Tiên Hiệp

Ta Chỉ Muốn Yên Tâm Tu Tiên

Làm trên đời duy nhất tiên, phong thiên vạn vật vì thần.

Giới thiệu vắn tắt: Cao Tiễn đi tới nơi này vùng thiên địa, trên đời này mới có tiên.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong
 •  Chương: /526
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Không Trần Tử đại tiên cùng con lừa tiểu thuyết: Ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tác giả: Trong lịch sử hóng hóng g2021-04-26 05:29
 • #2: Tuyệt Thế Kiếm Khách2021-04-26 05:30
 • #3: Núi hoang luận kiếm2021-04-26 05:31
 • #4: Củng Châu Thành2021-04-26 05:31
 • #5: Ma khí tăng vọt2021-04-26 05:31
 • #6: Dưới ánh trăng hoa nở2021-04-26 05:32
 • #7: Đại tiên dương danh2021-04-26 05:32
 • #8: Tiền đúng chỗ là được2021-04-26 05:32
 • #9: Trường sinh bất lão?2021-04-26 05:32
 • #10: Trung thành tuyệt đối Lư hộ pháp2021-04-26 05:33
 • #11: Thích khách2021-04-26 05:33
 • #12: : Quang Hàn Thập Tứ Châu Kiếm2021-04-26 05:33
 • #13: Dâm Hoa Tiên Kinh2021-04-26 05:34
 • #14: Đất rộng trời cao vân thâm xứ2021-04-26 05:34
 • #15: Ta hôm nay thượng nhân2021-04-26 05:35
 • #16: Trích Tiên hạ phàm trần2021-04-26 05:35
 • #17: Hồng Uyên2021-04-26 05:35
 • #18: Ta tu luyện là Kiếm Khí2021-04-26 05:35
 • #19: Thâm tàng bất lộ át chủ bài2021-04-26 05:36
 • #20: Thật là lợi hại Kiếm Khí! Tiểu thuyết: Ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tác giả: Trong lịch sử hóng hóng gió2021-04-26 05:36
 • #21: Bổn đại tiên uy danh vậy mà truyền đến Giang Châu2021-04-26 05:36
 • #22: Đây mới thật sự là thần tiên2021-04-26 05:36
 • #23: Một tâm cứu người không cầu hồi báo thần tiên sống2021-04-26 05:37
 • #24: Cọ cọ tiên khí2021-04-26 05:37
 • #25: Cái thế Lư ma đầu2021-04-26 05:37
 • #26: Ngũ Thần Giáo2021-04-26 05:38
 • #27: Giết người tru tâm?2021-04-26 05:38
 • #28: Phi Kiếm Truyền Thư2021-04-26 05:38
 • #29: Không Trần Tiên Quân miếu2021-04-26 05:39
 • #30: Thiên hạ thứ 2 1 cao thủ khinh công2021-04-26 05:39
 • #31: Giang Đình đêm tiểu thuyết: Ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tác giả: Trong lịch sử hóng hóng gió2021-04-26 05:39
 • #32: Hoa đăng lễ2021-04-26 05:40
 • #33: Độc Thần2021-04-26 05:40
 • #34: Sư tử vồ thỏ còn đem hết toàn lực2021-04-26 05:40
 • #35: Tuyệt đối không thể lên giọng2021-04-26 05:41
 • #36: 1 khúc tấu Bãi Phi Yên Tán Hoa Phong2021-04-26 05:41
 • #37: Thần tiên đánh nhau2021-04-26 05:41
 • #38: 1 kiếm gãy sông lớn2021-04-26 05:41
 • #39: Trần thế phù du2021-04-26 05:41
 • #40: Thiên lệnh không chống đỡ Diêm la2021-04-26 05:41
 • #41: Cổ Thần Ngô Công *( Con Rết) tiểu thuyết: Ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tác giả: Trong lịch sử hóng hóng gió2021-04-26 05:41
 • #42: Nhân gian tịch mịch trường sinh khách2021-04-26 05:41
 • #43: Ngũ Thần Giáo kết cục tiểu thuyết: Ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tác giả: Trong lịch sử hóng hóng gió2021-04-26 05:41
 • #44: Địa cung bảo tàng2021-04-26 05:41
 • #45: Kim Châu lâu2021-04-26 05:42
 • #46: Thành Bắc hoa nở2021-04-26 05:42
 • #47: Đại sư2021-04-26 05:42
 • #48: Thần hộ pháp hiện2021-04-26 05:42
 • #49: Vân Quân2021-04-26 05:42
 • #50: Thời điểm đến2021-04-26 05:42
 • #51: Vân Hà du2021-04-26 05:42
 • #52: Tiên đan diệu dược2021-04-26 05:42
 • #53: Trong tay áo gạo2021-04-26 05:42
 • #54: Vân Trung Tiên2021-04-26 05:42
 • #55: Người thiếu niên muốn biết thiên địa dày2021-04-26 05:43
 • #56: Đàm bên trong tiên hồ2021-04-26 05:43
 • #57: Vân Trung Giới2021-04-26 05:43
 • #58: Thiên lý cam lâm *( ngàn dặm mưa ngọt) trở lại2021-04-26 05:43
 • #59: Thần Tiên Tác2021-04-26 05:43
 • #60: Thượng thiên (cảm tạ hồng trần 3000 giới minh chủ)2021-04-26 05:43
 • #61: Mộng2021-04-26 05:43
 • #62: Trong mây gửi sách2021-04-26 05:43
 • #63: Lương từ trên trời hạ xuống2021-04-26 05:43
 • #64: Bái châu chấu thần2021-04-26 05:43
 • #65: Thần Linh hiển linh?2021-04-26 05:44
 • #66: Bạch Y pháp sư2021-04-26 05:44
 • #67: Vạch trần2021-04-26 05:44
 • #68: Trên trời rơi xuống 1 chưởng2021-04-26 05:44
 • #69: Thiên phú 2 bên cạnh2021-04-26 05:44
 • #70: Khoảng cách Thiên Vân 0 mét điểm cuối cùng2021-04-26 05:44
 • #71: Mưa to như thác2021-04-26 05:44
 • #72: Lễ tạ thần2021-04-26 05:44
 • #73: Tai họa đi phúc đến2021-04-26 05:44
 • #74: Yến Định phủ2021-04-26 05:45
 • #75: Đan dược và tiên đỉnh2021-04-26 05:45
 • #76: Du phương đạo sĩ2021-04-26 05:45
 • #77: Thần đỉnh xuất thế2021-04-26 05:45
 • #78: Chạy mau2021-04-26 05:45
 • #79: Sinh Ra Làm Thánh2021-04-26 05:45
 • #80: Tư Thiên Giam2021-04-26 05:45
 • #81: Cầu đan thuật2021-04-26 05:45
 • #82: Trưởng Sinh Đan Kinh2021-04-26 05:45
 • #83: Tiên Nhân ở nơi nào?2021-04-26 05:46
 • #84: Thần tiên không cần phàm nhân phong?2021-04-26 05:46
 • #85: Chính là nhân gian trường sinh khách2021-04-26 05:46
 • #86: Nhân quả 2 rõ ràng2021-04-26 05:46
 • #87: Không hỏi thương sinh2021-04-26 05:46
 • #88: Phục yêu ký2021-04-26 05:46
 • #89: Thanh Sam văn sĩ cùng trúc giản*(Thẻ trẻ: dùng để viết )2021-04-26 05:46
 • #90: Mộng thiên tiên2021-04-26 05:46
 • #91: Gặp gỡ2021-04-26 05:46
 • #92: Thư lão2021-04-26 05:47
 • #93: Đại Đạo Huyền Kinh2021-04-26 05:47
 • #94: Thật là sắc bén kiếm2021-04-26 05:47
 • #95: Trong ao cá2021-04-26 05:47
 • #96: Thành kính cảm động Tiên Nhân?2021-04-26 05:47
 • #97: Thiên Tiên phối2021-04-26 05:47
 • #98: Quần ma vào kinh thành2021-04-26 05:47
 • #99: Hồ yêu vấn tiên2021-04-26 05:47
 • #100: Thiên Tử rời kinh2021-04-26 05:47
 • #101: Luyện đan phải chuẩn bị tốt từ sớm!2021-04-26 05:47
 • #102: Huyết nguyệt ra, yêu ma hiện!2021-04-26 05:48
 • #103: Ván cờ này của ai?2021-04-26 05:48
 • #104: Giữa ngón tay quân cờ2021-04-26 05:48
 • #105: Thiên biến! Chúng ta không thay đổi!2021-04-26 05:48
 • #106: Đều là yêu ma quỷ quái2021-04-26 05:48
 • #107: Thiên Tử cầu tiên2021-04-26 05:48
 • #108: Trường sinh đại giới2021-04-26 05:48
 • #109: Đều là rơi vào kiếp nạn2021-04-26 05:48
 • #110: Núi lở đất nứt2021-04-26 05:49
 • #111: Chỉnh chỉnh tề tề!2021-04-26 05:49
 • #112: Vân khởi vân tán2021-04-26 05:49
 • #113: Phi Thiên Lư2021-04-26 05:49
 • #114: Đại Đạo Kinh cùng Tiểu Hoàn Đan2021-04-26 05:49
 • #115: Tư Thiên Giam nội loạn2021-04-26 05:49
 • #116: Yêu ma cái chết2021-04-26 05:49
 • #117: Hí bên trong hí bên ngoài2021-04-26 05:49
 • #118: Thần Kinh nghi mây2021-04-26 05:49
 • #119: Tân hỏa tương truyền2021-04-26 05:50
 • #120: Hồn quy lai hề2021-04-26 05:50
 • #121: Ta có 1 pháp2021-04-26 05:50
 • #122: Tiên Nhân vào kinh thành2021-04-26 05:50
 • #123: Yêu Ma thành2021-04-26 05:50
 • #124: Hư ảo và chân thực giao thoa2021-04-26 05:50
 • #125: Hương Hỏa Pháp Thân kinh2021-04-26 05:50
 • #126: Đào Thần Quân tiểu thuyết: Ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tác giả: Trong lịch sử hóng hóng gió2021-04-26 05:50
 • #127: Trấn Ma pháp giới2021-04-26 05:50
 • #128: Sinh ra chưa bao giờ thỏa hiệp2021-04-26 05:50
 • #129: Ôn Thần Phiên2021-04-26 05:51
 • #130: Ta tự có đạo của ta2021-04-26 05:51
 • #131: Tận cùng kết quả2021-04-26 05:51
 • #132: Vô tình tự tại tiêu dao tiên2021-04-26 05:51
 • #133: Nhân Thần khác biệt2021-04-26 05:51
 • #134: Thể hiện tiên phong đạo cốt lúc đó2021-04-26 05:52
 • #135: Quy thiên2021-04-26 05:52
 • #136: Thiên hạ đều bái Không Trần đạo quân2021-04-26 05:52
 • #137: Thiên vân phía trên gặp gỡ2021-04-26 05:52
 • #138: Công Thâu gia và Cơ Quan Phi Hạc2021-04-26 05:52
 • #139: Đào Thần Tiễn2021-04-26 05:52
 • #140: Cao thị nhất tộc2021-04-26 05:52
 • #141: Đạo Tôn hạ phàm?2021-04-26 05:52
 • #142: Cung phụng tiên thần2021-04-26 05:53
 • #143: Dạ Du thần2021-04-26 05:53
 • #144: : Đến mà không trả lễ thì không hay2021-04-26 05:53
 • #145: Công Thâu huynh đệ tâm ý2021-04-26 05:53
 • #146: Vân xa Bắc đi2021-04-26 05:53
 • #147: Tiểu Lư ổn thỏa hảo hảo cảm tạ bọn họ2021-04-26 05:53
 • #148: : Thổ địa nương nương2021-04-26 05:53
 • #149: : Thần Linh chỗ ở? Tiểu thuyết: Ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tác giả: Trong lịch sử hóng hóng gió2021-04-26 05:53
 • #150: Hương Hỏa Tiếu Tự2021-04-26 05:54
 • #151: Yêu tộc bắt đầu2021-04-26 05:54
 • #152: Yêu quái cũng có 0 dạng cùng nhau2021-04-26 05:54
 • #153: : Biến mất Ti Sứ Thần2021-04-26 05:54
 • #154: : Đây là giết gà diệt khẩu a!2021-04-26 05:54
 • #155: Nhất kiếm tước thủ2021-04-26 05:54
 • #156: Thiên y thế gia2021-04-26 05:54
 • #157: Quỷ Thần2021-04-26 05:55
 • #158: : Xích Hà Nguyên Quân2021-04-26 05:55
 • #159: Trước giờ yêu yến2021-04-26 05:55
 • #160: Trên mây Tiên Thánh2021-04-26 05:55
 • #161: : Đem đầu ẩn nấp cho kỹ2021-04-26 05:55
 • #162: : Quỷ tiết yêu yến2021-04-26 05:55
 • #163: : Nhật Du Thần cái chết2021-04-26 05:55
 • #164: Trảm!2021-04-26 05:56
 • #165: Kim Đăng Thần Hoàng2021-04-26 05:56
 • #166: Xuyên việt nửa cái Đại Ngụy một tiễn2021-04-26 05:56
 • #167: : Không Trần Tử cùng Thiên Cơ Tử2021-04-26 05:56
 • #168: : Tiện Môn2021-04-26 05:56
 • #169: : Đại đạo chi tranh2021-04-26 05:56
 • #170: Toàn diện rút lui2021-04-26 05:57
 • #171: Vạn yêu đổ bộ về Bắc2021-04-26 05:57
 • #172: Hồ Châu Thành Hoàng2021-04-26 05:57
 • #173: Hương Hỏa Thần cảnh! Quỷ Thần phạm vi!2021-04-26 05:57
 • #174: Hồ Châu chi biến2021-04-26 05:57
 • #175: : Quá bình an khang2021-04-26 05:57
 • #176: : Thương hải tang điền2021-04-26 05:58
 • #177: Thương Hải cũng có thể cạn2021-04-26 05:58
 • #178: : Giới Hà lũ lụt2021-04-26 05:58
 • #179: Ai chủ sinh tử2021-04-26 05:58
 • #180: Công trình trị thuỷ quỷ2021-04-26 05:58
 • #181: Hà Tào thần2021-04-26 05:58
 • #182: Trăm dặm sông Xuyên Chủ2021-04-26 05:58
 • #183: Học Cung môn đồ2021-04-26 05:59
 • #184: Chư Tử Học Cung2021-04-26 05:59
 • #185: Thần thuyền nhập cảnh2021-04-26 05:59
 • #186: Há có thể lấn trời2021-04-26 05:59
 • #187: Cơ Quan thuật và Hương Hỏa đạo2021-04-26 05:59
 • #188: : Hương Hỏa pháp khí2021-04-26 05:59
 • #189: : Ngụy Đế2021-04-26 05:59
 • #190: : Nguyện quân đại đạo vĩnh hưng2021-04-26 06:00
 • #191: Thần Thiên phủ chi biến2021-04-26 06:00
 • #192: Kẻ yếu (cầu một lần nguyệt phiếu)2021-04-26 06:00
 • #193: Chân chính Thiên Cung2021-04-26 06:00
 • #194: Định2021-04-26 06:00
 • #195: : Miệng ngậm thiên hiến2021-04-26 06:00
 • #196: : Âm Dương giới mở2021-04-26 06:00
 • #197: Giống nhau như đúc gương mặt2021-04-26 06:01
 • #198: : Luân hồi điểm cuối2021-04-26 06:01
 • #199: Bắt đầu của đại đạo2021-04-26 06:01
 • #200: Kinh thiên hạ2021-04-26 06:01
 • #201: : Rắn mất đầu2021-04-26 06:02
 • #202: : Đạo quân chi ngôn tất có thâm ý2021-04-26 06:02
 • #203: : Tín nhiệm nhất thần hộ pháp2021-04-26 06:02
 • #204: : Chốn U Minh2021-04-26 06:02
 • #205: : Âm Ty thành lập2021-04-26 06:02
 • #206: : Thiên hạ đều là trông mong Quỷ Thần đạo2021-04-26 06:03
 • #207: Năm sung túc2021-04-26 06:03
 • #208: Ngoài ý muốn lấy được2021-04-26 06:03
 • #209: : Núi Quỷ Thần2021-04-26 06:03
 • #210: Ngài xem có phải hay không tròn nhiều2021-04-26 06:03
 • #211: Sơn Thần cùng thổ địa2021-04-26 06:04
 • #212: Tâm về nơi nào2021-04-26 06:04
 • #213: Trung Nguyên bên ngoài2021-04-26 06:04
 • #214: : Vãng Sinh Phật chú2021-04-26 06:04
 • #215: : Đạo Phật làm tiêu tan2021-04-26 06:04
 • #216: : Yêu ma thời đại sẽ phải kết thúc2021-04-26 06:05
 • #217: : Nên đi đi đáng giết giết2021-04-26 06:05
 • #218: : Quỷ Kiểm phía dưới2021-04-26 06:05
 • #219: : Sát Châu vô vương2021-04-26 06:05
 • #220: : Tân sinh2021-04-26 06:05
 • #221: : Tái ngoại chi quốc*( quốc gia phía Bắc Trường Thành)2021-04-26 06:06
 • #222: : Đào thần chi phong2021-04-26 06:06
 • #223: : Thận Lâu quốc Thần Nhưỡng2021-04-26 06:06
 • #224: : Trấn Ma Thiên Vương2021-04-26 06:06
 • #225: : Ta Lư đại tướng quân là người tốt a2021-04-26 06:06
 • #226: : Dạ Xoa thần2021-04-26 06:06
 • #227: : Uy danh quá mức2021-04-26 06:07
 • #228: Phật không độ Già Lâu La quốc2021-04-26 06:07
 • #229: : Đi về phía Đông cầu kinh2021-04-26 06:07
 • #230: : Đạo pháp Tây truyền2021-04-26 06:07
 • #231: : Trấn Ma Thiên Vương miếu2021-04-26 06:07
 • #232: : Chuyển Thế Luân2021-04-26 06:07
 • #233: : Từng tại đỉnh Côn Lôn2021-04-26 06:08
 • #234: : A Lam Đà cùng Vãng Sinh Phật2021-04-26 06:08
 • #235: : Tình thế hỗn loạn2021-04-26 06:08
 • #236: : Con lừa Ma2021-04-26 06:08
 • #237: : Phong Tiên Thạch2021-04-26 06:08
 • #238: : Ngươi chính là ta2021-04-26 06:09
 • #239: : Vạn dặm truy trốn2021-04-26 06:09
 • #240: : Đời không Tiện Môn, cũng không Cao Thệ.2021-04-26 06:09
 • #241: : Nên làm sự tình sẽ không chừa2021-04-26 06:09
 • #242: : Cuối cùng chống đỡ Côn Lôn2021-04-26 06:09
 • #243: : Trở về2021-04-26 06:09
 • #244: : Giang Châu kho báu nay còn tại2021-04-26 06:10
 • #245: : Thế phong nhật hạ2021-04-26 06:10
 • #246: : Giang Châu thần2021-04-26 06:10
 • #247: : Vẫn còn rèn luyện quá ít Đại Chu Thần Kinh.2021-04-26 06:10
 • #248: : Thiên duyên2021-04-26 06:10
 • #249: : An tâm chỗ2021-04-26 06:11
 • #250: : Dời núi2021-04-26 06:11
 • #251: : Quỷ Môn quan2021-04-26 06:11
 • #252: : Âm Dương 2 giới2021-04-26 06:11
 • #253: : Địa phủ Quỷ Thần2021-04-26 06:11
 • #254: : Quét ngang thiên hạ2021-04-26 06:12
 • #255: : Hộ pháp2021-04-26 06:12
 • #256: : Đón giao thừa2021-04-26 06:12
 • #257: : Đạo quân mặt mũi2021-04-26 06:12
 • #258: : Bật Lư Ôn2021-04-26 06:12
 • #259: : Tiên thành2021-04-26 06:12
 • #260: : Tết Nguyên Tiêu2021-04-26 06:12
 • #261: : Tế thiên cúng bái thần linh2021-04-26 06:12
 • #262: : Thiên hạ Hương Hỏa2021-04-26 06:13
 • #263: : Yêu nghiệt!2021-04-26 06:13
 • #264: : Giang sơn đời nào cũng có người tài2021-04-26 06:13
 • #265: : Công Đức đạo2021-04-26 06:13
 • #266: : Thần phẩm vị cách2021-04-26 06:13
 • #267: : Ngươi làm phạm Đất Thục.2021-04-26 06:13
 • #268: Tội quỷ ác thần2021-04-26 06:13
 • #269: : Hồ bằng hữu lư hữu2021-04-26 06:13
 • #270: Nói được thì làm được2021-04-26 06:13
 • #271: : Mộng du tiên cảnh2021-04-26 06:14
 • #272: : Trong sách tàng kinh !2021-04-26 06:14
 • #273: : Công Đức cửu phẩm2021-04-26 06:14
 • #274: : Phi kiếm2021-04-26 06:14
 • #275: : Thiên địa có biến2021-04-26 06:14
 • #276: : Thiên Đạo vô thường2021-04-26 06:14
 • #277: : Chuyển Thế điện2021-04-26 06:14
 • #278: : Khảo Điện chủ2021-04-26 06:14
 • #279: : Thần nhân trở lại quê hương2021-04-26 06:15
 • #280: : Tam sinh Thần Quân2021-04-26 06:15
 • #281: : Sinh Tử sổ2021-04-26 06:15
 • #282: Trung nguyên quỷ tiết2021-04-26 06:15
 • #283: : Quỷ Thần dẫn đèn2021-04-26 06:15
 • #284: : Quỷ môn mở rộng2021-04-26 06:15
 • #285: : Luân hồi định2021-04-26 06:15
 • #286: : Kim kiếm truyền thư2021-04-26 06:15
 • #287: : Thanh Long Thần cung2021-04-26 06:15
 • #288: : Thần Linh cùng chúng sinh2021-04-26 06:16
 • #289: : Nhất ẩm nhất trác2021-04-26 06:16
 • #290: Phi Tiên Kiếm phái2021-04-26 06:16
 • #291: : Giang Hồ Báo Điều2021-04-26 06:16
 • #292: : Có chút ý tứ2021-04-26 06:16
 • #293: : Thiên Lý nhãn? Thuận Phong nhĩ?2021-04-26 06:16
 • #294: : Ta cũng 1 dạng2021-04-26 06:16
 • #295: : Muốn lưu đại đạo ở nhân gian2021-04-26 06:16
 • #296: : Vực ngoại Thiên Ma2021-04-26 06:17
 • #297: : Thiên ngoại thiên2021-04-26 06:17
 • #298: : Lập Thiên Điều2021-04-26 06:17
 • #299: : Thiên Phạt2021-04-26 06:17
 • #300: : Lư đại tướng quân cùng Vân Quân hạ phàm2021-04-26 06:17
 • #301: : Vỏ kiếm của ta đây?2021-04-26 06:17
 • #302: : Kịch bản không 1 dạng2021-04-26 06:17
 • #303: : Lư đại tướng quân trang bức ký2021-04-26 06:17
 • #304: : Bại lộ2021-04-26 06:18
 • #305: : Thiên Ma hiện hình2021-04-26 06:18
 • #306: : Ma Môn2021-04-26 06:18
 • #307: : Ta có nói trung giới2021-04-26 06:18
 • #308: : Đế bào Ma Thần2021-04-26 06:18
 • #309: : Vân Quân tìm Ma2021-04-26 06:18
 • #310: : Trong mây tù2021-04-26 06:18
 • #311: : Thiếu nợ thì trả tiền! Có chơi có chịu!2021-04-26 06:18
 • #312: : Ai là ma?2021-04-26 06:18
 • #313: : Nam Cương Ma loạn2021-04-26 06:19
 • #314: : Phong ấn Dục giới2021-04-26 06:19
 • #315: : Tâm Ma kiếp2021-04-26 06:19
 • #316: : lão gia ngươi rốt cuộc biết Tiểu Lư tốt rồi2021-04-26 06:19
 • #317: : Thần Quân tôn vị2021-04-26 06:19
 • #318: : Đạo âm dương2021-04-26 06:19
 • #319: : Đạo Sinh Vạn Vật ấn2021-04-26 06:19
 • #320: : Thời tới vận chuyển2021-04-26 06:20
 • #321: : Sinh sôi không ngừng2021-04-26 06:20
 • #322: : Nghèo rớt mồng tơi a!2021-04-26 06:20
 • #323: : Cho nó mở rộng 1 chút2021-04-26 06:20
 • #324: : Tiếng chuông2021-04-26 06:20
 • #325: : Tiên Đình yến2021-04-26 06:20
 • #326: : Phong Tiên thạch di chuyển2021-04-26 06:21
 • #327: : Đến2021-04-26 06:21
 • #328: : 33 tầng trời đạo tràng2021-04-26 06:21
 • #329: : Ma đạo đại chiến2021-04-26 06:21
 • #330: : nhân gian tu sĩ2021-04-26 06:22
 • #331: : Lư tướng quân Luyện Đan thuật2021-04-26 06:22
 • #332: Đạo quân hạ giới2021-04-26 06:22
 • #333: : Thiên Nhân hoá sinh2021-04-26 06:22
 • #334: : Ta Diêm Ma giới lại ra 1 tôn đại ma2021-04-26 06:22
 • #335: : Tử Hà tiên tử?2021-04-26 06:22
 • #336: : Được thế liền càn rỡ2021-04-26 06:23
 • #337: : Tuyệt đối không thể dễ tha bọn họ2021-04-26 06:23
 • #338: : Tùy ý bài bố2021-04-26 06:23
 • #339: : Diêm Ma Thiên Tử2021-04-26 06:23
 • #340: : Đạo cùng Ma2021-04-26 06:23
 • #341: : Tích Huyết Trọng Sinh2021-04-26 06:23
 • #342: : Đệ nhất viên tiên đan2021-04-26 06:24
 • #343: : Cuối cùng kết thúc2021-04-26 06:24
 • #344: : 2 con chuột2021-04-26 06:24
 • #345: : Phi thăng người2021-04-26 06:24
 • #346: : Thiên Sư2021-04-26 06:24
 • #347: : Ngũ hành thiếu một2021-04-26 06:24
 • #348: : Ngũ hành Tiên cung2021-04-26 06:25
 • #349: : Cửu Thiên Nhược Thủy2021-04-26 06:25
 • #350: : Ngũ Hành luân chuyển mở Tiên Giới2021-04-26 06:25
 • #351: : Ngũ uẩn Thiên Tử Ma2021-04-26 06:25
 • #352: : Chư thiên vạn giới2021-04-26 06:25
 • #353: : Tiên thiên pháp tắc phù2021-04-26 06:25
 • #354: : Chinh phạt vực ngoại2021-04-26 06:26
 • #355: : Xem con bê [tục ngữ vùng Đông bắc ý tứ là làm sự tình hoặc lời nói đều là không thực tế]2021-04-26 06:26
 • #356: : Cũng không quay đầu lại2021-04-26 06:26
 • #357: : Biến hóa tới quá nhanh2021-04-26 06:26
 • #358: : Không thể vươn mình2021-04-26 06:27
 • #359: : Ma Kiếp Thập Luân ấn2021-04-26 06:27
 • #360: : Ngũ Uẩn Ma giới2021-04-26 06:27
 • #361: Mưu đồ2021-04-26 06:27
 • #362: Cơ hội tới2021-04-26 06:27
 • #363: : Hương Hỏa chi đạo truyền dị vực2021-04-26 06:27
 • #364: : Quỷ Đế Từ Bạch2021-04-26 06:28
 • #365: Lật trời2021-04-26 06:28
 • #366: : Chúc Long2021-04-26 06:28
 • #367: Xanh biếc hỏa hoa kéo thiểm điện2021-04-26 06:28
 • #368: : Thiện ác kiếp2021-04-26 06:28
 • #369: : Bần Đạo Môn phía dưới vừa vặn cũng thiếu con chó2021-04-26 06:28
 • #370: : vô diện kiếm hồn hóa kiếm trận2021-04-26 06:29
 • #371: : Sinh Tử môn2021-04-26 06:29
 • #372: : Không phải đã nói làm bần đạo dưới trướng khuyển cẩu sao?2021-04-26 06:29
 • #373: : Thu cái này phương thiên địa2021-04-26 06:29
 • #374: : Trung hậu thiện tâm Không Trần Tử2021-04-26 06:29
 • #375: : Ngày mốt họa phúc đại đạo2021-04-26 06:29
 • #376: : Ma Tổ2021-04-26 06:30
 • #377: : Kế Đô tinh2021-04-26 06:30
 • #378: : Tán Tiên giới vực2021-04-26 06:30
 • #379: : Phúc họa tương y2021-04-26 06:30
 • #380: : A Tỳ giới2021-04-26 06:31
 • #381: : Huyết Thần Tử2021-04-26 06:31
 • #382: : Đây nhất định là nội bộ ra phản đồ a2021-04-26 06:31
 • #383: : Trời cao vạn trượng2021-04-26 06:31
 • #384: : cái này chư thiên không tha cho 2 cái tuyệt thế khí khái người2021-04-26 06:31
 • #385: : Thật sự là hổ thẹn a!2021-04-26 06:31
 • #386: : Muốn chết? Hỏi bần đạo a!2021-04-26 06:32
 • #387: : Xích Đế thần sơn2021-04-26 06:32
 • #388: Đây mới là xảo trá ma đầu a!2021-04-26 06:32
 • #389: : Thắng được có chút ngoài ý liệu nhẹ nhõm2021-04-26 06:32
 • #390: : Đạo quân trở về2021-04-26 06:32
 • #391: : Luyện lại Tiên Giới2021-04-26 06:33
 • #392: : Thiên Đế2021-04-26 06:33
 • #393: : Tinh Thần Hợp Đạo pháp2021-04-26 06:33
 • #394: : Thái Dương Tinh Quân đại đạo2021-04-26 06:33
 • #395: : Giới vực đại chiến2021-04-26 06:33
 • #396: : Thần Quân chức vụ2021-04-26 06:33
 • #397: : Tiên Thiên tiên căn2021-04-26 06:33
 • #398: : Sinh Tử kiếp2021-04-26 06:34
 • #399: : Lần nữa tiến về Tán Tiên giới vực2021-04-26 06:34
 • #400: : Tứ Tượng Tinh Thần đại trận2021-04-26 06:34
 • #401: : Vô Tướng giới2021-04-26 06:34
 • #402: Muốn bị lộ2021-04-26 06:34
 • #403: Vô cùng chân thật Tiên Nhân2021-04-26 06:34
 • #404: Toái Tinh chùy2021-04-26 06:34
 • #405: : Tiên Ma chi chiến2021-04-26 06:35
 • #406: : Tạm thời ngưng chiến2021-04-26 06:35
 • #407: Đúng phương pháp2021-04-26 06:35
 • #408: Nhân quả2021-04-26 06:35
 • #409: : Nghịch quả hoàn nguyên nhân2021-04-26 06:35
 • #410: Đại Ác Đạo Thiên Ma tổ2021-04-26 06:35
 • #411: La Hầu2021-04-26 06:36
 • #412: : Tạo Hóa Thiên Ma Chủ2021-04-26 06:36
 • #413: : Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ2021-04-26 06:36
 • #414: : Tiên Thiên Tinh Thần chủ tin tức2021-04-26 06:36
 • #415: : La Hầu Tinh Chủ2021-04-26 06:36
 • #416: : Thoát thân2021-04-26 06:36
 • #417: : Vật đổi sao dời2021-04-26 06:37
 • #418: Tiên căn thần thụ2021-04-26 06:37
 • #419: Luyện lại Thiên Phạt nhãn2021-04-26 06:37
 • #420: : Luyện hóa Xích Đế thần sơn2021-04-26 06:37
 • #421: Không Tang thần nữ2021-04-26 06:37
 • #422: Quỷ Tiên giới2021-04-26 06:37
 • #423: : 1 nhất định phải đem cái kia Vô Tướng Sinh bắt sống2021-04-26 06:37
 • #424: : Cùng một quỷ 1 hình dạng2021-04-26 06:38
 • #425: : Toái Tinh chùy phản phệ2021-04-26 06:38
 • #426: : Minh Hà bên trong cái bóng2021-04-26 06:38
 • #427: : Lặp đi lặp lại ngang tàng nhảy2021-04-26 06:38
 • #428: : Vô Gian Quỷ Tổ2021-04-26 06:38
 • #429: : Nguyên bộ Hậu Thiên Linh Bảo2021-04-26 06:38
 • #430: : Vô Gian ngục2021-04-26 06:38
 • #431: : Tử kỳ sắp tới2021-04-26 06:39
 • #432: Còn có 1 cái đâu?2021-04-26 06:39
 • #433: Mượn gió bẻ măng2021-04-26 06:39
 • #434: Huyền Tâm nương nương2021-04-26 06:39
 • #435: : Nhân Hoàng công đức Thánh yến2021-04-26 06:39
 • #436: : Tam Hoàng giới2021-04-26 06:39
 • #437: : Phù Tang thần thụ2021-04-26 06:39
 • #438: : Xích Đế2021-04-26 06:40
 • #439: : Nàng đem ngươi bỏ2021-04-26 06:40
 • #440: : Nhân Hoàng Công Đức yến2021-04-26 06:40
 • #441: : 10 thay đổi như vậy cự tuyệt2021-04-26 06:40
 • #442: : Ma ảnh đi theo2021-04-26 06:40
 • #443: : Địa Hoàng cung phía trước2021-04-26 06:41
 • #444: : Thần nữ tới cửa2021-04-26 06:41
 • #445: : Đại Nhật Kim Ô pháp tướng kinh2021-04-26 06:41
 • #446: : Thái Dương cùng Phù Tang2021-04-26 06:41
 • #447: : Không Tang hoa2021-04-26 06:41
 • #448: : Thái Cổ Kim Ô Chi huyết2021-04-26 06:41
 • #449: : Rời đi Tam Hoàng giới2021-04-26 06:41
 • #450: : Tán Tiên giới vực chi biến2021-04-26 06:41
 • #451: : Nguyệt cung hành trình2021-04-26 06:42
 • #452: : Đại Tai Ách Thiên Ma tổ mưu2021-04-26 06:42
 • #453: : Mặt trời lên mặt trăng lặn2021-04-26 06:42
 • #454: : Tìm tới ngươi2021-04-26 06:42
 • #455: : Tiên Thiên Ma Thần La Hầu2021-04-26 06:42
 • #456: : Thiên Đạo Pháp Vực2021-04-26 06:42
 • #457: : "Lão Thực nhân" Đại Thi Ma Thiên Ma tổ2021-04-26 06:42
 • #458: : Đốt thế giới2021-04-26 06:42
 • #459: : Đến lượt ngươi đứng đi ra2021-04-26 06:42
 • #460: : 9 mặt trời hoành thiên2021-04-26 06:43
 • #461: : Ta không phải Thái Dương2021-04-26 06:43
 • #462: : Thái Dương tinh quân2021-04-26 06:43
 • #463: : Nhập ma Nguyên Thần tinh chủ2021-04-26 06:43
 • #464: : Thiên Tinh tán nhân xuất quan2021-04-26 06:43
 • #465: : Ta đem giết sạch Thiên Ma Giới2021-04-26 06:43
 • #466: : Bại Tạo Hóa Thiên Ma chủ2021-04-26 06:43
 • #467: : Diệt Thiên Ma Giới2021-04-26 06:43
 • #468: : Tiên Thiên Thái Âm tinh thượng Thần Linh2021-04-26 06:44
 • #469: : Tranh đoạt Ma giới2021-04-26 06:44
 • #470: : Thua Tán Tiên giới vực2021-04-26 06:44
 • #471: : Vực Chủ vị trí2021-04-26 06:44
 • #472: : Nắm giữ Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ2021-04-26 06:44
 • #473: : Chấp cờ người2021-04-26 06:44
 • #474: : Hư không đại đạo2021-04-26 06:44
 • #475: : Na di thiên địa thế giới2021-04-26 06:44
 • #476: : Thiên Tinh tán nhân cái chết2021-04-26 06:44
 • #477: : Muốn lên tạo hóa2021-04-26 06:45
 • #478: : 12 phẩm Phật Đà sen vàng2021-04-26 06:45
 • #479: : Lại đến Tam Hoàng giới2021-04-26 06:45
 • #480: : Đại Nhật Như Lai2021-04-26 06:45
 • #481: : Yêu Tiên giới2021-04-26 06:45
 • #482: : Gặp Vô Gian quỷ tổ2021-04-26 06:45
 • #483: : Không trọn vẹn Chu Thiên Tinh Thần Đại trận2021-04-26 06:45
 • #484: : Thi Khí Phật chủ2021-04-26 06:45
 • #485: : Tam giới ước hẹn2021-04-26 06:45
 • #486: : Huyền Tâm nương nương mưu2021-04-26 06:46
 • #487: : Đại hư không ấn2021-04-26 06:46
 • #488: : Trấn áp Thanh Long chủ2021-04-26 06:46
 • #489: : Luyện hóa Đông Hải cảnh2021-04-26 06:46
 • #490: : Vạn Long phúc hải đại trận băng diệt2021-04-26 06:46
 • #491: : Ứng Long chủ kết cục2021-04-26 06:46
 • #492: : Chia cắt Tổ Long giới vực2021-04-26 06:46
 • #493: : Tiên Thiên sát khí Ma Thần2021-04-26 06:46
 • #494: : Ngũ hành diệt tuyệt thần quang2021-04-26 06:47
 • #495: : Ai chộp ai hang ổ2021-04-26 06:47
 • #496: : Vồ hụt Tạo Hóa Thiên Ma chủ2021-04-26 06:47
 • #497: : Minh Vương cứu ta!2021-04-26 06:47
 • #498: : Tam giới minh ước cùng thiên ngoại thiên mở ra2021-04-26 06:47
 • #499: : Một bông hoa một thế giới2021-04-26 06:47
 • #500: : Nguyên thủy Đạo Quả2021-04-26 06:47
 • #501: : Như Lai Kim Thân cùng Kim Ô lột xác2021-04-26 06:47
 • #502: : Trấn áp Tạo Hóa Thiên Ma chủ2021-04-26 06:48
 • #503: : La Hầu vị cách2021-04-26 06:48
 • #504: : Di Lặc Đạo Quả2021-04-26 06:48
 • #505: : Đại nhật đánh rớt chúng tạo hóa2021-04-26 06:48
 • #506: : Phạm Thiên giới rút lui2021-04-26 06:48
 • #507: : Hợp tịch lễ mừng2021-04-26 06:48
 • #508: : Tiến về Thái cổ khư2021-04-26 06:48
 • #509: : Thái cổ Ma Thần cùng Minh Hà đạo nhân2021-04-26 06:48
 • #510: Mộc Đức Tinh quân cùng Thổ Đức Tinh quân2021-04-26 06:48
 • #511: : Con lừa tướng quân cùng Thanh Long Hợp Đạo2021-04-26 06:49
 • #512: : Thái Bạch Tinh Quân cùng Hỏa Đức Tinh Quân2021-04-26 06:49
 • #513: : Thái Cổ khư2021-04-26 06:49
 • #514: : Đô Thiên Thần Sát Đại Trận2021-04-26 06:49
 • #515: : Huyền Vũ giới vực2021-04-26 06:49
 • #516: : Tiên Thiên Thái Âm tinh thần2021-04-26 06:49
 • #517: : Đấu Huyền Tâm nương nương2021-04-26 06:49
 • #518: : Gặp lại Minh Nguyệt tiên2021-04-26 06:49
 • #519: : Luyện hóa Tiên Thiên Đại Nhật!2021-04-26 06:50
 • #520: : Chứng thành tạo hóa2021-04-26 06:50
 • #521: : Chu Thiên Tinh Thần Đại trận Âm quyển2021-04-26 06:50
 • #522: : Diệt thế chi kiếp2021-04-26 06:50
 • #523: : Thiên Tôn đạo rơi địa phương2021-04-26 06:51
 • #524: : Chu Thiên Tinh Thần Đạo Quả2021-04-26 06:51
 • #525: : Giết Minh Hà giết Huyền Tâm2021-04-26 06:51
 • #526: : Tinh thần vũ trụ (đại kết cục)2021-04-26 06:51

Related posts

Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống

TiKay

Công Tử Điên Khùng

TiKay

Khoa Kĩ Luyện Khí Sư

THUYS♥️

Leave a Reply