Linh DịNgôn TìnhThám Hiểm

Tây Xuất Ngọc Môn

Có người nói, ngươi ở đêm khuya bão cát lý mơ hồ nhìn đến hoàng thổ phương thành, kỳ thật là Ngọc Môn quan quỷ hồn.

———————–

Cái khác kết thúc văn, hoan nghênh trạc

Khai phong chí trách móc khí; chàng linh; bán yêu tư đằng; thất căn hung giản; tháng tư gian sự

Tân văn:

Tam tuyến luân hồi

Nội dung nhãn: Ảo tưởng không gian

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Diệp Lưu Tây, Xương Đông ┃ phối hợp diễn: Phì Đường, cái khác đãi đặt ra ┃ cái khác: Cái khác

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Vĩ Ngư
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0001.mp32019-06-02 05:13
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0002.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0003.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0004.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0005.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0006.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0007.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0008.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0009.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0010.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0011.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0012.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0013.mp32019-06-02 05:16
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0014.mp32019-06-02 05:16
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0015.mp32019-06-02 05:16
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0016.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0017.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0018.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0019.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0020.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0021.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0022.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0023.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0024.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0025.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0026.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0027.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0028.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0029.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0030.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0031.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0032.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0033.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0034.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0035.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0036.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0037.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0038.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0039.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0040.mp32019-06-02 05:22
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0041.mp32019-06-02 05:22
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0042.mp32019-06-02 05:22
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0043.mp32019-06-02 05:23
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0044.mp32019-06-02 05:23
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0045.mp32019-06-02 05:23
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0046.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0047.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0048.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0049.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0050.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0051.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0052.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0053.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0054.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0055.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0056.mp32019-06-02 05:26
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0057.mp32019-06-02 05:26
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0058.mp32019-06-02 05:26
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0059.mp32019-06-02 05:27
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0060.mp32019-06-02 05:27
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0061.mp32019-06-02 05:27
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0062.mp32019-06-02 05:28
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0063.mp32019-06-02 05:28
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0064.mp32019-06-02 05:28
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0065.mp32019-06-02 05:29
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0066.mp32019-06-02 05:29
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0067.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0068.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0069.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0070.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0071.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0072.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0073.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0074.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0075.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0076.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0077.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0078.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0079.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0080.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0081.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0082.mp32019-06-02 05:34
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0083.mp32019-06-02 05:34
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0084.mp32019-06-02 05:34
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0085.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0086.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0087.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0088.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0089.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0090.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0091.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0092.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0093.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0094.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0095.mp32019-06-02 05:37
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0096.mp32019-06-02 05:37
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0097.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0098.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0099.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0100.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0101.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0102.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0103.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0104.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0105.mp32019-06-02 05:40
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0106.mp32019-06-02 05:40
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0107.mp32019-06-02 05:40
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0108.mp32019-06-02 05:41
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0109.mp32019-06-02 05:41
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0110.mp32019-06-02 05:41
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0111.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0112.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0113.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0114.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0115.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0116.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0117.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0118.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0119.mp32019-06-02 05:44
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0120.mp32019-06-02 05:44
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0121.mp32019-06-02 05:44
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0122.mp32019-06-02 05:45
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0123.mp32019-06-02 05:45
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0124.mp32019-06-02 05:45
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0125.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0126.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0127.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0128.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0129.mp32019-06-02 05:46
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Related posts

Từ Từ Suy Lý

TiKay

Kiều Thê Khó Hống [ Trùng Sinh ]

THUYS♥️

Quãng Đời Còn Lại Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

THUYS♥️

Bưu Hãn Tiểu Nông Nữ

TiKay

Trọng Sinh 80 Sau: Quân Gia Cầu Buông Tha

TiKay

Quỷ Vương Bị Động Phong Ấn Lúc Sau

THUYS♥️

Leave a Reply