Linh DịNgôn TìnhThám Hiểm

Tây Xuất Ngọc Môn

Có người nói, ngươi ở đêm khuya bão cát lý mơ hồ nhìn đến hoàng thổ phương thành, kỳ thật là Ngọc Môn quan quỷ hồn.

———————–

Cái khác kết thúc văn, hoan nghênh trạc

Khai phong chí trách móc khí; chàng linh; bán yêu tư đằng; thất căn hung giản; tháng tư gian sự

Tân văn:

Tam tuyến luân hồi

Nội dung nhãn: Ảo tưởng không gian

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Diệp Lưu Tây, Xương Đông ┃ phối hợp diễn: Phì Đường, cái khác đãi đặt ra ┃ cái khác: Cái khác

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Vĩ Ngư
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0001.mp32019-06-02 05:13
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0002.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0003.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0004.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0005.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0006.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0007.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0008.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0009.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0010.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0011.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0012.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0013.mp32019-06-02 05:16
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0014.mp32019-06-02 05:16
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0015.mp32019-06-02 05:16
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0016.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0017.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0018.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0019.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0020.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0021.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0022.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0023.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0024.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0025.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0026.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0027.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0028.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0029.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0030.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0031.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0032.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0033.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0034.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0035.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0036.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0037.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0038.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0039.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0040.mp32019-06-02 05:22
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0041.mp32019-06-02 05:22
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0042.mp32019-06-02 05:22
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0043.mp32019-06-02 05:23
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0044.mp32019-06-02 05:23
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0045.mp32019-06-02 05:23
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0046.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0047.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0048.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0049.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0050.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0051.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0052.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0053.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0054.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0055.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0056.mp32019-06-02 05:26
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0057.mp32019-06-02 05:26
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0058.mp32019-06-02 05:26
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0059.mp32019-06-02 05:27
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0060.mp32019-06-02 05:27
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0061.mp32019-06-02 05:27
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0062.mp32019-06-02 05:28
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0063.mp32019-06-02 05:28
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0064.mp32019-06-02 05:28
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0065.mp32019-06-02 05:29
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0066.mp32019-06-02 05:29
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0067.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0068.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0069.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0070.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0071.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0072.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0073.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0074.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0075.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0076.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0077.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0078.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0079.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0080.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0081.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0082.mp32019-06-02 05:34
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0083.mp32019-06-02 05:34
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0084.mp32019-06-02 05:34
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0085.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0086.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0087.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0088.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0089.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0090.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0091.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0092.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0093.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0094.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0095.mp32019-06-02 05:37
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0096.mp32019-06-02 05:37
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0097.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0098.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0099.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0100.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0101.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0102.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0103.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0104.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0105.mp32019-06-02 05:40
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0106.mp32019-06-02 05:40
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0107.mp32019-06-02 05:40
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0108.mp32019-06-02 05:41
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0109.mp32019-06-02 05:41
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0110.mp32019-06-02 05:41
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0111.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0112.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0113.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0114.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0115.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0116.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0117.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0118.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0119.mp32019-06-02 05:44
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0120.mp32019-06-02 05:44
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0121.mp32019-06-02 05:44
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0122.mp32019-06-02 05:45
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0123.mp32019-06-02 05:45
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0124.mp32019-06-02 05:45
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0125.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0126.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0127.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0128.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0129.mp32019-06-02 05:46
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Related posts

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

TiKay

Độc Phi ở Trên Tà Vương ở Dưới

TiKay

Tà Vương Đỡ Lên Giường: Nông Nữ Có Điểm Điền

TiKay

RM Vô Hạn Tổng Nghệ

THUYS♥️

Tử Vong Điện Ảnh [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Nghịch Tập Ở Tinh Tế

TiKay

Leave a Reply