Đam MỹDị NăngLinh DịVô Hạn Lưu

Bàn Tròn Trí Mạng

Ngươi có thấy hay không quá ly kỳ tử vong tin tức, có thấy qua hay chưa vô duyên vô cớ khóc lớn cười lớn người?

Xuỵt, lặng lẽ nói cho ngươi, những người này có thể là bàn tròn du hí người chơi.

Nếu như ngươi có cực độ khát vọng rồi lại vĩnh viễn vô pháp thực hiện nguyện vọng, để lên tính mạng của ngươi, bàn tròn du hí có thể vì ngươi thực hiện bất kỳ kỳ tích.

Giang Vấn Nguyên tâm lý giấu một cái liên quan đến bạn trai nguyện vọng, khi hắn bị cuốn vào khủng bố bàn tròn du hí, càng phát hiện bạn trai tựa hồ giấu rất nhiều bí mật…

Diễn tinh mạnh mẽ sủng thê cuồng ma công × tại tan vỡ lề sách trầm ổn bình tĩnh thụ

PS: Bản văn du hí đại thể bắt nguồn từ SCP quỹ hội, phòng kịch thấu sẽ ở du hí kết thúc thời điểm giải mã đánh số.

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Giang Vấn Nguyên ┃ vai phụ: Trần Miên ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tiếu Thanh Chanh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0001.mp32019-08-24 05:08
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0002.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0003.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0004.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0005.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0006.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0007.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0008.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0009.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0010.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0011.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0012.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0013.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0014.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0015.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0016.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0017.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0018.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0019.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0020.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0021.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0022.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0023.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0024.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0025.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0026.mp32019-08-24 05:13
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0027.mp32019-08-24 05:13
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0028.mp32019-08-24 05:14
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0029.mp32019-08-24 05:14
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0030.mp32019-08-24 05:14
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0031.mp32019-08-24 05:15
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0032.mp32019-08-24 05:15
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0033.mp32019-08-24 05:15
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0034.mp32019-08-24 05:15
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0035.mp32019-08-24 05:15
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0036.mp32019-08-24 05:15
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0037.mp32019-08-24 05:16
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0038.mp32019-08-24 05:16
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0039.mp32019-08-24 05:16
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0040.mp32019-08-24 05:16
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0041.mp32019-08-24 05:16
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0042.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0043.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0044.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0045.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0046.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0047.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0048.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0049.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0050.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0051.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0052.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0053.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0054.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0055.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0056.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0057.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0058.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0059.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0060.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0061.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0062.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0063.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0064.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0065.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0066.mp32019-08-24 05:20
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0067.mp32019-08-24 05:20
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0068.mp32019-08-24 05:20
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0069.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0070.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0071.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0072.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0073.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0074.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0075.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0076.mp32019-08-24 05:22
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0077.mp32019-08-24 05:22
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0078.mp32019-08-24 05:22
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0079.mp32019-08-24 05:22
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0080.mp32019-08-24 05:22
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0081.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0082.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0083.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0084.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0085.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0086.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0087.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0088.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0089.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0090.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0091.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0092.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0093.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0094.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0095.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0096.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0097.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0098.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0099.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0100.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0101.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0102.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0103.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0104.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0105.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0106.mp32019-08-24 05:26
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0107.mp32019-08-24 05:26
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0108.mp32019-08-24 05:26
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

Related posts

Ta Ở Cầu Sinh Trò Chơi Dưỡng Nhãi Con [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Tin Hay Không Ta Thu Ngươi

THUYS♥️

Ta Thật Sự Không Biết Diễn Kịch

THUYS♥️

Thông Linh Ảnh Hậu: Trọng Sinh Quốc Dân Nữ Thần

THUYS♥️

Thần Cấp Hộ Mỹ Sát Thủ

TiKay

Địa Phủ Nhân Viên Công Vụ Phật Hệ Hàng Ngày

THUYS♥️

Leave a Reply