Huyền Huyễn

Vô Địch Từ Miểu Sát Ức Vạn Thiên Phú Bắt Đầu

« vô địch lưu, nhiệt huyết, sát phạt » xuyên việt huyền huyễn thế giới trở thành vừa mới lên ngôi hoàng đế, liền gặp phải loạn trong giặc ngoài sinh tử tồn vong cục diện. Giác tỉnh ‘Một nguyên miểu sát hệ thống “.

Cách mỗi bảy ngày ngẫu nhiên thu được miểu sát hàng hóa. Ức vạn thiên phú, một nguyên miểu sát!

Hỗn Độn Thể cùng Trọng Đồng, một nguyên miểu sát!

Hỗn Độn Ngộ Đạo Đản, một nguyên miểu sát!

Hỗn Độn cần câu cá, một nguyên miểu sát!

Bất luận cái gì hàng hóa toàn bộ đều là một nguyên miểu sát, Tô Thần dựa vào miểu sát đến hàng hóa tung hoành vạn giới hoàn vũ, từ đó càn quét Thương Khung Thiên bên dưới vô địch!
######
Thoát phàm lục cảnh: Luyện Thể cảnh, Tụ Đỉnh cảnh, Trúc Cơ cảnh, Hồn Cung cảnh, Ngưng Thần cảnh, Thiên Cương cảnh.

Thiên nhân lục cảnh: Thiên Nhân cảnh, Luân Hải cảnh, Nguyên Phủ cảnh, Đạo Cung cảnh, Tạo Hóa cảnh, Động Hư cảnh.

Tôn Giả lục cảnh: Tôn giả cảnh, Chí Tôn cảnh, Thiên Tôn cảnh, Đại Tôn cảnh, Cổ Tôn cảnh, Kiếp Tôn cảnh.

Đế giả lục cảnh: Đế giả cảnh, Đại Đế cảnh, Thiên Đế cảnh, Tổ Đế cảnh, Cổ Đế cảnh, Kiếp Đế cảnh.

Thánh giả lục cảnh: Thánh giả cảnh, Thánh Vương cảnh, Thánh Hoàng cảnh, Thánh Tôn cảnh, cổ thánh cảnh, Kiếp Thánh cảnh.


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

  •  Độc Cô Tiểu Đỗ
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Hoa Gian Diễm Sự III

TiKay

Kiếm Cốt

TiKay

Vị Hôn Thê Của Ta Là Kiếm Thánh

TiKay

Cực Phẩm Nữ Tiên

TiKay

Ta Luyện Đan Có Thể Ra Bạo Kích

TiKay

Tối Cường Phản Diện Thôn

TiKay

Leave a Reply