Cổ Đại Lịch Sử Quân Sự Xuyên Không

Trí Tuệ Đại Tống

Nếu bạn đã từng đọc Đường Chuyên thì nhất định không thể bỏ qua bộ truyện này. Tuy không vượt qua cái bóng của Đường Chuyên nhưng truyện vẫn đạt top 5 thể loại lịch sử quân sự trên qidian

Hành văn tinh tế, có sự thông hiểu sâu sắc về lịch sử, nhân vật được phác họa một cách tỉ mỉ, tất cả những điều này đã tạo một phong cách Kiết Dữ 2.


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Kiết Dữ 2
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0001.mp32018-07-29 19:02
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0002.mp32018-07-29 19:02
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0003.mp32018-07-29 19:03
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0004.mp32018-07-29 19:03
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0005.mp32018-07-29 19:04
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0006.mp32018-07-29 19:04
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0007.mp32018-07-29 19:04
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0008.mp32018-07-29 19:04
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0009.mp32018-07-29 19:05
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0010.mp32018-07-29 19:05
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0011.mp32018-07-29 19:05
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0012.mp32018-07-29 19:06
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0013.mp32018-07-29 19:06
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0014.mp32018-07-29 19:06
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0015.mp32018-07-29 19:07
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0016.mp32018-07-29 19:07
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0017.mp32018-07-29 19:07
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0018.mp32018-07-29 19:08
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0019.mp32018-07-29 19:08
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0020.mp32018-07-29 19:08
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0021.mp32018-07-29 19:09
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0022.mp32018-07-29 19:09
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0023.mp32018-07-29 19:09
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0024.mp32018-07-29 19:09
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0025.mp32018-07-29 19:10
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0026.mp32018-07-29 19:10
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0027.mp32018-07-29 19:10
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0028.mp32018-07-29 19:11
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0029.mp32018-07-29 19:11
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0030.mp32018-07-29 19:12
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0031.mp32018-07-29 19:12
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0032.mp32018-07-29 19:13
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0033.mp32018-07-29 19:13
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0034.mp32018-07-29 19:13
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0035.mp32018-07-29 19:14
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0036.mp32018-07-29 19:14
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0037.mp32018-07-29 19:14
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0038.mp32018-07-29 19:15
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0039.mp32018-07-29 19:15
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0040.mp32018-07-29 19:15
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0041.mp32018-07-29 19:16
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0042.mp32018-07-29 19:16
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0043.mp32018-07-29 19:17
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0044.mp32018-07-29 19:17
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0045.mp32018-07-29 19:17
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0046.mp32018-07-29 19:18
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0047.mp32018-07-29 19:18
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0048.mp32018-07-29 19:18
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0049.mp32018-07-29 19:19
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0050.mp32018-07-29 19:19
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0051.mp32018-07-29 19:20
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0052.mp32018-07-29 19:20
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0053.mp32018-07-29 19:20
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0054.mp32018-07-29 19:21
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0055.mp32018-07-29 19:21
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0056.mp32018-07-29 19:21
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0057.mp32018-07-29 19:22
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0058.mp32018-07-29 19:22
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0059.mp32018-07-29 19:22
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0060.mp32018-07-29 19:23
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0061.mp32018-07-29 19:23
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0062.mp32018-07-29 19:23
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0063.mp32018-07-29 19:24
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0064.mp32018-07-29 19:24
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0065.mp32018-07-29 19:24
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0066.mp32018-07-29 19:25
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0067.mp32018-07-29 19:25
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0068.mp32018-07-29 19:25
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0069.mp32018-07-29 19:26
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0070.mp32018-07-29 19:26
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0071.mp32018-07-29 19:26
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0072.mp32018-07-29 19:27
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0073.mp32018-07-29 19:27
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0074.mp32018-07-29 19:28
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0075.mp32018-07-29 19:28
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0076.mp32018-07-29 19:28
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0077.mp32018-07-29 19:28
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0078.mp32018-07-29 19:29
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0079.mp32018-07-29 19:29
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0080.mp32018-07-29 19:29
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0081.mp32018-07-29 19:30
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0082.mp32018-07-29 19:30
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0083.mp32018-07-29 19:30
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0084.mp32018-07-29 19:30
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0085.mp32018-07-29 19:31
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0086.mp32018-07-29 19:31
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0087.mp32018-07-29 19:31
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0088.mp32018-07-29 19:31
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0089.mp32018-07-29 19:32
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0090.mp32018-07-29 19:32
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0091.mp32018-07-29 19:32
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0092.mp32018-07-29 19:33
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0093.mp32018-07-29 19:33
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0094.mp32018-07-29 19:33
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0095.mp32018-07-29 19:34
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0096.mp32018-07-29 19:34
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0097.mp32018-07-29 19:34
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0098.mp32018-07-29 19:35
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0099.mp32018-07-29 19:35
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0100.mp32018-07-29 19:35
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0101.mp32018-07-29 19:36
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0102.mp32018-07-29 19:36
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0103.mp32018-07-29 19:37
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0104.mp32018-07-29 19:37
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0105.mp32018-07-29 19:37
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0106.mp32018-07-29 19:38
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0107.mp32018-07-29 19:38
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0108.mp32018-07-29 19:38
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0109.mp32018-07-29 19:39
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0110.mp32018-07-29 19:39
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0111.mp32018-07-29 19:39
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0112.mp32018-07-29 19:40
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0113.mp32018-07-29 19:40
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0114.mp32018-07-29 19:40
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0115.mp32018-07-29 19:41
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0116.mp32018-07-29 19:41
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0117.mp32018-07-29 19:41
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0118.mp32018-07-29 19:42
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0119.mp32018-07-29 19:42
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0120.mp32018-07-29 19:43
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0121.mp32018-07-29 19:43
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0122.mp32018-07-29 19:44
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0123.mp32018-07-29 19:44
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0124.mp32018-07-29 19:44
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0125.mp32018-07-29 19:45
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0126.mp32018-07-29 19:45
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0127.mp32018-07-29 19:45
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0128.mp32018-07-29 19:46
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0129.mp32018-07-29 19:46
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0130.mp32018-07-29 19:46
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0131.mp32018-07-29 19:46
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0132.mp32018-07-29 19:47
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0133.mp32018-07-29 19:47
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0134.mp32018-07-29 19:47
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0135.mp32018-07-29 19:48
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0136.mp32018-07-29 19:48
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0137.mp32018-07-29 19:48
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0138.mp32018-07-29 19:49
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0139.mp32018-07-29 19:49
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0140.mp32018-07-29 19:49
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0141.mp32018-07-29 19:50
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0142.mp32018-07-29 19:50
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0143.mp32018-07-29 19:50
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0144.mp32018-07-29 19:50
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0145.mp32018-07-29 19:51
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0146.mp32018-07-29 19:51
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0147.mp32018-07-29 19:51
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0148.mp32018-07-29 19:51
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0149.mp32018-07-29 19:51
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0150.mp32018-07-29 19:52
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0151.mp32018-07-29 19:52
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0152.mp32018-07-29 19:52
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0153.mp32018-07-29 19:53
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0154.mp32018-07-29 19:53
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0155.mp32018-07-29 19:53
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0156.mp32018-07-29 19:54
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0157.mp32018-07-29 19:54
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0158.mp32018-07-29 19:54
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0159.mp32018-07-29 19:54
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0160.mp32018-07-29 19:55
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0161.mp32018-07-29 19:55
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0162.mp32018-07-29 19:55
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0163.mp32018-07-29 19:55
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0164.mp32018-07-29 19:56
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0165.mp32018-07-29 19:56
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0166.mp32018-07-29 19:57
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0167.mp32018-07-29 19:57
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0168.mp32018-07-29 19:57
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0169.mp32018-07-29 19:58
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0170.mp32018-07-29 19:58
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0171.mp32018-07-29 19:59
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0172.mp32018-07-29 19:59
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0173.mp32018-07-29 19:59
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0174.mp32018-07-29 20:00
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0175.mp32018-07-29 20:00
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0176.mp32018-07-29 20:01
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0177.mp32018-07-29 20:01
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0178.mp32018-07-29 20:01
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0179.mp32018-07-29 20:02
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0180.mp32018-07-29 20:02
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0181.mp32018-07-29 20:03
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0182.mp32018-07-29 20:03
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0183.mp32018-07-29 20:04
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0184.mp32018-07-29 20:04
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0185.mp32018-07-29 20:05
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0186.mp32018-07-29 20:05
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0187.mp32018-07-29 20:06
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0188.mp32018-07-29 20:06
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0189.mp32018-07-29 20:07
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0190.mp32018-07-29 20:07
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0191.mp32018-07-29 20:07
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0192.mp32018-07-29 20:08
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0193.mp32018-07-29 20:08
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0194.mp32018-07-29 20:09
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0195.mp32018-07-29 20:09
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0196.mp32018-07-29 20:09
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0197.mp32018-07-29 20:09
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0198.mp32018-07-29 20:10
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0199.mp32018-07-29 20:10
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0200.mp32018-07-29 20:11
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0201.mp32018-07-29 20:11
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0202.mp32018-07-29 20:11
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0203.mp32018-07-29 20:12
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0204.mp32018-07-29 20:12
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0205.mp32018-07-29 20:12
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0206.mp32018-07-29 20:13
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0207.mp32018-07-29 20:13
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0208.mp32018-07-29 20:13
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0209.mp32018-07-29 20:14
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0210.mp32018-07-29 20:14
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0211.mp32018-07-29 20:14
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0212.mp32018-07-29 20:15
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0213.mp32018-07-29 20:15
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0214.mp32018-07-29 20:15
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0215.mp32018-07-29 20:16
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0216.mp32018-07-29 20:16
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0217.mp32018-07-29 20:17
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0218.mp32018-07-29 20:17
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0219.mp32018-07-29 20:18
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0220.mp32018-07-29 20:18
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0221.mp32018-07-29 20:18
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0222.mp32018-07-29 20:19
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0223.mp32018-07-29 20:19
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0224.mp32018-07-29 20:20
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0225.mp32018-07-29 20:20
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0226.mp32018-07-29 20:20
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0227.mp32018-07-29 20:21
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0228.mp32018-07-29 20:21
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0229.mp32018-07-29 20:22
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0230.mp32018-07-29 20:22
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0231.mp32018-07-29 20:23
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0232.mp32018-07-29 20:23
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0233.mp32018-07-29 20:24
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0234.mp32018-07-29 20:24
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0235.mp32018-07-29 20:25
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0236.mp32018-07-29 20:25
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0237.mp32018-07-29 20:26
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0238.mp32018-07-29 20:26
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0239.mp32018-07-29 20:27
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0240.mp32018-07-29 20:28
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0241.mp32018-07-29 20:28
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0242.mp32018-07-29 20:29
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0243.mp32018-07-29 20:29
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0244.mp32018-07-29 20:30
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0245.mp32018-07-29 20:30
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0246.mp32018-07-29 20:31
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0247.mp32018-07-29 20:31
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0248.mp32018-07-29 20:32
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0249.mp32018-07-29 20:33
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0250.mp32018-07-29 20:33
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0251.mp32018-07-29 20:33
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0252.mp32018-07-29 20:34
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0253.mp32018-07-29 20:35
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0254.mp32018-07-29 20:35
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0255.mp32018-07-29 20:36
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0256.mp32018-07-29 20:36
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0257.mp32018-07-29 20:37
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0258.mp32018-07-29 20:38
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0259.mp32018-07-29 20:39
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0260.mp32018-07-29 20:40
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0261.mp32018-07-29 20:40
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0262.mp32018-07-29 20:41
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0263.mp32018-07-29 20:42
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0264.mp32018-07-29 20:42
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0265.mp32018-07-29 20:43
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0266.mp32018-07-29 20:44
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0267.mp32018-07-29 20:45
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0268.mp32018-07-29 20:46
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0269.mp32018-07-29 20:47
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0270.mp32018-07-29 20:48
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0271.mp32018-07-29 20:48
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0272.mp32018-07-29 20:49
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0273.mp32018-07-29 20:49
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0274.mp32018-07-29 20:50
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0275.mp32018-07-29 20:51
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0276.mp32018-07-29 20:51
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0277.mp32018-07-29 20:52
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0278.mp32018-07-29 20:52
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0279.mp32018-07-29 20:53
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0280.mp32018-07-29 20:53
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0281.mp32018-07-29 20:54
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0282.mp32018-07-29 20:54
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0283.mp32018-07-29 20:55
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0284.mp32018-07-29 20:56
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0285.mp32018-07-29 20:56
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0286.mp32018-07-29 20:57
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0287.mp32018-07-29 20:58
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0288.mp32018-07-29 20:58
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0289.mp32018-07-29 20:59
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0290.mp32018-07-29 21:00
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0291.mp32018-07-29 21:01
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0292.mp32018-07-29 21:01
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0293.mp32018-07-29 21:02
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0294.mp32018-07-29 21:03
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0295.mp32018-07-29 21:03
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0296.mp32018-07-29 21:04
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0297.mp32018-07-29 21:05
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0298.mp32018-07-29 21:05
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0299.mp32018-07-29 21:06
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0300.mp32018-07-29 21:06
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0301.mp32018-07-29 21:07
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0302.mp32018-07-29 21:08
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0303.mp32018-07-29 21:08
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0304.mp32018-07-29 21:09
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0305.mp32018-07-29 21:09
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0306.mp32018-07-29 21:09
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0307.mp32018-07-29 21:10
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0308.mp32018-07-29 21:10
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0309.mp32018-07-29 21:11
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0310.mp32018-07-29 21:11
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0311.mp32018-07-29 21:12
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0312.mp32018-07-29 21:12
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0313.mp32018-07-29 21:13
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0314.mp32018-07-29 21:13
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0315.mp32018-07-29 21:13
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0316.mp32018-07-29 21:14
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0317.mp32018-07-29 21:14
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0318.mp32018-07-29 21:14
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0319.mp32018-07-29 21:15
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0320.mp32018-07-29 21:15
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0321.mp32018-07-29 21:16
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0322.mp32018-07-29 21:16
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0323.mp32018-07-29 21:17
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0324.mp32018-07-29 21:18
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0325.mp32018-07-29 21:18
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0326.mp32018-07-29 21:18
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0327.mp32018-07-29 21:19
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0328.mp32018-07-29 21:19
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0329.mp32018-07-29 21:20
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0330.mp32018-07-29 21:20
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0331.mp32018-07-29 21:21
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0332.mp32018-07-29 21:21
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0333.mp32018-07-29 21:22
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0334.mp32018-07-29 21:22
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0335.mp32018-07-29 21:22
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0336.mp32018-07-29 21:23
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0337.mp32018-07-29 21:23
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0338.mp32018-07-29 21:24
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0339.mp32018-07-29 21:24
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0340.mp32018-07-29 21:24
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0341.mp32018-07-29 21:25
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0342.mp32018-07-29 21:25
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0343.mp32018-07-29 21:26
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0344.mp32018-07-29 21:26
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0345.mp32018-07-29 21:27
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0346.mp32018-07-29 21:27
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0347.mp32018-07-29 21:28
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0348.mp32018-07-29 21:29
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0349.mp32018-07-29 21:29
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0350.mp32018-07-29 21:30
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0351.mp32018-07-29 21:30
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0352.mp32018-07-29 21:31
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0353.mp32018-07-29 21:31
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0354.mp32018-07-29 21:32
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0355.mp32018-07-29 21:32
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0356.mp32018-07-29 21:33
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0357.mp32018-07-29 21:33
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0358.mp32018-07-29 21:34
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0359.mp32018-07-29 21:34
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0360.mp32018-07-29 21:35
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0361.mp32018-07-29 21:35
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0362.mp32018-07-29 21:36
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0363.mp32018-07-29 21:37
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0364.mp32018-07-29 21:37
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0365.mp32018-07-29 21:38
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0366.mp32018-07-29 21:38
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0367.mp32018-07-29 21:39
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0368.mp32018-07-29 21:39
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0369.mp32018-07-29 21:40
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0370.mp32018-07-29 21:40
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0371.mp32018-07-29 21:40
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0372.mp32018-07-29 21:41
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0373.mp32018-07-29 21:41
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0374.mp32018-07-29 21:42
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0375.mp32018-07-29 21:42
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0376.mp32018-07-29 21:43
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0377.mp32018-07-29 21:43
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0378.mp32018-07-29 21:44
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0379.mp32018-07-29 21:44
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0380.mp32018-07-29 21:44
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0381.mp32018-07-29 21:45
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0382.mp32018-07-29 21:45
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0383.mp32018-07-29 21:46
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0384.mp32018-07-29 21:46
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0385.mp32018-07-29 21:46
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0386.mp32018-07-29 21:47
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0387.mp32018-07-29 21:47
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0388.mp32018-07-29 21:47
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0389.mp32018-07-29 21:48
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0390.mp32018-07-29 21:48
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0391.mp32018-07-29 21:48
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0392.mp32018-07-29 21:49
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0393.mp32018-07-29 21:49
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0394.mp32018-07-29 21:49
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0395.mp32018-07-29 21:50
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0396.mp32018-07-29 21:50
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0397.mp32018-07-29 21:50
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0398.mp32018-07-29 21:51
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0399.mp32018-07-29 21:51
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0400.mp32018-07-29 21:52
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0401.mp32018-07-29 21:52
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0402.mp32018-07-29 21:53
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0403.mp32018-07-29 21:53
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0404.mp32018-07-29 21:54
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0405.mp32018-07-29 21:54
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0406.mp32018-07-29 21:55
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0407.mp32018-07-29 21:55
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0408.mp32018-07-29 21:56
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0409.mp32018-07-29 21:56
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0410.mp32018-07-29 21:57
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0411.mp32018-07-29 21:57
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0412.mp32018-07-29 21:58
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0413.mp32018-07-29 21:58
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0414.mp32018-07-29 21:58
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0415.mp32018-07-29 21:59
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0416.mp32018-07-29 21:59
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0417.mp32018-07-29 21:59
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0418.mp32018-07-29 22:00
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0419.mp32018-07-29 22:00
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0420.mp32018-07-29 22:00
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0421.mp32018-07-29 22:01
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0422.mp32018-07-29 22:01
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0423.mp32018-07-29 22:02
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0424.mp32018-07-29 22:02
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0425.mp32018-07-29 22:02
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0426.mp32018-07-29 22:03
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0427.mp32018-07-29 22:03
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0428.mp32018-07-29 22:03
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0429.mp32018-07-29 22:04
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0430.mp32018-07-29 22:04
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0431.mp32018-07-29 22:04
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0432.mp32018-07-29 22:05
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0433.mp32018-07-29 22:05
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0434.mp32018-07-29 22:05
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0435.mp32018-07-29 22:06
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0436.mp32018-07-29 22:06
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0437.mp32018-07-29 22:06
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0438.mp32018-07-29 22:07
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0439.mp32018-07-29 22:07
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0440.mp32018-07-29 22:07
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0441.mp32018-07-29 22:08
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0442.mp32018-07-29 22:08
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0443.mp32018-07-29 22:08
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0444.mp32018-07-29 22:09
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0445.mp32018-07-29 22:09
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0446.mp32018-07-29 22:10
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0447.mp32018-07-29 22:10
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0448.mp32018-07-29 22:10
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0449.mp32018-07-29 22:10
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0450.mp32018-07-29 22:11
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0451.mp32018-07-29 22:11
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0452.mp32018-07-29 22:12
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0453.mp32018-07-29 22:12
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0454.mp32018-07-29 22:12
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0455.mp32018-07-29 22:12
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0456.mp32018-07-29 22:13
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0457.mp32018-07-29 22:13
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0458.mp32018-07-29 22:13
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0459.mp32018-07-29 22:14
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0460.mp32018-07-29 22:14
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0461.mp32018-07-29 22:15
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0462.mp32018-07-29 22:15
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0463.mp32018-07-29 22:15
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0464.mp32018-07-29 22:16
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0465.mp32018-07-29 22:16
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0466.mp32018-07-29 22:16
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0467.mp32018-07-29 22:17
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0468.mp32018-07-29 22:17
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0469.mp32018-07-29 22:18
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0470.mp32018-07-29 22:18
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0471.mp32018-07-29 22:18
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0472.mp32018-07-29 22:18
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0473.mp32018-07-29 22:19
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0474.mp32018-07-29 22:19
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0475.mp32018-07-29 22:20
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0476.mp32018-07-29 22:20
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0477.mp32018-07-29 22:20
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0478.mp32018-07-29 22:21
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0479.mp32018-07-29 22:21
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0480.mp32018-07-29 22:21
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0481.mp32018-07-29 22:21
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0482.mp32018-07-29 22:22
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0483.mp32018-07-29 22:22
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0484.mp32018-07-29 22:22
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0485.mp32018-07-29 22:22
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0486.mp32018-07-29 22:23
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0487.mp32018-07-29 22:23
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0488.mp32018-07-29 22:23
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0489.mp32018-07-29 22:23
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0490.mp32018-07-29 22:24
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0491.mp32018-07-29 22:24
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0492.mp32018-07-29 22:24
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0493.mp32018-07-29 22:25
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0494.mp32018-07-29 22:25
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0495.mp32018-07-29 22:25
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0496.mp32018-07-29 22:25
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0497.mp32018-07-29 22:26
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0498.mp32018-07-29 22:26
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0499.mp32018-07-29 22:27
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0500.mp32018-07-29 22:27
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0501.mp32018-07-29 22:27
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0502.mp32018-07-29 22:28
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0503.mp32018-07-29 22:28
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0504.mp32018-07-29 22:28
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0505.mp32018-07-29 22:28
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0506.mp32018-07-29 22:29
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0507.mp32018-07-29 22:29
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0508.mp32018-07-29 22:29
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0509.mp32018-07-29 22:30
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0510.mp32018-07-29 22:30
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0511.mp32018-07-29 22:30
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0512.mp32018-07-29 22:31
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0513.mp32018-07-29 22:31
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0514.mp32018-07-29 22:31
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0515.mp32018-07-29 22:31
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0516.mp32018-07-29 22:32
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0517.mp32018-07-29 22:32
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0518.mp32018-07-29 22:32
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0519.mp32018-07-29 22:32
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0520.mp32018-07-29 22:33
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0521.mp32018-07-29 22:33
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0522.mp32018-07-29 22:33
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0523.mp32018-07-29 22:33
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0524.mp32018-07-29 22:34
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0525.mp32018-07-29 22:34
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0526.mp32018-07-29 22:34
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0527.mp32018-07-29 22:35
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0528.mp32018-07-29 22:35
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0529.mp32018-07-29 22:35
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0530.mp32018-07-29 22:36
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0531.mp32018-07-29 22:36
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0532.mp32018-07-29 22:36
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0533.mp32018-07-29 22:37
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0534.mp32018-07-29 22:37
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0535.mp32018-07-29 22:37
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0536.mp32018-07-29 22:37
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0537.mp32018-07-29 22:38
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0538.mp32018-07-29 22:38
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0539.mp32018-07-29 22:38
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0540.mp32018-07-29 22:39
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0541.mp32018-07-29 22:39
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0542.mp32018-07-29 22:39
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0543.mp32018-07-29 22:39
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0544.mp32018-07-29 22:40
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0545.mp32018-07-29 22:40
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0546.mp32018-07-29 22:40
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0547.mp32018-07-29 22:40
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0548.mp32018-07-29 22:41
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0549.mp32018-07-29 22:41
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0550.mp32018-07-29 22:41
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0551.mp32018-07-29 22:42
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0552.mp32018-07-29 22:42
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0553.mp32018-07-29 22:42
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0554.mp32018-07-29 22:43
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0555.mp32018-07-29 22:43
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0556.mp32018-07-29 22:43
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0557.mp32018-07-29 22:44
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0558.mp32018-07-29 22:44
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0559.mp32018-07-29 22:44
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0560.mp32018-07-29 22:44
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0561.mp32018-07-29 22:45
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0562.mp32018-07-29 22:45
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0563.mp32018-07-29 22:45
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0564.mp32018-07-29 22:45
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0565.mp32018-07-29 22:46
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0566.mp32018-07-29 22:46
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0567.mp32018-07-29 22:46
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0568.mp32018-07-29 22:46
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0569.mp32018-07-29 22:46
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0570.mp32018-07-29 22:47
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0571.mp32018-07-29 22:47
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0572.mp32018-07-29 22:47
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0573.mp32018-07-29 22:47
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0574.mp32018-07-29 22:48
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0575.mp32018-07-29 22:48
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0576.mp32018-07-29 22:48
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0577.mp32018-07-29 22:49
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0578.mp32018-07-29 22:49
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0579.mp32018-07-29 22:49
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0580.mp32018-07-29 22:49
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0581.mp32018-07-29 22:50
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0582.mp32018-07-29 22:50
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0583.mp32018-07-29 22:50
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0584.mp32018-07-29 22:51
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0585.mp32018-07-29 22:51
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0586.mp32018-07-29 22:51
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0587.mp32018-07-29 22:51
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0588.mp32018-07-29 22:52
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0589.mp32018-07-29 22:52
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0590.mp32018-07-29 22:52
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0591.mp32018-07-29 22:53
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0592.mp32018-07-29 22:53
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0593.mp32018-07-29 22:53
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0594.mp32018-07-29 22:54
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0595.mp32018-07-29 22:54
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0596.mp32018-07-29 22:54
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0597.mp32018-07-29 22:55
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0598.mp32018-07-29 22:55
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0599.mp32018-07-29 22:55
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0600.mp32018-07-29 22:56
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0601.mp32018-07-29 22:56
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0602.mp32018-07-29 22:56
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0603.mp32018-07-29 22:56
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0604.mp32018-07-29 22:57
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0605.mp32018-07-29 22:57
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0606.mp32018-07-29 22:57
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0607.mp32018-07-29 22:57
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0608.mp32018-07-29 22:58
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0609.mp32018-07-29 22:58
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0610.mp32018-07-29 22:58
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0611.mp32018-07-29 22:58
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0612.mp32018-07-29 22:58
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0613.mp32018-07-29 22:59
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0614.mp32018-07-29 22:59
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0615.mp32018-07-29 22:59
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0616.mp32018-07-29 22:59
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0617.mp32018-07-29 22:59
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0618.mp32018-07-29 23:00
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0619.mp32018-07-29 23:00
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0620.mp32018-07-29 23:00
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0621.mp32018-07-29 23:01
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0622.mp32018-07-29 23:01
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0623.mp32018-07-29 23:01
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0624.mp32018-07-29 23:02
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0625.mp32018-07-29 23:02
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0626.mp32018-07-29 23:02
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0627.mp32018-07-29 23:03
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0628.mp32018-07-29 23:03
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0629.mp32018-07-29 23:03
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0630.mp32018-07-29 23:03
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0631.mp32018-07-29 23:04
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0632.mp32018-07-29 23:04
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0633.mp32018-07-29 23:04
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0634.mp32018-07-29 23:05
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0635.mp32018-07-29 23:05
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0636.mp32018-07-29 23:05
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0637.mp32018-07-29 23:06
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0638.mp32018-07-29 23:06
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0639.mp32018-07-29 23:06
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0640.mp32018-07-29 23:06
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0641.mp32018-07-29 23:07
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0642.mp32018-07-29 23:07
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0643.mp32018-07-29 23:07
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0644.mp32018-07-29 23:08
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0645.mp32018-07-29 23:08
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0646.mp32018-07-29 23:08
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0647.mp32018-07-29 23:09
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0648.mp32018-07-29 23:09
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0649.mp32018-07-29 23:09
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0650.mp32018-07-29 23:09
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0651.mp32018-07-29 23:10
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0652.mp32018-07-29 23:10
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0653.mp32018-07-29 23:10
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0654.mp32018-07-29 23:10
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0655.mp32018-07-29 23:11
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0656.mp32018-07-29 23:11
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0657.mp32018-07-29 23:11
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0658.mp32018-07-29 23:12
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0659.mp32018-07-29 23:12
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0660.mp32018-07-29 23:12
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0661.mp32018-07-29 23:13
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0662.mp32018-07-29 23:13
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0663.mp32018-07-29 23:13
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0664.mp32018-07-29 23:13
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0665.mp32018-07-29 23:14
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0666.mp32018-07-29 23:14
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0667.mp32018-07-29 23:14
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0668.mp32018-07-29 23:15
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0669.mp32018-07-29 23:15
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0670.mp32018-07-29 23:15
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0671.mp32018-07-29 23:16
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0672.mp32018-07-29 23:16
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0673.mp32018-07-29 23:16
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0674.mp32018-07-29 23:17
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0675.mp32018-07-29 23:17
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0676.mp32018-07-29 23:17
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0677.mp32018-07-29 23:18
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0678.mp32018-07-29 23:18
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0679.mp32018-07-29 23:18
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0680.mp32018-07-29 23:18
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0681.mp32018-07-29 23:19
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0682.mp32018-07-29 23:19
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0683.mp32018-07-29 23:19
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0684.mp32018-07-29 23:20
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0685.mp32018-07-29 23:20
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0686.mp32018-07-29 23:20
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0687.mp32018-07-29 23:20
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0688.mp32018-07-29 23:21
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0689.mp32018-07-29 23:21
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0690.mp32018-07-29 23:21
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0691.mp32018-07-29 23:21
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0692.mp32018-07-29 23:22
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0693.mp32018-07-29 23:22
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0694.mp32018-07-29 23:22
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0695.mp32018-07-29 23:23
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0696.mp32018-07-29 23:23
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0697.mp32018-07-29 23:23
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0698.mp32018-07-29 23:24
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0699.mp32018-07-29 23:24
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0700.mp32018-07-29 23:24
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0701.mp32018-07-29 23:24
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0702.mp32018-07-29 23:25
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0703.mp32018-07-29 23:25
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0704.mp32018-07-29 23:25
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0705.mp32018-07-29 23:25
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0706.mp32018-07-29 23:26
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0707.mp32018-07-29 23:26
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0708.mp32018-07-29 23:26
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0709.mp32018-07-29 23:27
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0710.mp32018-07-29 23:27
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0711.mp32018-07-29 23:27
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0712.mp32018-07-29 23:28
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0713.mp32018-07-29 23:28
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0714.mp32018-07-29 23:28
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0715.mp32018-07-29 23:28
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0716.mp32018-07-29 23:29
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0717.mp32018-07-29 23:29
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0718.mp32018-07-29 23:29
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0719.mp32018-07-29 23:30
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0720.mp32018-07-29 23:30
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0721.mp32018-07-29 23:30
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0722.mp32018-07-29 23:31
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0723.mp32018-07-29 23:31
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0724.mp32018-07-29 23:32
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0725.mp32018-07-29 23:32
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0726.mp32018-07-29 23:32
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0727.mp32018-07-29 23:32
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0728.mp32018-07-29 23:32
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0729.mp32018-07-29 23:33
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0730.mp32018-07-29 23:33
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0731.mp32018-07-29 23:33
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0732.mp32018-07-29 23:33
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0733.mp32018-07-29 23:34
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0734.mp32018-07-29 23:34
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0735.mp32018-07-29 23:34
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0736.mp32018-07-29 23:34
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0737.mp32018-07-29 23:35
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0738.mp32018-07-29 23:35
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0739.mp32018-07-29 23:35
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0740.mp32018-07-29 23:35
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0741.mp32018-07-29 23:36
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0742.mp32018-07-29 23:36
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0743.mp32018-07-29 23:36
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0744.mp32018-07-29 23:36
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0745.mp32018-07-29 23:37
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0746.mp32018-07-29 23:37
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0747.mp32018-07-29 23:37
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0748.mp32018-07-29 23:37
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0749.mp32018-07-29 23:37
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0750.mp32018-07-29 23:38
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0751.mp32018-07-29 23:38
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0752.mp32018-07-29 23:38
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0753.mp32018-07-29 23:38
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0754.mp32018-07-29 23:39
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0755.mp32018-07-29 23:39
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0756.mp32018-07-29 23:39
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0757.mp32018-07-29 23:39
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0758.mp32018-07-29 23:40
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0759.mp32018-07-29 23:40
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0760.mp32018-07-29 23:40
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0761.mp32018-07-29 23:40
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0762.mp32018-07-29 23:40
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0763.mp32018-07-29 23:41
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0764.mp32018-07-29 23:41
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0765.mp32018-07-29 23:41
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0766.mp32018-07-29 23:41
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0767.mp32018-07-29 23:42
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0768.mp32018-07-29 23:42
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0769.mp32018-07-29 23:42
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0770.mp32018-07-29 23:43
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0771.mp32018-07-29 23:43
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0772.mp32018-07-29 23:43
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0773.mp32018-07-29 23:43
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0774.mp32018-07-29 23:43
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0775.mp32018-07-29 23:44
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0776.mp32018-07-29 23:44
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0777.mp32018-07-29 23:44
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0778.mp32018-07-29 23:45
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0779.mp32018-07-29 23:45
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0780.mp32018-07-29 23:45
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0781.mp32018-07-29 23:45
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0782.mp32018-07-29 23:46
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0783.mp32018-07-29 23:46
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0784.mp32018-07-29 23:46
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0785.mp32018-07-29 23:46
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0786.mp32018-07-29 23:46
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0787.mp32018-07-29 23:47
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0788.mp32018-07-29 23:47
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0789.mp32018-07-29 23:47
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0790.mp32018-07-29 23:47
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0791.mp32018-07-29 23:47
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0792.mp32018-07-29 23:48
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0793.mp32018-07-29 23:48
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0794.mp32018-07-29 23:48
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0795.mp32018-07-29 23:48
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0796.mp32018-07-29 23:49
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0797.mp32018-07-29 23:49
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0798.mp32018-07-29 23:49
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0799.mp32018-07-29 23:49
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0800.mp32018-07-29 23:49
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0801.mp32018-07-29 23:50
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0802.mp32018-07-29 23:50
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0803.mp32018-07-29 23:50
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0804.mp32018-07-29 23:51
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0805.mp32018-07-29 23:51
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0806.mp32018-07-29 23:51
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0807.mp32018-07-29 23:51
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0808.mp32018-07-29 23:51
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0809.mp32018-07-29 23:52
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0810.mp32018-07-29 23:52
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0811.mp32018-07-29 23:52
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0812.mp32018-07-29 23:53
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0813.mp32018-07-29 23:53
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0814.mp32018-07-29 23:53
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0815.mp32018-07-29 23:53
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0816.mp32018-07-29 23:53
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0817.mp32018-07-29 23:54
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0818.mp32018-07-29 23:54
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0819.mp32018-07-29 23:54
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0820.mp32018-07-29 23:55
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0821.mp32018-07-29 23:55
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0822.mp32018-07-29 23:55
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0823.mp32018-07-29 23:55
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0824.mp32018-07-29 23:56
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0825.mp32018-07-29 23:56
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0826.mp32018-07-29 23:56
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0827.mp32018-07-29 23:56
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0828.mp32018-07-29 23:57
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0829.mp32018-07-29 23:57
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0830.mp32018-07-29 23:57
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0831.mp32018-07-29 23:57
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0832.mp32018-07-29 23:58
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0833.mp32018-07-29 23:58
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0834.mp32018-07-29 23:58
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0835.mp32018-07-29 23:58
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0836.mp32018-07-29 23:58
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0837.mp32018-07-29 23:59
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0838.mp32018-07-29 23:59
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0839.mp32018-07-29 23:59
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0840.mp32018-07-29 23:59
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0841.mp32018-07-30 00:00
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0842.mp32018-07-30 00:00
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0843.mp32018-07-30 00:00
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0844.mp32018-07-30 00:01
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0845.mp32018-07-30 00:01
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0846.mp32018-07-30 00:01
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0847.mp32018-07-30 00:01
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0848.mp32018-07-30 00:02
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0849.mp32018-07-30 00:02
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0850.mp32018-07-30 00:02
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0851.mp32018-07-30 00:02
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0852.mp32018-07-30 00:03
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0853.mp32018-07-30 00:03
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0854.mp32018-07-30 00:03
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0855.mp32018-07-30 00:03
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0856.mp32018-07-30 00:03
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0857.mp32018-07-30 00:04
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0858.mp32018-07-30 00:04
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0859.mp32018-07-30 00:04
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0860.mp32018-07-30 00:05
 • tri-tue-dai-tong-chuong-0861.mp32018-07-30 00:05

Related posts

Chư Thiên Lữ Nhân

TiKay

Thần Giới Tu Luyện Nhật Thường

THUYS♥️

Cực Phẩm Cuồng Y Khuynh Thiên Hạ

TiKay

Ta Là Một Cái Người Nguyên Thủy

TiKay

Đinh Điền Cổ Đại Sinh Hoạt

TiKay

Phế Tài Đan Thần: Phúc Hắc Quỷ Vương Nghịch Thiên Phi

TiKay

1 comment

sang November 19, 2019 at 4:18 am

hay giong voi duong chuyen

Reply

Leave a Reply