Huyền Huyễn Tiên Hiệp

Đấu La Đại Lục

Một đại lục không hề yên bình, một cuộc sống đầy hiểm nguy, phiêu lưu nhưng cũng không kém phần lãng mạn. tình yêu, thù hận, trách nhiệm… Tiếp bước những tiền bối đi trước, Hoắc Vũ Hạo và đời sau sử lai khắc thất quái, bằng niềm tin nhiệt huyết tuổi trẻ đã gây dựng lại đường môn tái lập những huy hoàng xưa kia của các tiền bối đi trước…

– Kiếp trước là thiên tài sau khi chế tạo ám khí cao nhất của đường môn: Phật Nộ Liên Hoa. Xuyên việt mang theo võ công cùng với ám khí Đường Môn đến thế giới không có võ công cùng ám khí siêu đẳng như thế, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy cùng nhau theo dõi Đấu La Đại Lục để biết rõ bạn nhé.


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Đường Gia Tam Thiếu
 •  Chương: /517
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dau-la-dai-luc-chuong-0001.mp32018-06-08 01:13
 • dau-la-dai-luc-chuong-0002.mp32018-06-08 01:14
 • dau-la-dai-luc-chuong-0003.mp32018-06-08 01:14
 • dau-la-dai-luc-chuong-0004.mp32018-06-08 01:15
 • dau-la-dai-luc-chuong-0005.mp32018-06-08 01:15
 • dau-la-dai-luc-chuong-0006.mp32018-06-08 01:15
 • dau-la-dai-luc-chuong-0007.mp32018-06-08 01:16
 • dau-la-dai-luc-chuong-0008.mp32018-06-08 01:16
 • dau-la-dai-luc-chuong-0009.mp32018-06-08 01:16
 • dau-la-dai-luc-chuong-0010.mp32018-06-08 01:17
 • dau-la-dai-luc-chuong-0011.mp32018-06-08 01:17
 • dau-la-dai-luc-chuong-0012.mp32018-06-08 01:17
 • dau-la-dai-luc-chuong-0013.mp32018-06-08 01:18
 • dau-la-dai-luc-chuong-0014.mp32018-06-08 01:18
 • dau-la-dai-luc-chuong-0015.mp32018-06-08 01:18
 • dau-la-dai-luc-chuong-0016.mp32018-06-08 01:18
 • dau-la-dai-luc-chuong-0017.mp32018-06-08 01:19
 • dau-la-dai-luc-chuong-0018.mp32018-06-08 01:19
 • dau-la-dai-luc-chuong-0019.mp32018-06-08 01:20
 • dau-la-dai-luc-chuong-0020.mp32018-06-08 01:20
 • dau-la-dai-luc-chuong-0021.mp32018-06-08 01:20
 • dau-la-dai-luc-chuong-0022.mp32018-06-08 01:21
 • dau-la-dai-luc-chuong-0023.mp32018-06-08 01:21
 • dau-la-dai-luc-chuong-0024.mp32018-06-08 01:21
 • dau-la-dai-luc-chuong-0025.mp32018-06-08 01:22
 • dau-la-dai-luc-chuong-0026.mp32018-06-08 01:22
 • dau-la-dai-luc-chuong-0027.mp32018-06-08 01:22
 • dau-la-dai-luc-chuong-0028.mp32018-06-08 01:23
 • dau-la-dai-luc-chuong-0029.mp32018-06-08 01:23
 • dau-la-dai-luc-chuong-0030.mp32018-06-08 01:24
 • dau-la-dai-luc-chuong-0031.mp32018-06-08 01:24
 • dau-la-dai-luc-chuong-0032.mp32018-06-08 01:24
 • dau-la-dai-luc-chuong-0033.mp32018-06-08 01:25
 • dau-la-dai-luc-chuong-0034.mp32018-06-08 01:25
 • dau-la-dai-luc-chuong-0035.mp32018-06-08 01:26
 • dau-la-dai-luc-chuong-0036.mp32018-06-08 01:27
 • dau-la-dai-luc-chuong-0037.mp32018-06-08 01:27
 • dau-la-dai-luc-chuong-0038.mp32018-06-08 01:27
 • dau-la-dai-luc-chuong-0039.mp32018-06-08 01:28
 • dau-la-dai-luc-chuong-0040.mp32018-06-08 01:29
 • dau-la-dai-luc-chuong-0041.mp32018-06-08 01:29
 • dau-la-dai-luc-chuong-0042.mp32018-06-08 01:30
 • dau-la-dai-luc-chuong-0043.mp32018-06-08 01:30
 • dau-la-dai-luc-chuong-0044.mp32018-06-08 01:30
 • dau-la-dai-luc-chuong-0045.mp32018-06-08 01:31
 • dau-la-dai-luc-chuong-0046.mp32018-06-08 01:31
 • dau-la-dai-luc-chuong-0047.mp32018-06-08 01:31
 • dau-la-dai-luc-chuong-0048.mp32018-06-08 01:31
 • dau-la-dai-luc-chuong-0049.mp32018-06-08 01:32
 • dau-la-dai-luc-chuong-0050.mp32018-06-08 01:32
 • dau-la-dai-luc-chuong-0051.mp32018-06-08 01:32
 • dau-la-dai-luc-chuong-0052.mp32018-06-08 01:33
 • dau-la-dai-luc-chuong-0053.mp32018-06-08 01:33
 • dau-la-dai-luc-chuong-0054.mp32018-06-08 01:33
 • dau-la-dai-luc-chuong-0055.mp32018-06-08 01:34
 • dau-la-dai-luc-chuong-0056.mp32018-06-08 01:34
 • dau-la-dai-luc-chuong-0057.mp32018-06-08 01:34
 • dau-la-dai-luc-chuong-0058.mp32018-06-08 01:35
 • dau-la-dai-luc-chuong-0059.mp32018-06-08 01:35
 • dau-la-dai-luc-chuong-0060.mp32018-06-08 01:35
 • dau-la-dai-luc-chuong-0061.mp32018-06-08 01:36
 • dau-la-dai-luc-chuong-0062.mp32018-06-08 01:36
 • dau-la-dai-luc-chuong-0063.mp32018-06-08 01:36
 • dau-la-dai-luc-chuong-0064.mp32018-06-08 01:36
 • dau-la-dai-luc-chuong-0065.mp32018-06-08 01:37
 • dau-la-dai-luc-chuong-0066.mp32018-06-08 01:37
 • dau-la-dai-luc-chuong-0067.mp32018-06-08 01:37
 • dau-la-dai-luc-chuong-0068.mp32018-06-08 01:38
 • dau-la-dai-luc-chuong-0069.mp32018-06-08 01:38
 • dau-la-dai-luc-chuong-0070.mp32018-06-08 01:38
 • dau-la-dai-luc-chuong-0071.mp32018-06-08 01:39
 • dau-la-dai-luc-chuong-0072.mp32018-06-08 01:39
 • dau-la-dai-luc-chuong-0073.mp32018-06-08 01:39
 • dau-la-dai-luc-chuong-0074.mp32018-06-08 01:39
 • dau-la-dai-luc-chuong-0075.mp32018-06-08 01:40
 • dau-la-dai-luc-chuong-0076.mp32018-06-08 01:40
 • dau-la-dai-luc-chuong-0077.mp32018-06-08 01:41
 • dau-la-dai-luc-chuong-0078.mp32018-06-08 01:41
 • dau-la-dai-luc-chuong-0079.mp32018-06-08 01:41
 • dau-la-dai-luc-chuong-0080.mp32018-06-08 01:41
 • dau-la-dai-luc-chuong-0081.mp32018-06-08 01:42
 • dau-la-dai-luc-chuong-0082.mp32018-06-08 01:42
 • dau-la-dai-luc-chuong-0083.mp32018-06-08 01:42
 • dau-la-dai-luc-chuong-0084.mp32018-06-08 01:42
 • dau-la-dai-luc-chuong-0085.mp32018-06-08 01:43
 • dau-la-dai-luc-chuong-0086.mp32018-06-08 01:43
 • dau-la-dai-luc-chuong-0087.mp32018-06-08 01:43
 • dau-la-dai-luc-chuong-0088.mp32018-06-08 01:44
 • dau-la-dai-luc-chuong-0089.mp32018-06-08 01:44
 • dau-la-dai-luc-chuong-0090.mp32018-06-08 01:44
 • dau-la-dai-luc-chuong-0091.mp32018-06-08 01:44
 • dau-la-dai-luc-chuong-0092.mp32018-06-08 01:45
 • dau-la-dai-luc-chuong-0093.mp32018-06-08 01:45
 • dau-la-dai-luc-chuong-0094.mp32018-06-08 01:45
 • dau-la-dai-luc-chuong-0095.mp32018-06-08 01:46
 • dau-la-dai-luc-chuong-0096.mp32018-06-08 01:46
 • dau-la-dai-luc-chuong-0097.mp32018-06-08 01:46
 • dau-la-dai-luc-chuong-0098.mp32018-06-08 01:46
 • dau-la-dai-luc-chuong-0099.mp32018-06-08 01:47
 • dau-la-dai-luc-chuong-0100.mp32018-06-08 01:47
 • dau-la-dai-luc-chuong-0101.mp32018-06-08 01:47
 • dau-la-dai-luc-chuong-0102.mp32018-06-08 01:47
 • dau-la-dai-luc-chuong-0103.mp32018-06-08 01:48
 • dau-la-dai-luc-chuong-0104.mp32018-06-08 01:48
 • dau-la-dai-luc-chuong-0105.mp32018-06-08 01:48
 • dau-la-dai-luc-chuong-0106.mp32018-06-08 01:49
 • dau-la-dai-luc-chuong-0107.mp32018-06-08 01:49
 • dau-la-dai-luc-chuong-0108.mp32018-06-08 01:49
 • dau-la-dai-luc-chuong-0109.mp32018-06-08 01:49
 • dau-la-dai-luc-chuong-0110.mp32018-06-08 01:50
 • dau-la-dai-luc-chuong-0111.mp32018-06-08 01:51
 • dau-la-dai-luc-chuong-0112.mp32018-06-08 01:51
 • dau-la-dai-luc-chuong-0113.mp32018-06-08 01:51
 • dau-la-dai-luc-chuong-0114.mp32018-06-08 01:52
 • dau-la-dai-luc-chuong-0115.mp32018-06-08 01:53
 • dau-la-dai-luc-chuong-0116.mp32018-06-08 01:54
 • dau-la-dai-luc-chuong-0117.mp32018-06-08 01:54
 • dau-la-dai-luc-chuong-0118.mp32018-06-08 01:55
 • dau-la-dai-luc-chuong-0119.mp32018-06-08 01:55
 • dau-la-dai-luc-chuong-0120.mp32018-06-08 01:56
 • dau-la-dai-luc-chuong-0121.mp32018-06-08 01:57
 • dau-la-dai-luc-chuong-0122.mp32018-06-08 01:58
 • dau-la-dai-luc-chuong-0123.mp32018-06-08 01:59
 • dau-la-dai-luc-chuong-0124.mp32018-06-08 02:01
 • dau-la-dai-luc-chuong-0125.mp32018-06-08 02:01
 • dau-la-dai-luc-chuong-0126.mp32018-06-08 02:01
 • dau-la-dai-luc-chuong-0127.mp32018-06-08 02:02
 • dau-la-dai-luc-chuong-0128.mp32018-06-08 02:02
 • dau-la-dai-luc-chuong-0129.mp32018-06-08 02:03
 • dau-la-dai-luc-chuong-0130.mp32018-06-08 02:04
 • dau-la-dai-luc-chuong-0131.mp32018-06-08 02:04
 • dau-la-dai-luc-chuong-0132.mp32018-06-08 02:06
 • dau-la-dai-luc-chuong-0133.mp32018-06-08 02:07
 • dau-la-dai-luc-chuong-0134.mp32018-06-08 02:08
 • dau-la-dai-luc-chuong-0135.mp32018-06-08 02:09
 • dau-la-dai-luc-chuong-0136.mp32018-06-08 02:10
 • dau-la-dai-luc-chuong-0137.mp32018-06-08 02:12
 • dau-la-dai-luc-chuong-0138.mp32018-06-08 02:13
 • dau-la-dai-luc-chuong-0139.mp32018-06-08 02:13
 • dau-la-dai-luc-chuong-0140.mp32018-06-08 02:13
 • dau-la-dai-luc-chuong-0141.mp32018-06-08 02:14
 • dau-la-dai-luc-chuong-0142.mp32018-06-08 02:15
 • dau-la-dai-luc-chuong-0143.mp32018-06-08 02:16
 • dau-la-dai-luc-chuong-0144.mp32018-06-08 02:17
 • dau-la-dai-luc-chuong-0145.mp32018-06-08 02:18
 • dau-la-dai-luc-chuong-0146.mp32018-06-08 02:19
 • dau-la-dai-luc-chuong-0147.mp32018-06-08 02:20
 • dau-la-dai-luc-chuong-0148.mp32018-06-08 02:21
 • dau-la-dai-luc-chuong-0149.mp32018-06-08 02:23
 • dau-la-dai-luc-chuong-0150.mp32018-06-08 02:24
 • dau-la-dai-luc-chuong-0151.mp32018-06-08 02:25
 • dau-la-dai-luc-chuong-0152.mp32018-06-08 02:26
 • dau-la-dai-luc-chuong-0153.mp32018-06-08 02:27
 • dau-la-dai-luc-chuong-0154.mp32018-06-08 02:28
 • dau-la-dai-luc-chuong-0155.mp32018-06-08 02:29
 • dau-la-dai-luc-chuong-0156.mp32018-06-08 02:29
 • dau-la-dai-luc-chuong-0157.mp32018-06-08 02:30
 • dau-la-dai-luc-chuong-0158.mp32018-06-08 02:30
 • dau-la-dai-luc-chuong-0159.mp32018-06-08 02:30
 • dau-la-dai-luc-chuong-0160.mp32018-06-08 02:31
 • dau-la-dai-luc-chuong-0161.mp32018-06-08 02:31
 • dau-la-dai-luc-chuong-0162.mp32018-06-08 02:32
 • dau-la-dai-luc-chuong-0163.mp32018-06-08 02:32
 • dau-la-dai-luc-chuong-0164.mp32018-06-08 02:32
 • dau-la-dai-luc-chuong-0165.mp32018-06-08 02:34
 • dau-la-dai-luc-chuong-0166.mp32018-06-08 02:34
 • dau-la-dai-luc-chuong-0167.mp32018-06-08 02:35
 • dau-la-dai-luc-chuong-0168.mp32018-06-08 02:35
 • dau-la-dai-luc-chuong-0169.mp32018-06-08 02:36
 • dau-la-dai-luc-chuong-0170.mp32018-06-08 02:36
 • dau-la-dai-luc-chuong-0171.mp32018-06-08 02:37
 • dau-la-dai-luc-chuong-0172.mp32018-06-08 02:37
 • dau-la-dai-luc-chuong-0173.mp32018-06-08 02:37
 • dau-la-dai-luc-chuong-0174.mp32018-06-08 02:38
 • dau-la-dai-luc-chuong-0175.mp32018-06-08 02:38
 • dau-la-dai-luc-chuong-0176.mp32018-06-08 02:39
 • dau-la-dai-luc-chuong-0177.mp32018-06-08 02:39
 • dau-la-dai-luc-chuong-0178.mp32018-06-08 02:40
 • dau-la-dai-luc-chuong-0179.mp32018-06-08 02:40
 • dau-la-dai-luc-chuong-0180.mp32018-06-08 02:41
 • dau-la-dai-luc-chuong-0181.mp32018-06-08 02:41
 • dau-la-dai-luc-chuong-0182.mp32018-06-08 02:42
 • dau-la-dai-luc-chuong-0183.mp32018-06-08 02:43
 • dau-la-dai-luc-chuong-0184.mp32018-06-08 02:44
 • dau-la-dai-luc-chuong-0185.mp32018-06-08 02:44
 • dau-la-dai-luc-chuong-0186.mp32018-06-08 02:45
 • dau-la-dai-luc-chuong-0187.mp32018-06-08 02:46
 • dau-la-dai-luc-chuong-0188.mp32018-06-08 02:46
 • dau-la-dai-luc-chuong-0189.mp32018-06-08 02:47
 • dau-la-dai-luc-chuong-0190.mp32018-06-08 02:47
 • dau-la-dai-luc-chuong-0191.mp32018-06-08 02:48
 • dau-la-dai-luc-chuong-0192.mp32018-06-08 02:48
 • dau-la-dai-luc-chuong-0193.mp32018-06-08 02:49
 • dau-la-dai-luc-chuong-0194.mp32018-06-08 02:49
 • dau-la-dai-luc-chuong-0195.mp32018-06-08 02:50
 • dau-la-dai-luc-chuong-0196.mp32018-06-08 02:50
 • dau-la-dai-luc-chuong-0197.mp32018-06-08 02:51
 • dau-la-dai-luc-chuong-0198.mp32018-06-08 02:51
 • dau-la-dai-luc-chuong-0199.mp32018-06-08 02:52
 • dau-la-dai-luc-chuong-0200.mp32018-06-08 02:52
 • dau-la-dai-luc-chuong-0201.mp32018-06-08 02:53
 • dau-la-dai-luc-chuong-0202.mp32018-06-08 02:53
 • dau-la-dai-luc-chuong-0203.mp32018-06-08 02:54
 • dau-la-dai-luc-chuong-0204.mp32018-06-08 02:54
 • dau-la-dai-luc-chuong-0205.mp32018-06-08 02:55
 • dau-la-dai-luc-chuong-0206.mp32018-06-08 02:56
 • dau-la-dai-luc-chuong-0207.mp32018-06-08 02:56
 • dau-la-dai-luc-chuong-0208.mp32018-06-08 02:57
 • dau-la-dai-luc-chuong-0209.mp32018-06-08 02:57
 • dau-la-dai-luc-chuong-0210.mp32018-06-08 02:57
 • dau-la-dai-luc-chuong-0211.mp32018-06-08 02:58
 • dau-la-dai-luc-chuong-0212.mp32018-06-08 02:58
 • dau-la-dai-luc-chuong-0213.mp32018-06-08 02:59
 • dau-la-dai-luc-chuong-0214.mp32018-06-08 02:59
 • dau-la-dai-luc-chuong-0215.mp32018-06-08 03:00
 • dau-la-dai-luc-chuong-0216.mp32018-06-08 03:00
 • dau-la-dai-luc-chuong-0217.mp32018-06-08 03:01
 • dau-la-dai-luc-chuong-0218.mp32018-06-08 03:01
 • dau-la-dai-luc-chuong-0219.mp32018-06-08 03:02
 • dau-la-dai-luc-chuong-0220.mp32018-06-08 03:02
 • dau-la-dai-luc-chuong-0221.mp32018-06-08 03:02
 • dau-la-dai-luc-chuong-0222.mp32018-06-08 03:03
 • dau-la-dai-luc-chuong-0223.mp32018-06-08 03:03
 • dau-la-dai-luc-chuong-0224.mp32018-06-08 03:04
 • dau-la-dai-luc-chuong-0225.mp32018-06-08 03:04
 • dau-la-dai-luc-chuong-0226.mp32018-06-08 03:05
 • dau-la-dai-luc-chuong-0227.mp32018-06-08 03:05
 • dau-la-dai-luc-chuong-0228.mp32018-06-08 03:05
 • dau-la-dai-luc-chuong-0229.mp32018-06-08 03:05
 • dau-la-dai-luc-chuong-0230.mp32018-06-08 03:06
 • dau-la-dai-luc-chuong-0231.mp32018-06-08 03:06
 • dau-la-dai-luc-chuong-0232.mp32018-06-08 03:06
 • dau-la-dai-luc-chuong-0233.mp32018-06-08 03:06
 • dau-la-dai-luc-chuong-0234.mp32018-06-08 03:06
 • dau-la-dai-luc-chuong-0235.mp32018-06-08 03:06
 • dau-la-dai-luc-chuong-0236.mp32018-06-08 03:07
 • dau-la-dai-luc-chuong-0237.mp32018-06-08 03:07
 • dau-la-dai-luc-chuong-0238.mp32018-06-08 03:07
 • dau-la-dai-luc-chuong-0239.mp32018-06-08 03:07
 • dau-la-dai-luc-chuong-0240.mp32018-06-08 03:07
 • dau-la-dai-luc-chuong-0241.mp32018-06-08 03:08
 • dau-la-dai-luc-chuong-0242.mp32018-06-08 03:08
 • dau-la-dai-luc-chuong-0243.mp32018-06-08 03:08
 • dau-la-dai-luc-chuong-0244.mp32018-06-08 03:09
 • dau-la-dai-luc-chuong-0245.mp32018-06-08 03:09
 • dau-la-dai-luc-chuong-0246.mp32018-06-08 03:09
 • dau-la-dai-luc-chuong-0247.mp32018-06-08 03:10
 • dau-la-dai-luc-chuong-0248.mp32018-06-08 03:10
 • dau-la-dai-luc-chuong-0249.mp32018-06-08 03:10
 • dau-la-dai-luc-chuong-0250.mp32018-06-08 03:10
 • dau-la-dai-luc-chuong-0251.mp32018-06-08 03:10
 • dau-la-dai-luc-chuong-0252.mp32018-06-08 03:11
 • dau-la-dai-luc-chuong-0253.mp32018-06-08 03:11
 • dau-la-dai-luc-chuong-0254.mp32018-06-08 03:11
 • dau-la-dai-luc-chuong-0255.mp32018-06-08 03:12
 • dau-la-dai-luc-chuong-0256.mp32018-06-08 03:12
 • dau-la-dai-luc-chuong-0257.mp32018-06-08 03:12
 • dau-la-dai-luc-chuong-0258.mp32018-06-08 03:12
 • dau-la-dai-luc-chuong-0259.mp32018-06-08 03:12
 • dau-la-dai-luc-chuong-0260.mp32018-06-08 03:13
 • dau-la-dai-luc-chuong-0261.mp32018-06-08 03:13
 • dau-la-dai-luc-chuong-0262.mp32018-06-08 03:13
 • dau-la-dai-luc-chuong-0263.mp32018-06-08 03:13
 • dau-la-dai-luc-chuong-0264.mp32018-06-08 03:14
 • dau-la-dai-luc-chuong-0265.mp32018-06-08 03:14
 • dau-la-dai-luc-chuong-0266.mp32018-06-08 03:14
 • dau-la-dai-luc-chuong-0267.mp32018-06-08 03:14
 • dau-la-dai-luc-chuong-0268.mp32018-06-08 03:15
 • dau-la-dai-luc-chuong-0269.mp32018-06-08 03:15
 • dau-la-dai-luc-chuong-0270.mp32018-06-08 03:15
 • dau-la-dai-luc-chuong-0271.mp32018-06-08 03:15
 • dau-la-dai-luc-chuong-0272.mp32018-06-08 03:16
 • dau-la-dai-luc-chuong-0273.mp32018-06-08 03:16
 • dau-la-dai-luc-chuong-0274.mp32018-06-08 03:16
 • dau-la-dai-luc-chuong-0275.mp32018-06-08 03:16
 • dau-la-dai-luc-chuong-0276.mp32018-06-08 03:17
 • dau-la-dai-luc-chuong-0277.mp32018-06-08 03:17
 • dau-la-dai-luc-chuong-0278.mp32018-06-08 03:17
 • dau-la-dai-luc-chuong-0279.mp32018-06-08 03:18
 • dau-la-dai-luc-chuong-0280.mp32018-06-08 03:18
 • dau-la-dai-luc-chuong-0281.mp32018-06-08 03:18
 • dau-la-dai-luc-chuong-0282.mp32018-06-08 03:18
 • dau-la-dai-luc-chuong-0283.mp32018-06-08 03:18
 • dau-la-dai-luc-chuong-0284.mp32018-06-08 03:18
 • dau-la-dai-luc-chuong-0285.mp32018-06-08 03:19
 • dau-la-dai-luc-chuong-0286.mp32018-06-08 03:19
 • dau-la-dai-luc-chuong-0287.mp32018-06-08 03:19
 • dau-la-dai-luc-chuong-0288.mp32018-06-08 03:20
 • dau-la-dai-luc-chuong-0289.mp32018-06-08 03:20
 • dau-la-dai-luc-chuong-0290.mp32018-06-08 03:20
 • dau-la-dai-luc-chuong-0291.mp32018-06-08 03:20
 • dau-la-dai-luc-chuong-0292.mp32018-06-08 03:21
 • dau-la-dai-luc-chuong-0293.mp32018-06-08 03:21
 • dau-la-dai-luc-chuong-0294.mp32018-06-08 03:21
 • dau-la-dai-luc-chuong-0295.mp32018-06-08 03:22
 • dau-la-dai-luc-chuong-0296.mp32018-06-08 03:22
 • dau-la-dai-luc-chuong-0297.mp32018-06-08 03:23
 • dau-la-dai-luc-chuong-0298.mp32018-06-08 03:23
 • dau-la-dai-luc-chuong-0299.mp32018-06-08 03:23
 • dau-la-dai-luc-chuong-0300.mp32018-06-08 03:23
 • dau-la-dai-luc-chuong-0301.mp32018-06-08 03:24
 • dau-la-dai-luc-chuong-0302.mp32018-06-08 03:24
 • dau-la-dai-luc-chuong-0303.mp32018-06-08 03:24
 • dau-la-dai-luc-chuong-0304.mp32018-06-08 03:25
 • dau-la-dai-luc-chuong-0305.mp32018-06-08 03:25
 • dau-la-dai-luc-chuong-0306.mp32018-06-08 03:25
 • dau-la-dai-luc-chuong-0307.mp32018-06-08 03:26
 • dau-la-dai-luc-chuong-0308.mp32018-06-08 03:26
 • dau-la-dai-luc-chuong-0309.mp32018-06-08 03:26
 • dau-la-dai-luc-chuong-0310.mp32018-06-08 03:27
 • dau-la-dai-luc-chuong-0311.mp32018-06-08 03:27
 • dau-la-dai-luc-chuong-0312.mp32018-06-08 03:27
 • dau-la-dai-luc-chuong-0313.mp32018-06-08 03:28
 • dau-la-dai-luc-chuong-0314.mp32018-06-08 03:28
 • dau-la-dai-luc-chuong-0315.mp32018-06-08 03:28
 • dau-la-dai-luc-chuong-0316.mp32018-06-08 03:28
 • dau-la-dai-luc-chuong-0317.mp32018-06-08 03:29
 • dau-la-dai-luc-chuong-0318.mp32018-06-08 03:29
 • dau-la-dai-luc-chuong-0319.mp32018-06-08 03:29
 • dau-la-dai-luc-chuong-0320.mp32018-06-08 03:29
 • dau-la-dai-luc-chuong-0321.mp32018-06-08 03:29
 • dau-la-dai-luc-chuong-0322.mp32018-06-08 03:30
 • dau-la-dai-luc-chuong-0323.mp32018-06-08 03:30
 • dau-la-dai-luc-chuong-0324.mp32018-06-08 03:30
 • dau-la-dai-luc-chuong-0325.mp32018-06-08 03:31
 • dau-la-dai-luc-chuong-0326.mp32018-06-08 03:31
 • dau-la-dai-luc-chuong-0327.mp32018-06-08 03:31
 • dau-la-dai-luc-chuong-0328.mp32018-06-08 03:31
 • dau-la-dai-luc-chuong-0329.mp32018-06-08 03:32
 • dau-la-dai-luc-chuong-0330.mp32018-06-08 03:32
 • dau-la-dai-luc-chuong-0331.mp32018-06-08 03:32
 • dau-la-dai-luc-chuong-0332.mp32018-06-08 03:32
 • dau-la-dai-luc-chuong-0333.mp32018-06-08 03:33
 • dau-la-dai-luc-chuong-0334.mp32018-06-08 03:33
 • dau-la-dai-luc-chuong-0335.mp32018-06-08 03:34
 • dau-la-dai-luc-chuong-0336.mp32018-06-08 03:34
 • dau-la-dai-luc-chuong-0337.mp32018-06-08 03:34
 • dau-la-dai-luc-chuong-0338.mp32018-06-08 03:35
 • dau-la-dai-luc-chuong-0339.mp32018-06-08 03:35
 • dau-la-dai-luc-chuong-0340.mp32018-06-08 03:36
 • dau-la-dai-luc-chuong-0341.mp32018-06-08 03:36
 • dau-la-dai-luc-chuong-0342.mp32018-06-08 03:38
 • dau-la-dai-luc-chuong-0343.mp32018-06-08 03:38
 • dau-la-dai-luc-chuong-0344.mp32018-06-08 03:39
 • dau-la-dai-luc-chuong-0345.mp32018-06-08 03:39
 • dau-la-dai-luc-chuong-0346.mp32018-06-08 03:40
 • dau-la-dai-luc-chuong-0347.mp32018-06-08 03:40
 • dau-la-dai-luc-chuong-0348.mp32018-06-08 03:40
 • dau-la-dai-luc-chuong-0349.mp32018-06-08 03:41
 • dau-la-dai-luc-chuong-0350.mp32018-06-08 03:41
 • dau-la-dai-luc-chuong-0351.mp32018-06-08 03:41
 • dau-la-dai-luc-chuong-0352.mp32018-06-08 03:42
 • dau-la-dai-luc-chuong-0353.mp32018-06-08 03:42
 • dau-la-dai-luc-chuong-0354.mp32018-06-08 03:42
 • dau-la-dai-luc-chuong-0355.mp32018-06-08 03:43
 • dau-la-dai-luc-chuong-0356.mp32018-06-08 03:43
 • dau-la-dai-luc-chuong-0357.mp32018-06-08 03:43
 • dau-la-dai-luc-chuong-0358.mp32018-06-08 03:44
 • dau-la-dai-luc-chuong-0359.mp32018-06-08 03:44
 • dau-la-dai-luc-chuong-0360.mp32018-06-08 03:44
 • dau-la-dai-luc-chuong-0361.mp32018-06-08 03:45
 • dau-la-dai-luc-chuong-0362.mp32018-06-08 03:45
 • dau-la-dai-luc-chuong-0363.mp32018-06-08 03:45
 • dau-la-dai-luc-chuong-0364.mp32018-06-08 03:46
 • dau-la-dai-luc-chuong-0365.mp32018-06-08 03:46
 • dau-la-dai-luc-chuong-0366.mp32018-06-08 03:46
 • dau-la-dai-luc-chuong-0367.mp32018-06-08 03:47
 • dau-la-dai-luc-chuong-0368.mp32018-06-08 03:47
 • dau-la-dai-luc-chuong-0369.mp32018-06-08 03:48
 • dau-la-dai-luc-chuong-0370.mp32018-06-08 03:48
 • dau-la-dai-luc-chuong-0371.mp32018-06-08 03:48
 • dau-la-dai-luc-chuong-0372.mp32018-06-08 03:49
 • dau-la-dai-luc-chuong-0373.mp32018-06-08 03:49
 • dau-la-dai-luc-chuong-0374.mp32018-06-08 03:49
 • dau-la-dai-luc-chuong-0375.mp32018-06-08 03:50
 • dau-la-dai-luc-chuong-0376.mp32018-06-08 03:50
 • dau-la-dai-luc-chuong-0377.mp32018-06-08 03:50
 • dau-la-dai-luc-chuong-0378.mp32018-06-08 03:51
 • dau-la-dai-luc-chuong-0379.mp32018-06-08 03:51
 • dau-la-dai-luc-chuong-0380.mp32018-06-08 03:51
 • dau-la-dai-luc-chuong-0381.mp32018-06-08 03:52
 • dau-la-dai-luc-chuong-0382.mp32018-06-08 03:52
 • dau-la-dai-luc-chuong-0383.mp32018-06-08 03:52
 • dau-la-dai-luc-chuong-0384.mp32018-06-08 03:53
 • dau-la-dai-luc-chuong-0385.mp32018-06-08 03:53
 • dau-la-dai-luc-chuong-0386.mp32018-06-08 03:53
 • dau-la-dai-luc-chuong-0387.mp32018-06-08 03:54
 • dau-la-dai-luc-chuong-0388.mp32018-06-08 03:54
 • dau-la-dai-luc-chuong-0389.mp32018-06-08 03:54
 • dau-la-dai-luc-chuong-0390.mp32018-06-08 03:55
 • dau-la-dai-luc-chuong-0391.mp32018-06-08 03:55
 • dau-la-dai-luc-chuong-0392.mp32018-06-08 03:55
 • dau-la-dai-luc-chuong-0393.mp32018-06-08 03:56
 • dau-la-dai-luc-chuong-0394.mp32018-06-08 03:56
 • dau-la-dai-luc-chuong-0395.mp32018-06-08 03:56
 • dau-la-dai-luc-chuong-0396.mp32018-06-08 03:57
 • dau-la-dai-luc-chuong-0397.mp32018-06-08 03:57
 • dau-la-dai-luc-chuong-0398.mp32018-06-08 03:57
 • dau-la-dai-luc-chuong-0399.mp32018-06-08 03:58
 • dau-la-dai-luc-chuong-0400.mp32018-06-08 03:58
 • dau-la-dai-luc-chuong-0401.mp32018-06-08 03:58
 • dau-la-dai-luc-chuong-0402.mp32018-06-08 03:59
 • dau-la-dai-luc-chuong-0403.mp32018-06-08 03:59
 • dau-la-dai-luc-chuong-0404.mp32018-06-08 03:59
 • dau-la-dai-luc-chuong-0405.mp32018-06-08 03:59
 • dau-la-dai-luc-chuong-0406.mp32018-06-08 04:00
 • dau-la-dai-luc-chuong-0407.mp32018-06-08 04:00
 • dau-la-dai-luc-chuong-0408.mp32018-06-08 04:00
 • dau-la-dai-luc-chuong-0409.mp32018-06-08 04:01
 • dau-la-dai-luc-chuong-0410.mp32018-06-08 04:01
 • dau-la-dai-luc-chuong-0411.mp32018-06-08 04:02
 • dau-la-dai-luc-chuong-0412.mp32018-06-08 04:02
 • dau-la-dai-luc-chuong-0413.mp32018-06-08 04:02
 • dau-la-dai-luc-chuong-0414.mp32018-06-08 04:03
 • dau-la-dai-luc-chuong-0415.mp32018-06-08 04:03
 • dau-la-dai-luc-chuong-0416.mp32018-06-08 04:03
 • dau-la-dai-luc-chuong-0417.mp32018-06-08 04:04
 • dau-la-dai-luc-chuong-0418.mp32018-06-08 04:04
 • dau-la-dai-luc-chuong-0419.mp32018-06-08 04:05
 • dau-la-dai-luc-chuong-0420.mp32018-06-08 04:05
 • dau-la-dai-luc-chuong-0421.mp32018-06-08 04:05
 • dau-la-dai-luc-chuong-0422.mp32018-06-08 04:06
 • dau-la-dai-luc-chuong-0423.mp32018-06-08 04:06
 • dau-la-dai-luc-chuong-0424.mp32018-06-08 04:06
 • dau-la-dai-luc-chuong-0425.mp32018-06-08 04:07
 • dau-la-dai-luc-chuong-0426.mp32018-06-08 04:07
 • dau-la-dai-luc-chuong-0427.mp32018-06-08 04:07
 • dau-la-dai-luc-chuong-0428.mp32018-06-08 04:08
 • dau-la-dai-luc-chuong-0429.mp32018-06-08 04:08
 • dau-la-dai-luc-chuong-0430.mp32018-06-08 04:09
 • dau-la-dai-luc-chuong-0431.mp32018-06-08 04:09
 • dau-la-dai-luc-chuong-0432.mp32018-06-08 04:10
 • dau-la-dai-luc-chuong-0433.mp32018-06-08 04:10
 • dau-la-dai-luc-chuong-0434.mp32018-06-08 04:10
 • dau-la-dai-luc-chuong-0435.mp32018-06-08 04:11
 • dau-la-dai-luc-chuong-0436.mp32018-06-08 04:11
 • dau-la-dai-luc-chuong-0437.mp32018-06-08 04:12
 • dau-la-dai-luc-chuong-0438.mp32018-06-08 04:12
 • dau-la-dai-luc-chuong-0439.mp32018-06-08 04:12
 • dau-la-dai-luc-chuong-0440.mp32018-06-08 04:13
 • dau-la-dai-luc-chuong-0441.mp32018-06-08 04:13
 • dau-la-dai-luc-chuong-0442.mp32018-06-08 04:14
 • dau-la-dai-luc-chuong-0443.mp32018-06-08 04:15
 • dau-la-dai-luc-chuong-0444.mp32018-06-08 04:15
 • dau-la-dai-luc-chuong-0445.mp32018-06-08 04:16
 • dau-la-dai-luc-chuong-0446.mp32018-06-08 04:16
 • dau-la-dai-luc-chuong-0447.mp32018-06-08 04:16
 • dau-la-dai-luc-chuong-0448.mp32018-06-08 04:17
 • dau-la-dai-luc-chuong-0449.mp32018-06-08 04:17
 • dau-la-dai-luc-chuong-0450.mp32018-06-08 04:17
 • dau-la-dai-luc-chuong-0451.mp32018-06-08 04:18
 • dau-la-dai-luc-chuong-0452.mp32018-06-08 04:18
 • dau-la-dai-luc-chuong-0453.mp32018-06-08 04:19
 • dau-la-dai-luc-chuong-0454.mp32018-06-08 04:19
 • dau-la-dai-luc-chuong-0455.mp32018-06-08 04:19
 • dau-la-dai-luc-chuong-0456.mp32018-06-08 04:20
 • dau-la-dai-luc-chuong-0457.mp32018-06-08 04:20
 • dau-la-dai-luc-chuong-0458.mp32018-06-08 04:20
 • dau-la-dai-luc-chuong-0459.mp32018-06-08 04:21
 • dau-la-dai-luc-chuong-0460.mp32018-06-08 04:21
 • dau-la-dai-luc-chuong-0461.mp32018-06-08 04:22
 • dau-la-dai-luc-chuong-0462.mp32018-06-08 04:22
 • dau-la-dai-luc-chuong-0463.mp32018-06-08 04:22
 • dau-la-dai-luc-chuong-0464.mp32018-06-08 04:23
 • dau-la-dai-luc-chuong-0465.mp32018-06-08 04:23
 • dau-la-dai-luc-chuong-0466.mp32018-06-08 04:24
 • dau-la-dai-luc-chuong-0467.mp32018-06-08 04:25
 • dau-la-dai-luc-chuong-0468.mp32018-06-08 04:25
 • dau-la-dai-luc-chuong-0469.mp32018-06-08 04:26
 • dau-la-dai-luc-chuong-0470.mp32018-06-08 04:26
 • dau-la-dai-luc-chuong-0471.mp32018-06-08 04:26
 • dau-la-dai-luc-chuong-0472.mp32018-06-08 04:27
 • dau-la-dai-luc-chuong-0473.mp32018-06-08 04:27
 • dau-la-dai-luc-chuong-0474.mp32018-06-08 04:28
 • dau-la-dai-luc-chuong-0475.mp32018-06-08 04:28
 • dau-la-dai-luc-chuong-0476.mp32018-06-08 04:29
 • dau-la-dai-luc-chuong-0477.mp32018-06-08 04:29
 • dau-la-dai-luc-chuong-0478.mp32018-06-08 04:30
 • dau-la-dai-luc-chuong-0479.mp32018-06-08 04:30
 • dau-la-dai-luc-chuong-0480.mp32018-06-08 04:30
 • dau-la-dai-luc-chuong-0481.mp32018-06-08 04:31
 • dau-la-dai-luc-chuong-0482.mp32018-06-08 04:31
 • dau-la-dai-luc-chuong-0483.mp32018-06-08 04:32
 • dau-la-dai-luc-chuong-0484.mp32018-06-08 04:32
 • dau-la-dai-luc-chuong-0485.mp32018-06-08 04:32
 • dau-la-dai-luc-chuong-0486.mp32018-06-08 04:33
 • dau-la-dai-luc-chuong-0487.mp32018-06-08 04:33
 • dau-la-dai-luc-chuong-0488.mp32018-06-08 04:34
 • dau-la-dai-luc-chuong-0489.mp32018-06-08 04:34
 • dau-la-dai-luc-chuong-0490.mp32018-06-08 04:34
 • dau-la-dai-luc-chuong-0491.mp32018-06-08 04:36
 • dau-la-dai-luc-chuong-0492.mp32018-06-08 04:38
 • dau-la-dai-luc-chuong-0493.mp32018-06-08 04:38
 • dau-la-dai-luc-chuong-0494.mp32018-06-08 04:38
 • dau-la-dai-luc-chuong-0495.mp32018-06-08 04:39
 • dau-la-dai-luc-chuong-0496.mp32018-06-08 04:39
 • dau-la-dai-luc-chuong-0497.mp32018-06-08 04:39
 • dau-la-dai-luc-chuong-0498.mp32018-06-08 04:40
 • dau-la-dai-luc-chuong-0499.mp32018-06-08 04:40
 • dau-la-dai-luc-chuong-0500.mp32018-06-08 04:40
 • dau-la-dai-luc-chuong-0501.mp32018-06-08 04:41
 • dau-la-dai-luc-chuong-0502.mp32018-06-08 04:41
 • dau-la-dai-luc-chuong-0503.mp32018-06-08 04:41
 • dau-la-dai-luc-chuong-0504.mp32018-06-08 04:42
 • dau-la-dai-luc-chuong-0505.mp32018-06-08 04:42
 • dau-la-dai-luc-chuong-0506.mp32018-06-08 04:43
 • dau-la-dai-luc-chuong-0507.mp32018-06-08 04:43
 • dau-la-dai-luc-chuong-0508.mp32018-06-08 04:43
 • dau-la-dai-luc-chuong-0509.mp32018-06-08 04:44
 • dau-la-dai-luc-chuong-0510.mp32018-06-08 04:44
 • dau-la-dai-luc-chuong-0511.mp32018-06-08 04:45
 • dau-la-dai-luc-chuong-0512.mp32018-06-08 04:45
 • dau-la-dai-luc-chuong-0513.mp32018-06-08 04:45
 • dau-la-dai-luc-chuong-0514.mp32018-06-08 04:46
 • dau-la-dai-luc-chuong-0515.mp32018-06-08 04:46
 • dau-la-dai-luc-chuong-0516.mp32018-06-08 04:46
 • dau-la-dai-luc-chuong-0517.mp32018-06-08 04:47
[Total: 31   Average: 3.1/5]

Related posts

Cầm Âm Tiên Lộ

TiKay

Tuyệt Thế Võ Đế

TiKay

Long Huyết Vũ Đế

TiKay

1 comment

Tuyệt Thế Đường Môn – ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio | truyen.thuvienbao August 26, 2018 at 10:59 am

[…] Thế Đường Môn có tên khác là Đấu La Đại Lục 2, là phần tiếp theo của bộ Đấu La Đại Lục được Đường Gia Tam Thiếu […]

Reply

Leave a Reply