Cổ Đại Huyền Huyễn Ngôn Tình Sắc

Hầm Táo Ký

Thể loại: Ngôn tình cổ đại, 3S, huyền huyễn, tu tiên, sư đồ luyến,  ngọt ngào, hài.
Chuyển ngữ: Khuynh Tiếu
Edit + Beta: Lãnh Diễm Tuyền

Cuộc đời Đường Táo có lúc vui vẻ nhưng cũng có bi kịch.

Vui vẻ chính là nàng đã gặp được một sư phụ quyền cao chức trọng, không lo ăn mặc, càng có người chống lưng cho nàng.

Bi kịch chính là, mỗi ngày nàng tỉnh dậy đều nhìn thấy trong mắt sư phụ không muốn che dấu việc muốn ăn nàng…

[Một câu tóm tắt] Ấm áp sủng ngọt, thầy trò văn.


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Mạt Trà Khúc Kỳ
 •  Chương: /83
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ham-tao-ky-chuong-0001.mp32018-06-14 17:18
 • ham-tao-ky-chuong-0002.mp32018-06-14 17:18
 • ham-tao-ky-chuong-0003.mp32018-06-14 17:19
 • ham-tao-ky-chuong-0004.mp32018-06-14 17:19
 • ham-tao-ky-chuong-0005.mp32018-06-14 17:19
 • ham-tao-ky-chuong-0006.mp32018-06-14 17:19
 • ham-tao-ky-chuong-0007.mp32018-06-14 17:20
 • ham-tao-ky-chuong-0008.mp32018-06-14 17:20
 • ham-tao-ky-chuong-0009.mp32018-06-14 17:21
 • ham-tao-ky-chuong-0010.mp32018-06-14 17:21
 • ham-tao-ky-chuong-0011.mp32018-06-14 17:21
 • ham-tao-ky-chuong-0012.mp32018-06-14 17:21
 • ham-tao-ky-chuong-0013.mp32018-06-14 17:21
 • ham-tao-ky-chuong-0014.mp32018-06-14 17:22
 • ham-tao-ky-chuong-0015.mp32018-06-14 17:22
 • ham-tao-ky-chuong-0016.mp32018-06-14 17:22
 • ham-tao-ky-chuong-0017.mp32018-06-14 17:22
 • ham-tao-ky-chuong-0018.mp32018-06-14 17:23
 • ham-tao-ky-chuong-0019.mp32018-06-14 17:23
 • ham-tao-ky-chuong-0020.mp32018-06-14 17:23
 • ham-tao-ky-chuong-0021.mp32018-06-14 17:23
 • ham-tao-ky-chuong-0022.mp32018-06-14 17:23
 • ham-tao-ky-chuong-0023.mp32018-06-14 17:24
 • ham-tao-ky-chuong-0024.mp32018-06-14 17:24
 • ham-tao-ky-chuong-0025.mp32018-06-14 17:24
 • ham-tao-ky-chuong-0026.mp32018-06-14 17:24
 • ham-tao-ky-chuong-0027.mp32018-06-14 17:24
 • ham-tao-ky-chuong-0028.mp32018-06-14 17:24
 • ham-tao-ky-chuong-0029.mp32018-06-14 17:25
 • ham-tao-ky-chuong-0030.mp32018-06-14 17:25
 • ham-tao-ky-chuong-0031.mp32018-06-14 17:25
 • ham-tao-ky-chuong-0032.mp32018-06-14 17:26
 • ham-tao-ky-chuong-0033.mp32018-06-14 17:26
 • ham-tao-ky-chuong-0034.mp32018-06-14 17:26
 • ham-tao-ky-chuong-0035.mp32018-06-14 17:26
 • ham-tao-ky-chuong-0036.mp32018-06-14 17:27
 • ham-tao-ky-chuong-0037.mp32018-06-14 17:27
 • ham-tao-ky-chuong-0038.mp32018-06-14 17:27
 • ham-tao-ky-chuong-0039.mp32018-06-14 17:27
 • ham-tao-ky-chuong-0040.mp32018-06-14 17:28
 • ham-tao-ky-chuong-0041.mp32018-06-14 17:28
 • ham-tao-ky-chuong-0042.mp32018-06-14 17:28
 • ham-tao-ky-chuong-0043.mp32018-06-14 17:28
 • ham-tao-ky-chuong-0044.mp32018-06-14 17:29
 • ham-tao-ky-chuong-0045.mp32018-06-14 17:29
 • ham-tao-ky-chuong-0046.mp32018-06-14 17:29
 • ham-tao-ky-chuong-0047.mp32018-06-14 17:29
 • ham-tao-ky-chuong-0048.mp32018-06-14 17:29
 • ham-tao-ky-chuong-0049.mp32018-06-14 17:30
 • ham-tao-ky-chuong-0050.mp32018-06-14 17:30
 • ham-tao-ky-chuong-0051.mp32018-06-14 17:30
 • ham-tao-ky-chuong-0052.mp32018-06-14 17:31
 • ham-tao-ky-chuong-0053.mp32018-06-14 17:31
 • ham-tao-ky-chuong-0054.mp32018-06-14 17:31
 • ham-tao-ky-chuong-0055.mp32018-06-14 17:31
 • ham-tao-ky-chuong-0056.mp32018-06-14 17:31
 • ham-tao-ky-chuong-0057.mp32018-06-14 17:32
 • ham-tao-ky-chuong-0058.mp32018-06-14 17:32
 • ham-tao-ky-chuong-0059.mp32018-06-14 17:32
 • ham-tao-ky-chuong-0060.mp32018-06-14 17:33
 • ham-tao-ky-chuong-0061.mp32018-06-14 17:33
 • ham-tao-ky-chuong-0062.mp32018-06-14 17:33
 • ham-tao-ky-chuong-0063.mp32018-06-14 17:33
 • ham-tao-ky-chuong-0064.mp32018-06-14 17:34
 • ham-tao-ky-chuong-0065.mp32018-06-14 17:34
 • ham-tao-ky-chuong-0066.mp32018-06-14 17:34
 • ham-tao-ky-chuong-0067.mp32018-06-14 17:35
 • ham-tao-ky-chuong-0068.mp32018-06-14 17:35
 • ham-tao-ky-chuong-0069.mp32018-06-14 17:36
 • ham-tao-ky-chuong-0070.mp32018-06-14 17:36
 • ham-tao-ky-chuong-0071.mp32018-06-14 17:36
 • ham-tao-ky-chuong-0072.mp32018-06-14 17:37
 • ham-tao-ky-chuong-0073.mp32018-06-14 17:37
 • ham-tao-ky-chuong-0074.mp32018-06-14 17:38
 • ham-tao-ky-chuong-0075.mp32018-06-14 17:38
 • ham-tao-ky-chuong-0076.mp32018-06-14 17:38
 • ham-tao-ky-chuong-0077.mp32018-06-14 17:39
 • ham-tao-ky-chuong-0078.mp32018-06-14 17:39
 • ham-tao-ky-chuong-0079.mp32018-06-14 17:39
 • ham-tao-ky-chuong-0080.mp32018-06-14 17:39
 • ham-tao-ky-chuong-0081.mp32018-06-14 17:40
 • ham-tao-ky-chuong-0082.mp32018-06-14 17:40
 • ham-tao-ky-chuong-0083.mp32018-06-14 17:40
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Hệ Thống Chi Ngộ Nhập Mạt Thế

THUYS♥️

Một Nửa Vương Tử (1/2 PRINCE)

THUYS♥️

Phá Cục Giả

TiKay

Leave a Reply