Dị Giới Dị Năng Huyền Huyễn Nữ Cường

Điêu Cốt Sư

Là môt Điêu Cốt sư nhưng nàng lại gọi cho mình là Luyện Cốt sư.

Nàng có thể biến xương cốt trở thành nhiều thứ như dụng cụ, công cụ, trang sức… thậm chí là vũ khí có cốt linh mạnh mẽ.

Nàng là một bộ xương có thể giả chết, dọa được quỷ, giết được yêu quái, tạo ra được người, làm chủ được cục diện.​

An Diệc: Ta là khô lâu vương.

Milos: Ta sứ mệnh là đẩy ngã khô lâu vương.

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tuyết Nguyên U Linh
 •  Chương: /132
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dieu-cot-su-chuong-0001.mp32019-04-28 15:18
 • dieu-cot-su-chuong-0002.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0003.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0004.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0005.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0006.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0007.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0008.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0009.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0010.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0011.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0012.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0013.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0014.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0015.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0016.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0017.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0018.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0019.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0020.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0021.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0022.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0023.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0024.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0025.mp32019-04-28 15:23
 • dieu-cot-su-chuong-0026.mp32019-04-28 15:23
 • dieu-cot-su-chuong-0027.mp32019-04-28 15:23
 • dieu-cot-su-chuong-0028.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0029.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0030.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0031.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0032.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0033.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0034.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0035.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0036.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0037.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0038.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0039.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0040.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0041.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0042.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0043.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0044.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0045.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0046.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0047.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0048.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0049.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0050.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0051.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0052.mp32019-04-28 15:28
 • dieu-cot-su-chuong-0053.mp32019-04-28 15:28
 • dieu-cot-su-chuong-0054.mp32019-04-28 15:28
 • dieu-cot-su-chuong-0055.mp32019-04-29 00:44
 • dieu-cot-su-chuong-0056.mp32019-04-29 00:44
 • dieu-cot-su-chuong-0057.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0058.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0059.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0060.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0061.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0062.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0063.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0064.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0065.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0066.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0067.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0068.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0069.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0070.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0071.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0072.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0073.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0074.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0075.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0076.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0077.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0078.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0079.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0080.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0081.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0082.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0083.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0084.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0085.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0086.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0087.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0088.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0089.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0090.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0091.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0092.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0093.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0094.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0095.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0096.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0097.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0098.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0099.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0100.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0101.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0102.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0103.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0104.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0105.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0106.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0107.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0108.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0109.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0110.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0111.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0112.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0113.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0114.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0115.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0116.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0117.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0118.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0119.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0120.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0121.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0122.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0123.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0124.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0125.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0126.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0127.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0128.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0129.mp32019-04-29 00:56
 • dieu-cot-su-chuong-0130.mp32019-04-29 00:56
 • dieu-cot-su-chuong-0131.mp32019-04-29 00:56
 • dieu-cot-su-chuong-0132.mp32019-04-29 00:56
[Total: 2   Average: 3/5]

Related posts

Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Cao Nhân

TiKay

Tuyệt Thế Vũ Thần

TiKay

Hào Môn Cha Mẹ Cùng Đỉnh Lưu Ca Ca Rốt Cuộc Tìm Được Ta

THUYS♥️

Leave a Reply