Hiện Đại Kinh Dị Linh Dị Mạt Thế Ngôn Tình

[ tổng khủng ] này cái quỷ gì đồ vật! /what the fuck!

Hán Việt: [ tổng khủng ] giá thập ma quỷ đông tây! /what the fuck!

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Kinh dị , Dị thế , Mạt thế , Thế giới song song , Linh dị thần quái

Tôi long trọng tuyên thệ: lần này hoàn toàn không phá hủy bộ phim kinh dị! (╯ ▽ ╰) ╭)

muốn bài viết này, dành riêng cho bộ phim kinh dị / bộ phim kinh dị / bộ phim thảm họa / bộ phim khoa học viễn tưởng / bộ phim anh hùng … …

cảm ơn bạn, để chúng tôi mở cánh cửa cho thế giới mới.

nhiều loại hình tín phim:

Horror: Sadako, The Grudge, ma quái, Saw

phim kinh dị: trại trẻ mồ côi, du lịch kinh dị

bộ phim khoa học viễn tưởng: Avatar, để trở về Trái đất, The Matrix

Khó xử: năm 2012, một ngày sau khi ngày mai, ngày quốc khánh

phim anh hùng : Batman, Iron Man, Avenger Alliance

Khác: xác ướp, hp, Fujiang

Fan lần đầu tiên đặt các tùy chỉnh, và sau đó trên mạng. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và đồng hành của chuyên nghiệp,

xem cột bên dưới – xem cột – mèo biết ơn “)

định dạng sau đây

để xem những bộ phim sau :

muốn xem cùng một loại nhân văn: chữa bệnh hệ thống / Sở Yu / ngôn ngữ / kinh dị / Với tác giả (năm chọn một)

khác:

ps: 1, nhanh chóng mặc văn bản, 1-5 chương để kết thúc một bộ phim.

Không có pit pit, để xem bao nhiêu có thể viết nó. 2, ưu tiên của cuốn sách cũ 3, tập trung vào bộ phim kinh dị trong ba thập kỷ, tìm kiếm bộ sưu tập hỗ trợ bánh mì = w =

cp của văn bản mới và A xuống cuối của văn bản, Văn bản hoàn chỉnh của tôi


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Lạc Mạc
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: 1 khúc dạo đầu sinh hóa nguy cơ2020-04-11 16:41
 • #2: 1 khúc dạo đầu sinh hóa nguy cơ2020-04-11 16:42
 • #3: 3 quỷ ảnh2020-04-12 21:40
 • #4: 4 quỷ ảnh 22020-04-12 21:40
 • #5: 5 quỷ ảnh 32020-04-12 21:40
 • #6: 6 quỷ ảnh xong2020-04-12 21:40
 • #7: 7 tĩnh mịch2020-04-12 21:40
 • #8: 8 tĩnh mịch 22020-04-12 21:41
 • #9: 9 tĩnh mịch 32020-04-12 21:41
 • #10: 10 tĩnh mịch 42020-04-12 21:41
 • #11: 11 tĩnh mịch 52020-04-12 21:41
 • #12: 12 tĩnh mịch xong2020-04-12 21:41
 • #13: 13 thần quái giác quan thứ sáu2020-04-12 21:41
 • #14: 14 thần quái giác quan thứ sáu 22020-04-12 21:41
 • #15: 15 thần quái giác quan thứ sáu xong2020-04-12 21:41
 • #16: 16 quỷ oa ăn mày2020-04-12 21:42
 • #17: 17 quỷ oa ăn mày 22020-04-12 21:42
 • #18: 18 quỷ oa ăn mày 32020-04-12 21:42
 • #19: 19 quỷ oa ăn mày 42020-04-12 21:42
 • #20: 20 quỷ oa ăn mày 52020-04-12 21:42
 • #21: 21 quỷ oa ăn mày 62020-04-12 21:42
 • #22: 22 quỷ oa ăn mày xong2020-04-12 21:42
 • #23: 23 Tiểu Sức cùng Dương Tử2020-04-12 21:42
 • #24: 24 Tiểu Sức cùng Dương Tử 22020-04-12 21:42
 • #25: 25 Tiểu Sức cùng Dương Tử 32020-04-12 21:42
 • #26: 26 Tiểu Sức cùng Dương Tử 42020-04-12 21:43
 • #27: 27 Tiểu Sức cùng Dương Tử 52020-04-12 21:43
 • #28: 28 Tiểu Sức cùng Dương Tử xong2020-04-12 21:43
 • #29: 29 Batman2020-04-12 21:43
 • #30: 30 Batman 22020-04-12 21:43
 • #31: 31 Batman 32020-04-12 21:43
 • #32: 32 Batman 42020-04-12 21:43
 • #33: 33 Batman 52020-04-12 21:43
 • #34: 34 Batman xong2020-04-12 21:43
 • #35: 35 cưa điện kinh hồn2020-04-12 21:43
 • #36: 36 cưa điện kinh hồn 22020-04-12 21:44
 • #37: 37 cưa điện kinh hồn 32020-04-12 21:44
 • #38: 38 cưa điện kinh hồn 42020-04-12 21:44
 • #39: 39 cưa điện kinh hồn 52020-04-12 21:44
 • #40: 40 cưa điện kinh hồn 62020-04-12 21:44
 • #41: 41 cưa điện kinh hồn xong2020-04-12 21:44
 • #42: 42 độc lập ngày2020-04-12 21:44
 • #43: 43 độc lập ngày xong2020-04-12 21:44
 • #44: 44 phạm tội tâm lý2020-04-12 21:44
 • #45: 45 phạm tội tâm lý 22020-04-12 21:45
 • #46: 46 phạm tội tâm lý 32020-04-12 21:45
 • #47: 47 phạm tội tâm lý 42020-04-12 21:45
 • #48: 48 phạm tội tâm lý xong ( ngược )2020-04-12 21:45
 • #49: 49 dị hình bốn2020-04-12 21:45
 • #50: 50 Dị Hình bốn xong2020-04-12 21:45
 • #51: 51 The Ring + nhiệt huyết trường cao đẳng2020-04-12 21:45
 • #52: 52 The Ring + nhiệt huyết trường cao đẳng 22020-04-12 21:46
 • #53: 53 The Ring + nhiệt huyết trường cao đẳng 32020-04-12 21:46
 • #54: 54 The Ring + nhiệt huyết trường cao đẳng 42020-04-12 21:46
 • #55: 55 The Ring + nhiệt huyết trường cao đẳng 52020-04-12 21:46
 • #56: 56 The Ring + nhiệt huyết trường cao đẳng 62020-04-12 21:46
 • #57: 57 The Ring + nhiệt huyết trường cao đẳng xong2020-04-12 21:47
 • #58: 58 trong rừng phòng nhỏ2020-04-12 21:47
 • #59: 59 trong rừng phòng nhỏ 22020-04-12 21:47
 • #60: 60 trong rừng phòng nhỏ 32020-04-12 21:47
 • #61: 61 trong rừng phòng nhỏ 42020-04-12 21:47
 • #62: 62 trong rừng phòng nhỏ xong2020-04-12 21:47
 • #63: 63 Iron Man2020-04-12 21:47
 • #64: 64 Iron Man 22020-04-12 21:48
 • #65: Chương 65 Iron Man xong2020-04-12 21:48
 • #66: Chương 66 nữ cao quái đàm hồ ly cầu thang2020-04-12 21:48
 • #67: Chương 67 nữ cao quái đàm hồ ly cầu thang 22020-04-12 21:48
 • #68: Chương 68 nữ cao quái đàm hồ ly cầu thang xong2020-04-12 21:48
 • #69: Chương 69 điên cuồng mỹ nữ2020-04-12 21:48
 • #70: Chương 70 điên cuồng mỹ nữ 22020-04-12 21:48
 • #71: Chương 71 điên cuồng mỹ nữ 32020-04-12 21:48
 • #72: Chương 72 điên cuồng mỹ nữ 42020-04-12 21:49
 • #73: Chương 73 điên cuồng mỹ nữ xong2020-04-12 21:49
 • #74: Chương 74 The Phantom of the Opera2020-04-12 21:49
 • #75: Chương 75 The Phantom of the Opera 22020-04-12 21:49
 • #76: Chương 76 The Phantom of the Opera xong2020-04-12 21:49
 • #77: Chương 77 chú oán2020-04-12 21:49
 • #78: Chương 78 chú oán 22020-04-12 21:49
 • #79: Chương 79 chú oán xong2020-04-12 21:49
 • #80: Chương 80 não nam2020-04-12 21:50
 • #81: Chương 81 não nam 22020-04-12 21:50
 • #82: Chương 82 não nam 32020-04-12 21:50
 • #83: Chương 83 não nam 42020-04-12 21:50
 • #84: Chương 84 não nam 52020-04-12 21:50
 • #85: Chương 85 não nam xong2020-04-12 21:50
 • #86: Chương 86 đói khát trò chơi xong2020-04-12 21:50
 • #87: 12020-04-12 21:50
 • #88: 1 xong2020-04-12 21:51
 • #89: Chương 89 da người khách điếm nhị2020-04-12 21:51
 • #90: Chương 90 da người khách điếm nhị 22020-04-12 21:51
 • #91: Chương 91 da người khách điếm nhị xong2020-04-12 21:51
 • #92: Chương 92 xác ướp2020-04-12 21:51
 • #93: Chương 93 xác ướp 22020-04-12 21:51
 • #94: Chương 94 xác ướp 32020-04-12 21:51
 • #95: Chương 95 xác ướp xong2020-04-12 21:51
 • #96: Chương 96 sơn thôn lão thi2020-04-12 21:51
 • #97: Chương 97 cống thoát nước mỹ nhân ngư2020-04-12 21:51
 • #98: Chương 98 Harry · Potter2020-04-12 21:51
 • #99: Chương 99 Harry · Potter 22020-04-12 21:52
 • #100: Chương 100 Harry · Potter xong2020-04-12 21:52
 • #101: Chương 101 Transformers2020-04-12 21:52
 • #102: Chương 102 Transformers 22020-04-12 21:52
 • #103: Chương 103 Transformers xong2020-04-12 21:52
 • #104: Chương 104 Tử Thần tới tam2020-04-12 21:52
 • #105: Chương 105 Tử Thần tới tam 22020-04-12 21:52
 • #106: Chương 106 Tử Thần tới tam 32020-04-12 21:52
 • #107: Chương 107 Tử Thần tới tam xong2020-04-12 21:52
 • #108: Chương 108 Phú Giang +k2020-04-12 21:52
 • #109: Chương 109 Phú Giang +k22020-04-12 21:53
 • #110: Chương 110 phú +k32020-04-12 21:53
 • #111: Chương 111 phú +k42020-04-12 21:53
 • #112: Chương 112 phú +k52020-04-12 21:53
 • #113: Chương 113 phú +k62020-04-12 21:53
 • #114: Chương 114 phú +k xong2020-04-12 21:53
 • #115: Chương 115 ma nữ Gia Lị + kẻ báo thù liên minh2020-04-12 21:53
 • #116: Chương 116 ma nữ Gia Lị + kẻ báo thù liên minh 22020-04-12 21:53
 • #117: Chương 117 ma nữ Gia Lị + kẻ báo thù liên minh 32020-04-12 21:53
 • #118: Chương 118 ma nữ Gia Lị + kẻ báo thù liên minh xong2020-04-12 21:53
 • #119: Chương 119 hình người sư2020-04-12 21:53
 • #120: Chương 120 hình người sư 22020-04-12 21:54
 • #121: Chương 121 hình người sư xong2020-04-12 21:54
 • #122: Chương 122 đèn kéo quân cây thức hội xã ( đại kết cục )2020-04-12 21:54
 • #123: Chương 123 phiên ngoại lữ hành nhớ Nhật Bản thiên 12020-04-12 21:54
 • #124: Chương 124 phiên ngoại lữ hành nhớ Nhật Bản thiên 22020-04-12 21:54
 • #125: Chương 125 phiên ngoại lữ hành nhớ Nhật Bản thiên xong2020-04-12 21:54
 • #126: Chương 126 phiên ngoại thế giới du toàn văn xong2020-04-12 21:54

Related posts

Tức Phụ, Chỗ Đối Tượng Sao?

THUYS♥️

Đế Thiếu Tâm Sủng

TiKay

Dị Hoá Đô Thị

TiKay

Hào Môn Trọng Sinh: Pháp Y Kiều Thê Đừng Hắc Hóa

TiKay

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

TiKay

Tận Thế Lĩnh Chủ

THUYS♥️

Leave a Reply