Tiên Hiệp

Vạn Tiên Vương Tọa

Vạn Tiên Vương Tọa

Mênh mông tuế nguyệt trường hà bên trong, vô số thiên tài nửa đường vẫn lạc, vô tận cường giả thưa thớt thành bùn, chỉ có quân lâm trong truyền thuyết Vạn Tiên Vương Tọa, mới có thể thành tựu Vĩnh Hằng, chấp chưởng vạn giới.

Lý Hòa Huyền tại sinh tử một cái chớp mắt bước ngoặt, lựa chọn tiếp nhận Thượng Cổ Đại Thánh truyền thừa, tại tràn ngập giết chóc cùng cướp đoạt trên tiên lộ, từng bước một chém giết ra thuộc về mình vô thượng truyền thuyết.

Tình trạng : vẫn đang tiếp tục ra.

Ngày 30~50 chương tùy độ siêng. Đề cử nguyệt phiếu or kim đậu sẽ bạo chương

Ae Đọc Tích Cực Vote (9~10) ở cuối mỗi chương nếu có nhé..cảm ơn!!!!!!!

Truyện đặt gạch, ngày 1/12/2017 sẽ bắt đầu post chương.

—————————————————————————————————————————–
Ae thấy hay thì Like fb, đánh giá vote (9~10) đều đều mỗi chương sau khi đọc xong ( ở dưới thông tin cvt ), và nhớ vote Sao ở trên khung giới thiệu truyện giúp mình nhé 😀

Còn thấy truyện dở thì đừng nói gì cả làm buồn lòng nhau mà hãy lẳng im không một tiếng động close tab này lại là được… Cảm ơn mọi người 😀

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lưu Nha
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Tiên vực thiếu niên rất đơn thuần2023-10-10 18:06
 • #2: Chương 2: Bất cứ cơ hội nào, đều muốn nắm chắc2023-10-10 18:07
 • #3: Chương 3: Gan to bằng trời2023-10-10 18:07
 • #4: Chương 4: Tạp dịch đệ tử2023-10-10 18:07
 • #5: Chương 5: Cửu biến đệ nhất biến2023-10-10 18:07
 • #6: Chương 6: Tiền Lượng2023-10-10 18:07
 • #7: Chương 7: Phía sau màn là ai2023-10-10 18:07
 • #8: Chương 8: Giết người muốn quả quyết2023-10-10 18:07
 • #9: Chương 9: Tổ đội mời2023-10-10 18:07
 • #10: Chương 10: Oan gia ngõ hẹp2023-10-10 18:07
 • #11: Chương 11: Tam Nhãn Báo Viên2023-10-10 18:08
 • #12: Chương 12: Hóa Phàm cảnh ba tầng2023-10-10 18:08
 • #13: Chương 13: Thân thể cường hãn2023-10-10 18:08
 • #14: Chương 14: Có một cái cơ hội2023-10-10 18:08
 • #15: Chương 15: Linh Tùng trấn Diệp gia2023-10-10 18:08
 • #16: Chương 16: Được một tấc lại muốn tiến một thước2023-10-10 18:08
 • #17: Chương 17: Đem đồ vật đều lưu lại2023-10-10 18:08
 • #18: Chương 18: Thực lực kinh người2023-10-10 18:08
 • #19: Chương 19: Chết bởi miệng thối2023-10-10 18:08
 • #20: Chương 20: Gặp lại Tô Diệu Ngữ2023-10-10 18:09
 • #21: Chương 21: Tu giả lực lượng chân chính2023-10-10 18:09
 • #22: Chương 22: Lấy nhỏ đổi lớn2023-10-10 18:09
 • #23: Chương 23: Kinh người thần thức2023-10-10 18:09
 • #24: Chương 24: Cản đường kiểm tra2023-10-10 18:09
 • #25: Chương 25: Chỉ cần sợ ta là được rồi2023-10-10 18:09
 • #26: Chương 1: Giết hóa phàm cao giai2023-10-10 18:09
 • #27: Chương 2: Khóa lại hộp ngọc2023-10-10 18:09
 • #28: Chương 3: Hàn Minh đao pháp2023-10-10 18:09
 • #29: Chương 4: Một cái dê béo2023-10-10 18:09
 • #30: Chương 5: Hảo tâm sư tỷ2023-10-10 18:10
 • #31: Chương 6: Đã ngươi tìm đường chết2023-10-10 18:10
 • #32: Chương 7: Giận tím mặt2023-10-10 18:10
 • #33: Chương 8: Thật không biết xấu hổ2023-10-10 18:10
 • #34: Chương 9: Ngũ Lôi Thừa Thiên kiếm thuật2023-10-10 18:10
 • #35: Chương 10: Vạn Phong Thành2023-10-10 18:10
 • #36: Chương 11: Bắc Lĩnh Thi Địa2023-10-10 18:10
 • #37: Chương 12: Giơ tay chém xuống2023-10-10 18:10
 • #38: Chương 13: Bại lộ2023-10-10 18:10
 • #39: Chương 14: Trường Phong Bộ2023-10-10 18:11
 • #40: Chương 15: Vấn đề nhỏ bé2023-10-10 18:11
 • #41: Chương 16: Niềm vui ngoài ý muốn2023-10-10 18:11
 • #42: Chương 17: Thiết Thi2023-10-10 18:11
 • #43: Chương 18: Có thể giết bao nhiêu2023-10-10 18:11
 • #44: Chương 19: Truy cầu đại viên mãn2023-10-10 18:11
 • #45: Chương 20: Hoàn mỹ tấn thăng2023-10-10 18:11
 • #46: Chương 21: Ngoài ý muốn tin tức2023-10-10 18:11
 • #47: Chương 22: Kinh người thu hoạch2023-10-10 18:11
 • #48: Chương 23: Theo dõi xuất thủ2023-10-10 18:12
 • #49: Chương 24: Truy kích2023-10-10 18:12
 • #50: Chương 25: Đánh nhỏ bé, tới lão2023-10-10 18:12
 • #51: Chương 1: Ta sẽ không luận bàn2023-10-10 18:12
 • #52: Chương 2: Đổi mệnh2023-10-10 18:12
 • #53: Chương 3: Phân Thần Ngọc2023-10-10 18:12
 • #54: Chương 4: Thượng môn hỏi tội2023-10-10 18:12
 • #55: Chương 5: Đến muốn người2023-10-10 18:12
 • #56: Chương 6: Chuẩn bị sẵn sàng2023-10-10 18:12
 • #57: Chương 7: Thiên tài tụ tập2023-10-10 18:12
 • #58: Chương 8: Vấn Tâm Trúc Lâm2023-10-10 18:13
 • #59: Chương 9: Còn có một người2023-10-10 18:13
 • #60: Chương 10: Ngươi mới là rác rưởi2023-10-10 18:13
 • #61: Chương 11: Minh Nguyệt Vạn Bảo Lâu2023-10-10 18:13
 • #62: Chương 12: Hắc Thủy Long Quy Đảo2023-10-10 18:13
 • #63: Chương 13: Giết ngươi2023-10-10 18:13
 • #64: Chương 14: Kim Cương chi chưởng (thượng)2023-10-10 18:13
 • #65: Chương 15: Kim Cương chi chưởng (Hạ)2023-10-10 18:13
 • #66: Chương 16: Âm Hồn thạch2023-10-10 18:14
 • #67: Chương 17: Thủ đoạn nhiều lần ra2023-10-10 18:14
 • #68: Chương 18: Huyễn Tinh Trạc2023-10-10 18:14
 • #69: Chương 19: Chen chúc mà tới2023-10-10 18:14
 • #70: Chương 20: Trăng sáng nhô lên cao2023-10-10 18:14
 • #71: Chương 21: Ác Ma thống lĩnh2023-10-10 18:14
 • #72: Chương 22: Lâm vào bảo vệ2023-10-10 18:14
 • #73: Chương 23: Vạn phần ba, Ngưng Khí cảnh2023-10-10 18:14
 • #74: Chương 24: Ấn tượng khó mà phai mờ được2023-10-10 18:14
 • #75: Chương 25: Ngươi có ý tứ gì2023-10-10 18:15
 • #76: Chương 1: Long Lân Thần Nhạc Lô2023-10-10 18:15
 • #77: Chương 2: Long Quy oán khí2023-10-10 18:15
 • #78: Chương 3: Rồng về biển lớn2023-10-10 18:15
 • #79: Chương 4: Trấn áp oán khí2023-10-10 18:15
 • #80: Chương 5: Âm mưu quỷ kế2023-10-10 18:15
 • #81: Chương 6: Đoạn Linh Tán2023-10-10 18:15
 • #82: Chương 7: Ám La giới2023-10-10 18:15
 • #83: Chương 8: Trở lại Huyền Nguyệt Tông2023-10-10 18:15
 • #84: Chương 9: Tấn thăng ngoại môn2023-10-10 18:15
 • #85: Chương 10: Chính diện khí lực va chạm2023-10-10 18:16
 • #86: Chương 11: Viên Tinh Thần2023-10-10 18:16
 • #87: Chương 12: Đăng Tiên Uyển2023-10-10 18:16
 • #88: Chương 13: Thẻ muốn2023-10-10 18:16
 • #89: Chương 14: Khác biệt một trời một vực2023-10-10 18:16
 • #90: Chương 15: Đổng Nguyệt San đến cửa2023-10-10 18:16
 • #91: Chương 16: Tàng Hải Thần Chu2023-10-10 18:16
 • #92: Chương 17: Biết người biết ta2023-10-10 18:16
 • #93: Chương 18: Ta muốn2023-10-10 18:17
 • #94: Chương 19: Không chỉ đả thương người, còn muốn giết người2023-10-10 18:17
 • #95: Chương 20: Một lời không hợp liền động thủ2023-10-10 18:17
 • #96: Chương 21: Giết chính là thiên tài2023-10-10 18:17
 • #97: Chương 22: Cầm xuống Diệp Thu2023-10-10 18:17
 • #98: Chương 23: Phòng ngự khó phá2023-10-10 18:17
 • #99: Chương 24: Mờ mịt khó giải2023-10-10 18:17
 • #100: Chương 25: Tình thế biến hóa2023-10-10 18:18
 • #101: Chương 1: Vội vàng không kịp chuẩn bị mưu kế2023-10-10 18:18
 • #102: Chương 2: Diệp gia lão tổ2023-10-10 18:18
 • #103: Chương 3: Cướp sạch bảo khố2023-10-10 18:18
 • #104: Chương 4: Tiểu hồ ly an ủi2023-10-10 18:18
 • #105: Chương 5: Cho ta một lời giải thích2023-10-10 18:18
 • #106: Chương 6: Cường đại uy hiếp2023-10-10 18:18
 • #107: Chương 7: Lôi đài mời2023-10-10 18:18
 • #108: Chương 8: Lý Hòa Huyền điều kiện2023-10-10 18:18
 • #109: Chương 9: Âm dương quái khí2023-10-10 18:19
 • #110: Chương 10: Trong bữa tiệc thiếu nữ2023-10-10 18:19
 • #111: Chương 11: Không bình thường mời2023-10-10 18:19
 • #112: Chương 12: Trần gia kỳ quái thái độ2023-10-10 18:19
 • #113: Chương 13: Đàm phán không thành2023-10-10 18:19
 • #114: Chương 14: Bí mật trong đó2023-10-10 18:19
 • #115: Chương 15: Phế vật thương pháp2023-10-10 18:19
 • #116: Chương 16: Thương pháp tiểu thành2023-10-10 18:19
 • #117: Chương 17: Không đáng chú ý tiểu nhân vật2023-10-10 18:20
 • #118: Chương 18: Cải biến quy tắc2023-10-10 18:20
 • #119: Chương 19: Giết tới sợ hãi2023-10-10 18:20
 • #120: Chương 20: Tức giận bất bình2023-10-10 18:20
 • #121: Chương 21: Muốn từ đó qua, lưu lại đầu đến2023-10-10 18:20
 • #122: Chương 22: Đứng dậy đường về2023-10-10 18:20
 • #123: Chương 23: Có động thiên phúc địa2023-10-10 18:20
 • #124: Chương 24: Nhân tạo phúc địa2023-10-10 18:20
 • #125: Chương 25: Truy cứu trách nhiệm2023-10-10 18:20
 • #126: Chương 1: Trở tay không kịp2023-10-10 18:20
 • #127: Chương 2: Đột nhiên gây khó khăn2023-10-10 18:21
 • #128: Chương 3: Không bằng phản cường2023-10-10 18:21
 • #129: Chương 4: Phá vọng chi nhãn2023-10-10 18:21
 • #130: Chương 5: Tiểu hồ ly lời trong lòng2023-10-10 18:21
 • #131: Chương 6: Oai phong tà khí muốn bóp chết2023-10-10 18:21
 • #132: Chương 7: Lực lượng gia trì2023-10-10 18:21
 • #133: Chương 8: Toại nguyện mà đến2023-10-10 18:21
 • #134: Chương 9: Chân thực cảnh giới2023-10-10 18:21
 • #135: Chương 10: Quần hùng hội tụ2023-10-10 18:22
 • #136: Chương 11: Thiên Hoa cảnh bên dưới đệ nhất nhân2023-10-10 18:22
 • #137: Chương 12: Triệu Vô Hạnh2023-10-10 18:22
 • #138: Chương 13: Sương lớn lên, thần chu hiện2023-10-10 18:22
 • #139: Chương 14: Đầu danh chi tranh2023-10-10 18:22
 • #140: Chương 15: Không chỉ cái thứ nhất, còn muốn nhóm đầu tiên2023-10-10 18:22
 • #141: Chương 16: Khắp nơi bảo tàng2023-10-10 18:22
 • #142: Chương 17: Kim cương cánh tay2023-10-10 18:23
 • #143: Chương 18: Hóa phàm cửu tầng, mở thức hải2023-10-10 18:23
 • #144: Chương 19: Tâm viên ý mã2023-10-10 18:23
 • #145: Chương 20: Thần bí hang đá2023-10-10 18:23
 • #146: Chương 21: Ngoài ý muốn thân phận2023-10-10 18:23
 • #147: Chương 22: Tinh hà ngưng tinh2023-10-10 18:23
 • #148: Chương 23: Tây Cương Tào gia2023-10-10 18:23
 • #149: Chương 24: Hành tẩu ấm sắc thuốc2023-10-10 18:23
 • #150: Chương 25: Quỷ đạo2023-10-10 18:23
 • #151: Chương 1: Thu quỷ vật2023-10-10 18:23
 • #152: Chương 2: Thu quỷ vật, thần bảo ra2023-10-10 18:23
 • #153: Chương 3: Mười phần mê người2023-10-10 18:24
 • #154: Chương 4: Hai vấn đề2023-10-10 18:24
 • #155: Chương 5: Quần thể bị nhốt2023-10-10 18:24
 • #156: Chương 6: Âm mưu dần dần lộ ra2023-10-10 18:24
 • #157: Chương 7: Lý Hòa Huyền xuất thủ2023-10-10 18:24
 • #158: Chương 8: Luân Hồi Thạch2023-10-10 18:24
 • #159: Chương 9: Bích Ba Điện2023-10-10 18:24
 • #160: Chương 10: Huyết Long Bát Hoang Trận2023-10-10 18:25
 • #161: Chương 11: Ngàn vạn hải yêu2023-10-10 18:25
 • #162: Chương 12: Dắt tay mà chiến2023-10-10 18:25
 • #163: Chương 13: Sư đệ, muốn cái chủ ý2023-10-10 18:25
 • #164: Chương 14: Lý Hòa Huyền, ngươi hèn hạ2023-10-10 18:25
 • #165: Chương 15: Tức hổn hển2023-10-10 18:25
 • #166: Chương 16: Đảo hoang2023-10-10 18:25
 • #167: Chương 17: Loạn Tâm Quỷ, Toản Tâm Cổ2023-10-10 18:26
 • #168: Chương 18: Một chút hi vọng sống2023-10-10 18:26
 • #169: Chương 19: Trước tờ mờ sáng hắc ám2023-10-10 18:26
 • #170: Chương 20: Bá Kình Thiên Đào Quyền2023-10-10 18:26
 • #171: Chương 21: Đại hiển thần uy2023-10-10 18:26
 • #172: Chương 22: Cường thế truy kích2023-10-10 18:26
 • #173: Chương 23: Phối hợp ăn ý2023-10-10 18:27
 • #174: Chương 24: Gần trong gang tấc2023-10-10 18:27
 • #175: Chương 25: Tàn sát chi nhãn2023-10-10 18:27
 • #176: Chương 26: Một cơ hội2023-10-10 18:27
 • #177: Chương 27: Tàng Hải Đại Đế2023-10-10 18:27
 • #178: Chương 28: Kinh người gương mặt khổng lồ2023-10-10 18:27
 • #179: Chương 29: Long Hành Vân2023-10-10 18:27
 • #180: Chương 30: Giấu hải tinh thạch2023-10-10 18:28
 • #181: Chương 31: Không thèm nói đạo lý2023-10-10 18:28
 • #182: Chương 32: Đổng Phù Liễu2023-10-10 18:28
 • #183: Chương 33: Đã lâu đại địa2023-10-10 18:28
 • #184: Chương 34: Phát tiết2023-10-10 18:28
 • #185: Chương 35: Giết tới gia môn2023-10-10 18:28
 • #186: Chương 1: Mục tiêu trực chỉ2023-10-10 18:28
 • #187: Chương 2: Một quyền đánh nổ2023-10-10 18:29
 • #188: Chương 3: Tiểu nhân đắc chí2023-10-10 18:29
 • #189: Chương 4: Lấy răn đe hiệu quả2023-10-10 18:29
 • #190: Chương 5: Bí mật lớn nhất2023-10-10 18:29
 • #191: Chương 6: Diệu Ngữ sư tỷ2023-10-10 18:29
 • #192: Chương 7: Diệu Ngữ lễ vật2023-10-10 18:29
 • #193: Chương 8: Cửu công chúa2023-10-10 18:29
 • #194: Chương 9: Ghi chép toàn phá (một )2023-10-10 18:29
 • #195: Chương 10: Ghi chép toàn phá (hai )2023-10-10 18:29
 • #196: Chương 11: Ghi chép toàn phá (ba )2023-10-10 18:30
 • #197: Chương 12: Ghi chép toàn phá (bốn )2023-10-10 18:30
 • #198: Chương 13: Cái này là ban thưởng2023-10-10 18:30
 • #199: Chương 14: Đánh cược2023-10-10 18:30
 • #200: Chương 15: Kích thích cảm xúc2023-10-10 18:30
 • #201: Chương 16: Kiếm lời lớn2023-10-10 18:30
 • #202: Chương 17: Làm ác nhân2023-10-10 18:30
 • #203: Chương 18: Tôi thể xuất quan2023-10-10 18:31
 • #204: Chương 19: Yêu Hoàng Kiếm2023-10-10 18:31
 • #205: Chương 20: Cơ hội rốt cục xuất hiện2023-10-10 18:31
 • #206: Chương 21: Ưng Hồ người2023-10-10 18:31
 • #207: Chương 22: Chính là giòi bọ2023-10-10 18:31
 • #208: Chương 23: Tiện da liền muốn đánh2023-10-10 18:31
 • #209: Chương 24: Hù chết người bối cảnh2023-10-10 18:31
 • #210: Chương 25: Chú ý cẩn thận2023-10-10 18:31
 • #211: Chương 1: Thiên Hoa cảnh, linh khí hóa chân2023-10-10 18:32
 • #212: Chương 2: Đóng băng vạn dặm2023-10-10 18:32
 • #213: Chương 3: Đó là của ta linh thạch2023-10-10 18:32
 • #214: Chương 4: Vì tín dự tính tiền2023-10-10 18:32
 • #215: Chương 5: Ưu tú nhất nô tỳ2023-10-10 18:32
 • #216: Chương 6: Lý Hòa Huyền lực hấp dẫn2023-10-10 18:32
 • #217: Chương 7: Ninh gia tự kỷ thiếu gia2023-10-10 18:33
 • #218: Chương 8: Đội ngũ tập kết2023-10-10 18:33
 • #219: Chương 9: Ta đồng ý qua sao2023-10-10 18:33
 • #220: Chương 10: Khó nói đều là nhược kê2023-10-10 18:33
 • #221: Chương 11: Bát Tí Tà Tôn2023-10-10 18:33
 • #222: Chương 12: Khẩu khí này nuốt không xuống2023-10-10 18:33
 • #223: Chương 13: Biết rõ sợ hãi2023-10-10 18:33
 • #224: Chương 14: Cái gì đều đừng nói nữa2023-10-10 18:33
 • #225: Chương 15: Ta chính là cường quyền2023-10-10 18:33
 • #226: Chương 16: Lâm vào Mê Hồn Trận2023-10-10 18:34
 • #227: Chương 17: Bọn hắn không được2023-10-10 18:34
 • #228: Chương 18: Yêu hồ2023-10-10 18:34
 • #229: Chương 19: Ta và ngươi không xong2023-10-10 18:34
 • #230: Chương 20: Tây Cương tiểu trấn2023-10-10 18:34
 • #231: Chương 21: Mua gia tộc của hắn tin tức2023-10-10 18:34
 • #232: Chương 22: Ngươi quá ngây thơ rồi2023-10-10 18:35
 • #233: Chương 23: Ai muốn để ta thụ ủy khuất2023-10-10 18:35
 • #234: Chương 24: Hóa hình dung huyết đại pháp2023-10-10 18:35
 • #235: Chương 25: Một hồn song thể, Thanh Khâu cửu biến2023-10-10 18:35
 • #236: Chương 1: Âm Phong cốc2023-10-10 18:35
 • #237: Chương 2: Song thể bổ sung2023-10-10 18:35
 • #238: Chương 3: Chủ nhân, chủ nhân2023-10-10 18:35
 • #239: Chương 4: Một đường ghé qua2023-10-10 18:35
 • #240: Chương 5: Khi phụ người đại giới2023-10-10 18:36
 • #241: Chương 6: Thần bí thạch đầu2023-10-10 18:36
 • #242: Chương 7: Tịnh Tâm Thủy Động2023-10-10 18:36
 • #243: Chương 8: Dẫn xà xuất động2023-10-10 18:36
 • #244: Chương 9: Hiện tượng không bình thường2023-10-10 18:36
 • #245: Chương 10: Đó là cái vấn đề khó khăn không nhỏ2023-10-10 18:36
 • #246: Chương 11: Bố xuống thiên la địa võng2023-10-10 18:36
 • #247: Chương 12: Thu lưới2023-10-10 18:36
 • #248: Chương 13: Bị nắm mũi dẫn đi2023-10-10 18:36
 • #249: Chương 14: Dương Triết xuất thủ2023-10-10 18:37
 • #250: Chương 15: Thân phận chuyển đổi2023-10-10 18:37
 • #251: Chương 16: Ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu2023-10-10 18:37
 • #252: Chương 17: Phi Ưng thời khắc2023-10-10 18:37
 • #253: Chương 18: Phát hiện hành tung2023-10-10 18:37
 • #254: Chương 19: Toàn thân băng lãnh2023-10-10 18:37
 • #255: Chương 20: Một đợt không yên tĩnh2023-10-10 18:37
 • #256: Chương 21: Truyền thừa khảo nghiệm2023-10-10 18:37
 • #257: Chương 22: Tâm niệm định, thánh huyết thăng2023-10-10 18:37
 • #258: Chương 23: Linh cốt, đạo khí2023-10-10 18:38
 • #259: Chương 24: Bích Hải Triều Sinh Quyết2023-10-10 18:38
 • #260: Chương 25: Nhảy vọt thức tấn thăng2023-10-10 18:38
 • #261: Chương 26: Đại triển thần uy2023-10-10 18:38
 • #262: Chương 27: Đều chết cho ta a2023-10-10 18:38
 • #263: Chương 28: Đi trở về2023-10-10 18:38
 • #264: Chương 29: Đại ca ngươi đi mau a2023-10-10 18:38
 • #265: Chương 30: Cá nhân liên quan thì thế nào2023-10-10 18:38
 • #266: Chương 31: Quật khởi bí mật2023-10-10 18:39
 • #267: Chương 32: Mỹ nữ thịnh tình mời2023-10-10 18:39
 • #268: Chương 33: Đem thúc cháu cùng một chỗ đánh2023-10-10 18:39
 • #269: Chương 34: Đơn thuần mỹ thiếu nữ2023-10-10 18:39
 • #270: Chương 35: Thi Nhan Hoa2023-10-10 18:39
 • #271: Chương 1: Cái này gọi được một tấc lại muốn tiến một thước2023-10-10 18:39
 • #272: Chương 2: Ngươi nghĩ đến mỹ2023-10-10 18:39
 • #273: Chương 3: Cái thứ nhất bí mật2023-10-10 18:40
 • #274: Chương 4: Núi thây đoạt huyết tinh2023-10-10 18:40
 • #275: Chương 5: Ngàn năm chưa hết2023-10-10 18:40
 • #276: Chương 6: Chiến Yêu tướng2023-10-10 18:40
 • #277: Chương 7: Chém giết chiếm lấy2023-10-10 18:40
 • #278: Chương 8: Cửu U Chiếu Hồn Đăng2023-10-10 18:40
 • #279: Chương 9: Chiêu hồn hỏi đường2023-10-10 18:40
 • #280: Chương 10: Tà Ảnh Quỷ2023-10-10 18:41
 • #281: Chương 11: Giết Huyết Thi2023-10-10 18:41
 • #282: Chương 12: Mộ huyệt bảo tàng2023-10-10 18:41
 • #283: Chương 13: Minh Vương Ngưng Thị2023-10-10 18:41
 • #284: Chương 14: Ngoài ý muốn tin tức2023-10-10 18:41
 • #285: Chương 15: Nhập phương Nam2023-10-10 18:41
 • #286: Chương 16: Nam Hàng Châu Thượng Quan gia2023-10-10 18:41
 • #287: Chương 17: Tham lam2023-10-10 18:41
 • #288: Chương 18: Mục đích không phải kéo dài2023-10-10 18:41
 • #289: Chương 19: Mượn đao giết người2023-10-10 18:42
 • #290: Chương 20: Hấp thu kim đan hạt giống2023-10-10 18:42
 • #291: Chương 21: Thần bí tiểu hồ ly2023-10-10 18:42
 • #292: Chương 22: Hắc triều lên2023-10-10 18:42
 • #293: Chương 23: Nửa đường ngăn cản2023-10-10 18:42
 • #294: Chương 24: Huyết sắc quang luân2023-10-10 18:42
 • #295: Chương 25: Quỷ Vương chi nộ2023-10-10 18:42
 • #296: Chương 26: Bùn nhão không dính lên tường được2023-10-10 18:42
 • #297: Chương 27: Âm thầm xuất thủ2023-10-10 18:42
 • #298: Chương 28: Thuận lợi giá họa2023-10-10 18:43
 • #299: Chương 29: Cửu u khí linh2023-10-10 18:43
 • #300: Chương 30: Nơi tu luyện2023-10-10 18:43
 • #301: Chương 31: Luyện thể thực lực đại trướng2023-10-10 18:43
 • #302: Chương 32: Mập bà ngươi khoe khoang cái gì2023-10-10 18:43
 • #303: Chương 33: Huyết Liên phái2023-10-10 18:43
 • #304: Chương 34: Xin cứu cứu ta2023-10-10 18:43
 • #305: Chương 35: Sinh tử tại tay ta2023-10-10 18:43
 • #306: Chương 36: Phi Kiếm Phái tính toán nhỏ nhặt2023-10-10 18:44
 • #307: Chương 37: Ngày xưa quang vinh ánh sáng2023-10-10 18:44
 • #308: Chương 1: Khắp nơi cổ quái2023-10-10 18:44
 • #309: Chương 2: Người này có vấn đề2023-10-10 18:44
 • #310: Chương 3: Trợ giúp2023-10-10 18:44
 • #311: Chương 4: Lãnh ngạo thanh niên2023-10-10 18:44
 • #312: Chương 5: Du Sương bí mật nhỏ2023-10-10 18:44
 • #313: Chương 6: Nhất Mộng Ngưng Khí Hoàn2023-10-10 18:45
 • #314: Chương 7: Cái gì mặt hàng2023-10-10 18:45
 • #315: Chương 8: Tâm tình không tốt, không nên quấy rầy2023-10-10 18:45
 • #316: Chương 9: Để môn phái đều sợ hãi2023-10-10 18:45
 • #317: Chương 10: Ngươi phách lối nữa nhìn xem a2023-10-10 18:45
 • #318: Chương 11: Án lấy mãnh liệt đánh2023-10-10 18:45
 • #319: Chương 12: Ngậm lấy nước mắt cũng phải đáp ứng2023-10-10 18:45
 • #320: Chương 13: Nữ bộc tấn thăng2023-10-10 18:46
 • #321: Chương 14: Song Cực Cơ Châu Đan2023-10-10 18:46
 • #322: Chương 15: Lý Hòa Huyền thuộc tính2023-10-10 18:46
 • #323: Chương 16: Tặng cho bảo vật2023-10-10 18:46
 • #324: Chương 17: Nói thẳng ra2023-10-10 18:46
 • #325: Chương 18: Phi Kiếm Phái sở cầu2023-10-10 18:46
 • #326: Chương 19: Ngoài ý muốn tin tức2023-10-10 18:46
 • #327: Chương 20: Dường như cố nhân đến2023-10-10 18:46
 • #328: Chương 21: Thuận tiện nói một chút mà2023-10-10 18:47
 • #329: Chương 22: Ngươi không bằng hắn2023-10-10 18:47
 • #330: Chương 23: Liền nên cường thế2023-10-10 18:47
 • #331: Chương 24: Lý Hòa Huyền quyết tâm2023-10-10 18:47
 • #332: Chương 25: Chân Kiếm Cốc2023-10-10 18:47
 • #333: Chương 26: Lòng có bất bình2023-10-10 18:47
 • #334: Chương 27: Một người đối địch2023-10-10 18:47
 • #335: Chương 28: Giết gà giết chó2023-10-10 18:47
 • #336: Chương 29: Dùng nhất mau lẹ phương thức chiến đấu2023-10-10 18:48
 • #337: Chương 30: Thái Thượng lão tổ tin tức2023-10-10 18:48
 • #338: Chương 31: Ta chờ các ngươi đến2023-10-10 18:48
 • #339: Chương 32: Kiếm trủng2023-10-10 18:48
 • #340: Chương 33: Hư linh kiếm ảnh2023-10-10 18:48
 • #341: Chương 34: Quỷ đạo chi thân2023-10-10 18:48
 • #342: Chương 35: Anh linh gia trì2023-10-10 18:49
 • #343: Chương 36: Nguy hiểm bẫy rập2023-10-10 18:49
 • #344: Chương 37: Thần bí nam tử2023-10-10 18:49
 • #345: Chương 38: Minh Tâm Phạm Diễm2023-10-10 18:49
 • #346: Chương 39: Nguyên lai là ngươi2023-10-10 18:49
 • #347: Chương 40: Phi kiếm lịch sử2023-10-10 18:49
 • #348: Chương 41: Ai nói là ngươi2023-10-10 18:49
 • #349: Chương 42: Kinh khủng uy năng2023-10-10 18:49
 • #350: Chương 43: Đây cũng là thần binh2023-10-10 18:50
 • #351: Chương 44: Phòng ngự mạnh nhất2023-10-10 18:50
 • #352: Chương 45: Hung hăng đập tới2023-10-10 18:50
 • #353: Chương 46: U hồn quỷ đạo (thượng)2023-10-10 18:50
 • #354: Chương 47: U hồn quỷ đạo (Hạ)2023-10-10 18:50
 • #355: Chương 48: Ngươi đối với ta hữu dụng2023-10-10 18:50
 • #356: Chương 49: Ngươi chính là cái súc sinh2023-10-10 18:50
 • #357: Chương 50: Không ai cản nổi cướp đoạt2023-10-10 18:50
 • #358: Chương 51: Đào Hoa trấn2023-10-10 18:51
 • #359: Chương 1: Làm ngươi nô tài2023-10-10 18:51
 • #360: Chương 2: Ta chủ nhân rất lợi hại2023-10-10 18:51
 • #361: Chương 3: Ngươi xác định ăn được xuống ?2023-10-10 18:51
 • #362: Chương 4: Vườn hoa thức nơi ở2023-10-10 18:51
 • #363: Chương 5: Bất động sản chi tranh2023-10-10 18:51
 • #364: Chương 6: Bị hố2023-10-10 18:51
 • #365: Chương 7: Tìm Liễu Huyên2023-10-10 18:51
 • #366: Chương 8: Đánh tới ngươi chịu phục (thượng)2023-10-10 18:52
 • #367: Chương 9: Đánh tới ngươi chịu phục (Hạ)2023-10-10 18:52
 • #368: Chương 10: Gia tộc bảo rương2023-10-10 18:52
 • #369: Chương 11: Sử Nguyên Hạo đề nghị2023-10-10 18:52
 • #370: Chương 12: Long yêu động phủ2023-10-10 18:52
 • #371: Chương 13: Trong núi lữ nhân2023-10-10 18:52
 • #372: Chương 14: Thân phận chân thật2023-10-10 18:52
 • #373: Chương 15: Oan gia ngõ hẹp2023-10-10 18:53
 • #374: Chương 16: Ngươi nói ai2023-10-10 18:53
 • #375: Chương 17: Di tích viễn cổ2023-10-10 18:53
 • #376: Chương 18: Xâm nhập di tích2023-10-10 18:53
 • #377: Chương 19: Chỉ cần ngăn lại2023-10-10 18:53
 • #378: Chương 20: Đánh cược có thể giết bao nhiêu2023-10-10 18:53
 • #379: Chương 21: Lĩnh chủ cấp bậc2023-10-10 18:53
 • #380: Chương 22: Bát cực thông thiên cánh tay2023-10-10 18:53
 • #381: Chương 23: Cự ngạch giao dịch (thượng)2023-10-10 18:54
 • #382: Chương 24: Cự ngạch giao dịch (Hạ)2023-10-10 18:54
 • #383: Chương 25: Truy sát đến tận đây2023-10-10 18:54
 • #384: Chương 26: Nhiên Hỏa Thần Điện2023-10-10 18:54
 • #385: Chương 27: Cửu vĩ cần thiết2023-10-10 18:54
 • #386: Chương 28: Nguyên lai là ngươi cái này khốn nạn2023-10-10 18:54
 • #387: Chương 29: Ngọc môn thập chuyển2023-10-10 18:54
 • #388: Chương 30: Ta có thể làm bị thương ngươi2023-10-10 18:54
 • #389: Chương 31: Long tức2023-10-10 18:55
 • #390: Chương 32: Vạn phần chi bảy mươi2023-10-10 18:55
 • #391: Chương 33: Có thể một trận chiến2023-10-10 18:55
 • #392: Chương 34: Có dám một trận chiến2023-10-10 18:55
 • #393: Chương 35: Huyết khí va chạm2023-10-10 18:55
 • #394: Chương 36: Tạo vật kim đan2023-10-10 18:55
 • #395: Chương 37: Long yêu hoàng kim quan tài2023-10-10 18:55
 • #396: Chương 38: Cửu Vĩ Hồ giao dịch2023-10-10 18:55
 • #397: Chương 39: Ma yêu một thể2023-10-10 18:56
 • #398: Chương 40: Khoan thai tới chậm2023-10-10 18:56
 • #399: Chương 41: Sâu kiến, nhận lấy cái chết2023-10-10 18:56
 • #400: Chương 42: Thiên mệnh ngọc môn2023-10-10 18:56
 • #401: Chương 43: Ngọc môn thập bát chuyển2023-10-10 18:56
 • #402: Chương 44: Rất nhiều pháp bảo2023-10-10 18:56
 • #403: Chương 45: Sẽ gặp lại2023-10-10 18:56
 • #404: Chương 46: Cẩu thí không phải2023-10-10 18:57
 • #405: Chương 47: Chúng sinh chém đầu2023-10-10 18:57
 • #406: Chương 48: Chỉ xứng làm chó2023-10-10 18:57
 • #407: Chương 49: Chủ nhân ngươi đỏ mặt2023-10-10 18:57
 • #408: Chương 50: Cái kia một điểm cảm xúc biến hóa2023-10-10 18:57
 • #409: Chương 51: Tấn thăng cảm giác đến quá nhanh2023-10-10 18:57
 • #410: Chương 52: Giao ra công pháp2023-10-10 18:57
 • #411: Chương 53: Hiện ra thực lực2023-10-10 18:57
 • #412: Chương 54: Thông linh bí thuật2023-10-10 18:57
 • #413: Chương 55: Ước định kỳ hạn2023-10-10 18:58
 • #414: Chương 1: Gặp lại ước định2023-10-10 18:58
 • #415: Chương 2: Đan Thánh túi trữ vật2023-10-10 18:58
 • #416: Chương 3: Buổi tối tới phòng ta2023-10-10 18:58
 • #417: Chương 4: Ta muốn các ngươi kế hoạch2023-10-10 18:58
 • #418: Chương 5: Cửu công chúa để cho ta tới2023-10-10 18:58
 • #419: Chương 6: Lý đại gia, ta sai rồi2023-10-10 18:58
 • #420: Chương 7: Xuất cốc ngày2023-10-10 18:58
 • #421: Chương 8: Tiên lộ cửu trọng2023-10-10 18:59
 • #422: Chương 9: Thân là đồng bạn2023-10-10 18:59
 • #423: Chương 10: Ta sẽ rất mất mặt a2023-10-10 18:59
 • #424: Chương 11: Trảm ma giải thi đấu2023-10-10 18:59
 • #425: Chương 12: Đào một cái hố2023-10-10 18:59
 • #426: Chương 13: Bắc Cực Huyền Thông Lô2023-10-10 18:59
 • #427: Chương 14: Kể chuyện xưa cho ngươi nghe2023-10-10 18:59
 • #428: Chương 15: Kim phẩm đan dược2023-10-10 18:59
 • #429: Chương 16: Hai đại thần kỹ2023-10-10 19:00
 • #430: Chương 17: Ngoan ngoãn nhận thua đi2023-10-10 19:00
 • #431: Chương 18: Tên của ngươi2023-10-10 19:00
 • #432: Chương 19: Vội vàng tìm đường chết2023-10-10 19:00
 • #433: Chương 20: Sự thật chính là như vậy2023-10-10 19:00
 • #434: Chương 21: Cho ngươi một cơ hội2023-10-10 19:00
 • #435: Chương 22: Thần bí kế hoạch2023-10-10 19:00
 • #436: Chương 23: Hắn cũng có thể tham gia2023-10-10 19:01
 • #437: Chương 24: Ngươi nhất định có vấn đề2023-10-10 19:01
 • #438: Chương 25: Dạy ngươi học làm người2023-10-10 19:01
 • #439: Chương 26: Huyền Diệu Phong2023-10-10 19:01
 • #440: Chương 27: Nàng biết rõ cái gì2023-10-10 19:01
 • #441: Chương 28: Sư tỷ quan tâm2023-10-10 19:01
 • #442: Chương 29: Con hàng này sẽ nói chuyện2023-10-10 19:01
 • #443: Chương 30: Tiền bối thật là lợi hại2023-10-10 19:02
 • #444: Chương 31: Ma Nham sa mạc2023-10-10 19:02
 • #445: Chương 32: Trận đấu bắt đầu2023-10-10 19:02
 • #446: Chương 33: Rút ra trí nhớ2023-10-10 19:02
 • #447: Chương 34: Trong lúc vô tình chú ý2023-10-10 19:02
 • #448: Chương 35: Thật sự là thật là đáng tiếc2023-10-10 19:02
 • #449: Chương 36: Hắn phải xui xẻo2023-10-10 19:02
 • #450: Chương 37: Ép mua ép bán2023-10-10 19:03
 • #451: Chương 38: Trầm Vận đầu mối2023-10-10 19:03
 • #452: Chương 39: Trầm Vận nguy cơ2023-10-10 19:03
 • #453: Chương 40: Liên quan tới Lý Hòa Huyền tên phế vật kia2023-10-10 19:03
 • #454: Chương 41: Lý Hòa Huyền hỏng tính xấu2023-10-10 19:03
 • #455: Chương 42: Vô tình nghiền ép2023-10-10 19:03
 • #456: Chương 43: Kỳ quái Trầm Vận2023-10-10 19:04
 • #457: Chương 44: Ngươi cũng trúng độc2023-10-10 19:04
 • #458: Chương 45: Liều mạng đánh lẫn nhau phản kháng2023-10-10 19:04
 • #459: Chương 46: Âm tào địa phủ2023-10-10 19:04
 • #460: Chương 47: Cùng nhau tăng lên2023-10-10 19:04
 • #461: Chương 48: Tuyệt hảo rèn luyện2023-10-10 19:04
 • #462: Chương 49: Ma lang đồ ăn2023-10-10 19:05
 • #463: Chương 50: Vực sâu đường cáp treo2023-10-10 19:05
 • #464: Chương 51: Tà Quỷ Xà Nha Thương2023-10-10 19:05
 • #465: Chương 52: Lòng mang kính nể2023-10-10 19:05
 • #466: Chương 53: Nguyên tố bổn nguyên2023-10-10 19:05
 • #467: Chương 54: Cuối cùng bảy ngày2023-10-10 19:05
 • #468: Chương 55: Quỷ Đế2023-10-10 19:05
 • #469: Chương 56: Vương tọa mảnh vỡ2023-10-10 19:05
 • #470: Chương 57: Ma Quân trở về2023-10-10 19:06
 • #471: Chương 58: Tình thế nguy cấp2023-10-10 19:06
 • #472: Chương 59: Giết ra trùng vây2023-10-10 19:06
 • #473: Chương 60: Vội vã không nhịn nổi Yêu Hoàng Kiếm2023-10-10 19:06
 • #474: Chương 61: Bị vây nhốt đám người2023-10-10 19:06
 • #475: Chương 62: Cùng đồ mạt lộ2023-10-10 19:06
 • #476: Chương 63: Đều cút ngay cho ta2023-10-10 19:06
 • #477: Chương 64: Hoàn toàn không phải đối thủ2023-10-10 19:06
 • #478: Chương 65: Không biết điều2023-10-10 19:07
 • #479: Chương 66: Trả giá đắt2023-10-10 19:07
 • #480: Chương 67: Phân thân thu hoạch2023-10-10 19:07
 • #481: Chương 68: Viêm Ma Đại Đế2023-10-10 19:07
 • #482: Chương 69: Viêm Ma Giới2023-10-10 19:07
 • #483: Chương 70: Cuồng thú chi kiếm2023-10-10 19:07
 • #484: Chương 71: Tinh Không Bộ2023-10-10 19:07
 • #485: Chương 72: Xếp hàng thứ nhất2023-10-10 19:08
 • #486: Chương 73: Bắt giặc bắt vua2023-10-10 19:08
 • #487: Chương 74: Chân chính trọng đầu hí2023-10-10 19:08
 • #488: Chương 75: Chính diện nghênh chiến2023-10-10 19:08
 • #489: Chương 76: Chín đại thần thông (thượng)2023-10-10 19:08
 • #490: Chương 77: Chín đại thần thông (trung)2023-10-10 19:08
 • #491: Chương 78: Chín đại thần thông (Hạ)2023-10-10 19:08
 • #492: Chương 79: Thực lực xuất thủ2023-10-10 19:09
 • #493: Chương 80: Huyễn Quang Chiến Hồn Đại Trận2023-10-10 19:09
 • #494: Chương 81: Một kích cuối cùng2023-10-10 19:09
 • #495: Chương 82: Cơ hội duy nhất2023-10-10 19:09
 • #496: Chương 83: Thần thông công pháp2023-10-10 19:09
 • #497: Chương 84: Hoàng Sa Lạc Văn Kim2023-10-10 19:09
 • #498: Chương 85: Long Hổ Tẩm Linh Đại Trận2023-10-10 19:09
 • #499: Chương 86: Vậy thì thế nào đâu2023-10-10 19:10
 • #500: Chương 87: Kim đan tới tay2023-10-10 19:10
 • #501: Chương 88: Thoát thai đổi xương2023-10-10 19:10
 • #502: Chương 89: Ngươi không nên ép ta2023-10-10 19:10
 • #503: Chương 90: Ngươi ta không chết không thôi2023-10-10 19:10
 • #504: Chương 91: Báo thù không qua đêm2023-10-10 19:10
 • #505: Chương 92: Hạch tâm cao tầng2023-10-10 19:11
 • #506: Chương 93: Thế cục sáng tỏ2023-10-10 19:11
 • #507: Chương 94: Trùng điệp vây khốn2023-10-10 19:11
 • #508: Chương 95: Vội vàng không kịp chuẩn bị2023-10-10 19:11
 • #509: Chương 96: Kinh khủng tâm trí2023-10-10 19:11
 • #510: Chương 97: Toàn diện phản công2023-10-10 19:11
 • #511: Chương 98: Vạn chúng chú mục2023-10-10 19:11
 • #512: Chương 99: Tông chủ triệu kiến2023-10-10 19:11
 • #513: Chương 100: To lớn ca ngợi (thượng)2023-10-10 19:12
 • #514: Chương 101: To lớn ca ngợi (trung)2023-10-10 19:12
 • #515: Chương 102: To lớn ca ngợi (Hạ)2023-10-10 19:13
 • #516: Chương 103: Bản thể phân thân gian lận2023-10-10 19:13
 • #517: Chương 104: Tinh Hà cảnh ba tầng2023-10-10 19:13
 • #518: Chương 105: Bảo vật ở nơi nào2023-10-10 19:13
 • #519: Chương 106: Phong Đế Loạn Thế Thần Quyền2023-10-10 19:13
 • #520: Chương 107: Vạn Tiên Vương Đình2023-10-10 19:13
 • #521: Chương 108: Vương tọa hủy diệt2023-10-10 19:13
 • #522: Chương 1: Phát sinh đại sự2023-10-10 19:14
 • #523: Chương 2: Là tìm đến sự tình2023-10-10 19:14
 • #524: Chương 3: Thay ta truyền một lời2023-10-10 19:14
 • #525: Chương 4: Thương Long Loạn Vũ2023-10-10 19:14
 • #526: Chương 5: Khẩn cấp cầu viện2023-10-10 19:14
 • #527: Chương 6: Lực lượng đáng sợ2023-10-10 19:14
 • #528: Chương 7: Gọi người tuyệt vọng2023-10-10 19:14
 • #529: Chương 8: Giết đi vào2023-10-10 19:15
 • #530: Chương 9: Không ai cản nổi2023-10-10 19:15
 • #531: Chương 10: Ta có một cái pháp bảo2023-10-10 19:15
 • #532: Chương 11: Yêu cầu của ngươi2023-10-10 19:15
 • #533: Chương 12: Hoang Nguyên Duyên Thọ Thủy2023-10-10 19:15
 • #534: Chương 13: Tam đại tài liệu2023-10-10 19:15
 • #535: Chương 14: Một phần hai mươi2023-10-10 19:15
 • #536: Chương 15: Người này hẳn phải chết2023-10-10 19:15
 • #537: Chương 16: Thôi toán sai lầm2023-10-10 19:15
 • #538: Chương 17: Tru sát Dương Dũng2023-10-10 19:16
 • #539: Chương 18: Thành chủ chi nộ2023-10-10 19:16
 • #540: Chương 19: Ngang ngược thực lực, moi tim bạo đầu2023-10-10 19:16
 • #541: Chương 20: Không đâu địch nổi2023-10-10 19:16
 • #542: Chương 21: Màu vàng kim bảo rương2023-10-10 19:16
 • #543: Chương 22: Tử Dương chân nhân2023-10-10 19:16
 • #544: Chương 23: Xuyên qua dãy núi2023-10-10 19:16
 • #545: Chương 24: Kim Sí Đại Bằng2023-10-10 19:16
 • #546: Chương 25: Thân phận thành nghi2023-10-10 19:16
 • #547: Chương 26: Đại Loạn Phong Thiết Cát Thuật2023-10-10 19:16
 • #548: Chương 27: Lông vũ chi diệu2023-10-10 19:17
 • #549: Chương 28: Bản mạng phù lục2023-10-10 19:17
 • #550: Chương 29: Giết chân nhân2023-10-10 19:17
 • #551: Chương 30: Thượng Quan Dật Vân2023-10-10 19:17
 • #552: Chương 31: Xinh đẹp thiếu nữ2023-10-10 19:17
 • #553: Chương 32: Tây Hồ Nghê gia2023-10-10 19:17
 • #554: Chương 33: Chỉ là một đầu cá ướp muối2023-10-10 19:17
 • #555: Chương 34: Tiền bối là cường giả2023-10-10 19:17
 • #556: Chương 35: Kết nối đại lục thông đạo2023-10-10 19:17
 • #557: Chương 36: Nuốt sống cương phong2023-10-10 19:17
 • #558: Chương 37: Mơ tưởng đi vào2023-10-10 19:18
 • #559: Chương 38: Để ngươi kiến thức một chút2023-10-10 19:18
 • #560: Chương 39: Tất cả đều chụp chết (thượng)2023-10-10 19:18
 • #561: Chương 40: Tất cả đều chụp chết (trung)2023-10-10 19:18
 • #562: Chương 41: Tất cả đều chụp chết (Hạ)2023-10-10 19:18
 • #563: Chương 42: Ta nói được thì làm được2023-10-10 19:18
 • #564: Chương 43: Truyền thừa kiếm ý2023-10-10 19:18
 • #565: Chương 44: Kiếm ý sơ thành2023-10-10 19:19
 • #566: Chương 45: Nghê gia thiết yến2023-10-10 19:19
 • #567: Chương 46: Thôn Hải Môn2023-10-10 19:19
 • #568: Chương 47: Có thực lực liền nên dạng này2023-10-10 19:20
 • #569: Chương 48: Ngọc Tà Trưởng lão2023-10-10 19:20
 • #570: Chương 49: Mãnh liệt bộc phát2023-10-10 19:20
 • #571: Chương 50: Tới, vậy liền chớ đi (thượng)2023-10-10 19:20
 • #572: Chương 51: Tới, vậy liền chớ đi (Hạ)2023-10-10 19:20
 • #573: Chương 52: Này lại trở thành công lý2023-10-10 19:20
 • #574: Chương 53: Một lần so một lần cường đại2023-10-10 19:20
 • #575: Chương 54: Cải tiến bản thần thông2023-10-10 19:20
 • #576: Chương 55: Tinh Hà cảnh năm tầng (thượng)2023-10-10 19:21
 • #577: Chương 56: Tinh Hà cảnh năm tầng (Hạ)2023-10-10 19:21
 • #578: Chương 57: Sơn Hải Đảo2023-10-10 19:21
 • #579: Chương 58: Bên đường giết người2023-10-10 19:21
 • #580: Chương 59: Chế định quy tắc2023-10-10 19:21
 • #581: Chương 60: Trưởng lão mưu đồ2023-10-10 19:21
 • #582: Chương 61: Thất Tinh Định Hồn Châm2023-10-10 19:21
 • #583: Chương 62: Trắng trợn càn quét2023-10-10 19:21
 • #584: Chương 63: Thăm dò2023-10-10 19:22
 • #585: Chương 64: Xuất thủ chính là miểu sát2023-10-10 19:22
 • #586: Chương 65: Viêm Hoàng Đoán Thể Cao2023-10-10 19:22
 • #587: Chương 66: Song song tấn thăng2023-10-10 19:22
 • #588: Chương 67: Toái Hồn Tru Tiên đại trận2023-10-10 19:22
 • #589: Chương 68: Quả nhiên là ngươi2023-10-10 19:22
 • #590: Chương 69: Một kiếm quét ngang2023-10-10 19:22
 • #591: Chương 70: Tồn tại ý nghĩa2023-10-10 19:22
 • #592: Chương 71: Hủy ngươi hòn đảo, diệt ngươi sơn môn2023-10-10 19:23
 • #593: Chương 72: Đem ngươi triệt để đánh nổ (thượng)2023-10-10 19:23
 • #594: Chương 73: Đem ngươi triệt để đánh nổ (trung)2023-10-10 19:23
 • #595: Chương 74: Đem ngươi triệt để đánh nổ (Hạ)2023-10-10 19:23
 • #596: Chương 75: Thôn Hải Thần Cung2023-10-10 19:23
 • #597: Chương 76: Đột nhiên xuất thủ2023-10-10 19:23
 • #598: Chương 77: Như Ý cảnh đỉnh phong2023-10-10 19:23
 • #599: Chương 78: Muốn ngươi chết, ngươi liền nhất định chết2023-10-10 19:23
 • #600: Chương 79: Thu lấy chiến lợi phẩm2023-10-10 19:24
 • #601: Chương 80: Đáy biển thủy lao2023-10-10 19:24
 • #602: Chương 81: Cẩn thận sư tỷ2023-10-10 19:24
 • #603: Chương 82: Đương nhiên đều đã chết2023-10-10 19:24
 • #604: Chương 83: Chủ mưu xuất thủ2023-10-10 19:24
 • #605: Chương 84: Tại sao có thể như vậy2023-10-10 19:25
 • #606: Chương 85: Ngăn không được2023-10-10 19:25
 • #607: Chương 86: Nói liền muốn làm đến2023-10-10 19:25
 • #608: Chương 87: Đông Hải di tích2023-10-10 19:25
 • #609: Chương 88: Đáy biển thôn phệ2023-10-10 19:25
 • #610: Chương 89: Tâm chi không sợ2023-10-10 19:25
 • #611: Chương 90: Băng tuyết cung điện2023-10-10 19:25
 • #612: Chương 91: Thiên Tiên Tông tu giả2023-10-10 19:25
 • #613: Chương 92: Chính là cái này tính cách2023-10-10 19:26
 • #614: Chương 93: Đáy biển thần điện2023-10-10 19:26
 • #615: Chương 94: Hoàn toàn phỏng theo2023-10-10 19:26
 • #616: Chương 95: Chém giết hải yêu2023-10-10 19:26
 • #617: Chương 96: Tà binh biến hóa2023-10-10 19:26
 • #618: Chương 97: Người kia là ai2023-10-10 19:26
 • #619: Chương 98: Hiểu lầm thân phận2023-10-10 19:26
 • #620: Chương 99: Tờ thứ nhất Tấn Hào phù2023-10-10 19:26
 • #621: Chương 100: Cấp chín đại yêu (thượng)2023-10-10 19:26
 • #622: Chương 101: Cấp chín đại yêu (trung)2023-10-10 19:27
 • #623: Chương 102: Cấp chín đại yêu (Hạ)2023-10-10 19:27
 • #624: Chương 103: Yêu đan2023-10-10 19:27
 • #625: Chương 104: Ta muốn tấn thăng2023-10-10 19:27
 • #626: Chương 105: Bản mạng phù lục2023-10-10 19:27
 • #627: Chương 106: Có giấu bảo vật2023-10-10 19:27
 • #628: Chương 107: Như Ý cảnh trước đó cấm chế2023-10-10 19:27
 • #629: Chương 108: Chân Nguyên Điền Hải đại trận2023-10-10 19:27
 • #630: Chương 109: Chỗ sâu bàn đá2023-10-10 19:28
 • #631: Chương 110: Ba cây thanh đồng trụ2023-10-10 19:28
 • #632: Chương 111: Đại trận không nguy hiểm2023-10-10 19:28
 • #633: Chương 112: Tiên hạ thủ vi cường2023-10-10 19:28
 • #634: Chương 113: Mạnh mẽ đâm tới, không đâu địch nổi2023-10-10 19:28
 • #635: Chương 114: Thâm bất khả trắc lực lượng2023-10-10 19:28
 • #636: Chương 115: Hóa khí thành đan, tiến thêm một bước (thượng)2023-10-10 19:29
 • #637: Chương 116: Hóa khí thành đan, tiến thêm một bước (Hạ)2023-10-10 19:29
 • #638: Chương 117: Lòng người khó lường2023-10-10 19:29
 • #639: Chương 118: Bọ ngựa bắt ve2023-10-10 19:29
 • #640: Chương 119: Ai là Hoàng Tước2023-10-10 19:29
 • #641: Chương 120: Thẹn quá hoá giận2023-10-10 19:29
 • #642: Chương 121: Bão cát chi long2023-10-10 19:29
 • #643: Chương 122: Hải Hồn Trọng Giáp2023-10-10 19:29
 • #644: Chương 123: Xa xưa nhất thời đại Hồng Hoang2023-10-10 19:29
 • #645: Chương 124: Bí mật bại lộ2023-10-10 19:30
 • #646: Chương 125: Lĩnh chủ thần hồn2023-10-10 19:30
 • #647: Chương 126: Cường giả nhìn chăm chú2023-10-10 19:30
 • #648: Chương 127: Đây là tuyệt cảnh2023-10-10 19:30
 • #649: Chương 128: Cơ hội cực tốt2023-10-10 19:30
 • #650: Chương 129: Đạp vào Như Ý cảnh2023-10-10 19:30
 • #651: Chương 130: Chiếm lấy hỏa chủng (thượng)2023-10-10 19:31
 • #652: Chương 131: Chiếm lấy hỏa chủng (Hạ)2023-10-10 19:31
 • #653: Chương 132: Bách chiến biển2023-10-10 19:31
 • #654: Chương 133: Tứ phía vòng vây2023-10-10 19:31
 • #655: Chương 134: Tuyệt đối nghiền ép2023-10-10 19:31
 • #656: Chương 135: Hải vận gia trì2023-10-10 19:31
 • #657: Chương 1: Điên cuồng chấn nhiếp2023-10-10 19:32
 • #658: Chương 2: Liên trảm2023-10-10 19:32
 • #659: Chương 3: Như Ý cảnh vô địch2023-10-10 19:32
 • #660: Chương 4: Phong bạo trước bình tĩnh2023-10-10 19:32
 • #661: Chương 5: Tinh anh xuất động2023-10-10 19:32
 • #662: Chương 6: Xuy Tuyết Tông điều kiện2023-10-10 19:32
 • #663: Chương 7: Tàn nhẫn xuất thủ2023-10-10 19:32
 • #664: Chương 8: Tái tranh thủ một chút thời gian2023-10-10 19:32
 • #665: Chương 9: Ngọc Hoàng cảnh xuất thủ2023-10-10 19:33
 • #666: Chương 10: Thiên Mệnh chân quân2023-10-10 19:33
 • #667: Chương 11: Thấy rõ hoài nghi2023-10-10 19:33
 • #668: Chương 12: Cách nhau một đường2023-10-10 19:33
 • #669: Chương 13: Mang ngọc có tội2023-10-10 19:33
 • #670: Chương 14: Cường thế chém giết2023-10-10 19:33
 • #671: Chương 15: Thì tính sao2023-10-10 19:33
 • #672: Chương 16: Muốn ngươi trả giá đắt2023-10-10 19:33
 • #673: Chương 17: Uy danh truyền xa2023-10-10 19:33
 • #674: Chương 18: Không thể cùng hắn vì địch2023-10-10 19:33
 • #675: Chương 19: Tất cả đều lăn2023-10-10 19:34
 • #676: Chương 20: Tô Diệu Ngữ đột nhiên đến thăm2023-10-10 19:34
 • #677: Chương 21: Tô Diệu Ngữ tin tức truyền đến2023-10-10 19:34
 • #678: Chương 22: Mộc Tử Hòa thân phận2023-10-10 19:34
 • #679: Chương 23: Hoàng thành tiên hội2023-10-10 19:34
 • #680: Chương 24: Bản thể thức tỉnh2023-10-10 19:34
 • #681: Chương 25: Chủ tớ tụ hợp2023-10-10 19:34
 • #682: Chương 26: Kinh lịch đủ loại2023-10-10 19:34
 • #683: Chương 27: Cố nhân gặp nhau2023-10-10 19:35
 • #684: Chương 28: Lại đến hoa đào2023-10-10 19:35
 • #685: Chương 29: Tiểu Thiến đâu2023-10-10 19:35
 • #686: Chương 30: Hoa đào chi biến2023-10-10 19:35
 • #687: Chương 31: Phía sau màn hắc thủ là bọn hắn2023-10-10 19:35
 • #688: Chương 32: Đến cửa2023-10-10 19:35
 • #689: Chương 33: Chuẩn bị kỹ càng run rẩy a2023-10-10 19:35
 • #690: Chương 34: Trực tiếp dọa chạy2023-10-10 19:35
 • #691: Chương 35: Thẳng hướng tông môn2023-10-10 19:36
 • #692: Chương 36: Phát nổ sơn môn2023-10-10 19:36
 • #693: Chương 37: Không dám lên2023-10-10 19:36
 • #694: Chương 38: Cho ngươi thời gian cầu viện2023-10-10 19:36
 • #695: Chương 39: Chân quân phản ứng2023-10-10 19:36
 • #696: Chương 40: Đánh vỡ Phòng Ngự trận2023-10-10 19:36
 • #697: Chương 41: Chân quân giáng lâm2023-10-10 19:36
 • #698: Chương 42: Đây chỉ là một hiểu lầm2023-10-10 19:36
 • #699: Chương 43: Ta bắt đầu đếm xem2023-10-10 19:37
 • #700: Chương 44: Bằng cái gì tha ngươi2023-10-10 19:37
 • #701: Chương 45: Ngươi làm sao xanh xao vàng vọt2023-10-10 19:37
 • #702: Chương 46: Còn lại đại lục pháp bảo2023-10-10 19:37
 • #703: Chương 47: Huyền diệu bảo vật2023-10-10 19:37
 • #704: Chương 48: Lần thứ nhất tề tụ2023-10-10 19:37
 • #705: Chương 49: Kim Cốt Xá Lợi2023-10-10 19:37
 • #706: Chương 50: Tiểu nữ bộc, lên lên lên (thượng)2023-10-10 19:38
 • #707: Chương 51: Tiểu nữ bộc, lên lên lên (Hạ)2023-10-10 19:38
 • #708: Chương 52: Thoát thai đổi xương2023-10-10 19:38
 • #709: Chương 53: Bồi thường2023-10-10 19:38
 • #710: Chương 54: Linh Hư chân quân2023-10-10 19:38
 • #711: Chương 55: Cưỡi hổ khó xuống2023-10-10 19:38
 • #712: Chương 56: Tức đến phát run2023-10-10 19:38
 • #713: Chương 57: Chủ nhân ban thưởng2023-10-10 19:38
 • #714: Chương 58: Tiên linh tọa độ2023-10-10 19:39
 • #715: Chương 59: Ba mặt khí linh2023-10-10 19:39
 • #716: Chương 60: Lòng có sở hướng2023-10-10 19:39
 • #717: Chương 61: Chúng ta muốn chủ động2023-10-10 19:39
 • #718: Chương 62: Chúng ta muốn chủ động (Hạ)2023-10-10 19:39
 • #719: Chương 63: Long Hài Quy Đảo2023-10-10 19:39
 • #720: Chương 64: Trên biển phong tỏa2023-10-10 19:39
 • #721: Chương 65: Thứ chín tông môn2023-10-10 19:39
 • #722: Chương 66: Vô cùng nghi hoặc2023-10-10 19:40
 • #723: Chương 67: Long Cốt chân nhân2023-10-10 19:40
 • #724: Chương 68: Thánh điển thần thông (thượng)2023-10-10 19:40
 • #725: Chương 69: Thánh điển thần thông (Hạ)2023-10-10 19:40
 • #726: Chương 70: Thứ hai môn thần thông2023-10-10 19:40
 • #727: Chương 71: Là thể tu2023-10-10 19:40
 • #728: Chương 72: Cấm kỵ bí thuật2023-10-10 19:40
 • #729: Chương 73: Đáy biển thông đạo2023-10-10 19:40
 • #730: Chương 74: Bất tử thân2023-10-10 19:41
 • #731: Chương 75: Long cốt thân phận2023-10-10 19:41
 • #732: Chương 76: Yêu Thần hóa thân2023-10-10 19:41
 • #733: Chương 77: Long Sát tế đàn (thượng)2023-10-10 19:41
 • #734: Chương 78: Long Sát tế đàn (Hạ)2023-10-10 19:41
 • #735: Chương 79: Dẫn Hồn nhập thể2023-10-10 19:41
 • #736: Chương 80: Đánh vỡ bình cảnh2023-10-10 19:41
 • #737: Chương 81: Chặt đứt tâm ma2023-10-10 19:41
 • #738: Chương 82: Thân ngoại hóa thân2023-10-10 19:41
 • #739: Chương 83: Mượn ngươi tay2023-10-10 19:42
 • #740: Chương 84: Thiên Cương nắng gắt2023-10-10 19:42
 • #741: Chương 85: Mệnh ta từ ta2023-10-10 19:42
 • #742: Chương 86: Toái tinh mãnh hổ (thượng)2023-10-10 19:42
 • #743: Chương 87: Toái tinh mãnh hổ (Hạ)2023-10-10 19:42
 • #744: Chương 88: Nát tận thiên hạ binh2023-10-10 19:42
 • #745: Chương 89: Thu vạn binh chi pháp2023-10-10 19:42
 • #746: Chương 90: Thần hồn vỡ vụn (thượng)2023-10-10 19:42
 • #747: Chương 91: Thần hồn vỡ vụn (Hạ)2023-10-10 19:42
 • #748: Chương 92: Cường lực chém giết2023-10-10 19:43
 • #749: Chương 93: Nhà ai không có đại nhân (thượng)2023-10-10 19:43
 • #750: Chương 94: Nhà ai không có đại nhân (Hạ)2023-10-10 19:43
 • #751: Chương 95: Hạ phi2023-10-10 19:43
 • #752: Chương 96: Thân phận siêu nhiên Hoàng tộc2023-10-10 19:43
 • #753: Chương 97: Không thể không đi lý do2023-10-10 19:43
 • #754: Chương 98: Nhặt được người trọng thương2023-10-10 19:43
 • #755: Chương 99: Vận mệnh chi nữ2023-10-10 19:44
 • #756: Chương 100: Hắc ám cấm địa2023-10-10 19:44
 • #757: Chương 101: Cái kia một đoạn qua lại2023-10-10 19:44
 • #758: Chương 102: Vấn đề thân phận2023-10-10 19:44
 • #759: Chương 103: Đều không cho qua2023-10-10 19:44
 • #760: Chương 104: Tà thần pho tượng2023-10-10 19:44
 • #761: Chương 105: Bích Viên Đại Vương2023-10-10 19:44
 • #762: Chương 106: Lý Hòa Huyền lệ khí2023-10-10 19:45
 • #763: Chương 107: Vạn Thú Bảo Sơn, đưa mắt đều là địch (thượng)2023-10-10 19:45
 • #764: Chương 108: Vạn Thú Bảo Sơn, đưa mắt đều là địch (trung)2023-10-10 19:45
 • #765: Chương 109: Vạn Thú Bảo Sơn, đưa mắt đều là địch (Hạ)2023-10-10 19:45
 • #766: Chương 110: Quân tâm tâm ta, đợi quân đến2023-10-10 19:45
 • #767: Chương 111: Ẩn núp, tăng lên (thượng)2023-10-10 19:45
 • #768: Chương 112: Ẩn núp, tăng lên (trung)2023-10-10 19:45
 • #769: Chương 113: Ẩn núp, tăng lên (Hạ)2023-10-10 19:46
 • #770: Chương 114: Đùa bỡn vỗ tay, như ý bốn tầng2023-10-10 19:46
 • #771: Chương 115: Phá vỡ huyết lộ, như ý năm tầng2023-10-10 19:46
 • #772: Chương 116: Huyết sắc Long Tí, nhất niệm hóa thần (thượng)2023-10-10 19:46
 • #773: Chương 117: Huyết sắc Long Tí, nhất niệm hóa thần (trung)2023-10-10 19:46
 • #774: Chương 118: Huyết sắc Long Tí, nhất niệm hóa thần (Hạ)2023-10-10 19:46
 • #775: Chương 119: Mười bậc mà lên, cường giả làm đầu2023-10-10 19:47
 • #776: Chương 120: Trấn Thiên Thần Ấn2023-10-10 19:47
 • #777: Chương 121: Thiên Hồ bảo tàng2023-10-10 19:47
 • #778: Chương 122: Đánh lén không thành2023-10-10 19:47
 • #779: Chương 123: Tiên Ma một trận chiến2023-10-10 19:47
 • #780: Chương 124: Thân hãm tuyệt cảnh2023-10-10 19:47
 • #781: Chương 125: Huyết khí ngút trời2023-10-10 19:47
 • #782: Chương 126: Xấu hổ giận dữ khó nhịn2023-10-10 19:47
 • #783: Chương 127: Đánh cược toàn tộc vận mệnh2023-10-10 19:48
 • #784: Chương 128: Tâm hữu linh tê, thẳng tiến không lùi2023-10-10 19:48
 • #785: Chương 129: Bạch Dạ2023-10-10 19:48
 • #786: Chương 130: Bốn ngàn thánh huyết2023-10-10 19:48
 • #787: Chương 131: Bất lực chống đỡ2023-10-10 19:48
 • #788: Chương 132: Phút chốc nghiền ép2023-10-10 19:48
 • #789: Chương 133: Nhất cử cầm xuống2023-10-10 19:48
 • #790: Chương 134: Lớn mật khí linh2023-10-10 19:49
 • #791: Chương 135: Dưới mặt đất môn hộ2023-10-10 19:49
 • #792: Chương 136: Thần thú hài cốt2023-10-10 19:49
 • #793: Chương 137: Nặng nề hộp gỗ2023-10-10 19:49
 • #794: Chương 138: Huyết Luyện Chiến Mâu2023-10-10 19:49
 • #795: Chương 139: Như ý cửu tầng2023-10-10 19:49
 • #796: Chương 140: Hoàn mỹ kế hoạch2023-10-10 19:49
 • #797: Chương 141: Thiên Hồ tộc2023-10-10 19:49
 • #798: Chương 142: Cuối cùng kết cục2023-10-10 19:50
 • #799: Chương 143: Trực diện2023-10-10 19:50
 • #800: Chương 144: Đều là rác rưởi (thượng)2023-10-10 19:50
 • #801: Chương 145: Đều là rác rưởi (trung)2023-10-10 19:50
 • #802: Chương 146: Đều là rác rưởi (Hạ)2023-10-10 19:50
 • #803: Chương 147: Một cái đều trốn không thoát2023-10-10 19:50
 • #804: Chương 148: Thiên hạ chấn động (thượng)2023-10-10 19:50
 • #805: Chương 149: Thiên hạ chấn động (trung)2023-10-10 19:50
 • #806: Chương 150: Thiên hạ chấn động (Hạ)2023-10-10 19:50
 • #807: Chương 151: Tất cả nằm trong lòng bàn tay2023-10-10 19:51
 • #808: Chương 152: Đây là ta Tướng công2023-10-10 19:51
 • #809: Chương 153: Chúng ta thành thân2023-10-10 19:51
 • #810: Chương 154: Tên của ngươi2023-10-10 19:51
 • #811: Chương 155: Cũng không hữu hảo2023-10-10 19:51
 • #812: Chương 156: Ngươi cũng xứng đối với ta nhe răng2023-10-10 19:51
 • #813: Chương 157: Khi dễ ngươi chính là khi dễ ta2023-10-10 19:51
 • #814: Chương 158: Phòng nghị sự2023-10-10 19:51
 • #815: Chương 159: Một kích xuất thủ2023-10-10 19:51
 • #816: Chương 160: Sâu kiến2023-10-10 19:52
 • #817: Chương 161: Không cần lý do2023-10-10 19:52
 • #818: Chương 162: Không sở trường động phòng2023-10-10 19:52
 • #819: Chương 163: Tương tư lệ cùng Định Hồn Châm2023-10-10 19:52
 • #820: Chương 164: Tăng lên bước đầu tiên2023-10-10 19:52
 • #821: Chương 165: Lục Hồn Hư Linh Trận2023-10-10 19:52
 • #822: Chương 166: Ý nghĩ thông suốt (thượng)2023-10-10 19:52
 • #823: Chương 167: Ý nghĩ thông suốt (Hạ)2023-10-10 19:52
 • #824: Chương 168: Ngọc Hoàng chân quân2023-10-10 19:52
 • #825: Chương 169: Viêm Ma Đại Thế Giới2023-10-10 19:52
 • #826: Chương 170: Địa Ngục chi môn2023-10-10 19:53
 • #827: Chương 171: Viêm ma xâm lấn2023-10-10 19:53
 • #828: Chương 172: Môn phái kinh biến2023-10-10 19:53
 • #829: Chương 173: Vỡ vụn thần binh2023-10-10 19:53
 • #830: Chương 174: Lý Hòa Huyền quan tâm2023-10-10 19:53
 • #831: Chương 175: Sư tỷ mang tới tin tức2023-10-10 19:53
 • #832: Chương 176: Sư tỷ lễ vật2023-10-10 19:53
 • #833: Chương 177: Chế tạo riêng2023-10-10 19:53
 • #834: Chương 178: Hầu Tộc thông đạo2023-10-10 19:54
 • #835: Chương 179: Liền một chút sự tình2023-10-10 19:54
 • #836: Chương 180: Bố xuống bẫy rập2023-10-10 19:54
 • #837: Chương 181: Các loại suy đoán2023-10-10 19:54
 • #838: Chương 182: Nửa đường chặn đường2023-10-10 19:54
 • #839: Chương 183: Mục đích thực sự2023-10-10 19:54
 • #840: Chương 184: Giơ tay chém xuống2023-10-10 19:54
 • #841: Chương 185: Thuận lợi tấn thăng2023-10-10 19:54
 • #842: Chương 186: Minh Nguyệt Các2023-10-10 19:54
 • #843: Chương 187: Cản đường chó2023-10-10 19:54
 • #844: Chương 188: Mở miệng đùa cợt2023-10-10 19:55
 • #845: Chương 189: Lăn2023-10-10 19:55
 • #846: Chương 190: To lớn chỗ dựa2023-10-10 19:55
 • #847: Chương 191: Tô Diệu Ngữ tay2023-10-10 19:55
 • #848: Chương 192: Tập thể tăng lên (thượng)2023-10-10 19:55
 • #849: Chương 193: Tập thể tấn thăng (Hạ)2023-10-10 19:55
 • #850: Chương 194: Tông chủ triệu kiến2023-10-10 19:55
 • #851: Chương 195: Trực tiếp yêu cầu2023-10-10 19:55
 • #852: Chương 196: Trấn Ngục Bạo Hồn Quyền2023-10-10 19:56
 • #853: Chương 197: Ghen tỵ ánh mắt2023-10-10 19:56
 • #854: Chương 198: Ma Hỏa Tinh Phiến2023-10-10 19:56
 • #855: Chương 199: Không có cam lòng2023-10-10 19:56
 • #856: Chương 200: Nghênh chiến viêm ma2023-10-10 19:56
 • #857: Chương 201: Như Ý Côn Lôn Kiếm2023-10-10 19:56
 • #858: Chương 202: Giống nhau mục đích2023-10-10 19:56
 • #859: Chương 203: Cướp đi bảo vật2023-10-10 19:56
 • #860: Chương 204: Trở thành mục tiêu2023-10-10 19:57
 • #861: Chương 205: Trảm Linh (thượng)2023-10-10 19:57
 • #862: Chương 206: Trảm Linh (trung)2023-10-10 19:57
 • #863: Chương 207: Trảm Linh (Hạ)2023-10-10 19:57
 • #864: Chương 208: Trảm Linh (vẫn là hạ )2023-10-10 19:57
 • #865: Chương 209: Phía sau có truy binh2023-10-10 19:57
 • #866: Chương 210: Thân hãm tuyệt cảnh2023-10-10 19:57
 • #867: Chương 211: Một kích chém giết2023-10-10 19:58
 • #868: Chương 212: Tự mình xuất thủ2023-10-10 19:58
 • #869: Chương 213: Nổi giận Long Hành Vân2023-10-10 19:58
 • #870: Chương 214: Trường Không Thanh Minh Kiếm (thượng)2023-10-10 19:58
 • #871: Chương 215: Trường Không Thanh Minh Kiếm (trung)2023-10-10 19:58
 • #872: Chương 216: Trường Không Thanh Minh Kiếm (Hạ)2023-10-10 19:58
 • #873: Chương 217: Một phần ngàn2023-10-10 19:58
 • #874: Chương 218: Phương Mục Vân2023-10-10 19:58
 • #875: Chương 219: Thu hoạch ngoài ý muốn2023-10-10 19:58
 • #876: Chương 220: Loại ma (thượng)2023-10-10 19:59
 • #877: Chương 221: Loại ma (trung)2023-10-10 19:59
 • #878: Chương 222: Loại ma (Hạ)2023-10-10 19:59
 • #879: Chương 223: Ba tầng phong ấn2023-10-10 19:59
 • #880: Chương 224: Đột nhiên xuất hiện chiến đấu2023-10-10 19:59
 • #881: Chương 225: Tử lôi Vân Hạc2023-10-10 19:59
 • #882: Chương 226: Thương Thiên Chiến Kích2023-10-10 19:59
 • #883: Chương 227: Thiên la địa võng2023-10-10 19:59
 • #884: Chương 228: Phía sau sát cơ2023-10-10 20:00
 • #885: Chương 229: Xuất thủ tức chém giết2023-10-10 20:00
 • #886: Chương 230: Địa ngục trầm luân2023-10-10 20:00
 • #887: Chương 231: Đột nhiên biến hóa2023-10-10 20:00
 • #888: Chương 232: Gấp mười lần chi lực2023-10-10 20:00
 • #889: Chương 233: Được ăn cả ngã về không Triệu Mộng Kỳ (thượng)2023-10-10 20:00
 • #890: Chương 234: Được ăn cả ngã về không Triệu Mộng Kỳ (Hạ)2023-10-10 20:00
 • #891: Chương 235: Đoạt mệnh chém giết2023-10-10 20:01
 • #892: Chương 236: Sát chiêu2023-10-10 20:01
 • #893: Chương 237: Không còn đường lui2023-10-10 20:01
 • #894: Chương 238: Một chiêu cuối cùng2023-10-10 20:01
 • #895: Chương 239: Hoàng triều đại điện2023-10-10 20:01
 • #896: Chương 240: Các loại hạng mục công việc2023-10-10 20:01
 • #897: Chương 241: Đột nhiên hạ xuống2023-10-10 20:01
 • #898: Chương 242: Ác ma hiện lên2023-10-10 20:02
 • #899: Chương 243: Đại Phật Thủ Ấn2023-10-10 20:02
 • #900: Chương 244: Quỷ Lâm Thấp Địa2023-10-10 20:02
 • #901: Chương 245: Đánh nát2023-10-10 20:02
 • #902: Chương 246: Ti Trù Đại Lục2023-10-10 20:02
 • #903: Chương 247: Lợi nhiều hơn hại2023-10-10 20:02
 • #904: Chương 248: Cho ngươi ban tên cho2023-10-10 20:02
 • #905: Chương 249: Quần ma đột kích2023-10-10 20:02
 • #906: Chương 250: Ngọc Hoàng cảnh tầng hai2023-10-10 20:02
 • #907: Chương 251: Chém giết thôn phệ2023-10-10 20:02
 • #908: Chương 252: Cửu Đầu Xà Ma2023-10-10 20:03
 • #909: Chương 253: Hoàn toàn nghiền ép2023-10-10 20:03
 • #910: Chương 254: Thời gian có hạn2023-10-10 20:03
 • #911: Chương 255: Sinh Mệnh Chi Thụ2023-10-10 20:03
 • #912: Chương 256: Làm giao dịch2023-10-10 20:03
 • #913: Chương 257: Mười hai sứ đồ2023-10-10 20:03
 • #914: Chương 258: Ma tu hoàng thành2023-10-10 20:03
 • #915: Chương 259: Miệng nuốt mặt trời chói chang2023-10-10 20:03
 • #916: Chương 260: Trung Thổ Hoàng tộc2023-10-10 20:03
 • #917: Chương 261: Đánh ra2023-10-10 20:04
 • #918: Chương 262: Chủ động xin giúp đỡ2023-10-10 20:04
 • #919: Chương 263: Phong ấn2023-10-10 20:04
 • #920: Chương 264: Tầng thứ hai phong ấn2023-10-10 20:04
 • #921: Chương 265: Lực lượng mạnh nhất2023-10-10 20:04
 • #922: Chương 266: Điên cuồng hấp thu2023-10-10 20:04
 • #923: Chương 267: Thiên địa pháp tướng (thượng)2023-10-10 20:04
 • #924: Chương 268: Thiên địa pháp tướng (Hạ)2023-10-10 20:05
 • #925: Chương 269: Đột ngột từ mặt đất mọc lên2023-10-10 20:05
 • #926: Chương 270: Chém giết Ma Tôn (thượng)2023-10-10 20:05
 • #927: Chương 271: Chém giết Ma Tôn (trung)2023-10-10 20:05
 • #928: Chương 272: Chém giết Ma Tôn (Hạ)2023-10-10 20:05
 • #929: Chương 273: Phá lệ cung kính2023-10-10 20:05
 • #930: Chương 274: Thưởng ngươi2023-10-10 20:05
 • #931: Chương 275: Trong hư không tinh thần2023-10-10 20:05
 • #932: Chương 276: Tinh hà phong bạo (thượng)2023-10-10 20:05
 • #933: Chương 277: Tinh hà phong bạo (Hạ)2023-10-10 20:06
 • #934: Chương 278: Triệu Mộng Kỳ thức tỉnh2023-10-10 20:06
 • #935: Chương 279: Trao đổi tin tức2023-10-10 20:06
 • #936: Chương 280: Các ngươi quan hệ thế nào2023-10-10 20:06
 • #937: Chương 281: Phi Long Ma Tôn2023-10-10 20:06
 • #938: Chương 282: Xảy ra bất ngờ2023-10-10 20:06
 • #939: Chương 283: Hắc Sơn Lão Yêu2023-10-10 20:06
 • #940: Chương 284: Diễn kỹ sáng chói2023-10-10 20:07
 • #941: Chương 285: Tiên lộ từ từ2023-10-10 20:07
 • #942: Chương 286: Không phục2023-10-10 20:07
 • #943: Chương 287: Tâm cơ thâm trầm2023-10-10 20:07
 • #944: Chương 288: Để cho các ngươi chó cắn chó2023-10-10 20:07
 • #945: Chương 289: Lao ra2023-10-10 20:07
 • #946: Chương 290: Mạnh mẽ đâm tới2023-10-10 20:07
 • #947: Chương 291: Hóa Thân Dung Huyết Đại Pháp2023-10-10 20:07
 • #948: Chương 292: Già Thiên Minh2023-10-10 20:08
 • #949: Chương 293: Giết ngươi thế nào2023-10-10 20:08
 • #950: Chương 294: Hộ pháp2023-10-10 20:08
 • #951: Chương 295: Bị long đong Minh Châu2023-10-10 20:08
 • #952: Chương 296: Triệu Mộng Kỳ thuế biến2023-10-10 20:08
 • #953: Chương 297: Phượng Hoàng thành2023-10-10 20:08
 • #954: Chương 298: Máu vẩy Phượng Hoàng thành2023-10-10 20:08
 • #955: Chương 299: Nhổ tận gốc (thượng)2023-10-10 20:08
 • #956: Chương 300: Nhổ tận gốc (Hạ)2023-10-10 20:09
 • #957: Chương 301: Làm tức giận sâu kiến2023-10-10 20:09
 • #958: Chương 302: Phiền muộn cũng vô dụng2023-10-10 20:09
 • #959: Chương 303: Triệu Mộng Kỳ thiên địa pháp tướng2023-10-10 20:09
 • #960: Chương 304: Bị ngăn cản2023-10-10 20:09
 • #961: Chương 305: Không cần giải thích2023-10-10 20:09
 • #962: Chương 306: Ta chẳng cần biết ngươi là ai2023-10-10 20:09
 • #963: Chương 307: Tiên Tỏa Vương Gia2023-10-10 20:10
 • #964: Chương 308: Bình Dương Quận Vương2023-10-10 20:10
 • #965: Chương 309: Quất ngươi cái tát2023-10-10 20:10
 • #966: Chương 310: Trở mặt như lật sách2023-10-10 20:10
 • #967: Chương 311: Trở lại Tiên Linh đại lục2023-10-10 20:10
 • #968: Chương 312: Minh Quang Giáo2023-10-10 20:10
 • #969: Chương 313: Giết chưởng giáo2023-10-10 20:10
 • #970: Chương 314: Đánh vỡ sơn môn2023-10-10 20:10
 • #971: Chương 315: Kinh người phân thân2023-10-10 20:11
 • #972: Chương 316: Minh Nguyệt Cung2023-10-10 20:11
 • #973: Chương 317: Tô Diệu Ngữ cầu viện2023-10-10 20:11
 • #974: Chương 318: Cứu viện phương pháp2023-10-10 20:11
 • #975: Chương 319: Ma Ngục2023-10-10 20:11
 • #976: Chương 320: Tử Địa cùng Cựu Thổ2023-10-10 20:11
 • #977: Chương 321: Thần điện2023-10-10 20:11
 • #978: Chương 322: Kiếm trận2023-10-10 20:12
 • #979: Chương 323: Thủy Kính vô vọng kiếm2023-10-10 20:12
 • #980: Chương 324: Phú quý hiểm trung cầu2023-10-10 20:12
 • #981: Chương 325: Thu phục Kiếm Hồn2023-10-10 20:12
 • #982: Chương 326: Như là quả cầu tuyết đồng dạng2023-10-10 20:12
 • #983: Chương 327: Thần binh lại hiện ra2023-10-10 20:12
 • #984: Chương 328: Sát Sinh Vô Vọng Kiếm2023-10-10 20:12
 • #985: Chương 329: Căn bản không phải đối thủ2023-10-10 20:12
 • #986: Chương 330: Thiên tử vọng khí2023-10-10 20:13
 • #987: Chương 331: Lĩnh ngộ thần thông2023-10-10 20:13
 • #988: Chương 332: Cuối cùng ba mươi ngày2023-10-10 20:13
 • #989: Chương 333: Bắt đầu luyện hóa2023-10-10 20:13
 • #990: Chương 334: Tăng lên2023-10-10 20:13
 • #991: Chương 335: Công thành2023-10-10 20:13
 • #992: Chương 336: Đánh đâu thắng đó2023-10-10 20:13
 • #993: Chương 337: Nghiền ép tra tấn2023-10-10 20:13
 • #994: Chương 338: Tiên linh hoàng thành2023-10-10 20:14
 • #995: Chương 339: Hoàng thành đổ sụp2023-10-10 20:14
 • #996: Chương 340: Khôi phục thanh xuân2023-10-10 20:14
 • #997: Chương 341: Giao dịch nội dung2023-10-10 20:14
 • #998: Chương 342: Năm đó cừu hận2023-10-10 20:14
 • #999: Chương 343: Nguyên lai là ngươi2023-10-10 20:14
 • #1000: Chương 344: Hiện ra thực lực2023-10-10 20:14
 • #1001: Chương 345: Gánh chịu Long Mạch2023-10-10 20:14
 • #1002: Chương 346: Mong đợi đã lâu một trận chiến2023-10-10 20:14
 • #1003: Chương 347: Thiên Địa Huyền Nguyên Phủ2023-10-10 20:14
 • #1004: Chương 348: Đây đều là của ta2023-10-10 20:15
 • #1005: Chương 349: Thần lực khí linh2023-10-10 20:15
 • #1006: Chương 350: Cuối cùng sát chiêu2023-10-10 20:15
 • #1007: Chương 351: Long Hành Vân cái chết2023-10-10 20:15
 • #1008: Chương 352: Đại Đế ý chí2023-10-10 20:15
 • #1009: Chương 353: Thiên tiêu điện2023-10-10 20:15
 • #1010: Chương 354: Đại quân ác ma2023-10-10 20:15
 • #1011: Chương 355: Một kiếm tay gãy2023-10-10 20:15
 • #1012: Chương 356: Vạn Pháp Phái2023-10-10 20:15
 • #1013: Chương 357: Phạm vào cái gì sai2023-10-10 20:16
 • #1014: Chương 358: Huyền Không Tiên Lâm2023-10-10 20:16
 • #1015: Chương 359: Tiền bối ngươi tốt2023-10-10 20:16
 • #1016: Chương 360: Đánh thành ngớ ngẩn2023-10-10 20:16
 • #1017: Chương 361: Ta còn giết hắn2023-10-10 20:16
 • #1018: Chương 362: Cường hãn xuất thủ2023-10-10 20:16
 • #1019: Chương 363: Cửa đền hiện2023-10-10 20:16
 • #1020: Chương 364: Ma ảnh2023-10-10 20:16
 • #1021: Chương 365: Một kiếm phân sinh tử (thượng)2023-10-10 20:16
 • #1022: Chương 366: Một kiếm phân sinh tử (trung)2023-10-10 20:16
 • #1023: Chương 367: Một kiếm phân sinh tử (Hạ)2023-10-10 20:17
 • #1024: Chương 368: Tiên Hà2023-10-10 20:17
 • #1025: Chương 369: Thẻ đánh bạc2023-10-10 20:17
 • #1026: Chương 370: Tìm tới cửa2023-10-10 20:17
 • #1027: Chương 371: Trực tiếp giết2023-10-10 20:17
 • #1028: Chương 372: Thánh Tôn cảnh năm tầng2023-10-10 20:17
 • #1029: Chương 373: Lăn2023-10-10 20:17
 • #1030: Chương 374: Tương tự hoa văn2023-10-10 20:18
 • #1031: Chương 375: Lạc Tinh Điện (thượng)2023-10-10 20:18
 • #1032: Chương 376: Lạc Tinh Điện (Hạ)2023-10-10 20:18
 • #1033: Chương 377: Bát Linh một thể2023-10-10 20:18
 • #1034: Chương 378: Giống như đã từng quen biết đại trận (thượng)2023-10-10 20:18
 • #1035: Chương 379: Giống như đã từng quen biết đại trận (Hạ)2023-10-10 20:18
 • #1036: Chương 380: Phổ thông tiểu tháp2023-10-10 20:18
 • #1037: Chương 381: Hung long chi nhãn2023-10-10 20:18
 • #1038: Chương 382: Không ngừng hấp thu2023-10-10 20:18
 • #1039: Chương 383: Long Ảnh2023-10-10 20:19
 • #1040: Chương 384: Hắc Viêm Long Vương2023-10-10 20:19
 • #1041: Chương 385: Đại Đế ý chí2023-10-10 20:19
 • #1042: Chương 386: Hổ Lang vây quanh2023-10-10 20:19
 • #1043: Chương 387: Đoạt phách (thượng)2023-10-10 20:19
 • #1044: Chương 388: Đoạt phách (Hạ)2023-10-10 20:19
 • #1045: Chương 389: Chỗ sâu bí bảo2023-10-10 20:19
 • #1046: Chương 390: Thần Ma giết tới2023-10-10 20:19
 • #1047: Chương 391: Ma chủ2023-10-10 20:20
 • #1048: Chương 392: Ma quang2023-10-10 20:20
 • #1049: Chương 393: Thiên địa pháp tướng, trấn áp tứ phương (thượng)2023-10-10 20:20
 • #1050: Chương 394: Thiên địa pháp tướng, trấn áp tứ phương (trung)2023-10-10 20:20
 • #1051: Chương 395: Thiên địa pháp tướng, trấn áp tứ phương (Hạ)2023-10-10 20:20
 • #1052: Chương 396: Ma Nhãn2023-10-10 20:20
 • #1053: Chương 397: Mất tích Tô Diệu Ngữ2023-10-10 20:20
 • #1054: Chương 398: Hồng Hoang cảnh2023-10-10 20:21
 • #1055: Chương 399: Lôi Hạc (thượng)2023-10-10 20:21
 • #1056: Chương 400: Lôi Hạc (Hạ)2023-10-10 20:21
 • #1057: Chương 401: Bạo tẩu thiếu nữ (thượng)2023-10-10 20:21
 • #1058: Chương 402: Bạo tẩu thiếu nữ (trung)2023-10-10 20:21
 • #1059: Chương 403: Bạo tẩu thiếu nữ (Hạ)2023-10-10 20:21
 • #1060: Chương 404: Thượng cổ di tích2023-10-10 20:21
 • #1061: Chương 405: Nuôi quỷ2023-10-10 20:21
 • #1062: Chương 406: Phi thăng địa phương2023-10-10 20:22
 • #1063: Chương 407: Quỷ Thần Nhiếp Niệm Đại Pháp2023-10-10 20:22
 • #1064: Chương 408: Cổ Vương (thượng)2023-10-10 20:22
 • #1065: Chương 409: Cổ Vương (trung)2023-10-10 20:22
 • #1066: Chương 410: Cổ Vương (Hạ)2023-10-10 20:22
 • #1067: Chương 411: Xuất kỳ bất ý2023-10-10 20:22
 • #1068: Chương 412: Đã vào trận2023-10-10 20:22
 • #1069: Chương 413: Chỉ có một trận chiến2023-10-10 20:22
 • #1070: Chương 414: Thôn phệ (thượng)2023-10-10 20:22
 • #1071: Chương 415: Thôn phệ (trung)2023-10-10 20:23
 • #1072: Chương 416: Thôn phệ (Hạ)2023-10-10 20:23
 • #1073: Chương 417: Thân như chiến trường (thượng)2023-10-10 20:23
 • #1074: Chương 418: Thân như chiến trường (trung)2023-10-10 20:23
 • #1075: Chương 419: Thân như chiến trường (Hạ)2023-10-10 20:23
 • #1076: Chương 420: Pháp tướng đại thành (thượng)2023-10-10 20:23
 • #1077: Chương 421: Pháp tướng đại thành (Hạ)2023-10-10 20:23
 • #1078: Chương 422: Vô pháp thức tỉnh2023-10-10 20:23
 • #1079: Chương 423: Khách không mời mà đến2023-10-10 20:24
 • #1080: Chương 424: Thất Hoàng Tử át chủ bài2023-10-10 20:24
 • #1081: Chương 425: Diệt Ma kế hoạch2023-10-10 20:24
 • #1082: Chương 426: Hoàng tử thủ hạ2023-10-10 20:24
 • #1083: Chương 427: Nhất niệm sinh, vạn pháp khởi2023-10-10 20:24
 • #1084: Chương 428: Không phục2023-10-10 20:24
 • #1085: Chương 429: Lớn Nguyện Chủ2023-10-10 20:24
 • #1086: Chương 430: Có gì không thể (thượng)2023-10-10 20:24
 • #1087: Chương 431: Có gì không thể (Hạ)2023-10-10 20:25
 • #1088: Chương 432: Không giảm trái lại còn tăng2023-10-10 20:25
 • #1089: Chương 433: Quần ma mà ra (thượng)2023-10-10 20:25
 • #1090: Chương 434: Quần ma mà ra (Hạ)2023-10-10 20:25
 • #1091: Chương 435: Trảm ma (thượng)2023-10-10 20:25
 • #1092: Chương 436: Trảm ma (Hạ)2023-10-10 20:25
 • #1093: Chương 437: Đều là tế phẩm2023-10-10 20:26
 • #1094: Chương 438: Vỡ vụn thần hồn2023-10-10 20:26
 • #1095: Chương 439: Thiên Ma Thần niệm2023-10-10 20:26
 • #1096: Chương 440: Hóa giải ma hồn2023-10-10 20:26
 • #1097: Chương 441: Mê hoặc2023-10-10 20:26
 • #1098: Chương 442: Thiếu một thứ cũng không được điều kiện2023-10-10 20:26
 • #1099: Chương 443: Phong ấn2023-10-10 20:26
 • #1100: Chương 444: Luyện Huyết chuyển sinh đại pháp2023-10-10 20:26
 • #1101: Chương 445: Đại Nguyện Chủ2023-10-10 20:26
 • #1102: Chương 446: Thiên Nguyên Hấp Chân Đại Pháp2023-10-10 20:26
 • #1103: Chương 447: Vào cuộc2023-10-10 20:27
 • #1104: Chương 448: Hấp thu2023-10-10 20:27
 • #1105: Chương 449: Ngang ngược tấn thăng2023-10-10 20:27
 • #1106: Chương 450: Thứ tám sứ đồ2023-10-10 20:27
 • #1107: Chương 451: Chiếm lấy thần hồn (thượng)2023-10-10 20:27
 • #1108: Chương 452: Chiếm lấy thần hồn (Hạ)2023-10-10 20:27
 • #1109: Chương 453: Tô Diệu Ngữ bí mật2023-10-10 20:27
 • #1110: Chương 454: Tru sát ác ma2023-10-10 20:27
 • #1111: Chương 455: Ngoài ý muốn phát hiện2023-10-10 20:27
 • #1112: Chương 456: Trước khi đi việc nhỏ2023-10-10 20:28
 • #1113: Chương 457: Nàng đang vờ ngủ2023-10-10 20:28
 • #1114: Chương 458: Không khí vi diệu2023-10-10 20:28
 • #1115: Chương 459: Thánh Nữ chuyển thế2023-10-10 20:28
 • #1116: Chương 460: Đủ loại bí văn2023-10-10 20:28
 • #1117: Chương 461: Thái độ kiên định2023-10-10 20:28
 • #1118: Chương 462: Đãng yêu trừ ma (thượng)2023-10-10 20:29
 • #1119: Chương 463: Đãng yêu trừ ma (trung)2023-10-10 20:29
 • #1120: Chương 464: Đãng yêu trừ ma (Hạ)2023-10-10 20:29
 • #1121: Chương 465: Phong tỏa hư không2023-10-10 20:29
 • #1122: Chương 466: Bất Hủ cảnh2023-10-10 20:29
 • #1123: Chương 467: Nghênh chiến thiên kiếp2023-10-10 20:29
 • #1124: Chương 468: Vạn giọt2023-10-10 20:29
 • #1125: Chương 469: Các ngươi bị lừa rồi (thượng)2023-10-10 20:29
 • #1126: Chương 470: Các ngươi bị lừa rồi (trung)2023-10-10 20:30
 • #1127: Chương 471: Các ngươi bị lừa rồi (Hạ)2023-10-10 20:30
 • #1128: Chương 472: Hồng Hoang kỷ nguyên điện2023-10-10 20:30
 • #1129: Chương 473: Huynh đệ, muốn tin tức mà2023-10-10 20:30
 • #1130: Chương 474: Tàn khốc khảo hạch2023-10-10 20:30
 • #1131: Chương 475: Hồng Hoang Cổ Mộ2023-10-10 20:30
 • #1132: Chương 476: Một phen phát tài2023-10-10 20:30
 • #1133: Chương 477: Già Quang Thần Vụ2023-10-10 20:30
 • #1134: Chương 478: Thất Tuyệt cốc2023-10-10 20:31
 • #1135: Chương 479: Trầm Liên Nguyệt2023-10-10 20:31
 • #1136: Chương 480: Truyền thừa2023-10-10 20:31
 • #1137: Chương 481: Trầm Liên Nguyệt mục đích2023-10-10 20:31
 • #1138: Chương 482: Ngư Long cảnh2023-10-10 20:31
 • #1139: Chương 483: Quỷ thủ mộc trượng2023-10-10 20:31
 • #1140: Chương 484: Man Quỷ Tông (thượng)2023-10-10 20:31
 • #1141: Chương 485: Man Quỷ Tông (trung)2023-10-10 20:31
 • #1142: Chương 486: Man Quỷ Tông (Hạ)2023-10-10 20:32
 • #1143: Chương 487: Câu Hồn Sứ Giả (thượng)2023-10-10 20:32
 • #1144: Chương 488: Câu Hồn Sứ Giả (Hạ)2023-10-10 20:32
 • #1145: Chương 489: Cuối cùng năm mươi người (thượng)2023-10-10 20:32
 • #1146: Chương 490: Cuối cùng năm mươi người (trung)2023-10-10 20:32
 • #1147: Chương 491: Cuối cùng năm mươi người (Hạ)2023-10-10 20:32
 • #1148: Chương 492: Cuối cùng năm mươi người (vẫn là hạ )2023-10-10 20:32
 • #1149: Chương 493: Linh khí quán đỉnh (thượng)2023-10-10 20:33
 • #1150: Chương 494: Linh khí quán đỉnh (Hạ)2023-10-10 20:33
 • #1151: Chương 495: Bá Kiếm Các2023-10-10 20:33
 • #1152: Chương 496: Thấy tình thế không ổn2023-10-10 20:33
 • #1153: Chương 497: Ta tự tay muốn giết hắn2023-10-10 20:33
 • #1154: Chương 498: Đi săn2023-10-10 20:33
 • #1155: Chương 499: Một cái cũng đừng nghĩ trốn2023-10-10 20:33
 • #1156: Chương 500: Ngư Long cảnh2023-10-10 20:34
 • #1157: Chương 501: Ngưng tụ pháp lực2023-10-10 20:34
 • #1158: Chương 502: Ngốc nghếch tu giả2023-10-10 20:34
 • #1159: Chương 503: Cơ hội xuất hiện2023-10-10 20:34
 • #1160: Chương 504: Phá ngươi bá đao2023-10-10 20:34
 • #1161: Chương 505: Bá Kiếm chân ý (thượng)2023-10-10 20:34
 • #1162: Chương 506: Bá Kiếm chân ý (Hạ)2023-10-10 20:34
 • #1163: Chương 507: Bị để mắt tới2023-10-10 20:34
 • #1164: Chương 508: Thượng cổ quặng mỏ2023-10-10 20:34
 • #1165: Chương 509: Pháp lực tăng lên2023-10-10 20:34
 • #1166: Chương 510: Không chọc nổi tồn tại2023-10-10 20:35
 • #1167: Chương 511: Hương Tinh Thạch2023-10-10 20:35
 • #1168: Chương 512: Thần kỳ tác dụng2023-10-10 20:35
 • #1169: Chương 513: Đồ tốt hẳn là chia sẻ2023-10-10 20:35
 • #1170: Chương 514: Thần bí mục đích2023-10-10 20:35
 • #1171: Chương 515: Hình người Trùng Ma2023-10-10 20:35
 • #1172: Chương 516: Hình chiếu2023-10-10 20:35
 • #1173: Chương 517: Trùng quật chỗ sâu2023-10-10 20:35
 • #1174: Chương 518: Bị khóa lại2023-10-10 20:36
 • #1175: Chương 519: Phương Lãnh xuất thủ2023-10-10 20:36
 • #1176: Chương 520: Ngươi đến cùng là ai2023-10-10 20:36
 • #1177: Chương 521: Thần bí cung điện2023-10-10 20:36
 • #1178: Chương 522: Khôi lỗi thức tỉnh2023-10-10 20:36
 • #1179: Chương 523: Ngư Long cảnh ba tầng2023-10-10 20:36
 • #1180: Chương 524: Tăng trưởng thực lực2023-10-10 20:36
 • #1181: Chương 525: Âm dương điện2023-10-10 20:36
 • #1182: Chương 526: Không quên núi gặp2023-10-10 20:36
 • #1183: Chương 527: Man Quỷ Tông2023-10-10 20:37
 • #1184: Chương 528: Bá Kiếm đại hội2023-10-10 20:37
 • #1185: Chương 529: Đại hội bắt đầu trước đó2023-10-10 20:37
 • #1186: Chương 530: Giết!2023-10-10 20:37
 • #1187: Chương 531: Diệt hết2023-10-10 20:37
 • #1188: Chương 532: Ngư Long năm tầng2023-10-10 20:37
 • #1189: Chương 533: Đánh lén2023-10-10 20:37
 • #1190: Chương 534: Thượng cổ đại mộ2023-10-10 20:37
 • #1191: Chương 535: Huyết Nô Đại Thủ Ấn2023-10-10 20:38
 • #1192: Chương 536: Tiến vào đại mộ2023-10-10 20:38
 • #1193: Chương 537: Vạn pháp bất xâm2023-10-10 20:38
 • #1194: Chương 538: Quỷ linh2023-10-10 20:38
 • #1195: Chương 539: Bá Kiếm Các Trưởng lão2023-10-10 20:38
 • #1196: Chương 540: Chiếm lấy quỷ linh thú nhỏ2023-10-10 20:38
 • #1197: Chương 541: Nuôi thi địa2023-10-10 20:38
 • #1198: Chương 542: Cương Thi Vương2023-10-10 20:38
 • #1199: Chương 543: Mộ táng2023-10-10 20:38
 • #1200: Chương 544: Tuyệt sắc thụy mỹ nhân2023-10-10 20:38
 • #1201: Chương 545: Bất Bại Thiên Đao2023-10-10 20:39
 • #1202: Chương 546: Tiếp nhận truyền thừa2023-10-10 20:39
 • #1203: Chương 547: Lĩnh ngộ Thiên Đao2023-10-10 20:39
 • #1204: Chương 548: Khống chế Cương Thi Vương2023-10-10 20:39
 • #1205: Chương 549: Đánh giết cốt long2023-10-10 20:39
 • #1206: Chương 550: Thiên Linh Thành2023-10-10 20:39
 • #1207: Chương 551: Bên đường giết người2023-10-10 20:39
 • #1208: Chương 552: Chém giết hộ vệ2023-10-10 20:39
 • #1209: Chương 553: Thiên Linh Thành Thành chủ2023-10-10 20:40
 • #1210: Chương 554: Ngũ Tuyệt Kiếm2023-10-10 20:40
 • #1211: Chương 555: Chém giết2023-10-10 20:40
 • #1212: Chương 556: Gặp Thiên Linh Thành chủ2023-10-10 20:40
 • #1213: Chương 557: Rời đi Thiên Linh Thành2023-10-10 20:40
 • #1214: Chương 558: Bị đánh cướp2023-10-10 20:40
 • #1215: Chương 559: Động thủ chém giết2023-10-10 20:40
 • #1216: Chương 560: Toàn diện oanh diệt2023-10-10 20:40
 • #1217: Chương 561: Ngư Long cảnh Thập Nhất Tầng Huyết Nô2023-10-10 20:41
 • #1218: Chương 562: Đạt tới Bất Vong Sơn2023-10-10 20:41
 • #1219: Chương 563: Gia nhập Minh Nguyệt Cung2023-10-10 20:41
 • #1220: Chương 564: Giao lưu hội2023-10-10 20:41
 • #1221: Chương 565: Xung đột2023-10-10 20:41
 • #1222: Chương 566: Theo dõi2023-10-10 20:41
 • #1223: Chương 567: Thợ săn tại con mồi chuyển biến2023-10-10 20:41
 • #1224: Chương 568: Nghiên cứu tiểu đao2023-10-10 20:41
 • #1225: Chương 569: Ám Kim đao thai2023-10-10 20:41
 • #1226: Chương 570: Huyết trì2023-10-10 20:42
 • #1227: Chương 571: Xấu hổ giận dữ vô cùng2023-10-10 20:42
 • #1228: Chương 572: Kích hoạt huyết trì2023-10-10 20:42
 • #1229: Chương 573: Lương thị âm mưu2023-10-10 20:42
 • #1230: Chương 574: Đại hội sắp bắt đầu2023-10-10 20:42
 • #1231: Chương 575: Toàn bộ tàn sát2023-10-10 20:42
 • #1232: Chương 576: Huyết trì tẩy lễ2023-10-10 20:42
 • #1233: Chương 577: Ngân Giáp Cương Thi Vương tiến vào huyết trì2023-10-10 20:42
 • #1234: Chương 578: Thất bại ? Thành công ?2023-10-10 20:42
 • #1235: Chương 579: Minh Nguyệt Cung cao tầng đánh cờ2023-10-10 20:42
 • #1236: Chương 581: Chuẩn bị xuất thủ2023-10-10 20:43
 • #1237: Chương 582: Bất Vong Sơn đỉnh phong2023-10-10 20:43
 • #1238: Chương 583: Có việc xông ta đến2023-10-10 20:43
 • #1239: Chương 584: Đại chiến2023-10-10 20:43
 • #1240: Chương 585: Biến cố2023-10-10 20:43
 • #1241: Chương 586: Kích phát trận pháp2023-10-10 20:43
 • #1242: Chương 587: Thiên Lôi Phù Lục2023-10-10 20:43
 • #1243: Chương 588: Đào thoát2023-10-10 20:43
 • #1244: Chương 589: Hôi Vũ Bình Nguyên2023-10-10 20:44
 • #1245: Chương 590: Tìm kiếm bụi vàng2023-10-10 20:44
 • #1246: Chương 591: Vách núi phía dưới2023-10-10 20:44
 • #1247: Chương 592: Mật Tân2023-10-10 20:44
 • #1248: Chương 593: Đặc thù bụi vàng2023-10-10 20:44
 • #1249: Chương 594: Ngũ hành bụi vàng2023-10-10 20:44
 • #1250: Chương 595: Công kích dung hợp2023-10-10 20:44
 • #1251: Chương 596: Bụi tài chính hợp2023-10-10 20:44
 • #1252: Chương 597: Chạy trốn bụi vàng2023-10-10 20:45
 • #1253: Chương 598: Chuẩn bị phá vỡ Ngũ Thải Thạch đầu2023-10-10 20:45
 • #1254: Chương 599: Bổ ra Ngũ Thải Thạch đầu2023-10-10 20:45
 • #1255: Chương 600: Năm màu tiên vàng2023-10-10 20:45
 • #1256: Chương 601: Luyện chế Tiên Đao2023-10-10 20:45
 • #1257: Chương 602: Đột phá Ngư Long cảnh bảy tầng2023-10-10 20:45
 • #1258: Chương 603: Hoàng Tuyền Thủy2023-10-10 20:45
 • #1259: Chương 604: Rời đi vực sâu2023-10-10 20:46
 • #1260: Chương 605: Ngày sau lại đến2023-10-10 20:46
 • #1261: Chương 606: Kỳ quái Lan Thi Vũ2023-10-10 20:46
 • #1262: Chương 607: Đạo tặc2023-10-10 20:46
 • #1263: Chương 608: Vô Song Kiếm Các đệ tử2023-10-10 20:46
 • #1264: Chương 609: Xuất thủ đánh giết2023-10-10 20:46
 • #1265: Chương 610: Không gian bảo khí2023-10-10 20:46
 • #1266: Chương 611: Pháp Tinh2023-10-10 20:46
 • #1267: Chương 612: Bụi vàng mỏ khu2023-10-10 20:46
 • #1268: Chương 613: Bụi vàng xuất thế2023-10-10 20:47
 • #1269: Chương 614: Tranh đoạt2023-10-10 20:47
 • #1270: Chương 615: Chuẩn bị2023-10-10 20:47
 • #1271: Chương 616: Không biết bị treo giải thưởng2023-10-10 20:47
 • #1272: Chương 617: Đại lượng bụi vàng2023-10-10 20:47
 • #1273: Chương 618: Đến từ còn lại thế lực tính kế2023-10-10 20:47
 • #1274: Chương 619: Ma đạo đại tu2023-10-10 20:47
 • #1275: Chương 620: Kết thúc rời đi2023-10-10 20:47
 • #1276: Chương 621: Giằng co ma đạo đại tu2023-10-10 20:47
 • #1277: Chương 623: Bụi vàng tới tay2023-10-10 20:47
 • #1278: Chương 624: Nổi danh Lý Hòa Huyền2023-10-10 20:48
 • #1279: Chương 625: Mê Huyễn Thành2023-10-10 20:48
 • #1280: Chương 626: Mê huyễn chi thuật2023-10-10 20:48
 • #1281: Chương 627: Trong nháy mắt toàn giết2023-10-10 20:48
 • #1282: Chương 628: Tiến vào Mê Huyễn Thành2023-10-10 20:48
 • #1283: Chương 629: Chiến Thần Học Viện Bạch Triển2023-10-10 20:48
 • #1284: Chương 630: Di tích U Minh Không Gian2023-10-10 20:48
 • #1285: Chương 631: Đáp ứng liên hợp2023-10-10 20:48
 • #1286: Chương 632: Loạn mộ phần cốc2023-10-10 20:49
 • #1287: Chương 633: Diệt quỷ tu2023-10-10 20:49
 • #1288: Chương 633: Diệt quỷ tu2023-10-10 20:49
 • #1289: Chương 635: Tị Quỷ Đan2023-10-10 20:49
 • #1290: Chương 636: Chuẩn bị tiến vào Loạn Phần Cốc nội bộ2023-10-10 20:49
 • #1291: Chương 637: Xâm nhập2023-10-10 20:49
 • #1292: Chương 638: Quỷ vật tung hoành2023-10-10 20:49
 • #1293: Chương 639: Bất an2023-10-10 20:49
 • #1294: Chương 640: Cổ Mộ2023-10-10 20:49
 • #1295: Chương 641: Mở ra âm u thông đạo2023-10-10 20:50
 • #1296: Chương 642: Hoàng Tước2023-10-10 20:50
 • #1297: Chương 643: U Minh Không Gian2023-10-10 20:50
 • #1298: Chương 644: Cảnh giác trận pháp2023-10-10 20:50
 • #1299: Chương 645: Người theo dõi hiển lộ2023-10-10 20:50
 • #1300: Chương 646: Uyên ương Song Sát2023-10-10 20:50
 • #1301: Chương 647: Con rối hoàng kim2023-10-10 20:50
 • #1302: Chương 648: Không sợ2023-10-10 20:50
 • #1303: Chương 649: Con rối hoàng kim đối chiến Ngân Giáp Cương Thi Vương2023-10-10 20:51
 • #1304: Chương 650: Chiến đấu giằng co2023-10-10 20:51
 • #1305: Chương 651: Muốn giết Lý Hòa Huyền ?2023-10-10 20:51
 • #1306: Chương 652: Đối đầu Chu Thông2023-10-10 20:51
 • #1307: Chương 653: Toái Binh thần thông2023-10-10 20:51
 • #1308: Chương 654: Chu Thông vẫn lạc2023-10-10 20:51
 • #1309: Chương 655: Chạy trốn Ngô Thiến Nhi2023-10-10 20:51
 • #1310: Chương 656: Thu phục con rối hoàng kim2023-10-10 20:51
 • #1311: Chương 657: Năm màu Tiên Đao biến hóa2023-10-10 20:51
 • #1312: Chương 658: Âm u sinh linh2023-10-10 20:52
 • #1313: Chương 659: Quỷ dị âm u sinh linh2023-10-10 20:52
 • #1314: Chương 660: Đến từ thượng cổ quỷ linh âm mưu2023-10-10 20:52
 • #1315: Chương 661: Trận văn lực lượng2023-10-10 20:52
 • #1316: Chương 662: Quỷ linh thú nhỏ tỉnh lại2023-10-10 20:52
 • #1317: Chương 663: Cổ địa cầu mất đi tác dụng2023-10-10 20:52
 • #1318: Chương 664: Tiên hạ thủ vi cường2023-10-10 20:52
 • #1319: Chương 665: Nghịch thiên Thiên Đao phù văn2023-10-10 20:52
 • #1320: Chương 666: Không thể bị tìm tòi phù văn2023-10-10 20:53
 • #1321: Chương 667: Bạch Triển chấn kinh2023-10-10 20:53
 • #1322: Chương 668: Đồng đẳng với yêu nghiệt Lý Hòa Huyền2023-10-10 20:53
 • #1323: Chương 669: Mục tiêu Trận Linh2023-10-10 20:53
 • #1324: Chương 670: Vô biên âm u sinh linh2023-10-10 20:53
 • #1325: Chương 671: Chuẩn bị trùng kích2023-10-10 20:53
 • #1326: Chương 672: Bắt đầu trùng kích2023-10-10 20:53
 • #1327: Chương 673: U Minh Thú biển2023-10-10 20:54
 • #1328: Chương 674: Không tốt cục diện2023-10-10 20:54
 • #1329: Chương 675: Hư nhược Bạch Triển2023-10-10 20:54
 • #1330: Chương 676: Bạch Triển sau cùng quang huy2023-10-10 20:54
 • #1331: Chương 677: Năm màu Tiên Đao quét ngang2023-10-10 20:54
 • #1332: Chương 678: Toàn lực trùng sát2023-10-10 20:54
 • #1333: Chương 679: Thượng cổ quỷ linh2023-10-10 20:54
 • #1334: Chương 680: Giằng co thượng cổ quỷ linh2023-10-10 20:54
 • #1335: Chương 681: Khiếp sợ thượng cổ quỷ linh2023-10-10 20:54
 • #1336: Chương 682: Năm màu Tiên Đao trận chiến đầu tiên2023-10-10 20:55
 • #1337: Chương 683: Nhân Đao Hợp Nhất2023-10-10 20:55
 • #1338: Chương 684: Đốn ngộ trạng thái2023-10-10 20:55
 • #1339: Chương 685: Trước chiến tranh điềm báo2023-10-10 20:55
 • #1340: Chương 686: Toàn lực đánh ra2023-10-10 20:55
 • #1341: Chương 687: Chiến!2023-10-10 20:55
 • #1342: Chương 688: Thượng cổ quỷ linh cường đại2023-10-10 20:55
 • #1343: Chương 689: Thượng cổ quỷ linh phẫn nộ2023-10-10 20:56
 • #1344: Chương 690: Khó mà địch nổi2023-10-10 20:56
 • #1345: Chương 691: Hắc Nê Tế Đàn giác tỉnh2023-10-10 20:56
 • #1346: Chương 692: Hưng phấn thượng cổ quỷ linh2023-10-10 20:56
 • #1347: Chương 693: Linh Hồn Thần thông2023-10-10 20:56
 • #1348: Chương 694: Linh Hồn Cấm chế2023-10-10 20:56
 • #1349: Chương 695: Không buông tha thượng cổ quỷ linh2023-10-10 20:56
 • #1350: Chương 696: Chuẩn bị đoạt xá2023-10-10 20:56
 • #1351: Chương 697: Địa ngục thần binh Diệt Hồn Đao2023-10-10 20:56
 • #1352: Chương 698: Thiên Đao phù văn lại hiện ra2023-10-10 20:57
 • #1353: Chương 699: Mộ Dung Vân Hải Bất Bại Thiên Đao2023-10-10 20:57
 • #1354: Chương 700: Thượng cổ quỷ linh đãng2023-10-10 20:57
 • #1355: Chương 701: Nguy cơ giải trừ2023-10-10 20:57
 • #1356: Chương 702: Luyện hóa bổn nguyên linh dịch2023-10-10 20:57
 • #1357: Chương 703: Ngưng tụ Thần Trì hình thức ban đầu2023-10-10 20:57
 • #1358: Chương 704: Đột phá Ngư Long cảnh tầng tám2023-10-10 20:57
 • #1359: Chương 705: Bạch Triển tu vi đột phá2023-10-10 20:58
 • #1360: Chương 706: Lan Thi Vũ có lỗi với2023-10-10 20:58
 • #1361: Chương 707: Lan Thi Vũ nhắc nhở2023-10-10 20:58
 • #1362: Chương 708: Rời đi U Minh Không Gian2023-10-10 20:58
 • #1363: Chương 709: Ma hải các biến đổi lớn2023-10-10 20:58
 • #1364: Chương 710: Ma hải các hủy diệt2023-10-10 20:58
 • #1365: Chương 711: Vô Song Kiếm Các uy hiếp2023-10-10 20:58
 • #1366: Chương 712: Vô Song Kiếm Các truy sát2023-10-10 20:59
 • #1367: Chương 713: Phương viên mười vạn bên trong chấn động2023-10-10 20:59
 • #1368: Chương 714: Mục tiêu Minh Nguyệt Cung2023-10-10 20:59
 • #1369: Chương 715: Đột nhiên bất an2023-10-10 20:59
 • #1370: Chương 716: Đào vong2023-10-10 20:59
 • #1371: Chương 717: Tầm Long Bàn2023-10-10 20:59
 • #1372: Chương 718: Nguy cơ tới gần2023-10-10 20:59
 • #1373: Chương 719: Chờ đợi nguy cơ2023-10-10 20:59
 • #1374: Chương 720: Vô Song Kiếm Các Trưởng lão2023-10-10 21:00
 • #1375: Chương 721: Tuyệt vọng cục diện2023-10-10 21:00
 • #1376: Chương 722: Ngân Giáp Cương Thi Vương hủy diệt2023-10-10 21:00
 • #1377: Chương 723: Lan Thi Vũ cường đại bối cảnh2023-10-10 21:00
 • #1378: Chương 724: Lan Thi Vũ ? Công chúa điện hạ ?2023-10-10 21:00
 • #1379: Chương 725: Vô Song Kiếm Các Trưởng lão vẫn lạc2023-10-10 21:00
 • #1380: Chương 726: Lan Thi Vũ rời đi2023-10-10 21:00
 • #1381: Chương 727: Kinh ngạc hai quỷ2023-10-10 21:01
 • #1382: Chương 728: Năm năm vương giả2023-10-10 21:01
 • #1383: Chương 729: Năm năm thời hạn2023-10-10 21:01
 • #1384: Chương 730: Lan Thi Vũ tỉnh ngộ2023-10-10 21:01
 • #1385: Chương 731: Tức giận Lan Thi Vũ2023-10-10 21:01
 • #1386: Chương 732: Cam tâm tình nguyện bị lợi dụng2023-10-10 21:01
 • #1387: Chương 733: Khiếp sợ Vô Song Kiếm Các2023-10-10 21:01
 • #1388: Chương 734: Vô Song Kiếm Các Các chủ Kiếm Minh Hiên2023-10-10 21:01
 • #1389: Chương 735: Suy nghĩ lung tung Vô Song Kiếm Các cao tầng2023-10-10 21:02
 • #1390: Chương 736: E ngại Lý Hòa Huyền phía sau thế lực2023-10-10 21:02
 • #1391: Chương 737: Từ bỏ báo thù2023-10-10 21:02
 • #1392: Chương 738: Cấp một đề phòng2023-10-10 21:02
 • #1393: Chương 739: Tử Kim Thành2023-10-10 21:02
 • #1394: Chương 740: Tiểu thâu2023-10-10 21:02
 • #1395: Chương 741: Hơi trừng phạt nhỏ giới2023-10-10 21:02
 • #1396: Chương 742: Vạn Quỷ Bảo Hạp2023-10-10 21:02
 • #1397: Chương 743: Hủy diệt Vạn Quỷ Bảo Hạp2023-10-10 21:03
 • #1398: Chương 744: Hoàng Vĩ vẫn lạc2023-10-10 21:03
 • #1399: Chương 745: Tử Kim Tông Trưởng lão Tử Thiên tiếp đãi2023-10-10 21:03
 • #1400: Chương 746: Tìm hiểu tin tức2023-10-10 21:03
 • #1401: Chương 747: Bá đạo Vô Song Kiếm Các2023-10-10 21:03
 • #1402: Chương 748: Tử Thiên chấn kinh2023-10-10 21:03
 • #1403: Chương 749: Hoa hải đường biến hóa2023-10-10 21:03
 • #1404: Chương 750: Minh ngộ Lý Hòa Huyền2023-10-10 21:03
 • #1405: Chương 751: Khẩn trương Vô Song Kiếm Các2023-10-10 21:03
 • #1406: Chương 752: Hoa hải đường2023-10-10 21:03
 • #1407: Chương 753: Bắc Dương biển2023-10-10 21:04
 • #1408: Chương 754: Chạy tới Bắc Dương biển2023-10-10 21:04
 • #1409: Chương 755: Cường đại Bắc Dương biển hải yêu2023-10-10 21:04
 • #1410: Chương 756: Đến Bắc Dương biển2023-10-10 21:04
 • #1411: Chương 757: Chạy trốn hải yêu2023-10-10 21:04
 • #1412: Chương 758: Màu đen hải ngư tử vong2023-10-10 21:04
 • #1413: Chương 759: Tu giả tam đại thương2023-10-10 21:04
 • #1414: Chương 760: Tàn khốc hải yêu thế giới2023-10-10 21:04
 • #1415: Chương 761: Đen đá ngầm san hô sườn núi2023-10-10 21:04
 • #1416: Chương 762: Trầm Liên Nguyệt phức tạp tâm tình2023-10-10 21:04
 • #1417: Chương 763: Trầm Liên Tinh2023-10-10 21:05
 • #1418: Chương 764: Tỷ muội tình thâm2023-10-10 21:05
 • #1419: Chương 765: Trầm Liên Tinh chửi bới2023-10-10 21:05
 • #1420: Chương 766: Thông tuệ Trầm Liên Nguyệt2023-10-10 21:05
 • #1421: Chương 767: Hai người dự cảm không tốt2023-10-10 21:05
 • #1422: Chương 768: Bị để mắt tới Trầm Liên Tinh2023-10-10 21:05
 • #1423: Chương 769: Phương thiên2023-10-10 21:05
 • #1424: Chương 770: Phương Thiên sát cơ2023-10-10 21:05
 • #1425: Chương 771: Chuẩn bị tiến quân Lý Hòa Huyền2023-10-10 21:06
 • #1426: Chương 772: Bị hải yêu phát giác được2023-10-10 21:06
 • #1427: Chương 773: Một bước Thập Sát2023-10-10 21:06
 • #1428: Chương 774: Giết chóc quầng sáng kèm theo một thân2023-10-10 21:06
 • #1429: Chương 775: Vô số hải yêu vẫn lạc2023-10-10 21:06
 • #1430: Chương 776: Không e ngại tử vong hải yêu2023-10-10 21:06
 • #1431: Chương 777: Hải Đường Môn đám người kinh ngạc2023-10-10 21:06
 • #1432: Chương 778: Tiếp cận Hắc Tiều Nhai2023-10-10 21:06
 • #1433: Chương 779: Hải Yêu Vương hầu2023-10-10 21:07
 • #1434: Chương 780: Hải Yêu Vương hầu cuồng ngạo2023-10-10 21:07
 • #1435: Chương 781: Hải Yêu Vương hầu chấn kinh2023-10-10 21:07
 • #1436: Chương 782: Cường đại cảm giác lực2023-10-10 21:07
 • #1437: Chương 783: Im ắng chấn nhiếp2023-10-10 21:07
 • #1438: Chương 784: Hải Yêu Vương hầu Bối Phong sợ hãi2023-10-10 21:07
 • #1439: Chương 785: Giằng co Lý Hòa Huyền2023-10-10 21:07
 • #1440: Chương 786: Bối Phong quyết định sau cùng2023-10-10 21:07
 • #1441: Chương 787: Lý Hòa Huyền thực lực nội tình2023-10-10 21:07
 • #1442: Chương 788: Cường giả tâm2023-10-10 21:08
 • #1443: Chương 789: Vô Song Kiếm Các phức tạp tâm tình2023-10-10 21:08
 • #1444: Chương 790: Tùy thời nguy hiểm2023-10-10 21:08
 • #1445: Chương 791: Hải Yêu Vương hầu kinh ngạc2023-10-10 21:08
 • #1446: Chương 792: Bối Phong cường đại2023-10-10 21:08
 • #1447: Chương 793: Hải yêu cường đại2023-10-10 21:08
 • #1448: Chương 794: Hải Yêu Vương hầu Bối Phong nội tình2023-10-10 21:09
 • #1449: Chương 795: Vùng biển đáng sợ2023-10-10 21:09
 • #1450: Chương 796: Không người biển2023-10-10 21:09
 • #1451: Chương 797: Không người dám đi2023-10-10 21:09
 • #1452: Chương 798: Không thích hợp cảm giác2023-10-10 21:09
 • #1453: Chương 799: Giết chóc cân bằng2023-10-10 21:09
 • #1454: Chương 800: Đại Đạo Vô Tình2023-10-10 21:09
 • #1455: Chương 801: Tăng lên cảnh giới độ khó2023-10-10 21:09
 • #1456: Chương 802: Thiên Đao phù văn tăng phúc2023-10-10 21:10
 • #1457: Chương 803: Sợ hãi2023-10-10 21:10
 • #1458: Chương 804: Ngưng tụ điều kiện2023-10-10 21:10
 • #1459: Chương 805: Toàn lực công kích2023-10-10 21:10
 • #1460: Chương 806: Bối Phong ảo giác2023-10-10 21:10
 • #1461: Chương 807: Thân thể mạnh mẽ lực lượng2023-10-10 21:10
 • #1462: Chương 808: Khó có thể tin2023-10-10 21:10
 • #1463: Chương 809: Áp lực thật lớn2023-10-10 21:10
 • #1464: Chương 810: Bối Phong vẫn lạc2023-10-10 21:10
 • #1465: Chương 811: Hải Yêu Vương hầu La Điền phẫn nộ2023-10-10 21:11
 • #1466: Chương 812: Đánh lui2023-10-10 21:11
 • #1467: Chương 813: Ngăn cản không nổi2023-10-10 21:11
 • #1468: Chương 814: Sinh lòng thoái ý2023-10-10 21:11
 • #1469: Chương 815: Khiếp sợ chúng Hải Yêu Vương hầu2023-10-10 21:11
 • #1470: Chương 816: Vượt lên trước tiến tấn công2023-10-10 21:11
 • #1471: Chương 817: Tuyệt vọng Hải Yêu Vương hầu La Điền2023-10-10 21:11
 • #1472: Chương 818: Không cam lòng Hải Yêu Vương hầu La Điền2023-10-10 21:12
 • #1473: Chương 819: Điên2023-10-10 21:12
 • #1474: Chương 820: Phá2023-10-10 21:12
 • #1475: Chương 821: Vẫn lạc2023-10-10 21:12
 • #1476: Chương 822: Sợ hãi hải yêu tiểu yêu nhóm2023-10-10 21:12
 • #1477: Chương 823: Chúng Hải Yêu Vương hầu đánh tới2023-10-10 21:12
 • #1478: Chương 824: Vô pháp đối mặt2023-10-10 21:12
 • #1479: Chương 825: Đại ma Lý Hòa Huyền2023-10-10 21:12
 • #1480: Chương 826: Lý Hòa Huyền cường đại2023-10-10 21:13
 • #1481: Chương 827: Khí thế ngút trời2023-10-10 21:13
 • #1482: Chương 828: Cực độ sợ hãi2023-10-10 21:13
 • #1483: Chương 829: Cảm thấy không lành2023-10-10 21:13
 • #1484: Chương 830: Cụ thể kế hoạch2023-10-10 21:13
 • #1485: Chương 831: Thoát đi2023-10-10 21:13
 • #1486: Chương 832: Cường đại vạn xà Thí Thiên2023-10-10 21:13
 • #1487: Chương 833: Mười phần bất đắc dĩ2023-10-10 21:13
 • #1488: Chương 834: Thần thông giằng co2023-10-10 21:14
 • #1489: Chương 835: Yêu nghiệt khác biệt2023-10-10 21:14
 • #1490: Chương 836: Phẫn Nộ Hải rắn2023-10-10 21:14
 • #1491: Chương 837: Thực lực chân thật2023-10-10 21:14
 • #1492: Chương 838: Tính kế2023-10-10 21:14
 • #1493: Chương 839: Thực lực cường đại2023-10-10 21:14
 • #1494: Chương 840: Thế cục2023-10-10 21:14
 • #1495: Chương 841: Nội tâm dự định2023-10-10 21:14
 • #1496: Chương 842: Cỏ đầu tường2023-10-10 21:14
 • #1497: Chương 843: Thông minh biện pháp2023-10-10 21:15
 • #1498: Chương 844: Đối với đối thủ hiểu rõ2023-10-10 21:15
 • #1499: Chương 845: Lý Hòa Huyền kích động2023-10-10 21:15
 • #1500: Chương 846: Cảm ứng thủy lao kết giới2023-10-10 21:15
 • #1501: Chương 847: Tâm tình không tốt Trầm Liên Tinh2023-10-10 21:15
 • #1502: Chương 848: Trầm Liên Tinh cân nhắc2023-10-10 21:15
 • #1503: Chương 849: Hiểu lầm lớn2023-10-10 21:15
 • #1504: Chương 850: Hãm sâu tuyệt vọng2023-10-10 21:16
 • #1505: Chương 851: Trong nháy mắt chế phục2023-10-10 21:16
 • #1506: Chương 852: Ngươi người này2023-10-10 21:16
 • #1507: Chương 853: Ngươi là Lý Hòa Huyền ?2023-10-10 21:16
 • #1508: Chương 854: Xác định thân phận2023-10-10 21:16
 • #1509: Chương 855: Hải Đường Môn đệ tử đến2023-10-10 21:16
 • #1510: Chương 856: Trực giác đáng sợ Hồng Tuyết2023-10-10 21:16
 • #1511: Chương 857: Khiếp sợ Hải Đường Môn đám người2023-10-10 21:17
 • #1512: Chương 858: Thân phận rõ ràng2023-10-10 21:17
 • #1513: Chương 859: Bình tĩnh Lý Hòa Huyền2023-10-10 21:17
 • #1514: Chương 860: Hải Đường Môn đám người lấy lòng2023-10-10 21:17
 • #1515: Chương 861: Trầm Liên Nguyệt Đạo Lữ ?2023-10-10 21:17
 • #1516: Chương 862: Trầm Liên Nguyệt kinh ngạc2023-10-10 21:17
 • #1517: Chương 863: Thật có lỗi2023-10-10 21:17
 • #1518: Chương 864: Hải yêu tiểu yêu tiến tấn công2023-10-10 21:17
 • #1519: Chương 865: Đao mang tàn sát hải yêu2023-10-10 21:18
 • #1520: Chương 866: Chiến đấu thảm liệt2023-10-10 21:18
 • #1521: Chương 867: Đờ đẫn Trầm Liên Nguyệt2023-10-10 21:18
 • #1522: Chương 868: Trầm Liên Nguyệt thất lạc2023-10-10 21:18
 • #1523: Chương 869: Hải Tượng hải yêu2023-10-10 21:18
 • #1524: Chương 870: Nhẹ nhõm diệt sát2023-10-10 21:18
 • #1525: Chương 871: Hoảng sợ hải yêu tiểu yêu2023-10-10 21:18
 • #1526: Chương 872: Hốt hoảng chạy trốn2023-10-10 21:19
 • #1527: Chương 873: Lý Hòa Huyền hỏi thăm2023-10-10 21:19
 • #1528: Chương 874: Trầm Liên Nguyệt thỉnh cầu2023-10-10 21:19
 • #1529: Chương 875: Một kiếm chấn hải yêu2023-10-10 21:19
 • #1530: Chương 876: Cuồng bạo Lý Hòa Huyền2023-10-10 21:19
 • #1531: Chương 877: Làm bộ suy yếu2023-10-10 21:19
 • #1532: Chương 878: Hải Đường Môn đám người cảm kích2023-10-10 21:19
 • #1533: Chương 879: Lý Hòa Huyền tỉnh lại2023-10-10 21:19
 • #1534: Chương 880: Hỏi thăm Long Quật2023-10-10 21:20
 • #1535: Chương 881: Tâm tình nặng nề Long Quật2023-10-10 21:20
 • #1536: Chương 882: Long Quật thẳng thắng2023-10-10 21:20
 • #1537: Chương 883: Mảnh đồng thau2023-10-10 21:20
 • #1538: Chương 884: Khiếp sợ Long Quật2023-10-10 21:20
 • #1539: Chương 885: Mảnh đồng thau biến hóa2023-10-10 21:20
 • #1540: Chương 886: Sáng loá2023-10-10 21:20
 • #1541: Chương 887: Tình cảm phức tạp2023-10-10 21:20
 • #1542: Chương 888: Bạo tạc2023-10-10 21:21
 • #1543: Chương 889: Phương Thiên hoảng sợ2023-10-10 21:21
 • #1544: Chương 890: Màu đen vách đá2023-10-10 21:21
 • #1545: Chương 891: Hy vọng chạy trốn2023-10-10 21:21
 • #1546: Chương 892: Trầm Liên Tinh định nghĩa2023-10-10 21:21
 • #1547: Chương 893: Lý Hòa Huyền cảm giác nguy cơ2023-10-10 21:21
 • #1548: Chương 894: Hải yêu hỗn chiến2023-10-10 21:21
 • #1549: Chương 895: Tiến vào màu vàng kim trong cánh cửa2023-10-10 21:22
 • #1550: Chương 896: Ngọc thạch thế giới2023-10-10 21:22
 • #1551: Chương 897: Tiến lên2023-10-10 21:22
 • #1552: Chương 898: Cái này sao có thể2023-10-10 21:22
 • #1553: Chương 899: Đi sát đằng sau2023-10-10 21:22
 • #1554: Chương 900: Cảm giác nguy cơ2023-10-10 21:22
 • #1555: Chương 901: Quỷ dị vẫn lạc2023-10-10 21:22
 • #1556: Chương 902: Biến mất đại não2023-10-10 21:22
 • #1557: Chương 903: Long Ngạc2023-10-10 21:23
 • #1558: Chương 904: Cải tạo Long Ngạc2023-10-10 21:23
 • #1559: Chương 905: Dung nhập hư không thần thông2023-10-10 21:23
 • #1560: Chương 906: Một chỉ2023-10-10 21:23
 • #1561: Chương 907: Hư không thần thông2023-10-10 21:23
 • #1562: Chương 908: Yêu phong vô số đánh tới2023-10-10 21:23
 • #1563: Chương 909: Giết chóc quầng sáng diệt yêu phong2023-10-10 21:23
 • #1564: Chương 910: Ong chúa2023-10-10 21:23
 • #1565: Chương 911: Tổ ong2023-10-10 21:23
 • #1566: Chương 912: Xâm nhập2023-10-10 21:24
 • #1567: Chương 913: Thánh Phong tộc2023-10-10 21:24
 • #1568: Chương 914: Thánh Phong tộc Các lão tiến tấn công2023-10-10 21:24
 • #1569: Chương 915: Một kiếm đãng giết Các lão2023-10-10 21:24
 • #1570: Chương 916: Tổ ong chỗ sâu nhất2023-10-10 21:24
 • #1571: Chương 917: Thánh Phong tộc thực lực2023-10-10 21:24
 • #1572: Chương 918: Đến ong chúa sào huyệt2023-10-10 21:24
 • #1573: Chương 919: Chiến ong chúa2023-10-10 21:24
 • #1574: Chương 920: Tức giận ong chúa2023-10-10 21:25
 • #1575: Chương 921: Hủy diệt ong chúa2023-10-10 21:25
 • #1576: Chương 922: Ngư Long cảnh cửu tầng2023-10-10 21:25
 • #1577: Chương 923: Ngư Long cảnh mười tầng2023-10-10 21:25
 • #1578: Chương 924: Thiên Quỹ Luân Hồi Bút2023-10-10 21:25
 • #1579: Chương 925: Sắp đổ sụp ngọc thạch không gian2023-10-10 21:25
 • #1580: Chương 926: Huyết chu thoát đi2023-10-10 21:25
 • #1581: Chương 927: Chém giết Hải Yêu vương hầu2023-10-10 21:25
 • #1582: Chương 928: Hủy diệt Man Quỷ Tông2023-10-10 21:26
 • #1583: Chương 929: Tiến về Bá Kiếm Các2023-10-10 21:26
 • #1584: Chương 930: Hủy diệt Bá Kiếm Các2023-10-10 21:26
 • #1585: Chương 931: Hung danh truyền khắp lượt mười vạn dặm2023-10-10 21:26
 • #1586: Chương 932: Cầu cứu2023-10-10 21:26
 • #1587: Chương 933: Khiếu Nguyệt đại nhân2023-10-10 21:26
 • #1588: Chương 934: Lộ diện Lý Hòa Huyền2023-10-10 21:26
 • #1589: Chương 935: Khiếp sợ tán tu2023-10-10 21:26
 • #1590: Chương 936: Giết!2023-10-10 21:26
 • #1591: Chương 937: Tàn sát2023-10-10 21:27
 • #1592: Chương 938: Co đầu rút cổ Minh Nguyệt Cung2023-10-10 21:27
 • #1593: Chương 939: Rời đi2023-10-10 21:27
 • #1594: Chương 940: Khiếu Nguyệt rời đi2023-10-10 21:27
 • #1595: Chương 941: Hai đạo sáu đại thần lực hình chiếu2023-10-10 21:27
 • #1596: Chương 942: Thiên Nguyên Thành giao dịch đại hội2023-10-10 21:27
 • #1597: Chương 943: Dong binh2023-10-10 21:27
 • #1598: Chương 944: Không giống bình thường ba người2023-10-10 21:27
 • #1599: Chương 945: Động thủ2023-10-10 21:28
 • #1600: Chương 946: Toàn bộ chém giết2023-10-10 21:28
 • #1601: Chương 947: Giao dịch đại hội2023-10-10 21:28
 • #1602: Chương 948: Đạo thứ ba sáu đại thần lực hình chiếu2023-10-10 21:28
 • #1603: Chương 949: Bốn đạo hình chiếu2023-10-10 21:28
 • #1604: Chương 950: Vạn tiên chi vương2023-10-10 21:28
 • #1605: Chương 951: Thần cấp (đại kết cục )2023-10-10 21:28
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 1]

Related posts

Toàn Dân Tu Chân Chi Nhân Loại Tiến Hóa

TiKay

Nhà Ta Đại Sư Huynh Diễn Kỹ Quá Xốc Nổi!

TiKay

Du Nhàn Long Sinh

TiKay

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

TiKay

Tiên Thảo Cung Ứng Thương

TiKay

Tiên Cung

TiKay

Leave a Reply