Tiên Hiệp

Ta Chỉ Muốn Yên Tâm Tu Tiên

Làm trên đời duy nhất tiên, phong thiên vạn vật vì thần.

Giới thiệu vắn tắt: Cao Tiễn đi tới nơi này vùng thiên địa, trên đời này mới có tiên.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Không Trần Tử đại tiên cùng con lừa tiểu thuyết: Ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tác giả: Trong lịch sử hóng hóng g2021-04-26 05:29
 • #2: Tuyệt Thế Kiếm Khách2021-04-26 05:30
 • #3: Núi hoang luận kiếm2021-04-26 05:31
 • #4: Củng Châu Thành2021-04-26 05:31
 • #5: Ma khí tăng vọt2021-04-26 05:31
 • #6: Dưới ánh trăng hoa nở2021-04-26 05:32
 • #7: Đại tiên dương danh2021-04-26 05:32
 • #8: Tiền đúng chỗ là được2021-04-26 05:32
 • #9: Trường sinh bất lão?2021-04-26 05:32
 • #10: Trung thành tuyệt đối Lư hộ pháp2021-04-26 05:33
 • #11: Thích khách2021-04-26 05:33
 • #12: : Quang Hàn Thập Tứ Châu Kiếm2021-04-26 05:33
 • #13: Dâm Hoa Tiên Kinh2021-04-26 05:34
 • #14: Đất rộng trời cao vân thâm xứ2021-04-26 05:34
 • #15: Ta hôm nay thượng nhân2021-04-26 05:35
 • #16: Trích Tiên hạ phàm trần2021-04-26 05:35
 • #17: Hồng Uyên2021-04-26 05:35
 • #18: Ta tu luyện là Kiếm Khí2021-04-26 05:35
 • #19: Thâm tàng bất lộ át chủ bài2021-04-26 05:36
 • #20: Thật là lợi hại Kiếm Khí! Tiểu thuyết: Ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tác giả: Trong lịch sử hóng hóng gió2021-04-26 05:36
 • #21: Bổn đại tiên uy danh vậy mà truyền đến Giang Châu2021-04-26 05:36
 • #22: Đây mới thật sự là thần tiên2021-04-26 05:36
 • #23: Một tâm cứu người không cầu hồi báo thần tiên sống2021-04-26 05:37
 • #24: Cọ cọ tiên khí2021-04-26 05:37
 • #25: Cái thế Lư ma đầu2021-04-26 05:37
 • #26: Ngũ Thần Giáo2021-04-26 05:38
 • #27: Giết người tru tâm?2021-04-26 05:38
 • #28: Phi Kiếm Truyền Thư2021-04-26 05:38
 • #29: Không Trần Tiên Quân miếu2021-04-26 05:39
 • #30: Thiên hạ thứ 2 1 cao thủ khinh công2021-04-26 05:39
 • #31: Giang Đình đêm tiểu thuyết: Ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tác giả: Trong lịch sử hóng hóng gió2021-04-26 05:39
 • #32: Hoa đăng lễ2021-04-26 05:40
 • #33: Độc Thần2021-04-26 05:40
 • #34: Sư tử vồ thỏ còn đem hết toàn lực2021-04-26 05:40
 • #35: Tuyệt đối không thể lên giọng2021-04-26 05:41
 • #36: 1 khúc tấu Bãi Phi Yên Tán Hoa Phong2021-04-26 05:41
 • #37: Thần tiên đánh nhau2021-04-26 05:41
 • #38: 1 kiếm gãy sông lớn2021-04-26 05:41
 • #39: Trần thế phù du2021-04-26 05:41
 • #40: Thiên lệnh không chống đỡ Diêm la2021-04-26 05:41
 • #41: Cổ Thần Ngô Công *( Con Rết) tiểu thuyết: Ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tác giả: Trong lịch sử hóng hóng gió2021-04-26 05:41
 • #42: Nhân gian tịch mịch trường sinh khách2021-04-26 05:41
 • #43: Ngũ Thần Giáo kết cục tiểu thuyết: Ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tác giả: Trong lịch sử hóng hóng gió2021-04-26 05:41
 • #44: Địa cung bảo tàng2021-04-26 05:41
 • #45: Kim Châu lâu2021-04-26 05:42
 • #46: Thành Bắc hoa nở2021-04-26 05:42
 • #47: Đại sư2021-04-26 05:42
 • #48: Thần hộ pháp hiện2021-04-26 05:42
 • #49: Vân Quân2021-04-26 05:42
 • #50: Thời điểm đến2021-04-26 05:42
 • #51: Vân Hà du2021-04-26 05:42
 • #52: Tiên đan diệu dược2021-04-26 05:42
 • #53: Trong tay áo gạo2021-04-26 05:42
 • #54: Vân Trung Tiên2021-04-26 05:42
 • #55: Người thiếu niên muốn biết thiên địa dày2021-04-26 05:43
 • #56: Đàm bên trong tiên hồ2021-04-26 05:43
 • #57: Vân Trung Giới2021-04-26 05:43
 • #58: Thiên lý cam lâm *( ngàn dặm mưa ngọt) trở lại2021-04-26 05:43
 • #59: Thần Tiên Tác2021-04-26 05:43
 • #60: Thượng thiên (cảm tạ hồng trần 3000 giới minh chủ)2021-04-26 05:43
 • #61: Mộng2021-04-26 05:43
 • #62: Trong mây gửi sách2021-04-26 05:43
 • #63: Lương từ trên trời hạ xuống2021-04-26 05:43
 • #64: Bái châu chấu thần2021-04-26 05:43
 • #65: Thần Linh hiển linh?2021-04-26 05:44
 • #66: Bạch Y pháp sư2021-04-26 05:44
 • #67: Vạch trần2021-04-26 05:44
 • #68: Trên trời rơi xuống 1 chưởng2021-04-26 05:44
 • #69: Thiên phú 2 bên cạnh2021-04-26 05:44
 • #70: Khoảng cách Thiên Vân 0 mét điểm cuối cùng2021-04-26 05:44
 • #71: Mưa to như thác2021-04-26 05:44
 • #72: Lễ tạ thần2021-04-26 05:44
 • #73: Tai họa đi phúc đến2021-04-26 05:44
 • #74: Yến Định phủ2021-04-26 05:45
 • #75: Đan dược và tiên đỉnh2021-04-26 05:45
 • #76: Du phương đạo sĩ2021-04-26 05:45
 • #77: Thần đỉnh xuất thế2021-04-26 05:45
 • #78: Chạy mau2021-04-26 05:45
 • #79: Sinh Ra Làm Thánh2021-04-26 05:45
 • #80: Tư Thiên Giam2021-04-26 05:45
 • #81: Cầu đan thuật2021-04-26 05:45
 • #82: Trưởng Sinh Đan Kinh2021-04-26 05:45
 • #83: Tiên Nhân ở nơi nào?2021-04-26 05:46
 • #84: Thần tiên không cần phàm nhân phong?2021-04-26 05:46
 • #85: Chính là nhân gian trường sinh khách2021-04-26 05:46
 • #86: Nhân quả 2 rõ ràng2021-04-26 05:46
 • #87: Không hỏi thương sinh2021-04-26 05:46
 • #88: Phục yêu ký2021-04-26 05:46
 • #89: Thanh Sam văn sĩ cùng trúc giản*(Thẻ trẻ: dùng để viết )2021-04-26 05:46
 • #90: Mộng thiên tiên2021-04-26 05:46
 • #91: Gặp gỡ2021-04-26 05:46
 • #92: Thư lão2021-04-26 05:47
 • #93: Đại Đạo Huyền Kinh2021-04-26 05:47
 • #94: Thật là sắc bén kiếm2021-04-26 05:47
 • #95: Trong ao cá2021-04-26 05:47
 • #96: Thành kính cảm động Tiên Nhân?2021-04-26 05:47
 • #97: Thiên Tiên phối2021-04-26 05:47
 • #98: Quần ma vào kinh thành2021-04-26 05:47
 • #99: Hồ yêu vấn tiên2021-04-26 05:47
 • #100: Thiên Tử rời kinh2021-04-26 05:47
 • #101: Luyện đan phải chuẩn bị tốt từ sớm!2021-04-26 05:47
 • #102: Huyết nguyệt ra, yêu ma hiện!2021-04-26 05:48
 • #103: Ván cờ này của ai?2021-04-26 05:48
 • #104: Giữa ngón tay quân cờ2021-04-26 05:48
 • #105: Thiên biến! Chúng ta không thay đổi!2021-04-26 05:48
 • #106: Đều là yêu ma quỷ quái2021-04-26 05:48
 • #107: Thiên Tử cầu tiên2021-04-26 05:48
 • #108: Trường sinh đại giới2021-04-26 05:48
 • #109: Đều là rơi vào kiếp nạn2021-04-26 05:48
 • #110: Núi lở đất nứt2021-04-26 05:49
 • #111: Chỉnh chỉnh tề tề!2021-04-26 05:49
 • #112: Vân khởi vân tán2021-04-26 05:49
 • #113: Phi Thiên Lư2021-04-26 05:49
 • #114: Đại Đạo Kinh cùng Tiểu Hoàn Đan2021-04-26 05:49
 • #115: Tư Thiên Giam nội loạn2021-04-26 05:49
 • #116: Yêu ma cái chết2021-04-26 05:49
 • #117: Hí bên trong hí bên ngoài2021-04-26 05:49
 • #118: Thần Kinh nghi mây2021-04-26 05:49
 • #119: Tân hỏa tương truyền2021-04-26 05:50
 • #120: Hồn quy lai hề2021-04-26 05:50
 • #121: Ta có 1 pháp2021-04-26 05:50
 • #122: Tiên Nhân vào kinh thành2021-04-26 05:50
 • #123: Yêu Ma thành2021-04-26 05:50
 • #124: Hư ảo và chân thực giao thoa2021-04-26 05:50
 • #125: Hương Hỏa Pháp Thân kinh2021-04-26 05:50
 • #126: Đào Thần Quân tiểu thuyết: Ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tác giả: Trong lịch sử hóng hóng gió2021-04-26 05:50
 • #127: Trấn Ma pháp giới2021-04-26 05:50
 • #128: Sinh ra chưa bao giờ thỏa hiệp2021-04-26 05:50
 • #129: Ôn Thần Phiên2021-04-26 05:51
 • #130: Ta tự có đạo của ta2021-04-26 05:51
 • #131: Tận cùng kết quả2021-04-26 05:51
 • #132: Vô tình tự tại tiêu dao tiên2021-04-26 05:51
 • #133: Nhân Thần khác biệt2021-04-26 05:51
 • #134: Thể hiện tiên phong đạo cốt lúc đó2021-04-26 05:52
 • #135: Quy thiên2021-04-26 05:52
 • #136: Thiên hạ đều bái Không Trần đạo quân2021-04-26 05:52
 • #137: Thiên vân phía trên gặp gỡ2021-04-26 05:52
 • #138: Công Thâu gia và Cơ Quan Phi Hạc2021-04-26 05:52
 • #139: Đào Thần Tiễn2021-04-26 05:52
 • #140: Cao thị nhất tộc2021-04-26 05:52
 • #141: Đạo Tôn hạ phàm?2021-04-26 05:52
 • #142: Cung phụng tiên thần2021-04-26 05:53
 • #143: Dạ Du thần2021-04-26 05:53
 • #144: : Đến mà không trả lễ thì không hay2021-04-26 05:53
 • #145: Công Thâu huynh đệ tâm ý2021-04-26 05:53
 • #146: Vân xa Bắc đi2021-04-26 05:53
 • #147: Tiểu Lư ổn thỏa hảo hảo cảm tạ bọn họ2021-04-26 05:53
 • #148: : Thổ địa nương nương2021-04-26 05:53
 • #149: : Thần Linh chỗ ở? Tiểu thuyết: Ta chỉ nghĩ an tâm tu tiên tác giả: Trong lịch sử hóng hóng gió2021-04-26 05:53
 • #150: Hương Hỏa Tiếu Tự2021-04-26 05:54
 • #151: Yêu tộc bắt đầu2021-04-26 05:54
 • #152: Yêu quái cũng có 0 dạng cùng nhau2021-04-26 05:54
 • #153: : Biến mất Ti Sứ Thần2021-04-26 05:54
 • #154: : Đây là giết gà diệt khẩu a!2021-04-26 05:54
 • #155: Nhất kiếm tước thủ2021-04-26 05:54
 • #156: Thiên y thế gia2021-04-26 05:54
 • #157: Quỷ Thần2021-04-26 05:55
 • #158: : Xích Hà Nguyên Quân2021-04-26 05:55
 • #159: Trước giờ yêu yến2021-04-26 05:55
 • #160: Trên mây Tiên Thánh2021-04-26 05:55
 • #161: : Đem đầu ẩn nấp cho kỹ2021-04-26 05:55
 • #162: : Quỷ tiết yêu yến2021-04-26 05:55
 • #163: : Nhật Du Thần cái chết2021-04-26 05:55
 • #164: Trảm!2021-04-26 05:56
 • #165: Kim Đăng Thần Hoàng2021-04-26 05:56
 • #166: Xuyên việt nửa cái Đại Ngụy một tiễn2021-04-26 05:56
 • #167: : Không Trần Tử cùng Thiên Cơ Tử2021-04-26 05:56
 • #168: : Tiện Môn2021-04-26 05:56
 • #169: : Đại đạo chi tranh2021-04-26 05:56
 • #170: Toàn diện rút lui2021-04-26 05:57
 • #171: Vạn yêu đổ bộ về Bắc2021-04-26 05:57
 • #172: Hồ Châu Thành Hoàng2021-04-26 05:57
 • #173: Hương Hỏa Thần cảnh! Quỷ Thần phạm vi!2021-04-26 05:57
 • #174: Hồ Châu chi biến2021-04-26 05:57
 • #175: : Quá bình an khang2021-04-26 05:57
 • #176: : Thương hải tang điền2021-04-26 05:58
 • #177: Thương Hải cũng có thể cạn2021-04-26 05:58
 • #178: : Giới Hà lũ lụt2021-04-26 05:58
 • #179: Ai chủ sinh tử2021-04-26 05:58
 • #180: Công trình trị thuỷ quỷ2021-04-26 05:58
 • #181: Hà Tào thần2021-04-26 05:58
 • #182: Trăm dặm sông Xuyên Chủ2021-04-26 05:58
 • #183: Học Cung môn đồ2021-04-26 05:59
 • #184: Chư Tử Học Cung2021-04-26 05:59
 • #185: Thần thuyền nhập cảnh2021-04-26 05:59
 • #186: Há có thể lấn trời2021-04-26 05:59
 • #187: Cơ Quan thuật và Hương Hỏa đạo2021-04-26 05:59
 • #188: : Hương Hỏa pháp khí2021-04-26 05:59
 • #189: : Ngụy Đế2021-04-26 05:59
 • #190: : Nguyện quân đại đạo vĩnh hưng2021-04-26 06:00
 • #191: Thần Thiên phủ chi biến2021-04-26 06:00
 • #192: Kẻ yếu (cầu một lần nguyệt phiếu)2021-04-26 06:00
 • #193: Chân chính Thiên Cung2021-04-26 06:00
 • #194: Định2021-04-26 06:00
 • #195: : Miệng ngậm thiên hiến2021-04-26 06:00
 • #196: : Âm Dương giới mở2021-04-26 06:00
 • #197: Giống nhau như đúc gương mặt2021-04-26 06:01
 • #198: : Luân hồi điểm cuối2021-04-26 06:01
 • #199: Bắt đầu của đại đạo2021-04-26 06:01
 • #200: Kinh thiên hạ2021-04-26 06:01
 • #201: : Rắn mất đầu2021-04-26 06:02
 • #202: : Đạo quân chi ngôn tất có thâm ý2021-04-26 06:02
 • #203: : Tín nhiệm nhất thần hộ pháp2021-04-26 06:02
 • #204: : Chốn U Minh2021-04-26 06:02
 • #205: : Âm Ty thành lập2021-04-26 06:02
 • #206: : Thiên hạ đều là trông mong Quỷ Thần đạo2021-04-26 06:03
 • #207: Năm sung túc2021-04-26 06:03
 • #208: Ngoài ý muốn lấy được2021-04-26 06:03
 • #209: : Núi Quỷ Thần2021-04-26 06:03
 • #210: Ngài xem có phải hay không tròn nhiều2021-04-26 06:03
 • #211: Sơn Thần cùng thổ địa2021-04-26 06:04
 • #212: Tâm về nơi nào2021-04-26 06:04
 • #213: Trung Nguyên bên ngoài2021-04-26 06:04
 • #214: : Vãng Sinh Phật chú2021-04-26 06:04
 • #215: : Đạo Phật làm tiêu tan2021-04-26 06:04
 • #216: : Yêu ma thời đại sẽ phải kết thúc2021-04-26 06:05
 • #217: : Nên đi đi đáng giết giết2021-04-26 06:05
 • #218: : Quỷ Kiểm phía dưới2021-04-26 06:05
 • #219: : Sát Châu vô vương2021-04-26 06:05
 • #220: : Tân sinh2021-04-26 06:05
 • #221: : Tái ngoại chi quốc*( quốc gia phía Bắc Trường Thành)2021-04-26 06:06
 • #222: : Đào thần chi phong2021-04-26 06:06
 • #223: : Thận Lâu quốc Thần Nhưỡng2021-04-26 06:06
 • #224: : Trấn Ma Thiên Vương2021-04-26 06:06
 • #225: : Ta Lư đại tướng quân là người tốt a2021-04-26 06:06
 • #226: : Dạ Xoa thần2021-04-26 06:06
 • #227: : Uy danh quá mức2021-04-26 06:07
 • #228: Phật không độ Già Lâu La quốc2021-04-26 06:07
 • #229: : Đi về phía Đông cầu kinh2021-04-26 06:07
 • #230: : Đạo pháp Tây truyền2021-04-26 06:07
 • #231: : Trấn Ma Thiên Vương miếu2021-04-26 06:07
 • #232: : Chuyển Thế Luân2021-04-26 06:07
 • #233: : Từng tại đỉnh Côn Lôn2021-04-26 06:08
 • #234: : A Lam Đà cùng Vãng Sinh Phật2021-04-26 06:08
 • #235: : Tình thế hỗn loạn2021-04-26 06:08
 • #236: : Con lừa Ma2021-04-26 06:08
 • #237: : Phong Tiên Thạch2021-04-26 06:08
 • #238: : Ngươi chính là ta2021-04-26 06:09
 • #239: : Vạn dặm truy trốn2021-04-26 06:09
 • #240: : Đời không Tiện Môn, cũng không Cao Thệ.2021-04-26 06:09
 • #241: : Nên làm sự tình sẽ không chừa2021-04-26 06:09
 • #242: : Cuối cùng chống đỡ Côn Lôn2021-04-26 06:09
 • #243: : Trở về2021-04-26 06:09
 • #244: : Giang Châu kho báu nay còn tại2021-04-26 06:10
 • #245: : Thế phong nhật hạ2021-04-26 06:10
 • #246: : Giang Châu thần2021-04-26 06:10
 • #247: : Vẫn còn rèn luyện quá ít Đại Chu Thần Kinh.2021-04-26 06:10
 • #248: : Thiên duyên2021-04-26 06:10
 • #249: : An tâm chỗ2021-04-26 06:11
 • #250: : Dời núi2021-04-26 06:11
 • #251: : Quỷ Môn quan2021-04-26 06:11
 • #252: : Âm Dương 2 giới2021-04-26 06:11
 • #253: : Địa phủ Quỷ Thần2021-04-26 06:11
 • #254: : Quét ngang thiên hạ2021-04-26 06:12
 • #255: : Hộ pháp2021-04-26 06:12
 • #256: : Đón giao thừa2021-04-26 06:12
 • #257: : Đạo quân mặt mũi2021-04-26 06:12
 • #258: : Bật Lư Ôn2021-04-26 06:12
 • #259: : Tiên thành2021-04-26 06:12
 • #260: : Tết Nguyên Tiêu2021-04-26 06:12
 • #261: : Tế thiên cúng bái thần linh2021-04-26 06:12
 • #262: : Thiên hạ Hương Hỏa2021-04-26 06:13
 • #263: : Yêu nghiệt!2021-04-26 06:13
 • #264: : Giang sơn đời nào cũng có người tài2021-04-26 06:13
 • #265: : Công Đức đạo2021-04-26 06:13
 • #266: : Thần phẩm vị cách2021-04-26 06:13
 • #267: : Ngươi làm phạm Đất Thục.2021-04-26 06:13
 • #268: Tội quỷ ác thần2021-04-26 06:13
 • #269: : Hồ bằng hữu lư hữu2021-04-26 06:13
 • #270: Nói được thì làm được2021-04-26 06:13
 • #271: : Mộng du tiên cảnh2021-04-26 06:14
 • #272: : Trong sách tàng kinh !2021-04-26 06:14
 • #273: : Công Đức cửu phẩm2021-04-26 06:14
 • #274: : Phi kiếm2021-04-26 06:14
 • #275: : Thiên địa có biến2021-04-26 06:14
 • #276: : Thiên Đạo vô thường2021-04-26 06:14
 • #277: : Chuyển Thế điện2021-04-26 06:14
 • #278: : Khảo Điện chủ2021-04-26 06:14
 • #279: : Thần nhân trở lại quê hương2021-04-26 06:15
 • #280: : Tam sinh Thần Quân2021-04-26 06:15
 • #281: : Sinh Tử sổ2021-04-26 06:15
 • #282: Trung nguyên quỷ tiết2021-04-26 06:15
 • #283: : Quỷ Thần dẫn đèn2021-04-26 06:15
 • #284: : Quỷ môn mở rộng2021-04-26 06:15
 • #285: : Luân hồi định2021-04-26 06:15
 • #286: : Kim kiếm truyền thư2021-04-26 06:15
 • #287: : Thanh Long Thần cung2021-04-26 06:15
 • #288: : Thần Linh cùng chúng sinh2021-04-26 06:16
 • #289: : Nhất ẩm nhất trác2021-04-26 06:16
 • #290: Phi Tiên Kiếm phái2021-04-26 06:16
 • #291: : Giang Hồ Báo Điều2021-04-26 06:16
 • #292: : Có chút ý tứ2021-04-26 06:16
 • #293: : Thiên Lý nhãn? Thuận Phong nhĩ?2021-04-26 06:16
 • #294: : Ta cũng 1 dạng2021-04-26 06:16
 • #295: : Muốn lưu đại đạo ở nhân gian2021-04-26 06:16
 • #296: : Vực ngoại Thiên Ma2021-04-26 06:17
 • #297: : Thiên ngoại thiên2021-04-26 06:17
 • #298: : Lập Thiên Điều2021-04-26 06:17
 • #299: : Thiên Phạt2021-04-26 06:17
 • #300: : Lư đại tướng quân cùng Vân Quân hạ phàm2021-04-26 06:17
 • #301: : Vỏ kiếm của ta đây?2021-04-26 06:17
 • #302: : Kịch bản không 1 dạng2021-04-26 06:17
 • #303: : Lư đại tướng quân trang bức ký2021-04-26 06:17
 • #304: : Bại lộ2021-04-26 06:18
 • #305: : Thiên Ma hiện hình2021-04-26 06:18
 • #306: : Ma Môn2021-04-26 06:18
 • #307: : Ta có nói trung giới2021-04-26 06:18
 • #308: : Đế bào Ma Thần2021-04-26 06:18
 • #309: : Vân Quân tìm Ma2021-04-26 06:18
 • #310: : Trong mây tù2021-04-26 06:18
 • #311: : Thiếu nợ thì trả tiền! Có chơi có chịu!2021-04-26 06:18
 • #312: : Ai là ma?2021-04-26 06:18
 • #313: : Nam Cương Ma loạn2021-04-26 06:19
 • #314: : Phong ấn Dục giới2021-04-26 06:19
 • #315: : Tâm Ma kiếp2021-04-26 06:19
 • #316: : lão gia ngươi rốt cuộc biết Tiểu Lư tốt rồi2021-04-26 06:19
 • #317: : Thần Quân tôn vị2021-04-26 06:19
 • #318: : Đạo âm dương2021-04-26 06:19
 • #319: : Đạo Sinh Vạn Vật ấn2021-04-26 06:19
 • #320: : Thời tới vận chuyển2021-04-26 06:20
 • #321: : Sinh sôi không ngừng2021-04-26 06:20
 • #322: : Nghèo rớt mồng tơi a!2021-04-26 06:20
 • #323: : Cho nó mở rộng 1 chút2021-04-26 06:20
 • #324: : Tiếng chuông2021-04-26 06:20
 • #325: : Tiên Đình yến2021-04-26 06:20
 • #326: : Phong Tiên thạch di chuyển2021-04-26 06:21
 • #327: : Đến2021-04-26 06:21
 • #328: : 33 tầng trời đạo tràng2021-04-26 06:21
 • #329: : Ma đạo đại chiến2021-04-26 06:21
 • #330: : nhân gian tu sĩ2021-04-26 06:22
 • #331: : Lư tướng quân Luyện Đan thuật2021-04-26 06:22
 • #332: Đạo quân hạ giới2021-04-26 06:22
 • #333: : Thiên Nhân hoá sinh2021-04-26 06:22
 • #334: : Ta Diêm Ma giới lại ra 1 tôn đại ma2021-04-26 06:22
 • #335: : Tử Hà tiên tử?2021-04-26 06:22
 • #336: : Được thế liền càn rỡ2021-04-26 06:23
 • #337: : Tuyệt đối không thể dễ tha bọn họ2021-04-26 06:23
 • #338: : Tùy ý bài bố2021-04-26 06:23
 • #339: : Diêm Ma Thiên Tử2021-04-26 06:23
 • #340: : Đạo cùng Ma2021-04-26 06:23
 • #341: : Tích Huyết Trọng Sinh2021-04-26 06:23
 • #342: : Đệ nhất viên tiên đan2021-04-26 06:24
 • #343: : Cuối cùng kết thúc2021-04-26 06:24
 • #344: : 2 con chuột2021-04-26 06:24
 • #345: : Phi thăng người2021-04-26 06:24
 • #346: : Thiên Sư2021-04-26 06:24
 • #347: : Ngũ hành thiếu một2021-04-26 06:24
 • #348: : Ngũ hành Tiên cung2021-04-26 06:25
 • #349: : Cửu Thiên Nhược Thủy2021-04-26 06:25
 • #350: : Ngũ Hành luân chuyển mở Tiên Giới2021-04-26 06:25
 • #351: : Ngũ uẩn Thiên Tử Ma2021-04-26 06:25
 • #352: : Chư thiên vạn giới2021-04-26 06:25
 • #353: : Tiên thiên pháp tắc phù2021-04-26 06:25
 • #354: : Chinh phạt vực ngoại2021-04-26 06:26
 • #355: : Xem con bê [tục ngữ vùng Đông bắc ý tứ là làm sự tình hoặc lời nói đều là không thực tế]2021-04-26 06:26
 • #356: : Cũng không quay đầu lại2021-04-26 06:26
 • #357: : Biến hóa tới quá nhanh2021-04-26 06:26
 • #358: : Không thể vươn mình2021-04-26 06:27
 • #359: : Ma Kiếp Thập Luân ấn2021-04-26 06:27
 • #360: : Ngũ Uẩn Ma giới2021-04-26 06:27
 • #361: Mưu đồ2021-04-26 06:27
 • #362: Cơ hội tới2021-04-26 06:27
 • #363: : Hương Hỏa chi đạo truyền dị vực2021-04-26 06:27
 • #364: : Quỷ Đế Từ Bạch2021-04-26 06:28
 • #365: Lật trời2021-04-26 06:28
 • #366: : Chúc Long2021-04-26 06:28
 • #367: Xanh biếc hỏa hoa kéo thiểm điện2021-04-26 06:28
 • #368: : Thiện ác kiếp2021-04-26 06:28
 • #369: : Bần Đạo Môn phía dưới vừa vặn cũng thiếu con chó2021-04-26 06:28
 • #370: : vô diện kiếm hồn hóa kiếm trận2021-04-26 06:29
 • #371: : Sinh Tử môn2021-04-26 06:29
 • #372: : Không phải đã nói làm bần đạo dưới trướng khuyển cẩu sao?2021-04-26 06:29
 • #373: : Thu cái này phương thiên địa2021-04-26 06:29
 • #374: : Trung hậu thiện tâm Không Trần Tử2021-04-26 06:29
 • #375: : Ngày mốt họa phúc đại đạo2021-04-26 06:29
 • #376: : Ma Tổ2021-04-26 06:30
 • #377: : Kế Đô tinh2021-04-26 06:30
 • #378: : Tán Tiên giới vực2021-04-26 06:30
 • #379: : Phúc họa tương y2021-04-26 06:30
 • #380: : A Tỳ giới2021-04-26 06:31
 • #381: : Huyết Thần Tử2021-04-26 06:31
 • #382: : Đây nhất định là nội bộ ra phản đồ a2021-04-26 06:31
 • #383: : Trời cao vạn trượng2021-04-26 06:31
 • #384: : cái này chư thiên không tha cho 2 cái tuyệt thế khí khái người2021-04-26 06:31
 • #385: : Thật sự là hổ thẹn a!2021-04-26 06:31
 • #386: : Muốn chết? Hỏi bần đạo a!2021-04-26 06:32
 • #387: : Xích Đế thần sơn2021-04-26 06:32
 • #388: Đây mới là xảo trá ma đầu a!2021-04-26 06:32
 • #389: : Thắng được có chút ngoài ý liệu nhẹ nhõm2021-04-26 06:32
 • #390: : Đạo quân trở về2021-04-26 06:32
 • #391: : Luyện lại Tiên Giới2021-04-26 06:33
 • #392: : Thiên Đế2021-04-26 06:33
 • #393: : Tinh Thần Hợp Đạo pháp2021-04-26 06:33
 • #394: : Thái Dương Tinh Quân đại đạo2021-04-26 06:33
 • #395: : Giới vực đại chiến2021-04-26 06:33
 • #396: : Thần Quân chức vụ2021-04-26 06:33
 • #397: : Tiên Thiên tiên căn2021-04-26 06:33
 • #398: : Sinh Tử kiếp2021-04-26 06:34
 • #399: : Lần nữa tiến về Tán Tiên giới vực2021-04-26 06:34
 • #400: : Tứ Tượng Tinh Thần đại trận2021-04-26 06:34
 • #401: : Vô Tướng giới2021-04-26 06:34
 • #402: Muốn bị lộ2021-04-26 06:34
 • #403: Vô cùng chân thật Tiên Nhân2021-04-26 06:34
 • #404: Toái Tinh chùy2021-04-26 06:34
 • #405: : Tiên Ma chi chiến2021-04-26 06:35
 • #406: : Tạm thời ngưng chiến2021-04-26 06:35
 • #407: Đúng phương pháp2021-04-26 06:35
 • #408: Nhân quả2021-04-26 06:35
 • #409: : Nghịch quả hoàn nguyên nhân2021-04-26 06:35
 • #410: Đại Ác Đạo Thiên Ma tổ2021-04-26 06:35
 • #411: La Hầu2021-04-26 06:36
 • #412: : Tạo Hóa Thiên Ma Chủ2021-04-26 06:36
 • #413: : Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ2021-04-26 06:36
 • #414: : Tiên Thiên Tinh Thần chủ tin tức2021-04-26 06:36
 • #415: : La Hầu Tinh Chủ2021-04-26 06:36
 • #416: : Thoát thân2021-04-26 06:36
 • #417: : Vật đổi sao dời2021-04-26 06:37
 • #418: Tiên căn thần thụ2021-04-26 06:37
 • #419: Luyện lại Thiên Phạt nhãn2021-04-26 06:37
 • #420: : Luyện hóa Xích Đế thần sơn2021-04-26 06:37
 • #421: Không Tang thần nữ2021-04-26 06:37
 • #422: Quỷ Tiên giới2021-04-26 06:37
 • #423: : 1 nhất định phải đem cái kia Vô Tướng Sinh bắt sống2021-04-26 06:37
 • #424: : Cùng một quỷ 1 hình dạng2021-04-26 06:38
 • #425: : Toái Tinh chùy phản phệ2021-04-26 06:38
 • #426: : Minh Hà bên trong cái bóng2021-04-26 06:38
 • #427: : Lặp đi lặp lại ngang tàng nhảy2021-04-26 06:38
 • #428: : Vô Gian Quỷ Tổ2021-04-26 06:38
 • #429: : Nguyên bộ Hậu Thiên Linh Bảo2021-04-26 06:38
 • #430: : Vô Gian ngục2021-04-26 06:38
 • #431: : Tử kỳ sắp tới2021-04-26 06:39
 • #432: Còn có 1 cái đâu?2021-04-26 06:39
 • #433: Mượn gió bẻ măng2021-04-26 06:39
 • #434: Huyền Tâm nương nương2021-04-26 06:39
 • #435: : Nhân Hoàng công đức Thánh yến2021-04-26 06:39
 • #436: : Tam Hoàng giới2021-04-26 06:39
 • #437: : Phù Tang thần thụ2021-04-26 06:39
 • #438: : Xích Đế2021-04-26 06:40
 • #439: : Nàng đem ngươi bỏ2021-04-26 06:40
 • #440: : Nhân Hoàng Công Đức yến2021-04-26 06:40
 • #441: : 10 thay đổi như vậy cự tuyệt2021-04-26 06:40
 • #442: : Ma ảnh đi theo2021-04-26 06:40
 • #443: : Địa Hoàng cung phía trước2021-04-26 06:41
 • #444: : Thần nữ tới cửa2021-04-26 06:41
 • #445: : Đại Nhật Kim Ô pháp tướng kinh2021-04-26 06:41
 • #446: : Thái Dương cùng Phù Tang2021-04-26 06:41
 • #447: : Không Tang hoa2021-04-26 06:41
 • #448: : Thái Cổ Kim Ô Chi huyết2021-04-26 06:41
 • #449: : Rời đi Tam Hoàng giới2021-04-26 06:41
 • #450: : Tán Tiên giới vực chi biến2021-04-26 06:41
 • #451: : Nguyệt cung hành trình2021-04-26 06:42
 • #452: : Đại Tai Ách Thiên Ma tổ mưu2021-04-26 06:42
 • #453: : Mặt trời lên mặt trăng lặn2021-04-26 06:42
 • #454: : Tìm tới ngươi2021-04-26 06:42
 • #455: : Tiên Thiên Ma Thần La Hầu2021-04-26 06:42
 • #456: : Thiên Đạo Pháp Vực2021-04-26 06:42
 • #457: : "Lão Thực nhân" Đại Thi Ma Thiên Ma tổ2021-04-26 06:42
 • #458: : Đốt thế giới2021-04-26 06:42
 • #459: : Đến lượt ngươi đứng đi ra2021-04-26 06:42
 • #460: : 9 mặt trời hoành thiên2021-04-26 06:43
 • #461: : Ta không phải Thái Dương2021-04-26 06:43
 • #462: : Thái Dương tinh quân2021-04-26 06:43
 • #463: : Nhập ma Nguyên Thần tinh chủ2021-04-26 06:43
 • #464: : Thiên Tinh tán nhân xuất quan2021-04-26 06:43
 • #465: : Ta đem giết sạch Thiên Ma Giới2021-04-26 06:43
 • #466: : Bại Tạo Hóa Thiên Ma chủ2021-04-26 06:43
 • #467: : Diệt Thiên Ma Giới2021-04-26 06:43
 • #468: : Tiên Thiên Thái Âm tinh thượng Thần Linh2021-04-26 06:44
 • #469: : Tranh đoạt Ma giới2021-04-26 06:44
 • #470: : Thua Tán Tiên giới vực2021-04-26 06:44
 • #471: : Vực Chủ vị trí2021-04-26 06:44
 • #472: : Nắm giữ Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ2021-04-26 06:44
 • #473: : Chấp cờ người2021-04-26 06:44
 • #474: : Hư không đại đạo2021-04-26 06:44
 • #475: : Na di thiên địa thế giới2021-04-26 06:44
 • #476: : Thiên Tinh tán nhân cái chết2021-04-26 06:44
 • #477: : Muốn lên tạo hóa2021-04-26 06:45
 • #478: : 12 phẩm Phật Đà sen vàng2021-04-26 06:45
 • #479: : Lại đến Tam Hoàng giới2021-04-26 06:45
 • #480: : Đại Nhật Như Lai2021-04-26 06:45
 • #481: : Yêu Tiên giới2021-04-26 06:45
 • #482: : Gặp Vô Gian quỷ tổ2021-04-26 06:45
 • #483: : Không trọn vẹn Chu Thiên Tinh Thần Đại trận2021-04-26 06:45
 • #484: : Thi Khí Phật chủ2021-04-26 06:45
 • #485: : Tam giới ước hẹn2021-04-26 06:45
 • #486: : Huyền Tâm nương nương mưu2021-04-26 06:46
 • #487: : Đại hư không ấn2021-04-26 06:46
 • #488: : Trấn áp Thanh Long chủ2021-04-26 06:46
 • #489: : Luyện hóa Đông Hải cảnh2021-04-26 06:46
 • #490: : Vạn Long phúc hải đại trận băng diệt2021-04-26 06:46
 • #491: : Ứng Long chủ kết cục2021-04-26 06:46
 • #492: : Chia cắt Tổ Long giới vực2021-04-26 06:46
 • #493: : Tiên Thiên sát khí Ma Thần2021-04-26 06:46
 • #494: : Ngũ hành diệt tuyệt thần quang2021-04-26 06:47
 • #495: : Ai chộp ai hang ổ2021-04-26 06:47
 • #496: : Vồ hụt Tạo Hóa Thiên Ma chủ2021-04-26 06:47
 • #497: : Minh Vương cứu ta!2021-04-26 06:47
 • #498: : Tam giới minh ước cùng thiên ngoại thiên mở ra2021-04-26 06:47
 • #499: : Một bông hoa một thế giới2021-04-26 06:47
 • #500: : Nguyên thủy Đạo Quả2021-04-26 06:47
 • #501: : Như Lai Kim Thân cùng Kim Ô lột xác2021-04-26 06:47
 • #502: : Trấn áp Tạo Hóa Thiên Ma chủ2021-04-26 06:48
 • #503: : La Hầu vị cách2021-04-26 06:48
 • #504: : Di Lặc Đạo Quả2021-04-26 06:48
 • #505: : Đại nhật đánh rớt chúng tạo hóa2021-04-26 06:48
 • #506: : Phạm Thiên giới rút lui2021-04-26 06:48
 • #507: : Hợp tịch lễ mừng2021-04-26 06:48
 • #508: : Tiến về Thái cổ khư2021-04-26 06:48
 • #509: : Thái cổ Ma Thần cùng Minh Hà đạo nhân2021-04-26 06:48
 • #510: Mộc Đức Tinh quân cùng Thổ Đức Tinh quân2021-04-26 06:48
 • #511: : Con lừa tướng quân cùng Thanh Long Hợp Đạo2021-04-26 06:49
 • #512: : Thái Bạch Tinh Quân cùng Hỏa Đức Tinh Quân2021-04-26 06:49
 • #513: : Thái Cổ khư2021-04-26 06:49
 • #514: : Đô Thiên Thần Sát Đại Trận2021-04-26 06:49
 • #515: : Huyền Vũ giới vực2021-04-26 06:49
 • #516: : Tiên Thiên Thái Âm tinh thần2021-04-26 06:49
 • #517: : Đấu Huyền Tâm nương nương2021-04-26 06:49
 • #518: : Gặp lại Minh Nguyệt tiên2021-04-26 06:49
 • #519: : Luyện hóa Tiên Thiên Đại Nhật!2021-04-26 06:50
 • #520: : Chứng thành tạo hóa2021-04-26 06:50
 • #521: : Chu Thiên Tinh Thần Đại trận Âm quyển2021-04-26 06:50
 • #522: : Diệt thế chi kiếp2021-04-26 06:50
 • #523: : Thiên Tôn đạo rơi địa phương2021-04-26 06:51
 • #524: : Chu Thiên Tinh Thần Đạo Quả2021-04-26 06:51
 • #525: : Giết Minh Hà giết Huyền Tâm2021-04-26 06:51
 • #526: : Tinh thần vũ trụ (đại kết cục)2021-04-26 06:51

Related posts

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

TiKay

Tiên Phủ Chi Duyên

TiKay

Chí Tôn Thần Ma

TiKay

Sát Thần

TiKay

Kiếm Động Cửu Thiên

TiKay

Bất Hủ Kiếm Thần

TiKay

Leave a Reply