Linh DịNgôn TìnhNữ CườngTrọng Sinh

Weibo Của Ta Có Thể Đoán Mệnh

Trọng sinh sau, Thẩm Nguyên Gia phát hiện chính mình Weibo có thể biết trước tương lai

Chỉ cần nàng follow đối phương Weibo, liền sẽ lập tức đổi mới ra đối phương 【 di ảnh 】, 【 tử vong ngày 】, 【 tử vong hiện trường ảnh chụp 】

. . . Sau lại, Weibo biết trước công năng thăng cấp

“Mỗi ngày xé bức Trương Ảnh Đế Lý Thiên Hậu. . . Di ảnh cư nhiên cùng khung?”

“Ca sĩ bị giết. . . Tử vong hiện trường hung thủ giày bị chụp đến?”

“Tân tấn tiểu hoa cùng ảnh hậu. . . Đồng thời tử vong?”

Giang Bạn: Ngươi vì cái gì không chú ý ta?

Thẩm Nguyên Gia: . . .

Bởi vì nàng không nghĩ chú ý sau nhìn đến kia trương bọn họ hai cái cùng khung di ảnh, lấy quan lấy quan!

Người mẫu x đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Weibo @ khương chi cá y

——————————-

Tag: Trọng sinh huyền nghi trinh thám sảng văn thăng cấp lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Nguyên Gia, Giang Bạn ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Khương Chi Ngư
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0001.mp32019-11-16 04:38
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0002.mp32019-11-16 04:38
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0003.mp32019-11-16 04:38
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0004.mp32019-11-16 04:39
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0005.mp32019-11-16 04:39
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0006.mp32019-11-16 04:39
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0007.mp32019-11-16 04:39
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0008.mp32019-11-16 04:39
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0009.mp32019-11-16 04:39
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0010.mp32019-11-16 04:39
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0011.mp32019-11-16 04:39
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0012.mp32019-11-16 04:40
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0013.mp32019-11-16 04:40
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0014.mp32019-11-16 04:40
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0015.mp32019-11-16 04:40
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0016.mp32019-11-16 04:40
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0017.mp32019-11-16 04:41
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0018.mp32019-11-16 04:41
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0019.mp32019-11-16 04:41
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0020.mp32019-11-16 04:41
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0021.mp32019-11-16 04:42
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0022.mp32019-11-16 04:42
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0023.mp32019-11-16 04:42
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0024.mp32019-11-16 04:42
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0025.mp32019-11-16 04:42
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0026.mp32019-11-16 04:42
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0027.mp32019-11-16 04:42
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0028.mp32019-11-16 04:43
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0029.mp32019-11-16 04:43
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0030.mp32019-11-16 04:43
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0031.mp32019-11-16 04:43
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0032.mp32019-11-16 04:43
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0033.mp32019-11-16 04:43
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0034.mp32019-11-16 04:43
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0035.mp32019-11-16 04:44
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0036.mp32019-11-16 04:44
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0037.mp32019-11-16 04:44
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0038.mp32019-11-16 04:44
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0039.mp32019-11-16 04:44
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0040.mp32019-11-16 04:44
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0041.mp32019-11-16 04:44
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0042.mp32019-11-16 04:44
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0043.mp32019-11-16 04:45
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0044.mp32019-11-16 04:45
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0045.mp32019-11-16 04:45
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0046.mp32019-11-16 04:45
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0047.mp32019-11-16 04:45
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0048.mp32019-11-16 04:45
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0049.mp32019-11-16 04:46
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0050.mp32019-11-16 04:46
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0051.mp32019-11-16 04:46
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0052.mp32019-11-16 04:46
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0053.mp32019-11-16 04:46
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0054.mp32019-11-16 04:46
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0055.mp32019-11-16 04:46
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0056.mp32019-11-16 04:47
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0057.mp32019-11-16 04:47
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0058.mp32019-11-16 04:47
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0059.mp32019-11-16 04:47
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0060.mp32019-11-16 04:47
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0061.mp32019-11-16 04:47
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0062.mp32019-11-16 04:47
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0063.mp32019-11-16 04:48
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0064.mp32019-11-16 04:48
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0065.mp32019-11-16 04:48
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0066.mp32019-11-16 04:48
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0067.mp32019-11-16 04:48
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0068.mp32019-11-16 04:48
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0069.mp32019-11-16 04:49
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0070.mp32019-11-16 04:49
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0071.mp32019-11-16 04:49
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0072.mp32019-11-16 04:49
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0073.mp32019-11-16 04:49
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0074.mp32019-11-16 04:49
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0075.mp32019-11-16 04:50
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0076.mp32019-11-16 04:50
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0077.mp32019-11-16 04:50
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0078.mp32019-11-16 04:50
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0079.mp32019-11-16 04:50
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0080.mp32019-11-16 04:50
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0081.mp32019-11-16 04:50
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0082.mp32019-11-16 04:51
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0083.mp32019-11-16 04:51
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0084.mp32019-11-16 04:51
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0085.mp32019-11-16 04:51
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0086.mp32019-11-16 04:51
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0087.mp32019-11-16 04:51
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0088.mp32019-11-16 04:51
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0089.mp32019-11-16 04:52
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0090.mp32019-11-16 04:52
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0091.mp32019-11-16 04:52
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0092.mp32019-11-16 04:52
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0093.mp32019-11-16 04:52
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0094.mp32019-11-16 04:52
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0095.mp32019-11-16 04:52
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0096.mp32019-11-16 04:52
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0097.mp32019-11-16 04:53
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0098.mp32019-11-16 04:53
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0099.mp32019-11-16 04:53
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0100.mp32019-11-16 04:53
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0101.mp32019-11-16 04:53
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0102.mp32019-11-16 04:53
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0103.mp32019-11-16 04:54
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0104.mp32019-11-16 04:54
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0105.mp32019-11-16 04:54
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0106.mp32019-11-16 04:54
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0107.mp32019-11-16 04:54
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0108.mp32019-11-16 04:54
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0109.mp32019-11-16 04:54
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0110.mp32019-11-16 04:54
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0111.mp32019-11-16 04:55
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0112.mp32019-11-16 04:55
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0113.mp32019-11-16 04:55
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0114.mp32019-11-16 04:55
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0115.mp32019-11-16 04:55
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0116.mp32019-11-16 04:56
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0117.mp32019-11-16 04:56
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0118.mp32019-11-16 04:56
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0119.mp32019-11-16 04:56
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0120.mp32019-11-16 04:56
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0121.mp32019-11-16 04:56
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0122.mp32019-11-16 04:56
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0123.mp32019-11-16 04:57
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0124.mp32019-11-16 04:57
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0125.mp32019-11-16 04:57
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0126.mp32019-11-16 04:57
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0127.mp32019-11-16 04:57
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0128.mp32019-11-16 04:57
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0129.mp32019-11-16 04:57
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0130.mp32019-11-16 04:58
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0131.mp32019-11-16 04:58
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0132.mp32019-11-16 04:58
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0133.mp32019-11-16 04:58
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0134.mp32019-11-16 04:58
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0135.mp32019-11-16 04:59
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0136.mp32019-11-16 04:59
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0137.mp32019-11-16 04:59
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0138.mp32019-11-16 04:59
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0139.mp32019-11-16 04:59
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0140.mp32019-11-16 04:59
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0141.mp32019-11-16 04:59
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0142.mp32019-11-16 04:59
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0143.mp32019-11-16 05:00
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0144.mp32019-11-16 05:00
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0145.mp32019-11-16 05:00
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0146.mp32019-11-16 05:00
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0147.mp32019-11-16 05:00
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0148.mp32019-11-16 05:00
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0149.mp32019-11-16 05:00
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0150.mp32019-11-16 05:01
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0151.mp32019-11-16 05:01
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0152.mp32019-11-16 05:01
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0153.mp32019-11-16 05:01
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0154.mp32019-11-16 05:01
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0155.mp32019-11-16 05:01
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0156.mp32019-11-16 05:01
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0157.mp32019-11-16 05:02
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0158.mp32019-11-16 05:02
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0159.mp32019-11-16 05:02
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0160.mp32019-11-16 05:02
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0161.mp32019-11-16 05:02
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0162.mp32019-11-16 05:02
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0163.mp32019-11-16 05:03
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0164.mp32019-11-16 05:03
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0165.mp32019-11-16 05:03
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0166.mp32019-11-16 05:03
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0167.mp32019-11-16 05:03
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0168.mp32019-11-16 05:03
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0169.mp32019-11-16 05:03
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0170.mp32019-11-16 05:04
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0171.mp32019-11-16 05:04
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0172.mp32019-11-16 05:04
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0173.mp32019-11-16 05:04
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Related posts

Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc [Xuyên Thư]

THUYS♥️

Trùng Sinh Chi Thiên Tài Y Nữ

THUYS♥️

Xuyên Nhanh Lão Đại Nghịch Tập

TiKay

Bí Thư Của Ta Biết Bắt Quỷ

THUYS♥️

Hào Môn Đệ Nhất Thiên Sư

THUYS♥️

Em Gái Của Gian Thần

THUYS♥️

Leave a Reply