Dị GiớiDị NăngHuyền HuyễnNữ Cường

Điêu Cốt Sư

Là môt Điêu Cốt sư nhưng nàng lại gọi cho mình là Luyện Cốt sư.

Nàng có thể biến xương cốt trở thành nhiều thứ như dụng cụ, công cụ, trang sức… thậm chí là vũ khí có cốt linh mạnh mẽ.

Nàng là một bộ xương có thể giả chết, dọa được quỷ, giết được yêu quái, tạo ra được người, làm chủ được cục diện.​

An Diệc: Ta là khô lâu vương.

Milos: Ta sứ mệnh là đẩy ngã khô lâu vương.

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tuyết Nguyên U Linh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dieu-cot-su-chuong-0001.mp32019-04-28 15:18
 • dieu-cot-su-chuong-0002.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0003.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0004.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0005.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0006.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0007.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0008.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0009.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0010.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0011.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0012.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0013.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0014.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0015.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0016.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0017.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0018.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0019.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0020.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0021.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0022.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0023.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0024.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0025.mp32019-04-28 15:23
 • dieu-cot-su-chuong-0026.mp32019-04-28 15:23
 • dieu-cot-su-chuong-0027.mp32019-04-28 15:23
 • dieu-cot-su-chuong-0028.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0029.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0030.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0031.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0032.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0033.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0034.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0035.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0036.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0037.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0038.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0039.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0040.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0041.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0042.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0043.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0044.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0045.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0046.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0047.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0048.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0049.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0050.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0051.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0052.mp32019-04-28 15:28
 • dieu-cot-su-chuong-0053.mp32019-04-28 15:28
 • dieu-cot-su-chuong-0054.mp32019-04-28 15:28
 • dieu-cot-su-chuong-0055.mp32019-04-29 00:44
 • dieu-cot-su-chuong-0056.mp32019-04-29 00:44
 • dieu-cot-su-chuong-0057.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0058.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0059.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0060.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0061.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0062.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0063.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0064.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0065.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0066.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0067.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0068.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0069.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0070.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0071.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0072.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0073.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0074.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0075.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0076.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0077.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0078.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0079.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0080.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0081.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0082.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0083.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0084.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0085.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0086.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0087.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0088.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0089.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0090.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0091.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0092.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0093.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0094.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0095.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0096.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0097.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0098.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0099.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0100.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0101.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0102.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0103.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0104.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0105.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0106.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0107.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0108.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0109.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0110.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0111.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0112.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0113.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0114.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0115.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0116.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0117.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0118.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0119.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0120.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0121.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0122.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0123.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0124.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0125.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0126.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0127.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0128.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0129.mp32019-04-29 00:56
 • dieu-cot-su-chuong-0130.mp32019-04-29 00:56
 • dieu-cot-su-chuong-0131.mp32019-04-29 00:56
 • dieu-cot-su-chuong-0132.mp32019-04-29 00:56
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Related posts

Thần Cấp Thẻ Bài

TiKay

90 Học Bá Tiểu Quân Y

THUYS♥️

Tiên Đình Phong Đạo Truyện

TiKay

Tà Thiếu Dược Vương

TiKay

Mang Theo Hokage Trọng Sinh Nhật Bản Tokyo

TiKay

Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

THUYS♥️

Leave a Reply