Huyền HuyễnTiên Hiệp

Đấu La Đại Lục

Một đại lục không hề yên bình, một cuộc sống đầy hiểm nguy, phiêu lưu nhưng cũng không kém phần lãng mạn. tình yêu, thù hận, trách nhiệm… Tiếp bước những tiền bối đi trước, Hoắc Vũ Hạo và đời sau sử lai khắc thất quái, bằng niềm tin nhiệt huyết tuổi trẻ đã gây dựng lại đường môn tái lập những huy hoàng xưa kia của các tiền bối đi trước…

– Kiếp trước là thiên tài sau khi chế tạo ám khí cao nhất của đường môn: Phật Nộ Liên Hoa. Xuyên việt mang theo võ công cùng với ám khí Đường Môn đến thế giới không có võ công cùng ám khí siêu đẳng như thế, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy cùng nhau theo dõi Đấu La Đại Lục để biết rõ bạn nhé.


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Đường Gia Tam Thiếu
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Đấu La Đại Lục (1)
 • #2: Đấu La Đại Lục (2)
 • #3: Đấu La đại lục (3)
 • #4: Đấu La đại lục (4)
 • #5: Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (1)
 • #6: Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (2)
 • #7: Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (3)
 • #8: Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (4)
 • #9: Song Sinh Vũ Hồn (1)
 • #10: Song Sinh Vũ Hồn (2)
 • #11: Song Sinh Vũ Hồn (3)
 • #12: Song Sinh Vũ Hồn (4)
 • #13: Song Sinh Vũ Hồn (5)
 • #14: Nhất Kiện Ám Khí (1)
 • #15: Nhất Kiện Ám Khí (2)
 • #16: Nhất Kiện Ám Khí (3)
 • #17: Nhất Kiện Ám Khí (4)
 • #18: Nhất Kiện Ám Khí (5)
 • #19: Đại Sư? Sư Phụ? (1)
 • #20: Đại Sư? Sư Phụ? (2)
 • #21: Đại Sư? Sư Phụ? (3)
 • #22: Đại Sư? Sư Phụ? (4)
 • #23: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (1) (Ta gọi là Tiểu Vũ, Vũ trong nhảy múa)
 • #24: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (2) (Ta gọi là Tiểu Vũ, Vũ trong nhảy múa)
 • #25: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (3)
 • #26: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (4)
 • #27: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (5)
 • #28: Tiểu Vũ, Nhĩ hoàn yếu a? (1)
 • #29: Tiểu Vũ, Nhĩ hoàn yếu a? (2)
 • #30: Tiểu Vũ, Nhĩ hoàn yếu a? (3)
 • #31: Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (1)
 • #32: Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (2)
 • #33: Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (3)
 • #34: Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (4)
 • #35: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (1)
 • #36: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (2)
 • #37: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (3)
 • #38: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (4)
 • #39: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (5)
 • #40: Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (1)
 • #41: Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (2)
 • #42: Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (p3)
 • #43: Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (1) (Tiểu vũ, nguyên lai ngươi thật là một con thỏ)
 • #44: Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (2)
 • #45: Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (3)
 • #46: Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá thỏ Tử (4)
 • #47: Loạn Phi Phong Chuy Pháp (1)
 • #48: Loạn Phi Phong Chuy Pháp (2)
 • #49: Loạn phi phong chuy pháp (3)
 • #50: Loạn Phi Phong Chuy Pháp (4)
 • #51: Loạn Phi Phong Chuy Pháp (5)
 • #52: Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (1)
 • #53: Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (2)
 • #54: Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (3)
 • #55: Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (4)
 • #56: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (1)
 • #57: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (2)
 • #58: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (3)
 • #59: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (4)
 • #60: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (5)
 • #61: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (6)
 • #62: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (1)
 • #63: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (2)
 • #64: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (3)
 • #65: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (4)
 • #66: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (5)
 • #67: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (1)
 • #68: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (2)
 • #69: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (3)
 • #70: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (4)
 • #71: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (5)
 • #72: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (1)
 • #73: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (2)
 • #74: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (3)
 • #75: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (4)
 • #76: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (5)
 • #77: Bất động minh vương Triệu Vô Cực (1)
 • #78: Bất động minh vương Triệu Vô Cực (2)
 • #79: Bất động minh vương Triệu Vô Cực (3)
 • #80: Bất động minh vương Triệu Vô Cực (4)
 • #81: Bất động minh vương Triệu Vô Cực (5)
 • #82: Ám khí của Đường Tam (1)
 • #83: Ám khí của Đường Tam (2)
 • #84: Ám khí của Đường Tam (3)
 • #85: Ám khí của Đường Tam (4)
 • #86: Ám khí của Đường Tam (5)
 • #87: Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (1)
 • #88: Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (2)
 • #89: Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (3)
 • #90: Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (4)
 • #91: Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (5)
 • #92: Tà hỏa phượng hoàng (1)
 • #93: Tà hỏa phượng hoàng (2)
 • #94: Tà hỏa phượng hoàng (3)
 • #95: Tà hỏa phượng hoàng (4)
 • #96: Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (1)
 • #97: Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (2)
 • #98: Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (3)
 • #99: Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (4)
 • #100: Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (5)
 • #101: Bản sắc Ma Nữ (1)
 • #102: Bản sắc Ma Nữ (2)
 • #103: Bản sắc Ma Nữ (3)
 • #104: Bản sắc Ma Nữ (4)
 • #105: Bản sắc Ma Nữ (5)
 • #106: Thành lập Tam Ngũ đội(1)
 • #107: Thành lập Tam Ngũ đội(2)
 • #108: Thành lập Tam Ngũ đội(3)
 • #109: Thành lập Tam Ngũ đội(4)
 • #110: Thành lập Tam Ngũ đội(5)
 • #111: Uy lực của khí vũ hồn(1)
 • #112: Uy lực của khí vũ hồn (2)
 • #113: Uy lực của khí vũ hồn (3)
 • #114: Tinh Đấu đại sâm lâm
 • #115: Không gây thị phi mới lạ(1+2)
 • #116: Không gây thị phi mới lạ(3)
 • #117: Phong vĩ kê quan xà ngàn năm (1)
 • #118: Phong vĩ kê quan xà ngàn năm (2)
 • #119: Phong vĩ kê quan xà ngàn năm (3)
 • #120: Cái thế long xà
 • #121: Đệ tam hồn hoàn của Áo Tư Tạp
 • #122: Sâm lâm chi vương-Thái Thản cự viên
 • #123: Kẻ giết chóc tà ác-Nhân diện ma chu
 • #124: Mạnh Y Nhiên cũng sử dụng ám khí
 • #125: Hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu vượt qua cực hạn(1)
 • #126: Hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu vượt qua cực hạn(2)
 • #127: Hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu vượt qua cực hạn(3)
 • #128: Đệ tam cường đại hồn hoàn của Đường Tam(1)
 • #129: Đệ tam cường đại hồn hoàn của Đường Tam(2)
 • #130: Đại sư đến (1)
 • #131: Đại sư đến (2)
 • #132: Uy lực Lam ngân thảo sau khi tiến hoá
 • #133: Ngoại phụ hồn cốt
 • #134: "Thiết" tượng phô
 • #135: Bắt đầu cấp tập huấn thứ nhất
 • #136: Không vứt bỏ,không từ bỏ
 • #137: Đại sư là ma quỷ
 • #138: Bất Nhạc-Gã thúc thúc bỉ ổi
 • #139: Cấp tập huấn thứ hai(1)
 • #140: Cấp tập huấn thứ hai(2)
 • #141: Cấp tập huấn thứ hai(3)
 • #142: Cuồng chiến đội - Đối thủ mạnh mẽ
 • #143: Thế mạnh của khống chế hệ hồn sư
 • #144: Uy áp của nhện vương
 • #145: Hoàng đấu chiến đội
 • #146: Thất quái chiến Hoàng đấu
 • #147: Bích lân độc tử
 • #148: – Dung Hợp Vũ Hồn Kỹ Chi U Minh Bạch Hổ
 • #149: – Bát Chu Mâu Định Thắng Thua
 • #150: Sử Lai Khắc, kim đấu hồn chiến đội
 • #151: Mượn kê sanh đản
 • #152: Phi Thiên Thần Trảo
 • #153: Khiêu chiến vượt cấp
 • #154: Hung Thần chiến đội
 • #155: Thiên Đấu hoàng gia học viện
 • #156: Quán thông nhất mạch (1)
 • #157: Quán thông nhất mạch (2)
 • #158: Quán thông nhất mạch (3)
 • #159: Phong Hào đấu la, Phong hào: Độc (1)
 • #160: Phong Hào đấu la, Phong hào: Độc (2)
 • #161: Phong Hào đấu la, Phong hào: Độc (3)
 • #162: Hoàng Kim thiết tam giác đích tối hậu nhất giác - Một giác cuối cùng của Hoàng Kim thiết tam giác ( Độc (3)
 • #163: Hoàng Kim thiết tam giác đích tối hậu nhất giác - Một giác cuối cùng của Hoàng Kim thiết tam giác ( Độc (3)
 • #164: Hoàng Kim thiết tam giác đích tối hậu nhất giác - Một giác cuối cùng của Hoàng Kim thiết tam giác ( Độc (3)
 • #165: Chuyện cũ của hoàng kim thiết tam giác: Độc (3)
 • #166: Băng hỏa lưỡng nghi nhãn ( Độc (3)
 • #167: Băng hỏa lưỡng nghi nhãn ( Độc (3)
 • #168: Băng hỏa lưỡng nghi nhãn ( Độc (3)
 • #169: Băng hỏa luyện kim thân ( Độc (3)
 • #170: Băng hỏa luyện kim thân ( Độc (3)
 • #171: Hoàng Kim Thánh Long VS Bích Lân Xà Hoàng ( Độc (3)
 • #172: Hoàng Kim Thánh Long VS Bích Lân Xà Hoàng( Độc (3)
 • #173: Hoàng Kim Thánh Long VS Bích Lân Xà Hoàng( Độc (3)
 • #174: U hương la tiên phẩm ( Độc (3)
 • #175: U hương la tiên phẩm ( Độc (3)
 • #176: U hương la tiên phẩm ( Độc (3)
 • #177: Thủy hỏa bất xâm,bách độc ích dịch ( Độc (3)
 • #178: Thủy hỏa bất xâm,bách độc ích dịch ( Độc (3)
 • #179: Thủy hỏa bất xâm,bách độc ích dịch ( Độc (3)
 • #180: Như ý bách bảo túi cùng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh ( Độc (3)
 • #181: Như ý bách bảo túi cùng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh ( Độc (3)
 • #182: Như ý bách bảo túi cùng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh ( Độc (3)
 • #183: Tiểu Vũ: hãy thề không được rời khỏi ta
 • #184: Tuyệt thế tiên phẩm xứng thất quái ( hãy thề không được rời khỏi ta
 • #185: Tuyệt thế tiên phẩm xứng thất quái ( hãy thề không được rời khỏi ta
 • #186: Băng thanh ngọc khiết Đường Tam Thiếu (1)
 • #187: Băng thanh ngọc khiết Đường Tam Thiếu (2)
 • #188: Trở nên quán thông ( hãy thề không được rời khỏi ta
 • #189: Trở nên quán thông ( hãy thề không được rời khỏi ta
 • #190: Phòng đấu giá Thiên Đấu ( hãy thề không được rời khỏi ta
 • #191: Phòng đấu giá Thiên Đấu ( hãy thề không được rời khỏi ta
 • #192: Phòng đấu giá Thiên Đấu ( hãy thề không được rời khỏi ta
 • #193: Cực đoan lực lượng hồn sư ( hãy thề không được rời khỏi ta
 • #194: Cực đoan lực lượng hồn sư ( hãy thề không được rời khỏi ta
 • #195: Cực đoan lực lượng hồn sư ( hãy thề không được rời khỏi ta
 • #196: Thất Bảo Lưu Ly Tông ( hãy thề không được rời khỏi ta
 • #197: Thất Bảo Lưu Ly Tông ( hãy thề không được rời khỏi ta
 • #198: Thất Bảo Lưu Ly Tông ( hãy thề không được rời khỏi ta
 • #199: Sự kinh ngạc của Thất Bảo Lưu Ly Tông ( hãy thề không được rời khỏi ta
 • #200: Sự kinh ngạc của Thất Bảo Lưu Ly Tông ( hãy thề không được rời khỏi ta
 • #201: Lực lượng chi thần, gia gia thật sự tới a !(1) (Thần Lực Lượng, Gia Gia thật sự tới )
 • #202: Lực lượng chi thần, gia gia thật sự tới a !(2) ( Thần Lực Lượng, Gia Gia thật sự tới )
 • #203: Lực lượng chi thần, gia gia thật sự tới a! (3) ( Thần Lực Lượng, Gia Gia thật sự tới )
 • #204: Đường Tam tả thủ, hạo thiên chuy ( hãy thề không được rời khỏi ta
 • #205: Đường Tam tả thủ, hạo thiên chuy (2)
 • #206: Đường Tam tả thủ, hạo thiên chuy (3)
 • #207: Thân thế chi mê dữ Hạo Thiên Đấu La - Mê hoặc về thân thế cùng Hạo Thiên Đấu La (1)
 • #208: Thân thế chi mê dữ Hạo Thiên Đấu La - Mê hoặc về thân thế cùng Hạo Thiên Đấu La (2)
 • #209: Thân thế chi mê dữ Hạo Thiên Đấu La - Mê hoặc về thân thế cùng Hạo Thiên Đấu La (3)
 • #210: Huyền bí song sanh vũ hồn (1)
 • #211: Huyền bí song sanh vũ hồn (2)
 • #212: Huyền bí song sanh vũ hồn (3)
 • #213: Tiểu Vũ: Ca, chải đầu cho em (1)
 • #214: Tiểu Vũ: Ca, chải đầu cho em (2)
 • #215: Tiểu Vũ: Ca, chải đầu cho em (3)
 • #216: Đại địa chi vương dưới chân Xích Long ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #217: Đại địa chi vương dưới chân Xích Long ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #218: Đại địa chi vương dưới chân Xích Long ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #219: Đại Địa Chi Vương và Phấn Hồng Nương Nương ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #220: Đại Địa Vương dữ Phấn Hồng Nương Nương ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #221: Đại Địa Vương dữ Phấn Hồng Nương Nương ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #222: Đệ tứ hồn kỹ của mập mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #223: Đệ tứ hồn kỹ của Mập Mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #224: Đệ tứ hồn kỹ của mập mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #225: Hương dẫn hồn thú ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #226: hương dẫn hồn thú ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #227: hương dẫn hồn thú ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #228: Lân Giáp thú ngàn năm cùng với Ma chu ngàn năm ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #229: Lân Giáp thú ngàn năm cùng với Ma chu ngàn năm ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #230: Lân Giáp thú ngàn năm cùng với Ma chu ngàn năm ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #231: Địa huyệt chu ma ngàn năm ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #232: Địa huyệt ma chu ngàn năm ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #233: Địa huyệt ma chu ngàn năm ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #234: Cắn nuốt, Bát chu mâu ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #235: Cắn nuốt, bát chu mâu ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #236: Cắn nuốt, bát chu mâu ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #237: Đường Tam đệ tứ hồn kỹ - Hồn kỹ thứ bốn của Đường Tam ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #238: Đường Tam đệ tứ hồn kỹ - Hồn kỹ thứ bốn của Đường Tam ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #239: Đường Tam đệ tứ hồn kỹ - Hồn kỹ thứ bốn của Đường Tam ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #240: Tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn Đại lục đại chiến ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #241: Tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn Đại lục đại chiến ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #242: Tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn Đại lục đại chiến ( Ca, chải đầu cho em (3)
 • #243: Dự tuyển tái đệ nhất tràng, khai chiến: Ca, chải đầu cho em (3)
 • #244: Một phút chiến thắng: Ca, chải đầu cho em (3)
 • #245: Nguyên nhân Đường Hạo thoái ẩn: Ca, chải đầu cho em (3)
 • #246: Phân tâm khống chế - Tam Khiếu Ngự Chi Tâm: Ca, chải đầu cho em (3)
 • #247: Chiến thuật mới của Đường Tam: Vũ trụ thiên không lưu
 • #248: Khống chế quần thể cực hạn và sự kinh khủng của U Minh Bạch Hổ ( Vũ trụ thiên không lưu
 • #249: Khống chế quần thể cực hạn và sự kinh khủng của U Minh Bạch Hổ ( Vũ trụ thiên không lưu
 • #250: Khống chế quần thể cực hạn và sự kinh khủng của U Minh Bạch Hổ ( Vũ trụ thiên không lưu
 • #251: Phái “cực đoan” và phái “bình hành” trong hồn sư giới ( Vũ trụ thiên không lưu
 • #252: Phái “cực đoan” và phái “bình hành” trong hồn sư giới ( Vũ trụ thiên không lưu
 • #253: Phái “cực đoan” và phái “bình hành” trong hồn sư giới ( Vũ trụ thiên không lưu
 • #254: Truy hồn đoạt mệnh diêm vương thiếp: Vũ trụ thiên không lưu
 • #255: Lại là một khối hồn cốt: Vũ trụ thiên không lưu
 • #256: Sử Lai Khắc học viện chiến Sí Hỏa học viện
 • #257: Hoả miễn Lam Ngân thảo (1)
 • #258: Hoả miễn Lam Ngân thảo (2)
 • #259: Hoả miễn Lam Ngân thảo (3)
 • #260: Bí mật ẩn tàng, vũ hồn Thất Bảo Thạch (1)
 • #261: Bí mật ẩn tàng, vũ hồn Thất Bảo Thạch (2+3)
 • #262: Thất vị nhất thể dung hợp kỹ (1)
 • #263: Thất vị nhất thể dung hợp kỹ (2)
 • #264: Thất vị nhất thể dung hợp kỹ (3)
 • #265: Nhất xướng nhất họa
 • #266: Vũ hồn dung hợp kỹ, băng tuyết phiêu linh
 • #267: Băng Tuyết Phiêu Linh Băng Phượng Hoàng
 • #268: Thật sự là Lam Ngân Thảo bình thường sao?
 • #269: Bát mạch Bách hải trở nên thông suốt
 • #270: Liễu Nhị Long bị lừa (1 )
 • #271: Liễu Nhị Long bị lừa (2)
 • #272: Liễu Nhị Long bị lừa (3)
 • #273: Vua của loài hoa, Quân lâm quần phương (1)
 • #274: Vua của loài hoa, Quân lâm quần phương (2)
 • #275: Vua của loài hoa, Quân lâm quần phương (3)
 • #276: Hồn kỹ cùng tuyệt học Đường Môn dung hợp
 • #277: Đường Tam đấu Hoả Vũ
 • #278: Phượng Hoàng cuồng dã
 • #279: Nụ hôn của Hỏa Vũ cùng Tiểu Vũ
 • #280: Đại sư bày mưu tính kế (1)
 • #281: Đại sư bày mưu tính kế (2)
 • #282: Đại sư bày mưu tính kế (3)
 • #283: Kỳ Nhung Thông Thiên, Hổ phá Long (1)
 • #284: Kỳ Nhung Thông Thiên, Hổ phá Long (2)
 • #285: Kỳ Nhung Thông Thiên, Hổ phá Long (3)
 • #286: Hạo Thiên Chuy, Loạn Phi Phong
 • #287: Tổng quyết tái, Võ Hồn thành
 • #288: Một vị Phong Hào Đấu La yêu hoa
 • #289: Bốn vị phong hào đấu la (1+2)
 • #290: Bốn vị phong hào đấu la (3)
 • #291: Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông
 • #292: Tinh La hoàng gia học viện
 • #293: Biến dị kỹ năng của Vạn năm hồn kỹ
 • #294: Thân thế của U Minh Bạch Hổ
 • #295: Khiếp sợ, Thất quái dung hợp kỹ
 • #296: Khí hồn chân thân - Ám Kim Hạo Thiên Chuy
 • #297: Thực lực hoàn chỉnh của Sử Lai Khắc Thất Quái
 • #298: Đường Môn đệ thập, Bức Dực Luân Hồi
 • #299: Tiểu Vũ không phải là người
 • #300: Hạo Thiên dương oai, một bắt đầu mới
 • #301: Kỹ năng của Trí tuệ đầu cốt - Tử Cực Thần Quang
 • #302: Tám mươi mốt chuy
 • #303: Chuy pháp đại thành, sát lục chi khí
 • #304: Vũ hồn chân diện mục - Lam Ngân Hoàng
 • #305: Sát Lục Chi Đô
 • #306: Địa Ngục Sát Lục Trường
 • #307: Sát Lục Chi Vương
 • #308: Máu trên tế điện, Địa Ngục Lộ
 • #309: Ám Kim Biên Bức Vương ba đầu
 • #310: Thập Thủ Liệt Dương Xà
 • #311: Lam Ngân lĩnh vực cùng Sát Thần lĩnh vực
 • #312: Nguyệt Hiên, cô cô
 • #313: duyên hoa tẩy tẫn, viên dung như ý
 • #314: Mẫu thân Đường Tam, Lam ngân hoàng mười vạn năm
 • #315: Di vật của mẫu thân, xương đùi phải Lam ngân hoàng
 • #316: Trở Về Hạo Thiên Tông (1)
 • #317: Trở Về Hạo Thiên Tông (2)
 • #318: Trở Về Hạo Thiên Tông (3)
 • #319: Khiếu Thiên đấu la (1)
 • #320: Khiếu Thiên đấu la (2)
 • #321: Khiếu Thiên đấu la (3)
 • #322: Lực khống chế bá đạo của Lam Ngân Hoàng
 • #323: Đệ ngũ hồn kỹ - Lam Ngân Bá Vương Thương
 • #324: Hư Không Quỷ Ảnh Mê Tung
 • #325: Sử Lai Khắc thất quái đoàn tụ
 • #326: Biến hóa sau năm năm (1)
 • #327: Biến hóa sau năm năm (2)
 • #328: Biến hóa sau năm năm (3)
 • #329: Đệ Lục Hồn Hoàn của Áo Tư Tạp (1)
 • #330: Đệ Lục Hồn Hoàn của Áo Tư Tạp (2)
 • #331: Đệ Lục Hồn Hoàn của Áo Tư Tạp (3)
 • #332: Lam Ngân lĩnh vực chính thức uy lực
 • #333: Va chạm với cấp bậc Hồn Đấu La
 • #334: Liệp hồn, diệt môn
 • #335: Gặp lại Hồ Liệt Na
 • #336: Tiềm phục thành công
 • #337: Tiểu Vũ, người yêu của ta, cuối cùng cũng gặp lại
 • #338: Tử chiến trong rừng rậm
 • #339: Vận mệnh đồng dạng, hồn hoàn mười vạn năm của Đường Tam
 • #340: Hy vọng phục hồi
 • #341: Bát Chu Mâu tiến hoá
 • #342: Hoàng thất bí tân
 • #343: Nguyên nhân Bát Chu Mâu tiến hoá khải giáp
 • #344: Áo Tư Tạp trở về, phục chế kính tượng tràng
 • #345: Áo Tư Tạp, Trữ Vinh Vinh
 • #346: Lực Chi Nhất Tộc
 • #347: Tứ đại gia tộc đơn thuộc tính
 • #348: Ba vị khách bỉ ổi
 • #349: Ngự chi nhất tộc
 • #350: Đối trận, cùng bản giáp cự tê so phòng ngự
 • #351: Phá phòng, Loạn Phi Phong chi uy
 • #352: Ngự Chi Nhất Tộc nhập Đường Môn
 • #353: Quỷ Ảnh Mê Tung đấu thuần mẫn
 • #354: Đệ lục hồn kỹ của Đường Tam, Tiểu Vũ hiện thân
 • #355: Thủy tinh huyết long tham
 • #356: Đường Tam chiến Dương Vô Địch
 • #357: Đệ lục hồn kỹ của Đường Tam: Hư vô, bạo sát bát đoạn suất
 • #358: Tiểu Vũ sống lại, hai phần có một
 • #359: Chênh lệch năm năm, một đấu ba
 • #360: Ý đồ khi đến của tứ nguyên tố học viện
 • #361: Kim chúc chi đô, Canh Tân Thành
 • #362: Tượng thần Lâu Cao
 • #363: Thực sự cút khỏi đây đi
 • #364: Hàn Tâm Thiết Tinh cùng Thâm Hải Trầm Ngân
 • #365: Đêm trăng thanh gió mát giết người
 • #366: Thần khí Bát Bảo Như Ý Nhuyễn Giáp
 • #367: Đường Môn năm đường
 • #368: Cung đình biến động, địch nhân hiện
 • #369: Cầu Gai đấu la, Xà Mâu Đấu La – Phá Hồn Thương
 • #370: Sát Thần Lĩnh Vực VS Thiên Sứ lĩnh vực
 • #371: Loạn Phi Phong Chi Vũ - Hồn Kỹ Tự Nghĩ ra
 • #372: Tiểu Vũ sống lại một phần tư
 • #373: Sáu khối hồn cốt, thiên sứ thần trang
 • #374: Phong Hào Đấu La chín mươi chín cấp
 • #375: Ma Quỷ đảo hay Hải Thần đảo
 • #376: Lai lịch của ba vị tuyệt thế Đấu La
 • #377: Hạnh phúc của Đường Tam và Tiểu Vũ, đính hôn
 • #378: Sử Lai Khắc thất quái đoàn tụ
 • #379: Bảo vật trấn quốc tặng Đường Tam, Hãn Hải Kiền Khôn Tráo
 • #380: Hãn Hải Kiền Khôn Tráo
 • #381: Ám ảnh thợ săn
 • #382: Đệ tứ thủ pháp của Đường Môn: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #383: Khát máu cuồng hóa cơn lốc đùi phải: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #384: Hãn Hải Đại Đấu Hồn Tràng: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #385: Không nên sùng bái ca, ca chỉ là một truyền thuyết: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #386: Biển Kiều Mỹ: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #387: Ma Kình Hải Vực: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #388: Vượt quá thập vạn niên, bá chủ trong biển: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #389: Hiểm tử hoàn sinh, Tái ông thất mã: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #390: Thần y bái sư: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #391: Hừng hực tử trân châu: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #392: Chủ nhân, muốn phục vụ sao?: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #393: cung phụng hải thần, hải thần đảo: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #394: Tị thủy càn khôn tráo: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #395: Hải Mã thánh trụ, hắc cấp Lục Khảo: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #396: Đỉnh cấp thất khảo và Hoàng cấp nhất khảo: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #397: Hải Thần cửu khảo, tam xoa kích lạc ấn: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #398: Ánh sáng hải thần ( Thiên Linh Nhất Dạ
 • #399: Ánh sáng hải thần ( Thiên Linh Nhất Dạ
 • #400: Huyền bí của Hải Thần ánh sáng: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #401: Thần tứ hồn hoàn - hồn hoàn thần ban: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #402: Thiên Sứ cùng La Sát: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #403: Mười vạn năm-hồn hoàn thứ bảy của Đường Tam: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #404: Xuyên qua,hải thần ánh sáng ( Thiên Linh Nhất Dạ
 • #405: Xuyên qua,hải thần ánh sáng ( Thiên Linh Nhất Dạ
 • #406: Hai người cùng lúc vượt qua Hải Thần ánh sáng ( Thiên Linh Nhất Dạ
 • #407: Hai người cùng lúc vượt qua Hải Thần ánh sáng ( Thiên Linh Nhất Dạ
 • #408: Đường Tam át chủ bài, kĩ năng tiến hóa sát thần lĩnh vực: Thiên Linh Nhất Dạ
 • #409: Hồn kĩ thứ bảy đáng khinh của Áo Tư Lạp
 • #410: Hồn Thú Mười Vạn Năm, Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương
 • #411: Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương Lỗ Mãng
 • #412: Vũ Hồn chân thân của Tà Hỏa phượng hoàng
 • #413: Hỏa phượng hoàng bảy đầu
 • #414: Phượng Hoàng Lĩnh Vực
 • #415: Triều tịch luyện thể
 • #416: Cảnh giới cuối cùng của Tử Cực Ma Đồng, Hạo Hãn (mênh mông)
 • #417: Đệ tứ khảo, Sa Kình cuộc chiến
 • #418: Xảo sát tà ma hổ kình
 • #419: Hồn hoàn thứ tám của Đường Tam
 • #420: Hồn cốt chân trái mười vạn năm của Tà Ma
 • #421: Khảo nghiệm thứ năm, khiêu chiến phong hào đấu la
 • #422: Hải Mã Thánh Trụ cuộc chiến
 • #423: Tà mâu bạch hổ đấu Hải chi mâu
 • #424: Thời khắc Tiểu Vũ hiến tế lại hiện ra
 • #425: Khiêu chiến Hải Tinh Thánh Trụ
 • #426: Hải Ma Nữ, Nhân Ngư Công chúa?
 • #427: Đệ ngũ hồn hoàn của Đường Tam tiến hóa mười vạn năm
 • #428: Hải Long Đấu La
 • #429: Khống Hạc Cầm Long, Hạo Thiên phi chuy
 • #430: Đệ lục khảo, công kích của Hải Thần Đấu La
 • #431: Hải Thần Đấu La, vô hạn tiếp cận với thần thực lực
 • #432: Mượn thế vượt qua kiểm tra, phá tan đệ lục khảo
 • #433: Hải Thần thần vị, con đường thành thần
 • #434: Rút ra thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích
 • #435: Hải Thần Tam Xoa Kích, nặng mười vạn tám ngàn cân
 • #436: Thu hoạch cùng chia tay sau bốn năm
 • #437: Võ Hồn đế quốc
 • #438: Uy lực của Hải Thần Tam Xoa Kích
 • #439: Sát Lục chi vương tái hiện
 • #440: Sát Lục chi vương chính là ông cố!
 • #441: Nguy cơ của hai đại thần thú
 • #442: Đường Tam lần đầu tiên giao thủ cùng Bỉ Bỉ Đông
 • #443: Kĩ năng của Hải Thần, Hoàng Kim Thập Tam Kích
 • #444: Sâm lâm chi vương hiến tế- Hồn hoàn thứ chín của Đường Tam
 • #445: Nơi sống lại, Lạc Nhật sâm lâm
 • #446: Sống lại đi, người yêu của ta
 • #447: Tiến hóa cuối cùng của Lam Ngân Lĩnh Vực- Hải Nạp Bách Xuyên
 • #448: Đại lễ dâng đến cửa
 • #449: Thiết hán nhu tình
 • #450: Trở về Hạo Thiên Tông
 • #451: Thái Thản Khung Thương Phá cùng Thiên Thanh Trì Độn Thần Trảo
 • #452: Tông môn thủ tịch, Hạo Thiên lệnh
 • #453: Thần Tượng Di Vật - Tuyệt Thế Ám Khí
 • #454: Đường gia quân-chín mươi ba cấp-đế sư
 • #455: Thiên Đấu đại quân
 • #456: Thất quái bảo vệ tuyến tiếp viện
 • #457: Hồn kỹ thứ chín của Đường Tam
 • #458: Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình
 • #459: Tái chiến Bỉ Bỉ Đông, Đường gia quân thể hiện uy phong
 • #460: Tử Cực Ma Đồng : Tu La Ma Quang
 • #461: Định kế tổng tiến công: Tu La Ma Quang
 • #462: Chiến trường của một người: Tu La Ma Quang
 • #463: Đường Môn tuyệt đỉnh- Phật Nộ Đường Liên: Tu La Ma Quang
 • #464: Sáu đại cung phụng, đỉnh cao đấu la: Tu La Ma Quang
 • #465: Đánh tan, huynh đệ cung phụng chín mươi sáu cấp: Tu La Ma Quang
 • #466: Hạo Thiên Chuy chân chính, trạng thái Hạo Thiên Đấu La: Tu La Ma Quang
 • #467: Hạo Thiên tông thần kĩ, Đại Tu Di Chuy: Tu La Ma Quang
 • #468: Thiên Sứ đệ cửu khảo: Truyền thừa thần vị
 • #469: Ám Ma Tà Thần Hổ : Tà Thần phụ thể
 • #470: Siêu cấp hồn thú thông minh tuyệt đỉnh: Tà Thần phụ thể
 • #471: Cuộc chiến phản lão hoàn đồng, Hạo Thiên Chuy đệ tứ hồn hoàn: Tà Thần phụ thể
 • #472: Bát chu mâu tiến hóa thần cấp: Tà Thần phụ thể
 • #473: Chín vạn năm! Ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ hoàng: Tà Thần phụ thể
 • #474: Khắc tinh của hồn thú loại côn trùng, thần cấp Bát Chu Mâu: Tà Thần phụ thể
 • #475: Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành: Tà Thần phụ thể
 • #476: Trận chiến đầu tiên với Thiên Sứ thần cấp: Tà Thần phụ thể
 • #477: Hồn hoàn thứ mười - Hồn hoàn thần cấp: Tà Thần phụ thể
 • #478: Ý nghĩa sâu xa của Đại Tu Di Chuy: Tạc hoàn (Bùng nổ hồn hoàn)
 • #479: Tuyệt đối áp chế - Đại Tu Di Hạo Thiên Chuy: Tạc hoàn (Bùng nổ hồn hoàn)
 • #480: Đệ nhất Đường môn - Quan Âm Hữu Lệ: Tạc hoàn (Bùng nổ hồn hoàn)
 • #481: Thái Dương Thánh Kiếm: Tạc hoàn (Bùng nổ hồn hoàn)
 • #482: Sự truy sát của thần cấp trong lòng đất: Tạc hoàn (Bùng nổ hồn hoàn)
 • #483: Hải Thần giáng lâm: Tạc hoàn (Bùng nổ hồn hoàn)
 • #484: Mục tiêu : Thâm Hải Ma Kình Vương
 • #485: Chiến đấu đi! Thâm Hải Ma Kình Vương: Thâm Hải Ma Kình Vương
 • #486: Kém thần một đường, trăm vạn năm hồn thú: Thâm Hải Ma Kình Vương
 • #487: Đường Tam VS Thâm Hải Ma Kình Vương: Thâm Hải Ma Kình Vương
 • #488: Tiêu diệt Ma kình vương, Sát Thần lĩnh vực biến dị: Thâm Hải Ma Kình Vương
 • #489: Trăm vạn năm hồn hoàn cùng Trăm vạn năm hồn cốt: Thâm Hải Ma Kình Vương
 • #490: Bảo bối trong đầu Thâm Hải Ma Kình Vương: Thâm Hải Ma Kình Vương
 • #491: Hai lựa chọn truyền thừa: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #492: Truyền thừa bắt đầu, Hải Thần Đấu La hiến tế: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #493: Hải Thần và Tu La thần: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #494: Rút ra Hồn cốt, Hải Thần tám cánh: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #495: Một chữ tình, tâm linh cảm ứng giải cứu: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #496: Tấm thân xử nam của ta chỉ dành cho Tiểu Vũ, Hải Thần thần trang: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #497: Hải Thần Đường Tam: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #498: Hải Thần và Thiên Sứ Thần: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #499: Sóng biếc, Hải Thần, xanh thẳm vô tận: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #500: Thực Thần và Cửu Thải Thần Nữ: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #501: Thất quái phong hào cùng Tu La thần lực tái sinh: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #502: Lựa chọn của Tiểu Vũ, Ma Kiếm nhập thể: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #503: Gia Lăng quan, song thần hàng lâm: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #504: Tuyệt thế song thần, quyết chiến trên cao mười dặm: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #505: Siêu cấp dung hợp kỹ - U Minh Bạch Hổ: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #506: Lục quái phát uy, binh lâm thành hạ: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #507: Cửu Bảo Vô Địch Thần Quang: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #508: Toàn thành tràn ngập lục u u: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #509: Thái dương Thiên sứ: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #510: La Sát thần xuất hiện: Hải Thần hay Tu La Thần?
 • #511: Thiên sứ cùng La sát
 • #512: Hải Thần vẫn lạc
 • #513: Dung hợp hoàn mỹ- Thần Quang Phục Sinh
 • #514: Thần hồn về vị trí cũ- Hải Thần trở lại
 • #515: Quyết chiến cuối cùng
 • #516: Hoàn mỹ dung hợp chi song thần chiến song thần
 • #517: Đại kết cục, một điều kiện cuối cùng!
Click to rate this post!
[Total: 32 Average: 3.2]

Related posts

Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống

TiKay

Cuồng Võ Chiến Đế

TiKay

Vô Địch Từ Thiết Bố Sam Bắt Đầu

TiKay

Đệ Nhất Chiến Thần

TiKay

Đô Thị Tối Cường Cuồng Tế

TiKay

Trạch Thiên Ký

TiKay

1 comment

Tuyệt Thế Đường Môn – ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio | truyen.thuvienbao August 26, 2018 at 10:59 am

[…] Thế Đường Môn có tên khác là Đấu La Đại Lục 2, là phần tiếp theo của bộ Đấu La Đại Lục được Đường Gia Tam Thiếu […]

Reply

Leave a Reply