Huyền Huyễn

Tiểu Tu Hành

Cảm xúc dâng trào, vô hạn huyễn tưởng, đón gió huy kích ngàn cơn sóng, thiếu niên bất bại nhiệt huyết!

Converter: Hoàng Châu


Vấn đề là có mấy truyện cũ ta không có backup nên đã bị mất, gone with the wind, sayonara... Chư vị nào thấy truyện nào không có chương load thì vui lòng report nhé. Đa tạ.
P/S: Dạo này sao thấy ratings có vẻ hơi ít thì phải. Không biết có phải do mấy cái ★★★★★ nó nhỏ quá nên chư vị đồng đạo không nhìn thấy ta??

 •  Điền Thập
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phan Ngũ
 • #2: Tiết Vĩnh Nhất
 • #3: La Tiểu La
 • #4: Trần Kiếm
 • #5: Ngô Giang Phi
 • #6: Không hề có hi vọng
 • #7: Viên Viễn Uyên
 • #8: Đạo Ca
 • #9: Dương Tiểu Bạch
 • #10: Mai Nhận
 • #11: La Ngọc
 • #12: Đường Đường
 • #13: Lưu Đại Phương
 • #14: Dương Miểu
 • #15: Đại hỉ
 • #16: Điền Giáp Nhất
 • #17: Lưu Tam Nhi
 • #18: Lục Nhân Giáp
 • #19: Lý Đại Tráng
 • #20: Bốc Kiến
 • #21: Mộc Quan Lan
 • #22: Tần Ca
 • #23: Vương Thắng
 • #24: Vệ Tử Y
 • #25: Tiểu Bạch
 • #26: Phan Duyên
 • #27: Nam Thân Mục
 • #28: Trần Ngốc Ngốc
 • #29: Tôn Đại Bảo
 • #30: Hồ Tiểu Xuyên
 • #31: Cầu Thái Bình
 • #32: Phùng Thụy
 • #33: Miêu Ngụy
 • #34: A Thất
 • #35: Dịch đạo
 • #36: Dạ Phong
 • #37: Công Tử Thi
 • #38: Ngô Lạc Vũ
 • #39: Vương Đại Bàn
 • #40: Thiết Nhất
 • #41: Tiêu Vũ
 • #42: Đồng Chiến
 • #43: Phan Vô Vọng
 • #44: Tiểu tiểu Bạch
 • #45: Tôn Lục
 • #46: Vương Tử Kiến
 • #47: Chu đại ca
 • #48: Hồ Nhất Thư
 • #49: Lưu mụ mụ
 • #50: Phương thuốc
 • #51: Cùng nhau
 • #52: Đinh Long phụ thân
 • #53: Đinh Long
 • #54: Dương Ngọc
 • #55: Diệp Vũ
 • #56: Xa Vệ
 • #57: Chúc Bình An
 • #58: Vu Tương
 • #59: Trương Thiết Thành
 • #60: Dư Dương
 • #61: Lưu Hướng Nhất
 • #62: Lưu Trường Hưng
 • #63: Thường Nhạc Hoa
 • #64: Hạo Nguyệt công chúa
 • #65: Lôi Nhạc
 • #66: Phùng Sơn Nhạc
 • #67: Phương Thần Thư
 • #68: Lâm Tử Sơ
 • #69: Phương Chi Khí
 • #70: Tinh Vân
 • #71: Lý Trung Châu
 • #72: Đường Bán Mẫu
 • #73: Tần Quan Trung
 • #74: Bì Nặc
 • #75: Mạc Ly
 • #76: Dương Lâm Sơn
 • #77: Dương Tùng
 • #78: Mộc Vũ Bình
 • #79: Tần Diệp
 • #80: Vương Đại Vĩ
 • #81: Hà Chứng
 • #82: Phương sư huynh
 • #83: Hà Túc Đạo
 • #84: Phương Chi Kỳ
 • #85: Na Phong
 • #86: Tiểu Cửu
 • #87: Dạ Yêu
 • #88: Bặc Vấn Đạo
 • #89: Mao Vấn Tổ
 • #90: Lý Bình Trì
 • #91: Lâm Ngọc Lâm
 • #92: Lôi Tả
 • #93: Lôi Hữu
 • #94: Hoa Trung Hồn
 • #95: Noãn Noãn
 • #96: Nam Huân
 • #97: Điền Thất
 • #98: Lục Viễn Hành
 • #99: Kim Vũ
 • #100: Ôn Ôn
 • #101: Tuế Vinh
 • #102: Hán thúc
 • #103: Trần Nhất tổn thương
 • #104: Thân Lạc
 • #105: Thắng Tại Vọng
 • #106: Kim Bất Nghi
 • #107: Mộc Phương
 • #108: An Như Sơn
 • #109: Bạch Y Khinh
 • #110: Mãn Thần
 • #111: Lưu Ngọc
 • #112: Lưu Phi Vũ
 • #113: Trần Ngôn Hổ
 • #114: Trần Bình
 • #115: Tề Đại Bảo
 • #116: Tiểu Bạch Lư
 • #117: Vũ Đậu Đậu
 • #118: Cao Sát Lôi
 • #119: Võ Nhất Lang
 • #120: Võ Tam Thúc
 • #121: Võ lão nhị
 • #122: Thất gia gia
 • #123: Võ Thắng
 • #124: Võ Chí Kiên
 • #125: Thập nhất trưởng lão
 • #126: Vu mụ mụ
 • #127: Trương Phi Hổ
 • #128: Dương Tiểu Phi
 • #129: Phượng tỷ
 • #130: Đại Bạch Ưng
 • #131: Ất Nữ
 • #132: Trì Trọng
 • #133: Kỷ Lệ
 • #134: Loan Soái
 • #135: Tả Vạn
 • #136: Tả Thiên
 • #137: Lộ Tiểu Vân
 • #138: Mặt thẹo
 • #139: Da da lợn
 • #140: Kỷ Nhất
 • #141: Phan Thụ
 • #142: Lư Thanh Trần
 • #143: Phong Vân
 • #144: Hà Tứ Phương
 • #145: Sơn Thanh Sơn
 • #146: Tiểu Ưng
 • #147: Vu Phi
 • #148: Phương Chi Khí
 • #149: Phan Đắc Long
 • #150: Phan Ngọc Lang
 • #151: Bốc Tán
 • #152: Ngân Diệp thị vệ
 • #153: Tiểu Bạch Bạch
 • #154: Phương Y Y
 • #155: Phùng Tử Chiến
 • #156: Ngân Vũ
 • #157: Rõ ràng
 • #158: Thiết Giáp Ưng
 • #159: Lỗ Vấn Ngư
 • #160: Ngô Á Văn
 • #161: Tiểu Hắc
 • #162: Kỳ lão tam
 • #163: Bành Thiên Lý
 • #164: Đại quy
 • #165: Hổ con
 • #166: Gấu con
 • #167: Tiểu Báo Tử
 • #168: Tiểu Thanh Lang
 • #169: Trương Nhất Phi
 • #170: Liễu Khinh Cừu
 • #171: Trần Nhất Phỉ
 • #172: Đại hải đảm
 • #173: Kim Tinh Tảo
 • #174: Trần Ân
 • #175: Hoàng Sử
 • #176: Cá voi
 • #177: Người mặc áo đen
 • #178: Đại bạch tuộc
 • #179: Người cá
 • #180: Cá tầm
 • #181: Cá nhỏ
 • #182: Cá sấu
 • #183: Tiểu Lục
 • #184: Bao Vạn
 • #185: Bạch Báo
 • #186: Hà Hoa
 • #187: Gấu trắng
 • #188: Bạch Hổ
 • #189: Một trắng
 • #190: Liễu Đông Lai
 • #191: Cây dương
 • #192: Dương Tư Ân
 • #193: Hồng Kiếm
 • #194: Phong Tử Triển
 • #195: Hắc tướng quân
 • #196: Thủ vệ
 • #197: Trương Dịch
 • #198: Hoàng Phong
 • #199: Vu ty trưởng
 • #200: Phương Hành Vân
 • #201: Long Vân
 • #202: Quái ngư huyết dịch
 • #203: Phan Nghênh Tân
 • #204: Lưu Nghị Nhiên
 • #205: Giản Kim
 • #206: Nhạc nhi
 • #207: Điếm tiểu nhị
 • #208: Nam Như Nhất
 • #209: Trần Giáp
 • #210: Trị thủ binh sĩ
 • #211: Phi Long
 • #212: Ngưu Tranh Tiên
 • #213: Tư Phong
 • #214: Hồ Đại Hồ Tử
 • #215: Trương Bình
 • #216: An trước
 • #217: Trương Phàm
 • #218: Sơn tặc
 • #219: Phan Hồ Tử
 • #220: Tóc bạc lão đầu
 • #221: Đại Bạch Ưng
 • #222: Tiểu Bạch Ưng
 • #223: Mãng xà
 • #224: Đại lợn rừng
 • #225: Trương Phong
 • #226: Lưu Vũ Dương
 • #227: Thiết Đa Trí
 • #228: Thiết Trường Linh
 • #229: Độc hành trộm
 • #230: Ngọn núi
 • #231: Lưu Hiểu Lượng
 • #232: Lý Hành
 • #233: Hô Diên tướng quân
 • #234: Áp trại phu nhân
 • #235: Mao Khả Đạt
 • #236: Xe lên
 • #237: Phạm Nhất Phi
 • #238: Triển Bằng Trình
 • #239: Hứa Văn Viễn
 • #240: Lính liên lạc
 • #241: Man tộc du kỵ
 • #242: Bạch Sư tử
 • #243: Đào Trung
 • #244: Vệ Bình
 • #245: Đỏ mắt thiếu niên
 • #246: Đứt tay thiếu niên
 • #247: Màu vàng Ưng Vương
 • #248: Sở A Trung
 • #249: Vệ Chân
 • #250: Thời Thiên Bình
 • #251: Hô Hàn
 • #252: Người Man Đại Hán
 • #253: Thái Vũ
 • #254: Thiên Vương kỵ sĩ
 • #255: Con chuột
 • #256: Phó soái
 • #257: Tát La
 • #258: Thứ năm doanh
 • #259: Binh Sứ
 • #260: Lương Thành Công
 • #261: Đường nhị công tử
 • #262: Tạ Quang
 • #263: Tác Hồng
 • #264: Hô Thiên
 • #265: Độc Phong
 • #266: Thạch Trung
 • #267: Mạnh xông trận
 • #268: Phong Tướng
 • #269: Bình Ôn
 • #270: Nữ tử yêu diễm
 • #271: Đà binh
 • #272: Chiến rắn
 • #273: Dương Cốc
 • #274: Phan Thập Nhất
 • #275: Ngưu Tứ
 • #276: Nhạc Viễn Hành
 • #277: Vu Phóng
 • #278: Đội trưởng
 • #279: Hạ Đại Mao
 • #280: Lữ Định
 • #281: Hán tử mặt tròn
 • #282: Phùng Chi Phạm
 • #283: Hiểu
 • #284: Sa đạo
 • #285: Mã Đạt
 • #286: Tác Đạt Nhĩ
 • #287: An La đào binh
 • #288: Tăng binh
 • #289: Phong Sinh
 • #290: Bố Gia
 • #291: Lưu lão nhị
 • #292: Lưu lão tam
 • #293: Bành Vu
 • #294: Vu Hảo Khách
 • #295: Khương Vấn Đạo
 • #296: Lạc Bình
 • #297: Đạt Toàn
 • #298: Lạc Thanh
 • #299: Ninh Vi Hà
 • #300: Khương Thành
 • #301: Giả Khương Vấn Đạo
 • #302: Mạc Ly
 • #303: Trong ngọn núi thôn dân
 • #304: Mạnh Lương Dược
 • #305: Người hái thuốc
 • #306: Con thỏ chết
 • #307: Mãn gia người
 • #308: Mãn Nguyên
 • #309: Mười ba
 • #310: Mãn Chung Thanh
 • #311: Trong núi thiếu niên
 • #312: Khương Diêu Diêu
 • #313: Khách sạn ông chủ
 • #314: Thành Dụng
 • #315: Lái buôn
 • #316: Sư Quán Trung
 • #317: Diêu Tinh
 • #318: La Nhất Đắc
 • #319: Lục Văn
 • #320: La Kỳ
 • #321: Đại Chí Nam
 • #322: Tạ Văn
 • #323: Cốc Sinh
 • #324: Cây búa tướng lĩnh
 • #325: Cung tiễn thủ
 • #326: Hỏa hầu
 • #327: Hắc Báo Tử
 • #328: Khương Toàn Nhất
 • #329: Khương Vạn Thế
 • #330: Lý Toàn
 • #331: Lý Tam Toàn
 • #332: Trương Nguyệt Minh
 • #333: Lừa trắng
 • #334: Trương Viễn
 • #335: Lãnh Dương
 • #336: Áo giáp hộ vệ
 • #337: Thật Khương Vấn Đạo
 • #338: Quỷ doanh binh sĩ
 • #339: Ngựa
 • #340: Mao Dịch
 • #341: Chiến lang
 • #342: Hồ Hùng
 • #343: Tiểu Bạch Miêu
 • #344: Sặc sỡ con rắn nhỏ
 • #345: Hôi ưng
 • #346: Liễu Quan
 • #347: Bạch ngưu
 • #348: Lợi Sơn người đến
 • #349: Thường Ngũ
 • #350: Nữu Tố
 • #351: Huệ Chính
 • #352: Lý Lai
 • #353: Sặc sỡ mãnh hổ
 • #354: Kim ưng
 • #355: Ngân Thiết
 • #356: Lợn rừng lớn
 • #357: Trương Miếu
 • #358: Chịu đòn thiếu niên
 • #359: Trụ Tử
 • #360: Thôn chính
 • #361: An Sơn
 • #362: Mặt đen thanh niên
 • #363: Hình xăm dân cờ bạc
 • #364: Hồi Kim
 • #365: Phùng Lão Ngũ
 • #366: Cát Đại Ngưu
 • #367: Kiều Lục Cân
 • #368: Tiểu Lôi
 • #369: Hoành Thanh
 • #370: Vương Chi Dịch
 • #371: Tiền Tiểu Ngưu
 • #372: Liễu Xung
 • #373: Vương Kiên
 • #374: Lang tướng quân
 • #375: Tiêu Bình Phương
 • #376: Trịnh Dạ Phi
 • #377: Lục Tri Chu
 • #378: Đại Hùng Vương
 • #379: Phi thiên cánh chim
 • #380: Lãnh tướng quân
 • #381: Sứ giả
 • #382: Bạch Bình Phàm
 • #383: Xui xẻo đại xà
 • #384: Bị thương mèo lớn
 • #385: Phong Miêu
 • #386: Đại cẩu tử
 • #387: Nhị Cẩu Tử
 • #388: Đại Thiên Tướng
 • #389: Trương Dương
 • #390: Trương Ngư
 • #391: Loan kinh
 • #392: Lưu tổ
 • #393: Vu Tứ Thập
 • #394: Kỳ quái cao thủ
 • #395: Đao Thiên Tướng
 • #396: Gấu to
 • #397: Khương Kinh Thiên
 • #398: Tuyết mãng xà
 • #399: Chu thúc
 • #400: Người chết
 • #401: Giảo Lang
 • #402: Khủng bố đại hán
 • #403: Hắc giáp thanh niên
 • #404: Kim Lang
 • #405: Cương Tả
 • #406: Viên hầu
 • #407: Chiến Hổ
 • #408: Con thỏ nhỏ
 • #409: Thương Lang
 • #410: Đông An La Vương
 • #411: Rồng kén
 • #412: Thiết Đà Tử
 • #413: Lông xám lừa
 • #414: Lông trắng lừa
 • #415: Đánh cá hán tử
 • #416: Bé gái
 • #417: Cá bơi
 • #418: Cường đạo
 • #419: Họ Nhậm quan quân
 • #420: Nhậm Thiên
 • #421: Hài tử
 • #422: Tần quốc kỵ binh
 • #423: Bé gái
 • #424: Hỉ Nhi
 • #425: Tiểu Thiên
 • #426: Đại Tần tử sĩ
 • #427: Trọng giáp bộ binh
 • #428: Người bán hàng rong
 • #429: Hai mập
 • #430: Phong Lục
 • #431: Thuỷ quân
 • #432: Lôi Tận Trung
 • #433: Nhất Niên
 • #434: Võ Nguyên
 • #435: Tân Chương
 • #436: Phạm Khai Ly
 • #437: Long Vân
 • #438: Xa tướng quân
 • #439: Khốn nạn quan chức
 • #440: Ác bá
 • #441: Nông phu
 • #442: Bím tóc đại hán
 • #443: Nam Vương
 • #444: Tần Quan Thiên
 • #445: Long Điệp
 • #446: Nhị Qua
 • #447: Nữ hài
 • #448: A Giả
 • #449: Lãng Tử Long
 • #450: Khương Bách Ước
 • #451: Hải tặc
 • #452: Tiểu Nhạc
 • #453: Phan Bạch
 • #454: Lệnh Hồ Nhất
 • #455: Ngưu Nguyên
 • #456: Cá voi
 • #457: Thuỷ quân quan quân
 • #458: Khương Thiên
 • #459: Lý Nhị Toàn
 • #460: Tiểu Phong
 • #461: Phan Nguyên
 • #462: Trương Thanh
 • #463: Tề Kim Thành
 • #464: Tiêu Bình Cửu
 • #465: Hà An Trận
 • #466: Lâm Bách Lan
 • #467: Trương Phương
 • #468: Trung niên nội thị
 • #469: Say rượu tráng hán
 • #470: Bạn học
 • #471: Ở trần thanh niên
 • #472: Râu quai nón
 • #473: Phong Kiến Trần
 • #474: Phùng An Trấn
 • #475: Kiếm sĩ
 • #476: Bình Quân
 • #477: Cá chuối
 • #478: Phan Cửu Cửu
 • #479: Ngưu Triển Nguyên
 • #480: Điển Phương
 • #481: Phan Hoa
 • #482: Phan Liễu
 • #483: Đồng Lực
 • #484: Chúc Lĩnh
 • #485: Phan Hữu
 • #486: Phương Tử Thanh
 • #487: Bạch Thiên
 • #488: Khăn che mặt nữ tử
 • #489: Mãn Hòa
 • #490: Thiện Bình
 • #491: Lý Lượng
 • #492: Khương Thư
 • #493: Mao Vĩnh
 • #494: Lộ Bảo
 • #495: Trương Khoan
 • #496: Con chuột
 • #497: Thương Ngư
 • #498: Khương Kim
 • #499: Mao Đầu
 • #500: Cá mập hổ
 • #501: Khương Quốc Thái tử
 • #502: Đại Dục Vương
 • #503: Kim giáp người
 • #504: Râu dài
 • #505: Thiết Hướng
 • #506: Sư chính
 • #507: Diệp Tư
 • #508: Nhị Lạc
 • #509: Chính Ni
 • #510: Hắc bạch tuộc
 • #511: Dương Khắc
 • #512: Phong Lão Nhị
 • #513: Vô công tử
 • #514: Hải Hoàng Xà
 • #515: Mạc Thải
 • #516: Người điên
 • #517: Gian Tinh
 • #518: Tiếng Hán lão sư
 • #519: Ngôn Nặc
 • #520: Mới Đại Dục Vương
 • #521: Tu Viễn
 • #522: Mông Kiếm
 • #523: Côn Lục Chân
 • #524: Tang Lục Viễn
 • #525: Tàng kiếm
 • #526: Bách Thanh
 • #527: Hà Kim
 • #528: Bàn Kim
 • #529: Phủ Trảm
 • #530: Tang Năng
 • #531: Kim Thành Vương
 • #532: Phi Ngư
 • #533: Màu vàng chim lớn
 • #534: Màu đen Thương Ngư
 • #535: Tiểu Quy
 • #536: Đại bạch quy
 • #537: Tiểu Hoa
 • #538: Ngạc Quy
 • #539: Liễu Yên Sầu
 • #540: Ly Thú
 • #541: Quả cầu to thủy quái
 • #542: Trắng cá sấu
 • #543: Hồng Ngư
 • #544: Tư Kỳ
 • #545: Lục Dã Trư
 • #546: Dực Linh
 • #547: Huyền Quy
 • #548: Cô gái tóc ngắn
 • #549: Ngải Chân
 • #550: Kim Loan
 • #551: Trương Đương
 • #552: Lạc Thủy nam nhân
 • #553: Điều tra rõ
 • #554: Kiếm Bất Lai
 • #555: Kim Nhạc Tam
 • #556: Hồng Phượng
 • #557: Khương Cận Thần
 • #558: Phan Thành Công
 • #559: Phan thiếu
 • #560: Phương Bất Bại
 • #561: Kim Bán
 • #562: Tiểu Mao
 • #563: Đổng An
 • #564: Thường Chi
 • #565: Mạnh tướng quân
 • #566: Khúc Thăng
 • #567: Áo bào đen nữ nhân
 • #568: Mai Bình
 • #569: Đồ Chân
 • #570: A Tát vương tử
 • #571: An Tây Thiên Vương
 • #572: Quỷ diện nam nhân
 • #573: Đại Vu
 • #574: Bạch sam thanh niên
 • #575: Vu Linh
 • #576: Lưu Phấn Cường
 • #577: Lý Võ
 • #578: Tư Kỳ sư tỷ
 • #579: Màu vàng hồ ly
 • #580: Màu đen cá sấu
 • #581: Xúc tu quái
 • #582: Màu xanh lam nhân ngư
 • #583: Cá sấu lớn
 • #584: Đan Giác
 • #585: Râu bạc
 • #586: Mạnh Trường Nhiên
 • #587: Mười trưởng lão
 • #588: Tiểu hoàng đế
 • #589: Tông Thành
 • #590: Tri Vinh
 • #591: Người đưa tin
 • #592: La Tín
 • #593: Bàng Thú
 • #594: Ưng Vương
 • #595: Lưu Nhất Tại
 • #596: Phan Nguyên
 • #597: Thần Ưng
 • #598: Mặt vàng thanh niên
 • #599: Kim Báo
 • #600: Phấn Báo Tử
 • #601: Hồng Báo Tử
 • #602: Mèo lớn
 • #603: Tiểu Ngư
 • #604: Huyết Sư
 • #605: Thành Nhân Mỹ
 • #606: Mũi to
 • #607: Bạch y cao thủ
 • #608: Màu đen quái điểu
 • #609: Sửu Sửu
 • #610: Tiểu Hắc Ưng
 • #611: Bạch Ưng nguyên thần
 • #612: Hành giả
 • #613: Nguyên Kim
 • #614: Đại Lộc
 • #615: Dùng đao đại hán
 • #616: Thiên Tử
 • #617: Đường Thiên Xuyên
 • #618: Tráng sĩ
 • #619: Đặc Lỗ Đồ
 • #620: Tiểu râu mép người Hán
 • #621: Mộc Đặc
 • #622: Bằng Kình
 • #623: Bồng Trạch
 • #624: Sơn Đại Vương
 • #625: Lâm Thường
 • #626: Biên thành quan quân
 • #627: Tề A
 • #628: Phương Đan
 • #629: Thạch Kiên
 • #630: Phan Ngũ nguyên thần
 • #631: Mập thỏ
 • #632: Phạm Chi Tiền
 • #633: Tạ Ánh
 • #634: Hạng Triển
 • #635: Vương Vũ Lai
 • #636: Phùng Kiến
 • #637: Vô Quang
 • #638: La Lợi
 • #639: Tên trọc
 • #640: Tiêu Hồng La
 • #641: Ba Thiên Đặc
 • #642: Tiêu Thiết
 • #643: Hạ Tần
 • #644: Cổ Đặc
 • #645: Bách Tư
 • #646: Diệp Bằng
 • #647: Tiểu Hắc mèo
 • #648: Cung Thư
 • #649: Thiết Công Trư
 • #650: Phong Thủ
 • #651: Lan tên béo
 • #652: Lan Thành Đan
 • #653: Dung Tinh
 • #654: Điền Nhất Bán
 • #655: Luyện đan sư
 • #656: Thú Nhân
 • #657: Người cá
 • #658: Màu trắng cự mãng
 • #659: Cừu trắng
 • #660: Ngân Xà
 • #661: Đại Giáp Thú
 • #662: Đại hắc xà
 • #663: Người sói
 • #664: Tiểu Y
 • #665: Tây Tư
 • #666: Hắc Ngạc Quy
 • #667: Vương Sư
 • #668: Lữ Tổ
 • #669: Áo xám hán tử
 • #670: Đại Ngạc Quy
 • #671: Quái cá hố
 • #672: Áo xám tu sĩ
 • #673: Đại cá mập đen
 • #674: Sơ Thần
 • #675: Thường Sư
 • #676: Hắc Thỏ Tử
 • #677: Tiểu bạch xà
 • #678: Vạn hướng
 • #679: Bán Diệc
 • #680: Ngô Trường Phong
 • #681: Thịnh Niên
 • #682: Thanh Huyền
 • #683: Hắc hoàn
 • #684: Nữ nhân xinh đẹp
 • #685: Tiểu tiểu bạch xà
 • #686: Đầu gỗ
 • #687: Ô Thủ
 • #688: Trong quan tài băng người
 • #689: Bạch Xà nguyên thần
 • #690: Sơ Thần nguyên thần
 • #691: Búp bê sứ
 • #692: Tiểu nguyên thần
 • #693: Râu ria rậm rạp tặc
 • #694: Đầu trọc tặc nhân
 • #695: Say rượu thanh niên
 • #696: Niếp Niếp
 • #697: Trả hết
 • #698: Bộ lạc người
 • #699: Mã Câu
 • #700: Hắc Giáp Tướng
 • #701: Thái Quốc tân hoàng
 • #702: Phi nhân
 • #703: Quan binh
 • #704: Mặt đỏ tướng quân
 • #705: Tiểu Hồng ngựa
 • #706: Màu đen người sói
 • #707: Đại gấu ngựa
 • #708: Kim quan đại xà
 • #709: Da thú nam nhân
 • #710: Lão đại
 • #711: An La thiếu niên
 • #712: Dân chăn nuôi
 • #713: Đỏ thẫm ngựa
 • #714: Vương gia
 • #715: Mã Câu
 • #716: Hầu tử
 • #717: Bất khuất thiếu niên
 • #718: Du Thăng
 • #719: Cự hổ
 • #720: Hồng Xà
 • #721: Hắc Hải Điểu
 • #722: Lang Vương
 • #723: Màu vàng Lang Vương
 • #724: Hầu nhân
 • #725: Xà nhân
 • #726: Lưu sư
 • #727: Tổ tiên
 • #728: Hải điểu
 • #729: Trắng nõn nam nhân
 • #730: Bạch Hổ nguyên thần
 • #731: Búp bê sứ
 • #732: Kim xà bảo vệ
 • #733: Lưu Y
 • #734: Khả Lâm
 • #735: Trộm vặt nam
 • #736: Trương Thiên Phóng
 • #737: Chu Tước
 • #738: Thần Tiên
 • #739: Trấn Quan Nhi
 • #740: Y Chân Hành
 • #741: May
 • #742: Người nghèo
 • #743: Tư Kỳ nguyên thần
 • #744: An La Thiên Vương
 • #745: Lính mới
 • #746: Đệ tử ký danh
 • #747: Nam nhân
 • #748: Mỹ nữ
 • #749: Đại kết cục

Related posts

Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một

THUYS♥️

Đế Đạo Độc Tôn

TiKay

Ta Không Thành Tiên

THUYS♥️

Tu Tiên Sau Ta Xuyên Trở Lại Rồi

THUYS♥️

Sát Thần

TiKay

Nghịch Thiên

TiKay

Leave a Reply