Linh DịNgôn TìnhNữ CườngTrọng Sinh

Weibo Của Ta Có Thể Đoán Mệnh

Trọng sinh sau, Thẩm Nguyên Gia phát hiện chính mình Weibo có thể biết trước tương lai

Chỉ cần nàng follow đối phương Weibo, liền sẽ lập tức đổi mới ra đối phương 【 di ảnh 】, 【 tử vong ngày 】, 【 tử vong hiện trường ảnh chụp 】

. . . Sau lại, Weibo biết trước công năng thăng cấp

“Mỗi ngày xé bức Trương Ảnh Đế Lý Thiên Hậu. . . Di ảnh cư nhiên cùng khung?”

“Ca sĩ bị giết. . . Tử vong hiện trường hung thủ giày bị chụp đến?”

“Tân tấn tiểu hoa cùng ảnh hậu. . . Đồng thời tử vong?”

Giang Bạn: Ngươi vì cái gì không chú ý ta?

Thẩm Nguyên Gia: . . .

Bởi vì nàng không nghĩ chú ý sau nhìn đến kia trương bọn họ hai cái cùng khung di ảnh, lấy quan lấy quan!

Người mẫu x đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Weibo @ khương chi cá y

——————————-

Tag: Trọng sinh huyền nghi trinh thám sảng văn thăng cấp lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Nguyên Gia, Giang Bạn ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Khương Chi Ngư
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0001.mp32019-11-16 04:38
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0002.mp32019-11-16 04:38
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0003.mp32019-11-16 04:38
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0004.mp32019-11-16 04:39
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0005.mp32019-11-16 04:39
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0006.mp32019-11-16 04:39
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0007.mp32019-11-16 04:39
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0008.mp32019-11-16 04:39
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0009.mp32019-11-16 04:39
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0010.mp32019-11-16 04:39
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0011.mp32019-11-16 04:39
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0012.mp32019-11-16 04:40
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0013.mp32019-11-16 04:40
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0014.mp32019-11-16 04:40
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0015.mp32019-11-16 04:40
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0016.mp32019-11-16 04:40
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0017.mp32019-11-16 04:41
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0018.mp32019-11-16 04:41
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0019.mp32019-11-16 04:41
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0020.mp32019-11-16 04:41
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0021.mp32019-11-16 04:42
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0022.mp32019-11-16 04:42
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0023.mp32019-11-16 04:42
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0024.mp32019-11-16 04:42
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0025.mp32019-11-16 04:42
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0026.mp32019-11-16 04:42
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0027.mp32019-11-16 04:42
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0028.mp32019-11-16 04:43
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0029.mp32019-11-16 04:43
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0030.mp32019-11-16 04:43
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0031.mp32019-11-16 04:43
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0032.mp32019-11-16 04:43
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0033.mp32019-11-16 04:43
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0034.mp32019-11-16 04:43
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0035.mp32019-11-16 04:44
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0036.mp32019-11-16 04:44
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0037.mp32019-11-16 04:44
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0038.mp32019-11-16 04:44
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0039.mp32019-11-16 04:44
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0040.mp32019-11-16 04:44
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0041.mp32019-11-16 04:44
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0042.mp32019-11-16 04:44
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0043.mp32019-11-16 04:45
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0044.mp32019-11-16 04:45
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0045.mp32019-11-16 04:45
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0046.mp32019-11-16 04:45
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0047.mp32019-11-16 04:45
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0048.mp32019-11-16 04:45
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0049.mp32019-11-16 04:46
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0050.mp32019-11-16 04:46
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0051.mp32019-11-16 04:46
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0052.mp32019-11-16 04:46
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0053.mp32019-11-16 04:46
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0054.mp32019-11-16 04:46
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0055.mp32019-11-16 04:46
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0056.mp32019-11-16 04:47
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0057.mp32019-11-16 04:47
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0058.mp32019-11-16 04:47
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0059.mp32019-11-16 04:47
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0060.mp32019-11-16 04:47
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0061.mp32019-11-16 04:47
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0062.mp32019-11-16 04:47
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0063.mp32019-11-16 04:48
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0064.mp32019-11-16 04:48
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0065.mp32019-11-16 04:48
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0066.mp32019-11-16 04:48
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0067.mp32019-11-16 04:48
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0068.mp32019-11-16 04:48
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0069.mp32019-11-16 04:49
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0070.mp32019-11-16 04:49
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0071.mp32019-11-16 04:49
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0072.mp32019-11-16 04:49
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0073.mp32019-11-16 04:49
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0074.mp32019-11-16 04:49
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0075.mp32019-11-16 04:50
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0076.mp32019-11-16 04:50
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0077.mp32019-11-16 04:50
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0078.mp32019-11-16 04:50
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0079.mp32019-11-16 04:50
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0080.mp32019-11-16 04:50
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0081.mp32019-11-16 04:50
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0082.mp32019-11-16 04:51
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0083.mp32019-11-16 04:51
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0084.mp32019-11-16 04:51
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0085.mp32019-11-16 04:51
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0086.mp32019-11-16 04:51
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0087.mp32019-11-16 04:51
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0088.mp32019-11-16 04:51
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0089.mp32019-11-16 04:52
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0090.mp32019-11-16 04:52
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0091.mp32019-11-16 04:52
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0092.mp32019-11-16 04:52
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0093.mp32019-11-16 04:52
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0094.mp32019-11-16 04:52
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0095.mp32019-11-16 04:52
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0096.mp32019-11-16 04:52
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0097.mp32019-11-16 04:53
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0098.mp32019-11-16 04:53
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0099.mp32019-11-16 04:53
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0100.mp32019-11-16 04:53
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0101.mp32019-11-16 04:53
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0102.mp32019-11-16 04:53
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0103.mp32019-11-16 04:54
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0104.mp32019-11-16 04:54
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0105.mp32019-11-16 04:54
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0106.mp32019-11-16 04:54
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0107.mp32019-11-16 04:54
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0108.mp32019-11-16 04:54
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0109.mp32019-11-16 04:54
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0110.mp32019-11-16 04:54
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0111.mp32019-11-16 04:55
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0112.mp32019-11-16 04:55
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0113.mp32019-11-16 04:55
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0114.mp32019-11-16 04:55
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0115.mp32019-11-16 04:55
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0116.mp32019-11-16 04:56
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0117.mp32019-11-16 04:56
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0118.mp32019-11-16 04:56
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0119.mp32019-11-16 04:56
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0120.mp32019-11-16 04:56
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0121.mp32019-11-16 04:56
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0122.mp32019-11-16 04:56
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0123.mp32019-11-16 04:57
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0124.mp32019-11-16 04:57
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0125.mp32019-11-16 04:57
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0126.mp32019-11-16 04:57
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0127.mp32019-11-16 04:57
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0128.mp32019-11-16 04:57
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0129.mp32019-11-16 04:57
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0130.mp32019-11-16 04:58
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0131.mp32019-11-16 04:58
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0132.mp32019-11-16 04:58
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0133.mp32019-11-16 04:58
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0134.mp32019-11-16 04:58
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0135.mp32019-11-16 04:59
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0136.mp32019-11-16 04:59
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0137.mp32019-11-16 04:59
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0138.mp32019-11-16 04:59
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0139.mp32019-11-16 04:59
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0140.mp32019-11-16 04:59
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0141.mp32019-11-16 04:59
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0142.mp32019-11-16 04:59
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0143.mp32019-11-16 05:00
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0144.mp32019-11-16 05:00
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0145.mp32019-11-16 05:00
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0146.mp32019-11-16 05:00
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0147.mp32019-11-16 05:00
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0148.mp32019-11-16 05:00
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0149.mp32019-11-16 05:00
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0150.mp32019-11-16 05:01
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0151.mp32019-11-16 05:01
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0152.mp32019-11-16 05:01
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0153.mp32019-11-16 05:01
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0154.mp32019-11-16 05:01
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0155.mp32019-11-16 05:01
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0156.mp32019-11-16 05:01
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0157.mp32019-11-16 05:02
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0158.mp32019-11-16 05:02
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0159.mp32019-11-16 05:02
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0160.mp32019-11-16 05:02
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0161.mp32019-11-16 05:02
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0162.mp32019-11-16 05:02
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0163.mp32019-11-16 05:03
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0164.mp32019-11-16 05:03
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0165.mp32019-11-16 05:03
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0166.mp32019-11-16 05:03
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0167.mp32019-11-16 05:03
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0168.mp32019-11-16 05:03
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0169.mp32019-11-16 05:03
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0170.mp32019-11-16 05:04
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0171.mp32019-11-16 05:04
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0172.mp32019-11-16 05:04
 • weibo-cua-ta-co-the-doan-menh-chuong-0173.mp32019-11-16 05:04
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Related posts

Tinh Tế Trùng Sinh Chi Dị Năng Tiểu Khả Ái

THUYS♥️

Quỷ Bí Thế Giới Hành Trình

TiKay

Dưỡng Nữ Thành Phi

TiKay

Vì Gió Ở Nơi Ấy

THUYS♥️

Không Gian Trọng Sinh: Thịnh Sủng Thần Y Thương Nữ

THUYS♥️

Trọng Sinh Chi Nhị Thế Tổ

TiKay

Leave a Reply