Cổ Đại Huyền Huyễn Ngôn Tình Sắc

Hầm Táo Ký

Thể loại: Ngôn tình cổ đại, 3S, huyền huyễn, tu tiên, sư đồ luyến,  ngọt ngào, hài.
Chuyển ngữ: Khuynh Tiếu
Edit + Beta: Lãnh Diễm Tuyền

Cuộc đời Đường Táo có lúc vui vẻ nhưng cũng có bi kịch.

Vui vẻ chính là nàng đã gặp được một sư phụ quyền cao chức trọng, không lo ăn mặc, càng có người chống lưng cho nàng.

Bi kịch chính là, mỗi ngày nàng tỉnh dậy đều nhìn thấy trong mắt sư phụ không muốn che dấu việc muốn ăn nàng…

[Một câu tóm tắt] Ấm áp sủng ngọt, thầy trò văn.


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Mạt Trà Khúc Kỳ
 •  Chương: /83
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ham-tao-ky-chuong-0001.mp32018-06-14 17:18
 • ham-tao-ky-chuong-0002.mp32018-06-14 17:18
 • ham-tao-ky-chuong-0003.mp32018-06-14 17:19
 • ham-tao-ky-chuong-0004.mp32018-06-14 17:19
 • ham-tao-ky-chuong-0005.mp32018-06-14 17:19
 • ham-tao-ky-chuong-0006.mp32018-06-14 17:19
 • ham-tao-ky-chuong-0007.mp32018-06-14 17:20
 • ham-tao-ky-chuong-0008.mp32018-06-14 17:20
 • ham-tao-ky-chuong-0009.mp32018-06-14 17:21
 • ham-tao-ky-chuong-0010.mp32018-06-14 17:21
 • ham-tao-ky-chuong-0011.mp32018-06-14 17:21
 • ham-tao-ky-chuong-0012.mp32018-06-14 17:21
 • ham-tao-ky-chuong-0013.mp32018-06-14 17:21
 • ham-tao-ky-chuong-0014.mp32018-06-14 17:22
 • ham-tao-ky-chuong-0015.mp32018-06-14 17:22
 • ham-tao-ky-chuong-0016.mp32018-06-14 17:22
 • ham-tao-ky-chuong-0017.mp32018-06-14 17:22
 • ham-tao-ky-chuong-0018.mp32018-06-14 17:23
 • ham-tao-ky-chuong-0019.mp32018-06-14 17:23
 • ham-tao-ky-chuong-0020.mp32018-06-14 17:23
 • ham-tao-ky-chuong-0021.mp32018-06-14 17:23
 • ham-tao-ky-chuong-0022.mp32018-06-14 17:23
 • ham-tao-ky-chuong-0023.mp32018-06-14 17:24
 • ham-tao-ky-chuong-0024.mp32018-06-14 17:24
 • ham-tao-ky-chuong-0025.mp32018-06-14 17:24
 • ham-tao-ky-chuong-0026.mp32018-06-14 17:24
 • ham-tao-ky-chuong-0027.mp32018-06-14 17:24
 • ham-tao-ky-chuong-0028.mp32018-06-14 17:24
 • ham-tao-ky-chuong-0029.mp32018-06-14 17:25
 • ham-tao-ky-chuong-0030.mp32018-06-14 17:25
 • ham-tao-ky-chuong-0031.mp32018-06-14 17:25
 • ham-tao-ky-chuong-0032.mp32018-06-14 17:26
 • ham-tao-ky-chuong-0033.mp32018-06-14 17:26
 • ham-tao-ky-chuong-0034.mp32018-06-14 17:26
 • ham-tao-ky-chuong-0035.mp32018-06-14 17:26
 • ham-tao-ky-chuong-0036.mp32018-06-14 17:27
 • ham-tao-ky-chuong-0037.mp32018-06-14 17:27
 • ham-tao-ky-chuong-0038.mp32018-06-14 17:27
 • ham-tao-ky-chuong-0039.mp32018-06-14 17:27
 • ham-tao-ky-chuong-0040.mp32018-06-14 17:28
 • ham-tao-ky-chuong-0041.mp32018-06-14 17:28
 • ham-tao-ky-chuong-0042.mp32018-06-14 17:28
 • ham-tao-ky-chuong-0043.mp32018-06-14 17:28
 • ham-tao-ky-chuong-0044.mp32018-06-14 17:29
 • ham-tao-ky-chuong-0045.mp32018-06-14 17:29
 • ham-tao-ky-chuong-0046.mp32018-06-14 17:29
 • ham-tao-ky-chuong-0047.mp32018-06-14 17:29
 • ham-tao-ky-chuong-0048.mp32018-06-14 17:29
 • ham-tao-ky-chuong-0049.mp32018-06-14 17:30
 • ham-tao-ky-chuong-0050.mp32018-06-14 17:30
 • ham-tao-ky-chuong-0051.mp32018-06-14 17:30
 • ham-tao-ky-chuong-0052.mp32018-06-14 17:31
 • ham-tao-ky-chuong-0053.mp32018-06-14 17:31
 • ham-tao-ky-chuong-0054.mp32018-06-14 17:31
 • ham-tao-ky-chuong-0055.mp32018-06-14 17:31
 • ham-tao-ky-chuong-0056.mp32018-06-14 17:31
 • ham-tao-ky-chuong-0057.mp32018-06-14 17:32
 • ham-tao-ky-chuong-0058.mp32018-06-14 17:32
 • ham-tao-ky-chuong-0059.mp32018-06-14 17:32
 • ham-tao-ky-chuong-0060.mp32018-06-14 17:33
 • ham-tao-ky-chuong-0061.mp32018-06-14 17:33
 • ham-tao-ky-chuong-0062.mp32018-06-14 17:33
 • ham-tao-ky-chuong-0063.mp32018-06-14 17:33
 • ham-tao-ky-chuong-0064.mp32018-06-14 17:34
 • ham-tao-ky-chuong-0065.mp32018-06-14 17:34
 • ham-tao-ky-chuong-0066.mp32018-06-14 17:34
 • ham-tao-ky-chuong-0067.mp32018-06-14 17:35
 • ham-tao-ky-chuong-0068.mp32018-06-14 17:35
 • ham-tao-ky-chuong-0069.mp32018-06-14 17:36
 • ham-tao-ky-chuong-0070.mp32018-06-14 17:36
 • ham-tao-ky-chuong-0071.mp32018-06-14 17:36
 • ham-tao-ky-chuong-0072.mp32018-06-14 17:37
 • ham-tao-ky-chuong-0073.mp32018-06-14 17:37
 • ham-tao-ky-chuong-0074.mp32018-06-14 17:38
 • ham-tao-ky-chuong-0075.mp32018-06-14 17:38
 • ham-tao-ky-chuong-0076.mp32018-06-14 17:38
 • ham-tao-ky-chuong-0077.mp32018-06-14 17:39
 • ham-tao-ky-chuong-0078.mp32018-06-14 17:39
 • ham-tao-ky-chuong-0079.mp32018-06-14 17:39
 • ham-tao-ky-chuong-0080.mp32018-06-14 17:39
 • ham-tao-ky-chuong-0081.mp32018-06-14 17:40
 • ham-tao-ky-chuong-0082.mp32018-06-14 17:40
 • ham-tao-ky-chuong-0083.mp32018-06-14 17:40

Related posts

Nữ Phụ Là Đại Lão (Cẩm tú chi lộ)

THUYS♥️

Độc Bộ

TiKay

Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế

TiKay

Leave a Reply