Cổ Đại Huyền Huyễn Ngôn Tình Xuyên Không

Sư Phụ Như Phu

Thể loại: Huyền huyễn, xuyên không, sư đồ luyến, sủng, nhẹ nhàng, HE
Nhân vật: Hoa Tiểu Nhã, Bạch Trì Hữu

Vốn tưởng rằng khi chết là hết nhưng nàng lại xuyên qua, sống lại một lần nữa.

Một câu hát đồng dao làm cho cuộc sống vốn tiêu dao của nàng lại gợn sóng.

Phúc hắc sư phụ, đồ đệ ngốc nghếch. Một cuộc tình thầy trò diễn ra.

“Cái kia, sư phụ, người đang nói đùa à?”

“Ta đang nói thật.” Mái tóc dài phủ xuống bờ vai của Bạch Trì Hữu khẽ lay động trong làn gió đêm, “Nhã Nhã, sư phụ cũng có thể giống như phu quân.”


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  U Nhã
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0001.mp32018-06-15 21:00
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0002.mp32018-06-15 21:01
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0003.mp32018-06-15 21:01
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0004.mp32018-06-15 21:01
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0005.mp32018-06-15 21:01
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0006.mp32018-06-15 21:01
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0007.mp32018-06-15 21:02
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0008.mp32018-06-15 21:02
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0009.mp32018-06-15 21:02
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0010.mp32018-06-15 21:02
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0011.mp32018-06-15 21:02
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0012.mp32018-06-15 21:02
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0013.mp32018-06-15 21:02
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0014.mp32018-06-15 21:03
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0015.mp32018-06-15 21:03
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0016.mp32018-06-15 21:03
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0017.mp32018-06-15 21:03
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0018.mp32018-06-15 21:03
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0019.mp32018-06-15 21:03
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0020.mp32018-06-15 21:03
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0021.mp32018-06-15 21:03
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0022.mp32018-06-15 21:04
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0023.mp32018-06-15 21:04
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0024.mp32018-06-15 21:04
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0025.mp32018-06-15 21:04
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0026.mp32018-06-15 21:04
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0027.mp32018-06-15 21:04
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0028.mp32018-06-15 21:04
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0029.mp32018-06-15 21:04
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0030.mp32018-06-15 21:05
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0031.mp32018-06-15 21:05
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0032.mp32018-06-15 21:05
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0033.mp32018-06-15 21:05
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0034.mp32018-06-15 21:05
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0035.mp32018-06-15 21:05
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0036.mp32018-06-15 21:05
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0037.mp32018-06-15 21:05
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0038.mp32018-06-15 21:06
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0039.mp32018-06-15 21:06
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0040.mp32018-06-15 21:06
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0041.mp32018-06-15 21:06
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0042.mp32018-06-15 21:06
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0043.mp32018-06-15 21:06
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0044.mp32018-06-15 21:06
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0045.mp32018-06-15 21:07
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0046.mp32018-06-15 21:07
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0047.mp32018-06-15 21:07
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0048.mp32018-06-15 21:07
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0049.mp32018-06-15 21:07
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0050.mp32018-06-15 21:07
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0051.mp32018-06-15 21:07
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0052.mp32018-06-15 21:07
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0053.mp32018-06-15 21:08
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0054.mp32018-06-15 21:08
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0055.mp32018-06-15 21:08
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0056.mp32018-06-15 21:08
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0057.mp32018-06-15 21:08
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0058.mp32018-06-15 21:08
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0059.mp32018-06-15 21:08
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0060.mp32018-06-15 21:08
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0061.mp32018-06-15 21:09
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0062.mp32018-06-15 21:09
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0063.mp32018-06-15 21:09
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0064.mp32018-06-15 21:09
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0065.mp32018-06-15 21:09
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0066.mp32018-06-15 21:09
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0067.mp32018-06-15 21:09
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0068.mp32018-06-15 21:09
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0069.mp32018-06-15 21:10
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0070.mp32018-06-15 21:10
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0071.mp32018-06-15 21:10
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0072.mp32018-06-15 21:10
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0073.mp32018-06-15 21:10
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0074.mp32018-06-15 21:11
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0075.mp32018-06-15 21:11
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0076.mp32018-06-15 21:11
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0077.mp32018-06-15 21:11
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0078.mp32018-06-15 21:11
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0079.mp32018-06-15 21:11
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0080.mp32018-06-15 21:11
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0081.mp32018-06-15 21:11
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0082.mp32018-06-15 21:12
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0083.mp32018-06-15 21:12
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0084.mp32018-06-15 21:12
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0085.mp32018-06-15 21:12
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0086.mp32018-06-15 21:12
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0087.mp32018-06-15 21:12
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0088.mp32018-06-15 21:13
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0089.mp32018-06-15 21:13
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0090.mp32018-06-15 21:13
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0091.mp32018-06-15 21:13
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0092.mp32018-06-15 21:13
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0093.mp32018-06-15 21:13
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0094.mp32018-06-15 21:13
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0095.mp32018-06-15 21:14
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0096.mp32018-06-15 21:14
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0097.mp32018-06-15 21:14
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0098.mp32018-06-15 21:14
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0099.mp32018-06-15 21:14
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0100.mp32018-06-15 21:14
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0101.mp32018-06-15 21:14
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0102.mp32018-06-15 21:14
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0103.mp32018-06-15 21:14
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0104.mp32018-06-15 21:15
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0105.mp32018-06-15 21:15
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0106.mp32018-06-15 21:15
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0107.mp32018-06-15 21:15
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0108.mp32018-06-15 21:15
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0109.mp32018-06-15 21:15
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0110.mp32018-06-15 21:16
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0111.mp32018-06-15 21:16
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0112.mp32018-06-15 21:16
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0113.mp32018-06-15 21:16
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0114.mp32018-06-15 21:16
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0115.mp32018-06-15 21:16
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0116.mp32018-06-15 21:17
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0117.mp32018-06-15 21:17
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0118.mp32018-06-15 21:17
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0119.mp32018-06-15 21:17
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0120.mp32018-06-15 21:17
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0121.mp32018-06-15 21:17
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0122.mp32018-06-15 21:17
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0123.mp32018-06-15 21:17
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0124.mp32018-06-15 21:17
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0125.mp32018-06-15 21:18
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0126.mp32018-06-15 21:18
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0127.mp32018-06-15 21:18
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0128.mp32018-06-15 21:18
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0129.mp32018-06-15 21:18
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0130.mp32018-06-15 21:18
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0131.mp32018-06-15 21:18
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0132.mp32018-06-15 21:19
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0133.mp32018-06-15 21:19
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0134.mp32018-06-15 21:19
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0135.mp32018-06-15 21:19
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0136.mp32018-06-15 21:19
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0137.mp32018-06-15 21:19
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0138.mp32018-06-15 21:19
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0139.mp32018-06-15 21:19
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0140.mp32018-06-15 21:19
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0141.mp32018-06-15 21:20
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0142.mp32018-06-15 21:20
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0143.mp32018-06-15 21:20
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0144.mp32018-06-15 21:20
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0145.mp32018-06-15 21:20
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0146.mp32018-06-15 21:21
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0147.mp32018-06-15 21:21
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0148.mp32018-06-15 21:21
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0149.mp32018-06-15 21:21
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0150.mp32018-06-15 21:21
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0151.mp32018-06-15 21:21
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0152.mp32018-06-15 21:21
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0153.mp32018-06-15 21:21
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0154.mp32018-06-15 21:22
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0155.mp32018-06-15 21:22
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0156.mp32018-06-15 21:22
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0157.mp32018-06-15 21:22
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0158.mp32018-06-15 21:22
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0159.mp32018-06-15 21:22
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0160.mp32018-06-15 21:22
 • su-phu-nhu-phu-chuong-0161.mp32018-06-15 21:22

Related posts

Việt Cơ

TiKay

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

THUYS♥️

Sư Phụ Lại Rớt Tuyến

TiKay

Đấu La Đại Lục

TiKay

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

TiKay

Võ Hiệp Thế Giới Đại Chuyển Kiếp

TiKay

Leave a Reply