Hiện ĐạiNgôn TìnhTrọng Sinh

Vai Ác Mụ Mụ Phấn Đấu Sử [Xuyên Thư]

Tiêu Vũ chết sau, hệ thống nói đưa nàng một lần trọng sinh cơ hội.

Tiêu Vũ cười to tiếp thu, chờ nàng xuyên thư sau, nàng chỉ nghĩ đối hệ thống dựng ngón giữa.

Ngươi đặc sao chưa nói, nguyên chủ cơ hồ tê liệt.

Ngươi đặc sao chưa nói, nguyên chủ đương mẹ.

Ngươi thậm chí chưa nói, nguyên chủ hài tử chẳng những là vai ác…… Còn nữ vai ác cùng nam vai ác đều là nàng hài tử.

Nằm ở trên giường bệnh, nhìn trước mặt tiểu nam hài, tiêu vũ người da đen dấu chấm hỏi mặt.

Hệ thống: Ta đặc sao dám nói sao!

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Da Thanh Oa
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0001.mp32019-04-22 13:32
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0002.mp32019-04-22 13:34
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0003.mp32019-04-22 13:34
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0004.mp32019-04-22 13:34
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0005.mp32019-04-22 13:34
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0006.mp32019-04-22 13:34
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0007.mp32019-04-22 13:35
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0008.mp32019-04-22 13:35
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0009.mp32019-04-22 13:35
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0010.mp32019-04-22 13:35
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0011.mp32019-04-22 13:35
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0012.mp32019-04-22 13:36
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0013.mp32019-04-22 13:36
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0014.mp32019-04-22 13:36
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0015.mp32019-04-22 13:36
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0016.mp32019-04-22 13:36
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0017.mp32019-04-22 13:37
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0018.mp32019-04-22 13:37
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0019.mp32019-04-22 13:37
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0020.mp32019-04-22 13:37
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0021.mp32019-04-22 13:37
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0022.mp32019-04-22 13:38
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0023.mp32019-04-22 13:38
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0024.mp32019-04-22 13:38
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0025.mp32019-04-22 13:38
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0026.mp32019-04-22 13:38
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0027.mp32019-04-22 13:39
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0028.mp32019-04-22 13:39
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0029.mp32019-04-22 13:39
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0030.mp32019-04-22 13:40
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0031.mp32019-04-22 13:40
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0032.mp32019-04-22 13:40
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0033.mp32019-04-22 13:40
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0034.mp32019-04-22 13:40
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0035.mp32019-04-22 13:41
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0036.mp32019-04-22 13:41
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0037.mp32019-04-22 13:41
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0038.mp32019-04-22 13:41
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0039.mp32019-04-22 13:42
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0040.mp32019-04-22 13:42
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0041.mp32019-04-22 13:42
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0042.mp32019-04-22 13:42
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0043.mp32019-04-22 13:43
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0044.mp32019-04-22 13:43
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0045.mp32019-04-22 13:44
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0046.mp32019-04-22 13:44
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0047.mp32019-04-22 13:45
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0048.mp32019-04-22 13:45
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0049.mp32019-04-22 13:46
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0050.mp32019-04-22 13:46
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0051.mp32019-04-22 13:46
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0052.mp32019-04-22 13:47
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0053.mp32019-04-22 13:47
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0054.mp32019-04-22 13:48
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0055.mp32019-04-22 13:48
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0056.mp32019-04-22 13:49
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0057.mp32019-04-22 13:49
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0058.mp32019-04-22 13:50
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0059.mp32019-04-22 13:50
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0060.mp32019-04-22 13:51
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0061.mp32019-04-22 13:51
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0062.mp32019-04-22 13:52
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0063.mp32019-04-22 13:52
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0064.mp32019-04-22 13:53
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0065.mp32019-04-22 13:53
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0066.mp32019-04-22 13:53
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0067.mp32019-04-22 13:54
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0068.mp32019-04-22 13:54
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0069.mp32019-04-22 13:55
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0070.mp32019-04-22 13:55
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0071.mp32019-04-22 13:56
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0072.mp32019-04-22 13:58
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0073.mp32019-04-22 13:58
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0074.mp32019-04-22 13:59
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0075.mp32019-04-22 13:59
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0076.mp32019-04-22 14:00
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0077.mp32019-04-22 14:00
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0078.mp32019-04-22 14:01
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0079.mp32019-04-22 14:01
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0080.mp32019-04-22 14:02
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0081.mp32019-04-22 14:03
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0082.mp32019-04-22 14:03
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0083.mp32019-04-22 14:03
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0084.mp32019-04-22 14:04
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0085.mp32019-04-22 14:04
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0086.mp32019-04-22 14:05
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0087.mp32019-04-22 14:05
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0088.mp32019-04-22 14:05
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0089.mp32019-04-22 14:06
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0090.mp32019-04-22 14:07
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0091.mp32019-04-22 14:07
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0092.mp32019-04-22 14:08
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0093.mp32019-04-22 14:08
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0094.mp32019-04-22 14:09
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0095.mp32019-04-22 14:09
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0096.mp32019-04-22 14:09
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0097.mp32019-04-22 14:10
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0098.mp32019-04-22 14:10
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0099.mp32019-04-22 14:11
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0100.mp32019-04-22 14:11
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0101.mp32019-04-22 14:11
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0102.mp32019-04-22 14:12
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0103.mp32019-04-22 14:13
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0104.mp32019-04-22 14:13
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0105.mp32019-04-22 14:14
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0106.mp32019-04-22 14:14
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0107.mp32019-04-22 14:15
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0108.mp32019-04-22 14:15
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0109.mp32019-04-22 14:15
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0110.mp32019-04-22 14:16
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0111.mp32019-04-22 14:16
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0112.mp32019-04-22 14:17
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0113.mp32019-04-22 14:17
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0114.mp32019-04-22 14:17
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0115.mp32019-04-22 14:17
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0116.mp32019-04-22 14:18
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0117.mp32019-04-22 14:18
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0118.mp32019-04-22 14:19
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0119.mp32019-04-22 14:19
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0120.mp32019-04-22 14:19
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0121.mp32019-04-22 14:20
 • vai-ac-mu-mu-phan-dau-su-xuyen-thu-chuong-0122.mp32019-04-22 14:20
Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

Related posts

Sinh tồn [ Mạt Thế ]

THUYS♥️

Kỹ Thuật Diễn Đế Ngược Tra Chi Lộ

THUYS♥️

Chư Thiên Ký

TiKay

Sơn Thần Cũng Hỗn Giới Giải Trí

TiKay

Đô Thị Chi Vạn Giới Chí Tôn

TiKay

Thế Nào Là Hiền Thê

TiKay

Leave a Reply