Cổ Đại Ngôn Tình Xuyên Không

Thế Nào Là Hiền Thê

Tên khác: Bất tượng chính thê

Thể loại: Cung đấu, Trạch đấu, Cung đình hầu tước
Editor:♥ Maybe ♥, Mèo ™, Sư Tử Cưỡi Gà

Vì nàng là hiền thê nên đã phải nhẫn nhịn, nhịn biểu muội cả hắn, nhịn tiểu thiếp của hắn, nhịn lão nương của hắn?

Vì cái gì ngươi được sống khoát hoạt sung sướng lại bắt ta không thể sống vui vẻ sảng khoái?

Lẽ nào ông trởi cho ta xuyên không chính là để học tam tòng – tứ đức(1) hay sao?

Nếu như phải sống trong uất ức, chẳng bằng để người ta có thể chết đi một cách vui vẻ.

(1)Tam tòng: Tại gia tòng phụ – Xuất giá tòng phu – Phu tử tòng tử
Tứ đức: Công – dung – ngôn – hạnh
***

Nhân vật chính: Khúc Khinh Cư
Phối hợp diễn: Hạ Hành | Ước Tố Phùng | Tử Căng Vi | Nhiễm Sương Đẳng


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 •  Chương: /123
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0001.mp32018-08-11 01:17
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0002.mp32018-08-11 01:17
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0003.mp32018-08-11 01:18
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0004.mp32018-08-11 01:18
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0005.mp32018-08-11 01:19
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0006.mp32018-08-11 01:19
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0007.mp32018-08-11 01:20
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0008.mp32018-08-11 01:20
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0009.mp32018-08-11 01:20
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0010.mp32018-08-11 01:21
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0011.mp32018-08-11 01:21
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0012.mp32018-08-11 01:22
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0013.mp32018-08-11 01:22
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0014.mp32018-08-11 01:22
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0015.mp32018-08-11 01:23
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0016.mp32018-08-11 01:23
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0017.mp32018-08-11 01:24
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0018.mp32018-08-11 01:24
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0019.mp32018-08-11 01:25
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0020.mp32018-08-11 01:25
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0021.mp32018-08-11 01:26
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0022.mp32018-08-11 01:26
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0023.mp32018-08-11 01:26
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0024.mp32018-08-11 01:27
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0025.mp32018-08-11 01:27
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0026.mp32018-08-11 01:28
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0027.mp32018-08-11 01:28
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0028.mp32018-08-11 01:29
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0029.mp32018-08-11 01:29
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0030.mp32018-08-11 01:29
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0031.mp32018-08-11 01:30
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0032.mp32018-08-11 01:30
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0033.mp32018-08-11 01:31
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0034.mp32018-08-11 01:31
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0035.mp32018-08-11 01:31
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0036.mp32018-08-11 01:32
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0037.mp32018-08-11 01:32
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0038.mp32018-08-11 01:33
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0039.mp32018-08-11 01:33
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0040.mp32018-08-11 01:33
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0041.mp32018-08-11 01:34
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0042.mp32018-08-11 01:34
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0043.mp32018-08-11 01:35
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0044.mp32018-08-11 01:35
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0045.mp32018-08-11 01:35
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0046.mp32018-08-11 01:36
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0047.mp32018-08-11 01:36
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0048.mp32018-08-11 01:37
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0049.mp32018-08-11 01:37
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0050.mp32018-08-11 01:37
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0051.mp32018-08-11 01:38
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0052.mp32018-08-11 01:38
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0053.mp32018-08-11 01:38
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0054.mp32018-08-11 01:39
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0055.mp32018-08-11 01:39
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0056.mp32018-08-11 01:39
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0057.mp32018-08-11 01:40
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0058.mp32018-08-11 01:40
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0059.mp32018-08-11 01:40
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0060.mp32018-08-11 01:41
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0061.mp32018-08-11 01:41
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0062.mp32018-08-11 01:41
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0063.mp32018-08-11 01:41
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0064.mp32018-08-11 01:42
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0065.mp32018-08-11 01:42
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0066.mp32018-08-11 01:42
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0067.mp32018-08-11 01:42
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0068.mp32018-08-11 01:43
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0069.mp32018-08-11 01:43
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0070.mp32018-08-11 01:43
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0071.mp32018-08-11 01:43
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0072.mp32018-08-11 01:43
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0073.mp32018-08-11 01:44
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0074.mp32018-08-11 01:44
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0075.mp32018-08-11 01:44
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0076.mp32018-08-11 01:44
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0077.mp32018-08-11 01:45
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0078.mp32018-08-11 01:45
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0079.mp32018-08-11 01:45
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0080.mp32018-08-11 01:45
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0081.mp32018-08-11 01:46
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0082.mp32018-08-11 01:46
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0083.mp32018-08-11 01:46
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0084.mp32018-08-11 01:46
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0085.mp32018-08-11 01:47
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0086.mp32018-08-11 01:47
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0087.mp32018-08-11 01:47
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0088.mp32018-08-11 01:48
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0089.mp32018-08-11 01:48
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0090.mp32018-08-11 01:48
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0091.mp32018-08-11 01:48
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0092.mp32018-08-11 01:49
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0093.mp32018-08-11 01:49
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0094.mp32018-08-11 01:49
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0095.mp32018-08-11 01:49
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0096.mp32018-08-11 01:50
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0097.mp32018-08-11 01:50
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0098.mp32018-08-11 01:50
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0099.mp32018-08-11 01:51
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0100.mp32018-08-11 01:51
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0101.mp32018-08-11 01:51
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0102.mp32018-08-11 01:52
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0103.mp32018-08-11 01:52
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0104.mp32018-08-11 01:52
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0105.mp32018-08-11 01:52
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0106.mp32018-08-11 01:53
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0107.mp32018-08-11 01:53
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0108.mp32018-08-11 01:54
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0109.mp32018-08-11 01:54
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0110.mp32018-08-11 01:54
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0111.mp32018-08-11 01:55
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0112.mp32018-08-11 01:55
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0113.mp32018-08-11 01:55
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0114.mp32018-08-11 01:55
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0115.mp32018-08-11 01:56
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0116.mp32018-08-11 01:56
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0117.mp32018-08-11 01:56
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0118.mp32018-08-11 01:57
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0119.mp32018-08-11 01:57
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0120.mp32018-08-11 01:57
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0121.mp32018-08-11 01:57
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0122.mp32018-08-11 01:58
 • the-nao-la-hien-the-chuong-0123.mp32018-08-11 01:58
[Total: 1   Average: 1/5]

Related posts

Smart Lại Lại Lại Khảo Đệ Nhất

THUYS♥️

Linh Vũ Thiên Hạ

TiKay

Ta Có Thể Điểm Hóa Vạn Vật

TiKay

Leave a Reply