Dị Giới Kiếm Hiệp Tiên Hiệp

Cửu U Long Giới

– Một thanh niên thế kỷ 21 tình cờ mua được chiếc giới chỉ màu đen, sau khi đeo chiếc nhẫn lên tay, lập tức trời đất chuyển động xoay vần. Sau khi tỉnh lại hắn đã thấy mình xuyên không tới dị giới, đầu nhập vào một thân thể mới tên là Bạch Khởi, nơi này gọi là Thiên Ân Đại Lục, một nơi tràn ngập đấu khí, bởi vì nơi đây ma pháp năng lượng đã bị phong ấn. Lúc này, hắn mới phát hiện ra giới chỉ màu đen huyền bí đó tên là Cửu U Long Giới.

– Với những quyền năng dường như vô biên, Cửu U Long Giới có thể cho người giao dịch cùng nó tăng lên lực lượng cũng như đấu khí một cách nhanh chóng mà không có bất kỳ một vấn đề gì, miễn là có đủ các điều kiện mà Cửu U long Giới đòi hỏi. Tại thế giới mới, bắt đầu với một thân phận hoàn toàn mới mẻ, mọi thứ tưởng như vô cùng khó khăn với Bạch Khởi. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của Cửu U Long Giới cùng với mưu trí và không ngừng ma luyện bản thân, nhân vật chính đã dần dần có được chỗ đứng riêng của mình tại Dị thế.

– Cửu U Long Giới thực chất là như thế nào mà lại có được sức mạnh huyền bí đến vậy, nhân vật chính đã phải nỗ lực thế nào để có thể tăng lên sức mạnh bản thân, xin mới các bạn tiếp tục khám phá câu chuyện – Cửu U Long Giới…


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Chúng Thần
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0001.mp32018-06-14 17:06
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0002.mp32018-06-14 17:07
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0003.mp32018-06-14 17:07
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0004.mp32018-06-14 17:07
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0005.mp32018-06-14 17:07
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0006.mp32018-06-14 17:07
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0007.mp32018-06-14 17:08
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0008.mp32018-06-14 17:08
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0009.mp32018-06-14 17:08
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0010.mp32018-06-14 17:08
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0011.mp32018-06-14 17:09
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0012.mp32018-06-14 17:09
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0013.mp32018-06-14 17:09
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0014.mp32018-06-14 17:09
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0015.mp32018-06-14 17:09
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0016.mp32018-06-14 17:09
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0017.mp32018-06-14 17:10
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0018.mp32018-06-14 17:10
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0019.mp32018-06-14 17:10
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0020.mp32018-06-14 17:10
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0021.mp32018-06-14 17:10
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0022.mp32018-06-14 17:10
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0023.mp32018-06-14 17:11
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0024.mp32018-06-14 17:11
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0025.mp32018-06-14 17:11
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0026.mp32018-06-14 17:11
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0027.mp32018-06-14 17:11
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0028.mp32018-06-14 17:12
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0029.mp32018-06-14 17:12
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0030.mp32018-06-14 17:12
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0031.mp32018-06-14 17:12
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0032.mp32018-06-14 17:12
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0033.mp32018-06-14 17:13
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0034.mp32018-06-14 17:13
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0035.mp32018-06-14 17:13
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0036.mp32018-06-14 17:13
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0037.mp32018-06-14 17:13
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0038.mp32018-06-14 17:13
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0039.mp32018-06-14 17:14
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0040.mp32018-06-14 17:14
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0041.mp32018-06-14 17:14
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0042.mp32018-06-14 17:14
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0043.mp32018-06-14 17:14
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0044.mp32018-06-14 17:15
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0045.mp32018-06-14 17:15
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0046.mp32018-06-14 17:15
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0047.mp32018-06-14 17:15
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0048.mp32018-06-14 17:15
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0049.mp32018-06-14 17:16
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0050.mp32018-06-14 17:16
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0051.mp32018-06-14 17:16
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0052.mp32018-06-14 17:16
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0053.mp32018-06-14 17:16
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0054.mp32018-06-14 17:17
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0055.mp32018-06-14 17:17
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0056.mp32018-06-14 17:17
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0057.mp32018-06-14 17:17
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0058.mp32018-06-14 17:17
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0059.mp32018-06-14 17:17
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0060.mp32018-06-14 17:18
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0061.mp32018-06-14 17:18
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0062.mp32018-06-14 17:18
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0063.mp32018-06-14 17:18
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0064.mp32018-06-14 17:18
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0065.mp32018-06-14 17:19
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0066.mp32018-06-14 17:19
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0067.mp32018-06-14 17:19
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0068.mp32018-06-14 17:19
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0069.mp32018-06-14 17:19
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0070.mp32018-06-14 17:19
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0071.mp32018-06-14 17:20
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0072.mp32018-06-14 17:20
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0073.mp32018-06-14 17:20
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0074.mp32018-06-14 17:20
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0075.mp32018-06-14 17:20
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0076.mp32018-06-14 17:21
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0077.mp32018-06-14 17:21
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0078.mp32018-06-14 17:21
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0079.mp32018-06-14 17:21
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0080.mp32018-06-14 17:21
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0081.mp32018-06-14 17:22
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0082.mp32018-06-14 17:22
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0083.mp32018-06-14 17:22
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0084.mp32018-06-14 17:22
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0085.mp32018-06-14 17:22
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0086.mp32018-06-14 17:23
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0087.mp32018-06-14 17:23
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0088.mp32018-06-14 17:23
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0089.mp32018-06-14 17:23
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0090.mp32018-06-14 17:23
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0091.mp32018-06-14 17:24
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0092.mp32018-06-14 17:24
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0093.mp32018-06-14 17:24
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0094.mp32018-06-14 17:24
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0095.mp32018-06-14 17:25
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0096.mp32018-06-14 17:25
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0097.mp32018-06-14 17:25
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0098.mp32018-06-14 17:25
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0099.mp32018-06-14 17:25
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0100.mp32018-06-14 17:26
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0101.mp32018-06-14 17:26
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0102.mp32018-06-14 17:26
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0103.mp32018-06-14 17:26
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0104.mp32018-06-14 17:26
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0105.mp32018-06-14 17:27
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0106.mp32018-06-14 17:27
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0107.mp32018-06-14 17:27
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0108.mp32018-06-14 17:27
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0109.mp32018-06-14 17:27
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0110.mp32018-06-14 17:27
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0111.mp32018-06-14 17:28
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0112.mp32018-06-14 17:28
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0113.mp32018-06-14 17:28
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0114.mp32018-06-14 17:28
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0115.mp32018-06-14 17:29
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0116.mp32018-06-14 17:29
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0117.mp32018-06-14 17:29
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0118.mp32018-06-14 17:29
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0119.mp32018-06-14 17:29
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0120.mp32018-06-14 17:30
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0121.mp32018-06-14 17:30
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0122.mp32018-06-14 17:30
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0123.mp32018-06-14 17:30
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0124.mp32018-06-14 17:30
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0125.mp32018-06-14 17:31
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0126.mp32018-06-14 17:31
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0127.mp32018-06-14 17:31
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0128.mp32018-06-14 17:31
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0129.mp32018-06-14 17:31
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0130.mp32018-06-14 17:32
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0131.mp32018-06-14 17:32
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0132.mp32018-06-14 17:32
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0133.mp32018-06-14 17:32
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0134.mp32018-06-14 17:32
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0135.mp32018-06-14 17:33
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0136.mp32018-06-14 17:33
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0137.mp32018-06-14 17:33
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0138.mp32018-06-14 17:33
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0139.mp32018-06-14 17:33
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0140.mp32018-06-14 17:34
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0141.mp32018-06-14 17:34
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0142.mp32018-06-14 17:34
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0143.mp32018-06-14 17:34
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0144.mp32018-06-14 17:34
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0145.mp32018-06-14 17:35
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0146.mp32018-06-14 17:35
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0147.mp32018-06-14 17:35
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0148.mp32018-06-14 17:35
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0149.mp32018-06-14 17:35
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0150.mp32018-06-14 17:36
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0151.mp32018-06-14 17:36
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0152.mp32018-06-14 17:36
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0153.mp32018-06-14 17:36
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0154.mp32018-06-14 17:36
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0155.mp32018-06-14 17:37
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0156.mp32018-06-14 17:37
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0157.mp32018-06-14 17:37
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0158.mp32018-06-14 17:37
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0159.mp32018-06-14 17:38
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0160.mp32018-06-14 17:38
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0161.mp32018-06-14 17:38
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0162.mp32018-06-14 17:38
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0163.mp32018-06-14 17:38
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0164.mp32018-06-14 17:38
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0165.mp32018-06-14 17:39
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0166.mp32018-06-14 17:39
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0167.mp32018-06-14 17:39
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0168.mp32018-06-14 17:39
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0169.mp32018-06-14 17:39
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0170.mp32018-06-14 17:40
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0171.mp32018-06-14 17:40
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0172.mp32018-06-14 17:41
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0173.mp32018-06-14 17:41
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0174.mp32018-06-14 17:41
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0175.mp32018-06-14 17:41
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0176.mp32018-06-14 17:42
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0177.mp32018-06-14 17:42
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0178.mp32018-06-14 17:42
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0179.mp32018-06-14 17:42
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0180.mp32018-06-14 17:43
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0181.mp32018-06-14 17:43
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0182.mp32018-06-14 17:43
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0183.mp32018-06-14 17:44
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0184.mp32018-06-14 17:44
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0185.mp32018-06-14 17:44
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0186.mp32018-06-14 17:45
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0187.mp32018-06-14 17:45
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0188.mp32018-06-14 17:45
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0189.mp32018-06-14 17:45
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0190.mp32018-06-14 17:46
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0191.mp32018-06-14 17:46
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0192.mp32018-06-14 17:46
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0193.mp32018-06-14 17:46
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0194.mp32018-06-14 17:46
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0195.mp32018-06-14 17:47
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0196.mp32018-06-14 17:47
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0197.mp32018-06-14 17:47
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0198.mp32018-06-14 17:48
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0199.mp32018-06-14 17:48
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0200.mp32018-06-14 17:48
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0201.mp32018-06-14 17:48
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0202.mp32018-06-14 17:49
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0203.mp32018-06-14 17:49
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0204.mp32018-06-14 17:49
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0205.mp32018-06-14 17:50
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0206.mp32018-06-14 17:50
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0207.mp32018-06-14 17:50
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0208.mp32018-06-14 17:50
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0209.mp32018-06-14 17:51
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0210.mp32018-06-14 17:51
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0211.mp32018-06-14 17:51
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0212.mp32018-06-14 17:52
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0213.mp32018-06-14 17:52
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0214.mp32018-06-14 17:52
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0215.mp32018-06-14 17:52
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0216.mp32018-06-14 17:53
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0217.mp32018-06-14 17:53
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0218.mp32018-06-14 17:53
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0219.mp32018-06-14 17:54
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0220.mp32018-06-14 17:54
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0221.mp32018-06-14 17:54
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0222.mp32018-06-14 17:54
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0223.mp32018-06-14 17:55
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0224.mp32018-06-14 17:55
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0225.mp32018-06-14 17:55
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0226.mp32018-06-14 17:55
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0227.mp32018-06-14 17:56
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0228.mp32018-06-14 17:56
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0229.mp32018-06-14 17:56
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0230.mp32018-06-14 17:57
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0231.mp32018-06-14 17:57
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0232.mp32018-06-14 17:57
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0233.mp32018-06-14 17:57
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0234.mp32018-06-14 17:58
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0235.mp32018-06-14 17:58
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0236.mp32018-06-14 17:58
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0237.mp32018-06-14 17:58
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0238.mp32018-06-14 17:59
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0239.mp32018-06-14 17:59
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0240.mp32018-06-14 17:59
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0241.mp32018-06-14 18:00
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0242.mp32018-06-14 18:00
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0243.mp32018-06-14 18:00
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0244.mp32018-06-14 18:00
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0245.mp32018-06-14 18:01
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0246.mp32018-06-14 18:01
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0247.mp32018-06-14 18:01
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0248.mp32018-06-14 18:02
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0249.mp32018-06-14 18:02
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0250.mp32018-06-14 18:02
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0251.mp32018-06-14 18:02
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0252.mp32018-06-14 18:03
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0253.mp32018-06-14 18:03
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0254.mp32018-06-14 18:03
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0255.mp32018-06-14 18:03
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0256.mp32018-06-14 18:04
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0257.mp32018-06-14 18:04
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0258.mp32018-06-14 18:04
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0259.mp32018-06-14 18:05
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0260.mp32018-06-14 18:05
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0261.mp32018-06-14 18:05
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0262.mp32018-06-14 18:05
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0263.mp32018-06-14 18:06
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0264.mp32018-06-14 18:06
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0265.mp32018-06-14 18:06
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0266.mp32018-06-14 18:06
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0267.mp32018-06-14 18:07
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0268.mp32018-06-14 18:07
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0269.mp32018-06-14 18:07
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0270.mp32018-06-14 18:07
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0271.mp32018-06-14 18:08
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0272.mp32018-06-14 18:08
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0273.mp32018-06-14 18:08
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0274.mp32018-06-14 18:08
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0275.mp32018-06-14 18:09
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0276.mp32018-06-14 18:09
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0277.mp32018-06-14 18:09
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0278.mp32018-06-14 18:10
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0279.mp32018-06-14 18:10
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0280.mp32018-06-14 18:10
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0281.mp32018-06-14 18:11
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0282.mp32018-06-14 18:11
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0283.mp32018-06-14 18:11
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0284.mp32018-06-14 18:11
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0285.mp32018-06-14 18:12
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0286.mp32018-06-14 18:12
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0287.mp32018-06-14 18:12
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0288.mp32018-06-14 18:12
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0289.mp32018-06-14 18:13
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0290.mp32018-06-14 18:13
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0291.mp32018-06-14 18:13
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0292.mp32018-06-14 18:14
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0293.mp32018-06-14 18:14
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0294.mp32018-06-14 18:14
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0295.mp32018-06-14 18:14
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0296.mp32018-06-14 18:15
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0297.mp32018-06-14 18:15
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0298.mp32018-06-14 18:15
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0299.mp32018-06-14 18:16
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0300.mp32018-06-14 18:16
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0301.mp32018-06-14 18:16
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0302.mp32018-06-14 18:16
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0303.mp32018-06-14 18:17
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0304.mp32018-06-14 18:17
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0305.mp32018-06-14 18:17
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0306.mp32018-06-14 18:17
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0307.mp32018-06-14 18:18
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0308.mp32018-06-14 18:18
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0309.mp32018-06-14 18:18
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0310.mp32018-06-14 18:19
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0311.mp32018-06-14 18:19
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0312.mp32018-06-14 18:19
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0313.mp32018-06-14 18:19
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0314.mp32018-06-14 18:20
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0315.mp32018-06-14 18:20
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0316.mp32018-06-14 18:20
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0317.mp32018-06-14 18:21
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0318.mp32018-06-14 18:21
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0319.mp32018-06-14 18:21
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0320.mp32018-06-14 18:22
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0321.mp32018-06-14 18:22
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0322.mp32018-06-14 18:22
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0323.mp32018-06-14 18:22
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0324.mp32018-06-14 18:23
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0325.mp32018-06-14 18:23
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0326.mp32018-06-14 18:23
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0327.mp32018-06-14 18:24
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0328.mp32018-06-14 18:24
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0329.mp32018-06-14 18:24
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0330.mp32018-06-14 18:25
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0331.mp32018-06-14 18:25
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0332.mp32018-06-14 18:25
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0333.mp32018-06-14 18:25
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0334.mp32018-06-14 18:26
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0335.mp32018-06-14 18:26
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0336.mp32018-06-14 18:26
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0337.mp32018-06-14 18:26
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0338.mp32018-06-14 18:27
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0339.mp32018-06-14 18:27
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0340.mp32018-06-14 18:27
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0341.mp32018-06-14 18:27
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0342.mp32018-06-14 18:28
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0343.mp32018-06-14 18:28
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0344.mp32018-06-14 18:28
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0345.mp32018-06-14 18:28
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0346.mp32018-06-14 18:29
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0347.mp32018-06-14 18:29
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0348.mp32018-06-14 18:29
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0349.mp32018-06-14 18:30
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0350.mp32018-06-14 18:30
 • cuu-u-long-gioi-chuong-0351.mp32018-06-14 18:30

Related posts

Áo Choàng Của Ta Trải Rộng Tu Tiên Giới

TiKay

Chân Linh Cửu Biến

TiKay

Thần Khống Thiên Hạ

TiKay

Thiên Tôn Trùng Sinh

TiKay

Lược Thiên Ký

TiKay

Tiên Mộ

TiKay

Leave a Reply