Đam MỹHiện ĐạiKhoa HuyễnLinh DịVô Hạn Lưu

Tử Vong Kính Vạn Hoa

9,177,655,296 tích phân 😱

—————

Mới đầu khác thường, là trong nhà miêu không cho ôm.

Lâm Thu Thạch phát hiện chung quanh hết thảy đều bắt đầu trở nên tràn ngập không phối hợp cảm.

Sau đó một ngày nào đó, đương hắn đẩy ra trong nhà môn, lại phát hiện quen thuộc hàng hiên biến thành thật dài hành lang.

Hành lang hai đầu, là mười hai phiến giống nhau như đúc cửa sắt.

Chuyện xưa bởi vậy bắt đầu.

Nguyễn Nam Chúc đối Lâm Thu Thạch nói, đương ngươi chăm chú nhìn vực sâu khi, vực sâu cũng đang nhìn chăm chú ngươi.

Lâm Thu Thạch nghe xong lâm vào trầm tư, sau đó đối với vực sâu kéo xuống dây kéo quần. . .

Nguyễn Nam Chúc: “. . . Ngươi đem quần cho ta hảo hảo mặc vào!”

Không quậy sẽ chết bệnh kiều công X cùng nhau quậy trầm ổn thụ, sữa đông hai tầng tổ hợp, thần quái phong cách thăng cấp lưu.

————————————

Tag: Linh dị thần quái cải trang giả dạng vô hạn lưu thăng cấp lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Thu Thạch ┃ vai phụ: Nguyễn Nam Chúc ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tây Tử Tự
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0001.mp32019-08-19 15:33
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0002.mp32019-08-19 15:35
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0003.mp32019-08-19 15:35
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0004.mp32019-08-19 15:36
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0005.mp32019-08-19 15:36
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0006.mp32019-08-19 15:37
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0007.mp32019-08-19 15:37
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0008.mp32019-08-19 15:38
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0009.mp32019-08-19 15:38
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0010.mp32019-08-19 15:39
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0011.mp32019-08-19 15:40
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0012.mp32019-08-19 15:41
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0013.mp32019-08-19 15:43
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0014.mp32019-08-19 15:43
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0015.mp32019-08-19 16:15
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0016.mp32019-08-19 16:41
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0017.mp32019-08-19 16:32
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0018.mp32019-08-19 16:32
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0019.mp32019-08-19 16:43
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0020.mp32019-08-20 02:17
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0021.mp32019-08-20 02:22
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0022.mp32019-08-20 02:22
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0023.mp32019-08-20 02:23
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0024.mp32019-08-20 02:24
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0025.mp32019-08-20 02:25
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0026.mp32019-08-20 02:26
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0027.mp32019-08-20 02:27
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0028.mp32019-08-20 02:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0029.mp32019-08-20 02:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0030.mp32019-08-20 02:36
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0031.mp32019-08-20 02:39
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0032.mp32019-08-20 02:44
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0033.mp32019-08-20 02:53
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0034.mp32019-08-20 02:53
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0035.mp32019-08-20 02:54
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0036.mp32019-08-20 03:44
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0037.mp32019-08-20 03:46
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0038.mp32019-08-20 03:47
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0039.mp32019-08-20 03:47
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0040.mp32019-08-20 03:48
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0041.mp32019-08-20 03:48
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0042.mp32019-08-20 03:49
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0043.mp32019-08-20 03:50
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0044.mp32019-08-20 03:50
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0045.mp32019-08-20 03:51
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0046.mp32019-08-20 03:52
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0047.mp32019-08-20 03:52
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0048.mp32019-08-20 04:15
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0049.mp32019-08-20 04:16
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0050.mp32019-08-20 04:17
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0051.mp32019-08-20 04:17
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0052.mp32019-08-20 04:17
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0053.mp32019-08-20 04:18
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0054.mp32019-08-20 04:19
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0055.mp32019-08-20 16:37
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0056.mp32019-08-20 10:54
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0057.mp32019-08-20 10:55
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0058.mp32019-08-20 10:56
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0059.mp32019-08-20 10:57
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0060.mp32019-08-20 10:58
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0061.mp32019-08-20 10:59
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0062.mp32019-08-20 10:59
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0063.mp32019-08-20 11:00
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0064.mp32019-08-20 11:01
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0065.mp32019-08-20 11:02
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0066.mp32019-08-20 11:02
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0067.mp32019-08-20 11:03
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0068.mp32019-08-20 11:04
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0069.mp32019-08-20 11:05
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0070.mp32019-08-20 11:05
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0071.mp32019-08-20 11:06
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0072.mp32019-08-20 11:07
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0073.mp32019-08-20 11:08
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0074.mp32019-08-20 11:09
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0075.mp32019-08-20 11:10
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0076.mp32019-08-20 11:10
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0077.mp32019-08-20 11:11
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0078.mp32019-08-20 11:12
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0079.mp32019-08-20 11:13
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0080.mp32019-08-20 11:13
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0081.mp32019-08-20 11:14
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0082.mp32019-08-20 11:15
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0083.mp32019-08-20 11:16
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0084.mp32019-08-20 11:16
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0085.mp32019-08-20 11:17
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0086.mp32019-08-20 11:18
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0087.mp32019-08-20 11:18
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0088.mp32019-08-20 11:19
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0089.mp32019-08-20 11:20
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0090.mp32019-08-20 11:21
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0091.mp32019-08-20 11:22
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0092.mp32019-08-20 11:22
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0093.mp32019-08-20 11:23
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0094.mp32019-08-20 11:24
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0095.mp32019-08-20 11:25
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0096.mp32019-08-20 11:26
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0097.mp32019-08-20 11:27
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0098.mp32019-08-20 11:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0099.mp32019-08-20 11:29
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0100.mp32019-08-20 11:30
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0101.mp32019-08-20 11:31
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0102.mp32019-08-20 11:31
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0103.mp32019-08-20 11:32
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0104.mp32019-08-20 11:33
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0105.mp32019-08-20 11:34
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0106.mp32019-08-20 11:35
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0107.mp32019-08-20 11:36
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0108.mp32019-08-20 11:37
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0109.mp32019-08-20 11:38
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0110.mp32019-08-20 11:39
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0111.mp32019-08-20 11:40
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0112.mp32019-08-20 11:40
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0113.mp32019-08-20 11:41
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0114.mp32019-08-20 11:42
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0115.mp32019-08-20 11:43
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0116.mp32019-08-20 11:44
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0117.mp32019-08-20 11:45
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0118.mp32019-08-20 11:46
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0119.mp32019-08-20 11:46
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0120.mp32019-08-20 11:47
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0121.mp32019-08-20 11:48
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0122.mp32019-08-20 11:49
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0123.mp32019-08-20 11:50
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0124.mp32019-08-20 11:51
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0125.mp32019-08-20 11:51
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0126.mp32019-08-20 11:52
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0127.mp32019-08-20 11:53
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0128.mp32019-08-20 11:53
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0129.mp32019-08-20 11:54
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0130.mp32019-08-20 11:55
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0131.mp32019-08-22 10:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0132.mp32019-08-22 10:27
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0133.mp32019-08-22 10:27
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0134.mp32019-08-22 10:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0135.mp32019-08-22 10:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0136.mp32019-08-22 10:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0137.mp32019-08-22 10:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0138.mp32019-08-22 10:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0139.mp32019-08-22 10:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0140.mp32019-08-22 10:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0141.mp32019-08-22 10:29
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0142.mp32019-08-22 10:29
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0143.mp32019-08-22 10:29
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0144.mp32019-08-22 10:29
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0145.mp32019-08-22 10:29
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0146.mp32019-08-22 10:29
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Tung Hoành Chư Thiên Võ Giả

TiKay

Chúc Ngủ Ngon, Cô Vợ Tử Thần

THUYS♥️

Khoa Kĩ Luyện Khí Sư

THUYS♥️

Mang Thai Trong Trò Chơi Thần Quái

THUYS♥️

Cương Thi Huyền Học Tinh Thông

THUYS♥️

Nữ Xứng Trầm Mê Khoa Học [ Xuyên Nhanh ]

TiKay

Leave a Reply