Đam Mỹ Dị Năng Linh Dị Vô Hạn Lưu

Bàn Tròn Trí Mạng

Ngươi có thấy hay không quá ly kỳ tử vong tin tức, có thấy qua hay chưa vô duyên vô cớ khóc lớn cười lớn người?

Xuỵt, lặng lẽ nói cho ngươi, những người này có thể là bàn tròn du hí người chơi.

Nếu như ngươi có cực độ khát vọng rồi lại vĩnh viễn vô pháp thực hiện nguyện vọng, để lên tính mạng của ngươi, bàn tròn du hí có thể vì ngươi thực hiện bất kỳ kỳ tích.

Giang Vấn Nguyên tâm lý giấu một cái liên quan đến bạn trai nguyện vọng, khi hắn bị cuốn vào khủng bố bàn tròn du hí, càng phát hiện bạn trai tựa hồ giấu rất nhiều bí mật…

Diễn tinh mạnh mẽ sủng thê cuồng ma công × tại tan vỡ lề sách trầm ổn bình tĩnh thụ

PS: Bản văn du hí đại thể bắt nguồn từ SCP quỹ hội, phòng kịch thấu sẽ ở du hí kết thúc thời điểm giải mã đánh số.

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Giang Vấn Nguyên ┃ vai phụ: Trần Miên ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tiếu Thanh Chanh
 •  Chương: /108
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0001.mp32019-08-24 05:08
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0002.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0003.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0004.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0005.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0006.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0007.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0008.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0009.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0010.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0011.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0012.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0013.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0014.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0015.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0016.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0017.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0018.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0019.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0020.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0021.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0022.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0023.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0024.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0025.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0026.mp32019-08-24 05:13
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0027.mp32019-08-24 05:13
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0028.mp32019-08-24 05:14
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0029.mp32019-08-24 05:14
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0030.mp32019-08-24 05:14
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0031.mp32019-08-24 05:15
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0032.mp32019-08-24 05:15
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0033.mp32019-08-24 05:15
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0034.mp32019-08-24 05:15
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0035.mp32019-08-24 05:15
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0036.mp32019-08-24 05:15
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0037.mp32019-08-24 05:16
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0038.mp32019-08-24 05:16
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0039.mp32019-08-24 05:16
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0040.mp32019-08-24 05:16
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0041.mp32019-08-24 05:16
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0042.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0043.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0044.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0045.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0046.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0047.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0048.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0049.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0050.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0051.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0052.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0053.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0054.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0055.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0056.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0057.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0058.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0059.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0060.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0061.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0062.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0063.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0064.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0065.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0066.mp32019-08-24 05:20
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0067.mp32019-08-24 05:20
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0068.mp32019-08-24 05:20
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0069.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0070.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0071.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0072.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0073.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0074.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0075.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0076.mp32019-08-24 05:22
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0077.mp32019-08-24 05:22
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0078.mp32019-08-24 05:22
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0079.mp32019-08-24 05:22
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0080.mp32019-08-24 05:22
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0081.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0082.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0083.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0084.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0085.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0086.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0087.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0088.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0089.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0090.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0091.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0092.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0093.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0094.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0095.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0096.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0097.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0098.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0099.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0100.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0101.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0102.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0103.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0104.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0105.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0106.mp32019-08-24 05:26
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0107.mp32019-08-24 05:26
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0108.mp32019-08-24 05:26
[Total: 1   Average: 3/5]

Related posts

Nhặt Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy Trốn

THUYS♥️

Ở Thế Giới Ác Mộng Mở Cửa Hàng

THUYS♥️

Vũ Trụ Cấp Sủng Ái

THUYS♥️

Leave a Reply