Dị NăngNgôn TìnhNữ CườngXuyên Không

Nữ Phụ Công Tâm Kế

Các nam chính, đừng ngoan cố nữa, hãy ngoan ngoãn ngã vòng trong lòng ta!

Các nam chính bao gồm:

Một, nam chính mẫn cảm bệnh kiều.

Hai, nam chính mặt lạnh mắt cao hơn đầu.

Ba, nam chính cao cao tại thượng, khó với tới.

Bốn, nam chính ngạo kiều xù lông.

Năm, nam chính tự kỉ ngốc nghếch.

Sáu, dị giới – nam chính biến thành hắc ám.

Bảy, nam chính đại thần là tiểu thuyết gia.

Tám, nam chính tàn tật bi quan.


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Thuần Bạch Xuẩn Bạch
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1:
 • #2:
 • #3:
 • #4:
 • #5:
 • #6:
 • #7:
 • #8:
 • #9:
 • #10:
 • #11:
 • #12:
 • #13:
 • #14: Phiên ngoại
 • #15:
 • #16:
 • #17:
 • #18:
 • #19:
 • #20:
 • #21: Thành đôi cùng chàng [7]
 • #22: Chỉ muốn giam cầm em [ngoại truyện]
 • #23: Thành đôi cùng chàng [8]
 • #24: Thành đôi cùng chàng [9]
 • #25: Thành đôi cùng chàng [10]
 • #26: Nam chính phản công [2]
 • #27: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [1]
 • #28: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [2]
 • #29: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [3]
 • #30: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [4]
 • #31: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [5]
 • #32: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [6]
 • #33: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [7]
 • #34: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [8]
 • #35: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [9]
 • #36: Thành đôi cùng chàng [ngoại truyện]
 • #37: Thành đôi cùng chàng [ngoại truyện] 2
 • #38: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [10]
 • #39: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [11]
 • #40: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [12]
 • #41: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [13]
 • #42: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [14]
 • #43: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [15]
 • #44: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [ngoại truyện]
 • #45: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [ngoại truyện] 2
 • #46: Nhóc con mau vào bát [1]
 • #47: Nhóc con mau vào bát [2]
 • #48: Nhóc con mau vào bát [3]
 • #49: Nhóc con mau vào bát [4]
 • #50: Nhóc con mau vào bát [5]
 • #51: Nhóc con mau vào bát [6]
 • #52: Nhóc con mau vào bát [7]
 • #53: Nhóc con mau vào bát [8]
 • #54: Nhóc con mau vào bát [9]
 • #55: Nhóc con mau vào bát [10]
 • #56: Nhóc con mau vào bát [11]
 • #57: Nhóc con mau vào bát [12]
 • #58: Nam chính cao lãnh [1]
 • #59: Nam chính cao lãnh như hoa [2]
 • #60: Nam chính cao lãnh [3]
 • #61: Nam chính cao lãnh [4]
 • #62: Nam chính cao lãnh [5]
 • #63: Nam chính cao lãnh [6]
 • #64: Nam chính cao lãnh [7]
 • #65: Nam chính cao lãnh [8]
 • #66: Nam chính cao lãnh [9]
 • #67: Nam chính cao lãnh [10]
 • #68: Nam chính cao lãnh [11]
 • #69: Nam chính cao lãnh [12]
 • #70: Nam chính cao lãnh [13]
 • #71: Nam chính cao lãnh [14]
 • #72: Nam chính cao lãnh [ngoại truyện]
 • #73: Nam chính hắc hóa [1]
 • #74: Nam chính hắc hóa [2]
 • #75: Nam chính hắc hóa [3]
 • #76: Nam chính hắc hóa [4]
 • #77: Nam chính hắc hóa [5]
 • #78: Nam chính hắc hóa [6]
 • #79: Nam chính hắc hóa [7]
 • #80: Nam chính hắc hóa [8]
 • #81: Nam chính hắc hóa [9]
 • #82: Nam chính hắc hóa [10]
 • #83: Nam chính hắc hóa [11]
 • #84: Nam chính hắc hóa [12]
 • #85: Nam chính hắc hóa [13]
 • #86: Nam chính hắc hóa [14]
 • #87: Nam chính hắc hóa [ngoại truyện]
 • #88: Đừng quên em
 • #89:
 • #90:
 • #91:
 • #92:
 • #93:
 • #94:
 • #95:
 • #96:
 • #97:
 • #98:
 • #99:
 • #100:
 • #101:
 • #102:
 • #103:
 • #104:
 • #105: Ngoại truyện 1
 • #106: Ngoại truyện 2
 • #107: Nam chính phản công [3]
 • #108: Nam chính phản công [4]
 • #109: Nam chính phản công [5]
 • #110: Nam chính phản công [6]
 • #111: Nam chính phản công [ngoại truyện]

 

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 3.9]

Related posts

Xuyên Thành Vợ Của Vai ác

TiKay

Mục Sắc Phi Ca 1

TiKay

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký

TiKay

Nông Môn Thần Đoạn

TiKay

Xác Chết Của Ta Phóng Đãng Không Kềm Chế Được

THUYS♥️

Huyền Học Đại Sư Nhàn Nhã Sinh Hoạt [ Cổ Xuyên Kim ]

THUYS♥️

Leave a Reply