Dị NăngNgôn Tình

Cha Ta Là Ảnh Đế

20 tuổi Diệp Hân vì cứu một con ngu xuẩn hắc, bị cuốn vào gầm xe, đi đời nhà ma. Mở mắt ra, lại phát hiện mình biến thành 5 tuổi nữ đồng Diệp Tử Manh. Tiểu cô nương mặc dù tuổi còn bé tang mẫu, gia thế lại không đơn giản: Tổ phụ là danh đạo, tổ mẫu ca sĩ, cha là đã từng thịnh hành toàn cầu ảnh đế Diệp Thiệu Thần. Mà tiểu cô nương bản thân mắt màu lam tóc quăn hài nhi mặt, tướng ngũ đoản tam đầu thân, ai gặp đều manh vẻ mặt huyết, vừa nhìn chính là mỹ nhân tài liệu.

so, có tốt như vậy điều kiện, cô nương ngươi thực không chuẩn bị xông xáo giới giải trí?

Diệp Hân / Diệp Tử Manh: Ba, ta nghĩ làm bác sỹ thú y!

Diệp ảnh đế / Diệp vú em:╭ (°A°` )╮

Ta tiểu công chúa không muốn làm minh tinh cũng liền thôi, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi làm bác sỹ thú y? ! Nhất định là hắn phương thức giáo dục không đúng! Cầu xin làm lại!

Diệp Hân liên tục có giấc mộng nghĩ, đó là có thể trở thành một tên bác sỹ thú y, chuyên trị các loại ngu xuẩn hắc. Chỉ là cha giống như không thật cao hứng? ╮ (╯▽╰ )╭

~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~

Ăn vào chỉ nam:

1. Nữ chủ trùng sinh đến chính là song song thế giới, thế giới này nghệ sĩ địa vị tương đối cao…

2. Nữ chủ có dị năng, cụ thể xem văn chương nội dung.

3. Nam chủ không phải là ảnh đế! Không phải là ba! Không luyến đồng!

Nội dung nhãn hiệu: Giới giải trí hiện đại vô căn cứ thời đại kỳ duyên xuyên việt thời không

Tìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Diệp Tử Manh ┃ vai phụ: Diệp Thiều Thần chờ ┃ khác:

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Viễn Du Đích Ngư
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0001.mp32019-03-15 10:48
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0002.mp32019-03-15 10:48
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0003.mp32019-03-15 10:48
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0004.mp32019-03-15 10:48
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0005.mp32019-03-15 10:48
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0006.mp32019-03-15 10:49
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0007.mp32019-03-15 10:49
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0008.mp32019-03-15 10:49
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0009.mp32019-03-15 10:49
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0010.mp32019-03-15 10:49
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0011.mp32019-03-15 10:49
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0012.mp32019-03-15 10:49
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0013.mp32019-03-15 10:49
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0014.mp32019-03-15 10:50
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0015.mp32019-03-15 10:50
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0016.mp32019-03-15 10:50
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0017.mp32019-03-15 10:50
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0018.mp32019-03-15 10:50
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0019.mp32019-03-15 10:50
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0020.mp32019-03-15 10:50
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0021.mp32019-03-15 10:50
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0022.mp32019-03-15 10:51
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0023.mp32019-03-15 10:51
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0024.mp32019-03-15 10:51
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0025.mp32019-03-15 10:51
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0026.mp32019-03-15 10:51
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0027.mp32019-03-15 10:51
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0028.mp32019-03-15 10:51
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0029.mp32019-03-15 10:51
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0030.mp32019-03-15 10:52
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0031.mp32019-03-15 10:52
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0032.mp32019-03-15 10:52
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0033.mp32019-03-15 10:52
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0034.mp32019-03-15 10:52
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0035.mp32019-03-15 10:52
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0036.mp32019-03-15 10:52
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0037.mp32019-03-15 10:52
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0038.mp32019-03-15 10:52
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0039.mp32019-03-15 10:53
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0040.mp32019-03-15 10:53
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0041.mp32019-03-15 10:53
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0042.mp32019-03-15 10:53
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0043.mp32019-03-15 10:53
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0044.mp32019-03-15 10:53
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0045.mp32019-03-15 10:53
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0046.mp32019-03-15 10:53
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0047.mp32019-03-15 10:54
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0048.mp32019-03-15 10:54
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0049.mp32019-03-15 10:54
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0050.mp32019-03-15 10:54
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0051.mp32019-03-15 10:54
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0052.mp32019-03-15 10:54
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0053.mp32019-03-15 10:54
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0054.mp32019-03-15 10:54
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0055.mp32019-03-15 10:54
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0056.mp32019-03-15 10:55
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0057.mp32019-03-15 10:55
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0058.mp32019-03-15 10:55
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0059.mp32019-03-15 10:55
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0060.mp32019-03-15 10:55
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0061.mp32019-03-15 10:55
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0062.mp32019-03-15 10:55
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0063.mp32019-03-15 10:55
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0064.mp32019-03-15 10:56
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0065.mp32019-03-15 10:56
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0066.mp32019-03-15 10:56
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0067.mp32019-03-15 10:56
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0068.mp32019-03-15 10:56
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0069.mp32019-03-15 10:56
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0070.mp32019-03-15 10:56
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0071.mp32019-03-15 10:56
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0072.mp32019-03-15 10:57
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0073.mp32019-03-15 10:57
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0074.mp32019-03-15 10:57
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0075.mp32019-03-15 10:57
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0076.mp32019-03-15 10:57
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0077.mp32019-03-15 10:57
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0078.mp32019-03-15 10:57
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0079.mp32019-03-15 10:57
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0080.mp32019-03-15 10:57
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0081.mp32019-03-15 10:58
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0082.mp32019-03-15 10:58
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0083.mp32019-03-15 10:58
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0084.mp32019-03-15 10:58
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0085.mp32019-03-15 10:58
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0086.mp32019-03-15 10:58
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0087.mp32019-03-15 10:58
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0088.mp32019-03-15 10:58
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0089.mp32019-03-15 10:59
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0090.mp32019-03-15 10:59
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0091.mp32019-03-15 10:59
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0092.mp32019-03-15 10:59
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0093.mp32019-03-15 10:59
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0094.mp32019-03-15 10:59
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0095.mp32019-03-15 10:59
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0096.mp32019-03-15 10:59
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0097.mp32019-03-15 10:59
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0098.mp32019-03-15 11:00
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0099.mp32019-03-15 11:00
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0100.mp32019-03-15 11:00
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0101.mp32019-03-15 11:00
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0102.mp32019-03-15 11:00
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4]

Related posts

Một Giấc Ngủ Dậy Ta Hoài Cương Thi Hài Tử

TiKay

Thực Linh Sư

THUYS♥️

Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!

TiKay

Tổng Tài Đầu Quả Tim Sủng: Nhân Ngư Kiều Thê Manh Manh Đát

TiKay

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

TiKay

Nông Phụ Trang Viên Cá Mễ Hương

THUYS♥️

Leave a Reply