Huyền Huyễn

Hắc Ám Chấp Pháp Quan

Hắc Ám Chấp Pháp Quan

Hắc Ám Chấp Pháp Quan, tuân theo thiện lương đạo. Hiện thân trên thế gian, một kiếm chém gian tà.

Công chính cùng xét xử, đi hắc ám đường. Tươi mới ** tội nghiệt, hài cốt xây tên ta.

Chiến Phong ngẫu nhiên được Hắc Ám Chấp Pháp Quan truyền thừa, mang trên lưng hắc ám tên. Thoát khỏi người khác thao túng, nhảy ra vận mệnh quỹ tích, bước lên đường không trở lại.

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tước Sĩ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Nho nhỏ mầm mống2023-10-10 21:35
 • #2: Chương 2: Chiến gia bí mật2023-10-10 21:35
 • #3: Chương 3: Lâm Chính Phong2023-10-10 21:35
 • #4: Chương 4: thu đồ đệ khảo sát2023-10-10 21:35
 • #5: Chương 5: Không có chút thiên phú nào?2023-10-10 21:35
 • #6: Chương 6: Tu đạo thiên phú2023-10-10 21:35
 • #7: Chương 7: Tiêu Du Tông2023-10-10 21:35
 • #8: Chương 8: Nhập môn2023-10-10 21:35
 • #9: Chương 9: Chiến Phong xuất thủ2023-10-10 21:36
 • #10: Chương 10: Đây chính là tu đạo giới2023-10-10 21:36
 • #11: Chương 11: Hắc ám truyền thừa2023-10-10 21:36
 • #12: Chương 12: Bắt đầu tu đạo2023-10-10 21:36
 • #13: Chương 13: Bới móc2023-10-10 21:36
 • #14: Chương 14: Lập uy2023-10-10 21:36
 • #15: Chương 15: Lần đầu tiên tiếp xúc2023-10-10 21:36
 • #16: Chương 16: Ta gọi là Lục Tiểu2023-10-10 21:36
 • #17: Chương 17: Phá vỡ mà vào Luyện Pháp Cảnh, Thôn Linh Thể ?2023-10-10 21:36
 • #18: Chương 18: Chấn động2023-10-10 21:36
 • #19: Chương 19: Thu đồ đệ2023-10-10 21:36
 • #20: Chương 20: Gian khó tu luyện2023-10-10 21:36
 • #21: Chương 21: Một năm sau khi2023-10-10 21:36
 • #22: Chương 22: Chiến Phong trước khi, quyết sinh tử2023-10-10 21:36
 • #23: Chương 23: Tỷ thí Trần Tâm2023-10-10 21:36
 • #24: Chương 24: Nghiệp Hỏa Kiếp, vượt qua2023-10-10 21:36
 • #25: Chương 25: Đi ra ngoài du lịch2023-10-10 21:36
 • #26: Chương 26: Là địch hay bạn? Vô địch2023-10-10 21:36
 • #27: Chương 27: Trở về đô thị2023-10-10 21:36
 • #28: Chương 28: Tâm chi nơi quy tụ2023-10-10 21:36
 • #29: Chương 29: Cường địch đánh tới2023-10-10 21:36
 • #30: Chương 30: Chiến Phong vô lực, trở nên mạnh mẽ khát vọng2023-10-10 21:36
 • #31: Chương 31: Mạch Tịch cùng Tử Lung2023-10-10 21:36
 • #32: Chương 32: Tinh Duyệt rời đi2023-10-10 21:36
 • #33: Chương 33: Sát Lục Phong Thiên2023-10-10 21:36
 • #34: Chương 34: Lâm Chính Phong còn để lại2023-10-10 21:36
 • #35: Chương 35: Dọn dẹp phản đồ, huyết tẩy thế giới2023-10-10 21:36
 • #36: Chương 36: Hắc ám kinh hiện, thế giới khiếp sợ2023-10-10 21:36
 • #37: Chương 37: Hàn, dạ2023-10-10 21:37
 • #38: Chương 38: Huyết mạch họa?2023-10-10 21:37
 • #39: Chương 39: Vương Giả cùng Bá Giả2023-10-10 21:37
 • #40: Chương 40: Ta muốn điểm cống hiến2023-10-10 21:37
 • #41: Chương 41: Biển sâu sát hại2023-10-10 21:37
 • #42: Chương 42: Thiên Đạo Đình2023-10-10 21:37
 • #43: Chương 43: Lấy ta bản tâm lên sát hại2023-10-10 21:37
 • #44: Chương 44: Kiếm danh2023-10-10 21:37
 • #45: Chương 45: Tà Tu Dư Quỷ2023-10-10 21:37
 • #46: Chương 46: Thề2023-10-10 21:37
 • #47: Chương 47: Tiến vào An Toàn Cục2023-10-10 21:37
 • #48: Chương 48: Hành động đặc biệt tổ2023-10-10 21:37
 • #49: Chương 49: Liên tục lên cao2023-10-10 21:37
 • #50: Chương 50: Đầu tiên là ai?2023-10-10 21:37
 • #51: Chương 51: Ta muốn thối lui ra2023-10-10 21:37
 • #52: Chương 52: Thiên Lôi Tiểu Kiếp2023-10-10 21:37
 • #53: Chương 53: Độ Kiếp thất bại?2023-10-10 21:37
 • #54: Chương 54: Huyền Thiên Diệt Thần đan2023-10-10 21:37
 • #55: Chương 55: Sống sót sau tai nạn vẫn là chết địa hậu sinh?2023-10-10 21:37
 • #56: Chương 56: Chiến Phong tỉnh lại2023-10-10 21:37
 • #57: Chương 57: Trọng sinh2023-10-10 21:37
 • #58: Chương 58: Thiên Lôi Phách Thể2023-10-10 21:37
 • #59: Chương 59: Vấn Tâm ( cầu nguyệt phiếu )2023-10-10 21:37
 • #60: Chương 60: Bỏ qua cho chính mình2023-10-10 21:37
 • #61: Chương 61: Lôi kiếp hạ chém giết2023-10-10 21:37
 • #62: Chương 62: Hóa Thần Cảnh2023-10-10 21:37
 • #63: Chương 63: Tiêu Vân bố trí2023-10-10 21:37
 • #64: Chương 64: Máu tanh dọn dẹp bắt đầu2023-10-10 21:38
 • #65: Chương 65: Phía sau có người? Sát2023-10-10 21:38
 • #66: Chương 66: Cùng dị năng tổ lần đầu giao thủ2023-10-10 21:38
 • #67: Chương 67: Ta chi tâm không sợ hãi2023-10-10 21:38
 • #68: Chương 68: Cường địch ở phía trước trong lòng không sợ2023-10-10 21:38
 • #69: Chương 69: Đại chiến Dị Năng Giả ( cầu nguyệt phiếu )2023-10-10 21:38
 • #70: Chương 70: Tiêu Vân xuất thủ (yêu cầu cất giữ cầu nguyệt phiếu )2023-10-10 21:38
 • #71: Chương 71: Lá bài tẩy dốc hết đột xuất vòng vây2023-10-10 21:38
 • #72: Chương 72: Khốn cảnh2023-10-10 21:38
 • #73: Chương 73: Trốn chết2023-10-10 21:38
 • #74: Chương 74: Rơi vào cạm bẫy2023-10-10 21:38
 • #75: Chương 75: Cuối cùng tấm màn rơi xuống2023-10-10 21:38
 • #76: Chương 76: Hắc thủ hiện ra2023-10-10 21:38
 • #77: Chương 77: Cứu người2023-10-10 21:38
 • #78: Chương 78: Long Hành Trang phiền toái2023-10-10 21:38
 • #79: Chương 79: Ta gọi là Chiến Phong2023-10-10 21:38
 • #80: Chương 80: Ta nói rồi kỳ tích sẽ xuất hiện2023-10-10 21:38
 • #81: Chương 81: Gom Thiên Lôi2023-10-10 21:38
 • #82: Chương 82: Lầm vào Yêu Vực2023-10-10 21:38
 • #83: Chương 83: Bán Vân ngươi sao ở nơi này? ( cầu nguyệt phiếu )2023-10-10 21:38
 • #84: Chương 84: Gặp phải cố nhân (yêu cầu cất giữ cầu nguyệt phiếu )2023-10-10 21:38
 • #85: Chương 85: Ba chiêu2023-10-10 21:38
 • #86: Chương 86: Rời đi Tần gia2023-10-10 21:38
 • #87: Chương 87: Vô tình gặp gỡ Tử Lung2023-10-10 21:39
 • #88: Chương 88: Tên ta Đế2023-10-10 21:39
 • #89: Chương 89: Bán Vân oai2023-10-10 21:39
 • #90: Chương 90: Hồi phục Huyết Mạch Chi Lực2023-10-10 21:39
 • #91: Chương 91: Ma đạo lui2023-10-10 21:39
 • #92: Chương 92: Danh chấn tu đạo giới2023-10-10 21:39
 • #93: Chương 93: Lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ2023-10-10 21:39
 • #94: Chương 94: Vượt qua Đại Thừa Cảnh cường giả giao thủ2023-10-10 21:39
 • #95: Chương 95: Tiêu Du Thiên Địa2023-10-10 21:39
 • #96: Chương 96: Mà nói thời gian2023-10-10 21:39
 • #97: Chương 97: Trở lại Tiêu Du Tông2023-10-10 21:39
 • #98: Chương 98: Ra mắt Chư Thái thượng2023-10-10 21:39
 • #99: Chương 99: Huynh đệ gặp nhau2023-10-10 21:39
 • #100: Chương 100: Luyện chế lần nữa2023-10-10 21:39
 • #101: Chương 101: Ra lò Tân Mộng Ly Kiếm2023-10-10 21:39
 • #102: Chương 102: Trở về Vạn Hiểu Lộc tới chơi2023-10-10 21:39
 • #103: Chương 103: Mộ Dung Vũ tâm tư2023-10-10 21:39
 • #104: Chương 104: Bắt đầu tu luyện2023-10-10 21:39
 • #105: Chương 105: Một năm tu luyện hư không gang tấc2023-10-10 21:39
 • #106: Chương 106: Nhập Hư không, Ngụy Lôi Kiếp2023-10-10 21:39
 • #107: Chương 107: Cường thế Độ Kiếp2023-10-10 21:39
 • #108: Chương 108: Rốt cuộc bắt đầu, Trương Hạo Thiên ra sân2023-10-10 21:39
 • #109: Chương 109: Kịch chiến, Trương Hạo Thiên vs Cố Trường Xuân2023-10-10 21:39
 • #110: Chương 110: Trương Hạo Thiên lá bài tẩy2023-10-10 21:40
 • #111: Chương 111: Mới cũ đệ tử giao phong, Ngô Phàm Nhất xuất thủ2023-10-10 21:40
 • #112: Chương 112: Đặc thù huyết mạch2023-10-10 21:40
 • #113: Chương 113: Ai là người thắng?2023-10-10 21:40
 • #114: Chương 114: Lấy đánh một trận ngũ, thực lực tuyệt đối2023-10-10 21:40
 • #115: Chương 115: Kết thúc chiến đấu, dự cảm2023-10-10 21:40
 • #116: Chương 116: Đi ra ngoài, mãnh liệt cảm giác nguy cơ2023-10-10 21:40
 • #117: Chương 117: Dạ Xoa2023-10-10 21:40
 • #118: Chương 118: Thả câu người2023-10-10 21:40
 • #119: Chương 119: Nguy cơ hiện2023-10-10 21:40
 • #120: Chương 120: Đánh ra một chút hi vọng sống2023-10-10 21:40
 • #121: Chương 121: Vượt qua nguy cơ, trọng thương2023-10-10 21:40
 • #122: Chương 122: Đạt tới mục đích2023-10-10 21:40
 • #123: Chương 123: Truyền Thừa Chi Địa2023-10-10 21:40
 • #124: Chương 124: Thảm án diệt môn2023-10-10 21:40
 • #125: Chương 125: Nội gián2023-10-10 21:40
 • #126: Chương 126: Ngươi yêu cầu là cái gì?2023-10-10 21:40
 • #127: Chương 127: Thu đồ đệ Long Thiên2023-10-10 21:40
 • #128: Chương 128: Hắc ám nhất mạch2023-10-10 21:41
 • #129: Chương 129: y quốc Luyện Kim Thuật Sĩ2023-10-10 21:41
 • #130: Chương 130: DJ thành phố cuộc chiến2023-10-10 21:41
 • #131: Chương 131: Thiên Nhẫn cùng Âm Dương Sư2023-10-10 21:41
 • #132: Chương 132: Tình thế chắc chắn phải chết2023-10-10 21:41
 • #133: Chương 133: Chiến Phong sống lại, quỷ thần hóa thân2023-10-10 21:41
 • #134: Chương 134: Chiến Phong sợ hãi2023-10-10 21:41
 • #135: Chương 135: Âm vào dương2023-10-10 21:41
 • #136: Chương 136: Cái gọi là bình thường2023-10-10 21:41
 • #137: Chương 137: Với bình thường trung ngộ đạo2023-10-10 21:41
 • #138: Chương 138: Đêm giết chóc lại đến2023-10-10 21:41
 • #139: Chương 139: Đánh chết Hàng Đầu Sư2023-10-10 21:41
 • #140: Chương 140: Tiếp đón người2023-10-10 21:41
 • #141: Chương 141: Mộ Dung Vô Tâm2023-10-10 21:41
 • #142: Chương 142: Làm người ta kinh ngạc thiên phú cùng huyết mạch2023-10-10 21:41
 • #143: Chương 143: Đi Tiên Miểu Tông2023-10-10 21:41
 • #144: Chương 144: Cầu hôn? Nằm mơ2023-10-10 21:41
 • #145: Chương 145: Các ngươi cũng quá yếu2023-10-10 21:41
 • #146: Chương 146: Huynh muội gặp nhau2023-10-10 21:41
 • #147: Chương 147: Huynh muội tâm sự2023-10-10 21:41
 • #148: Chương 148: Tinh Duyệt, đợi thêm ta vài năm2023-10-10 21:41
 • #149: Chương 149: Nhân quả quang hạch2023-10-10 21:41
 • #150: Chương 150: Tử thần mời2023-10-10 21:41
 • #151: Chương 151: Ta mời ngươi môn đồng thời Độ Kiếp2023-10-10 21:41
 • #152: Chương 152: Toàn bộ đánh giết2023-10-10 21:41
 • #153: Chương 153: Lại lần nữa Thiên Khiển2023-10-10 21:41
 • #154: Chương 154: Khuyên bảo2023-10-10 21:42
 • #155: Chương 155: Không có bất kỳ người nào có thể làm nhục huynh đệ của ta2023-10-10 21:42
 • #156: Chương 156: Chúng ta không nghĩ nhìn lại hắn bóng lưng2023-10-10 21:42
 • #157: Chương 157: Đi d quốc2023-10-10 21:42
 • #158: Chương 158: Huyết Tộc mở màn2023-10-10 21:42
 • #159: Chương 159: Huyết Tộc cùng Lang Tộc liên thủ2023-10-10 21:42
 • #160: Chương 160: Ẩm Tửu Tiêu Diêu Kiếm2023-10-10 21:42
 • #161: Chương 161: Nhị tộc tháo chạy2023-10-10 21:42
 • #162: Chương 162: Hắc Ám Nghị Hội xuất thủ2023-10-10 21:42
 • #163: Chương 163: Giáo Đình nhúng tay2023-10-10 21:42
 • #164: Chương 164: Yêu cầu ngươi thay ta giết hắn2023-10-10 21:42
 • #165: Chương 165: Ta tới từ địa ngục, nguyện sát lên thiên đường2023-10-10 21:42
 • #166: Chương 166: Kinh thiên biến cố2023-10-10 21:42
 • #167: Chương 167: y quốc Kỵ Sĩ Bàn Tròn một dạng xốc xếch2023-10-10 21:42
 • #168: Chương 168: Đánh chết Poye2023-10-10 21:42
 • #169: Chương 169: Rất dài đêm tối2023-10-10 21:42
 • #170: Chương 170: Hắc Ám Áo Nghĩa: Thầm Phệ2023-10-10 21:42
 • #171: Chương 171: Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi2023-10-10 21:42
 • #172: Chương 172: Hàng phục Thần Khí2023-10-10 21:43
 • #173: Chương 173: Trong lòng mệt mỏi2023-10-10 21:43
 • #174: Chương 174: Tiểu Lộc tỷ2023-10-10 21:43
 • #175: Chương 175: Tiểu người điên, đến thời điểm muốn tới cướp người a2023-10-10 21:43
 • #176: Chương 176: Sinh hoạt hàng ngày cũng có người tới quấy rầy2023-10-10 21:43
 • #177: Chương 177: Ta để thay thế Hắc Ám Chấp Pháp Quan2023-10-10 21:43
 • #178: Chương 178: Toàn lực tăng lên2023-10-10 21:43
 • #179: Chương 179: Tin tức tung, rung chuyển thế giới2023-10-10 21:43
 • #180: Chương 180: Từng bước nguy cục2023-10-10 21:43
 • #181: Chương 181: Cổ Tiên oai2023-10-10 21:43
 • #182: Chương 182: Chỉ một cái soán Thiên Vận2023-10-10 21:43
 • #183: Chương 183: Các nước xuất thủ2023-10-10 21:43
 • #184: Chương 184: Cường địch lại xuất hiện2023-10-10 21:43
 • #185: Chương 185: Kịch đấu! Chiến Phong vs Kira2023-10-10 21:43
 • #186: Chương 186: Bại Kira2023-10-10 21:43
 • #187: Chương 187: Quyết chiến hai đại cường giả2023-10-10 21:43
 • #188: Chương 188: Chiến Phong khởi tử hồi sinh một chiêu2023-10-10 21:43
 • #189: Chương 189: Càn quét tại chỗ2023-10-10 21:43
 • #190: Chương 190: Kinh khủng cự chưởng2023-10-10 21:43
 • #191: Chương 191: Thần bí tồn tại2023-10-10 21:43
 • #192: Chương 192: Sự kiện kết thúc2023-10-10 21:43
 • #193: Chương 193: Rục rịch hắc ám2023-10-10 21:43
 • #194: Chương 194: Vượt qua Đại Thừa Cảnh2023-10-10 21:43
 • #195: Chương 195: Huyền Giai Thiên Giai2023-10-10 21:44
 • #196: Chương 196: Tần gia tới chơi2023-10-10 21:44
 • #197: Chương 197: Thân huynh muội vs nghĩa huynh đệ2023-10-10 21:44
 • #198: Chương 198: Chiến Phong vs Tần Tấu (thượng )2023-10-10 21:44
 • #199: Chương 199: Chiến Phong vs Tần Tấu (Hạ)2023-10-10 21:44
 • #200: Chương 200: Chỉ điểm Long Thiên2023-10-10 21:44
 • #201: Chương 201: Khẩn cấp cứu viện2023-10-10 21:44
 • #202: Chương 202: Hành động đặc biệt tổ bị bại2023-10-10 21:44
 • #203: Chương 203: Toàn bộ đánh chết2023-10-10 21:44
 • #204: Chương 204: Ta tới giết người2023-10-10 21:44
 • #205: Chương 205: Thần bí cấm địa2023-10-10 21:44
 • #206: Chương 206: Kinh khủng tàn hồn2023-10-10 21:44
 • #207: Chương 207: Lâm Chính Phong hậu thủ2023-10-10 21:44
 • #208: Chương 208: Bể tan tành không gian2023-10-10 21:44
 • #209: Chương 209: Không Gian loạn lưu sâu bên trong giao phong2023-10-10 21:44
 • #210: Chương 210: Thần bí hai người2023-10-10 21:44
 • #211: Chương 211: Thiên Thập Thất cùng mạch thập Cửu2023-10-10 21:44
 • #212: Chương 212: Thống khổ Trương Hạo Thiên2023-10-10 21:44
 • #213: Chương 213: Thời gian lưu chuyển2023-10-10 21:44
 • #214: Chương 214: Diệt Thế Thiên Phạt2023-10-10 21:44
 • #215: Chương 215: Đại đạo có thiếu2023-10-10 21:44
 • #216: Chương 216: Vận mệnh2023-10-10 21:44
 • #217: Chương 217: Nhất Phiến Diễn Hỗn Độn2023-10-10 21:44
 • #218: Chương 218: Thiên Phạt Tiêu, Vạn Cổ động2023-10-10 21:44
 • #219: Chương 219: Tu đạo thịnh sự2023-10-10 21:44
 • #220: Chương 220: Khai mạc2023-10-10 21:44
 • #221: Chương 221: Tự Tại cùng Minh Vân2023-10-10 21:44
 • #222: Chương 222: Minh Vân sa sút2023-10-10 21:45
 • #223: Chương 223: Chí Tôn Tam Tuyệt2023-10-10 21:45
 • #224: Chương 224: Chiến Phong tỷ thí Cửu U Minh Huy2023-10-10 21:45
 • #225: Chương 225: Quang Ám. Sinh Tử Kiếp2023-10-10 21:45
 • #226: Chương 226: Người thắng2023-10-10 21:45
 • #227: Chương 227: Diệt Hồn Cực Quang2023-10-10 21:45
 • #228: Chương 228: Diệt Hồn2023-10-10 21:45
 • #229: Chương 229: Tử Lung mang đến rung động2023-10-10 21:45
 • #230: Chương 230: Tiên Hồn bất diệt2023-10-10 21:45
 • #231: Chương 231: Chung cực tỷ thí, Chiến Phong vs Thần Đế Hoàng2023-10-10 21:45
 • #232: Chương 232: Nhất Kiếm Vạn Thế2023-10-10 21:45
 • #233: Chương 233: Chém2023-10-10 21:45
 • #234: Chương 234: Chiến Phong tích bại2023-10-10 21:45
 • #235: Chương 235: Ma đạo hạ xuống2023-10-10 21:45
 • #236: Chương 236: Đế tuyên chiến2023-10-10 21:45
 • #237: Chương 237: Cấp chí tôn Siêu Phàm Nhập Thánh2023-10-10 21:45
 • #238: Chương 238: Bất Diệt Tiên Hồn vs Ách Nan Tiên Hồn2023-10-10 21:45
 • #239: Chương 239: Bất diệt phá Ách Nan2023-10-10 21:45
 • #240: Chương 240: Một kiếm vô song2023-10-10 21:45
 • #241: Chương 241: La Sát Đạo2023-10-10 21:45
 • #242: Chương 242: Đỉnh phong cuộc chiến, khai mạc2023-10-10 21:45
 • #243: Chương 243: Lưỡng bại câu thương2023-10-10 21:45
 • #244: Chương 244: Phật Nộ Kim Cương2023-10-10 21:45
 • #245: Chương 245: Độc Thánh2023-10-10 21:45
 • #246: Chương 246: Thần Đế Hoàng vs Tiết Lan cùng Đông Phương Dã2023-10-10 21:45
 • #247: Chương 247: Thiên, Địa, Nhân2023-10-10 21:46
 • #248: Chương 248: Chiến Phong lựa chọn2023-10-10 21:46
 • #249: Chương 249: Thiên Tôn cuộc chiến (, cầu nguyệt phiếu )2023-10-10 21:46
 • #250: Chương 250: Chung Vô —— Tà Ám (cầu theo dõi, cầu nguyệt phiếu )2023-10-10 21:46
 • #251: Chương 251: Ác liệt quyết chiến2023-10-10 21:46
 • #252: Chương 252: Run rẩy, kinh khủng Thiên Đạo Vương!2023-10-10 21:46
 • #253: Chương 253: Thiên Phạt Diệt Lục Đạo2023-10-10 21:46
 • #254: Chương 254: Thế tục giới động tĩnh2023-10-10 21:46
 • #255: Chương 255: Dạ Lăng Vân kinh khủng2023-10-10 21:46
 • #256: Chương 256: Nhân hoàng2023-10-10 21:46
 • #257: Chương 257: Vô địch trở về2023-10-10 21:46
 • #258: Chương 258: Tạo mạnh nhất2023-10-10 21:46
 • #259: Chương 259: Chữa trị2023-10-10 21:46
 • #260: Chương 260: Sau chuyện này xử lý2023-10-10 21:46
 • #261: Chương 261: Đến từ tu đạo giới công phạt2023-10-10 21:46
 • #262: Chương 262: Xử Quyết Nhai cuộc chiến2023-10-10 21:46
 • #263: Chương 263: Thiên đan Tứ Lão2023-10-10 21:46
 • #264: Chương 264: Đan Tuyệt Mệnh thể2023-10-10 21:46
 • #265: Chương 265: Miệng lưỡi sắc bén2023-10-10 21:46
 • #266: Chương 266: Nhân quả vòng sáng2023-10-10 21:46
 • #267: Chương 267: Địch nhân chân chính2023-10-10 21:46
 • #268: Chương 268: Đem cho các ngươi ác mộng2023-10-10 21:46
 • #269: Chương 269: Biến dị Thiên Phạt2023-10-10 21:46
 • #270: Chương 270: Điên cuồng Chiến Phong2023-10-10 21:46
 • #271: Chương 271: Chính danh2023-10-10 21:46
 • #272: Chương 272: Bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày2023-10-10 21:47
 • #273: Chương 273: Hai nàng gặp nhau2023-10-10 21:47
 • #274: Chương 274: Nơi trút giận2023-10-10 21:47
 • #275: Chương 275: Tỷ thí lúc đầu, va chạm2023-10-10 21:47
 • #276: Chương 276: Ngụy Long Huân cuộc chiến2023-10-10 21:47
 • #277: Chương 277: Cố Thiên Hạ nói2023-10-10 21:47
 • #278: Chương 278: Chân chính chiến đấu, bây giờ mới bắt đầu2023-10-10 21:47
 • #279: Chương 279: Hung hãn huyết mạch2023-10-10 21:47
 • #280: Chương 280: Không bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày (cầu nguyệt phiếu )2023-10-10 21:47
 • #281: Chương 281: ydl năm ngày du2023-10-10 21:47
 • #282: Chương 282: Thỉnh quân nhập úng2023-10-10 21:47
 • #283: Chương 283: Chiết nhục2023-10-10 21:47
 • #284: Chương 284: Vạn Thần Luyện giới trận2023-10-10 21:47
 • #285: Chương 285: Vạn đạo là hỏa rèn Chân Ngã2023-10-10 21:47
 • #286: Chương 286: Băng gông xiềng2023-10-10 21:47
 • #287: Chương 287: Vạn thế giới nói đồ2023-10-10 21:47
 • #288: Chương 288: Vỡ nát thế giới chiến2023-10-10 21:47
 • #289: Chương 289: Cửu đại thiên ý2023-10-10 21:47
 • #290: Chương 290: Ta là tới tìm người2023-10-10 21:47
 • #291: Chương 291: Liệp Sát Giả2023-10-10 21:47
 • #292: Chương 292: Đánh ngươi2023-10-10 21:47
 • #293: Chương 293: Thời gian như nước chảy2023-10-10 21:47
 • #294: Chương 294: A Sửu2023-10-10 21:47
 • #295: Chương 295: Đi theo2023-10-10 21:47
 • #296: Chương 296: Lấy ở đâu phế vật2023-10-10 21:47
 • #297: Chương 297: Một quyền oai dao động toàn trường2023-10-10 21:48
 • #298: Chương 298: Thần Thuyền Thiếu Chưởng Môn2023-10-10 21:48
 • #299: Chương 299: Hắc Ám Chấp Pháp Quan Chiến Phong2023-10-10 21:48
 • #300: Chương 300: Lui2023-10-10 21:48
 • #301: Chương 301: Nguyệt Thần2023-10-10 21:48
 • #302: Chương 302: Giá lâm2023-10-10 21:48
 • #303: Chương 303: Luân Hồi Chi Chu2023-10-10 21:48
 • #304: Chương 304: Thiệp mời2023-10-10 21:48
 • #305: Chương 305: Giả?2023-10-10 21:48
 • #306: Chương 306: Tiền bối, mời tới bên này2023-10-10 21:48
 • #307: Chương 307: Tiên Giới mật chiếu2023-10-10 21:48
 • #308: Chương 308: Tiểu người điên, ngươi đã đến rồi2023-10-10 21:48
 • #309: Chương 309: Khai chiến đi!2023-10-10 21:48
 • #310: Chương 310: Một mình chiến quần địch2023-10-10 21:48
 • #311: Chương 311: Đặt chân vận mệnh2023-10-10 21:48
 • #312: Chương 312: Kinh khủng cửu đại thiên ý2023-10-10 21:48
 • #313: Chương 313: Vỡ nát cửu đại thiên ý2023-10-10 21:48
 • #314: Chương 314: Bốn năm tích lũy, một khi bộc phát2023-10-10 21:48
 • #315: Chương 315: Lửa giận cùng phải giết2023-10-10 21:48
 • #316: Chương 316: Lá bài tẩy dốc hết, quyết tử chiến một trận2023-10-10 21:48
 • #317: Chương 317: Huyền ảo khí tức bí mật2023-10-10 21:48
 • #318: Chương 318: Thánh Giai2023-10-10 21:48
 • #319: Chương 319: Chiến Tiêu Bất Dịch2023-10-10 21:48
 • #320: Chương 320: Kinh khủng Thánh Vực2023-10-10 21:48
 • #321: Chương 321: Kiếm Quang Diệu Cửu Giới2023-10-10 21:49
 • #322: Chương 322: Hắc Ám Truyền Thuyết vs còn sống truyền thuyết2023-10-10 21:49
 • #323: Chương 323: Kích phá truyền thuyết2023-10-10 21:49
 • #324: Chương 324: Tiên Giới đại nhân vật hạ xuống2023-10-10 21:49
 • #325: Chương 325: Lại đến cùng tái đấu2023-10-10 21:49
 • #326: Chương 326: Nếu như ta hủy diệt2023-10-10 21:49
 • #327: Chương 327: Hắc Ám Truyền Thuyết2023-10-10 21:49
 • #328: Chương 328: Thời gian tháp2023-10-10 21:49
 • #329: Chương 329: Cử động điên cuồng2023-10-10 21:49
 • #330: Chương 330: Trọng đăng2023-10-10 21:49
 • #331: Chương 331: Minh khắc hỗn độn2023-10-10 21:49
 • #332: Chương 332: Mạnh nhất trong lịch sử Đế cấp2023-10-10 21:49
 • #333: Chương 333: Ma Ngục hạ xuống tu đạo giới2023-10-10 21:49
 • #334: Chương 334: Cứu viện2023-10-10 21:49
 • #335: Chương 335: Diệt hết chư địch2023-10-10 21:49
 • #336: Chương 336: Long Thiên trận đầu2023-10-10 21:49
 • #337: Chương 337: Sát!2023-10-10 21:49
 • #338: Chương 338: Đại sát cục2023-10-10 21:49
 • #339: Chương 339: Các đại quân cấp2023-10-10 21:49
 • #340: Chương 340: Vạn Tà Đồ Thần Tru Thiên Đại Trận2023-10-10 21:49
 • #341: Chương 341: La Sát huyết chiến con đường2023-10-10 21:49
 • #342: Chương 342: Quân chi vương2023-10-10 21:49
 • #343: Chương 343: Tàn sát tà2023-10-10 21:49
 • #344: Chương 344: Ma Ngục Thánh Giai2023-10-10 21:49
 • #345: Chương 345: Thái Cổ Ma Thiên Quang2023-10-10 21:49
 • #346: Chương 346: Phiền toái có chút lớn2023-10-10 21:50
 • #347: Chương 347: Thần Hoàng Huy bất đắc dĩ2023-10-10 21:50
 • #348: Chương 346: Vạn Hiểu Lộc phẫn nộ2023-10-10 21:50
 • #349: Chương 347: Hắc ám nơi2023-10-10 21:50
 • #350: Chương 348: Ngươi không có chết!2023-10-10 21:50
 • #351: Chương 349: Tuyệt vọng Thâm Uyên2023-10-10 21:50
 • #352: Chương 350: Ngươi là...2023-10-10 21:50
 • #353: Chương 351: Đạn chỉ khai thiên2023-10-10 21:50
 • #354: Chương 352: Bị Tù2023-10-10 21:50
 • #355: Chương 353: Tầng 192023-10-10 21:50
 • #356: Chương 354: Tuyệt Đại Thiên Kiêu2023-10-10 21:50
 • #357: Chương 355: Cuối cùng nghịch chuyển một chiêu2023-10-10 21:50
 • #358: Chương 358: Hắn vi tôn2023-10-10 21:50
 • #359: Chương 359: Giao dịch2023-10-10 21:50
 • #360: Chương 360: Tạm lui2023-10-10 21:50
 • #361: Chương 361: Ngoài ý liệu biến cố2023-10-10 21:50
 • #362: Chương 362: Hết thảy Tân Bí2023-10-10 21:50
 • #363: Chương 363: Đại chiến tương khởi2023-10-10 21:50
 • #364: Chương 364: Cái tay diệt thánh2023-10-10 21:50
 • #365: Chương 365: Thiên khó khăn, địa kiếp2023-10-10 21:50
 • #366: Chương 366: Nhập Đạo, chiến đấu chi đạo2023-10-10 21:50
 • #367: Chương 367: Trảm Thiên2023-10-10 21:50
 • #368: Chương 369: Thứ chín giới trở về2023-10-10 21:50
 • #369: Chương 369: Gió lớn lên2023-10-10 21:50
 • #370: Chương 370: Hỗn chiến bắt đầu2023-10-10 21:50
 • #371: Chương 371: Mạnh nhất đối thủ2023-10-10 21:51
 • #372: Chương 372: Vượt qua tự mình2023-10-10 21:51
 • #373: Chương 374: Tổ Tiên Vô Tâm2023-10-10 21:51
 • #374: Chương 375: Mộng Nhan chi thương2023-10-10 21:51
 • #375: Chương 375: Mộ Dung Vũ vs Mộ Dung Vô Tâm2023-10-10 21:51
 • #376: Chương 376: Ngôi sao Triều Tịch biển2023-10-10 21:51
 • #377: Chương 377: Ma Ngục Chi Chủ2023-10-10 21:51
 • #378: Chương 378: Thừa kế cuộc chiến2023-10-10 21:51
 • #379: Chương 379: Ma2023-10-10 21:51
 • #380: Chương 380: Vạn Hiểu Lộc kêu2023-10-10 21:51
 • #381: Chương 381: Cuối cùng một kiếm2023-10-10 21:51
 • #382: Chương 382: Vẫn chưa kết thúc2023-10-10 21:51
 • #383: Chương 383: Lớn nhất ác mộng2023-10-10 21:51
 • #384: Chương 384: Chủng tộc cuộc chiến2023-10-10 21:51
 • #385: Chương 385: Nhân gian vương2023-10-10 21:51
 • #386: Chương 386: Bốn vương hạ xuống2023-10-10 21:51
 • #387: Chương 387: Chiến Phong chiến bốn vương2023-10-10 21:51
 • #388: Chương 388: Đại nguy cơ2023-10-10 21:51
 • #389: Chương 389: Tráng tuyệt chiến đấu2023-10-10 21:51
 • #390: Chương 390: Đến từ tu đạo giới viện quân2023-10-10 21:51
 • #391: Chương 391: Ta vĩnh viễn...2023-10-10 21:51
 • #392: Chương 392: Chiến Phong, thương!2023-10-10 21:51
 • #393: Chương 393: Phong vân dũng động2023-10-10 21:51
 • #394: Chương 394: Không khí chiến tranh tiêu2023-10-10 21:51
 • #395: Chương 395: Kinh khủng nhất Vương Giả, tỉnh lại2023-10-10 21:51
 • #396: Chương 396: Lục đạo vương, chí cường vô địch2023-10-10 21:52
 • #397: Chương 397: Sinh và Tử chi không cách nào thế giới, Vương Giả trở về2023-10-10 21:52
 • #398: Chương 398: Táng Thiên2023-10-10 21:52
 • #399: Chương 399: Táng hạ một thế giới2023-10-10 21:52
 • #400: Chương 400: Bởi vì ngươi là muội muội ta2023-10-10 21:52
 • #401: Chương 401: Kinh ngạc nhất sự thật, tối tăm nhất ngày cuối cùng2023-10-10 21:52
 • #402: Chương 402: Huyền2023-10-10 21:52
 • #403: Chương 403: Niềm hy vọng2023-10-10 21:52
 • #404: Chương 404: Cuối cùng đại chiến2023-10-10 21:52
 • #405: Chương 405: Thế giới chung kết2023-10-10 21:52
 • #406: Chương 406: Hết thảy đều còn chưa từng bắt đầu (đại kết cục )2023-10-10 21:52
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Nhà Ai Còn Không Có Vài Toà Quặng

THUYS♥️

Tuyệt Thế Luyện Đan Sư: Hoàn Khố Cửu Tiểu Thư

TiKay

Nghịch Thiên Võ Thần

TiKay

Thí Thiên Nhận

TiKay

Hãy Nghe Trò Chơi Nói

THUYS♥️

Ta Bị Quỷ Dị Công Kích Liền Biến Cường

TiKay

Leave a Reply