Dị Giới Tiên Hiệp

Tiên Mộ

Một tên siêu cấp trộm mộ tại địa cầu trong 1 lần trộm mộ rơi vào 1 loại trận pháp thập tử vô sinh. Sau đó, hắn được xuyên việt sang Tiên Giới.

Tại tiên giới, truyền thuyết 10 vạn năm trước Chư Tiên Đại Chiến. Thất truyền tất cả các thần thông, bí tịch, trận pháp thời viễn cổ. Tàn phả hơn phân nửa Tiên Giới, mộ tiên nhân trải dài khắp nơi.

Hắn vừa đến liền ngửa mặt lên trời cười lớn:” Hahaha, đây chẳng phải là thế giới tạo riêng cho ta sao…?”

Hắn nắm trong tay Sinh Tử Thiên Thư, nắm giữ sinh tử của tất cả tiên nhân – thứ mà ngay cả Diêm Vương cũng không thể quản được.

Tại trận chiến 10 vạn năm đó, Âm Ty địa phủ bị tàn phá hoang phế, Diêm Vương điện bị đập tan hoang. Hắn đời này, chấp chưởng sinh tử vận mệnh, khôi phục Âm Ty dựng lại Diêm Vương điện, nắm giữ vô số âm binh thần tướng. Thành đạo một đời Luân Hồi Chi Vương.

—— Hệ Thống Tu Luyện ——
Tu tiên tổng cộng có ba đại cảnh giới, chín giai đoạn: Khí, Đan, Thần tam cảnh, mỗi cái cảnh giới lại có ba cái cảnh giới.”
_ Khí Cảnh: Luyện Khí – Ngưng Khí – Hóa Khí.
_ Đan Cảnh: Kim Đan, Mệnh Đan, Nguyên Đan.
_ Thần Cảnh: Nguyên Thần – Luyện Thần – Hóa Thần.
_Hư Cảnh: Khuy Hư – Động Hư – Phản Hư (Tu Tiên Chi Lộ bị chặt đứt nên Tiên giới lúc bấy giờ không có. Mãi đến chương 243, main đào mộ cổ xưa tiên nhân mới nối lại được đoạn tiên lộ bị đứt gãy kia)

Trên tam cảnh cửu giai chính là tiên nhân lục cảnh:
_Chân Tiên
_Thiên Tiên
_Thượng Tiên
_Kim Tiên
_Huyền Tiên
_Chí Tiên
_Quả Vị: La Thiên Quả Vị – Huyền Thiên Quả Vị – Hỗn Nguyên Quả Vị.

_Thông Thiên chia làm 9 cảnh giới nhỏ (Đã bị chặt đứt từ thời viễn cổ)
_Nguyên Thủy
_Thái Thượng
_Đế Cảnh
_Tiên Đế

Converter: ♫ ๖ۣۜLucario ♫


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tien-mo-chuong-0001.mp32018-08-10 23:49
 • tien-mo-chuong-0002.mp32018-08-10 23:49
 • tien-mo-chuong-0003.mp32018-08-10 23:50
 • tien-mo-chuong-0004.mp32018-08-10 23:50
 • tien-mo-chuong-0005.mp32018-08-10 23:50
 • tien-mo-chuong-0006.mp32018-08-10 23:50
 • tien-mo-chuong-0007.mp32018-08-10 23:50
 • tien-mo-chuong-0008.mp32018-08-10 23:50
 • tien-mo-chuong-0009.mp32018-08-10 23:50
 • tien-mo-chuong-0010.mp32018-08-10 23:51
 • tien-mo-chuong-0011.mp32018-08-10 23:51
 • tien-mo-chuong-0012.mp32018-08-10 23:51
 • tien-mo-chuong-0013.mp32018-08-10 23:51
 • tien-mo-chuong-0014.mp32018-08-10 23:51
 • tien-mo-chuong-0015.mp32018-08-10 23:52
 • tien-mo-chuong-0016.mp32018-08-10 23:52
 • tien-mo-chuong-0017.mp32018-08-10 23:52
 • tien-mo-chuong-0018.mp32018-08-10 23:52
 • tien-mo-chuong-0019.mp32018-08-10 23:52
 • tien-mo-chuong-0020.mp32018-08-10 23:52
 • tien-mo-chuong-0021.mp32018-08-10 23:53
 • tien-mo-chuong-0022.mp32018-08-10 23:53
 • tien-mo-chuong-0023.mp32018-08-10 23:53
 • tien-mo-chuong-0024.mp32018-08-10 23:53
 • tien-mo-chuong-0025.mp32018-08-10 23:53
 • tien-mo-chuong-0026.mp32018-08-10 23:53
 • tien-mo-chuong-0027.mp32018-08-10 23:53
 • tien-mo-chuong-0028.mp32018-08-10 23:53
 • tien-mo-chuong-0029.mp32018-08-10 23:54
 • tien-mo-chuong-0030.mp32018-08-10 23:54
 • tien-mo-chuong-0031.mp32018-08-10 23:54
 • tien-mo-chuong-0032.mp32018-08-10 23:54
 • tien-mo-chuong-0033.mp32018-08-10 23:54
 • tien-mo-chuong-0034.mp32018-08-10 23:54
 • tien-mo-chuong-0035.mp32018-08-10 23:54
 • tien-mo-chuong-0036.mp32018-08-10 23:55
 • tien-mo-chuong-0037.mp32018-08-10 23:55
 • tien-mo-chuong-0038.mp32018-08-10 23:55
 • tien-mo-chuong-0039.mp32018-08-10 23:55
 • tien-mo-chuong-0040.mp32018-08-10 23:55
 • tien-mo-chuong-0041.mp32018-08-10 23:55
 • tien-mo-chuong-0042.mp32018-08-10 23:56
 • tien-mo-chuong-0043.mp32018-08-10 23:56
 • tien-mo-chuong-0044.mp32018-08-10 23:56
 • tien-mo-chuong-0045.mp32018-08-10 23:56
 • tien-mo-chuong-0046.mp32018-08-10 23:56
 • tien-mo-chuong-0047.mp32018-08-10 23:56
 • tien-mo-chuong-0048.mp32018-08-10 23:57
 • tien-mo-chuong-0049.mp32018-08-10 23:57
 • tien-mo-chuong-0050.mp32018-08-10 23:57
 • tien-mo-chuong-0051.mp32018-08-10 23:57
 • tien-mo-chuong-0052.mp32018-08-10 23:58
 • tien-mo-chuong-0053.mp32018-08-10 23:58
 • tien-mo-chuong-0054.mp32018-08-10 23:58
 • tien-mo-chuong-0055.mp32018-08-10 23:58
 • tien-mo-chuong-0056.mp32018-08-10 23:58
 • tien-mo-chuong-0057.mp32018-08-10 23:58
 • tien-mo-chuong-0058.mp32018-08-10 23:58
 • tien-mo-chuong-0059.mp32018-08-10 23:58
 • tien-mo-chuong-0060.mp32018-08-10 23:59
 • tien-mo-chuong-0061.mp32018-08-10 23:59
 • tien-mo-chuong-0062.mp32018-08-10 23:59
 • tien-mo-chuong-0063.mp32018-08-10 23:59
 • tien-mo-chuong-0064.mp32018-08-10 23:59
 • tien-mo-chuong-0065.mp32018-08-10 23:59
 • tien-mo-chuong-0066.mp32018-08-11 00:00
 • tien-mo-chuong-0067.mp32018-08-11 00:00
 • tien-mo-chuong-0068.mp32018-08-11 00:00
 • tien-mo-chuong-0069.mp32018-08-11 00:00
 • tien-mo-chuong-0070.mp32018-08-11 00:00
 • tien-mo-chuong-0071.mp32018-08-11 00:00
 • tien-mo-chuong-0072.mp32018-08-11 00:00
 • tien-mo-chuong-0073.mp32018-08-11 00:01
 • tien-mo-chuong-0074.mp32018-08-11 00:01
 • tien-mo-chuong-0075.mp32018-08-11 00:01
 • tien-mo-chuong-0076.mp32018-08-11 00:01
 • tien-mo-chuong-0077.mp32018-08-11 00:01
 • tien-mo-chuong-0078.mp32018-08-11 00:01
 • tien-mo-chuong-0079.mp32018-08-11 00:01
 • tien-mo-chuong-0080.mp32018-08-11 00:01
 • tien-mo-chuong-0081.mp32018-08-11 00:01
 • tien-mo-chuong-0082.mp32018-08-11 00:02
 • tien-mo-chuong-0083.mp32018-08-11 00:02
 • tien-mo-chuong-0084.mp32018-08-11 00:02
 • tien-mo-chuong-0085.mp32018-08-11 00:02
 • tien-mo-chuong-0086.mp32018-08-11 00:02
 • tien-mo-chuong-0087.mp32018-08-11 00:02
 • tien-mo-chuong-0088.mp32018-08-11 00:03
 • tien-mo-chuong-0089.mp32018-08-11 00:03
 • tien-mo-chuong-0090.mp32018-08-11 00:03
 • tien-mo-chuong-0091.mp32018-08-11 00:03
 • tien-mo-chuong-0092.mp32018-08-11 00:03
 • tien-mo-chuong-0093.mp32018-08-11 00:03
 • tien-mo-chuong-0094.mp32018-08-11 00:03
 • tien-mo-chuong-0095.mp32018-08-11 00:04
 • tien-mo-chuong-0096.mp32018-08-11 00:04
 • tien-mo-chuong-0097.mp32018-08-11 00:04
 • tien-mo-chuong-0098.mp32018-08-11 00:04
 • tien-mo-chuong-0099.mp32018-08-11 00:04
 • tien-mo-chuong-0100.mp32018-08-11 00:04
 • tien-mo-chuong-0101.mp32018-08-11 00:04
 • tien-mo-chuong-0102.mp32018-08-11 00:05
 • tien-mo-chuong-0103.mp32018-08-11 00:05
 • tien-mo-chuong-0104.mp32018-08-11 00:05
 • tien-mo-chuong-0105.mp32018-08-11 00:05
 • tien-mo-chuong-0106.mp32018-08-11 00:05
 • tien-mo-chuong-0107.mp32018-08-11 00:05
 • tien-mo-chuong-0108.mp32018-08-11 00:06
 • tien-mo-chuong-0109.mp32018-08-11 00:06
 • tien-mo-chuong-0110.mp32018-08-11 00:06
 • tien-mo-chuong-0111.mp32018-08-11 00:06
 • tien-mo-chuong-0112.mp32018-08-11 00:06
 • tien-mo-chuong-0113.mp32018-08-11 00:06
 • tien-mo-chuong-0114.mp32018-08-11 00:06
 • tien-mo-chuong-0115.mp32018-08-11 00:06
 • tien-mo-chuong-0116.mp32018-08-11 00:06
 • tien-mo-chuong-0117.mp32018-08-11 00:07
 • tien-mo-chuong-0118.mp32018-08-11 00:07
 • tien-mo-chuong-0119.mp32018-08-11 00:07
 • tien-mo-chuong-0120.mp32018-08-11 00:07
 • tien-mo-chuong-0121.mp32018-08-11 00:07
 • tien-mo-chuong-0122.mp32018-08-11 00:07
 • tien-mo-chuong-0123.mp32018-08-11 00:08
 • tien-mo-chuong-0124.mp32018-08-11 00:08
 • tien-mo-chuong-0125.mp32018-08-11 00:08
 • tien-mo-chuong-0126.mp32018-08-11 00:08
 • tien-mo-chuong-0127.mp32018-08-11 00:08
 • tien-mo-chuong-0128.mp32018-08-11 00:08
 • tien-mo-chuong-0129.mp32018-08-11 00:08
 • tien-mo-chuong-0130.mp32018-08-11 00:09
 • tien-mo-chuong-0131.mp32018-08-11 00:09
 • tien-mo-chuong-0132.mp32018-08-11 00:09
 • tien-mo-chuong-0133.mp32018-08-11 00:09
 • tien-mo-chuong-0134.mp32018-08-11 00:09
 • tien-mo-chuong-0135.mp32018-08-11 00:09
 • tien-mo-chuong-0136.mp32018-08-11 00:09
 • tien-mo-chuong-0137.mp32018-08-11 00:09
 • tien-mo-chuong-0138.mp32018-08-11 00:10
 • tien-mo-chuong-0139.mp32018-08-11 00:10
 • tien-mo-chuong-0140.mp32018-08-11 00:10
 • tien-mo-chuong-0141.mp32018-08-11 00:10
 • tien-mo-chuong-0142.mp32018-08-11 00:10
 • tien-mo-chuong-0143.mp32018-08-11 00:10
 • tien-mo-chuong-0144.mp32018-08-11 00:10
 • tien-mo-chuong-0145.mp32018-08-11 00:11
 • tien-mo-chuong-0146.mp32018-08-11 00:11
 • tien-mo-chuong-0147.mp32018-08-11 00:11
 • tien-mo-chuong-0148.mp32018-08-11 00:11
 • tien-mo-chuong-0149.mp32018-08-11 00:11
 • tien-mo-chuong-0150.mp32018-08-11 00:12
 • tien-mo-chuong-0151.mp32018-08-11 00:12
 • tien-mo-chuong-0152.mp32018-08-11 00:12
 • tien-mo-chuong-0153.mp32018-08-11 00:12
 • tien-mo-chuong-0154.mp32018-08-11 00:12
 • tien-mo-chuong-0155.mp32018-08-11 00:12
 • tien-mo-chuong-0156.mp32018-08-11 00:12
 • tien-mo-chuong-0157.mp32018-08-11 00:12
 • tien-mo-chuong-0158.mp32018-08-11 00:13
 • tien-mo-chuong-0159.mp32018-08-11 00:13
 • tien-mo-chuong-0160.mp32018-08-11 00:13
 • tien-mo-chuong-0161.mp32018-08-11 00:13
 • tien-mo-chuong-0162.mp32018-08-11 00:13
 • tien-mo-chuong-0163.mp32018-08-11 00:14
 • tien-mo-chuong-0164.mp32018-08-11 00:14
 • tien-mo-chuong-0165.mp32018-08-11 00:14
 • tien-mo-chuong-0166.mp32018-08-11 00:14
 • tien-mo-chuong-0167.mp32018-08-11 00:14
 • tien-mo-chuong-0168.mp32018-08-11 00:14
 • tien-mo-chuong-0169.mp32018-08-11 00:14
 • tien-mo-chuong-0170.mp32018-08-11 00:15
 • tien-mo-chuong-0171.mp32018-08-11 00:15
 • tien-mo-chuong-0172.mp32018-08-11 00:15
 • tien-mo-chuong-0173.mp32018-08-11 00:15
 • tien-mo-chuong-0174.mp32018-08-11 00:15
 • tien-mo-chuong-0175.mp32018-08-11 00:15
 • tien-mo-chuong-0176.mp32018-08-11 00:15
 • tien-mo-chuong-0177.mp32018-08-11 00:16
 • tien-mo-chuong-0178.mp32018-08-11 00:16
 • tien-mo-chuong-0179.mp32018-08-11 00:16
 • tien-mo-chuong-0180.mp32018-08-11 00:16
 • tien-mo-chuong-0181.mp32018-08-11 00:16
 • tien-mo-chuong-0182.mp32018-08-11 00:16
 • tien-mo-chuong-0183.mp32018-08-11 00:16
 • tien-mo-chuong-0184.mp32018-08-11 00:17
 • tien-mo-chuong-0185.mp32018-08-11 00:17
 • tien-mo-chuong-0186.mp32018-08-11 00:17
 • tien-mo-chuong-0187.mp32018-08-11 00:17
 • tien-mo-chuong-0188.mp32018-08-11 00:17
 • tien-mo-chuong-0189.mp32018-08-11 00:17
 • tien-mo-chuong-0190.mp32018-08-11 00:18
 • tien-mo-chuong-0191.mp32018-08-11 00:18
 • tien-mo-chuong-0192.mp32018-08-11 00:18
 • tien-mo-chuong-0193.mp32018-08-11 00:18
 • tien-mo-chuong-0194.mp32018-08-11 00:18
 • tien-mo-chuong-0195.mp32018-08-11 00:18
 • tien-mo-chuong-0196.mp32018-08-11 00:18
 • tien-mo-chuong-0197.mp32018-08-11 00:19
 • tien-mo-chuong-0198.mp32018-08-11 00:19
 • tien-mo-chuong-0199.mp32018-08-11 00:19
 • tien-mo-chuong-0200.mp32018-08-11 00:19
 • tien-mo-chuong-0201.mp32018-08-11 00:19
 • tien-mo-chuong-0202.mp32018-08-11 00:19
 • tien-mo-chuong-0203.mp32018-08-11 00:19
 • tien-mo-chuong-0204.mp32018-08-11 00:20
 • tien-mo-chuong-0205.mp32018-08-11 00:20
 • tien-mo-chuong-0206.mp32018-08-11 00:20
 • tien-mo-chuong-0207.mp32018-08-11 00:20
 • tien-mo-chuong-0208.mp32018-08-11 00:20
 • tien-mo-chuong-0209.mp32018-08-11 00:20
 • tien-mo-chuong-0210.mp32018-08-11 00:20
 • tien-mo-chuong-0211.mp32018-08-11 00:21
 • tien-mo-chuong-0212.mp32018-08-11 00:21
 • tien-mo-chuong-0213.mp32018-08-11 00:21
 • tien-mo-chuong-0214.mp32018-08-11 00:21
 • tien-mo-chuong-0215.mp32018-08-11 00:21
 • tien-mo-chuong-0216.mp32018-08-11 00:21
 • tien-mo-chuong-0217.mp32018-08-11 00:22
 • tien-mo-chuong-0218.mp32018-08-11 00:22
 • tien-mo-chuong-0219.mp32018-08-11 00:22
 • tien-mo-chuong-0220.mp32018-08-11 00:22
 • tien-mo-chuong-0221.mp32018-08-11 00:22
 • tien-mo-chuong-0222.mp32018-08-11 00:22
 • tien-mo-chuong-0223.mp32018-08-11 00:22
 • tien-mo-chuong-0224.mp32018-08-11 00:23
 • tien-mo-chuong-0225.mp32018-08-11 00:23
 • tien-mo-chuong-0226.mp32018-08-11 00:23
 • tien-mo-chuong-0227.mp32018-08-11 00:23
 • tien-mo-chuong-0228.mp32018-08-11 00:23
 • tien-mo-chuong-0229.mp32018-08-11 00:23
 • tien-mo-chuong-0230.mp32018-08-11 00:23
 • tien-mo-chuong-0231.mp32018-08-11 00:24
 • tien-mo-chuong-0232.mp32018-08-11 00:24
 • tien-mo-chuong-0233.mp32018-08-11 00:24
 • tien-mo-chuong-0234.mp32018-08-11 00:24
 • tien-mo-chuong-0235.mp32018-08-11 00:24
 • tien-mo-chuong-0236.mp32018-08-11 00:24
 • tien-mo-chuong-0237.mp32018-08-11 00:25
 • tien-mo-chuong-0238.mp32018-08-11 00:25
 • tien-mo-chuong-0239.mp32018-08-11 00:25
 • tien-mo-chuong-0240.mp32018-08-11 00:25
 • tien-mo-chuong-0241.mp32018-08-11 00:25
 • tien-mo-chuong-0242.mp32018-08-11 00:25
 • tien-mo-chuong-0243.mp32018-08-11 00:25
 • tien-mo-chuong-0244.mp32018-08-11 00:26
 • tien-mo-chuong-0245.mp32018-08-11 00:26
 • tien-mo-chuong-0246.mp32018-08-11 00:26
 • tien-mo-chuong-0247.mp32018-08-11 00:26
 • tien-mo-chuong-0248.mp32018-08-11 00:26
 • tien-mo-chuong-0249.mp32018-08-11 00:26
 • tien-mo-chuong-0250.mp32018-08-11 00:26
 • tien-mo-chuong-0251.mp32018-08-11 00:26
 • tien-mo-chuong-0252.mp32018-08-11 00:27
 • tien-mo-chuong-0253.mp32018-08-11 00:27
 • tien-mo-chuong-0254.mp32018-08-11 00:27
 • tien-mo-chuong-0255.mp32018-08-11 00:27
 • tien-mo-chuong-0256.mp32018-08-11 00:27
 • tien-mo-chuong-0257.mp32018-08-11 00:27
 • tien-mo-chuong-0258.mp32018-08-11 00:27
 • tien-mo-chuong-0259.mp32018-08-11 00:28
 • tien-mo-chuong-0260.mp32018-08-11 00:28
 • tien-mo-chuong-0261.mp32018-08-11 00:28
 • tien-mo-chuong-0262.mp32018-08-11 00:28
 • tien-mo-chuong-0263.mp32018-08-11 00:28
 • tien-mo-chuong-0264.mp32018-08-11 00:28
 • tien-mo-chuong-0265.mp32018-08-11 00:29
 • tien-mo-chuong-0266.mp32018-08-11 00:29
 • tien-mo-chuong-0267.mp32018-08-11 00:29
 • tien-mo-chuong-0268.mp32018-08-11 00:29
 • tien-mo-chuong-0269.mp32018-08-11 00:29
 • tien-mo-chuong-0270.mp32018-08-11 00:29
 • tien-mo-chuong-0271.mp32018-08-11 00:30
 • tien-mo-chuong-0272.mp32018-08-11 00:30
 • tien-mo-chuong-0273.mp32018-08-11 00:30
 • tien-mo-chuong-0274.mp32018-08-11 00:30
 • tien-mo-chuong-0275.mp32018-08-11 00:30
 • tien-mo-chuong-0276.mp32018-08-11 00:30
 • tien-mo-chuong-0277.mp32018-08-11 00:30
 • tien-mo-chuong-0278.mp32018-08-11 00:30
 • tien-mo-chuong-0279.mp32018-08-11 00:31
 • tien-mo-chuong-0280.mp32018-08-11 00:31
 • tien-mo-chuong-0281.mp32018-08-11 00:31
 • tien-mo-chuong-0282.mp32018-08-11 00:31
 • tien-mo-chuong-0283.mp32018-08-11 00:31
 • tien-mo-chuong-0284.mp32018-08-11 00:32
 • tien-mo-chuong-0285.mp32018-08-11 00:32
 • tien-mo-chuong-0286.mp32018-08-11 00:32
 • tien-mo-chuong-0287.mp32018-08-11 00:32
 • tien-mo-chuong-0288.mp32018-08-11 00:32
 • tien-mo-chuong-0289.mp32018-08-11 00:33
 • tien-mo-chuong-0290.mp32018-08-11 00:33
 • tien-mo-chuong-0291.mp32018-08-11 14:48
 • tien-mo-chuong-0292.mp32018-08-11 14:48
 • tien-mo-chuong-0293.mp32018-08-11 14:48
 • tien-mo-chuong-0294.mp32018-08-11 14:48
 • tien-mo-chuong-0295.mp32018-08-11 14:48
 • tien-mo-chuong-0296.mp32018-08-11 14:48
 • tien-mo-chuong-0297.mp32018-08-11 14:48
 • tien-mo-chuong-0298.mp32018-08-11 14:49
 • tien-mo-chuong-0299.mp32018-08-11 14:49
 • tien-mo-chuong-0300.mp32018-08-11 14:49
 • tien-mo-chuong-0301.mp32018-08-11 14:49
 • tien-mo-chuong-0302.mp32018-08-11 14:49
 • tien-mo-chuong-0303.mp32018-08-11 14:49
 • tien-mo-chuong-0304.mp32018-08-11 14:50
 • tien-mo-chuong-0305.mp32018-08-11 14:50
 • tien-mo-chuong-0306.mp32018-08-11 14:50
 • tien-mo-chuong-0307.mp32018-08-11 14:50
 • tien-mo-chuong-0308.mp32018-08-11 14:50
 • tien-mo-chuong-0309.mp32018-08-11 14:50
 • tien-mo-chuong-0310.mp32018-08-11 14:50
 • tien-mo-chuong-0311.mp32018-08-11 14:50
 • tien-mo-chuong-0312.mp32018-08-11 14:51
 • tien-mo-chuong-0313.mp32018-08-11 14:51
 • tien-mo-chuong-0314.mp32018-08-11 14:51
 • tien-mo-chuong-0315.mp32018-08-11 14:51
 • tien-mo-chuong-0316.mp32018-08-11 14:51
 • tien-mo-chuong-0317.mp32018-08-11 14:51
 • tien-mo-chuong-0318.mp32018-08-11 14:51
 • tien-mo-chuong-0319.mp32018-08-11 14:52
 • tien-mo-chuong-0320.mp32018-08-11 14:52
 • tien-mo-chuong-0321.mp32018-08-11 14:52
 • tien-mo-chuong-0322.mp32018-08-11 14:52
 • tien-mo-chuong-0323.mp32018-08-11 14:52
 • tien-mo-chuong-0324.mp32018-08-11 14:52
 • tien-mo-chuong-0325.mp32018-08-11 14:53
 • tien-mo-chuong-0326.mp32018-08-11 14:53
 • tien-mo-chuong-0327.mp32018-08-11 14:53
 • tien-mo-chuong-0328.mp32018-08-11 14:53
 • tien-mo-chuong-0329.mp32018-08-11 14:53
 • tien-mo-chuong-0330.mp32018-08-11 14:53
 • tien-mo-chuong-0331.mp32018-08-11 14:54
 • tien-mo-chuong-0332.mp32018-08-11 14:54
 • tien-mo-chuong-0333.mp32018-08-11 14:54
 • tien-mo-chuong-0334.mp32018-08-11 14:54
 • tien-mo-chuong-0335.mp32018-08-11 14:54
 • tien-mo-chuong-0336.mp32018-08-11 14:54
 • tien-mo-chuong-0337.mp32018-08-11 14:54
 • tien-mo-chuong-0338.mp32018-08-11 14:55
 • tien-mo-chuong-0339.mp32018-08-11 14:55
 • tien-mo-chuong-0340.mp32018-08-11 14:55
 • tien-mo-chuong-0341.mp32018-08-11 14:55
 • tien-mo-chuong-0342.mp32018-08-11 14:55
 • tien-mo-chuong-0343.mp32018-08-11 14:55
 • tien-mo-chuong-0344.mp32018-08-11 14:56
 • tien-mo-chuong-0345.mp32018-08-11 14:56
 • tien-mo-chuong-0346.mp32018-08-11 14:56
 • tien-mo-chuong-0347.mp32018-08-11 14:56
 • tien-mo-chuong-0348.mp32018-08-11 14:56
 • tien-mo-chuong-0349.mp32018-08-11 14:56
 • tien-mo-chuong-0350.mp32018-08-11 14:56
 • tien-mo-chuong-0351.mp32018-08-11 14:57
 • tien-mo-chuong-0352.mp32018-08-11 14:57
 • tien-mo-chuong-0353.mp32018-08-11 14:57
 • tien-mo-chuong-0354.mp32018-08-11 14:57
 • tien-mo-chuong-0355.mp32018-08-11 14:57
 • tien-mo-chuong-0356.mp32018-08-11 14:57
 • tien-mo-chuong-0357.mp32018-08-11 14:57
 • tien-mo-chuong-0358.mp32018-08-11 14:58
 • tien-mo-chuong-0359.mp32018-08-11 14:58
 • tien-mo-chuong-0360.mp32018-08-11 14:58
 • tien-mo-chuong-0361.mp32018-08-11 14:58
 • tien-mo-chuong-0362.mp32018-08-11 14:58
 • tien-mo-chuong-0363.mp32018-08-11 14:58
 • tien-mo-chuong-0364.mp32018-08-11 14:59
 • tien-mo-chuong-0365.mp32018-08-11 14:59
 • tien-mo-chuong-0366.mp32018-08-11 14:59
 • tien-mo-chuong-0367.mp32018-08-11 14:59
 • tien-mo-chuong-0368.mp32018-08-11 14:59
 • tien-mo-chuong-0369.mp32018-08-11 14:59
 • tien-mo-chuong-0370.mp32018-08-11 14:59
 • tien-mo-chuong-0371.mp32018-08-11 15:00
 • tien-mo-chuong-0372.mp32018-08-11 15:00
 • tien-mo-chuong-0373.mp32018-08-11 15:00
 • tien-mo-chuong-0374.mp32018-08-11 15:00
 • tien-mo-chuong-0375.mp32018-08-11 15:00
 • tien-mo-chuong-0376.mp32018-08-11 15:00
 • tien-mo-chuong-0377.mp32018-08-11 15:00
 • tien-mo-chuong-0378.mp32018-08-11 15:01
 • tien-mo-chuong-0379.mp32018-08-11 15:01
 • tien-mo-chuong-0380.mp32018-08-11 15:01
 • tien-mo-chuong-0381.mp32018-08-11 15:01
 • tien-mo-chuong-0382.mp32018-08-11 15:01
 • tien-mo-chuong-0383.mp32018-08-11 15:01
 • tien-mo-chuong-0384.mp32018-08-11 15:01
 • tien-mo-chuong-0385.mp32018-08-11 15:02
 • tien-mo-chuong-0386.mp32018-08-11 15:02
 • tien-mo-chuong-0387.mp32018-08-11 15:02
 • tien-mo-chuong-0388.mp32018-08-11 15:02
 • tien-mo-chuong-0389.mp32018-08-11 15:02
 • tien-mo-chuong-0390.mp32018-08-11 15:02
 • tien-mo-chuong-0391.mp32018-08-11 15:02
 • tien-mo-chuong-0392.mp32018-08-11 15:03
 • tien-mo-chuong-0393.mp32018-08-11 15:03
 • tien-mo-chuong-0394.mp32018-08-11 15:03
 • tien-mo-chuong-0395.mp32018-08-11 15:03
 • tien-mo-chuong-0396.mp32018-08-11 15:03
 • tien-mo-chuong-0397.mp32018-08-11 15:03
 • tien-mo-chuong-0398.mp32018-08-11 15:04
 • tien-mo-chuong-0399.mp32018-08-11 15:04
 • tien-mo-chuong-0400.mp32018-08-11 15:04
 • tien-mo-chuong-0401.mp32018-08-11 15:04
 • tien-mo-chuong-0402.mp32018-08-11 15:04
 • tien-mo-chuong-0403.mp32018-08-11 15:04
 • tien-mo-chuong-0404.mp32018-08-11 15:04
 • tien-mo-chuong-0405.mp32018-08-11 15:05
 • tien-mo-chuong-0406.mp32018-08-11 15:05
 • tien-mo-chuong-0407.mp32018-08-11 15:05
 • tien-mo-chuong-0408.mp32018-08-11 15:05
 • tien-mo-chuong-0409.mp32018-08-11 15:05
 • tien-mo-chuong-0410.mp32018-08-11 15:05
 • tien-mo-chuong-0411.mp32018-08-11 15:05
 • tien-mo-chuong-0412.mp32018-08-11 15:06
 • tien-mo-chuong-0413.mp32018-08-11 15:06
 • tien-mo-chuong-0414.mp32018-08-11 15:06
 • tien-mo-chuong-0415.mp32018-08-11 15:06
 • tien-mo-chuong-0416.mp32018-08-11 15:06
 • tien-mo-chuong-0417.mp32018-08-11 15:07
 • tien-mo-chuong-0418.mp32018-08-11 15:07
 • tien-mo-chuong-0419.mp32018-08-11 15:07
 • tien-mo-chuong-0420.mp32018-08-11 15:07
 • tien-mo-chuong-0421.mp32018-08-11 15:07
 • tien-mo-chuong-0422.mp32018-08-11 15:07
 • tien-mo-chuong-0423.mp32018-08-11 15:08
 • tien-mo-chuong-0424.mp32018-08-11 15:08
 • tien-mo-chuong-0425.mp32018-08-11 15:08
 • tien-mo-chuong-0426.mp32018-08-11 15:08
 • tien-mo-chuong-0427.mp32018-08-11 15:08
 • tien-mo-chuong-0428.mp32018-08-11 15:08
 • tien-mo-chuong-0429.mp32018-08-11 15:09
 • tien-mo-chuong-0430.mp32018-08-11 15:09
 • tien-mo-chuong-0431.mp32018-08-11 15:09
 • tien-mo-chuong-0432.mp32018-08-11 15:09
 • tien-mo-chuong-0433.mp32018-08-11 15:09
 • tien-mo-chuong-0434.mp32018-08-11 15:09
 • tien-mo-chuong-0435.mp32018-08-11 15:10
 • tien-mo-chuong-0436.mp32018-08-11 15:10
 • tien-mo-chuong-0437.mp32018-08-11 15:10
 • tien-mo-chuong-0438.mp32018-08-11 15:10
 • tien-mo-chuong-0439.mp32018-08-11 15:10
 • tien-mo-chuong-0440.mp32018-08-11 15:10
 • tien-mo-chuong-0441.mp32018-08-11 15:10
 • tien-mo-chuong-0442.mp32018-08-11 15:10
 • tien-mo-chuong-0443.mp32018-08-11 15:11
 • tien-mo-chuong-0444.mp32018-08-11 15:11
 • tien-mo-chuong-0445.mp32018-08-11 15:11
 • tien-mo-chuong-0446.mp32018-08-11 15:11
 • tien-mo-chuong-0447.mp32018-08-11 15:11
 • tien-mo-chuong-0448.mp32018-08-11 15:11
 • tien-mo-chuong-0449.mp32018-08-11 15:11
 • tien-mo-chuong-0450.mp32018-08-11 15:12
 • tien-mo-chuong-0451.mp32018-08-11 15:12
 • tien-mo-chuong-0452.mp32018-08-11 15:12
 • tien-mo-chuong-0453.mp32018-08-11 15:12
 • tien-mo-chuong-0454.mp32018-08-11 15:12
 • tien-mo-chuong-0455.mp32018-08-11 15:12
 • tien-mo-chuong-0456.mp32018-08-11 15:13
 • tien-mo-chuong-0457.mp32018-08-11 15:13
 • tien-mo-chuong-0458.mp32018-08-11 15:13
 • tien-mo-chuong-0459.mp32018-08-11 15:13
 • tien-mo-chuong-0460.mp32018-08-11 15:13
 • tien-mo-chuong-0461.mp32018-08-11 15:13
 • tien-mo-chuong-0462.mp32018-08-11 15:13
 • tien-mo-chuong-0463.mp32018-08-11 15:14
 • tien-mo-chuong-0464.mp32018-08-11 15:14
 • tien-mo-chuong-0465.mp32018-08-11 15:14
 • tien-mo-chuong-0466.mp32018-08-11 15:14
 • tien-mo-chuong-0467.mp32018-08-11 15:14
 • tien-mo-chuong-0468.mp32018-08-11 15:15
 • tien-mo-chuong-0469.mp32018-08-11 15:15
 • tien-mo-chuong-0470.mp32018-08-11 15:15
 • tien-mo-chuong-0471.mp32018-08-11 15:15
 • tien-mo-chuong-0472.mp32018-08-11 15:15
 • tien-mo-chuong-0473.mp32018-08-11 15:15
 • tien-mo-chuong-0474.mp32018-08-11 15:16
 • tien-mo-chuong-0475.mp32018-08-11 15:16
 • tien-mo-chuong-0476.mp32018-08-11 15:16
 • tien-mo-chuong-0477.mp32018-08-11 15:16
 • tien-mo-chuong-0478.mp32018-08-11 15:16
 • tien-mo-chuong-0479.mp32018-08-11 15:16
 • tien-mo-chuong-0480.mp32018-08-11 15:16
 • tien-mo-chuong-0481.mp32018-08-11 15:17
 • tien-mo-chuong-0482.mp32018-08-11 15:17
 • tien-mo-chuong-0483.mp32018-08-11 15:17
 • tien-mo-chuong-0484.mp32018-08-11 15:17
 • tien-mo-chuong-0485.mp32018-08-11 15:17
 • tien-mo-chuong-0486.mp32018-08-11 15:17
 • tien-mo-chuong-0487.mp32018-08-11 15:18
 • tien-mo-chuong-0488.mp32018-08-11 15:18
 • tien-mo-chuong-0489.mp32018-08-11 15:18
 • tien-mo-chuong-0490.mp32018-08-11 15:18
 • tien-mo-chuong-0491.mp32018-08-11 15:18
 • tien-mo-chuong-0492.mp32018-08-11 15:18
 • tien-mo-chuong-0493.mp32018-08-11 15:18
 • tien-mo-chuong-0494.mp32018-08-11 15:19
 • tien-mo-chuong-0495.mp32018-08-11 15:19
 • tien-mo-chuong-0496.mp32018-08-11 15:19
 • tien-mo-chuong-0497.mp32018-08-11 15:19
 • tien-mo-chuong-0498.mp32018-08-11 15:19
 • tien-mo-chuong-0499.mp32018-08-11 15:19
 • tien-mo-chuong-0500.mp32018-08-11 15:20
 • tien-mo-chuong-0501.mp32018-08-11 18:08
 • tien-mo-chuong-0502.mp32018-08-11 18:09
 • tien-mo-chuong-0503.mp32018-08-11 18:10
 • tien-mo-chuong-0504.mp32018-08-11 18:11
 • tien-mo-chuong-0505.mp32018-08-11 18:12
 • tien-mo-chuong-0506.mp32018-08-11 18:12
 • tien-mo-chuong-0507.mp32018-08-11 18:13
 • tien-mo-chuong-0508.mp32018-08-11 18:16
 • tien-mo-chuong-0509.mp32018-08-11 18:17
 • tien-mo-chuong-0510.mp32018-08-11 18:18
 • tien-mo-chuong-0511.mp32018-08-11 18:18
 • tien-mo-chuong-0512.mp32018-08-11 18:19
 • tien-mo-chuong-0513.mp32018-08-11 18:20
 • tien-mo-chuong-0514.mp32018-08-11 18:21
 • tien-mo-chuong-0515.mp32018-08-11 18:22
 • tien-mo-chuong-0516.mp32018-08-11 18:22
 • tien-mo-chuong-0517.mp32018-08-11 18:23
 • tien-mo-chuong-0518.mp32018-08-11 18:24
 • tien-mo-chuong-0519.mp32018-08-11 18:25
 • tien-mo-chuong-0520.mp32018-08-11 18:26
 • tien-mo-chuong-0521.mp32018-08-11 18:27
 • tien-mo-chuong-0522.mp32018-08-11 18:28
 • tien-mo-chuong-0523.mp32018-08-11 18:29
 • tien-mo-chuong-0524.mp32018-08-11 18:31
 • tien-mo-chuong-0525.mp32018-08-11 18:32
 • tien-mo-chuong-0526.mp32018-08-11 18:33
 • tien-mo-chuong-0527.mp32018-08-11 18:33
 • tien-mo-chuong-0528.mp32018-08-11 18:34
 • tien-mo-chuong-0529.mp32018-08-11 18:35
 • tien-mo-chuong-0530.mp32018-08-11 18:36
 • tien-mo-chuong-0531.mp32018-08-11 18:37
 • tien-mo-chuong-0532.mp32018-08-11 18:38
 • tien-mo-chuong-0533.mp32018-08-11 18:39
 • tien-mo-chuong-0534.mp32018-08-11 18:39
 • tien-mo-chuong-0535.mp32018-08-11 18:40
 • tien-mo-chuong-0536.mp32018-08-11 18:41
 • tien-mo-chuong-0537.mp32018-08-11 18:42
 • tien-mo-chuong-0538.mp32018-08-11 18:43
 • tien-mo-chuong-0539.mp32018-08-11 18:44
 • tien-mo-chuong-0540.mp32018-08-11 18:45
 • tien-mo-chuong-0541.mp32018-08-11 18:46
 • tien-mo-chuong-0542.mp32018-08-11 18:47
 • tien-mo-chuong-0543.mp32018-08-11 18:48
 • tien-mo-chuong-0544.mp32018-08-11 18:49
 • tien-mo-chuong-0545.mp32018-08-11 18:49
 • tien-mo-chuong-0546.mp32018-08-11 18:50
 • tien-mo-chuong-0547.mp32018-08-11 18:51
 • tien-mo-chuong-0548.mp32018-08-11 18:52
 • tien-mo-chuong-0549.mp32018-08-11 18:53
 • tien-mo-chuong-0550.mp32018-08-11 18:54
 • tien-mo-chuong-0551.mp32018-08-12 18:18
 • tien-mo-chuong-0552.mp32018-08-12 18:20
 • tien-mo-chuong-0553.mp32018-08-12 18:22
 • tien-mo-chuong-0554.mp32018-08-12 18:22
 • tien-mo-chuong-0555.mp32018-08-12 18:23
 • tien-mo-chuong-0556.mp32018-08-12 18:25
 • tien-mo-chuong-0557.mp32018-08-12 18:26
 • tien-mo-chuong-0558.mp32018-08-12 18:26
 • tien-mo-chuong-0559.mp32018-08-12 18:27
 • tien-mo-chuong-0560.mp32018-08-12 18:28
 • tien-mo-chuong-0561.mp32018-08-12 18:29
 • tien-mo-chuong-0562.mp32018-08-12 18:31
 • tien-mo-chuong-0563.mp32018-08-12 18:32
 • tien-mo-chuong-0564.mp32018-08-12 18:32
 • tien-mo-chuong-0565.mp32018-08-12 18:33
 • tien-mo-chuong-0566.mp32018-08-12 18:35
 • tien-mo-chuong-0567.mp32018-08-12 18:36
 • tien-mo-chuong-0568.mp32018-08-12 18:37
 • tien-mo-chuong-0569.mp32018-08-12 18:37
 • tien-mo-chuong-0570.mp32018-08-12 18:39
 • tien-mo-chuong-0571.mp32018-08-12 18:39
 • tien-mo-chuong-0572.mp32018-08-12 18:40
 • tien-mo-chuong-0573.mp32018-08-12 18:40
 • tien-mo-chuong-0574.mp32018-08-12 18:42
 • tien-mo-chuong-0575.mp32018-08-12 18:42
 • tien-mo-chuong-0576.mp32018-08-12 18:43
 • tien-mo-chuong-0577.mp32018-08-12 18:44
 • tien-mo-chuong-0578.mp32018-08-12 18:45
 • tien-mo-chuong-0579.mp32018-08-12 18:46
 • tien-mo-chuong-0580.mp32018-08-12 18:47
 • tien-mo-chuong-0581.mp32018-08-12 18:48
 • tien-mo-chuong-0582.mp32018-08-12 18:48
 • tien-mo-chuong-0583.mp32018-08-12 18:49
 • tien-mo-chuong-0584.mp32018-08-12 18:50
 • tien-mo-chuong-0585.mp32018-08-12 18:51
 • tien-mo-chuong-0586.mp32018-08-12 18:51
 • tien-mo-chuong-0587.mp32018-08-12 18:52
 • tien-mo-chuong-0588.mp32018-08-12 18:52
 • tien-mo-chuong-0589.mp32018-08-12 18:53
 • tien-mo-chuong-0590.mp32018-08-12 18:54
 • tien-mo-chuong-0591.mp32018-08-12 18:55
 • tien-mo-chuong-0592.mp32018-08-12 18:56
 • tien-mo-chuong-0593.mp32018-08-12 18:57
 • tien-mo-chuong-0594.mp32018-08-12 18:57
 • tien-mo-chuong-0595.mp32018-08-12 18:58
 • tien-mo-chuong-0596.mp32018-08-12 18:59
 • tien-mo-chuong-0597.mp32018-08-12 19:00
 • tien-mo-chuong-0598.mp32018-08-12 19:00
 • tien-mo-chuong-0599.mp32018-08-12 19:01
 • tien-mo-chuong-0600.mp32018-08-12 19:02
 • tien-mo-chuong-0601.mp32018-08-12 19:04
 • tien-mo-chuong-0602.mp32018-08-12 19:05
 • tien-mo-chuong-0603.mp32018-08-12 19:06
 • tien-mo-chuong-0604.mp32018-08-13 18:54
 • tien-mo-chuong-0605.mp32018-08-14 16:43
 • tien-mo-chuong-0606.mp32018-08-15 19:43
 • tien-mo-chuong-0607.mp32018-08-15 19:45
 • tien-mo-chuong-0608.mp32018-08-16 16:46
 • tien-mo-chuong-0609.mp32018-08-17 16:11
 • tien-mo-chuong-0610.mp32018-08-17 16:13
 • tien-mo-chuong-0611.mp32018-08-19 16:47
 • tien-mo-chuong-0612.mp32018-08-19 16:49
 • tien-mo-chuong-0613.mp32018-08-20 16:43
 • tien-mo-chuong-0614.mp32018-08-21 18:16
 • tien-mo-chuong-0615.mp32018-08-21 18:18
 • tien-mo-chuong-0616.mp32018-08-22 15:44
 • tien-mo-chuong-0617.mp32018-08-22 15:46
 • tien-mo-chuong-0618.mp32018-08-23 18:49
 • tien-mo-chuong-0619.mp32018-08-23 18:50
 • tien-mo-chuong-0620.mp32018-08-23 18:51
 • tien-mo-chuong-0621.mp32018-08-24 17:08
 • tien-mo-chuong-0622.mp32018-08-24 17:09
 • tien-mo-chuong-0623.mp32018-08-25 17:41
 • tien-mo-chuong-0624.mp32018-08-26 18:01
 • tien-mo-chuong-0625.mp32018-08-28 05:34
 • tien-mo-chuong-0626.mp32018-08-29 05:39
 • tien-mo-chuong-0627.mp32018-08-30 13:34
 • tien-mo-chuong-0628.mp32018-09-01 06:49
 • tien-mo-chuong-0629.mp32018-09-02 23:02
 • tien-mo-chuong-0630.mp32018-09-02 23:03
 • tien-mo-chuong-0631.mp32018-09-02 23:04
 • tien-mo-chuong-0632.mp32018-09-05 06:57
 • tien-mo-chuong-0633.mp32018-09-05 15:50
 • tien-mo-chuong-0634.mp32018-09-05 15:55
 • tien-mo-chuong-0635.mp32018-09-07 07:29
 • tien-mo-chuong-0636.mp32018-09-07 17:17
 • tien-mo-chuong-0637.mp32018-09-09 02:51
 • tien-mo-chuong-0638.mp32018-09-10 04:45
 • tien-mo-chuong-0639.mp32018-09-10 04:46
 • tien-mo-chuong-0640.mp32018-09-10 04:47
 • tien-mo-chuong-0641.mp32018-09-11 04:56
 • tien-mo-chuong-0642.mp32018-09-12 15:43
 • tien-mo-chuong-0643.mp32018-09-12 15:45
 • tien-mo-chuong-0644.mp32018-09-12 15:47
 • tien-mo-chuong-0645.mp32018-09-14 03:31
 • tien-mo-chuong-0646.mp32018-09-16 22:17
 • tien-mo-chuong-0647.mp32018-09-16 22:19
 • tien-mo-chuong-0648.mp32018-09-16 22:21
 • tien-mo-chuong-0649.mp32018-09-25 04:40
 • tien-mo-chuong-0650.mp32018-09-25 04:41
 • tien-mo-chuong-0651.mp32018-09-19 08:01
 • tien-mo-chuong-0652.mp32018-09-19 16:40
 • tien-mo-chuong-0653.mp32018-09-19 16:41
 • tien-mo-chuong-0654.mp32018-09-19 16:43
 • tien-mo-chuong-0655.mp32018-09-19 16:44
 • tien-mo-chuong-0656.mp32018-10-01 10:51
 • tien-mo-chuong-0657.mp32018-10-01 10:52
 • tien-mo-chuong-0658.mp32018-10-01 10:54
 • tien-mo-chuong-0659.mp32018-10-01 10:56
 • tien-mo-chuong-0660.mp32018-10-01 10:58
 • tien-mo-chuong-0661.mp32018-10-01 11:01
 • tien-mo-chuong-0662.mp32018-10-01 11:03
 • tien-mo-chuong-0663.mp32018-10-01 11:05
 • tien-mo-chuong-0664.mp32018-10-01 11:07
 • tien-mo-chuong-0665.mp32018-10-01 11:10
 • tien-mo-chuong-0666.mp32018-10-01 11:12
 • tien-mo-chuong-0667.mp32018-10-01 11:14
 • tien-mo-chuong-0668.mp32018-10-01 11:16
 • tien-mo-chuong-0669.mp32018-10-01 11:18
 • tien-mo-chuong-0670.mp32018-10-01 11:20
 • tien-mo-chuong-0671.mp32018-10-02 05:45
 • tien-mo-chuong-0672.mp32018-10-02 05:47
 • tien-mo-chuong-0673.mp32018-10-02 05:50
 • tien-mo-chuong-0674.mp32018-10-02 05:52
 • tien-mo-chuong-0675.mp32018-10-02 05:54
 • tien-mo-chuong-0676.mp32018-10-02 05:57
 • tien-mo-chuong-0677.mp32018-10-02 05:59
 • tien-mo-chuong-0678.mp32018-10-02 06:01
 • tien-mo-chuong-0679.mp32018-10-02 06:03
 • tien-mo-chuong-0680.mp32018-10-02 06:06
 • tien-mo-chuong-0681.mp32018-10-02 06:08
 • tien-mo-chuong-0682.mp32018-10-02 06:11
 • tien-mo-chuong-0683.mp32018-10-02 15:10
 • tien-mo-chuong-0684.mp32018-10-02 15:12
 • tien-mo-chuong-0685.mp32018-10-02 15:14
 • tien-mo-chuong-0686.mp32018-10-02 15:16
 • tien-mo-chuong-0687.mp32018-10-02 15:18
 • tien-mo-chuong-0688.mp32018-10-02 15:20
 • tien-mo-chuong-0689.mp32018-10-02 15:24
 • tien-mo-chuong-0690.mp32018-10-02 15:27
 • tien-mo-chuong-0691.mp32018-10-05 15:34
 • tien-mo-chuong-0692.mp32018-10-05 15:35
 • tien-mo-chuong-0693.mp32018-10-05 15:37
 • tien-mo-chuong-0694.mp32018-10-05 15:38
 • tien-mo-chuong-0695.mp32018-10-05 15:40
 • tien-mo-chuong-0696.mp32018-10-05 15:41
 • tien-mo-chuong-0697.mp32018-10-05 15:42
 • tien-mo-chuong-0698.mp32018-10-05 15:43
 • tien-mo-chuong-0699.mp32018-10-05 15:44
 • tien-mo-chuong-0700.mp32018-10-05 15:45
 • tien-mo-chuong-0701.mp32018-10-05 15:46
 • tien-mo-chuong-0702.mp32018-10-05 15:48
 • tien-mo-chuong-0703.mp32018-10-05 15:49
 • tien-mo-chuong-0704.mp32018-10-05 15:50
 • tien-mo-chuong-0705.mp32018-10-05 15:51
 • tien-mo-chuong-0706.mp32018-10-05 15:52
 • tien-mo-chuong-0707.mp32018-10-05 15:53
 • tien-mo-chuong-0708.mp32018-10-05 15:54
 • tien-mo-chuong-0709.mp32018-10-05 15:55
 • tien-mo-chuong-0710.mp32018-10-05 15:57
 • tien-mo-chuong-0711.mp32018-10-05 15:58
 • tien-mo-chuong-0712.mp32018-10-05 15:59
 • tien-mo-chuong-0713.mp32018-10-05 16:00
 • tien-mo-chuong-0714.mp32018-10-05 16:01
 • tien-mo-chuong-0715.mp32018-10-05 16:02
 • tien-mo-chuong-0716.mp32018-10-05 16:03
 • tien-mo-chuong-0717.mp32018-10-05 16:04
 • tien-mo-chuong-0718.mp32018-10-06 16:47
 • tien-mo-chuong-0719.mp32018-10-06 16:51
 • tien-mo-chuong-0720.mp32018-10-06 16:55
 • tien-mo-chuong-0721.mp32018-10-06 17:07
 • tien-mo-chuong-0722.mp32018-10-06 17:12
 • tien-mo-chuong-0723.mp32018-10-06 17:15
 • tien-mo-chuong-0724.mp32018-10-06 17:19
 • tien-mo-chuong-0725.mp32018-10-10 03:39
 • tien-mo-chuong-0726.mp32018-10-10 03:41
 • tien-mo-chuong-0727.mp32018-10-10 03:43
 • tien-mo-chuong-0728.mp32018-10-10 03:45
 • tien-mo-chuong-0729.mp32018-10-10 03:47
 • tien-mo-chuong-0730.mp32018-10-10 18:18
 • tien-mo-chuong-0731.mp32018-10-10 18:19
 • tien-mo-chuong-0732.mp32018-10-11 15:21
 • tien-mo-chuong-0733.mp32018-10-11 15:24
 • tien-mo-chuong-0734.mp32018-10-13 17:11
 • tien-mo-chuong-0735.mp32018-10-13 17:13
 • tien-mo-chuong-0736.mp32018-10-13 17:14
 • tien-mo-chuong-0737.mp32018-10-14 17:48
 • tien-mo-chuong-0738.mp32018-10-16 15:07
 • tien-mo-chuong-0739.mp32018-10-16 15:08
 • tien-mo-chuong-0740.mp32018-10-16 15:10
 • tien-mo-chuong-0741.mp32018-10-20 19:19
 • tien-mo-chuong-0742.mp32018-10-20 19:20
 • tien-mo-chuong-0743.mp32018-10-20 19:21
 • tien-mo-chuong-0744.mp32018-10-20 19:22
 • tien-mo-chuong-0745.mp32018-10-21 17:48
 • tien-mo-chuong-0746.mp32018-10-21 17:51
 • tien-mo-chuong-0747.mp32018-10-21 17:54
 • tien-mo-chuong-0748.mp32018-10-24 04:23
 • tien-mo-chuong-0749.mp32018-10-24 04:25
 • tien-mo-chuong-0750.mp32018-10-24 04:27
 • tien-mo-chuong-0751.mp32018-10-24 04:28
 • tien-mo-chuong-0752.mp32018-10-24 04:29
 • tien-mo-chuong-0753.mp32018-10-24 04:31
 • tien-mo-chuong-0754.mp32018-10-24 04:32
 • tien-mo-chuong-0755.mp32018-10-24 04:34
 • tien-mo-chuong-0756.mp32018-10-24 04:36
 • tien-mo-chuong-0757.mp32018-10-24 14:37
 • tien-mo-chuong-0758.mp32018-10-25 03:07
 • tien-mo-chuong-0759.mp32018-10-26 05:45
 • tien-mo-chuong-0760.mp32018-10-26 05:47
 • tien-mo-chuong-0761.mp32018-10-26 05:49
 • tien-mo-chuong-0762.mp32018-10-26 05:51
 • tien-mo-chuong-0763.mp32018-10-26 05:53
 • tien-mo-chuong-0764.mp32018-10-26 05:55
 • tien-mo-chuong-0765.mp32018-10-27 16:12
 • tien-mo-chuong-0766.mp32018-10-27 16:18
 • tien-mo-chuong-0767.mp32018-10-28 19:15
 • tien-mo-chuong-0768.mp32018-10-29 16:59
 • tien-mo-chuong-0769.mp32018-11-01 02:30
 • tien-mo-chuong-0770.mp32018-11-01 02:31
 • tien-mo-chuong-0771.mp32018-11-01 02:33
 • tien-mo-chuong-0772.mp32018-11-02 15:13
 • tien-mo-chuong-0773.mp32018-11-02 15:14
 • tien-mo-chuong-0774.mp32018-11-02 15:18
 • tien-mo-chuong-0775.mp32018-11-02 15:20
 • tien-mo-chuong-0776.mp32018-11-03 16:27
 • tien-mo-chuong-0777.mp32018-11-06 16:15
 • tien-mo-chuong-0778.mp32018-11-06 16:17
 • tien-mo-chuong-0779.mp32018-11-07 16:49
 • tien-mo-chuong-0780.mp32018-11-07 16:50
 • tien-mo-chuong-0781.mp32018-11-09 05:24
 • tien-mo-chuong-0782.mp32018-11-09 15:52
 • tien-mo-chuong-0783.mp32018-11-09 15:55
 • tien-mo-chuong-0784.mp32018-11-11 19:39
 • tien-mo-chuong-0785.mp32018-11-11 19:40
 • tien-mo-chuong-0786.mp32018-11-12 18:02
 • tien-mo-chuong-0787.mp32018-11-13 17:06
 • tien-mo-chuong-0788.mp32018-11-13 17:07
 • tien-mo-chuong-0789.mp32018-11-15 17:55
 • tien-mo-chuong-0790.mp32018-11-15 17:56
 • tien-mo-chuong-0791.mp32018-11-15 17:58
 • tien-mo-chuong-0792.mp32018-11-15 17:59
 • tien-mo-chuong-0793.mp32018-11-15 18:00
 • tien-mo-chuong-0794.mp32018-11-15 18:02
 • tien-mo-chuong-0795.mp32018-11-16 17:06
 • tien-mo-chuong-0796.mp32018-11-16 17:08
 • tien-mo-chuong-0797.mp32018-11-16 17:09
 • tien-mo-chuong-0798.mp32018-11-17 17:45
 • tien-mo-chuong-0799.mp32018-11-19 01:43
 • tien-mo-chuong-0800.mp32018-11-19 01:45
 • tien-mo-chuong-0801.mp32018-11-19 01:48
 • tien-mo-chuong-0802.mp32018-11-19 18:37
 • tien-mo-chuong-0803.mp32018-11-19 18:38
 • tien-mo-chuong-0804.mp32018-11-21 05:57
 • tien-mo-chuong-0805.mp32018-11-21 05:58
 • tien-mo-chuong-0806.mp32018-11-21 05:59
 • tien-mo-chuong-0807.mp32018-11-21 06:01
 • tien-mo-chuong-0808.mp32018-11-21 15:51
 • tien-mo-chuong-0809.mp32018-11-21 15:52
 • tien-mo-chuong-0810.mp32018-11-21 15:53
 • tien-mo-chuong-0811.mp32018-11-22 18:39
 • tien-mo-chuong-0812.mp32018-11-22 18:40
 • tien-mo-chuong-0813.mp32018-11-24 19:47
 • tien-mo-chuong-0814.mp32018-11-24 19:49
 • tien-mo-chuong-0815.mp32018-11-24 19:50
 • tien-mo-chuong-0816.mp32018-11-24 19:51
 • tien-mo-chuong-0817.mp32018-11-24 19:53
 • tien-mo-chuong-0818.mp32018-11-24 19:54
 • tien-mo-chuong-0819.mp32018-11-24 19:55
 • tien-mo-chuong-0820.mp32018-11-25 18:12
 • tien-mo-chuong-0821.mp32018-11-25 18:14
 • tien-mo-chuong-0822.mp32018-11-25 18:16
 • tien-mo-chuong-0823.mp32018-11-25 18:18
 • tien-mo-chuong-0824.mp32018-11-26 15:27
 • tien-mo-chuong-0825.mp32018-11-26 15:28
 • tien-mo-chuong-0826.mp32018-11-27 18:13
 • tien-mo-chuong-0827.mp32018-11-27 18:15
 • tien-mo-chuong-0828.mp32018-11-27 18:16
 • tien-mo-chuong-0829.mp32018-11-27 18:18
 • tien-mo-chuong-0830.mp32018-11-27 18:19
 • tien-mo-chuong-0831.mp32018-11-28 17:12
 • tien-mo-chuong-0832.mp32018-11-29 16:21
 • tien-mo-chuong-0833.mp32018-11-29 16:22
 • tien-mo-chuong-0834.mp32018-11-30 16:44
 • tien-mo-chuong-0835.mp32018-12-01 19:14
 • tien-mo-chuong-0836.mp32018-12-01 19:16
 • tien-mo-chuong-0837.mp32018-12-02 17:46
 • tien-mo-chuong-0838.mp32018-12-02 17:47
 • tien-mo-chuong-0839.mp32018-12-04 05:13
 • tien-mo-chuong-0840.mp32018-12-04 17:04
 • tien-mo-chuong-0841.mp32018-12-06 16:46
 • tien-mo-chuong-0842.mp32018-12-08 17:23
 • tien-mo-chuong-0843.mp32018-12-09 17:51
 • tien-mo-chuong-0844.mp32018-12-11 19:34
 • tien-mo-chuong-0845.mp32018-12-11 19:35
 • tien-mo-chuong-0846.mp32018-12-13 16:31
 • tien-mo-chuong-0847.mp32018-12-13 16:32
 • tien-mo-chuong-0848.mp32018-12-13 16:33
 • tien-mo-chuong-0849.mp32018-12-13 16:34
 • tien-mo-chuong-0850.mp32018-12-13 16:35
 • tien-mo-chuong-0851.mp32018-12-14 17:06
 • tien-mo-chuong-0852.mp32018-12-16 21:30
 • tien-mo-chuong-0853.mp32018-12-16 21:32
 • tien-mo-chuong-0854.mp32018-12-16 21:34
 • tien-mo-chuong-0855.mp32018-12-16 21:36
 • tien-mo-chuong-0856.mp32018-12-16 21:37
 • tien-mo-chuong-0857.mp32018-12-16 21:39
 • tien-mo-chuong-0858.mp32018-12-17 16:57
 • tien-mo-chuong-0859.mp32018-12-17 17:02
 • tien-mo-chuong-0860.mp32018-12-17 17:05
 • tien-mo-chuong-0861.mp32018-12-17 17:07
 • tien-mo-chuong-0862.mp32018-12-17 17:09
 • tien-mo-chuong-0863.mp32018-12-18 17:27
 • tien-mo-chuong-0864.mp32018-12-18 17:29
 • tien-mo-chuong-0865.mp32018-12-19 17:40
 • tien-mo-chuong-0866.mp32018-12-19 17:42
 • tien-mo-chuong-0867.mp32018-12-20 17:50
 • tien-mo-chuong-0868.mp32018-12-20 17:54
 • tien-mo-chuong-0869.mp32018-12-20 17:57
 • tien-mo-chuong-0870.mp32018-12-21 16:31
 • tien-mo-chuong-0871.mp32018-12-21 16:32
 • tien-mo-chuong-0872.mp32018-12-21 16:33
 • tien-mo-chuong-0873.mp32018-12-23 00:23
 • tien-mo-chuong-0874.mp32018-12-23 00:25
 • tien-mo-chuong-0875.mp32018-12-23 00:26
 • tien-mo-chuong-0876.mp32018-12-25 18:29
 • tien-mo-chuong-0877.mp32018-12-25 18:31
 • tien-mo-chuong-0878.mp32018-12-25 18:33
 • tien-mo-chuong-0879.mp32018-12-25 18:35
 • tien-mo-chuong-0880.mp32018-12-25 18:39
 • tien-mo-chuong-0881.mp32018-12-25 18:43
 • tien-mo-chuong-0882.mp32018-12-25 18:47
 • tien-mo-chuong-0883.mp32018-12-25 18:57
 • tien-mo-chuong-0884.mp32018-12-25 19:01
 • tien-mo-chuong-0885.mp32018-12-25 19:04
 • tien-mo-chuong-0886.mp32018-12-25 19:09
 • tien-mo-chuong-0887.mp32018-12-25 19:15
 • tien-mo-chuong-0888.mp32018-12-26 16:22
 • tien-mo-chuong-0889.mp32018-12-26 16:24
 • tien-mo-chuong-0890.mp32018-12-26 16:25
 • tien-mo-chuong-0891.mp32018-12-29 18:17
 • tien-mo-chuong-0892.mp32018-12-29 18:18
 • tien-mo-chuong-0893.mp32018-12-29 18:20
 • tien-mo-chuong-0894.mp32018-12-29 18:21
 • tien-mo-chuong-0895.mp32018-12-29 18:22
 • tien-mo-chuong-0896.mp32018-12-29 18:23
 • tien-mo-chuong-0897.mp32018-12-29 18:24
 • tien-mo-chuong-0898.mp32018-12-29 18:25
 • tien-mo-chuong-0899.mp32018-12-30 21:35
 • tien-mo-chuong-0900.mp32018-12-31 16:14
 • tien-mo-chuong-0901.mp32018-12-31 16:15
 • tien-mo-chuong-0902.mp32018-12-31 16:16
 • tien-mo-chuong-0903.mp32019-01-01 18:10
 • tien-mo-chuong-0904.mp32019-01-01 18:11
 • tien-mo-chuong-0905.mp32019-01-01 18:12
 • tien-mo-chuong-0906.mp32019-01-02 17:13
 • tien-mo-chuong-0907.mp32019-01-02 17:16
 • tien-mo-chuong-0908.mp32019-01-02 17:18
 • tien-mo-chuong-0909.mp32019-01-02 17:21
 • tien-mo-chuong-0910.mp32019-01-03 16:39
 • tien-mo-chuong-0911.mp32019-01-03 19:40
 • tien-mo-chuong-0912.mp32019-01-03 19:44
 • tien-mo-chuong-0913.mp32019-01-04 16:54
 • tien-mo-chuong-0914.mp32019-01-04 16:55
 • tien-mo-chuong-0915.mp32019-01-04 16:57
 • tien-mo-chuong-0916.mp32019-01-05 19:28
 • tien-mo-chuong-0917.mp32019-01-05 19:29
 • tien-mo-chuong-0918.mp32019-01-05 19:30
 • tien-mo-chuong-0919.mp32019-01-05 19:31
 • tien-mo-chuong-0920.mp32019-01-06 18:45
 • tien-mo-chuong-0921.mp32019-01-06 18:46
 • tien-mo-chuong-0922.mp32019-01-06 18:47
 • tien-mo-chuong-0923.mp32019-01-06 18:48
 • tien-mo-chuong-0924.mp32019-01-06 18:49
 • tien-mo-chuong-0925.mp32019-01-06 18:50
 • tien-mo-chuong-0926.mp32019-01-08 17:58
 • tien-mo-chuong-0927.mp32019-01-08 17:59
 • tien-mo-chuong-0928.mp32019-01-08 18:00
 • tien-mo-chuong-0929.mp32019-01-08 18:02
 • tien-mo-chuong-0930.mp32019-01-08 18:03
 • tien-mo-chuong-0931.mp32019-01-08 18:04
 • tien-mo-chuong-0932.mp32019-01-08 18:05
 • tien-mo-chuong-0933.mp32019-01-08 18:05
 • tien-mo-chuong-0934.mp32019-01-08 18:06
 • tien-mo-chuong-0935.mp32019-01-08 18:08
 • tien-mo-chuong-0936.mp32019-01-09 15:59
 • tien-mo-chuong-0937.mp32019-01-09 16:01
 • tien-mo-chuong-0938.mp32019-01-09 16:04
 • tien-mo-chuong-0939.mp32019-01-10 06:14
 • tien-mo-chuong-0940.mp32019-01-11 16:57
 • tien-mo-chuong-0941.mp32019-01-11 16:58
 • tien-mo-chuong-0942.mp32019-01-12 15:10
 • tien-mo-chuong-0943.mp32019-01-12 15:11
 • tien-mo-chuong-0944.mp32019-01-12 15:12
 • tien-mo-chuong-0945.mp32019-01-12 15:13
 • tien-mo-chuong-0946.mp32019-01-12 15:14
 • tien-mo-chuong-0947.mp32019-01-12 15:15
 • tien-mo-chuong-0948.mp32019-01-12 15:17
 • tien-mo-chuong-0949.mp32019-01-14 00:10
 • tien-mo-chuong-0950.mp32019-01-14 00:11
 • tien-mo-chuong-0951.mp32019-01-14 00:12
 • tien-mo-chuong-0952.mp32019-01-14 00:13
 • tien-mo-chuong-0953.mp32019-01-14 00:15
 • tien-mo-chuong-0954.mp32019-01-14 16:10
 • tien-mo-chuong-0955.mp32019-01-14 16:11
 • tien-mo-chuong-0956.mp32019-01-14 16:12
 • tien-mo-chuong-0957.mp32019-01-14 16:13
 • tien-mo-chuong-0958.mp32019-01-14 16:14
 • tien-mo-chuong-0959.mp32019-01-14 16:15
 • tien-mo-chuong-0960.mp32019-01-14 16:16
 • tien-mo-chuong-0961.mp32019-01-14 16:17
 • tien-mo-chuong-0962.mp32019-01-15 17:44
 • tien-mo-chuong-0963.mp32019-01-15 17:45
 • tien-mo-chuong-0964.mp32019-01-15 17:47
 • tien-mo-chuong-0965.mp32019-01-16 17:26
 • tien-mo-chuong-0966.mp32019-01-16 17:27
 • tien-mo-chuong-0967.mp32019-01-16 17:29
 • tien-mo-chuong-0968.mp32019-01-16 17:31
 • tien-mo-chuong-0969.mp32019-01-16 17:33
 • tien-mo-chuong-0970.mp32019-01-17 16:12
 • tien-mo-chuong-0971.mp32019-01-17 16:14
 • tien-mo-chuong-0972.mp32019-01-17 16:15
 • tien-mo-chuong-0973.mp32019-01-17 16:16
 • tien-mo-chuong-0974.mp32019-01-17 16:17
 • tien-mo-chuong-0975.mp32019-01-18 17:35
 • tien-mo-chuong-0976.mp32019-01-18 17:37
 • tien-mo-chuong-0977.mp32019-01-18 17:39
 • tien-mo-chuong-0978.mp32019-01-18 17:41
 • tien-mo-chuong-0979.mp32019-01-19 16:32
 • tien-mo-chuong-0980.mp32019-01-19 16:33
 • tien-mo-chuong-0981.mp32019-01-19 16:34
 • tien-mo-chuong-0982.mp32019-01-21 22:45
 • tien-mo-chuong-0983.mp32019-01-21 22:47
 • tien-mo-chuong-0984.mp32019-01-21 22:48
 • tien-mo-chuong-0985.mp32019-01-21 22:50
 • tien-mo-chuong-0986.mp32019-01-21 22:51
 • tien-mo-chuong-0987.mp32019-01-21 22:52
 • tien-mo-chuong-0988.mp32019-01-21 22:53
 • tien-mo-chuong-0989.mp32019-01-23 17:53
 • tien-mo-chuong-0990.mp32019-01-23 17:54
 • tien-mo-chuong-0991.mp32019-01-23 17:55
 • tien-mo-chuong-0992.mp32019-01-23 17:56
 • tien-mo-chuong-0993.mp32019-01-23 17:57
 • tien-mo-chuong-0994.mp32019-01-24 16:21
 • tien-mo-chuong-0995.mp32019-01-26 21:30
 • tien-mo-chuong-0996.mp32019-01-27 19:37
 • tien-mo-chuong-0997.mp32019-01-27 19:42
 • tien-mo-chuong-0998.mp32019-01-27 19:47
 • tien-mo-chuong-0999.mp32019-01-27 19:53
 • tien-mo-chuong-1000.mp32019-01-28 15:59
 • tien-mo-chuong-1001.mp32019-01-29 17:01
 • tien-mo-chuong-1002.mp32019-01-30 17:24
 • tien-mo-chuong-1003.mp32019-01-31 16:16
 • tien-mo-chuong-1004.mp32019-02-01 16:49
 • tien-mo-chuong-1005.mp32019-02-02 17:15
 • tien-mo-chuong-1006.mp32019-02-02 17:16
 • tien-mo-chuong-1007.mp32019-02-03 17:04
 • tien-mo-chuong-1008.mp32019-02-04 17:06
 • tien-mo-chuong-1009.mp32019-02-06 16:24
 • tien-mo-chuong-1010.mp32019-02-07 16:59
 • tien-mo-chuong-1011.mp32019-02-08 15:57
 • tien-mo-chuong-1012.mp32019-02-08 15:58
 • tien-mo-chuong-1013.mp32019-02-09 17:17
 • tien-mo-chuong-1014.mp32019-02-11 04:04
 • tien-mo-chuong-1015.mp32019-02-11 04:05
 • tien-mo-chuong-1016.mp32019-02-11 15:52
 • tien-mo-chuong-1017.mp32019-02-11 15:53
 • tien-mo-chuong-1018.mp32019-02-14 10:04
 • tien-mo-chuong-1019.mp32019-02-14 10:04
 • tien-mo-chuong-1020.mp32019-02-14 10:05
 • tien-mo-chuong-1021.mp32019-02-15 05:28
 • tien-mo-chuong-1022.mp32019-02-15 16:19
 • tien-mo-chuong-1023.mp32019-02-16 18:01
 • tien-mo-chuong-1024.mp32019-02-18 16:57
 • tien-mo-chuong-1025.mp32019-02-18 16:57
 • tien-mo-chuong-1026.mp32019-02-18 16:57
 • tien-mo-chuong-1027.mp32019-02-19 19:11
 • tien-mo-chuong-1028.mp32019-02-20 18:59
 • tien-mo-chuong-1029.mp32019-02-21 19:55
 • tien-mo-chuong-1030.mp32019-02-23 18:46
 • tien-mo-chuong-1031.mp32019-02-23 18:46
 • tien-mo-chuong-1032.mp32019-02-23 18:46
 • tien-mo-chuong-1033.mp32019-02-25 03:07
 • tien-mo-chuong-1034.mp32019-02-25 03:07
 • tien-mo-chuong-1035.mp32019-02-25 17:18
 • tien-mo-chuong-1036.mp32019-02-25 17:18
 • tien-mo-chuong-1037.mp32019-02-27 04:51
 • tien-mo-chuong-1038.mp32019-02-27 04:51
 • tien-mo-chuong-1039.mp32019-02-27 04:51
 • tien-mo-chuong-1040.mp32019-02-27 04:51
 • tien-mo-chuong-1041.mp32019-02-28 08:08
 • tien-mo-chuong-1042.mp32019-02-28 08:08
 • tien-mo-chuong-1043.mp32019-03-05 23:59
 • tien-mo-chuong-1044.mp32019-03-05 23:59
 • tien-mo-chuong-1045.mp32019-03-05 23:59
 • tien-mo-chuong-1046.mp32019-03-06 00:00
 • tien-mo-chuong-1047.mp32019-03-06 00:00
 • tien-mo-chuong-1048.mp32019-03-06 00:00
 • tien-mo-chuong-1049.mp32019-03-06 00:00
 • tien-mo-chuong-1050.mp32019-03-06 00:00
 • tien-mo-chuong-1051.mp32019-03-06 00:00
 • tien-mo-chuong-1052.mp32019-03-06 00:00
 • tien-mo-chuong-1053.mp32019-03-06 00:01
 • tien-mo-chuong-1054.mp32019-03-06 00:01
 • tien-mo-chuong-1055.mp32019-03-06 00:01
 • tien-mo-chuong-1056.mp32019-03-06 00:01
 • tien-mo-chuong-1057.mp32019-03-06 00:01
 • tien-mo-chuong-1058.mp32019-03-06 00:01
 • tien-mo-chuong-1059.mp32019-03-06 00:01
 • tien-mo-chuong-1060.mp32019-03-06 00:02
 • tien-mo-chuong-1061.mp32019-03-06 00:02
 • tien-mo-chuong-1062.mp32019-03-06 00:02
 • tien-mo-chuong-1063.mp32019-03-06 00:02
 • tien-mo-chuong-1064.mp32019-03-07 18:06
 • tien-mo-chuong-1065.mp32019-03-09 06:24
 • tien-mo-chuong-1066.mp32019-03-10 16:51
 • tien-mo-chuong-1067.mp32019-03-13 11:36
 • tien-mo-chuong-1068.mp32019-03-13 11:36
 • tien-mo-chuong-1069.mp32019-03-13 11:36
 • tien-mo-chuong-1070.mp32019-03-14 17:23
 • tien-mo-chuong-1071.mp32019-03-14 17:23
 • tien-mo-chuong-1072.mp32019-03-14 17:24
 • tien-mo-chuong-1073.mp32019-03-16 17:18
 • tien-mo-chuong-1074.mp32019-03-16 17:18
 • tien-mo-chuong-1075.mp32019-03-18 19:43
 • tien-mo-chuong-1076.mp32019-03-18 19:43
 • tien-mo-chuong-1077.mp32019-03-18 19:43
 • tien-mo-chuong-1078.mp32019-03-18 19:43
 • tien-mo-chuong-1079.mp32019-03-18 19:44
 • tien-mo-chuong-1080.mp32019-03-18 19:44
 • tien-mo-chuong-1081.mp32019-03-18 19:44
 • tien-mo-chuong-1082.mp32019-03-18 19:44
 • tien-mo-chuong-1083.mp32019-03-18 19:44
 • tien-mo-chuong-1084.mp32019-03-18 19:44
 • tien-mo-chuong-1085.mp32019-03-18 19:45
 • tien-mo-chuong-1086.mp32019-03-19 18:55
 • tien-mo-chuong-1087.mp32019-03-19 18:56
 • tien-mo-chuong-1088.mp32019-03-19 18:56
 • tien-mo-chuong-1089.mp32019-03-19 18:56
 • tien-mo-chuong-1090.mp32019-03-20 17:44
 • tien-mo-chuong-1091.mp32019-03-20 17:45
 • tien-mo-chuong-1092.mp32019-03-21 17:18
 • tien-mo-chuong-1093.mp32019-03-21 17:18
 • tien-mo-chuong-1094.mp32019-03-21 17:19
 • tien-mo-chuong-1095.mp32019-03-26 11:57
 • tien-mo-chuong-1096.mp32019-03-26 11:57
 • tien-mo-chuong-1097.mp32019-03-26 11:58
 • tien-mo-chuong-1098.mp32019-03-26 11:58
 • tien-mo-chuong-1099.mp32019-03-26 11:58
 • tien-mo-chuong-1100.mp32019-03-26 11:58
 • tien-mo-chuong-1101.mp32019-03-26 11:58
 • tien-mo-chuong-1102.mp32019-03-26 11:58
 • tien-mo-chuong-1103.mp32019-03-26 11:59
 • tien-mo-chuong-1104.mp32019-03-26 11:59
 • tien-mo-chuong-1105.mp32019-03-26 11:59
 • tien-mo-chuong-1106.mp32019-03-26 11:59
 • tien-mo-chuong-1107.mp32019-03-26 11:59
 • tien-mo-chuong-1108.mp32019-03-26 11:59
 • tien-mo-chuong-1109.mp32019-03-26 12:00
 • tien-mo-chuong-1110.mp32019-03-26 12:00
 • tien-mo-chuong-1111.mp32019-03-26 12:00
 • tien-mo-chuong-1112.mp32019-03-27 16:32
 • tien-mo-chuong-1113.mp32019-03-27 16:32
 • tien-mo-chuong-1114.mp32019-03-27 16:32
 • tien-mo-chuong-1115.mp32019-03-27 16:32
 • tien-mo-chuong-1116.mp32019-03-27 16:32
 • tien-mo-chuong-1117.mp32019-03-27 16:32
 • tien-mo-chuong-1118.mp32019-03-29 16:42
 • tien-mo-chuong-1119.mp32019-03-29 16:42
 • tien-mo-chuong-1120.mp32019-03-29 16:42
 • tien-mo-chuong-1121.mp32019-03-29 16:43
 • tien-mo-chuong-1122.mp32019-03-29 16:43
 • tien-mo-chuong-1123.mp32019-03-30 20:34
 • tien-mo-chuong-1124.mp32019-04-01 18:19
 • tien-mo-chuong-1125.mp32019-04-01 18:20
 • tien-mo-chuong-1126.mp32019-04-03 18:21
 • tien-mo-chuong-1127.mp32019-04-03 18:22
 • tien-mo-chuong-1128.mp32019-04-03 18:22
 • tien-mo-chuong-1129.mp32019-04-03 18:22
 • tien-mo-chuong-1130.mp32019-04-03 18:22
 • tien-mo-chuong-1131.mp32019-04-03 18:22
 • tien-mo-chuong-1132.mp32019-04-03 18:22
 • tien-mo-chuong-1133.mp32019-04-03 18:23
 • tien-mo-chuong-1134.mp32019-04-03 18:23
 • tien-mo-chuong-1135.mp32019-04-03 18:23
 • tien-mo-chuong-1136.mp32019-04-03 18:23
 • tien-mo-chuong-1137.mp32019-04-03 18:23
 • tien-mo-chuong-1138.mp32019-04-03 18:23
 • tien-mo-chuong-1139.mp32019-04-03 18:23
 • tien-mo-chuong-1140.mp32019-04-03 18:24
 • tien-mo-chuong-1141.mp32019-04-03 18:24
 • tien-mo-chuong-1142.mp32019-04-03 18:24
 • tien-mo-chuong-1143.mp32019-04-03 18:24
 • tien-mo-chuong-1144.mp32019-04-03 18:24
 • tien-mo-chuong-1145.mp32019-04-04 17:44
 • tien-mo-chuong-1146.mp32019-04-04 17:44
 • tien-mo-chuong-1147.mp32019-04-04 17:44
 • tien-mo-chuong-1148.mp32019-04-04 17:45
 • tien-mo-chuong-1149.mp32019-04-04 17:45
 • tien-mo-chuong-1150.mp32019-04-05 19:44
 • tien-mo-chuong-1151.mp32019-04-05 19:44
 • tien-mo-chuong-1152.mp32019-04-05 19:44
 • tien-mo-chuong-1153.mp32019-04-05 19:45
 • tien-mo-chuong-1154.mp32019-04-05 19:45
 • tien-mo-chuong-1155.mp32019-04-05 19:45
 • tien-mo-chuong-1156.mp32019-04-06 16:42
 • tien-mo-chuong-1157.mp32019-04-09 07:27
 • tien-mo-chuong-1158.mp32019-04-09 07:27
 • tien-mo-chuong-1159.mp32019-04-09 07:27
 • tien-mo-chuong-1160.mp32019-04-09 07:27
 • tien-mo-chuong-1161.mp32019-04-09 07:27
 • tien-mo-chuong-1162.mp32019-04-12 09:14
 • tien-mo-chuong-1163.mp32019-04-12 09:15
 • tien-mo-chuong-1164.mp32019-04-12 09:15
 • tien-mo-chuong-1165.mp32019-04-12 09:15
 • tien-mo-chuong-1166.mp32019-04-13 17:59
 • tien-mo-chuong-1167.mp32019-04-13 17:59
 • tien-mo-chuong-1168.mp32019-04-13 18:00
 • tien-mo-chuong-1169.mp32019-04-13 18:00
 • tien-mo-chuong-1170.mp32019-04-13 18:00
 • tien-mo-chuong-1171.mp32019-04-14 18:39
 • tien-mo-chuong-1172.mp32019-04-14 18:39
 • tien-mo-chuong-1173.mp32019-04-15 16:59
 • tien-mo-chuong-1174.mp32019-04-16 18:39
 • tien-mo-chuong-1175.mp32019-04-16 18:39
 • tien-mo-chuong-1176.mp32019-04-17 17:51
 • tien-mo-chuong-1177.mp32019-04-17 17:52
 • tien-mo-chuong-1178.mp32019-04-17 17:52
 • tien-mo-chuong-1179.mp32019-04-17 17:52
 • tien-mo-chuong-1180.mp32019-04-17 17:52
 • tien-mo-chuong-1181.mp32019-04-22 09:23
 • tien-mo-chuong-1182.mp32019-04-22 09:23
 • tien-mo-chuong-1183.mp32019-04-22 09:23
 • tien-mo-chuong-1184.mp32019-04-22 09:23
 • tien-mo-chuong-1185.mp32019-04-22 09:23
 • tien-mo-chuong-1186.mp32019-04-22 09:24
 • tien-mo-chuong-1187.mp32019-04-22 09:24
 • tien-mo-chuong-1188.mp32019-04-22 09:24
 • tien-mo-chuong-1189.mp32019-04-22 09:25
 • tien-mo-chuong-1190.mp32019-04-22 09:25
 • tien-mo-chuong-1191.mp32019-04-22 09:25
 • tien-mo-chuong-1192.mp32019-04-22 09:25
 • tien-mo-chuong-1193.mp32019-04-22 09:25
 • tien-mo-chuong-1194.mp32019-04-22 09:26
 • tien-mo-chuong-1195.mp32019-04-22 09:26
 • tien-mo-chuong-1196.mp32019-04-22 16:47
 • tien-mo-chuong-1197.mp32019-04-22 16:48
 • tien-mo-chuong-1198.mp32019-04-23 18:55
 • tien-mo-chuong-1199.mp32019-04-23 18:56
 • tien-mo-chuong-1200.mp32019-04-23 18:56
 • tien-mo-chuong-1201.mp32019-04-23 18:56
 • tien-mo-chuong-1202.mp32019-04-23 18:56
 • tien-mo-chuong-1203.mp32019-04-23 18:57
 • tien-mo-chuong-1204.mp32019-04-23 18:57
 • tien-mo-chuong-1205.mp32019-04-23 18:57
 • tien-mo-chuong-1206.mp32019-04-23 18:57
 • tien-mo-chuong-1207.mp32019-04-25 18:51
 • tien-mo-chuong-1208.mp32019-04-25 18:52
 • tien-mo-chuong-1209.mp32019-04-25 18:52
 • tien-mo-chuong-1210.mp32019-04-25 18:52
 • tien-mo-chuong-1211.mp32019-04-25 18:52
 • tien-mo-chuong-1212.mp32019-04-26 17:35
 • tien-mo-chuong-1213.mp32019-05-01 19:04
 • tien-mo-chuong-1214.mp32019-05-01 19:04
 • tien-mo-chuong-1215.mp32019-05-01 19:05
 • tien-mo-chuong-1216.mp32019-05-01 19:05
 • tien-mo-chuong-1217.mp32019-05-01 19:05
 • tien-mo-chuong-1218.mp32019-05-01 19:05
 • tien-mo-chuong-1219.mp32019-05-04 06:22
 • tien-mo-chuong-1220.mp32019-05-04 06:22
 • tien-mo-chuong-1221.mp32019-05-04 17:57
 • tien-mo-chuong-1222.mp32019-05-05 19:44
 • tien-mo-chuong-1223.mp32019-05-05 19:44
 • tien-mo-chuong-1224.mp32019-05-10 05:38
 • tien-mo-chuong-1225.mp32019-05-10 05:39
 • tien-mo-chuong-1226.mp32019-05-10 05:39
 • tien-mo-chuong-1227.mp32019-05-10 05:39
 • tien-mo-chuong-1228.mp32019-05-10 05:39
 • tien-mo-chuong-1229.mp32019-05-12 03:21
 • tien-mo-chuong-1230.mp32019-05-12 03:21
 • tien-mo-chuong-1231.mp32019-05-12 18:10
 • tien-mo-chuong-1232.mp32019-05-14 20:18
 • tien-mo-chuong-1233.mp32019-05-15 17:43
 • tien-mo-chuong-1234.mp32019-05-16 17:04
 • tien-mo-chuong-1235.mp32019-05-16 17:04
 • tien-mo-chuong-1236.mp32019-05-18 18:00
 • tien-mo-chuong-1237.mp32019-05-18 18:00
 • tien-mo-chuong-1238.mp32019-05-19 19:15
 • tien-mo-chuong-1239.mp32019-05-22 06:34
 • tien-mo-chuong-1240.mp32019-05-22 06:34
 • tien-mo-chuong-1241.mp32019-05-22 18:24
 • tien-mo-chuong-1242.mp32019-05-23 16:41
 • tien-mo-chuong-1243.mp32019-05-23 16:41
 • tien-mo-chuong-1244.mp32019-05-23 16:41
 • tien-mo-chuong-1245.mp32019-05-23 16:41
 • tien-mo-chuong-1246.mp32019-05-23 16:41
 • tien-mo-chuong-1247.mp32019-05-23 16:41
 • tien-mo-chuong-1248.mp32019-05-24 18:21
 • tien-mo-chuong-1249.mp32019-05-24 18:21
 • tien-mo-chuong-1250.mp32019-05-24 18:21
 • tien-mo-chuong-1251.mp32019-05-24 18:22
 • tien-mo-chuong-1252.mp32019-05-24 18:22
 • tien-mo-chuong-1253.mp32019-05-25 16:50
 • tien-mo-chuong-1254.mp32019-05-27 16:43
 • tien-mo-chuong-1255.mp32019-05-27 16:43
 • tien-mo-chuong-1256.mp32019-05-27 16:43
 • tien-mo-chuong-1257.mp32019-05-27 16:43
 • tien-mo-chuong-1258.mp32019-05-29 04:16
 • tien-mo-chuong-1259.mp32019-05-29 04:16
 • tien-mo-chuong-1260.mp32019-05-29 04:16
 • tien-mo-chuong-1261.mp32019-05-29 17:43
 • tien-mo-chuong-1262.mp32019-05-29 17:44
 • tien-mo-chuong-1263.mp32019-05-29 17:44
 • tien-mo-chuong-1264.mp32019-05-31 02:26
 • tien-mo-chuong-1265.mp32019-05-31 02:26
 • tien-mo-chuong-1266.mp32019-05-31 02:26
 • tien-mo-chuong-1267.mp32019-05-31 17:44
 • tien-mo-chuong-1268.mp32019-05-31 17:44
 • tien-mo-chuong-1269.mp32019-05-31 17:44
 • tien-mo-chuong-1270.mp32019-06-01 16:42
 • tien-mo-chuong-1271.mp32019-06-01 16:42
 • tien-mo-chuong-1272.mp32019-06-04 05:44
 • tien-mo-chuong-1273.mp32019-06-04 05:44
 • tien-mo-chuong-1274.mp32019-06-04 05:44
 • tien-mo-chuong-1275.mp32019-06-04 05:44
 • tien-mo-chuong-1276.mp32019-06-04 05:45
 • tien-mo-chuong-1277.mp32019-06-04 05:45
 • tien-mo-chuong-1278.mp32019-06-04 05:45
 • tien-mo-chuong-1279.mp32019-06-04 05:46
 • tien-mo-chuong-1280.mp32019-06-04 05:46
 • tien-mo-chuong-1281.mp32019-06-04 16:10
 • tien-mo-chuong-1282.mp32019-06-04 16:10
 • tien-mo-chuong-1283.mp32019-06-04 16:10
 • tien-mo-chuong-1284.mp32019-06-04 16:10
 • tien-mo-chuong-1285.mp32019-06-06 20:07
 • tien-mo-chuong-1286.mp32019-06-06 20:07
 • tien-mo-chuong-1287.mp32019-06-06 20:08
 • tien-mo-chuong-1288.mp32019-06-06 20:08
 • tien-mo-chuong-1289.mp32019-06-06 20:08
 • tien-mo-chuong-1290.mp32019-06-06 20:08
 • tien-mo-chuong-1291.mp32019-06-06 20:08
 • tien-mo-chuong-1292.mp32019-06-06 20:08
 • tien-mo-chuong-1293.mp32019-06-06 20:08
 • tien-mo-chuong-1294.mp32019-06-06 20:09
 • tien-mo-chuong-1295.mp32019-06-07 16:43
 • tien-mo-chuong-1296.mp32019-06-07 16:43
 • tien-mo-chuong-1297.mp32019-06-07 16:43
 • tien-mo-chuong-1298.mp32019-06-07 16:43
 • tien-mo-chuong-1299.mp32019-06-08 16:43
 • tien-mo-chuong-1300.mp32019-06-08 16:44
 • tien-mo-chuong-1301.mp32019-06-08 16:44
 • tien-mo-chuong-1302.mp32019-06-08 16:44
 • tien-mo-chuong-1303.mp32019-06-10 00:25
 • tien-mo-chuong-1304.mp32019-06-10 00:26
 • tien-mo-chuong-1305.mp32019-06-10 00:26
 • tien-mo-chuong-1306.mp32019-06-10 00:26
 • tien-mo-chuong-1307.mp32019-06-10 17:18
 • tien-mo-chuong-1308.mp32019-06-10 17:18
 • tien-mo-chuong-1309.mp32019-06-10 17:19
 • tien-mo-chuong-1310.mp32019-06-11 17:36
 • tien-mo-chuong-1311.mp32019-06-11 17:36
 • tien-mo-chuong-1312.mp32019-06-13 07:07
 • tien-mo-chuong-1313.mp32019-06-13 07:07
 • tien-mo-chuong-1314.mp32019-06-14 06:36
 • tien-mo-chuong-1315.mp32019-06-14 16:02
 • tien-mo-chuong-1316.mp32019-06-15 02:05
 • tien-mo-chuong-1317.mp32019-06-15 16:21
 • tien-mo-chuong-1318.mp32019-06-15 16:21
 • tien-mo-chuong-1319.mp32019-06-19 06:21
 • tien-mo-chuong-1320.mp32019-06-19 06:21
 • tien-mo-chuong-1321.mp32019-06-19 06:21
 • tien-mo-chuong-1322.mp32019-06-19 06:21
 • tien-mo-chuong-1323.mp32019-06-19 06:21
 • tien-mo-chuong-1324.mp32019-06-19 06:22
 • tien-mo-chuong-1325.mp32019-06-19 06:22
 • tien-mo-chuong-1326.mp32019-06-19 06:22
 • tien-mo-chuong-1327.mp32019-06-19 06:22
 • tien-mo-chuong-1328.mp32019-06-19 06:22
 • tien-mo-chuong-1329.mp32019-06-19 16:41
 • tien-mo-chuong-1330.mp32019-06-19 16:41
 • tien-mo-chuong-1331.mp32019-06-19 16:41
 • tien-mo-chuong-1332.mp32019-06-19 16:42
 • tien-mo-chuong-1333.mp32019-06-19 16:42
 • tien-mo-chuong-1334.mp32019-06-19 16:42
 • tien-mo-chuong-1335.mp32019-06-19 16:42
 • tien-mo-chuong-1336.mp32019-06-19 16:42
 • tien-mo-chuong-1337.mp32019-06-20 17:46
 • tien-mo-chuong-1338.mp32019-06-20 17:46
 • tien-mo-chuong-1339.mp32019-06-20 17:46
 • tien-mo-chuong-1340.mp32019-06-20 17:47
 • tien-mo-chuong-1341.mp32019-06-20 17:49
 • tien-mo-chuong-1342.mp32019-06-20 17:49
 • tien-mo-chuong-1343.mp32019-06-20 17:49
 • tien-mo-chuong-1344.mp32019-06-20 17:49
 • tien-mo-chuong-1345.mp32019-06-21 16:47
 • tien-mo-chuong-1346.mp32019-06-21 16:47
 • tien-mo-chuong-1347.mp32019-06-21 16:47
 • tien-mo-chuong-1348.mp32019-06-21 16:47
 • tien-mo-chuong-1349.mp32019-06-21 16:47
 • tien-mo-chuong-1350.mp32019-06-21 16:48
 • tien-mo-chuong-1351.mp32019-06-22 17:00
 • tien-mo-chuong-1352.mp32019-06-22 17:00
 • tien-mo-chuong-1353.mp32019-06-22 17:00
 • tien-mo-chuong-1354.mp32019-06-22 17:01
 • tien-mo-chuong-1355.mp32019-06-22 17:01
 • tien-mo-chuong-1356.mp32019-06-22 17:01
 • tien-mo-chuong-1357.mp32019-06-24 00:32
 • tien-mo-chuong-1358.mp32019-06-24 00:32
 • tien-mo-chuong-1359.mp32019-06-24 00:32
 • tien-mo-chuong-1360.mp32019-06-24 00:33
 • tien-mo-chuong-1361.mp32019-06-24 00:33
 • tien-mo-chuong-1362.mp32019-06-24 00:33
 • tien-mo-chuong-1363.mp32019-06-24 00:33
 • tien-mo-chuong-1364.mp32019-06-26 08:51
 • tien-mo-chuong-1365.mp32019-06-26 08:51
 • tien-mo-chuong-1366.mp32019-06-26 08:51
 • tien-mo-chuong-1367.mp32019-06-26 08:51
 • tien-mo-chuong-1368.mp32019-06-26 08:51
 • tien-mo-chuong-1369.mp32019-06-26 08:52
 • tien-mo-chuong-1370.mp32019-06-26 16:13
 • tien-mo-chuong-1371.mp32019-06-26 16:13
 • tien-mo-chuong-1372.mp32019-06-26 16:13
 • tien-mo-chuong-1373.mp32019-06-28 16:36
 • tien-mo-chuong-1374.mp32019-06-28 16:36
 • tien-mo-chuong-1375.mp32019-06-28 16:36
 • tien-mo-chuong-1376.mp32019-06-28 16:36
 • tien-mo-chuong-1377.mp32019-06-28 16:36
 • tien-mo-chuong-1378.mp32019-06-28 16:37
 • tien-mo-chuong-1379.mp32019-06-28 16:37
 • tien-mo-chuong-1380.mp32019-06-28 16:37
 • tien-mo-chuong-1381.mp32019-06-28 16:37
 • tien-mo-chuong-1382.mp32019-06-30 08:02
 • tien-mo-chuong-1383.mp32019-06-30 08:02
 • tien-mo-chuong-1384.mp32019-06-30 08:03
 • tien-mo-chuong-1385.mp32019-06-30 08:03
 • tien-mo-chuong-1386.mp32019-06-30 17:33
 • tien-mo-chuong-1387.mp32019-06-30 17:33
 • tien-mo-chuong-1388.mp32019-06-30 17:34
 • tien-mo-chuong-1389.mp32019-07-01 17:04
 • tien-mo-chuong-1390.mp32019-07-01 17:05
 • tien-mo-chuong-1391.mp32019-07-01 17:05
 • tien-mo-chuong-1392.mp32019-07-02 16:31
 • tien-mo-chuong-1393.mp32019-07-02 16:31
 • tien-mo-chuong-1394.mp32019-07-02 16:31
 • tien-mo-chuong-1395.mp32019-07-02 16:32
 • tien-mo-chuong-1396.mp32019-07-03 18:49
 • tien-mo-chuong-1397.mp32019-07-03 18:49
 • tien-mo-chuong-1398.mp32019-07-03 18:49
 • tien-mo-chuong-1399.mp32019-07-04 18:17
 • tien-mo-chuong-1400.mp32019-07-04 18:17
 • tien-mo-chuong-1401.mp32019-07-04 18:17
 • tien-mo-chuong-1402.mp32019-07-05 17:11
 • tien-mo-chuong-1403.mp32019-07-05 17:11
 • tien-mo-chuong-1404.mp32019-07-05 17:11
 • tien-mo-chuong-1405.mp32019-07-06 16:44
 • tien-mo-chuong-1406.mp32019-07-06 16:44
 • tien-mo-chuong-1407.mp32019-07-08 08:56
 • tien-mo-chuong-1408.mp32019-07-08 08:56
 • tien-mo-chuong-1409.mp32019-07-08 08:56
 • tien-mo-chuong-1410.mp32019-07-09 17:20
 • tien-mo-chuong-1411.mp32019-07-09 17:20
 • tien-mo-chuong-1412.mp32019-07-10 18:06
 • tien-mo-chuong-1413.mp32019-07-10 18:06
 • tien-mo-chuong-1414.mp32019-07-11 17:17
 • tien-mo-chuong-1415.mp32019-07-11 17:18
 • tien-mo-chuong-1416.mp32019-07-12 16:31
 • tien-mo-chuong-1417.mp32019-07-13 18:28
 • tien-mo-chuong-1418.mp32019-07-13 18:29
 • tien-mo-chuong-1419.mp32019-07-15 19:24
 • tien-mo-chuong-1420.mp32019-07-15 19:24
 • tien-mo-chuong-1421.mp32019-07-15 19:24
 • tien-mo-chuong-1422.mp32019-07-15 19:24
 • tien-mo-chuong-1423.mp32019-07-18 16:44
 • tien-mo-chuong-1424.mp32019-07-18 16:44
 • tien-mo-chuong-1425.mp32019-07-18 16:44
 • tien-mo-chuong-1426.mp32019-07-18 16:45
 • tien-mo-chuong-1427.mp32019-07-19 17:31
 • tien-mo-chuong-1428.mp32019-07-19 17:31
 • tien-mo-chuong-1429.mp32019-07-19 17:31
 • tien-mo-chuong-1430.mp32019-07-23 15:49
 • tien-mo-chuong-1431.mp32019-07-23 15:50
 • tien-mo-chuong-1432.mp32019-07-23 15:50
 • tien-mo-chuong-1433.mp32019-07-23 15:50
 • tien-mo-chuong-1434.mp32019-07-23 15:50
 • tien-mo-chuong-1435.mp32019-07-23 15:50
 • tien-mo-chuong-1436.mp32019-07-23 15:50
 • tien-mo-chuong-1437.mp32019-07-23 15:50
 • tien-mo-chuong-1438.mp32019-07-23 15:51
 • tien-mo-chuong-1439.mp32019-07-23 15:51
 • tien-mo-chuong-1440.mp32019-07-23 16:19
 • tien-mo-chuong-1441.mp32019-07-26 09:16
 • tien-mo-chuong-1442.mp32019-07-26 09:16
 • tien-mo-chuong-1443.mp32019-07-26 09:16
 • tien-mo-chuong-1444.mp32019-07-27 07:30
 • tien-mo-chuong-1445.mp32019-07-27 18:55
 • tien-mo-chuong-1446.mp32019-07-29 22:16
 • tien-mo-chuong-1447.mp32019-07-29 22:16
 • tien-mo-chuong-1448.mp32019-07-29 22:16
 • tien-mo-chuong-1449.mp32019-08-01 22:01
 • tien-mo-chuong-1450.mp32019-08-01 22:01
 • tien-mo-chuong-1451.mp32019-08-01 22:01
 • tien-mo-chuong-1452.mp32019-08-01 22:02
 • tien-mo-chuong-1453.mp32019-08-03 08:40
 • tien-mo-chuong-1454.mp32019-08-03 17:43
 • tien-mo-chuong-1455.mp32019-08-06 03:40
 • tien-mo-chuong-1456.mp32019-08-06 03:40
 • tien-mo-chuong-1457.mp32019-08-07 06:37
 • tien-mo-chuong-1458.mp32019-08-08 18:17
 • tien-mo-chuong-1459.mp32019-08-10 19:03
 • #1460: Làm trở ngại chứ không giúp gì2019-08-11 18:28
 • #1461: Pháp chỉ2019-08-12 17:41
 • #1462: Độc cùng trận2019-08-13 18:04
 • #1463: Hạo kiếp2019-08-13 18:04
 • #1464: Thi độc2019-08-14 17:52
 • #1465: Thập Phương Diêm La đại trận hiển hiện2019-08-16 17:35
 • #1466: Phù Vương2019-08-16 17:35
 • #1467: Đối Lập Trật Tự2019-08-17 17:07
 • #1468: Uy hiếp2019-08-17 17:07
 • #1469: Nhập hồ2019-08-19 18:30
 • #1470: Thủy Đức cùng Hỏa Đức2019-08-19 18:30
 • #1471: Tuyệt thế hung vật2019-08-19 18:30
 • #1472: Hỏa Đức quân chủ2019-08-19 18:30
 • #1473: Hỏa Đức linh châu2019-08-20 03:26
 • #1474: Đầu to bé con2019-08-20 03:26
 • #1475: Ăn2019-08-22 03:08
 • #1476: Lục Ngự Chi Cục2019-08-22 03:08
 • #1477: Lấy giả loạn thật2019-08-22 03:08
 • #1478: Thiếu nữ2019-08-22 03:08
 • #1479: Hỏa Vương2019-08-22 03:08
 • #1480: Đều ở đây2019-08-22 03:09
 • #1481: Hỏa Đức2019-08-22 03:09
 • #1482: Vây công2019-08-22 03:09
 • #1483: Hỏa Hành Quân cùng Hỏa Nguyên Quân2019-08-22 19:10
 • #1484: 3642019-08-22 19:10
 • #1485: Ta thần2019-08-23 20:04
 • #1486: Ngũ phương địa ngục2019-08-23 20:05
 • #1487: Cướp người2019-08-23 20:05
 • #1488: Hư Vô Giới Tôn2019-08-23 20:05
 • #1489: Tầm mắt cùng cảnh giới2019-08-24 19:44
 • #1490: Long Sơn giới2019-08-24 19:44
 • #1491: Bảo khố2019-08-24 19:44
 • #1492: Dẫn sói vào nhà2019-08-26 10:51
 • #1493: Thiêu đốt2019-08-26 10:51
 • #1494: Hỗn Loạn Địa Ngục2019-08-26 10:51
 • #1495: Hồng Âm Tôn Thượng2019-08-26 10:51
 • #1496: Lôi Kích Mộc2019-08-26 10:51
 • #1497: Chiến lên2019-08-26 18:19
 • #1498: Phản bội2019-08-27 02:00
 • #1499: Từng cái chém giết2019-08-27 19:44
 • #1500: Hư Không Hỏa Phượng2019-08-28 21:08
 • #1501: Lấy đức phục người2019-08-28 21:08
 • #1502: Nguyên Thủy quỹ tích2019-08-28 21:09
 • #1503: Hư vô2019-08-29 20:56
 • #1504: Không phải trùng hợp2019-09-02 07:52
 • #1505: Băng phong cự nhân2019-09-02 07:52
 • #1506: Hồng Mông mảnh vỡ2019-09-02 07:52
 • #1507: Không bình đẳng2019-09-02 07:52
 • #1508: Phong Phi Phàm2019-09-03 20:42
 • #1509: Thái tử2019-09-03 20:42
 • #1510: Lân Vương thành2019-09-03 20:43
 • #1511: Địa Nguyên Nỏ2019-09-05 05:33
 • #1512: Tá đạo chân vương2019-09-07 19:53
 • #1513: Đại Địa quốc chủ2019-09-07 19:53
 • #1514: Không thấy2019-09-07 19:54
 • #1515: Vứt bỏ2019-09-07 19:54
 • #1516: Phản bội2019-09-07 19:54
 • #1517: Lấy thân nhập lạc lối2019-09-07 19:54
 • #1518: Không gian tự liệt chìa khoá2019-09-07 19:54
 • #1519: Bắt đầu2019-09-07 19:54
 • #1520: Xuất thủ2019-09-09 11:17
 • #1521: Ba thế tu hành pháp2019-09-09 11:17
 • #1522: Ùn ùn kéo đến2019-09-09 11:17
 • #1523: Ngọn nguồn2019-09-09 11:17
 • #1524: Hắn tới2019-09-09 19:04
 • #1525: Thân tương lai2019-09-09 19:04
 • #1526: Cha cùng con2019-09-11 05:20
 • #1527: Vẫn lạc2019-09-11 05:20
 • #1528: Ức vạn năm cục2019-09-11 05:20
 • #1529: Phá vách tường2019-09-11 05:20
 • #1530: Nữ quân hiện thân2019-09-11 05:20
 • #1531: Hết thảy đều kết thúc2019-09-11 17:54
 • #1532: Tiên Quân2019-09-12 19:46
 • #1533: Hỏa Đức Chi Linh2019-09-13 19:14
 • #1534: Quá khứ tương lai2019-09-13 19:14
 • #1535: Vô số lần luân hồi2019-09-13 19:14
 • #1536: Ba thế Luân Hồi Bút2019-09-15 20:55
 • #1537: Lớn lục đạo nguyên thần2019-09-15 20:55
 • #1538: Sợ chính là cô độc2019-09-15 20:56
 • #1539: Đế Tôn mộ2019-09-15 20:56
 • #1540: Long Sơn Giới Vương2019-09-15 20:56
 • #1541: Liên thủ2019-09-15 20:56
 • #1542: Hồn lực tu hành pháp2019-09-17 21:44
 • #1543: Thất giai hồn lực2019-09-17 21:44
 • #1544: Nghiệt Thi2019-09-17 21:44
 • #1545: Không gian phong bạo2019-09-17 21:44
 • #1546: Tinh Môn2019-09-17 21:44
 • #1547: Cầm kiếm2019-09-17 21:44
 • #1548: Kiếm2019-09-17 21:44
 • #1549: Thiếu niên đeo kiếm2019-09-17 21:45
 • #1550: U ác tính2019-09-17 21:45
 • #1551: Compa vẽ thế giới2019-09-17 21:45
 • #1552: Thông thiên2019-09-18 19:07
 • #1553: Tông sư2019-09-18 19:07
 • #1554: Ngươi so với ta mạnh hơn2019-09-19 21:32
 • #1555: Quá lớn2019-09-19 21:32
 • #1556: Muốn cái chùy2019-09-20 18:11
 • #1557: Hư Vô Hạt Giống2019-09-20 18:11
 • #1558: Không bình thường thế giới2019-09-20 18:11
 • #1559: Tương lai chưa từng đến2019-09-20 18:11
 • #1560: Cẩn thận cái bóng2019-09-20 18:11
 • #1561: Đi đến cực hạn đạo2019-09-20 18:11
 • #1562: Mai táng lấy ai2019-09-23 19:28
 • #1563: Vào cuộc2019-09-23 19:28
 • #1564: Đổ máu cái bóng2019-09-23 19:28
 • #1565: Tuyệt Tiên Kiếm2019-09-23 19:28
 • #1566: Không cần trả lại2019-09-23 19:29
 • #1567: Cản thi2019-09-23 19:29
 • #1568: Người bố cục2019-09-23 19:29
 • #1569: Nó là cái gì2019-09-24 18:16
 • #1570: Vân Trung Tử?2019-09-25 22:36
 • #1571: Đế Tỳ2019-09-25 22:36
 • #1572: Vân Tôn2019-09-26 21:04
 • #1573: Huyết Tôn2019-09-26 21:05
 • #1574: Vụ Tôn2019-09-29 00:32
 • #1575: Đế Ẩn2019-09-29 00:32
 • #1576: Cùng một phương Đế Tỳ2019-09-29 00:32
 • #1577: Tiểu nhân vật2019-09-29 00:32
 • #1578: Giới tinh2019-09-29 00:32
 • #1579: Tinh Thần Tọa2019-09-30 07:55
 • #1580: Bất Chu sơn2019-09-30 07:55
 • #1581: Cái gọi là vận mệnh2019-09-30 07:55
 • #1582: Hình người sao chổi2019-09-30 07:55
 • #1583: Phụng mệnh thân cận2019-09-30 07:55
 • #1584: Khai chi tán diệp2019-09-30 19:17
 • #1585: Làm giả2019-10-01 19:46
 • #1586: Ngân Tuyết2019-10-01 19:46
 • #1587: Thiên Minh2019-10-01 19:47
 • #1588: Chín tầng bảo khố2019-10-01 19:47
 • #1589: Thái Thượng Thất Phẩm Liên2019-10-03 19:43
 • #1590: Lão đầu râu bạc2019-10-03 19:43
 • #1591: Biết thần thông đan dược2019-10-03 19:43
 • #1592: Chín trăm vạn2019-10-03 19:43
 • #1593: Kiếm tộc hồn binh2019-10-03 19:44
 • #1594: Quỷ Quật2019-10-03 19:44
 • #1595: Một đám lười trứng2019-10-03 19:44
 • #1596: Hồn Cương Thí Luyện2019-10-03 19:44
 • #1597: Hồn Cương Anh Hùng Bảng2019-10-03 19:44
 • #1598: Bị đánh nghiện2019-10-04 19:28
 • #1599: Ngươi phạm quy2019-10-04 19:28
 • #1600: Kiếm tộc mười ba2019-10-04 19:28
 • #1601: Nổ2019-10-04 19:28
 • #1602: Sáng tạo cái mới cùng sáng tạo2019-10-04 19:29
 • #1603: Thuật đạo công thức2019-10-05 20:00
 • #1604: Truyền đạo2019-10-05 20:00
 • #1605: Mọi loại tá đạo, tận về thuật đạo2019-10-05 20:00
 • #1606: Cơ sở công thức2019-10-06 19:26
 • #1607: Thiên Minh giáng lâm2019-10-06 19:26
 • #1608: Bắt sống2019-10-06 19:26
 • #1609: Lưu lại tính mệnh lại đi2019-10-06 19:26
 • #1610: Gác trên cao2019-10-07 19:46
 • #1611: Quang minh lỗi lạc địch nhân2019-10-07 19:47
 • #1612: Xin giúp đỡ2019-10-07 19:47
 • #1613: Hóa mộ2019-10-09 21:19
 • #1614: Thịnh Tuyết Cực Cảnh2019-10-09 21:19
 • #1615: Át chủ bài2019-10-09 21:19
 • #1616: Cõng quan tài mà đi2019-10-09 21:19
 • #1617: Chú Vương hiện thân2019-10-09 21:19
 • #1618: Cẩu huyết2019-10-09 21:19
 • #1619: Nguyệt Ỷ2019-10-09 21:20
 • #1620: Địa bàn2019-10-11 00:01
 • #1621: Tuyệt Tôn Vương2019-10-15 06:47
 • #1622: Trùng tu chân ngã2019-10-15 06:48
 • #1623: Đạo khả đạo2019-10-15 06:48
 • #1624: Kiếm tộc nguy hiểm2019-10-15 06:49
 • #1625: Người thứ ba ngàn2019-10-15 06:49
 • #1626: Cực cảnh, tháng sáu tuyết bay2019-10-15 06:50
 • #1627: Đệ tứ cảnh2019-10-15 06:50
 • #1628: Thiên Minh cho mời2019-10-15 06:50
 • #1629: Giấy trắng cùng động2019-10-15 06:51
 • #1630: Thiên Tượng sơn2019-10-15 06:51
 • #1631: Không đáng giá tiền nhất, chính là mạng người2019-10-15 06:52
 • #1632: Tinh Thần Đạo Viện2019-10-15 06:52
 • #1633: Điên cuồng Mạc Vô Thanh2019-10-15 19:59
 • #1634: Cộm được hoảng2019-10-17 02:14
 • #1635: Vạn Tượng Tiên Thụ?2019-10-17 21:23
 • #1636: Một cái khác Tiên Giới2019-10-17 21:23
 • #1637: Tiên thụ hạt giống2019-10-18 20:35
 • #1638: Đồ Tiên Đại Trận2019-10-19 20:28
 • #1639: Tiên Đạo Tự Liệt2019-10-26 09:24
 • #1640: Đệ ngũ đệ tử2019-10-26 09:24
 • #1641: Tiên đạo người chấp chưởng2019-10-26 09:24
 • #1642: Chinh phục cùng truyền đạo2019-10-26 09:24
 • #1643: Tiên quốc2019-10-26 09:24
 • #1644: Một nhân một quả, ý tại số mệnh2019-10-26 09:24
 • #1645: Sư đệ2019-10-26 09:25
 • #1646: Ăn miếng trả miếng2019-10-26 09:25
 • #1647: Đập nồi dìm thuyền2019-10-26 09:25
 • #1648: Đại đạo danh sách2019-10-26 09:25
 • #1649: Ngươi có thể làm được2019-10-26 09:25
 • #1650: Chú Vương hiện thân2019-10-26 09:25
 • #1651: Kiếm Bất Nhị2019-10-26 09:26
 • #1652: Trưởng thành, coi như lão bà ngươi2019-10-26 09:26
 • #1653: Đánh cược2019-10-26 09:26
 • #1654: Đồ Tiên Đại Thuật2019-10-26 09:26
 • #1655: Hải Chủ2019-10-28 06:58
 • #1656: Địa Ngục đạo2019-10-28 06:58
 • #1657: Kiếm trả lại ngươi, ta đi đạo của chính mình2019-10-29 02:05
 • #1658: Tiểu nhân2019-10-29 02:06
 • #1659: Oan ức2019-10-29 02:06
 • #1660: Trời và đất2019-10-29 19:14
 • #1661: Thế giới tinh thần2019-10-31 19:58
 • #1662: Người thắng, ngươi có thể an tâm chết đi2019-10-31 19:58
 • #1663: Thanh Liệt2019-11-01 19:16
 • #1664: Màu máu2019-11-01 19:16
 • #1665: Vực Yêu cùng tế đàn2019-11-02 17:48
 • #1666: Quy Khư chi quốc2019-11-05 03:00
 • #1667: Nửa gương mặt2019-11-05 03:00
 • #1668: Vực Yêu thức tỉnh2019-11-05 03:00
 • #1669: Sinh Tử Phán2019-11-05 03:00
 • #1670: Mụ Tổ2019-11-06 19:32
 • #1671: Thuật đạo Đạo viện2019-11-06 19:32
 • #1672: Địa Tiên giới2019-11-06 19:32
 • #1673: Vận mệnh2019-11-10 20:52
 • #1674: Ai vận mệnh2019-11-10 20:53
 • #1675: Mấu chốt2019-11-10 20:53
 • #1676: Khâu Lâm quốc công chúa2019-11-10 20:53
 • #1677: Hắc ám xâm nhập2019-11-13 08:12
 • #1678: Côn Tôn Vương2019-11-13 08:12
 • #1679: Chân ngã nhập Giới Tôn2019-11-13 08:13
 • #1680: Quỷ Bức2019-11-13 08:13
 • #1681: Nhật, nguyệt, tinh2019-11-13 08:13
 • #1682: Chém giết2019-11-13 08:13
 • #1683: Lục Khanh hiện thân2019-11-15 03:29
 • #1684: Thuật viện thành lập2019-11-15 03:30
 • #1685: Tiến vào hắc ám2019-11-15 03:30
 • #1686: Lập đạo căn cơ2019-11-17 11:29
 • #1687: Cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục2019-11-17 11:29
 • #1688: Câu cá2019-11-17 11:29
 • #1689: Hải Dương đại thế giới2019-11-17 17:59
 • #1690: Mộ công chúa2019-11-17 17:59
 • #1691: Tù phạm2019-11-17 17:59
 • #1692: Thời Không Thủ Vệ2019-11-17 17:59
 • #1693: Đậu nành2019-11-18 19:35
 • #1694: Chân chính Tự Liệt Thế Giới2019-11-18 19:35
 • #1695: Kỳ thật ta thật sự không được2019-11-19 19:28
 • #1696: Phù Du Hải Vương2019-11-19 19:28
 • #1697: Luyện Thi môn vết tích2019-11-20 19:07
 • #1698: Dưỡng Thi Tràng2019-11-20 19:07
 • #1699: Đùa nghịch Luyện Thi môn2019-11-21 19:07
 • #1700: Sở Tinh Nhiên2019-11-21 19:07
 • #1701: Thâm Uyên dung nham cự nhân2019-11-21 19:07
 • #1702: Địa Ngục Đại Pháo2019-11-21 19:08
 • #1703: Không cách nào phá hủy Hoạt Nhân Mộ2019-11-22 19:06
 • #1704: Hai cái ngốc hàng2019-11-22 19:06
 • #1705: Húc Nguyên quốc Giang Quỳ2019-11-22 19:06
 • #1706: Chú Vương đã chết2019-11-22 19:06
 • #1707: Dương Gian Mộ2019-11-22 19:07
 • #1708: Thế giới này quá nguy hiểm2019-11-24 19:45
 • #1709: Long tộc đệ nhất thiên tài2019-11-24 19:45
 • #1710: Thanh Long Thần Vương là ai2019-11-24 19:45
 • #1711: Màu đen hoa2019-11-24 19:45
 • #1712: Màu lam hoa2019-11-24 19:45
 • #1713: Đại Đạo Chi Hoa2019-11-24 19:45
 • #1714: Giết chóc bộc phát2019-11-24 19:46
 • #1715: Địa ngục quân đoàn2019-11-24 19:46
 • #1716: Hai cây gậy quấy phân heo2019-11-24 19:46
 • #1717: Đã chết2019-11-24 19:46
 • #1718: Mở ra thập bát trọng danh sách2019-11-24 19:46
 • #1719: Sinh Tử Thiên Thư bên trong thế giới2019-11-24 19:46
 • #1720: Chó giữ nhà2019-11-24 19:46
 • #1721: Đánh cược2019-11-24 19:46
 • #1722: Triệu hoán đại trận2019-11-24 19:47
 • #1723: Thập cửu trọng danh sách2019-11-24 19:47
 • #1724: Loại cực lớn móng lừa đen2019-11-25 19:21
 • #1725: Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế2019-11-25 19:21
 • #1726: Lựa chọn2019-11-25 19:21
 • #1727: Hai thế giới văn minh va chạm2019-11-25 19:21
 • #1728: Tiên Đạo Tự Liệt thế giới2019-11-25 19:21
 • #1729: Không Thiên Đại Tôn Thượng2019-11-27 20:52
 • #1730: Hắc ám náo động2019-11-27 20:52
 • #1731: Địa Ngục Chiến Hạm2019-11-27 20:53
 • #1732: Trí tuệ sinh linh cùng dã man sinh linh2019-12-04 12:55
 • #1733: Khanh Bất Nghi2019-12-04 12:55
 • #1734: Năm trăm năm thời gian2019-12-04 12:55
 • #1735: Sở Tinh Nhiên lại trở về rồi?2019-12-04 12:55
 • #1736: Đột kích2019-12-04 12:55
 • #1737: Không bằng không tin số mệnh2019-12-04 12:55
 • #1738: Bạo tính tình2019-12-04 12:55
 • #1739: Thời Không Hành Giả2019-12-04 12:56
 • #1740: Hư Vô Hạt Giống hiển hiện2019-12-04 12:56
 • #1741: Ác niệm hóa thân ma2019-12-04 12:56
 • #1742: Âm Minh Phù2019-12-04 12:56
 • #1743: Kiếm Chủ phu nhân2019-12-04 12:56
 • #1744: Ngóc đầu trở lại2019-12-04 12:56
 • #1745: Cương Thi không biết cười2019-12-04 12:56
 • #1746: Chim sẻ2019-12-04 12:56
 • #1747: Vô pháp vô thiên2019-12-04 12:57
 • #1748: Hồn Quỷ2019-12-04 12:57
 • #1749: Chúa cứu thế2019-12-04 12:57
 • #1750: Bức lương làm kỹ nữ cùng khuyên kỹ nữ hoàn lương2019-12-04 12:57
 • #1751: Con tin2019-12-04 12:57
 • #1752: Mắc câu2019-12-04 12:57
 • #1753: Tấm thứ hai thế mệnh phù2019-12-04 12:57
 • #1754: Một mũi tên trúng ba con chim2019-12-04 12:58
 • #1755: Tiên Thiên Ma Thai2019-12-04 12:58
 • #1756: Đạo diễn2019-12-04 12:58
 • #1757: Giết khóc các ngươi2019-12-04 12:58
 • #1758: Hủy diệt2019-12-04 12:58
 • #1759: Bổ thiên2019-12-04 12:58
 • #1760: Cõng nồi hiệp2019-12-04 12:58
 • #1761: Tương lai mộ2019-12-04 12:58
 • #1762: Không tiêu tan chân hồn2019-12-04 12:59
 • #1763: Diệt trừ2019-12-04 12:59
 • #1764: Thi khí Cương Thi2019-12-04 12:59
 • #1765: Các tiểu tử, đến lượt các ngươi2019-12-04 12:59
 • #1766: Thế giới nhà giam2019-12-05 08:48
 • #1767: Quan tài thủy tinh2019-12-05 08:49
 • #1768: Trong quan tài mộ2019-12-05 08:49
 • #1769: Vẫn là Điệp Hề2019-12-05 08:49
 • #1770: Ngoài ý muốn Lôi Trạch thị2019-12-05 20:27
 • #1771: Một nhà bốn người2019-12-05 20:27
 • #1772: Diễn hóa chu thiên2019-12-06 18:32
 • #1773: Cửu U Địa Ngục2019-12-06 18:32
 • #1774: Cải tiến Thế Mệnh Phù người2019-12-07 18:52
 • #1775: Doạ dẫm bắt chẹt2019-12-07 18:52
 • #1776: Địa Cầu cách cục2019-12-07 18:52
 • #1777: Đệ tử của Luân Hồi Giám Khống Giả2019-12-07 18:53
 • #1778: Chiến kỳ cùng tinh đồ2019-12-08 18:01
 • #1779: Luân Hồi Chi Địa chủ nhân2019-12-08 18:01
 • #1780: Đều không phải người tốt2019-12-09 18:18
 • #1781: Thôn phệ U Minh2019-12-10 18:20
 • #1782: Vạn sự sẵn sàng2019-12-10 18:20
 • #1783: 600 năm bình tĩnh2019-12-10 18:20
 • #1784: Không phải tự nguyện2019-12-11 18:09
 • #1785: Không Gian Luân Hồi2019-12-11 18:09
 • #1786: Tướng Thần đột kích2019-12-11 18:09
 • #1787: Một cái luân hồi rơi một con2019-12-11 18:10
 • #1788: Âm mưu2019-12-12 19:01
 • #1789: Liên hoàn kế2019-12-12 19:01
 • #1790: Thái Sơn Thần hiện2019-12-12 19:01
 • #1791: Không thể động thủ?2019-12-12 19:01
 • #1792: Mỹ ngọc2019-12-12 19:01
 • #1793: Càng sâu ẩn tàng2019-12-13 18:37
 • #1794: Tạm thời kết thúc2019-12-14 18:06
 • #1795: Ích kỷ2019-12-14 18:06
 • #1796: Lục Vân chi tử2019-12-14 18:07
 • #1797: Diễn hóa vạn vật2019-12-14 18:07
 • #1798: Thu Thủy Cảnh2019-12-14 18:07
 • #1799: Nhường da mặt dày đến cùng2019-12-14 18:07
 • #1800: Thời Gian Đại Trận2019-12-17 06:59
 • #1801: Chỉ cần lấy cớ, không cần chân tướng2019-12-17 07:00
 • #1802: Bắt đầu2019-12-17 07:00
 • #1803: Chân Không Gia Hương2019-12-17 07:00
 • #1804: Long Ngự Hoàn2019-12-17 07:00
 • #1805: Kim Long Vương hiện thân2019-12-17 17:30
 • #1806: Cải biến thế giới linh báo2019-12-17 17:30
 • #1807: Hai vị sư thúc2019-12-17 17:30
 • #1808: Sở Tinh Nhiên là ai2019-12-17 17:31
 • #1809: Thổ dân bên trong người mạnh nhất2019-12-18 19:10
 • #1810: Cầm thú2019-12-18 19:10
 • #1811: Người mạnh nhất2019-12-18 19:10
 • #1812: Thái Cổ Thiên Đình2019-12-18 19:10
 • #1813: Đế Tỳ2019-12-19 18:31
 • #1814: Một ngụm kiếm rỉ2019-12-19 18:31
 • #1815: Trần thế vốn vẩn đục2019-12-19 18:31
 • #1816: Chiến Tranh Tiên Khí2019-12-20 18:43
 • #1817: Đại Tôn một kích2019-12-20 18:43
 • #1818: Đánh nhỏ bé, tới lão2019-12-20 18:43
 • #1819: Lục Vân âm mưu2019-12-20 18:44
 • #1820: Hắc Ám Chi Chủ2019-12-20 18:44
 • #1821: Thiếu thốn lực ngưng tụ2019-12-22 20:18
 • #1822: Lục đạo2019-12-22 20:18
 • #1823: Ám Linh2019-12-22 20:18
 • #1824: Cương Thi, Cương Thi2019-12-22 20:18
 • #1825: Thi bên trong đế vương2019-12-22 20:19
 • #1826: Mai rùa2019-12-22 20:19
 • #1827: Vân Ế2019-12-22 20:19
 • #1828: Cuối cùng át chủ bài2019-12-22 20:19
 • #1829: Thiên linh cái nổ2019-12-22 20:19
 • #1830: Tướng ăn khó coi2019-12-22 20:19
 • #1831: Đại chư thiên Tiên Nhân2019-12-22 20:20
 • #1832: Vãn Phong dã tâm2019-12-22 20:20
 • #1833: Đại đạo không độc hành2019-12-22 20:20
 • #1834: Tiên môn2019-12-22 20:20
 • #1835: Đại Tôn oan hồn2019-12-23 18:53
 • #1836: Hắn tên gọi là gì2019-12-23 18:53
 • #1837: Quỷ thành2019-12-23 18:53
 • #1838: Ma cọp vồ2019-12-23 18:54
 • #1839: Vì hồng nhan2019-12-23 18:54
 • #1840: Không gian triều tịch2019-12-23 18:54
 • #1841: Hư không vết thương2019-12-23 18:54
 • #1842: Phí bảo hộ2019-12-27 11:50
 • #1843: Một ngàn tỷ2019-12-27 11:51
 • #1844: Tìm kiếm mình2019-12-27 11:51
 • #1845: Thời Không Luân Hồi2019-12-27 11:51
 • #1846: Thiên tinh2019-12-27 11:51
 • #1847: Chiến Tranh Chi Khuyển2019-12-27 11:51
 • #1848: Không đầu thiên binh2019-12-27 11:52
 • #1849: Trăm vạn không đầu Đại Tôn2019-12-27 17:59
 • #1850: Thần thông chuyện ma quỷ2019-12-27 17:59
 • #1851: Ba mươi ba trọng thiên ngục2019-12-27 17:59
 • #1852: Tháp2019-12-27 18:00
 • #1853: Âm Binh2019-12-28 18:43
 • #1854: Vương Hầu Mộ2019-12-28 18:44
 • #1855: Nơi này lạnh2019-12-28 18:44
 • #1856: Sắp hoá hình Vực Yêu2019-12-28 18:44
 • #1857: Vực Yêu tế phẩm2019-12-28 18:44
 • #1858: Tiền căn hậu quả2020-01-02 19:39
 • #1859: Chạy trối chết, chật vật chạy trốn2020-01-02 19:39
 • #1860: Nhất đao lưỡng đoạn2020-01-02 19:39
 • #1861: Đều là thái tử2020-01-02 19:40
 • #1862: Kém xa tít tắp2020-01-02 19:40
 • #1863: Hồn Cương Thế Giới2020-01-02 19:40
 • #1864: Vạn Linh Thế Tôn2020-01-02 19:40
 • #1865: Ăn cỏ Đại Tôn2020-01-02 19:41
 • #1866: Mộ dưỡng thi, mộ phần nuôi quỷ2020-01-02 19:41
 • #1867: Sống sót2020-01-03 18:23
 • #1868: Săn giết Đại Tôn kế hoạch2020-01-06 19:01
 • #1869: Huyết Viêm Sư Tử2020-01-06 19:01
 • #1870: Một nén nhang2020-01-06 19:02
 • #1871: Sát phạt quyết đoán2020-01-09 18:16
 • #1872: Phục sinh Huyết Viêm Sư Tử2020-01-09 18:16
 • #1873: Chuyện ma quỷ không thể tin2020-01-17 19:05
 • #1874: Quỷ Tông2020-01-17 19:06
 • #1875: Đem Long Vương thiên linh cái tức điên nam nhân2020-01-21 19:00
 • #1876: Thái Thượng Vương2020-01-21 19:00
 • #1877: Hai tộc nguy cơ2020-01-21 19:00
 • #1878: Long thành diệt2020-01-21 19:00
 • #1879: Cửu Trảo Kim Long2020-02-09 19:22
 • #1880: Thiên Ngục?2020-02-09 19:22
 • #1881: Quân sư2020-02-09 19:22
 • #1882: Tạo Hóa Hải2020-02-09 19:22
 • #1883: Thái tử? Công chúa?2020-02-09 19:22
 • #1884: Không lãng phí2020-02-09 19:22
 • #1885: Không có lựa chọn quyền lực2020-02-09 19:23
 • #1886: Thiên Tôn Mộ2020-02-09 19:23
 • #1887: Phản công đại chư thiên2020-02-09 19:23
 • #1888: Công chiếm2020-02-09 19:23
 • #1889: Tiên Giới, Tiên Giới!2020-02-09 19:23
 • #1890: Quỷ Tông2020-02-09 19:23
 • #1891: Ám Giới Chi Tâm2020-02-09 19:24
 • #1892: Hư không đạo tặc2020-02-09 19:24
 • #1893: Kẻ chết thay2020-02-09 19:24
 • #1894: Ám Tinh đại thế giới2020-02-09 19:24
 • #1895: Trích Tinh Lâu cho mời2020-02-09 19:24
 • #1896: Vạn Bảo Thế Tôn2020-02-09 19:24
 • #1897: Uy phong lẫm lẫm nhà giàu mới nổi2020-02-09 19:25
 • #1898: Hướng tiền nhìn2020-02-14 05:05
 • #1899: Tiểu tổ tông2020-02-14 05:05
 • #1900: Không tin được2020-02-14 05:05
 • #1901: Tránh thoát danh sách2020-02-20 18:19
 • #1902: Không cần Đạo Cung2020-02-20 18:19
 • #1903: Gặp lại Giang Quỳ2020-02-27 20:59
 • #1904: Kéo cừu hận2020-02-27 20:59
 • #1905: Ám tinh2020-02-27 20:59
 • #1906: Quả hồng mềm2020-02-27 21:00
 • #1907: Tẩy sạch Trích Tinh Lâu2020-02-27 21:00
 • #1908: Tìm đường chết2020-02-27 21:01
 • #1909: Hắc Ám Chi Chủ lực lượng2020-02-27 21:02
 • #1910: Đánh nát2020-02-27 21:02
 • #1911: Vẫn là Mặc Y làm2020-02-27 21:04
 • #1912: Luyện quyền2020-02-27 21:04
 • #1913: Ám Hồn Quỷ Ngục thái tử2020-02-27 21:05
 • #1914: Hắc Ám đại đạo hoá hình2020-02-27 21:05
 • #1915: Một cái bẫy2020-02-27 21:05
 • #1916: Quỳ xuống2020-02-27 21:05
 • #1917: Tuyệt Thái Sơn Thần căn2020-02-27 21:06
 • #1918: Thu lấy Ám Giới2020-02-27 21:06
 • #1919: Tái tạo Ám Giới2020-02-27 21:06
 • #1920: Đi ngược lại con đường cũ2020-02-27 21:06
 • #1921: Đại Thế Tôn2020-02-27 21:07
 • #1922: Luân Hồi Chi Địa ý nghĩa2020-02-27 21:07
 • #1923: Thập Phương Diêm La thế giới2020-02-27 21:07
 • #1924: Còn có nàng2020-02-27 21:08
 • #1925: Ván này quyết chiến2020-02-27 21:08
 • #1926: Tán đi2020-02-27 21:08
 • #1927: Không thể thoát khỏi tiên đạo2020-02-27 21:08
 • #1928: Tiên Đế tiểu hồ ly2020-02-27 21:09
 • #1929: Hỗn Loạn Hải2020-02-27 21:09
 • #1930: Hỗn Loạn đảo2020-02-27 21:09
 • #1931: Liên luỵ2020-02-27 21:10
 • #1932: Giả tượng2020-02-27 21:10
 • #1933: Ta là Lục Vân2020-02-27 21:10
 • #1934: 360 ngũ phẩm Tiên Thiên Liên Hoa2020-02-27 21:11
 • #1935: Vu Tổ đầu lâu2020-02-27 21:11
 • #1936: Vu Tổ chi tướng2020-02-27 21:11
 • #1937: Gió, rừng, lửa, núi2020-02-27 21:11
 • #1938: Hỗn Loạn ý chí2020-02-27 21:12
 • #1939: Hỗn Loạn Thiên Tôn2020-02-27 21:12
 • #1940: Tam trọng cục2020-02-27 21:12
 • #1941: Vị thứ bảy Đại Thế Tôn2020-02-27 21:12
 • #1942: Ta có cố nhân ôm kiếm đến2020-02-27 21:13
 • #1943: Một cánh rừng lớn2020-02-27 21:13
 • #1944: Thần sơn2020-02-27 21:13
 • #1945: Đường này không thông2020-02-27 21:14
 • #1946: Nó cũng có nhà2020-02-27 21:14
 • #1947: Trong mộ Cửu Long Sĩ Quan2020-02-27 21:14
 • #1948: Họa mặt2020-02-27 21:15
 • #1949: Hắc Long ôm tinh thần2020-02-27 21:15
 • #1950: Vẽ thành Thiên Quỷ2020-02-27 21:15
 • #1951: Vân Ế cục2020-02-27 21:15
 • #1952: Thiếu niên áo xanh2020-02-27 21:16
 • #1953: Ai là ma đầu2020-02-27 21:16
 • #1954: Ý chí bất khuất2020-02-27 21:17
 • #1955: Phí bảo hộ2020-02-27 21:23
 • #1956: Búp bê2020-02-27 21:24
 • #1957: Hắc phong hoá hình2020-02-27 21:24
 • #1958: Tiếng khóc2020-02-27 21:24
 • #1959: Lục Vân chi mộ2020-02-27 21:24
 • #1960: Mới Diệu2020-02-27 21:24
 • #1961: Sở Huân thân thế2020-02-27 21:25
 • #1962: Cự nhân2020-02-27 21:25
 • #1963: Ăn thịt trại chăn nuôi2020-02-27 21:25
 • #1964: Đạo cốt2020-02-27 21:26
 • #1965: Cự nhân bẫy rập2020-02-27 21:26
 • #1966: Mồi nhử cùng bẫy rập2020-02-27 21:26
 • #1967: Đánh giết cự nhân2020-02-27 21:27
 • #1968: Sinh Mệnh Trật Tự2020-02-27 21:27
 • #1969: Thoát cục thời cơ2020-02-27 21:27
 • #1970: Sinh Tử chi lực2020-02-27 21:28
 • #1971: Nhân tộc2020-02-27 21:28
 • #1972: Đạo hình, hình người2020-02-27 21:28
 • #1973: Thuế biến2020-02-27 21:29
 • #1974: Cẩn Ác2020-02-28 17:57
 • #1975: Tọa sơn quan hổ đấu2020-02-29 17:57
 • #1976: Đột nhiên xuất hiện Tru Thiên Mâu2020-03-03 19:18
 • #1977: Vu Tổ chi mộ2020-03-03 19:18
 • #1978: Thần Vũ tộc2020-03-08 18:35
 • #1979: Hóa Vũ Thiên Tôn2020-03-08 18:35
 • #1980: Giết người không thấy máu2020-03-08 18:35
 • #1981: Người chết ý chí2020-03-09 18:23
 • #1982: Thần Vu Đỉnh2020-03-10 17:49
 • #1983: Hỗn Loạn Thiên Tôn hiện thân2020-03-11 17:15
 • #1984: Thuỷ Tổ cùng người cuối cùng2020-03-12 17:34
 • #1985: Duy Liệp2020-03-18 09:58
 • #1986: Chư thiên giao hội chi địa2020-03-18 09:58
 • #1987: 1,081 cái Đại Thế Tôn2020-03-18 09:58
 • #1988: Thần thoại2020-03-18 09:59
 • #1989: Tạo Hóa Ngọc Điệp2020-03-18 09:59
 • #1990: Cổ Tiên Giới2020-03-18 09:59
 • #1991: Thiên địa tạng khí lại xuất hiện2020-03-18 09:59
 • #1992: Phá Hồng Mông2020-03-18 09:59
 • #1993: Thân ngoại hóa thân2020-03-19 17:00
 • #1994: Phong lôi thủy hỏa2020-03-19 17:00
 • #1995: Ngoài ý muốn2020-03-19 17:00
 • #1996: Thỏ khôn có ba hang2020-03-30 02:26
 • #1997: Đế Tỳ đến nơi2020-03-30 02:27
 • #1998: Vân Ế đã chết2020-03-30 02:27
 • #1999: Loạn cục2020-03-30 02:27
 • #2000: Kiếm bổ tạo hóa2020-03-30 02:27
 • #2001: Phá tạo hóa2020-03-30 02:27
 • #2002: Giết hỗn loạn2020-04-06 01:35
 • #2003: Giao dịch2020-04-06 01:35
 • #2004: Phục sinh Cổ Tiên Giới2020-04-06 01:35
 • #2005: Sinh mệnh nở rộ2020-04-06 01:35
 • #2006: Vu tộc Ngũ lão2020-04-06 01:36
 • #2007: Thiên Tôn Kiếp2020-04-06 01:36
 • #2008: Át chủ bài2020-04-06 01:36
 • #2009: Trận doanh2020-04-06 01:36
 • #2010: Chưa chết2020-04-06 01:37
 • #2011: Không cách nào phục sinh2020-04-06 01:37
 • #2012: Giới tâm2020-04-06 16:45
 • #2013: Nguyên nhân cái chết2020-04-06 16:45
 • #2014: Trả thù2020-04-09 19:56
 • #2015: Cuối cùng thành tượng bùn2020-04-09 19:56
 • #2016: Huyễn cảnh2020-04-09 19:56
 • #2017: Không tưởng tượng được Tiên Nhân2020-04-09 19:56
 • #2018: Yếu như vậy?2020-04-09 19:56
 • #2019: Giòi bọ2020-04-09 19:56
 • #2020: Rớt lại phía sau thế giới2020-04-09 19:57
 • #2021: Thương Minh Đại Thế Tôn2020-04-22 21:07
 • #2022: Bỏ trốn mất dạng2020-04-22 21:07
 • #2023: Đại đạo chi nhãn2020-04-22 21:07
[Total: 4   Average: 4.8/5]

Related posts

Trương Tam Phong Dị Giới Du

THUYS♥️

Tiên Quốc Đại Đế

TiKay

Tiên Hà Phong Bạo

TiKay

Leave a Reply