Đam MỹHiện ĐạiKhoa HuyễnLinh DịVô Hạn Lưu

Tử Vong Kính Vạn Hoa

9,177,655,296 tích phân 😱

—————

Mới đầu khác thường, là trong nhà miêu không cho ôm.

Lâm Thu Thạch phát hiện chung quanh hết thảy đều bắt đầu trở nên tràn ngập không phối hợp cảm.

Sau đó một ngày nào đó, đương hắn đẩy ra trong nhà môn, lại phát hiện quen thuộc hàng hiên biến thành thật dài hành lang.

Hành lang hai đầu, là mười hai phiến giống nhau như đúc cửa sắt.

Chuyện xưa bởi vậy bắt đầu.

Nguyễn Nam Chúc đối Lâm Thu Thạch nói, đương ngươi chăm chú nhìn vực sâu khi, vực sâu cũng đang nhìn chăm chú ngươi.

Lâm Thu Thạch nghe xong lâm vào trầm tư, sau đó đối với vực sâu kéo xuống dây kéo quần. . .

Nguyễn Nam Chúc: “. . . Ngươi đem quần cho ta hảo hảo mặc vào!”

Không quậy sẽ chết bệnh kiều công X cùng nhau quậy trầm ổn thụ, sữa đông hai tầng tổ hợp, thần quái phong cách thăng cấp lưu.

————————————

Tag: Linh dị thần quái cải trang giả dạng vô hạn lưu thăng cấp lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Thu Thạch ┃ vai phụ: Nguyễn Nam Chúc ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Tây Tử Tự
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0001.mp32019-08-19 15:33
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0002.mp32019-08-19 15:35
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0003.mp32019-08-19 15:35
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0004.mp32019-08-19 15:36
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0005.mp32019-08-19 15:36
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0006.mp32019-08-19 15:37
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0007.mp32019-08-19 15:37
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0008.mp32019-08-19 15:38
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0009.mp32019-08-19 15:38
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0010.mp32019-08-19 15:39
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0011.mp32019-08-19 15:40
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0012.mp32019-08-19 15:41
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0013.mp32019-08-19 15:43
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0014.mp32019-08-19 15:43
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0015.mp32019-08-19 16:15
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0016.mp32019-08-19 16:41
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0017.mp32019-08-19 16:32
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0018.mp32019-08-19 16:32
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0019.mp32019-08-19 16:43
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0020.mp32019-08-20 02:17
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0021.mp32019-08-20 02:22
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0022.mp32019-08-20 02:22
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0023.mp32019-08-20 02:23
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0024.mp32019-08-20 02:24
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0025.mp32019-08-20 02:25
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0026.mp32019-08-20 02:26
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0027.mp32019-08-20 02:27
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0028.mp32019-08-20 02:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0029.mp32019-08-20 02:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0030.mp32019-08-20 02:36
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0031.mp32019-08-20 02:39
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0032.mp32019-08-20 02:44
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0033.mp32019-08-20 02:53
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0034.mp32019-08-20 02:53
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0035.mp32019-08-20 02:54
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0036.mp32019-08-20 03:44
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0037.mp32019-08-20 03:46
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0038.mp32019-08-20 03:47
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0039.mp32019-08-20 03:47
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0040.mp32019-08-20 03:48
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0041.mp32019-08-20 03:48
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0042.mp32019-08-20 03:49
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0043.mp32019-08-20 03:50
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0044.mp32019-08-20 03:50
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0045.mp32019-08-20 03:51
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0046.mp32019-08-20 03:52
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0047.mp32019-08-20 03:52
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0048.mp32019-08-20 04:15
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0049.mp32019-08-20 04:16
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0050.mp32019-08-20 04:17
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0051.mp32019-08-20 04:17
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0052.mp32019-08-20 04:17
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0053.mp32019-08-20 04:18
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0054.mp32019-08-20 04:19
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0055.mp32019-08-20 16:37
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0056.mp32019-08-20 10:54
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0057.mp32019-08-20 10:55
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0058.mp32019-08-20 10:56
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0059.mp32019-08-20 10:57
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0060.mp32019-08-20 10:58
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0061.mp32019-08-20 10:59
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0062.mp32019-08-20 10:59
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0063.mp32019-08-20 11:00
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0064.mp32019-08-20 11:01
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0065.mp32019-08-20 11:02
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0066.mp32019-08-20 11:02
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0067.mp32019-08-20 11:03
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0068.mp32019-08-20 11:04
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0069.mp32019-08-20 11:05
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0070.mp32019-08-20 11:05
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0071.mp32019-08-20 11:06
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0072.mp32019-08-20 11:07
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0073.mp32019-08-20 11:08
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0074.mp32019-08-20 11:09
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0075.mp32019-08-20 11:10
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0076.mp32019-08-20 11:10
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0077.mp32019-08-20 11:11
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0078.mp32019-08-20 11:12
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0079.mp32019-08-20 11:13
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0080.mp32019-08-20 11:13
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0081.mp32019-08-20 11:14
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0082.mp32019-08-20 11:15
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0083.mp32019-08-20 11:16
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0084.mp32019-08-20 11:16
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0085.mp32019-08-20 11:17
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0086.mp32019-08-20 11:18
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0087.mp32019-08-20 11:18
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0088.mp32019-08-20 11:19
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0089.mp32019-08-20 11:20
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0090.mp32019-08-20 11:21
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0091.mp32019-08-20 11:22
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0092.mp32019-08-20 11:22
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0093.mp32019-08-20 11:23
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0094.mp32019-08-20 11:24
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0095.mp32019-08-20 11:25
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0096.mp32019-08-20 11:26
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0097.mp32019-08-20 11:27
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0098.mp32019-08-20 11:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0099.mp32019-08-20 11:29
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0100.mp32019-08-20 11:30
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0101.mp32019-08-20 11:31
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0102.mp32019-08-20 11:31
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0103.mp32019-08-20 11:32
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0104.mp32019-08-20 11:33
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0105.mp32019-08-20 11:34
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0106.mp32019-08-20 11:35
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0107.mp32019-08-20 11:36
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0108.mp32019-08-20 11:37
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0109.mp32019-08-20 11:38
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0110.mp32019-08-20 11:39
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0111.mp32019-08-20 11:40
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0112.mp32019-08-20 11:40
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0113.mp32019-08-20 11:41
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0114.mp32019-08-20 11:42
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0115.mp32019-08-20 11:43
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0116.mp32019-08-20 11:44
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0117.mp32019-08-20 11:45
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0118.mp32019-08-20 11:46
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0119.mp32019-08-20 11:46
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0120.mp32019-08-20 11:47
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0121.mp32019-08-20 11:48
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0122.mp32019-08-20 11:49
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0123.mp32019-08-20 11:50
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0124.mp32019-08-20 11:51
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0125.mp32019-08-20 11:51
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0126.mp32019-08-20 11:52
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0127.mp32019-08-20 11:53
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0128.mp32019-08-20 11:53
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0129.mp32019-08-20 11:54
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0130.mp32019-08-20 11:55
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0131.mp32019-08-22 10:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0132.mp32019-08-22 10:27
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0133.mp32019-08-22 10:27
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0134.mp32019-08-22 10:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0135.mp32019-08-22 10:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0136.mp32019-08-22 10:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0137.mp32019-08-22 10:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0138.mp32019-08-22 10:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0139.mp32019-08-22 10:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0140.mp32019-08-22 10:28
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0141.mp32019-08-22 10:29
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0142.mp32019-08-22 10:29
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0143.mp32019-08-22 10:29
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0144.mp32019-08-22 10:29
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0145.mp32019-08-22 10:29
 • tu-vong-kinh-van-hoa-chuong-0146.mp32019-08-22 10:29
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Trọng Sinh Quân Hôn Nhiễu Chỉ Nhu

TiKay

Siêu Thần Cấp Khoa Kỹ Đế Quốc

TiKay

Huyền Học Đại Sư Là Đồ Tham Ăn

THUYS♥️

Trùng Sinh Thiên Tài Quỷ Y

THUYS♥️

Đại Lão Bạn Gái Là Yêu Tinh

THUYS♥️

Mạt Thế Kỷ

THUYS♥️

Leave a Reply