Tiên Hiệp

Tiên Hà Phong Bạo

Từ Huyền – một thiếu niên thuộc vào tầng chót của tu giới, tu vi chỉ là Luyện Thể phàm sĩ, chỉ biết lao động kiếm kế sinh nhai, nhận hết mọi khuất nhục. Trong lòng hắn luôn có một mộng tưởng thoát khỏi vận mệnh đau khổ thế nhưng hắn xuất thân nghèo khó hơn nữa tư chất lại cực kỳ bình thường vì vậy nguyện vọng nho nhỏ đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

– Cho đến một lần ngoài ý muốn hắn dung hợp trí nhớ kiếp trước của một vị cường giả nghịch thiên mở ra đại môn “Thể tu”, từ đó về sau hắn bắt đầu một con đường tu hành mới khác hẳn mọi người. Muôn vàn pháp thuật cũng không bằng ta dùng lực phá thiên địa.

– “Tiên ma cao cao tại thượng, sẽ có một ngày ta dùng một đôi thiết quyền đánh cho các ngươi từ trên đỉnh cao rớt xuống” – Từ Huyền ngưng mắt nhìn về những thân ảnh đang phi độn nơi chân trời trong lòng thầm hạ quyết tâm.


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Khoái Xan Điếm
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thiếu niên Từ Huyền (1)
 • #2: Thiếu niên Từ Huyền (2)
 • #3: Ký ức Tinh hải (1)
 • #4: Ký ức Tinh hải (2)
 • #5: Long Cà Cửu Biến
 • #6: Hồi phục (1)
 • #7: Hồi phục (2)
 • #8: Khí Thần chấn nhiếp
 • #9: Linh xà chi vũ
 • #10: Đột phá nhị trọng (1)
 • #11: Đột phá nhị trọng (2)
 • #12: Kinh cung huyền tiến
 • #13: Tử sắc dị thảo (1)
 • #14: Tử sắc dị thảo (2)
 • #15: Tiểu thư Đại Dương gia
 • #16: Linh mạch tiểu trấn
 • #17: Tiên sĩ tu tiên (1)
 • #18: Tiên sĩ tu tiên (2)
 • #19: Tấm cốt thối thể (1)
 • #20: Tấm cốt thối thể (2)
 • #21: Kinh hồn nhất dược
 • #22: Nhất cước hoành tảo
 • #23: Nhị phẩm linh tài (1)
 • #24: Nhị phẩm linh tài (2)
 • #25: Trả hết nợ nần
 • #26: Nhân sinh
 • #27: Báo danh học phủ
 • #28: Sinh tử một đường (1)
 • #29: Sinh tử một đường (2)
 • #30: Hàn đàm quái ngư
 • #31: Học phủ chiêu sinh (1)
 • #32: Học phủ chiêu sinh (2)
 • #33: Từ trên trời giáng xuống
 • #34: Chiến tiền nhiệt thân (1)
 • #35: Chiến tiền nhiệt thân (2)
 • #36: Đặc sắc vô cùng
 • #37: Khảo nhập học phủ (1)
 • #38: Khảo nhập học phủ (2)
 • #39: Lựa chọn của kiếp trước
 • #40: Học phủ tiểu trấn (1)
 • #41: Học phủ tiểu trấn (2)
 • #42: Kỳ ngộ mới
 • #43: Hoàng Long Đông Phương
 • #44: Tinh vũ quần tụ (1)
 • #45: Tinh vũ quần tụ (2)
 • #46: Vọng tiên thạch thai
 • #47: Thoát phàm tam giai (1)
 • #48: Thoát phàm tam giai (2)
 • #49: Đệ tử ngoại môn (1)
 • #50: Đệ tử ngoại môn (2)
 • #51: Vạn phó chấp sự
 • #52: Lôi đình song sát (1)
 • #53: Lôi đình song sát (2)
 • #54: Nang trung tu sát
 • #55: Phân phối nhiệm vụ (1)
 • #56: Phân phối nhiệm vụ (2)
 • #57: Đột phá ngũ trọng
 • #58: Hồng nhan họa thủy (1)
 • #59: Hồng nhan họa thủy (2)
 • #60: Truyền thuyết Tiên Hà (1)
 • #61: Truyền thuyết Tiên Hà (2)
 • #62: Tiên sĩ giằng co (1)
 • #63: Tiên sĩ giằng co (2)
 • #64: Lại đột phá (1)
 • #65: Lại đột phá (2)
 • #66: Tam biến cuối cùng
 • #67: Nhạc Phong sư đệ (1)
 • #68: Nhạc Phong sư đệ (2)
 • #69: Ban thưởng mê người
 • #70: Ban thưởng mê người (2)
 • #71: Tao ngộ Huyết Linh Đạo
 • #72: Tao ngộ Huyết Linh Đạo (2)
 • #73: Lật thuyền trong mương
 • #74: Tuyệt cảnh chém giết (1)
 • #75: Tuyệt cảnh chém giết (2)
 • #76: Tinh Vẫn Kiếm Tông
 • #77: Tinh Vẫn Kiếm Tông (2)
 • #78: Võ đạo cấm thuật (1)
 • #79: Võ đạo cấm thuật (2)
 • #80: Luyện thể thất trọng
 • #81: Một chưởng băng sát (1)
 • #82: Một chưởng băng sát (2)
 • #83: Hai tông sâu xa
 • #84: Lựa chon của kiếp này (1)
 • #85: Lựa chon của kiếp này (2)
 • #86: Bắc Nhai Tiểu Các (1)
 • #87: Bắc Nhai Tiểu Các (2)
 • #88: Kỳ ngộ không thể cầu
 • #89: Ngươi lừa ta gạt (1)
 • #90: Ngươi lừa ta gạt (2)
 • #91: Nhất khiếu chấn tiên môn
 • #92: Vực sâu huyền mê(1)
 • #93: Vực sâu huyền mê(2)
 • #94: Hiềm nghi trai bao
 • #95: Áo gấm về nhà
 • #96: Đại môn võ tu (1)
 • #97: Đại môn võ tu (2)
 • #98: Mười năm giao dịch
 • #99: Tam Linh Lộc Huyết (1)
 • #100: Tam Linh Lộc Huyết (2)
 • #101: Biến cuối cùng
 • #102: Không gian Bí Cảnh
 • #103: Danh nghạch ngoài ý (1)
 • #104: Danh nghạch ngoài ý (2)
 • #105: Luyện Thần tiên sư (1)
 • #106: Luyện Thần tiên sư (2)
 • #107: Trước giờ ám đào
 • #108: Cửa vào Bí Cảnh (1)
 • #109: Cửa vào Bí Cảnh (2)
 • #110: Mở ra Bí Cảnh
 • #111: Sơ lộ thân thủ (1)
 • #112: Sơ lộ thân thủ (2)
 • #113: Yêu hóa biên bức
 • #114: Động quật thần bí (1)
 • #115: Động quật thần bí (2)
 • #116: Tử tinh nham quáng
 • #117: Sào huyệt con dơi (1)
 • #118: Sào huyệt con dơi (2)
 • #119: Đại chiến Biên Bức Vương (1)
 • #120: Đại chiến Biên Bức Vương (2)
 • #121: Đại chiến Biên Bức Vương (3)
 • #122: Phân phối chiến lợi phẩm
 • #123: Bí cảnh tu luyện (1)
 • #124: Bí cảnh tu luyện (2)
 • #125: Đột phá cửu trọng
 • #126: Tu hành đại môn (1)
 • #127: Tu hành đại môn (2)
 • #128: Tu hành đại môn (3)
 • #129: Sơn lầm xà huyệt (1)
 • #130: Sơn lầm xà huyệt (2)
 • #131: Sơn lầm xà huyệt (3)
 • #132: Long xà cộng vũ
 • #133: Xích Xà Quả (1)
 • #134: Xích Xà Quả (2)
 • #135: Bí Cảnh kinh biến
 • #136: Mật điện giữa hồ (1)
 • #137: Mật điện giữa hồ (2)
 • #138: Tất cả đều là bảo vật
 • #139: Bí cảnh tuyền nhãn (1)
 • #140: Bí cảnh tuyền nhãn (2)
 • #141: Bí cảnh tuyền nhãn (3)
 • #142: Viện trợ bất ngờ (1)
 • #143: Viện trợ bất ngờ (2)
 • #144: Nửa bước thập trọng (1)
 • #145: Nửa bước thập trọng (2)
 • #146: Tàn hồn hiển uy
 • #147: Đại hoạch toàn thắng
 • #148: Linh khí phong bạo (1)
 • #149: Linh khí phong bạo (2)
 • #150: Tự nghĩ ra thập biến (1)
 • #151: Tự nghĩ ra thập biến (2)
 • #152: Túi trữ vật cường đại (1)
 • #153: Túi trữ vật cường đại (2)
 • #154: Thắng lợi trở về
 • #155: Phản đồ tông môn (1)
 • #156: Phản đồ tông môn (2)
 • #157: Thập trọng Nộ tức
 • #158: Pháp khí đối chiến (1)
 • #159: Pháp khí đối chiến (2)
 • #160:
 • #161: Pháp môn thể tu
 • #162: Chân hỏa lô (1)
 • #163: Chân hỏa lô (2)
 • #164: Chân hỏa tôi thể
 • #165: Đồng đúc chi thể (1)
 • #166: Đồng đúc chi thể (2)
 • #167: Lãnh tinh kiếm quyết (1)
 • #168: Lãnh tinh kiếm quyết (2)
 • #169: Hung hãn áp chế nhuệ khí (1)
 • #170: Hung hãn áp chế nhuệ khí (2)
 • #171: Linh phù hiển uy
 • #172: Hoàng Long linh thành (1)
 • #173: Hoàng Long linh thành (2)
 • #174: Rực rỡ muôn màu (1)
 • #175: Rực rỡ muôn màu (2)
 • #176: Trương Thiên linh thâu (1)
 • #177: Trương Thiên linh thâu (2)
 • #178: Đệ nhất mỹ nữ Hoàng Long Thành
 • #179: Đông Phong Bá (1)
 • #180: Đông Phong Bá (2)
 • #181: Tâm tất thắng (1)
 • #182: Tâm tất thắng (2)
 • #183: Tâm tất thắng (3)
 • #184: Phá vây xuất thành (1)
 • #185: Phá vây xuất thành (2)
 • #186: Nhất cử diệt địch (1)
 • #187: Nhất cử diệt địch (2)
 • #188: Tai ương diệt môn
 • #189: Cường giả Ngưng đan (1)
 • #190: Cường giả Ngưng đan (2)
 • #191: Ngọc thạch câu phần (1)
 • #192: Ngọc thạch câu phần (2)
 • #193: Tuyệt mạng nghịch tập
 • #194: Sống sót sau tai nạn (1)
 • #195: Sống sót sau tai nạn (5)
 • #196: Quỳnh Ngọc Phi Các
 • #197: Huyết mạch Đông Phương
 • #198: Thanh sơn lục cứ
 • #199: Đồng đúc tiểu thành
 • #200: Thể tu chi chiến
 • #201: Tinh hải chi mê
 • #202: Đào bảo trong chợ
 • #203: Tiên Hòa lão điếm
 • #204: Nguyệt quang bí châu
 • #205: Đại trưởng lão trong tộc
 • #206: Thịnh yến Trương gia
 • #207: Tiên Diễn Sư
 • #208: Gia chủ Trương thị
 • #209: Sở Đông quyết định
 • #210: Thông Thần cổ tích
 • #211: Quỷ ảnh ám tập
 • #212: Vân Thủy Phi Bộc
 • #213: Bắt đầu tranh phong
 • #214: Cường giả ma tu
 • #215: Tập kích Tiên Sư
 • #216: Tồi khô nhất phách
 • #217: Lại nghịch sát lần nữa
 • #218: Một kích kinh hồn
 • #219: Tìm hiểu đột phá
 • #220: Quỷ ảnh tái hiện
 • #221: Thể tu truyền giáo
 • #222: Địa Linh Hỏa Huyệt
 • #223: Đồng chú đại thành
 • #224: Nhất phu đương quan
 • #225: Một lưới bắt hết
 • #226: Truyền thuyết Thần Hoang
 • #227: Đột phá Luyện Thần
 • #228: Rốt cục xuất quan
 • #229: Một quyền kinh nhân
 • #230: Tiếp viện thủ chiến
 • #231: Lôi Đình liên sát (1)
 • #232: Lôi Đình liên sát (2)
 • #233: Chiến tích kinh người
 • #234: Thất Linh Đồng Tước
 • #235: Lần thứ hai tham chiến
 • #236: Viêm hỏa kinh khủng
 • #237: Thế cục xoay chuyển
 • #238: Nhiệm vụ mới
 • #239: Liên diệt ba người
 • #240: Từng bước mưu tính
 • #241: Đổng Băng Vân
 • #242: Nhân mệnh thiên cơ
 • #243: Viêm hỏa luyện khí
 • #244: Hai mặt giáp công
 • #245: Đại cục đã định
 • #246: Ngân Cương Chi Thể
 • #247: Giết trở về Tinh Vũ Sơn
 • #248: Luyện Thần thất trọng
 • #249: Ba người đồng lòng
 • #250: Thần thông huyết mạch
 • #251: Hoàng Long rung động
 • #252: Phương Thiên Trọng Thành
 • #253: Tử Thiên Lệnh
 • #254: Ngưng Đan ngã xuống
 • #255: Đan Đạo Tam Cảnh
 • #256: Hoàng Long mạt khúc
 • #257: Bát Hoang Sa Mạc
 • #258: Di lạc cửu thành
 • #259: Ma Lang Tam Sát
 • #260: Thiên Cơ cổ thành
 • #261: Thiên Cơ lâu thần bí
 • #262: Di lạc côi bảo
 • #263: Có chút thu hoạch
 • #264: Lam Nghê Tiên Thủy Y
 • #265: Thiên Hỏa linh dịch
 • #266: Yêu ngư hóa hình
 • #267: Quần khởi công chi
 • #268: Đại triển thần uy
 • #269: Bảo quang trùng thiên
 • #270: Di lạc côi bảo
 • #271: Cát bụi chôn vùi
 • #272: Ngân Cương tiểu thành
 • #273: Thiết sách diệu dụng
 • #274: Thông mạch đại môn
 • #275: Ngũ tạng ngũ hành
 • #276: Nguy cấp bế quan
 • #277: Viêm Long chi tâm
 • #278: Chém giết Trùng Vương
 • #279: Cát thiên hà
 • #280: Hỗn loạn cương phong
 • #281: Bước vào thần hoang
 • #282: Đại cổ vực u ám
 • #283: Tước điểu sào
 • #284: Đột phá tại chỗ (1)
 • #285: Đột phá tại chỗ (2)
 • #286: Kiều diễm phong tình (1)
 • #287: Kiều diễm phong tình (2)
 • #288: Yêu ngư thức tỉnh (1)
 • #289: Yêu ngư thức tỉnh (2)
 • #290: Thiết Dực Long xuất thế
 • #291: Áp chế Ngưng Đan (1)
 • #292: Áp chế Ngưng Đan (2)
 • #293: Chết truy không thả (1)
 • #294: Chết truy không thả (2)
 • #295: Tiềm tu củng cố
 • #296: Cường đạo dị tộc (1)
 • #297: Cường đạo dị tộc (2)
 • #298: Kim Lang điện
 • #299: Đào Lâm tam kiệt (1)
 • #300: Đào Lâm tam kiệt (2)
 • #301: Thủy yêu biến dị (1)
 • #302: Thủy yêu biến dị (1)
 • #303: Pháp bảo hạng nặng (1)
 • #304: Pháp bảo hạng nặng (2)
 • #305: Họa kích xuất thế
 • #306: Mài đao phát uy (1)
 • #307: Mài đao phát uy (2)
 • #308: Bất Hủ Kim Đan (1)
 • #309: Bất Hủ Kim Đan (2)
 • #310: Giang vực dị biến
 • #311: Một kích chi uy (1)
 • #312: Một kích chi uy (2)
 • #313: Dị thạch trong thủy động
 • #314: Phong phạm cao thủ (1)
 • #315: Phong phạm cao thủ (2)
 • #316: Nghênh chiến Ngưng Đan (1)
 • #317: Nghênh chiến Ngưng Đan (2)
 • #318: Đuổi giết
 • #319: Thiên Xà trại (1)
 • #320: Thiên Xà trại (2)
 • #321: Hạ đại sư (1)
 • #322: Hạ đại sư (2)
 • #323: Kỳ tài có một không hai
 • #324: Nổi tiếng mười chín (1)
 • #325: Nổi tiếng mười chín (2)
 • #326: Thạch phá kinh thiên
 • #327: Xả thân hiến tế (1)
 • #328: Xả thân hiến tế (2)
 • #329: Chém diệt sáu tên (1)
 • #330: Chém diệt sáu tên (2)
 • #331: Thanh Minh ma diễm
 • #332: Phượng Tước đản biến dị (1)
 • #333: Phượng Tước đản biến dị (2)
 • #334: Diệt tâm thiếu niên (1)
 • #335: Diệt tâm thiếu niên (2)
 • #336: Tội mưu hại
 • #337: Từ đại sư (1)
 • #338: Từ đại sư (2)
 • #339: Bình cảnh đan đạo (1)
 • #340: Bình cảnh đan đạo (2)
 • #341: Luyện chế Bảo khí
 • #342: Tỳ chủ Thổ (1)
 • #343: Tỳ chủ Thổ (2)
 • #344: Hắc Bạch song quỷ (1)
 • #345: Hắc Bạch song quỷ (2)
 • #346: Hỏa sinh Thổ
 • #347: Giết lùi cường địch (1
 • #348: Giết lùi cường địch (2)
 • #349: Điên cuồng tăng lên (1)
 • #350: Điên cuồng tăng lên (2)
 • #351: Công kích quá yếu
 • #352: Liên tục chém Ngưng Đan (1)
 • #353: Liên tục chém Ngưng Đan (2)
 • #354: Đồng tước chi nghi (1)
 • #355: Đồng tước chi nghi (2)
 • #356: Phượng Tước biến dị xuất thế
 • #357: Lăn (1)
 • #358: Lăn (2)
 • #359: Giết nói sau
 • #360: Thiên Lam Vân Lôi (1)
 • #361: Thiên Lam Vân Lôi (2)
 • #362: Chuyển hóa Nguyên lực (1)
 • #363: Chuyển hóa Nguyên lực (2)
 • #364: Đánh chó mù đường
 • #365: Diệt tộc (1)
 • #366: Diệt tộc (2)
 • #367: Trung tâm Ám Đại cổ vực (1)
 • #368: Trung tâm Ám Đại cổ vực (2)
 • #369: Chuẩn bị sung túc
 • #370: Thánh Cô áo đen (1)
 • #371: Thánh Cô áo đen (2)
 • #372: Tử Hải Chi Địa (1)
 • #373: Tử Hải Chi Địa (2)
 • #374: Minh Tước hiển uy (1)
 • #375: Minh Tước hiển uy (2)
 • #376: Truyền thuyết Vương Tọa (1)
 • #377: Truyền thuyết Vương Tọa (2)
 • #378: Thành cổ chi quang
 • #379: Phong khởi vân dũng (1)
 • #380: Phong khởi vân dũng (2)
 • #381: Tứ phẩm linh quả (1)
 • #382: Tứ phẩm linh quả (2)
 • #383: Viêm Hàn giao phong (1)
 • #384: Viêm Hàn giao phong (2)
 • #385: Đẩy lui (1)
 • #386: Đẩy lui (2)
 • #387: Gặp lại tử ma
 • #388: Dung Linh Hợp Thể thuật (1)
 • #389: Dung Linh Hợp Thể thuật (2)
 • #390: Tử Ma nhập thể (1)
 • #391: Tử Ma nhập thể (2)
 • #392: Đại cổ bối thần bí (1)
 • #393: Đại cổ bối thần bí (2)
 • #394: Tinh không bí linh thuật (1)
 • #395: Tinh không bí linh thuật (2)
 • #396: Âm thanh của tự nhiên
 • #397: Nhân Ngư Chi Lệ (1)
 • #398: Nhân Ngư Chi Lệ (2)
 • #399: Thiên Hạt Ma Kiếm (1)
 • #400: Thiên Hạt Ma Kiếm (2)
 • #401: Di Thiên Hải Khiếu (1)
 • #402: Di Thiên Hải Khiếu (2)
 • #403: Khổ tu vài năm
 • #404: Kim Phách Vương Thể (1)
 • #405: Kim Phách Vương Thể (2)
 • #406: Một quyền đuổi giết (1)
 • #407: Một quyền đuổi giết (2)
 • #408: Tái nhập Thiên Xà trại (1)
 • #409: Tái nhập Thiên Xà trại (2)
 • #410: Cường địch nhìn chung quanh
 • #411: Cường hoành bễ nghễ (1)
 • #412: Cường hoành bễ nghễ (2)
 • #413: Nhất cử toàn diệt (1)
 • #414: Nhất cử toàn diệt (2)
 • #415: Tứ phẩm bảo khí
 • #416: Âm Diện đạo tặc (1)
 • #417: Âm Diện đạo tặc (2)
 • #418: Sư huynh đệ gặp lại (1)
 • #419: Sư huynh đệ gặp lại (2)
 • #420: Liễu Sâm Linh Thành (1)
 • #421: Liễu Sâm Linh Thành (2)
 • #422: Gặp lại Cam thúc
 • #423: Bễ nghễ quần hùng (1)
 • #424: Bễ nghễ quần hùng (2)
 • #425: Biên giới Thần Hoang (1)
 • #426: Biên giới Thần Hoang (2)
 • #427: Đột phá thuận lợi (1)
 • #428: Đột phá thuận lợi (2)
 • #429: Dấu vết để lại
 • #430: U Lam Thủy Châu (1)
 • #431: U Lam Thủy Châu (2)
 • #432: Trở về Phương Thiên (1)
 • #433: Trở về Phương Thiên (2)
 • #434: Đổng tiên tử (1)
 • #435: Đổng tiên tử (2)
 • #436: Sơ hiển thực lực
 • #437: Thế cục Côn Vân (1)
 • #438: Thế cục Côn Vân (2)
 • #439: Trọng thành nguy cơ (1)
 • #440: Trọng thành nguy cơ (2)
 • #441: Dự ngôn chi nhân (1)
 • #442: Dự ngôn chi nhân (2)
 • #443: Kim Điện Vương
 • #444: Cường thế trở về (1)
 • #445: Cường thế trở về (2)
 • #446: Lại vào Hoàng Long (1)
 • #447: Lại vào Hoàng Long (2)
 • #448: Quét ngang linh thành
 • #449: Đông Phương Quý (1)
 • #450: Đông Phương Quý (2)
 • #451: Đâm chết ngươi (1)
 • #452: Đâm chết ngươi (2)
 • #453: Trọng thương Nguyên đan (1)
 • #454: Trọng thương Nguyên đan (2)
 • #455: Danh chấn Côn Vân (1)
 • #456: Danh chấn Côn Vân (2)
 • #457: Hội hợp
 • #458: Thiết thư trang thứ tư (1)
 • #459: Thiết thư trang thứ tư (2)
 • #460: Bắc Phong nguy cơ (1)
 • #461: Bắc Phong nguy cơ (2)
 • #462: Ma kiếm hàng thế (1)
 • #463: Ma kiếm hàng thế (2)
 • #464: Lục Bào lão ma (1)
 • #465: Lục Bào lão ma (2)
 • #466: Con rối (khôi lỗi) hiển uy (1)
 • #467: Con rối (khôi lỗi) hiển uy (2)
 • #468: Côn Vân đệ nhất nhân
 • #469: Cố nhân đi về cõi tiên (1)
 • #470: Cố nhân đi về cõi tiên (2)
 • #471: Tử Tiêu Lai Sử (1)
 • #472: Tử Tiêu Lai Sử (2)
 • #473: Côn Vân quốc đô (1)
 • #474: Côn Vân quốc đô (2)
 • #475: Rất có hứng thú (1)
 • #476: Rất có hứng thú (2)
 • #477: Gặp mặt quốc chủ
 • #478: Cầu kiến (1)
 • #479: Cầu kiến (2)
 • #480: Đàm phán không thành (1)
 • #481: Đàm phán không thành (2)
 • #482: Thân phận công chúa (1)
 • #483: Thân phận công chúa (2)
 • #484: Tìm hiểu kỳ thư
 • #485: Tứ kiệt tranh hùng (1)
 • #486: Tứ kiệt tranh hùng (2)
 • #487: Đông Phương Bá khiêu chiến (1)
 • #488: Đông Phương Bá khiêu chiến (2)
 • #489: Nghiên cứu lực lượng huyết mạch
 • #490: Âm thầm tụ lực (1)
 • #491: Âm thầm tụ lực (2)
 • #492: Mười chiêu định thắng bại (1)
 • #493: Mười chiêu định thắng bại (2)
 • #494: Cuộc chiến huyết mạch!
 • #495: Thần Hỏa Kim Cương (1)
 • #496: Thần Hỏa Kim Cương (2)
 • #497: Cự đầu gặp mặt (1)
 • #498: Cự đầu gặp mặt (2)
 • #499: Kế sách bài ngoại (1)
 • #500: Kế sách bài ngoại (2)
 • #501: Đàm phán chấm dứt
 • #502: Hoàng cung sát cơ (1)
 • #503: Hoàng cung sát cơ (2)
 • #504: Thất đại Khôi Lỗi Vương (1)
 • #505: Thất đại Khôi Lỗi Vương (2)
 • #506: Từng bước đẩy mạnh
 • #507: Kỳ tích chi vũ (1)
 • #508: Kỳ tích chi vũ (2)
 • #509: Tứ Tượng chi chiến (1)
 • #510: Tứ Tượng chi chiến (2)
 • #511: Đứt gãy (1)
 • #512: Đứt gãy (2)
 • #513: Đứt gãy (3)
 • #514: Nghịch chuyển Âm Dương (1)
 • #515: Nghịch chuyển Âm Dương (2)
 • #516: An trí thỏa đáng (1)
 • #517: An trí thỏa đáng (2)
 • #518: Thiên địa đen tối
 • #519: Tấm bia cổ Bí Cảnh (1)
 • #520: Tấm bia cổ Bí Cảnh (2)
 • #521: Tiên hà văn
 • #522: Lôi đình chi tốc (1)
 • #523: Lôi đình chi tốc (2)
 • #524: Ngạo thị Côn Vân (1)
 • #525: Ngạo thị Côn Vân (2)
 • #526: Người sáng lập kim điện (1)
 • #527: Người sáng lập kim điện (2)
 • #528: Hoạt tử nhân
 • #529: Yêu Ngư hiển uy (1)
 • #530: Yêu Ngư hiển uy (2)
 • #531: Ám Không Minh ma công (1)
 • #532: Ám Không Minh ma công (2)
 • #533: Hồi Thiên Nhất Kiếm
 • #534: Phục sinh tại chỗ (1)
 • #535: Phục sinh tại chỗ (2)
 • #536: Thời cơ cuối cùng (1)
 • #537: Thời cơ cuối cùng (2)
 • #538: Không chê vào đâu được
 • #539: Huyết mạch chiến thắng (1)
 • #540: Huyết mạch chiến thắng (2)
 • #541: Tính toán liên hoàn
 • #542: Đối kháng bí thuật ngoại giới (1)
 • #543: Đối kháng bí thuật ngoại giới (2)
 • #544: Đối kháng bí thuật ngoại giới (3)
 • #545: Đối kháng bí thuật ngoại giới (4)
 • #546: Giới diện xa xôi (1)
 • #547: Giới diện xa xôi (2)
 • #548: Hóa điệp
 • #549: Vương triều mới (1)
 • #550: Vương triều mới (2)
 • #551: Thị thiếp nữ bộc (1)
 • #552: Thị thiếp nữ bộc (2)
 • #553: Linh hồ trọng địa
 • #554: Có đến mà không có về (1)
 • #555: Có đến mà không có về (2)
 • #556: Có đến mà không có về (3)
 • #557: Có đến mà không có về (4)
 • #558: Toàn quân bị diệt (1)
 • #559: Toàn quân bị diệt (2)
 • #560: Sơ hở duy nhất
 • #561: Tàn cuộc (1)
 • #562: Tàn cuộc (2)
 • #563: Mộng Hồi Nghịch Mệnh đại pháp (1)
 • #564: Mộng Hồi Nghịch Mệnh đại pháp (2)
 • #565: Tiền căn hậu quả
 • #566: Không cáo mà từ (1)
 • #567: Không cáo mà từ (2)
 • #568: Mộ Dung Thường (1)
 • #569: Mộ Dung Thường (2)
 • #570: Tổ hợp ba người
 • #571: Gặp lại cừu địch (1)
 • #572: Gặp lại cừu địch (2)
 • #573: Thiên Cơ Phiến (1)
 • #574: Thiên Cơ Phiến (2)
 • #575: Thần Hoang đệ nhất Thể Tu (1)
 • #576: Thần Hoang đệ nhất Thể Tu (2)
 • #577: Đoạt được tất cả
 • #578: Phá cấm (1)
 • #579: Phá cấm (2)
 • #580: Cấm khu cuối cùng (1)
 • #581: Cấm khu cuối cùng (2)
 • #582: Chúa tể chính thức (1)
 • #583: Chúa tể chính thức (2)
 • #584: Kim Đan hiển uy
 • #585: Cự Thần Binh (1)
 • #586: Cự Thần Binh (2)
 • #587: Khống chế cổ thành (1)
 • #588: Khống chế cổ thành (2)
 • #589: Ba bí mật
 • #590: Lưu lại (1)
 • #591: Lưu lại (2)
 • #592: Phong áp nhất kích
 • #593: Đại kiểm kê chiến lợi phẩm
 • #594: Uy năng Nguyên Châu
 • #595: Trùng kích Nguyên Đan
 • #596: Gia trì vận mệnh quốc gia
 • #597: Bí cảnh di động
 • #598: Hôn lễ vương đô
 • #599: Hỏa Vân chiến thần
 • #600: Hỏa Vân chiến thần
 • #601: Tam Dương Thập Tông
 • #602: Thân phận chân chính
 • #603: Đoạn cốt trọng tục
 • #604: Nghiêng về một phía
 • #605: Trùng điệp vây quanh
 • #606: Lôi đình phấn toái
 • #607: Thêm vào yêu cầu
 • #608: Hóa âm nghịch dương
 • #609: Uy hiếp các nước
 • #610: Giới ngoại cường giả
 • #611: Khách không mời mà đến
 • #612: Thiên Đô Thánh Cảnh
 • #613: Cường thế xuất kích
 • #614: Ngũ vũ diễm lực
 • #615: Khô lâu bạch cốt
 • #616: Cường trung tự hữu cường trung thủ
 • #617: Ngô danh thủy vụ
 • #618: Hướng đi của Niếp Hàn
 • #619: Hắn đã xuất hiện
 • #620: Chuẩn bị cuối cùng
 • #621: Mang theo Cự Thần Binh
 • #622: Trung Bộ vương triều
 • #623: Thất Hiền Sơn
 • #624: Tam đại bán bộ Kim Đan
 • #625: Từ Huyền khiêu chiến
 • #626: Thiên vị
 • #627: Sát khí của bán bộ Kim Đan
 • #628: Đãi ngộ trưởng lão
 • #629: Đãi ngộ trưởng lão (2)
 • #630: Khiêu chiến Mông Thủy
 • #631: Khiêu chiến Mông Thủy (2)
 • #632: Thực lực của Mông Thủy
 • #633: Thực lực của Mông Thủy (2)
 • #634: Tân huyết mạch thần thông
 • #635: Thánh cảnh
 • #636: Thánh cảnh (2)
 • #637: Nhập điện
 • #638: Nhập điện (2)
 • #639: Thiên cảnh kiều
 • #640: Từng bước tranh phong
 • #641: Từng bước tranh phong (2)
 • #642: Bài danh
 • #643: Bài danh (2)
 • #644: Từ Huyền lo lắng
 • #645: Từ Huyền lo lắng (2)
 • #646: Thành tích kinh người
 • #647: Một cửa cuối cùng
 • #648: Một cửa cuối cùng (2)
 • #649: Thiên Lục Nguyên
 • #650: Thiên Lục Nguyên (2)
 • #651: Phân liệt
 • #652: Cùng công sát
 • #653: Cùng công sát (2)
 • #654: Thạch hóa
 • #655: Thạch hóa (2)
 • #656: Loạn Ma Thành
 • #657: Loạn Ma Thành (2)
 • #658: Một kiếm diệt tuyệt
 • #659: Một kiếm diệt tuyệt (2)
 • #660: Thiên vân vũ kiếm
 • #661: Hoàng tước tại hậu (chim sẻ núp đằng sau)
 • #662: Hoàng tước tại hậu (chim sẻ núp đằng sau) (2)
 • #663: Một nhà độc đại
 • #664: Một nhà độc đại (2)
 • #665: Thiên la võng
 • #666: Thiên la võng (2)
 • #667: Nguyên Đan hậu kỳ
 • #668: Nguyên Đan hậu kỳ (2)
 • #669: Nguyên Đan hậu kỳ (3)
 • #670: Từ Huyền biến mất
 • #671: Từ Huyền biến mất (2)
 • #672: Một ngày cuối cùng
 • #673: Một ngày cuối cùng (2)
 • #674: Đấu võ cuối cùng
 • #675: Đấu võ cuối cùng (2)
 • #676: Đấu võ cuối cùng (3)
 • #677: Đấu võ cuối cùng (4)
 • #678: Đấu võ cuối cùng (5)
 • #679: Khảo hạch chấm dứt
 • #680: Khảo hạch chấm dứt (2)
 • #681: Tam đại Động Thiên
 • #682: Tam đại Động Thiên (2)
 • #683: Ban thưởng kinh người
 • #684: Phiêu Miểu Viên
 • #685: Phiêu Miểu Viên (2)
 • #686: Thánh chủ hàng lâm
 • #687: Thánh chủ hàng lâm (2)
 • #688: Thánh chủ trừng phạt
 • #689: Thánh chủ trừng phạt (2)
 • #690: Phượng Ma Dực
 • #691: Bí mật tiết lộ
 • #692: Dung Linh thành công
 • #693: Lâm Ngư Nhi (1)
 • #694: Lâm Ngư Nhi (2)
 • #695: Toàn diện tăng lên (1)
 • #696: Toàn diện tăng lên (2)
 • #697: Thiên Cảnh Các
 • #698: Ngươi thua (1)
 • #699: Ngươi thua (2)
 • #700: Khách quý (1)
 • #701: Khách quý (2)
 • #702: Liễu Vũ Yên (1)
 • #703: Liễu Vũ Yên (2)
 • #704: Địch nhân kiếp này
 • #705: Tinh Vẫn Cổ Tích
 • #706: Ngũ Sắc Tinh Vẫn Sơn
 • #707: Khiêu chiến Bán Bộ Kim Đan
 • #708: Hoa Huyền
 • #709: Thiên Hư Điện
 • #710: Ba chiêu (1)
 • #711: Ba chiêu (2)
 • #712: Tiên Tử ưu ái
 • #713: Mời
 • #714: Hi vọng nhỏ bé
 • #715: Từ Huyền mời
 • #716: Hoa Huyền khiêu chiến
 • #717: Một quyền đánh giết
 • #718: Tà ma bá chủ
 • #719: Tam động thiên
 • #720: Thánh chủ ủy thác
 • #721: Bắt được phương tâm
 • #722: Ứng chiến
 • #723: một quyền nổ nát
 • #724: Sóng to gió lớn
 • #725: Rời khỏi Thánh cảnh
 • #726: Thẩm vấn
 • #727: Một chưởng bắt
 • #728: Một tiếng hót lên làm kinh người
 • #729: U ám thánh cảnh
 • #730: Tinh Phong kịch biến
 • #731: Ngày hôm đó bắt đầu
 • #732: Bắt toàn bộ
 • #733: Tin tức Thần hoang (1)
 • #734: Tin tức Thần hoang (2)
 • #735: Vòng xoáy
 • #736: Túc địch hiện thân
 • #737: Túc địch hiện thân (tt)
 • #738: Cổ Lâm hoàng giả
 • #739: Hắc giao long tiên
 • #740: Kim cương Thiết La
 • #741: Ba đầu mối (1)
 • #742: Ba đầu mối (2)
 • #743: Thần bí đồng lão (1)
 • #744: Thần bí đồng lão (2)
 • #745: Vạn độc đầm
 • #746: Bất Hủ chí tôn
 • #747: Thiên Hạt ma tâm
 • #748: Dung linh hiển uy
 • #749: Khuất phục ma tâm
 • #750: Lên cấp hậu kỳ (1)
 • #751: Lên cấp hậu kỳ (2)
 • #752: Giai đoạn Dung linh thứ hai (1)
 • #753: Giai đoạn Dung linh thứ hai (2)
 • #754: Khai Nguyên vương triều (1)
 • #755: Khai Nguyên vương triều (2)
 • #756: Di Lạc Côi Bảo thứ tám
 • #757: Khổng Tước cổ thành (1)
 • #758: Khổng Tước cổ thành (2)
 • #759: Thật giả thánh vật (1)
 • #760: Thật giả thánh vật (2)
 • #761: Ám đào mãnh liệt
 • #762: Một toà cổ thành cuối cùng (1)
 • #763: Một toà cổ thành cuối cùng (2)
 • #764: Tiên Lê đại sư (1)
 • #765: Tiên Lê đại sư (2)
 • #766: Không minh cổ thành (1)
 • #767: Không minh cổ thành (2)
 • #768: Thác Bạt Ngọc ra tay
 • #769: Cộng đồng kẻ địch (1)
 • #770: Cộng đồng kẻ địch (2)
 • #771: Cửu Bảo quy nhất(1)
 • #772: Cửu Bảo quy nhất(2)
 • #773: Nghịch thiên tăng lên (1)
 • #774: Nghịch thiên tăng lên (2)
 • #775: Di lạc bảo điện
 • #776: Diệt thế Hắc Giao Long (1)
 • #777: Diệt thế Hắc Giao Long (2)
 • #778: Sức mạnh vượt lên một giới (1)
 • #779: Sức mạnh vượt lên một giới (2)
 • #780: Bất diệt chi thể (1)
 • #781: Bất diệt chi thể (2)
 • #782: Băng cách giải tán
 • #783: Đại chiến giới ngoại cường giả (1)
 • #784: Đại chiến giới ngoại cường giả (2)
 • #785: Hắc Giao Long xuất thế
 • #786: Hắc Giao Long xuất thế
 • #787: Hắc Giao Long xuất thế (tt)
 • #788: Hắc Giao Long xuất thế (tt)
 • #789: Thần hoang lún xuống
 • #790: Cổ thành đột kích
 • #791: Cổ thành đột kích
 • #792: Thần Hoang cảnh (1)
 • #793: Thần Hoang cảnh (2)
 • #794: Linh khí khung xương
 • #795: Tràn ngập nguy cơ
 • #796: Cường viện Thánh cảnh
 • #797: Một kiếm chung kết
 • #798: Thế giới kịch biến
 • #799: Đột phá nguyên thần
 • #800: Thế giới linh tỉnh
 • #801: Thế giới linh tỉnh (tt)
 • #802: Chủ động xuất kích
 • #803: Vương triều khai giới
 • #804: Thất Bảo hợp nhất
 • #805: Đuổi giết
 • #806: Ngàn năm một thuở
 • #807: Hủy diệt tự chương
 • #808: Tiên lúa tiên hà
 • #809: Tông Như Ma
 • #810: Trăm năm ước hẹn
 • #811: Tiểu Ngư Giới Nguyên Tuyền
 • #812: Kim Chi Phế
 • #813: Bí ẩn tiên hà
 • #814: Quy Hồn Thủy
 • #815: Lô Sơn Giới
 • #816: Thánh Đình (1)
 • #817: Thánh Đình (2)
 • #818: Thiên Đường Đảo (1)
 • #819: Thiên Đường Đảo (2)
 • #820: Hóa Anh hậu kỳ (1)
 • #821: Hóa Anh hậu kỳ (2)
 • #822: Cường giả Giới Ngoại tập kết (1)
 • #823: Cường giả Giới Ngoại tập kết (2)
 • #824: Thị Huyết Hắc Thứ
 • #825: Anh Biến Quân Hoàng (1)
 • #826: Anh Biến Quân Hoàng (2)
 • #827: Đại giới (1)
 • #828: Đại giới (2)
 • #829: Không tiếc một cái giá lớn (1)
 • #830: Không tiếc một cái giá lớn (2)
 • #831: Tu luyện Kim Thân
 • #832: Dấu chân kiếp trước (1)
 • #833: Dấu chân kiếp trước (2)
 • #834: Dấu chân kiếp trước (3)
 • #835: Dấu chân kiếp trước (4)
 • #836: Dấu chân kiếp trước (5)
 • #837: Dấu chân kiếp trước (6)
 • #838: Bảo tàng phủ đệ
 • #839: Đan thành (1)
 • #840: Đan thành (2)
 • #841: Kim Thân mới thành lập (1)
 • #842: Kim Thân mới thành lập (2)
 • #843: Bất Diệt Viêm Thần (1)
 • #844: Bất Diệt Viêm Thần (2)
 • #845: Xuất phủ (1)
 • #846: Xuất phủ (2)
 • #847: Uy thế của Kim Thân (1)
 • #848: Uy thế của Kim Thân (2)
 • #849: Uy thế của Kim Thân (3)
 • #850: Cứng rắn vô đối (1)
 • #851: Cứng rắn vô đối (2)
 • #852: Đại chiến Anh Biến(1)
 • #853: Đại chiến Anh Biến(2)
 • #854: Đại chiến Anh Biến(3 4)
 • #855: Đại chiến Anh Biến(4)
 • #856: Hoàng Thiên Thánh Triều
 • #857: Hoàng Thiên Thánh Triều (2)
 • #858: Mộng Hồi tầng sáu
 • #859: Đuổi giết Anh Biến (1)
 • #860: Đuổi giết Anh Biến (2)
 • #861: Kim Thân tầng hai (1)
 • #862: Kim Thân tầng hai (2)
 • #863: Nhiên Ma Thông Tập Lệnh (1)
 • #864: Nhiên Ma Thông Tập Lệnh (2)
 • #865: Lôi đình liên sát (1)
 • #866: Lôi đình liên sát (2)
 • #867: Đại giới chiến trường
 • #868: Kim cương tráo (1)
 • #869: Kim cương tráo (2)
 • #870: Đại thống lĩnh (1)
 • #871: Đại thống lĩnh (2)
 • #872: Thanh danh lên cao (1)
 • #873: Thanh danh lên cao (2)
 • #874: Thiên Túng Cửu Tinh
 • #875: Cô Huyền (1)
 • #876: Cô Huyền (2)
 • #877: Hoàn Vũ tháp (1)
 • #878: Hoàn Vũ tháp (2)
 • #879: Thánh tộc
 • #880: Vạn Khâu tấm chắn (1)
 • #881: Vạn Khâu tấm chắn (2)
 • #882: Tam đại thần sư (1)
 • #883: Tam đại thần sư (2)
 • #884: Nhất mộng năm mươi năm (1)
 • #885: Nhất mộng năm mươi năm (2)
 • #886: Độn Thiên thần hoàn
 • #887: Hoàn Vũ Đại Đế (1)
 • #888: Hoàn Vũ Đại Đế (2)
 • #889: Điên cuồng tăng lên (1)
 • #890: Điên cuồng tăng lên (2)
 • #891: Tái hiện băng bảo
 • #892: Thâm nhập hậu phương địch (1)
 • #893: Thâm nhập hậu phương địch (2)
 • #894: Một trong chín tinh (1)
 • #895: Một trong chín tinh (2)
 • #896: Bóp chết kỳ tích (1)
 • #897: Bóp chết kỳ tích (2)
 • #898: Đế tôn đại chiến
 • #899: Ma sư oai (1)
 • #900: Ma sư oai (2)
 • #901: Trở về Linh Phương giới (1)
 • #902: Trở về Linh Phương giới (2)
 • #903: Một niệm đánh giết
 • #904: Đường về (1)
 • #905: Đường về (2)
 • #906: Trở về cố hương (1)
 • #907: Trở về cố hương (2)
 • #908: Trở về cố hương (3)
 • #909: Để nó đi ra (1)
 • #910: Để nó đi ra (2)
 • #911: Thượng cổ Vu độc (1)
 • #912: Thượng cổ Vu độc (2)
 • #913: Lợi nhiều hơn hại
 • #914: Kế hoạch điên cuồng (1)
 • #915: Kế hoạch điên cuồng (2)
 • #916: Ranh giới Kim thân (1)
 • #917: Ranh giới Kim thân (2)
 • #918: Cường địch đột kích (1)
 • #919: Cường địch đột kích (2)
 • #920: Nửa bước đế tôn (1)
 • #921: Nửa bước đế tôn (2)
 • #922: Hàng rào lam băng
 • #923: Kim từ bão táp (1)
 • #924: Kim từ bão táp (2)
 • #925: Cửu tinh chi tranh
 • #926: Thuấn thể (1)
 • #927: Thuấn thể (2)
 • #928: Một đường rong ruổi (1)
 • #929: Một đường rong ruổi (2)
 • #930: Nguyệt Hoa giới
 • #931: Thiên Nhất hồn thủy (1)
 • #932: Thiên Nhất hồn thủy (2)
 • #933: Chưa từng xuất hiện (1)
 • #934: Chưa từng xuất hiện (2)
 • #935: Từ Huyền ủy thác
 • #936: Trước hết giết một hồi (1)
 • #937: Trước hết giết một hồi (2)
 • #938: Cơn giận của Đế tôn (1)
 • #939: Cơn giận của Đế tôn (2)
 • #940: Môn đồ Thiên sư
 • #941: Linh Ngọc tiên y (1)
 • #942: Linh Ngọc tiên y (2)
 • #943: Quy Hồn thủy nghịch thiên (1)
 • #944: Quy Hồn thủy nghịch thiên (2)
 • #945: Tuyệt Vô Ảnh
 • #946: Thì quang Mộng Hồi (1)
 • #947: Thì quang Mộng Hồi (2)
 • #948: Hóa vu huyết (1)
 • #949: Hóa vu huyết (2)
 • #950: Thần Hư đại đế (1)
 • #951: Thần Hư đại đế (2)
 • #952: Thái Âm Tử Thần (1)
 • #953: Thái Âm Tử Thần (2)
 • #954: Đế Tôn vẫn lạc
 • #955: Mộng Hồi tầng bảy (1)
 • #956: Mộng Hồi tầng bảy (2)
 • #957: Vũ Yên xuất quan (1)
 • #958: Vũ Yên xuất quan (2)
 • #959: Hai đại thần sư
 • #960: Quét ngang Cửu Tinh (1)
 • #961: Quét ngang Cửu Tinh (2)
 • #962: Lẫm đông chi diễm (1)
 • #963: Lẫm đông chi diễm (2)
 • #964: Lời mời của Thiên Sư
 • #965: Mộng Huyễn Thiên Đường (1)
 • #966: Mộng Huyễn Thiên Đường (2)
 • #967: Mộng ảo đỉnh phong (1)
 • #968: Mộng ảo đỉnh phong (2)
 • #969: Mộng ảo đỉnh phong (3)
 • #970: Mộng ảo đỉnh phong (4)
 • #971: Mộng ảo đỉnh phong (5)
 • #972: Mộng ảo đỉnh phong (6)
 • #973: Mộng ảo đỉnh phong (7)
 • #974: Người thắng làm vua (1)
 • #975: Người thắng làm vua (2)
 • #976: Người thắng làm vua (3)
 • #977: Người thắng làm vua (4)
 • #978: Người thắng làm vua (5)
 • #979: Thần Sư chi chiến
 • #980: Thần Sư chi chiến (2)
 • #981: Nhiên ma lui binh (1)
 • #982: Nhiên ma lui binh (2)
 • #983: Mộng cảnh triền miên
 • #984: Đuổi giết Đế Tôn (1)
 • #985: Đuổi giết Đế Tôn (2)
 • #986: Kế hoạch Tiểu Ngư Giới (1)
 • #987: Kế Hoạch Tiểu Ngư Giới (2)
 • #988: Luyện Hóa Vu Độc
 • #989: Yêu Ngư Nguyền Rủa (1)
 • #990: Yêu Ngư Nguyền Rủa (2)
 • #991: Linh Văn(1)
 • #992: Linh Văn (2)
 • #993: Cường Thế Xuất Hiện(1)
 • #994: Cường Thế Xuất Hiện (2)
 • #995: Yêu Đan Thành
 • #996: Bán Tiên Phẩm(1)
 • #997: Bán Tiên Phẩm (2)
 • #998: Kim Thân Tầng Bốn (1)
 • #999: Kim Thân Tầng Bốn (2)
 • #1000: Nguyệt Thiên Đế Tôn
 • #1001: Lực Phá Hoàn Vũ(1)
 • #1002: Lực Phá Hoàn Vũ(2)
 • #1003: Quang Đoàn Dòng Xoáy Thần Bí (1)
 • #1004: Quang Đoàn Dòng Xoáy Thần Bí (2)
 • #1005: Phá Giới (1)
 • #1006: Phá Giới (2)
 • #1007: Tinh Khải Thánh Đế
 • #1008: Đại Bại Cường Địch (1)
 • #1009: Đại Bại Cường Địch (2)
 • #1010: Vũ Văn Đại Đế (1)
 • #1011: Vũ Văn Đại Đế (2)
 • #1012: Hắn Muốn Tìm Cái Chết
 • #1013: Điểm Cân Đối (1)
 • #1014: Điểm Cân Đối (2)
 • #1015: Phong Hào Thần Đế (1)
 • #1016: Phong Hào Thần Đế (2)
 • #1017: Đối Kháng Đại Đế (1)
 • #1018: Đối Kháng Đại Đế (2)
 • #1019: Kiếm Chỉ Bàng Thiên Giới
 • #1020: Thánh Sư (1)
 • #1021: Thánh Sư (2)
 • #1022: Thần Sư Đại Chiến (1)
 • #1023: Thần Sư Đại Chiến (2)
 • #1024: Tám Năm Cuối Cùng (1)
 • #1025: Tám Năm Cuối Cùng (2)
 • #1026: Lưỡng Thế Chủ Tớ
 • #1027: U Mộng Vũ Yên (1)
 • #1028: U Mộng Vũ Yên (2)
 • #1029: kết (1)
 • #1030: kết (2)
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.2]

Related posts

Duy Ngô Tiêu Dao

TiKay

Vạn Yêu Đế Chủ

TiKay

Trương Tam Phong Dị Giới Du

THUYS♥️

Hack Kề Bên Người Cỏ Dại

TiKay

Thiên Cơ Điện

TiKay

Thiên Diễn Chi Biến

TiKay

Leave a Reply