Huyền Huyễn

Tiểu Tu Hành

Cảm xúc dâng trào, vô hạn huyễn tưởng, đón gió huy kích ngàn cơn sóng, thiếu niên bất bại nhiệt huyết!

Converter: Hoàng Châu


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Điền Thập
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phan Ngũ
 • #2: Tiết Vĩnh Nhất
 • #3: La Tiểu La
 • #4: Trần Kiếm
 • #5: Ngô Giang Phi
 • #6: Không hề có hi vọng
 • #7: Viên Viễn Uyên
 • #8: Đạo Ca
 • #9: Dương Tiểu Bạch
 • #10: Mai Nhận
 • #11: La Ngọc
 • #12: Đường Đường
 • #13: Lưu Đại Phương
 • #14: Dương Miểu
 • #15: Đại hỉ
 • #16: Điền Giáp Nhất
 • #17: Lưu Tam Nhi
 • #18: Lục Nhân Giáp
 • #19: Lý Đại Tráng
 • #20: Bốc Kiến
 • #21: Mộc Quan Lan
 • #22: Tần Ca
 • #23: Vương Thắng
 • #24: Vệ Tử Y
 • #25: Tiểu Bạch
 • #26: Phan Duyên
 • #27: Nam Thân Mục
 • #28: Trần Ngốc Ngốc
 • #29: Tôn Đại Bảo
 • #30: Hồ Tiểu Xuyên
 • #31: Cầu Thái Bình
 • #32: Phùng Thụy
 • #33: Miêu Ngụy
 • #34: A Thất
 • #35: Dịch đạo
 • #36: Dạ Phong
 • #37: Công Tử Thi
 • #38: Ngô Lạc Vũ
 • #39: Vương Đại Bàn
 • #40: Thiết Nhất
 • #41: Tiêu Vũ
 • #42: Đồng Chiến
 • #43: Phan Vô Vọng
 • #44: Tiểu tiểu Bạch
 • #45: Tôn Lục
 • #46: Vương Tử Kiến
 • #47: Chu đại ca
 • #48: Hồ Nhất Thư
 • #49: Lưu mụ mụ
 • #50: Phương thuốc
 • #51: Cùng nhau
 • #52: Đinh Long phụ thân
 • #53: Đinh Long
 • #54: Dương Ngọc
 • #55: Diệp Vũ
 • #56: Xa Vệ
 • #57: Chúc Bình An
 • #58: Vu Tương
 • #59: Trương Thiết Thành
 • #60: Dư Dương
 • #61: Lưu Hướng Nhất
 • #62: Lưu Trường Hưng
 • #63: Thường Nhạc Hoa
 • #64: Hạo Nguyệt công chúa
 • #65: Lôi Nhạc
 • #66: Phùng Sơn Nhạc
 • #67: Phương Thần Thư
 • #68: Lâm Tử Sơ
 • #69: Phương Chi Khí
 • #70: Tinh Vân
 • #71: Lý Trung Châu
 • #72: Đường Bán Mẫu
 • #73: Tần Quan Trung
 • #74: Bì Nặc
 • #75: Mạc Ly
 • #76: Dương Lâm Sơn
 • #77: Dương Tùng
 • #78: Mộc Vũ Bình
 • #79: Tần Diệp
 • #80: Vương Đại Vĩ
 • #81: Hà Chứng
 • #82: Phương sư huynh
 • #83: Hà Túc Đạo
 • #84: Phương Chi Kỳ
 • #85: Na Phong
 • #86: Tiểu Cửu
 • #87: Dạ Yêu
 • #88: Bặc Vấn Đạo
 • #89: Mao Vấn Tổ
 • #90: Lý Bình Trì
 • #91: Lâm Ngọc Lâm
 • #92: Lôi Tả
 • #93: Lôi Hữu
 • #94: Hoa Trung Hồn
 • #95: Noãn Noãn
 • #96: Nam Huân
 • #97: Điền Thất
 • #98: Lục Viễn Hành
 • #99: Kim Vũ
 • #100: Ôn Ôn
 • #101: Tuế Vinh
 • #102: Hán thúc
 • #103: Trần Nhất tổn thương
 • #104: Thân Lạc
 • #105: Thắng Tại Vọng
 • #106: Kim Bất Nghi
 • #107: Mộc Phương
 • #108: An Như Sơn
 • #109: Bạch Y Khinh
 • #110: Mãn Thần
 • #111: Lưu Ngọc
 • #112: Lưu Phi Vũ
 • #113: Trần Ngôn Hổ
 • #114: Trần Bình
 • #115: Tề Đại Bảo
 • #116: Tiểu Bạch Lư
 • #117: Vũ Đậu Đậu
 • #118: Cao Sát Lôi
 • #119: Võ Nhất Lang
 • #120: Võ Tam Thúc
 • #121: Võ lão nhị
 • #122: Thất gia gia
 • #123: Võ Thắng
 • #124: Võ Chí Kiên
 • #125: Thập nhất trưởng lão
 • #126: Vu mụ mụ
 • #127: Trương Phi Hổ
 • #128: Dương Tiểu Phi
 • #129: Phượng tỷ
 • #130: Đại Bạch Ưng
 • #131: Ất Nữ
 • #132: Trì Trọng
 • #133: Kỷ Lệ
 • #134: Loan Soái
 • #135: Tả Vạn
 • #136: Tả Thiên
 • #137: Lộ Tiểu Vân
 • #138: Mặt thẹo
 • #139: Da da lợn
 • #140: Kỷ Nhất
 • #141: Phan Thụ
 • #142: Lư Thanh Trần
 • #143: Phong Vân
 • #144: Hà Tứ Phương
 • #145: Sơn Thanh Sơn
 • #146: Tiểu Ưng
 • #147: Vu Phi
 • #148: Phương Chi Khí
 • #149: Phan Đắc Long
 • #150: Phan Ngọc Lang
 • #151: Bốc Tán
 • #152: Ngân Diệp thị vệ
 • #153: Tiểu Bạch Bạch
 • #154: Phương Y Y
 • #155: Phùng Tử Chiến
 • #156: Ngân Vũ
 • #157: Rõ ràng
 • #158: Thiết Giáp Ưng
 • #159: Lỗ Vấn Ngư
 • #160: Ngô Á Văn
 • #161: Tiểu Hắc
 • #162: Kỳ lão tam
 • #163: Bành Thiên Lý
 • #164: Đại quy
 • #165: Hổ con
 • #166: Gấu con
 • #167: Tiểu Báo Tử
 • #168: Tiểu Thanh Lang
 • #169: Trương Nhất Phi
 • #170: Liễu Khinh Cừu
 • #171: Trần Nhất Phỉ
 • #172: Đại hải đảm
 • #173: Kim Tinh Tảo
 • #174: Trần Ân
 • #175: Hoàng Sử
 • #176: Cá voi
 • #177: Người mặc áo đen
 • #178: Đại bạch tuộc
 • #179: Người cá
 • #180: Cá tầm
 • #181: Cá nhỏ
 • #182: Cá sấu
 • #183: Tiểu Lục
 • #184: Bao Vạn
 • #185: Bạch Báo
 • #186: Hà Hoa
 • #187: Gấu trắng
 • #188: Bạch Hổ
 • #189: Một trắng
 • #190: Liễu Đông Lai
 • #191: Cây dương
 • #192: Dương Tư Ân
 • #193: Hồng Kiếm
 • #194: Phong Tử Triển
 • #195: Hắc tướng quân
 • #196: Thủ vệ
 • #197: Trương Dịch
 • #198: Hoàng Phong
 • #199: Vu ty trưởng
 • #200: Phương Hành Vân
 • #201: Long Vân
 • #202: Quái ngư huyết dịch
 • #203: Phan Nghênh Tân
 • #204: Lưu Nghị Nhiên
 • #205: Giản Kim
 • #206: Nhạc nhi
 • #207: Điếm tiểu nhị
 • #208: Nam Như Nhất
 • #209: Trần Giáp
 • #210: Trị thủ binh sĩ
 • #211: Phi Long
 • #212: Ngưu Tranh Tiên
 • #213: Tư Phong
 • #214: Hồ Đại Hồ Tử
 • #215: Trương Bình
 • #216: An trước
 • #217: Trương Phàm
 • #218: Sơn tặc
 • #219: Phan Hồ Tử
 • #220: Tóc bạc lão đầu
 • #221: Đại Bạch Ưng
 • #222: Tiểu Bạch Ưng
 • #223: Mãng xà
 • #224: Đại lợn rừng
 • #225: Trương Phong
 • #226: Lưu Vũ Dương
 • #227: Thiết Đa Trí
 • #228: Thiết Trường Linh
 • #229: Độc hành trộm
 • #230: Ngọn núi
 • #231: Lưu Hiểu Lượng
 • #232: Lý Hành
 • #233: Hô Diên tướng quân
 • #234: Áp trại phu nhân
 • #235: Mao Khả Đạt
 • #236: Xe lên
 • #237: Phạm Nhất Phi
 • #238: Triển Bằng Trình
 • #239: Hứa Văn Viễn
 • #240: Lính liên lạc
 • #241: Man tộc du kỵ
 • #242: Bạch Sư tử
 • #243: Đào Trung
 • #244: Vệ Bình
 • #245: Đỏ mắt thiếu niên
 • #246: Đứt tay thiếu niên
 • #247: Màu vàng Ưng Vương
 • #248: Sở A Trung
 • #249: Vệ Chân
 • #250: Thời Thiên Bình
 • #251: Hô Hàn
 • #252: Người Man Đại Hán
 • #253: Thái Vũ
 • #254: Thiên Vương kỵ sĩ
 • #255: Con chuột
 • #256: Phó soái
 • #257: Tát La
 • #258: Thứ năm doanh
 • #259: Binh Sứ
 • #260: Lương Thành Công
 • #261: Đường nhị công tử
 • #262: Tạ Quang
 • #263: Tác Hồng
 • #264: Hô Thiên
 • #265: Độc Phong
 • #266: Thạch Trung
 • #267: Mạnh xông trận
 • #268: Phong Tướng
 • #269: Bình Ôn
 • #270: Nữ tử yêu diễm
 • #271: Đà binh
 • #272: Chiến rắn
 • #273: Dương Cốc
 • #274: Phan Thập Nhất
 • #275: Ngưu Tứ
 • #276: Nhạc Viễn Hành
 • #277: Vu Phóng
 • #278: Đội trưởng
 • #279: Hạ Đại Mao
 • #280: Lữ Định
 • #281: Hán tử mặt tròn
 • #282: Phùng Chi Phạm
 • #283: Hiểu
 • #284: Sa đạo
 • #285: Mã Đạt
 • #286: Tác Đạt Nhĩ
 • #287: An La đào binh
 • #288: Tăng binh
 • #289: Phong Sinh
 • #290: Bố Gia
 • #291: Lưu lão nhị
 • #292: Lưu lão tam
 • #293: Bành Vu
 • #294: Vu Hảo Khách
 • #295: Khương Vấn Đạo
 • #296: Lạc Bình
 • #297: Đạt Toàn
 • #298: Lạc Thanh
 • #299: Ninh Vi Hà
 • #300: Khương Thành
 • #301: Giả Khương Vấn Đạo
 • #302: Mạc Ly
 • #303: Trong ngọn núi thôn dân
 • #304: Mạnh Lương Dược
 • #305: Người hái thuốc
 • #306: Con thỏ chết
 • #307: Mãn gia người
 • #308: Mãn Nguyên
 • #309: Mười ba
 • #310: Mãn Chung Thanh
 • #311: Trong núi thiếu niên
 • #312: Khương Diêu Diêu
 • #313: Khách sạn ông chủ
 • #314: Thành Dụng
 • #315: Lái buôn
 • #316: Sư Quán Trung
 • #317: Diêu Tinh
 • #318: La Nhất Đắc
 • #319: Lục Văn
 • #320: La Kỳ
 • #321: Đại Chí Nam
 • #322: Tạ Văn
 • #323: Cốc Sinh
 • #324: Cây búa tướng lĩnh
 • #325: Cung tiễn thủ
 • #326: Hỏa hầu
 • #327: Hắc Báo Tử
 • #328: Khương Toàn Nhất
 • #329: Khương Vạn Thế
 • #330: Lý Toàn
 • #331: Lý Tam Toàn
 • #332: Trương Nguyệt Minh
 • #333: Lừa trắng
 • #334: Trương Viễn
 • #335: Lãnh Dương
 • #336: Áo giáp hộ vệ
 • #337: Thật Khương Vấn Đạo
 • #338: Quỷ doanh binh sĩ
 • #339: Ngựa
 • #340: Mao Dịch
 • #341: Chiến lang
 • #342: Hồ Hùng
 • #343: Tiểu Bạch Miêu
 • #344: Sặc sỡ con rắn nhỏ
 • #345: Hôi ưng
 • #346: Liễu Quan
 • #347: Bạch ngưu
 • #348: Lợi Sơn người đến
 • #349: Thường Ngũ
 • #350: Nữu Tố
 • #351: Huệ Chính
 • #352: Lý Lai
 • #353: Sặc sỡ mãnh hổ
 • #354: Kim ưng
 • #355: Ngân Thiết
 • #356: Lợn rừng lớn
 • #357: Trương Miếu
 • #358: Chịu đòn thiếu niên
 • #359: Trụ Tử
 • #360: Thôn chính
 • #361: An Sơn
 • #362: Mặt đen thanh niên
 • #363: Hình xăm dân cờ bạc
 • #364: Hồi Kim
 • #365: Phùng Lão Ngũ
 • #366: Cát Đại Ngưu
 • #367: Kiều Lục Cân
 • #368: Tiểu Lôi
 • #369: Hoành Thanh
 • #370: Vương Chi Dịch
 • #371: Tiền Tiểu Ngưu
 • #372: Liễu Xung
 • #373: Vương Kiên
 • #374: Lang tướng quân
 • #375: Tiêu Bình Phương
 • #376: Trịnh Dạ Phi
 • #377: Lục Tri Chu
 • #378: Đại Hùng Vương
 • #379: Phi thiên cánh chim
 • #380: Lãnh tướng quân
 • #381: Sứ giả
 • #382: Bạch Bình Phàm
 • #383: Xui xẻo đại xà
 • #384: Bị thương mèo lớn
 • #385: Phong Miêu
 • #386: Đại cẩu tử
 • #387: Nhị Cẩu Tử
 • #388: Đại Thiên Tướng
 • #389: Trương Dương
 • #390: Trương Ngư
 • #391: Loan kinh
 • #392: Lưu tổ
 • #393: Vu Tứ Thập
 • #394: Kỳ quái cao thủ
 • #395: Đao Thiên Tướng
 • #396: Gấu to
 • #397: Khương Kinh Thiên
 • #398: Tuyết mãng xà
 • #399: Chu thúc
 • #400: Người chết
 • #401: Giảo Lang
 • #402: Khủng bố đại hán
 • #403: Hắc giáp thanh niên
 • #404: Kim Lang
 • #405: Cương Tả
 • #406: Viên hầu
 • #407: Chiến Hổ
 • #408: Con thỏ nhỏ
 • #409: Thương Lang
 • #410: Đông An La Vương
 • #411: Rồng kén
 • #412: Thiết Đà Tử
 • #413: Lông xám lừa
 • #414: Lông trắng lừa
 • #415: Đánh cá hán tử
 • #416: Bé gái
 • #417: Cá bơi
 • #418: Cường đạo
 • #419: Họ Nhậm quan quân
 • #420: Nhậm Thiên
 • #421: Hài tử
 • #422: Tần quốc kỵ binh
 • #423: Bé gái
 • #424: Hỉ Nhi
 • #425: Tiểu Thiên
 • #426: Đại Tần tử sĩ
 • #427: Trọng giáp bộ binh
 • #428: Người bán hàng rong
 • #429: Hai mập
 • #430: Phong Lục
 • #431: Thuỷ quân
 • #432: Lôi Tận Trung
 • #433: Nhất Niên
 • #434: Võ Nguyên
 • #435: Tân Chương
 • #436: Phạm Khai Ly
 • #437: Long Vân
 • #438: Xa tướng quân
 • #439: Khốn nạn quan chức
 • #440: Ác bá
 • #441: Nông phu
 • #442: Bím tóc đại hán
 • #443: Nam Vương
 • #444: Tần Quan Thiên
 • #445: Long Điệp
 • #446: Nhị Qua
 • #447: Nữ hài
 • #448: A Giả
 • #449: Lãng Tử Long
 • #450: Khương Bách Ước
 • #451: Hải tặc
 • #452: Tiểu Nhạc
 • #453: Phan Bạch
 • #454: Lệnh Hồ Nhất
 • #455: Ngưu Nguyên
 • #456: Cá voi
 • #457: Thuỷ quân quan quân
 • #458: Khương Thiên
 • #459: Lý Nhị Toàn
 • #460: Tiểu Phong
 • #461: Phan Nguyên
 • #462: Trương Thanh
 • #463: Tề Kim Thành
 • #464: Tiêu Bình Cửu
 • #465: Hà An Trận
 • #466: Lâm Bách Lan
 • #467: Trương Phương
 • #468: Trung niên nội thị
 • #469: Say rượu tráng hán
 • #470: Bạn học
 • #471: Ở trần thanh niên
 • #472: Râu quai nón
 • #473: Phong Kiến Trần
 • #474: Phùng An Trấn
 • #475: Kiếm sĩ
 • #476: Bình Quân
 • #477: Cá chuối
 • #478: Phan Cửu Cửu
 • #479: Ngưu Triển Nguyên
 • #480: Điển Phương
 • #481: Phan Hoa
 • #482: Phan Liễu
 • #483: Đồng Lực
 • #484: Chúc Lĩnh
 • #485: Phan Hữu
 • #486: Phương Tử Thanh
 • #487: Bạch Thiên
 • #488: Khăn che mặt nữ tử
 • #489: Mãn Hòa
 • #490: Thiện Bình
 • #491: Lý Lượng
 • #492: Khương Thư
 • #493: Mao Vĩnh
 • #494: Lộ Bảo
 • #495: Trương Khoan
 • #496: Con chuột
 • #497: Thương Ngư
 • #498: Khương Kim
 • #499: Mao Đầu
 • #500: Cá mập hổ
 • #501: Khương Quốc Thái tử
 • #502: Đại Dục Vương
 • #503: Kim giáp người
 • #504: Râu dài
 • #505: Thiết Hướng
 • #506: Sư chính
 • #507: Diệp Tư
 • #508: Nhị Lạc
 • #509: Chính Ni
 • #510: Hắc bạch tuộc
 • #511: Dương Khắc
 • #512: Phong Lão Nhị
 • #513: Vô công tử
 • #514: Hải Hoàng Xà
 • #515: Mạc Thải
 • #516: Người điên
 • #517: Gian Tinh
 • #518: Tiếng Hán lão sư
 • #519: Ngôn Nặc
 • #520: Mới Đại Dục Vương
 • #521: Tu Viễn
 • #522: Mông Kiếm
 • #523: Côn Lục Chân
 • #524: Tang Lục Viễn
 • #525: Tàng kiếm
 • #526: Bách Thanh
 • #527: Hà Kim
 • #528: Bàn Kim
 • #529: Phủ Trảm
 • #530: Tang Năng
 • #531: Kim Thành Vương
 • #532: Phi Ngư
 • #533: Màu vàng chim lớn
 • #534: Màu đen Thương Ngư
 • #535: Tiểu Quy
 • #536: Đại bạch quy
 • #537: Tiểu Hoa
 • #538: Ngạc Quy
 • #539: Liễu Yên Sầu
 • #540: Ly Thú
 • #541: Quả cầu to thủy quái
 • #542: Trắng cá sấu
 • #543: Hồng Ngư
 • #544: Tư Kỳ
 • #545: Lục Dã Trư
 • #546: Dực Linh
 • #547: Huyền Quy
 • #548: Cô gái tóc ngắn
 • #549: Ngải Chân
 • #550: Kim Loan
 • #551: Trương Đương
 • #552: Lạc Thủy nam nhân
 • #553: Điều tra rõ
 • #554: Kiếm Bất Lai
 • #555: Kim Nhạc Tam
 • #556: Hồng Phượng
 • #557: Khương Cận Thần
 • #558: Phan Thành Công
 • #559: Phan thiếu
 • #560: Phương Bất Bại
 • #561: Kim Bán
 • #562: Tiểu Mao
 • #563: Đổng An
 • #564: Thường Chi
 • #565: Mạnh tướng quân
 • #566: Khúc Thăng
 • #567: Áo bào đen nữ nhân
 • #568: Mai Bình
 • #569: Đồ Chân
 • #570: A Tát vương tử
 • #571: An Tây Thiên Vương
 • #572: Quỷ diện nam nhân
 • #573: Đại Vu
 • #574: Bạch sam thanh niên
 • #575: Vu Linh
 • #576: Lưu Phấn Cường
 • #577: Lý Võ
 • #578: Tư Kỳ sư tỷ
 • #579: Màu vàng hồ ly
 • #580: Màu đen cá sấu
 • #581: Xúc tu quái
 • #582: Màu xanh lam nhân ngư
 • #583: Cá sấu lớn
 • #584: Đan Giác
 • #585: Râu bạc
 • #586: Mạnh Trường Nhiên
 • #587: Mười trưởng lão
 • #588: Tiểu hoàng đế
 • #589: Tông Thành
 • #590: Tri Vinh
 • #591: Người đưa tin
 • #592: La Tín
 • #593: Bàng Thú
 • #594: Ưng Vương
 • #595: Lưu Nhất Tại
 • #596: Phan Nguyên
 • #597: Thần Ưng
 • #598: Mặt vàng thanh niên
 • #599: Kim Báo
 • #600: Phấn Báo Tử
 • #601: Hồng Báo Tử
 • #602: Mèo lớn
 • #603: Tiểu Ngư
 • #604: Huyết Sư
 • #605: Thành Nhân Mỹ
 • #606: Mũi to
 • #607: Bạch y cao thủ
 • #608: Màu đen quái điểu
 • #609: Sửu Sửu
 • #610: Tiểu Hắc Ưng
 • #611: Bạch Ưng nguyên thần
 • #612: Hành giả
 • #613: Nguyên Kim
 • #614: Đại Lộc
 • #615: Dùng đao đại hán
 • #616: Thiên Tử
 • #617: Đường Thiên Xuyên
 • #618: Tráng sĩ
 • #619: Đặc Lỗ Đồ
 • #620: Tiểu râu mép người Hán
 • #621: Mộc Đặc
 • #622: Bằng Kình
 • #623: Bồng Trạch
 • #624: Sơn Đại Vương
 • #625: Lâm Thường
 • #626: Biên thành quan quân
 • #627: Tề A
 • #628: Phương Đan
 • #629: Thạch Kiên
 • #630: Phan Ngũ nguyên thần
 • #631: Mập thỏ
 • #632: Phạm Chi Tiền
 • #633: Tạ Ánh
 • #634: Hạng Triển
 • #635: Vương Vũ Lai
 • #636: Phùng Kiến
 • #637: Vô Quang
 • #638: La Lợi
 • #639: Tên trọc
 • #640: Tiêu Hồng La
 • #641: Ba Thiên Đặc
 • #642: Tiêu Thiết
 • #643: Hạ Tần
 • #644: Cổ Đặc
 • #645: Bách Tư
 • #646: Diệp Bằng
 • #647: Tiểu Hắc mèo
 • #648: Cung Thư
 • #649: Thiết Công Trư
 • #650: Phong Thủ
 • #651: Lan tên béo
 • #652: Lan Thành Đan
 • #653: Dung Tinh
 • #654: Điền Nhất Bán
 • #655: Luyện đan sư
 • #656: Thú Nhân
 • #657: Người cá
 • #658: Màu trắng cự mãng
 • #659: Cừu trắng
 • #660: Ngân Xà
 • #661: Đại Giáp Thú
 • #662: Đại hắc xà
 • #663: Người sói
 • #664: Tiểu Y
 • #665: Tây Tư
 • #666: Hắc Ngạc Quy
 • #667: Vương Sư
 • #668: Lữ Tổ
 • #669: Áo xám hán tử
 • #670: Đại Ngạc Quy
 • #671: Quái cá hố
 • #672: Áo xám tu sĩ
 • #673: Đại cá mập đen
 • #674: Sơ Thần
 • #675: Thường Sư
 • #676: Hắc Thỏ Tử
 • #677: Tiểu bạch xà
 • #678: Vạn hướng
 • #679: Bán Diệc
 • #680: Ngô Trường Phong
 • #681: Thịnh Niên
 • #682: Thanh Huyền
 • #683: Hắc hoàn
 • #684: Nữ nhân xinh đẹp
 • #685: Tiểu tiểu bạch xà
 • #686: Đầu gỗ
 • #687: Ô Thủ
 • #688: Trong quan tài băng người
 • #689: Bạch Xà nguyên thần
 • #690: Sơ Thần nguyên thần
 • #691: Búp bê sứ
 • #692: Tiểu nguyên thần
 • #693: Râu ria rậm rạp tặc
 • #694: Đầu trọc tặc nhân
 • #695: Say rượu thanh niên
 • #696: Niếp Niếp
 • #697: Trả hết
 • #698: Bộ lạc người
 • #699: Mã Câu
 • #700: Hắc Giáp Tướng
 • #701: Thái Quốc tân hoàng
 • #702: Phi nhân
 • #703: Quan binh
 • #704: Mặt đỏ tướng quân
 • #705: Tiểu Hồng ngựa
 • #706: Màu đen người sói
 • #707: Đại gấu ngựa
 • #708: Kim quan đại xà
 • #709: Da thú nam nhân
 • #710: Lão đại
 • #711: An La thiếu niên
 • #712: Dân chăn nuôi
 • #713: Đỏ thẫm ngựa
 • #714: Vương gia
 • #715: Mã Câu
 • #716: Hầu tử
 • #717: Bất khuất thiếu niên
 • #718: Du Thăng
 • #719: Cự hổ
 • #720: Hồng Xà
 • #721: Hắc Hải Điểu
 • #722: Lang Vương
 • #723: Màu vàng Lang Vương
 • #724: Hầu nhân
 • #725: Xà nhân
 • #726: Lưu sư
 • #727: Tổ tiên
 • #728: Hải điểu
 • #729: Trắng nõn nam nhân
 • #730: Bạch Hổ nguyên thần
 • #731: Búp bê sứ
 • #732: Kim xà bảo vệ
 • #733: Lưu Y
 • #734: Khả Lâm
 • #735: Trộm vặt nam
 • #736: Trương Thiên Phóng
 • #737: Chu Tước
 • #738: Thần Tiên
 • #739: Trấn Quan Nhi
 • #740: Y Chân Hành
 • #741: May
 • #742: Người nghèo
 • #743: Tư Kỳ nguyên thần
 • #744: An La Thiên Vương
 • #745: Lính mới
 • #746: Đệ tử ký danh
 • #747: Nam nhân
 • #748: Mỹ nữ
 • #749: Đại kết cục
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4]

Related posts

Dã Man Vương Tọa

TiKay

Ta Tại Phủ Thành Chủ Làm Tiểu Binh, Thực Lực Đã Vượt Thành Chủ

TiKay

Thần Lan Kỳ Vực – U Minh Châu

TiKay

Tiêu Diêu Mộng Lộ

TiKay

Vĩnh Hằng Thánh Vương

TiKay

Tối Cường Bạo Thần Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply