Lịch Sử Xuyên Không

Trở Lại Cổ Đại Làm Tượng Thần

“Người chèo thuyền, thuyền này không quá đồng dạng, giá thuyền thì thu chút khí lực.”

Người chèo thuyền nghi hoặc nhìn Lưu Nghị nhất nhãn, không rõ, tuy là gật gật đầu, nhưng vẫn là như ngày xưa dùng sức cầm trong tay trúc cao hướng trong nước khẽ chống.

Gia Cát Lượng đang nghe Lưu Nghị lời thời điểm, sắc mặt đã có chút lần, còn chưa tới kịp chuẩn bị, thuyền nhỏ đã như mũi tên rời cung chạy trốn ra ngoài, chén trà nhỏ về sau dừng lại, đã đến Giang Tâm chỗ, Gia Cát Lượng mặt không còn chút máu quỳ gối ván giường, vịn boong thuyền nôn mửa, người chèo thuyền cũng tốt không nhiều lắm ít.

Giang Ngạn bên trên, Lưu Nghị đang lúc mọi người quỷ dị trong ánh mắt, có chút xấu hổ giơ tay, hoàn mỹ thuyền nhỏ, theo gió vượt sóng +22

Này nhanh có hay không có chút quá mức?

Đây là một cái hoài ước lượng Tượng Thần hệ thống đi loạn thế đương thần tượng chuyện xưa

Converter: ❋Nightcore-Mine❋

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Vương Bất Quá Bá
 •  Chương: /665
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Ngọa Long Cương bên trong Thợ Thủ Công2019-12-29 06:20
 • #2: Nhiệt tình hàng xóm2019-12-29 06:20
 • #3: Không làm cá ướp muối2019-12-29 06:20
 • #4: người không bằng chó2019-12-29 06:20
 • #5: Bội thu vui sướng2019-12-29 06:20
 • #6: Keo kiệt Tam Lão2019-12-29 06:20
 • #7: Thu hoạch lớn2019-12-29 06:20
 • #8: Kiệt tác2019-12-29 06:20
 • #9: Thành thật với nhau2019-12-29 06:21
 • #10: Nói chuyện tâm2019-12-29 06:21
 • #11: Lưu Bị tới2019-12-29 06:21
 • #12: Thôi Châu Bình làm khách2019-12-29 06:21
 • #13: Đi ý2019-12-29 06:21
 • #14: Khổng Minh trong lòng do dự2019-12-29 06:21
 • #15: Rời đi2019-12-29 06:21
 • #16: Cưỡng con lừa2019-12-29 06:21
 • #17: Tai bay vạ gió2019-12-29 06:22
 • #18: Cùng đường mạt lộ2019-12-29 06:22
 • #19: Lang Oa hang cọp2019-12-29 06:22
 • #20: Tiến vào Tặc Oa2019-12-29 06:22
 • #21: Ngày xưa ân oán2019-12-29 06:22
 • #22: Sơn Trại sáng sớm2019-12-29 06:22
 • #23: Tào Nhân phản kích2019-12-29 06:22
 • #24: Nhân tâm không đủ2019-12-29 06:22
 • #25: Dẫn Phượng2019-12-29 06:22
 • #26: Ra mưu2019-12-29 06:22
 • #27: Thắng lợi2019-12-29 06:23
 • #28: Gặp nhau2019-12-29 06:23
 • #29: như thế nào đại sự2019-12-29 06:23
 • #30: Bị truy nã2019-12-29 06:23
 • #31: Tạm biệt2019-12-29 06:23
 • #32: Tân hình thức2019-12-29 06:23
 • #33: Ngẫu nhiên gặp2019-12-29 06:23
 • #34: Bị gà truy sát Thổ Phỉ2019-12-29 06:24
 • #35: Giội nước lạnh2019-12-29 06:24
 • #36: Cùng có lợi2019-12-29 06:24
 • #37: Khổng Minh thu đồ đệ2019-12-29 06:24
 • #38: Vọng tưởng2019-12-29 06:24
 • #39: Chuyện nhỏ2019-12-29 06:24
 • #40: Việc vặt2019-12-29 06:24
 • #41: Lưu Bị kinh ngạc2019-12-29 06:24
 • #42: Thất bại phẩm2019-12-29 06:24
 • #43: Trù tính2019-12-29 06:25
 • #44: Nước cờ đầu2019-12-29 06:25
 • #45: Đến2019-12-29 06:25
 • #46: ám trợ2019-12-29 06:25
 • #47: Thiên Công Phường2019-12-29 06:25
 • #48: Khách tới cửa mà2019-12-29 06:25
 • #49: Chú tạo2019-12-29 06:25
 • #50: Lưu Nghị nói chuyện Gia Cát2019-12-29 06:25
 • #51: Giang Phong cảnh già2019-12-29 06:25
 • #52: tâm chỗ nguyện vọng2019-12-29 06:26
 • #53: Lưu Bị đạo dùng người2019-12-29 06:26
 • #54: Kỳ hoa thuộc tính2019-12-29 06:26
 • #55: Thành tường xây xong2019-12-29 06:26
 • #56: Lưu Bị tiểu tâm tư2019-12-29 06:26
 • #57: Thổ Phỉ đầy đất2019-12-29 06:26
 • #58: Đi qua2019-12-29 06:26
 • #59: Đúc nồi đồng2019-12-29 06:26
 • #60: Hương thơm tung bay mười dặm2019-12-29 06:27
 • #61: Chiêu Tài2019-12-29 06:27
 • #62: Tâm lý có chút hoảng2019-12-29 06:27
 • #63: Xuất phát trước2019-12-29 06:27
 • #64: Tương Dương2019-12-29 06:27
 • #65: Tương Dương ám lưu2019-12-29 06:27
 • #66: Bị vây2019-12-29 06:27
 • #67: Ngươi đỉnh đầu có chút xanh2019-12-29 06:27
 • #68: Xuất thần nhập quỷ Mi Trúc2019-12-29 06:27
 • #69: Thiết kế Thành Phòng hệ thống2019-12-29 06:27
 • #70: Tương Dương việc vặt2019-12-29 06:28
 • #71: Trở lại2019-12-29 06:28
 • #72: Kỹ năng Bạo Kích2019-12-29 06:28
 • #73: Ngay cả ta đều hơi kém tin2019-12-29 06:28
 • #74: Lưu Nghị dạy học2019-12-29 06:28
 • #75: Vấn đề cá nhân2019-12-29 06:28
 • #76: Đại Thuẫn2019-12-29 06:28
 • #77: lễ vật2019-12-29 06:28
 • #78: vượt qua hai ngàn năm yêu đương2019-12-29 06:28
 • #79: Mặc Thành2019-12-29 06:29
 • #80: tiếp người đi2019-12-29 06:29
 • #81: Hưng Vong đều là khổ2019-12-29 06:29
 • #82: Mật Thám2019-12-29 06:29
 • #83: Lạc đường Giang Đông khách đến thăm2019-12-29 06:29
 • #84: Hỗn loạn Mặc Thành2019-12-29 06:29
 • #85: Bất đắc dĩ2019-12-29 06:29
 • #86: Thành đại sự điều kiện2019-12-29 06:29
 • #87: Lại nói Hàn Tín2019-12-29 06:30
 • #88: Phiền Thành địch đến2019-12-29 06:30
 • #89: Ngoài ý muốn thoải mái2019-12-29 06:30
 • #90: Quá độ2019-12-29 06:30
 • #91: Không hoàn mỹ săn bắn2019-12-29 06:30
 • #92: Đề nghị2019-12-29 06:30
 • #93: Quy hoạch2019-12-29 06:31
 • #94: Ngoài ý muốn xuất hiện thuộc tính2019-12-29 06:31
 • #95: Bắt đầu2019-12-29 06:31
 • #96: Tử Long làm sao bây giờ2019-12-29 06:31
 • #97: Gặp lại Tào Nhân2019-12-29 06:31
 • #98: Trận đầu thu được thắng lợi2019-12-29 06:31
 • #99: Kết giao2019-12-29 06:31
 • #100: Mưa gió sắp đến2019-12-29 06:31
 • #101: Khổng Minh an bài2019-12-29 06:31
 • #102: Xao động đêm2019-12-29 06:32
 • #103: Duy cẩn thận Nhĩ2019-12-29 06:32
 • #104: Tổn hại chiêu2019-12-29 06:32
 • #105: Biệt khuất Hạ Hầu Uyên2019-12-29 06:32
 • #106: Không thể nhịn được nữa2019-12-29 06:32
 • #107: Kiếm Thuẫn Binh trận chiến mở màn2019-12-29 06:32
 • #108: Phục binh ra hết2019-12-29 06:32
 • #109: Sau cuộc chiến2019-12-29 06:32
 • #110: Viện quân2019-12-29 06:33
 • #111: Muốn đoạt quyền2019-12-29 06:33
 • #112: Xung đột2019-12-29 06:33
 • #113: Tai ách thú2019-12-29 06:33
 • #114: Lễ vật2019-12-29 06:33
 • #115: Vận rủi không ngừng2019-12-29 06:33
 • #116: Chu Bí cái chết2019-12-29 06:33
 • #117: Kỳ tưởng2019-12-29 06:33
 • #118: Trên điểm tướng đài tụ quân tâm2019-12-29 06:33
 • #119: Ổn định2019-12-29 06:34
 • #120: Con đường phía trước2019-12-29 06:34
 • #121: Ngoài ý muốn tướng lĩnh2019-12-29 06:34
 • #122: Hai nơi chiến trường2019-12-29 06:34
 • #123: Ngụy Duyên phá doanh2019-12-29 06:34
 • #124: Lại thắng2019-12-29 06:34
 • #125: Gọi tên2019-12-29 06:34
 • #126: Ăn mừng2019-12-29 06:34
 • #127: Sắp chia tay lễ vật2019-12-29 06:34
 • #128: Khúc mắc2019-12-29 06:35
 • #129: Bạn cũ lộn xộn tới2019-12-29 06:35
 • #130: Cho Lão Trượng Nhân lập mộ phần2019-12-29 06:35
 • #131: Lưu Bị tế Lữ Bố2019-12-29 06:35
 • #132: Xuân Tiêu Nhất Khắc2019-12-29 06:35
 • #133: Cẩm nang2019-12-29 06:35
 • #134: Biệt ly2019-12-29 06:36
 • #135: Tìm nơi nương tựa2019-12-29 06:36
 • #136: Quan trọng người —— Lỗ Túc2019-12-29 06:36
 • #137: Không tin tà Trương Phi2019-12-29 06:36
 • #138: Tân Thuyền2019-12-29 06:36
 • #139: Tay không bắt sói2019-12-29 06:36
 • #140: Du Lượng2019-12-29 06:36
 • #141: Người rảnh rỗi một đám2019-12-29 06:37
 • #142: Lưu Ly vẽ rồng điểm mắt súng2019-12-29 06:37
 • #143: Kéo người2019-12-29 06:37
 • #144: Sẽ đến đại chiến2019-12-29 06:37
 • #145: Vọng tưởng2019-12-29 06:38
 • #146: Đẩy ngược2019-12-29 06:38
 • #147: Đông Phong lên2019-12-29 06:38
 • #148: Lửa cháy2019-12-29 06:38
 • #149: Trên đường gặp đại tướng2019-12-29 06:38
 • #150: Chiến Trường Sa2019-12-29 06:38
 • #151: Đều có tính kế2019-12-29 06:39
 • #152: Tên bắn lén trao đổi2019-12-29 06:39
 • #153: Giả chết2019-12-29 06:39
 • #154: Kiếm lời thành2019-12-29 06:39
 • #155: Lão Tướng quy hàng2019-12-29 06:39
 • #156: Tiếp tục đánh2019-12-29 06:39
 • #157: Phong Hỏa2019-12-29 06:40
 • #158: Giang Lăng2019-12-29 06:40
 • #159: Tiếp tục đánh2019-12-29 06:40
 • #160: Thắng lợi dễ dàng Vũ Lăng2019-12-29 06:40
 • #161: Người đông thế mạnh2019-12-29 06:40
 • #162: Trêu đùa2019-12-29 06:40
 • #163: Số mệnh2019-12-29 06:41
 • #164: Đánh cược một lần2019-12-29 06:41
 • #165: Nắm chắc thắng lợi trong tay2019-12-29 06:41
 • #166: Đầu hàng (bạo càng kết thúc, tìm Nguyệt Phiếu, tìm đặt mua)2019-12-29 06:41
 • #167: Chiến chỉ có2019-12-29 06:41
 • #168: Nan đề2019-12-29 06:41
 • #169: Miếu2019-12-29 06:41
 • #170: Triệu Phạm hiến tẩu2019-12-29 06:42
 • #171: Gặp lại niềm vui2019-12-29 06:42
 • #172: Lật thuyền2019-12-29 06:42
 • #173: Một cái khác quan điểm2019-12-29 06:42
 • #174: Nữ Hồng2019-12-29 06:42
 • #175: Thụ người2019-12-29 06:42
 • #176: Ngoài ý liệu2019-12-29 06:43
 • #177: Cùng Kỳ mộc điêu2019-12-29 06:43
 • #178: Sa lưới2019-12-29 06:43
 • #179: Giả chết2019-12-29 06:43
 • #180: Buồn rầu2019-12-29 06:43
 • #181: Phát minh2019-12-29 06:43
 • #182: Mới mở bắt đầu2019-12-29 06:43
 • #183: Hoàn mỹ Thôn Làng2019-12-29 06:44
 • #184: Dần dần hưng vượng2019-12-29 06:44
 • #185: Thôi Châu Bình phiền não2019-12-29 06:44
 • #186: Khách đến thăm2019-12-29 06:44
 • #187: Nện vững chắc căn cơ2019-12-29 06:44
 • #188: Đầu đuôi2019-12-29 06:44
 • #189: Cổ đại hạnh phúc2019-12-29 06:45
 • #190: Ngoài ý muốn2019-12-29 06:45
 • #191: Sản xuất nữ2019-12-29 06:45
 • #192: nhiệm vụ mới2019-12-29 06:45
 • #193: Thiên hạ sự2019-12-29 06:45
 • #194: Mô phỏng2019-12-29 06:45
 • #195: Cuối mùa hè2019-12-29 06:46
 • #196: Lỗi Dương Tửu Đồ2019-12-29 06:46
 • #197: Nghi vấn2019-12-29 06:46
 • #198: Đau đầu2019-12-29 06:46
 • #199: Đến công an2019-12-29 06:46
 • #200: Tiệc rượu2019-12-29 06:46
 • #201: Chương 201 quái thơ2019-12-29 06:47
 • #202: Đối với hỏi2019-12-29 06:47
 • #203: phạt Thục đề nghị2019-12-29 06:47
 • #204: Nhà có bé gái không bớt lo2019-12-29 06:47
 • #205: Tiểu Trương Phi2019-12-29 06:47
 • #206: Kiến Thành khâu cuối cùng2019-12-29 06:47
 • #207: Tân Cư2019-12-29 06:48
 • #208: Bình tĩnh2019-12-29 06:48
 • #209: phu thê lời nói trong đêm2019-12-29 06:48
 • #210: Hoàn thành2019-12-29 06:48
 • #211: Lưu Bị đến2019-12-29 06:48
 • #212: Tư Yến2019-12-29 06:48
 • #213: Đòi người2019-12-29 06:49
 • #214: Công thần chi luận2019-12-29 06:49
 • #215: Tân khổ lại —— Mã Tắc2019-12-29 06:49
 • #216: Tương chiêu2019-12-29 06:49
 • #217: Thục khó khăn2019-12-29 06:49
 • #218: Pháp Chính2019-12-29 06:49
 • #219: Chân thổ hào2019-12-29 06:49
 • #220: Tất cả đều vui vẻ2019-12-29 06:50
 • #221: Trước tiên công2019-12-29 06:50
 • #222: Binh mã không động, công tượng đi đầu2019-12-29 06:50
 • #223: Đi vào Hán Trung2019-12-29 06:50
 • #224: Một tướng vô năng2019-12-29 06:50
 • #225: Khó phân trên dưới2019-12-29 06:50
 • #226: Lộ hãm2019-12-29 06:51
 • #227: Quyết định2019-12-29 06:51
 • #228: Phô trương thanh thế2019-12-29 06:51
 • #229: Thần Xạ2019-12-29 06:51
 • #230: Lui binh2019-12-29 06:51
 • #231: Họa Phúc Tương Y2019-12-29 06:51
 • #232: Sử giả2019-12-29 06:51
 • #233: Dụ dỗ2019-12-29 06:52
 • #234: Đến2019-12-29 06:52
 • #235: Xu thế cùng2019-12-29 06:52
 • #236: Hành động2019-12-29 06:52
 • #237: Đoạt quan2019-12-29 06:52
 • #238: Lao lực mệnh2019-12-29 06:52
 • #239: Hoàn mỹ cấp đường núi2019-12-29 06:52
 • #240: Bó tay Cô Thành2019-12-29 06:53
 • #241: 5 thành2019-12-29 06:53
 • #242: Sáng sớm2019-12-29 06:53
 • #243: Tiểu nhân lột xác2019-12-29 06:53
 • #244: Hán Trung định2019-12-29 06:53
 • #245: Ám lưu2019-12-29 06:53
 • #246: Cửa ải cuối năm2019-12-29 06:54
 • #247: Tọa trấn Hán Trung2019-12-29 06:54
 • #248: Tây Lương quỷ quyệt2019-12-29 06:54
 • #249: Tứ Phương Vân Động2019-12-29 06:54
 • #250: Mưa to2019-12-29 06:54
 • #251: Chưa chiến trước tiên e sợ2019-12-29 06:54
 • #252: Số mệnh2019-12-29 06:54
 • #253: Đoạt vùng núi chiến2019-12-29 06:55
 • #254: Phản sát2019-12-29 06:55
 • #255: Lui binh2019-12-29 06:55
 • #256: Danh Tướng cái chết2019-12-29 06:55
 • #257: Đường lui bị đoạn2019-12-29 06:56
 • #258: Tào Tháo xuất binh2019-12-29 06:56
 • #259: Giả thành kế2019-12-29 06:56
 • #260: Hùng quan đừng nói2019-12-29 06:56
 • #261: Bỏ lỡ2019-12-29 06:56
 • #262: Gậy ông đập lưng ông2019-12-29 06:56
 • #263: Chọc giận2019-12-29 06:56
 • #264: Chu Thông buồn rầu2019-12-29 06:56
 • #265: Chậm 1 bước2019-12-29 06:57
 • #266: Lưu Phong xin giúp đỡ2019-12-29 06:57
 • #267: 0 bên trong bên ngoài2019-12-29 06:57
 • #268: Gấp điều2019-12-29 06:57
 • #269: Lưu Nghị Nhập Thục2019-12-29 06:57
 • #270: Lưu Bị lo nghĩ2019-12-29 06:58
 • #271: Đem thành tường mang lên chiến trường2019-12-29 06:58
 • #272: Kinh Châu phát triển2019-12-29 06:58
 • #273: Thổ Phỉ Trương Phi2019-12-29 06:58
 • #274: Công thành tường2019-12-29 06:58
 • #275: Vây Nhi Bất Công2019-12-29 06:58
 • #276: Đặc quyền2019-12-29 06:59
 • #277: Trúc Xá nói chuyện chính2019-12-29 06:59
 • #278: Trương Phi dụng kế2019-12-29 06:59
 • #279: Bắt sống Nghiêm Nhan2019-12-29 06:59
 • #280: Tin chiến thắng2019-12-29 06:59
 • #281: Tiếp nhận đầu hàng2019-12-29 06:59
 • #282: Phong thưởng2019-12-29 06:59
 • #283: Sinh nghi2019-12-29 07:00
 • #284: Du lịch Nga Mi2019-12-29 07:00
 • #285: Ngộ Không2019-12-29 07:00
 • #286: Về nhà2019-12-29 07:00
 • #287: Kỳ lạ ý nghĩ2019-12-29 07:00
 • #288: Nồi từ trên trời hạ xuống2019-12-29 07:00
 • #289: Lưu Nghị dạy học2019-12-29 07:00
 • #290: Ý đồ đến2019-12-29 07:01
 • #291: Khổng Minh tin2019-12-29 07:01
 • #292: Chu toàn2019-12-29 07:01
 • #293: Tôn Quyền mưu Kinh Châu2019-12-29 07:01
 • #294: Giang Lăng đi2019-12-29 07:01
 • #295: Chuẩn bị2019-12-29 07:01
 • #296: Lại có2019-12-29 07:01
 • #297: Mưa gió trước giờ2019-12-29 07:01
 • #298: Trợ thủ2019-12-29 07:02
 • #299: Bố trí2019-12-29 07:02
 • #300: Đại chiến tương lên2019-12-29 07:02
 • #301: Quan Vũ xuất binh2019-12-29 07:02
 • #302: Phiền Thành chiến2019-12-29 07:02
 • #303: Bắt sống2019-12-29 07:02
 • #304: Chấn kinh2019-12-29 07:02
 • #305: Nổi lên2019-12-29 07:03
 • #306: Giang Lăng loạn2019-12-29 07:03
 • #307: Tuyệt vọng xung phong2019-12-29 07:03
 • #308: Nhị Cẩu đoạt quyền2019-12-29 07:03
 • #309: Đại Vụ2019-12-29 07:03
 • #310: Khói lửa bốc lên2019-12-29 07:03
 • #311: Bị ngăn trở2019-12-29 07:03
 • #312: Tất cả sính cơ mưu2019-12-29 07:04
 • #313: Cơ quan trùng trùng điệp điệp2019-12-29 07:04
 • #314: Phải tỉnh táo2019-12-29 07:04
 • #315: Vô đề2019-12-29 07:05
 • #316: Phá Tương Dương2019-12-29 07:05
 • #317: Phản công thời điểm đến2019-12-29 07:05
 • #318: Quan Vũ trảm tướng2019-12-29 07:05
 • #319: Giang Đông bị thương nặng2019-12-29 07:05
 • #320: Lưu Nghị chiến lược tư tưởng2019-12-29 07:05
 • #321: Tào Tháo lui binh2019-12-29 07:05
 • #322: Lại cái kia bận bịu2019-12-29 07:06
 • #323: Thuận lợi giao tiếp2019-12-29 07:06
 • #324: Lòng chỉ muốn về2019-12-29 07:06
 • #325: Lưu gia thường ngày2019-12-29 07:06
 • #326: Không bớt lo2019-12-29 07:06
 • #327: Khởi công2019-12-29 07:06
 • #328: Bôn ba2019-12-29 07:06
 • #329: Không đồng đều2019-12-29 07:06
 • #330: Quan Vũ bị thương2019-12-29 07:07
 • #331: Thăm dò2019-12-29 07:07
 • #332: Tiếng nổ cái rắm2019-12-29 07:07
 • #333: Thần y về đơn vị2019-12-29 07:07
 • #334: Thăng bằng2019-12-29 07:07
 • #335: Tuổi xế chiều2019-12-29 07:07
 • #336: Rườm rà2019-12-29 07:07
 • #337: Pháp Chính giải ưu2019-12-29 07:08
 • #338: Tôn Quyền phiền não2019-12-29 07:08
 • #339: Người thành thật nổi giận2019-12-29 07:08
 • #340: Đàm phán2019-12-29 07:08
 • #341: Lập kế hoạch2019-12-29 07:08
 • #342: Lỗ Túc cái chết2019-12-29 07:08
 • #343: Tào Tháo đích thân đến2019-12-29 07:08
 • #344: Phụ diện thuộc tính2019-12-29 07:08
 • #345: Tấn cấp2019-12-29 07:09
 • #346: Tạo hóa2019-12-29 07:09
 • #347: Phàn nàn2019-12-29 07:09
 • #348: Thuyết phục2019-12-29 07:09
 • #349: Kinh Châu tiềm lực2019-12-29 07:09
 • #350: Song sư2019-12-29 07:09
 • #351: Hủy sư2019-12-29 07:09
 • #352: Hoàn thành2019-12-29 07:09
 • #353: Sách2019-12-29 07:10
 • #354: Cơ hội2019-12-29 07:10
 • #355: Tôn Quyền điều binh2019-12-29 07:10
 • #356: Tiễn ra Vô Hồi2019-12-29 07:10
 • #357: Đại chiến Khai Mạc2019-12-29 07:10
 • #358: Loạn2019-12-29 07:10
 • #359: Công chiếm Tân Dã2019-12-29 07:10
 • #360: Giao thủ2019-12-29 07:11
 • #361: Luyện ngục2019-12-29 07:11
 • #362: Hợp binh2019-12-29 07:11
 • #363: Đại chiến khí tức2019-12-29 07:11
 • #364: Đan Kỵ xông trận2019-12-29 07:11
 • #365: Sĩ Khí Như Hồng2019-12-29 07:11
 • #366: Thắng bại khó liệu2019-12-29 07:11
 • #367: Lo lắng2019-12-29 07:12
 • #368: Kiêu Binh2019-12-29 07:12
 • #369: Trương Liêu dương danh2019-12-29 07:12
 • #370: Hậu tri hậu giác2019-12-29 07:12
 • #371: Triệu Tử Long lực chiến Tiêu Dao Tân2019-12-29 07:12
 • #372: Tôn Quyền thưởng thức2019-12-29 07:12
 • #373: Hợp Phì thành phá2019-12-29 07:12
 • #374: Sẽ đến Tuần Trăng Mật2019-12-29 07:13
 • #375: Nhân tâm mất hết2019-12-29 07:13
 • #376: Gà mờ2019-12-29 07:13
 • #377: Tào Tháo lui binh2019-12-29 07:13
 • #378: Ôn dịch2019-12-29 07:13
 • #379: Phu thê gặp lại2019-12-29 07:13
 • #380: Lại muốn đi2019-12-29 07:13
 • #381: Lên đường2019-12-29 07:14
 • #382: Đường đi2019-12-29 07:14
 • #383: Làm bộ2019-12-29 07:14
 • #384: Hán Trung Vương2019-12-29 07:14
 • #385: Ảnh hưởng2019-12-29 07:14
 • #386: Khương vẫn là lão lạt2019-12-29 07:14
 • #387: Vật Thị Nhân Phi2019-12-29 07:14
 • #388: Không có tiền2019-12-29 07:14
 • #389: Quân Truân ý nghĩ2019-12-29 07:15
 • #390: Gặp lại Đặng Ngải2019-12-29 07:15
 • #391: Điểm phá2019-12-29 07:15
 • #392: Nhàn thoại2019-12-29 07:15
 • #393: Buổi chiều Ngư Hương2019-12-29 07:15
 • #394: Phu thê lời nói trong đêm2019-12-29 07:15
 • #395: Lưu phủ việc vặt2019-12-29 07:15
 • #396: Tâm linh đạo sư2019-12-29 07:16
 • #397: Không tầm thường một năm2019-12-29 07:16
 • #398: Yêu cầu2019-12-29 07:16
 • #399: Thành. Đều hai ba sự tình2019-12-29 07:16
 • #400: Thiên Cơ Tỏa2019-12-29 07:16
 • #401: Nói điều kiện2019-12-29 07:16
 • #402: Ra lại tóc2019-12-29 07:17
 • #403: Học thêm chút mà đồ vật2019-12-29 07:17
 • #404: Con ngựa cản đường2019-12-29 07:17
 • #405: Chuyện phiền toái2019-12-29 07:17
 • #406: Chúng ta thiếu người mới2019-12-29 07:17
 • #407: Kiến thức2019-12-29 07:17
 • #408: Lưu Bị Xưng Đế2019-12-29 07:17
 • #409: Tân Quan tiền nhiệm trước tiên châm lửa2019-12-29 07:18
 • #410: Trước tiên tiếp theo thành2019-12-29 07:18
 • #411: Nhân thủ vấn đề2019-12-29 07:18
 • #412: Tuyệt hậu2019-12-29 07:18
 • #413: Không thể tránh được2019-12-29 07:18
 • #414: Trợ lực2019-12-29 07:18
 • #415: Khó có thể lý giải được hữu tình2019-12-29 07:19
 • #416: Bắt đầu2019-12-29 07:19
 • #417: Cùng bàn đại sự2019-12-29 07:19
 • #418: Chính trực người2019-12-29 07:19
 • #419: Binh lâm2019-12-29 07:19
 • #420: Nhất chiến xuống2019-12-29 07:19
 • #421: Tiến thối lưỡng nan2019-12-29 07:19
 • #422: Đoạt đầu người2019-12-29 07:20
 • #423: Màn đêm đến2019-12-29 07:20
 • #424: An dân2019-12-29 07:20
 • #425: Nhân tâm không đủ2019-12-29 07:20
 • #426: Gặp khó2019-12-29 07:20
 • #427: Tính kế2019-12-29 07:20
 • #428: Ly gián2019-12-29 07:20
 • #429: Ngư ông đắc lợi2019-12-29 07:21
 • #430: Người thành thật2019-12-29 07:21
 • #431: Kích không phải như thế dùng2019-12-29 07:21
 • #432: Phải có nghi thức cảm giác2019-12-29 07:21
 • #433: Đuổi tới ngươi sợ2019-12-29 07:21
 • #434: Nam Trung tạm định2019-12-29 07:21
 • #435: Diễn Viên xuất sắc nhất2019-12-29 07:21
 • #436: Khởi công2019-12-29 07:22
 • #437: Người Thiện Nhân lấn2019-12-29 07:22
 • #438: Binh phát Vân Nam2019-12-29 07:22
 • #439: Man Vương kết hôn2019-12-29 07:22
 • #440: Man Tộc đột kích2019-12-29 07:22
 • #441: Đánh2019-12-29 07:22
 • #442: Phong Hỏa lại nổi lên2019-12-29 07:22
 • #443: Bắt sống Mạnh Hoạch2019-12-29 07:23
 • #444: Thả người cùng thay người2019-12-29 07:23
 • #445: Hào hoa đội hình2019-12-29 07:23
 • #446: Chính mình muốn2019-12-29 07:23
 • #447: Trước tiên thắng lại đi2019-12-29 07:23
 • #448: Hoạn Nạn gặp chân tình2019-12-29 07:23
 • #449: Cầm Chúc Dung2019-12-29 07:23
 • #450: Lại cầm Mạnh Hoạch2019-12-29 07:24
 • #451: Ân Nghĩa2019-12-29 07:24
 • #452: Nhân tâm ủng hộ hay phản đối2019-12-29 07:24
 • #453: Cả người cũng không tốt2019-12-29 07:24
 • #454: Ba cầm Mạnh Hoạch2019-12-29 07:25
 • #455: Khổ rồi Mạnh Hoạch2019-12-29 07:25
 • #456: Tuyến2019-12-29 07:25
 • #457: Hai loại thái độ2019-12-29 07:25
 • #458: Công có thể Hưng Quốc2019-12-29 07:26
 • #459: Nhiều cái tâm nhãn2019-12-29 07:26
 • #460: Cực tốc thể nghiệm2019-12-29 07:26
 • #461: Mạnh Hoạch xuất binh2019-12-29 07:26
 • #462: Tự tin2019-12-29 07:26
 • #463: Lại bại Mạnh Hoạch2019-12-29 07:26
 • #464: Đằng Giáp Quân tin tức2019-12-29 07:26
 • #465: Chết lặng2019-12-29 07:27
 • #466: Đối sách2019-12-29 07:27
 • #467: Đằng Giáp Binh2019-12-29 07:27
 • #468: Thiết Tác Liên Hoàn xe2019-12-29 07:27
 • #469: Quái vật2019-12-29 07:27
 • #470: Chiến tranh kết thúc2019-12-29 07:27
 • #471: Chủ nợ2019-12-29 07:27
 • #472: Sau cuộc chiến2019-12-29 07:28
 • #473: Phong thưởng2019-12-29 07:28
 • #474: Lưu Nghị dạy học2019-12-29 07:28
 • #475: Nhắc nhở2019-12-29 07:28
 • #476: Nam Trung đại khai phát2019-12-29 07:28
 • #477: Thời gian như thoi đưa2019-12-29 07:28
 • #478: Xuất viện khảo hạch2019-12-29 07:28
 • #479: Nhân tài xuất hiện lớp lớp2019-12-29 07:29
 • #480: Triều đình tương chiêu2019-12-29 07:29
 • #481: Quân thần đoàn tụ2019-12-29 07:29
 • #482: Dạ Đàm2019-12-29 07:29
 • #483: Cha cùng con2019-12-29 07:29
 • #484: quyết nghị xuất binh2019-12-29 07:29
 • #485: Béo thành thói quen2019-12-29 07:29
 • #486: Tào Chân phiền não2019-12-29 07:30
 • #487: Chiến Vân dày đặc2019-12-29 07:30
 • #488: Trần Thương chiến2019-12-29 07:30
 • #489: Quan Hưng chiến Khương Duy2019-12-29 07:30
 • #490: Thiên Thủy Phong Vân2019-12-29 07:30
 • #491: Đầu hàng phương pháp2019-12-29 07:30
 • #492: Con ngựa Hạ Thành2019-12-29 07:31
 • #493: Hàng Tướng2019-12-29 07:31
 • #494: Hàm Cốc Quan2019-12-29 07:31
 • #495: Hán Quân hung mãnh2019-12-29 07:31
 • #496: Hổ lão Uy vẫn còn2019-12-29 07:31
 • #497: Nhai Đình giằng co2019-12-29 07:31
 • #498: Trúng kế2019-12-29 07:31
 • #499: Muốn chết tướng quân2019-12-29 07:32
 • #500: Cường Quân2019-12-29 07:32
 • #501: Liên thắng2019-12-29 07:32
 • #502: Ngụy Diên xin chiến2019-12-29 07:32
 • #503: Chương 505 Trọng Đạt mưu2019-12-29 07:32
 • #504: Khốn cục2019-12-29 07:32
 • #505: Danh Tướng hai đời2019-12-29 07:33
 • #506: Đổi Soái2019-12-29 07:33
 • #507: Ban đêm tập kích2019-12-29 07:33
 • #508: Tuyệt vọng2019-12-29 07:33
 • #509: Phi Quân đoạt thành2019-12-29 07:33
 • #510: Tuyệt địa2019-12-29 07:33
 • #511: Quan Trung tranh2019-12-29 07:33
 • #512: Trương Phi khiêu chiến2019-12-29 07:33
 • #513: Trận trảm Tứ Tướng2019-12-29 07:34
 • #514: Quân Tâm khó dò2019-12-29 07:34
 • #515: Lưu Phong thỉnh tội2019-12-29 07:34
 • #516: Bình định Hà Lạc2019-12-29 07:34
 • #517: Trường An phá2019-12-29 07:34
 • #518: Đại Tan Tác2019-12-29 07:34
 • #519: Phục kích cùng phản phục kích2019-12-29 07:35
 • #520: Sĩ có thể giết không thể bôi nhọ2019-12-29 07:35
 • #521: Muốn cái nào2019-12-29 07:35
 • #522: Kết thúc2019-12-29 07:35
 • #523: Triệu hồi2019-12-29 07:35
 • #524: Không đủ tiền làm sao bây giờ2019-12-29 07:35
 • #525: Muốn lễ vật2019-12-29 07:35
 • #526: Đại yến quần thần2019-12-29 07:36
 • #527: Tương lai kế hoạch2019-12-29 07:36
 • #528: Tây Lương kế sách2019-12-29 07:36
 • #529: Phu thê lời nói trong đêm2019-12-29 07:36
 • #530: Cõng nồi2019-12-29 07:36
 • #531: Tào Ngụy đối sách2019-12-29 07:36
 • #532: Cha cùng con2019-12-29 07:37
 • #533: Phiền lòng sự tình2019-12-29 07:37
 • #534: Thư tín2019-12-29 07:37
 • #535: Trong tuyết Thiếu Niên Lang2019-12-29 07:37
 • #536: Trong tuyết Thiếu Niên Lang (hạ)2019-12-29 07:37
 • #537: Uy hiếp2019-12-29 07:37
 • #538: Tuyết Dạ2019-12-29 07:37
 • #539: Gấp chiếu2019-12-29 07:38
 • #540: Trường An tuyết2019-12-29 07:38
 • #541: Lưu Bị băng hà2019-12-29 07:38
 • #542: Phong ba lại nổi lên2019-12-29 07:38
 • #543: Tôn Quyền Xưng Đế2019-12-29 07:38
 • #544: Triều Nghị2019-12-29 07:38
 • #545: Không có tiền liền cho người ta2019-12-29 07:39
 • #546: Nữ nhi sầu gả2019-12-29 07:39
 • #547: Lệch2019-12-29 07:39
 • #548: Tây Hành2019-12-29 07:39
 • #549: Nói Hung Nô2019-12-29 07:39
 • #550: Sách lược2019-12-29 07:39
 • #551: Phách lối2019-12-29 07:39
 • #552: Lòng mang ý đồ xấu2019-12-29 07:40
 • #553: Nông Trang2019-12-29 07:40
 • #554: Nhận người2019-12-29 07:40
 • #555: Không đánh không chuẩn bị cầm2019-12-29 07:40
 • #556: Không biết tự lượng sức mình2019-12-29 07:40
 • #557: Tin tức tốt2019-12-29 07:40
 • #558: Hư thực2019-12-29 07:40
 • #559: Hợp tác2019-12-29 07:40
 • #560: Tào Sảng xuất binh2019-12-29 07:41
 • #561: Nam Dương chiến lên2019-12-29 07:41
 • #562: Đằng Giáp Kiến Công2019-12-29 07:41
 • #563: Chiến tranh tài2019-12-29 07:41
 • #564: Đàm phán không thành2019-12-29 07:41
 • #565: Hà Sáo đại chiến2019-12-29 07:41
 • #566: Thất bại ám sát2019-12-29 07:42
 • #567: Thu lưới2019-12-29 07:42
 • #568: Thiên hạ xoá tên2019-12-29 07:42
 • #569: Danh chấn Thiên Hạ2019-12-29 07:42
 • #570: Cửa ải cuối năm sắp tới2019-12-29 07:42
 • #571: Phạt Ngô đề nghị2019-12-29 07:43
 • #572: Áo gấm về quê2019-12-29 07:43
 • #573: Ám sát2019-12-29 07:43
 • #574: Đứng đội2019-12-29 07:43
 • #575: Tam quốc thời kỳ đệ tứ quốc2019-12-29 07:43
 • #576: Cô lậu quả văn2019-12-29 07:43
 • #577: ta muốn về nhà2019-12-29 07:44
 • #578: Đoàn tụ2019-12-29 07:44
 • #579: Phương pháp2019-12-29 07:44
 • #580: Cửu Nguyên2019-12-29 07:44
 • #581: Ám sát cũng có trình tự2019-12-29 07:44
 • #582: Có biến2019-12-29 07:44
 • #583: Chân tướng2019-12-29 07:44
 • #584: Nổi cơn giận lục thân bất nhận2019-12-29 07:45
 • #585: Tông Sư2019-12-29 07:45
 • #586: Chiến Thần từ2019-12-29 07:45
 • #587: Đông Ngô chiến bại2019-12-29 07:45
 • #588: Triều đình2019-12-29 07:45
 • #589: Hồi triều2019-12-29 07:45
 • #590: Việc vặt2019-12-29 07:46
 • #591: Trường An sắp thành2019-12-29 07:46
 • #592: Sợ hãi thán phục2019-12-29 07:46
 • #593: Thiên Lao2019-12-29 07:46
 • #594: Cuối thu bắt đầu vào mùa đông2019-12-29 07:46
 • #595: Váy dài lưu tiên váy2019-12-29 07:46
 • #596: Sáng sớm2019-12-29 07:46
 • #597: Thanh lâu2019-12-29 07:47
 • #598: Cầm muốn đi2019-12-29 07:47
 • #599: Biên Thùy Chi Địa2019-12-29 07:47
 • #600: Tắc thượng phong quang2019-12-29 07:47
 • #601: Cư Duyên2019-12-29 07:47
 • #602: Lượng thân phận2019-12-29 07:47
 • #603: Chọn một a2019-12-29 07:48
 • #604: Tin chiến thắng cùng tin dữ2019-12-29 07:48
 • #605: Quốc không thể bởi vì một người mà hưng2019-12-29 07:48
 • #606: Đoàn tụ2019-12-29 07:48
 • #607: Khai Cương Thác Thổ2019-12-29 07:48
 • #608: Đông Ngô Sứ Thần2019-12-29 07:48
 • #609: Vạn Quốc Lai Triều2019-12-29 07:49
 • #610: Tây Châu2019-12-29 07:49
 • #611: Thiên đầu vạn tự2019-12-29 07:49
 • #612: Tuyết lớn đầy trời2019-12-29 07:50
 • #613: Thời đại mới chìa khoá2019-12-29 07:50
 • #614: Đường về2019-12-29 07:50
 • #615: Lưu Thiện dã tâm2019-12-29 07:50
 • #616: Cung đình2019-12-29 07:50
 • #617: Nhân tài tranh2019-12-29 07:50
 • #618: Phát binh trước đó2019-12-29 07:51
 • #619: Làm hỏng quân cơ2019-12-29 07:51
 • #620: Tế cờ xuất chinh2019-12-29 07:51
 • #621: Khẳng định là hắn2019-12-29 07:51
 • #622: Lang yên2019-12-29 07:51
 • #623: Giằng co2019-12-29 07:51
 • #624: Nữ trang2019-12-29 07:51
 • #625: Mánh khóe2019-12-29 07:52
 • #626: Tiệt Hà Đoạn Lưu2019-12-29 07:52
 • #627: Thời cơ đến2019-12-29 07:52
 • #628: Ti Mã binh bại2019-12-29 07:52
 • #629: Trọng Đạt hồi triều mời binh2019-12-29 07:52
 • #630: Động binh2019-12-29 07:52
 • #631: Tập Doanh, phản đánh lén, lại đánh lén2019-12-29 07:52
 • #632: Binh Pháp chính xác2019-12-29 07:52
 • #633: Bàn ngoại chiêu2019-12-29 07:53
 • #634: Tín nhiệm bảng giá2019-12-29 07:53
 • #635: Tương kế tựu kế2019-12-29 07:53
 • #636: Uỷ quyền2019-12-29 07:53
 • #637: Lý Nghiêm Ấn Soái2019-12-29 07:53
 • #638: Liên bại2019-12-29 07:53
 • #639: Trọc Chương Thủy2019-12-29 07:54
 • #640: Lý Nghiêm binh bại2019-12-29 07:54
 • #641: Thua chạy Lê Dương2019-12-29 07:54
 • #642: Thạch Trận2019-12-29 07:54
 • #643: Nghiệp Thành bên ngoài2019-12-29 07:54
 • #644: Bất đắc dĩ2019-12-29 07:54
 • #645: Ngưng chiến2019-12-29 07:54
 • #646: Tiểu nhân Trường Thích Thích2019-12-29 07:55
 • #647: Hỏi tội2019-12-29 07:55
 • #648: Tư Mã Ý quyết định2019-12-29 07:55
 • #649: Bên trong chiến cục2019-12-29 07:55
 • #650: Trong tuyết hỏa2019-12-29 07:55
 • #651: Điên cuồng2019-12-29 07:55
 • #652: Khổ chiến2019-12-29 07:55
 • #653: Trước tờ mờ sáng hắc ám2019-12-29 07:56
 • #654: Đại thắng2019-12-29 07:56
 • #655: Đại thế đã định2019-12-29 07:56
 • #656: Vây kín Nghiệp Thành2019-12-29 07:56
 • #657: Bị lãng quên2019-12-29 07:56
 • #658: Điều kiện2019-12-29 07:56
 • #659: Kết quả tốt nhất2019-12-29 07:56
 • #660: Tráng sĩ tuổi già2019-12-29 07:57
 • #661: Cố hương2019-12-29 07:57
 • #662: Thuyền cô độc2019-12-29 07:57
 • #663: Hàng Hải2019-12-29 07:57
 • #664: Duyên Hi mười sáu năm2019-12-29 07:57
 • #665: Tam Quốc chương cuối2019-12-29 07:57
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

TiKay

Nguyên Soái Thỉnh Bình Tĩnh [ Tinh Tế ]

THUYS♥️

Tuyệt Thế Phong Mang: Chí Tôn Đại Tiểu Thư

THUYS♥️

Leave a Reply