Tiên Hiệp

Cửu Thiên

Thế nhân đều nói thành tiên tốt, thanh tâm quả dục chịu không được!

Xan phong ẩm lộ dù xuất trần, nào có gà cá ăn no bụng!

Thế nhân đều nói thành tiên tốt, kiều thê mỹ thiếp quên không được!

Khô tọa trong núi sống vạn cổ, không bằng già trong xuân mộng!

Thế nhân đều nói thành tiên tốt, sục sôi nghĩa khí không đổi được!

Không hỏi thế sự là con rùa, khoái ý ân cừu mới tiêu dao!
Converter: DarkHero
Nguồn: truyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hắc Sơn Lão Quỷ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Anh hùng hay là mỹ nhân nhi?
 • #2: Đồng tiền thần bí
 • #3: Tiên đan cùng con rết
 • #4: Gì cũng không sợ
 • #5: Cửu Nguyên Chính Điển
 • #6: Một trận hiểu lầm
 • #7: Vĩnh bất vi nô
 • #8: Một đạo nhân quả
 • #9: Người đều không có
 • #10: Xin mời đại gia lên núi
 • #11: Tiến nhập tiên môn
 • #12: Thái Bạch ba cốc
 • #13: Tiên môn linh tuyền
 • #14: Cẩm y sao có thể dạ hành
 • #15: Tu hành đơn giản như vậy
 • #16: Nhục thân thần tàng
 • #17: Lấy ta làm đồ đần?
 • #18: Tiên môn một phương bá chủ
 • #19: Hành hung bất bình
 • #20: Thập Lý cốc vấn đạo
 • #21: Kiếm như mỹ nhân nhi
 • #22: Ngự kiếm mà bay
 • #23: Lăng không luyện kiếm
 • #24: Phi kiếm kỳ tài
 • #25: Đương nhiên là thiên tài
 • #26: Lựa chọn
 • #27: Vấn đạo thí luyện
 • #28: Ma đằng chi địa
 • #29: Người khác ngự bảo ta ngự người
 • #30: Ta còn muốn tiếp tục
 • #31: Top 10 chi ghế
 • #32: Biến khéo thành vụng
 • #33: Minh Tâm ngọc bội
 • #34: Tính tình không tốt
 • #35: Trương sư huynh rất hào phóng
 • #36: Dưỡng Tức trung cảnh
 • #37: Tu hành kỳ tài
 • #38: Tiên môn truyền thừa
 • #39: Phía sau núi phế nhân
 • #40: Thái Bạch Cửu Kiếm Ca
 • #41: Người trước hiển quý, người sau chịu tội
 • #42: Trượng Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ
 • #43: Tiên môn hành hiệp Phương lão gia
 • #44: Thủ hộ sư tỷ
 • #45: Chính tà chi chiến
 • #46: Tiên môn công đức
 • #47: Ba đạo phù chiếu
 • #48: Lựa chọn kỳ quái
 • #49: Liền sự lựa chọn này
 • #50: Hung ác ngang ngược người một nhà
 • #51: Rời núi phục yêu
 • #52: Một kiếm chém yêu nha
 • #53: Ta muốn thu thập ngươi
 • #54: Nói thu thập ngươi, liền thu thập ngươi
 • #55: Anh Đề Yêu thú
 • #56: Tử lộ hay là đường sống
 • #57: Đại gia cấp
 • #58: Từ trên trời giáng xuống Phương lão gia
 • #59: Một kiếm đoạn ma thủ
 • #60: Tối tăm thiên định
 • #61: Chân chính thiên kiêu
 • #62: Tiên môn tân quý
 • #63: Là thật là giả
 • #64: Giết cùng phản sát
 • #65: Ngươi có quan hệ, ta có chỗ dựa
 • #66: Phía sau núi vị kia
 • #67: Chân chính chỗ dựa
 • #68: Một thanh hủ kiếm
 • #69: Thôn phệ linh khí
 • #70: Ma sơn
 • #71: Tự có biện pháp
 • #72: Tiên môn Linh Quật
 • #73: Tiên môn cá nhân liên quan
 • #74: Linh vụ cuồn cuộn
 • #75: Nuốt linh khí
 • #76: Mạc Cửu Ca đạo lý
 • #77: Tiên môn tiểu đội
 • #78: Tất tranh thứ nhất
 • #79: Ma sơn chi hành
 • #80: Chớ có cậy mạnh
 • #81: Không có biện pháp
 • #82: Gan to bằng trời
 • #83: 000 công đức
 • #84: Sơn Quỷ
 • #85: Ma triều lộn xộn lên
 • #86: Đệ tử Thanh Khê cốc
 • #87: Hành hiệp trượng nghĩa đúng lúc
 • #88: Ma sơn chỗ sâu
 • #89: Kỳ Cung đệ tử
 • #90: Ba đội đứng đầu
 • #91: Đại hung chi địa
 • #92: Chư môn thiên kiêu
 • #93: Tốt nhất đại cát
 • #94: Ma sơn quỷ dị
 • #95: Nhân vật khủng bố nhất
 • #96: Trảm Thủ Huyết Phù Đồ
 • #97: Lấy một địch bốn
 • #98: Tông chủ chi tử
 • #99: Định Hải Thần Châm
 • #100: Thái Bạch quái thai
 • #101: Ăn cơm của ngươi đi, liền cho ngươi làm việc
 • #102: Tống gia quái thai
 • #103: Phi thường dọa người
 • #104: Kiếm thứ hai nhập thần
 • #105: Sinh tử đại sợ
 • #106: Cùng đi đi
 • #107: Hung hoành vô địch
 • #108: Kỳ Cung con thứ ba
 • #109: Ma sơn hồ lô
 • #110: Kỳ Cung con thứ ba
 • #111: Anh hùng trở về
 • #112: Ma sơn khôi thủ
 • #113: Chim quyên đoạt tổ
 • #114: Không quên sơ tâm
 • #115: Ra sức đánh Ma Thai
 • #116: Lớn mạnh thần hồn ăn bảo đan
 • #117: Tiên Thiên Chi Linh
 • #118: Thiên Thư tàn quyển
 • #119: Tiên Thiên chi ngộ
 • #120: Quy Nguyên Bất Diệt Thức
 • #121: Chấp niệm không thay đổi
 • #122: Quá khó khăn
 • #123: Nào có tuyệt lộ
 • #124: Ma sơn chi huyết
 • #125: Tâm đen tông chủ
 • #126: Ngươi dám đánh ta sao
 • #127: Đệ tử Thanh Khê cốc
 • #128: Không có cũng phải có
 • #129: Thanh Khê đệ tử
 • #130: Tứ đại chân truyền
 • #131: Tiên môn quyết định
 • #132: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được
 • #133: Ngộ pháp quân sư
 • #134: Lấy lớn hiếp nhỏ
 • #135: Luận bàn thuật pháp
 • #136: Hai đầu kiếm lời
 • #137: Thập tự pháp loại
 • #138: Này vừa đi, danh chấn tiên môn
 • #139: Tiểu Lôi Tiên
 • #140: Vận số hoặc kiếp số
 • #141: Thái Bạch chân truyền
 • #142: Ngọc Diện lang quân Phương lão gia
 • #143: Tiên điện bí cảnh
 • #144: Chia binh là chiến
 • #145: Bắt rùa trong hũ
 • #146: Đại Hỏa Điểu Thuật
 • #147: Lấy pháp địch võ
 • #148: Ra tay thật không có nặng nhẹ
 • #149: Chính là lớn như vậy
 • #150: Pháp thuật quái thai
 • #151: Sơn cốc tuyệt cảnh
 • #152: Chôn các ngươi
 • #153: Chỗ an toàn nhất
 • #154: Thái Bạch chân truyền
 • #155: Thực sự đáng hận
 • #156: Đệ tử Thái Bạch tông
 • #157: Nhi nữ tình trường không được
 • #158: Ta lưu lại, các ngươi đi
 • #159: Để bọn hắn giày vò đi thôi
 • #160: Pháp thuật chân lý
 • #161: Khắp núi tai mắt
 • #162: Ẩn Thân Thuật
 • #163: Cứng rắn đoạt địa nhãn
 • #164: Tiến thối lưỡng nan
 • #165: Tiên hạ thủ vi cường
 • #166: Mời rượu mời thịt mời điên cuồng
 • #167: Hoàn toàn đại loạn
 • #168: Kiếm chém thần mộc thu huyết tinh
 • #169: Đàm phán
 • #170: Một thành rưỡi
 • #171: Luyện hóa khí huyết bổ bản nguyên
 • #172: Kỳ thật rất đơn giản
 • #173: Một lần nữa đàm phán
 • #174: Ý nghĩ hão huyền
 • #175: Làm sao còn không tiến vào
 • #176: Kiếm quang lại nổi lên
 • #177: Lấy một địch ba
 • #178: Khi dễ chính là các ngươi
 • #179: Vậy ngươi giúp đi
 • #180: Một kiếm định càn khôn
 • #181: Tôn Phủ huyết mạch
 • #182: Tránh ra, hoặc là chết
 • #183: Chính mình gánh chịu
 • #184: Không nên ép ta phát cáu
 • #185: Cao thấp rõ ràng
 • #186: Vây công
 • #187: Lấn ta Thái Bạch không người?
 • #188: Kiếm thứ ba nhập thần
 • #189: Đại hoạch toàn thắng
 • #190: Bọn hắn đều nhận thua, các ngươi đâu?
 • #191: Trước chém ba kiếm
 • #192: Chiếm chân truyền
 • #193: Chà đạp đồ vật
 • #194: Khí huyết bổ bản nguyên
 • #195: Thôn phệ huyết khê luyện bản nguyên
 • #196: Linh tức hóa đạo đài, phàm nhân thành Trúc Cơ
 • #197: Thần Đạo Trúc Cơ
 • #198: Trục tiên chi lộ
 • #199: Cao hơn địa phương
 • #200: Làm người muốn thủ nguyên tắc
 • #201: Cam tâm làm con khỉ
 • #202: Công tội không thể chống đỡ
 • #203: Trên có Tôn Phủ
 • #204: Tôn Phủ tuyên chiếu
 • #205: Việc đại hỉ
 • #206: Tông môn trách nhiệm
 • #207: Tôn Phủ là chỗ tốt
 • #208: Thái Bạch lựa chọn
 • #209: Tiên môn quý nhân
 • #210: Lần này đi Tôn Phủ
 • #211: Áo gấm về quê?
 • #212: Tôn Phủ thần thành
 • #213: Bằng cái gì tặng lễ
 • #214: Chỉ là lễ mọn, không thành kính ý
 • #215: Vào cung báo cáo chuẩn bị
 • #216: Thử một chút cân lượng
 • #217: Ma sơn khí huyết
 • #218: Lại thắng
 • #219: Tôn Phủ ngân giáp
 • #220: Tàng Kinh đại điện
 • #221: Hảo bằng hữu
 • #222: Nhất Pháp Cửu Huyền Quyết
 • #223: Trục xuất thần điện
 • #224: Khiêm tốn điệu thấp
 • #225: Tài trí hơn người
 • #226: Biện pháp thâu sư
 • #227: Tôn Phủ kỳ tài
 • #228: Tức giận
 • #229: Ngoài ý liệu
 • #230: Thượng tọa quý khách
 • #231: Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Công
 • #232: Tu thành đệ nhất pháp
 • #233: Tu hành là muốn tiền
 • #234: Thần thành ở rất khó
 • #235: Đạo tâm vết tích
 • #236: Xưa đâu bằng nay
 • #237: Trên trời rơi xuống công việc béo bở
 • #238: Thiên Nam lưu phỉ
 • #239: Có chất béo vớt
 • #240: Tử Cực Thần Mộc
 • #241: Thiên kiêu chi năng
 • #242: Chỉ là đồ sát
 • #243: Cao thủ thần bí
 • #244: Hạng nhất đại công
 • #245: Người một nhà
 • #246: Không nên nhận mệnh
 • #247: Người có đức chiếm lấy
 • #248: Công đầu về ai
 • #249: Đầy bụng nước đắng không dám nói
 • #250: Chia tiền liền phải công công thường thường
 • #251: Tiên môn sư tỷ
 • #252: Tôn Phủ khó lăn lộn a
 • #253: Trải qua nhưng thảm
 • #254: Thành nam hẻm Phế Nhân
 • #255: Ngày xưa thiên kiêu
 • #256: Kiếm Đạo kỳ tài
 • #257: Lại đến ( 4000 chữ đại chương )
 • #258: Tiểu Phương tiên sinh
 • #259: Còn phải lại tới sao?
 • #260: Đừng đến rơi xuống
 • #261: Tôn Phủ quy củ
 • #262: Ngươi là người một nhà
 • #263: Không đùa với ngươi
 • #264: Tiểu Ngũ Hành chi cảnh
 • #265: Tôn chủ thần sinh
 • #266: Kết bạn mà đi
 • #267: Nói khoác mà không biết ngượng
 • #268: Tiểu Giới Thần Bia
 • #269: Bạch Thiên Đạo Sinh
 • #270: Vân quốc thú ma
 • #271: Các hiển thần thông
 • #272: Dốc hết toàn lực sao
 • #273: Tuyệt thế thiên tư
 • #274: Thực lực sai biệt
 • #275: Phương quân cường đại
 • #276: Dễ như trở bàn tay
 • #277: Đọ sức đọ sức
 • #278: Lúc này mới tính thiên kiêu nha
 • #279: Thiên Nhân chi tư
 • #280: Đại xuất danh tiếng
 • #281: Đầu ngọn gió quá thịnh
 • #282: Còn sót lại bách tính
 • #283: Khu vực săn bắn cấm địa
 • #284: Tri giao hảo hữu
 • #285: Sư tỷ mục đích
 • #286: Cũng nên đi làm
 • #287: Ta phải giúp ngươi
 • #288: Tiền đồng lựa chọn
 • #289: Người tốt nhất định phải có hảo báo
 • #290: Tương kế tựu kế
 • #291: Công việc khó khăn nhất
 • #292: Phế nhân chi năng
 • #293: Nhân tạo ma triều
 • #294: Chủ nợ lớn
 • #295: Đồ vô sỉ
 • #296: Người Bắc Vực a
 • #297: Đáng hận nhất
 • #298: Quỷ Thần đại tế
 • #299: Lắng lại lửa giận
 • #300: Biện pháp duy nhất
 • #301: Ngồi xem Thần Ma chiến
 • #302: Ngồi xem quỷ đấu
 • #303: Ta tới giúp ngươi
 • #304: Giết Quỷ Thần
 • #305: Đại công cáo thành
 • #306: Hồng Bào Ác Quỷ
 • #307: Yêu tà chi linh
 • #308: Tu sĩ Bắc Vực đầu ngọn gió
 • #309: Ma Sơn Linh Bảo
 • #310: Xếp hạng thứ nhất
 • #311: Thanh Thiên Bạch Lộ
 • #312: Ba yêu cầu
 • #313: Tôn Phủ quy củ
 • #314: Vận mệnh của các ngươi
 • #315: Tận áp chế ngạo khí
 • #316: Không phục đánh một chầu
 • #317: Có bản lĩnh liền tiến đến
 • #318: Giết sạch tốt nhất ( 5000 chữ )
 • #319: Trong hẻm Phế Nhân có kỳ tài ( lại là hơn năm ngàn chữ )
 • #320: Hỏa khí bừng bừng sát tâm lên ( . . )
 • #321: Một bồn lửa giận chiếu thiên địa
 • #322: Tiểu Ngũ Hành chi cảnh
 • #323: Nên xuất thủ
 • #324: Ngươi không nên tới
 • #325: Cuối cùng là một bước này
 • #326: Tam đại thiên kiêu
 • #327: Là ai giết Thanh Vân Gian
 • #328: Đại Âm Sát Tâm Chú
 • #329: Quái nhãn chiếu lòng người
 • #330: Không muốn đi
 • #331: Ai cướp được là của kẻ đó ( 5000 chữ đại chương )
 • #332: Tôn Phủ nội tình
 • #333: Bắc Vực nội tình ( 4000 chữ )
 • #334: Thái Bạch tông chủ hạ lễ
 • #335: Bổ sung việc học
 • #336: Quy nguyên bất động như đại phật
 • #337: Thái Bạch tông chủ
 • #338: Cửu kiếm chân ý
 • #339: Kiếm thứ sáu
 • #340: Một kiếm chém hết đầy trời Tà Thần
 • #341: Ba đạo hứa hẹn
 • #342: Tuyết Nữ chi độc
 • #343: Lần này đi rời Tôn Phủ
 • #344: Dạ hắc phong cao yêu đến lúc
 • #345: Bạch Phát Tôn Thần
 • #346: Đông Thổ thiên kiêu
 • #347: Người Đông Thổ Khương gia
 • #348: 49 kiếm
 • #349: Ba nén hương ( bốn bỏ năm lên 6000 chữ )
 • #350: Giúp đỡ đến
 • #351: Tây Hoang Bất Tri Địa
 • #352: Dương danh một vực
 • #353: Hồng Bào Phương Quý
 • #354: Ta đến từ Tiên Linh sơn
 • #355: Lại tới một cái
 • #356: Đệ tử bí mật
 • #357: Minh Nguyệt đồ nhi
 • #358: Dong chi tục phấn
 • #359: Ba loại đệ tử
 • #360: Tài đại khí thô
 • #361: Không thiếu tiền
 • #362: Ba viên đan dược
 • #363: A Khổ sư huynh tiểu hạnh phúc
 • #364: Hai tên quái thai
 • #365: Ta đường đường Thái Bạch tông đại đệ tử
 • #366: Hóa Thần Luyện Niệm Đan
 • #367: Lại đến một bình
 • #368: Tiên Thiên linh kén
 • #369: Vô tận tiên sơn
 • #370: Phương Quý tiểu sư thúc
 • #371: Đúng rồi hay là sai nữa nha
 • #372: Ma sơn chi bí
 • #373: Ngưu Đầu thôn cùng Thái Bạch tông
 • #374: Hóa Long Thần Trì
 • #375: Lửa giận không ngớt
 • #376: Trời cao đất rộng
 • #377: Cổ Thông lão ca
 • #378: Thiên Đạo di thư
 • #379: Đại thế táng diệt
 • #380: Ngang ngược vô lễ
 • #381: Hóa Long Thần Trì
 • #382: Tiên Hiền di địa
 • #383: Anh Đề hóa Thần Thú ( 5000 chữ đại chương )
 • #384: Người nguyện mắc câu
 • #385: Đây không phải cái bí mật
 • #386: Vỗ tay làm thề
 • #387: Nhân duyên phương định
 • #388: Ba đội nhân mã
 • #389: Sóng gió ngập trời
 • #390: Kính Châu chi loạn
 • #391: Tham Tinh Đấu Số
 • #392: Sâu không lường được
 • #393: Chém chó săn
 • #394: Long tộc Thiên Tà
 • #395: Duy nhất phương pháp
 • #396: Tiến vào di địa
 • #397: Bị phong ấn đạo thống
 • #398: Một cái quyết định
 • #399: Thắng lợi trở về
 • #400: Di địa ma độc
 • #401: Toàn quân bị diệt
 • #402: Ô người trong sạch
 • #403: Đông Thổ người tới
 • #404: Ngoài điện Yêu Mộc
 • #405: Đông Thổ thiên kiêu
 • #406: Thương Long chi ngạo
 • #407: Dị Bảo Mỹ Nhân Đồ
 • #408: Trong hộp tàng thư ( hai hợp một đại chương )
 • #409: Tam đại thế lực
 • #410: Mọi việc đều thuận lợi
 • #411: Cửu Thiên Thập Địa Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Đan
 • #412: Liền muốn chém ngươi
 • #413: Mông lung thiên địa
 • #414: Khuôn mặt kinh khủng
 • #415: Nghĩ cũng đừng nghĩ
 • #416: Kiếm lời lớn
 • #417: Phong vân kịch biến
 • #418: Rốt cuộc đã đến
 • #419: Mười phần uốn lượn
 • #420: Cửu Thiên Tiên Điện
 • #421: Đoạt cơ duyên
 • #422: Lát nữa lại đến
 • #423: Từ ngươi bắt đầu giết
 • #424: Đục nước béo cò
 • #425: Ngươi nói ta có dám hay không
 • #426: Đường đường long tử
 • #427: Thắng bại quan khiếu
 • #428: Trả giá đắt
 • #429: Tạo hóa này ta chắc chắn phải có được
 • #430: Người lạc đường
 • #431: Càn Nguyên chi tử
 • #432: Nên đào mệnh rồi
 • #433: Như thế nào đi cứu
 • #434: Diệt tộc tới
 • #435: Hồng Bảo Nhi cùng Đại Tráng
 • #436: Nhìn một chút phụ huynh
 • #437: Người trên đường
 • #438: Bắc Vực sắp loạn
 • #439: Ngưu Đầu thôn một phương bá chủ
 • #440: Hồng Bảo Nhi bí mật
 • #441: Bắc Vực chi minh
 • #442: Một mình ứng phó
 • #443: Chân chính cao nhân ( canh ba lại 4000 chữ )
 • #444: Đại quân áp cảnh
 • #445: Tiên môn hồng nhân
 • #446: Thổi quá lớn
 • #447: Loạn trong giặc ngoài
 • #448: Cơ hội lựa chọn
 • #449: Cao thâm mạt trắc Phương Tiểu Quý
 • #450: Kỳ quỷ chi lộ
 • #451: Điểm Phá Âm Dương Hồng Mông Đăng
 • #452: Khai sát giới
 • #453: Đung đưa phạm cấm 3000 tu
 • #454: Chém hết 3000 tu
 • #455: Cửu pháp đều là thành
 • #456: Hoàn mỹ không một tì vết
 • #457: Tiểu Lý Nhi
 • #458: Cường công Thái Bạch tông
 • #459: Ngũ Hành đại chân nghĩa
 • #460: Kim Đạo chi lực
 • #461: Đem phía trên đánh xuống
 • #462: Xin chỉ giáo
 • #463: Đường khác biệt
 • #464: Là phúc là họa trốn hay không
 • #465: Sớm có mưu lược
 • #466: Bắc Vực không hào kiệt
 • #467: Ai nói Bắc Vực không hào kiệt
 • #468: Huyết Hải Đại Phật
 • #469: Cửu đại trưởng lão
 • #470: Vì thiên hạ thương sinh
 • #471: Ở giữa điều đình
 • #472: Chữ Thần nhất pháp
 • #473: Chứng đạo tên
 • #474: Hỏa thiêu ba trăm dặm ( 4000 chữ )
 • #475: Thái Bạch cầm đầu
 • #476: Ba kiện dị bảo
 • #477: Một đời kỳ tài
 • #478: Hư vô tạo vật, nhất niệm sinh linh
 • #479: Thô bạo đơn giản thu đại lễ ( 5000 chữ )
 • #480: Chữ Thần nhất pháp có thể thông huyền ( 5000 chữ )
 • #481: Lấy kiếm phá pháp
 • #482: Độc câu Thánh Nữ
 • #483: Gậy dài trăm thước tiến một bước
 • #484: Tính sai một bước
 • #485: Phía sau núi thanh kiếm kia
 • #486: Chân chính kỳ tài
 • #487: Sau khi chiến đấu sự tình
 • #488: Thế gian đan phẩm
 • #489: Vô Địch Lợi Hại Đan
 • #490: Đại Đạo Tâm Kiếp ( 4000 chữ )
 • #491: Phương tiểu trưởng lão
 • #492: Quỷ dị tử văn
 • #493: Bạch Y Cửu Ca
 • #494: Cổ quái Tiểu Lý Nhi
 • #495: Thức hải sinh đạo quyển
 • #496: Đại đạo căn cơ
 • #497: Duy nhất tâm nguyện
 • #498: Đoan lên tới
 • #499: Tiểu Thánh tranh danh
 • #500: Tức đại công tử
 • #501: Tranh phong đấu ngoan
 • #502: Tiên Nhân hạ phàm đồ Quỷ Thần
 • #503: Thần tiên hạ phàm
 • #504: Ma ôn giáng lâm
 • #505: Ta muốn thử một chút
 • #506: Luyện đan trị ôn
 • #507: Sỏa Ngư Nhi
 • #508: Đại gia phong phạm
 • #509: Nghe ngươi
 • #510: Nhân Tiên đại dược
 • #511: Vụ Đảo Huyền Phượng
 • #512: Dao Trì Bàn Đào
 • #513: Một kiếm trở về
 • #514: Ngang ngược vô lễ
 • #515: Trăm năm huyết họa
 • #516: Việc ác từng đống
 • #517: Không giảng lý
 • #518: Chân tướng như thế nào
 • #519: Đây cũng là chân tướng
 • #520: Rừng đào làm minh trăng làm chứng
 • #521: Tâm nguyện cuối cùng
 • #522: Chính là hợp với tình hình
 • #523: Kiếm thứ bảy
 • #524: Vùng rừng đào kia
 • #525: Quỷ Thần Binh Khí
 • #526: Ta chỉ cần hắn
 • #527: Một tay hộ quốc
 • #528: Rắp tâm hại người
 • #529: Nổi điên
 • #530: Giết tiến cung đi
 • #531: Hoa đào hộ một nước
 • #532: Động thiên phúc địa
 • #533: Dị bảo Tiên Linh
 • #534: Trăm năm chuyện xưa
 • #535: Đại tình đại thương, kiếm ý buồn tuyệt
 • #536: Bản mệnh Tiên Bảo
 • #537: Thanh Mộc Tiên Linh
 • #538: Xen lẫn ngọc phù
 • #539: Mỹ nhân cười một tiếng, có thể chống đỡ trăm năm công
 • #540: Cũng không mỹ hảo
 • #541: Chém ba kiếm
 • #542: Đạo tâm không đổi
 • #543: Kiếm Đạo kiếp tâm
 • #544: Một người sự tình
 • #545: Tinh anh hội tụ
 • #546: Sóng gió ngập trời
 • #547: Cuồng nhân cuồng ngữ
 • #548: Duy nửa kiếm này
 • #549: Kiếm Tiên trên trời
 • #550: Một kiếm này, quá sớm
 • #551: Đông Thổ Tần gia
 • #552: Tích đức làm việc thiện
 • #553: Rất có uyên duyên
 • #554: Việc hôn nhân này ngươi có đồng ý hay không?
 • #555: Ta hiểu được
 • #556: Tình địch
 • #557: Nữ tử thần bí
 • #558: Kỳ Cung Bạch Quan Tử
 • #559: Kỳ Cung quân cờ
 • #560: Thiết thiên chi lộ
 • #561: Bắc Vực Thập Nhị Tiểu Thánh
 • #562: Đại tạo hóa tới
 • #563: Lấy cái danh tự
 • #564: Tranh danh chi chiến
 • #565: Phá cục chi đạo
 • #566: Quả hồng mềm
 • #567: Ai không phục?
 • #568: Thái Bạch tông truyền thống
 • #569: Bắt chẹt Tiên Linh
 • #570: Như vậy dị bảo
 • #571: Lăn cho ngươi xem
 • #572: Không có khác, chính là cứng rắn
 • #573: Quét ngang Bắc Vực Phương Vô Địch
 • #574: Vấn đề nguyên tắc
 • #575: Nam cảnh đoạt danh
 • #576: Làm người một nhà
 • #577: Tay cầm nhật nguyệt chém quần ma
 • #578: Không tệ. . . Mạnh như vậy?
 • #579: Không nói đạo lý
 • #580: Không phục không được
 • #581: Bắc cảnh tiểu tu
 • #582: Như thế nào là phế vật
 • #583: Chỉ cần ba chiêu
 • #584: Các hiển thần thông
 • #585: Ai thua ai thắng
 • #586: Thăm thẳm đạo uẩn nuôi một linh
 • #587: Phun ra, ngươi cho ta phun ra
 • #588: Máu nhuộm hư không, tung hoành vô địch
 • #589: Nguyên Anh vẩy máu
 • #590: Phương bắc hung nhân
 • #591: Long cung tới
 • #592: Chỉ là một cái đạo lý
 • #593: Tiểu đội đứng đầu
 • #594: Long tộc mang thù
 • #595: Kiếm si Ngao Tâm
 • #596: Quý khách đãi ngộ
 • #597: Long cung tuyển bảo
 • #598: Con cóc phân thân
 • #599: Long nữ chi thỉnh
 • #600: Long cung thịnh yến
 • #601: Một đám đồ ngốc
 • #602: Đi qua tỉnh lại
 • #603: Bằng hữu bình thường
 • #604: Bán ta mặt mũi
 • #605: Tôn Phủ hoà đàm
 • #606: Bắc Vực Tiểu Thánh
 • #607: Đẩy sạch sẽ
 • #608: Bắc Phương Thương Long
 • #609: Bắc Phương Thương Long ở đây
 • #610: Sánh vai một trận chiến
 • #611: Không biết tự lượng sức mình
 • #612: Trảm Quỷ Sát Thần Đại Chân Ý
 • #613: Vạn long triều bái
 • #614: Ta không đồng ý
 • #615: Thương Long trôi qua
 • #616: Nhìn các ngươi làm sao liên thủ
 • #617: Long cung mệnh mạch
 • #618: Cực hung chi long
 • #619: Học theo
 • #620: Hợp tác điều kiện
 • #621: Long cung chi lộ
 • #622: Đường
 • #623: Kỳ Cung chi lộ
 • #624: Đầy trời đại công đức
 • #625: Trước cải danh tự
 • #626: Long cung đàm phán
 • #627: Sắp chết đến nơi
 • #628: Thằng hề quá nhiều
 • #629: Long cung chi biến
 • #630: Loạn long cung
 • #631: Đông Thổ ở phía sau
 • #632: Đoạt Linh Tần Phù
 • #633: Bắc Vực chi mưu
 • #634: U Minh Long Chủ
 • #635: Thật lớn một nồi
 • #636: Thất Hải chi cục
 • #637: Bắc Vực biện pháp
 • #638: Đại loạn phân khởi
 • #639: Long tộc chính là bá chủ
 • #640: Long tộc xong
 • #641: Long Chủ cái chết
 • #642: Mênh mông chiến trường
 • #643: Kỳ Cung chi tử
 • #644: Bọ ngựa bắt ve, ai ai ở phía sau
 • #645: Nói cái gì, nghe cái đói
 • #646: Có thể đi chỗ nào
 • #647: Nên đi đi đâu
 • #648: Thái Bạch tông am hiểu nhất
 • #649: Thiên hạ phải sợ hãi
 • #650: Bắc Vực vào cuộc
 • #651: Bắc Vực Long Đình
 • #652: Đông Thổ người về
 • #653: Cùng thi triển thần thông
 • #654: U Cốc Chi Đế
 • #655: Tiên Minh chi loạn
 • #656: Đại náo Long Đình
 • #657: Lựa chọn thứ ba
 • #658: Con đường của mình
 • #659: Muốn hóa anh
 • #660: Cái quỷ gì
 • #661: Phương Quý hóa anh
 • #662: Cải thiên hoán địa có thần thông
 • #663: Cao thâm mạt trắc
 • #664: Cao chuyên đại ngõa
 • #665: Mọi người giảng đạo lý thôi
 • #666: Tiên quân loạn tượng
 • #667: Giảng đạo lý cùng không giảng đạo lý
 • #668: Lập quân lệnh trạng
 • #669: Long Đế nam tuần
 • #670: Sự đại điều
 • #671: Bắc cảnh Phương tặc
 • #672: Chứng minh chính mình không dễ dàng
 • #673: Một người diệt Tôn Phủ
 • #674: Ma sơn tà binh
 • #675: Ba đường thần thông
 • #676: Đại chiến đã lên
 • #677: Ma sơn tà trận
 • #678: Bắc Vực chi tâm
 • #679: Sinh khí cũng vô dụng
 • #680: Tiên Nhân hậu đại
 • #681: Nguyên Anh chân lực
 • #682: Giả thần giả quỷ
 • #683: Đệ tử Thái Bạch tông
 • #684: Thái Bạch tông nội tình
 • #685: Bắc Vực sinh cơ
 • #686: Ai có thể cản ta
 • #687: Ma sơn chỗ sâu
 • #688: Bát Di chi địa
 • #689: Đế Tôn chi lộ
 • #690: Đồng tiền nhất chuyển
 • #691: Triều Tiên tông
 • #692: Nhị Thánh Nhất Quái, Tam Anh Thất Tử
 • #693: Ba phần đại lễ
 • #694: Hiên ngang lẫm liệt Triều Tiên tông
 • #695: Duy có Triều Tiên tông
 • #696: Ba sách nhất pháp
 • #697: Thiên Ma xuất thế
 • #698: Tam vấn
 • #699: Muốn chết
 • #700: Phương Quý căn nguyên
 • #701: Thần đài ma tượng
 • #702: Bái Thiên Ma
 • #703: Oán khí như mây
 • #704: Thật là Thiên Ma
 • #705: Thiên Ma lão gia
 • #706: Hắc bạch chi kỳ
 • #707: Bàn cờ
 • #708: Thắng bại tay
 • #709: Bắc Vực thật đáng yêu
 • #710: Di sản
 • #711: Thân thế của ngươi
 • #712: Liền tại hôm nay
 • #713: Ngàn năm chi chiến
 • #714: Quan ải đại trận
 • #715: Thập Môn Quỷ Thần Trận
 • #716: Bắc Vực thiên thời đến
 • #717: Cao nhân tiền bối
 • #718: Con cóc tiến giai chi lực
 • #719: Đến tặng lễ?
 • #720: Lại đoạt một bảo
 • #721: Độc chiếm công lao
 • #722: Toàn quân bị diệt
 • #723: Đưa chúng ta ra ngoài
 • #724: Cảm động thiên địa Phương Thánh Quân
 • #725: Bắc Vực nhát gan
 • #726: Có tới hay không, toàn bằng chính mình
 • #727: Bất Tử Thần Đan
 • #728: Được ăn cả ngã về không
 • #729: Phá trận đơn giản
 • #730: Điên rồi sao
 • #731: Hóa ma cứu thế
 • #732: Tu La chiến trường
 • #733: Đều điên rồi
 • #734: Hủy đạo tâm, cứu Bắc Vực
 • #735: Cuối cùng một trận
 • #736: Chỉ là sợ mà thôi
 • #737: Bắc Vực thắng
 • #738: Đế Tôn tới
 • #739: Đế chiến
 • #740: Ba đạo di bảo
 • #741: Quy Nguyên di tàng
 • #742: Quá nhiều bí ẩn
 • #743: Trở về một kiếm
 • #744: Nhị Thánh Nhất Quái chiến Đế Tôn
 • #745: Bất bại
 • #746: Ma thủ cùng Tiên Thai
 • #747: Đế Tôn bại
 • #748: Đế Tôn chi lộ
 • #749: Quy Nguyên đạo tàng
 • #750: Kẻ địch của chúng sinh
 • #751: Tới chậm sao?
 • #752: Táng diệt thiên địa
 • #753: Nghe ta chi mệnh
 • #754: Đế Tôn chi độc
 • #755: Trời sập xuống
 • #756: Không có đường lui
 • #757: Kiếm thứ tám
 • #758: Một kiếm này vết tích
 • #759: Đế Tôn chết
 • #760: Muốn tới
 • #761: Ngay từ đầu liền nhất định kết quả
 • #762: Người tại trước đường
 • #763: Mời đến trong thôn ngồi
 • #764: Chín đường quy nguyên, nhân đạo chi cực
 • #765: Ma Tử trên trời rơi xuống
 • #766: Cướp đường
 • #767: Tu hành là một loại sai lầm
 • #768: Cướp đường
 • #769: Trộm Thiên Đạo quyền hành
 • #770: Đào núi
 • #771: Cửu Tiêu Phong Thần Trận
 • #772: Làm ra lựa chọn
 • #773: Sớm đi ra
 • #774: Tu sĩ Bắc Vực
 • #775: Nhất hô bách ứng
 • #776: Chúng ta trở về
 • #777: Cuối cùng trở về Đông Thổ
 • #778: Duy nhất phương pháp
 • #779: Lựa chọn
 • #780: Đổi nàng một lựa chọn
 • #781: Thiên hạ hi vọng
 • #782: Như một đi không trở lại, vậy liền. . .
 • #783: Chỉ có một cái biện pháp
 • #784: Khoáng thế đại chiến
 • #785: Chung cực chi bí
 • #786: Chín đại giới vực
 • #787: Chuyện trọng yếu nhất
 • #788: Gặp lại ( đại kết cục )
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4]

Related posts

Huyền Huyễn: Bắt Đầu Thành Pháo Hôi Vai Ác

TiKay

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

TiKay

Xuyên Thư: Xuyên Thành Miêu Sau Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

TiKay

Toàn Dân Tu Võ

TiKay

Ta Dị Giới Hắc Khoa Kỹ Quán Net

TiKay

Tự Vui Mừng

TiKay

Leave a Reply