Dị GiớiDị NăngHuyền HuyễnNữ Cường

Điêu Cốt Sư

Là môt Điêu Cốt sư nhưng nàng lại gọi cho mình là Luyện Cốt sư.

Nàng có thể biến xương cốt trở thành nhiều thứ như dụng cụ, công cụ, trang sức… thậm chí là vũ khí có cốt linh mạnh mẽ.

Nàng là một bộ xương có thể giả chết, dọa được quỷ, giết được yêu quái, tạo ra được người, làm chủ được cục diện.​

An Diệc: Ta là khô lâu vương.

Milos: Ta sứ mệnh là đẩy ngã khô lâu vương.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Tuyết Nguyên U Linh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dieu-cot-su-chuong-0001.mp32019-04-28 15:18
 • dieu-cot-su-chuong-0002.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0003.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0004.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0005.mp32019-04-28 15:19
 • dieu-cot-su-chuong-0006.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0007.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0008.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0009.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0010.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0011.mp32019-04-28 15:20
 • dieu-cot-su-chuong-0012.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0013.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0014.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0015.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0016.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0017.mp32019-04-28 15:21
 • dieu-cot-su-chuong-0018.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0019.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0020.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0021.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0022.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0023.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0024.mp32019-04-28 15:22
 • dieu-cot-su-chuong-0025.mp32019-04-28 15:23
 • dieu-cot-su-chuong-0026.mp32019-04-28 15:23
 • dieu-cot-su-chuong-0027.mp32019-04-28 15:23
 • dieu-cot-su-chuong-0028.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0029.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0030.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0031.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0032.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0033.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0034.mp32019-04-28 15:24
 • dieu-cot-su-chuong-0035.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0036.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0037.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0038.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0039.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0040.mp32019-04-28 15:25
 • dieu-cot-su-chuong-0041.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0042.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0043.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0044.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0045.mp32019-04-28 15:26
 • dieu-cot-su-chuong-0046.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0047.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0048.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0049.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0050.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0051.mp32019-04-28 15:27
 • dieu-cot-su-chuong-0052.mp32019-04-28 15:28
 • dieu-cot-su-chuong-0053.mp32019-04-28 15:28
 • dieu-cot-su-chuong-0054.mp32019-04-28 15:28
 • dieu-cot-su-chuong-0055.mp32019-04-29 00:44
 • dieu-cot-su-chuong-0056.mp32019-04-29 00:44
 • dieu-cot-su-chuong-0057.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0058.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0059.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0060.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0061.mp32019-04-29 00:45
 • dieu-cot-su-chuong-0062.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0063.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0064.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0065.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0066.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0067.mp32019-04-29 00:46
 • dieu-cot-su-chuong-0068.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0069.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0070.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0071.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0072.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0073.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0074.mp32019-04-29 00:47
 • dieu-cot-su-chuong-0075.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0076.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0077.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0078.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0079.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0080.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0081.mp32019-04-29 00:48
 • dieu-cot-su-chuong-0082.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0083.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0084.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0085.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0086.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0087.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0088.mp32019-04-29 00:49
 • dieu-cot-su-chuong-0089.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0090.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0091.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0092.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0093.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0094.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0095.mp32019-04-29 00:50
 • dieu-cot-su-chuong-0096.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0097.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0098.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0099.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0100.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0101.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0102.mp32019-04-29 00:51
 • dieu-cot-su-chuong-0103.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0104.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0105.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0106.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0107.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0108.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0109.mp32019-04-29 00:52
 • dieu-cot-su-chuong-0110.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0111.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0112.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0113.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0114.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0115.mp32019-04-29 00:53
 • dieu-cot-su-chuong-0116.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0117.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0118.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0119.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0120.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0121.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0122.mp32019-04-29 00:54
 • dieu-cot-su-chuong-0123.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0124.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0125.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0126.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0127.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0128.mp32019-04-29 00:55
 • dieu-cot-su-chuong-0129.mp32019-04-29 00:56
 • dieu-cot-su-chuong-0130.mp32019-04-29 00:56
 • dieu-cot-su-chuong-0131.mp32019-04-29 00:56
 • dieu-cot-su-chuong-0132.mp32019-04-29 00:56
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Related posts

Tuyệt Thế Đường Môn

TiKay

Ngự Thú Thế Gia Quật Khởi

TiKay

Vạn Cổ Tối Cường Phò Mã

TiKay

Vô Lại Gia Đinh Tại Hán Tống

TiKay

Không Gian Trọng Sinh: Vườn Trường Toàn Năng Thương Nữ

THUYS♥️

Tinh Tế Trò Chơi Thương

THUYS♥️

Leave a Reply