Huyền HuyễnTiên Hiệp

Thần Đạo Đan Tôn

Cường giả tuyệt thế , một đời Đan Đế Lăng Hàn vì truy cầu con đường thành thần mà Vẫn Lạc , vạn năm sau khi mang 《 Bất Diệt Thiên Kinh 》 trọng sinh với cùng tên thiếu niên , từ nay về sau phong vân dũng động , cùng đương đại vô số thiên tài tranh phong , mở lại truyền kỳ đường , vạn cổ Chư Thiên ta cực mạnh !

HỆ THỐNG TU LUYỆN :
Phần 1:
____________Phù Du Giới (Tiểu Thế Giới) :

1-Luyện Thể : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9)
2-Tụ Nguyên : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9) – đại viên mãn(ẩn) (T10)
3-Dũng Tuyền : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9)
4-Linh Hải : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9)
5-Thần Thai : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9)
6-Sinh Hoa : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9)
7-Linh Anh : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9)
8-Hóa Thần : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9)
9-Thiên Nhân : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9)
10-Phá Hư : sơ kỳ (T1 -> T3) – trung kỳ (T4 -> T6) – hậu kỳ (T7 -> T9)

(*Cực Hạn Phá Hư(lực lượng) : 9 tinh cảnh giới 8 tinh công pháp : “Nguyên lực 4 tinh Thể Tu 4 tinh” 3 tinh thiên địa ban phúc : “Khai Thiên” = 20 tinh)

______________Cổ Giới (Thần giới Minh Giới ) :

11-Sơn Hà : Tiểu Cực Vị(1) – Trung Cực Vị(2) – Đại Cực Vị(3) – Đại Viên Mãn(4) – Cực Hạn(5)(ẩn)

12-Nhật Nguyệt : Tiểu Cực Vị(1) – Trung Cực Vị(2) – Đại Cực Vị(3) – Đại Viên Mãn(4) – Cực Hạn(5)(ẩn)

13-Tinh Thần : Tiểu Cực Vị(1) – Trung Cực Vị(2) – Đại Cực Vị(3) – Đại Viên Mãn(4) – Cực Hạn(5)(ẩn)

14-Hằng Hà :
14.1-Tiểu Cực Vị : 4 – 99 Tinh Thần
14.2-Trung Cực Vị : 100 – 9.999 Tinh Thần
14.3-Đại Cực Vị : 10.000 – 99.999 Tinh Thần
14.4-Đại Viên Mãn : 100.000 – 1.000.000 Tinh Thần
14.5-Cực Hạn(ẩn) : 1.000.001 – 10.000.000 Tinh Thần

15-Sáng Thế(Thánh Nhân=Ma Chủ) :
15.1-Tiểu Cực Vị (Tiểu Thánh=Hoàng Ma) : 1.000.001-10.000.000 Tinh Thần
15.2-Trung Cực Vị (Trung Thánh=Huyền Ma) : 10.000.001-100.000.000 Tinh Thần
15.3-Đại Cực Vị (Đại Thánh=Địa Ma) : 100.000.001 – 1.000.000.000 Tinh Thần
15.4-Đại Viên Mãn (Thánh Vương=Thiên Ma) : 1.000.000.001 – 10.000.000.000 Tinh Thần
*(Mỗi Giai Vị : Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong)

*Dung hợp quy tắc 2 giới tu vi Đại Thánh(Địa Ma) mới vào đc Tiên Vực.

________________Tiên Vực :

16-Trảm Trần : Nhất Trảm -> Tứ Trảm -> Ngũ Trảm(ẩn)

17-Phân Hồn : Dương Hồn(1) – Âm Hồn(2) – Địa Hồn(3) – Thiên Hồn(4) -> Cửu Hồn(ẩn)

18-Tiên Phủ : Nhất Bí -> Ngũ Bí -> Thập Nhất Bí(ẩn) (Ngũ Tạng Lục Phủ(ẩn))

19-Thăng Nguyên : Tiểu Thành – Đại Thành – Đại Viên Mãn -> Chuẩn Tiên Vương

20-Tiên Vương : Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên -> Chuẩn Thiên Tôn
*(Mỗi Trọng : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – đỉnh phong)

_________________Nguyên Thế Giới :

21-Thiên Tôn : Nhất Bộ -> Thất Bộ
(Mỗi bước : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – đỉnh phong)

❄***Bắt đầu phần 2 của truyện từ chương 3093.❄
Cảnh giới phần 2:
__________Phàm cảnh________
1-Thông Mạch :
1.1-Thập Nhị Chính Kinh : Nhất Mạch -> Thập Nhị Mạch
1.2-Kỳ Kinh Bát Mạch (Ẩn Mạch) : Nhất Mạch -> Bát Mạch
1.3-Bách Mạch(mạch nhỏ)

2-Hoán Huyết : Nhất Biến -> Ngũ Biến -> Lục Biến -> Thất Biến

3-Cực Cốt : Nhất Cốt -> Ngũ Cốt -> Lục Cốt (ẩn) -> Thất Cốt (ẩn)

4-Minh Văn : Nhất Văn -> Ngũ Văn -> Lục Văn (ẩn) -> Thất Văn (ẩn)

5-Khai Khiếu :
5.1-Tiểu Chu Thiên (Hiện) : sơ kỳ (1-9) -> trung kỳ(10-36) -> hậu kỳ(37-72) -> đỉnh phong(73-108)
5.2-Đại Chu Thiên (Ẩn) : 109 -> 360

6-Tầm Bí : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – đỉnh phong

____________Tiên đồ_____________

7-Trúc Cơ : Nhân Đạo Chi Cơ -> Thiên Đạo Chi Cơ -> Cực Đạo Chi Cơ

8-Chú Đỉnh : Nhất Đỉnh -> Tứ Đỉnh -> Cửu Đỉnh(ẩn) -> Thập Đỉnh(ẩn)

9-Sinh Đan : sơ kỳ (Tiên Đan) -> trung kỳ (Dưỡng Đan) -> hậu kỳ (Lạc Vân) -> đại viên mãn (Hóa Đan)

10-Chân Ngã : Nhất Biến -> Tứ Biến -> Cửu Biến(ẩn) -> Thập Biến(ẩn)

11-Hóa Linh (Chân Quân) : Nhất Biến -> Tứ Biến -> Cửu Biến(ẩn) -> Thập Biến(ẩn)

12-Tiểu Thừa (Giáo Chủ) : Nhất Tinh -> Cửu Tinh -> Thập Ngũ Tinh

13-Tứ Cực (Tôn Giả) : Nhất Tinh -> Cửu Tinh -> Thập Ngũ Tinh

14-Tịch Diệt (Thánh Nhân) : Nhất Tinh -> Cửu Tinh

14.5-Chuẩn Đế : Nhất Tinh -> Cửu Tinh

15-Tổ Vương (Đại Đế) : Bát Ngăn -> Nhất Ngăn

Converter: ❄๖ۣۜSmileÿεїз

Nguồn: Truyện YY, Truyện CV

Nghe bản dịch tại đây


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Cô Đơn Địa Phi
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 3.6]

Related posts

Trọng Sinh Tây Du Chi Tề Thiên Đại Thánh

TiKay

Tối Cường Vai Chính Hệ Thống

TiKay

Tiên Hiệp Thế Giới Internet

TiKay

Tân Thời Đại, Tân Địa Phủ

TiKay

Tối Cường Cuồng Bạo Hoàng Đế Hệ Thống

TiKay

Tiểu Tu Hành

TiKay

8 comments

Anonymous March 7, 2018 at 5:42 pm

5

Reply
Thần Đạo Đan Tôn | ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio | truyen.thuvienbao July 3, 2018 at 3:07 am

[…] Nghe bản CV tại đây […]

Reply
Lăng Tiếu January 3, 2019 at 4:05 am

ad xem lại truyện trước chương 4667 (4666,4665,4664….) là nội dung của chương 4228 nhé. Bị thiếu mất chương từ phần 4228->4667. Đang đọc bản dịch đến chương 4317 “Thần điểu” ra cv đọc nốt truyện thì bị nhầm chương. ad up lại nhanh nhé đọc đang hay. thanks

Reply
TinoTK January 3, 2019 at 8:34 pm

Số chương nhảy tùm lum một phần là do nguồn text bạn nhé, bản dịch này tổng hợp từ truyenfull với bachsachngoc có số chương lớn hơn so với bản cv của bên truyencv. Đôi khi số chương trên web cũng không trùng khớp với bên nguồn do mình đánh số chương theo thứ tự tăng dần chứ không theo số chương ở tiêu đề. Okie trở lại vấn đề chính: bản dịch ở trên đây #4754 Thần điểu là #4315 bên bản cv nhé.
P/S: bộ này lão tác mới ra mấy chương phiên ngoại, dự kiến ta sẽ update thêm mấy chương mới trong tương lai gần.

Reply
Lăng Tiếu January 3, 2019 at 9:09 pm

#4315 cv nội dung của chương nào chứ có phải thần điểu đâu. mà quanh chỗ đấy nội dung là ở đoạn tầm chương #3875 thì phải.
Nói chung #4667 trở đi tên chương với nội dung trùng khớp, còn lại đoàn trước loạn hết cả lên.

Reply
TinoTK January 3, 2019 at 9:39 pm

Vậy là có khả năng upload lộn bản dịch vào đây rồi :). Mình sẽ update lại từ 4228-4667, dự kiến ngày mai xong nhé

Reply
Lăng Tiếu February 2, 2019 at 6:02 pm

ad từ chương 4703 trở đi upload nhầm bản dịch rồi. ad upload lại đi

Reply
tinotk February 3, 2019 at 8:34 pm

Đã upload lại từ 4703 tới hết rồi nhé

Reply

Leave a Reply