Linh Dị Ngôn Tình Thám Hiểm

Tây Xuất Ngọc Môn

Có người nói, ngươi ở đêm khuya bão cát lý mơ hồ nhìn đến hoàng thổ phương thành, kỳ thật là Ngọc Môn quan quỷ hồn.

———————–

Cái khác kết thúc văn, hoan nghênh trạc

Khai phong chí trách móc khí; chàng linh; bán yêu tư đằng; thất căn hung giản; tháng tư gian sự

Tân văn:

Tam tuyến luân hồi

Nội dung nhãn: Ảo tưởng không gian

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Diệp Lưu Tây, Xương Đông ┃ phối hợp diễn: Phì Đường, cái khác đãi đặt ra ┃ cái khác: Cái khác

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Vĩ Ngư
 •  Chương: /129
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0001.mp32019-06-02 05:13
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0002.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0003.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0004.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0005.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0006.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0007.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0008.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0009.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0010.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0011.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0012.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0013.mp32019-06-02 05:16
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0014.mp32019-06-02 05:16
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0015.mp32019-06-02 05:16
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0016.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0017.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0018.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0019.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0020.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0021.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0022.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0023.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0024.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0025.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0026.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0027.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0028.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0029.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0030.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0031.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0032.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0033.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0034.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0035.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0036.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0037.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0038.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0039.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0040.mp32019-06-02 05:22
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0041.mp32019-06-02 05:22
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0042.mp32019-06-02 05:22
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0043.mp32019-06-02 05:23
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0044.mp32019-06-02 05:23
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0045.mp32019-06-02 05:23
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0046.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0047.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0048.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0049.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0050.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0051.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0052.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0053.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0054.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0055.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0056.mp32019-06-02 05:26
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0057.mp32019-06-02 05:26
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0058.mp32019-06-02 05:26
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0059.mp32019-06-02 05:27
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0060.mp32019-06-02 05:27
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0061.mp32019-06-02 05:27
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0062.mp32019-06-02 05:28
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0063.mp32019-06-02 05:28
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0064.mp32019-06-02 05:28
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0065.mp32019-06-02 05:29
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0066.mp32019-06-02 05:29
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0067.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0068.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0069.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0070.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0071.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0072.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0073.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0074.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0075.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0076.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0077.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0078.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0079.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0080.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0081.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0082.mp32019-06-02 05:34
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0083.mp32019-06-02 05:34
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0084.mp32019-06-02 05:34
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0085.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0086.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0087.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0088.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0089.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0090.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0091.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0092.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0093.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0094.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0095.mp32019-06-02 05:37
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0096.mp32019-06-02 05:37
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0097.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0098.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0099.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0100.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0101.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0102.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0103.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0104.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0105.mp32019-06-02 05:40
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0106.mp32019-06-02 05:40
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0107.mp32019-06-02 05:40
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0108.mp32019-06-02 05:41
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0109.mp32019-06-02 05:41
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0110.mp32019-06-02 05:41
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0111.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0112.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0113.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0114.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0115.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0116.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0117.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0118.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0119.mp32019-06-02 05:44
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0120.mp32019-06-02 05:44
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0121.mp32019-06-02 05:44
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0122.mp32019-06-02 05:45
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0123.mp32019-06-02 05:45
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0124.mp32019-06-02 05:45
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0125.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0126.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0127.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0128.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0129.mp32019-06-02 05:46
[Total: 3   Average: 4.7/5]

Related posts

Đại Lão Chủ Nhân Quá Yêu Ta

THUYS♥️

Toàn Năng Học Bá [Phát Sóng Trực Tiếp]

THUYS♥️

Ba Phần Dã

THUYS♥️

Leave a Reply