Kiếm HiệpLịch Sử

Độc Cô Chiến Thần

Trên đời phàm là động vật có suy nghĩ thường thường rất hiếu chiến.

Đặc biệt là loài người chúng ta, hầu như tất cả sử sách của loài người đều có thể nói là ghi chép về chiến tranh.

Thế giới động vật phát động chiến tranh vì giành giật thức ăn, tranh đoạt đực cái, tranh địa vị, giành địa bàn, nhìn không vừa mắt, v.v… những lý do này rất trực tiếp.

Còn loài người tự xưng là sinh vật có trí khôn, mặc dù lý do chiến tranh cũng giống như động vật, nhưng cách nói lại rất hoa lệ, rất dễ nghe, che dấu mục đích phát động chiến tranh cũng giống như động vật của mình…

Bất kể loài người dùng lý do gì, chiến tranh vẫn cứ kéo dài như vậy, mặc dù có lúc từng có hòa bình, nhưng tương lai rồi vẫn có chiến tranh.

Chiến tranh cứ như vậy mà lúc ngưng lúc tiếp diễn kéo dài từ xa xưa tới nay, đã tạo nên rất nhiều nhà quân sự, các anh hùng hào kiệt từ trong chiến tranh, từ trong quần chúng.


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Huyền Vũ
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Đội quân pháo hôi (P1)
 • #2: Đội quân pháo hôi (P
 • #3: Đại đội trưởng (
 • #4: Đại đội trưởng (
 • #5: Quốc vương băng hà.
 • #6: Giải cứu công chúa (P
 • #7: Giải cứu công chúa (P
 • #8: Trở về an toàn (P1)
 • #9: Trở về an toàn (P
 • #10: Cứu Viện (
 • #11: Luận công ban thưởng (
 • #12: Đại Thần Quan.
 • #13: Bữa điểm tâm trầm mặc.
 • #14: Ám sát.
 • #15: Mị lực của Chiến Thần.
 • #16: Quyền lực tạm thời.
 • #17: Kháng lệnh.
 • #18: Bầu cử không ứng cử viên.
 • #19: Xuất chinh trừ phiến loạn.
 • #20: Tiểu thành Khai Nhất.
 • #21: Chiến lược tiêu thổ.
 • #22: Giết giặc.
 • #23: Khang Tư gặp tập kích.
 • #24: Bình An Vô Sự.
 • #25: Sóng ngầm mãnh liệt.
 • #26: Câu Chuyện Đêm Yến Tiệc.
 • #27: Mở rộng biên chế quân đội.
 • #28: Tập Kích Ban Đêm.
 • #29: Đám Ô Hợp.
 • #30: Khai Nhất Báo Nguy.
 • #31: Tiếp tục nổi phong ba.
 • #32: Khải Ân Chết.
 • #33: Thủ đô bị vây hãm.
 • #34: Hủy bỏ chức vụ.
 • #35: Thập tử vô sinh.
 • #36: Khi Hồng Quốc phân liệt.
 • #37: Đại nạn không chết.
 • #38: Mạn Đà La đạo tặc đoàn (
 • #39: Mạn Đà La đạo tặc đoàn (
 • #40: Quân đội Áo Đặc Mạn.
 • #41: Đụng nhầm cạm bẫy.
 • #42: Đội quân lá bài chủ.
 • #43: Trở lại đế đô.
 • #44: Trưởng quan hậu cần.
 • #45: Quan mới nhận chức
 • #46: Phi Mục Kỳ Minh
 • #47: Cơm nắm và canh.
 • #48: Mừng đón tân niên (
 • #49: Mừng đón tân niên (
 • #50: Trăm Vạn Kỵ Binh.
 • #51: Chiến tranh Ngân Đô.
 • #52: Chỉnh đốn lính hầu (
 • #53: Chỉnh đốn lính hầu (
 • #54: Bạch Mạn Hoa Hồng.
 • #55: Buôn lậu vũ khí quân đội.
 • #56: Khu chợ mã tặc.
 • #57: Tự mình đánh cược. (1)
 • #58: Tự mình đánh cược. (2)
 • #59: Bản đồ hạng nhất.
 • #60: Vạn dặm đào vong.
 • #61: Đất khách quê người gặp bạn cũ.
 • #62: Nghiệp bá vĩ đại.
 • #63: Hắc Nham khai chiến.
 • #64: Vùng đất nguy hiểm.
 • #65: Ăn mừng chiến bại.
 • #66: Cuồng phong bạo tuyết.
 • #67: Đỉnh Cấp Chế Đồ Sư (
 • #68: Đỉnh Cấp Chế Đồ Sư (
 • #69: Vùng đất phong hoang vu.
 • #70: Quân lệnh thư giả mạo.
 • #71: Xác nhận quân công. (1+2)
 • #72: Xác nhận quân công.(3)
 • #73: Buôn bán vật tư.
 • #74: Thượng tá Nam tước.
 • #75: Sách phong lãnh địa.
 • #76: Xây dựng Lãnh địa (
 • #77: Địch nhân tập kích (P1)
 • #78: Địch nhân tập kích (P2)
 • #79: Tham dự trò chơi (P1+2)
 • #80: Tham dự trò chơi (P2)
 • #81: Khu vực hỗn loạn (P1+2+3)
 • #82: Khu vực hỗn loạn (P2)
 • #83: Khu vực hỗn loạn (P3)
 • #84: Đàn kiến thổ phỉ (P1+2+3)
 • #85: Đàn kiến thổ phỉ (P2)
 • #86: Đàn kiến thổ phỉ (P3)
 • #87: Tiếp thu khiêu chiến (P1+2)
 • #88: Tiếp thu khiêu chiến (P2)
 • #89: Ếch ngồi đáy giếng (P1+2)
 • #90: Ếch ngồi đáy giếng (P2)
 • #91: Mật vệ thần bí (P1+2)
 • #92: Mật vệ thần bí (P2)
 • #93: Chiêu Mộ Thợ Đóng Tàu (P1+2)
 • #94: Chiêu mộ thợ đóng tàu (P2)
 • #95: Sứ giả thành Thanh Nguyệt (P1+2)
 • #96: Sứ giả thành Thanh Nguyệt (P2)
 • #97: Thiếu chủ thành Thanh Nguyệt (P1+2)
 • #98: Thiếu chủ thành Thanh Nguyệt (P2)
 • #99: Thời khắc chém người (P1+2)
 • #100: Mọi Chuyện Thuận Lợi (P1+2)
 • #101: Nằm mộng ban ngày (P1+2)
 • #102: Công kích từ xa (P1+2+3)
 • #103: Đổ bộ thành Thanh Nguyệt (P1+2)
 • #104: Chế độ gia thần (P1+2+3)
 • #105: Đăng thành công kích (P1+2+3)
 • #106: Phá cửa thành (P1+2+3)
 • #107: Đúc lậu tiền tệ (P1+2)
 • #108: Phân phong gia thần (P1+2)
 • #109: Vội vàng phân chia quyền lực (P1+2)
 • #110: Bá chủ khu vực (P1+2+3)
 • #111: Ba đầu lĩnh thế chân vạc (P1)
 • #112: Ba đầu lĩnh thế chân vạc. (2)
 • #113: Tham Mưu Trình Diện. (1+2)
 • #114: Quân Nhân Kiểu Cũ. (1+2)
 • #115: Lão Đầu Thượng Tá. (1+2)
 • #116: Người giàu nhất. (1+2)
 • #117: Bến cảng buôn lậu. (1+2)
 • #118: Bến cảng buôn lậu. (3)
 • #119: Vạn kim tệ.
 • #120: Đội hộ vệ Tân Thành. (1)
 • #121: Đội hộ vệ Tân Thành. (2)
 • #122: Phụ binh chiến binh. (1)
 • #123: Phụ binh chiến binh. (2)
 • #124: Phụ binh chiến binh. (3)
 • #125: Mệnh lệnh thư. (1+2)
 • #126: Chấp hành nhiệm vụ. (1)
 • #127: Chấp hành nhiệm vụ. (2)
 • #128: Bình An Trở Về. (1)
 • #129: Bình An Trở Về. (2)
 • #130: Song đao Đường Lang (P1)
 • #131: Song đao Đường Lang (2+3)
 • #132: Dẫn sói vào nhà. (1+2)
 • #133: Đối thoại trước trận. (1+2)
 • #134: Sơn tặc công thành (1+2+3)
 • #135: Phụ binh chiến binh (1)
 • #136: Phụ binh chiến binh (2)
 • #137: Mệnh lệnh thư. (1+2)
 • #138: Thực hiện nhiệm vụ. (1)
 • #139: Thực hiện nhiệm vụ. (2)
 • #140: Quân Phiệt Cát Cứ. (1+2+3)
 • #141: Gặp lại huynh đệ. (1+2+3)
 • #142: Chiến tranh hồ đồ. (1)
 • #143: Chiến tranh hồ đồ. (2)
 • #144: Đại Đội Nhân Mã. (1+2)
 • #145: Chặn Đường Cướp Đoạt. (1)
 • #146: Chặn Đường Cướp Đoạt. (2)
 • #147: Vơ Vét Trắng Trợn.
 • #148: Mở Rộng Lãnh Địa.
 • #149: Cấp tốc lui binh
 • #150: Địa giới Lôi gia (1+2)
 • #151: Lệnh khuếch trương(1+2)
 • #152: Chuyện nhà chuyện nước.
 • #153: Một chữ tình.
 • #154: Quý Nhân Xuất Hành.
 • #155: Quân chính tân chế. (1+2)
 • #156: Tiếp nhận nhiệm vụ. (1+2)
 • #157: Tích sức chờ phát động. (1+2)
 • #158: Đều tự xuất kích. (1+2)
 • #159: Cấp tốc khuếch trương. (1+2)
 • #160: Một cách làm thần kỳ. (1+2)
 • #161: Họa loạn nhân gian. (1+2)
 • #162: Thiên hạ đại thế. (1+2)
 • #163: Ác ma xuất thế. (1+2+3)
 • #164: Ma vật bạo tăng. (1+2)
 • #165: Mật vệ ám sát. (1+2)
 • #166: Bất ngờ xảy ra. (P1+2)
 • #167: Trọng địa nguyên liệu. (P1+2)
 • #168: Quân địch kỳ lạ. (P1+2)
 • #169: Cả thành ác ma. (1+2)
 • #170: Trong ngoài cấu kết. (1+2)
 • #171: Bảo vật giấu nơi hoang dã. (1+2+3)
 • #172: Bảo vật giấu trong núi.
 • #173: Mùng một mười lăm. (1+2)
 • #174: Mở màn vượt biển. (1+2)
 • #175: Tiến tới chiếm giữ thương đoàn. (1+2+3)
 • #176: Tin đồn về Lôi gia. (1+2+3)
 • #177: Người già yếu. (1+2)
 • #178: Hải lục giao phong. (1+2+3)
 • #179: Chính kỳ tương hỗ. (1+2)
 • #180: Toàn thắng lớn. (1+2+3)
 • #181: Hết sức căng thẳng. (1+2)
 • #182: Ba bảy loại. (1+2+3)
 • #183: Mệnh lệnh hoang đường. (1+2+3)
 • #184: Lấy binh tại chỗ. (1+2)
 • #185: Đế đô phong thưởng. (1+2)
 • #186: Đế đô phong thưởng. (3)
 • #187: Đốc quân hai tỉnh. (1+2)
 • #188: Chia quân cùng tấn công. (1+2+3)
 • #189: Ngoài ý liệu. (1+2)
 • #190: Diễu võ dương oai. (1+2+3)
 • #191: Cải trang đi tuần. (1+2)
 • #192: Giá trị đầu chủ thượng. (1+2+3)
 • #193: Kẻ địch lớn nhất. (1+2)
 • #194: Nhất Tiễn Hạ Tam Điêu. (1+2+3)
 • #195: Tập Kết Quân Đội. (1+2)
 • #196: Chiến Tranh Trực Diện. (1+2)
 • #197: Âm Mưu Ngầm. (1+2)
 • #198: Phiên Vân Phúc Vũ. (1+2)
 • #199: Đoạt tiền cướp lương. (1+2)
 • #200: Quân phiệt thực quyền. (1+2)
 • #201: Dự tính của mỗi người. (1+2+3)
 • #202: Đồng thời đăng cơ. (1+2)
 • #203: Cuộc chiến của các vị vua. (1+2)
 • #204: 1+2+3)
 • #205: Hải Chiến. (1+2)
 • #206: Lục Chiến. (1+2)
 • #207: Tai họa trời phạt. (1+2)
 • #208: Tự nhảy vào lòng. (1+2)
 • #209: Sinh tử chưa biết. (1+2+3)
 • #210: Tương Văn đương gia (
 • #211: Người khách kỳ lạ phương Bắc. (
 • #212: Trời sinh gian khổ. (1+2+3)
 • #213: Huy (1+2)
 • #214: Mật Vệ Giáp Linh. (1+2)
 • #215: Chế độ chặt chẽ. (1+2)
 • #216: Đoàn mới lính mới. (1+2)
 • #217: Giả heo ăn lão hổ. *(1+2)
 • #218: Chung quy vẫn hỗn loạn. (1+2)
 • #219: Cực phẩm dong binh. (1+2)
 • #220: Trú phòng hợp ước. (1+2+3)
 • #221: Dòng Chảy Ngầm Thơm Mát. (1+2)
 • #222: Trụ Sở Ban Đầu. (1+2)
 • #223: Cân bằng tan vỡ. (1+2)
 • #224: Phân phối thế lực. (1+2)
 • #225: Tham gia chiến tranh. (1+2)
 • #226: Sóng ngầm mãnh liệt. (1+2)
 • #227: Công thành hãm địa. (1+2)
 • #228: Mở rộng đánh chiếm. (1+2)
 • #229: Một Tràng Âm Mưu. (1+2)
 • #230: Huân Tước Độc Lập. (1+2)
 • #231: Yêu cầu quá đáng. (1+2+3)
 • #232: Lãnh địa Thanh Hương. (1+2)
 • #233: Thảo phạt lĩnh chủ. (1+2)
 • #234: Anh dũng giết địch. (1+2+3)
 • #235: Cho vay Công điền. (1+2)
 • #236: Chinh phạt Tuyết Lang. (1+2+3)
 • #237: Hoàn thành nhiệm vụ. (1+2)
 • #238: Quý tộc mới nổi ở phương Đông. (1+2+3)
 • #239: Đều mang ý xấu (1+2+3)
 • #240: Tử tước xây thành(
 • #241: Sau trời phạt (
 • #242: Sau trời phạt. (3)
 • #243: Hậu duệ Cổ quốc. (1+2)
 • #244: Mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. (1+2+3)
 • #245: Biểu dương chính nghĩa. (1+2)
 • #246: Nhất cử nhiều tiện. (1+2+3)
 • #247: Giấu binh. (1+2+3)
 • #248: Mạnh ai nấy làm. (1+2)
 • #249: Hải thương kỳ dị. (1+2)
 • #250: Đại quân đột kích. (1+2)
 • #251: Tự thân dẫn lính. (1+2)
 • #252: Chia binh công kích. (1+2)
 • #253: Khó mà tin nổi. (1+2)
 • #254: Chia Quân Công Kích. (1+2)
 • #255: Nguy Cấp. (1+2)
 • #256: Đông Nam Ngũ Tỉnh. (1+2)
 • #257: Lòng Lang Dạ Sói. (1+2)
 • #258: Cuối Cùng Cũng Có Tin Tức. (1+2)
 • #259: Lôi đình xuất kích. (1+2)
 • #260: Lòng dân ủng hộ hay phản đối. (1+2)
 • #261: Huynh đệ gặp lại. (1+2)
 • #262: Sở Hữu Địa Đồ (P1)
 • #263: Sở Hữu Địa Đồ (P2)
 • #264: Nội Các đại loạn (P1)
 • #265: Nội Các đại loạn (P2)
 • #266: Trộm gà không được (P1)
 • #267: Trộm gà không được (P2)
 • #268: Trộm gà không được (P3)
 • #269: Thuyền lớn vào cảng (P1)
 • #270: Thuyền lớn vào cảng (P2)
 • #271: Lễ cưới xa hoa (P1)
 • #272: Lễ cưới xa hoa (P2)
 • #273: Tâm tư nữ nhân (P1)
 • #274: Tâm tư nữ nhân (P2)
 • #275: Con đường bí mật (P1)
 • #276: Con đường bí mật (P2)
 • #277: Hành động của Chiến thần (P1)
 • #278: Hành động của Chiến thần (P2)
 • #279: Đi tới Đế quốc (P1)
 • #280: Đi tới Đế quốc (P2)
 • #281: Âm mưu xấu xa (P1)
 • #282: Âm mưu xấu xa (P2)
 • #283: Liên minh thống nhất (P1)
 • #284: Liên minh thống nhất (P2)
 • #285: Liên Minh khai chiến (P1)
 • #286: Liên Minh khai chiến (P2)
 • #287: Liên Minh khai chiến (P3)
 • #288: Quân đoàn thiên sứ (P1)
 • #289: Quân đoàn thiên sứ (P2)
 • #290: Quân đội ác ma (P1)
 • #291: Quân đội ác ma (P2)
 • #292: Đứng mũi chịu sào (P1)
 • #293: Đứng mũi chịu sào (P2)
 • #294: Diệt sạch Lôi gia (P1)
 • #295: Diệt sạch Lôi gia (P2)
 • #296: Toàn Bộ Rút Lui (P1)
 • #297: Toàn Bộ Rút Lui (P2)
 • #298: Đào Hầm Công Thành (P1)
 • #299: Đào Hầm Công Thành (P2)
 • #300: Ngũ tông hiện thế (P1)
 • #301: Ngũ tông hiện thế (P2)
 • #302: Ngũ tông hiện thế (P3)
 • #303: Hoạch định ranh giới (P1)
 • #304: Hoạch định ranh giới (P2)
 • #305: Hành động ám sát (P1)
 • #306: Hành động ám sát (P2)
 • #307: Hành động ám sát (P3)
 • #308: Giương đông kích tây (P1)
 • #309: Giương đông kích tây (P2)
 • #310: Giương đông kích tây (P3)
 • #311: Thần dược hiện thế (P1)
 • #312: Thần dược hiện thế (P2)
 • #313: Kết minh với Tây Nam (P1)
 • #314: Kết minh với Tây Nam (P2)
 • #315: Hiệp nghị xuất binh (P1)
 • #316: Hiệp nghị xuất binh (P2)
 • #317: Lãnh địa Tây Nam (P1)
 • #318: Lãnh địa Tây Nam (P2)
 • #319: Sào huyệt ác ma (P1)
 • #320: Sào huyệt ác ma (P2)
 • #321: Tỷ lệ chiến tổn (P1)
 • #322: Tỷ lệ chiến tổn (P2)
 • #323: Thống soái nhiệt huyết (P1)
 • #324: Thống soái nhiệt huyết (P2)
 • #325: Dũng sĩ quyết đấu (P1)
 • #326: Dũng sĩ quyết đấu (P2)
 • #327: Nghỉ ngơi chỉnh đốn chờ đợi lệnh (P1)
 • #328: Nghỉ ngơi chỉnh đốn chờ đợi lệnh (P2)
 • #329: Chiếm lĩnh Tây Nam (P1)
 • #330: Chiếm lĩnh Tây Nam (P2)
 • #331: Minh tu sạn đạo (P1)
 • #332: Minh tu sạn đạo (P2)
 • #333: Kỵ binh giáp đen
 • #334: Thẳng vào Thánh địa (P1)
 • #335: Thẳng vào Thánh địa (P2)
 • #336: Tai họa Đông Nam (P1)
 • #337: Tai họa Đông Nam (P2)
 • #338: Kỳ Vật Đến Từ Thế Giới Khác (P1)
 • #339: Kỳ Vật Đến Từ Thế Giới Khác (P2)
 • #340: Chiến Tranh Bùng Phát (P1)
 • #341: Chiến Tranh Bùng Phát (P2)
 • #342: Đoản Binh Tiếp Chiến (P1)
 • #343: Đoản Binh Tiếp Chiến (P2)
 • #344: Người hoàng tộc tới (P1)
 • #345: Người hoàng tộc tới (P2)
 • #346: Song Phương Kết Minh (P1)
 • #347: Song Phương Kết Minh (P2)
 • #348: Chế độ tuyển cử (P1)
 • #349: Chế độ tuyển cử (P2)
 • #350: Đại cục đã định (P1)
 • #351: Đại cục đã định (P2)
 • #352: Đại cục đã định (P3)
 • #353: Đại cục đã định (Phần cuối)
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 3]

Related posts

Thiên Hình Kỷ

TiKay

Kiếm Vũ Lâu

TiKay

Bách Thảo Ký Niên

TiKay

Chư Thiên Phúc Vận

TiKay

Tam Quốc Chi Từ Tiểu Binh Bắt Đầu Vô Địch

TiKay

Tam Quốc Chi Bạo Quân Nhan Lương

TiKay

1 comment

Anonymous February 20, 2018 at 1:43 pm

1

Reply

Leave a Reply