Linh Dị Ngôn Tình Thám Hiểm

Tây Xuất Ngọc Môn

Có người nói, ngươi ở đêm khuya bão cát lý mơ hồ nhìn đến hoàng thổ phương thành, kỳ thật là Ngọc Môn quan quỷ hồn.

———————–

Cái khác kết thúc văn, hoan nghênh trạc

Khai phong chí trách móc khí; chàng linh; bán yêu tư đằng; thất căn hung giản; tháng tư gian sự

Tân văn:

Tam tuyến luân hồi

Nội dung nhãn: Ảo tưởng không gian

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Diệp Lưu Tây, Xương Đông ┃ phối hợp diễn: Phì Đường, cái khác đãi đặt ra ┃ cái khác: Cái khác

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Vĩ Ngư
 •  Chương: /129
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0001.mp32019-06-02 05:13
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0002.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0003.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0004.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0005.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0006.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0007.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0008.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0009.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0010.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0011.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0012.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0013.mp32019-06-02 05:16
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0014.mp32019-06-02 05:16
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0015.mp32019-06-02 05:16
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0016.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0017.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0018.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0019.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0020.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0021.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0022.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0023.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0024.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0025.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0026.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0027.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0028.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0029.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0030.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0031.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0032.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0033.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0034.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0035.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0036.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0037.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0038.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0039.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0040.mp32019-06-02 05:22
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0041.mp32019-06-02 05:22
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0042.mp32019-06-02 05:22
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0043.mp32019-06-02 05:23
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0044.mp32019-06-02 05:23
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0045.mp32019-06-02 05:23
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0046.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0047.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0048.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0049.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0050.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0051.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0052.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0053.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0054.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0055.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0056.mp32019-06-02 05:26
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0057.mp32019-06-02 05:26
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0058.mp32019-06-02 05:26
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0059.mp32019-06-02 05:27
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0060.mp32019-06-02 05:27
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0061.mp32019-06-02 05:27
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0062.mp32019-06-02 05:28
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0063.mp32019-06-02 05:28
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0064.mp32019-06-02 05:28
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0065.mp32019-06-02 05:29
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0066.mp32019-06-02 05:29
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0067.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0068.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0069.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0070.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0071.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0072.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0073.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0074.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0075.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0076.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0077.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0078.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0079.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0080.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0081.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0082.mp32019-06-02 05:34
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0083.mp32019-06-02 05:34
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0084.mp32019-06-02 05:34
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0085.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0086.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0087.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0088.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0089.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0090.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0091.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0092.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0093.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0094.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0095.mp32019-06-02 05:37
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0096.mp32019-06-02 05:37
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0097.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0098.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0099.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0100.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0101.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0102.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0103.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0104.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0105.mp32019-06-02 05:40
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0106.mp32019-06-02 05:40
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0107.mp32019-06-02 05:40
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0108.mp32019-06-02 05:41
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0109.mp32019-06-02 05:41
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0110.mp32019-06-02 05:41
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0111.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0112.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0113.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0114.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0115.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0116.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0117.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0118.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0119.mp32019-06-02 05:44
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0120.mp32019-06-02 05:44
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0121.mp32019-06-02 05:44
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0122.mp32019-06-02 05:45
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0123.mp32019-06-02 05:45
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0124.mp32019-06-02 05:45
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0125.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0126.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0127.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0128.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0129.mp32019-06-02 05:46
[Total: 3   Average: 4.7/5]

Related posts

Kết Hôn Chớp Nhoáng – Tổng Tài Ly Hôn Đi

TiKay

Thiên Tài Tiểu Độc Phi

TiKay

Trời Sinh Phú Quý Mệnh

THUYS♥️

Leave a Reply