Đam MỹXuyên KhôngXuyên Nhanh

Thành Thần Một Trăm Loại Phương Thức [ Xuyên Nhanh ]

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Xuyên việt , Ngọt sủng , Song khiết , Xuyên nhanh , Tinh tế , Cơ giáp , Sảng văn

===========================

Văn án:

Một lần sai lầm tình báo, làm Đệ Tam Hạm Đội tao ngộ phục kích, vì dẫn dắt rời đi địch nhân, đế quốc thượng tướng Hà Yến một mình điều khiển tinh hạm xâm nhập vành đai thiên thạch, tinh thần lực tao ngộ bị thương nặng dưới lâm vào hôn mê.

Ở thần bí lực lượng dưới sự trợ giúp, hắn bắt đầu trải qua một lần lại một lần luân hồi, tới tu bổ chính mình tinh thần lực.

Cho nên “Tử vong” sau, lại lần nữa mở mắt ra, hắn thành một cái cha mẹ song vong thân kiều thể nhược sắp bị chú thím đoạt đi toàn bộ tài sản mắt mù tiểu thiếu gia.

Hà Yến: . . . Trước làm phiên nhóm người này sốt ruột thân thích lại nói (╯‵□′)╯︵┻━┻

Từ từ. . . Vị này gia chủ, rõ ràng không có ngươi cốt truyện ngạnh thấu đi lên là cái cái gì thao tác?

Tâm cơ phi người tốt thụ × thuộc tính không rõ trung khuyển công

Tips:

① song khiết lẫn nhau sủng 1V1, thân mụ, có cẩu huyết không có ngược, không ngọt không cần tiền ~

② bổn văn mau xuyên, mặt sau còn có vô số thế giới, thế giới toàn hư cấu, không cần đối chiếu thế giới hiện thực nhập tòa, dài ngắn không chừng, tùy tâm xuyên, tô tô tô, sảng sảng sảng

③ văn trung sở hữu nhân vật chi chỉ số thông minh đại khái cũng không sẽ so tác giả chỉ số thông minh cao

========================

Tag: Tinh tế ngọt văn mau xuyên tương lai hư cấu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hà Yến

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thiên Phi
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phần 12020-08-16 17:07
 • #2: Phần 22020-08-16 17:08
 • #3: Phần 32020-08-16 17:08
 • #4: Phần 42020-08-16 17:08
 • #5: Phần 52020-08-16 17:09
 • #6: Phần 62020-08-16 17:09
 • #7: Phần 72020-08-16 17:09
 • #8: Phần 82020-08-16 17:10
 • #9: Phần 92020-08-16 17:10
 • #10: Phần 102020-08-16 17:10
 • #11: Phần 112020-08-16 17:10
 • #12: Phần 122020-08-16 17:11
 • #13: Phần 132020-08-16 17:11
 • #14: Phần 142020-08-16 17:11
 • #15: Phần 152020-08-16 17:11
 • #16: Phần 162020-08-16 17:12
 • #17: Phần 172020-08-16 17:12
 • #18: Phần 182020-08-16 17:12
 • #19: Phần 192020-08-16 17:12
 • #20: Phần 202020-08-16 17:13
 • #21: Phần 212020-08-16 17:13
 • #22: Phần 222020-08-16 17:13
 • #23: Phần 232020-08-16 17:13
 • #24: Phần 242020-08-16 17:14
 • #25: Phần 252020-08-16 17:14
 • #26: Phần 262020-08-16 17:14
 • #27: Phần 272020-08-16 17:15
 • #28: Phần 282020-08-16 17:15
 • #29: Phần 292020-08-16 17:15
 • #30: Phần 302020-08-16 17:15
 • #31: Phần 312020-08-16 17:16
 • #32: Phần 322020-08-16 17:16
 • #33: Phần 332020-08-16 17:16
 • #34: Phần 342020-08-16 17:17
 • #35: Phần 352020-08-16 17:17
 • #36: Phần 362020-08-16 17:17
 • #37: Phần 372020-08-16 17:18
 • #38: Phần 382020-08-16 17:18
 • #39: Phần 392020-08-16 17:18
 • #40: Phần 402020-08-16 17:18
 • #41: Phần 412020-08-16 17:19
 • #42: Phần 422020-08-16 17:19
 • #43: Phần 432020-08-16 17:19
 • #44: Phần 442020-08-16 17:19
 • #45: Phần 452020-08-16 17:20
 • #46: Phần 462020-08-16 17:20
 • #47: Phần 472020-08-16 17:20
 • #48: Phần 482020-08-16 17:21
 • #49: Phần 492020-08-16 17:21
 • #50: Phần 502020-08-16 17:21
 • #51: Phần 512020-08-16 17:22
 • #52: Phần 522020-08-16 17:22
 • #53: Phần 532020-08-16 17:22
 • #54: Phần 542020-08-16 17:23
 • #55: Phần 552020-08-16 17:24
 • #56: Phần 562020-08-16 17:24
 • #57: Phần 572020-08-16 17:24
 • #58: Phần 582020-08-16 17:25
 • #59: Phần 592020-08-16 17:25
 • #60: Phần 602020-08-16 17:25
 • #61: Phần 612020-08-16 17:26
 • #62: Phần 622020-08-16 17:26
 • #63: Phần 632020-08-16 17:26
 • #64: Phần 642020-08-16 17:27
 • #65: Phần 652020-08-16 17:27
 • #66: Phần 662020-08-16 17:27
 • #67: Phần 672020-08-16 17:28
 • #68: Phần 682020-08-16 17:28
 • #69: Phần 692020-08-16 17:28
 • #70: Phần 702020-08-16 17:28
 • #71: Phần 712020-08-16 17:29
 • #72: Phần 722020-08-16 17:29
 • #73: Phần 732020-08-16 17:29
 • #74: Phần 742020-08-16 17:29
 • #75: Phần 752020-08-16 17:30
 • #76: Phần 762020-08-16 17:30
 • #77: Phần 772020-08-16 17:30
 • #78: Phần 782020-08-16 17:30
 • #79: Phần 792020-08-16 17:31
 • #80: Phần 802020-08-16 17:31
 • #81: Phần 812020-08-16 17:31
 • #82: Phần 822020-08-16 17:32
 • #83: Phần 832020-08-16 17:32
 • #84: Phần 842020-08-16 17:32
 • #85: Phần 852020-08-16 17:33
 • #86: Phần 862020-08-16 17:33
 • #87: Phần 872020-08-16 17:33
 • #88: Phần 882020-08-16 17:34
 • #89: Phần 892020-08-16 17:34
 • #90: Phần 902020-08-16 17:34
 • #91: Phần 912020-08-16 17:35
 • #92: Phần 922020-08-16 17:35
 • #93: Phần 932020-08-16 17:35
 • #94: Phần 942020-08-16 17:36
 • #95: Phần 952020-08-16 17:36
 • #96: Phần 962020-08-16 17:36
 • #97: Phần 972020-08-16 17:36
 • #98: Phần 982020-08-16 17:37
 • #99: Phần 992020-08-16 17:37
 • #100: Phần 1002020-08-16 17:38
 • #101: Phần 1012020-08-16 17:38
 • #102: Phần 1022020-08-16 17:38
 • #103: Phần 1032020-08-16 17:38
 • #104: Phần 1042020-08-16 17:39
 • #105: Phần 1052020-08-16 17:39
 • #106: Phần 1062020-08-16 17:39
 • #107: Phần 1072020-08-16 17:40
 • #108: Phần 1082020-08-16 17:40
 • #109: Phần 1092020-08-16 17:41
 • #110: Phần 1102020-08-16 17:41
 • #111: Phần 1112020-08-16 17:41
 • #112: Phần 1122020-08-16 17:42
 • #113: Phần 1132020-08-16 17:42
 • #114: Phần 1142020-08-16 17:43
 • #115: Phần 1152020-08-16 17:43
 • #116: Phần 1162020-08-16 17:43
 • #117: Phần 1172020-08-16 17:44
 • #118: Phần 1182020-08-16 17:44
 • #119: Phần 1192020-08-16 17:44
 • #120: Phần 1202020-08-16 17:44
 • #121: Phần 1212020-08-16 17:45
 • #122: Phần 1222020-08-16 17:45
 • #123: Phần 1232020-08-16 17:45
 • #124: Phần 1242020-08-16 17:46
 • #125: Phần 1252020-08-16 17:46
 • #126: Phần 1262020-08-16 17:46
 • #127: Phần 1272020-08-16 17:47
 • #128: Phần 1282020-08-16 17:47
 • #129: Phần 1292020-08-16 17:47
 • #130: Phần 1302020-08-16 17:48
 • #131: Phần 1312020-08-16 17:48
 • #132: Phần 1322020-08-16 17:48
 • #133: Phần 1332020-08-16 17:49
 • #134: Phần 1342020-08-16 17:49
 • #135: Phần 1352020-08-16 17:49
 • #136: Phần 1362020-08-16 17:50
 • #137: Phần 1372020-08-16 17:50
 • #138: Phần 1382020-08-16 17:50
 • #139: Phần 1392020-08-16 17:51
 • #140: Phần 1402020-08-16 17:51
 • #141: Phần 1412020-08-16 17:51
 • #142: Phần 1422020-08-16 17:51
 • #143: Phần 1432020-08-16 17:52
 • #144: Phần 1442020-08-16 17:52
 • #145: Phần 1452020-08-16 17:52
 • #146: Phần 1462020-08-16 17:53
 • #147: Phần 1472020-08-16 17:53
 • #148: Phần 1482020-08-16 17:53
 • #149: Phần 1492020-08-16 17:54
 • #150: Phần 1502020-08-16 17:54
 • #151: Phần 1512020-08-16 17:54
 • #152: Phần 1522020-08-16 17:55
 • #153: Phần 1532020-08-16 17:55
 • #154: Phần 1542020-08-16 17:55
 • #155: Phần 1552020-08-16 17:56
 • #156: Phần 1562020-08-16 17:56
 • #157: Phần 1572020-08-16 17:56
 • #158: Phần 1582020-08-16 17:57
 • #159: Phần 1592020-08-16 17:57
 • #160: Phần 1602020-08-16 17:57
 • #161: Phần 1612020-08-16 17:58
 • #162: Phần 1622020-08-16 17:58
 • #163: Phần 1632020-08-16 17:58
 • #164: Phần 1642020-08-16 17:58
 • #165: Phần 1652020-08-16 17:59
 • #166: Phần 1662020-08-16 17:59
 • #167: Phần 1672020-08-16 17:59
 • #168: Phần 1682020-08-16 18:00
 • #169: Phần 1692020-08-16 18:00
 • #170: Phần 1702020-08-16 18:00
 • #171: Phần 1712020-08-16 18:01
 • #172: Phần 1722020-08-16 18:01
 • #173: Phần 1732020-08-16 18:01
 • #174: Phần 1742020-08-16 18:02
 • #175: Phần 1752020-08-16 18:02
 • #176: Phần 1762020-08-16 18:02
 • #177: Phần 1772020-08-16 18:03
 • #178: Phần 1782020-08-16 18:03
 • #179: Phần 1792020-08-16 18:03
 • #180: Phần 1802020-08-16 18:04
 • #181: Phần 1812020-08-16 18:04
 • #182: Phần 1822020-08-16 18:04
 • #183: Phần 1832020-08-16 18:05
 • #184: Phần 1842020-08-16 18:05
 • #185: Phần 1852020-08-16 18:05
 • #186: Phần 1862020-08-16 18:05
 • #187: Phần 1872020-08-16 18:06
 • #188: Phần 1882020-08-16 18:06
 • #189: Phần 1892020-08-16 18:06
 • #190: Phần 1902020-08-16 18:07
 • #191: Phần 1912020-08-16 18:07
 • #192: Phần 1922020-08-16 18:07
 • #193: Phần 1932020-08-16 18:08
 • #194: Phần 1942020-08-16 18:08
 • #195: Phần 1952020-08-16 18:08
 • #196: Phần 1962020-08-16 18:08
 • #197: Phần 1972020-08-16 18:09
 • #198: Phần 1982020-08-16 18:09
 • #199: Phần 1992020-08-16 18:09
 • #200: Phần 2002020-08-16 18:10
 • #201: Phần 2012020-08-16 18:10
 • #202: Phần 2022020-08-16 18:10
 • #203: Phần 2032020-08-16 18:10
 • #204: Phần 2042020-08-16 18:11
 • #205: Phần 2052020-08-16 18:11
 • #206: Phần 2062020-08-16 18:11
 • #207: Phần 2072020-08-16 18:11
Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 4.6]

Related posts

Ở Trọng Điệp Trong Thế Giới Làm Ruộng

TiKay

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

TiKay

Tiểu Đáng Thương Cứu Vớt Sổ Tay

TiKay

Nông Môn Chi Nhạc: Cẩm Tú Bảo Bối Tiểu Kiều Nương

TiKay

Tiểu Làm Tinh Thân Hoạn Bệnh Nan Y Sau Phật Hệ [ Trọng Sinh ]

TiKay

Thánh Linh Huyết Hoàng

TiKay

2 comments

Tem October 6, 2020 at 10:31 pm

Ad ơi , có thể gộp thành 1 tập dài k ạ ~

Reply
THUYS♥️ October 9, 2020 at 7:00 am

ko đc bạn ơi, mình làm audio theo các web truyện chữ, sẽ chia chương theo nguồn, nếu gộp lại thì sẽ bị sót hoặc lặp lại chương lắm

Reply

Leave a Reply