Ngôn TìnhNữ CườngXuyên Nhanh

Diễn Tinh Nữ Vương

Bạch Khởi trói định ngược tra hệ thống, nhưng hệ thống tổng cảm thấy không đúng chỗ nào.

Tra nam vừa ra quỹ khuê mật, ngênh ngang vào nhà diễu võ dương oai.

Bạch Khởi đem một hán tử lôi ra tới: “Giới thiệu một chút, đây là ta bạn trai cũ.”

Tra nam nhị làm thế khó xử trạng: “Ngươi cùng ngươi muội muội ta đều ái, ai cũng vô pháp dứt bỏ, ngươi muốn ta làm ra lựa chọn, không phải bức nàng đi tìm chết sao?”

Bạch Khởi cầm hắn tay, đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói: “Ta hiểu, tựa như ta đồng dạng luyến tiếc ngươi đệ đệ giống nhau, hắn một lòng say mê, ta lại há là kia chờ phụ lòng bạc hạnh người?”

Tra nam tam huy tay áo: “Ta và ngươi ở bên nhau chỉ là mưu đồ gia nghiệp của ngươi, biểu muội mới là ta yêu nhất nữ nhân, đừng tưởng rằng ngươi có hài tử ta liền sẽ mềm lòng.”

Bạch Khởi bình tĩnh tiếp nhận soái quản gia đệ thượng trà: “Kỳ thật về hài tử thân thế, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói chuyện.”

Hệ thống: “Ngày, ký chủ mới mẹ nó là càng nên sát ngàn đao nhân tra đi? Ai phụ trách sàng chọn chịu ngược mục tiêu? Như thế nào lậu thứ này?”

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ngân Phát Tử Ngư Nhãn
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0001.mp32020-02-12 14:08
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0002.mp32020-02-12 14:08
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0003.mp32020-02-12 14:08
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0004.mp32020-02-12 14:08
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0005.mp32020-02-12 14:09
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0006.mp32020-02-12 14:09
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0007.mp32020-02-12 14:10
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0008.mp32020-02-12 14:11
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0009.mp32020-02-12 14:11
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0010.mp32020-02-12 14:11
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0011.mp32020-02-12 14:12
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0012.mp32020-02-12 14:12
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0013.mp32020-02-12 14:12
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0014.mp32020-02-12 14:13
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0015.mp32020-02-12 14:13
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0016.mp32020-02-12 14:14
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0017.mp32020-02-12 14:14
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0018.mp32020-02-12 14:15
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0019.mp32020-02-12 14:15
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0020.mp32020-02-12 14:15
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0021.mp32020-02-12 14:16
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0022.mp32020-02-12 14:16
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0023.mp32020-02-12 14:16
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0024.mp32020-02-12 14:18
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0025.mp32020-02-12 14:19
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0026.mp32020-02-12 14:19
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0027.mp32020-02-12 14:20
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0028.mp32020-02-12 14:20
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0029.mp32020-02-12 14:21
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0030.mp32020-02-12 14:21
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0031.mp32020-02-12 14:21
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0032.mp32020-02-12 14:22
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0033.mp32020-02-12 14:22
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0034.mp32020-02-12 14:22
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0035.mp32020-02-12 14:22
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0036.mp32020-02-12 14:23
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0037.mp32020-02-12 14:23
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0038.mp32020-02-12 14:26
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0039.mp32020-02-12 14:26
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0040.mp32020-02-12 14:27
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0041.mp32020-02-12 14:27
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0042.mp32020-02-12 14:28
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0043.mp32020-02-12 14:28
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0044.mp32020-02-12 14:29
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0045.mp32020-02-12 14:29
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0046.mp32020-02-12 14:30
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0047.mp32020-02-12 14:31
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0048.mp32020-02-12 14:34
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0049.mp32020-02-12 14:35
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0050.mp32020-02-12 14:35
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0051.mp32020-02-12 14:35
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0052.mp32020-02-12 14:36
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0053.mp32020-02-12 14:37
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0054.mp32020-02-12 14:37
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0055.mp32020-02-12 14:37
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0056.mp32020-02-12 14:38
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0057.mp32020-02-12 14:38
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0058.mp32020-02-12 14:38
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0059.mp32020-02-12 14:39
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0060.mp32020-02-12 14:39
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0061.mp32020-02-12 14:40
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0062.mp32020-02-12 14:40
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0063.mp32020-02-12 14:41
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0064.mp32020-02-12 14:41
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0065.mp32020-02-12 14:41
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0066.mp32020-02-12 14:42
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0067.mp32020-02-12 14:42
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0068.mp32020-02-12 14:43
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0069.mp32020-02-12 14:43
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0070.mp32020-02-12 14:43
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0071.mp32020-02-12 14:44
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0072.mp32020-02-12 14:44
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0073.mp32020-02-12 14:45
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0074.mp32020-02-12 14:46
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0075.mp32020-02-12 14:46
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0076.mp32020-02-12 14:47
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0077.mp32020-02-12 14:47
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0078.mp32020-02-12 14:48
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0079.mp32020-02-12 14:48
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0080.mp32020-02-12 14:49
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0081.mp32020-02-12 14:49
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0082.mp32020-02-12 14:50
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0083.mp32020-02-12 14:50
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0084.mp32020-02-12 14:50
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0085.mp32020-02-12 14:51
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0086.mp32020-02-12 14:51
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0087.mp32020-02-12 14:52
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0088.mp32020-02-12 14:52
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0089.mp32020-02-12 14:52
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4]

Related posts

Nuôi Trong Nhà Tiểu Thủ Phụ

TiKay

Buông Ra Cái Kia Vai Ác Để Cho Ta Tới

THUYS♥️

Thái Tử Phi Có Một Không Hai

TiKay

Hào Môn Cha Mẹ Cùng Đỉnh Lưu Ca Ca Rốt Cuộc Tìm Được Ta

THUYS♥️

Xuyên Nhanh: Nữ Xứng, Bình Tĩnh Một Chút

TiKay

Vương Tọa Công Lược Bút Ký

TiKay

Leave a Reply