Linh DịNgôn TìnhThám Hiểm

Tây Xuất Ngọc Môn

Có người nói, ngươi ở đêm khuya bão cát lý mơ hồ nhìn đến hoàng thổ phương thành, kỳ thật là Ngọc Môn quan quỷ hồn.

———————–

Cái khác kết thúc văn, hoan nghênh trạc

Khai phong chí trách móc khí; chàng linh; bán yêu tư đằng; thất căn hung giản; tháng tư gian sự

Tân văn:

Tam tuyến luân hồi

Nội dung nhãn: Ảo tưởng không gian

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Diệp Lưu Tây, Xương Đông ┃ phối hợp diễn: Phì Đường, cái khác đãi đặt ra ┃ cái khác: Cái khác

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Vĩ Ngư
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0001.mp32019-06-02 05:13
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0002.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0003.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0004.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0005.mp32019-06-02 05:14
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0006.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0007.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0008.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0009.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0010.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0011.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0012.mp32019-06-02 05:15
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0013.mp32019-06-02 05:16
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0014.mp32019-06-02 05:16
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0015.mp32019-06-02 05:16
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0016.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0017.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0018.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0019.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0020.mp32019-06-02 05:17
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0021.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0022.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0023.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0024.mp32019-06-02 05:18
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0025.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0026.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0027.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0028.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0029.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0030.mp32019-06-02 05:19
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0031.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0032.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0033.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0034.mp32019-06-02 05:20
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0035.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0036.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0037.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0038.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0039.mp32019-06-02 05:21
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0040.mp32019-06-02 05:22
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0041.mp32019-06-02 05:22
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0042.mp32019-06-02 05:22
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0043.mp32019-06-02 05:23
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0044.mp32019-06-02 05:23
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0045.mp32019-06-02 05:23
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0046.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0047.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0048.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0049.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0050.mp32019-06-02 05:24
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0051.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0052.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0053.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0054.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0055.mp32019-06-02 05:25
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0056.mp32019-06-02 05:26
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0057.mp32019-06-02 05:26
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0058.mp32019-06-02 05:26
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0059.mp32019-06-02 05:27
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0060.mp32019-06-02 05:27
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0061.mp32019-06-02 05:27
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0062.mp32019-06-02 05:28
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0063.mp32019-06-02 05:28
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0064.mp32019-06-02 05:28
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0065.mp32019-06-02 05:29
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0066.mp32019-06-02 05:29
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0067.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0068.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0069.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0070.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0071.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0072.mp32019-06-02 05:30
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0073.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0074.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0075.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0076.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0077.mp32019-06-02 05:32
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0078.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0079.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0080.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0081.mp32019-06-02 05:33
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0082.mp32019-06-02 05:34
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0083.mp32019-06-02 05:34
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0084.mp32019-06-02 05:34
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0085.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0086.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0087.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0088.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0089.mp32019-06-02 05:35
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0090.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0091.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0092.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0093.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0094.mp32019-06-02 05:36
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0095.mp32019-06-02 05:37
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0096.mp32019-06-02 05:37
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0097.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0098.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0099.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0100.mp32019-06-02 05:38
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0101.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0102.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0103.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0104.mp32019-06-02 05:39
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0105.mp32019-06-02 05:40
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0106.mp32019-06-02 05:40
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0107.mp32019-06-02 05:40
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0108.mp32019-06-02 05:41
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0109.mp32019-06-02 05:41
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0110.mp32019-06-02 05:41
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0111.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0112.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0113.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0114.mp32019-06-02 05:42
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0115.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0116.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0117.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0118.mp32019-06-02 05:43
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0119.mp32019-06-02 05:44
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0120.mp32019-06-02 05:44
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0121.mp32019-06-02 05:44
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0122.mp32019-06-02 05:45
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0123.mp32019-06-02 05:45
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0124.mp32019-06-02 05:45
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0125.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0126.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0127.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0128.mp32019-06-02 05:46
 • tay-xuat-ngoc-mon-chuong-0129.mp32019-06-02 05:46
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Related posts

Tự Cẩm

THUYS♥️

Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

THUYS♥️

Có Phục Hay Không

THUYS♥️

Đương Đại Lão Xuyên Thành Chân Thiên Kim

THUYS♥️

Trọng Sinh Ở Mạt Thế Làm Ruộng Nhật Tử

TiKay

Máu Chó Ba Ngàn Thước

THUYS♥️

Leave a Reply