Tiên Hiệp

Cửu Thiên

Thế nhân đều nói thành tiên tốt, thanh tâm quả dục chịu không được!

Xan phong ẩm lộ dù xuất trần, nào có gà cá ăn no bụng!

Thế nhân đều nói thành tiên tốt, kiều thê mỹ thiếp quên không được!

Khô tọa trong núi sống vạn cổ, không bằng già trong xuân mộng!

Thế nhân đều nói thành tiên tốt, sục sôi nghĩa khí không đổi được!

Không hỏi thế sự là con rùa, khoái ý ân cừu mới tiêu dao!
Converter: DarkHero
Nguồn: truyencv.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Hắc Sơn Lão Quỷ
 •  Chương: /788
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Anh hùng hay là mỹ nhân nhi?2020-07-29 13:08
 • #2: Đồng tiền thần bí2020-07-29 13:09
 • #3: Tiên đan cùng con rết2020-07-29 13:09
 • #4: Gì cũng không sợ2020-07-29 13:10
 • #5: Cửu Nguyên Chính Điển2020-07-29 13:10
 • #6: Một trận hiểu lầm2020-07-29 13:10
 • #7: Vĩnh bất vi nô2020-07-29 13:10
 • #8: Một đạo nhân quả2020-07-29 13:10
 • #9: Người đều không có2020-07-29 13:11
 • #10: Xin mời đại gia lên núi2020-07-29 13:11
 • #11: Tiến nhập tiên môn2020-07-29 13:11
 • #12: Thái Bạch ba cốc2020-07-29 13:11
 • #13: Tiên môn linh tuyền2020-07-29 13:11
 • #14: Cẩm y sao có thể dạ hành2020-07-29 13:11
 • #15: Tu hành đơn giản như vậy2020-07-29 13:12
 • #16: Nhục thân thần tàng2020-07-29 13:12
 • #17: Lấy ta làm đồ đần?2020-07-29 13:12
 • #18: Tiên môn một phương bá chủ2020-07-29 13:12
 • #19: Hành hung bất bình2020-07-29 13:12
 • #20: Thập Lý cốc vấn đạo2020-07-29 13:13
 • #21: Kiếm như mỹ nhân nhi2020-07-29 13:13
 • #22: Ngự kiếm mà bay2020-07-29 13:13
 • #23: Lăng không luyện kiếm2020-07-29 13:13
 • #24: Phi kiếm kỳ tài2020-07-29 13:13
 • #25: Đương nhiên là thiên tài2020-07-29 13:13
 • #26: Lựa chọn2020-07-29 13:13
 • #27: Vấn đạo thí luyện2020-07-29 13:14
 • #28: Ma đằng chi địa2020-07-29 13:14
 • #29: Người khác ngự bảo ta ngự người2020-07-29 13:14
 • #30: Ta còn muốn tiếp tục2020-07-29 13:14
 • #31: Top 10 chi ghế2020-07-29 13:14
 • #32: Biến khéo thành vụng2020-07-29 13:15
 • #33: Minh Tâm ngọc bội2020-07-29 13:15
 • #34: Tính tình không tốt2020-07-29 13:15
 • #35: Trương sư huynh rất hào phóng2020-07-29 13:15
 • #36: Dưỡng Tức trung cảnh2020-07-29 13:15
 • #37: Tu hành kỳ tài2020-07-29 13:15
 • #38: Tiên môn truyền thừa2020-07-29 13:15
 • #39: Phía sau núi phế nhân2020-07-29 13:16
 • #40: Thái Bạch Cửu Kiếm Ca2020-07-29 13:16
 • #41: Người trước hiển quý, người sau chịu tội2020-07-29 13:16
 • #42: Trượng Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ2020-07-29 13:16
 • #43: Tiên môn hành hiệp Phương lão gia2020-07-29 13:16
 • #44: Thủ hộ sư tỷ2020-07-29 13:17
 • #45: Chính tà chi chiến2020-07-29 13:17
 • #46: Tiên môn công đức2020-07-29 13:17
 • #47: Ba đạo phù chiếu2020-07-29 13:17
 • #48: Lựa chọn kỳ quái2020-07-29 13:17
 • #49: Liền sự lựa chọn này2020-07-29 13:18
 • #50: Hung ác ngang ngược người một nhà2020-07-29 13:18
 • #51: Rời núi phục yêu2020-07-29 13:18
 • #52: Một kiếm chém yêu nha2020-07-29 13:19
 • #53: Ta muốn thu thập ngươi2020-07-29 13:19
 • #54: Nói thu thập ngươi, liền thu thập ngươi2020-07-29 13:19
 • #55: Anh Đề Yêu thú2020-07-29 13:19
 • #56: Tử lộ hay là đường sống2020-07-29 13:19
 • #57: Đại gia cấp2020-07-29 13:20
 • #58: Từ trên trời giáng xuống Phương lão gia2020-07-29 13:20
 • #59: Một kiếm đoạn ma thủ2020-07-29 13:20
 • #60: Tối tăm thiên định2020-07-29 13:20
 • #61: Chân chính thiên kiêu2020-07-29 13:21
 • #62: Tiên môn tân quý2020-07-29 13:21
 • #63: Là thật là giả2020-07-29 13:21
 • #64: Giết cùng phản sát2020-07-29 13:21
 • #65: Ngươi có quan hệ, ta có chỗ dựa2020-07-29 13:21
 • #66: Phía sau núi vị kia2020-07-29 13:22
 • #67: Chân chính chỗ dựa2020-07-29 13:22
 • #68: Một thanh hủ kiếm2020-07-29 13:22
 • #69: Thôn phệ linh khí2020-07-29 13:22
 • #70: Ma sơn2020-07-29 13:22
 • #71: Tự có biện pháp2020-07-29 13:23
 • #72: Tiên môn Linh Quật2020-07-29 13:23
 • #73: Tiên môn cá nhân liên quan2020-07-29 13:23
 • #74: Linh vụ cuồn cuộn2020-07-29 13:23
 • #75: Nuốt linh khí2020-07-29 13:23
 • #76: Mạc Cửu Ca đạo lý2020-07-29 13:23
 • #77: Tiên môn tiểu đội2020-07-29 13:23
 • #78: Tất tranh thứ nhất2020-07-29 13:24
 • #79: Ma sơn chi hành2020-07-29 13:24
 • #80: Chớ có cậy mạnh2020-07-29 13:24
 • #81: Không có biện pháp2020-07-29 13:24
 • #82: Gan to bằng trời2020-07-29 13:24
 • #83: 000 công đức2020-07-29 13:24
 • #84: Sơn Quỷ2020-07-29 13:25
 • #85: Ma triều lộn xộn lên2020-07-29 13:25
 • #86: Đệ tử Thanh Khê cốc2020-07-29 13:25
 • #87: Hành hiệp trượng nghĩa đúng lúc2020-07-29 13:25
 • #88: Ma sơn chỗ sâu2020-07-29 13:25
 • #89: Kỳ Cung đệ tử2020-07-29 13:26
 • #90: Ba đội đứng đầu2020-07-29 13:26
 • #91: Đại hung chi địa2020-07-29 13:26
 • #92: Chư môn thiên kiêu2020-07-29 13:26
 • #93: Tốt nhất đại cát2020-07-29 13:26
 • #94: Ma sơn quỷ dị2020-07-29 13:27
 • #95: Nhân vật khủng bố nhất2020-07-29 13:27
 • #96: Trảm Thủ Huyết Phù Đồ2020-07-29 13:27
 • #97: Lấy một địch bốn2020-07-29 13:27
 • #98: Tông chủ chi tử2020-07-29 13:27
 • #99: Định Hải Thần Châm2020-07-29 13:27
 • #100: Thái Bạch quái thai2020-07-29 13:27
 • #101: Ăn cơm của ngươi đi, liền cho ngươi làm việc2020-07-29 13:27
 • #102: Tống gia quái thai2020-07-29 13:28
 • #103: Phi thường dọa người2020-07-29 13:28
 • #104: Kiếm thứ hai nhập thần2020-07-29 13:28
 • #105: Sinh tử đại sợ2020-07-29 13:28
 • #106: Cùng đi đi2020-07-29 13:28
 • #107: Hung hoành vô địch2020-07-29 13:28
 • #108: Kỳ Cung con thứ ba2020-07-29 13:29
 • #109: Ma sơn hồ lô2020-07-29 13:29
 • #110: Kỳ Cung con thứ ba2020-07-29 13:29
 • #111: Anh hùng trở về2020-07-29 13:29
 • #112: Ma sơn khôi thủ2020-07-29 13:30
 • #113: Chim quyên đoạt tổ2020-07-29 13:30
 • #114: Không quên sơ tâm2020-07-29 13:30
 • #115: Ra sức đánh Ma Thai2020-07-29 13:30
 • #116: Lớn mạnh thần hồn ăn bảo đan2020-07-29 13:30
 • #117: Tiên Thiên Chi Linh2020-07-29 13:30
 • #118: Thiên Thư tàn quyển2020-07-29 13:30
 • #119: Tiên Thiên chi ngộ2020-07-29 13:31
 • #120: Quy Nguyên Bất Diệt Thức2020-07-29 13:31
 • #121: Chấp niệm không thay đổi2020-07-29 13:31
 • #122: Quá khó khăn2020-07-29 13:31
 • #123: Nào có tuyệt lộ2020-07-29 13:32
 • #124: Ma sơn chi huyết2020-07-29 13:32
 • #125: Tâm đen tông chủ2020-07-29 13:32
 • #126: Ngươi dám đánh ta sao2020-07-29 13:32
 • #127: Đệ tử Thanh Khê cốc2020-07-29 13:33
 • #128: Không có cũng phải có2020-07-29 13:33
 • #129: Thanh Khê đệ tử2020-07-29 13:33
 • #130: Tứ đại chân truyền2020-07-29 13:33
 • #131: Tiên môn quyết định2020-07-29 13:33
 • #132: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được2020-07-29 13:34
 • #133: Ngộ pháp quân sư2020-07-29 13:34
 • #134: Lấy lớn hiếp nhỏ2020-07-29 13:34
 • #135: Luận bàn thuật pháp2020-07-29 13:34
 • #136: Hai đầu kiếm lời2020-07-29 13:34
 • #137: Thập tự pháp loại2020-07-29 13:34
 • #138: Này vừa đi, danh chấn tiên môn2020-07-29 13:34
 • #139: Tiểu Lôi Tiên2020-07-29 13:34
 • #140: Vận số hoặc kiếp số2020-07-29 13:35
 • #141: Thái Bạch chân truyền2020-07-29 13:35
 • #142: Ngọc Diện lang quân Phương lão gia2020-07-29 13:35
 • #143: Tiên điện bí cảnh2020-07-29 13:35
 • #144: Chia binh là chiến2020-07-29 13:36
 • #145: Bắt rùa trong hũ2020-07-29 13:36
 • #146: Đại Hỏa Điểu Thuật2020-07-29 13:36
 • #147: Lấy pháp địch võ2020-07-29 13:36
 • #148: Ra tay thật không có nặng nhẹ2020-07-29 13:37
 • #149: Chính là lớn như vậy2020-07-29 13:37
 • #150: Pháp thuật quái thai2020-07-29 13:37
 • #151: Sơn cốc tuyệt cảnh2020-07-29 13:38
 • #152: Chôn các ngươi2020-07-29 13:38
 • #153: Chỗ an toàn nhất2020-07-29 13:38
 • #154: Thái Bạch chân truyền2020-07-29 13:38
 • #155: Thực sự đáng hận2020-07-29 13:38
 • #156: Đệ tử Thái Bạch tông2020-07-29 13:38
 • #157: Nhi nữ tình trường không được2020-07-29 13:39
 • #158: Ta lưu lại, các ngươi đi2020-07-29 13:39
 • #159: Để bọn hắn giày vò đi thôi2020-07-29 13:39
 • #160: Pháp thuật chân lý2020-07-29 13:39
 • #161: Khắp núi tai mắt2020-07-29 13:39
 • #162: Ẩn Thân Thuật2020-07-29 13:40
 • #163: Cứng rắn đoạt địa nhãn2020-07-29 13:40
 • #164: Tiến thối lưỡng nan2020-07-29 13:40
 • #165: Tiên hạ thủ vi cường2020-07-29 13:40
 • #166: Mời rượu mời thịt mời điên cuồng2020-07-29 13:40
 • #167: Hoàn toàn đại loạn2020-07-29 13:41
 • #168: Kiếm chém thần mộc thu huyết tinh2020-07-29 13:41
 • #169: Đàm phán2020-07-29 13:41
 • #170: Một thành rưỡi2020-07-29 13:41
 • #171: Luyện hóa khí huyết bổ bản nguyên2020-07-29 13:42
 • #172: Kỳ thật rất đơn giản2020-07-29 13:42
 • #173: Một lần nữa đàm phán2020-07-29 13:42
 • #174: Ý nghĩ hão huyền2020-07-29 13:42
 • #175: Làm sao còn không tiến vào2020-07-29 13:42
 • #176: Kiếm quang lại nổi lên2020-07-29 13:42
 • #177: Lấy một địch ba2020-07-29 13:42
 • #178: Khi dễ chính là các ngươi2020-07-29 13:43
 • #179: Vậy ngươi giúp đi2020-07-29 13:43
 • #180: Một kiếm định càn khôn2020-07-29 13:43
 • #181: Tôn Phủ huyết mạch2020-07-29 13:43
 • #182: Tránh ra, hoặc là chết2020-07-29 13:43
 • #183: Chính mình gánh chịu2020-07-29 13:43
 • #184: Không nên ép ta phát cáu2020-07-29 13:43
 • #185: Cao thấp rõ ràng2020-07-29 13:44
 • #186: Vây công2020-07-29 13:44
 • #187: Lấn ta Thái Bạch không người?2020-07-29 13:44
 • #188: Kiếm thứ ba nhập thần2020-07-29 13:44
 • #189: Đại hoạch toàn thắng2020-07-29 13:44
 • #190: Bọn hắn đều nhận thua, các ngươi đâu?2020-07-29 13:44
 • #191: Trước chém ba kiếm2020-07-29 13:44
 • #192: Chiếm chân truyền2020-07-29 13:45
 • #193: Chà đạp đồ vật2020-07-29 13:45
 • #194: Khí huyết bổ bản nguyên2020-07-29 13:45
 • #195: Thôn phệ huyết khê luyện bản nguyên2020-07-29 13:45
 • #196: Linh tức hóa đạo đài, phàm nhân thành Trúc Cơ2020-07-29 13:45
 • #197: Thần Đạo Trúc Cơ2020-07-29 13:45
 • #198: Trục tiên chi lộ2020-07-29 13:46
 • #199: Cao hơn địa phương2020-07-29 13:46
 • #200: Làm người muốn thủ nguyên tắc2020-07-29 13:46
 • #201: Cam tâm làm con khỉ2020-07-29 13:46
 • #202: Công tội không thể chống đỡ2020-07-29 13:46
 • #203: Trên có Tôn Phủ2020-07-29 13:46
 • #204: Tôn Phủ tuyên chiếu2020-07-29 13:47
 • #205: Việc đại hỉ2020-07-29 13:47
 • #206: Tông môn trách nhiệm2020-07-29 13:47
 • #207: Tôn Phủ là chỗ tốt2020-07-29 13:47
 • #208: Thái Bạch lựa chọn2020-07-29 13:48
 • #209: Tiên môn quý nhân2020-07-29 13:48
 • #210: Lần này đi Tôn Phủ2020-07-29 13:48
 • #211: Áo gấm về quê?2020-07-29 13:48
 • #212: Tôn Phủ thần thành2020-07-29 13:48
 • #213: Bằng cái gì tặng lễ2020-07-29 13:49
 • #214: Chỉ là lễ mọn, không thành kính ý2020-07-29 13:49
 • #215: Vào cung báo cáo chuẩn bị2020-07-29 13:49
 • #216: Thử một chút cân lượng2020-07-29 13:50
 • #217: Ma sơn khí huyết2020-07-29 13:50
 • #218: Lại thắng2020-07-29 13:50
 • #219: Tôn Phủ ngân giáp2020-07-29 13:50
 • #220: Tàng Kinh đại điện2020-07-29 13:51
 • #221: Hảo bằng hữu2020-07-29 13:51
 • #222: Nhất Pháp Cửu Huyền Quyết2020-07-29 13:51
 • #223: Trục xuất thần điện2020-07-29 13:51
 • #224: Khiêm tốn điệu thấp2020-07-29 13:51
 • #225: Tài trí hơn người2020-07-29 13:52
 • #226: Biện pháp thâu sư2020-07-29 13:52
 • #227: Tôn Phủ kỳ tài2020-07-29 13:52
 • #228: Tức giận2020-07-29 13:52
 • #229: Ngoài ý liệu2020-07-29 13:52
 • #230: Thượng tọa quý khách2020-07-29 13:52
 • #231: Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Công2020-07-29 13:53
 • #232: Tu thành đệ nhất pháp2020-07-29 13:53
 • #233: Tu hành là muốn tiền2020-07-29 13:53
 • #234: Thần thành ở rất khó2020-07-29 13:53
 • #235: Đạo tâm vết tích2020-07-29 13:53
 • #236: Xưa đâu bằng nay2020-07-29 13:54
 • #237: Trên trời rơi xuống công việc béo bở2020-07-29 13:54
 • #238: Thiên Nam lưu phỉ2020-07-29 13:54
 • #239: Có chất béo vớt2020-07-29 13:54
 • #240: Tử Cực Thần Mộc2020-07-29 13:55
 • #241: Thiên kiêu chi năng2020-07-29 13:55
 • #242: Chỉ là đồ sát2020-07-29 13:55
 • #243: Cao thủ thần bí2020-07-29 13:55
 • #244: Hạng nhất đại công2020-07-29 13:55
 • #245: Người một nhà2020-07-29 13:55
 • #246: Không nên nhận mệnh2020-07-29 13:55
 • #247: Người có đức chiếm lấy2020-07-29 13:56
 • #248: Công đầu về ai2020-07-29 13:56
 • #249: Đầy bụng nước đắng không dám nói2020-07-29 13:56
 • #250: Chia tiền liền phải công công thường thường2020-07-29 13:56
 • #251: Tiên môn sư tỷ2020-07-29 13:56
 • #252: Tôn Phủ khó lăn lộn a2020-07-29 13:56
 • #253: Trải qua nhưng thảm2020-07-29 13:56
 • #254: Thành nam hẻm Phế Nhân2020-07-29 13:57
 • #255: Ngày xưa thiên kiêu2020-07-29 13:57
 • #256: Kiếm Đạo kỳ tài2020-07-29 13:57
 • #257: Lại đến ( 4000 chữ đại chương )2020-07-29 13:57
 • #258: Tiểu Phương tiên sinh2020-07-29 13:58
 • #259: Còn phải lại tới sao?2020-07-29 13:58
 • #260: Đừng đến rơi xuống2020-07-29 13:58
 • #261: Tôn Phủ quy củ2020-07-29 13:58
 • #262: Ngươi là người một nhà2020-07-29 13:59
 • #263: Không đùa với ngươi2020-07-29 13:59
 • #264: Tiểu Ngũ Hành chi cảnh2020-07-29 13:59
 • #265: Tôn chủ thần sinh2020-07-29 13:59
 • #266: Kết bạn mà đi2020-07-29 13:59
 • #267: Nói khoác mà không biết ngượng2020-07-29 13:59
 • #268: Tiểu Giới Thần Bia2020-07-29 13:59
 • #269: Bạch Thiên Đạo Sinh2020-07-29 13:59
 • #270: Vân quốc thú ma2020-07-29 14:00
 • #271: Các hiển thần thông2020-07-29 14:00
 • #272: Dốc hết toàn lực sao2020-07-29 14:00
 • #273: Tuyệt thế thiên tư2020-07-29 14:00
 • #274: Thực lực sai biệt2020-07-29 14:00
 • #275: Phương quân cường đại2020-07-29 14:00
 • #276: Dễ như trở bàn tay2020-07-29 14:01
 • #277: Đọ sức đọ sức2020-07-29 14:01
 • #278: Lúc này mới tính thiên kiêu nha2020-07-29 14:01
 • #279: Thiên Nhân chi tư2020-07-29 14:01
 • #280: Đại xuất danh tiếng2020-07-29 14:01
 • #281: Đầu ngọn gió quá thịnh2020-07-29 14:01
 • #282: Còn sót lại bách tính2020-07-29 14:01
 • #283: Khu vực săn bắn cấm địa2020-07-29 14:01
 • #284: Tri giao hảo hữu2020-07-29 14:02
 • #285: Sư tỷ mục đích2020-07-29 14:02
 • #286: Cũng nên đi làm2020-07-29 14:02
 • #287: Ta phải giúp ngươi2020-07-29 14:02
 • #288: Tiền đồng lựa chọn2020-07-29 14:02
 • #289: Người tốt nhất định phải có hảo báo2020-07-29 14:03
 • #290: Tương kế tựu kế2020-07-29 14:03
 • #291: Công việc khó khăn nhất2020-07-29 14:03
 • #292: Phế nhân chi năng2020-07-29 14:03
 • #293: Nhân tạo ma triều2020-07-29 14:03
 • #294: Chủ nợ lớn2020-07-29 14:04
 • #295: Đồ vô sỉ2020-07-29 14:04
 • #296: Người Bắc Vực a2020-07-29 14:04
 • #297: Đáng hận nhất2020-07-29 14:04
 • #298: Quỷ Thần đại tế2020-07-29 14:05
 • #299: Lắng lại lửa giận2020-07-29 14:05
 • #300: Biện pháp duy nhất2020-07-29 14:05
 • #301: Ngồi xem Thần Ma chiến2020-07-29 14:06
 • #302: Ngồi xem quỷ đấu2020-07-29 14:06
 • #303: Ta tới giúp ngươi2020-07-29 14:06
 • #304: Giết Quỷ Thần2020-07-29 14:06
 • #305: Đại công cáo thành2020-07-29 14:06
 • #306: Hồng Bào Ác Quỷ2020-07-29 14:06
 • #307: Yêu tà chi linh2020-07-29 14:06
 • #308: Tu sĩ Bắc Vực đầu ngọn gió2020-07-29 14:07
 • #309: Ma Sơn Linh Bảo2020-07-29 14:07
 • #310: Xếp hạng thứ nhất2020-07-29 14:07
 • #311: Thanh Thiên Bạch Lộ2020-07-29 14:07
 • #312: Ba yêu cầu2020-07-29 14:07
 • #313: Tôn Phủ quy củ2020-07-29 14:07
 • #314: Vận mệnh của các ngươi2020-07-29 14:07
 • #315: Tận áp chế ngạo khí2020-07-29 14:07
 • #316: Không phục đánh một chầu2020-07-29 14:08
 • #317: Có bản lĩnh liền tiến đến2020-07-29 14:08
 • #318: Giết sạch tốt nhất ( 5000 chữ )2020-07-29 14:08
 • #319: Trong hẻm Phế Nhân có kỳ tài ( lại là hơn năm ngàn chữ )2020-07-29 14:08
 • #320: Hỏa khí bừng bừng sát tâm lên ( . . )2020-07-29 14:08
 • #321: Một bồn lửa giận chiếu thiên địa2020-07-29 14:08
 • #322: Tiểu Ngũ Hành chi cảnh2020-07-29 14:08
 • #323: Nên xuất thủ2020-07-29 14:09
 • #324: Ngươi không nên tới2020-07-29 14:09
 • #325: Cuối cùng là một bước này2020-07-29 14:09
 • #326: Tam đại thiên kiêu2020-07-29 14:09
 • #327: Là ai giết Thanh Vân Gian2020-07-29 14:09
 • #328: Đại Âm Sát Tâm Chú2020-07-29 14:09
 • #329: Quái nhãn chiếu lòng người2020-07-29 14:10
 • #330: Không muốn đi2020-07-29 14:10
 • #331: Ai cướp được là của kẻ đó ( 5000 chữ đại chương )2020-07-29 14:10
 • #332: Tôn Phủ nội tình2020-07-29 14:10
 • #333: Bắc Vực nội tình ( 4000 chữ )2020-07-29 14:10
 • #334: Thái Bạch tông chủ hạ lễ2020-07-29 14:10
 • #335: Bổ sung việc học2020-07-29 14:10
 • #336: Quy nguyên bất động như đại phật2020-07-29 14:10
 • #337: Thái Bạch tông chủ2020-07-29 14:11
 • #338: Cửu kiếm chân ý2020-07-29 14:11
 • #339: Kiếm thứ sáu2020-07-29 14:11
 • #340: Một kiếm chém hết đầy trời Tà Thần2020-07-29 14:11
 • #341: Ba đạo hứa hẹn2020-07-29 14:11
 • #342: Tuyết Nữ chi độc2020-07-29 14:11
 • #343: Lần này đi rời Tôn Phủ2020-07-29 14:11
 • #344: Dạ hắc phong cao yêu đến lúc2020-07-29 14:12
 • #345: Bạch Phát Tôn Thần2020-07-29 14:12
 • #346: Đông Thổ thiên kiêu2020-07-29 14:12
 • #347: Người Đông Thổ Khương gia2020-07-29 14:12
 • #348: 49 kiếm2020-07-29 14:12
 • #349: Ba nén hương ( bốn bỏ năm lên 6000 chữ )2020-07-29 14:13
 • #350: Giúp đỡ đến2020-07-29 14:13
 • #351: Tây Hoang Bất Tri Địa2020-07-29 14:13
 • #352: Dương danh một vực2020-07-29 14:13
 • #353: Hồng Bào Phương Quý2020-07-29 14:14
 • #354: Ta đến từ Tiên Linh sơn2020-07-29 14:14
 • #355: Lại tới một cái2020-07-29 14:14
 • #356: Đệ tử bí mật2020-07-29 14:14
 • #357: Minh Nguyệt đồ nhi2020-07-29 14:14
 • #358: Dong chi tục phấn2020-07-29 14:14
 • #359: Ba loại đệ tử2020-07-29 14:15
 • #360: Tài đại khí thô2020-07-29 14:15
 • #361: Không thiếu tiền2020-07-29 14:15
 • #362: Ba viên đan dược2020-07-29 14:15
 • #363: A Khổ sư huynh tiểu hạnh phúc2020-07-29 14:15
 • #364: Hai tên quái thai2020-07-29 14:16
 • #365: Ta đường đường Thái Bạch tông đại đệ tử2020-07-29 14:16
 • #366: Hóa Thần Luyện Niệm Đan2020-07-29 14:16
 • #367: Lại đến một bình2020-07-29 14:16
 • #368: Tiên Thiên linh kén2020-07-29 14:16
 • #369: Vô tận tiên sơn2020-07-29 14:17
 • #370: Phương Quý tiểu sư thúc2020-07-29 14:17
 • #371: Đúng rồi hay là sai nữa nha2020-07-29 14:18
 • #372: Ma sơn chi bí2020-07-29 14:18
 • #373: Ngưu Đầu thôn cùng Thái Bạch tông2020-07-29 14:18
 • #374: Hóa Long Thần Trì2020-07-29 14:18
 • #375: Lửa giận không ngớt2020-07-29 14:18
 • #376: Trời cao đất rộng2020-07-29 14:18
 • #377: Cổ Thông lão ca2020-07-29 14:19
 • #378: Thiên Đạo di thư2020-07-29 14:19
 • #379: Đại thế táng diệt2020-07-29 14:19
 • #380: Ngang ngược vô lễ2020-07-29 14:20
 • #381: Hóa Long Thần Trì2020-07-29 14:20
 • #382: Tiên Hiền di địa2020-07-29 14:20
 • #383: Anh Đề hóa Thần Thú ( 5000 chữ đại chương )2020-07-29 14:20
 • #384: Người nguyện mắc câu2020-07-29 14:20
 • #385: Đây không phải cái bí mật2020-07-29 14:21
 • #386: Vỗ tay làm thề2020-07-29 14:21
 • #387: Nhân duyên phương định2020-07-29 14:21
 • #388: Ba đội nhân mã2020-07-29 14:21
 • #389: Sóng gió ngập trời2020-07-29 14:21
 • #390: Kính Châu chi loạn2020-07-29 14:22
 • #391: Tham Tinh Đấu Số2020-07-29 14:22
 • #392: Sâu không lường được2020-07-29 14:22
 • #393: Chém chó săn2020-07-29 14:22
 • #394: Long tộc Thiên Tà2020-07-29 14:22
 • #395: Duy nhất phương pháp2020-07-29 14:23
 • #396: Tiến vào di địa2020-07-29 14:23
 • #397: Bị phong ấn đạo thống2020-07-29 14:23
 • #398: Một cái quyết định2020-07-29 14:23
 • #399: Thắng lợi trở về2020-07-29 14:23
 • #400: Di địa ma độc2020-07-29 14:23
 • #401: Toàn quân bị diệt2020-07-29 14:24
 • #402: Ô người trong sạch2020-07-29 14:24
 • #403: Đông Thổ người tới2020-07-29 14:24
 • #404: Ngoài điện Yêu Mộc2020-07-29 14:24
 • #405: Đông Thổ thiên kiêu2020-07-29 14:24
 • #406: Thương Long chi ngạo2020-07-29 14:24
 • #407: Dị Bảo Mỹ Nhân Đồ2020-07-29 14:25
 • #408: Trong hộp tàng thư ( hai hợp một đại chương )2020-07-29 14:25
 • #409: Tam đại thế lực2020-07-29 14:25
 • #410: Mọi việc đều thuận lợi2020-07-29 14:25
 • #411: Cửu Thiên Thập Địa Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Đan2020-07-29 14:26
 • #412: Liền muốn chém ngươi2020-07-29 14:26
 • #413: Mông lung thiên địa2020-07-29 14:26
 • #414: Khuôn mặt kinh khủng2020-07-29 14:26
 • #415: Nghĩ cũng đừng nghĩ2020-07-29 14:26
 • #416: Kiếm lời lớn2020-07-29 14:27
 • #417: Phong vân kịch biến2020-07-29 14:27
 • #418: Rốt cuộc đã đến2020-07-29 14:27
 • #419: Mười phần uốn lượn2020-07-29 14:27
 • #420: Cửu Thiên Tiên Điện2020-07-29 14:27
 • #421: Đoạt cơ duyên2020-07-29 14:27
 • #422: Lát nữa lại đến2020-07-29 14:28
 • #423: Từ ngươi bắt đầu giết2020-07-29 14:28
 • #424: Đục nước béo cò2020-07-29 14:28
 • #425: Ngươi nói ta có dám hay không2020-07-29 14:28
 • #426: Đường đường long tử2020-07-29 14:28
 • #427: Thắng bại quan khiếu2020-07-29 14:28
 • #428: Trả giá đắt2020-07-29 14:29
 • #429: Tạo hóa này ta chắc chắn phải có được2020-07-29 14:29
 • #430: Người lạc đường2020-07-29 14:29
 • #431: Càn Nguyên chi tử2020-07-29 14:29
 • #432: Nên đào mệnh rồi2020-07-29 14:29
 • #433: Như thế nào đi cứu2020-07-29 14:30
 • #434: Diệt tộc tới2020-07-29 14:30
 • #435: Hồng Bảo Nhi cùng Đại Tráng2020-07-29 14:30
 • #436: Nhìn một chút phụ huynh2020-07-29 14:30
 • #437: Người trên đường2020-07-29 14:30
 • #438: Bắc Vực sắp loạn2020-07-29 14:30
 • #439: Ngưu Đầu thôn một phương bá chủ2020-07-29 14:30
 • #440: Hồng Bảo Nhi bí mật2020-07-29 14:31
 • #441: Bắc Vực chi minh2020-07-29 14:31
 • #442: Một mình ứng phó2020-07-29 14:32
 • #443: Chân chính cao nhân ( canh ba lại 4000 chữ )2020-07-29 14:33
 • #444: Đại quân áp cảnh2020-07-29 14:33
 • #445: Tiên môn hồng nhân2020-07-29 14:33
 • #446: Thổi quá lớn2020-07-29 14:33
 • #447: Loạn trong giặc ngoài2020-07-29 14:33
 • #448: Cơ hội lựa chọn2020-07-29 14:34
 • #449: Cao thâm mạt trắc Phương Tiểu Quý2020-07-29 14:34
 • #450: Kỳ quỷ chi lộ2020-07-29 14:34
 • #451: Điểm Phá Âm Dương Hồng Mông Đăng2020-07-29 14:35
 • #452: Khai sát giới2020-07-29 14:35
 • #453: Đung đưa phạm cấm 3000 tu2020-07-29 14:35
 • #454: Chém hết 3000 tu2020-07-29 14:35
 • #455: Cửu pháp đều là thành2020-07-29 14:36
 • #456: Hoàn mỹ không một tì vết2020-07-29 14:36
 • #457: Tiểu Lý Nhi2020-07-29 14:36
 • #458: Cường công Thái Bạch tông2020-07-29 14:36
 • #459: Ngũ Hành đại chân nghĩa2020-07-29 14:36
 • #460: Kim Đạo chi lực2020-07-29 14:36
 • #461: Đem phía trên đánh xuống2020-07-29 14:36
 • #462: Xin chỉ giáo2020-07-29 14:36
 • #463: Đường khác biệt2020-07-29 14:37
 • #464: Là phúc là họa trốn hay không2020-07-29 14:37
 • #465: Sớm có mưu lược2020-07-29 14:37
 • #466: Bắc Vực không hào kiệt2020-07-29 14:37
 • #467: Ai nói Bắc Vực không hào kiệt2020-07-29 14:37
 • #468: Huyết Hải Đại Phật2020-07-29 14:38
 • #469: Cửu đại trưởng lão2020-07-29 14:38
 • #470: Vì thiên hạ thương sinh2020-07-29 14:38
 • #471: Ở giữa điều đình2020-07-29 14:38
 • #472: Chữ Thần nhất pháp2020-07-29 14:38
 • #473: Chứng đạo tên2020-07-29 14:38
 • #474: Hỏa thiêu ba trăm dặm ( 4000 chữ )2020-07-29 14:39
 • #475: Thái Bạch cầm đầu2020-07-29 14:39
 • #476: Ba kiện dị bảo2020-07-29 14:39
 • #477: Một đời kỳ tài2020-07-29 14:39
 • #478: Hư vô tạo vật, nhất niệm sinh linh2020-07-29 14:39
 • #479: Thô bạo đơn giản thu đại lễ ( 5000 chữ )2020-07-29 14:39
 • #480: Chữ Thần nhất pháp có thể thông huyền ( 5000 chữ )2020-07-29 14:40
 • #481: Lấy kiếm phá pháp2020-07-29 14:40
 • #482: Độc câu Thánh Nữ2020-07-29 14:40
 • #483: Gậy dài trăm thước tiến một bước2020-07-29 14:40
 • #484: Tính sai một bước2020-07-29 14:40
 • #485: Phía sau núi thanh kiếm kia2020-07-29 14:41
 • #486: Chân chính kỳ tài2020-07-29 14:41
 • #487: Sau khi chiến đấu sự tình2020-07-29 14:41
 • #488: Thế gian đan phẩm2020-07-29 14:42
 • #489: Vô Địch Lợi Hại Đan2020-07-29 14:42
 • #490: Đại Đạo Tâm Kiếp ( 4000 chữ )2020-07-29 14:42
 • #491: Phương tiểu trưởng lão2020-07-29 14:43
 • #492: Quỷ dị tử văn2020-07-29 14:43
 • #493: Bạch Y Cửu Ca2020-07-29 14:43
 • #494: Cổ quái Tiểu Lý Nhi2020-07-29 14:43
 • #495: Thức hải sinh đạo quyển2020-07-29 14:43
 • #496: Đại đạo căn cơ2020-07-29 14:44
 • #497: Duy nhất tâm nguyện2020-07-29 14:44
 • #498: Đoan lên tới2020-07-29 14:44
 • #499: Tiểu Thánh tranh danh2020-07-29 14:44
 • #500: Tức đại công tử2020-07-29 14:44
 • #501: Tranh phong đấu ngoan2020-07-29 14:44
 • #502: Tiên Nhân hạ phàm đồ Quỷ Thần2020-07-29 14:45
 • #503: Thần tiên hạ phàm2020-07-29 14:45
 • #504: Ma ôn giáng lâm2020-07-29 14:45
 • #505: Ta muốn thử một chút2020-07-29 14:45
 • #506: Luyện đan trị ôn2020-07-29 14:46
 • #507: Sỏa Ngư Nhi2020-07-29 14:46
 • #508: Đại gia phong phạm2020-07-29 14:46
 • #509: Nghe ngươi2020-07-29 14:46
 • #510: Nhân Tiên đại dược2020-07-29 14:46
 • #511: Vụ Đảo Huyền Phượng2020-07-29 14:47
 • #512: Dao Trì Bàn Đào2020-07-29 14:47
 • #513: Một kiếm trở về2020-07-29 14:47
 • #514: Ngang ngược vô lễ2020-07-29 14:47
 • #515: Trăm năm huyết họa2020-07-29 14:47
 • #516: Việc ác từng đống2020-07-29 14:47
 • #517: Không giảng lý2020-07-29 14:48
 • #518: Chân tướng như thế nào2020-07-29 14:48
 • #519: Đây cũng là chân tướng2020-07-29 14:48
 • #520: Rừng đào làm minh trăng làm chứng2020-07-29 14:48
 • #521: Tâm nguyện cuối cùng2020-07-29 14:48
 • #522: Chính là hợp với tình hình2020-07-29 14:49
 • #523: Kiếm thứ bảy2020-07-29 14:49
 • #524: Vùng rừng đào kia2020-07-29 14:49
 • #525: Quỷ Thần Binh Khí2020-07-29 14:49
 • #526: Ta chỉ cần hắn2020-07-29 14:50
 • #527: Một tay hộ quốc2020-07-29 14:50
 • #528: Rắp tâm hại người2020-07-29 14:50
 • #529: Nổi điên2020-07-29 14:50
 • #530: Giết tiến cung đi2020-07-29 14:51
 • #531: Hoa đào hộ một nước2020-07-29 14:51
 • #532: Động thiên phúc địa2020-07-29 14:51
 • #533: Dị bảo Tiên Linh2020-07-29 14:51
 • #534: Trăm năm chuyện xưa2020-07-29 14:51
 • #535: Đại tình đại thương, kiếm ý buồn tuyệt2020-07-29 14:52
 • #536: Bản mệnh Tiên Bảo2020-07-29 14:52
 • #537: Thanh Mộc Tiên Linh2020-07-29 14:52
 • #538: Xen lẫn ngọc phù2020-07-29 14:52
 • #539: Mỹ nhân cười một tiếng, có thể chống đỡ trăm năm công2020-07-29 14:52
 • #540: Cũng không mỹ hảo2020-07-29 14:52
 • #541: Chém ba kiếm2020-07-29 14:53
 • #542: Đạo tâm không đổi2020-07-29 14:53
 • #543: Kiếm Đạo kiếp tâm2020-07-29 14:53
 • #544: Một người sự tình2020-07-29 14:53
 • #545: Tinh anh hội tụ2020-07-29 14:53
 • #546: Sóng gió ngập trời2020-07-29 14:53
 • #547: Cuồng nhân cuồng ngữ2020-07-29 14:53
 • #548: Duy nửa kiếm này2020-07-29 14:54
 • #549: Kiếm Tiên trên trời2020-07-29 14:54
 • #550: Một kiếm này, quá sớm2020-07-29 14:54
 • #551: Đông Thổ Tần gia2020-07-29 14:54
 • #552: Tích đức làm việc thiện2020-07-29 14:54
 • #553: Rất có uyên duyên2020-07-29 14:54
 • #554: Việc hôn nhân này ngươi có đồng ý hay không?2020-07-29 14:55
 • #555: Ta hiểu được2020-07-29 14:55
 • #556: Tình địch2020-07-29 14:55
 • #557: Nữ tử thần bí2020-07-29 14:55
 • #558: Kỳ Cung Bạch Quan Tử2020-07-29 14:56
 • #559: Kỳ Cung quân cờ2020-07-29 14:56
 • #560: Thiết thiên chi lộ2020-07-29 14:56
 • #561: Bắc Vực Thập Nhị Tiểu Thánh2020-07-29 14:56
 • #562: Đại tạo hóa tới2020-07-29 14:56
 • #563: Lấy cái danh tự2020-07-29 14:57
 • #564: Tranh danh chi chiến2020-07-29 14:57
 • #565: Phá cục chi đạo2020-07-29 14:57
 • #566: Quả hồng mềm2020-07-29 14:57
 • #567: Ai không phục?2020-07-29 14:57
 • #568: Thái Bạch tông truyền thống2020-07-29 14:57
 • #569: Bắt chẹt Tiên Linh2020-07-29 14:58
 • #570: Như vậy dị bảo2020-07-29 14:58
 • #571: Lăn cho ngươi xem2020-07-29 14:58
 • #572: Không có khác, chính là cứng rắn2020-07-29 14:58
 • #573: Quét ngang Bắc Vực Phương Vô Địch2020-07-29 14:58
 • #574: Vấn đề nguyên tắc2020-07-29 14:58
 • #575: Nam cảnh đoạt danh2020-07-29 14:59
 • #576: Làm người một nhà2020-07-29 14:59
 • #577: Tay cầm nhật nguyệt chém quần ma2020-07-29 14:59
 • #578: Không tệ. . . Mạnh như vậy?2020-07-29 14:59
 • #579: Không nói đạo lý2020-07-29 14:59
 • #580: Không phục không được2020-07-29 14:59
 • #581: Bắc cảnh tiểu tu2020-07-29 14:59
 • #582: Như thế nào là phế vật2020-07-29 15:00
 • #583: Chỉ cần ba chiêu2020-07-29 15:00
 • #584: Các hiển thần thông2020-07-29 15:00
 • #585: Ai thua ai thắng2020-07-29 15:00
 • #586: Thăm thẳm đạo uẩn nuôi một linh2020-07-29 15:00
 • #587: Phun ra, ngươi cho ta phun ra2020-07-29 15:01
 • #588: Máu nhuộm hư không, tung hoành vô địch2020-07-29 15:01
 • #589: Nguyên Anh vẩy máu2020-07-29 15:01
 • #590: Phương bắc hung nhân2020-07-29 15:01
 • #591: Long cung tới2020-07-29 15:01
 • #592: Chỉ là một cái đạo lý2020-07-29 15:01
 • #593: Tiểu đội đứng đầu2020-07-29 15:01
 • #594: Long tộc mang thù2020-07-29 15:02
 • #595: Kiếm si Ngao Tâm2020-07-29 15:02
 • #596: Quý khách đãi ngộ2020-07-29 15:02
 • #597: Long cung tuyển bảo2020-07-29 15:02
 • #598: Con cóc phân thân2020-07-29 15:03
 • #599: Long nữ chi thỉnh2020-07-29 15:03
 • #600: Long cung thịnh yến2020-07-29 15:03
 • #601: Một đám đồ ngốc2020-07-29 15:04
 • #602: Đi qua tỉnh lại2020-07-29 15:04
 • #603: Bằng hữu bình thường2020-07-29 15:04
 • #604: Bán ta mặt mũi2020-07-29 15:04
 • #605: Tôn Phủ hoà đàm2020-07-29 15:04
 • #606: Bắc Vực Tiểu Thánh2020-07-29 15:05
 • #607: Đẩy sạch sẽ2020-07-29 15:05
 • #608: Bắc Phương Thương Long2020-07-29 15:05
 • #609: Bắc Phương Thương Long ở đây2020-07-29 15:05
 • #610: Sánh vai một trận chiến2020-07-29 15:05
 • #611: Không biết tự lượng sức mình2020-07-29 15:05
 • #612: Trảm Quỷ Sát Thần Đại Chân Ý2020-07-29 15:06
 • #613: Vạn long triều bái2020-07-29 15:06
 • #614: Ta không đồng ý2020-07-29 15:06
 • #615: Thương Long trôi qua2020-07-29 15:06
 • #616: Nhìn các ngươi làm sao liên thủ2020-07-29 15:06
 • #617: Long cung mệnh mạch2020-07-29 15:06
 • #618: Cực hung chi long2020-07-29 15:07
 • #619: Học theo2020-07-29 15:07
 • #620: Hợp tác điều kiện2020-07-29 15:07
 • #621: Long cung chi lộ2020-07-29 15:07
 • #622: Đường2020-07-29 15:07
 • #623: Kỳ Cung chi lộ2020-07-29 15:08
 • #624: Đầy trời đại công đức2020-07-29 15:08
 • #625: Trước cải danh tự2020-07-29 15:08
 • #626: Long cung đàm phán2020-07-29 15:08
 • #627: Sắp chết đến nơi2020-07-29 15:08
 • #628: Thằng hề quá nhiều2020-07-29 15:09
 • #629: Long cung chi biến2020-07-29 15:09
 • #630: Loạn long cung2020-07-29 15:09
 • #631: Đông Thổ ở phía sau2020-07-29 15:09
 • #632: Đoạt Linh Tần Phù2020-07-29 15:10
 • #633: Bắc Vực chi mưu2020-07-29 15:10
 • #634: U Minh Long Chủ2020-07-29 15:10
 • #635: Thật lớn một nồi2020-07-29 15:10
 • #636: Thất Hải chi cục2020-07-29 15:10
 • #637: Bắc Vực biện pháp2020-07-29 15:10
 • #638: Đại loạn phân khởi2020-07-29 15:11
 • #639: Long tộc chính là bá chủ2020-07-29 15:11
 • #640: Long tộc xong2020-07-29 15:11
 • #641: Long Chủ cái chết2020-07-29 15:11
 • #642: Mênh mông chiến trường2020-07-29 15:11
 • #643: Kỳ Cung chi tử2020-07-29 15:11
 • #644: Bọ ngựa bắt ve, ai ai ở phía sau2020-07-29 15:12
 • #645: Nói cái gì, nghe cái đói2020-07-29 15:12
 • #646: Có thể đi chỗ nào2020-07-29 15:12
 • #647: Nên đi đi đâu2020-07-29 15:12
 • #648: Thái Bạch tông am hiểu nhất2020-07-29 15:13
 • #649: Thiên hạ phải sợ hãi2020-07-29 15:13
 • #650: Bắc Vực vào cuộc2020-07-29 15:13
 • #651: Bắc Vực Long Đình2020-07-29 15:13
 • #652: Đông Thổ người về2020-07-29 15:14
 • #653: Cùng thi triển thần thông2020-07-29 15:14
 • #654: U Cốc Chi Đế2020-07-29 15:14
 • #655: Tiên Minh chi loạn2020-07-29 15:14
 • #656: Đại náo Long Đình2020-07-29 15:15
 • #657: Lựa chọn thứ ba2020-07-29 15:15
 • #658: Con đường của mình2020-07-29 15:15
 • #659: Muốn hóa anh2020-07-29 15:15
 • #660: Cái quỷ gì2020-07-29 15:15
 • #661: Phương Quý hóa anh2020-07-29 15:16
 • #662: Cải thiên hoán địa có thần thông2020-07-29 15:16
 • #663: Cao thâm mạt trắc2020-07-29 15:16
 • #664: Cao chuyên đại ngõa2020-07-29 15:16
 • #665: Mọi người giảng đạo lý thôi2020-07-29 15:16
 • #666: Tiên quân loạn tượng2020-07-29 15:16
 • #667: Giảng đạo lý cùng không giảng đạo lý2020-07-29 15:16
 • #668: Lập quân lệnh trạng2020-07-29 15:17
 • #669: Long Đế nam tuần2020-07-29 15:17
 • #670: Sự đại điều2020-07-29 15:17
 • #671: Bắc cảnh Phương tặc2020-07-29 15:17
 • #672: Chứng minh chính mình không dễ dàng2020-07-29 15:18
 • #673: Một người diệt Tôn Phủ2020-07-29 15:18
 • #674: Ma sơn tà binh2020-07-29 15:18
 • #675: Ba đường thần thông2020-07-29 15:18
 • #676: Đại chiến đã lên2020-07-29 15:18
 • #677: Ma sơn tà trận2020-07-29 15:18
 • #678: Bắc Vực chi tâm2020-07-29 15:18
 • #679: Sinh khí cũng vô dụng2020-07-29 15:19
 • #680: Tiên Nhân hậu đại2020-07-29 15:19
 • #681: Nguyên Anh chân lực2020-07-29 15:19
 • #682: Giả thần giả quỷ2020-07-29 15:19
 • #683: Đệ tử Thái Bạch tông2020-07-29 15:20
 • #684: Thái Bạch tông nội tình2020-07-29 15:20
 • #685: Bắc Vực sinh cơ2020-07-29 15:20
 • #686: Ai có thể cản ta2020-07-29 15:20
 • #687: Ma sơn chỗ sâu2020-07-29 15:20
 • #688: Bát Di chi địa2020-07-29 15:20
 • #689: Đế Tôn chi lộ2020-07-29 15:20
 • #690: Đồng tiền nhất chuyển2020-07-29 15:21
 • #691: Triều Tiên tông2020-07-29 15:21
 • #692: Nhị Thánh Nhất Quái, Tam Anh Thất Tử2020-07-29 15:21
 • #693: Ba phần đại lễ2020-07-29 15:21
 • #694: Hiên ngang lẫm liệt Triều Tiên tông2020-07-29 15:21
 • #695: Duy có Triều Tiên tông2020-07-29 15:21
 • #696: Ba sách nhất pháp2020-07-29 15:22
 • #697: Thiên Ma xuất thế2020-07-29 15:22
 • #698: Tam vấn2020-07-29 15:22
 • #699: Muốn chết2020-07-29 15:22
 • #700: Phương Quý căn nguyên2020-07-29 15:23
 • #701: Thần đài ma tượng2020-07-29 15:23
 • #702: Bái Thiên Ma2020-07-29 15:23
 • #703: Oán khí như mây2020-07-29 15:23
 • #704: Thật là Thiên Ma2020-07-29 15:23
 • #705: Thiên Ma lão gia2020-07-29 15:24
 • #706: Hắc bạch chi kỳ2020-07-29 15:24
 • #707: Bàn cờ2020-07-29 15:24
 • #708: Thắng bại tay2020-07-29 15:24
 • #709: Bắc Vực thật đáng yêu2020-07-29 15:25
 • #710: Di sản2020-07-29 15:25
 • #711: Thân thế của ngươi2020-07-29 15:25
 • #712: Liền tại hôm nay2020-07-29 15:26
 • #713: Ngàn năm chi chiến2020-07-29 15:26
 • #714: Quan ải đại trận2020-07-29 15:26
 • #715: Thập Môn Quỷ Thần Trận2020-07-29 15:26
 • #716: Bắc Vực thiên thời đến2020-07-29 15:26
 • #717: Cao nhân tiền bối2020-07-29 15:26
 • #718: Con cóc tiến giai chi lực2020-07-29 15:27
 • #719: Đến tặng lễ?2020-07-29 15:27
 • #720: Lại đoạt một bảo2020-07-29 15:27
 • #721: Độc chiếm công lao2020-07-29 15:27
 • #722: Toàn quân bị diệt2020-07-29 15:27
 • #723: Đưa chúng ta ra ngoài2020-07-29 15:28
 • #724: Cảm động thiên địa Phương Thánh Quân2020-07-29 15:28
 • #725: Bắc Vực nhát gan2020-07-29 15:28
 • #726: Có tới hay không, toàn bằng chính mình2020-07-29 15:28
 • #727: Bất Tử Thần Đan2020-07-29 15:28
 • #728: Được ăn cả ngã về không2020-07-29 15:29
 • #729: Phá trận đơn giản2020-07-29 15:29
 • #730: Điên rồi sao2020-07-29 15:29
 • #731: Hóa ma cứu thế2020-07-29 15:29
 • #732: Tu La chiến trường2020-07-29 15:29
 • #733: Đều điên rồi2020-07-29 15:30
 • #734: Hủy đạo tâm, cứu Bắc Vực2020-07-29 15:30
 • #735: Cuối cùng một trận2020-07-29 15:30
 • #736: Chỉ là sợ mà thôi2020-07-29 15:30
 • #737: Bắc Vực thắng2020-07-29 15:30
 • #738: Đế Tôn tới2020-07-29 15:31
 • #739: Đế chiến2020-07-29 15:32
 • #740: Ba đạo di bảo2020-07-29 15:32
 • #741: Quy Nguyên di tàng2020-07-29 15:32
 • #742: Quá nhiều bí ẩn2020-07-29 15:32
 • #743: Trở về một kiếm2020-07-29 15:32
 • #744: Nhị Thánh Nhất Quái chiến Đế Tôn2020-07-29 15:33
 • #745: Bất bại2020-07-29 15:33
 • #746: Ma thủ cùng Tiên Thai2020-07-29 15:33
 • #747: Đế Tôn bại2020-07-29 15:33
 • #748: Đế Tôn chi lộ2020-07-29 15:33
 • #749: Quy Nguyên đạo tàng2020-07-29 15:34
 • #750: Kẻ địch của chúng sinh2020-07-29 15:34
 • #751: Tới chậm sao?2020-07-29 15:34
 • #752: Táng diệt thiên địa2020-07-29 15:34
 • #753: Nghe ta chi mệnh2020-07-29 15:35
 • #754: Đế Tôn chi độc2020-07-29 15:35
 • #755: Trời sập xuống2020-07-29 15:36
 • #756: Không có đường lui2020-07-29 15:36
 • #757: Kiếm thứ tám2020-07-29 15:36
 • #758: Một kiếm này vết tích2020-07-29 15:36
 • #759: Đế Tôn chết2020-07-29 15:36
 • #760: Muốn tới2020-07-29 15:37
 • #761: Ngay từ đầu liền nhất định kết quả2020-07-29 15:37
 • #762: Người tại trước đường2020-07-29 15:37
 • #763: Mời đến trong thôn ngồi2020-07-29 15:37
 • #764: Chín đường quy nguyên, nhân đạo chi cực2020-07-29 15:38
 • #765: Ma Tử trên trời rơi xuống2020-07-29 15:38
 • #766: Cướp đường2020-07-29 15:38
 • #767: Tu hành là một loại sai lầm2020-07-29 15:38
 • #768: Cướp đường2020-07-29 15:38
 • #769: Trộm Thiên Đạo quyền hành2020-07-29 15:38
 • #770: Đào núi2020-07-29 15:39
 • #771: Cửu Tiêu Phong Thần Trận2020-07-29 15:39
 • #772: Làm ra lựa chọn2020-07-29 15:39
 • #773: Sớm đi ra2020-07-29 15:39
 • #774: Tu sĩ Bắc Vực2020-07-29 15:40
 • #775: Nhất hô bách ứng2020-07-29 15:40
 • #776: Chúng ta trở về2020-07-29 15:40
 • #777: Cuối cùng trở về Đông Thổ2020-07-29 15:40
 • #778: Duy nhất phương pháp2020-07-29 15:41
 • #779: Lựa chọn2020-07-29 15:41
 • #780: Đổi nàng một lựa chọn2020-07-29 15:41
 • #781: Thiên hạ hi vọng2020-07-29 15:41
 • #782: Như một đi không trở lại, vậy liền. . .2020-07-29 15:41
 • #783: Chỉ có một cái biện pháp2020-07-29 15:42
 • #784: Khoáng thế đại chiến2020-07-29 15:42
 • #785: Chung cực chi bí2020-07-29 15:42
 • #786: Chín đại giới vực2020-07-29 15:42
 • #787: Chuyện trọng yếu nhất2020-07-29 15:42
 • #788: Gặp lại ( đại kết cục )2020-07-29 15:42
[Total: 1   Average: 1/5]

Related posts

Thiên Thần Học Viện

TiKay

Linh Vũ Thiên Hạ

TiKay

C Ngôn Ngữ Tu Tiên

THUYS♥️

Leave a Reply