Dị Giới Huyền Huyễn

Ta Đoạt Xá Đế Vương

Trời xui đất khiến, Trương Tiểu Bắc vậy mà đoạt xá hoang dâm vô đạo Đế Vương.

Bắt đầu một cái lão thái giám, gian thần khắp triều tặc tử, ngoài có nhìn chằm chằm các lộ vương quốc.

May ra hắn có “Thần Cấp Phục Chế hệ thống”, ngươi tu vi ngập trời, ma uy cái thế. . . Đinh! Phục chế thành công, thu hoạch được một trương cửu phẩm Truyền Kỳ cảnh tấm thẻ, sử dụng về sau, thu hoạch được ma đầu toàn bộ tu vi.

Ngươi thống lĩnh trăm vạn hùng binh, thủ hạ có mười đại tướng lĩnh, tu có Thiên giai cực phẩm vũ kỹ. . . Đinh! Phục chế thành công, thu hoạch được Tát Đậu Thành Binh tấm thẻ, sử dụng về sau, thu hoạch được trăm vạn đại quân, kiêm tu Thiên giai cực phẩm vũ kỹ.

Ngươi mưu kế siêu quần, người xưng Tái Gia Cát, quyết thắng ngoài ngàn dặm. . . Đinh! Phục chế thành công, thu hoạch được tuyệt thế yêu nghiệt tấm thẻ, sử dụng về sau , có thể bồi dưỡng 100 cái yêu nghiệt mưu thần.

Ngươi, ngươi, còn có ngươi. . . Đều muốn tạo trẫm phản? Đừng đi, nhìn trẫm đem tu vi của các ngươi, kỹ năng, mưu lược toàn bộ phục chế tới.

Converter: ๖ۣۜVô ๖ۣۜƯu ๖ۣۜVô ๖ۣۜTàᴵᵀ

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Nam Cực Tiếu
 •  Chương: /855
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Bệ hạ. . . Băng hà!2020-01-21 14:22
 • #2: Đều muốn làm hoàng hậu2020-01-21 14:23
 • #3: Độ trung thành liền 30 đều không có2020-01-21 14:23
 • #4: Một đao miểu sát2020-01-21 14:23
 • #5: Vẫn là cái kia Văn Vương2020-01-21 14:23
 • #6: Hết thảy như cũ?2020-01-21 14:23
 • #7: Cái này cỡ nào lớn cừu hận2020-01-21 14:23
 • #8: Trẫm không phải cẩu hoàng đế2020-01-21 14:23
 • #9: Bán quan viên2020-01-21 14:24
 • #10: Bị bán còn muốn gọi tốt2020-01-21 14:24
 • #11: Hiệu trung trẫm2020-01-21 14:24
 • #12: Xuất cung2020-01-21 14:24
 • #13: Em rể. . . Dạng này thật tốt?2020-01-21 14:24
 • #14: Người ngốc nhiều tiền2020-01-21 14:24
 • #15: Mang theo Boss đi đánh quái2020-01-21 14:24
 • #16: Dùng đi ra mới gọi tiền2020-01-21 14:24
 • #17: Mười vạn tám ngàn điểm năng lượng điểm2020-01-21 14:25
 • #18: Trẫm sẽ nhiều thứ2020-01-21 14:25
 • #19: Tuyển tú2020-01-21 14:25
 • #20: Chủ ý ngu ngốc2020-01-21 14:25
 • #21: Cũng không phải hắn2020-01-21 14:25
 • #22: Mượn mặt dùng một lát2020-01-21 14:25
 • #23: Chuyển ánh sáng, một mồi lửa đốt đi2020-01-21 14:25
 • #24: Chó cắn chó2020-01-21 14:25
 • #25: Miệng của ngươi thối. . . Thiếu ăn đòn!2020-01-21 14:25
 • #26: Chủ động đưa tiền tiểu đệ2020-01-21 14:25
 • #27: Đế Cơ, đấu giá bắt đầu2020-01-21 14:26
 • #28: Toàn bộ cầm xuống, thế chấp2020-01-21 14:26
 • #29: Tâm ma khế ước2020-01-21 14:26
 • #30: Dẫn bạo toàn trường2020-01-21 14:26
 • #31: Thiếu năng lượng điểm2020-01-21 14:26
 • #32: Lão phu nơi này cũng có một khối2020-01-21 14:26
 • #33: Chạy, tên lừa đảo, nổi giận2020-01-21 14:26
 • #34: Nhất Dạ Sửu Bát Quái2020-01-21 14:26
 • #35: Kiểm kê thu hoạch, lão cẩu nổi giận2020-01-21 14:26
 • #36: To gan ý nghĩ2020-01-21 14:26
 • #37: Cáo trạng, mê hoặc2020-01-21 14:27
 • #38: Kịch biến, sớm động thủ2020-01-21 14:27
 • #39: Tạo phản, giết ra khỏi trùng vây2020-01-21 14:27
 • #40: Hoàng thành đại loạn, truy sát2020-01-21 14:27
 • #41: Phụ hoàng rất tịch mịch2020-01-21 14:27
 • #42: Phục chế mười lăm cái Niệm Thiên Ca2020-01-21 14:27
 • #43: Điểm tướng2020-01-21 14:27
 • #44: Vây khốn, một cái khác muốn đi2020-01-21 14:27
 • #45: San bằng Vọng Thiên Các2020-01-21 14:27
 • #46: Ngươi biết trẫm đều biết2020-01-21 14:28
 • #47: Hai đánh một, rơi bảo vật tài nữ2020-01-21 14:28
 • #48: Nhảy núi, đưa ngươi một món lễ lớn!2020-01-21 14:28
 • #49: Lòng đất thiên lao2020-01-21 14:28
 • #50: Hoàng thúc muốn Thanh Quân Trắc2020-01-21 14:28
 • #51: Binh tại tinh không tại nhiều2020-01-21 14:28
 • #52: Giám quốc nhân tuyển2020-01-21 14:28
 • #53: Lão đệ xin dừng bước2020-01-21 14:28
 • #54: Hốt du què2020-01-21 14:28
 • #55: Hắc Bạch Vô Thường2020-01-21 14:29
 • #56: Hồng Môn Yến2020-01-21 14:29
 • #57: Độ trung thành là không2020-01-21 14:29
 • #58: Toàn diệt, phá địch kế sách2020-01-21 14:29
 • #59: Phục chế dầu hỏa2020-01-21 14:29
 • #60: Viêm Yến2020-01-21 14:29
 • #61: Phụ vương, ngươi ngồi vững vàng!2020-01-21 14:29
 • #62: Để hắn ăn, bản Vương có là Linh dược2020-01-21 14:29
 • #63: Chưa đủ! Còn chưa đủ!2020-01-21 14:29
 • #64: Diệt sát! Phục chế!2020-01-21 14:29
 • #65: Giết hay là không giết?2020-01-21 14:30
 • #66: Hạ lệnh, Trương Vĩ hiến vật quý2020-01-21 14:30
 • #67: Trẫm trung thần, Nhất Tuyến Thiên2020-01-21 14:30
 • #68: Hỏa thiêu 600 ngàn đại quân2020-01-21 14:30
 • #69: Tiếng tăm truyền xa, các nước rung động2020-01-21 14:30
 • #70: Hai khỏa trung thành đan, hoàng thành ra chuyện2020-01-21 14:30
 • #71: Chặn giết, lăng trì2020-01-21 14:30
 • #72: Trở về, cáo tri chân tướng2020-01-21 14:30
 • #73: Bức bách2020-01-21 14:30
 • #74: Niệm Thiên Ca bị bức ép đến mức nóng nảy2020-01-21 14:30
 • #75: Mồi nhử2020-01-21 14:31
 • #76: Cá cắn câu2020-01-21 14:31
 • #77: Đây là cửu phẩm Thiên Thú!2020-01-21 14:31
 • #78: Lôi Động Tam Thiên Châm2020-01-21 14:31
 • #79: Thật giả Thất công chúa, nàng là ai?2020-01-21 14:31
 • #80: Phế đi! Ném qua khai hoang2020-01-21 14:31
 • #81: Tống Khuyết tin tức truyền đến2020-01-21 14:31
 • #82: Thiếu lương thực, Viêm Bắc đao2020-01-21 14:31
 • #83: Máu nhuộm hoàng thành2020-01-21 14:31
 • #84: Tiền bối xin dừng bước2020-01-21 14:32
 • #85: Mời nhận lấy đầu gối của chúng ta!2020-01-21 14:32
 • #86: Trêu đùa, dập đầu một vạn lần2020-01-21 14:32
 • #87: Thí luyện cửa thứ hai2020-01-21 14:32
 • #88: Cửa ải cuối cùng, làm chó!2020-01-21 14:32
 • #89: Làm chó cũng là một môn học vấn2020-01-21 14:32
 • #90: Cửu phẩm Niệm Lực Sư, Huyền Âm tông2020-01-21 14:32
 • #91: Song cửu phẩm, Nhân Kiếp đan2020-01-21 14:32
 • #92: Táng Thiên bia, chúng cường lạc đường2020-01-21 14:32
 • #93: Trấn áp, Huyền Cửu U2020-01-21 14:33
 • #94: Giao thủ , tức đến nỗi thổ huyết2020-01-21 14:33
 • #95: Đấu giá tại chỗ2020-01-21 14:33
 • #96: Nóng nảy đấu giá2020-01-21 14:33
 • #97: Điên cuồng kéo cừu hận2020-01-21 14:33
 • #98: Gõ lại một khoản, Đế Cơ không chết!2020-01-21 14:33
 • #99: Chúng cường lửa giận2020-01-21 14:33
 • #100: Điên cuồng phục chế, tiến vào di tích2020-01-21 14:33
 • #101: Phục chế Huyền Cửu U mặt nạ da người2020-01-21 14:33
 • #102: Bổn công tử muốn thu môn đồ2020-01-21 14:33
 • #103: Mười ngàn năm Nhân Sâm cùng Lục Đạo Đế Vương Quyền2020-01-21 14:34
 • #104: Hoặc là thần phục, hoặc là chết!2020-01-21 14:34
 • #105: Cho thể diện mà không cần2020-01-21 14:34
 • #106: Thanh Minh Tam Đầu Khuyển, kim bào người đeo mặt nạ2020-01-21 14:34
 • #107: Trấn áp nửa bước Nhân Kiếp2020-01-21 14:34
 • #108: Ngọc giản, Tiên Thiên Thần Thể2020-01-21 14:34
 • #109: Lớn mật! Cũng dám giả mạo công tử nhà ta2020-01-21 14:34
 • #110: Các ngươi cùng lên đi!2020-01-21 14:34
 • #111: Đại Đế huyết mạch2020-01-21 14:34
 • #112: Đánh giết2020-01-21 14:35
 • #113: Truyền thừa tới tay, Viêm Hổ lãng2020-01-21 14:35
 • #114: Kiểm kê thu hoạch2020-01-21 14:35
 • #115: Cứu người, phú khả địch quốc Trầm Tam Vạn2020-01-21 14:35
 • #116: Bị dọa ngất2020-01-21 14:35
 • #117: Công tử, tiểu nữ xinh đẹp như hoa2020-01-21 14:35
 • #118: Con rể đừng chạy!2020-01-21 14:35
 • #119: Tiền tuyến tình báo, 5 trăm vạn đại quân2020-01-21 14:35
 • #120: Thuốc cao da chó2020-01-21 14:35
 • #121: Lão gia, này lại muốn mạng2020-01-21 14:35
 • #122: Một trăm viên quá ít, 200 viên vừa vặn2020-01-21 14:36
 • #123: Nữ nhi này tuyệt đối không phải thân sinh!2020-01-21 14:36
 • #124: Trời đưa đất đẩy làm sao mà, dạ tập2020-01-21 14:36
 • #125: Đại Nhật Kim Luân2020-01-21 14:36
 • #126: Mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả thủy chung một dạng2020-01-21 14:36
 • #127: Ba ngày, nói chuyện với nhau2020-01-21 14:36
 • #128: Ngả bài2020-01-21 14:36
 • #129: Tam phương khách đến thăm2020-01-21 14:36
 • #130: Mời chào, Lý Tứ răn dạy!2020-01-21 14:36
 • #131: An bài, thổ lộ tâm tình2020-01-21 14:36
 • #132: Lôi Hỏa Song Trọng Trận, tự đại Hác Thủ Dương2020-01-21 14:37
 • #133: Tiêu Diêu Bắc tới, mọi người nhanh lên2020-01-21 14:37
 • #134: Nghiền ép, trang bức gặp sét đánh2020-01-21 14:37
 • #135: Lại diệt Vọng Thiên Các, nhiệt tình Ba Võ2020-01-21 14:37
 • #136: Trung phẩm Nguyên thạch, quy củ cũ2020-01-21 14:37
 • #137: Ngươi trâu! Ngươi thực ngưu!2020-01-21 14:37
 • #138: Lão Thất ngươi ăn từ từ, ta đi thay ngươi hộ pháp2020-01-21 14:37
 • #139: Tiến cung2020-01-21 14:37
 • #140: Viêm Bắc xuất thủ, truy sát2020-01-21 14:37
 • #141: Lăn đi!2020-01-21 14:37
 • #142: Phục chế Tiểu Na Di truyền tống lệnh phù, chém giết!2020-01-21 14:38
 • #143: To gan lớn mật, tận diệt2020-01-21 14:38
 • #144: Là ngươi? Không phải ta!2020-01-21 14:38
 • #145: Cõng nồi hiệp2020-01-21 14:38
 • #146: Lão phu Tiêu Diêu Bắc, rời đi2020-01-21 14:38
 • #147: Chó đất, muốn không luyện một chút?2020-01-21 14:38
 • #148: Mạnh mẽ xông tới, tuyệt thế vô song2020-01-21 14:38
 • #149: Bình thường thôi đi! Không cẩn thận bưng hoàng cung2020-01-21 14:38
 • #150: Mai phục, cưỡng ép trấn áp2020-01-21 14:38
 • #151: Đế Cơ lại lên giá2020-01-21 14:38
 • #152: Thiên Hỏa quốc đại quân vây quét, Yến Vân Thập Bát Kỵ2020-01-21 14:39
 • #153: Niệm Thiên Ca đuổi tới, trấn áp 100 ngàn đại quân2020-01-21 14:39
 • #154: Toàn diệt, hồi cung2020-01-21 14:39
 • #155: Niệm Nô Tuyết cầu kiến2020-01-21 14:39
 • #156: Dương Xuân Đại Hoàn Đan2020-01-21 14:39
 • #157: Trương Vĩ phủ2020-01-21 14:39
 • #158: Hai tên thái giám hiếu kỳ2020-01-21 14:39
 • #159: Đồng Tử Công2020-01-21 14:39
 • #160: Huyền Kiếm Nhất, hai đám nhân mã2020-01-21 14:39
 • #161: Sách chó lao nhanh Trầm Tam Vạn2020-01-21 14:40
 • #162: Giấu ở Hồng Lâu2020-01-21 14:40
 • #163: Thiên la địa võng, lại hố một thanh2020-01-21 14:40
 • #164: Vây công2020-01-21 14:40
 • #165: Cẩu hoàng đế ngươi khinh người quá đáng!2020-01-21 14:40
 • #166: Xuất binh! Trấn áp phản loạn2020-01-21 14:40
 • #167: Tiểu Diệp trấn, thần bí Huyết Thạch2020-01-21 14:40
 • #168: Đần độn u mê làm một trận2020-01-21 14:40
 • #169: Đánh tráo2020-01-21 14:41
 • #170: Sư huynh! Ngươi rốt cục tới rồi2020-01-21 14:41
 • #171: Một chiêu miểu sát! Nam Cung Nhất Đao tính toán2020-01-21 14:41
 • #172: Huyết Thạch bí mật2020-01-21 14:41
 • #173: Viên đạn bọc đường, ăn cũng là2020-01-21 14:41
 • #174: Điên cuồng lôi kéo2020-01-21 14:41
 • #175: Còn chưa đủ! Cướp bóc2020-01-21 14:41
 • #176: Giết gà dọa khỉ, diệt cũng là ngươi Tụ Bảo Lâu2020-01-21 14:41
 • #177: Đem nước rút khô! Hỏa công2020-01-21 14:41
 • #178: Một đường quét ngang2020-01-21 14:41
 • #179: 2 triệu năng lượng điểm, gió bắt đầu thổi!2020-01-21 14:42
 • #180: Giết Nam Cung Nhất Đao cơ hội2020-01-21 14:42
 • #181: Một chết một bị thương, tướng quân ngươi nén bi thương!2020-01-21 14:42
 • #182: Tướng quân ngươi quên mò thi2020-01-21 14:42
 • #183: Binh quyền tới tay, đại chiến bắt đầu!2020-01-21 14:42
 • #184: Cách sông nhìn2020-01-21 14:42
 • #185: Hàn Băng Châu, 100 ngàn đại quân đột kích!2020-01-21 14:42
 • #186: Muốn đi? Lưu lại điểm lợi tức2020-01-21 14:43
 • #187: Tiểu phú bà, một kích diệt sát2020-01-21 14:43
 • #188: Một tiễn chi uy2020-01-21 14:43
 • #189: Quyết chiến! Kinh khủng ngân giáp vệ2020-01-21 14:43
 • #190: Luyện Thiên Đại Trận, mục tiêu huyết châu2020-01-21 14:43
 • #191: Trẫm sẽ không buông tha cho một người2020-01-21 14:43
 • #192: Đại Nhật Phần Thiên, bá đạo thôn phệ2020-01-21 14:43
 • #193: Song song giác tỉnh, Thiên Hoang Thập Tam Kích2020-01-21 14:43
 • #194: Phá trận2020-01-21 14:43
 • #195: Ngô Quang Lượng chết!2020-01-21 14:44
 • #196: Huyết trì xuất hiện, huyết mạch đối oanh!2020-01-21 14:44
 • #197: Lục Kiếp Phân Thân2020-01-21 14:44
 • #198: Đại bạo2020-01-21 14:45
 • #199: Ngưng luyện Tiên Thiên Thần Thể2020-01-21 14:45
 • #200: Hãm thành2020-01-21 14:45
 • #201: Nguy cơ! Viêm Bắc trở về2020-01-21 14:45
 • #202: Trăm vạn đại quân bên trong lấy Lý Đoạn Lưu thủ cấp2020-01-21 14:45
 • #203: Trảm Lý Đoạn Lưu2020-01-21 14:45
 • #204: Một cái truyền thuyết2020-01-21 14:45
 • #205: Toàn diện tăng lên2020-01-21 14:45
 • #206: Cuối cùng là nghĩ tới2020-01-21 14:45
 • #207: Trương Vĩ chủ ý ngu ngốc2020-01-21 14:46
 • #208: Lấy gùi bỏ ngọc, vô hạn tìm đường chết2020-01-21 14:46
 • #209: Thống nhất Viêm Long quốc2020-01-21 14:46
 • #210: Niệm Nô Tuyết sư phụ tới2020-01-21 14:46
 • #211: Thăm dò, Diệt Thế Lôi Bạo2020-01-21 14:46
 • #212: Bí văn2020-01-21 14:46
 • #213: Thành lập học viện2020-01-21 14:46
 • #214: Tắc Hạ Học Cung cùng Võ Đạo Thánh Địa2020-01-21 14:46
 • #215: Viêm Bắc phỏng đoán2020-01-21 14:46
 • #216: Giây sợ2020-01-21 14:47
 • #217: Ban thưởng2020-01-21 14:47
 • #218: Chặn giết2020-01-21 14:47
 • #219: Vọng Thiên Các địa điểm cũ2020-01-21 14:47
 • #220: Phệ Ma Kiếm2020-01-21 14:47
 • #221: Một chiêu đánh bại, Viêm Thần Thiên Quyết2020-01-21 14:47
 • #222: Xuất chinh2020-01-21 14:47
 • #223: Thánh Nữ, Hắc Ám tùng lâm2020-01-21 14:47
 • #224: Bệ hạ tới2020-01-21 14:47
 • #225: Ngã tư đường, chán nản thư sinh2020-01-21 14:47
 • #226: Nhân sinh toàn bộ nhờ diễn kỹ2020-01-21 14:48
 • #227: Gặp lại Hắc Bạch Vô Thường2020-01-21 14:48
 • #228: Cái này là cao thủ2020-01-21 14:48
 • #229: Cơ hội, Dương Xuân Đại Hoàn Đan2020-01-21 14:48
 • #230: Gõ muộn côn2020-01-21 14:48
 • #231: Vừa thoát miệng hổ lại tiến miệng sói2020-01-21 14:48
 • #232: Đánh bậy đánh bạ2020-01-21 14:48
 • #233: Hốt du, Độc Mãng2020-01-21 14:48
 • #234: Lừa giết! Hắc kim giới chỉ2020-01-21 14:48
 • #235: Tham kiến đại nhân2020-01-21 14:48
 • #236: Nghiền ép, lại kéo cừu hận2020-01-21 14:49
 • #237: Nhân Kiếp cảnh cấp hai2020-01-21 14:49
 • #238: Ngươi đáng chết!2020-01-21 14:49
 • #239: Bệ hạ! Ăn đi! Chúng ta húp miếng canh cũng tốt2020-01-21 14:49
 • #240: Bị tước đoạt Huyền Cơ Tiên Thiên cốt2020-01-21 14:49
 • #241: Một bước lên trời!2020-01-21 14:49
 • #242: Nơi này, không phải là các ngươi có thể tới2020-01-21 14:49
 • #243: Ác độc âm mưu2020-01-21 14:49
 • #244: Ăn miếng trả miếng2020-01-21 14:50
 • #245: Lập kế hoạch, phục kích chi địa2020-01-21 14:50
 • #246: Điên cuồng thôn phệ2020-01-21 14:50
 • #247: Ám sát2020-01-21 14:50
 • #248: Ngự giá thân chinh2020-01-21 14:50
 • #249: Phá Băng Châu, huyết chiến2020-01-21 14:50
 • #250: Dẫn dụ2020-01-21 14:50
 • #251: Luyện Thiên tuyệt sát2020-01-21 14:50
 • #252: Thây nằm 4 triệu2020-01-21 14:51
 • #253: Bệ hạ! Chờ ta một chút2020-01-21 14:51
 • #254: Cho trẫm quỳ xuống!2020-01-21 14:51
 • #255: Trảm Thần Võ Phi Hùng2020-01-21 14:51
 • #256: Viêm Bắc mưu đồ2020-01-21 14:51
 • #257: Đoạt quyền2020-01-21 14:51
 • #258: Hoàng hậu giá lâm2020-01-21 14:51
 • #259: Đồ sát2020-01-21 14:51
 • #260: Thần phục2020-01-21 14:51
 • #261: Thiết huyết thanh lý hoàng thành2020-01-21 14:51
 • #262: Hoàng thất nội tình2020-01-21 14:51
 • #263: Thôn phệ Khí Vận Kim Long2020-01-21 14:52
 • #264: Vùng vẫy giãy chết2020-01-21 14:52
 • #265: Cùng các loại cảnh giới, vô địch thiên hạ2020-01-21 14:52
 • #266: Điển Vi tham vọng2020-01-21 14:52
 • #267: 5 đại quân đoàn2020-01-21 14:52
 • #268: 30 triệu năng lượng điểm2020-01-21 14:52
 • #269: Trương Vĩ tiểu thông minh2020-01-21 14:52
 • #270: Thần phục2020-01-21 14:52
 • #271: Sấm sét giữa trời quang2020-01-21 14:52
 • #272: Khải hoàn mà về2020-01-21 14:52
 • #273: Giết cha thí huynh2020-01-21 14:53
 • #274: Thẩm vấn2020-01-21 14:53
 • #275: Đồ Long kế hoạch2020-01-21 14:53
 • #276: Pháo hoa hai bên bờ2020-01-21 14:53
 • #277: Toàn bộ sa lưới2020-01-21 14:53
 • #278: Nhân sâm hóa mũi tên2020-01-21 14:53
 • #279: Tết nguyên tiêu2020-01-21 14:53
 • #280: Kết thúc2020-01-21 14:53
 • #281: Khấp Phượng sơn mạch2020-01-21 14:53
 • #282: Tiểu Độc Tiên2020-01-21 14:53
 • #283: Khác đi theo ta2020-01-21 14:54
 • #284: Truy sát2020-01-21 14:54
 • #285: Vạn Độc thần công2020-01-21 14:54
 • #286: Phong sơn2020-01-21 14:54
 • #287: Đồ thôn2020-01-21 14:54
 • #288: Báo thù2020-01-21 14:54
 • #289: Độc Long huyết2020-01-21 14:54
 • #290: Dọn bãi2020-01-21 14:54
 • #291: Toàn bộ đến đông đủ2020-01-21 14:54
 • #292: Độc Long huyết! Trứng rồng! Xương rồng2020-01-21 14:54
 • #293: Tranh đoạt2020-01-21 14:55
 • #294: Nhân Kiếp cảnh tam giai2020-01-21 14:55
 • #295: Truy Phong tộc2020-01-21 14:55
 • #296: Diệt sát2020-01-21 14:55
 • #297: Tiến hóa2020-01-21 14:55
 • #298: Mộ viên! Kiếm Thần mộ2020-01-21 14:55
 • #299: Phân tán2020-01-21 14:55
 • #300: Uông Trường Minh2020-01-21 14:55
 • #301: Trảm thiên kiêu2020-01-21 14:55
 • #302: Một nửa nhân sâm Linh Vương2020-01-21 14:55
 • #303: Kiếm Thần kiếm phổ2020-01-21 14:56
 • #304: Chiến thánh nữ2020-01-21 14:56
 • #305: Trên trời dưới đất, ngươi trốn không thoát!2020-01-21 14:56
 • #306: Tù binh2020-01-21 14:56
 • #307: Giang quý phi2020-01-21 14:56
 • #308: Ngươi thì tính là cái gì?2020-01-21 14:56
 • #309: Văn Vương bản nằm gai nếm mật2020-01-21 14:56
 • #310: Hạ độc2020-01-21 14:56
 • #311: Kiếm khí tung hoành2020-01-21 14:56
 • #312: Ngoan nhân2020-01-21 14:57
 • #313: Hạ mã uy2020-01-21 14:57
 • #314: Quỳ xuống2020-01-21 14:57
 • #315: 80 ngàn khối Nguyên thạch2020-01-21 14:57
 • #316: Vọng Thiên Các sợ2020-01-21 14:57
 • #317: Trảm cự chỉ2020-01-21 14:57
 • #318: Huyền Thiên Độc Thạch2020-01-21 14:57
 • #319: Mua mệnh tiền cùng độc kế2020-01-21 14:57
 • #320: Không cẩn thận chuyển hết quốc khố2020-01-21 14:58
 • #321: Giết gà dọa khỉ2020-01-21 14:58
 • #322: Chén rượu diệt quân đoàn2020-01-21 14:58
 • #323: Đồ đê tiện2020-01-21 14:58
 • #324: Uông gia người tới2020-01-21 14:58
 • #325: Đã gặp qua là không quên được2020-01-21 14:58
 • #326: Không, không ý kiến!2020-01-21 14:58
 • #327: Chặn giết2020-01-21 14:58
 • #328: Giấu giếm2020-01-21 14:59
 • #329: Cái này đặc mã gọi không có cường giả tọa trấn?2020-01-21 14:59
 • #330: Cướp đoạt2020-01-21 14:59
 • #331: Làm một món lớn2020-01-21 14:59
 • #332: Phá thành2020-01-21 14:59
 • #333: 100 triệu năng lượng điểm2020-01-21 14:59
 • #334: Lại đến Uông thành2020-01-21 14:59
 • #335: Uông gia cấm địa2020-01-21 14:59
 • #336: Dừng tay2020-01-21 14:59
 • #337: Mưu đồ2020-01-21 14:59
 • #338: Uông gia thi đấu2020-01-21 15:00
 • #339: Viêm Bắc đăng tràng2020-01-21 15:00
 • #340: Quyết đấu2020-01-21 15:00
 • #341: Khủng bố kịch độc2020-01-21 15:00
 • #342: Địa Kiếp cảnh lão quái2020-01-21 15:00
 • #343: Đối oanh2020-01-21 15:00
 • #344: Lại diệt Uông thành2020-01-21 15:00
 • #345: Cấp bốn Niệm Lực Sư2020-01-21 15:00
 • #346: Lam Nguyệt vương quốc đại loạn2020-01-21 15:00
 • #347: Ngẫu nhiên gặp Lam Nguyên Văn2020-01-21 15:01
 • #348: Bảng danh sách2020-01-21 15:01
 • #349: Trao đổi2020-01-21 15:01
 • #350: Phong Bất Bình2020-01-21 15:01
 • #351: Kinh thiên lửa giận2020-01-21 15:01
 • #352: Đồ diệt nhất thành2020-01-21 15:01
 • #353: Thiếu tông chủ2020-01-21 15:01
 • #354: Nghiền ép một điểm cuối cùng giá trị2020-01-21 15:01
 • #355: Thái Nhất Thiên Thần Thuật2020-01-21 15:01
 • #356: Lên núi2020-01-21 15:02
 • #357: Giam giữ2020-01-21 15:02
 • #358: Báo thù không qua đêm2020-01-21 15:02
 • #359: Một tên cũng không để lại2020-01-21 15:02
 • #360: Ngoài ý muốn tin tức2020-01-21 15:02
 • #361: Làm2020-01-21 15:02
 • #362: Đồ sát2020-01-21 15:02
 • #363: Phóng hỏa2020-01-21 15:02
 • #364: Mộc Ma tháp2020-01-21 15:02
 • #365: Thôn phệ tinh khí2020-01-21 15:03
 • #366: Đánh giết2020-01-21 15:03
 • #367: Thiên Lan tông diệt2020-01-21 15:03
 • #368: Trở lại biên cảnh2020-01-21 15:03
 • #369: Trương Vĩ lễ vật2020-01-21 15:03
 • #370: Phá địch kế sách2020-01-21 15:03
 • #371: Mê hoặc2020-01-21 15:03
 • #372: thông đạo2020-01-21 15:03
 • #373: Tương kế tựu kế2020-01-21 15:04
 • #374: Theo trẫm giết địch2020-01-21 15:04
 • #375: Vây giết2020-01-21 15:04
 • #376: Trảm thủ2020-01-21 15:04
 • #377: Thừa thắng truy kích2020-01-21 15:04
 • #378: Ba ngày2020-01-21 15:04
 • #379: Diệt bốn quốc liên minh2020-01-21 15:04
 • #380: Phong tỏa tin tức2020-01-21 15:04
 • #381: Ác tin tức2020-01-21 15:04
 • #382: Trá hàng2020-01-21 15:05
 • #383: Vừa bồi phu nhân lại chiết binh2020-01-21 15:05
 • #384: Thiết huyết thanh lý2020-01-21 15:05
 • #385: Tiểu quốc cùng Khí Vận Kim Long2020-01-21 15:05
 • #386: Có quan hệ nguyên thạch tin tức2020-01-21 15:05
 • #387: Quỷ dị2020-01-21 15:05
 • #388: Hắc Giáp vệ2020-01-21 15:05
 • #389: Thần binh chi uy2020-01-21 15:05
 • #390: Đồ thành2020-01-21 15:06
 • #391: Đế Vương ba hỏi2020-01-21 15:06
 • #392: Đúc cốt sơn2020-01-21 15:06
 • #393: Hai con cá lớn2020-01-21 15:06
 • #394: Trong nháy mắt ở giữa diệt địch2020-01-21 15:06
 • #395: Ngũ thành khí vận2020-01-21 15:06
 • #396: Làm tiếp đột phá2020-01-21 15:06
 • #397: Nguyên thạch khoáng mạch2020-01-21 15:06
 • #398: Di Thiên Đại Trận2020-01-21 15:06
 • #399: Toàn diệt2020-01-21 15:07
 • #400: Nghiêm trọng thiếu năng lượng điểm2020-01-21 15:07
 • #401: Hành khúc2020-01-21 15:07
 • #402: Một triệu năng lượng điểm tính là gì?2020-01-21 15:07
 • #403: Khuynh quốc chi chiến2020-01-21 15:07
 • #404: 40 tòa Luyện Thiên Đại Trận2020-01-21 15:07
 • #405: Đều có tính kế2020-01-21 15:07
 • #406: Đốt cháy hoàng thành2020-01-21 15:07
 • #407: Giãy dụa2020-01-21 15:07
 • #408: Bạo! Bạo! Bạo!2020-01-21 15:08
 • #409: Mười lăm năm trước nợ cũ2020-01-21 15:08
 • #410: Trảm Lam Nguyên Thần2020-01-21 15:08
 • #411: An bài2020-01-21 15:08
 • #412: Hệ thống hốt du2020-01-21 15:08
 • #413: nghịch thiên nhân tài2020-01-21 15:08
 • #414: Đế Cơ điên rồi2020-01-21 15:08
 • #415: Lại đến Lam Nguyệt2020-01-21 15:08
 • #416: Cung biến2020-01-21 15:08
 • #417: Binh bại như núi đổ2020-01-21 15:08
 • #418: Thủ hộ giả2020-01-21 15:09
 • #419: Nghịch thiên người2020-01-21 15:09
 • #420: Đột phá! Đột phá!2020-01-21 15:09
 • #421: Thiên Địa Nhân tam cảnh2020-01-21 15:09
 • #422: Bách tính đưa tiễn2020-01-21 15:09
 • #423: Thanh Tôn2020-01-21 15:09
 • #424: Trong rượu huyễn cảnh2020-01-21 15:09
 • #425: Bão cát quá lớn2020-01-21 15:10
 • #426: 11 ngàn đạo Tiên Thiên chi khí2020-01-21 15:10
 • #427: Đế Vương Chi Đạo2020-01-21 15:10
 • #428: Viêm Bắc nổi giận2020-01-21 15:10
 • #429: Cừu hận độ - 2002020-01-21 15:10
 • #430: Ác độc2020-01-21 15:10
 • #431: Huyền Linh dị biến2020-01-21 15:10
 • #432: Tuyệt thế hung vật2020-01-21 15:10
 • #433: Phong ấn2020-01-21 15:10
 • #434: Tìm được2020-01-21 15:10
 • #435: 100 ngàn năm Hổ Phách Thần Ngọc2020-01-21 15:11
 • #436: Truy sát2020-01-21 15:11
 • #437: Ngươi phạm tội2020-01-21 15:11
 • #438: Chặn giết2020-01-21 15:11
 • #439: Quỷ Cốc Tử2020-01-21 15:11
 • #440: Thị Huyết Độc Phong2020-01-21 15:11
 • #441: Ai là Hoàng Tước?2020-01-21 15:11
 • #442: Các ngươi cũng tới nếm thử bọn chúng tư vị2020-01-21 15:11
 • #443: Cường giả tề tụ2020-01-21 15:12
 • #444: Một chiêu oanh sát2020-01-21 15:12
 • #445: Địa đồ biến dị2020-01-21 15:12
 • #446: Chỉ điểm2020-01-21 15:12
 • #447: Hỗn Độn Thiên Thư hình thức ban đầu2020-01-21 15:12
 • #448: Cái này hổ thành tinh2020-01-21 15:12
 • #449: Trưởng công chúa2020-01-21 15:12
 • #450: Ngươi trốn không thoát!2020-01-21 15:12
 • #451: Nô dịch2020-01-21 15:12
 • #452: Tước đoạt Phượng Hoàng huyết mạch2020-01-21 15:12
 • #453: Phượng Hoàng Thiên Thư2020-01-21 15:13
 • #454: Kim Ô hình chiếu2020-01-21 15:13
 • #455: Chân chính Thiên Phượng lão tổ nơi truyền thừa2020-01-21 15:13
 • #456: Phá Liên Tâm Đại Trận2020-01-21 15:13
 • #457: Không thích hợp2020-01-21 15:13
 • #458: Hỏa Diễm Viêm Ma2020-01-21 15:13
 • #459: Nuốt nuốt! ! !2020-01-21 15:13
 • #460: 100 triệu năng lượng điểm2020-01-21 15:13
 • #461: Ngô Đồng cổ thụ2020-01-21 15:13
 • #462: Truyền tống môn2020-01-21 15:13
 • #463: Xem kịch2020-01-21 15:14
 • #464: Đoạt xá2020-01-21 15:14
 • #465: Đánh nhau kịch liệt2020-01-21 15:14
 • #466: Phá hủy toàn bộ Thảo Mãng sơn mạch2020-01-21 15:14
 • #467: Ăn nó đi!2020-01-21 15:14
 • #468: Phượng Hoàng Thiên Thần thể2020-01-21 15:14
 • #469: Toàn bộ đều điên rồi2020-01-21 15:14
 • #470: Ta gọi Hiên Viên Bắc2020-01-21 15:14
 • #471: Kiếm Tông người tới2020-01-21 15:14
 • #472: Luôn có điêu dân muốn hại trẫm2020-01-21 15:15
 • #473: Đồ thôn2020-01-21 15:15
 • #474: Thiên Kiếm Sơn2020-01-21 15:15
 • #475: Cướp sạch không còn2020-01-21 15:15
 • #476: Lên núi2020-01-21 15:15
 • #477: Phế Kiếm Tông thiên kiêu2020-01-21 15:15
 • #478: Sóng to gió lớn2020-01-21 15:15
 • #479: Kiếm Tông ba đại thiên kiêu2020-01-21 15:15
 • #480: Tông chủ lệnh bài2020-01-21 15:15
 • #481: Nổi giận2020-01-21 15:16
 • #482: Kiếm Điển đại hội2020-01-21 15:16
 • #483: Giết tới2020-01-21 15:16
 • #484: Các ngươi đều phải chết2020-01-21 15:16
 • #485: Là ngươi!2020-01-21 15:16
 • #486: Lại đến 100 ngàn nguyên thạch2020-01-21 15:16
 • #487: Phục chế Tru Tiên Tứ Kiếm ngoại hình2020-01-21 15:16
 • #488: Hắc Bạch Vô Thường đưa tới đại lễ2020-01-21 15:16
 • #489: Tặng điển2020-01-21 15:16
 • #490: Ngư ông?2020-01-21 15:16
 • #491: Một mẻ hốt gọn2020-01-21 15:17
 • #492: Bách Quỷ Bào Hao Đại Trận2020-01-21 15:17
 • #493: rời đi2020-01-21 15:17
 • #494: Điên cuồng kế hoạch2020-01-21 15:17
 • #495: Ngô Đồng Thần Thụ xuất hiện2020-01-21 15:17
 • #496: Vây giết2020-01-21 15:17
 • #497: Bắt2020-01-21 15:17
 • #498: Tử Nô2020-01-21 15:17
 • #499: Tự thân xuất mã2020-01-21 15:18
 • #500: Đại chiến bắt đầu2020-01-21 15:18
 • #501: Đế Cơ muốn khóc!2020-01-21 15:18
 • #502: Không cho phép thả đi một cái2020-01-21 15:18
 • #503: Ma Lâu2020-01-21 15:18
 • #504: Bất Tử Ma Thân2020-01-21 15:18
 • #505: Đột phá! ! !2020-01-21 15:18
 • #506: Phục chế đan dược2020-01-21 15:18
 • #507: An bài2020-01-21 15:18
 • #508: Về nước2020-01-21 15:19
 • #509: Chuẩn bị động thủ2020-01-21 15:19
 • #510: Lại đến Huyền Linh thiên hà2020-01-21 15:19
 • #511: Hút chết ngươi!2020-01-21 15:19
 • #512: Đệm lông cừu2020-01-21 15:19
 • #513: 600 triệu năng lượng điểm2020-01-21 15:19
 • #514: Điên cuồng phục chế2020-01-21 15:19
 • #515: Tập thể tăng lên2020-01-21 15:19
 • #516: Đột biến2020-01-21 15:19
 • #517: Văn Vương ngươi ở đâu?2020-01-21 15:20
 • #518: Thanh Đế Thần Ngọc2020-01-21 15:20
 • #519: Tiểu Độc Tiên quyết định2020-01-21 15:20
 • #520: Trương Vĩ hung ác! ! !2020-01-21 15:20
 • #521: Sóng gió nổi lên2020-01-21 15:20
 • #522: Lý Tứ tham quân2020-01-21 15:20
 • #523: Ám sát2020-01-21 15:20
 • #524: Thô bạo2020-01-21 15:20
 • #525: Thanh Loan vệ2020-01-21 15:20
 • #526: Xông ra mười hai Vương quốc liên minh2020-01-21 15:20
 • #527: Binh bại như núi đổ2020-01-21 15:21
 • #528: Truy sát2020-01-21 15:21
 • #529: Phá thành2020-01-21 15:21
 • #530: Tính kế2020-01-21 15:21
 • #531: Tin chiến thắng2020-01-21 15:21
 • #532: Xa luân chiến2020-01-21 15:21
 • #533: Hoàng thành phá2020-01-21 15:21
 • #534: Lại đoạt khí vận2020-01-21 15:21
 • #535: Vạn Cổ Pháp Thân2020-01-21 15:21
 • #536: Chia binh hai đường2020-01-21 15:22
 • #537: 10 ngàn Ngân Giáp vệ2020-01-21 15:22
 • #538: Toàn quân bị diệt2020-01-21 15:22
 • #539: Không từ thủ đoạn2020-01-21 15:22
 • #540: Sử dụng2020-01-21 15:22
 • #541: Lừa giết2020-01-21 15:22
 • #542: Suy đoán2020-01-21 15:22
 • #543: Vườn không nhà trống2020-01-21 15:22
 • #544: Giết tiến hoàng thành2020-01-21 15:22
 • #545: Át chủ bài ra hết2020-01-21 15:22
 • #546: Khắc phục hậu quả2020-01-21 15:23
 • #547: Ma Lâu đột kích2020-01-21 15:23
 • #548: Kim giáp chi uy2020-01-21 15:23
 • #549: Cửu Ma Nhiếp Hồn Linh2020-01-21 15:23
 • #550: 32 cái vương quốc2020-01-21 15:23
 • #551: Một tháng2020-01-21 15:23
 • #552: Mộng cảnh! ! !2020-01-21 15:23
 • #553: Dư nghiệt2020-01-21 15:24
 • #554: Vây giết2020-01-21 15:24
 • #555: Tam quốc thế chân vạc2020-01-21 15:25
 • #556: Dạ tập2020-01-21 15:25
 • #557: Vương quốc khí vận (Canh [4], cầu tự động đặt mua! )2020-01-21 15:25
 • #558: Đi nhầm đường2020-01-21 15:25
 • #559: Vui mừng ngoài ý muốn (canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:25
 • #560: Phóng hỏa đốt rừng (canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:25
 • #561: Hoàng Phong xuất thủ (Canh [3], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:25
 • #562: Một nửa khí vận (Canh [4], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:25
 • #563: Cứng rắn (Canh [5], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:25
 • #564: Xuất chinh (canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:26
 • #565: Tử chiến không lùi (canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:26
 • #566: Truy sát (Canh [3], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:26
 • #567: Liền hạ 49 tòa vương quốc (Canh [4], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:26
 • #568: Đầu hàng (Canh [5], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:26
 • #569: Thanh Hà bí văn (canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:26
 • #570: Thiên kiếp (canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:26
 • #571: Phục chế ba cái (Canh [3], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:26
 • #572: Thánh Nữ truyền tin (Canh [4], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:26
 • #573: Bích Hải Vân Thiên Sư (Canh [5], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:27
 • #574: Trốn (canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:27
 • #575: Tiến Thanh Hà (canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:27
 • #576: 150 triệu năng lượng điểm (Canh [3], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:27
 • #577: Ngũ Hành Thiên Thư (Canh [4], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:27
 • #578: Dưới nước mật đạo (Canh [5], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:27
 • #579: Mượn đao giết người (canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:27
 • #580: Hấp thu Băng Tủy (canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:27
 • #581: Cự Mãng (Canh [3], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:27
 • #582: Hỗn chiến (Canh [4], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:28
 • #583: Mò thi (Canh [5], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:28
 • #584: Kiểm kê thu hoạch (canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:28
 • #585: Bị đuổi giết tiểu nữ hài (canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:28
 • #586: Phong ấn (Canh [3], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:28
 • #587: Địa Kiếp cảnh cấp năm (Canh [4], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:28
 • #588: Khẩn cấp mật tín (Canh [5], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:28
 • #589: Đánh nhau (canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:28
 • #590: Luyện chế Thanh Long vệ (canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:28
 • #591: Quan hệ thông gia? (Canh [3], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:29
 • #592: Các ngươi không xứng! (Canh [4], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:29
 • #593: Cầu vượt (Canh [5], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:29
 • #594: Tiến công chớp nhoáng (canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:29
 • #595: Suy đoán (canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:29
 • #596: Mai phục (Canh [3], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:29
 • #597: Đóng băng (Canh [4], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:29
 • #598: Phản công (Canh [5], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:29
 • #599: Toàn quân bị diệt (canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:29
 • #600: Điên cuồng Thần Nữ Vương (canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:30
 • #601: Toàn bộ trấn áp (Canh [3], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:30
 • #602: Ôn dịch tà đan (Canh [4], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:30
 • #603: Lưỡng Giới Sơn (Canh [5], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:30
 • #604: Thiên lôi hàng thế (canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:30
 • #605: Hãm thành (canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:30
 • #606: Vận Mệnh Thần Thạch (Canh [3], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:30
 • #607: Luân Hồi kết thúc (Canh [4], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:30
 • #608: Thống nhất Bắc phương chiến trường (Canh [5], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:30
 • #609: Thiên kiếp (canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:31
 • #610: Vận Mệnh Thần Thạch (canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:31
 • #611: Nguyên thạch khoáng mạch (Canh [3], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:31
 • #612: Kim Long sơn mạch (Canh [4], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:31
 • #613: Cướp đoạt (Canh [5], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:31
 • #614: Phỏng đoán (canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:31
 • #615: Thanh Long lệnh (canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:31
 • #616: Độc vụ sơn cốc (Canh [3], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:31
 • #617: Quỷ Vương (Canh [4], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:31
 • #618: Toàn bộ phục chế (Canh [5], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:32
 • #619: Hợp tác (canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:32
 • #620: Quỷ Vương mưu đồ (canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:32
 • #621: Bảo vật tới tay (Canh [3], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:32
 • #622: Mở ra (Canh [4], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:32
 • #623: Thiên giai Thánh Dược (Canh [5], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:32
 • #624: Tới tay (canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:32
 • #625: Hiên Viên Kiếm tiến giai (canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:32
 • #626: Thủ hộ thú (Canh [3], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:32
 • #627: Cầm xuống Quỷ Vương (Canh [4], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:33
 • #628: Hủy diệt (Canh [5], cầu tự động đặt mua a! )2020-01-21 15:33
 • #629: Rời đi2020-01-21 15:33
 • #630: Về nước2020-01-21 15:33
 • #631: Kiểm kê thu hoạch2020-01-21 15:33
 • #632: Dư nghiệt2020-01-21 15:33
 • #633: Nhà ai tiểu hài tử2020-01-21 15:33
 • #634: Bắt rùa trong hũ2020-01-21 15:33
 • #635: Mắc câu2020-01-21 15:33
 • #636: Bái phỏng2020-01-21 15:34
 • #637: Thiên Hoang vương quốc đặc sứ đoàn2020-01-21 15:34
 • #638: Đại hôn2020-01-21 15:34
 • #639: Dạ tập2020-01-21 15:34
 • #640: Còn có một hơi2020-01-21 15:34
 • #641: Dạ đàm2020-01-21 15:34
 • #642: Tiên * Khổn Tiên Thằng2020-01-21 15:34
 • #643: Buộc chặt2020-01-21 15:34
 • #644: Suy yếu2020-01-21 15:34
 • #645: Cho hắn một cái cơ hội2020-01-21 15:34
 • #646: Nghị định2020-01-21 15:35
 • #647: Cưới Thiên Hoang2020-01-21 15:35
 • #648: Định quốc chi chiến2020-01-21 15:35
 • #649: Giao dịch?2020-01-21 15:35
 • #650: Diệt sát2020-01-21 15:35
 • #651: Chơi hắn một vố!2020-01-21 15:35
 • #652: Phạm Thánh Chân Ma Công2020-01-21 15:35
 • #653: Thà giết lầm2020-01-21 15:35
 • #654: Ngăn cản2020-01-21 15:35
 • #655: Phá trận2020-01-21 15:36
 • #656: Tình hình chiến đấu kịch liệt2020-01-21 15:36
 • #657: Máu chảy thành sông2020-01-21 15:36
 • #658: Cầm xuống biên cảnh2020-01-21 15:36
 • #659: Hỏa công2020-01-21 15:36
 • #660: Độc kế2020-01-21 15:36
 • #661: Thành phá2020-01-21 15:36
 • #662: Toàn dân đều là binh2020-01-21 15:37
 • #663: Lâu Vạn Minh chết!2020-01-21 15:37
 • #664: Cầm xuống Trường Nhạc Vương quốc2020-01-21 15:37
 • #665: Táng tận lương tâm2020-01-21 15:37
 • #666: Tân Nguyệt Như công chúa tin tức truyền đến2020-01-21 15:37
 • #667: Quyết định2020-01-21 15:37
 • #668: Lẫn vào2020-01-21 15:37
 • #669: Thanh Tôn hồ lô2020-01-21 15:37
 • #670: Bắt đầu lưỡi2020-01-21 15:37
 • #671: Thật giả Lâu Lan Thương2020-01-21 15:37
 • #672: Tàng bảo khố2020-01-21 15:38
 • #673: Hình thú2020-01-21 15:38
 • #674: Lan ra tin tức2020-01-21 15:38
 • #675: Đại chiến2020-01-21 15:38
 • #676: Tự bạo trận pháp2020-01-21 15:38
 • #677: Phá trận2020-01-21 15:38
 • #678: Hồng Liên Trấn Thiên Phong Ấn Đại Trận2020-01-21 15:38
 • #679: Thôn phệ2020-01-21 15:38
 • #680: Tạo Hóa cấp võ học2020-01-21 15:38
 • #681: Thanh Thánh Tử2020-01-21 15:39
 • #682: Cung nghênh Thánh Tử2020-01-21 15:39
 • #683: Hốt du (Canh [5]! )2020-01-21 15:39
 • #684: Người quen2020-01-21 15:39
 • #685: Trúng độc2020-01-21 15:39
 • #686: Vây quét2020-01-21 15:39
 • #687: Quy Nhất cảnh Niệm Lực Sư2020-01-21 15:39
 • #688: Thần uy2020-01-21 15:39
 • #689: Ngàn vạn hồn phách2020-01-21 15:39
 • #690: Tiến huyết trì2020-01-21 15:40
 • #691: Huyết Táng2020-01-21 15:40
 • #692: Túi độc2020-01-21 15:40
 • #693: Truy sát2020-01-21 15:40
 • #694: Thiên Cực Thần thể2020-01-21 15:40
 • #695: Giá trên trời năng lượng điểm2020-01-21 15:40
 • #696: Thiên Địa Tinh Thần Thần Niệm Quyết2020-01-21 15:40
 • #697: Trở về2020-01-21 15:40
 • #698: Chiến trường tình thế2020-01-21 15:40
 • #699: Toàn thể tăng lên2020-01-21 15:41
 • #700: Phá trận2020-01-21 15:41
 • #701: Tái chiến2020-01-21 15:41
 • #702: Miểu sát2020-01-21 15:41
 • #703: Đầu hàng2020-01-21 15:41
 • #704: Lăng trì2020-01-21 15:41
 • #705: Bắc Hoang vực2020-01-21 15:41
 • #706: 300 triệu nô lệ2020-01-21 15:41
 • #707: Liền hạ 20 tòa vương quốc2020-01-21 15:41
 • #708: Hắc Bạch Vô Thường tới2020-01-21 15:41
 • #709: Nhân tài a!2020-01-21 15:42
 • #710: 5 tỷ năng lượng điểm2020-01-21 15:42
 • #711: Tổng tiến công2020-01-21 15:42
 • #712: Thủy lão mời tới cứu binh2020-01-21 15:42
 • #713: Át chủ bài ra hết2020-01-21 15:42
 • #714: Vũ Văn Thành Đô hung ác2020-01-21 15:42
 • #715: Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành2020-01-21 15:42
 • #716: Hỏa Nguyên Thạch2020-01-21 15:42
 • #717: Ngươi là hầu tử mời tới đậu bỉ?2020-01-21 15:42
 • #718: Sau cùng một nước2020-01-21 15:43
 • #719: Thôi toán2020-01-21 15:43
 • #720: Hắc vụ khuếch tán2020-01-21 15:43
 • #721: Giải quyết2020-01-21 15:43
 • #722: Hậu trường hắc thủ2020-01-21 15:43
 • #723: Bích Ngọc Thiên Cáp2020-01-21 15:43
 • #724: Bại trốn2020-01-21 15:43
 • #725: Sắc bén2020-01-21 15:43
 • #726: Thống nhất2020-01-21 15:43
 • #727: Ngân Tử vệ2020-01-21 15:43
 • #728: Về nước2020-01-21 15:44
 • #729: Thanh Hà bị tập kích2020-01-21 15:44
 • #730: Mệnh Vận Gia Tỏa2020-01-21 15:44
 • #731: Mật tín2020-01-21 15:44
 • #732: Mười dặm nghênh đón2020-01-21 15:44
 • #733: Thần Thông cảnh2020-01-21 15:44
 • #734: Bao vây2020-01-21 15:44
 • #735: Nuốt2020-01-21 15:44
 • #736: 2 tỷ năng lượng điểm2020-01-21 15:44
 • #737: Thường ngày2020-01-21 15:45
 • #738: Đại Tần hoàng triều2020-01-21 15:45
 • #739: Cáo ngự trạng2020-01-21 15:45
 • #740: Ban cho quốc họ2020-01-21 15:45
 • #741: Chân tướng2020-01-21 15:45
 • #742: Võ đạo đại hội2020-01-21 15:45
 • #743: Mất đi ấn giám2020-01-21 15:45
 • #744: Một năm ước hẹn2020-01-21 15:45
 • #745: Xuất phát2020-01-21 15:45
 • #746: Mục Tình Tuyết2020-01-21 15:45
 • #747: Đạt thành giao dịch2020-01-21 15:46
 • #748: Trảm Tả Long2020-01-21 15:46
 • #749: Phục sát2020-01-21 15:46
 • #750: Tự vận2020-01-21 15:46
 • #751: Tự rước lấy nhục2020-01-21 15:46
 • #752: Mở ra2020-01-21 15:46
 • #753: Tử vong núi lửa2020-01-21 15:46
 • #754: Hắc ám cây2020-01-21 15:46
 • #755: Tạo Hóa Sinh Cơ quả2020-01-21 15:46
 • #756: Thủ hộ thú2020-01-21 15:47
 • #757: Thiên Cực Thần Thể2020-01-21 15:47
 • #758: Thiên kiếp không có?2020-01-21 15:47
 • #759: Kiếm Hồ2020-01-21 15:47
 • #760: Nửa bước Tạo Hóa cấp võ học2020-01-21 15:47
 • #761: Huyễn cảnh2020-01-21 15:47
 • #762: Kỳ Lân Tí2020-01-21 15:47
 • #763: Hỗn chiến2020-01-21 15:47
 • #764: Sự tình lớn rồi2020-01-21 15:47
 • #765: Thông Thiên Kiến Mộc2020-01-21 15:47
 • #766: Cửa đá2020-01-21 15:48
 • #767: Thật giả Thiên Nữ2020-01-21 15:48
 • #768: Truy sát2020-01-21 15:48
 • #769: Đồng dạng2020-01-21 15:48
 • #770: Đưa tặng2020-01-21 15:48
 • #771: Dã Nhân2020-01-21 15:48
 • #772: Thánh Cô2020-01-21 15:48
 • #773: Chướng độc ôn sương mù2020-01-21 15:48
 • #774: Chật vật mà chạy2020-01-21 15:48
 • #775: Nửa năm ước hẹn2020-01-21 15:48
 • #776: Lập kế hoạch2020-01-21 15:49
 • #777: Trong nước bảo vật2020-01-21 15:49
 • #778: Bắt đầu làm việc2020-01-21 15:49
 • #779: Huyết Nhãn2020-01-21 15:49
 • #780: Quần ẩu Ma Tổ2020-01-21 15:49
 • #781: Lợn chết không sợ bỏng nước sôi2020-01-21 15:49
 • #782: 100 triệu hạ phẩm Nguyên thạch2020-01-21 15:49
 • #783: Gió lớn nổi lên2020-01-21 15:49
 • #784: Khác thường2020-01-21 15:50
 • #785: Thiên Tượng2020-01-21 15:50
 • #786: Thần Thông cảnh (canh thứ nhất! )2020-01-21 15:50
 • #787: Đại quân tiếp cận (canh thứ nhất! )2020-01-21 15:50
 • #788: Thăm dò (canh thứ hai! )2020-01-21 15:50
 • #789: Công thành (Canh [3]! )2020-01-21 15:50
 • #790: Ma Minh mang thù (Canh [4]! )2020-01-21 15:50
 • #791: Trùng phong (Canh [5]! )2020-01-21 15:50
 • #792: Huyết chiến (canh thứ sáu! )2020-01-21 15:51
 • #793: Chuồn đi (canh thứ nhất! )2020-01-21 15:52
 • #794: Bách Trận Triều Nguyên (canh thứ hai! )2020-01-21 15:52
 • #795: Tỷ phu, đến uống một chén a! (Canh [3]! )2020-01-21 15:52
 • #796: Tái chiến (Canh [4]! )2020-01-21 15:52
 • #797: Phá trận (Canh [5]! )2020-01-21 15:52
 • #798: Vây giết (canh thứ nhất! )2020-01-21 15:52
 • #799: Lượng lớn tài nguyên tu luyện (canh thứ hai! )2020-01-21 15:52
 • #800: Hoắc lão thủ cấp (Canh [3]! )2020-01-21 15:52
 • #801: Đúng hạn tiến hành (Canh [4]! )2020-01-21 15:53
 • #802: Chuẩn bị hậu thủ (Canh [5]! )2020-01-21 15:53
 • #803: Luyện chế thành công (canh thứ nhất! )2020-01-21 15:53
 • #804: Trước bão táp yên tĩnh (canh thứ hai! )2020-01-21 15:53
 • #805: Bồi tội (Canh [3]! )2020-01-21 15:53
 • #806: Tái chiến (Canh [4]! )2020-01-21 15:53
 • #807: Đổi mới tam quan (Canh [5]! )2020-01-21 15:53
 • #808: Chiến Đế Cơ (canh thứ nhất! )2020-01-21 15:53
 • #809: Hắc Giáp vệ đăng tràng (canh thứ hai! )2020-01-21 15:53
 • #810: Nội tình toàn ra (Canh [3]! )2020-01-21 15:54
 • #811: Tử chiến không lùi (Canh [4]! )2020-01-21 15:54
 • #812: Cái thứ hai Hình Thú trứng (Canh [5]! )2020-01-21 15:54
 • #813: Ra đời (canh thứ nhất! )2020-01-21 15:54
 • #814: Mất khống chế (canh thứ hai! )2020-01-21 15:54
 • #815: Đồ sát (Canh [3]! )2020-01-21 15:54
 • #816: Lãnh Diện thần phục2020-01-21 15:54
 • #817: Thanh Tôn lại hiện ra (canh thứ nhất! )2020-01-21 15:54
 • #818: Năm trăm linh một đạo Thiên Cương Chi Khí (canh thứ hai! )2020-01-21 15:55
 • #819: Đột phá (Canh [3]! )2020-01-21 15:55
 • #820: Bồi dưỡng Hình Thú2020-01-21 15:55
 • #821: Không có năng lượng điểm xấu hổ (canh thứ nhất! )2020-01-21 15:55
 • #822: Cực phẩm Nguyên Thạch mỏ quặng (canh thứ hai! )2020-01-21 15:55
 • #823: Thiên Địa Nguyên Thụ cùng Nguyên Dịch hồ nhỏ (Canh [3]! )2020-01-21 15:55
 • #824: Mây máu2020-01-21 15:56
 • #825: Một khắc cuối cùng (canh thứ nhất! )2020-01-21 15:56
 • #826: Ngoài ý muốn tin tức (canh thứ hai! )2020-01-21 15:56
 • #827: Tái chiến (Canh [3]! )2020-01-21 15:56
 • #828: Đều hiện thần thông (Canh [4]! )2020-01-21 15:56
 • #829: Hắc Giáp vệ vs Đại Tần chiến xa (Canh [5]! )2020-01-21 15:56
 • #830: Cầm xuống Ngân Long (canh thứ nhất! )2020-01-21 15:56
 • #831: Đại thắng (canh thứ hai! )2020-01-21 15:56
 • #832: Mạnh miệng (Canh [3]! )2020-01-21 15:56
 • #833: Ngoài ý muốn đến Hạng Vũ (Canh [4]! )2020-01-21 15:56
 • #834: Hãm thành (Canh [5]! )2020-01-21 15:57
 • #835: Đầu hàng (canh thứ nhất! )2020-01-21 15:57
 • #836: Khí vận đột phá (canh thứ hai! )2020-01-21 15:57
 • #837: 3 tỷ năng lượng điểm (Canh [3]! )2020-01-21 15:57
 • #838: Mật đàm (Canh [4]! )2020-01-21 15:57
 • #839: Thánh Cô tin tức truyền đến (Canh [5]! )2020-01-21 15:57
 • #840: Lão bằng hữu (canh thứ nhất! )2020-01-21 15:57
 • #841: Thủ tự trận doanh (canh thứ hai! )2020-01-21 15:57
 • #842: Ma Chủng (Canh [3]! )2020-01-21 15:57
 • #843: Thiên Thần cấm địa cùng Thiên Thần nguyên tuyền (Canh [4]! )2020-01-21 15:57
 • #844: Khiêu khích (Canh [5]! )2020-01-21 15:58
 • #845: Phi Yến Nhi2020-01-21 15:58
 • #846: Gặp lại Thánh Cô (Nguyên Đán khoái lạc! Tối nay cùng một chỗ vượt năm! )2020-01-21 15:58
 • #847: Dạ đàm2020-01-21 15:58
 • #848: Ma Long tộc đột kích2020-01-21 15:58
 • #849: Một trận đầu voi đuôi chuột chiến đấu2020-01-21 15:58
 • #850: Trở về2020-01-21 15:58
 • #851: Chiến tranh khai hỏa2020-01-21 15:58
 • #852: Toàn bộ cầm xuống2020-01-21 15:59
 • #853: Đêm tối thăm dò2020-01-21 15:59
 • #854: Thập diện mai phục2020-01-21 15:59
 • #855: Đại kết cục2020-01-21 15:59
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Toàn Thế Giới Đều Không Biết Ta Rất Mạnh

TiKay

Cửu U Long Giới

TiKay

Vô Hạn Thăng Cấp Chi Xuyên Qua Chư Thiên

TiKay

Leave a Reply