Dị GiớiDị NăngHuyền HuyễnNữ Cường

Điêu Cốt Sư

Là môt Điêu Cốt sư nhưng nàng lại gọi cho mình là Luyện Cốt sư.

Nàng có thể biến xương cốt trở thành nhiều thứ như dụng cụ, công cụ, trang sức… thậm chí là vũ khí có cốt linh mạnh mẽ.

Nàng là một bộ xương có thể giả chết, dọa được quỷ, giết được yêu quái, tạo ra được người, làm chủ được cục diện.​

An Diệc: Ta là khô lâu vương.

Milos: Ta sứ mệnh là đẩy ngã khô lâu vương.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Tuyết Nguyên U Linh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dieu-cot-su-chuong-0001.mp32019-04-28 15:18
 • dieu-cot-su-chuong-0002.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0003.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0004.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0005.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0006.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0007.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0008.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0009.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0010.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0011.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0012.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0013.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0014.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0015.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0016.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0017.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0018.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0019.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0020.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0021.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0022.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0023.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0024.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0025.mp32019-04-28 15:23
 • dieu-cot-su-chuong-0026.mp32019-04-28 15:23
 • dieu-cot-su-chuong-0027.mp32019-04-28 15:23
 • dieu-cot-su-chuong-0028.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0029.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0030.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0031.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0032.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0033.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0034.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0035.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0036.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0037.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0038.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0039.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0040.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0041.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0042.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0043.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0044.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0045.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0046.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0047.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0048.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0049.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0050.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0051.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0052.mp32019-04-28 15:28
 • dieu-cot-su-chuong-0053.mp32019-04-28 15:28
 • dieu-cot-su-chuong-0054.mp32019-04-28 15:28
 • dieu-cot-su-chuong-0055.mp32019-04-29 00:44
 • dieu-cot-su-chuong-0056.mp32019-04-29 00:44
 • dieu-cot-su-chuong-0057.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0058.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0059.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0060.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0061.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0062.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0063.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0064.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0065.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0066.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0067.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0068.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0069.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0070.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0071.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0072.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0073.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0074.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0075.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0076.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0077.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0078.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0079.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0080.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0081.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0082.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0083.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0084.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0085.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0086.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0087.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0088.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0089.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0090.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0091.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0092.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0093.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0094.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0095.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0096.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0097.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0098.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0099.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0100.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0101.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0102.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0103.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0104.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0105.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0106.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0107.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0108.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0109.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0110.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0111.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0112.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0113.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0114.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0115.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0116.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0117.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0118.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0119.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0120.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0121.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0122.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0123.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0124.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0125.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0126.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0127.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0128.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0129.mp32019-04-29 00:56
 • dieu-cot-su-chuong-0130.mp32019-04-29 00:56
 • dieu-cot-su-chuong-0131.mp32019-04-29 00:56
 • dieu-cot-su-chuong-0132.mp32019-04-29 00:56
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Related posts

Huyền Huyễn Võng Du Bạo Cường Lão Ba

TiKay

Mở Đầu Thi Tổ, Bị Nữ Đế Phanh Thây Phong Ấn Vạn Năm

TiKay

Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng

THUYS♥️

Ta Luyện Đan Có Thể Ra Bạo Kích

TiKay

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Khai Quải Nhân Sinh

TiKay

Vạn Tộc Cơ Nhân Thời Đại

TiKay

Leave a Reply