận2020-12-26 21:06
 • #179: Chương 179 vịt nước2020-12-26 21:06
 • #180: Chương 180 nguyện giả thượng câu2020-12-26 21:06
 • #181: Chương 181 trợ dựng tác dụng2020-12-26 21:06
 • #182: Chương 182 oa oa quy2020-12-26 21:06
 • #183: Chương 183 bạch dương2020-12-26 21:06
 • #184: Chương 184 ai muốn2020-12-26 21:06
 • #185: Chương 185 ai ra giá cao thì được2020-12-26 21:06
 • #186: Chương 186 đều giống nhau2020-12-26 21:07
 • #187: Chương 187 bích phỉ quặng2020-12-26 21:07
 • #188: Chương 188 chứng thực2020-12-26 21:07
 • #189: Chương 189 nam bình sơn có chủ2020-12-26 21:07
 • #190: Chương 190 không ra nổi bật2020-12-26 21:07
 • #191: Chương 191 xích loan sơn2020-12-26 21:07
 • #192: Chương 192 cao phẩm Xích Phỉ Thạch2020-12-26 21:07
 • #193: Chương 193 phong thuỷ thay phiên chuyển2020-12-26 21:07
 • #194: Chương 194 ít nhiều2020-12-26 21:07
 • #195: Chương 195 dược thảo2020-12-26 21:07
 • #196: Chương 196 vô lý yêu cầu2020-12-26 21:07
 • #197: Chương 197 ăn bất tử ngươi2020-12-26 21:07
 • #198: Chương 198 mua thuốc đỉnh2020-12-26 21:07
 • #199: Chương 199 mua tiện nghi2020-12-26 21:07
 • #200: Chương 200 luyện khí đỉnh2020-12-26 21:07
 • #201: Chương 201 lại không gọi tỷ2020-12-26 21:08
 • #202: Chương 202 lừa dối2020-12-26 21:08
 • #203: Chương 203 dược đỉnh đổi luyện khí đỉnh2020-12-26 21:08
 • #204: Chương 204 lều trại buồn đến hoảng2020-12-26 21:08
 • #205: Chương 205 luyện khí2020-12-26 21:08
 • #206: Chương 206 luyện khí Tạc Lô2020-12-26 21:08
 • #207: Chương 207 luyện chơi2020-12-26 21:08
 • #208: Chương 208 Tạc Lô không nhận người2020-12-26 21:08
 • #209: Chương 209 dị năng biến dị cua2020-12-26 21:08
 • #210: Chương 210 không cho xem2020-12-26 21:08
 • #211: Chương 211 luyện một lò tạc một lò2020-12-26 21:08
 • #212: Chương 212 tính tình không hảo2020-12-26 21:08
 • #213: Chương 213 bộ thanh cua2020-12-26 21:08
 • #214: Chương 214 ngươi xem nhiều năng lực2020-12-26 21:08
 • #215: Chương 215 không giống nhau tình cảm2020-12-26 21:08
 • #216: Chương 216 muốn đổi địa phương2020-12-26 21:08
 • #217: Chương 217 cũ dược đỉnh2020-12-26 21:09
 • #218: Chương 218 bản lĩnh quá lớn2020-12-26 21:09
 • #219: Chương 219 mua thuốc đỉnh2020-12-26 21:09
 • #220: Chương 220 luyện chế2020-12-26 21:09
 • #221: Chương 221 chuyển hóa tinh thạch2020-12-26 21:09
 • #222: Chương 222 cuồng táo chứng tái phát2020-12-26 21:09
 • #223: Chương 223 bạch gia điều kiện2020-12-26 21:09
 • #224: Chương 224 hận ý2020-12-26 21:09
 • #225: Chương 225 hoàn2020-12-26 21:09
 • #226: Chương 226 ngũ phẩm ninh thần hoàn2020-12-26 21:09
 • #227: Chương 227 cực kỳ sự2020-12-26 21:09
 • #228: Chương 228 xem ta2020-12-26 21:09
 • #229: Chương 229 còn tạc không tạc2020-12-26 21:09
 • #230: Chương 230 trận bàn nhận người2020-12-26 21:09
 • #231: Chương 231 tinh cầu quyền quản lý2020-12-26 21:09
 • #232: Chương 232 phòng ngự trận bàn năng lực2020-12-26 21:10
 • #233: Chương 233 tính áp đảo công kích2020-12-26 21:10
 • #234: Chương 234 liền điểm này tiền đồ2020-12-26 21:10
 • #235: Chương 235 giống nhau có thể đem nàng trảo trở về2020-12-26 21:10
 • #236: Chương 236 sáng trong sơn2020-12-26 21:10
 • #237: Chương 237 phản hồi nướng hoàng tinh2020-12-26 21:10
 • #238: Chương 238 Vu gia mẹ con2020-12-26 21:10
 • #239: Chương 239 xem như bãi2020-12-26 21:10
 • #240: Chương 240 ta thông minh nhất2020-12-26 21:10
 • #241: Chương 241 ngươi vốn dĩ chính là cái ngốc tử2020-12-26 21:10
 • #242: Chương 242 can ngăn2020-12-26 21:10
 • #243: Chương 243 chỉ lo xem náo nhiệt2020-12-26 21:10
 • #244: Chương 244 Vu gia người2020-12-26 21:10
 • #245: Chương 245 làm người khó có thể tiếp thu2020-12-26 21:10
 • #246: Chương 246 sinh sai rồi2020-12-26 21:10
 • #247: Chương 247 giữa hai bên khác nhau2020-12-26 21:10
 • #248: Chương 248 đi trước Đế Tinh2020-12-26 21:11
 • #249: Chương 249 không cần nương tay2020-12-26 21:11
 • #250: Chương 250 Phượng Diệu đế quốc Đế Tinh2020-12-26 21:11
 • #251: Chương 251 lan duệ2020-12-26 21:11
 • #252: Chương 252 lại lần nữa thí nghiệm2020-12-26 21:11
 • #253: Chương 253 bạn cùng phòng2020-12-26 21:11
 • #254: Chương 254 đoán cũng chưa chỗ đoán2020-12-26 21:11
 • #255: Chương 255 mua sắm2020-12-26 21:11
 • #256: Chương 256 gieo trồng điền2020-12-26 21:11
 • #257: Chương 257 phi bằng phi hữu2020-12-26 21:11
 • #258: Chương 258 tan rã trong không vui2020-12-26 21:11
 • #259: Chương 259 hố chết nàng2020-12-26 21:11
 • #260: Chương 260 thiên phú cấp bậc tối cao2020-12-26 21:11
 • #261: Chương 261 ngươi cũng coi như một cái2020-12-26 21:11
 • #262: Chương 262 nàng không cần2020-12-26 21:11
 • #263: Chương 263 không bao giờ nói bậy2020-12-26 21:12
 • #264: Chương 264 mượn vòng cổ2020-12-26 21:12
 • #265: Chương 265 eo phong2020-12-26 21:12
 • #266: Chương 266 kỳ vọng thấp2020-12-26 21:12
 • #267: Chương 267 đi theo bảo hộ2020-12-26 21:12
 • #268: Chương 268 bạch hồ thú2020-12-26 21:12
 • #269: Chương 269 không thiệt thòi được2020-12-26 21:12
 • #270: Chương 270 năm màu dị thú2020-12-26 21:12
 • #271: Chương 271 nơi này không ai quán nàng2020-12-26 21:12
 • #272: Chương 272 có thể tấu nàng sao2020-12-26 21:12
 • #273: Chương 273 luyện trận tài liệu2020-12-26 21:12
 • #274: Chương 274 đoạt phách2020-12-26 21:12
 • #275: Chương 275 người nào đều có2020-12-26 21:12
 • #276: Chương 276 tương lai phải làm Đế hậu2020-12-26 21:12
 • #277: Chương 277 sinh mứt trái cây2020-12-26 21:12
 • #278: Chương 278 chuyên môn tạc trường vây cá2020-12-26 21:13
 • #279: Chương 279 buông lời hung ác2020-12-26 21:13
 • #280: Chương 280 gán nợ2020-12-26 21:13
 • #281: Chương 281 hoa mai điêu tàn2020-12-26 21:13
 • #282: Chương 282 muốn tài vẫn là muốn mệnh2020-12-26 21:13
 • #283: Chương 283 lưới trời tuy thưa2020-12-26 21:13
 • #284: Chương 284 bổ võng2020-12-26 21:13
 • #285: Chương 285 toàn diệt2020-12-26 21:13
 • #286: Chương 286 không cần cùng ta tới này bộ2020-12-26 21:13
 • #287: Chương 287 nhiệm vụ kết thúc2020-12-26 21:13
 • #288: Chương 288 bước đầu kiểm kê2020-12-26 21:13
 • #289: Chương 289 người nào nha2020-12-26 21:13
 • #290: Chương 290 không cao hứng2020-12-26 21:13
 • #291: Chương 291 đau nàng liền hảo2020-12-26 21:13
 • #292: Chương 292 đến gần2020-12-26 21:13
 • #293: Chương 293 trà hoa2020-12-26 21:14
 • #294: Chương 294 chính là như vậy tưởng2020-12-26 21:14
 • #295: Chương 295 trong lòng không cân bằng2020-12-26 21:14
 • #296: Chương 296 nàng tâm nhãn tiểu2020-12-26 21:14
 • #297: Chương 297 đấu chiến cặn bã2020-12-26 21:14
 • #298: Chương 298 sư nói2020-12-26 21:14
 • #299: Chương 299 đồng khí liên chi2020-12-26 21:14
 • #300: Chương 300 tự mình đi hỏi2020-12-26 21:14
 • #301: Chương 301 sau lại liền không gọi2020-12-26 21:14
 • #302: Chương 302 bắt một con đưa một con2020-12-26 21:14
 • #303: Chương 303 kia nữ nhân khó đối phó2020-12-26 21:14
 • #304: Chương 304 không khó chịu như thế nào đều được2020-12-26 21:14
 • #305: Chương 305 lại tưởng thay đổi2020-12-26 21:14
 • #306: Chương 306 ý định trêu cợt2020-12-26 21:14
 • #307: Chương 307 này hôn ly định rồi2020-12-26 21:14
 • #308: Chương 308 nước lạnh tẩy là được2020-12-26 21:15
 • #309: Chương 309 không có gì hảo suy xét2020-12-26 21:15
 • #310: Chương 310 ích lợi tranh thủ2020-12-26 21:15
 • #311: Chương 311 nên ai về ai2020-12-26 21:15
 • #312: Chương 312 hiểu rõ luyện chế2020-12-26 21:15
 • #313: Chương 313 tài liệu tự bị2020-12-26 21:15
 • #314: Chương 314 Tạc Lô kỹ xảo rất đặc biệt2020-12-26 21:15
 • #315: Chương 315 sinh cự hạt giống2020-12-26 21:15
 • #316: Chương 316 tạc toàn ban không trách ta2020-12-26 21:15
 • #317: Chương 317 thượng không được mặt bàn2020-12-26 21:15
 • #318: Chương 318 thỉnh người nhà2020-12-26 21:15
 • #319: Chương 319 xem thân phận địa vị2020-12-26 21:15
 • #320: Chương 320 xem như lĩnh giáo2020-12-26 21:15
 • #321: Chương 321 không nghĩ muốn2020-12-26 21:15
 • #322: Chương 322 kia chính là một cái tinh cầu2020-12-26 21:15
 • #323: Chương 323 muốn sinh2020-12-26 21:15
 • #324: Chương 324 ngũ thiệu2020-12-26 21:16
 • #325: Chương 325 không cần tặng người2020-12-26 21:16
 • #326: Chương 326 tiểu thú nhãi con2020-12-26 21:16
 • #327: Chương 327 đổi một con2020-12-26 21:16
 • #328: Chương 328 đồn đãi2020-12-26 21:16
 • #329: Chương 329 xem ai đều không vừa mắt2020-12-26 21:16
 • #330: Chương 330 thích gia Dược Phường2020-12-26 21:16
 • #331: Chương 331 đối lập2020-12-26 21:16
 • #332: Chương 332 lúc đi mang đi một con2020-12-26 21:16
 • #333: Chương 333 điểm này chủ đều làm không được2020-12-26 21:16
 • #334: Chương 334 xem ngươi đem nàng quán2020-12-26 21:16
 • #335: Chương 335 thân thích chính là như vậy2020-12-26 21:16
 • #336: Chương 336 ôm đi liền không được thay đổi2020-12-26 21:16
 • #337: Chương 337 còn nhớ thương ngày mai2020-12-26 21:16
 • #338: Chương 338 chờ đưa về tới2020-12-26 21:16
 • #339: Chương 339 đi đổi2020-12-26 21:17
 • #340: Chương 340 không cần vừa lúc2020-12-26 21:17
 • #341: Chương 341 hoa văn đỉnh đưa hắn2020-12-26 21:17
 • #342: Chương 342 mồi tung ra đi2020-12-26 21:17
 • #343: Chương 343 ngươi có đi hay không2020-12-26 21:17
 • #344: Chương 344 cản đều ngăn không được2020-12-26 21:17
 • #345: Chương 345 nơi này lợi mộc2020-12-26 21:17
 • #346: Chương 346 một con chim mao đều bộ không2020-12-26 21:17
 • #347: Chương 347 tạc hỏng rồi liền đổi2020-12-26 21:17
 • #348: Chương 348 miễn cho bị ta tạc một thân2020-12-26 21:17
 • #349: Chương 349 ngóng trông này một lò chạy nhanh tạc2020-12-26 21:17
 • #350: Chương 350 cái này ngươi dùng không đến2020-12-26 21:17
 • #351: Chương 351 Tạc Lô bền lòng2020-12-26 21:17
 • #352: Chương 352 ta lại luyện chế ra tới một cái2020-12-26 21:17
 • #353: Chương 353 lợi hỏa nơi2020-12-26 21:17
 • #354: Chương 354 thủy thuộc tính trận bàn2020-12-26 21:17
 • #355: Chương 355 tinh vân hiện tượng thiên văn2020-12-26 21:18
 • #356: Chương 356 ai kỹ năng ai làm chủ2020-12-26 21:18
 • #357: Chương 357 khống chế trận bàn người2020-12-26 21:18
 • #358: Chương 358 người nọ quá hiệu quả và lợi ích2020-12-26 21:18
 • #359: Chương 359 trận bàn trận2020-12-26 21:18
 • #360: Chương 360 truy trận bàn2020-12-26 21:18
 • #361: Chương 361 ngọc bích thạch mạch khoáng2020-12-26 21:18
 • #362: Chương 362 hợp lý thù lao2020-12-26 21:18
 • #363: Chương 363 mùa đông dự trữ2020-12-26 21:18
 • #364: Chương 364 thấy liền không thể buông tha2020-12-26 21:18
 • #365: Chương 365 thụ nấm2020-12-26 21:18
 • #366: Chương 366 năng lượng cây cối2020-12-26 21:18
 • #367: Chương 367 này đến nhiều khó coi2020-12-26 21:18
 • #368: Chương 368 không cho dưỡng2020-12-26 21:18
 • #369: Chương 369 trở lại Đế Tinh2020-12-26 21:18
 • #370: Chương 370 dược thảo2020-12-26 21:19
 • #371: Chương 371 thủy nguyệt trúc uyển2020-12-26 21:19
 • #372: Chương 372 không phải hắn cũng muốn dưỡng2020-12-26 21:19
 • #373: Chương 373 kiều quý đi lên2020-12-26 21:19
 • #374: Chương 374 xem ngươi thuận mắt mới nhắc nhở ngươi2020-12-26 21:19
 • #375: Chương 375 băng hạt2020-12-26 21:19
 • #376: Chương 376 ngọc bích thạch lấy ra2020-12-26 21:19
 • #377: Chương 377 đẹp2020-12-26 21:19
 • #378: Chương 378 ta có cái này2020-12-26 21:19
 • #379: Chương 379 nguyên liệu nấu ăn2020-12-26 21:19
 • #380: Chương 380 càng nghĩ càng không cam lòng2020-12-26 21:19
 • #381: Chương 381 thành phố ngầm giao dịch quảng trường2020-12-26 21:19
 • #382: Chương 382 nàng mua không nổi2020-12-26 21:19
 • #383: Chương 383 dương lại sủng2020-12-26 21:19
 • #384: Chương 384 lấy thai phụ nói sự2020-12-26 21:20
 • #385: Chương 385 cái này làm hắn2020-12-26 21:20
 • #386: Chương 386 không cực kỳ hâm mộ Đế Tinh La gia2020-12-26 21:20
 • #387: Chương 387 mua vật tư2020-12-26 21:20
 • #388: Chương 388 cũng không phải đa tâm mềm người2020-12-26 21:20
 • #389: Chương 389 Kỳ vinh Kỳ chiến2020-12-26 21:20
 • #390: Chương 390 các mua các thật tốt2020-12-26 21:20
 • #391: Chương 391 mấy tháng2020-12-26 21:20
 • #392: Chương 392 đua đòi tâm2020-12-26 21:20
 • #393: Chương 393 đại lượng dự trữ vật tư2020-12-26 21:20
 • #394: Chương 394 nàng cũng không thể nhàn rỗi2020-12-26 21:20
 • #395: Chương 395 tiểu tâm ta tấu ngươi2020-12-26 21:20
 • #396: Chương 396 đưa ngươi một con2020-12-26 21:20
 • #397: Chương 397 không giống sinh hài tử2020-12-26 21:20
 • #398: Chương 398 chu phong lấy ra chiến trường2020-12-26 21:20
 • #399: Chương 399 ăn no ăn được2020-12-26 21:20
 • #400: Chương 400 Kỳ vinh tới cửa2020-12-26 21:21
 • #401: Chương 401 đồ vật chúng ta chia đều2020-12-26 21:21
 • #402: Chương 402 không muốn kéo đến2020-12-26 21:21
 • #403: Chương 403 không nghĩ muốn2020-12-26 21:21
 • #404: Chương 404 phân vật tư2020-12-26 21:21
 • #405: Chương 405 phái người tới chở đi2020-12-26 21:21
 • #406: Chương 406 đệ nhất gia2020-12-26 21:21
 • #407: Chương 407 đệ nhị gia2020-12-26 21:21
 • #408: Chương 408 này uy hiếp thủ đoạn2020-12-26 21:21
 • #409: Chương 409 tìm đau nhất nàng người2020-12-26 21:21
 • #410: Chương 410 đệ tam gia2020-12-26 21:21
 • #411: Chương 411 cao cấp trữ vật khí2020-12-26 21:21
 • #412: Chương 412 tam đại tinh hệ cũng không ai2020-12-26 21:21
 • #413: Chương 413 mỗi giống nhau đều có2020-12-26 21:21
 • #414: Chương 414 cũng thật đủ lười2020-12-26 21:21
 • #415: Chương 415 xem có thể2020-12-26 21:21
 • #416: Chương 416 còn tính có lương tâm2020-12-26 21:21
 • #417: Chương 417 phóng một khối2020-12-26 21:22
 • #418: Chương 418 sương mù màng ngăn cách2020-12-26 21:22
 • #419: Chương 419 ngươi không nghĩ tới việc nhiều2020-12-26 21:22
 • #420: Chương 420 muốn hay không lại đến một lần2020-12-26 21:22
 • #421: Chương 421 ngươi có thể chính mình hỏi một chút nàng2020-12-26 21:22
 • #422: Chương 422 ta lấy ra ra tới2020-12-26 21:22
 • #423: Chương 423 so lần trước còn thái quá2020-12-26 21:22
 • #424: Chương 424 ngươi làm nàng tùy tiện tạc2020-12-26 21:22
 • #425: Chương 425 nam nhân đau nàng nàng liền nghe lời2020-12-26 21:22
 • #426: Chương 426 năng lượng bản2020-12-26 21:22
 • #427: Chương 427 hào phóng thật sự2020-12-26 21:22
 • #428: Chương 428 trốn đi ra ngoài2020-12-26 21:22
 • #429: Chương 429 đã dựng thân phận2020-12-26 21:22
 • #430: Chương 430 gặp mặt2020-12-26 21:22
 • #431: Chương 431 nguyên bản nên là nàng2020-12-26 21:22
 • #432: Chương 432 cùng nàng không quan hệ2020-12-26 21:22
 • #433: Chương 433 đừng trách ta đối với ngươi không khách khí2020-12-26 21:23
 • #434: Chương 434 nàng nói nàng không biết2020-12-26 21:23
 • #435: Chương 435 tỷ muội2020-12-26 21:23
 • #436: Chương 436 sinh cự đồ ăn2020-12-26 21:23
 • #437: Chương 437 giá cao thỉnh cái giải buồn2020-12-26 21:23
 • #438: Chương 438 gieo trồng tác nghiệp2020-12-26 21:23
 • #439: Chương 439 lấy ra lượng quá thấp2020-12-26 21:23
 • #440: Chương 440 thụ nấm2020-12-26 21:23
 • #441: Chương 441 chiến lực cấp bậc2020-12-26 21:23
 • #442: Chương 442 năng lượng dịch giá cả2020-12-26 21:23
 • #443: Chương 443 có một số việc nhìn không thấu triệt2020-12-26 21:23
 • #444: Chương 444 sinh ý rực rỡ2020-12-26 21:23
 • #445: Chương 445 tinh cầu không giàu có2020-12-26 21:23
 • #446: Chương 446 hắn sẽ ghi tạc trong lòng2020-12-26 21:23
 • #447: Chương 447 lại phải đi về2020-12-26 21:23
 • #448: Chương 448 ta sẽ đối với ngươi hảo2020-12-26 21:23
 • #449: Chương 449 nàng chính mình ăn chơi đồ ăn vặt2020-12-26 21:23
 • #450: Chương 450 ngươi cho rằng ta có thể hái xuống2020-12-26 21:24
 • #451: Chương 451 tam gia nhiệm vụ phân phối2020-12-26 21:24
 • #452: Chương 452 tẫn phân trách nhiệm mà thôi2020-12-26 21:24
 • #453: Chương 453 bị đuổi2020-12-26 21:24
 • #454: Chương 454 đãi ngộ khác nhau như trời với đất2020-12-26 21:24
 • #455: Chương 455 tác chiến2020-12-26 21:24
 • #456: Chương 456 hủy kiếm năng lực số một2020-12-26 21:24
 • #457: Chương 457 giá hàng càng ngày càng cao2020-12-26 21:24
 • #458: Chương 458 nàng thứ tốt nhiều2020-12-26 21:24
 • #459: Chương 459 so sinh hài tử còn khó2020-12-26 21:24
 • #460: Chương 460 băng tuyết tường thành2020-12-26 21:24
 • #461: Chương 461 quan chiến2020-12-26 21:24
 • #462: Chương 462 đi xuống đuổi người2020-12-26 21:24
 • #463: Chương 463 mười chi tác chiến đội hỏa lực toàn bộ khai hỏa2020-12-26 21:24
 • #464: Chương 464 bao cổ tay vòng tay2020-12-26 21:24
 • #465: Chương 465 ngũ thải tân phân bao cổ tay vòng tay2020-12-26 21:24
 • #466: Chương 466 trợ ngươi giúp một tay2020-12-26 21:25
 • #467: Chương 467 vòng tay vòng sáng2020-12-26 21:25
 • #468: Chương 468 chỉ nghĩ quá chính mình bình đạm nhật tử2020-12-26 21:25
 • #469: Chương 469 giá cả đã có thể không giống nhau2020-12-26 21:25
 • #470: Chương 470 quả thực không thể so2020-12-26 21:25
 • #471: Chương 471 chỉnh thể lấy ra2020-12-26 21:25
 • #472: Chương 472 chung quy là luyến tiếc2020-12-26 21:25
 • #473: Chương 473 lại không nghe lời2020-12-26 21:25
 • #474: Chương 474 vung tay lên sự2020-12-26 21:25
 • #475: Chương 475 trước vớt một phen lại nói2020-12-26 21:25
 • #476: Chương 476 đại trận trượng2020-12-26 21:25
 • #477: Chương 477 đôi mắt so người khác đều độc2020-12-26 21:25
 • #478: Chương 478 ngươi trên đỉnh thử xem2020-12-26 21:25
 • #479: Chương 479 thu hoạch con mồi2020-12-26 21:25
 • #480: Chương 480 lại huỷ hoại một kiện bảo vật2020-12-26 21:25
 • #481: Chương 481 thủ tịch huyền thuật sư2020-12-26 21:26
 • #482: Chương 482 thân thích2020-12-26 21:26
 • #483: Chương 483 là cái mang thù2020-12-26 21:26
 • #484: Chương 484 ngủ hồ đồ2020-12-26 21:26
 • #485: Chương 485 đừng động ta2020-12-26 21:26
 • #486: Chương 486 tìm cùng nàng nói chuyện2020-12-26 21:26
 • #487: Chương 487 như vậy có thể nói cũng không ai2020-12-26 21:26
 • #488: Chương 488 vì này động dung2020-12-26 21:26
 • #489: Chương 489 gieo trồng thổ2020-12-26 21:26
 • #490: Chương 490 hướng về ai nói lời nói2020-12-26 21:26
 • #491: Chương 491 nuôi không nổi2020-12-26 21:26
 • #492: Chương 492 Tinh Võng mua2020-12-26 21:26
 • #493: Chương 493 kêu một giọng nói mà thôi2020-12-26 21:26
 • #494: Chương 494 phu hóa rương2020-12-26 21:26
 • #495: Chương 495 tím bồ quả miêu2020-12-26 21:26
 • #496: Chương 496 nói toan lời nói2020-12-26 21:26
 • #497: Chương 497 đá một chân xúc động2020-12-26 21:26
 • #498: Chương 498 chờ hắn chơi đủ rồi2020-12-26 21:27
 • #499: Chương 499 nhà mẹ đẻ người2020-12-26 21:27
 • #500: Chương 500 đừng phản ứng hắn2020-12-26 21:27
 • #501: Chương 501 giá ương2020-12-26 21:27
 • #502: Chương 502 khen thưởng ngọc bích thạch2020-12-26 21:27
 • #503: Chương 503 nói lời cảm tạ2020-12-26 21:27
 • #504: Chương 504 bồi tình nhân không có cửa đâu2020-12-26 21:27
 • #505: Chương 505 người khác sẽ nàng sẽ không2020-12-26 21:27
 • #506: Chương 506 nhân gia sợ nàng2020-12-26 21:27
 • #507: Chương 507 khoản đãi2020-12-26 21:27
 • #508: Chương 508 lòng dạ hẹp hòi còn mang thù2020-12-26 21:27
 • #509: Chương 509 tặng người2020-12-26 21:27
 • #510: Chương 510 510 chương chính là cái đại lừa dối2020-12-26 21:27
 • #511: Chương 511 như vậy kiều quý2020-12-26 21:27
 • #512: Chương 512 toàn bằng chính mình sờ soạng2020-12-26 21:27
 • #513: Chương 513 trường trí nhớ2020-12-26 21:27
 • #514: Chương 514 ăn tốt như vậy ai nuôi nổi2020-12-26 21:27
 • #515: Chương 515 ủ rượu2020-12-26 21:28
 • #516: Chương 516 mệt nàng nghĩ ra được2020-12-26 21:28
 • #517: Chương 517 nàng mới không nói2020-12-26 21:28
 • #518: Chương 518 chính mình đi trích2020-12-26 21:28
 • #519: Chương 519 càng xem càng mắt thèm2020-12-26 21:28
 • #520: Chương 520 trưởng thành2020-12-26 21:28
 • #521: Chương 521 làm làm bộ dáng2020-12-26 21:28
 • #522: Chương 522 ngũ cấp tham thảo2020-12-26 21:28
 • #523: Chương 523 ngươi năng lực còn chưa đủ2020-12-26 21:28
 • #524: Chương 524 không hiếm lạ nào một nhà2020-12-26 21:28
 • #525: Chương 525 vui đùa khai lớn2020-12-26 21:28
 • #526: Chương 526 thứ năm trăm 26 chiến đội liên hoan2020-12-26 21:28
 • #527: Chương 527 đột phá nhị cấp sơ giai2020-12-26 21:28
 • #528: Chương 528 người đi trà lạnh2020-12-26 21:28
 • #529: Chương 529 tám lạng nửa cân2020-12-26 21:28
 • #530: Chương 530 một phen hảo ý2020-12-26 21:29
 • #531: Chương 531 yến hội2020-12-26 21:29
 • #532: Chương 532 ngọc bích kiếm2020-12-26 21:29
 • #533: Chương 533 nhưng đừng có ý đồ với nàng2020-12-26 21:29
 • #534: Chương 534 quê nhà gian đánh hảo quan hệ rất quan trọng2020-12-26 21:29
 • #535: Chương 535 đại lượng lấy ra làm không được2020-12-26 21:29
 • #536: Chương 536 xin khuyên ngươi chớ chọc ta2020-12-26 21:29
 • #537: Chương 537 lục phẩm linh dược2020-12-26 21:29
 • #538: Chương 538 không bạch đau2020-12-26 21:29
 • #539: Chương 539 dù sao nàng trưởng thành2020-12-26 21:29
 • #540: Chương 540 trong lòng hiểu rõ2020-12-26 21:29
 • #541: Chương 541 còn sẽ bay lên2020-12-26 21:29
 • #542: Chương 542 khởi thăng chiến lực tác dụng2020-12-26 21:29
 • #543: Chương 543 thấy vậy vui mừng2020-12-26 21:29
 • #544: Chương 544 chưa thấy qua như vậy không tiến tới tâm người2020-12-26 21:29
 • #545: Chương 545 chính mình ước lượng rõ ràng2020-12-26 21:29
 • #546: Chương 546 nàng liền điểm này bản lĩnh2020-12-26 21:29
 • #547: Chương 547 tính tinh tế tệ cũng có thể2020-12-26 21:30
 • #548: Chương 548 đường ngang ngõ tắt đi nhưng thông thuận2020-12-26 21:30
 • #549: Chương 549 luyện chế ngọc bích kiếm2020-12-26 21:30
 • #550: Chương 550 quản ngươi nào một đường tới2020-12-26 21:30
 • #551: Chương 551 chính ngươi xem2020-12-26 21:30
 • #552: Chương 552 hắn cười chính là cái này2020-12-26 21:30
 • #553: Chương 553 gì tác dụng đều không có2020-12-26 21:30
 • #554: Chương 554 có thể luyện ra gì đa dạng2020-12-26 21:30
 • #555: Chương 555 cũng muốn đi theo ra nhiệm vụ2020-12-26 21:30
 • #556: Chương 556 này khăn tay nhỏ rất thích hợp hắn2020-12-26 21:30
 • #557: Chương 557 vẫn là không phục2020-12-26 21:30
 • #558: Chương 558 ngoạn ý nhi này hắn không dùng được2020-12-26 21:30
 • #559: Chương 559 đưa ngươi một chuỗi ngọc bích thạch tay xuyến2020-12-26 21:30
 • #560: Chương 560 ai không thích làm ai hối hận2020-12-26 21:31
 • #561: Chương 561 nhân thủ một phần2020-12-26 21:31
 • #562: Chương 562 đưa lại đưa không ra đi2020-12-26 21:31
 • #563: Chương 563 nướng tinh2020-12-26 21:31
 • #564: Chương 564 toàn xem cá nhân bản lĩnh2020-12-26 21:31
 • #565: Chương 565 có hại nàng liền chịu không nổi2020-12-26 21:31
 • #566: Chương 566 ngại bọn họ không có mắt sắc2020-12-26 21:31
 • #567: Chương 567 đã tu luyện mấy đời phúc phận2020-12-26 21:31
 • #568: Chương 568 trên trời dưới đất cái gì đều xả2020-12-26 21:31
 • #569: Chương 569 tiểu hồ thú2020-12-26 21:31
 • #570: Chương 570 dự phòng bích phỉ kiếm2020-12-26 21:31
 • #571: Chương 571 Đế Tinh đại thế gia2020-12-26 21:31
 • #572: Chương 572 cướp đoạt năng lượng bản2020-12-26 21:31
 • #573: Chương 573 cương nha cũng cho nó gõ xuống dưới2020-12-26 21:31
 • #574: Chương 574 nàng đảo muốn nhìn có bao nhiêu rắn chắc2020-12-26 21:31
 • #575: Chương 575 năng lượng thủy cầu2020-12-26 21:32
 • #576: Chương 576 tìm không chuẩn vị trí2020-12-26 21:32
 • #577: Chương 577 tiểu thủy kiếm thành tinh2020-12-26 21:32
 • #578: Chương 578 đưa ra đi đồ vật nàng liền mặc kệ2020-12-26 21:32
 • #579: Chương 579 tới cái có thể ha ha không đến2020-12-26 21:32
 • #580: Chương 580 năng lượng mộc cầu2020-12-26 21:32
 • #581: Chương 581 chính là cắn không đến2020-12-26 21:32
 • #582: Chương 582 nhiều ít tinh tế tệ đều đừng bán2020-12-26 21:32
 • #583: Chương 583 không đề đây là nàng lấy ra2020-12-26 21:32
 • #584: Chương 584 dùng một lần liền tạc2020-12-26 21:32
 • #585: Chương 585 không giống nàng luyện chế ra tới đồ vật2020-12-26 21:32
 • #586: Chương 586 kia tham tiền kính cũng đừng đề ra2020-12-26 21:32
 • #587: Chương 587 xem sắc mặt liền đã nhìn ra2020-12-26 21:32
 • #588: Chương 588 không phải bình thường khăn tay nhỏ2020-12-26 21:32
 • #589: Chương 589 đi lưu cùng không2020-12-26 21:32
 • #590: Chương 590 hiện tại mới hiếm lạ chậm2020-12-26 21:33
 • #591: Chương 591 đều giống nhau2020-12-26 21:33
 • #592: Chương 592 tính toán làm khăn tay cầu trước ra trận2020-12-26 21:33
 • #593: Chương 593 tới chiêu giả dối công kích2020-12-26 21:33
 • #594: Chương 594 còn không cho người ta nói2020-12-26 21:33
 • #595: Chương 595 quả thực là trận khí giới kỳ ba2020-12-26 21:33
 • #596: Chương 596 có thể hay không cũng là cái này đức hạnh2020-12-26 21:33
 • #597: Chương 597 khăn tay nhỏ run tam run2020-12-26 21:33
 • #598: Chương 598 không chạy nhanh xuống tay đã bị người khác đoạt2020-12-26 21:33
 • #599: Chương 599 trước nay liền không đáng tin cậy quá2020-12-26 21:33
 • #600: Chương 600 ngươi càng phải nàng càng không cho ngươi2020-12-26 21:33
 • #601: Chương 601 chạy nhanh làm nhà ngươi tổ tông dừng lại đừng làm2020-12-26 21:33
 • #602: Chương 602 nhân gia có linh tính không cho nói2020-12-26 21:33
 • #603: Chương 603 nàng nhưng nghe lời2020-12-26 21:33
 • #604: Chương 604 sủng càng ngày càng tính trẻ con2020-12-26 21:34
 • #605: Chương 605 xích gà ma thú màu tinh thạch2020-12-26 21:34
 • #606: Chương 606 vòng tay nhưng đều là lợi hại2020-12-26 21:34
 • #607: Chương 607 thủy màu tím lôi điện2020-12-26 21:34
 • #608: Chương 608 màu tinh thạch2020-12-26 21:34
 • #609: Chương 609 trước tới cái sét đánh2020-12-26 21:34
 • #610: Chương 610 ai đều không thể muốn nàng2020-12-26 21:34
 • #611: Chương 611 ai cũng không cho đi lên2020-12-26 21:34
 • #612: Chương 612 khăn tay nhỏ trả ta2020-12-26 21:34
 • #613: Chương 613 chính mình luyện chế đồ vật La Bích hiểu rõ2020-12-26 21:34
 • #614: Chương 614 khăn tay nhỏ xé mở liền vô dụng2020-12-26 21:34
 • #615: Chương 615 là nàng ca cũng không ngoại lệ2020-12-26 21:34
 • #616: Chương 616 không cần trộn lẫn thổ2020-12-26 21:34
 • #617: Chương 617 sét đánh oanh tạc không ra tiếng2020-12-26 21:34
 • #618: Chương 618 dùng tham trùng đổi màu tinh thạch quá có lời2020-12-26 21:34
 • #619: Chương 619 cố ý không cho các ngươi nghe được2020-12-26 21:34
 • #620: Chương 620 nướng hoàng tinh tinh cầu ích lợi2020-12-26 21:34
 • #621: Chương 621 nàng cũng luyện một lò tạc một lò2020-12-26 21:34
 • #622: Chương 622 sẽ nổ mạnh hoa mai xuyến2020-12-26 21:35
 • #623: Chương 623 cũng chưa ta khăn tay nhỏ lợi hại2020-12-26 21:35
 • #624: Chương 624 nàng liền chính mình đều tạc2020-12-26 21:35
 • #625: Chương 625 ai quản cái này2020-12-26 21:35
 • #626: Chương 626 gợn sóng tinh dòng bên2020-12-26 21:35
 • #627: Chương 627 ta cũng đi ra ngoài tạc một chút2020-12-26 21:35
 • #628: Chương 628 mấy trăm cái lô đỉnh2020-12-26 21:35
 • #629: Chương 629 lo lắng Tạc Lô hiệu quả không hảo2020-12-26 21:35
 • #630: Chương 630 Bắc Đẩu mười hai tinh2020-12-26 21:35
 • #631: Chương 631 đưa lô đỉnh2020-12-26 21:35
 • #632: Chương 632 bảo bảo thú2020-12-26 21:35
 • #633: Chương 633 một người tóm được một con2020-12-26 21:35
 • #634: Chương 634 lại tạc một lần2020-12-26 21:35
 • #635: Chương 635 liền chưa thấy qua như vậy có thể bịa đặt lung tung2020-12-26 21:35
 • #636: Chương 636 Tạc Lô vấn đề hỏi nàng hành2020-12-26 21:35
 • #637: Chương 637 đều học xong mới hảo đâu2020-12-26 21:35
 • #638: Chương 638 tinh vân hiện tượng thiên văn2020-12-26 21:35
 • #639: Chương 639 gieo trồng lô đỉnh2020-12-26 21:36
 • #640: Chương 640 trả ta khăn tay nhỏ2020-12-26 21:36
 • #641: Chương 641 khuỷu tay quẹo ra ngoài2020-12-26 21:36
 • #642: Chương 642 năng lượng hỏa cầu2020-12-26 21:36
 • #643: Chương 643 chạy nhanh đem nhà ngươi tiểu hỏa cầu thu hồi đi2020-12-26 21:36
 • #644: Chương 644 lạnh lẽo2020-12-26 21:36
 • #645: Chương 645 trận pháp vẫn luôn như vậy bãi cũng không phải chuyện này2020-12-26 21:36
 • #646: Chương 646 vậy khẳng định có thể sống2020-12-26 21:36
 • #647: Chương 647 ăn ngươi cơm2020-12-26 21:36
 • #648: Chương 648 lại tới này mơ hồ chiêu2020-12-26 21:36
 • #649: Chương 649 đối huyền thuật lược hiểu2020-12-26 21:36
 • #650: Chương 650 này chủ nhưng quá có thể cố lộng huyền hư2020-12-26 21:36
 • #651: Chương 651 ngươi tới thấu cá nhân số2020-12-26 21:36
 • #652: Chương 652 phi tạc ra một đóa hoa tới không thể2020-12-26 21:36
 • #653: Chương 653 trước trận chuẩn bị2020-12-26 21:36
 • #654: Chương 654 Bắc Đẩu mười hai tinh trận2020-12-26 21:36
 • #655: Chương 655 Tạc Lô2020-12-26 21:37
 • #656: Chương 656 lô đỉnh đều đưa ngươi2020-12-26 21:37
 • #657: Chương 657 cũng không thể như vậy quán nàng2020-12-26 21:37
 • #658: Chương 658 nàng không nhỏ2020-12-26 21:37
 • #659: Chương 659 tức chết ngươi2020-12-26 21:37
 • #660: Chương 660 Đế Tinh thích gia2020-12-26 21:37
 • #661: Chương 661 nàng một phiền liền bỏ gánh mặc kệ2020-12-26 21:37
 • #662: Chương 662 nhà hắn là đảo lại2020-12-26 21:37
 • #663: Chương 663 ngươi cái này cùng người khác không quá giống nhau2020-12-26 21:37
 • #664: Chương 664 ra tay nhưng thật ra không keo kiệt2020-12-26 21:37
 • #665: Chương 665 lần tới nhưng đừng như vậy2020-12-26 21:37
 • #666: Chương 666 tiếp về nhà2020-12-26 21:37
 • #667: Chương 667 thực dễ dàng đem tính tình cấp dưỡng kiều2020-12-26 21:37
 • #668: Chương 668 không được liền ném đi2020-12-26 21:37
 • #669: Chương 669 kia còn không cùng chơi dường như2020-12-26 21:37
 • #670: Chương 670 cái này chính là cái ngốc2020-12-26 21:38
 • #671: Chương 671 đưa ngươi một trăm chỉ2020-12-26 21:38
 • #672: Chương 672 khẳng định có thể xem trọng2020-12-26 21:38
 • #673: Chương 673 đáp lễ2020-12-26 21:38
 • #674: Chương 674 đi ngang qua sân khấu tốt nhất làm2020-12-26 21:38
 • #675: Chương 675 ra tay liền không có quay đầu lại mũi tên2020-12-26 21:38
 • #676: Chương 676 về điểm này linh tính làm người rất khó nắm lấy2020-12-26 21:38
 • #677: Chương 677 linh tính không đủ tương đối yếu ớt2020-12-26 21:38
 • #678: Chương 678 lần này hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng2020-12-26 21:38
 • #679: Chương 679 liền không nên có linh tính2020-12-26 21:38
 • #680: Chương 680 lại lấy ra lụa cầu2020-12-26 21:38
 • #681: Chương 681 mọi người đều không chơi2020-12-26 21:38
 • #682: Chương 682 không phải một hai phải dưỡng bảo bảo thú2020-12-26 21:38
 • #683: Chương 683 bằng gì vì người khác cùng ta tuyệt giao2020-12-26 21:38
 • #684: Chương 684 nhưng đừng thiếu2020-12-26 21:38
 • #685: Chương 685 màu tinh thạch lục phẩm linh dược2020-12-26 21:39
 • #686: Chương 686 hắn kiếm quá độ2020-12-26 21:39
 • #687: Chương 687 có thứ tốt không cho ngươi2020-12-26 21:39
 • #688: Chương 688 ra tay chính là tạc một mảnh2020-12-26 21:39
 • #689: Chương 689 trộn lẫn thổ ném ra phân người2020-12-26 21:39
 • #690: Chương 690 càng quán càng không bộ dáng2020-12-26 21:39
 • #691: Chương 691 nhưng không ai quản nàng2020-12-26 21:39
 • #692: Chương 692 hoàng thất người tới cửa2020-12-26 21:39
 • #693: Chương 693 nàng người này tốt nhất nói chuyện2020-12-26 21:39
 • #694: Chương 694 yên tâm chờ hảo2020-12-26 21:39
 • #695: Chương 695 tinh tế hàn tiết2020-12-26 21:39
 • #696: Chương 696 cùng tiểu hài tử chơi nhân gia chê cười2020-12-26 21:39
 • #697: Chương 697 nhị cấp rau dưa hạt giống2020-12-26 21:39
 • #698: Chương 698 thỉnh giáo gieo trồng2020-12-26 21:39
 • #699: Chương 699 cũng làm cái gieo trồng lô đỉnh2020-12-26 21:39
 • #700: Chương 700 ném tới tam đại tinh hệ ở ngoài đi2020-12-26 21:39
 • #701: Chương 701 hạt giống càng nhiều càng tốt2020-12-26 21:39
 • #702: Chương 702 ăn không đủ no đều chính mình tìm đi2020-12-26 21:40
 • #703: Chương 703 nhân gia tinh dưỡng nàng nuôi thả2020-12-26 21:40
 • #704: Chương 704 nàng cũng luyện chế một lò mang hoa2020-12-26 21:40
 • #705: Chương 705 tạc nàng cũng không cần luyện khí đỉnh2020-12-26 21:40
 • #706: Chương 706 nhân sinh nơi chốn có kinh hỉ2020-12-26 21:40
 • #707: Chương 707 khẳng định có thể gả tiến nhất lưu đại thế gia2020-12-26 21:40
 • #708: Chương 708 không bằng nhanh nhẹn Tạc Lô2020-12-26 21:40
 • #709: Chương 709 có chút quá mức có lệ2020-12-26 21:40
 • #710: Chương 710 nhìn không ra một đóa hoa tới2020-12-26 21:40
 • #711: Chương 711 nói ra đi có thể làm tam đại tinh hệ chấn tam chấn2020-12-26 21:40
 • #712: Chương 712 lựu mộc quả2020-12-26 21:40
 • #713: Chương 713 bảo hộ hảo tự mình người nhà2020-12-26 21:40
 • #714: Chương 714 vẻ ngoài thượng đều là giống nhau2020-12-26 21:40
 • #715: Chương 715 ăn không hết mới cho ngươi2020-12-26 21:40
 • #716: Chương 716 quy mô nhỏ thú tập2020-12-26 21:40
 • #717: Chương 717 ai ly ai đều làm theo sinh hoạt2020-12-26 21:40
 • #718: Chương 718 nhìn thuận mắt liền cưới2020-12-26 21:40
 • #719: Chương 719 không biết có phải hay không quốc sắc thiên hương2020-12-26 21:41
 • #720: Chương 720 thật đúng là kiều quý2020-12-26 21:41
 • #721: Chương 721 không đề phòng nàng2020-12-26 21:41
 • #722: Chương 722 còn không đến mức luẩn quẩn trong lòng cho chính mình tìm tình địch2020-12-26 21:41
 • #723: Chương 723 sinh dục suất cũng không thấp2020-12-26 21:41
 • #724: Chương 724 ngươi xuống dưới chúng ta liền cùng nhau2020-12-26 21:41
 • #725: Chương 725 đây chính là một vị không bớt lo chủ2020-12-26 21:41
 • #726: Chương 726 một chút đều không cho lạnh lẽo lưu mặt mũi2020-12-26 21:41
 • #727: Chương 727 không thăng cấp cũng thuộc về cường hãn cấp bậc2020-12-26 21:41
 • #728: Chương 728 tiền đồ không thể hạn lượng2020-12-26 21:41
 • #729: Chương 729 có vượng phu mệnh2020-12-26 21:41
 • #730: Chương 730 ứng phó loại này trường hợp nàng nhưng sở trường2020-12-26 21:41
 • #731: Chương 731 nàng thật đúng là dám há mồm nói2020-12-26 21:41
 • #732: Chương 732 kết hôn phía trước trước không ở cùng nhau2020-12-26 21:41
 • #733: Chương 733 có thể gieo trồng là được2020-12-26 21:41
 • #734: Chương 734 cổ động có khối người2020-12-26 21:41
 • #735: Chương 735 là mấy cái ý tứ2020-12-26 21:42
 • #736: Chương 736 còn có cái gì hảo thuyết2020-12-26 21:42
 • #737: Chương 737 tuyệt đối không thể thổ lộ nửa cái tự2020-12-26 21:42
 • #738: Chương 738 phong cách vừa chuyển2020-12-26 21:42
 • #739: Chương 739 đất bằng một tiếng tiếng sấm2020-12-26 21:42
 • #740: Chương 740 trên Tinh Võng bán khí thế ngất trời2020-12-26 21:42
 • #741: Chương 741 phái cho ngươi một con thuyền loại nhỏ xa hoa phi thuyền2020-12-26 21:42
 • #742: Chương 742 dù ra giá cũng không có người bán cũng bất quá như thế2020-12-26 21:42
 • #743: Chương 743 một gốc cây bát cấp tham thảo2020-12-26 21:42
 • #744: Chương 744 tham tiền kính không nhường một tấc2020-12-26 21:42
 • #745: Chương 745 cấp đế quốc bảo hộ một phương lãnh thổ quốc gia là hắn trách nhiệm2020-12-26 21:42
 • #746: Chương 746 hắn đều không mang theo đỡ một phen2020-12-26 21:42
 • #747: Chương 747 có đại không lo tìm không thấy tiểu nhân2020-12-26 21:42
 • #748: Chương 748 lời này quá có sức thuyết phục2020-12-26 21:42
 • #749: Chương 749 có bản lĩnh liền nói bái2020-12-26 21:43
 • #750: Chương 750 nhiều tính ngươi gặp may mắn2020-12-26 21:43
 • #751: Chương 751 tìm người tới giúp ngươi chưởng chưởng mắt2020-12-26 21:43
 • #752: Chương 752 chọn lựa muỗng nhỏ tử trận khí2020-12-26 21:43
 • #753: Chương 753 cầm bảo bối sẽ không dùng liền nháo chê cười2020-12-26 21:43
 • #754: Chương 754 liền tùy tay cho ngươi trảo2020-12-26 21:43
 • #755: Chương 755 tẫn ta có khả năng bảo hộ chính mình mẫu tinh2020-12-26 21:43
 • #756: Chương 756 hắn là có chút bản lĩnh2020-12-26 21:43
 • #757: Chương 757 đi theo nói chút không đàng hoàng nói2020-12-26 21:43
 • #758: Chương 758 vậy ước lượng ước lượng thử xem2020-12-26 21:43
 • #759: Chương 759 cái này điểm sớm nên đi lên2020-12-26 21:43
 • #760: Chương 760 say xe vựng phi thuyền2020-12-26 21:43
 • #761: Chương 761 lại hồi Đế Tinh2020-12-26 21:43
 • #762: Chương 762 toan nhi cay nữ2020-12-26 21:43
 • #763: Chương 763 cùng nhau đều an bài thỏa đáng2020-12-26 21:43
 • #764: Chương 764 không có nói tất yếu2020-12-26 21:43
 • #765: Chương 765 suy nghĩ nhiều chỉ do là ăn no căng2020-12-26 21:43
 • #766: Chương 766 nàng chỉ là cố ý vì này2020-12-26 21:43
 • #767: Chương 767 sinh hoạt quá bình đạm rồi2020-12-26 21:44
 • #768: Chương 768 ấm bích vòng2020-12-26 21:44
 • #769: Chương 769 thế ở phải làm2020-12-26 21:44
 • #770: Chương 770 đoạt chạy xe thể thao2020-12-26 21:44
 • #771: Chương 771 căn bản là không phải một chuyện2020-12-26 21:44
 • #772: Chương 772 đến trễ đều không mang theo trước tiên chào hỏi2020-12-26 21:44
 • #773: Chương 773 luyện chế tài liệu2020-12-26 21:44
 • #774: Chương 774 dựa thực lực nói chuyện2020-12-26 21:44
 • #775: Chương 775 ai đều đừng nghĩ nhàn rỗi2020-12-26 21:44
 • #776: Chương 776 mỗi lần đều tạc mọi người đều biết2020-12-26 21:44
 • #777: Chương 777 năng lực không bằng ngươi2020-12-26 21:44
 • #778: Chương 778 trong nhà điều kiện hẳn là thực hảo2020-12-26 21:44
 • #779: Chương 779 thăng cấp phương thức2020-12-26 21:44
 • #780: Chương 780 tam đại thế gia liên thủ2020-12-26 21:44
 • #781: Chương 781 người nhà ra mặt2020-12-26 21:44
 • #782: Chương 782 càng luyện càng đi trở về2020-12-26 21:44
 • #783: Chương 783 tiểu kiếm lời một bút2020-12-26 21:45
 • #784: Chương 784 nhất định sẽ sống lâu lâu dài dài2020-12-26 21:45
 • #785: Chương 785 cũng chính cũng tà2020-12-26 21:45
 • #786: Chương 786 ai cấp quán2020-12-26 21:45
 • #787: Chương 787 nàng liền thích xem náo nhiệt2020-12-26 21:45
 • #788: Chương 788 đi chưa chắc có thể giúp đỡ vội2020-12-26 21:45
 • #789: Chương 789 đua phi thuyền2020-12-26 21:45
 • #790: Chương 790 nàng nghĩ tới liền mua2020-12-26 21:45
 • #791: Chương 791 Lâm gia chủ ý2020-12-26 21:45
 • #792: Chương 792 hòa khí làm trọng2020-12-26 21:45
 • #793: Chương 793 liền chọn không ra một cái so với bọn hắn càng nhược2020-12-26 21:45
 • #794: Chương 794 ngươi đừng nghĩ rời khỏi đội ngũ2020-12-26 21:45
 • #795: Chương 795 thanh diệu tinh2020-12-26 21:45
 • #796: Chương 796 kiếm không được mấy cái tinh tế tệ2020-12-26 21:45
 • #797: Chương 797 làm người kiến thức quá nó lợi hại2020-12-26 21:46
 • #798: Chương 798 nhất trí đối ngoại chính là làm tốt lắm2020-12-26 21:46
 • #799: Chương 799 màu đỏ đậm lục cấp dị thú2020-12-26 21:46
 • #800: Chương 800 muỗng nhỏ tử trận khí rốt cuộc dùng như thế nào2020-12-26 21:46
 • #801: Chương 801 trúc tía tinh2020-12-26 21:46
 • #802: Chương 802 dẫn vào dị năng liền không xuống2020-12-26 21:46
 • #803: Chương 803 muỗng nhỏ tử trận khí mở ra2020-12-26 21:46
 • #804: Chương 804 tốt nhất là công kích thuộc tính2020-12-26 21:46
 • #805: Chương 805 không phải dùng một lần trận khí2020-12-26 21:46
 • #806: Chương 806 nói không chừng tiếp theo đem liền không linh2020-12-26 21:46
 • #807: Chương 807 hiển nhiên là tưởng đại làm một hồi2020-12-26 21:46
 • #808: Chương 808 mỗi một phen đều là dựa vào vận khí cùng xúc cảm chọn2020-12-26 21:46
 • #809: Chương 809 căn bản là không nghe hắn sai sử2020-12-26 21:46
 • #810: Chương 810 lần này cần phải trường hảo mắt2020-12-26 21:46
 • #811: Chương 811 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của2020-12-26 21:46
 • #812: Chương 812 cái chiêu gì hắn đều có thể tiếp được2020-12-26 21:46
 • #813: Chương 813 nàng duy nhất có thể làm chính là dùng sức sống2020-12-26 21:46
 • #814: Chương 814 liền cái này giới2020-12-26 21:47
 • #815: Chương 815 về sau ngươi cách bọn họ xa một chút2020-12-26 21:47
 • #816: Chương 816 từ nhỏ định ra thê tử2020-12-26 21:47
 • #817: Chương 817 hà bối2020-12-26 21:47
 • #818: Chương 818 nghe nó cạc cạc kêu2020-12-26 21:47
 • #819: Chương 819 ngăn không được thương cơ cùng tài vận2020-12-26 21:47
 • #820: Chương 820 liền không phải bình thường muỗng nhỏ tử2020-12-26 21:47
 • #821: Chương 821 thật bị hắn cấp múc đến cái muỗng2020-12-26 21:47
 • #822: Chương 822 cũng liền thấu cá nhân số mà thôi2020-12-26 21:47
 • #823: Chương 823 đi theo cũng oai lâu2020-12-26 21:47
 • #824: Chương 824 hỏi nàng tương đương hỏi không2020-12-26 21:47
 • #825: Chương 825 trước nay chưa thấy qua2020-12-26 21:47
 • #826: Chương 826 chính ngươi nhìn làm2020-12-26 21:47
 • #827: Chương 827 sờ cái muỗng2020-12-26 21:47
 • #828: Chương 828 828 chương một phen ăn cơm muỗng nhỏ tử2020-12-26 21:47
 • #829: Chương 829 cũng thật hành2020-12-26 21:47
 • #830: Chương 830 nhân gia luyện chế trận khí cũng là sẽ đếm đếm2020-12-26 21:48
 • #831: Chương 831 liên tiếp chiến lực thăng cấp2020-12-26 21:48
 • #832: Chương 832 áp đáy hòm gia sản chi nhất2020-12-26 21:48
 • #833: Chương 833 chiến lực thăng cấp dụ hoặc quá lớn2020-12-26 21:48
 • #834: Chương 834 trước cho ta tới một trăm đem2020-12-26 21:48
 • #835: Chương 835 không phải một hai phải tìm sống làm2020-12-26 21:48
 • #836: Chương 836 lần này nhưng ngàn vạn đừng tặng người2020-12-26 21:48
 • #837: Chương 837 cùng nhân gia không phải một cái trận doanh2020-12-26 21:48
 • #838: Chương 838 đại gia giai đại vui mừng2020-12-26 21:48
 • #839: Chương 839 hòa khí sinh tài2020-12-26 21:48
 • #840: Chương 840 dù sao khó coi nàng không cần2020-12-26 21:48
 • #841: Chương 841 vẫn là kính nhi viễn chi hảo2020-12-26 21:48
 • #842: Chương 842 một chút tu dưỡng đều không có2020-12-26 21:48
 • #843: Chương 843 phun ra một chuỗi kim cầu2020-12-26 21:48
 • #844: Chương 844 Quý Phi heo có tuyệt chiêu2020-12-26 21:48
 • #845: Chương 845 chiến lực thêm vào2020-12-26 21:48
 • #846: Chương 846 kia chỉ chúng ta cũng muốn2020-12-26 21:48
 • #847: Chương 847 Quý Phi heo hắn nhất định phải được2020-12-26 21:49
 • #848: Chương 848 hai chỉ ma thú đều không phải ngươi2020-12-26 21:49
 • #849: Chương 849 chính là sẽ không dùng thôi2020-12-26 21:49
 • #850: Chương 850 tám gieo trồng lô đỉnh2020-12-26 21:49
 • #851: Chương 851 gieo trồng phỉ trúc2020-12-26 21:49
 • #852: Chương 852 thừa thải cây trúc nổi tiếng tinh cầu2020-12-26 21:49
 • #853: Chương 853 các ngươi ăn các ngươi2020-12-26 21:49
 • #854: Chương 854 cái này thói quen hảo2020-12-26 21:49
 • #855: Chương 855 càng sống càng tinh2020-12-26 21:49
 • #856: Chương 856 nàng mới không qua bên kia luyện chế2020-12-26 21:49
 • #857: Chương 857 thiếu vàng không thể được2020-12-26 21:49
 • #858: Chương 858 ai đều không cần đánh giá ai2020-12-26 21:49
 • #859: Chương 859 Tạc Lô cũng có công lao2020-12-26 21:49
 • #860: Chương 860 cơ hồ mỗi lò đều tạc2020-12-26 21:49
 • #861: Chương 861 nàng chính mình luyện chơi2020-12-26 21:49
 • #862: Chương 862 còn không bằng trở về luyện chế2020-12-26 21:49
 • #863: Chương 863 là cái có người đau2020-12-26 21:50
 • #864: Chương 864 độ lửa năng lượng linh khí2020-12-26 21:50
 • #865: Chương 865 lại tới này một bộ2020-12-26 21:50
 • #866: Chương 866 cùng lắm thì thượng phi thuyền chạy lấy người2020-12-26 21:50
 • #867: Chương 867 hai thanh lôi thuộc tính ngọc bích kiếm2020-12-26 21:50
 • #868: Chương 868 đây là làm nhân gia phiền2020-12-26 21:50
 • #869: Chương 869 đem đem đều là trận khí2020-12-26 21:50
 • #870: Chương 870 tìm không ra một phen trận khí2020-12-26 21:50
 • #871: Chương 871 trận khí không đủ dùng2020-12-26 21:50
 • #872: Chương 872 còn ở vào luyện chế trạng thái2020-12-26 21:50
 • #873: Chương 873 tuyệt đối không thể xưng là tiểu hỏa2020-12-26 21:50
 • #874: Chương 874 cũng không biết là gì2020-12-26 21:50
 • #875: Chương 875 đại khái ở tu tiên2020-12-26 21:50
 • #876: Chương 876 liền thuộc hắn chiến lực cấp bậc cao2020-12-26 21:50
 • #877: Chương 877 phồn hoa tựa cẩm2020-12-26 21:50
 • #878: Chương 878 rực rỡ liền khai tạc2020-12-26 21:50
 • #879: Chương 879 mau chóng xuống tay luyện chế2020-12-26 21:51
 • #880: Chương 880 lại một lò2020-12-26 21:51
 • #881: Chương 881 trận khí luyện chế ra hai lò2020-12-26 21:51
 • #882: Chương 882 tạc cái phiến giáp không lưu2020-12-26 21:51
 • #883: Chương 883 tạc một lò chơi chơi2020-12-26 21:51
 • #884: Chương 884 tám lô đỉnh cùng nhau luyện chế2020-12-26 21:51
 • #885: Chương 885 một cái muỗng đi xuống tạc ra một đóa hoa tới2020-12-26 21:51
 • #886: Chương 886 đương nương nương bộ tịch đều đại2020-12-26 21:51
 • #887: Chương 887 trận khí vẫn là trận bàn2020-12-26 21:51
 • #888: Chương 888 tổ truyền chi bảo tinh vân trận bàn2020-12-26 21:51
 • #889: Chương 889 Quý Phi kim2020-12-26 21:51
 • #890: Chương 890 liền cùng bạch nhặt dường như2020-12-26 21:51
 • #891: Chương 891 thật đúng là nhàn2020-12-26 21:51
 • #892: Chương 892 đại quy mô thú tập còn không có tới2020-12-26 21:51
 • #893: Chương 893 chính mình khai khẩn thổ địa2020-12-26 21:51
 • #894: Chương 894 một người một phen vừa lúc2020-12-26 21:51
 • #895: Chương 895 đem này khối địa thổ đều đào đi2020-12-26 21:52
 • #896: Chương 896 thời tiết quả thực không cần quá hảo2020-12-26 21:52
 • #897: Chương 897 nàng chính là chiếm địa bàn năng thủ2020-12-26 21:52
 • #898: Chương 898 tham tiền2020-12-26 21:52
 • #899: Chương 899 tặng không2020-12-26 21:52
 • #900: Chương 900 một cái kiêu căng một cái ninh ba2020-12-26 21:52
 • #901: Chương 901 tầm bảo tay thiện nghệ2020-12-26 21:52
 • #902: Chương 902 ấu tể Quý Phi heo2020-12-26 21:52
 • #903: Chương 903 trận khí kỹ năng2020-12-26 21:52
 • #904: Chương 904 chiến tướng gia tộc2020-12-26 21:52
 • #905: Chương 905 kiểm kê vật tư2020-12-26 21:52
 • #906: Chương 906 tinh tế tệ bàng thân2020-12-26 21:52
 • #907: Chương 907 không nghe khuyên bảo còn tự cho là đúng2020-12-26 21:52
 • #908: Chương 908 không nhường một tấc2020-12-26 21:52
 • #909: Chương 909 dưa mà2020-12-26 21:52
 • #910: Chương 910 có linh tính2020-12-26 21:52
 • #911: Chương 911 sẽ đếm đếm2020-12-26 21:53
 • #912: Chương 912 ăn đốn tốt2020-12-26 21:53
 • #913: Chương 913 đối lập2020-12-26 21:53
 • #914: Chương 914 chọn quý lấy2020-12-26 21:53
 • #915: Chương 915 cọ ăn2020-12-26 21:53
 • #916: Chương 916 916 chương cũng thật hành2020-12-26 21:53
 • #917: Chương 917 tài tới chắn đều ngăn không được2020-12-26 21:53
 • #918: Chương 918 càn quấy2020-12-26 21:53
 • #919: Chương 919 chiều hư2020-12-26 21:53
 • #920: Chương 920 càng cao đương càng cao2020-12-26 21:53
 • #921: Chương 921 La gia thân thích2020-12-26 21:53
 • #922: Chương 922 ai quán này tính tình2020-12-26 21:53
 • #923: Chương 923 ngươi xem ngươi bộ dáng này2020-12-26 21:53
 • #924: Chương 924 một cái đỉnh hai2020-12-26 21:53
 • #925: Chương 925 lần này nhưng trường trí nhớ2020-12-26 21:53
 • #926: Chương 926 nhất cử tam đến2020-12-26 21:53
 • #927: Chương 927 lớn lên quá nhanh2020-12-26 21:54
 • #928: Chương 928 nàng cứ như vậy2020-12-26 21:54
 • #929: Chương 929 khai khẩn gieo trồng điền2020-12-26 21:54
 • #930: Chương 930 lại tới này một bộ2020-12-26 21:54
 • #931: Chương 931 quý nàng không mua2020-12-26 21:54
 • #932: Chương 932 kiếm lời tinh tế tệ chính là cho ngươi hoa2020-12-26 21:54
 • #933: Chương 933 thực vật phòng ngự tráo2020-12-26 21:54
 • #934: Chương 934 trứ ma giống nhau2020-12-26 21:54
 • #935: Chương 935 tam đại thế gia2020-12-26 21:54
 • #936: Chương 936 vũ lực giá trị cường hãn gien2020-12-26 21:54
 • #937: Chương 937 Quý Phi châu2020-12-26 21:54
 • #938: Chương 938 hài tử là của ai2020-12-26 21:54
 • #939: Chương 939 bán Quý Phi châu2020-12-26 21:54
 • #940: Chương 940 bỏ được mười viên Quý Phi châu2020-12-26 21:54
 • #941: Chương 941 không hiếm lạ thứ đồ kia2020-12-26 21:54
 • #942: Chương 942 miễn bàn nhiều thích ý2020-12-26 21:54
 • #943: Chương 943 đều lười về đến nhà2020-12-26 21:54
 • #944: Chương 944 từ bỏ2020-12-26 21:55
 • #945: Chương 945 còn không phải là một ít thổ2020-12-26 21:55
 • #946: Chương 946 nàng căn bản liền không bệnh2020-12-26 21:55
 • #947: Chương 947 thử xem khác biện pháp2020-12-26 21:55
 • #948: Chương 948 nàng không dám2020-12-26 21:55
 • #949: Chương 949 không phải cái dễ đối phó2020-12-26 21:55
 • #950: Chương 950 xem hắn đau lòng2020-12-26 21:55
 • #951: Chương 951 hảo đâu2020-12-26 21:55
 • #952: Chương 952 Bắc Đẩu mười hai tinh lệch vị trí2020-12-26 21:55
 • #953: Chương 953 nhanh nhất 300 năm2020-12-26 21:55
 • #954: Chương 954 đều đem chúng nó cấp ăn2020-12-26 21:55
 • #955: Chương 955 rất có tiểu hài tử duyên2020-12-26 21:55
 • #956: Chương 956 không cho ăn2020-12-26 21:55
 • #957: Chương 957 không bằng không thấy2020-12-26 21:55
 • #958: Chương 958 ngươi xem ngươi đều không thành thật2020-12-26 21:55
 • #959: Chương 959 lại đi thí nghiệm2020-12-26 21:55
 • #960: Chương 960 nói rõ muốn cọ cơm2020-12-26 21:56
 • #961: Chương 961 lại không hoa ngươi tinh tế tệ2020-12-26 21:56
 • #962: Chương 962 kiếm lời tinh tế tệ chính là làm nàng hoa2020-12-26 21:56
 • #963: Chương 963 tiện tay trang bị2020-12-26 21:56
 • #964: Chương 964 kỳ ba trang bị2020-12-26 21:56
 • #965: Chương 965 trang bị luyện chế hoàn thành2020-12-26 21:56
 • #966: Chương 966 đức hạnh đều là một cái dạng2020-12-26 21:56
 • #967: Chương 967 lại không hoa ngươi tinh tế tệ2020-12-26 21:56
 • #968: Chương 968 không phải ở cùng một người sinh hoạt2020-12-26 21:56
 • #969: Chương 969 ở nhà bọn họ không được2020-12-26 21:56
 • #970: Chương 970 lại hồi thanh diệu tinh2020-12-26 21:56
 • #971: Chương 971 đá một chân thì tốt rồi2020-12-26 21:56
 • #972: Chương 972 đi đánh chết dị thú2020-12-26 21:56
 • #973: Chương 973 đoạt con mồi2020-12-26 21:56
 • #974: Chương 974 thật tuấn2020-12-26 21:56
 • #975: Chương 975 kim đát2020-12-26 21:56
 • #976: Chương 976 bắt được một con là một con2020-12-26 21:56
 • #977: Chương 977 rõ ràng là tiêu cực lãn công2020-12-26 21:57
 • #978: Chương 978 chuẩn điểu thú2020-12-26 21:57
 • #979: Chương 979 bầu trời phi đều không phải hảo điểu2020-12-26 21:57
 • #980: Chương 980 từ bỏ2020-12-26 21:57
 • #981: Chương 981 nói không cần liền từ bỏ2020-12-26 21:57
 • #982: Chương 982 không cùng kia chỉ đội ngũ người giao tiếp2020-12-26 21:57
 • #983: Chương 983 các ngươi đều từ bỏ2020-12-26 21:57
 • #984: Chương 984 hoa đại lực khí bồi dưỡng2020-12-26 21:57
 • #985: Chương 985 nàng cũng muốn cho người khen2020-12-26 21:57
 • #986: Chương 986 Quý Phi heo đâu2020-12-26 21:57
 • #987: Chương 987 bát quái2020-12-26 21:57
 • #988: Chương 988 tính tình quá thẳng2020-12-26 21:57
 • #989: Chương 989 trời sinh cũng chính cũng tà2020-12-26 21:57
 • #990: Chương 990 nghỉ ngơi lấy lại sức2020-12-26 21:57
 • #991: Chương 991 đổi nguyên liệu nấu ăn2020-12-26 21:57
 • #992: Chương 992 ai gần ai xa nàng vẫn là nhìn ra được tới2020-12-26 21:57
 • #993: Chương 993 nàng nghĩ ra đi chơi a2020-12-26 21:58
 • #994: Chương 994 còn cười nhạo người khác lấy nàng không có biện pháp2020-12-26 21:58
 • #995: Chương 995 chỉ có thể ăn đất2020-12-26 21:58
 • #996: Chương 996 một loại tăng lên năng lực rèn luyện2020-12-26 21:58
 • #997: Chương 997 sau lưng lấy chỗ tốt bạch liên hoa2020-12-26 21:58
 • #998: Chương 998 nhạn quá rút mao tính tình lên đây2020-12-26 21:58
 • #999: Chương 999 hắn quá để ý2020-12-26 21:58
 • #1000: Chương 1000 liền không có cái loại này không cai sữa Quý Phi heo2020-12-26 21:58
 • #1001: Chương 1001 cùng thụ đều so đo2020-12-26 21:58
 • #1002: Chương 1002 tiểu Quý Phi heo2020-12-26 21:58
 • #1003: Chương 1003 oai lâu đến tam đại tinh hệ ở ngoài đi2020-12-26 21:58
 • #1004: Chương 1004 lòng dạ hẹp hòi bái2020-12-26 21:58
 • #1005: Chương 1005 mũ phượng khẳng định có thể bán cái hảo giá cả2020-12-26 21:58
 • #1006: Chương 1006 tiểu Quý Phi heo là sống2020-12-26 21:58
 • #1007: Chương 1007 không nhất định có thể công kích2020-12-26 21:58
 • #1008: Chương 1008 trận khí cư nhiên cũng khi dễ người2020-12-26 21:58
 • #1009: Chương 1009 mũ phượng chính là một kiện trận khí2020-12-26 21:59
 • #1010: Chương 1010 tiệp dư điểu2020-12-26 21:59
 • #1011: Chương 1011 ai chính là ai2020-12-26 21:59
 • #1012: Chương 1012 lại bộ trụ gì2020-12-26 21:59
 • #1013: Chương 1013 xem như vậy không vừa mắt2020-12-26 21:59
 • #1014: Chương 1014 buổi tối nằm mơ có lẽ có thể ăn cái đủ2020-12-26 21:59
 • #1015: Chương 1015 xanh biếc cây trúc hấp dẫn2020-12-26 21:59
 • #1016: Chương 1016 trời sinh miệng thiếu thích mổ cây trúc2020-12-26 21:59
 • #1017: Chương 1017 đều bất hòa nàng chơi2020-12-26 21:59
 • #1018: Chương 1018 hắn nguyện ý sủng2020-12-26 21:59
 • #1019: Chương 1019 lòng dạ hẹp hòi nha2020-12-26 21:59
 • #1020: Chương 1020 đừng làm cho nàng lão đi theo ta2020-12-26 21:59
 • #1021: Chương 1021 nơi này không phải bọn họ chủ chiến tràng2020-12-26 21:59
 • #1022: Chương 1022 ném người khác cái muỗng2020-12-26 21:59
 • #1023: Chương 1023 đấu chiến ban liền thiếu sẽ lừa dối2020-12-26 21:59
 • #1024: Chương 1024 người cùng cái muỗng trí khí2020-12-26 22:00
 • #1025: Chương 1025 không múc không2020-12-26 22:00
 • #1026: Chương 1026 Thú Liệp đội dời đi trận địa2020-12-26 22:00
 • #1027: Chương 1027 bị heo cấp củng2020-12-26 22:00
 • #1028: Chương 1028 đều giống nhau phân vật tư2020-12-26 22:00
 • #1029: Chương 1029 không vây cá chỉ có bị đánh phân2020-12-26 22:00
 • #1030: Chương 1030 điểu thú lôi điện công kích2020-12-26 22:00
 • #1031: Chương 1031 một con chim lại không hiểu điệu thấp2020-12-26 22:00
 • #1032: Chương 1032 sức chiến đấu chuẩn cmnr2020-12-26 22:00
 • #1033: Chương 1033 có thu hoạch2020-12-26 22:00
 • #1034: Chương 1034 cũng coi như năng lực thăng cấp2020-12-26 22:00
 • #1035: Chương 1035 cũng là một nhân tài2020-12-26 22:00
 • #1036: Chương 1036 liền chưa thấy qua như vậy2020-12-26 22:00
 • #1037: Chương 1037 đều là như thế này trưởng thành lên2020-12-26 22:01
 • #1038: Chương 1038 thật sự là không thể nào nói nổi2020-12-26 22:01
 • #1039: Chương 1039 thật đúng là vận may2020-12-26 22:01
 • #1040: Chương 1040 lại quẹo vào2020-12-26 22:01
 • #1041: Chương 1041 lại làm yêu diệt ngươi2020-12-26 22:01
 • #1042: Chương 1042 mũ phượng ngươi không thể dùng2020-12-26 22:01
 • #1043: Chương 1043 thê tử muốn kiều dưỡng2020-12-26 22:01
 • #1044: Chương 1044 tám chỉ chuẩn điểu thú2020-12-26 22:01
 • #1045: Chương 1045 ai thỉnh ngươi tới dạo ngôi cao2020-12-26 22:01
 • #1046: Chương 1046 nói nàng không phải chột dạ cũng chưa người tin2020-12-26 22:01
 • #1047: Chương 1047 ăn no căng mới cùng chính mình không qua được2020-12-26 22:01
 • #1048: Chương 1048 có chỗ lợi chiếm2020-12-26 22:01
 • #1049: Chương 1049 gấp bội sủng2020-12-26 22:01
 • #1050: Chương 1050 lời này không thể nói không độc2020-12-26 22:01
 • #1051: Chương 1051 cho ngươi2020-12-26 22:01
 • #1052: Chương 1052 có vây cá ghê gớm2020-12-26 22:02
 • #1053: Chương 1053 đừng cùng điểu trí khí2020-12-26 22:02
 • #1054: Chương 1054 còn có hậu chiêu2020-12-26 22:02
 • #1055: Chương 1055 nó liền không biết chính mình là làm gì2020-12-26 22:02
 • #1056: Chương 1056 địa lợi2020-12-26 22:02
 • #1057: Chương 1057 cái này nàng cũng muốn2020-12-26 22:02
 • #1058: Chương 1058 đi đoạt lấy Quý Phi heo2020-12-26 22:02
 • #1059: Chương 1059 ngay tại chỗ lấy tài liệu2020-12-26 22:02
 • #1060: Chương 1060 muỗng nhỏ tử trận khí2020-12-26 22:02
 • #1061: Chương 1061 cũng là kỳ ba đến không biên2020-12-26 22:02
 • #1062: Chương 1062 vội khí thế ngất trời2020-12-26 22:02
 • #1063: Chương 1063 lại muốn chế tác gieo trồng lô đỉnh2020-12-26 22:02
 • #1064: Chương 1064 lợi hỏa nơi2020-12-26 22:02
 • #1065: Chương 1065 giao hảo vận2020-12-26 22:02
 • #1066: Chương 1066 bãi lô đỉnh2020-12-26 22:02
 • #1067: Chương 1067 5000 nhiều lô đỉnh2020-12-26 22:03
 • #1068: Chương 1068 lại không phải không luyện chế quá2020-12-26 22:03
 • #1069: Chương 1069 một người một cái luyện trận đỉnh2020-12-26 22:03
 • #1070: Chương 1070 hỏa thuộc tính2020-12-26 22:03
 • #1071: Chương 1071 đều phải phủi đi trở về2020-12-26 22:03
 • #1072: Chương 1072 không cần luyện chế cũng phát tài2020-12-26 22:03
 • #1073: Chương 1073 hồ lò tiết tấu2020-12-26 22:03
 • #1074: Chương 1074 tùy tiện chọn một lò2020-12-26 22:03
 • #1075: Chương 1075 hỏa lớn hồ lò2020-12-26 22:03
 • #1076: Chương 1076 ai cũng đừng nghĩ muốn2020-12-26 22:03
 • #1077: Chương 1077 tinh cầu tùy tiện chính hắn chọn2020-12-26 22:03
 • #1078: Chương 1078 bầu trời hạ hỏa cầu2020-12-26 22:03
 • #1079: Chương 1079 nhìn liền trong lòng mỹ2020-12-26 22:03
 • #1080: Chương 1080 áp trận dùng2020-12-26 22:03
 • #1081: Chương 1081 nơi nơi là bảo2020-12-26 22:03
 • #1082: Chương 1082 thắng lợi trở về2020-12-26 22:04
 • #1083: Chương 1083 xem còn có hay không khác thứ tốt2020-12-26 22:04
 • #1084: Chương 1084 dược tra hôi2020-12-26 22:04
 • #1085: Chương 1085 kiếm một bút2020-12-26 22:04
 • #1086: Chương 1086 nhất cử tam đến2020-12-26 22:04
 • #1087: Chương 1087 thương lượng2020-12-26 22:04
 • #1088: Chương 1088 tài phú đưa tới cửa2020-12-26 22:04
 • #1089: Chương 1089 nhiều liền không hiếm lạ2020-12-26 22:04
 • #1090: Chương 1090 đi năm cái thuộc tính2020-12-26 22:04
 • #1091: Chương 1091 đoạt một con2020-12-26 22:04
 • #1092: Chương 1092 lại đoạt một con2020-12-26 22:04
 • #1093: Chương 1093 từ bỏ2020-12-26 22:04
 • #1094: Chương 1094 không tiền đồ đồ vật2020-12-26 22:04
 • #1095: Chương 1095 thu thập luyện chế tài liệu2020-12-26 22:04
 • #1096: Chương 1096 sẽ tạc2020-12-26 22:04
 • #1097: Chương 1097 luyện chế mười hai trận bàn2020-12-26 22:04
 • #1098: Chương 1098 chính là thứ tốt2020-12-26 22:05
 • #1099: Chương 1099 đem Quý Phi heo ném trời cao2020-12-26 22:05
 • #1100: Chương 1100 vượng hỏa chi trận2020-12-26 22:05
 • #1101: Chương 1101 lại lần nữa lấy ra2020-12-26 22:05
 • #1102: Chương 1102 còn có hay không khác thứ tốt2020-12-26 22:05
 • #1103: Chương 1103 quay đầu lại nàng liền tìm đối phương tra2020-12-26 22:05
 • #1104: Chương 1104 phiền nhân2020-12-26 22:05
 • #1105: Chương 1105 trước nay liền không phải cái nương tay2020-12-26 22:05
 • #1106: Chương 1106 đi lên liền lửa lớn luyện chế2020-12-26 22:05
 • #1107: Chương 1107 tăng lớn hỏa thế luyện chế2020-12-26 22:05
 • #1108: Chương 1108 mười hai trận bàn trận2020-12-26 22:05
 • #1109: Chương 1109 trận bàn không tạc2020-12-26 22:05
 • #1110: Chương 1110 nhân cơ hội đem sí tinh bắt lấy tới2020-12-26 22:05
 • #1111: Chương 1111 nơi nào có bảo bối hướng nơi nào phi2020-12-26 22:05
 • #1112: Chương 1112 lại số một lần2020-12-26 22:05
 • #1113: Chương 1113 cần thiết lại số một lần2020-12-26 22:06
 • #1114: Chương 1114 gia cố trận pháp2020-12-26 22:06
 • #1115: Chương 1115 không cho ngươi bạch xuất lực2020-12-26 22:06
 • #1116: Chương 1116 không cho đi2020-12-26 22:06
 • #1117: Chương 1117 căn bản liền không yên tâm2020-12-26 22:06
 • #1118: Chương 1118 nhưng hiếm lạ2020-12-26 22:06
 • #1119: Chương 1119 có cái muỗng hư2020-12-26 22:06
 • #1120: Chương 1120 là đem ham chơi cái muỗng2020-12-26 22:06
 • #1121: Chương 1121 ngạnh không được tới mềm2020-12-26 22:06
 • #1122: Chương 1122 thích nghe lời hay không cho nói2020-12-26 22:06
 • #1123: Chương 1123 ngươi cái này chính là cái trận khí2020-12-26 22:06
 • #1124: Chương 1124 ta không phản ứng ngươi2020-12-26 22:06
 • #1125: Chương 1125 ăn không được cũng phải ăn2020-12-26 22:06
 • #1126: Chương 1126 họa bánh nướng lớn không đỡ đói2020-12-26 22:06
 • #1127: Chương 1127 nhìn liền tưởng gõ tay nàng2020-12-26 22:06
 • #1128: Chương 1128 kia đem cái muỗng giống như có chút không giống người thường2020-12-26 22:06
 • #1129: Chương 1129 điểu thú đầu cũng không phải là hảo bộ2020-12-26 22:07
 • #1130: Chương 1130 một cái so một cái tiền đồ2020-12-26 22:07
 • #1131: Chương 1131 nhiều như vậy chỗ tốt thêm một khối2020-12-26 22:07
 • #1132: Chương 1132 linh tính thấp cũng không ai sẽ ghét bỏ2020-12-26 22:07
 • #1133: Chương 1133 liền nát2020-12-26 22:07
 • #1134: Chương 1134 đem đầu lưỡi cho ta loát thẳng2020-12-26 22:07
 • #1135: Chương 1135 ngươi đoạt một cái thử xem sẽ biết2020-12-26 22:07
 • #1136: Chương 1136 dựa vào cái gì cho ngươi2020-12-26 22:07
 • #1137: Chương 1137 đem lại đây người đá đi ra ngoài2020-12-26 22:07
 • #1138: Chương 1138 không điểu2020-12-26 22:07
 • #1139: Chương 1139 mũ phượng là đối phó Quý Phi heo2020-12-26 22:07
 • #1140: Chương 1140 một đám hài tử vọt tới phía trước2020-12-26 22:07
 • #1141: Chương 1141 hắn đem lộng mũ phượng không có2020-12-26 22:07
 • #1142: Chương 1142 ngươi quản được sao ngươi2020-12-26 22:07
 • #1143: Chương 1143 nàng là có thể tìm được rồi2020-12-26 22:07
 • #1144: Chương 1144 hiện tại cái gì đều so ra kém mũ phượng quan trọng2020-12-26 22:07
 • #1145: Chương 1145 là thứ tốt2020-12-26 22:08
 • #1146: Chương 1146 ăn một đốn tần ốc đem hắn bán đều không đủ2020-12-26 22:08
 • #1147: Chương 1147 thiếu chút nữa đem này phiến thụ cấp chém2020-12-26 22:08
 • #1148: Chương 1148 đánh không lại liền chạy2020-12-26 22:08
 • #1149: Chương 1149 một đám bất nhập lưu điêu điểu2020-12-26 22:08
 • #1150: Chương 1150 một chút bộ tới rồi cuồng điểu thú móng vuốt thượng2020-12-26 22:08
 • #1151: Chương 1151 hơn nữa chu hưng bảo cùng chu hưng kiêu cũng không được việc2020-12-26 22:08
 • #1152: Chương 1152 chính đạo không đi rồi2020-12-26 22:08
 • #1153: Chương 1153 có người mắt lộ ra tham lam2020-12-26 22:08
 • #1154: Chương 1154 tiểu hài tử động tác quá manh2020-12-26 22:08
 • #1155: Chương 1155 ngươi là quang trường tâm nhãn2020-12-26 22:08
 • #1156: Chương 1156 một hồi hoàn toàn mới chiến đấu2020-12-26 22:08
 • #1157: Chương 1157 mũ phượng đôi mắt danh lợi2020-12-26 22:08
 • #1158: Chương 1158 nói nói mát thiếu đạo đức a2020-12-26 22:08
 • #1159: Chương 1159 quyền lực cùng địa vị dễ như trở bàn tay2020-12-26 22:08
 • #1160: Chương 1160 chiếm địa bàn cũng muốn từng cái chọn chọn2020-12-26 22:09
 • #1161: Chương 1161 ai cũng quản không được2020-12-26 22:09
 • #1162: Chương 1162 thấy thế nào đều xem không đủ2020-12-26 22:09
 • #1163: Chương 1163 làm một trận liền chạy2020-12-26 22:09
 • #1164: Chương 1164 có chủ2020-12-26 22:09
 • #1165: Chương 1165 kết hôn dùng nhưng thật ra rất thích hợp2020-12-26 22:09
 • #1166: Chương 1166 ngũ thiệu cũng không phải là dễ chọc2020-12-26 22:09
 • #1167: Chương 1167 tiểu tử này thiếu tấu2020-12-26 22:09
 • #1168: Chương 1168 tính kế hảo mới vựng2020-12-26 22:09
 • #1169: Chương 1169 Phỉ Trúc Tinh2020-12-26 22:09
 • #1170: Chương 1170 liền suyễn khẩu khí không đều không có2020-12-26 22:09
 • #1171: Chương 1171 ngưu bức không được2020-12-26 22:09
 • #1172: Chương 1172 cách không ném kim cầu2020-12-26 22:09
 • #1173: Chương 1173 đem tinh cầu đánh hạ tới nhưng thật ra có khả năng2020-12-26 22:09
 • #1174: Chương 1174 chắc chắn2020-12-26 22:10
 • #1175: Chương 1175 cùng uy heo dường như2020-12-26 22:10
 • #1176: Chương 1176 trở về đưa ngươi một cái hỏa cầu2020-12-26 22:10
 • #1177: Chương 1177 người này tám phần là si ngốc2020-12-26 22:10
 • #1178: Chương 1178 tưởng hài tử tưởng điên rồi2020-12-26 22:10
 • #1179: Chương 1179 còn không bằng không nói2020-12-26 22:10
 • #1180: Chương 1180 hộ vệ đội tiến đến trợ chiến2020-12-26 22:10
 • #1181: Chương 1181 vậy cực kỳ sự2020-12-26 22:10
 • #1182: Chương 1182 một lòng một dạ phàn cao chi2020-12-26 22:10
 • #1183: Chương 1183 xem cái nào tinh cầu hảo liền kiến phòng ở2020-12-26 22:10
 • #1184: Chương 1184 bình hoa cũng chỗ hữu dụng2020-12-26 22:10
 • #1185: Chương 1185 ngươi liền sẽ phát hiện nàng hảo2020-12-26 22:10
 • #1186: Chương 1186 ngươi cũng liền gả đến hảo2020-12-26 22:10
 • #1187: Chương 1187 đều không phải là xa xôi không thể với tới2020-12-26 22:10
 • #1188: Chương 1188 Phỉ Trúc Tinh nhất định phải được2020-12-26 22:10
 • #1189: Chương 1189 trấn thủ Phỉ Trúc Tinh2020-12-26 22:10
 • #1190: Chương 1190 tinh cầu mọi người đều có phân2020-12-26 22:10
 • #1191: Chương 1191 hiếm thấy đều hiếm lạ2020-12-26 22:11
 • #1192: Chương 1192 chọn quý ăn2020-12-26 22:11
 • #1193: Chương 1193 không bọn họ phân2020-12-26 22:11
 • #1194: Chương 1194 còn bưng2020-12-26 22:11
 • #1195: Chương 1195 tuyển nền2020-12-26 22:11
 • #1196: Chương 1196 này sơn nhìn kia sơn hảo2020-12-26 22:11
 • #1197: Chương 1197 cái này gia vị toàn2020-12-26 22:11
 • #1198: Chương 1198 cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái2020-12-26 22:11
 • #1199: Chương 1199 ngươi cũng không phải cái bớt lo2020-12-26 22:11
 • #1200: Chương 1200 tới điểm lợi ích thực tế2020-12-26 22:11
 • #1201: Chương 1201 lại cho ngươi ba cái hỏa cầu2020-12-26 22:11
 • #1202: Chương 1202 quá sửng sốt2020-12-26 22:11
 • #1203: Chương 1203 này chủ thích lửa lớn2020-12-26 22:11
 • #1204: Chương 1204 không để bụng2020-12-26 22:11
 • #1205: Chương 1205 đem một cái tinh cầu cấp đánh hạ tới2020-12-26 22:11
 • #1206: Chương 1206 như thế nhiều giá cao giá trị vật tư2020-12-26 22:12
 • #1207: Chương 1207 có tốt lại đạp2020-12-26 22:12
 • #1208: Chương 1208 tân mua chạy xe thể thao2020-12-26 22:12
 • #1209: Chương 1209 ra tay có thể nói là danh tác2020-12-26 22:12
 • #1210: Chương 1210 đánh tiểu chính là muộn thanh phát tài chủ2020-12-26 22:12
 • #1211: Chương 1211 ai đào đến là ai2020-12-26 22:12
 • #1212: Chương 1212 chín nàng không dám ném2020-12-26 22:12
 • #1213: Chương 1213 hồ ly tinh tiến heo oa2020-12-26 22:12
 • #1214: Chương 1214 vận khí cũng thật hảo2020-12-26 22:12
 • #1215: Chương 1215 chính là không giống nhau2020-12-26 22:12
 • #1216: Chương 1216 tiệp dư điểu trân quý2020-12-26 22:12
 • #1217: Chương 1217 dùng nhánh cây nhỏ một chọc liền ra tới2020-12-26 22:12
 • #1218: Chương 1218 thổ heo chính mình cũng phân không rõ2020-12-26 22:12
 • #1219: Chương 1219 chính là không hạ thủ được2020-12-26 22:12
 • #1220: Chương 1220 sinh thục hắn đều ăn2020-12-26 22:12
 • #1221: Chương 1221 này một hàng dụ hoặc lực quá lớn2020-12-26 22:13
 • #1222: Chương 1222 phân quyền quản lý Phỉ Trúc Tinh2020-12-26 22:13
 • #1223: Chương 1223 nàng lại không phải nhàn2020-12-26 22:13
 • #1224: Chương 1224 nữ nhân sẽ cầm sủng mà kiều2020-12-26 22:13
 • #1225: Chương 1225 lại đạp một cái2020-12-26 22:13
 • #1226: Chương 1226 chính là quá linh hoạt2020-12-26 22:13
 • #1227: Chương 1227 Kỳ ngạn2020-12-26 22:13
 • #1228: Chương 1228 như thế hắn liền gấp bội sủng2020-12-26 22:13
 • #1229: Chương 1229 quét đều quét không đứng dậy2020-12-26 22:13
 • #1230: Chương 1230 đem hảo hảo cái muỗng mang choáng váng2020-12-26 22:13
 • #1231: Chương 1231 đương ai không biết2020-12-26 22:13
 • #1232: Chương 1232 không nghĩ lấy ra tới dùng2020-12-26 22:13
 • #1233: Chương 1233 kiếm lời liền hảo2020-12-26 22:14
 • #1234: Chương 1234 liền như vậy ham chơi2020-12-26 22:14
 • #1235: Chương 1235 ra một lần nhiệm vụ chính là một bút thu vào2020-12-26 22:14
 • #1236: Chương 1236 cũng thật không thấy ngoại2020-12-26 22:14
 • #1237: Chương 1237 nhật tử vẫn là làm đến nơi đến chốn hảo2020-12-26 22:14
 • #1238: Chương 1238 liền không cho ngươi ăn2020-12-26 22:14
 • #1239: Chương 1239 say rượu2020-12-26 22:14
 • #1240: Chương 1240 ai cũng lăn lộn không ra hoa tới2020-12-26 22:14
 • #1241: Chương 1241 dưỡng ngươi không dễ dàng2020-12-26 22:14
 • #1242: Chương 1242 trừ tận gốc quá họa họa đồ vật2020-12-26 22:14
 • #1243: Chương 1243 hai người bọn họ hiện tại là một đôi2020-12-26 22:14
 • #1244: Chương 1244 sủng cùng cái gì dường như2020-12-26 22:14
 • #1245: Chương 1245 cũng không tin trị không phục hùng hài tử2020-12-26 22:14
 • #1246: Chương 1246 đây là cái kẻ dở hơi2020-12-26 22:14
 • #1247: Chương 1247 hưởng qua lúc sau thấy rốt cuộc2020-12-26 22:14
 • #1248: Chương 1248 có lực không chỗ sử2020-12-26 22:15
 • #1249: Chương 1249 còn ghét bỏ người khác thật sự2020-12-26 22:15
 • #1250: Chương 1250 cũng đủ xa xỉ2020-12-26 22:15
 • #1251: Chương 1251 trừ bỏ sủng chính là sủng2020-12-26 22:15
 • #1252: Chương 1252 thứ tốt cũng có2020-12-26 22:15
 • #1253: Chương 1253 tới cái kinh người cử chỉ2020-12-26 22:15
 • #1254: Chương 1254 làm tốt lắm2020-12-26 22:15
 • #1255: Chương 1255 đã phát một bút tiểu tài2020-12-26 22:15
 • #1256: Chương 1256 nhìn chuẩn nào chỉ đại2020-12-26 22:15
 • #1257: Chương 1257 đối sông nhỏ tiên xuống tay2020-12-26 22:15
 • #1258: Chương 1258 miệng không buông tha người2020-12-26 22:15
 • #1259: Đệ 1259 chương chơi vui vẻ vô cùng2020-12-26 22:15
 • #1260: Chương 1260 bẻ xả2020-12-26 22:15
 • #1261: Chương 1261 không cần thiết đại kinh tiểu quái2020-12-26 22:15
 • #1262: Chương 1262 căn bản là hộ không được2020-12-26 22:15
 • #1263: Chương 1263 đuổi đến kia kêu một cái xảo2020-12-26 22:16
 • #1264: Chương 1264 hiếm lạ không được2020-12-26 22:16
 • #1265: Chương 1265 có lẽ còn sẽ có đệ nhị chỉ2020-12-26 22:16
 • #1266: Chương 1266 đôi mắt đều không đủ sử2020-12-26 22:16
 • #1267: Chương 1267 phong cách chuyển biến quá nhanh2020-12-26 22:16
 • #1268: Chương 1268 cái này cam muỗng sứ cũng thích2020-12-26 22:16
 • #1269: Chương 1269 hiếm lạ tròng mắt đều mau trừng ra tới2020-12-26 22:16
 • #1270: Chương 1270 cam cái muỗng2020-12-26 22:16
 • #1271: Chương 1271 nàng liền không khách khí2020-12-26 22:16
 • #1272: Chương 1272 không cần tinh tế tệ2020-12-26 22:16
 • #1273: Chương 1273 ngẫm lại liền buồn cười không được2020-12-26 22:16
 • #1274: Chương 1274 không phục đều không được2020-12-26 22:16
 • #1275: Chương 1275 làm nhân gia vận may tới tốt tới2020-12-26 22:16
 • #1276: Chương 1276 xem náo nhiệt trở về mới có diễn2020-12-26 22:16
 • #1277: Chương 1277 vận may đến bạo lều2020-12-26 22:16
 • #1278: Chương 1278 lại đi dạo quanh2020-12-26 22:17
 • #1279: Chương 1279 một ném cây trúc không làm2020-12-26 22:17
 • #1280: Chương 1280 thượng vội vàng tìm hắn làm buôn bán2020-12-26 22:17
 • #1281: Chương 1281 Vệ thị nhất tộc một mạch tương thừa2020-12-26 22:17
 • #1282: Chương 1282 tám phần luyện chế thời điểm liền trường oai2020-12-26 22:17
 • #1283: Chương 1283 cực kỳ giống chiến địch2020-12-26 22:17
 • #1284: Chương 1284 miệng nhàn rỗi không được2020-12-26 22:17
 • #1285: Chương 1285 ta vận khí nhưng hảo2020-12-26 22:17
 • #1286: Chương 1286 trong nhà không thiếu cái này2020-12-26 22:17
 • #1287: Chương 1287 cùng ngũ cái muỗng làm bạn2020-12-26 22:17
 • #1288: Chương 1288 cũng không nhường một tấc2020-12-26 22:17
 • #1289: Chương 1289 quán hài tử cũng không thể như vậy quán2020-12-26 22:17
 • #1290: Chương 1290 nịch sủng2020-12-26 22:17
 • #1291: Chương 1291 có mẹ kế lắc mình biến hoá thành thiếu gia2020-12-26 22:18
 • #1292: Chương 1292 so thổ heo không chút nào kém cỏi2020-12-26 22:18
 • #1293: Chương 1293 có lẽ liền thành2020-12-26 22:18
 • #1294: Chương 1294 phòng ngự tính năng chuẩn cmnr2020-12-26 22:18
 • #1295: Chương 1295 vị này quá năng lực2020-12-26 22:18
 • #1296: Chương 1296 đủ thấy không đợi là kia khối liêu2020-12-26 22:18
 • #1297: Chương 1297 kiềm chế điểm2020-12-26 22:18
 • #1298: Chương 1298 phi cao đào đất2020-12-26 22:18
 • #1299: Chương 1299 không đi xuống2020-12-26 22:18
 • #1300: Chương 1300 luôn luôn lòng dạ hẹp hòi mang thù2020-12-26 22:18
 • #1301: Chương 1301 gấm vóc2020-12-26 22:18
 • #1302: Chương 1302 gấm vóc chiến bào2020-12-26 22:18
 • #1303: Chương 1303 Thử Sơn2020-12-26 22:18
 • #1304: Chương 1304 địch bất động ta bất động2020-12-26 22:18
 • #1305: Chương 1305 quá đả kích cái muỗng2020-12-26 22:18
 • #1306: Chương 1306 tạc liền tạc đi2020-12-26 22:18
 • #1307: Chương 1307 quải ngũ cái muỗng chạy2020-12-26 22:19
 • #1308: Chương 1308 đây là cái người tài ba2020-12-26 22:19
 • #1309: Chương 1309 thế ở phải làm2020-12-26 22:19
 • #1310: Chương 1310 ngũ cái muỗng thực lưu luyến gia đình2020-12-26 22:19
 • #1311: Chương 1311 có thể động thủ liền tuyệt không nói chuyện2020-12-26 22:19
 • #1312: Chương 1312 vận khí tốt đến bạo2020-12-26 22:19
 • #1313: Chương 1313 nhà người khác không có2020-12-26 22:19
 • #1314: Chương 1314 hồng muỗng sứ binh2020-12-26 22:19
 • #1315: Chương 1315 trước ra miệng mắng một trận2020-12-26 22:19
 • #1316: Chương 1316 hiện tại coi như người dùng2020-12-26 22:19
 • #1317: Chương 1317 phân chia địa bàn2020-12-26 22:19
 • #1318: Chương 1318 tốt nàng chính mình lưu trữ2020-12-26 22:19
 • #1319: Chương 1319 tìm người làm việc2020-12-26 22:19
 • #1320: Chương 1320 sớm2020-12-26 22:20
 • #1321: Chương 1321 cấp bọn nhỏ ăn2020-12-26 22:20
 • #1322: Chương 1322 thử xem sẽ biết2020-12-26 22:20
 • #1323: Chương 1323 thắng lợi trở về2020-12-26 22:20
 • #1324: Chương 1324 ngươi không Tạc Lô ai Tạc Lô2020-12-26 22:20
 • #1325: Chương 1325 đem một đám cái muỗng tống cổ đi ra ngoài2020-12-26 22:20
 • #1326: Chương 1326 liền xả một chút khăn tay nhỏ2020-12-26 22:20
 • #1327: Chương 1327 này chủ không quấy rối liền tính hỗ trợ2020-12-26 22:20
 • #1328: Chương 1328 dư lại tiện nghi người khác2020-12-26 22:20
 • #1329: Chương 1329 Vệ Điểu2020-12-26 22:20
 • #1330: Chương 1330 giao tình hậu mới không nói chuyện ích lợi2020-12-26 22:20
 • #1331: Chương 1331 cùng tầm bảo dường như2020-12-26 22:20
 • #1332: Chương 1332 cam cái muỗng việc nhân đức không nhường ai2020-12-26 22:20
 • #1333: Chương 1333 tiểu gia không hầu hạ2020-12-26 22:20
 • #1334: Chương 1334 rốt cuộc luyện chế thành công một lò2020-12-26 22:21
 • #1335: Chương 1335 thật lớn một đống2020-12-26 22:21
 • #1336: Chương 1336 này cũng kêu một lò tử2020-12-26 22:21
 • #1337: Chương 1337 nàng tưởng nhưng rõ ràng2020-12-26 22:21
 • #1338: Chương 1338 không nghĩ đi thấu cái này náo nhiệt2020-12-26 22:21
 • #1339: Chương 1339 đá màu2020-12-26 22:21
 • #1340: Chương 1340 không thấy trung2020-12-26 22:21
 • #1341: Chương 1341 không hảo quá hạ giá2020-12-26 22:21
 • #1342: Chương 1342 rất muốn luyện một lò thử xem2020-12-26 22:21
 • #1343: Chương 1343 kiều ngọc2020-12-26 22:21
 • #1344: Chương 1344 lô đỉnh còn có hóa2020-12-26 22:21
 • #1345: Chương 1345 chỉ này một nhà không còn chi nhánh2020-12-26 22:21
 • #1346: Chương 1346 hồng hồng cam cam như ngọn lửa giống nhau2020-12-26 22:21
 • #1347: Chương 1347 cam cái muỗng chính là cái tham tiền2020-12-26 22:21
 • #1348: Chương 1348 lại giàu có gia đình cũng ăn không nổi2020-12-26 22:22
 • #1349: Chương 1349 kinh hỉ tới quá đột nhiên2020-12-26 22:22
 • #1350: Chương 1350 một phen hồng muỗng sứ2020-12-26 22:22
 • #1351: Chương 1351 này chủ kỳ ba thực2020-12-26 22:22
 • #1352: Chương 1352 càng gẩy đẩy càng linh2020-12-26 22:22
 • #1353: Chương 1353 liền cùng bị khinh bỉ tiểu tức phụ dường như2020-12-26 22:22
 • #1354: Chương 1354 đây đều là hắn2020-12-26 22:22
 • #1355: Chương 1355 đây đều là chút gì ngoạn ý nhi2020-12-26 22:22
 • #1356: Chương 1356 thiên chân không rảnh tính tình2020-12-26 22:22
 • #1357: Chương 1357 muốn ăn khiến cho nàng ăn cái đủ2020-12-26 22:22
 • #1358: Chương 1358 nàng một phen hảo ý2020-12-26 22:22
 • #1359: Chương 1359 liền chưa thấy qua như vậy không biết thú người2020-12-26 22:22
 • #1360: Chương 1360 hảo xe chính là không giống nhau2020-12-26 22:22
 • #1361: Chương 1361 tốn công vô ích2020-12-26 22:23
 • #1362: Chương 1362 phanh phanh Tạc Lô2020-12-26 22:23
 • #1363: Chương 1363 trường linh tính2020-12-26 22:23
 • #1364: Chương 1364 một chuỗi tiểu hỏa cầu2020-12-26 22:23
 • #1365: Chương 1365 oai điểm tử kia kêu một cái nhiều2020-12-26 22:23
 • #1366: Chương 1366 hoa quang tia sáng kỳ dị2020-12-26 22:23
 • #1367: Chương 1367 như vậy tổng được rồi đi2020-12-26 22:23
 • #1368: Chương 1368 đánh ra tiểu hỏa cầu2020-12-26 22:23
 • #1369: Chương 1369 ngươi bất động nó mới bất động2020-12-26 22:23
 • #1370: Chương 1370 chó ngáp phải ruồi2020-12-26 22:23
 • #1371: Chương 1371 chờ xuất phát2020-12-26 22:23
 • #1372: Chương 1372 muốn trang bị đi2020-12-26 22:24
 • #1373: Chương 1373 ốc còn không mang nổi mình ốc2020-12-26 22:24
 • #1374: Chương 1374 thất cấp trở lên ma thú2020-12-26 22:24
 • #1375: Chương 1375 tưởng cũng thật mỹ2020-12-26 22:24
 • #1376: Chương 1376 trận khí lại làm được2020-12-26 22:24
 • #1377: Chương 1377 thành hàng tinh2020-12-26 22:24
 • #1378: Chương 1378 thân2020-12-26 22:24
 • #1379: Chương 1379 một cái kham trọng dụng cũng không có2020-12-26 22:24
 • #1380: Chương 1380 nàng phóng gia vị nhưng nhiều2020-12-26 22:24
 • #1381: Chương 1381 nàng đều cấp tạc2020-12-26 22:24
 • #1382: Chương 1382 hống hảo cái muỗng nhóm2020-12-26 22:24
 • #1383: Chương 1383 ta nhìn khá tốt2020-12-26 22:24
 • #1384: Chương 1384 ôn ngọc thạch2020-12-26 22:24
 • #1385: Chương 1385 cao lãnh banh không được2020-12-26 22:25
 • #1386: Chương 1386 ai hiếm lạ xem nó2020-12-26 22:25
 • #1387: Chương 1387 chỉ có thể hâm mộ mà thôi2020-12-26 22:25
 • #1388: Chương 1388 cao quý lãnh diễm khí thế toàn bộ khai hỏa2020-12-26 22:25
 • #1389: Chương 1389 nhất chiêu dương đông kích tây2020-12-26 22:25
 • #1390: Chương 1390 cái này trữ vật khí là nó2020-12-26 22:25
 • #1391: Chương 1391 đến chỗ nào đều nhận người hiếm lạ2020-12-26 22:25
 • #1392: Chương 1392 nó mới không nghĩ học tập2020-12-26 22:25
 • #1393: Chương 1393 màu tinh thạch2020-12-26 22:25
 • #1394: Chương 1394 phụ thân cho ngươi làm ra2020-12-26 22:25
 • #1395: Chương 1395 ngươi nói gì2020-12-26 22:25
 • #1396: Chương 1396 có thể đãi thấy hắn mới là lạ2020-12-26 22:25
 • #1397: Chương 1397 môn đầu gia2020-12-26 22:25
 • #1398: Chương 1398 linh không linh nàng cũng không biết2020-12-26 22:25
 • #1399: Chương 1399 dài quá lão đại tiền đồ2020-12-26 22:25
 • #1400: Chương 1400 tiểu hài tử uống lên còn có thể tăng lên sức chiến đấu2020-12-26 22:25
 • #1401: Chương 1401 có người đau là chuyện tốt2020-12-26 22:26
 • #1402: Chương 1402 vẫn luôn là cái chưa hiểu việc đời2020-12-26 22:26
 • #1403: Chương 1403 tặng chiến cái muỗng một phen tiểu kim cầu2020-12-26 22:26
 • #1404: Chương 1404 cái này còn đi theo học2020-12-26 22:26
 • #1405: Chương 1405 không phục đều không được2020-12-26 22:26
 • #1406: Chương 1406 một chút liền phát hỏa2020-12-26 22:26
 • #1407: Chương 1407 cũng rất mơ hồ2020-12-26 22:26
 • #1408: Chương 1408 cuồn cuộn không ngừng tinh tế tệ2020-12-26 22:26
 • #1409: Chương 1409 nhất quán dung túng2020-12-26 22:26
 • #1410: Chương 1410 miệng nói bất quá nhân gia2020-12-26 22:26
 • #1411: Chương 1411 cũng không biết với ai học2020-12-26 22:26
 • #1412: Chương 1412 tìm giúp đỡ2020-12-26 22:26
 • #1413: Chương 1413 cam cái muỗng so đo2020-12-26 22:27
 • #1414: Chương 1414 mới vừa học được dùng dị năng2020-12-26 22:27
 • #1415: Chương 1415 nghĩ đến một cái nhìn thấy mà thương2020-12-26 22:27
 • #1416: Chương 1416 đều oai thành cái dạng gì2020-12-26 22:27
 • #1417: Chương 1417 nó chính mình chính là cái bảo2020-12-26 22:27
 • #1418: Chương 1418 không chơi cũng không cho2020-12-26 22:27
 • #1419: Chương 1419 kia cũng là bản lĩnh2020-12-26 22:27
 • #1420: Chương 1420 nó lo lắng thay đổi nó cầu2020-12-26 22:27
 • #1421: Chương 1421 liền như vậy hư2020-12-26 22:27
 • #1422: Chương 1422 phát hiện thiếu một phen cái muỗng2020-12-26 22:27
 • #1423: Chương 1423 xua như xua vịt bảo vật2020-12-26 22:27
 • #1424: Chương 1424 sẽ không tính tinh tế tệ2020-12-26 22:27
 • #1425: Chương 1425 quá tiền đồ2020-12-26 22:27
 • #1426: Chương 1426 lão tử ta nhưng phục ngươi2020-12-26 22:27
 • #1427: Chương 1427 mua không nổi chạy xe thể thao2020-12-26 22:27
 • #1428: Chương 1428 kiếm không nhiều lắm cũng muốn nói không ít2020-12-26 22:27
 • #1429: Chương 1429 ngươi cũng đừng suy nghĩ2020-12-26 22:28
 • #1430: Chương 1430 nhưng dọa cái muỗng2020-12-26 22:28
 • #1431: Chương 1431 tiền đồ2020-12-26 22:28
 • #1432: Chương 1432 tiểu phong một quát liền oai ·2020-12-26 22:28
 • #1433: Chương 1433 này sống không phải cái muỗng làm2020-12-26 22:28
 • #1434: Chương 1434 tìm không thấy cái muỗng2020-12-26 22:28
 • #1435: Chương 1435 cam cái muỗng đi học2020-12-26 22:28
 • #1436: Chương 1436 còn không có sinh2020-12-26 22:28
 • #1437: Chương 1437 hiện tại ai cũng đừng nhớ thương2020-12-26 22:28
 • #1438: Chương 1438 đời này không ăn qua2020-12-26 22:28
 • #1439: Chương 1439 trong lòng không cân bằng là được rồi2020-12-26 22:28
 • #1440: Chương 1440 thật đúng là không thể so2020-12-26 22:28
 • #1441: Chương 1441 sinh nhiều vô dụng chỗ2020-12-26 22:28
 • #1442: Chương 1442 trước nay không khiêu chiến quá2020-12-26 22:28
 • #1443: Chương 1443 cấp heo ăn2020-12-26 22:28
 • #1444: Đệ 1444 chương những người khác cũng không hào phóng như vậy2020-12-26 22:29
 • #1445: Chương 1445 nghe hảo có đạo lý nga2020-12-26 22:29
 • #1446: Chương 1446 liền phi thường có lời2020-12-26 22:29
 • #1447: Chương 1447 nàng người này tương đối bát quái2020-12-26 22:29
 • #1448: Chương 1448 này hạng nhất liền tương đối ngưu bức2020-12-26 22:29
 • #1449: Chương 1449 không vì danh lợi liền vì ăn2020-12-26 22:29
 • #1450: Chương 1450 quấy rầy bộ2020-12-26 22:29
 • #1451: Chương 1451 đồ tham ăn chính là không giống nhau2020-12-26 22:29
 • #1452: Chương 1452 oai điểm tử vừa ra vừa ra2020-12-26 22:29
 • #1453: Chương 1453 nàng tưởng ném cũng chưa xông về phía trước một khối2020-12-26 22:29
 • #1454: Chương 1454 thế như chẻ tre2020-12-26 22:29
 • #1455: Chương 1455 hai bên đánh hừng hực khí thế2020-12-26 22:29
 • #1456: Chương 1456 nàng muốn chính mình chơi2020-12-26 22:29
 • #1457: Chương 1457 ngươi đừng đoạt ta2020-12-26 22:29
 • #1458: Chương 1458 làm nàng chính mình chơi2020-12-26 22:30
 • #1459: Chương 1459 càng mắng càng tạc ngươi2020-12-26 22:30
 • #1460: Chương 1460 trước mắt liền có tác dụng2020-12-26 22:30
 • #1461: Chương 1461 ta đát2020-12-26 22:30
 • #1462: Chương 1462 không được đoạt ta kê điểu2020-12-26 22:30
 • #1463: Chương 1463 này nhất chiêu nó đều luyện chín2020-12-26 22:30
 • #1464: Chương 1464 ai có hại cũng không thể làm chính mình có hại2020-12-26 22:30
 • #1465: Chương 1465 vẫn là kiếm tinh tế tệ quan trọng2020-12-26 22:30
 • #1466: Chương 1466 vội chân không chạm đất2020-12-26 22:30
 • #1467: Chương 1467 liền thích muộn thanh phát tài2020-12-26 22:30
 • #1468: Chương 1468 vận khí tốt2020-12-26 22:30
 • #1469: Chương 1469 ngươi giúp ta nghĩ điểm2020-12-26 22:30
 • #1470: Chương 1470 ngỗng trong ổ chọc một gậy tre2020-12-26 22:30
 • #1471: Chương 1471 chiếm cứ có lợi địa thế2020-12-26 22:30
 • #1472: Chương 1472 đủ có thể2020-12-26 22:30
 • #1473: Chương 1473 cam cái muỗng cái kia mỹ2020-12-26 22:30
 • #1474: Chương 1474 khó mà nói nhân gia ăn không được2020-12-26 22:31
 • #1475: Chương 1475 ngươi tốt nhất kiềm chế điểm2020-12-26 22:31
 • #1476: Chương 1476 mới vừa tỉnh nàng cũng không hồ đồ2020-12-26 22:31
 • #1477: Chương 1477 ngươi quản không được2020-12-26 22:31
 • #1478: Chương 1478 ngươi ăn thứ này còn không cho đồ tham ăn nếm một ngụm2020-12-26 22:31
 • #1479: Chương 1479 cũng không thể khinh thường2020-12-26 22:31
 • #1480: Chương 1480 nàng đôi mắt nhưng hảo sử2020-12-26 22:31
 • #1481: Chương 1481 liền hiếm lạ thượng2020-12-26 22:31
 • #1482: Chương 1482 này không phải ngủ rồi2020-12-26 22:31
 • #1483: Chương 1483 lúc này có tác dụng2020-12-26 22:31
 • #1484: Chương 1484 thứ này có phải hay không lừa dối bọn họ2020-12-26 22:31
 • #1485: Chương 1485 có thể thấy được có bao nhiêu bảo bối2020-12-26 22:31
 • #1486: Chương 1486 kinh hỉ một người tiếp một người2020-12-26 22:31
 • #1487: Chương 1487 đánh không lại liền chạy2020-12-26 22:32
 • #1488: Chương 1488 kiếm lời tinh tế tệ2020-12-26 22:32
 • #1489: Chương 1489 liền kiếm lời nhiều như vậy2020-12-26 22:32
 • #1490: Chương 1490 cam cái muỗng tiểu2020-12-26 22:32
 • #1491: Chương 1491 phân cho cam cái muỗng một nửa2020-12-26 22:32
 • #1492: Chương 1492 vậy cùng nhau trụ hạ2020-12-26 22:32
 • #1493: Chương 1493 vẫn là có kiếm2020-12-26 22:32
 • #1494: Chương 1494 luyện chế phong cách thập phần thanh kỳ2020-12-26 22:32
 • #1495: Chương 1495 sủng oai cũng đến dùng sức sủng2020-12-26 22:32
 • #1496: Chương 1496 khác nhau đối đãi thành như vậy2020-12-26 22:32
 • #1497: Chương 1497 nhân phẩm xác thật không ra sao2020-12-26 22:32
 • #1498: Chương 1498 liền ngũ cái muỗng chúng nó đều không dùng được2020-12-26 22:32
 • #1499: Chương 1499 kết quả một lò một lò ý định khí nàng2020-12-26 22:32
 • #1500: Chương 1500 giá cao linh thực luyện chế ra tới2020-12-26 22:32
 • #1501: Chương 1501 ngươi không phải keo kiệt người2020-12-26 22:33
 • #1502: Chương 1502 một chút mặt mũi đều không cho2020-12-26 22:33
 • #1503: Chương 1503 chờ đến nàng mang thai2020-12-26 22:33
 • #1504: Chương 1504 không nghiêng không lệch2020-12-26 22:33
 • #1505: Chương 1505 một chút đều không đỏ mắt2020-12-26 22:33
 • #1506: Chương 1506 ngươi kia cái gì ánh mắt2020-12-26 22:33
 • #1507: Chương 1507 lực công kích không đủ2020-12-26 22:33
 • #1508: Chương 1508 nhân gia sẽ phun kim cầu2020-12-26 22:33
 • #1509: Chương 1509 đau lòng2020-12-26 22:33
 • #1510: Chương 1510 thế nào hắn đều nhìn hảo2020-12-26 22:33
 • #1511: Chương 1511 cũng không ý kiến bọn họ2020-12-26 22:33
 • #1512: Chương 1512 còn học nhân gia hất chân sau2020-12-26 22:33
 • #1513: Chương 1513 vừa tức giận vừa buồn cười2020-12-26 22:33
 • #1514: Chương 1514 nhưng hiếu chiến2020-12-26 22:33
 • #1515: Chương 1515 xem đem nàng cấp có thể2020-12-26 22:33
 • #1516: Chương 1516 thành công liền ý nghĩa thu hoạch2020-12-26 22:34
 • #1517: Chương 1517 thực vật phòng ngự tráo đều sẽ quẹo vào2020-12-26 22:34
 • #1518: Chương 1518 nguyên lai ngươi có ngoại quải2020-12-26 22:34
 • #1519: Chương 1519 có ngoại quải chính là không giống nhau2020-12-26 22:34
 • #1520: Chương 1520 đương nàng vui hỗ trợ dường như2020-12-26 22:34
 • #1521: Chương 1521 hắn tưởng hắn cũng đúng2020-12-26 22:34
 • #1522: Chương 1522 chiến lực đều ở thất cấp trở lên2020-12-26 22:34
 • #1523: Chương 1523 đều không quen này tật xấu2020-12-26 22:34
 • #1524: Chương 1524 ngươi một bên đi2020-12-26 22:34
 • #1525: Chương 1525 nguyên liệu nấu ăn số lượng đủ2020-12-26 22:34
 • #1526: Chương 1526 tác chiến đội đuổi tới thanh diệu tinh2020-12-26 22:34
 • #1527: Chương 1527 làm người không thể quá lòng tham2020-12-26 22:34
 • #1528: Chương 1528 ổn định vững chắc thắng lợi trở về2020-12-26 22:34
 • #1529: Chương 1529 tùy thời chuẩn bị bỏ gánh không làm2020-12-26 22:34
 • #1530: Chương 1530 như thế vừa lúc2020-12-26 22:34
 • #1531: Chương 1531 nghe giống bãi trận2020-12-26 22:35
 • #1532: Chương 1532 ngoài miệng không nói cũng không đại biểu không thèm để ý2020-12-26 22:35
 • #1533: Chương 1533 cái này phương vị nhất lợi hỏa2020-12-26 22:35
 • #1534: Chương 1534 đem người đều lừa dối tới2020-12-26 22:35
 • #1535: Chương 1535 ta trí nhớ nhưng hảo2020-12-26 22:35
 • #1536: Chương 1536 binh nhiều đem thiếu2020-12-26 22:35
 • #1537: Chương 1537 bãi trận2020-12-26 22:35
 • #1538: Chương 1538 chính là Tạc Lô2020-12-26 22:35
 • #1539: Chương 1539 lô đỉnh bay lên tới2020-12-26 22:35
 • #1540: Chương 1540 thấy đủ đi2020-12-26 22:35
 • #1541: Chương 1541 sức chiến đấu2020-12-26 22:35
 • #1542: Chương 1542 nắm chắc liền lớn hơn một chút2020-12-26 22:35
 • #1543: Chương 1543 không thể dẫn vào dị năng2020-12-26 22:35
 • #1544: Chương 1544 không phải công kích tính trận khí2020-12-26 22:35
 • #1545: Chương 1545 bọn họ năng lực chiến đấu2020-12-26 22:36
 • #1546: Chương 1546 kế tiếp trò hay bắt đầu rồi2020-12-26 22:36
 • #1547: Chương 1547 làm không được này sống2020-12-26 22:36
 • #1548: Chương 1548 luyện tập ngoạn ý nhi này làm gì2020-12-26 22:36
 • #1549: Chương 1549 đánh không lại liền chạy2020-12-26 22:36
 • #1550: Chương 1550 nhưng sẽ bảo hộ chính mình từ giữa trường tri thức2020-12-26 22:36
 • #1551: Chương 1551 trời sinh tính cách nàng cũng không có biện pháp2020-12-26 22:36
 • #1552: Chương 1552 mặt khác sáu cá nhân hiệp trợ tác chiến2020-12-26 22:36
 • #1553: Chương 1553 nhân gia cũng sẽ đếm đếm2020-12-26 22:36
 • #1554: Chương 1554 ta còn không hiếm lạ ngươi đâu2020-12-26 22:36
 • #1555: Chương 1555 Thúy Trúc Tinh2020-12-26 22:36
 • #1556: Chương 1556 điểu thú lực công kích quá cường2020-12-26 22:36
 • #1557: Chương 1557 tám người ném bay một con chim thú2020-12-26 22:36
 • #1558: Chương 1558 loài chim dữ thú2020-12-26 22:36
 • #1559: Chương 1559 có kiêng kị chi tâm2020-12-26 22:37
 • #1560: Chương 1560 không muốn làm việc2020-12-26 22:37
 • #1561: Chương 1561 như vậy khá tốt2020-12-26 22:37
 • #1562: Chương 1562 năm màu ma thú gà trống2020-12-26 22:37
 • #1563: Chương 1563 đánh cái chuyển lại hồi Thúy Trúc Tinh2020-12-26 22:37
 • #1564: Chương 1564 này không phải tham tiền là gì2020-12-26 22:37
 • #1565: Chương 1565 cũng là cái đồ tham ăn2020-12-26 22:37
 • #1566: Chương 1566 này liền vậy là đủ rồi2020-12-26 22:37
 • #1567: Chương 1567 chiến đấu không ra lực2020-12-26 22:37
 • #1568: Chương 1568 nhiều nàng liền không hiếm lạ2020-12-26 22:37
 • #1569: Chương 1569 trân quý dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn2020-12-26 22:37
 • #1570: Chương 1570 chọn hiếm lạ chạy nhanh xuống tay đoạt2020-12-26 22:37
 • #1571: Chương 1571 ăn không hết cay cũng đừng ăn2020-12-26 22:37
 • #1572: Chương 1572 không hoa một phân tinh tế tệ2020-12-26 22:37
 • #1573: Chương 1573 làm nhìn là không có khả năng2020-12-26 22:38
 • #1574: Chương 1574 kiếm được nhiều là được2020-12-26 22:38
 • #1575: Chương 1575 nàng lại không thể đánh trận khí2020-12-26 22:38
 • #1576: Chương 1576 giá cả quý thái quá2020-12-26 22:38
 • #1577: Chương 1577 một phen cái muỗng như vậy vội2020-12-26 22:38
 • #1578: Chương 1578 không đáng giá tinh tế tệ2020-12-26 22:38
 • #1579: Chương 1579 cho nàng đưa vật tư tới2020-12-26 22:38
 • #1580: Chương 1580 tình thế liền hoàn toàn không giống nhau2020-12-26 22:38
 • #1581: Chương 1581 kiểu gì trân quý2020-12-26 22:38
 • #1582: Chương 1582 vừa lòng mà về2020-12-26 22:38
 • #1583: Chương 1583 giúp đỡ nhóm lửa nấu cơm2020-12-26 22:38
 • #1584: Chương 1584 năng lượng hỏa cầu2020-12-26 22:38
 • #1585: Chương 1585 cùng chúng nó không giống nhau2020-12-26 22:38
 • #1586: Chương 1586 hồng muỗng sứ2020-12-26 22:38
 • #1587: Chương 1587 chuẩn bị chiến tranh2020-12-26 22:38
 • #1588: Chương 1588 kiếm lời một bút không nhỏ tài phú2020-12-26 22:38
 • #1589: Chương 1589 hai cái tinh cầu dạo chơi2020-12-26 22:39
 • #1590: Chương 1590 không cho ngươi mua2020-12-26 22:39
 • #1591: Chương 1591 này cũng quá nhỏ2020-12-26 22:39
 • #1592: Chương 1592 này lại là cái gì phương thức tác chiến2020-12-26 22:39
 • #1593: Chương 1593 tân phương thức tác chiến2020-12-26 22:39
 • #1594: Chương 1594 hỏa lớn nổ tung chảo2020-12-26 22:39
 • #1595: Chương 1595 liền càng tốt2020-12-26 22:39
 • #1596: Chương 1596 giống nhau kiều dưỡng lớn lên2020-12-26 22:39
 • #1597: Chương 1597 ngươi quản không được2020-12-26 22:39
 • #1598: Chương 1598 như vậy tiểu một con2020-12-26 22:39
 • #1599: Chương 1599 nhưng đầy đủ2020-12-26 22:39
 • #1600: Chương 1600 đánh ra một chuỗi tiểu hỏa cầu2020-12-26 22:39
 • #1601: Chương 1601 đi theo học còn sẽ không2020-12-26 22:40
 • #1602: Chương 1602 ai có kia thời gian rỗi2020-12-26 22:40
 • #1603: Chương 1603 tiền đồ một hồi2020-12-26 22:40
 • #1604: Chương 1604 giơ lên một trận bụi đất2020-12-26 22:40
 • #1605: Chương 1605 làm yêu một phen hảo thủ2020-12-26 22:40
 • #1606: Chương 1606 ăn no căng2020-12-26 22:40
 • #1607: Chương 1607 lại không thân2020-12-26 22:40
 • #1608: Chương 1608 tiểu hỏa cầu2020-12-26 22:40
 • #1609: Chương 1609 xanh biếc tươi tốt cây trúc thụ2020-12-26 22:40
 • #1610: Chương 1610 nàng cũng tới thu thập vật tư2020-12-26 22:40
 • #1611: Chương 1611 cho chính mình gia xuất lực2020-12-26 22:40
 • #1612: Chương 1612 ngẫm lại liền thích ý tĩnh hảo2020-12-26 22:40
 • #1613: Chương 1613 trèo cao2020-12-26 22:40
 • #1614: Chương 1614 ở nhà đều là kiều dưỡng2020-12-26 22:40
 • #1615: Chương 1615 khoản đãi2020-12-26 22:40
 • #1616: Chương 1616 quá quý2020-12-26 22:41
 • #1617: Chương 1617 trúc rượu trái cây2020-12-26 22:41
 • #1618: Chương 1618 được mùa2020-12-26 22:41
 • #1619: Chương 1619 gieo trồng sư cũng bất quá như thế2020-12-26 22:41
 • #1620: Chương 1620 một phen xào rau cái muỗng nơi tay2020-12-26 22:41
 • #1621: Chương 1621 Phỉ Trúc Tinh2020-12-26 22:41
 • #1622: Chương 1622 bổ sung trong nhà nguyên liệu nấu ăn2020-12-26 22:41
 • #1623: Chương 1623 nàng đánh hạ tới2020-12-26 22:41
 • #1624: Chương 1624 kia kêu trương dương2020-12-26 22:41
 • #1625: Chương 1625 không vội ở nhất thời2020-12-26 22:41
 • #1626: Chương 1626 có người bồi nói chuyện phiếm2020-12-26 22:41
 • #1627: Chương 1627 này sống thật tốt2020-12-26 22:41
 • #1628: Chương 1628 nói đến cũng làm giận2020-12-26 22:41
 • #1629: Chương 1629 nấm2020-12-26 22:41
 • #1630: Chương 1630 nhân gia đưa2020-12-26 22:42
 • #1631: Chương 1631 bình tâm tĩnh khí sinh hoạt2020-12-26 22:42
 • #1632: Chương 1632 thổ heo2020-12-26 22:42
 • #1633: Chương 1633 lớn lên mau2020-12-26 22:42
 • #1634: Chương 1634 bán cái hảo2020-12-26 22:42
 • #1635: Chương 1635 giá cả quá quý2020-12-26 22:42
 • #1636: Chương 1636 giá cả quý chính là không giống nhau2020-12-26 22:42
 • #1637: Chương 1637 trù bị2020-12-26 22:42
 • #1638: Chương 1638 vài phần mặt mũi vẫn là phải cho2020-12-26 22:42
 • #1639: Chương 1639 Hứa gia2020-12-26 22:42
 • #1640: Chương 1640 năm thứ nhất 640 chương nàng cũng không nên2020-12-26 22:42
 • #1641: Chương 1641 càng hiếm lạ một ít2020-12-26 22:42
 • #1642: Chương 1642 ngươi đều khó mà nói nàng2020-12-26 22:42
 • #1643: Chương 1643 lợi nhuận lớn đi2020-12-26 22:42
 • #1644: Chương 1644 phân một nửa2020-12-26 22:43
 • #1645: Chương 1645 nàng gì thời điểm đương nãi nãi2020-12-26 22:43
 • #1646: Chương 1646 diễm cái muỗng2020-12-26 22:43
 • #1647: Chương 1647 trước nay đều là muộn thanh phát tài2020-12-26 22:43
 • #1648: Chương 1648 đại gia từng người mạnh khỏe2020-12-26 22:43
 • #1649: Chương 1649 vật tư phong phú2020-12-26 22:43
 • #1650: Chương 1650 như vậy kiều khí2020-12-26 22:43
 • #1651: Chương 1651 dùng sức đoạt2020-12-26 22:43
 • #1652: Chương 1652 tiểu ngọn lửa hô hô2020-12-26 22:43
 • #1653: Chương 1653 nó kêu ta cô2020-12-26 22:43
 • #1654: Chương 1654 có tiểu hỏa cầu là đủ rồi2020-12-26 22:43
 • #1655: Chương 1655 cấp trong nhà kiếm rất nhiều tinh tế tệ2020-12-26 22:43
 • #1656: Chương 1656 cái thìa tử2020-12-26 22:43
 • #1657: Chương 1657 cái muỗng nhóm2020-12-26 22:43
 • #1658: Chương 1658 có người đỏ mắt2020-12-26 22:44
 • #1659: Chương 1659 cái này nàng so người khác lành nghề2020-12-26 22:44
 • #1660: Chương 1660 gả cho cái có năng lực nam nhân càng tùy hứng2020-12-26 22:44
 • #1661: Chương 1661 dinh dưỡng giá trị lược cao2020-12-26 22:44
 • #1662: Chương 1662 nàng lại không hiếm lạ2020-12-26 22:44
 • #1663: Chương 1663 cái này mùa thu nước mưa đầy đủ2020-12-26 22:44
 • #1664: Chương 1664 mang theo một chuỗi tiểu hỏa cầu2020-12-26 22:44
 • #1665: Chương 1665 khí cười2020-12-26 22:44
 • #1666: Chương 1666 trồng trọt2020-12-26 22:44
 • #1667: Chương 1667 bàn tay đại cái muỗng2020-12-26 22:44
 • #1668: Chương 1668 nhiều thu hoạch một ít2020-12-26 22:44
 • #1669: Chương 1669 này đều tạc một mảnh2020-12-26 22:44
 • #1670: Chương 1670 tạc một mảnh hảo a2020-12-26 22:45
 • #1671: Chương 1671 tạc hôn mê một lần còn chưa đủ2020-12-26 22:45
 • #1672: Chương 1672 càng cay càng tốt2020-12-26 22:45
 • #1673: Chương 1673 liền thành công2020-12-26 22:45
 • #1674: Chương 1674 mở ra gieo trồng hình thức2020-12-26 22:45
 • #1675: Chương 1675 cũng làm dị thú ma thú vựng một vựng2020-12-26 22:45
 • #1676: Chương 1676 ai kêu cũng không đi2020-12-26 22:45
 • #1677: Chương 1677 đủ có thể2020-12-26 22:45
 • #1678: Chương 1678 nữ nhân hài tử tề ra trận2020-12-26 22:45
 • #1679: Chương 1679 liền không phải kia khối liêu2020-12-26 22:45
 • #1680: Chương 1680 còn nhỏ tâm nhãn đâu2020-12-26 22:45
 • #1681: Chương 1681 ngươi cho ta nói chơi đâu2020-12-26 22:45
 • #1682: Chương 1682 nhân gia chướng mắt ngươi2020-12-26 22:45
 • #1683: Chương 1683 Đế Tinh hảo2020-12-26 22:46
 • #1684: Chương 1684 nhìn liền tới khí2020-12-26 22:46
 • #1685: Chương 1685 này sống không phải văn gia tiểu hỏa cầu làm2020-12-26 22:46
 • #1686: Chương 1686 đây là cái muỗng sao2020-12-26 22:46
 • #1687: Chương 1687 lại một cái tiền đồ2020-12-26 22:46
 • #1688: Chương 1688 cái muỗng nhóm quá nhận người hiếm lạ2020-12-26 22:46
 • #1689: Chương 1689 tâm nhãn quá nhiều2020-12-26 22:46
 • #1690: Chương 1690 một cái cũng chưa coi trọng2020-12-26 22:46
 • #1691: Chương 1691 tin nàng tà2020-12-26 22:46
 • #1692: Chương 1692 cam cái muỗng ngươi thật tốt2020-12-26 22:46
 • #1693: Chương 1693 không hiếm lạ2020-12-26 22:46
 • #1694: Chương 1694 không cho người bạch xuất lực2020-12-26 22:46
 • #1695: Chương 1695 muộn thanh phát tài hảo2020-12-26 22:46
 • #1696: Chương 1696 ta hành đát2020-12-26 22:46
 • #1697: Chương 1697 cam cái muỗng làm2020-12-26 22:47
 • #1698: Chương 1698 thích màu sắc rực rỡ2020-12-26 22:47
 • #1699: Chương 1699 ngươi cũng thật có khả năng2020-12-26 22:47
 • #1700: Chương 1700 Quý Phi heo toàn thân là bảo2020-12-26 22:47
 • #1701: Chương 1701 như vậy cũng hảo2020-12-26 22:47
 • #1702: Chương 1702 rừng trúc2020-12-26 22:47
 • #1703: Chương 1703 tìm mỏ2020-12-26 22:47
 • #1704: Chương 1704 năng lực2020-12-26 22:47
 • #1705: Chương 1705 suy nghĩ nhiều đều là hy vọng xa vời2020-12-26 22:47
 • #1706: Chương 1706 ẩn chứa đại lượng năng lượng Xích Phỉ Thạch2020-12-26 22:47
 • #1707: Chương 1707 thiên nhiên cao cấp Xích Phỉ Thạch2020-12-26 22:47
 • #1708: Chương 1708 ai sẽ như vậy nhàn2020-12-26 22:48
 • #1709: Chương 1709 cần thiết dùng hống2020-12-26 22:48
 • #1710: Chương 1710 ném mấy cái tiểu hỏa cầu2020-12-26 22:48
 • #1711: Chương 1711 lần này không nói không vui2020-12-26 22:48
 • #1712: Chương 1712 nàng liền không đi2020-12-26 22:48
 • #1713: Chương 1713 đừng đãi ở ta nơi này2020-12-26 22:48
 • #1714: Chương 1714 cũng biết bích phỉ thạch là thứ tốt2020-12-26 22:48
 • #1715: Chương 1715 nàng vội vàng đâu2020-12-26 22:48
 • #1716: Chương 1716 học được muộn thanh phát tài2020-12-26 22:48
 • #1717: Chương 1717 sủng cái muỗng2020-12-26 22:48
 • #1718: Chương 1718 bích phỉ thạch cái đại lại đẹp2020-12-26 22:48
 • #1719: Chương 1719 dám bỏ gánh thử xem2020-12-26 22:48
 • #1720: Chương 1720 nhân gia chỉ vào sinh hài tử2020-12-26 22:48
 • #1721: Chương 1721 sẽ không bủn xỉn một cái đầu bếp2020-12-26 22:48
 • #1722: Chương 1722 ngươi không khai phi thuyền cày ruộng là được2020-12-26 22:49
 • #1723: Chương 1723 tướng tài2020-12-26 22:49
 • #1724: Chương 1724 tiểu cái cuốc nhưng hảo sử2020-12-26 22:49
 • #1725: Chương 1725 không đếm2020-12-26 22:49
 • #1726: Chương 1726 ôm đi rồi2020-12-26 22:49
 • #1727: Chương 1727 keo kiệt không được2020-12-26 22:49
 • #1728: Chương 1728 liền thích tìm thứ tốt2020-12-26 22:49
 • #1729: Chương 1729 hắn người này tinh2020-12-26 22:49
 • #1730: Chương 1730 một cái phản ứng nàng đều không có2020-12-26 22:49
 • #1731: Chương 1731 ai cướp được là ai2020-12-26 22:49
 • #1732: Chương 1732 không phải thân sinh2020-12-26 22:49
 • #1733: Chương 1733 mọi người đều giống nhau2020-12-26 22:49
 • #1734: Chương 1734 nhân gia có2020-12-26 22:49
 • #1735: Chương 1735 này hai khen ngược2020-12-26 22:49
 • #1736: Chương 1736 trận khí linh tính có thể oai thành như vậy2020-12-26 22:50
 • #1737: Chương 1737 đương ai sẽ không2020-12-26 22:50
 • #1738: Chương 1738 loại nhỏ xa hoa quân dụng phi thuyền2020-12-26 22:50
 • #1739: Chương 1739 mỗi lần đều nói vô ích2020-12-26 22:50
 • #1740: Chương 1740 cùng chỉ tiểu trư dường như2020-12-26 22:50
 • #1741: Chương 1741 đều là cấp bậc cao2020-12-26 22:50
 • #1742: Chương 1742 cũng là hiếm lạ2020-12-26 22:50
 • #1743: Chương 1743 nàng người này nói chuyện giữ lời2020-12-26 22:50
 • #1744: Chương 1744 liền ngóng trông có kinh hỉ2020-12-26 22:50
 • #1745: Chương 1745 chu hưng nướng2020-12-26 22:50
 • #1746: Chương 1746 đóng quân mà2020-12-26 22:50
 • #1747: Chương 1747 bất quá như vậy2020-12-26 22:50
 • #1748: Chương 1748 ai thấy ai đỏ mắt2020-12-26 22:50
 • #1749: Chương 1749 vận khí tốt như vậy2020-12-26 22:50
 • #1750: Chương 1750 không làm2020-12-26 22:51
 • #1751: Chương 1751 đoàn đi đoàn đi liền viên2020-12-26 22:51
 • #1752: Chương 1752 chính là không cho nàng ăn2020-12-26 22:51
 • #1753: Chương 1753 thổ heo2020-12-26 22:51
 • #1754: Chương 1754 như thế nào liền như vậy làm giận đâu2020-12-26 22:51
 • #1755: Chương 1755 trận khí công năng2020-12-26 22:51
 • #1756: Chương 1756 tổ đội2020-12-26 22:51
 • #1757: Chương 1757 án binh bất động2020-12-26 22:51
 • #1758: Chương 1758 diễm cái muỗng ra ngựa2020-12-26 22:51
 • #1759: Chương 1759 trận bàn trận khí thêm vào2020-12-26 22:51
 • #1760: Chương 1760 trận khí công năng2020-12-26 22:51
 • #1761: Chương 1761 cái này hảo2020-12-26 22:51
 • #1762: Chương 1762 sẽ quẹo vào trận khí2020-12-26 22:51
 • #1763: Chương 1763 này thật đúng là nhàn2020-12-26 22:51
 • #1764: Chương 1764 đây là muốn phi chỗ nào đi2020-12-26 22:51
 • #1765: Chương 1765 mũ phượng còn có thể bộ điểu2020-12-26 22:51
 • #1766: Chương 1766 trận khí ở trang bị trung được hoan nghênh nhất2020-12-26 22:52
 • #1767: Chương 1767 nhiều một phần thu vào2020-12-26 22:52
 • #1768: Chương 1768 tự tin đủ2020-12-26 22:52
 • #1769: Chương 1769 thiên phú năng lực2020-12-26 22:52
 • #1770: Chương 1770 cao cấp lôi hệ linh thực2020-12-26 22:52
 • #1771: Chương 1771 đệ nhất ngàn 811 hoàng gia không kém tinh tế tệ2020-12-26 22:52
 • #1772: Chương 1772 cái này hảo2020-12-26 22:52
 • #1773: Chương 1773 tiểu trư thú2020-12-26 22:52
 • #1774: Chương 1774 chiến đấu2020-12-26 22:52
 • #1775: Chương 1775 phát huy tới rồi nhất định cảnh giới2020-12-26 22:52
 • #1776: Chương 1776 kén ăn không ở đóng quân mà2020-12-26 22:52
 • #1777: Chương 1777 khai tiểu táo cũng không phải không được2020-12-26 22:52
 • #1778: Chương 1778 dinh dưỡng giá trị2020-12-26 22:52
 • #1779: Chương 1779 đệ nhất bút mua bán2020-12-26 22:52
 • #1780: Chương 1780 nàng có dám suy nghĩ2020-12-26 22:52
 • #1781: Chương 1781 không nghĩ muốn2020-12-26 22:52
 • #1782: Chương 1782 cái thìa tử là cái phúc hắc2020-12-26 22:53
 • #1783: Chương 1783 mua nguyên liệu nấu ăn2020-12-26 22:53
 • #1784: Chương 1784 quý ai mua2020-12-26 22:53
 • #1785: Chương 1785 tưởng mua2020-12-26 22:53
 • #1786: Chương 1786 vận khí tốt không lời gì để nói2020-12-26 22:53
 • #1787: Chương 1787 đã có thể quý2020-12-26 22:53
 • #1788: Chương 1788 kiếm lời không ít2020-12-26 22:53
 • #1789: Chương 1789 đoạt một phen khai linh trí cái muỗng2020-12-26 22:53
 • #1790: Chương 1790 chiến lực cường hãn2020-12-26 22:53
 • #1791: Chương 1791 mới không đi2020-12-26 22:53
 • #1792: Chương 1792 không hiếm lạ kê điểu2020-12-26 22:53
 • #1793: Chương 1793 chiến lực tăng lên2020-12-26 22:53
 • #1794: Chương 1794 không hảo tùy hứng2020-12-26 22:53
 • #1795: Chương 1795 chiến lực thăng cấp2020-12-26 22:53
 • #1796: Chương 1796 này khai linh trí phương hướng thiên không biên2020-12-26 22:54
 • #1797: Chương 1797 ta cho ngươi gia sản hài tử2020-12-26 22:54
 • #1798: Chương 1798 không biết còn tưởng rằng là Quý Phi heo tiểu kim cầu2020-12-26 22:54
 • #1799: Chương 1799 có thể loại thành cái dạng gì còn khó mà nói2020-12-26 22:54
 • #1800: Chương 1800 văn gia tiểu hỏa cầu thượng2020-12-26 22:54
 • #1801: Chương 1801 sang quý dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn2020-12-26 22:54
 • #1802: Chương 1802 sấn tuổi trẻ tìm cái có năng lực2020-12-26 22:54
 • #1803: Chương 1803 chính mình cái đi phơi nắng2020-12-26 22:54
 • #1804: Chương 1804 cái này mùa đông còn trường đâu2020-12-26 22:54
 • #1805: Chương 1805 một chút đều không keo kiệt2020-12-26 22:54
 • #1806: Chương 1806 đây chính là thứ tốt2020-12-26 22:54
 • #1807: Chương 1807 gieo trồng nghiệp hưng thịnh lên2020-12-26 22:54
 • #1808: Chương 1808 trộn lẫn thổ dược tra hôi2020-12-26 22:54
 • #1809: Chương 1809 đuổi kịp ngũ cấp dị thú2020-12-26 22:54
 • #1810: Chương 1810 địa vị không thể so dòng chính2020-12-26 22:54
 • #1811: Chương 1811 cùng cam cái muỗng một cái đức hạnh2020-12-26 22:55
 • #1812: Chương 1812 dưỡng chỉ tiểu thổ heo chơi cũng đúng2020-12-26 22:55
 • #1813: Chương 1813 kéo một túi lá cây cỏ dại trở về2020-12-26 22:55
 • #1814: Chương 1814 dị thú trướng giới2020-12-26 22:55
 • #1815: Chương 1815 không hảo nặng bên này nhẹ bên kia2020-12-26 22:55
 • #1816: Chương 1816 hai cây bát cấp tham thảo2020-12-26 22:55
 • #1817: Chương 1817 mang hài tử tặng lễ2020-12-26 22:55
 • #1818: Chương 1818 có tinh tế tệ cũng mua không được2020-12-26 22:55
 • #1819: Chương 1819 nguyên liệu nấu ăn nhiều hiếm lạ2020-12-26 22:55
 • #1820: Chương 1820 quá quý2020-12-26 22:55
 • #1821: Chương 1821 thu lễ tặng lễ nhật tử2020-12-26 22:55
 • #1822: Chương 1822 năng lực cá nhân rất mạnh2020-12-26 22:55
 • #1823: Chương 1823 thiệt tình không gì dùng2020-12-26 22:55
 • #1824: Chương 1824 chơi lên liền không về nhà2020-12-26 22:55
 • #1825: Chương 1825 đến một bên đi chơi2020-12-26 22:56
 • #1826: Chương 1826 ta muốn ở nhà giữ nhà2020-12-26 22:56
 • #1827: Chương 1827 có tâm cơ2020-12-26 22:56
 • #1828: Chương 1828 đồ tham ăn đều là quán ra tới2020-12-26 22:56
 • #1829: Chương 1829 có ta đâu2020-12-26 22:56
 • #1830: Chương 1830 không tiền đồ2020-12-26 22:56
 • #1831: Chương 1831 có thể xuất lực liền xuất lực2020-12-26 22:56
 • #1832: Chương 1832 người trong nhà cũng quán nàng2020-12-26 22:56
 • #1833: Chương 1833 cầm ngột sơn2020-12-26 22:56
 • #1834: Chương 1834 viêm vịt thú2020-12-26 22:56
 • #1835: Chương 1835 liền đánh nó2020-12-26 22:56
 • #1836: Chương 1836 thần kỳ ngang hàng2020-12-26 22:56
 • #1837: Chương 1837 dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn quá trân quý2020-12-26 22:56
 • #1838: Chương 1838 như vậy thực hảo2020-12-26 22:56
 • #1839: Chương 1839 công mẫu nhìn không ra tới2020-12-26 22:57
 • #1840: Chương 1840 đệ nhất ngàn 880 xúi giục2020-12-26 22:57
 • #1841: Chương 1841 thích giấu nghề2020-12-26 22:57
 • #1842: Chương 1842 nhị cấp dị thú2020-12-26 22:57
 • #1843: Chương 1843 ngươi không thể nói nàng không hợp đàn2020-12-26 22:57
 • #1844: Chương 1844 cũng là một bút tiền thu2020-12-26 22:57
 • #1845: Chương 1845 nàng không cần phải ăn người ta2020-12-26 22:57
 • #1846: Chương 1846 lời này nói cùng thật sự dường như2020-12-26 22:57
 • #1847: Chương 1847 vẫn là đem người đặt ở bên người nhất yên tâm2020-12-26 22:57
 • #1848: Chương 1848 nghe được ăn đến so với ai khác đều cơ linh2020-12-26 22:57
 • #1849: Chương 1849 nướng hoàng tinh2020-12-26 22:57
 • #1850: Chương 1850 trân quý cây ăn quả2020-12-26 22:57
 • #1851: Chương 1851 sẽ đát2020-12-26 22:57
 • #1852: Chương 1852 chu hưng bảo2020-12-26 22:57
 • #1853: Chương 1853 thật đát2020-12-26 22:58
 • #1854: Chương 1854 không nhất định có hiệu quả2020-12-26 22:58
 • #1855: Chương 1855 đoạt xuống dưới2020-12-26 22:58
 • #1856: Chương 1856 đại bổ dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn2020-12-26 22:58
 • #1857: Chương 1857 đánh tiểu liền có chủ ý2020-12-26 22:58
 • #1858: Chương 1858 diễm cái muỗng2020-12-26 22:58
 • #1859: Chương 1859 nàng liền thích nói chuyện phiếm2020-12-26 22:58
 • #1860: Chương 1860 tác chiến đội một phần trợ lực2020-12-26 22:58
 • #1861: Chương 1861 thiên phú nhân tài2020-12-26 22:58
 • #1862: Chương 1862 không nhúc nhích lực2020-12-26 22:58
 • #1863: Chương 1863 đều không hi đến phản ứng nàng2020-12-26 22:58
 • #1864: Chương 1864 diễm cái muỗng nó cô2020-12-26 22:58
 • #1865: Chương 1865 này đem cái muỗng tham tiền2020-12-26 22:58
 • #1866: Chương 1866 một phen một phen đều là bảo2020-12-26 22:58
 • #1867: Chương 1867 chiến bào lực phòng ngự rất mạnh2020-12-26 22:59
 • #1868: Chương 1868 tám đem khai linh trí cái muỗng2020-12-26 22:59
 • #1869: Chương 1869 nhân gia có quyền có là có năng lực2020-12-26 22:59
 • #1870: Chương 1870 cao điệu2020-12-26 22:59
 • #1871: Chương 1871 đoạt trận bàn2020-12-26 22:59
 • #1872: Chương 1872 địch bất động ta bất động2020-12-26 22:59
 • #1873: Chương 1873 cũng tới một cái địch bất động ta bất động2020-12-26 22:59
 • #1874: Chương 1874 đánh nhau đều không còn dùng được2020-12-26 22:59
 • #1875: Chương 1875 cảm thấy thực huyền huyễn2020-12-26 22:59
 • #1876: Chương 1876 nó đều là nó cô2020-12-26 22:59
 • #1877: Chương 1877 cái muỗng phải về Phỉ Trúc Tinh2020-12-26 22:59
 • #1878: Chương 1878 trong lòng hiểu rõ2020-12-26 22:59
 • #1879: Chương 1879 không thể như vậy quán hài tử2020-12-26 22:59
 • #1880: Chương 1880 đều là đại hình dị thú2020-12-26 22:59
 • #1881: Chương 1881 trực tiếp bỏ gánh không làm2020-12-26 22:59
 • #1882: Chương 1882 liền chưa thấy qua như vậy học sinh2020-12-26 23:00
 • #1883: Chương 1883 chiến dật2020-12-26 23:00
 • #1884: Chương 1884 đi dạo liền có ăn ngon2020-12-26 23:00
 • #1885: Chương 1885 liền không cần nàng2020-12-26 23:00
 • #1886: Chương 1886 thiên phú năng lực không cần2020-12-26 23:00
 • #1887: Chương 1887 đương năng lượng mộc tốt nhất2020-12-26 23:00
 • #1888: Chương 1888 hạn lượng bản chạy xe thể thao2020-12-26 23:00
 • #1889: Chương 1889 trước nay đều không chơi hư2020-12-26 23:00
 • #1890: Chương 1890 một phen rau dại ai hiếm lạ2020-12-26 23:00
 • #1891: Chương 1891 đều không phải trận khí2020-12-26 23:00
 • #1892: Chương 1892 căng bãi2020-12-26 23:00
 • #1893: Chương 1893 lại hồi cầm ngột sơn2020-12-26 23:00
 • #1894: Chương 1894 thu thập vật tư2020-12-26 23:00
 • #1895: Chương 1895 ta không quen2020-12-26 23:00
 • #1896: Chương 1896 đoạt vật tư2020-12-26 23:00
 • #1897: Chương 1897 có tinh tế tệ đều mua không được2020-12-26 23:01
 • #1898: Chương 1898 một đám tinh đâu2020-12-26 23:01
 • #1899: Chương 1899 cấp la thượng giáo kinh hỉ2020-12-26 23:01
 • #1900: Chương 1900 là một môn kỹ năng2020-12-26 23:01
 • #1901: Chương 1901 mặt khác đừng nghĩ2020-12-26 23:01
 • #1902: Chương 1902 mười chín chỉ2020-12-26 23:01
 • #1903: Chương 1903 tổng so ngươi không có cường2020-12-26 23:01
 • #1904: Chương 1904 còn tính công bằng2020-12-26 23:01
 • #1905: Chương 1905 kết thúc nhiệm vụ2020-12-26 23:01
 • #1906: Chương 1906 không thấy thượng mắt2020-12-26 23:01
 • #1907: Chương 1907 tác chiến đội thu hoạch2020-12-26 23:01
 • #1908: Chương 1908 có lẽ sẽ có kinh hỉ2020-12-26 23:01
 • #1909: Chương 1909 nàng không cần thiết sung hào phóng2020-12-26 23:01
 • #1910: Chương 1910 đem người sủy trong lòng ngực hảo2020-12-26 23:02
 • #1911: Chương 1911 núi rừng địa hình2020-12-26 23:02
 • #1912: Chương 1912 như vậy có thể2020-12-26 23:02
 • #1913: Chương 1913 thu hoạch2020-12-26 23:02
 • #1914: Chương 1914 như vậy cũng khá tốt2020-12-26 23:02
 • #1915: Chương 1915 này không phải thực hảo2020-12-26 23:02
 • #1916: Chương 1916 liền không2020-12-26 23:02
 • #1917: Chương 1917 phải dùng thứ tốt bổ đát2020-12-26 23:02
 • #1918: Chương 1918 liền rất cấp lực2020-12-26 23:02
 • #1919: Chương 1919 thượng tướng cũng là bất công nha2020-12-26 23:02
 • #1920: Chương 1920 văn gia tiểu hỏa cầu là hỏa hệ2020-12-26 23:02
 • #1921: Chương 1921 cho mọi người một kinh hỉ2020-12-26 23:02
 • #1922: Chương 1922 đoạt thổ heo2020-12-26 23:03
 • #1923: Chương 1923 đưa thổ heo2020-12-26 23:03
 • #1924: Chương 1924 đem thứ tốt đưa người khác2020-12-26 23:03
 • #1925: Chương 1925 càng thổi càng không biên2020-12-26 23:03
 • #1926: Chương 1926 hoa cây ăn quả2020-12-26 23:03
 • #1927: Chương 1927 này tâm nhãn2020-12-26 23:03
 • #1928: Chương 1928 cái muỗng cũng bất công2020-12-26 23:03
 • #1929: Chương 1929 cũng thật hành2020-12-26 23:03
 • #1930: Chương 1930 không hỗ trợ còn không đi2020-12-26 23:03
 • #1931: Chương 1931 chu hưng nướng2020-12-26 23:03
 • #1932: Chương 1932 thổ heo đều ăn thượng2020-12-26 23:03
 • #1933: Chương 1933 tôn sư trọng đạo2020-12-26 23:03
 • #1934: Chương 1934 thiên phú năng lực2020-12-26 23:03
 • #1935: Chương 1935 đều không giống nhau2020-12-26 23:03
 • #1936: Chương 1936 nàng vẫn là mệt2020-12-26 23:03
 • #1937: Chương 1937 chính mình cân nhắc đi2020-12-26 23:04
 • #1938: Chương 1938 tặng không kia mới kêu không quý2020-12-26 23:04
 • #1939: Chương 1939 lửa đỏ cùng năng lượng2020-12-26 23:04
 • #1940: Chương 1940 đây là lại từ bỏ2020-12-26 23:04
 • #1941: Chương 1941 Tần Tụy2020-12-26 23:04
 • #1942: Chương 1942 tụ hội2020-12-26 23:04
 • #1943: Chương 1943 nịnh bợ2020-12-26 23:04
 • #1944: Chương 1944 thiếu tướng gia2020-12-26 23:04
 • #1945: Chương 1945 chính là tới chơi2020-12-26 23:04
 • #1946: Chương 1946 tính lãnh thiếu tướng2020-12-26 23:04
 • #1947: Chương 1947 càng nhiều càng tốt2020-12-26 23:04
 • #1948: Chương 1948 miệng nàng nhàn rỗi không được2020-12-26 23:04
 • #1949: Chương 1949 nàng nhưng sạch sẽ2020-12-26 23:04
 • #1950: Chương 1950 nàng hiện tại nhưng cao hứng2020-12-26 23:04
 • #1951: Chương 1951 nàng chính mình đều cảm thấy băn khoăn2020-12-26 23:05
 • #1952: Chương 1952 luôn muốn đem người nhà hộ ở cánh chim hạ2020-12-26 23:05
 • #1953: Chương 1953 trang bị cùng tài nguyên2020-12-26 23:05
 • #1954: Chương 1954 phủng ở lòng bàn tay sủng2020-12-26 23:05
 • #1955: Chương 1955 nàng nhìn đau đầu2020-12-26 23:05
 • #1956: Chương 1956 có dựa vào2020-12-26 23:05
 • #1957: Chương 1957 không kia thực lực2020-12-26 23:05
 • #1958: Chương 1958 nàng cũng tưởng2020-12-26 23:05
 • #1959: Chương 1959 đến thanh diệu tinh2020-12-26 23:05
 • #1960: Chương 1960 so nữ nhân càng tốt hơn2020-12-26 23:05
 • #1961: Chương 1961 đều hướng bầu trời xem2020-12-26 23:05
 • #1962: Chương 1962 đất đều quát một tầng2020-12-26 23:05
 • #1963: Chương 1963 ngươi nói làm giận không làm giận2020-12-26 23:05
 • #1964: Chương 1964 năm màu dị thú2020-12-26 23:06
 • #1965: Chương 1965 cũng là như thế2020-12-26 23:06
 • #1966: Chương 1966 một cái kình khí nàng2020-12-26 23:06
 • #1967: Chương 1967 bộ trụ một con gà rừng2020-12-26 23:06
 • #1968: Chương 1968 liền như vậy thiếu tâm nhãn2020-12-26 23:06
 • #1969: Chương 1969 xả xa2020-12-26 23:06
 • #1970: Chương 1970 này cũng đúng2020-12-26 23:06
 • #1971: Chương 1971 cướp hỗ trợ2020-12-26 23:06
 • #1972: Chương 1972 đứa nhỏ này nhạc choáng váng2020-12-26 23:06
 • #1973: Chương 1973 hắn đều sốt ruột chờ2020-12-26 23:06
 • #1974: Chương 1974 đến hống2020-12-26 23:06
 • #1975: Chương 1975 nàng không cho cũng liền cứ như vậy2020-12-26 23:06
 • #1976: Chương 1976 bực này thu hoạch ngoài ý muốn2020-12-26 23:06
 • #1977: Chương 1977 cuối cùng có tiền thu2020-12-26 23:06
 • #1978: Chương 1978 làm nũng tìm không thấy tra2020-12-26 23:07
 • #1979: Chương 1979 Thang Thiệu2020-12-26 23:07
 • #1980: Chương 1980 tài nguyên thực lực2020-12-26 23:07
 • #1981: Chương 1981 hắn vẫn là có thể thỏa mãn2020-12-26 23:07
 • #1982: Chương 1982 càng tới thần2020-12-26 23:07
 • #1983: Chương 1983 không cần nàng liền hảo2020-12-26 23:07
 • #1984: Chương 1984 đều là thiên phú nhân tài2021-01-09 19:17
 • #1985: Chương 1985 nhưng xem như tìm được một cái cùng nàng nói chuyện phiếm2021-01-09 19:18
 • #1986: Chương 1986 nàng muốn2021-01-09 19:18
 • #1987: Chương 1987 làm ngươi miệng không nhàn rỗi2021-01-09 19:18
 • #1988: Chương 1988 như vậy sủng thê tử2021-01-09 19:19
 • #1989: Chương 1989 tám đại thuộc tính đầy đủ hết2021-01-09 19:19
 • #1990: Chương 1990 càng quá sức2021-01-09 19:19
 • #1991: Chương 1991 người này nhưng quá xấu rồi2021-01-09 19:20
 • #1992: Chương 1992 phần lớn không có dị năng2021-01-09 19:20
 • #1993: Chương 1993 chu hưng mão2021-01-09 19:20
 • #1994: Chương 1994 năm màu dị thú2021-01-09 19:21
 • #1995: Chương 1995 còn nhịn qua nhật tử2021-01-09 19:21
 • #1996: Chương 1996 này chủ đến hống2021-01-09 19:22
 • #1997: Chương 1997 không chịu ngồi yên2021-01-09 19:22
 • #1998: Chương 1998 được mùa2021-01-09 19:22
 • #1999: Chương 1999 hồi nướng hoàng tinh2021-01-09 19:23
 • #2000: Chương 2000 vội khí thế ngất trời2021-01-09 19:23
 • #2001: Chương 2001 nướng2021-01-09 19:23
 • #2002: Chương 2002 chỉ vào thiên phú năng lực dưỡng gia2021-01-09 19:24
 • #2003: Chương 2003 ăn no căng2021-01-09 19:24
 • #2004: Chương 2004 tài nguyên dự trữ2021-01-09 19:24
 • #2005: Chương 2005 đều công việc lu bù lên2021-01-09 19:25
 • #2006: Chương 2006 thành hiếm lạ đồ vật2021-01-09 19:25
 • #2007: Chương 2007 quá keo kiệt2021-01-09 19:25
 • #2008: Chương 2008 thực hảo2021-01-09 19:26
 • #2009: Chương 2009 lại mắng một câu2021-01-09 19:26
 • #2010: Chương 2010 ngươi cũng muốn2021-01-09 19:26
 • #2011: Chương 2011 nghĩ không ra2021-01-09 19:27
 • #2012: Chương 2012 bị quán không cái bộ dáng2021-01-09 19:27
 • #2013: Chương 2013 sẽ không cấp gia tộc2021-01-09 19:27
 • #2014: Chương 2014 bích phỉ thạch2021-01-09 19:28
 • #2015: Chương 2015 cái loại này nàng chướng mắt2021-01-09 19:28
 • #2016: Chương 2016 xích diễm thạch2021-01-09 19:29
 • #2017: Chương 2017 luyện một lò tạc một lò2021-01-09 19:29
 • #2018: Chương 2018 đều Tạc Lô2021-01-09 19:29
 • #2019: Chương 2019 xếp hàng2021-01-09 19:30
 • #2020: Chương 2020 nàng cũng không phải là ăn khí tra2021-01-09 19:30
 • #2021: Chương 2021 khí nhân gia2021-01-09 19:30
 • #2022: Chương 2022 nhân tâm đều là thiên2021-01-09 19:31
 • #2023: Chương 2023 không bạch muốn ngươi2021-01-15 00:10
 • #2024: Chương 2024 nàng không để mình bị đẩy vòng vòng2021-01-15 00:10
 • #2025: Chương 2025 mệt2021-01-15 17:28
 • #2026: Chương 2026 miệng nói đều là hư2021-01-15 17:28
 • #2027: Chương 2027 ngươi đừng tìm tra2021-01-15 17:28
 • #2028: Chương 2028 trợ lực2021-01-27 03:11
 • #2029: Chương 2029 chính mình cân nhắc2021-01-27 03:12
 • #2030: Chương 2030 như vậy tiểu nhân cũng đúng2021-01-27 03:12
 • #2031: Chương 2031 cũng không biết muốn tức chết ai2021-01-27 03:12
 • #2032: Chương 2032 lừa dối ngươi đâu2021-01-27 03:12
 • #2033: Chương 2033 gì cũng đều không hiểu2021-01-27 03:12
 • #2034: Chương 2033 Tạc Lô2021-01-27 03:13
 • #2035: Chương 2034 ngươi như thế nào lại tạc2021-01-27 03:13
 • #2036: Chương 2035 Hỏa Diễm Thảo2021-01-27 03:13
 • #2037: Chương 2036 không Tạc Lô2021-01-27 03:13
 • #2038: Chương 2037 này đương mẹ nó tâm cũng thật đại2021-01-27 03:13
 • #2039: Chương 2038 đại gia hữu tâm vô lực2021-01-27 03:14
 • #2040: Chương 2039 tài nguyên cùng trang bị2021-01-27 03:14
 • #2041: Chương 2040 cái thứ nhất liền bỏ gánh không làm2021-01-27 03:14
 • #2042: Chương 2041 ngươi dị năng ngươi hiểu rõ2021-01-27 03:14
 • #2043: Chương 2043 nhưng xem như thành công2021-01-27 03:14
 • #2044: Chương 2044 tất cả đều là hỏa thuộc tính2021-01-27 03:15
 • #2045: Chương 2045 ghen ghét đôi mắt đều đỏ2021-01-27 03:15
 • #2046: Chương 2046 có người xuất đầu2021-01-27 03:15
 • #2047: Chương 2047 lấy hay bỏ2021-01-27 03:15
 • #2048: Chương 2048 tác chiến đội tới rồi2021-01-27 03:15
 • #2049: Chương 2049 ngũ cái muỗng muốn giết bằng được2021-01-28 04:56
 • #2050: Chương 2050 ta cùng ngươi cùng nhau giết bằng được2021-01-28 04:56
 • #2051: Chương 2051 tiểu sọt trận khí2021-01-28 04:57
 • #2052: Chương 2052 đây là muốn quậy kiểu gì2021-01-28 04:57
 • #2053: Chương 2053 nghỉ một lát liền đi rồi2021-01-28 20:07
 • #2054: Chương 2054 không ăn khí2021-01-28 20:07
 • #2055: Chương 2055 trận khí đều có tính tình2021-11-17 02:48
 • #2056: Chương 2056 mọi người đều giống nhau2021-11-17 02:48
 • #2057: Chương 2057 tọa trấn nham thạch sơn2021-11-17 02:48
 • #2058: Chương 2058 viện binh2021-11-17 02:48
 • #2059: Chương 2059 bất công thiên không biên2021-11-17 02:48
 • #2060: Chương 2060 nàng nhưng không thời gian rỗi tạc lò2021-11-17 02:49
 • #2061: Chương 2061 này hai đám người hiện tại nhưng quý giá2021-11-17 02:49
 • #2062: Chương 2062 không lừa dối ngươi2021-11-17 02:49
 • #2063: Chương 2063 hứa gia hài tử2021-11-17 02:49
 • #2064: Chương 2064 nắm giữ hỏa hậu2021-11-17 02:49
 • #2065: Chương 2065 chiến đấu2021-11-17 02:49
 • #2066: Chương 2066 lại bỏ gánh2021-11-17 02:49
 • #2067: Chương 2067 lô đỉnh còn không có tạc2021-11-17 02:50
 • #2068: Chương 2068 này một lò thành công2021-11-17 02:50
 • #2069: Chương 2069 như thế nào liền như vậy có thể đâu2021-11-17 02:50
 • #2070: Chương 2070 cũng chưa mắt thấy2021-11-17 02:50
 • #2071: Chương 2071 liền dùng đại2021-11-17 02:50
 • #2072: Chương 2072 luyện dược đỉnh2021-11-17 02:50
 • #2073: Chương 2073 hỏa hệ2021-11-17 02:50
 • #2074: Chương 2074 linh dược phẩm cấp2021-11-17 02:51
 • #2075: Chương 2075 dị năng hỏa2021-11-17 02:51
 • #2076: Chương 2076 sao may mắn như vậy đâu2021-11-17 02:51
 • #2077: Chương 2077 mượn lô đỉnh2021-11-17 02:51
 • #2078: Chương 2078 không để mình bị đẩy vòng vòng2021-11-17 02:51
 • #2079: Chương 2079 không làm chủ được2021-11-17 02:51
 • #2080: Chương 2080 hợp lực xuất kích2021-11-17 02:52
 • #2081: Chương 2081 miệng thực ngọt2021-11-17 02:52
 • #2082: Chương 2082 học hắn cái một hai năm cũng không thấy đến sẽ thành công2021-11-17 02:52
 • #2083: Chương 2083 nàng đầu óc nhưng hảo sử2021-11-17 02:52
 • #2084: Chương 2084 còn phải hống2021-11-17 02:52
 • #2085: Chương 2085 hiếm lạ vật2021-11-17 02:53
 • #2086: Chương 2086 ngươi nhưng quá có thể2021-11-17 02:53
 • #2087: Chương 2087 sao như vậy có thể đâu2021-11-17 02:53
 • #2088: Chương 2088 lại không cần ngươi2021-11-17 02:53
 • #2089: Chương 2089 tận lực2021-11-17 02:53
 • #2090: Chương 2090 lại không lớn giống nhau2021-11-17 02:53
 • #2091: Chương 2091 các lộ viện binh2021-11-17 02:54
 • #2092: Chương 2092 đừng cho ta cây mía2021-11-17 02:54
 • #2093: Chương 2093 cây mía2021-11-17 02:54
 • #2094: Chương 2094 muốn nhiều có lệ có bao nhiêu có lệ2021-11-17 02:54
 • #2095: Chương 2095 tiểu hỏa cầu cũng muốn nghỉ ngơi2021-11-17 02:54
 • #2096: Chương 2096 nàng dùng ném2021-11-17 02:54
 • #2097: Chương 2097 cùng ngươi cùng nhau chiến đấu2021-11-17 02:55
 • #2098: Chương 2098 ngươi đó là trận khí2021-11-17 02:55
 • #2099: Chương 2099 đây là cái gì trận khí2021-11-17 02:55
 • #2100: Chương 2100 cây mía trận khí cũng không phải là gì ôn nhu chủ2021-11-17 02:55
 • #2101: Chương 2101 lần này không làm yêu2021-11-17 02:55
 • #2102: Chương 2102 nhân gia không khai linh trí lăng là nghe hiểu2021-11-17 02:55
 • #2103: Chương 2103 nàng không cho ôm2021-11-17 02:56
 • #2104: Chương 2104 tham tiền2021-11-17 02:56
 • #2105: Chương 2105 ngọt2021-11-17 02:56
 • #2106: Chương 2106 lúc sau đây là cái cái gì mặt hàng2021-11-17 02:56
 • #2107: Chương 2107 hiếm lạ trận khí2021-11-17 02:56
 • #2108: Chương 2108 hô a hô a kêu cô2021-11-17 02:56
 • #2109: Chương 2109 không ăn nhà ngươi2021-11-17 02:57
 • #2110: Chương 2110 động bất động liền sinh khí2021-11-17 02:57
 • #2111: Chương 2111 ai cũng không phản ứng ai2021-11-17 02:57
 • #2112: Chương 2112 ngạo không được2021-11-17 02:57
 • #2113: Chương 2113 xúi giục2021-11-17 02:57
 • #2114: Chương 2114 ngươi hống nàng nàng cũng minh bạch đâu2021-11-17 02:57
 • #2115: Chương 2115 gieo trồng2021-11-17 02:57
 • #2116: Chương 2116 học nàng tạc lò2021-11-17 02:57
 • #2117: Chương 21172021-11-17 02:58
 • #2118: Chương 2118 đến tỉnh ăn2021-11-17 02:58
 • #2119: Chương 2119 Chanh Chước Tử lại làm yêu2021-11-17 02:58
 • #2120: Chương 2120 một cái đi theo một cái tạc lò2021-11-17 02:58
 • #2121: Chương 2121 thứ tốt nhiều2021-11-17 02:58
 • #2122: Chương 2122 không ai bỏ được mua tới ăn2021-11-17 02:58
 • #2123: Chương 2123 thiên phú giới tranh đấu2021-11-17 02:58
 • #2124: Chương 2124 không thể ăn2021-11-17 02:59
 • #2125: Chương 2125 nấu bắp2021-11-17 02:59
 • #2126: Chương 2126 nấu đậu phộng2021-11-17 02:59
 • #2127: Chương 2127 không xuất sắc nam nhân hiếm lạ2021-11-17 02:59
 • #2128: Chương 2128 nàng nhàn một cái mùa đông2021-11-17 02:59
 • #2129: Chương 2129 lại đuổi kịp ăn2021-11-17 02:59
 • #2130: Chương 2130 ai đi đều được2021-11-17 03:00
 • #2131: Chương 2131 có người còn đỏ mắt2021-11-17 03:00
 • #2132: Chương 2132 bốn con heo con2021-11-17 03:00
 • #2133: Chương 2133 sẽ không liền cái này cũng học đi2021-11-17 03:00
 • #2134: Chương 2134 bốn đem cái muỗng2021-11-17 03:00
 • #2135: Chương 2135 khá tốt2021-11-17 03:00
 • #2136: Chương 2136 một cái Lan Duệ đủ để2021-11-17 03:01
 • #2137: Chương 2137 cái kia cao hứng nha2021-11-17 03:01
 • #2138: Chương 2138 phát cái tiểu tài càng tốt2021-11-17 03:01
 • #2139: Chương 2139 ngươi vận khí cũng thật hảo2021-11-17 03:01
 • #2140: Chương 2140 lan bao2021-11-17 03:01
 • #2141: Chương 2141 chọn nhỏ nhất2021-11-17 03:01
 • #2142: Chương 2142 lúc này ai nguyện ý đi a2021-11-17 03:02
 • #2143: Chương 2143 không hiếm lạ tranh cãi2021-11-17 03:02
 • #2144: Chương 2144 ăn ánh mắt không hảo sử sao được2021-11-17 03:02
 • #2145: Chương 2145 nàng hữu tâm vô lực2021-11-17 03:02
 • #2146: Chương 2146 nhiều hiếm lạ2021-11-17 03:02
 • #2147: Chương 2147 xem ai đoạt quá ai2021-11-17 03:02
 • #2148: Chương 2148 đệ hai ngàn một phen 49 chương đứa nhỏ này tâm nhãn quá thật2021-11-17 03:03
 • #2149: Chương 2149 thu hoạch vẫn phải có2021-11-17 03:03
 • #2150: Chương 2150 hỏa khí thực vượng2021-11-17 03:03
 • #2151: Chương 2151 bát quái2021-11-17 03:03
 • #2152: Chương 2152 làm người ta nói ngươi cái gì hảo2021-11-17 03:03
 • #2153: Chương 2153 dưỡng thành như vậy kiều khí tính tình2021-11-17 03:03
 • #2154: Chương 2154 ngươi vận khí cũng thật hảo2021-11-17 03:04
 • #2155: Chương 2155 ngươi vận khí tốt2021-11-17 03:04
 • #2156: Chương 2156 này cũng quá tham tiền2021-11-17 03:04
 • #2157: Chương 2157 còn như vậy quý2021-11-17 03:04
 • #2158: Chương 2158 nàng không cần2021-11-17 03:04
 • #2159: Chương 2159 nếm cái tiên còn hành2021-11-17 03:04
 • #2160: Chương 2160 nói cùng thật sự dường như2021-11-17 03:04
 • #2161: Chương 2161 nàng đều không yên tâm2021-11-17 03:05
 • #2162: Chương 2162 hảo tính tình không được2021-11-17 03:05
 • #2163: Chương 2163 không hảo sử2021-11-17 03:05
 • #2164: Chương 2164 tầm bảo tay thiện nghệ2021-11-17 03:05
 • #2165: Chương 2165 muộn thanh phát tài2021-11-17 03:05
 • #2166: Chương 2166 liên hoan2021-11-17 03:05
 • #2167: Chương 2167 tham tiền2021-11-17 03:06
 • #2168: Chương 2168 thu hoạch2021-11-17 03:06
 • #2169: Chương 2169 tuân cái muỗng cô2021-11-17 03:06
 • #2170: Chương 2170 kêu cô2021-11-17 03:06
 • #2171: Chương 2171 đau đầu2021-11-17 03:06
 • #2172: Chương 2172 làm nổi bật2021-11-17 03:06
 • #2173: Chương 2173 thượng giáo cấp chạy xe thể thao2021-11-17 03:06
 • #2174: Chương 2174 nàng mẹ sẽ sinh nha2021-11-17 03:07
 • #2175: Chương 2175 cực phẩm nói nhân gia là cực phẩm2021-11-17 03:07
 • #2176: Chương 2176 học nhân gia điệu thấp2021-11-17 03:07
 • #2177: Chương 2177 không cho liền tính2021-11-17 03:07
 • #2178: Chương 2178 nàng còn tưởng rằng nàng cái gì tâm tư người khác nhìn không ra tới2021-11-17 03:07
 • #2179: Chương 2179 La gia tộc nhân2021-11-17 03:07
 • #2180: Chương 2180 chuẩn bị đồ ăn2021-11-17 03:07
 • #2181: Chương 2181 thế lực2021-11-17 03:08
 • #2182: Chương 2182 nàng không chiếm người tiện nghi2021-11-17 03:08
 • #2183: Chương 2183 không quen nhìn2021-11-17 03:08
 • #2184: Chương 2184 quán hài tử2021-11-17 03:08
 • #2185: Chương 2185 mua sắm2021-11-17 03:08
 • #2186: Chương 2186 đồ ăn mầm cũng không cho ngươi trường2021-11-17 03:08
 • #2187: Chương 2187 ngủ không được2021-11-17 03:08
 • #2188: Chương 2188 hắn người này không có gì đồng tình tâm2021-11-17 03:09
 • #2189: Chương 2189 số lượng không gây chú ý2021-11-17 03:09
 • #2190: Chương 2190 tỷ muội thân cận2021-11-17 03:09
 • #2191: Chương 2191 hài tử đều học khôn khéo2021-11-17 03:09
 • #2192: Chương 2192 nhưng quá đáng giá2021-11-17 03:09
 • #2193: Chương 2193 liền cái kia ngốc bức nha2021-11-17 03:10
 • #2194: Chương 2194 từ này đào2021-11-17 03:10
 • #2195: Chương 2195 nàng cũng không hiếm lạ2021-11-17 03:10
 • #2196: Chương 2196 má ơi2021-11-17 03:10
 • #2197: Chương 2197 chọn miệng lợi hại nhất ra trận2021-11-17 03:10
 • #2198: Chương 2198 ai phản ứng nàng2021-11-17 03:10
 • #2199: Chương 2199 ta chính là phiền nàng2021-11-17 03:10
 • #2200: Chương 2200 lần trước bày một cái trận2021-11-17 03:10
 • #2201: Chương 2201 đã sớm tính kế hảo2021-11-17 03:11
 • #2202: Chương 2202 vận khí vẫn luôn so người khác hảo2021-11-17 03:11
 • #2203: Chương 2203 liền nghe không thấy2021-11-17 03:11
 • #2204: Chương 2204 lừa dối2021-11-17 03:11
 • #2205: Chương 2205 thu hoạch2021-11-17 03:11
 • #2206: Chương 2206 đem tính tình chiều hư2021-11-17 03:11
 • #2207: Chương 2207 đi cô gia2021-11-17 03:12
 • #2208: Chương 2208 nghe cô đát2021-11-17 03:12
 • #2209: Chương 2209 kế tiếp liền không làm2021-11-17 03:12
 • #2210: Chương 2210 mượn? Đầu2021-11-17 03:12
 • #2211: Chương 2211 làm người xem thường2021-11-17 03:12
 • #2212: Chương 2212 há là nàng loại này đồ đê tiện có thể mơ ước2021-11-17 03:12
 • #2213: Chương 2213 đi học các ngươi sao2021-11-17 03:13
 • #2214: Chương 2214 đẹp là được2021-11-17 03:13
 • #2215: Chương 2215 nhàn liền luyện chế tiểu lô đỉnh2021-11-17 03:13
 • #2216: Chương 2216 so vàng còn quý giá2021-11-17 03:13
 • #2217: Chương 2217 phẩm chất đều cực cao2021-11-17 03:13
 • #2218: Chương 2218 dị thú chiến lực thăng cấp2021-11-17 03:13
 • #2219: Chương 2219 nàng không cái kia nhàn tâm2021-11-17 03:13
 • #2220: Chương 2220 lừa dối thượng Chanh Chước Tử cùng đi2021-11-17 03:14
 • #2221: Chương 2221 lần sau không bao giờ tới2021-11-17 03:14
 • #2222: Chương 2222 đệ hai ngàn 223 đều là hai chúng ta2021-11-17 03:14
 • #2223: Chương 2223 phân cái muỗng một nửa2021-11-17 03:14
 • #2224: Chương 2224 xem cũng chẳng phân biệt các ngươi2021-11-17 03:14
 • #2225: Chương 2225 ra đại lực khí2021-11-17 03:15
 • #2226: Chương 2226 đem ôn hỏa điều thành lửa lớn2021-11-17 03:15
 • #2227: Chương 2227 nàng không luyện chế liền không có lần sau2021-11-17 03:15
 • #2228: Chương 2228 trời cao có lẽ là thiên hướng phẩm hạnh tốt2021-11-17 03:15
 • #2229: Chương 2229 cái này đều đừng ngủ2021-11-17 03:15
 • #2230: Chương 2230 nàng liền biết sẽ như vậy2021-11-17 03:15
 • #2231: Chương 2231 làm Tiết uyển OOC2021-11-17 03:16
 • #2232: Chương 2232 liền quá mức2021-11-17 03:16
 • #2233: Chương 2233 liền biết nam nhân đau nàng2021-11-17 03:16
 • #2234: Chương 2234 muốn đi học luyện chế2021-11-17 03:16
 • #2235: Chương 2235 đà điểu thú trứng2021-11-17 03:16
 • #2236: Chương 2236 đỏ mắt không được2021-11-17 03:16
 • #2237: Chương 2237 nhân gia điểu thú lăng là không bỏ được ném2021-11-17 03:17
 • #2238: Chương 2238 quải cong cũng muốn cấp La Bích2021-11-17 03:17
 • #2239: Chương 2239 lớn lên đủ ngươi ăn là được2021-11-17 03:17
 • #2240: Chương 2240 hẳn là2021-11-17 03:17
 • #2241: Chương 2241 không được hắn liền dùng sức sống2021-11-17 03:17
 • #2242: Chương 2242 nữ nhân hài tử làm không tới2021-11-17 03:17
 • #2243: Chương 2243 nói không chừng nghĩ đến một khối đi đâu2021-11-17 03:18
 • #2244: Chương 2244 chọn lựa tinh cầu2021-11-17 03:18
 • #2245: Chương 2245 cua lung tám phần cũng giống nhau2021-11-17 03:18
 • #2246: Chương 2246 tham tiền kính2021-11-17 03:18
 • #2247: Chương 2247 ẩn chứa năng lượng sung túc2021-11-17 03:18
 • #2248: Chương 2248 Bạch Ngạn dùng huyền thuật động tác2021-11-17 03:18
 • #2249: Chương 2249 xuất phát chuẩn bị2021-11-17 03:18
 • #2250: Chương 2250 đổi thành diện tích tiểu một ít tinh cầu tấn công2021-11-17 03:18
 • #2251: Chương 2251 trong mắt cũng chưa cái muỗng2021-11-17 03:19
 • #2252: Chương 2252 ngươi không cần phải học2021-11-17 03:19
 • #2253: Chương 2253 đông thúy trúc tinh2021-11-17 03:19
 • #2254: Chương 2254 do đó tăng lên địa vị2021-11-17 03:19
 • #2255: Chương 2255 nhân cơ hội tăng lên một phen thực lực cùng địa vị2021-11-17 03:19
 • #2256: Chương 2256 nàng tưởng nhưng nhiều2021-11-17 03:19
 • #2257: Chương 2257 cao hứng đi2021-11-17 03:20
 • #2258: Chương 2258 bọn họ chẳng phải há hốc mồm2021-11-17 03:20
 • #2259: Chương 2259 cấp đội ngũ bổ sung thể năng2021-11-17 03:20
 • #2260: Chương 2260 La Kiệt cũng đoạt không thượng2021-11-17 03:20
 • #2261: Chương 2261 liền không an phận2021-11-17 03:20
 • #2262: Chương 2262 làm ra vẻ2021-11-17 03:20
 • #2263: Chương 2263 nhìn liền ăn ngon2021-11-17 03:21
 • #2264: Chương 2264 tấn công tinh cầu xuất lực2021-11-17 03:21
 • #2265: Chương 2265 trước dùng người khác2021-11-17 03:21
 • #2266: Chương 2266 như thế nào không cần ngươi2021-11-17 03:21
 • #2267: Chương 2267 ta xem hai ngươi ai càng tham tiền2021-11-17 03:21
 • #2268: Chương 2268 trung tướng đều phải cam bái hạ phong2021-11-17 03:21
 • #2269: Chương 2269 số cũng không hảo số2021-11-17 03:21
 • #2270: Chương 2270 Thang Thiệu một cái là đủ rồi2021-11-17 03:21
 • #2271: Chương 2271 ngươi nhưng thật ra mau chút2021-11-17 03:22
 • #2272: Chương 2272 mãn nhãn hoài nghi nhân sinh2021-11-17 03:22
 • #2273: Chương 2273 cái này cho hắn2021-11-17 03:22
 • #2274: Chương 2274 nhà mình huynh đệ cũng không được2021-11-17 03:22
 • #2275: Chương 2275 ai cũng không ý kiến ai2021-11-17 03:22
 • #2276: Chương 2276 chọn đại2021-11-17 03:22
 • #2277: Chương 2277 đại hoạch toàn thắng2021-11-17 03:22
 • #2278: Chương 2278 này một giấu2021-11-17 03:22
 • #2279: Chương 2279 đại gia nghĩ đến một khối đi2021-11-17 03:22
 • #2280: Chương 2280 nàng nhưng biết2021-11-17 03:22
 • #2281: Chương 2281 ghen ghét2021-11-17 03:22
 • #2282: Chương 2282 tìm cái gì tồn tại cảm2021-11-17 03:23
 • #2283: Chương 2283 liền như vậy cấp lực2021-11-17 03:23
 • #2284: Chương 2284 không cho uống lên2021-11-17 03:23
 • #2285: Chương 2285 Thang Thiệu cấp lực2021-11-17 03:23
 • #2286: Chương 2286 muốn giống nhau như đúc2021-11-17 03:23
 • #2287: Chương 2287 yêm cô đát2021-11-17 03:23
 • #2288: Chương 2288 ngươi kia cái gì ánh mắt2021-11-17 03:23
 • #2289: Chương 2289 thích bát quái2021-11-17 03:23
 • #2290: Chương 2290 bạch gia trận khí2021-11-17 03:23
 • #2291: Chương 2291 không có tính tình2021-11-17 03:23
 • #2292: Chương 2292 hai người tưởng tượng không đối phó2021-11-17 03:23
 • #2293: Chương 2293 kia phân xuất chúng diện mạo liền che lấp hơn phân nửa2021-11-17 03:23
 • #2294: Chương 2294 cái thìa tử đát2021-11-17 03:24
 • #2295: Chương 2295 cái thìa tử không cho2021-11-17 03:24
 • #2296: Chương 2296 đều dựa vào ngươi2021-11-17 03:24
 • #2297: Chương 2297 mong hài tử mong si ngốc2021-11-17 03:24
 • #2298: Chương 2298 chờ 300 năm lúc sau2021-11-17 03:24
 • #2299: Chương 2299 quán quán nên cùng hắn ly hôn2021-11-17 03:24
 • #2300: Chương 2300 ngươi kiều quý2021-11-17 03:24
 • #2301: Chương 2301 chọn dị thú2021-11-17 03:24
 • #2302: Chương 2302 quân quyền2021-11-17 03:25
 • #2303: Chương 2303 hoa thơm chim hót2021-11-17 03:25
 • #2304: Chương 2304 có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra trường hoa màu nha2021-11-17 03:25
 • #2305: Chương 2305 quán các ngươi2021-11-17 03:25
 • #2306: Chương 2306 có thể tăng lên thân phận địa vị2021-11-17 03:25
 • #2307: Chương 2307 tinh tế tệ cũng không thiếu2021-11-17 03:25
 • #2308: Chương 2308 nàng không thể sinh hài tử2021-11-17 03:25
 • #2309: Chương 2309 không nghĩ muốn2021-11-17 03:25
 • #2310: Chương 2310 nhưng thèm2021-11-17 03:25
 • #2311: Chương 2311 liền cùng tiểu hài tử dường như2021-11-17 03:25
 • #2312: Chương 2312 không quen hài tử2021-11-17 03:25
 • #2313: Chương 2313 Chiến Dật2021-11-17 03:25
 • #2314: Chương 2314 lục kiều hoa2021-11-17 03:25
 • #2315: Chương 2315 thật ngọt2021-11-17 03:25
 • #2316: Chương 2316 bọn họ cánh chim dưới2021-11-17 03:26
 • #2317: Chương 2317 nàng có đôi khi rất lợi hại2021-11-17 03:26
 • #2318: Chương 2318 tạc lò hắn lành nghề2021-11-17 03:26
 • #2319: Chương 2319 tìm một chỗ chơi2021-11-17 03:26
 • #2320: Chương 2320 ngươi còn một lò cũng chưa tạc2021-11-17 03:26
 • #2321: Chương 2321 tới cái tiểu hỏa cầu2021-11-17 03:26
 • #2322: Chương 2322 không nghĩ làm việc2021-11-17 03:26
 • #2323: Chương 2323 đại phê lượng lấy ra bích phỉ thạch2021-11-17 03:26
 • #2324: Chương 2324 tấn công tinh cầu liền có mấy thành nắm chắc2021-11-17 03:26
 • #2325: Chương 2325 dễ nói chuyện2021-11-17 03:26
 • #2326: Chương 2326 bổ sung thể năng cũng hảo2021-11-17 03:26
 • #2327: Chương 2327 khó lường2021-11-17 03:27
 • #2328: Chương 2328 miệng nàng nhàn rỗi không được2021-11-17 03:27
 • #2329: Chương 2329 nhưng sẽ chơi2021-11-17 03:27
 • #2330: Chương 2330 đồ ăn mầm hô hô trường2021-11-17 03:27
 • #2331: Chương 2331 vừa lòng2021-11-17 03:27
 • #2332: Chương 2332 nàng cũng không hiếm lạ2021-11-17 03:27
 • #2333: Chương 2333 một bậc rau dưa2021-11-17 03:27
 • #2334: Chương 2334 thấu một khối là được2021-11-17 03:27
 • #2335: Chương 2335 tặng phẩm không ít2021-11-17 03:27
 • #2336: Chương 2336 liền nói bất quá đi2021-11-17 03:27
 • #2337: Chương 2337 gieo trồng sư2021-11-17 03:27
 • #2338: Chương 2338 nàng không thời gian rỗi số2021-11-17 03:27
 • #2339: Chương 2339 căn bản liền không phải này khối tài liệu2021-11-17 03:27
 • #2340: Chương 2340 ai hiếm lạ2021-11-17 03:28
 • #2341: Chương 2341 không hiếm lạ2021-11-17 03:28
 • #2342: Chương 2342 gieo trồng lô đỉnh2021-11-17 03:28
 • #2343: Chương 2343 thật không cần thiết lăn lộn đại2021-11-17 03:28
 • #2344: Chương 2344 ai cũng đừng nhớ thương2021-11-17 03:28
 • #2345: Chương 2345 ăn cái đủ2021-11-17 03:28
 • #2346: Chương 2346 làm nũng2021-11-17 03:28
 • #2347: Chương 2347 vận khí còn hảo2021-11-17 03:28
 • #2348: Chương 2348 nói chuyện phiếm2021-11-17 03:28
 • #2349: Chương 2349 mua sắm nguyên liệu nấu ăn2021-11-17 03:28
 • #2350: Chương 2350 chiến lực lại lần nữa tăng lên2021-11-17 03:28
 • #2351: Chương 2351 liền cùng hài tử giống nhau2021-11-17 03:29
 • #2352: Chương 2352 trích trái cây2021-11-17 03:29
 • #2353: Chương 2353 thu hoạch2021-11-17 03:29
 • #2354: Chương 2354 cái này tà nha2021-11-17 03:29
 • #2355: Chương 2355 tinh đâu2021-11-17 03:29
 • #2356: Chương 2356 hy vọng có thể càng tiến thêm một bước2021-11-17 03:29
 • #2357: Chương 2357 này ai cũng không có cách2021-11-17 03:29
 • #2358: Chương 2358 nàng cũng không thể cấp đổ thêm dầu vào lửa2021-11-17 03:29
 • #2359: Chương 2359 sinh cơn giận không đâu2021-11-17 03:29
 • #2360: Chương 2360 điều động một cái quân đoàn2021-11-17 03:29
 • #2361: Chương 2361 thực làm nhân tâm động2021-11-17 03:29
 • #2362: Chương 2362 có lệ2021-11-17 03:29
 • #2363: Chương 2363 dị thú chiến lực quá cường2021-11-17 03:29
 • #2364: Chương 2364 đều không có chơi hảo2021-11-17 03:29
 • #2365: Chương 2365 sủng nịch2021-11-17 03:30
 • #2366: Chương 2366 trong lòng hiểu rõ liền hảo2021-11-17 03:30
 • #2367: Chương 2367 miệng độc2021-11-17 03:30
 • #2368: Chương 2368 nàng mới không đi2021-11-17 03:30
 • #2369: Chương 2369 không đỏ mắt mới là lạ2021-11-17 03:30
 • #2370: Chương 2370 tiểu hỏa cầu hô hô2021-11-17 03:30
 • #2371: Chương 2371 nhân gia đều vội2021-11-17 03:30
 • #2372: Chương 2372 nguyên liệu nấu ăn hiếm lạ không được2021-11-17 03:31
 • #2373: Chương 2373 lăng là không nhớ được2021-11-17 03:31
 • #2374: Chương 2374 lăng là không nhớ được2021-11-17 03:31
 • #2375: Chương 2375 miệng nàng liền không thể nhàn rỗi2021-11-17 03:31
 • #2376: Chương 2376 chính là nhàn2021-11-17 03:31
 • #2377: Chương 2377 La Tuyển2021-11-17 03:31
 • #2378: Chương 2378 cao cấp dinh dưỡng năng lượng trái cây2021-11-17 03:31
 • #2379: Chương 2379 hảo tính kế2021-11-17 03:31
 • #2380: Chương 2380 vẫn là luyện chế lấy ra hảo2021-11-17 03:31
 • #2381: Chương 2381 không hiếm lạ2021-11-17 03:31
 • #2382: Chương 2382 nộn cây trúc2021-11-17 03:31
 • #2383: Chương 2383 đánh ra một chuỗi tiểu hỏa cầu2021-11-17 03:31
 • #2384: Chương 2384 luyện trận đỉnh2021-11-17 03:32
 • #2385: Chương 2385 so luyện chế đều thượng hoả2021-11-17 03:32
 • #2386: Chương 2386 hỏa lớn2021-11-17 03:32
 • #2387: Chương 2387 có tinh tế tệ cũng mua không được2021-11-17 03:32
 • #2388: Chương 2388 như thế nào như vậy có thể nha2021-11-17 03:32
 • #2389: Chương 2389 chiến bào2021-11-17 03:32
 • #2390: Chương 2390 không thể chiến đấu liền nói bất quá đi2021-11-17 03:32
 • #2391: Chương 2391 phòng ngự hình chiến bào2021-11-17 03:32
 • #2392: Chương 2392 bất công nha2021-11-17 03:32
 • #2393: Chương 2393 khả xinh đẹp2021-11-17 03:33
 • #2394: Chương 2394 loại nhỏ xa hoa phi thuyền2021-11-17 03:33
 • #2395: Chương 2395 này không phải thiếu tâm nhãn sao2021-11-17 03:33
 • #2396: Chương 2396 thu hoạch như thế nào phong phú2021-11-17 03:33
 • #2397: Chương 2397 nữ nhân không chiến lực2021-11-17 03:33
 • #2398: Chương 2398 tham tiền nha2021-11-17 03:33
 • #2399: Chương 2399 Sí Tinh2021-11-17 03:33
 • #2400: Chương 2400 cầm ngột sơn2021-11-17 03:33
 • #2401: Chương 2401 thiên phú năng lực2021-11-17 03:33
 • #2402: Chương 2402 ai lợi hại cũng không chịu nổi nó hồ đồ2021-11-17 03:33
 • #2403: Chương 2403 năng lượng2021-11-17 03:33
 • #2404: Chương 2404 nhưng đến không được2021-11-17 03:34
 • #2405: Chương 2405 năng lượng kim cầu2021-11-17 03:34
 • #2406: Chương 2406 mộc hệ có này năng lực2021-11-17 03:34
 • #2407: Chương 2407 như thế nào có lời như thế nào tới2021-11-17 03:34
 • #2408: Chương 2408 năm màu dị thú2021-11-17 03:34
 • #2409: Chương 2409 ngươi định đoạt2021-11-17 03:34
 • #2410: Chương 2410 không chịu ngồi yên2021-11-17 03:34
 • #2411: Chương 2411 linh dược2021-11-17 03:34
 • #2412: Chương 2412 không đáng giá2021-11-17 03:34
 • #2413: Chương 2413 này sống nàng làm không được2021-11-17 03:35
 • #2414: Chương 2414 các không nhường nhịn2021-11-17 03:35
 • #2415: Chương 2415 hiếm lạ một lần liền không có2021-11-17 03:35
 • #2416: Chương 2416 cái này hảo2021-11-17 03:35
 • #2417: Chương 2417 rất lớn khí2021-11-17 03:35
 • #2418: Chương 2418 như vậy khá tốt2021-11-17 03:35
 • #2419: Chương 2419 hắn thê tử dưỡng kiều2021-11-17 03:35
 • #2420: Chương 2420 dược thực so năng lượng mộc có giá trị2021-11-17 03:35
 • #2421: Chương 2421 ra chủ ý2021-11-17 03:35
 • #2422: Chương 2422 ai đều không bạch cấp2021-11-17 03:35
 • #2423: Chương 2423 bị người nhà quán không cái bộ dáng2021-11-17 03:35
 • #2424: Chương 2424 thu hoạch khả quan2021-11-17 03:36
 • #2425: Chương 2425 không ăn2021-11-17 03:36
 • #2426: Chương 2426 thật đúng là để mắt nàng2021-11-17 03:36
 • #2427: Chương 2427 thực mộng bức2021-11-17 03:36
 • #2428: Chương 2428 lô đỉnh không tạc mới là lạ2021-11-17 03:36
 • #2429: Chương 2429 mũ phượng cao quý2021-11-17 03:36
 • #2430: Chương 2430 liền không nghĩ cùng hắn chơi2021-11-17 03:36
 • #2431: Chương 2431 cường giả2021-11-17 03:36
 • #2432: Chương 2432 chọn đại2021-11-17 03:36
 • #2433: Chương 2433 thu thập vật tư lại quá kiều khí2021-11-17 03:36
 • #2434: Chương 2434 lòng dạ hẹp hòi nhưng nhiều2021-11-17 03:37
 • #2435: Chương 2435 không hiếm lạ một phen rau dại2021-11-17 03:37
 • #2436: Chương 2436 Sí Tinh2021-11-17 03:37
 • #2437: Chương 2437 cầm ngột sơn cùng tiểu lộc sơn2021-11-17 03:37
 • #2438: Chương 2438 nộn cây trúc2021-11-17 03:37
 • #2439: Chương 2439 liền rất muốn mắng người2021-11-17 03:37
 • #2440: Chương 2440 đỏ mắt2021-11-17 03:37
 • #2441: Chương 2441 bộ điểu2021-11-17 03:37
 • #2442: Chương 2442 như vậy nhàn người2021-11-17 03:37
 • #2443: Chương 2443 Chu Hưng Thiều2021-11-17 03:38
 • #2444: Chương 2444 nàng liền tưởng muộn thanh phát tài2021-11-17 03:38
 • #2445: Chương 2445 nhà cao cửa rộng tuyển ra tới phi tử2021-11-17 03:38
 • #2446: Chương 2446 hi hữu Tiệp Dư Điểu2021-11-17 03:38
 • #2447: Chương 2447 vừa ra tay liền một con Tiệp Dư Điểu2021-11-17 03:38
 • #2448: Chương 2448 Tiệp Dư Điểu thực mảnh mai2021-11-17 03:38
 • #2449: Chương 2449 người khác làm không được2021-11-17 03:38
 • #2450: Chương 2450 tâm cơ2021-11-17 03:38
 • #2451: Chương 2451 tâm nhãn nhưng nhiều2021-11-17 03:38
 • #2452: Chương 2452 tâm cơ hơn người2021-11-17 03:38
 • #2453: Chương 2453 gia cảnh hảo2021-11-17 03:38
 • #2454: Chương 2454 vận khí nhưng thật tốt quá2021-11-17 03:39
 • #2455: Chương 2455 tiểu tiêm ớt2021-11-17 03:39
 • #2456: Chương 2456 thu hoạch2021-11-17 03:39
 • #2457: Chương 2457 không thịnh hành người tốt2021-11-17 03:39
 • #2458: Chương 2458 đệ hai ngàn 458 ngươi về sau dài hơn cái tâm nhãn2021-11-17 03:39
 • #2459: Chương 2459 đem mọi người đều lừa dối2021-11-17 03:39
 • #2460: Chương 2460 thu hoạch pha phong2021-11-17 03:39
 • #2461: Chương 2461 số một số trong lòng cao hứng2021-11-17 03:39
 • #2462: Chương 2462 văn gia tiểu hỏa cầu2021-11-17 03:39
 • #2463: Chương 2463 làm giận2021-11-17 03:39
 • #2464: Chương 2464 ăn đát2021-11-17 03:40
 • #2465: Chương 2465 vận khí tốt2021-11-17 03:40
 • #2466: Chương 2466 muộn thanh phát tài2021-11-17 03:40
 • #2467: Chương 2467 nếm đến ngon ngọt2021-11-17 03:40
 • #2468: Chương 2468 nàng thích nhiều2021-11-17 03:40
 • #2469: Chương 2469 nàng đều có thể thu hoạch thứ tốt nha2021-11-17 03:40
 • #2470: Chương 2470 trong lòng đều có một cây cân2021-11-17 03:40
 • #2471: Chương 2471 căn bản chướng mắt2021-11-17 03:40
 • #2472: Chương 2472 tâm nhãn cùng tâm cơ hơn người2021-11-17 03:41
 • #2473: Chương 2473 liền rất khí2021-11-17 03:41
 • #2474: Chương 2474 đuổi tới Sí Tinh2021-11-17 03:41
 • #2475: Chương 2475 kỳ ba kỹ năng2021-11-17 03:41
 • #2476: Chương 2476 không chọn2021-11-17 03:41
 • #2477: Chương 2477 đồ tham ăn2021-11-17 03:41
 • #2478: Chương 2478 nhà ta hài tử không ra kia nổi bật2021-11-17 03:41
 • #2479: Chương 2479 không nắm nó lông chim2021-11-17 03:41
 • #2480: Chương 2480 không khí điểu2021-11-17 03:42
 • #2481: Chương 2481 hắn nói không tồn tại thổi phồng2021-11-17 03:42
 • #2482: Chương 2482 không đáng giá2021-11-17 03:42
 • #2483: Chương 2483 không phải cái gì hiếm lạ2021-11-17 03:42
 • #2484: Chương 2484 ớt cay không tính2021-11-17 03:42
 • #2485: Chương 2485 đây là cái gì thần tiên vận khí2021-11-17 03:42
 • #2486: Chương 2486 đôi mắt nhưng hảo sử2021-11-17 03:42
 • #2487: Chương 2487 không trộn lẫn2021-11-17 03:43
 • #2488: Chương 2488 dinh dưỡng hàm lượng rất cao2021-11-17 03:43
 • #2489: Chương 2489 trong lòng hiểu rõ đâu2021-11-17 03:43
 • #2490: Chương 2490 kiều dưỡng quán2021-11-17 03:43
 • #2491: Chương 2491 dựa vận khí2021-11-17 03:43
 • #2492: Chương 2492 giá trị nhiều người như vậy để bụng2021-11-17 03:43
 • #2493: Chương 2493 bọn họ hâm mộ không tới2021-11-17 03:43
 • #2494: Chương 2494 hắn ăn no căng mới đoạt2021-11-17 03:44
 • #2495: Chương 2495 không trường mắt2021-11-17 03:44
 • #2496: Chương 2496 vận khí tốt2021-11-17 03:44
 • #2497: Chương 2497 liền không thể quán2021-11-17 03:44
 • #2498: Chương 2498 ra nhiệm vụ2021-11-17 03:44
 • #2499: Chương 2499 hắn ăn no căng mới dưỡng nữ nhân2021-11-17 03:45
 • #2500: Chương 2500 hắn không khí2021-11-17 03:45
 • #2501: Chương 2501 diễm cái muỗng liền thích nó cô2021-11-17 03:45
 • #2502: Chương 2502 đánh không lại2021-11-17 03:45
 • #2503: Chương 2503 mùa đông2021-11-17 03:45
 • #2504: Chương 2504 có thể sinh hài tử2021-11-17 03:45
 • #2505: Chương 2505 ngươi tạc lò nha2021-11-17 03:45
 • #2506: Chương 2506 phong phú2021-11-17 03:45
 • #2507: Chương 2507 thiên phú nhân tài2021-11-17 03:46
 • #2508: Chương 2508 tạc lò hô hô2021-11-17 03:46
 • #2509: Chương 2509 tạc lò liền tạc lò2021-11-17 03:46
 • #2510: Chương 2510 đừng nghĩ2021-11-17 03:46
 • #2511: Chương 2511 không tốn tinh tế tệ2021-11-17 03:46
 • #2512: Chương 2512 đua đòi2021-11-17 03:46
 • #2513: Chương 2513 như vậy sẽ làm giận2021-11-17 03:47
 • #2514: Chương 2514 đua đòi tâm như vậy cường2021-11-17 03:47
 • #2515: Chương 2515 đệ 2500 một mười lăm đại săn thú2021-11-17 03:47
 • #2516: Chương 2516 ăn được2021-11-17 03:47
 • #2517: Chương 2517 đệ 2500 17 hỏa hệ2021-11-17 03:47
 • #2518: Chương 2518 đệ 2500 18 đẹp2021-11-17 03:47
 • #2519: Chương 2519 ra nhiệm vụ2021-11-17 03:48
 • #2520: Chương 2520 nguyên liệu nấu ăn2021-11-17 03:48
 • #2521: Chương 2521 chưa chắc có thể một trận chiến2021-11-17 03:48
 • #2522: Chương 2522 hai chỉ dị thú2021-11-17 03:48
 • #2523: Chương 2523 nhị cấp chiến lực dị thú2021-11-17 03:48
 • #2524: Chương 2524 không cần phải2021-11-17 03:48
 • #2525: Chương 2525 không biết giận cũng có tính tình2021-11-17 03:48
 • #2526: Chương 2526 nhị cấp chiến lực dị thú2021-11-17 03:49
 • #2527: Chương 2527 về sau có chơi2021-11-17 03:49
 • #2528: Chương 2528 kiếm tinh tế tệ2021-11-17 03:49
 • #2529: Chương 2529 so nàng còn nhỏ khí2021-11-17 03:49
 • #2530: Chương 2530 ăn thịt2021-11-17 03:49
 • #2531: Chương 2531 đều tạc liền không có2021-11-17 03:49
 • #2532: Chương 2532 không cường thế2021-11-17 03:49
 • #2533: Chương 2533 tiểu hài tử đều hiếm lạ2021-11-17 03:49
 • #2534: Chương 2534 dưỡng nữ nhân khác2021-11-17 03:50
 • #2535: Chương 2535 này một lò tạc lò2021-11-17 03:50
 • #2536: Chương 2536 nàng lại có một kiện khí2021-11-17 03:50
 • #2537: Chương 2537 nếu là cấp lực đâu2021-11-17 03:50
 • #2538: Chương 2538 đều nói không tính2021-11-17 03:50
 • #2539: Chương 2539 tính tình nhưng kiều khí2021-11-17 03:50
 • #2540: Chương 2540 thu hoạch2021-11-17 03:51
 • #2541: Chương 2541 đệ hai ngàn trước 541 chương nàng mới không tạc2021-11-17 03:51
 • #2542: Chương 2542 có ăn ngon2021-11-17 03:51
 • #2543: Chương 2543 nhân gia chưa chắc hiếm lạ2021-11-17 03:51
 • #2544: Chương 2544 sủng2021-11-17 03:51
 • #2545: Chương 2545 nàng lớn lên hảo2021-11-17 03:51
 • #2546: Chương 2546 ngươi có tinh tế tệ cũng mua không được2021-11-17 03:51
 • #2547: Chương 2547 đối ai đều giống nhau2021-11-17 03:51
 • #2548: Chương 2548 muốn ôm2021-11-17 03:52
 • #2549: Chương 2549 nhưng bất hòa bọn họ cùng nhau2021-11-17 03:52
 • #2550: Chương 2550 mua sắm2021-11-17 03:52
 • #2551: Chương 2551 liền hình dáng này2021-11-17 03:52
 • #2552: Chương 2552 không quen nhìn vô dụng2021-11-17 03:52
 • #2553: Chương 2553 đẹp nha2021-11-17 03:52
 • #2554: Chương 2554 văn gia tiểu hỏa cầu2021-11-17 03:52
 • #2555: Chương 2555 đệ 2500 55 ngươi liền quán đi2021-11-17 03:53
 • #2556: Chương 2556 tâm nhãn tiểu2021-11-17 03:53
 • #2557: Chương 2557 đều so ra kém ngươi2021-11-17 03:53
 • #2558: Chương 2558 chưa chắc có thể mua đến2021-11-17 03:53
 • #2559: Chương 2559 liền ngươi có thể2021-11-17 03:53
 • #2560: Chương 2560 lừa dối ai đâu2021-11-17 03:54
 • #2561: Chương 2561 hắn không lớn nha2021-11-17 03:54
 • #2562: Chương 2562 vận khí tốt2021-11-17 03:54
 • #2563: Chương 2563 dị thú chiến lực2021-11-17 03:54
 • #2564: Chương 2564 nàng có này thực lực2021-11-17 03:54
 • #2565: Chương 2565 xích gà ma thú2021-11-17 03:54
 • #2566: Chương 2566 thể năng hảo2021-11-17 03:55
 • #2567: Chương 2567 có tinh tế tệ đều mua không2021-11-17 03:55
 • #2568: Chương 2568 hiếm lạ không được2021-11-17 03:55
 • #2569: Chương 2569 thì tốt rồi2021-11-17 03:55
 • #2570: Chương 2570 đoạt không2021-11-17 03:55
 • #2571: Chương 2571 như vậy cũng hảo2021-11-17 03:55
 • #2572: Chương 2572 người khác nói không tính2021-11-17 03:56
 • #2573: Chương 2573 bất công không được2021-11-17 03:56
 • #2574: Chương 2574 không cần liền tính2021-11-17 03:56
 • #2575: Chương 2575 này tính tình cũng không ai2021-11-17 03:56
 • #2576: Chương 2576 liền không chính mình dưỡng2021-11-17 03:56
 • #2577: Chương 2577 là những người khác so ra kém2021-11-17 03:56
 • #2578: Chương 2578 không đi Đế Tinh2021-11-17 03:57
 • #2579: Chương 2579 Thanh Diệu tinh2021-11-17 03:57
 • #2580: Chương 2580 nàng thực thích Chích Hoàng tinh2021-11-17 03:57
 • #2581: Chương 2581 chướng mắt cũng đến chọn tốt cấp2021-11-17 03:57
 • #2582: Chương 2582 muốn2021-11-17 03:57
 • #2583: Chương 2583 hai dạng không giống nhau2021-11-17 03:58
 • #2584: Chương 2584 nàng thích bát quái nha2021-11-17 03:58
 • #2585: Chương 2585 nó gia cũng cấp2021-11-17 03:58
 • #2586: Chương 2586 giàu có2021-11-17 03:58
 • #2587: Chương 2587 gia tộc2021-11-17 03:59
 • #2588: Chương 2588 quán nàng2021-11-17 03:59
 • #2589: Chương 2589 tam đại tinh hệ toàn như thế2021-11-17 03:59
 • #2590: Chương 2590 một phân tinh tế tệ không đáng giá2021-11-17 03:59
 • #2591: Chương 2591 thực lực không đến so2021-11-17 03:59
 • #2592: Chương 2592 dinh dưỡng năng lượng nguyên liệu nấu ăn2021-11-17 03:59
 • #2593: Chương 2593 nghĩ ra nhiệm vụ2021-11-17 03:59
 • #2594: Chương 2594 không ai phản ứng nàng2021-11-17 04:00
 • #2595: Chương 2595 kiều dưỡng quán2021-11-17 04:00
 • #2596: Chương 2596 thiên phú nhân tài kiều quý2021-11-17 04:00
 • #2597: Chương 2597 nhà ngươi kiều quý2021-11-17 04:00
 • #2598: Chương 2598 như vậy càng tốt2021-11-17 04:00
 • #2599: Chương 2599 nàng nhưng có người đau2021-11-17 04:01
 • #2600: Chương 2600 mộc hệ dị năng2021-11-17 04:01
 • #2601: Chương 2601 phong hệ2021-11-17 04:01
 • #2602: Chương 2602 chiếm địa bàn2021-11-17 04:01
 • #2603: Chương 2603 nàng nhưng biết sinh sống2021-11-17 04:01
 • #2604: Chương 2604 lừa dối2021-11-17 04:01
 • #2605: Chương 2605 nhân gia có thể đâu2021-11-17 04:01
 • #2606: Chương 2606 tác chiến chuẩn bị2021-11-17 04:01
 • #2607: Chương 2607 đều tạc nó2021-11-17 04:01
 • #2608: Chương 2608 thiên phú năng lực2021-11-17 04:01
 • #2609: Chương 2609 liền không nghĩ này đó2021-11-17 04:02
 • #2610: Chương 2610 Hỏa Viêm thú2021-11-17 04:02
 • #2611: Chương 2611 đừng nghĩ2021-11-17 04:02
 • #2612: Chương 2612 không nghĩ2021-11-17 04:02
 • #2613: Chương 2613 địa vị2021-11-17 04:02
 • #2614: Chương 2614 không hiếm lạ2021-11-17 04:02
 • #2615: Chương 2615 ta lại không cùng nàng đoạt Lãnh Liệt2021-11-17 04:02
 • #2616: Chương 2616 dựa vào nàng còn hảo2021-11-17 04:02
 • #2617: Chương 2617 đều không như vậy2021-11-17 04:02
 • #2618: Chương 2618 kiều khí2021-11-17 04:02
 • #2619: Chương 2619 nhiều như vậy ăn ngon đát2021-11-17 04:02
 • #2620: Chương 2620 năng lượng mộc2021-11-17 04:03
 • #2621: Chương 2621 lại không giống nhau2021-11-17 04:03
 • #2622: Chương 2622 tiểu kiếm một bút2021-11-17 04:03
 • #2623: Chương 2623 có nhân mạch2021-11-17 04:03
 • #2624: Chương 2624 tinh tế tệ2021-11-17 04:03
 • #2625: Chương 2625 nhất để ý2021-11-17 04:03
 • #2626: Chương 2626 Chu gia hộ vệ đội2021-11-17 04:03
 • #2627: Chương 2627 quán ra một thân kiều khí2021-11-17 04:03
 • #2628: Chương 2628 nhị cấp dị thú chiến lực2021-11-17 04:03
 • #2629: Chương 2629 nàng đùa nghịch chơi2021-11-17 04:03
 • #2630: Chương 2630 đệ hai ngàn 630 còn chọn gì2021-11-17 04:03
 • #2631: Chương 2631 nhà mẹ đẻ2021-11-17 04:04
 • #2632: Chương 2632 không cho lực2021-11-17 04:04
 • #2633: Chương 2633 ẩn chứa năng lượng2021-11-17 04:04
 • #2634: Chương 2634 liền đều không chơi2021-11-17 04:04
 • #2635: Chương 2635 từ bỏ2021-11-17 04:04
 • #2636: Chương 2636 Tần Nhung2021-11-17 04:04
 • #2637: Chương 2637 nhân gia không hiếm lạ2021-11-17 04:04
 • #2638: Chương 2638 nhưng hảo2021-11-17 04:04
 • #2639: Chương 2639 mộc hệ2021-11-17 04:04
 • #2640: Chương 2640 trang bị2021-11-17 04:04
 • #2641: Chương 2641 đều không mang theo tạc lò2021-11-17 04:04
 • #2642: Chương 2642 ngươi có thể hành2021-11-17 04:05
 • #2643: Chương 2643 Bảo Nhi2021-11-17 04:05
 • #2644: Chương 2644 đánh không lại nha2021-11-17 04:05
 • #2645: Chương 2645 mọi người đều sẽ2021-11-17 04:05
 • #2646: Đệ 2646 chương nhị cấp chiến lực dị thú2021-11-17 04:05
 • #2647: Chương 2647 đệ hai ngàn 647 bạch nhặt2021-11-17 04:05
 • #2648: Chương 2648 nữ nhân cùng hài tử không chiến lực2021-11-17 04:05
 • #2649: Chương 2649 đệ hai ngàn 649 tiểu lạc đà thú2021-11-17 04:05
 • #2650: Chương 2650 một chút đều không hiếm lạ được không2021-11-17 04:06
 • #2651: Đệ 2651 chương hắn cũng đừng nghĩ2021-11-17 04:06
 • #2652: Chương 2652 như vậy có thể nha2021-11-17 04:06
 • #2653: Chương 2653 kiều dưỡng2021-11-17 04:06
 • #2654: Chương 2654 cũng liền không nghĩ2021-11-17 04:06
 • #2655: Chương 2655 chiến quý2021-11-17 04:07
 • #2656: Chương 2656 ngươi lớn lên lại đẹp2021-11-17 04:07
 • #2657: Chương 2657 tinh cầu bên cạnh không dị thú2021-11-17 04:07
 • #2658: Chương 2658 không tạc2021-11-17 04:07
 • #2659: Chương 2659 trận bàn2021-11-17 04:07
 • #2660: Chương 2660 này cấp quán2021-11-17 04:07
 • #2661: Chương 2661 thượng giáo2021-11-17 04:07
 • #2662: Chương 2662 nhưng mẹ nó có thể2021-11-17 04:07
 • #2663: Chương 2663 mua sắm2021-11-17 04:07
 • #2664: Chương 2664 Ngũ Thành2021-11-17 04:07
 • #2665: Chương 2665 Thanh Diệu tinh2021-11-17 04:07
 • #2666: Chương 2666 chiến đấu nàng không được2021-11-17 04:08
 • #2667: Chương 2667 có thể đoạt2021-11-17 04:08
 • #2668: Chương 2668 ngươi sao như vậy có thể nha2021-11-17 04:08
 • #2669: Chương 2669 bát quái2021-11-17 04:08
 • #2670: Đệ 2670 chương nàng cũng không chọn2021-11-17 04:08
 • #2671: Chương 2671 sao có thể nha2021-11-17 04:08
 • #2672: Chương 2672 đệ hai ngàn 672 yêm không2021-11-17 04:09
 • #2673: Chương 2673 hảo nguyên liệu nấu ăn2021-11-17 04:09
 • #2674: Chương 2674 tăng lên năng lực2021-11-17 04:09
 • #2675: Chương 2675 đóng quân mà2021-11-17 04:09
 • #2676: Chương 2676 sủng2021-11-17 04:09
 • #2677: Chương 2677 nghĩ ra một phần lực2021-11-17 04:09
 • #2678: Chương 2678 liền thành đâu2021-11-17 16:25
 • #2679: Đệ 2679 chương năng lượng2021-11-19 03:08
 • #2680: Chương 2680 trợ ngươi giúp một tay2021-11-19 03:08
 • #2681: Chương 2681 không thấy không ăn2021-11-19 03:08
 • #2682: Chương 2682 như vậy không cho lực2021-11-19 03:08
 • #2683: Chương 2683 thổi mạnh đi2021-11-19 03:09
 • #2684: Chương 2684 tác chiến2021-11-19 03:09
 • #2685: Chương 2685 đệ hai ngàn 685 chọn nào chỉ2021-11-20 17:44
 • #2686: Đệ 2686 chương kiếm lời2021-11-20 17:44
 • #2687: Chương 2687 còn hành2021-11-20 17:44
 • #2688: Chương 2688 Thanh Diệu tinh2021-11-21 17:42
 • #2689: Chương 2689 tiểu hỏa cầu đát2021-11-21 17:42
 • #2690: Chương 2690 kiều quý đâu2021-11-25 18:51
 • #2691: Chương 2691 mệt2021-11-25 18:52
 • #2692: Chương 2692 kiều khí là nam nhân quán ra tới2021-11-25 18:52
 • #2693: Chương 2693 nhà mẹ đẻ2021-11-25 18:52
 • #2694: Đệ 2694 chương chống lưng2021-11-25 18:52
 • #2695: Chương 2695 nàng liền mảnh mai2021-11-25 18:52
 • #2696: Chương 2696 cũng đúng nha2021-11-25 18:52
 • #2697: Chương 2697 cường gien2021-11-25 18:52
 • #2698: Chương 2698 năng lượng hoa cỏ2021-11-25 18:52
 • #2699: Chương 2699 đều là nàng2021-11-28 23:17
 • #2700: Chương 2700 tăng lên địa vị2021-11-28 23:18
 • #2701: Chương 2701 đều đỏ mắt đâu2021-11-28 23:18
 • #2702: Chương 2702 không dùng được2021-11-28 23:18
 • #2703: Chương 2703 tính tình tăng trưởng2021-11-28 23:18
 • #2704: Chương 2704 về sau không cùng hắn chơi2021-11-28 23:18
 • #2705: Chương 2705 đệ hai ngàn 705 ra nhiệm vụ chuẩn bị2021-11-28 23:18
 • #2706: Chương 2706 tỉnh tinh tế tệ2021-11-28 23:18
 • #2707: Chương 2707 muốn một con cũng đúng2021-11-28 23:18
 • #2708: Chương 2708 cây trúc2021-11-28 23:18
 • #2709: Chương 2709 kiều dưỡng2021-11-29 16:23
 • #2710: Chương 2710 tiểu trúc sơn2021-11-30 16:38
 • #2711: Chương 2711 sáng lập chiến trường2021-11-30 16:38
 • #2712: Chương 2712 Chu Hưng Chích2021-11-30 16:38
 • #2713: Chương 2713 đỏ mắt2021-12-01 16:26
 • #2714: Chương 2714 đệ hai ngàn 714 không đáng giá mấy cái tinh tế tệ2021-12-01 16:26
 • #2715: Chương 2715 đệ hai ngàn 715 phong hệ2021-12-02 16:35
 • #2716: Chương 2716 ăn ngon2021-12-02 16:35
 • #2717: Chương 2717 đệ hai ngàn 717 chọn tốt2021-12-02 16:35
 • #2718: Chương 2718 tiểu viêm vịt thú2021-12-02 16:35
 • #2719: Chương 2719 cái này hảo2021-12-03 22:34
 • #2720: Chương 2720 thèm ăn2021-12-03 22:34
 • #2721: Chương 2721 so năng lực2021-12-03 22:34
 • #2722: Chương 2722 chiến lực so ra kém2021-12-04 20:45
 • #2723: Chương 2723 tiểu thổ heo2021-12-04 20:45
 • #2724: Chương 2724 còn muốn so năng lực2021-12-04 20:45
 • #2725: Chương 2725 sủng2021-12-06 12:37
 • #2726: Chương 2726 đệ hai ngàn 726 thu xếp2021-12-06 12:37
 • #2727: Chương 2727 so năng lực2021-12-06 12:37
 • #2728: Chương 2728 so ra kém2021-12-06 12:37
 • #2729: Chương 2729 kê cốc2021-12-08 03:15
 • #2730: Chương 2730 nàng cứ như vậy2021-12-11 21:23
 • #2731: Chương 2731 tham tiền2021-12-11 21:23
 • #2732: Chương 2732 đệ hai ngàn 732 liền hảo2021-12-11 21:24
 • #2733: Chương 2733 đương làm nền2021-12-11 21:24
 • #2734: Chương 2734 không giống nhau2021-12-11 21:24
 • #2735: Chương 2735 mua sắm2021-12-12 17:00
 • #2736: Chương 2736 bọn họ liền thấy đủ2021-12-12 17:00
 • #2737: Chương 2737 đánh không lại2021-12-12 17:00
 • #2738: Chương 2738 đệ hai ngàn 738 trợ chiến2021-12-12 17:00
 • #2739: Chương 2739 tính tình cũng không nhỏ2021-12-12 17:00
 • #2740: Chương 2740 không giá trị2021-12-13 16:39
 • #2741: Chương 2741 không cần ngươi2021-12-14 16:10
 • #2742: Chương 2742 muỗng nhỏ tử trận khí2021-12-14 16:10
 • #2743: Chương 2743 không quen2021-12-15 16:41
 • #2744: Chương 2744 ai cũng không phải2021-12-15 16:42
 • #2745: Chương 2745 mà hai ngàn 745 chương chiến lực cao2021-12-15 16:42
 • #2746: Chương 2746 nàng tưởng muộn thanh phát tài2021-12-17 16:48
 • #2747: Chương 2747 Chu gia2021-12-17 16:49
 • #2748: Chương 2748 tạc nào chỉ2021-12-17 16:49
 • #2749: Chương 2749 có thể sinh2021-12-18 16:22
 • #2750: Chương 2750 bất công2021-12-19 17:26
 • #2751: Chương 2751 quán không cái bộ dáng2021-12-19 17:26
 • #2752: Chương 2752 hồi Chích Hoàng tinh2021-12-19 17:27
 • #2753: Chương 2753 liền không mang theo ngươi chơi2021-12-19 17:27
 • #2754: Chương 2754 kiếm lời tinh tế tệ2021-12-19 17:27
 • #2755: Chương 2755 so ra kém2021-12-23 16:34
 • #2756: Chương 2756 đệ hai ngàn 756 liền hảo2021-12-23 16:34
 • #2757: Chương 2757 mệt2021-12-23 16:34
 • #2758: Chương 2758 tôn quý2021-12-24 16:56
 • #2759: Chương 2759 làm chút gì đâu2021-12-26 17:16
 • #2760: Chương 2760 liền buồn cười2021-12-28 16:51
 • #2761: Chương 2761 Đế Tinh2022-01-01 17:06
 • #2762: Chương 2762 thiên phú tốt2022-01-02 16:58
 • #2763: Chương 2763 năng lượng hoa cỏ2022-01-02 16:58
 • #2764: Chương 2764 lục kiều hoa2022-01-02 16:59
 • #2765: Chương 2765 cái muỗng đát2022-01-04 17:06
 • #2766: Chương 2766 so ngươi còn kiều khí2022-01-06 18:35
 • #2767: Chương 2767 tinh tế tệ2022-01-06 18:35
 • #2768: Chương 2768 đỏ mắt2022-01-06 18:35
 • #2769: Chương 2769 ra nhiệm vụ2022-01-07 16:47
 • #2770: Chương 2770 Tử Hoảng tinh2022-01-08 18:09
 • #2771: Chương 2771 ngươi mua nổi sao còn mua2022-01-10 17:29
 • #2772: Chương 2772 tiểu tinh thú2022-01-10 17:29
 • #2773: Chương 2773 chọn tiểu nhân2022-01-12 16:49
 • #2774: Chương 2774 không hiếm lạ2022-01-17 22:30
 • #2775: Chương 2775 lừa dối2022-01-17 22:30
 • #2776: Chương 2776 kiều khí2022-01-17 22:30

Related posts

Truy Hung Thần Thăm

TiKay

Nhiếp Chính Vương

THUYS♥️

Ta Là Đại Vai Ác [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Sói Đi Thành Đôi

THUYS♥️

RM Vô Hạn Tổng Nghệ

THUYS♥️

Ông Xã Là Người Thực Vật

TiKay

Leave a Reply