Dị NăngNgôn Tình

Cha Ta Là Ảnh Đế

20 tuổi Diệp Hân vì cứu một con ngu xuẩn hắc, bị cuốn vào gầm xe, đi đời nhà ma. Mở mắt ra, lại phát hiện mình biến thành 5 tuổi nữ đồng Diệp Tử Manh. Tiểu cô nương mặc dù tuổi còn bé tang mẫu, gia thế lại không đơn giản: Tổ phụ là danh đạo, tổ mẫu ca sĩ, cha là đã từng thịnh hành toàn cầu ảnh đế Diệp Thiệu Thần. Mà tiểu cô nương bản thân mắt màu lam tóc quăn hài nhi mặt, tướng ngũ đoản tam đầu thân, ai gặp đều manh vẻ mặt huyết, vừa nhìn chính là mỹ nhân tài liệu.

so, có tốt như vậy điều kiện, cô nương ngươi thực không chuẩn bị xông xáo giới giải trí?

Diệp Hân / Diệp Tử Manh: Ba, ta nghĩ làm bác sỹ thú y!

Diệp ảnh đế / Diệp vú em:╭ (°A°` )╮

Ta tiểu công chúa không muốn làm minh tinh cũng liền thôi, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi làm bác sỹ thú y? ! Nhất định là hắn phương thức giáo dục không đúng! Cầu xin làm lại!

Diệp Hân liên tục có giấc mộng nghĩ, đó là có thể trở thành một tên bác sỹ thú y, chuyên trị các loại ngu xuẩn hắc. Chỉ là cha giống như không thật cao hứng? ╮ (╯▽╰ )╭

~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~﹡~

Ăn vào chỉ nam:

1. Nữ chủ trùng sinh đến chính là song song thế giới, thế giới này nghệ sĩ địa vị tương đối cao…

2. Nữ chủ có dị năng, cụ thể xem văn chương nội dung.

3. Nam chủ không phải là ảnh đế! Không phải là ba! Không luyến đồng!

Nội dung nhãn hiệu: Giới giải trí hiện đại vô căn cứ thời đại kỳ duyên xuyên việt thời không

Tìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Diệp Tử Manh ┃ vai phụ: Diệp Thiều Thần chờ ┃ khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Viễn Du Đích Ngư
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0001.mp32019-03-15 10:48
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0002.mp32019-03-15 10:48
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0003.mp32019-03-15 10:48
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0004.mp32019-03-15 10:48
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0005.mp32019-03-15 10:48
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0006.mp32019-03-15 10:49
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0007.mp32019-03-15 10:49
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0008.mp32019-03-15 10:49
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0009.mp32019-03-15 10:49
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0010.mp32019-03-15 10:49
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0011.mp32019-03-15 10:49
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0012.mp32019-03-15 10:49
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0013.mp32019-03-15 10:49
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0014.mp32019-03-15 10:50
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0015.mp32019-03-15 10:50
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0016.mp32019-03-15 10:50
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0017.mp32019-03-15 10:50
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0018.mp32019-03-15 10:50
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0019.mp32019-03-15 10:50
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0020.mp32019-03-15 10:50
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0021.mp32019-03-15 10:50
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0022.mp32019-03-15 10:51
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0023.mp32019-03-15 10:51
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0024.mp32019-03-15 10:51
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0025.mp32019-03-15 10:51
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0026.mp32019-03-15 10:51
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0027.mp32019-03-15 10:51
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0028.mp32019-03-15 10:51
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0029.mp32019-03-15 10:51
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0030.mp32019-03-15 10:52
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0031.mp32019-03-15 10:52
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0032.mp32019-03-15 10:52
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0033.mp32019-03-15 10:52
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0034.mp32019-03-15 10:52
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0035.mp32019-03-15 10:52
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0036.mp32019-03-15 10:52
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0037.mp32019-03-15 10:52
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0038.mp32019-03-15 10:52
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0039.mp32019-03-15 10:53
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0040.mp32019-03-15 10:53
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0041.mp32019-03-15 10:53
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0042.mp32019-03-15 10:53
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0043.mp32019-03-15 10:53
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0044.mp32019-03-15 10:53
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0045.mp32019-03-15 10:53
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0046.mp32019-03-15 10:53
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0047.mp32019-03-15 10:54
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0048.mp32019-03-15 10:54
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0049.mp32019-03-15 10:54
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0050.mp32019-03-15 10:54
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0051.mp32019-03-15 10:54
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0052.mp32019-03-15 10:54
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0053.mp32019-03-15 10:54
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0054.mp32019-03-15 10:54
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0055.mp32019-03-15 10:54
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0056.mp32019-03-15 10:55
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0057.mp32019-03-15 10:55
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0058.mp32019-03-15 10:55
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0059.mp32019-03-15 10:55
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0060.mp32019-03-15 10:55
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0061.mp32019-03-15 10:55
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0062.mp32019-03-15 10:55
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0063.mp32019-03-15 10:55
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0064.mp32019-03-15 10:56
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0065.mp32019-03-15 10:56
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0066.mp32019-03-15 10:56
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0067.mp32019-03-15 10:56
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0068.mp32019-03-15 10:56
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0069.mp32019-03-15 10:56
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0070.mp32019-03-15 10:56
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0071.mp32019-03-15 10:56
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0072.mp32019-03-15 10:57
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0073.mp32019-03-15 10:57
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0074.mp32019-03-15 10:57
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0075.mp32019-03-15 10:57
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0076.mp32019-03-15 10:57
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0077.mp32019-03-15 10:57
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0078.mp32019-03-15 10:57
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0079.mp32019-03-15 10:57
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0080.mp32019-03-15 10:57
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0081.mp32019-03-15 10:58
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0082.mp32019-03-15 10:58
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0083.mp32019-03-15 10:58
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0084.mp32019-03-15 10:58
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0085.mp32019-03-15 10:58
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0086.mp32019-03-15 10:58
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0087.mp32019-03-15 10:58
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0088.mp32019-03-15 10:58
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0089.mp32019-03-15 10:59
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0090.mp32019-03-15 10:59
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0091.mp32019-03-15 10:59
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0092.mp32019-03-15 10:59
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0093.mp32019-03-15 10:59
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0094.mp32019-03-15 10:59
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0095.mp32019-03-15 10:59
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0096.mp32019-03-15 10:59
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0097.mp32019-03-15 10:59
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0098.mp32019-03-15 11:00
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0099.mp32019-03-15 11:00
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0100.mp32019-03-15 11:00
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0101.mp32019-03-15 11:00
 • cha-ta-la-anh-de-chuong-0102.mp32019-03-15 11:00
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4]

Related posts

Vương Tọa Công Lược Bút Ký

TiKay

Trùng Sinh Thiên Tài Quỷ Y

THUYS♥️

Ở Mạt Thế Trở Thành Hình Người Cẩm Lý

THUYS♥️

Không Gian Chi Mạt Thế Nữ Ở Cổ Đại

THUYS♥️

Xuyên Qua Nông Gia Chi Phi Chọc Vương Gia

TiKay

Thiên Tài Tiểu Độc Phi

TiKay

Leave a Reply