Dị Năng Ngôn Tình Nữ Cường Xuyên Không

Nữ Phụ Công Tâm Kế

Các nam chính, đừng ngoan cố nữa, hãy ngoan ngoãn ngã vòng trong lòng ta!

Các nam chính bao gồm:

Một, nam chính mẫn cảm bệnh kiều.

Hai, nam chính mặt lạnh mắt cao hơn đầu.

Ba, nam chính cao cao tại thượng, khó với tới.

Bốn, nam chính ngạo kiều xù lông.

Năm, nam chính tự kỉ ngốc nghếch.

Sáu, dị giới – nam chính biến thành hắc ám.

Bảy, nam chính đại thần là tiểu thuyết gia.

Tám, nam chính tàn tật bi quan.


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Thuần Bạch Xuẩn Bạch
 •  Chương: /111
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0001.mp32018-04-16 00:14
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0002.mp32018-04-16 00:14
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0003.mp32018-04-16 00:14
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0004.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0005.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0006.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0007.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0008.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0009.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0010.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0011.mp32018-04-16 00:15
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0012.mp32018-04-16 00:16
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0013.mp32018-04-16 00:16
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0014.mp32018-04-16 00:16
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0015.mp32018-04-16 00:16
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0016.mp32018-04-16 00:16
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0017.mp32018-04-16 00:16
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0018.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0019.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0020.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0021.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0022.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0023.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0024.mp32018-04-16 00:17
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0025.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0026.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0027.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0028.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0029.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0030.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0031.mp32018-04-16 00:18
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0032.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0033.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0034.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0035.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0036.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0037.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0038.mp32018-04-16 00:19
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0039.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0040.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0041.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0042.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0043.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0044.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0045.mp32018-04-16 00:20
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0046.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0047.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0048.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0049.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0050.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0051.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0052.mp32018-04-16 00:21
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0053.mp32018-04-16 00:22
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0054.mp32018-04-16 00:22
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0055.mp32018-04-16 00:22
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0056.mp32018-04-16 00:22
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0057.mp32018-04-16 00:22
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0058.mp32018-04-16 00:22
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0059.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0060.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0061.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0062.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0063.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0064.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0065.mp32018-04-16 00:23
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0066.mp32018-04-16 00:24
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0067.mp32018-04-16 00:24
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0068.mp32018-04-16 00:24
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0069.mp32018-04-16 00:24
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0070.mp32018-04-16 00:24
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0071.mp32018-04-16 00:24
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0072.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0073.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0074.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0075.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0076.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0077.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0078.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0079.mp32018-04-16 00:25
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0080.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0081.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0082.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0083.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0084.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0085.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0086.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0087.mp32018-04-16 00:26
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0088.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0089.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0090.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0091.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0092.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0093.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0094.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0095.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0096.mp32018-04-16 00:27
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0097.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0098.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0099.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0100.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0101.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0102.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0103.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0104.mp32018-04-16 00:28
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0105.mp32018-04-16 00:29
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0106.mp32018-04-16 00:29
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0107.mp32018-04-16 00:29
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0108.mp32018-04-16 00:29
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0109.mp32018-04-16 00:29
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0110.mp32018-04-16 00:29
 • nu-phu-cong-tam-ke-chuong-0111.mp32018-04-16 00:29

 

Related posts

Marvel: Bất Hủ Vương Tọa

TiKay

Không Có Tiền Đồ Hào Môn Nữ Phụ [ Trùng Sinh ]

THUYS♥️

Thần Y Như Khuynh

TiKay

Leave a Reply