Dị NăngNgôn TìnhNữ CườngXuyên Không

Nữ Phụ Công Tâm Kế

Các nam chính, đừng ngoan cố nữa, hãy ngoan ngoãn ngã vòng trong lòng ta!

Các nam chính bao gồm:

Một, nam chính mẫn cảm bệnh kiều.

Hai, nam chính mặt lạnh mắt cao hơn đầu.

Ba, nam chính cao cao tại thượng, khó với tới.

Bốn, nam chính ngạo kiều xù lông.

Năm, nam chính tự kỉ ngốc nghếch.

Sáu, dị giới – nam chính biến thành hắc ám.

Bảy, nam chính đại thần là tiểu thuyết gia.

Tám, nam chính tàn tật bi quan.


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thuần Bạch Xuẩn Bạch
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1:
 • #2:
 • #3:
 • #4:
 • #5:
 • #6:
 • #7:
 • #8:
 • #9:
 • #10:
 • #11:
 • #12:
 • #13:
 • #14: Phiên ngoại
 • #15:
 • #16:
 • #17:
 • #18:
 • #19:
 • #20:
 • #21: Thành đôi cùng chàng [7]
 • #22: Chỉ muốn giam cầm em [ngoại truyện]
 • #23: Thành đôi cùng chàng [8]
 • #24: Thành đôi cùng chàng [9]
 • #25: Thành đôi cùng chàng [10]
 • #26: Nam chính phản công [2]
 • #27: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [1]
 • #28: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [2]
 • #29: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [3]
 • #30: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [4]
 • #31: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [5]
 • #32: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [6]
 • #33: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [7]
 • #34: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [8]
 • #35: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [9]
 • #36: Thành đôi cùng chàng [ngoại truyện]
 • #37: Thành đôi cùng chàng [ngoại truyện] 2
 • #38: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [10]
 • #39: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [11]
 • #40: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [12]
 • #41: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [13]
 • #42: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [14]
 • #43: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [15]
 • #44: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [ngoại truyện]
 • #45: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [ngoại truyện] 2
 • #46: Nhóc con mau vào bát [1]
 • #47: Nhóc con mau vào bát [2]
 • #48: Nhóc con mau vào bát [3]
 • #49: Nhóc con mau vào bát [4]
 • #50: Nhóc con mau vào bát [5]
 • #51: Nhóc con mau vào bát [6]
 • #52: Nhóc con mau vào bát [7]
 • #53: Nhóc con mau vào bát [8]
 • #54: Nhóc con mau vào bát [9]
 • #55: Nhóc con mau vào bát [10]
 • #56: Nhóc con mau vào bát [11]
 • #57: Nhóc con mau vào bát [12]
 • #58: Nam chính cao lãnh [1]
 • #59: Nam chính cao lãnh như hoa [2]
 • #60: Nam chính cao lãnh [3]
 • #61: Nam chính cao lãnh [4]
 • #62: Nam chính cao lãnh [5]
 • #63: Nam chính cao lãnh [6]
 • #64: Nam chính cao lãnh [7]
 • #65: Nam chính cao lãnh [8]
 • #66: Nam chính cao lãnh [9]
 • #67: Nam chính cao lãnh [10]
 • #68: Nam chính cao lãnh [11]
 • #69: Nam chính cao lãnh [12]
 • #70: Nam chính cao lãnh [13]
 • #71: Nam chính cao lãnh [14]
 • #72: Nam chính cao lãnh [ngoại truyện]
 • #73: Nam chính hắc hóa [1]
 • #74: Nam chính hắc hóa [2]
 • #75: Nam chính hắc hóa [3]
 • #76: Nam chính hắc hóa [4]
 • #77: Nam chính hắc hóa [5]
 • #78: Nam chính hắc hóa [6]
 • #79: Nam chính hắc hóa [7]
 • #80: Nam chính hắc hóa [8]
 • #81: Nam chính hắc hóa [9]
 • #82: Nam chính hắc hóa [10]
 • #83: Nam chính hắc hóa [11]
 • #84: Nam chính hắc hóa [12]
 • #85: Nam chính hắc hóa [13]
 • #86: Nam chính hắc hóa [14]
 • #87: Nam chính hắc hóa [ngoại truyện]
 • #88: Đừng quên em
 • #89:
 • #90:
 • #91:
 • #92:
 • #93:
 • #94:
 • #95:
 • #96:
 • #97:
 • #98:
 • #99:
 • #100:
 • #101:
 • #102:
 • #103:
 • #104:
 • #105: Ngoại truyện 1
 • #106: Ngoại truyện 2
 • #107: Nam chính phản công [3]
 • #108: Nam chính phản công [4]
 • #109: Nam chính phản công [5]
 • #110: Nam chính phản công [6]
 • #111: Nam chính phản công [ngoại truyện]

 

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 3.9]

Related posts

Tinh Tế: Nữ Thần Công Lược

THUYS♥️

Luận Từ Thiên Tài Đến Đại Năng

TiKay

Nông Gia Tiểu Thê Gia Muốn Ở Rể

THUYS♥️

Nghịch Thiên Bảo Bảo: Phế Vật Mẫu Thân Ngạo Dị Thế

THUYS♥️

Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

TiKay

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

TiKay

Leave a Reply