Dị Giới Dị Năng Huyền Huyễn Nữ Cường

Điêu Cốt Sư

Là môt Điêu Cốt sư nhưng nàng lại gọi cho mình là Luyện Cốt sư.

Nàng có thể biến xương cốt trở thành nhiều thứ như dụng cụ, công cụ, trang sức… thậm chí là vũ khí có cốt linh mạnh mẽ.

Nàng là một bộ xương có thể giả chết, dọa được quỷ, giết được yêu quái, tạo ra được người, làm chủ được cục diện.​

An Diệc: Ta là khô lâu vương.

Milos: Ta sứ mệnh là đẩy ngã khô lâu vương.

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tuyết Nguyên U Linh
 •  Chương: /132
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dieu-cot-su-chuong-0001.mp32019-04-28 15:18
 • dieu-cot-su-chuong-0002.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0003.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0004.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0005.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0006.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0007.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0008.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0009.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0010.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0011.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0012.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0013.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0014.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0015.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0016.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0017.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0018.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0019.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0020.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0021.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0022.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0023.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0024.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0025.mp32019-04-28 15:23
 • dieu-cot-su-chuong-0026.mp32019-04-28 15:23
 • dieu-cot-su-chuong-0027.mp32019-04-28 15:23
 • dieu-cot-su-chuong-0028.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0029.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0030.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0031.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0032.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0033.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0034.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0035.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0036.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0037.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0038.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0039.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0040.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0041.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0042.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0043.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0044.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0045.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0046.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0047.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0048.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0049.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0050.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0051.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0052.mp32019-04-28 15:28
 • dieu-cot-su-chuong-0053.mp32019-04-28 15:28
 • dieu-cot-su-chuong-0054.mp32019-04-28 15:28
 • dieu-cot-su-chuong-0055.mp32019-04-29 00:44
 • dieu-cot-su-chuong-0056.mp32019-04-29 00:44
 • dieu-cot-su-chuong-0057.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0058.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0059.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0060.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0061.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0062.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0063.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0064.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0065.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0066.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0067.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0068.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0069.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0070.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0071.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0072.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0073.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0074.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0075.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0076.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0077.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0078.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0079.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0080.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0081.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0082.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0083.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0084.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0085.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0086.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0087.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0088.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0089.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0090.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0091.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0092.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0093.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0094.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0095.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0096.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0097.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0098.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0099.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0100.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0101.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0102.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0103.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0104.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0105.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0106.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0107.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0108.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0109.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0110.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0111.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0112.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0113.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0114.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0115.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0116.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0117.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0118.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0119.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0120.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0121.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0122.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0123.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0124.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0125.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0126.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0127.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0128.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0129.mp32019-04-29 00:56
 • dieu-cot-su-chuong-0130.mp32019-04-29 00:56
 • dieu-cot-su-chuong-0131.mp32019-04-29 00:56
 • dieu-cot-su-chuong-0132.mp32019-04-29 00:56
[Total: 1   Average: 1/5]

Related posts

Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống

TiKay

Huyển Đế Trở Về

TiKay

Ngạo Thiên Thánh Đế

TiKay

Leave a Reply