Ngôn TìnhNữ CườngXuyên Nhanh

Diễn Tinh Nữ Vương

Bạch Khởi trói định ngược tra hệ thống, nhưng hệ thống tổng cảm thấy không đúng chỗ nào.

Tra nam vừa ra quỹ khuê mật, ngênh ngang vào nhà diễu võ dương oai.

Bạch Khởi đem một hán tử lôi ra tới: “Giới thiệu một chút, đây là ta bạn trai cũ.”

Tra nam nhị làm thế khó xử trạng: “Ngươi cùng ngươi muội muội ta đều ái, ai cũng vô pháp dứt bỏ, ngươi muốn ta làm ra lựa chọn, không phải bức nàng đi tìm chết sao?”

Bạch Khởi cầm hắn tay, đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói: “Ta hiểu, tựa như ta đồng dạng luyến tiếc ngươi đệ đệ giống nhau, hắn một lòng say mê, ta lại há là kia chờ phụ lòng bạc hạnh người?”

Tra nam tam huy tay áo: “Ta và ngươi ở bên nhau chỉ là mưu đồ gia nghiệp của ngươi, biểu muội mới là ta yêu nhất nữ nhân, đừng tưởng rằng ngươi có hài tử ta liền sẽ mềm lòng.”

Bạch Khởi bình tĩnh tiếp nhận soái quản gia đệ thượng trà: “Kỳ thật về hài tử thân thế, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói chuyện.”

Hệ thống: “Ngày, ký chủ mới mẹ nó là càng nên sát ngàn đao nhân tra đi? Ai phụ trách sàng chọn chịu ngược mục tiêu? Như thế nào lậu thứ này?”

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Ngân Phát Tử Ngư Nhãn
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0001.mp32020-02-12 14:08
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0002.mp32020-02-12 14:08
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0003.mp32020-02-12 14:08
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0004.mp32020-02-12 14:08
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0005.mp32020-02-12 14:09
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0006.mp32020-02-12 14:09
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0007.mp32020-02-12 14:10
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0008.mp32020-02-12 14:11
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0009.mp32020-02-12 14:11
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0010.mp32020-02-12 14:11
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0011.mp32020-02-12 14:12
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0012.mp32020-02-12 14:12
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0013.mp32020-02-12 14:12
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0014.mp32020-02-12 14:13
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0015.mp32020-02-12 14:13
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0016.mp32020-02-12 14:14
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0017.mp32020-02-12 14:14
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0018.mp32020-02-12 14:15
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0019.mp32020-02-12 14:15
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0020.mp32020-02-12 14:15
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0021.mp32020-02-12 14:16
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0022.mp32020-02-12 14:16
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0023.mp32020-02-12 14:16
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0024.mp32020-02-12 14:18
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0025.mp32020-02-12 14:19
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0026.mp32020-02-12 14:19
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0027.mp32020-02-12 14:20
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0028.mp32020-02-12 14:20
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0029.mp32020-02-12 14:21
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0030.mp32020-02-12 14:21
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0031.mp32020-02-12 14:21
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0032.mp32020-02-12 14:22
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0033.mp32020-02-12 14:22
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0034.mp32020-02-12 14:22
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0035.mp32020-02-12 14:22
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0036.mp32020-02-12 14:23
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0037.mp32020-02-12 14:23
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0038.mp32020-02-12 14:26
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0039.mp32020-02-12 14:26
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0040.mp32020-02-12 14:27
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0041.mp32020-02-12 14:27
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0042.mp32020-02-12 14:28
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0043.mp32020-02-12 14:28
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0044.mp32020-02-12 14:29
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0045.mp32020-02-12 14:29
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0046.mp32020-02-12 14:30
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0047.mp32020-02-12 14:31
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0048.mp32020-02-12 14:34
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0049.mp32020-02-12 14:35
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0050.mp32020-02-12 14:35
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0051.mp32020-02-12 14:35
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0052.mp32020-02-12 14:36
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0053.mp32020-02-12 14:37
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0054.mp32020-02-12 14:37
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0055.mp32020-02-12 14:37
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0056.mp32020-02-12 14:38
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0057.mp32020-02-12 14:38
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0058.mp32020-02-12 14:38
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0059.mp32020-02-12 14:39
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0060.mp32020-02-12 14:39
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0061.mp32020-02-12 14:40
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0062.mp32020-02-12 14:40
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0063.mp32020-02-12 14:41
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0064.mp32020-02-12 14:41
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0065.mp32020-02-12 14:41
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0066.mp32020-02-12 14:42
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0067.mp32020-02-12 14:42
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0068.mp32020-02-12 14:43
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0069.mp32020-02-12 14:43
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0070.mp32020-02-12 14:43
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0071.mp32020-02-12 14:44
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0072.mp32020-02-12 14:44
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0073.mp32020-02-12 14:45
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0074.mp32020-02-12 14:46
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0075.mp32020-02-12 14:46
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0076.mp32020-02-12 14:47
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0077.mp32020-02-12 14:47
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0078.mp32020-02-12 14:48
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0079.mp32020-02-12 14:48
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0080.mp32020-02-12 14:49
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0081.mp32020-02-12 14:49
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0082.mp32020-02-12 14:50
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0083.mp32020-02-12 14:50
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0084.mp32020-02-12 14:50
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0085.mp32020-02-12 14:51
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0086.mp32020-02-12 14:51
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0087.mp32020-02-12 14:52
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0088.mp32020-02-12 14:52
 • dien-tinh-nu-vuong-chuong-0089.mp32020-02-12 14:52
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4]

Related posts

(Mau xuyên) Ngươi là của ta (1-18)

TiKay

Độc Sủng Kiều Thê (Trọng Sinh)

THUYS♥️

Cửu Thúc Vạn Phúc

THUYS♥️

Đệ Nhất Thần Toán

THUYS♥️

Vì Tiền Đem Chính Mình Bán Cho Tà Ám Sau

TiKay

Trường An Tiệm Cơm Nhỏ

THUYS♥️

Leave a Reply