Tiên Hiệp

Mãng Hoang Kỷ

Mãng Hoang Kỷ

Đầy hứa hẹn sinh tồn, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng yêu đấu bộ lạc mọi người.

Đầy hứa hẹn tiêu dao Trường Sinh, lịch tam tai chín kiếp, có chết Vô Hối tu tiên giả.

Càng có Khoa Phụ từng ngày. . .

Càng có Hậu Nghệ bắn Kim Ô. . .

. . .

Mà một ngày, Kỷ mỗ người đang một cái cường đại bộ tộc ‘Kỷ thị’ sinh ra . . .

Nguồn: tangthuvien.vn


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Ngã Cật Tây Hồng Thị
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Địa phủ2021-09-21 13:47
 • #2: Đầu thai2021-09-21 13:48
 • #3: Giáng sinh2021-09-21 13:48
 • #4: Phủ Chủ2021-09-21 13:48
 • #5: Kỷ thị2021-09-21 13:48
 • #6: Tu tiên lộ2021-09-21 13:48
 • #7: Xích Minh cửu thiên đồ2021-09-21 13:48
 • #8: Một tay Thái Âm một tay Thái Dương2021-09-21 13:48
 • #9: Cung tiễn2021-09-21 13:49
 • #10: Bộ pháp2021-09-21 13:49
 • #11: Luyện kiếm2021-09-21 13:49
 • #12: Sáu năm2021-09-21 13:49
 • #13: Ngũ đại kiếm pháp2021-09-21 13:49
 • #14: Khốn lung2021-09-21 13:49
 • #15: Khốn lung chi chiến2021-09-21 13:49
 • #16: Vi Họa2021-09-21 13:49
 • #17: Mua kiếm2021-09-21 13:49
 • #18: Cánh2021-09-21 13:49
 • #19: Vào thành2021-09-21 13:49
 • #20: Bị mất mạng2021-09-21 13:49
 • #21: Sinh tử2021-09-21 13:49
 • #22: Lửa giận của Kỷ Nhất Xuyên2021-09-21 13:50
 • #23: Xuân Thảo phụ thân2021-09-21 13:50
 • #24: Kỷ Ninh cùng Dực Xà span2021-09-21 13:50
 • #25: Một Đối Bảy?2021-09-21 13:50
 • #26: Kiếm Của Kỷ Ninh2021-09-21 13:50
 • #27: Vạn Lý Vô Tung Phù2021-09-21 13:50
 • #28: Đông Sơn Trạch2021-09-21 13:50
 • #29: Vào đại trạch2021-09-21 13:51
 • #30: Đại Khai Sát Giới2021-09-21 13:51
 • #31: Kỷ Ninh chiến đại yêu2021-09-21 13:51
 • #32: Thần thú 'Không Thanh Xà yêu '2021-09-21 13:51
 • #33: Thiên Nhân Hợp Nhất span2021-09-21 13:51
 • #34: Thu Hàng Da2021-09-21 13:51
 • #35: Kiếm khí tung hoành2021-09-21 13:51
 • #36: Âm Dương nhị khí trận span2021-09-21 13:51
 • #37: Đầy ngập sát ý2021-09-21 13:51
 • #38: Cạnh hồ ngộ đạospan2021-09-21 13:51
 • #39: Thủy hỏa thiên hàng dựng tiên thiên2021-09-21 13:52
 • #40: Thủy Hỏa Liên Hoa span2021-09-21 13:52
 • #41: Hương hoa mai xông vào mũi2021-09-21 13:52
 • #42: Đường về2021-09-21 13:52
 • #43: Hắc Nha bộ lạc2021-09-21 13:52
 • #44: Xuân Thảo2021-09-21 13:52
 • #45: Bộ lạc Giang Biên2021-09-21 13:52
 • #46: Sập tường thành2021-09-21 13:52
 • #47: Vì bộ lạc2021-09-21 13:52
 • #48: Hồ Dực Xà2021-09-21 13:52
 • #49: Sào huyệt của Dực Xà2021-09-21 13:52
 • #50: Thủy phủ2021-09-21 13:52
 • #51: Ngọn nguồn2021-09-21 13:53
 • #52: Cha mẹ chờ đợi2021-09-21 13:53
 • #53: Đạo Binh giáp khải2021-09-21 13:53
 • #54: Định sinh tử (Bổn thiên chương cuối)2021-09-21 13:53
 • #55: Hắn chờ đợi2021-09-21 13:53
 • #56: Chủ nhân thứ năm2021-09-21 13:53
 • #57: Sao chép2021-09-21 13:53
 • #58: Tiểu thiên kiếm trận2021-09-21 13:53
 • #59: Nghi thức cổ xưa2021-09-21 13:53
 • #60: Kỷ Ninh xuống nước chiến Dực Xà2021-09-21 13:53
 • #61: Huyết nhuộm Dực Xà hồ2021-09-21 13:53
 • #62: Thu hoạch của Kỷ Ninh2021-09-21 13:54
 • #63: An Thiền hầu2021-09-21 13:54
 • #64: Trận Pháp Cửu Quyển2021-09-21 13:54
 • #65: Kỷ Ninh tại đây2021-09-21 13:54
 • #66: Truy tung2021-09-21 13:54
 • #67: Tử Phủ tu sĩ2021-09-21 13:54
 • #68: Sư tôn2021-09-21 13:54
 • #69: Lệ quỷ2021-09-21 13:54
 • #70: Tộc nhân2021-09-21 13:54
 • #71: Giết điên cuồng span2021-09-21 13:54
 • #72: Điên cuồng tru lên2021-09-21 13:54
 • #73: Thực tâmspan2021-09-21 13:55
 • #74: Chờ hài nhi2021-09-21 13:55
 • #75: Sát! Sát! Sát! span2021-09-21 13:55
 • #76: Tiểu Thiên Kiếm Trận Sát!2021-09-21 13:55
 • #77: Liều chết cuộc chiếnspan2021-09-21 13:55
 • #78: Bột Tử Thiện chết2021-09-21 13:55
 • #79: Vạn Tượng Chân Nhânspan2021-09-21 13:55
 • #80: Trở lại2021-09-21 13:55
 • #81: Thấy mẫu thân2021-09-21 13:55
 • #82: Học được thừa nhận2021-09-21 13:55
 • #83: Ấm áp2021-09-21 13:55
 • #84: Sâu không lường được2021-09-21 13:55
 • #85: Kỷ Ninh kiếm thuậtspan2021-09-21 13:56
 • #86: Thiên địa kịch biến2021-09-21 13:56
 • #87: Tiên nhân2021-09-21 13:56
 • #88: Cỡ lớn mạch khoáng2021-09-21 13:56
 • #89: Tuyết Long sơn span2021-09-21 13:56
 • #90: Giao phong2021-09-21 13:56
 • #91: Tưởng niệm! Ti Vũ Thành Tuyến! span2021-09-21 13:56
 • #92: Kỷ thị nhượng bộ2021-09-21 13:56
 • #93: Phân cách span2021-09-21 13:56
 • #94: Thi triển thủ đoạn2021-09-21 13:56
 • #95: Tử Phủ hồ nướcspan2021-09-21 13:57
 • #96: Còn lại hai tên cuối cùng2021-09-21 13:57
 • #97: Sinh lộ cùng tử lộ span2021-09-21 13:57
 • #98: Thạch thất trong mạch khoáng span2021-09-21 13:57
 • #99: Mở Tử Phủ span2021-09-21 13:57
 • #100: Mưa gió nổi lên2021-09-21 13:57
 • #101: Thủy phủ bốn điện span2021-09-21 13:57
 • #102: Trân bảo span2021-09-21 13:57
 • #103: Nhà cỏ bên ngoài một trận mưa2021-09-21 13:57
 • #104: Vũ Thủy Kiếm Vực span2021-09-21 13:57
 • #105: Một cái cọc gỗ span2021-09-21 13:57
 • #106: Pháp bảo kỳ vật động nhân tâm2021-09-21 13:57
 • #107: Kỷ thị tụ lại2021-09-21 13:58
 • #108: Tốt bảo bối ah! span2021-09-21 13:58
 • #109: Tuyết Long Sơn đồng môn tề tụ2021-09-21 13:58
 • #110: Tiếp xúc span2021-09-21 13:58
 • #111: Minh Long trong khói đen span2021-09-21 13:58
 • #112: Đòn sát thủ 'Kỷ Ninh'2021-09-21 13:58
 • #113: Bị giết cho phát sợ!2021-09-21 13:58
 • #114: Dồn ép2021-09-21 13:58
 • #115: Một tên cũng không để lại2021-09-21 13:58
 • #116: Vạn Tượng Chân Nhân2021-09-21 13:58
 • #117: Kỷ Ninh chiến Đồng Ngọc (Thượng)2021-09-21 13:58
 • #118: Kỷ Ninh chiến Đồng Ngọc (Trung)2021-09-21 13:58
 • #119: Kỷ Ninh chiến Đồng Ngọc (Hạ)2021-09-21 13:58
 • #120: Tiểu Na Di đạo phù2021-09-21 13:59
 • #121: Xích Minh Cửu Thiên tầng thứ bảy2021-09-21 13:59
 • #122: Pháp Bảo Địa Giai2021-09-21 13:59
 • #123: Đóng Cửa2021-09-21 13:59
 • #124: Kỷ Ninh chiến Vạn Tượng2021-09-21 13:59
 • #125: Bảy mươi hai thanh phi kiếm2021-09-21 13:59
 • #126: Thảm bại2021-09-21 13:59
 • #127: Kỷ Ninh rời đi2021-09-21 13:59
 • #128: Thần Thông Điện trong bảy đại thần thông2021-09-21 13:59
 • #129: Lực sĩ2021-09-21 13:59
 • #130: Bạch Thủy Trạch Biến Hình2021-09-21 13:59
 • #131: Khai mở Thiên Nhãn lộ ra thần thức2021-09-21 13:59
 • #132: Thần thông truyền thụ2021-09-21 14:00
 • #133: Tịch Diệt Lục Ma Kiếm2021-09-21 14:00
 • #134: Kỷ Ninh Trở Về Cuộc Chiến Cuối Cùng2021-09-21 14:00
 • #135: Tuyết Long Sơn uy nghiêm2021-09-21 14:00
 • #136: An Thiền Hầu phủ thượng sứ2021-09-21 14:00
 • #137: Sự tình2021-09-21 14:00
 • #138: Rời khỏi Yến Sơn ( bản cuốn chương cuối )2021-09-21 14:00
 • #139: Trên đường đi span2021-09-21 14:00
 • #140: Đạt được2021-09-21 14:00
 • #141: Gặp lại Bắc Sơn Bách Vi span2021-09-21 14:00
 • #142: Cửu Tinh Tiên liễn span2021-09-21 14:00
 • #143: Bái sư môn phái2021-09-21 14:00
 • #144: Gặp Bắc Sơn Hồ span2021-09-21 14:00
 • #145: Tranh bảo hội span2021-09-21 14:00
 • #146: Hỏa Càn Đồng Tử span2021-09-21 14:00
 • #147: Kỷ Ninh lộ mũi nhọn2021-09-21 14:01
 • #148: Kỷ Ninh yêu nghiệt2021-09-21 14:01
 • #149: Thành danh cuộc chiến2021-09-21 14:01
 • #150: Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời2021-09-21 14:01
 • #151: Bắc Sơn Hắc Hổ2021-09-21 14:01
 • #152: Tâm Sự2021-09-21 14:01
 • #153: Hắc Bạch Học Cung2021-09-21 14:01
 • #154: Bắt được Thần Ma2021-09-21 14:01
 • #155: Tháng chạp Nhập Môn phái2021-09-21 14:01
 • #156: Vạn lôi tề phát2021-09-21 14:01
 • #157: Kỷ Ninh Và Mộc Tử Sóc2021-09-21 14:01
 • #158: Người thủ quan cuối cùng2021-09-21 14:01
 • #159: Hắc Bạch Học Cung đệ tử Kỷ Ninh2021-09-21 14:01
 • #160: Đêm tối xem vết khắc trên tườngspan2021-09-21 14:01
 • #161: Tiên Nhân lưu chữ2021-09-21 14:01
 • #162: Điện Tài tiên nhân2021-09-21 14:01
 • #163: Nhập Môn đại điển2021-09-21 14:01
 • #164: Đạo hiệu Bắc Minh2021-09-21 14:01
 • #165: Trong Đạo Tàng điện2021-09-21 14:01
 • #166: Tĩnh thất tu luyện2021-09-21 14:01
 • #167: Truyền thống2021-09-21 14:01
 • #168: Kỷ Ninh sơ ngộ kiếm2021-09-21 14:01
 • #169: Luận Đạo điện cuộc chiến2021-09-21 14:01
 • #170: Không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người (thượng)2021-09-21 14:01
 • #171: Không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người (hạ)2021-09-21 14:01
 • #172: Hai đại trận doanh2021-09-21 14:02
 • #173: Chủ tớ duyên phận2021-09-21 14:02
 • #174: Điện Tài tiên nhân chỉ điểm2021-09-21 14:02
 • #175: Sư đệ Kỷ Ninh nghênh chiến2021-09-21 14:02
 • #176: Nhị trảo Ứng Long vệ2021-09-21 14:02
 • #177: Ta tâm duy kiếm Kiếm Tiên con đường2021-09-21 14:02
 • #178: 《 Tam Xích Kiếm 》 thức thứ nhất2021-09-21 14:02
 • #179: Cái kia nhất trảm2021-09-21 14:02
 • #180: Dư Vi cùng Kỷ Ninh2021-09-21 14:02
 • #181: Bích Hải2021-09-21 14:02
 • #182: Bắc Sơn Hắc Hổ thủ bút2021-09-21 14:02
 • #183: Chủ nhân nhà ta Kỷ Ninh2021-09-21 14:02
 • #184: Vững chắc căn cơ2021-09-21 14:02
 • #185: Hám Thần Thuật2021-09-21 14:02
 • #186: Ba năm sau2021-09-21 14:02
 • #187: Giữa đêm khuya2021-09-21 14:02
 • #188: Thầy trò trước khi ly biệt2021-09-21 14:02
 • #189: Gia nhập Ứng Long Vệ2021-09-21 14:02
 • #190: Ứng Long Vệ An Thiền phân bộ2021-09-21 14:02
 • #191: Ứng Long Vệ Tiên Nhân2021-09-21 14:02
 • #192: Ngục sơn đại hoang trạch span2021-09-21 14:02
 • #193: Mới vào2021-09-21 14:02
 • #194: Hai người chiến ba yêu span2021-09-21 14:02
 • #195: Tiểu Thiên Kiếm Trận sơ hiển uyspan2021-09-21 14:03
 • #196: Không Thanh xà2021-09-21 14:03
 • #197: Không Thanh xà cùng Kỷ Ninh2021-09-21 14:03
 • #198: Cướp giết Hắc Bạch Học Cung đệ tử2021-09-21 14:03
 • #199: Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi2021-09-21 14:03
 • #200: Đột phá Vạn Tượng chân nhân2021-09-21 14:03
 • #201: Dị tượng2021-09-21 14:03
 • #202: Nhiều năm sau lại gặp nhau2021-09-21 14:03
 • #203: Rắn nhỏ ngươi không biết ta rồi hả?2021-09-21 14:03
 • #204: Kiếm trảm bầy yêu2021-09-21 14:03
 • #205: Toàn lực bộc phát Kỷ Ninh2021-09-21 14:03
 • #206: Đề nghị span2021-09-21 14:03
 • #207: Hàn Sát cùng Địa Hỏa2021-09-21 14:03
 • #208: Thu thập Hàn Sát2021-09-21 14:03
 • #209: Nguyên Thần Đại yêu2021-09-21 14:03
 • #210: Tề tụ2021-09-21 14:03
 • #211: Con mồi span2021-09-21 14:03
 • #212: Kiếp sau tìm trở về2021-09-21 14:03
 • #213: Thức tỉnh2021-09-21 14:04
 • #214: Thần Ma cùng nhân tộc2021-09-21 14:04
 • #215: Nhập Ứng Long Vệ span2021-09-21 14:04
 • #216: Tân tấn Ứng Long Vệ2021-09-21 14:04
 • #217: Thần thông 'Chúc Long Chi Nhãn '2021-09-21 14:04
 • #218: Hắc Bạch Học Cung bên trong bế quan2021-09-21 14:04
 • #219: Thất vọng mất mác2021-09-21 14:04
 • #220: Chưa bao giờ từng quên2021-09-21 14:04
 • #221: Sát ý sôi trào2021-09-21 14:04
 • #222: Chân thật Ngu Đồng2021-09-21 14:04
 • #223: Thần bí Tàn Nguyệt chân nhân2021-09-21 14:04
 • #224: Vì cái gì vì cái gì!2021-09-21 14:04
 • #225: Đã gây họa2021-09-21 14:04
 • #226: Hung thủ Kỷ Ninh2021-09-21 14:04
 • #227: Cha cùng con2021-09-21 14:04
 • #228: Thủy Dịch đường cùng2021-09-21 14:04
 • #229: Trở về Dực Xà hồ2021-09-21 14:04
 • #230: Kỷ thị hưng thịnh span2021-09-21 14:05
 • #231: - Ngộ Đạo trong Tinh Thần điện2021-09-21 14:05
 • #232: Tam Xích kiếm đệ tam thức2021-09-21 14:05
 • #233: Thần Ma phân thân span2021-09-21 14:05
 • #234: Tên là 'Hàn Minh '2021-09-21 14:05
 • #235: Cửu Liên sư tỷ2021-09-21 14:05
 • #236: Thời gian cùng Cửu Liên2021-09-21 14:05
 • #237: Xích Minh Cửu Thiên Đồ tầng thứ mười2021-09-21 14:05
 • #238: Hỏa Thánh sư huynh2021-09-21 14:05
 • #239: Ghen ghét dữ dội2021-09-21 14:05
 • #240: Kỷ Ninh Chiến Trần Tiến2021-09-21 14:05
 • #241: Trần Tiến uy hiếp2021-09-21 14:05
 • #242: Nhất khởi tẩu tu tiên lộ2021-09-21 14:05
 • #243: Mang đi2021-09-21 14:05
 • #244: Đông Duyên lão tổ2021-09-21 14:05
 • #245: Thấm thoát đã qua 9 năm2021-09-21 14:05
 • #246: Kỷ Ninh thư tay2021-09-21 14:05
 • #247: Tuyết Vũ đạo nhân2021-09-21 14:05
 • #248: Nguyên Thần đạo nhân cùng Kỷ Ninh2021-09-21 14:05
 • #249: Kỷ Ninh chiến Nguyên Thần span2021-09-21 14:06
 • #250: Di chuyển ra Yến Sơn span2021-09-21 14:06
 • #251: Danh truyền An Thiền Quận span2021-09-21 14:06
 • #252: Ra Khỏi Vạn Liên Động2021-09-21 14:06
 • #253: 300 Năm Đại Hội Tiên Duyên Một Lần2021-09-21 14:06
 • #254: Gặp nhau( Chương cuối cuốn này)span2021-09-21 14:06
 • #255: Thiếu Viêm thị span2021-09-21 14:06
 • #256: Có thực lực mới là Đại Năng Giả span2021-09-21 14:06
 • #257: Vu Giang tiên phủ span2021-09-21 14:06
 • #258: Đoạt lại đây! span2021-09-21 14:06
 • #259: Chống không nổi! span2021-09-21 14:06
 • #260: Thần Ma Tương Liễu Phương2021-09-21 14:06
 • #261: Tàng Bảo Điện2021-09-21 14:06
 • #262: Thương vong span2021-09-21 14:06
 • #263: Tử thương thảm trọng có thể xoay chuyển span2021-09-21 14:06
 • #264: Đây là Tàng Bảo điện2021-09-21 14:07
 • #265: Thiên Tiên bảo tàng2021-09-21 14:07
 • #266: Tiên giai pháp bảo xuất thế span2021-09-21 14:07
 • #267: Tuyết Hồng Y khiêm tốn span2021-09-21 14:07
 • #268: Tiên thảo điện span2021-09-21 14:07
 • #269: Khát vọng của đám yêu tộc thổ dân span2021-09-21 14:07
 • #270: Hoang Chi Tâm span2021-09-21 14:07
 • #271: Một cái chớp mắt đã vạn năm span2021-09-21 14:07
 • #272: Kỷ thị đạo tàng truyền thừa span2021-09-21 14:07
 • #273: Ngũ lôi Kim Cương nhất niệm thành binh2021-09-21 14:07
 • #274: Phân điện cuối cùngspan2021-09-21 14:07
 • #275: Bày Tiệc Ăn Mừng2021-09-21 14:07
 • #276: Bộ Mặt Thật Của Thiếu Viêm Nông2021-09-21 14:07
 • #277: Phong Dực Độn Pháp2021-09-21 14:07
 • #278: Thù diệt tộcspan2021-09-21 14:07
 • #279: Đại Đạo Chi Vực2021-09-21 14:07
 • #280: Giết Chết Thiếu Viêm Nông2021-09-21 14:07
 • #281: Một người độc hành2021-09-21 14:07
 • #282: Uớc Hẹn Ngàn Năm2021-09-21 14:07
 • #283: Huyền Cơ lão tổ2021-09-21 14:07
 • #284: Hung Thủ Là Kỷ Ninh2021-09-21 14:07
 • #285: Tám Tán Tiên Hắc Bạch Học Cung2021-09-21 14:08
 • #286: Nắm giữ đầu đạo thứ nhất span2021-09-21 14:08
 • #287: Nguyên Thần thứ hai span2021-09-21 14:08
 • #288: Điện Tài Tiên Nhân Và Kỷ Ninh2021-09-21 14:08
 • #289: Đột Phá Nguyên Thần2021-09-21 14:08
 • #290: Luyện Hóa Thủy Phủ2021-09-21 14:08
 • #291: Mang theo tiên phủ tung hoành thiên hạspan2021-09-21 14:08
 • #292: Căn Cơ Đã Thành2021-09-21 14:08
 • #293: Đại Hạ vương đô span2021-09-21 14:08
 • #294: Mua bán lớn span2021-09-21 14:08
 • #295: Nước mắt2021-09-21 14:08
 • #296: Pháp chỉ2021-09-21 14:08
 • #297: Lần đầu gặp Mộc Truyền Chân Nhân span2021-09-21 14:08
 • #298: Muốn nổi danh tại hội Tranh Bảo2021-09-21 14:08
 • #299: Lông Khổng Tước2021-09-21 14:08
 • #300: Tình thế bắt buộc span2021-09-21 14:08
 • #301: Quận Chúa Muốn Gặp Ta?2021-09-21 14:08
 • #302: Nguyên Thần viên mãnb2021-09-21 14:08
 • #303: Tỷ đệ gặp nhau2021-09-21 14:08
 • #304: Hai kẻ địch của chị em Kỷ Ninh2021-09-21 14:08
 • #305: Duyên Vương 'Diêm vương ' span2021-09-21 14:09
 • #306: Ngũ Phong đến2021-09-21 14:09
 • #307: Mời2021-09-21 14:09
 • #308: Thủy Vân Lâu2021-09-21 14:09
 • #309: Khiêu khích span2021-09-21 14:09
 • #310: Ám sát2021-09-21 14:09
 • #311: Huyết Bàn Phong Thiên đại trận2021-09-21 14:09
 • #312: Nguyên Thần thứ hai chiến Tán tiên2021-09-21 14:09
 • #313: Tán Tiên cái chết2021-09-21 14:09
 • #314: Một trận chiến thành danh2021-09-21 14:09
 • #315: Yên Lặng Chúc Phúc2021-09-21 14:09
 • #316: Nơi nào đến nơi nào đibfont2021-09-21 14:09
 • #317: Quần hùng tụ hội2021-09-21 14:09
 • #318: Tuyết Long sơn tận thế2021-09-21 14:09
 • #319: Hoàng đế Đại Hạ2021-09-21 14:09
 • #320: Mệnh lệnh của Đế Hoàng2021-09-21 14:09
 • #321: Đại trận trấn giới2021-09-21 14:09
 • #322: Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ2021-09-21 14:09
 • #323: Chân Tiên Bồ Tát2021-09-21 14:09
 • #324: Thời gian trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồb2021-09-21 14:09
 • #325: Kỷ Ninh sư đệ2021-09-21 14:10
 • #326: Đích thị là động tìnhfont2021-09-21 14:10
 • #327: Huyền Vũ đại thần thông2021-09-21 14:10
 • #328: Liên tiếp đột phá2021-09-21 14:10
 • #329: Mạnh nhất tổ hai người2021-09-21 14:10
 • #330: Kỷ Ninh chiến Hạ Mang Tử Sơn2021-09-21 14:10
 • #331: Tiếng sáo trong sơn động2021-09-21 14:10
 • #332: Tiên cùng thần2021-09-21 14:10
 • #333: Một tháng cuối cùng2021-09-21 14:11
 • #334: Tuyệt cảnh2021-09-21 14:11
 • #335: Tam Xích kiếm thức thứ bảy2021-09-21 14:11
 • #336: Tuyệt đối không làm tổn thương ngươi2021-09-21 14:11
 • #337: Hết hạn một năm2021-09-21 14:11
 • #338: Tiên Duyên đại hội ban thưởng2021-09-21 14:11
 • #339: Tam Thọ đạo nhân cùng Xích Minh đạo tổ2021-09-21 14:11
 • #340: Top 24 người2021-09-21 14:11
 • #341: Kỷ Ninh cùng Đao Nô2021-09-21 14:11
 • #342: Thần thông của Kỷ Ninh2021-09-21 14:12
 • #343: Lôi Thôi chân nhân chiến Cửu Tử chân nhân2021-09-21 14:12
 • #344: Kỷ Ninh thần thôngfont2021-09-21 14:12
 • #345: Bí thuật 'Điệp Sóng '2021-09-21 14:12
 • #346: Kỷ Ninh chiến Thiếu Viêm Hiên2021-09-21 14:12
 • #347: Top 6 người2021-09-21 14:12
 • #348: Lôi Thôi chân nhân đấu Mộc Truyền chân nhân2021-09-21 14:12
 • #349: Kỷ Ninh vào sân2021-09-21 14:12
 • #350: Muốn thu đồ đệ2021-09-21 14:12
 • #351: Bế quan2021-09-21 14:12
 • #352: Đệ nhất2021-09-21 14:12
 • #353: Huyền Vũ đại đế2021-09-21 14:12
 • #354: Đại thần thông2021-09-21 14:13
 • #355: Đạo Tổ đệ tử2021-09-21 14:13
 • #356: Lã Động Tân thu đồ đệ2021-09-21 14:13
 • #357: Trường Thanh Kiếm Tiên2021-09-21 14:13
 • #358: Có bằng hữu từ phương xa tới2021-09-21 14:13
 • #359: Đạo Tổ thần bí nhất2021-09-21 14:13
 • #360: Phiêu nhiên mà đi2021-09-21 14:13
 • #361: Lão tổ môn hạ - Đại sư huynh2021-09-21 14:13
 • #362: Số phận của Tam Thọ đạo nhân2021-09-21 14:14
 • #363: Lão tổ thu đồ đệ2021-09-21 14:14
 • #364: Thần Tiên Cung Tam Giới Cung2021-09-21 14:14
 • #365: Khảo nghiệm2021-09-21 14:14
 • #366: Nhỏ yếu2021-09-21 14:14
 • #367: Ba mươi năm trên Phương Thốn sơn2021-09-21 14:14
 • #368: Tam Xích kiếm thức thứ chín2021-09-21 14:14
 • #369: Hai kiện Tiên giai bảo vật2021-09-21 14:14
 • #370: Sư huynh sư tỷ2021-09-21 14:14
 • #371: Tiễn thuật của Hậu Nghệ2021-09-21 14:15
 • #372: Lựa chọn của Kỷ Ninh2021-09-21 14:15
 • #373: Phản Hư2021-09-21 14:15
 • #374: Hạ giới2021-09-21 14:15
 • #375: Ngày cuối cùng2021-09-21 14:15
 • #376: Hỏa Dực Vệ2021-09-21 14:15
 • #377: Bức bách2021-09-21 14:15
 • #378: Bảo tàng2021-09-21 14:15
 • #379: Người có tội nghiệt lớn2021-09-21 14:15
 • #380: Chém giết bên trên Ác Long giang2021-09-21 14:16
 • #381: Thanh Nhai Tiểu Vũ2021-09-21 14:16
 • #382: Đông Lưu Thập Nhị Yêu Vương2021-09-21 14:16
 • #383: Tội nghiệt ngập trời2021-09-21 14:16
 • #384: Kiếm vi lê, thiên vi điền2021-09-21 14:16
 • #385: Yêu Vương trốn chạy để khỏi chết2021-09-21 14:16
 • #386: Công thành2021-09-21 14:16
 • #387: Cừ Nha sơn mạch2021-09-21 14:16
 • #388: Trở lại Phương Thốn Sơn2021-09-21 14:16
 • #389: Tu luyện Huyền Công2021-09-21 14:17
 • #390: Thứ dựa vào để tung hoành thiên hạ2021-09-21 14:17
 • #391: Lại dò xét rặng núi Cừ Nha2021-09-21 14:17
 • #392: Thi thể Thần Ma2021-09-21 14:17
 • #393: La Hầu Cung2021-09-21 14:17
 • #394: Tên đang bay2021-09-21 14:17
 • #395: Tâm đang bay2021-09-21 14:17
 • #396: Xuất sư2021-09-21 14:17
 • #397: Trở về nhà2021-09-21 14:18
 • #398: Kỷ Ninh trở về2021-09-21 14:18
 • #399: Huyết Thần Giáo2021-09-21 14:18
 • #400: Những người tôi tớ năm xưa2021-09-21 14:18
 • #401: Đại Hạ đệ nhất sát thủ tổ chức2021-09-21 14:18
 • #402: Người tới từ Thiên giới2021-09-21 14:18
 • #403: Một mũi tên2021-09-21 14:18
 • #404: Thượng Cổ Thần tiễn thủ ‘ Khải ’2021-09-21 14:18
 • #405: Bày trận2021-09-21 14:18
 • #406: Độ thiên kiếp2021-09-21 14:18
 • #407: Tứ đại kiếp2021-09-21 14:19
 • #408: Thiên Tiên Chi Thể2021-09-21 14:19
 • #409: Sư phụ của ta2021-09-21 14:19
 • #410: Diệt Tuyệt2021-09-21 14:19
 • #411: Kẻ địch2021-09-21 14:19
 • #412: Ra tay không dung tình2021-09-21 14:19
 • #413: Địa Cửu Tiểu Tổ, ra tay2021-09-21 14:19
 • #414: Ba Xà cùng Kỷ Ninh2021-09-21 14:19
 • #415: Xé rách hư không2021-09-21 14:20
 • #416: Thân hãm2021-09-21 14:20
 • #417: Cửu Thiên Thần Diễn Độc Hỏa Lô2021-09-21 14:20
 • #418: Kết thúc?2021-09-21 14:20
 • #419: Thiên Tiên2021-09-21 14:20
 • #420: Tiên bảo nơi nào?2021-09-21 14:20
 • #421: An Thiền Bắc Sơn thị Lão Tổ2021-09-21 14:20
 • #422: Thế cục2021-09-21 14:20
 • #423: Xích Minh Cửu Thiên đồ thứ mười sáu trọng2021-09-21 14:20
 • #424: Chỉ có một thành2021-09-21 14:20
 • #425: Chuẩn bị trước khi xuất phát2021-09-21 14:21
 • #426: Trong Đông Lâm Tông2021-09-21 14:21
 • #427: Ngọn nguồn2021-09-21 14:21
 • #428: Kế hoạch cứu vớt2021-09-21 14:21
 • #429: Dực Tiên Hào2021-09-21 14:21
 • #430: Ai cản ta thì phải chết!2021-09-21 14:21
 • #431: Ai thả ta tự do?2021-09-21 14:21
 • #432: Long Hồn Ngọc2021-09-21 14:21
 • #433: Động chủ2021-09-21 14:21
 • #434: Cảm giác nguy cơ2021-09-21 14:21
 • #435: Nói chuyện trong đêm2021-09-21 14:21
 • #436: Ẩn núp2021-09-21 14:22
 • #437: Thiếu Viêm thị ra tay2021-09-21 14:22
 • #438: Tứ đại Thiên Tiên2021-09-21 14:22
 • #439: Trấn áp Bát Cửu Huyền Công2021-09-21 14:22
 • #440: Huyết hải thâm cừu2021-09-21 14:22
 • #441: Ô Tiêu Thượng Tiên2021-09-21 14:22
 • #442: Trích Tinh Thủ thứ tư chuyển2021-09-21 14:22
 • #443: Viên Mãn La Hầu cung2021-09-21 14:22
 • #444: Ly khai Thiên Bảo sơn2021-09-21 14:22
 • #445: Kiếm chỉ quận Đông Phụ2021-09-21 14:22
 • #446: Phù Phong Lão Ma2021-09-21 14:22
 • #447: Giết!2021-09-21 14:22
 • #448: Công đức tội nghiệt2021-09-21 14:22
 • #449: Lòng đất đồng trụ2021-09-21 14:23
 • #450: Thiếu Âm Phục Ma Đại Trận2021-09-21 14:23
 • #451: Lực nhổ núi sông2021-09-21 14:23
 • #452: Thâm Uyên hạp cốc2021-09-21 14:23
 • #453: Thiếu Viêm Thuỷ tổ2021-09-21 14:23
 • #454: Xông ra lao tù2021-09-21 14:23
 • #455: Tam Xích Kiếm thức thứ mười2021-09-21 14:23
 • #456: Kiếm diệt Thiên Tiên2021-09-21 14:23
 • #457: Di chuyển Thiếu Viêm thị tộc nhân2021-09-21 14:23
 • #458: Tiễn ngươi một đoạn đường2021-09-21 14:23
 • #459: Ngươi không có tội2021-09-21 14:23
 • #460: Kiếp Hồng Trần2021-09-21 14:23
 • #461: Băng Tâm2021-09-21 14:23
 • #462: Nghiệp Hỏa đệ tam kiếp2021-09-21 14:23
 • #463: Chúa Tể2021-09-21 14:23
 • #464: Lang thang2021-09-21 14:24
 • #465: Nửa năm sau2021-09-21 14:24
 • #466: Sơ bộ tiếp xúc2021-09-21 14:24
 • #467: Nhân tộc!2021-09-21 14:24
 • #468: Hư không đại trận2021-09-21 14:24
 • #469: Thần lực nguy cơ2021-09-21 14:24
 • #470: Đã không đường2021-09-21 14:24
 • #471: Thế giới của chúng ta2021-09-21 14:24
 • #472: Tâm lực sơ hiện2021-09-21 14:24
 • #473: Dư Vi độ kiếp2021-09-21 14:24
 • #474: Trở về Đại Hạ2021-09-21 14:24
 • #475: Xích Minh Cửu Thiên Đồ thứ mười bảy trọng2021-09-21 14:24
 • #476: Phong Vân mười tám năm2021-09-21 14:24
 • #477: Chân tướng phơi bày2021-09-21 14:24
 • #478: Bảy Thiên Thần đều xuất hiện2021-09-21 14:24
 • #479: Hai Đại Thế Giới va chạm2021-09-21 14:24
 • #480: Bồ Đề2021-09-21 14:24
 • #481: Trở Về2021-09-21 14:25
 • #482: Gặp bảy Thiên Thần2021-09-21 14:25
 • #483: Hứa hẹn (bản cuốn chương cuối)2021-09-21 14:25
 • #484: Kỷ Ninh còn sống2021-09-21 14:25
 • #485: Duyên Vương tới chơi2021-09-21 14:25
 • #486: Cha mẹ kiếp trước kiếp này2021-09-21 14:25
 • #487: Đông Lưu Tuyết cùng Liễu Hà Xuyên2021-09-21 14:25
 • #488: Chân Linh2021-09-21 14:25
 • #489: Tấm màn lớn kéo ra2021-09-21 14:25
 • #490: Đại quân xuất động2021-09-21 14:25
 • #491: Thông Hợp Thiên Tiên2021-09-21 14:25
 • #492: Kỷ Ninh! Kỷ Ninh!2021-09-21 14:26
 • #493: Sát cơ2021-09-21 14:26
 • #494: Giương cung bắn Chân Tiên2021-09-21 14:26
 • #495: Hạ Hoàng tỏ thái độ2021-09-21 14:26
 • #496: Bái kiến Thần Vương2021-09-21 14:26
 • #497: Thành công2021-09-21 14:26
 • #498: Chúng ta sinh cái tiểu hài tử a2021-09-21 14:26
 • #499: Phẫn nộ Ô Tiêu Thiên Tiên2021-09-21 14:26
 • #500: Kỷ Ninh cầu kiến2021-09-21 14:26
 • #501: Tâm Ma2021-09-21 14:26
 • #502: Minh Tâm Đảo bên trên2021-09-21 14:26
 • #503: Nguyên Hà Tứ Tổ2021-09-21 14:26
 • #504: Sư phụ?2021-09-21 14:27
 • #505: Nhẹ nhàng mà đi2021-09-21 14:27
 • #506: Độ kiếp trước khi2021-09-21 14:27
 • #507: Độ kiếp2021-09-21 14:27
 • #508: Nhân sinh mới2021-09-21 14:27
 • #509: Ba vạn năm một cái khác sinh2021-09-21 14:27
 • #510: Thành tiên2021-09-21 14:27
 • #511: Di chuyển2021-09-21 14:27
 • #512: Vạn Tiên triều bái2021-09-21 14:27
 • #513: Hình Thiên2021-09-21 14:27
 • #514: Chỗ nào cũng có2021-09-21 14:27
 • #515: Hỗn Độn Kim Thạch2021-09-21 14:27
 • #516: Chức vị2021-09-21 14:27
 • #517: Khởi binh phạt Hạ2021-09-21 14:27
 • #518: Bát Long Vân Thành2021-09-21 14:27
 • #519: Pháp bảo 'Phá Kiên '2021-09-21 14:27
 • #520: Xung phong2021-09-21 14:27
 • #521: Kịch chiến2021-09-21 14:28
 • #522: Tử thương vô số2021-09-21 14:28
 • #523: Lui binh2021-09-21 14:28
 • #524: Không có đường lui2021-09-21 14:28
 • #525: Bảo hộ2021-09-21 14:28
 • #526: Ba năm2021-09-21 14:28
 • #527: Giết chết Kỷ Ninh2021-09-21 14:28
 • #528: Đột nhiên bộc phát đại quyết chiến2021-09-21 14:28
 • #529: Liên tiếp vẫn lạc2021-09-21 14:28
 • #530: Đại Hạ Trấn Giới Đại Trận2021-09-21 14:28
 • #531: Xuất hết thủ đoạn2021-09-21 14:28
 • #532: Đột phá, Thuần Dương Chân Tiên2021-09-21 14:28
 • #533: Thuần Dương Chân Tiên chi uy2021-09-21 14:29
 • #534: Thu binh2021-09-21 14:29
 • #535: Cầu viện2021-09-21 14:29
 • #536: Thần Vương quyết định2021-09-21 14:29
 • #537: Ám tập2021-09-21 14:29
 • #538: Xích Minh Đạo Tổ trợ giúp2021-09-21 14:29
 • #539: Quang minh chính đại2021-09-21 14:29
 • #540: Đạo Tổ hàng lâm2021-09-21 14:29
 • #541: Binh lực2021-09-21 14:29
 • #542: Chiến tranh bộc phát2021-09-21 14:29
 • #543: Tử Vong Chỉ Là Con Số2021-09-21 14:29
 • #544: Ẩn núp2021-09-21 14:30
 • #545: Trường Thanh bạo khởi2021-09-21 14:30
 • #546: Chiến cuộc chi biến2021-09-21 14:30
 • #547: Kính xin bảy vị tiền bối ra tay2021-09-21 14:30
 • #548: Hồng Tuyết danh tiếng2021-09-21 14:30
 • #549: Hồng Tuyết, Vô Địch!2021-09-21 14:30
 • #550: Vạn Ma Giới2021-09-21 14:30
 • #551: Hàng sinh2021-09-21 14:30
 • #552: Con gái Minh Nguyệt2021-09-21 14:30
 • #553: Đại quân áp thành2021-09-21 14:30
 • #554: Cuối cùng đã đến2021-09-21 14:30
 • #555: Thần Nông chi dược2021-09-21 14:31
 • #556: Không oán, không hối2021-09-21 14:31
 • #557: Thần Nông thị cùng Bồ Đề2021-09-21 14:31
 • #558: Kỷ Ninh cùng Thần Vương2021-09-21 14:31
 • #559: Lựa chọn2021-09-21 14:31
 • #560: Ta vốn không quan trọng phàm trần, có thể cũng tâm hướng lên bầu trời2021-09-21 14:31
 • #561: Tâm lực Đệ Tứ Tầng2021-09-21 14:31
 • #562: Sự tự tin của Trường Thanh2021-09-21 14:31
 • #563: Khai Thiên Tích Địa2021-09-21 14:31
 • #564: Giải thoát2021-09-21 14:31
 • #565: Kết thúc2021-09-21 14:31
 • #566: Rời đi (bản cuốn chương cuối)2021-09-21 14:31
 • #567: Tam Giới bí mật ( thượng)2021-09-21 14:31
 • #568: Bí Mật Tam Giới ( trung )2021-09-21 14:31
 • #569: Tam Giới bí mật ( hạ )2021-09-21 14:31
 • #570: Thiên Thần kiếp2021-09-21 14:31
 • #571: Thiên Thần Kỷ Ninh2021-09-21 14:32
 • #572: Trích Tinh Đại Thế Giới2021-09-21 14:32
 • #573: Thỉnh sư phụ giúp ta2021-09-21 14:32
 • #574: Tam Thọ di bảo2021-09-21 14:32
 • #575: Ba Mươi Sáu Chư Thiên2021-09-21 14:32
 • #576: Hạ Sơn2021-09-21 14:32
 • #577: Tam Giới đệ nhất kiếm tiên2021-09-21 14:32
 • #578: Tìm hiểu2021-09-21 14:32
 • #579: Kiếm môn2021-09-21 14:32
 • #580: Một năm2021-09-21 14:32
 • #581: Kiếm Lực2021-09-21 14:32
 • #582: Cô tịch tu luyện2021-09-21 14:32
 • #583: Thượng Cổ Nhân tộc Ngũ Đế2021-09-21 14:32
 • #584: Chém giết Thiếu Viêm Sửu2021-09-21 14:32
 • #585: Kinh động Tam Giới2021-09-21 14:32
 • #586: Giết giết giết2021-09-21 14:32
 • #587: Thất bại trong gang tấc2021-09-21 14:33
 • #588: Đàm phán2021-09-21 14:33
 • #589: Tấm bia đá2021-09-21 14:33
 • #590: Bảy Đại Pháp Môn2021-09-21 14:33
 • #591: Đại cơ duyên2021-09-21 14:33
 • #592: Hỗn Độn Không Gian bên trong tu luyện2021-09-21 14:33
 • #593: Thế giới lao ngục2021-09-21 14:33
 • #594: Thiên Tiên Lương Khâu2021-09-21 14:33
 • #595: Thấy Tổ Thần2021-09-21 14:33
 • #596: Tăng lên Kim Đan?2021-09-21 14:33
 • #597: Sưu hồn2021-09-21 14:33
 • #598: Càn Quét Chân Thần Chân Tiên2021-09-21 14:33
 • #599: Ngao du Hỗn Độn2021-09-21 14:33
 • #600: Bồ Đề kinh hỉ2021-09-21 14:33
 • #601: Gặp Phục Hy thị2021-09-21 14:33
 • #602: Tu luyện tăng vọt2021-09-21 14:34
 • #603: Hành tẩu Tam Giới2021-09-21 14:34
 • #604: Luyện kiếm thiên hạ2021-09-21 14:34
 • #605: Duy Tâm2021-09-21 14:34
 • #606: Vơ vét2021-09-21 14:34
 • #607: Kiếm thuật mới thành lập2021-09-21 14:34
 • #608: Đại Vũ Nhân tộc thế giới2021-09-21 14:34
 • #609: Ẩn núp tuế nguyệt2021-09-21 14:34
 • #610: Thiên Thần Thiên Tiên nhóm2021-09-21 14:34
 • #611: Đại Tạo Hóa Đại Tạo Hóa2021-09-21 14:34
 • #612: Cửu Giác Điện Xà độn thuật2021-09-21 14:34
 • #613: Không còn phương pháp2021-09-21 14:34
 • #614: Xâm nhập Lôi Hải2021-09-21 14:34
 • #615: Công thành2021-09-21 14:34
 • #616: Rung động2021-09-21 14:34
 • #617: Sáu vị Đại Năng Giả2021-09-21 14:34
 • #618: Ma Thần Kỷ Ninh2021-09-21 14:34
 • #619: Hoàn Mộc chủ nhân2021-09-21 14:35
 • #620: Điên cuồng2021-09-21 14:35
 • #621: Cúi đầu2021-09-21 14:35
 • #622: Đầm Nguyệt Hạ2021-09-21 14:35
 • #623: Đã lâu2021-09-21 14:35
 • #624: Đòi hỏi pháp môn2021-09-21 14:35
 • #625: Băng Hỏa Thối Luyện Kim Đan thuật2021-09-21 14:35
 • #626: Tàng Bảo Khố2021-09-21 14:35
 • #627: Nguyệt Hạ Đàm thế giới2021-09-21 14:35
 • #628: Dạ Xoa2021-09-21 14:35
 • #629: Còn sống Thiên Thần2021-09-21 14:35
 • #630: Vết khắc trên vách tường2021-09-21 14:35
 • #631: Tuyết Ma2021-09-21 14:35
 • #632: Thái Cực chi lực2021-09-21 14:35
 • #633: Kiếm Lực tầng thứ tư lần2021-09-21 14:36
 • #634: Hỏa Sơn đảo2021-09-21 14:36
 • #635: Khốn cục2021-09-21 14:36
 • #636: Băng Tâm Tủy2021-09-21 14:36
 • #637: Băng Hỏa trận đồ2021-09-21 14:36
 • #638: Chí Tử Phương Hưu2021-09-21 14:36
 • #639: Vô Cực sinh Thái Cực2021-09-21 14:36
 • #640: Yêu Ma Quân Đoàn2021-09-21 14:36
 • #641: Nửa bước Đạo Tổ2021-09-21 14:36
 • #642: Một kiếm kia2021-09-21 14:36
 • #643: Ta không hối hận2021-09-21 14:36
 • #644: Trăm năm tuế nguyệt2021-09-21 14:36
 • #645: Thiên Tinh Đảo2021-09-21 14:36
 • #646: Lẻn vào2021-09-21 14:36
 • #647: Bị diệt2021-09-21 14:36
 • #648: Cuối cùng trở ngại 'Vạn Nhận đường '2021-09-21 14:36
 • #649: Ảm Nhiên Kiếm2021-09-21 14:36
 • #650: Ngộ kiếm2021-09-21 14:36
 • #651: Kiếm thuật đại thành2021-09-21 14:37
 • #652: Hòn đảo thứ năm2021-09-21 14:37
 • #653: Lời thề Bổn Mạng2021-09-21 14:37
 • #654: Truyền thụ2021-09-21 14:37
 • #655: Ly khai? Hư không cầu thang2021-09-21 14:37
 • #656: Bước đường cùng của Bắc Hưu Thế Giới Thần2021-09-21 14:37
 • #657: Tâm Thấm Chi Pháp2021-09-21 14:37
 • #658: Duy Nhất Bản Tôn2021-09-21 14:37
 • #659: Trong cuộc sống2021-09-21 14:37
 • #660: Tâm ngộ2021-09-21 14:37
 • #661: Chư Thiên Thần Giám2021-09-21 14:37
 • #662: Hoàng Đế biên giới2021-09-21 14:37
 • #663: Ma Thủ Đạo Tổ2021-09-21 14:37
 • #664: Chiến tranh bắt đầu2021-09-21 14:37
 • #665: Vạn Vật Sứ Giả2021-09-21 14:37
 • #666: Hàng lâm2021-09-21 14:37
 • #667: Giao hội2021-09-21 14:37
 • #668: Trở về2021-09-21 14:37
 • #669: Gặp Thần Vương2021-09-21 14:37
 • #670: Một bên tình nguyện2021-09-21 14:38
 • #671: Một tháng sau2021-09-21 14:38
 • #672: Bản thể2021-09-21 14:38
 • #673: Xuất chiến2021-09-21 14:38
 • #674: Tam Giới đệ nhất kiếm thuật2021-09-21 14:38
 • #675: Chiến Vạn Vật Sứ Giả 【 bổ 】2021-09-21 14:38
 • #676: Nhanh chóng dừng tay2021-09-21 14:38
 • #677: Chiến bại2021-09-21 14:38
 • #678: Kết thúc2021-09-21 14:38
 • #679: Mật nghị2021-09-21 14:38
 • #680: Nguy cơ2021-09-21 14:38
 • #681: Luyện hóa Vạn Vật Sứ Giả2021-09-21 14:38
 • #682: Chém giết Kỷ Ninh2021-09-21 14:38
 • #683: Triệu tập2021-09-21 14:38
 • #684: Đừng tổn thương ta sư đệ2021-09-21 14:38
 • #685: Đại sư huynh2021-09-21 14:38
 • #686: Đàm Phán2021-09-21 14:38
 • #687: Tam Đại Bí Điển2021-09-21 14:38
 • #688: Khôi phục2021-09-21 14:38
 • #689: Chém giết2021-09-21 14:38
 • #690: Niềm vui ngoài ý muốn2021-09-21 14:38
 • #691: Năm năm sau2021-09-21 14:39
 • #692: Kiếm Lực tầng thứ năm lần2021-09-21 14:39
 • #693: Thích Ngục Chân Thần2021-09-21 14:39
 • #694: Hai biện pháp2021-09-21 14:39
 • #695: Huyết Liên Hoa khai2021-09-21 14:39
 • #696: Bước vào Chân Thần2021-09-21 14:39
 • #697: Thần Kiếm Tử Quang Quỳnh2021-09-21 14:39
 • #698: Một thanh kiếm2021-09-21 14:39
 • #699: Tà Nguyệt Đại Thế Giới2021-09-21 14:39
 • #700: Tam Giới tình thế hỗn loạn2021-09-21 14:39
 • #701: Trong lòng thủ hộ2021-09-21 14:39
 • #702: U Tịch thế giới2021-09-21 14:39
 • #703: Thứ Tu Đại Ma Thần2021-09-21 14:39
 • #704: Toàn bộ chết trận2021-09-21 14:39
 • #705: Trùng thú2021-09-21 14:39
 • #706: Kiếm Khai Bình2021-09-21 14:39
 • #707: Tụ hợp2021-09-21 14:39
 • #708: Địa phương nguy hiểm2021-09-21 14:39
 • #709: Địa Minh Sơn2021-09-21 14:39
 • #710: Cái kia một tia chấn động2021-09-21 14:39
 • #711: Khải Tuyền Cảnh2021-09-21 14:39
 • #712: Bồ Đề cùng Nguyên Lão Nhân2021-09-21 14:40
 • #713: Mười chín năm2021-09-21 14:40
 • #714: Nguy cấp2021-09-21 14:40
 • #715: Cứu viện2021-09-21 14:40
 • #716: Lãnh tụ cấp độ2021-09-21 14:40
 • #717: Tam Giới đỉnh phong2021-09-21 14:40
 • #718: Hỏa2021-09-21 14:40
 • #719: Xé rách đại trận2021-09-21 14:40
 • #720: Kim Tượng Thần Thông2021-09-21 14:40
 • #721: Nữ Oa Tiên Cảnh2021-09-21 14:40
 • #722: Thôi Phủ Quân2021-09-21 14:40
 • #723: Tinh đồ2021-09-21 14:40
 • #724: Gặp nhau2021-09-21 14:40
 • #725: Kỷ Ninh và Nguyên Lão Nhân2021-09-21 14:40
 • #726: Giác Minh Phật Tổ2021-09-21 14:40
 • #727: Trích Tinh Thủ2021-09-21 14:40
 • #728: Vô danh kiếm thuật chi 'Tâm Kiếm thức '2021-09-21 14:40
 • #729: Phi Tiên2021-09-21 14:41
 • #730: Thế Giới Lao Ngục tù phạm2021-09-21 14:41
 • #731: Tùy tùng2021-09-21 14:41
 • #732: Tam Tuyệt kiếm2021-09-21 14:41
 • #733: Chiến tranh khởi2021-09-21 14:41
 • #734: Số mệnh chi tranh ( thượng)2021-09-21 14:41
 • #735: Số mệnh chi tranh (Hạ)2021-09-21 14:41
 • #736: Trấn tộc trận pháp2021-09-21 14:41
 • #737: Một đám Tổ Thần2021-09-21 14:41
 • #738: Huyết chiến2021-09-21 14:41
 • #739: Chém giết2021-09-21 14:41
 • #740: Thoát ly Tam Giới2021-09-21 14:41
 • #741: Tâm Ma Chi Chủ2021-09-21 14:41
 • #742: Vây công2021-09-21 14:41
 • #743: Ta không cam lòng a2021-09-21 14:41
 • #744: Tân Hỏa bất diệt2021-09-21 14:41
 • #745: Thần Vương áo đen bước đường cùng2021-09-21 14:41
 • #746: Kịch biến2021-09-21 14:41
 • #747: Cửu Thần Tướng2021-09-21 14:42
 • #748: Ta có một cách2021-09-21 14:42
 • #749: Chỉ vì hoa nở2021-09-21 14:42
 • #750: Chịu chết2021-09-21 14:42
 • #751: Tam giới vận mệnh2021-09-21 14:42
 • #752: Nửa bước Thế Giới Thần2021-09-21 14:43
 • #753: Kết thúc2021-09-21 14:43
 • #754: Ngụy trang2021-09-21 14:43
 • #755: Tam Giới mới (chương cuối quyển này)2021-09-21 14:43
 • #756: Ly Khai Tam Giới2021-09-21 14:43
 • #757: Thời Không Truyền Tống Trận2021-09-21 14:43
 • #758: Vụ Nham Tinh2021-09-21 14:43
 • #759: Gia nhập2021-09-21 14:43
 • #760: Quân doanh2021-09-21 14:43
 • #761: Hắc Hào Tổ Thần2021-09-21 14:43
 • #762: Lần thứ nhất ra tay2021-09-21 14:44
 • #763: Hư U Hỗn Độn Tiên Nhân2021-09-21 14:44
 • #764: Kiếm thuật2021-09-21 14:44
 • #765: Vị Tướng Quân Thứ Sáu2021-09-21 14:44
 • #766: Hắc Vụ Thế Giới Thần2021-09-21 14:44
 • #767: Vị tướng quân thứ sáu2021-09-21 14:44
 • #768: Tuần thủ giả2021-09-21 14:44
 • #769: Điêu khắc2021-09-21 14:44
 • #770: Thế giới hỗn độn Tố Phong2021-09-21 14:44
 • #771: Mạo hiểm giả2021-09-21 14:44
 • #772: Mới vào di tích cổ2021-09-21 14:44
 • #773: Khu vực nguy hiểm2021-09-21 14:44
 • #774: Chém giết trong di tích cổ2021-09-21 14:45
 • #775: Gió màu xám2021-09-21 14:45
 • #776: Cửu trọng cấm chế (năm mới khoái hoạt ~~)2021-09-21 14:45
 • #777: Không gian Thanh Hoa2021-09-21 14:45
 • #778: Tiếp tục xuống2021-09-21 14:45
 • #779: Phong thú2021-09-21 14:45
 • #780: Vực sâu cuộc chiến2021-09-21 14:45
 • #781: Bên hồ một trạch viện2021-09-21 14:45
 • #782: Chạy ra tìm đường sống2021-09-21 14:45
 • #783: Kỷ Ninh cùng Hỏa tiên tử2021-09-21 14:46
 • #784: Người tùy tùng đầu tiên2021-09-21 14:46
 • #785: Thu hoạch2021-09-21 14:46
 • #786: Lần thứ nhất tiến vào Vĩnh Hằng giới2021-09-21 14:46
 • #787: Pháp bảo mảnh vỡ2021-09-21 14:46
 • #788: Thần kiếm bổn nguyên2021-09-21 14:46
 • #789: Ngộ kiếm thời gian2021-09-21 14:46
 • #790: Vụ Nham Tinh Chủ chấp niệm2021-09-21 14:46
 • #791: Mệnh lệnh2021-09-21 14:46
 • #792: Lại so kiếm2021-09-21 14:46
 • #793: Xâm Nhập2021-09-21 14:47
 • #794: Truyền thừa chi bảo 'Vụ Nham Tinh '2021-09-21 14:47
 • #795: Khai chiến2021-09-21 14:47
 • #796: Kỷ Ninh cùng Tâm Thần Tướng2021-09-21 14:47
 • #797: Phi Kiêu Hỗn Độn Tiên Nhân chi tử2021-09-21 14:47
 • #798: Hắc Liên2021-09-21 14:47
 • #799: Chém giết Tâm Thần Tướng2021-09-21 14:47
 • #800: Thế Giới Thần đỉnh phong2021-09-21 14:47
 • #801: Vĩnh Hằng thần binh2021-09-21 14:47
 • #802: Cho ngươi che gió che mưa2021-09-21 14:47
 • #803: Một cái đều trốn không thoát2021-09-21 14:47
 • #804: Dám ra tay đối với người của ta2021-09-21 14:48
 • #805: Đạo Quân huynh đệ2021-09-21 14:48
 • #806: Thiên Nhất Đạo Quân2021-09-21 14:48
 • #807: Kiếm khí hòn đảo2021-09-21 14:48
 • #808: Nham Thạch cự nhân2021-09-21 14:48
 • #809: Thập nhị đệ tử2021-09-21 14:48
 • #810: Hành lang dưới mặt đất2021-09-21 14:48
 • #811: Quét qua là hết2021-09-21 14:48
 • #812: Đột biến2021-09-21 14:48
 • #813: Tuyết Giám Đế Quân2021-09-21 14:48
 • #814: Đại Mạc Viện2021-09-21 14:49
 • #815: Một cỗ pháp thân2021-09-21 14:49
 • #816: Đạo Quân an bài2021-09-21 14:49
 • #817: Kiếm chi nhận thức2021-09-21 14:49
 • #818: Tranh Bảo Hội thần bí2021-09-21 14:49
 • #819: Quần Tụ2021-09-21 14:49
 • #820: Tranh bảo hội bắt đầu2021-09-21 14:49
 • #821: Cánh chim2021-09-21 14:49
 • #822: Thủy hành phản chấn2021-09-21 14:49
 • #823: Tiêu hết2021-09-21 14:49
 • #824: Thâu Thiên Sinh Tử Đan2021-09-21 14:50
 • #825: Bổn nguyên kiếm ý thức thứ nhất2021-09-21 14:50
 • #826: Vạn Thần Phủ2021-09-21 14:50
 • #827: Bảo tàng2021-09-21 14:50
 • #828: Bảo tàng khảo nghiệm2021-09-21 14:50
 • #829: Trận linh2021-09-21 14:50
 • #830: Chín đại bí thuật chi bí thuật Lôi Điện2021-09-21 14:50
 • #831: Thế Giới Cảnh tùy tùng2021-09-21 14:50
 • #832: Đệ nhất bức Tuyết Giám đồ quyển2021-09-21 14:50
 • #833: Làm nô bộc của hai ta2021-09-21 14:50
 • #834: Đánh giết Thế Giới cảnh2021-09-21 14:50
 • #835: Cam tâm nô bộc2021-09-21 14:51
 • #836: Cự Thạch Lâm2021-09-21 14:51
 • #837: Tai bay vạ gió2021-09-21 14:51
 • #838: Sinh Tử Đại Ma Bàn2021-09-21 14:51
 • #839: Phi nữ nhất tộc2021-09-21 14:51
 • #840: Đạo phù2021-09-21 14:51
 • #841: Kỷ Ninh lên sân khấu2021-09-21 14:51
 • #842: Đúng chủ nhân!2021-09-21 14:51
 • #843: Bẫy rập2021-09-21 14:51
 • #844: A La Dịch2021-09-21 14:51
 • #845: Đóng cửa a (bản cuốn chương cuối)2021-09-21 14:52
 • #846: Vĩnh Hằng Thần Huyết thuộc sở hữu2021-09-21 14:52
 • #847: Quốc gia Vĩnh Hằng2021-09-21 14:52
 • #848: Bất Thông kiếm đạo2021-09-21 14:52
 • #849: Con Đường Kiếm Đạo Của Kỷ Ninh2021-09-21 14:52
 • #850: Vô Danh Kiếm Thuật chi thức thứ tư2021-09-21 14:52
 • #851: Đột phá Thế Giới cảnh!2021-09-21 14:52
 • #852: Ly Khai Thần Phủ2021-09-21 14:52
 • #853: Cự Thạch Lâm cuộc chiến2021-09-21 14:53
 • #854: Cuối cùng tương kiến2021-09-21 14:53
 • #855: Phong Sát Khôi Lỗi2021-09-21 14:53
 • #856: Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi2021-09-21 14:53
 • #857: Kết thúc2021-09-21 14:53
 • #858: Tam Giới2021-09-21 14:53
 • #859: Bán ta a2021-09-21 14:53
 • #860: Lai lịch Thần Kiếm Tử Quang Quỳnh2021-09-21 14:53
 • #861: Cửu Nguyên Thần Lôi2021-09-21 14:53
 • #862: Khảo nghiệm ở bên trong đồ quyển2021-09-21 14:53
 • #863: Ly khai Đại Mạc vực2021-09-21 14:53
 • #864: Tam Tuyền Tinh2021-09-21 14:53
 • #865: Biển Hắc Ám2021-09-21 14:53
 • #866: Tập kích2021-09-21 14:53
 • #867: Màu vàng Kỳ Bức2021-09-21 14:54
 • #868: Khủng bố2021-09-21 14:54
 • #869: Cướp đoạt2021-09-21 14:54
 • #870: Quốc gia cường đại nhất2021-09-21 14:54
 • #871: Lựa chọn2021-09-21 14:54
 • #872: Sáu tầng2021-09-21 14:54
 • #873: Mới tới2021-09-21 14:54
 • #874: Trận chiến mở màn2021-09-21 14:54
 • #875: Ba tháng2021-09-21 14:54
 • #876: Thế Giới Cảnh viên mãn2021-09-21 14:54
 • #877: Mang Nhai Quốc thập nhị cung2021-09-21 14:54
 • #878: Trận thứ mười2021-09-21 14:54
 • #879: Cường giả áo đen2021-09-21 14:54
 • #880: Thắng thảm2021-09-21 14:54
 • #881: Trong vực sâu hắc ám nhìn chăm chú2021-09-21 14:55
 • #882: Chật vật Tô Vưu Cơ2021-09-21 14:55
 • #883: Thiên Tinh Tử2021-09-21 14:55
 • #884: Tinh Thần đảo tuế nguyệt2021-09-21 14:55
 • #885: Vô Danh Kiếm Thuật thức thứ sáu 'Linh Tê Nhất Tuyến Khiên '2021-09-21 14:55
 • #886: Bối Tháp Lai Ách đến rồi2021-09-21 14:55
 • #887: Trước khi đi an bài2021-09-21 14:55
 • #888: Chúa tể2021-09-21 14:55
 • #889: Kỷ Ninh chiến Bối Tháp Lai Ách2021-09-21 14:55
 • #890: Chân thân?2021-09-21 14:55
 • #891: Tâm Lực truyền thừa2021-09-21 14:55
 • #892: Ly khai2021-09-21 14:55
 • #893: Lại một bức Tuyết Giám Đồ Quyển2021-09-21 14:55
 • #894: 27 Thủy Ma Tướng2021-09-21 14:55
 • #895: Huyết Diễm Vân Quả2021-09-21 14:56
 • #896: Huệ Lam giáo2021-09-21 14:56
 • #897: Sư đệ mới đến2021-09-21 14:56
 • #898: Giao cho ta2021-09-21 14:56
 • #899: Đại khai sát giới2021-09-21 14:56
 • #900: Đại trận đều xuất hiện2021-09-21 14:56
 • #901: Các Nô Lệ Của Kỷ Ninh2021-09-21 14:56
 • #902: Bức Long Đạo Quân2021-09-21 14:56
 • #903: Chấm dứt (bản cuốn chương cuối)2021-09-21 14:56
 • #904: Kiếm Quân2021-09-21 14:56
 • #905: Kiếm Tu Thánh Địa2021-09-21 14:56
 • #906: Kiếm Tháp lâm2021-09-21 14:56
 • #907: Mộc Hoa Cung chủ2021-09-21 14:56
 • #908: Hi vọng2021-09-21 14:56
 • #909: Kiếm gãy?2021-09-21 14:57
 • #910: Hỏa Diễm dị thú2021-09-21 14:57
 • #911: Cổ Vực2021-09-21 14:57
 • #912: Một bộ Tuyết Giám Đồ Quyển2021-09-21 14:57
 • #913: Đế Quân thân truyền đệ tử2021-09-21 14:57
 • #914: Một đoạn ký ức2021-09-21 14:57
 • #915: Vĩnh Hằng Kinh Thập Nhị Quyển2021-09-21 14:57
 • #916: Vô Danh Kiếm Thuật thức thứ bảy2021-09-21 14:57
 • #917: Tiếp cận nhất chúa tể Đế Quân2021-09-21 14:57
 • #918: Chuẩn bị2021-09-21 14:57
 • #919: Bán bảo bối2021-09-21 14:57
 • #920: Một ngàn năm đến2021-09-21 14:57
 • #921: Tu luyện2021-09-21 14:57
 • #922: Xông Đạo Quân Vân Giới2021-09-21 14:57
 • #923: Tế đàn2021-09-21 14:57
 • #924: Tính bền dẻo2021-09-21 14:58
 • #925: Đạo thuộc về Kỷ Ninh2021-09-21 14:58
 • #926: Bụi bậm đã định2021-09-21 14:58
 • #927: Lần đầu tương kiến2021-09-21 14:58
 • #928: Cùng đi theo chủ nhân2021-09-21 14:58
 • #929: Mới vào dị vũ trụ2021-09-21 14:58
 • #930: Tập kích2021-09-21 14:58
 • #931: Nguyên do2021-09-21 14:58
 • #932: Lịch hiểm ký (bản cuốn cuối cùng)2021-09-21 14:58
 • #933: Thế giới bên trong Cổ Vực2021-09-21 14:58
 • #934: Không gian phong bạo2021-09-21 14:58
 • #935: Truyền Tống Trận2021-09-21 14:58
 • #936: Minh Nguyệt Kiếm Thuật chi Tích Huyết kiếm ý2021-09-21 14:58
 • #937: Kỷ Ninh thứ hai đệ tử2021-09-21 14:59
 • #938: Linh Tiên Giới2021-09-21 14:59
 • #939: Cực lớn lao ngục2021-09-21 14:59
 • #940: Các tu sĩ hi vọng2021-09-21 14:59
 • #941: Chém giết Đạo Quân2021-09-21 14:59
 • #942: Công đức2021-09-21 14:59
 • #943: Tên là 'Mạt Sát '2021-09-21 14:59
 • #944: Tử vong nguy cơ2021-09-21 14:59
 • #945: Áo đen Đạo Quân2021-09-21 14:59
 • #946: Cho các ngươi hai con đường2021-09-21 14:59
 • #947: Linh Tiên Giới bí mật2021-09-21 14:59
 • #948: Tam Tàm Đế Quân2021-09-21 14:59
 • #949: Một nhóm tám vị2021-09-21 14:59
 • #950: Khởi nguyên chi địa2021-09-21 15:00
 • #951: Vũ Trụ Chi Bảo2021-09-21 15:00
 • #952: Phù Bác Đế Quân2021-09-21 15:00
 • #953: Cái kia một đầu xiềng xích2021-09-21 15:00
 • #954: Rãnh trời2021-09-21 15:00
 • #955: Đến nội vực2021-09-21 15:00
 • #956: 35 cỗ thi thể2021-09-21 15:00
 • #957: Ba Đại Lĩnh Tụ2021-09-21 15:00
 • #958: Vô Ảnh Kiếm ý2021-09-21 15:00
 • #959: Vạn Ma Thâm Uyên2021-09-21 15:01
 • #960: Tử vong uy hiếp2021-09-21 15:01
 • #961: Cơ duyên2021-09-21 15:01
 • #962: Ngăn cản hắn2021-09-21 15:01
 • #963: Hư Vô kiếm giới2021-09-21 15:01
 • #964: Vạn Ma Thâm Uyên tầng ba mươi sáu2021-09-21 15:01
 • #965: Minh Nguyệt năm đại kiếm ý2021-09-21 15:01
 • #966: Kiếm Đạo Luân Hồi2021-09-21 15:01
 • #967: Giao thủ2021-09-21 15:01
 • #968: Chúa Tể bảo vật2021-09-21 15:02
 • #969: Đan Tôn Giả2021-09-21 15:02
 • #970: Tam Diệp Cảnh2021-09-21 15:02
 • #971: Cho ta mượn nửa tháng2021-09-21 15:02
 • #972: Đan Diệp Thất Chương2021-09-21 15:02
 • #973: Đột nhiên tăng mạnh2021-09-21 15:02
 • #974: Tứ trọng Thần Thủy2021-09-21 15:02
 • #975: Kiếm của Kỷ Ninh2021-09-21 15:02
 • #976: Khí Hỏa Đế Quân2021-09-21 15:02
 • #977: Tin tức thứ nhất2021-09-21 15:02
 • #978: Chỉ còn một mình Kỷ Ninh2021-09-21 15:02
 • #979: Ân tình2021-09-21 15:03
 • #980: Trở về (bản cuốn chương cuối)2021-09-21 15:03
 • #981: Thời Không Bàn2021-09-21 15:03
 • #982: Bản đồ tinh vực2021-09-21 15:03
 • #983: Đường đi2021-09-21 15:03
 • #984: Thiên Thương Cung huynh đệ2021-09-21 15:03
 • #985: Thiên Thương Cung Bắc Minh2021-09-21 15:03
 • #986: Chỉ trách ngươi vận khí không tốt2021-09-21 15:03
 • #987: Kỷ Ninh cùng ba bước Đạo Quân2021-09-21 15:03
 • #988: Chỉ do ngươi vận khí không tốt2021-09-21 15:03
 • #989: Kỷ Ninh và ba bước Đạo Quân2021-09-21 15:03
 • #990: Thiên Thương Cung bên trong2021-09-21 15:04
 • #991: Tam Giới2021-09-21 15:04
 • #992: Tâm Lực tầng thứ năm2021-09-21 15:04
 • #993: Tam Giới căn cơ2021-09-21 15:04
 • #994: Chung cực kiếm đạo2021-09-21 15:04
 • #995: Thanh Phong Thánh Chủ2021-09-21 15:04
 • #996: Phân thân trở về2021-09-21 15:04
 • #997: Thành tựu Đạo Quân2021-09-21 15:05
 • #998: Xuất quan2021-09-21 15:05
 • #999: Bằng một chiêu này đủ để tung hoành2021-09-21 15:05
 • #1000: Chiến Thanh Phong Thánh Chủ2021-09-21 15:05
 • #1001: Chúa tể áo giáp2021-09-21 15:05
 • #1002: Pháp Thân2021-09-21 15:05
 • #1003: Khai hoang2021-09-21 15:05
 • #1004: Vạn Bảo Kim Sát2021-09-21 15:05
 • #1005: Mọc rễ2021-09-21 15:05
 • #1006: Thanh Hoa động phủ2021-09-21 15:05
 • #1007: Đế Quân?2021-09-21 15:05
 • #1008: Thối lui2021-09-21 15:06
 • #1009: Tam Giới Bí Các2021-09-21 15:06
 • #1010: Thánh Thành Thiên Mộc2021-09-21 15:06
 • #1011: Kỷ Ninh mục tiêu2021-09-21 15:06
 • #1012: Đòn sát thủ ‘ chín đại bí thuật ’2021-09-21 15:06
 • #1013: Tại sao có thể như vậy?2021-09-21 15:06
 • #1014: Khổng tát đạo quân2021-09-21 15:06
 • #1015: Bí thuật đại thành2021-09-21 15:06
 • #1016: Lấy vật đổi vật2021-09-21 15:06
 • #1017: Nghênh chiến2021-09-21 15:06
 • #1018: Bắt hạ2021-09-21 15:06
 • #1019: Kịch chiến2021-09-21 15:07
 • #1020: Hô bằng hoán hữu2021-09-21 15:07
 • #1021: Chúa Tể Đạo Phù2021-09-21 15:07
 • #1022: Đạo Minh Tiên cung2021-09-21 15:07
 • #1023: Lam Diễm Đế Quân (Chương cuối quyển 29)2021-09-21 15:07
 • #1024: Biên giới lãnh thổ quốc gia 'Đông Kỳ vực '2021-09-21 15:07
 • #1025: Nguy cơ tứ phía2021-09-21 15:07
 • #1026: Trong Đông Kỳ phái2021-09-21 15:07
 • #1027: Không gian hành lang2021-09-21 15:07
 • #1028: Vạn năm tu hành2021-09-21 15:07
 • #1029: Độc thân nghênh chiến2021-09-21 15:08
 • #1030: Xuất thủ sát!2021-09-21 15:08
 • #1031: Ma luyện2021-09-21 15:08
 • #1032: Giáo chủ ra tay2021-09-21 15:08
 • #1033: đột phá, hai bước đạo quân2021-09-21 15:08
 • #1034: Cửu Trần giáo chủ mục tiêu2021-09-21 15:08
 • #1035: Tổ tiên tổ tiên2021-09-21 15:08
 • #1036: Thất tung2021-09-21 15:08
 • #1037: Bất Tử Chi Thân2021-09-21 15:08
 • #1038: Cổ tu hành giả2021-09-21 15:08
 • #1039: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn2021-09-21 15:09
 • #1040: Tiên tri hàng lâm2021-09-21 15:09
 • #1041: Phong Tiêu công tử2021-09-21 15:09
 • #1042: Bên trong Phủ Thành chủ2021-09-21 15:09
 • #1043: Dùng Thiên Địa tự nhiên vi sư2021-09-21 15:09
 • #1044: Từ Phù Tiên Nhân2021-09-21 15:09
 • #1045: Ngoại Vực ma đầu2021-09-21 15:09
 • #1046: Thánh địa2021-09-21 15:10
 • #1047: Lòng đất Mộ Bia2021-09-21 15:10
 • #1048: Phong Tiêu tuế nguyệt2021-09-21 15:10
 • #1049: Địa tâm cuộc chiến2021-09-21 15:10
 • #1050: Ngôi sao chi hạch tâm2021-09-21 15:10
 • #1051: Vỡ vụn ngôi sao2021-09-21 15:10
 • #1052: Kim sắc lưu sa2021-09-21 15:10
 • #1053: Bắc Hồng kiếm phát triển2021-09-21 15:10
 • #1054: Cổ tu hành giả tổ tiên2021-09-21 15:11
 • #1055: Ngu Tinh Hải lai lịch2021-09-21 15:11
 • #1056: Bên trong động quật2021-09-21 15:11
 • #1057: Vạn Thế Kiếp2021-09-21 15:11
 • #1058: Tâm lực tầng thứ sáu 'Thế giới '2021-09-21 15:11
 • #1059: Ngu Tinh Hải2021-09-21 15:11
 • #1060: Ghé qua2021-09-21 15:11
 • #1061: Tâm Lực Diệt Tuyệt Thuật2021-09-21 15:11
 • #1062: Thế giới hình chiếu hàng lâm2021-09-21 15:11
 • #1063: Huyễn Trần văn tự2021-09-21 15:12
 • #1064: 30 vạn năm lữ trình2021-09-21 15:12
 • #1065: Đình Nam Hành Cung2021-09-21 15:12
 • #1066: Lôi Đình Thủ Hộ Giả2021-09-21 15:12
 • #1067: Tầng thứ hai nguy hiểm2021-09-21 15:12
 • #1068: Kỷ Ninh ảo thuật2021-09-21 15:12
 • #1069: Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô2021-09-21 15:12
 • #1070: Hợp đạo2021-09-21 15:12
 • #1071: Vĩnh Hằng Chi Hoa2021-09-21 15:12
 • #1072: Đại Mạc Đạo Quân2021-09-21 15:12
 • #1073: Động Minh Ngọc Phù2021-09-21 15:12
 • #1074: Khắp nơi tụ tập2021-09-21 15:13
 • #1075: Thiên Thương Cung phiền toái2021-09-21 15:13
 • #1076: Đạo Quân đến thăm2021-09-21 15:13
 • #1077: Vì hợp đạo2021-09-21 15:13
 • #1078: Bắc Minh Đạo Quân danh tiếng2021-09-21 15:13
 • #1079: Thẳng thắn2021-09-21 15:13
 • #1080: Giao chiến2021-09-21 15:13
 • #1081: Quang Minh Vương ba sát chiêu2021-09-21 15:13
 • #1082: Tiến vào Dịch Ba giới (Chương cuối quyển 31)2021-09-21 15:13
 • #1083: Thiên Nhất cầu cứu2021-09-21 15:13
 • #1084: Trần Vũ Ma Quân2021-09-21 15:14
 • #1085: Chém giết2021-09-21 15:14
 • #1086: Trốn2021-09-21 15:14
 • #1087: Tiên Cung định bài danh2021-09-21 15:14
 • #1088: Giới Linh ‘ Bồ La ’2021-09-21 15:14
 • #1089: Quả thứ nhất Động Minh Ngọc Phù2021-09-21 15:14
 • #1090: Tới tay2021-09-21 15:14
 • #1091: Ca Tước Vương2021-09-21 15:14
 • #1092: Vô cùng thê thảm2021-09-21 15:14
 • #1093: Xa xa chỉ một cái2021-09-21 15:14
 • #1094: Tiêu điểm2021-09-21 15:14
 • #1095: Trốn chết2021-09-21 15:14
 • #1096: Chiến2021-09-21 15:15
 • #1097: Tư Gia Đạo Quân ngăn đường2021-09-21 15:15
 • #1098: Cuối cùng chúa tể đạo phù2021-09-21 15:15
 • #1099: Đạo phù chi uy2021-09-21 15:15
 • #1100: Chung Cực Kiếm Đạo tầng thứ ba2021-09-21 15:15
 • #1101: Nghiền ép2021-09-21 15:15
 • #1102: Bắc Minh đáng sợ2021-09-21 15:15
 • #1103: Vô Ảnh Độn Thuật2021-09-21 15:15
 • #1104: Mạt lộ2021-09-21 15:16
 • #1105: Lại một Chúa Tể2021-09-21 15:16
 • #1106: Kỷ Ninh cùng Tửu Thánh2021-09-21 15:16
 • #1107: Đỉnh phong quyết đấu2021-09-21 15:16
 • #1108: Vĩnh Hằng Đế Quân2021-09-21 15:16
 • #1109: Thiên Nhất Đế Quân2021-09-21 15:16
 • #1110: Xích Ba Điện (chương cuối quyển này)2021-09-21 15:16
 • #1111: Thiên Nhất và Kỷ Ninh2021-09-21 15:16
 • #1112: Trái cây2021-09-21 15:16
 • #1113: Mỗi người đi một ngả2021-09-21 15:17
 • #1114: Chín đại khu vực2021-09-21 15:17
 • #1115: Thần Thụ Sứ2021-09-21 15:17
 • #1116: Lệnh Phù2021-09-21 15:17
 • #1117: Tâm Kiếm Thuật2021-09-21 15:17
 • #1118: Mạc Danh Tâm Túy2021-09-21 15:17
 • #1119: Tầng thứ hai thế giới2021-09-21 15:17
 • #1120: Sát tâm2021-09-21 15:17
 • #1121: Tửu Thánh đã đến2021-09-21 15:18
 • #1122: Tầng thứ ba thế giới2021-09-21 15:18
 • #1123: Nghẹn họng nhìn trân trối2021-09-21 15:18
 • #1124: Đạo Tâm2021-09-21 15:18
 • #1125: Chín trăm năm2021-09-21 15:18
 • #1126: Liên tiếp vẫn lạc2021-09-21 15:18
 • #1127: Kịch chiến2021-09-21 15:19
 • #1128: Sức một mình2021-09-21 15:19
 • #1129: Phóng nước2021-09-21 15:19
 • #1130: Cuối cùng một miếng lệnh phù2021-09-21 15:19
 • #1131: Hái trái cây2021-09-21 15:19
 • #1132: Kỷ Ninh yêu cầu2021-09-21 15:19
 • #1133: Kết thúc (bản cuốn chương cuối)2021-09-21 15:19
 • #1134: Phục sinh sư tỷ2021-09-21 15:19
 • #1135: Chí Tôn2021-09-21 15:20
 • #1136: Nhập Đạo Minh Tiên Cung2021-09-21 15:20
 • #1137: Bắc Hồng Kiếm cần thiết bảo vật2021-09-21 15:20
 • #1138: Ma Tượng Thạch Bích2021-09-21 15:20
 • #1139: An bài2021-09-21 15:20
 • #1140: Trong bóng tối thạch bích2021-09-21 15:20
 • #1141: Đào mở2021-09-21 15:20
 • #1142: Thiên Băng thức2021-09-21 15:21
 • #1143: Hổ Huyệt2021-09-21 15:21
 • #1144: Thiên Da La2021-09-21 15:21
 • #1145: Tây Tư tộc?2021-09-21 15:21
 • #1146: Đế cấp Khôi Lỗi2021-09-21 15:21
 • #1147: Vây công2021-09-21 15:21
 • #1148: Bắt2021-09-21 15:21
 • #1149: Tam đại gia tộc2021-09-21 15:21
 • #1150: Ngân sắc người2021-09-21 15:22
 • #1151: Thủ đoạn ra hết2021-09-21 15:22
 • #1152: Bắc Minh cung2021-09-21 15:22
 • #1153: Bí ẩn chi địa2021-09-21 15:22
 • #1154: Tây Tư Pháp Bàn2021-09-21 15:22
 • #1155: Tổ Huấn2021-09-21 15:22
 • #1156: Gặp lại màu đen hình người sinh vật2021-09-21 15:22
 • #1157: Mời2021-09-21 15:22
 • #1158: Ba Lâm Chí Tôn2021-09-21 15:22
 • #1159: Một đạo sinh vạn đạo2021-09-21 15:22
 • #1160: 100 triệu 2000 vạn năm2021-09-21 15:22
 • #1161: Đám Đế Quân Khôi Lỗi2021-09-21 15:22
 • #1162: Kế hoạch2021-09-21 15:22
 • #1163: Động thủ2021-09-21 15:22
 • #1164: Động Thiên Chi Linh bảo vật2021-09-21 15:22
 • #1165: Thiên Diệp Thanh Linh2021-09-21 15:22
 • #1166: Vực Giới Phi Toa2021-09-21 15:22
 • #1167: Bạch Trúc2021-09-21 15:22
 • #1168: Rất nặng2021-09-21 15:23
 • #1169: Kỳ dị ngôi sao2021-09-21 15:23
 • #1170: Vây xem2021-09-21 15:23
 • #1171: Đã minh bạch2021-09-21 15:23
 • #1172: Chí Tôn có lệnh2021-09-21 15:23
 • #1173: Thương Hàn Đạo Quân2021-09-21 15:23
 • #1174: Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả Thụ2021-09-21 15:23
 • #1175: Rút cây2021-09-21 15:23
 • #1176: Chí Tôn chi huyết2021-09-21 15:23
 • #1177: Lửa giận ngút trời2021-09-21 15:23
 • #1178: Không chết không thôi2021-09-21 15:23
 • #1179: Ẩn tu2021-09-21 15:23
 • #1180: Tam giới ngày nay2021-09-21 15:23
 • #1181: Kiếp nạn hàng lâm2021-09-21 15:23
 • #1182: Đàm phán2021-09-21 15:23
 • #1183: Thời Không Bàn2021-09-21 15:23
 • #1184: Một giọt nước mắt2021-09-21 15:23
 • #1185: Mang Nhai chúa tể (chương cuối quyển này)2021-09-21 15:23
 • #1186: Phục sinh2021-09-21 15:24
 • #1187: Chia lìa2021-09-21 15:24
 • #1188: Hóa thân Ngoan Thạch2021-09-21 15:24
 • #1189: Chung Cực Kiếm đạo tầng thứ tư2021-09-21 15:24
 • #1190: Kỷ Ninh hiện thân2021-09-21 15:24
 • #1191: Cự tuyệt2021-09-21 15:24
 • #1192: Công thành2021-09-21 15:24
 • #1193: Dạ Tuyền Đế Quân2021-09-21 15:24
 • #1194: Chém giết2021-09-21 15:24
 • #1195: Giáng lâm Phi Tuyết Thánh Thành2021-09-21 15:24
 • #1196: Không cách nào lý giải2021-09-21 15:24
 • #1197: Cùng tiến lên2021-09-21 15:24
 • #1198: Tàn sát vô số2021-09-21 15:25
 • #1199: Truyền bá bốn phương2021-09-21 15:25
 • #1200: Đạo Quân mạnh nhất2021-09-21 15:25
 • #1201: Viêm Long Vực Giới đại hội2021-09-21 15:25
 • #1202: Chung Cực Kiếm Đạo2021-09-21 15:25
 • #1203: Minh đoạt2021-09-21 15:25
 • #1204: Tán đi2021-09-21 15:25
 • #1205: Bạch Dung2021-09-21 15:25
 • #1206: Phi tuyết thành chủ kế hoạch2021-09-21 15:25
 • #1207: Ma Tước Tinh2021-09-21 15:25
 • #1208: Tái nhập Thanh Hoa động phủ2021-09-21 15:25
 • #1209: Một gã khác Đạo Quân2021-09-21 15:25
 • #1210: Tống ra ngoài2021-09-21 15:25
 • #1211: Phong phú2021-09-21 15:25
 • #1212: Thứ hai đại sảnh cung điện2021-09-21 15:25
 • #1213: Sáng chế mười loại pháp môn2021-09-21 15:25
 • #1214: Một Hỗn Độn kỷ2021-09-21 15:26
 • #1215: Tiến về trước (chương cuối quyển này)2021-09-21 15:26
 • #1216: Pháp thân2021-09-21 15:26
 • #1217: Niềm vui ngoài ý muốn2021-09-21 15:26
 • #1218: Kỷ Ninh cùng Phi Tuyết2021-09-21 15:26
 • #1219: Bộc Phát2021-09-21 15:26
 • #1220: Kết cục sớm đã quyết định2021-09-21 15:26
 • #1221: Phi Tuyết thành chủ chi tử2021-09-21 15:26
 • #1222: Vực Giới Phi Thuyền2021-09-21 15:26
 • #1223: Lao ngục khu2021-09-21 15:26
 • #1224: Mười sáu vực giới liên minh2021-09-21 15:26
 • #1225: Đạt Phong lãnh chúa2021-09-21 15:26
 • #1226: Rất nhanh liền qua2021-09-21 15:26
 • #1227: Vận chuyển2021-09-21 15:26
 • #1228: Khống chế2021-09-21 15:27
 • #1229: Mồi nhử2021-09-21 15:27
 • #1230: Nhóm thứ hai đến rồi2021-09-21 15:27
 • #1231: Gặp mặt lần đầu Đông Hỏa2021-09-21 15:27
 • #1232: Suy diễn nguy cơ2021-09-21 15:27
 • #1233: Bắt2021-09-21 15:27
 • #1234: Cận kề cái chết không theo2021-09-21 15:27
 • #1235: Kỷ Ninh chiến Thanh Ma chúa tể2021-09-21 15:27
 • #1236: Đi theo2021-09-21 15:27
 • #1237: Một cái giá lớn2021-09-21 15:27
 • #1238: Truyền bá2021-09-21 15:27
 • #1239: Gặp lại Đông Hỏa2021-09-21 15:27
 • #1240: Tuế nguyệt như nước tam giới tan vỡ2021-09-21 15:27
 • #1241: Nguyên vẹn Thất Hỏa Ngục2021-09-21 15:27
 • #1242: Cầm Hỏa Thần2021-09-21 15:27
 • #1243: Hỏa diễm2021-09-21 15:27
 • #1244: Ngươi đối với ta thật tốt quá2021-09-21 15:27
 • #1245: Sinh tử hảo hữu2021-09-21 15:27
 • #1246: Rất nhanh (bản cuốn chương cuối)2021-09-21 15:28
 • #1247: Mới gặp gỡ Chí Tôn2021-09-21 15:28
 • #1248: Kỷ Ninh khẩn trương2021-09-21 15:28
 • #1249: Ngọn nguồn2021-09-21 15:28
 • #1250: Bồng bềnh mà đi2021-09-21 15:28
 • #1251: Chí Tử Vô Hối2021-09-21 15:28
 • #1252: Băng Phong quân đoàn2021-09-21 15:28
 • #1253: Cô Độc Bệ Hạ2021-09-21 15:28
 • #1254: Kỷ Ninh chiến sinh vật hình người màu đen2021-09-21 15:28
 • #1255: Không dễ chọc2021-09-21 15:28
 • #1256: Lang Chủ2021-09-21 15:28
 • #1257: Xiềng xích binh khí2021-09-21 15:28
 • #1258: Cầm Hỏa Thần hàng lâm2021-09-21 15:28
 • #1259: Dịch Ba Đế Quân trở về2021-09-21 15:28
 • #1260: Kỷ Ninh cùng Dịch Ba Đế Quân2021-09-21 15:28
 • #1261: Giết!2021-09-21 15:28
 • #1262: Hỗn Độn Nguyên Thú chấn tứ phương2021-09-21 15:28
 • #1263: Truy2021-09-21 15:28
 • #1264: Hai bên tranh đoạt2021-09-21 15:28
 • #1265: Hết thảy dẹp loạn2021-09-21 15:29
 • #1266: Hối hận2021-09-21 15:29
 • #1267: Cũng không trọng dụng2021-09-21 15:29
 • #1268: Thạch Hỏa Châu2021-09-21 15:29
 • #1269: Chênh lệch2021-09-21 15:29
 • #1270: Tu luyện thời gian2021-09-21 15:29
 • #1271: Nhân quả nhất đạo2021-09-21 15:29
 • #1272: Ngọc giản2021-09-21 15:29
 • #1273: Mai Lạc Ba Đại Đế2021-09-21 15:29
 • #1274: Bắc Minh Đạo Quân thời đại2021-09-21 15:29
 • #1275: Kiếm Lư2021-09-21 15:29
 • #1276: Ngũ đồ đệ Lục đồ đệ2021-09-21 15:29
 • #1277: Đi xa2021-09-21 15:29
 • #1278: Băng Phong Hải2021-09-21 15:29
 • #1279: Giáng lâm đại lục2021-09-21 15:29
 • #1280: Nguyên Hành Giả2021-09-21 15:29
 • #1281: Giao thủ2021-09-21 15:29
 • #1282: Thuận lợi đến tay2021-09-21 15:29
 • #1283: Băng Phong Hải năm mươi cái Hỗn Độn kỷ2021-09-21 15:30
 • #1284: Hợp Đạo trước một đêm2021-09-21 15:30
 • #1285: Bế quan2021-09-21 15:30
 • #1286: Bắt đầu hợp đạo2021-09-21 15:30
 • #1287: Thời khắc mấu chốt2021-09-21 15:30
 • #1288: Kiếm Tâm2021-09-21 15:30
 • #1289: Kết thúc (Chương cuối quyển 38)2021-09-21 15:30
 • #1290: Hợp Đạo thất bại Đạo Quân2021-09-21 15:30
 • #1291: Tranh đoạt2021-09-21 15:30
 • #1292: Cam nguyện bị phạt2021-09-21 15:30
 • #1293: Tìm kiếm Nữ Oa2021-09-21 15:30
 • #1294: An bài2021-09-21 15:30
 • #1295: Nữ Oa tung tích2021-09-21 15:30
 • #1296: Lần đầu nghe thấy Bắc Minh2021-09-21 15:31
 • #1297: Một chuyện cuối cùng2021-09-21 15:31
 • #1298: Một đạo xuất phát2021-09-21 15:31
 • #1299: Yêu cầu2021-09-21 15:31
 • #1300: Hầu Ngũ Thành2021-09-21 15:31
 • #1301: Sí Dương Vực2021-09-21 15:31
 • #1302: Cuối cùng gặp nhau2021-09-21 15:31
 • #1303: Thụ đạo2021-09-21 15:31
 • #1304: Tư đàm2021-09-21 15:31
 • #1305: Binh lâm Hầu Ngũ Thành2021-09-21 15:31
 • #1306: Chiến khởi2021-09-21 15:31
 • #1307: Kỷ ninh ra tay2021-09-21 15:31
 • #1308: Sí dương vực chủ2021-09-21 15:31
 • #1309: Cảm ứng2021-09-21 15:31
 • #1310: Đi thông mạnh nhất Chí Tôn đường2021-09-21 15:31
 • #1311: Đã đến2021-09-21 15:31
 • #1312: Kỷ Ninh cùng Sí Dương Vực Chủ (Chương cuối quyển 39)2021-09-21 15:32
 • #1313: Bị giam cầm Tôn chủ2021-09-21 15:32
 • #1314: Điên cuồng2021-09-21 15:32
 • #1315: Đa Ba Nga2021-09-21 15:32
 • #1316: Tâm tình chấn động2021-09-21 15:32
 • #1317: Thành lũy2021-09-21 15:32
 • #1318: Trận đồ2021-09-21 15:32
 • #1319: Phụng mệnh làm việc2021-09-21 15:32
 • #1320: Tiến vào Hỗn Độn Vũ Trụ Bản Nguyên2021-09-21 15:32
 • #1321: Chí Tôn nhóm2021-09-21 15:32
 • #1322: Chí Tôn tề tụ2021-09-21 15:32
 • #1323: Hết thảy ngọn nguồn2021-09-21 15:32
 • #1324: Hỗ trợ2021-09-21 15:32
 • #1325: Muốn làm hay sao?2021-09-21 15:32
 • #1326: Hoàn mỹ pháp môn2021-09-21 15:32
 • #1327: Ách Khổng chí tôn2021-09-21 15:33
 • #1328: Trở về2021-09-21 15:33
 • #1329: Trở về tam giới2021-09-21 15:33
 • #1330: Tiêu Dao phiêu bạt ngày2021-09-21 15:33
 • #1331: Ba nghìn Hỗn Độn Kỷ ( canh thứ ba )2021-09-21 15:33
 • #1332: Đại địa tinh thần ( canh thứ tư )2021-09-21 15:33
 • #1333: Đại quân xuất phát2021-09-21 15:33
 • #1334: Hủy diệt thần đình chi chủ2021-09-21 15:33
 • #1335: Tên điên 'Đan Tôn Giả '2021-09-21 15:33
 • #1336: Tiến vào2021-09-21 15:33
 • #1337: Hộ Đạo Lâu2021-09-21 15:33
 • #1338: Giải thoát hy vọng2021-09-21 15:33
 • #1339: Gặp nhau2021-09-21 15:33
 • #1340: Không chơi với ngươi rồi2021-09-21 15:33
 • #1341: Kỳ dị sinh mệnh2021-09-21 15:34
 • #1342: Càn quét thu hoạch2021-09-21 15:34
 • #1343: Không gian Kiếm đạo2021-09-21 15:34
 • #1344: Phục tùng2021-09-21 15:34
 • #1345: Không gian đại trận2021-09-21 15:34
 • #1346: Ẩn tàng khoảng không2021-09-21 15:34
 • #1347: Chiến đấu trên hải đảo2021-09-21 15:34
 • #1348: Quá bẩn rồi2021-09-21 15:34
 • #1349: Nghịch chuyển thời không phục sinh2021-09-21 15:34
 • #1350: Giới môn tập kích2021-09-21 15:34
 • #1351: Thế giới khe hở2021-09-21 15:34
 • #1352: Ngục Giới bên trong2021-09-21 15:34
 • #1353: Từng cái đánh bại2021-09-21 15:34
 • #1354: Ba mươi sáu cây cột đá2021-09-21 15:35
 • #1355: Phong Lôi2021-09-21 15:35
 • #1356: Tuyệt cảnh2021-09-21 15:35
 • #1357: Giãy giụa2021-09-21 15:35
 • #1358: Còn lại tuổi thọ2021-09-21 15:35
 • #1359: Không có lựa chọn (chương cuối quyển này )2021-09-21 15:35
 • #1360: Lệ Thứu Nha2021-09-21 15:35
 • #1361: Huyễn chi kiếm đạo2021-09-21 15:35
 • #1362: Thánh Giới nội độc hành2021-09-21 15:35
 • #1363: Thành công vây giết2021-09-21 15:35
 • #1364: Hao tổn giết hắn!2021-09-21 15:35
 • #1365: Diễn kịch2021-09-21 15:35
 • #1366: Thương xót2021-09-21 15:35
 • #1367: Cá chết lưới rách2021-09-21 15:35
 • #1368: Quyết chiến Lệ Thứu Nha2021-09-21 15:35
 • #1369: Tiêu hao hầu như không còn2021-09-21 15:35
 • #1370: Kinh hỉ2021-09-21 15:36
 • #1371: Mộc Xích Ngũ Thiên2021-09-21 15:36
 • #1372: Bất diệt2021-09-21 15:36
 • #1373: Trước khi chiến đấu2021-09-21 15:36
 • #1374: Giằng co2021-09-21 15:36
 • #1375: Giết đến trong tổ điện2021-09-21 15:36
 • #1376: Đốn ngộ bên trong Thời Không Mê Cung2021-09-21 15:36
 • #1377: Y Da Nhĩ2021-09-21 15:36
 • #1378: Đến2021-09-21 15:36
 • #1379: Chí Tôn đã đến2021-09-21 15:36
 • #1380: Không có việc gì là tốt rồi (Chương cuối quyển này)2021-09-21 15:36
 • #1381: Phong tỏa?2021-09-21 15:36
 • #1382: Sơ hở2021-09-21 15:36
 • #1383: Gặp Đế Thạch Chí Tôn2021-09-21 15:36
 • #1384: Phá Giải Vĩnh Hằng Chi Tâm2021-09-21 15:36
 • #1385: Xuất quan2021-09-21 15:37
 • #1386: Những cái kia bạn thân một đám (thượng)2021-09-21 15:37
 • #1387: Những cái kia bạn thân một đám (hạ)2021-09-21 15:37
 • #1388: Bế tử quan2021-09-21 15:37
 • #1389: Duy nhất đường —— Hư Không Bất Diệt2021-09-21 15:37
 • #1390: Đánh cược một lần cuối cùng2021-09-21 15:37
 • #1391: Bắc Minh Đế Quân2021-09-21 15:37
 • #1392: Gặp nhau2021-09-21 15:37
 • #1393: Lực lượng mới2021-09-21 15:37
 • #1394: Rung chuyển trước khi2021-09-21 15:37
 • #1395: Hủy diệt ngọn nguồn2021-09-21 15:37
 • #1396: Đi vào2021-09-21 15:37
 • #1397: Chí Tôn cấp sinh mệnh2021-09-21 15:37
 • #1398: Trận chiến mở màn2021-09-21 15:37
 • #1399: Bắt sống2021-09-21 15:38
 • #1400: Trận pháp2021-09-21 15:38
 • #1401: Vô Thường tôn chủ2021-09-21 15:38
 • #1402: Chỗ hạch tâm2021-09-21 15:38
 • #1403: Hồng Nhiên phá giải chi pháp2021-09-21 15:38
 • #1404: Đi vào2021-09-21 15:38
 • #1405: Chiến tranh bắt đầu (bản cuối chương)2021-09-21 15:38
 • #1406: Đại quân, xuất phát2021-09-21 15:38
 • #1407: Kỷ Ninh bắt đầu giết chóc2021-09-21 15:38
 • #1408: Vô cùng thê thảm2021-09-21 15:38
 • #1409: Vô lực2021-09-21 15:38
 • #1410: Có chết thì như thế nào2021-09-21 15:38
 • #1411: Răng nanh (thượng)2021-09-21 15:38
 • #1412: Răng nanh (hạ)2021-09-21 15:38
 • #1413: Rộng lớn Thần Điện2021-09-21 15:38
 • #1414: Y Da Nhĩ ứng đối2021-09-21 15:38
 • #1415: Tám mươi hai ngày2021-09-21 15:39
 • #1416: Phá Thời Không hãm Bát Chuyển2021-09-21 15:39
 • #1417: Sát ý2021-09-21 15:39
 • #1418: Sinh Tử Kiếp (thượng)2021-09-21 15:39
 • #1419: Sinh Tử Kiếp (hạ)2021-09-21 15:39
 • #1420: Tận diệt2021-09-21 15:39
 • #1421: Lửa giận2021-09-21 15:39
 • #1422: Y Da Nhĩ chiến Mô Cốc2021-09-21 15:39
 • #1423: Tự Tại Kim Kiều2021-09-21 15:39
 • #1424: Thắng2021-09-21 15:39
 • #1425: Thảo nguyên2021-09-21 15:39
 • #1426: Ba Lâm chi tử2021-09-21 15:39
 • #1427: Tin tức2021-09-21 15:39
 • #1428: Bẫy rập2021-09-21 15:40
 • #1429: Chí Tôn cấp chiến lực liên hợp2021-09-21 15:40
 • #1430: Xà cùng kiếm2021-09-21 15:40
 • #1431: Dễ như trở bàn tay2021-09-21 15:40
 • #1432: Ba Lâm qui lai2021-09-21 15:40
 • #1433: Thiêu đốt Bản nguyên?2021-09-21 15:40
 • #1434: Trận pháp hóa thân2021-09-21 15:40
 • #1435: Y Da Nhĩ đã đến (bản cuốn chương cuối)2021-09-21 15:40
 • #1436: Diệt hết2021-09-21 15:40
 • #1437: Chỗ hiểm cùng truy tung2021-09-21 15:41
 • #1438: Khai Thiên thức2021-09-21 15:41
 • #1439: Hủy Diệt Chi Sào bên trong2021-09-21 15:41
 • #1440: Nở nụ cười2021-09-21 15:41
 • #1441: Cuộc chiến cuối cùng2021-09-21 15:41
 • #1442: Con Rối2021-09-21 15:41
 • #1443: Đại Tự Tại Thế Giới2021-09-21 15:41
 • #1444: Cắn xé nhau2021-09-21 15:41
 • #1445: Đối chọi gay gắt2021-09-21 15:41
 • #1446: Thật không cam lòng ah2021-09-21 15:41
 • #1447: Đại Hủy Diệt Kiếm Đạo2021-09-21 15:42
 • #1448: Giết sạch sẽ2021-09-21 15:42
 • #1449: Một Đại Hủy Diệt khác2021-09-21 15:42
 • #1450: Hỗn Độn vũ trụ Chưởng Khống Giả2021-09-21 15:42
 • #1451: Đại kết cục (thượng)2021-09-21 15:42
 • #1452: Mai Hoa Hương (đại kết cục hạ)2021-09-21 15:42

Related posts

Chư Thần Du Hí

TiKay

Yêu Long Cổ Đế

TiKay

Vạn Tôn Kiếm Đế

TiKay

Trọng Sinh Tây Du Chi Tề Thiên Đại Thánh

TiKay

Xuyên Qua Chi Thứ Nam Tòng Mệnh

TiKay

Vạn Cổ Chí Tôn

TiKay

Leave a Reply