Dị Năng Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Nữ Phụ Công Tâm Kế

Các nam chính, đừng ngoan cố nữa, hãy ngoan ngoãn ngã vòng trong lòng ta!

Các nam chính bao gồm:

Một, nam chính mẫn cảm bệnh kiều.

Hai, nam chính mặt lạnh mắt cao hơn đầu.

Ba, nam chính cao cao tại thượng, khó với tới.

Bốn, nam chính ngạo kiều xù lông.

Năm, nam chính tự kỉ ngốc nghếch.

Sáu, dị giới – nam chính biến thành hắc ám.

Bảy, nam chính đại thần là tiểu thuyết gia.

Tám, nam chính tàn tật bi quan.


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thuần Bạch Xuẩn Bạch
 •  Chương: /111
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0001.mp32018-04-16 00:14
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0002.mp32018-04-16 00:14
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0003.mp32018-04-16 00:14
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0004.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0005.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0006.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0007.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0008.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0009.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0010.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0011.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0012.mp32018-04-16 00:16
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0013.mp32018-04-16 00:16
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0014.mp32018-04-16 00:16
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0015.mp32018-04-16 00:16
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0016.mp32018-04-16 00:16
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0017.mp32018-04-16 00:16
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0018.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0019.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0020.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0021.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0022.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0023.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0024.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0025.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0026.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0027.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0028.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0029.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0030.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0031.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0032.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0033.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0034.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0035.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0036.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0037.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0038.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0039.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0040.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0041.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0042.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0043.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0044.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0045.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0046.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0047.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0048.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0049.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0050.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0051.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0052.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0053.mp32018-04-16 00:22
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0054.mp32018-04-16 00:22
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0055.mp32018-04-16 00:22
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0056.mp32018-04-16 00:22
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0057.mp32018-04-16 00:22
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0058.mp32018-04-16 00:22
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0059.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0060.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0061.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0062.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0063.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0064.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0065.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0066.mp32018-04-16 00:24
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0067.mp32018-04-16 00:24
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0068.mp32018-04-16 00:24
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0069.mp32018-04-16 00:24
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0070.mp32018-04-16 00:24
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0071.mp32018-04-16 00:24
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0072.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0073.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0074.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0075.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0076.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0077.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0078.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0079.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0080.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0081.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0082.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0083.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0084.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0085.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0086.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0087.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0088.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0089.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0090.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0091.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0092.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0093.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0094.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0095.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0096.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0097.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0098.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0099.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0100.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0101.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0102.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0103.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0104.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0105.mp32018-04-16 00:29
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0106.mp32018-04-16 00:29
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0107.mp32018-04-16 00:29
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0108.mp32018-04-16 00:29
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0109.mp32018-04-16 00:29
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0110.mp32018-04-16 00:29
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0111.mp32018-04-16 00:29

 

[Total: 6   Average: 3.8/5]

Related posts

Ngọt Khắc Vào Tim

TiKay

Trở Thành Nhóc Con Đẹp Nhất Phó Bản [ Vô Hạn ]

TiKay

Dị Năng Giáo Sư

TiKay

Leave a Reply