Tiên Hiệp

Đại Ma Đầu

Đây là một trong những bộ truyện đầu tiên mở đường cho hướng Quỷ Tu – một nhánh trong truyện tu tiên. Tác giả rất thành công khi xây dựng hình tượng nhân vật chính mới lạ – một Đại Ma Đầu.

– Tình tiết diễn biến trong truyện hợp lý, tiết tấu vừa đủ không câu chữ, câu tình tiết. Các trận chiến hấp dẫn ly kỳ, nhân vật chính không phải là mẫu nv chỉ biết cắm đầu tu luyện, xung quanh nhân vật chính không thiếu các bóng hồng làm dịu đi những trận PK nảy lữa, những quãng thời gian tu luyện nhàm chán.

Nguồn: truyenfull


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tiên Tử Nhiêu Mệnh
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Âm Sát tông (thượng)
 • #2: Âm Sát tông (hạ)
 • #3: Vạn Quỷ lão tổ
 • #4: Dạy dỗ (thượng)
 • #5: Dạy dỗ (hạ)
 • #6: Khí động (thượng)
 • #7: Khí động (hạ)
 • #8: Thăng cấp
 • #9: Kết thù
 • #10: Ngự quỷ quyết (thượng)
 • #11: Ngự quỷ quyết (hạ)
 • #12: Dưỡng Hồn Tháp (thượng)
 • #13: Dưỡng Hồn Tháp (hạ)
 • #14: Bãi tha ma
 • #15: Bắt âm hồn (thượng)
 • #16: Bắt âm hồn (hạ)
 • #17: Dưỡng Hồn Tháp thần bí
 • #18: Dị bảo nghịch thiên (thượng)
 • #19: Dị bảo nghịch thiên (hạ)
 • #20: Huyết tế
 • #21: Đầu tư (thượng)
 • #22: Đầu tư (hạ)
 • #23: Đánh chết yêu thú (thượng)
 • #24: Đánh chết yêu thú (hạ)
 • #25: Bị cướp cùng giết lại
 • #26: Ôm đùi sư tỷ (thượng)
 • #27: Ôm đùi sư tỷ (hạ)
 • #28: Quỷ nô
 • #29: Nịnh nọt (thượng)
 • #30: Nịnh nọt (hạ)
 • #31: Trung phẩm Linh quỷ
 • #32: Dã quỷ tốt
 • #33: Quỷ tốt thăng cấp (thượng)
 • #34: Quỷ tốt thăng cấp (hạ)
 • #35: Mị Ảnh
 • #36: Phi hành (thượng)
 • #37: Phi hành (hạ)
 • #38: Phát tiểu tài
 • #39: Đinh Uyển Ngôn (thượng)
 • #40: Đinh Uyển Ngôn (hạ)
 • #41: Tính kế
 • #42: Trận tỷ thí ba năm (thượng)
 • #43: Trận tỷ thí ba năm (hạ)
 • #44: Trận đầu thắng lợi
 • #45: Quyết đấu Chu Minh Hoa (thượng)
 • #46: Quyết đấu Chu Minh Hoa (hạ)
 • #47: Sinh tử chiến
 • #48: Ám ảnh lệ quỷ (thượng)
 • #49: Ám ảnh lệ quỷ (hạ)
 • #50: Tâm ngoan thủ lạt
 • #51: Đệ tử thân truyền (thượng)
 • #52: Đệ tử thân truyền (hạ)
 • #53: Linh đan
 • #54: Ác Quỷ Chướng
 • #55: Là dê hay là sói? (thượng)
 • #56: Là dê hay là sói? (hạ)
 • #57: Tiễn ngươi đi chết
 • #58: Dê béo (thượng)
 • #59: Dê béo (hạ)
 • #60: Linh quỷ thượng phẩm (thượng)
 • #61: Linh quỷ thượng phẩm (hạ)
 • #62: Vạn Quỷ Phiên
 • #63: U Minh Quỷ Trảo (thượng)
 • #64: U Minh Quỷ Trảo (hạ)
 • #65: Quỷ Sát, đừng có mặt dày không biết xấu hổ
 • #66: Uy phong của Vạn Quỷ lão tổ
 • #67: Lão tổ bao che khuyết điểm (thượng)
 • #68: Lão tổ bao che khuyết điểm (hạ)
 • #69: Tiểu Âm Sát Động
 • #70: Âm Sát đại pháp (thượng)
 • #71: Âm Sát đại pháp (hạ)
 • #72: Tiêu thụ mỹ ân nhân
 • #73: Người anh em tốt (thượng)
 • #74: Người anh em tốt (hạ)
 • #75: Thú Hồn Phù
 • #76: Nguy cơ không còn cảm giác lái (thượng)
 • #77: Nguy cơ không còn cảm giác lái (hạ)
 • #78: Thượng phẩm quỷ tốt
 • #79: Tế luyện Vạn Quỷ Phiên
 • #80: Phệ Hồn Ảnh Hổ (thượng)
 • #81: Phệ Hồn Ảnh Hổ (hạ)
 • #82: U Lam Bạo Vũ
 • #83: Huyết Độn Thuật
 • #84: Tiên Thiên yêu thú (thượng)
 • #85: Tiên Thiên yêu thú (hạ)
 • #86: Đạo sinh tồn của tiểu nhân vật
 • #87: Ác nhân cáo trạng trước
 • #88: Quỷ Vương Chu
 • #89: Đại náo Khô Cốt Phong (thượng)
 • #90: Đại náo Khô Cốt Phong (hạ)
 • #91: Minh Hà Đồ
 • #92: Đối chọi gay gắt (thượng)
 • #93: Đối chọi gay gắt (hạ)
 • #94: Nằm cũng phát tài
 • #95: Chu Tước Kính
 • #96: Tấn chức và chuẩn bị chiến tranh (thượng)
 • #97: Tấn chức và chuẩn bị chiến tranh (hạ)
 • #98: Dã tâm của Vạn Quỷ
 • #99: Tả thủ Thánh Ma
 • #100: Nội tình tông phái (thượng)
 • #101: Nội tình tông phái (hạ)
 • #102: Phố đấu giá
 • #103: Ai bá đạo hơn
 • #104: Đông Phương Phức (thượng)
 • #105: Đông Phương Phức (hạ)
 • #106: Âm Sát song anh
 • #107: Trúc Cơ Đan
 • #108: Dạ yêu đào hoa đàm
 • #109: Yêu nữ (thượng)
 • #110: Yêu nữ (hạ)
 • #111: Thập niên Đại Bỉ
 • #112: Diễm Ma (thượng)
 • #113: Diễm Ma (hạ)
 • #114: Ác ký
 • #115: Trọng chú (*)
 • #116: Tử chiến
 • #117: Tịch Diệt pháp luân (thượng)
 • #118: Tịch Diệt pháp luân (hạ)
 • #119: Ma hóa
 • #120: Giảo hoạt
 • #121: Thắng
 • #122: Vận khí ở nơi nào? (thượng)
 • #123: Vận khí ở nơi nào? (hạ)
 • #124: Rốt cuộc có chút vận khí
 • #125: Hạ thủ lưu tình
 • #126: Bắt đầu phiên giao dịch (thượng)
 • #127: Bắt đầu phiên giao dịch (hạ)
 • #128: Song Anh kiêu ngạo
 • #129: Thiên Ma Đại Pháp
 • #130: Lão tổ tông (thượng)
 • #131: Lão tổ tông (hạ)
 • #132: Không ngừng đi tới thắng lợi
 • #133: Đường về
 • #134: Bách Tiết Ngô Công (thượng)
 • #135: Bách Tiết Ngô Công (hạ)
 • #136: Ngô Công Quả đằng mạn
 • #137: Vưu vật hung hiểm
 • #138: Ngược lại (thượng)
 • #139: Ngược lại (hạ)
 • #140: Thiên Ma
 • #141: Hồn Châu
 • #142: Thật càn rỡ (thượng)
 • #143: Thật càn rỡ (hạ)
 • #144: Lực lượng đồng môn
 • #145: Lệnh Triệu Tập Vạn Quỷ
 • #146: Tàn sát hắn (thượng)
 • #147: Tàn sát hắn (hạ)
 • #148: Đồ sát
 • #149: Ngươi muốn chết
 • #150: Trong Vạn Quỷ Phiên có thêm một chủ hồn (thượng)
 • #151: Trong Vạn Quỷ Phiên có thêm một chủ hồn (hạ)
 • #152: Phân phối lợi ích
 • #153: Khát vọng trở nên mạnh mẽ
 • #154: Bế sinh tử quan (thượng)
 • #155: Bế sinh tử quan (hạ)
 • #156: Tấn chức Trúc Cơ
 • #157: Giáo tập
 • #158: Bất diệt Nguyên Anh (thượng)
 • #159: Bất diệt Nguyên Anh (hạ)
 • #160: Bái sư
 • #161: Cô nhai
 • #162: Nếu ngươi chết, ta cũng không sống một mình (thượng)
 • #163: Nếu ngươi chết, ta cũng không sống một mình (hạ)
 • #164: Tứ hải bát phương, tụ tập về đây
 • #165: Người tiếp khách
 • #166: Chấn nhiếp (thượng)
 • #167: Chấn nhiếp (hạ)
 • #168: Thiên Ma
 • #169: Lễ mừng phong ba (thượng)
 • #170: Lễ mừng phong ba (hạ)
 • #171: Vạn ma lai triều
 • #172: Lang Na Sơn Nhạc Tinh Lâu (thượng)
 • #173: Lang Na Sơn Nhạc Tinh Lâu (hạ)
 • #174: Xá Nữ Tiêu Hồn đại pháp
 • #175: Đá mài đao mà thôi (thượng)
 • #176: Đá mài đao mà thôi (hạ)
 • #177: Nói cái gì tu tiên? Nói cái gì nghịch thiên?
 • #178: Sưu hồn thuật (thượng)
 • #179: Sưu hồn thuật (hạ)
 • #180: Thu hoạch (thượng)
 • #181: Thu hoạch (hạ)
 • #182: Đế Ma Chủng
 • #183: Ma Đế Biến (thượng)
 • #184: Ma Đế Biến (hạ)
 • #185: Thượng phẩm linh khí (thượng)
 • #186: Thượng phẩm linh khí (hạ)
 • #187: Thuê sát thủ
 • #188: Hắc Long Kỳ (thượng)
 • #189: Hắc Long Kỳ (hạ)
 • #190: Toàn lực ứng phó
 • #191: Thiên Đạo Minh (thượng)
 • #192: Thiên Đạo Minh (hạ)
 • #193: Chiến tăng Kim Cương Tự (thượng)
 • #194: Chiến tăng Kim Cương Tự (hạ)
 • #195: Bát đại đỉnh cấp tông phái
 • #196: Âm Dương Hợp Hoan Tông (thượng)
 • #197: Âm Dương Hợp Hoan Tông (hạ)
 • #198: Đạm Đài Băng Vân (thượng)
 • #199: Đạm Đài Băng Vân (hạ)
 • #200: Tẩy Tâm Quả
 • #201: Lôi mỗ, sẽ chờ ngươi tới tàn sát (thượng)
 • #202: Lôi mỗ, sẽ chờ ngươi tới tàn sát (hạ)
 • #203: Hàn Băng Cự Hùng
 • #204: Hắc tháp của Tâm Ma Điện (thượng)
 • #205: Hắc tháp của Tâm Ma Điện (hạ)
 • #206: Thu hoạch liên tục (thượng)
 • #207: Thu hoạch liên tục (hạ)
 • #208: Gian ngoan mất linh
 • #209: Tố Nữ Âm Đan Đỉnh Lô đại pháp (thượng)
 • #210: Tố Nữ Âm Đan Đỉnh Lô đại pháp (hạ)
 • #211: Hồn luyện dung hợp chi thuật (thượng)
 • #212: Hồn luyện dung hợp chi thuật (hạ)
 • #213: Tầm Lang Quy
 • #214: Giao phong (thượng)
 • #215: Giao phong (hạ)
 • #216: Hỏa diễm cự nhân
 • #217: Chúc mừng tấn cấp (thượng)
 • #218: Chúc mừng tấn cấp (hạ)
 • #219: Luyện Ngục Hồng Liên
 • #220: Lưỡng bại câu thương (thượng)
 • #221: Lưỡng bại câu thương (hạ)
 • #222: Thanh Liên kiếm khúc
 • #223: Lôi Động, ta nhớ kỹ ngươi rồi (thượng)
 • #224: Lôi Động, ta nhớ kỹ ngươi rồi (hạ)
 • #225: Nhu Sát Phi Phong (thượng)
 • #226: Nhu Sát Phi Phong (hạ)
 • #227: Minh vực
 • #228: Lệ Hồn Thiên Ma Ngục tông
 • #229: Tâm Ma điện – Ma đế
 • #230: Giết ai? (thượng)
 • #231: Giết ai? (hạ)
 • #232: Tiêu Dao Đạo
 • #233: Đấu trí, đấu dũng (thượng)
 • #234: Đấu trí, đấu dũng (hạ)
 • #235: Ngươi đã nói là quyết một trận thắng bại mà
 • #236: Hắc Long phát uy (thượng)
 • #237: Hắc Long phát uy (hạ)
 • #238: Cứng đối cứng
 • #239: Quả Lôi Sát đạn cuối cùng (thượng)
 • #240: Quả Lôi Sát đạn cuối cùng (hạ)
 • #241: Không có thói quen thả hổ về rừng (thượng)
 • #242: Không có thói quen thả hổ về rừng (hạ)
 • #243: Ly khai Tâm Ma Điện
 • #244: Đại thu hoạch (thượng)
 • #245: Đại thu hoạch (hạ)
 • #246: Làm sao để mạnh hơn
 • #247: Cực phẩm linh khí (thượng)
 • #248: Cực phẩm linh khí (hạ)
 • #249: Kẻ nghấp nghé giết không tha (thượng)
 • #250: Kẻ nghấp nghé giết không tha (hạ)
 • #251: Phản sát chi kế
 • #252: Thâm sơn tiểu cốc (thượng)
 • #253: Thâm sơn tiểu cốc (hạ)
 • #254: Công hiệu của linh trà
 • #255: Hoài bích có tội (thượng)
 • #256: Hoài bích có tội (hạ)
 • #257: Tế luyện Ác Quỷ Chướng (thượng)
 • #258: Tế luyện Ác Quỷ Chướng (hạ)
 • #259: Rơi vào ma chưởng (thượng)
 • #260: Rơi vào ma chưởng (hạ)
 • #261: Tấn chức Trúc Cơ trung kỳ
 • #262: Thực lực đại tăng (thượng)
 • #263: Thực lực đại tăng (hạ)
 • #264: Tế luyện thượng phẩm linh quỷ
 • #265: Kế hoạch linh quỷ (thượng)
 • #266: Kế hoạch linh quỷ (hạ)
 • #267: Gặp lại Thích Phỉ Phỉ (thượng)
 • #268: Gặp lại Thích Phỉ Phỉ (hạ)
 • #269: Linh thạch cũng có thể đập chết người (thượng)
 • #270: Linh thạch cũng có thể đập chết người (hạ)
 • #271: Tu luyện (thượng)
 • #272: Tu luyện (hạ)
 • #273: Thiên Ma cung Hoàng Phủ Sách (thượng)
 • #274: Thiên Ma cung Hoàng Phủ Sách (hạ)
 • #275: Bá vương ngạnh thương cung (thượng)
 • #276: Bá vương ngạnh thương cung (hạ)
 • #277: Lôi Động lên sân khấu (thượng)
 • #278: Lôi Động lên sân khấu (hạ)
 • #279: Đôi sư đồ xảo trá (thượng)
 • #280: Đôi sư đồ xảo trá (hạ)
 • #281: Hoàng Phủ Sách quyết đấu Lôi Động (thượng)
 • #282: Hoàng Phủ Sách quyết đấu Lôi Động (hạ)
 • #283: Huyết thần đao (thượng)
 • #284: Huyết thần đao (hạ)
 • #285: Người thắng làm vua
 • #286: Cầu hôn (thượng)
 • #287: Cầu hôn (hạ)
 • #288: Trước hôn nhân (thượng)
 • #289: Trước hôn nhân (hạ)
 • #290: Tỷ ưa thích cái giọng này (thượng)
 • #291: Tỷ ưa thích cái giọng này (hạ)
 • #292: Ba cửa ải (thượng)
 • #293: Ba cửa ải (hạ)
 • #294: Suy nghĩ kế hoạch và phát triển trong tương lai (thượng)
 • #295: Suy nghĩ kế hoạch và phát triển trong tương lai (hạ)
 • #296: Kế hoạch kiếm tiền lâu dài (thượng)
 • #297: Kế hoạch kiếm tiền lâu dài (hạ)
 • #298: Cửa hàng đan dược
 • #299: Giá trị bối cảnh thân phận (thượng)
 • #300: Giá trị bối cảnh thân phận (hạ)
 • #301: gia (thượng)
 • #302: gia (hạ)
 • #303: Đại Ngũ Hành Tụ Linh Trận (thượng)
 • #304: Đại Ngũ Hành Tụ Linh Trận (hạ)
 • #305: Linh điền (thượng)
 • #306: Linh điền (hạ)
 • #307: Hắc Long Phì
 • #308: Sư đồ chính thức (thượng)
 • #309: Sư đồ chính thức (hạ)
 • #310: Chiến đường (thượng)
 • #311: Chiến đường (hạ)
 • #312: U Minh Đại Pháp đấu U Minh Đại Pháp (thượng)
 • #313: U Minh Đại Pháp đấu U Minh Đại Pháp (hạ)
 • #314: Triệu hồi (thượng)
 • #315: Triệu hồi (hạ)
 • #316: Nhiệm vụ của Chiến Đường
 • #317: Thuyền chiến và cơ quan thuật (thượng)
 • #318: Thuyền chiến và cơ quan thuật (hạ)
 • #319: U Minh Cửu Hào (thượng)
 • #320: U Minh Cửu Hào (hạ)
 • #321: Săn thú trong biển sâu (thượng)
 • #322: Săn thú trong biển sâu (hạ)
 • #323: Trảm thảo trừ căn (thượng)
 • #324: Trảm thảo trừ căn (hạ)
 • #325: Có chút thu hoạch
 • #326: Hải Phách Vương và Minh Hỏa chủ pháo (thượng)
 • #327: Hải Phách Vương và Minh Hỏa chủ pháo (hạ)
 • #328: Cực phẩm Ác Quỷ Chướng (thượng)
 • #329: Cực phẩm Ác Quỷ Chướng (hạ)
 • #330: Đảo nam bảy mươi sáu
 • #331: Phong vân gợn sóng (thượng)
 • #332: Phong vân gợn sóng (hạ)
 • #333: Thủ đoạn lôi đình (thượng)
 • #334: Thủ đoạn lôi đình (hạ)
 • #335: Lệnh tổng động viên chiến tranh (thượng)
 • #336: Lệnh tổng động viên chiến tranh (hạ)
 • #337: Tập sát (thượng)
 • #338: Tập sát (hạ)
 • #339: Chiến lợi phẩm
 • #340: Đường chủ Chiến Đường (thượng)
 • #341: Đường chủ Chiến Đường (hạ)
 • #342: Bảo bối chạy trốn (thượng)
 • #343: Bảo bối chạy trốn (hạ)
 • #344: Nếu ngài không ngại vậy thì sử dụng Huyết Độn Thuật xem? (thượng)
 • #345: Nếu ngài không ngại vậy thì sử dụng Huyết Độn Thuật xem? (hạ)
 • #346: Tu La Chi Dực
 • #347: Đại tông sư luyện khí (thượng)
 • #348: Đại tông sư luyện khí (hạ)
 • #349: Khiêu chiến Kim Đan (thượng)
 • #350: Khiêu chiến Kim Đan (hạ)
 • #351: Tiểu tử này rất biến thái (thượng)
 • #352: Tiểu tử này rất biến thái (hạ)
 • #353: Cánh của Tu La Vương (thượng)
 • #354: Cánh của Tu La Vương (hạ)
 • #355: Luyện khí (thượng)
 • #356: Luyện khí (hạ)
 • #357: Tia chớp (thượng)
 • #358: Tia chớp (hạ)
 • #359: Cự thú trong biển (thượng)
 • #360: Cự thú trong biển (hạ)
 • #361: Quỷ Tu La
 • #362: Luyện Ngục Viêm Long (thượng)
 • #363: Luyện Ngục Viêm Long (hạ)
 • #364: Truy đuổi trong biển sâu (thượng)
 • #365: Truy đuổi trong biển sâu (hạ)
 • #366: Dạ Xoa (thượng)
 • #367: Dạ Xoa (hạ)
 • #368: Cơn giận của Hải Thần (thượng)
 • #369: Cơn giận của Hải Thần (hạ)
 • #370: Dạ Xoa Vương
 • #371: Cực phẩm linh thạch (thượng)
 • #372: Cực phẩm linh thạch (hạ)
 • #373: Tuyệt xử phùng sanh (thượng)
 • #374: Tuyệt xử phùng sanh (hạ)
 • #375: May mắn còn sống (thượng)
 • #376: May mắn còn sống (hạ)
 • #377: Kim Linh Ngư (thượng)
 • #378: Kim Linh Ngư (hạ)
 • #379: Quần đảo Hỗn Loạn (thượng)
 • #380: Quần đảo Hỗn Loạn (hạ)
 • #381: Sưu hồn
 • #382: Trúc Cơ kỳ tầng thứ tám và Quỷ tướng (thượng)
 • #383: Trúc Cơ kỳ tầng thứ tám và Quỷ tướng (hạ)
 • #384: Một lưới bắt hết (thượng)
 • #385: Một lưới bắt hết (hạ)
 • #386: Yếu là một loại sai lầm (thượng)
 • #387: Yếu là một loại sai lầm (hạ)
 • #388: Thương Lan Đảo (thượng)
 • #389: Thương Lan Đảo (hạ)
 • #390: Suy ngẫm về U Minh Đại Pháp
 • #391: Châm kíp nổ (thượng)
 • #392: Châm kíp nổ (hạ)
 • #393: Vô Tận hải vực (thượng)
 • #394: Vô Tận hải vực (hạ)
 • #395: Đao Thu Long (thượng)
 • #396: Đao Thu Long (hạ)
 • #397: Huyết Liêm màu đỏ tươi (thượng)
 • #398: Huyết Liêm màu đỏ tươi (hạ)
 • #399: Cho nên bọn hắn chết chắc rồi
 • #400: Miểu sát (thượng)
 • #401: Miểu sát (hạ)
 • #402: Toàn thắng (thượng)
 • #403: Toàn thắng (hạ)
 • #404: Kế hoạch chế tạo Kim Đan (thượng)
 • #405: Kế hoạch chế tạo Kim Đan (hạ)
 • #406: Đăng Thiên Đan
 • #407: Trùng kích Kim Đan (thượng)
 • #408: Trùng kích Kim Đan (hạ)
 • #409: Phương thức tu luyện biến thái
 • #410: Kim Đan đại đạo (thượng)
 • #411: Kim Đan đại đạo (hạ)
 • #412: Bạo Kích Quỷ Tướng
 • #413: Long Quy (thượng)
 • #414: Long Quy (hạ)
 • #415: Thâm hải cụ phong
 • #416: Giết Kim Đan (thượng)
 • #417: Giết Kim Đan (hạ)
 • #418: Tính kế
 • #419: Kim Đan vẫn lạc (thượng)
 • #420: Kim Đan vẫn lạc (hạ)
 • #421: Đại phát tài (thượng)
 • #422: Đại phát tài (hạ)
 • #423: Song Anh xuất sơn
 • #424: Trúc Cơ hậu kỳ (thượng)
 • #425: Trúc Cơ hậu kỳ (hạ)
 • #426: Kế hoạch về nhà
 • #427: Chiêu mộ thuộc hạ (thượng)
 • #428: Chiêu mộ thuộc hạ (hạ)
 • #429: Bạch Cốt Ma Quân (thượng)
 • #430: Bạch Cốt Ma Quân (hạ)
 • #431: Ngũ quỷ phát uy
 • #432: Quỷ cổ (thượng)
 • #433: Quỷ cổ (hạ)
 • #434: Tạm thời kết minh
 • #435: Hắc Thiết Tháp quy thuận (thượng)
 • #436: Hắc Thiết Tháp quy thuận (hạ)
 • #437: Sâm La Quỷ Vực
 • #438: Cực phẩm linh quỷ (thượng)
 • #439: Cực phẩm linh quỷ (hạ)
 • #440: Thiên Hồn đại pháp (thượng)
 • #441: Thiên Hồn đại pháp (hạ)
 • #442: Sáng lập ngự quỷ
 • #443: Nguy cơ (thượng)
 • #444: Nguy cơ (hạ)
 • #445: Bạch Cốt thiếu quân
 • #446: Tiểu tử, ngươi nói rất tốt, solo đi (thượng)
 • #447: Tiểu tử, ngươi nói rất tốt, solo đi (hạ)
 • #448: Phản sát
 • #449: Toàn thắng (thượng)
 • #450: Toàn thắng (hạ)
 • #451: Bắc Tắc Khẩu (thượng)
 • #452: Bắc Tắc Khẩu (hạ)
 • #453: Trùng triều
 • #454: Thánh nữ Man tộc (thượng)
 • #455: Thánh nữ Man tộc (hạ)
 • #456: Bạch Cốt lão ma
 • #457: Uy hiếp (thượng)
 • #458: Uy hiếp (hạ)
 • #459: Bỏ chạy
 • #460: Bẫy rập (thượng)
 • #461: Bẫy rập (hạ)
 • #462: Phong phạm Ma Quân
 • #463: Tiễn Phật đến Tây Thiên (thượng)
 • #464: Tiễn Phật đến Tây Thiên (hạ)
 • #465: Đạo sinh tồn (thượng)
 • #466: Đạo sinh tồn (hạ)
 • #467: Thiên la địa võng
 • #468: Thần miếu (thượng)
 • #469: Thần miếu (hạ)
 • #470: Hồn thụ (thượng)
 • #471: Hồn thụ (hạ)
 • #472: Ngươi lừa ta gạt
 • #473: Tiến vào thần miếu (thượng)
 • #474: Tiến vào thần miếu (hạ)
 • #475: Hoàng tước tại hậu
 • #476: Linh dược vạn năm (thượng)
 • #477: Linh dược vạn năm (hạ)
 • #478: Nô bộc Dực Thần Tộc
 • #479: Hồn nô (thượng)
 • #480: Hồn nô (hạ)
 • #481: Lôi thú
 • #482: Độc Giác Cuồng Ma (thượng)
 • #483: Độc Giác Cuồng Ma (hạ)
 • #484: Tru sát (thượng)
 • #485: Tru sát (hạ)
 • #486: Thượng Cổ Phi Long
 • #487: Sống sót sau tai nạn (thượng)
 • #488: Sống sót sau tai nạn (hạ)
 • #489: Lừa dối
 • #490: Không gian thánh khí (thượng)
 • #491: Không gian thánh khí (hạ)
 • #492: Cái bẫy
 • #493: Bất diệt Nguyên Anh (thượng)
 • #494: Bất diệt Nguyên Anh (hạ)
 • #495: Thánh nữ nhận chủ
 • #496: Tịnh Đế (thượng)
 • #497: Tịnh Đế (hạ)
 • #498: Dâm độc (thượng)
 • #499: Dâm độc (hạ)
 • #500: Thực lực bạo tăng
 • #501: Uy bức lợi dụ (thượng)
 • #502: Uy bức lợi dụ (hạ)
 • #503: Huyền Cốt đại pháp
 • #504: Linh kiện Phệ Hồn Tháp (thượng)
 • #505: Linh kiện Phệ Hồn Tháp (hạ)
 • #506: Quỷ cổ
 • #507: Cực phẩm Quỷ Tướng (thượng)
 • #508: Cực phẩm Quỷ Tướng (hạ)
 • #509: Ác chiến (thượng)
 • #510: Ác chiến (hạ)
 • #511: Huyết Tu La
 • #512: Mưa gió nổi lên (thượng)
 • #513: Mưa gió nổi lên (hạ)
 • #514: Địa hạ tình
 • #515: Hậu duệ Viễn Cổ cự nhân (thượng)
 • #516: Hậu duệ Viễn Cổ cự nhân (hạ)
 • #517: Thú triều (thượng)
 • #518: Thú triều (hạ)
 • #519: Tình bạn và sự tín nhiệm của Cự nhân
 • #520: Hỗn Độn tinh thiết (thượng)
 • #521: Hỗn Độn tinh thiết (hạ)
 • #522: Phục Ma tôn giả
 • #523: Vậy thì cùng chết a (thượng)
 • #524: Vậy thì cùng chết a (hạ)
 • #525: Tình chàng ý thiếp (thượng)
 • #526: Tình chàng ý thiếp (hạ)
 • #527: Phục Ma vẫn lạc
 • #528: Biến hóa của Lôi Động (thượng)
 • #529: Biến hóa của Lôi Động (hạ)
 • #530: Trùng kích Kim Đan
 • #531: Kim Đan đại thành (thượng)
 • #532: Kim Đan đại thành (hạ)
 • #533: Lễ vật của Băng Vân (thượng)
 • #534: Lễ vật của Băng Vân (hạ)
 • #535: Nhìn vợ thành Phượng
 • #536: Thiên Ma mất hồn khúc (thượng)
 • #537: Thiên Ma mất hồn khúc (hạ)
 • #538: Về nhà (thượng)
 • #539: Về nhà (hạ)
 • #540: Huyết Ma
 • #541: Thầy trò tình thâm (thượng)
 • #542: Thầy trò tình thâm (hạ)
 • #543: Vạn Quỷ Dã vọng
 • #544: Huyết khôi lỗi (thượng)
 • #545: Huyết khôi lỗi (hạ)
 • #546: Mai phục Huyết Ma (thượng)
 • #547: Mai phục Huyết Ma (hạ)
 • #548: Mời chào Huyết Ma (thượng)
 • #549: Mời chào Huyết Ma (hạ)
 • #550: Huyết Ma thần phục
 • #551: Lý Diệu chết chắc! (thượng)
 • #552: Lý Diệu chết chắc! (hạ)
 • #553: Mỹ nhân rắn rết (thượng)
 • #554: Mỹ nhân rắn rết (hạ)
 • #555: Hành tung của Uyển Ngôn (thượng)
 • #556: Hành tung của Uyển Ngôn (hạ)
 • #557: Thiên linh quỷ
 • #558: Phu thê gặp lại (thượng)
 • #559: Phu thê gặp lại (hạ)
 • #560: Thêm một hồn trong Vạn Quỷ Phiên (thượng)
 • #561: Thêm một hồn trong Vạn Quỷ Phiên (hạ)
 • #562: Hòm trữ vật thần bí
 • #563: Phu thê ân ái (thượng)
 • #564: Phu thê ân ái (hạ)
 • #565: Luyện khí chi đạo (thượng)
 • #566: Luyện khí chi đạo (hạ)
 • #567: Lăng Tiêu Cửu Tử
 • #568: Ngự phu chi đạo [Đạo giữ chồng] (thượng)
 • #569: Ngự phu chi đạo [Đạo giữ chồng] (hạ)
 • #570: U Minh Quỷ Vực
 • #571: Thành Thiên Quỷ (thượng)
 • #572: Thành Thiên Quỷ (hạ)
 • #573: Thiên linh quỷ Tiểu U
 • #574: Vô đề (thượng)
 • #575: Vô đề (hạ)
 • #576: Quỷ Đế (thượng)
 • #577: Quỷ Đế (hạ)
 • #578: Đánh chết băng tằm
 • #579: Dùng tay không đánh người thật thoải mái (thượng)
 • #580: Dùng tay không đánh người thật thoải mái (hạ)
 • #581: Được lão bà bảo kê
 • #582: Tiểu U hung tàn (thượng)
 • #583: Tiểu U hung tàn (hạ)
 • #584: Thu phục lão ma
 • #585: Thiên tướng (thượng)
 • #586: Thiên tướng (hạ)
 • #587: Ma Long Vương tức giận
 • #588: Phỉ Phỉ thổ lộ (thượng)
 • #589: Phỉ Phỉ thổ lộ (hạ)
 • #590: Ám vực thâm uyên
 • #591: U Minh Huyền Xà (thượng)
 • #592: U Minh Huyền Xà (hạ)
 • #593: Thâm uyên kinh biến (thượng)
 • #594: Thâm uyên kinh biến (trung)
 • #595: Thâm uyên kinh biến (hạ)
 • #596: Thiên Quỷ Đế
 • #597: Chuyện cũ ngàn năm (thượng)
 • #598: Chuyện cũ ngàn năm (hạ)
 • #599: U Minh Hắc Sát Trận
 • #600: Thời gian pháp tắc (thượng)
 • #601: Thời gian pháp tắc (hạ)
 • #602: Ta muốn ngươi chết (thượng)
 • #603: Ta muốn ngươi chết (hạ)
 • #604: Hiểm tử hoàn sinh
 • #605: Bổn mạng quỷ khí của Tiểu U
 • #606: Minh Vương Thối Thể Quyết (thượng)
 • #607: Minh Vương Thối Thể Quyết (hạ)
 • #608: Kim Đan trung giai và Quỷ Vương sơ giai
 • #609: Nữ nhân (thượng)
 • #610: Nữ nhân (hạ)
 • #611: Cửu U Quỷ Diễm (thượng)
 • #612: Cửu U Quỷ Diễm (hạ)
 • #613: Trở lại và nguy cơ
 • #614: Thiên Ma học xấu (thượng)
 • #615: Thiên Ma học xấu (hạ)
 • #616: Khôi lỗi Nguyên Anh Kỳ (thượng)
 • #617: Khôi lỗi Nguyên Anh Kỳ (hạ)
 • #618: Tâm tư nhỏ của Thiên Ma (thượng)
 • #619: Tâm tư nhỏ của Thiên Ma (hạ)
 • #620: Thiên địa hủy diệt pháp tắc
 • #621: Đạo thiên lôi thứ chín (thượng)
 • #622: Đạo thiên lôi thứ chín (hạ)
 • #623: Vạn Quỷ Phiên khủng bố (thượng)
 • #624: Vạn Quỷ Phiên khủng bố (hạ)
 • #625: Thái Thượng Tông (thượng)
 • #626: Thái Thượng Tông (hạ)
 • #627: Luyện đan đại sư
 • #628: Trích Tinh Phong (thượng)
 • #629: Trích Tinh Phong (hạ)
 • #630: Linh Cổ Môn
 • #631: Âm Dương lão quái không may (thượng)
 • #632: Âm Dương lão quái không may (hạ)
 • #633: Thực lực Lôi Động biến hóa (thượng)
 • #634: Thực lực Lôi Động biến hóa (hạ)
 • #635: Tâm ý Lôi Động
 • #636: Tiềm Long quân (thượng)
 • #637: Tiềm Long quân (hạ)
 • #638: Điên cuồng xổ số
 • #639: Huyết Ma trở về (thượng)
 • #640: Huyết Ma trở về (hạ)
 • #641: Động thiên phúc địa (thượng)
 • #642: Động thiên phúc địa (hạ)
 • #643: Ôm tiền trắng trợn
 • #644: Trước khi quyết chiến (thượng)
 • #645: Trước khi quyết chiến (hạ)
 • #646: Khôi Lỗi Nguyên Anh Kỳ (thượng)
 • #647: Khôi Lỗi Nguyên Anh Kỳ (hạ)
 • #648: Thái Thượng Binh Quyết
 • #649: U Quỷ phát uy
 • #650: Diệt sát (thượng)
 • #651: Diệt sát (hạ)
 • #652: Thà Làm Ngọc Vỡ
 • #653: Khang Châu Chi Nguy
 • #654: Khang Châu Chi Nguy (tt)
 • #655: Linh Huyết Chi Thể
 • #656: Linh Huyết Chi Thể (tt)
 • #657: Tu Vi Tập Thể Tăng Vọt
 • #658: Tư
 • #659: Tư (tt)
 • #660: Huấn Luyện Âm Hồn
 • #661: Huấn Luyện Âm Hồn (tt)
 • #662: Tiểu Quỷ Thành Quân
 • #663: Âm Dương Lão Quái Không May
 • #664: Âm Dương Lão Quái Không May (tt)
 • #665: Âm Dương Lão Thần Phục
 • #666: Chặn Giết (Thượng)
 • #667: Chặn Giết (Hạ)
 • #668: Kịch Chiến Nguyên Anh (Thượng)
 • #669: Kịch Chiến Nguyên Anh (Hạ)
 • #670: Hắc Dực Ma Vương
 • #671: Mị Thuật (Thượng)
 • #672: Mị Thuật (Hạ)
 • #673: Thủ Đoạn Của Thái Thượng Tông
 • #674: Mị Cơ Đầu Hàng (Thượng)
 • #675: Mị Cơ Đầu Hàng (Hạ)
 • #676: Đại Hoang Mạc Đến Giúp (Thượng)
 • #677: Đại Hoang Mạc Đến Giúp (Hạ)
 • #678: Ma Vương Lại Hiện Ra (Thượng)
 • #679: Ma Vương Lại Hiện Ra (Hạ)
 • #680: Hỏa Linh Quỳnh Tương
 • #681: Họa Dẫn Kim Cương Tự (Thượng)
 • #682: Họa Dẫn Kim Cương Tự (Hạ)
 • #683: Bích Ba Cảnh
 • #684: Bích Ba Cảnh (tt)
 • #685: Đạm Đài xuất quan
 • #686: Đông Hải Mê Cốc (Thượng)
 • #687: Đông Hải Mê Cốc (Hạ)
 • #688: Ảnh Hổ Phát Uy (Thượng)
 • #689: Ảnh Hổ Phát Uy (Hạ)
 • #690: Ác Chiến
 • #691: Ác Chiến (tt)
 • #692: Sinh Tử Một Đường
 • #693: Mỹ nữ cứu anh hùng (Thượng)
 • #694: Mỹ nữ cứu anh hùng (Hạ)
 • #695: Dực Thần Tộc Bá Đạo
 • #696: Quang Minh Vương A Già Na (Thượng)
 • #697: Quang Minh Vương A Già Na (Hạ)
 • #698: Tung Hoành (Thượng)
 • #699: Tung Hoành (Hạ)
 • #700: Thuyết Phục
 • #701: Dã Tâm Thống Nhất (Thượng)
 • #702: Dã Tâm Thống Nhất (Hạ)
 • #703: Hóa Thần Quyết Chiến (Thượng)
 • #704: Hóa Thần Quyết Chiến (Hạ)
 • #705: Đại Dự Ngôn Thuật
 • #706: Tà Tông Tận Thế (Thượng)
 • #707: Tà Tông Tận Thế (Hạ)
 • #708: Đây Mới Thật Sự Là Phát Tài (Thượng)
 • #709: Đây Mới Thật Sự Là Phát Tài (Hạ)
 • #710: Quỷ Đưa Tới Tận Cửa Tìm Chết
 • #711: Minh Thần Chân Ngôn Thuật Khủng Bố (Thượng)
 • #712: Minh Thần Chân Ngôn Thuật Khủng Bố (Hạ)
 • #713: Pháp Thuật Nghịch Thiên
 • #714: Sân Thi Đấu Thượng Cổ (Thượng)
 • #715: Sân Thi Đấu Thượng Cổ (Hạ)
 • #716: Sức Chiến Đấu Của Tiểu U
 • #717: Thôn Phệ Tinh Phách (Thượng)
 • #718: Thôn Phệ Tinh Phách (Hạ)
 • #719: Tranh đấu trong biến ý thức và truyền thừa (thượng)
 • #720: Tranh đấu trong biến ý thức và truyền thừa (hạ)
 • #721: Ma Đế Chân Ngôn Thuật
 • #722: Thể hiện ý chí (thượng)
 • #723: Thể hiện ý chí (hạ)
 • #724: Thôn phệ ngược Ma Vương tinh phách
 • #725: Ngưng kết Nguyên Anh (thượng)
 • #726: Ngưng kết Nguyên Anh (hạ)
 • #727: Ngưng Anh thành công (thượng)
 • #728: Ngưng Anh thành công (hạ)
 • #729: Mất đi tiền bối Đại Năng Các (thượng)
 • #730: Mất đi tiền bối Đại Năng Các (hạ)
 • #731: Quỷ phó tấn cấp
 • #732: Đại quân u quỷ
 • #733: Lai lịch của quỷ tộc và thiên linh quỷ
 • #734: Nguyên lý trận pháp
 • #735: Tự bạo quỷ
 • #736: Huyền Nguyên Tử chân nhân đau khổ
 • #737: Sự liên hệ trong minh minh
 • #738: Pháo quỷ bụng to Kim Đan cấp
 • #739: Luyện chế Bất Lão Yêu Tôn một phen
 • #740: Đại chiến cùng Huyền Nguyên Tử
 • #741: Nguyên thần xuất khiếu
 • #742: Sinh Mệnh Thần Thủy
 • #743: Đại thế
 • #744: Hành trình Đại Hoang Mạc
 • #745: Lôi Cức Thần Ngạc!
 • #746: Hai Quỷ Vương
 • #747: Thổ Cự Nhân có biến
 • #748: Khôi thổ
 • #749: Lợi ích mới là vĩnh hằng
 • #750: Khôi lỗi nham thạch
 • #751: Chinh phục
 • #752: Tái nhập Cửu U
 • #753: Tâm huyết dâng trào
 • #754: Khí linh Công Bình Cảnh Kỹ Trường
 • #755: Áp lực trong tương lai
 • #756: Xích sát vân vụ
 • #757: Hư không chiểu trạch
 • #758: Bí mật Quỷ tộc
 • #759: Minh Hà tham u
 • #760: Hỗn Độn Tụ Linh Trận
 • #761: Nguy cơ tới gần
 • #762: Hỗn Độn Kim Liên
 • #763: Không thể buông tha
 • #764: Nghi kỵ lẫn nhau
 • #765: Dụ Đạo chi thuật
 • #766: Phượng Vũ Cửu Thiên
 • #767: Thái Cổ cự thú
 • #768: Tính toán của Trùng Đế
 • #769: Dùng trí
 • #770: Đoạt được Kim Liên
 • #771: Ngàn điểu trong rừng cũng không bằng nhất điểu trong tay
 • #772: Tuyệt địa đào vong
 • #773: Quân Lâm Thiên Hạ
 • #774: Đồ Tiên Chỉ
 • #775: Cửu U Phệ Hồn Trùng Vương
 • #776: Tính toán của Trùng Đế
 • #777: Liên thủ ngăn địch
 • #778: Thiên lôi chi uy
 • #779: Tổn thất thảm trọng
 • #780: Vùng hư không thiếu văn minh
 • #781: Dịch thú quyển
 • #782: Cực Âm Thiên Lôi
 • #783: Phá trận mà vào (1)
 • #784: Phá trận mà vào (2)
 • #785: Phòng khách u ám
 • #786: Khách nhân thần bí tới thăm
 • #787: Minh Vương Điện
 • #788: Khôi lỗi màu bạc
 • #789: Minh vương Mê Tung
 • #790: Vì còn sống
 • #791: Hỗn Độn Phệ Hồn tháp khí linh
 • #792: Người kế nhiệm Minh vương
 • #793: Chỗ tốt là mấu chốt
 • #794: Linh giới phân thân
 • #795: Tiên Thiên linh đan
 • #796: Chiến tổn hại Khôi Lỗi
 • #797: Huyết Hải phong ba
 • #798: Quỷ binh phát uy
 • #799: Huyết Xà bị thương nặng
 • #800: Yên Diệt Pháp Tắc
 • #801: Huyết Linh châu
 • #802: Thu hoạch
 • #803: U Minh Quỷ Hổ Vương
 • #804: Long Hổ chi đấu
 • #805: Phượng Minh Hổ Khiếu
 • #806: Chuyện nơi này
 • #807: Đại Kiền châu chi hành
 • #808: Thế gia khôi lỗi
 • #809: Ân uy tịnh thi
 • #810: Cảm kích thức thời
 • #811: Khôi lỗi và Đại Hoàng Phong [Bumblebee]
 • #812: Điều giáo khôi lỗi
 • #813: Tu sĩ tầng dưới chót
 • #814: Đại Hoàng Phong bộc lộ
 • #815: Giang hồ không lối
 • #816: Gà đất chó cảnh
 • #817: Thở dài một tiếng
 • #818: Lão quái nguyên anh
 • #819: Gia tộc Lý thị
 • #820: Thiên vị đệ tử hàn vi
 • #821: Nội môn đệ tử
 • #822: Quy Tâm Tự Tiến
 • #823: Đêm thám tàng kinh các
 • #824: Thần Hồn Tỏa
 • #825: Tâm tư của Lý Sở Sở
 • #826: Lâm tràng tính kế
 • #827: Đắc tội giai nhân
 • #828: Tỏa Hồn Đinh
 • #829: Bại lộ
 • #830: Bị thương nặng
 • #831: Giai nhân tương trợ
 • #832: Đoạn tuyệt
 • #833: Xu Thế
 • #834: Hoa ngôn xảo ngữ
 • #835: Kẻ lừa đảo
 • #836: Cô phụ
 • #837: Nguyên lý phân thân và gạt bỏ ý thức
 • #838: Luyện Ngục Vực và Quỷ Minh
 • #839: Câu cá kiểu cướp bóc
 • #840: Hạp cốc nóng bỏng
 • #841: Cạnh tranh sinh tồn
 • #842: Kết bạn đồng hành
 • #843: Chủng tộc Luyện Ngục
 • #844: Hỏa Diễm Quân Chủ
 • #845: Hoàng Tước ở phía sau
 • #846: Đấu giá phong vân
 • #847: Đấu giá phong vân (4)
 • #848: Đến Luyện Ngục Vực
 • #849: Dong Hồ
 • #850: Mộ Dung gặp nạn
 • #851: Viêm Thú
 • #852: Xích Vỉ bá đạo
 • #853: "Nhâm Nhân Ngư Nhục"
 • #854: Ngươi chơi đủ chưa?
 • #855: Tình huống nghịch chuyển
 • #856: Ương ngạnh
 • #857: Hoành tảo đồng giai
 • #858: Xích Quỷ Vương
 • #859: Dong tương thông đạo
 • #860: Mỏ Hỏa Linh Ngọc
 • #861: Luyện Ngục Ma Vương
 • #862: Cức Dương Hỏa
 • #863: Chữa trị khôi lỗi
 • #864: Xích Quỷ Vương giá lâm
 • #865: Thần Phong
 • #866: Sửa xong khôi lỗi Hóa Thần
 • #867: Nguyên tố Phượng Hoàng
 • #868: Thần niệm giao phong (thượng)
 • #869: Thần niệm giao phong (hạ)
 • #870: Cường giả đỉnh phong
 • #871: Viêm Ma Vương xuất quan (thượng)
 • #872: Viêm Ma Vương xuất quan (hạ)
 • #873: Luyện Ngục Ma Vương khổ bức
 • #874: Chạy trốn cũng đẹp trai như vậy (thượng)
 • #875: Chạy trốn cũng đẹp trai như vậy (hạ)
 • #876: Công phu sư tử ngoạm
 • #877: Mình làm người khác hưởng (thượng)
 • #878: Mình làm người khác hưởng (hạ)
 • #879: Cướp đồ trên đầu lão ma (thượng)
 • #880: Cướp đồ trên đầu lão ma (hạ)
 • #881: Xích Diễm Long Pháo
 • #882: Chí bảo Minh Vương lưu lại (thượng)
 • #883: Chí bảo Minh Vương lưu lại (hạ)
 • #884: Thuế biến (thượng)
 • #885: Thuế biến (hạ)
 • #886: Đinh lão tiền bối
 • #887: Gặp cố nhân (thượng)
 • #888: Gặp cố nhân (hạ)
 • #889: U Minh Ma Tôn
 • #890: Sự cường đại của Lôi Động (thượng)
 • #891: Sự cường đại của Lôi Động (hạ)
 • #892: Tương kiến
 • #893: Quang Minh Thánh Vực (thượng)
 • #894: Quang Minh Thánh Vực (hạ)
 • #895: Tiến công chiếm đóng Quang Minh Thánh Vực (thượng)
 • #896: Tiến công chiếm đóng Quang Minh Thánh Vực (hạ)
 • #897: Trùng Vương Não Hạch
 • #898: Đại quân hung tàn của Lôi Động (thượng)
 • #899: Đại quân hung tàn của Lôi Động (hạ)
 • #900: Âm Dương khát máu (thượng)
 • #901: Âm Dương khát máu (hạ)
 • #902: Sát phạt thiên hạ
 • #903: Quỷ quân mãnh liệt, xuất kích! (thượng)
 • #904: Quỷ quân mãnh liệt, xuất kích! (hạ)
 • #905: Chiến tranh, quả nhiên có thể phát tài
 • #906: Dị đoan (thượng)
 • #907: Dị đoan (hạ)
 • #908: Địa Hành Bạo Long
 • #909: Tất cả anh hào tập kết (thượng)
 • #910: Tất cả anh hào tập kết (hạ)
 • #911: Chỗ dựa vào chính thức của Lôi Động
 • #912: Kích động (thượng)
 • #913: Kích động (hạ)
 • #914: Huyết Ma đồ thành
 • #915: Pháp thuật chi uy (thượng)
 • #916: Pháp thuật chi uy (hạ)
 • #917: Ngươi tới, cũng đừng hòng muốn chạy
 • #918: Bức bách Viêm Ma Vương (thượng)
 • #919: Bức bách Viêm Ma Vương (hạ)
 • #920: Cưỡng bức dụ dỗ (thượng)
 • #921: Cưỡng bức dụ dỗ (hạ)
 • #922: Thu phục Viêm Ma Vương
 • #923: Thần Hi Vương (thượng)
 • #924: Thần Hi Vương (hạ)
 • #925: Tiên tộc chí tôn lệnh (thượng)
 • #926: Tiên tộc chí tôn lệnh (trung)
 • #927: Tiên tộc chí tôn lệnh (hạ)
 • #928: Bích Ba thần công (thượng)
 • #929: Bích Ba thần công (hạ)
 • #930: Tài Quyết Vương
 • #931: Cơ hội biến cường (thượng)
 • #932: Cơ hội biến cường (hạ)
 • #933: Pháp thuật không gian (thượng)
 • #934: Pháp thuật không gian (hạ)
 • #935: Ngày tàn của Thần Hi
 • #936: Sinh Mệnh Thần Thủy (thượng)
 • #937: Sinh Mệnh Thần Thủy (hạ)
 • #938: Quân đội bí mật của Thần Hi Vương (thượng)
 • #939: Quân đội bí mật của Thần Hi Vương (hạ)
 • #940: Quyết chiến thần điện (thượng)
 • #941: Quyết chiến thần điện (hạ)
 • #942: Trẫm nói, không gian là ngưng đọng (thượng)
 • #943: Trẫm nói, không gian là ngưng đọng (hạ)
 • #944: Bi kịch của Thần Hi Vương
 • #945: Thâm Uyên Vực (thượng)
 • #946: Thâm Uyên Vực (hạ)
 • #947: Minh diễm phần hồn (thượng)
 • #948: Minh diễm phần hồn (hạ)
 • #949: Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp
 • #950: Công hiệu chân chính của Hỗn Độn Tháp (thượng)
 • #951: Công hiệu chân chính của Hỗn Độn Tháp (hạ)
 • #952: Tân sinh hỗn độn
 • #953: Lại tới Dạ Xoa Hải (thượng)
 • #954: Lại tới Dạ Xoa Hải (hạ)
 • #955: Nạp lương thực (thượng)
 • #956: Nạp lương thực (hạ)
 • #957: Kiến công lập nghiệp
 • #958: Mục tiêu đột phá Hóa Thần kỳ (thượng)
 • #959: Mục tiêu đột phá Hóa Thần kỳ (hạ)
 • #960: Vô tận hư không
 • #961: Đế Vương gặp nhau (thượng)
 • #962: Đế Vương gặp nhau (hạ)
 • #963: Đỉnh phong tụ hội (1)
 • #964: Đỉnh phong tụ hội (2)
 • #965: Đỉnh phong tụ hội (3)
 • #966: Đỉnh phong tụ hội (4)
 • #967: Đỉnh phong tụ hội (5)
 • #968: Đỉnh phong tụ hội (6)
 • #969: Thâm Uyên Huyết Lệ
 • #970: Minh quân (thượng)
 • #971: Minh quân (hạ)
 • #972: Mị ma và Dực thần nữ
 • #973: Ngoài dự đoán mọi người (thượng)
 • #974: Ngoài dự đoán mọi người (hạ)
 • #975: Bán một cái nhân tình triệt để
 • #976: Tài Quyết Vương quyết định gia nhập (thượng)
 • #977: Tài Quyết Vương quyết định gia nhập (hạ)
 • #978: Mị Ma Chi Nguyện
 • #979: Thâm Uyên Chi Chủ Ô Địch Tư (thượng)
 • #980: Thâm Uyên Chi Chủ Ô Địch Tư (hạ)
 • #981: Cùng thi triển cơ nhục
 • #982: Xảo trá vơ vét tài sản (thượng)
 • #983: Xảo trá vơ vét tài sản (hạ)
 • #984: Cầm thú huyết ưng (thượng)
 • #985: Cầm thú huyết ưng (hạ)
 • #986: Lẻn vào dị không gian
 • #987: Thâm Uyên chi chiến (thượng)
 • #988: Thâm Uyên chi chiến (hạ)
 • #989: Địch yếu ta mạnh
 • #990: Ta thua, Lôi Động (thượng)
 • #991: Ta thua, Lôi Động (hạ)
 • #992: Tài Quyết Chi Kiếm
 • #993: Chia rẽ phân hóa (thượng)
 • #994: Chia rẽ phân hóa (hạ)
 • #995: Cùng thi triển mưu kế (thượng)
 • #996: Cùng thi triển mưu kế (hạ)
 • #997: Nguyệt Vệ và Ma Đao Thạch
 • #998: Thâm Uyên quyết chiến (thượng)
 • #999: Thâm Uyên quyết chiến (trung)
 • #1000: Thâm Uyên quyết chiến (hạ)
 • #1001: Thâm đàm huyết hải (thượng)
 • #1002: Thâm đàm huyết hải (hạ)
 • #1003: Hàng phục Ảnh Ma
 • #1004: Buổi tối có loại, ngươi đừng cầu xin tha thứ (thượng)
 • #1005: Buổi tối có loại, ngươi đừng cầu xin tha thứ (hạ)
 • #1006: Minh ước yếu đuối (thượng)
 • #1007: Minh ước yếu đuối (hạ)
 • #1008: Hỗn độn kết tinh thật nhiều (thượng)
 • #1009: Hỗn độn kết tinh thật nhiều (hạ)
 • #1010: Tư chất linh căn đề thăng (thượng)
 • #1011: Tư chất linh căn đề thăng (hạ)
 • #1012: Quyết chiến hỗn độn dị không gian
 • #1013: Đông Phương quật khởi (thượng)
 • #1014: Đông Phương quật khởi (hạ)
 • #1015: Thăng cấp Hóa Thần kỳ (thượng)
 • #1016: Thăng cấp Hóa Thần kỳ (hạ)
 • #1017: Bọ ngựa bắt ve (thượng)
 • #1018: Bọ ngựa bắt ve (hạ)
 • #1019: Quỷ Thứ phát uy
 • #1020: Kinh biến
 • #1021: Uy áp cùng với liên thủ (thượng)
 • #1022: Uy áp cùng với liên thủ (hạ)
 • #1023: Bị áp chế cùng phản áp chế
 • #1024: Cùng thi triển con bài chưa lật (thượng)
 • #1025: Cùng thi triển con bài chưa lật (hạ)
 • #1026: Kế hoạch bạo tăng thực lực (thượng)
 • #1027: Kế hoạch bạo tăng thực lực (hạ)
 • #1028: Lôi Hổ
 • #1029: Phong vũ muốn đến (thượng)
 • #1030: Phong vũ muốn đến (hạ)
 • #1031: Trước an nội, lại kháng ngoại (thượng)
 • #1032: Trước an nội, lại kháng ngoại (hạ)
 • #1033: Đối chọi
 • #1034: Hóa Thần chi chiến (thượng)
 • #1035: Hóa Thần chi chiến (hạ)
 • #1036: Thâm Uyên chi chủ thúc dục
 • #1037: Chiến đấu kịch liệt với Thánh Diệu vương (thượng)
 • #1038: Chiến đấu kịch liệt với Thánh Diệu vương (hạ)
 • #1039: Anh linh thánh đường
 • #1040: Tái hiện Ma vương Tinh Phách (thượng)
 • #1041: Tái hiện Ma vương Tinh Phách (hạ)
 • #1042: Liều mình lấy chết
 • #1043: Ác chiến Quang Huy vương (thượng)
 • #1044: Ác chiến Quang Huy vương (hạ)
 • #1045: Quân lâm thiên hạ
 • #1046: Nắm toàn cục trong tay (thượng)
 • #1047: Nắm toàn cục trong tay (hạ)
 • #1048: Thánh Diệu phúc diệt
 • #1049: Nanh vuốt của Ma giới (thượng)
 • #1050: Nanh vuốt của Ma giới (hạ)
 • #1051: Hưởng dụng thắng lợi (thượng)
 • #1052: Hưởng dụng thắng lợi (hạ)
 • #1053: Kế hoạch trùng kích Luyện Hư kỳ
 • #1054: Tồn tại Dạ Đế (thượng)
 • #1055: Tồn tại Dạ Đế (hạ)
 • #1056: Độ kiếp Luyện Hư
 • #1057: Song song tấn cấp lên Luyện Hư kỳ (thượng)
 • #1058: Song song tấn cấp lên Luyện Hư kỳ (hạ)
 • #1059: Quỷ Đế phát uy
 • #1060: Lôi Động khó chơi (thượng)
 • #1061: Lôi Động khó chơi (hạ)
 • #1062: Bi kịch chắc chắn là Dạ Đế
 • #1063: Ngươi chết ta sống (thượng)
 • #1064: Ngươi chết ta sống (hạ)
 • #1065: Thắng bại đã phân (thượng)
 • #1066: Thắng bại đã phân (hạ)
 • #1067: Toàn thắng
 • #1068: Tư chất Lôi Động biến hóa (thượng)
 • #1069: Tư chất Lôi Động biến hóa (hạ)
 • #1070: Tấn cấp Hóa Thần trung giai
 • #1071: Linh Hồ quy tâm (thượng)
 • #1072: Linh Hồ quy tâm (hạ)
 • #1073: Luyện hóa Ma Đế Cung
 • #1074: Bộ đội khôi lỗi Hóa thần có tư tưởng (thượng)
 • #1075: Bộ đội khôi lỗi Hóa thần có tư tưởng (hạ)
 • #1076: Mềm không được thì mạnh bạo (thượng)
 • #1077: Mềm không được thì mạnh bạo (hạ)
 • #1078: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
 • #1079: Hắn đại phát tài (thượng)
 • #1080: Hắn đại phát tài (hạ)
 • #1081: Hắc Hoàng Giáp
 • #1082: Xuất chinh loạn tinh vực (thượng)
 • #1083: Xuất chinh loạn tinh vực (hạ)
 • #1084: Đạm Đài thiếu cung chủ (thượng)
 • #1085: Đạm Đài thiếu cung chủ (hạ)
 • #1086: Huyền Băng Phượng Hoàng
 • #1087: Thiên Linh Chi Thai (thượng)
 • #1088: Thiên Linh Chi Thai (hạ)
 • #1089: Thời gian hồi tố
 • #1090: Thiên Địa Luân Hồi Đại Kiếp (hạ)
 • #1091: Thiên Địa Luân Hồi Đại Kiếp (hạ)
 • #1092: Chu Tước Thần Điện (thượng)
 • #1093: Chu Tước Thần Điện (hạ)
 • #1094: Độ thiên kiếp
 • #1095: Thiên kiếp trùng trùng điệp điệp (thượng)
 • #1096: Thiên kiếp trùng trùng điệp điệp (hạ)
 • #1097: Minh Vương Phiên
 • #1098: Thành công tấn cấp Luyện Hư (thượng)
 • #1099: Thành công tấn cấp Luyện Hư (hạ)
 • #1100: Lưu đày và ước hẹn vạn năm (thượng)
 • #1101: Lưu đày và ước hẹn vạn năm (hạ)
 • #1102: Hắc sắc cự nhân
 • #1103: Bức bách Minh Vương Phiên khổ sở (thượng)
 • #1104: Bức bách Minh Vương Phiên khổ sở (hạ)
 • #1105: Uy lực chính thức của Minh Vương Phiên
 • #1106: Chuyện cũ truyền kỳ (thượng)
 • #1107: Chuyện cũ truyền kỳ (hạ)
 • #1108: Thực lực Lôi Động bạo tăng
 • #1109: Thiên phú thôn phệ (thượng)
 • #1110: Thiên phú thôn phệ (hạ)
 • #1111: Quét ngang bát phương
 • #1112: Cự Lực Ma Vương Trát Cổ (thượng)
 • #1113: Cự Lực Ma Vương Trát Cổ (hạ)
 • #1114: Chúa Tể Càn Khôn (thượng)
 • #1115: Chúa Tể Càn Khôn (hạ)
 • #1116: Lẻn vào Ma tộc
 • #1117: Cứ điểm hư không (thượng)
 • #1118: Cứ điểm hư không (hạ)
 • #1119: Tinh Cổ tộc
 • #1120: Nữ tử Tiên tộc (thượng)
 • #1121: Nữ tử Tiên tộc (hạ)
 • #1122: Hư Không Huyết Nhãn (thượng)
 • #1123: Hư Không Huyết Nhãn (hạ)
 • #1124: Thánh địa Tinh Cổ tộc
 • #1125: Tinh Cổ Chiến Tranh Phi Chu (thượng)
 • #1126: Tinh Cổ Chiến Tranh Phi Chu (hạ)
 • #1127: Hợp tác to lớn
 • #1128: Thánh địa rơi vào tay giặc (thượng)
 • #1129: Thánh địa rơi vào tay giặc (hạ)
 • #1130: Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh
 • #1131: Thương Lan bị thương nặng (thượng)
 • #1132: Thương Lan bị thương nặng (hạ)
 • #1133: Dần dần nhập ma
 • #1134: Thái Âm Thiên Lôi (thượng)
 • #1135: Thái Âm Thiên Lôi (hạ)
 • #1136: Đau đớn cũng nhanh (thượng)
 • #1137: Đau đớn cũng nhanh (hạ)
 • #1138: Lão nương không phải là bom nguyên tử
 • #1139: Trát Cổ, có chuyện gì từ từ nói (thượng)
 • #1140: Trát Cổ, có chuyện gì từ từ nói (hạ)
 • #1141: Ngươi lừa ta gạt
 • #1142: Thống khổ nữ vương thần phục (thượng)
 • #1143: Thống khổ nữ vương thần phục (hạ)
 • #1144: Triệt để chinh phục Nhân Phỉ Địch (thượng)
 • #1145: Triệt để chinh phục Nhân Phỉ Địch (hạ)
 • #1146: Tiên Ma cùng bay
 • #1147: Thu hoạch cực kỳ phong phú (thượng)
 • #1148: Thu hoạch cực kỳ phong phú (hạ)
 • #1149: Hỗn Độn bổn nguyên nguyên vẹn
 • #1150: Thôn phệ bổn nguyên (thượng)
 • #1151: Thôn phệ bổn nguyên (hạ)
 • #1152: Tiên thể trọng sinh thuật
 • #1153: Á Thánh Minh cự nhân (thượng)
 • #1154: Á Thánh Minh cự nhân (hạ)
 • #1155: Thiên tuyển và Nghịch thiên
 • #1156: Thôn phệ Minh Thần (1 + 2)
 • #1157: Đủ loại thu hoạch đến từ Minh Thần (thượng)
 • #1158: Đủ loại thu hoạch đến từ Minh Thần (hạ)
 • #1159: Tu luyện vô tận
 • #1160: Thực lực của quân đoàn Lôi Động tăng mạnh (thượng)
 • #1161: Thực lực của quân đoàn Lôi Động tăng mạnh (hạ)
 • #1162: Tam Hoàng
 • #1163: Lôi Động quật khởi tại vũ đài (thượng)
 • #1164: Lôi Động quật khởi tại vũ đài (hạ)
 • #1165: Uy phong lẫm lẫm (thượng)
 • #1166: Uy phong lẫm lẫm (hạ)
 • #1167: Diệt nhất Hoàng, thu phục nhị Hoàng
 • #1168: Thiên hạ đệ nhất đại hại (thượng)
 • #1169: Thiên hạ đệ nhất đại hại (hạ)
 • #1170: Hắc Ám Ma Hoàng
 • #1171: Huyết hải thâm cừu (thượng)
 • #1172: Huyết hải thâm cừu (hạ)
 • #1173: Giết ngươi, toàn bộ đều là của ta (thượng)
 • #1174: Giết ngươi, toàn bộ đều là của ta (hạ)
 • #1175: Tinh sa sông Hằng (2)
 • #1176: Xa cách đã lâu gặp lại (thượng)
 • #1177: Xa cách đã lâu gặp lại (hạ)
 • #1178: Ẩn tình về cái chết của Ma Đế
 • #1179: Sư tôn di sương (thượng)
 • #1180: Sư tôn di sương (hạ)
 • #1181: Hư không đào mệnh (thượng)
 • #1182: Hư không đào mệnh (hạ)
 • #1183: Hỗn Độn Hải
 • #1184: Vô tận Hư không triều tịch (thượng)
 • #1185: Vô tận Hư không triều tịch (hạ)
 • #1186: Hỗn độn oán linh
 • #1187: Hỗn độn chi tâm (thượng)
 • #1188: Hỗn độn chi tâm (hạ)
 • #1189: Ý thức vũ trụ
 • #1190: Hỗn độn thú (thượng)
 • #1191: Hỗn độn thú (hạ)
 • #1192: Sát cơ Thanh Long (thượng)
 • #1193: Sát cơ Thanh Long (hạ)
 • #1194: Chí Tôn kiếp
 • #1195: Tân Ma Đế (thượng)
 • #1196: Tân Ma Đế (hạ)
 • #1197: Quyết chiến Vạn Linh cung (thượng)
 • #1198: Quyết chiến Vạn Linh cung (hạ)
 • #1199: Vạn Linh Chi Mẫu
 • #1200: Vạn Linh chi nộ (thượng)
 • #1201: Vạn Linh chi nộ (trung)
 • #1202: Vạn Linh chi nộ (hạ)
 • #1203: Chân thân Vạn Linh (thượng)
 • #1204: Chân thân Vạn Linh (hạ)
 • #1205: Chân chính vi mẫu
 • #1206: Hao tổn kinh người (thượng)
 • #1207: Hao tổn kinh người (hạ)
 • #1208: Quyết chiến Thanh Long Hoàng (thượng)
 • #1209: Quyết chiến Thanh Long Hoàng (hạ)
 • #1210: Khiến nàng chờ đợi đã lâu
 • #1211: Đại kết cục (1)
 • #1212: Đại kết cục (2)
 • #1213: Đại kết cục (3)
 • #1214: Đại kết cục (4)
 • #1215: Đại kết cục (5)
 • #1216: Đại kết cục – chương cuối
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Nhất Phẩm Tu Tiên

TiKay

Ta Cùng Đại Thánh Là Huynh Đệ

TiKay

Sử Thượng Tối Ngưu Bạo Quân

TiKay

Sơn Dã Nhàn Vân

TiKay

Hồng Hoang Chi Thần Quy

TiKay

Tiên Thảo Cung Ứng Thương

TiKay

Leave a Reply