Dị Năng Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Nữ Phụ Công Tâm Kế

Các nam chính, đừng ngoan cố nữa, hãy ngoan ngoãn ngã vòng trong lòng ta!

Các nam chính bao gồm:

Một, nam chính mẫn cảm bệnh kiều.

Hai, nam chính mặt lạnh mắt cao hơn đầu.

Ba, nam chính cao cao tại thượng, khó với tới.

Bốn, nam chính ngạo kiều xù lông.

Năm, nam chính tự kỉ ngốc nghếch.

Sáu, dị giới – nam chính biến thành hắc ám.

Bảy, nam chính đại thần là tiểu thuyết gia.

Tám, nam chính tàn tật bi quan.


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Thuần Bạch Xuẩn Bạch
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0001.mp32018-04-16 00:14
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0002.mp32018-04-16 00:14
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0003.mp32018-04-16 00:14
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0004.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0005.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0006.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0007.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0008.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0009.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0010.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0011.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0012.mp32018-04-16 00:16
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0013.mp32018-04-16 00:16
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0014.mp32018-04-16 00:16
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0015.mp32018-04-16 00:16
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0016.mp32018-04-16 00:16
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0017.mp32018-04-16 00:16
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0018.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0019.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0020.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0021.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0022.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0023.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0024.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0025.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0026.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0027.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0028.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0029.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0030.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0031.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0032.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0033.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0034.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0035.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0036.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0037.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0038.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0039.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0040.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0041.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0042.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0043.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0044.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0045.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0046.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0047.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0048.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0049.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0050.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0051.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0052.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0053.mp32018-04-16 00:22
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0054.mp32018-04-16 00:22
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0055.mp32018-04-16 00:22
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0056.mp32018-04-16 00:22
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0057.mp32018-04-16 00:22
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0058.mp32018-04-16 00:22
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0059.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0060.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0061.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0062.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0063.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0064.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0065.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0066.mp32018-04-16 00:24
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0067.mp32018-04-16 00:24
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0068.mp32018-04-16 00:24
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0069.mp32018-04-16 00:24
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0070.mp32018-04-16 00:24
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0071.mp32018-04-16 00:24
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0072.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0073.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0074.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0075.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0076.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0077.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0078.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0079.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0080.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0081.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0082.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0083.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0084.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0085.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0086.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0087.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0088.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0089.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0090.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0091.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0092.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0093.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0094.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0095.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0096.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0097.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0098.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0099.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0100.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0101.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0102.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0103.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0104.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0105.mp32018-04-16 00:29
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0106.mp32018-04-16 00:29
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0107.mp32018-04-16 00:29
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0108.mp32018-04-16 00:29
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0109.mp32018-04-16 00:29
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0110.mp32018-04-16 00:29
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0111.mp32018-04-16 00:29

 

Related posts

Thịnh Sủng Đích Hậu

TiKay

Nhiệm Vụ Nhân Vật Chính Lại Treo

THUYS♥️

Ta Tại Dị Giới Làm Thiên Sư

THUYS♥️

Trọng Sinh Mạt Thế: Pháo Hôi Muốn Quật Khởi

THUYS♥️

Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân

TiKay

Hoàng Tộc

TiKay

Leave a Reply