Đam MỹDị NăngLinh DịVô Hạn Lưu

Bàn Tròn Trí Mạng

Ngươi có thấy hay không quá ly kỳ tử vong tin tức, có thấy qua hay chưa vô duyên vô cớ khóc lớn cười lớn người?

Xuỵt, lặng lẽ nói cho ngươi, những người này có thể là bàn tròn du hí người chơi.

Nếu như ngươi có cực độ khát vọng rồi lại vĩnh viễn vô pháp thực hiện nguyện vọng, để lên tính mạng của ngươi, bàn tròn du hí có thể vì ngươi thực hiện bất kỳ kỳ tích.

Giang Vấn Nguyên tâm lý giấu một cái liên quan đến bạn trai nguyện vọng, khi hắn bị cuốn vào khủng bố bàn tròn du hí, càng phát hiện bạn trai tựa hồ giấu rất nhiều bí mật…

Diễn tinh mạnh mẽ sủng thê cuồng ma công × tại tan vỡ lề sách trầm ổn bình tĩnh thụ

PS: Bản văn du hí đại thể bắt nguồn từ SCP quỹ hội, phòng kịch thấu sẽ ở du hí kết thúc thời điểm giải mã đánh số.

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Giang Vấn Nguyên ┃ vai phụ: Trần Miên ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Tiếu Thanh Chanh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0001.mp32019-08-24 05:08
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0002.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0003.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0004.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0005.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0006.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0007.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0008.mp32019-08-24 05:09
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0009.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0010.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0011.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0012.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0013.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0014.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0015.mp32019-08-24 05:10
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0016.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0017.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0018.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0019.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0020.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0021.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0022.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0023.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0024.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0025.mp32019-08-24 05:11
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0026.mp32019-08-24 05:13
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0027.mp32019-08-24 05:13
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0028.mp32019-08-24 05:14
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0029.mp32019-08-24 05:14
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0030.mp32019-08-24 05:14
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0031.mp32019-08-24 05:15
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0032.mp32019-08-24 05:15
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0033.mp32019-08-24 05:15
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0034.mp32019-08-24 05:15
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0035.mp32019-08-24 05:15
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0036.mp32019-08-24 05:15
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0037.mp32019-08-24 05:16
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0038.mp32019-08-24 05:16
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0039.mp32019-08-24 05:16
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0040.mp32019-08-24 05:16
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0041.mp32019-08-24 05:16
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0042.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0043.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0044.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0045.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0046.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0047.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0048.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0049.mp32019-08-24 05:17
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0050.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0051.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0052.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0053.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0054.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0055.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0056.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0057.mp32019-08-24 05:18
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0058.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0059.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0060.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0061.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0062.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0063.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0064.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0065.mp32019-08-24 05:19
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0066.mp32019-08-24 05:20
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0067.mp32019-08-24 05:20
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0068.mp32019-08-24 05:20
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0069.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0070.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0071.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0072.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0073.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0074.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0075.mp32019-08-24 05:21
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0076.mp32019-08-24 05:22
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0077.mp32019-08-24 05:22
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0078.mp32019-08-24 05:22
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0079.mp32019-08-24 05:22
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0080.mp32019-08-24 05:22
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0081.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0082.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0083.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0084.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0085.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0086.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0087.mp32019-08-24 05:23
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0088.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0089.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0090.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0091.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0092.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0093.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0094.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0095.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0096.mp32019-08-24 05:24
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0097.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0098.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0099.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0100.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0101.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0102.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0103.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0104.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0105.mp32019-08-24 05:25
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0106.mp32019-08-24 05:26
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0107.mp32019-08-24 05:26
 • ban-tron-tri-mang-chuong-0108.mp32019-08-24 05:26
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 3]

Related posts

Ta Có Đặc Thù Phá Án Tư Thế [ Dị Năng ]

THUYS♥️

Hình Người Binh Khí Nghỉ Việc Lại Vào Nghề

THUYS♥️

Thần Y Cuồng Phi: Thiên Tài Triệu Hoán Sư

TiKay

Sống Lại Trò Chơi

THUYS♥️

Không Phát Sóng Trực Tiếp Thì Lên Trời

THUYS♥️

Lệ Quỷ Thất Nghiệp Lại Vào Nghề

THUYS♥️

Leave a Reply