Huyền Huyễn

Ta Sủng Thú Dung Hợp Hệ Thống

Năm cái thanh đồng yêu thú, liền có thể dung hợp thành một cái Bạch Ngân cấp yêu thú?

Băng Sương Cự Long + Hỏa Long + Phong Long + Lôi Long + Thanh Long, dung hợp về sau tiến hóa làm Diệt Thế Ma Long?

Chấn kinh! Tiểu Hỏa thao tác sai lầm, lại dung hợp ra…

(giới thiệu vắn tắt bất lực, mời xem… )

Chú thích: Quyển sách trang bức ít, nhẹ nhõm khôi hài lưu, hai mươi vị trí đầu chương hơi thông thường, không thích chớ phun.

Converter: ๖ۣۜVô ๖ۣۜƯu ๖ۣۜVô ๖ۣۜTàᴵᵀ

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Ức Thủy Chử Ngư
 •  Chương: /491
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: : Sủng Thú Dung Hợp hệ thống2020-01-09 00:04
 • #2: : Lần đầu dung hợp sủng thú2020-01-09 00:04
 • #3: : Chọc ta liền giết2020-01-09 00:04
 • #4: : Thiên Huyễn Linh Hầu2020-01-09 00:04
 • #5: : Thần Thú trứng Bát Túc Ma Đao2020-01-09 00:05
 • #6: : Thứ 2 chỉ sủng thú2020-01-09 00:05
 • #7: : 1 nồi bưng2020-01-09 00:05
 • #8: : Ấp trứng hoàn thành2020-01-09 00:05
 • #9: : Lên núi đi săn2020-01-09 00:05
 • #10: : Sử Thi cấp Yêu thú2020-01-09 00:05
 • #11: : Sử Thi Yêu thú yêu cầu2020-01-09 00:06
 • #12: : Không thể nhịn được nữa2020-01-09 00:06
 • #13: : Tiến về Vạn Tượng tông báo thù2020-01-09 00:06
 • #14: : Ta là tới giết các ngươi2020-01-09 00:06
 • #15: : Chẳng những muốn giao người, còn phải bồi thường2020-01-09 00:06
 • #16: : Hệ thống thăng cấp, đại thù đến báo2020-01-09 00:06
 • #17: : Tần gia nguy hiểm2020-01-09 00:06
 • #18: : Văn Thú dung hợp thành công2020-01-09 00:07
 • #19: : Long Mãng tông người tới2020-01-09 00:07
 • #20: : Tử Vong Chi Địa2020-01-09 00:07
 • #21: : Thời Gian Điệp Nữ2020-01-09 00:07
 • #22: : Phát động nhiệm vụ2020-01-09 00:07
 • #23: : Thời gian gia tốc2020-01-09 00:07
 • #24: : Cướp bóc gặp gỡ cướp bóc2020-01-09 00:07
 • #25: : Kim Cương cấp Vong Linh2020-01-09 00:08
 • #26: : Mở ra tiểu thế giới2020-01-09 00:08
 • #27: : Tiểu Điệp2020-01-09 00:08
 • #28: : Vong Linh công thành2020-01-09 00:08
 • #29: : Thu thập Yêu Hạch2020-01-09 00:08
 • #30: : Chơi trốn tìm là cái gì2020-01-09 00:08
 • #31: : Khế ước Bạo Viên2020-01-09 00:08
 • #32: : Tiểu Điệp sơ lộ thời gian chi lực2020-01-09 00:08
 • #33: : Thời Gian Điệp thiên phú2020-01-09 00:08
 • #34: : Yêu thú đánh cho tàn phế, người thì đánh nổ2020-01-09 00:08
 • #35: : Liều phụ thân2020-01-09 00:09
 • #36: : 2 đại tông môn tức giận2020-01-09 00:09
 • #37: : Ngươi dám giết ta?2020-01-09 00:09
 • #38: : Mưa gió muốn tới lúc2020-01-09 00:09
 • #39: : Hệ thống thăng cấp, vui xách Thần Thú trứng2020-01-09 00:09
 • #40: : Bạch Kim Bát Túc Ma Đao2020-01-09 00:09
 • #41: : Ta nói lời giữ lời2020-01-09 00:09
 • #42: : Bằng hữu tổ đội không2020-01-09 00:09
 • #43: : Chuyển Sinh thị tộc lai lịch2020-01-09 00:09
 • #44: : Trước khi mưa bão tới2020-01-09 00:10
 • #45: : Để cho ta tới2020-01-09 00:10
 • #46: : Dung hợp Tam Đầu Ma Long2020-01-09 00:10
 • #47: : Luân Hạ Vân2020-01-09 00:10
 • #48: : Đến từ thâm uyên nhìn chăm chú2020-01-09 00:10
 • #49: : Trộm trái cây cùng Kim Cương Yêu thú nói2020-01-09 00:10
 • #50: : Đến Địa Tâm Linh Tương2020-01-09 00:10
 • #51: : Nguy cơ2020-01-09 00:10
 • #52: : Hại ta như vậy thích ngươi2020-01-09 00:10
 • #53: : Kim Cương cấp Vong Linh2020-01-09 00:11
 • #54: : Buông ra nữ hài kia2020-01-09 00:11
 • #55: : Cứu chữa chỉ là vì trả thù lao2020-01-09 00:11
 • #56: : Ta giống như là cái loại người này sao2020-01-09 00:11
 • #57: : Lăng Thanh Uyển thân thế2020-01-09 00:11
 • #58: : Toản Thiên Thử2020-01-09 00:11
 • #59: : Tầm Kim, Phệ Kim, Toản Thiên2020-01-09 00:11
 • #60: : Ta muốn lựa chọn nàng2020-01-09 00:11
 • #61: : Ai làm2020-01-09 00:11
 • #62: : Hồ tộc Thánh Nữ Hồ Tiểu Yên2020-01-09 00:12
 • #63: : Khế ước thành công2020-01-09 00:12
 • #64: : Meo ô2020-01-09 00:12
 • #65: : Giết người án kiện2020-01-09 00:12
 • #66: : Ngươi đã ngủ chưa2020-01-09 00:12
 • #67: : Moi tim án lại nổi lên2020-01-09 00:12
 • #68: : Hổ Bá, Pháo Phong Hống Thú khỏi hẳn2020-01-09 00:12
 • #69: : Ta muốn ngươi chết!2020-01-09 00:12
 • #70: : Gió nổi lên2020-01-09 00:12
 • #71: : Khắc chế!2020-01-09 00:13
 • #72: : Phụ thân2020-01-09 00:14
 • #73: : Văn Thú dung hợp thành công2020-01-09 00:14
 • #74: : Miêu Tuấn Tuấn thành thân2020-01-09 00:14
 • #75: : 1 năm siêu việt hắn2020-01-09 00:14
 • #76: : Lôi Ưng2020-01-09 00:14
 • #77: : Đây chính là chiến tranh.2020-01-09 00:14
 • #78: : Ly biệt, Mị Hồ2020-01-09 00:14
 • #79: : Ảo giác2020-01-09 00:14
 • #80: : Dung hợp Hầu Tiểu Quai2020-01-09 00:15
 • #81: : Hầu Tiểu Quai dung hợp thành công2020-01-09 00:15
 • #82: : Lại đến 1 chén2020-01-09 00:15
 • #83: : Đấu giá bắt đầu.2020-01-09 00:15
 • #84: : Dã man tiểu công chúa2020-01-09 00:15
 • #85: : Hệ thống thăng cấp, Hắc Viêm thiên phú2020-01-09 00:15
 • #86: : Phi Chu lên đường2020-01-09 00:15
 • #87: : Sát cơ lộ ra2020-01-09 00:15
 • #88: : Có thể chứ?2020-01-09 00:15
 • #89: : Địa Ma2020-01-09 00:15
 • #90: : Cát điêu đi ngươi2020-01-09 00:15
 • #91: : 1 sóng lên 1 sóng đến2020-01-09 00:16
 • #92: : Đánh bại Độc Giác Huyết Ma2020-01-09 00:16
 • #93: : Xung đột2020-01-09 00:16
 • #94: : Hầu Tiểu Quai thi triển mị huyễn thiên phú2020-01-09 00:16
 • #95: : Chúng ta là đến nói xin lỗi2020-01-09 00:16
 • #96: : 1 tiếp xúc tức phát2020-01-09 00:16
 • #97: : Tiến về U Sương Mù sâm lâm2020-01-09 00:16
 • #98: : Hỏa thiêu Tri Chu2020-01-09 00:16
 • #99: : Hỏi đường2020-01-09 00:16
 • #100: : 1 gốc Ma Thảo đưa tới truy đuổi2020-01-09 00:16
 • #101: : Biến Âm Chu Ma2020-01-09 00:16
 • #102: : Chu Ma Vương2020-01-09 00:17
 • #103: : Giết hắn cho ta2020-01-09 00:17
 • #104: : Ngoài ý muốn2020-01-09 00:17
 • #105: : Khế ước Kim Cương cấp Chu Ma Lĩnh Chủ2020-01-09 00:17
 • #106: : Mạch nước ngầm vị trí2020-01-09 00:17
 • #107: : Ăn tiệc2020-01-09 00:17
 • #108: : Kiếm ra 100 người đến2020-01-09 00:17
 • #109: : Chuộc người2020-01-09 00:17
 • #110: : Giận chiến2020-01-09 00:17
 • #111: : Triệu Phong âm mưu2020-01-09 00:17
 • #112: : Các ngươi là tới cứu ta sao2020-01-09 00:17
 • #113: : Đảo ngược kinh biến2020-01-09 00:17
 • #114: Giao Tố Tố bị bắt2020-01-09 00:18
 • #115: : Thu hoạch lớn2020-01-09 00:18
 • #116: : Ma Uyên chỗ sâu2020-01-09 00:18
 • #117: : Quỷ dị tử vong2020-01-09 00:18
 • #118: : Vu Ma2020-01-09 00:18
 • #119: : Khói đen Hắc Viêm2020-01-09 00:18
 • #120: : Tìm kiếm manh mối2020-01-09 00:18
 • #121: : Ngũ Tạng Suy Kiệt Thuật2020-01-09 00:18
 • #122: : Muốn ăn ăn trước hắn2020-01-09 00:18
 • #123: : Thanh Mộc Thần Đằng.2020-01-09 00:18
 • #124: : Mời quân nhập bẫy rập2020-01-09 00:18
 • #125: : Giao Tố Tố chết2020-01-09 00:19
 • #126: : Bẫy rập2020-01-09 00:19
 • #127: : Bắt lấy Thanh Mộc Thần Đằng2020-01-09 00:19
 • #128: : Quyết định2020-01-09 00:19
 • #129: : Phệ Độc Phi Nghĩ tổ2020-01-09 00:19
 • #130: : Thuế biến, khế ước thành công,2020-01-09 00:19
 • #131: : Dung hợp Văn Thú2020-01-09 00:19
 • #132: : Siêu cấp nguy cơ2020-01-09 00:19
 • #133: : Bắt được!2020-01-09 00:19
 • #134: : Truy trốn2020-01-09 00:19
 • #135: : Yêu Hạch khẩn cấp2020-01-09 00:19
 • #136: : Giết hại bên trong thu thập Yêu Hạch2020-01-09 00:20
 • #137: : Hầu Tiểu Quai dung hợp sau biến hóa2020-01-09 00:20
 • #138: : Vu Ma tộc địa2020-01-09 00:20
 • #139: : Huyết Ma đoàn trưởng chết2020-01-09 00:20
 • #140: : Bình thản nhàm chán 1 ngày2020-01-09 00:20
 • #141: : Đóng gói mang đi2020-01-09 00:20
 • #142: : Đen ngón cái2020-01-09 00:20
 • #143: : Vu Lỵ là giả2020-01-09 00:20
 • #144: : Mở ma2020-01-09 00:20
 • #145: : Thần Hồn Câu Diệt thuật2020-01-09 00:20
 • #146: : Thứ 2 lần phát động nhiệm vụ2020-01-09 00:20
 • #147: : Thoát khỏi nguy cơ2020-01-09 00:20
 • #148: : Giết hại2020-01-09 00:20
 • #149: : Đến Viêm Ma tộc2020-01-09 00:21
 • #150: : Viêm Ma Vương2020-01-09 00:21
 • #151: : Dạ Ma, Thi Ma, Mị Ma, Đao Ma2020-01-09 00:21
 • #152: : Ma Cốc2020-01-09 00:21
 • #153: : Văn Thú dung hợp thành công2020-01-09 00:21
 • #154: : Bắt được Dạ Ma tộc thiên tài2020-01-09 00:21
 • #155: : Trước sài lang sau mãnh hổ2020-01-09 00:21
 • #156: : Bắt được Thi Ma tộc thiên tài2020-01-09 00:21
 • #157: : Khế ước Thi Ma tộc thiên tài2020-01-09 00:21
 • #158: : Đánh giết Đao Ma, dung hợp Thi Ma2020-01-09 00:21
 • #159: : Kim Giáp Huyền Vũ2020-01-09 00:21
 • #160: : Thần Dụ giả2020-01-09 00:21
 • #161: : Ta nguyện ý2020-01-09 00:22
 • #162: : Kim Loại Sinh Mệnh2020-01-09 00:22
 • #163: : Truyền tống đến Quang Minh Thần Vực2020-01-09 00:22
 • #164: : Tịnh hóa2020-01-09 00:22
 • #165: : Hoàn thành, khen thưởng, kịch chiến2020-01-09 00:22
 • #166: : Đại chiến2020-01-09 00:22
 • #167: : Thẩm Phán Chi Quang2020-01-09 00:22
 • #168: : Ngươi muốn như thế nào2020-01-09 00:22
 • #169: : Thần thú thiên phú2020-01-09 00:22
 • #170: : Khế ước Kim Cương cấp Quang Minh sứ giả2020-01-09 00:22
 • #171: : Dẫn nhiều người tức giận2020-01-09 00:22
 • #172: : Thân bất do kỷ2020-01-09 00:23
 • #173: : Thiên kiêu tụ tập2020-01-09 00:23
 • #174: : Kim Giáp Huyền Vũ dung hợp thành công2020-01-09 00:23
 • #175: : Kim Cương Thi Ma, Tử Tinh Đại Thiên Sứ2020-01-09 00:23
 • #176: : Bát Túc Ma Đao dung hợp2020-01-09 00:23
 • #177: :, Ma Long dung hợp, thứ nhất cái người khiêu chiến2020-01-09 00:23
 • #178: : Huyền Thần bại2020-01-09 00:23
 • #179: : Lại thắng2020-01-09 00:23
 • #180: : 3 thắng, mưa gió muốn tới2020-01-09 00:23
 • #181: : Ta đã là người của hắn2020-01-09 00:23
 • #182: : Trọng Thiên2020-01-09 00:24
 • #183: : Mua sắm Quang Minh thạch2020-01-09 00:24
 • #184: : Tìm khác đường ra2020-01-09 00:24
 • #185: : Tiểu Điệp thức tỉnh2020-01-09 00:24
 • #186: : Hạo Kiếm khiêu chiến2020-01-09 00:24
 • #187: : Đáng sợ thời gian chi lực2020-01-09 00:24
 • #188: : Trốn! ! !2020-01-09 00:24
 • #189: : Thoát khốn2020-01-09 00:24
 • #190: : Thương thảo đối sách2020-01-09 00:24
 • #191: : Bất Tường Chi Địa2020-01-09 00:24
 • #192: : Thân phận bại lộ, vây giết2020-01-09 00:24
 • #193: : Tiến Bất Tường Chi Địa2020-01-09 00:25
 • #194: : Quỷ dị không rõ2020-01-09 00:25
 • #195: : Đại khủng bố tiến đến2020-01-09 00:25
 • #196: : Dài ra kỳ quái đồ vật2020-01-09 00:25
 • #197: : Giải dược2020-01-09 00:25
 • #198: : Không rõ sinh vật2020-01-09 00:25
 • #199: : Không rõ người sống sót2020-01-09 00:25
 • #200: : 9 mạng thừa 2 mạng2020-01-09 00:25
 • #201: : Cùng bạn bè lo lắng2020-01-09 00:25
 • #202: : Loại trừ không rõ2020-01-09 00:25
 • #203: : Mọi người hi vọng2020-01-09 00:25
 • #204: : Dung nhập, đánh thành 1 mảnh2020-01-09 00:26
 • #205: : Lại đến cầu đá, rời đi Bất Tường Chi Địa2020-01-09 00:26
 • #206: : Mọc lông2020-01-09 00:26
 • #207: : Ta muốn đem ngươi khế ước2020-01-09 00:26
 • #208: : Khế ước Hạo Kiếm2020-01-09 00:26
 • #209: : Tách rời2020-01-09 00:26
 • #210: : Tiểu thế giới Kim Ô thi2020-01-09 00:26
 • #211: : Làm khách2020-01-09 00:26
 • #212: : Quang Minh Chi Thần chi lệnh2020-01-09 00:26
 • #213: : Quang Minh Chi Thần buông xuống2020-01-09 00:26
 • #214: : Quang Minh Chi Thần yêu cầu2020-01-09 00:27
 • #215: : Hệ thống thăng cấp, năng lực mới, Thần Thú trứng2020-01-09 00:27
 • #216: : Khế ước hai huynh muội2020-01-09 00:27
 • #217: : Bích Hải Nữ Yêu ấp trứng hoàn tất2020-01-09 00:27
 • #218: : Điệp Tượng Nhân2020-01-09 00:27
 • #219: : Tần Thư biến lão đầu2020-01-09 00:27
 • #220: Thoát thân2020-01-09 00:27
 • #221: : Bạo Âm Biên Bức2020-01-09 00:27
 • #222: : Mở ra Thượng Cổ Hung Thụ tiểu thế giới2020-01-09 00:27
 • #223: : Thị Huyết Hung Thụ giống, về nhà2020-01-09 00:27
 • #224: : Thì một con2020-01-09 00:27
 • #225: : Cơ Nguyệt thỉnh cầu2020-01-09 00:27
 • #226: : Xuất phát2020-01-09 00:27
 • #227: : Đánh không lại?2020-01-09 00:28
 • #228: Giết2020-01-09 00:28
 • #229: : Tiểu Điệp rất tức giận2020-01-09 00:28
 • #230: : Nhìn không thấu2020-01-09 00:28
 • #231: : Ngươi muốn biến đến mạnh hơn sao2020-01-09 00:28
 • #232: : Đáy nước thế giới2020-01-09 00:28
 • #233: : Đáy biển Yêu thú2020-01-09 00:28
 • #234: : May Mắn Lý2020-01-09 00:28
 • #235: : Rời đi Thủy thế giới2020-01-09 00:28
 • #236: : May mắn tác dụng2020-01-09 00:28
 • #237: : Thu hoạch, dung hợp2020-01-09 00:28
 • #238: : Hoa khôi tranh cử giải đấu lớn2020-01-09 00:28
 • #239: : Nàng tên Tần Nhu2020-01-09 00:28
 • #240: : 3 viên quả thực tác dụng2020-01-09 00:28
 • #241: : Đồng bọn dung hợp thành công2020-01-09 00:29
 • #242: : Tìm chỗ ngồi2020-01-09 00:29
 • #243: : Không thấy2020-01-09 00:29
 • #244: : Hồ yêu quấy phá2020-01-09 00:29
 • #245: : Tô Thiển Linh2020-01-09 00:29
 • #246: : Giải độc2020-01-09 00:29
 • #247: : Quấy rối người2020-01-09 00:29
 • #248: : Chủ nhân2020-01-09 00:29
 • #249: : Ta tìm Phiền quốc công2020-01-09 00:29
 • #250: : Thu hoạch lớn2020-01-09 00:29
 • #251: : Rời đi, Yêu tộc , nhiệm vụ, tiểu thế giới2020-01-09 00:29
 • #252: : Tạp Mao Anh Vũ, tiểu thế giới2020-01-09 00:29
 • #253: : Độc trùng thế giới2020-01-09 00:29
 • #254: : Thất Thải Ngô Công2020-01-09 00:30
 • #255: : Chiến Thất Thải U Minh Ngô2020-01-09 00:30
 • #256: : Bắt được, bội thu2020-01-09 00:30
 • #257: : Dung hợp độc trùng nhóm2020-01-09 00:30
 • #258: : Rời đi2020-01-09 00:30
 • #259: : Chiến Sử Thi cấp2020-01-09 00:30
 • #260: : Kim loại tiểu thế giới2020-01-09 00:30
 • #261: : Truyền Kỳ kim loại khôi phục2020-01-09 00:30
 • #262: : Biến thành Truyền Kỳ kim loại sinh mệnh2020-01-09 00:30
 • #263: : Chiến Phần Thiên Tước2020-01-09 00:30
 • #264: Bắt được2020-01-09 00:30
 • #265: : Trữ hàng thực vật2020-01-09 00:31
 • #266: : Rung chuyển2020-01-09 00:31
 • #267: : Sử dụng2020-01-09 00:31
 • #268: : Săn bắt2020-01-09 00:31
 • #269: : Khế ước Thất Thải Ngô Công2020-01-09 00:31
 • #270: : Phần Vân2020-01-09 00:31
 • #271: : Rời đi2020-01-09 00:31
 • #272: : Lục Độ2020-01-09 00:31
 • #273: : Ngươi đi đi2020-01-09 00:31
 • #274: Hải dương2020-01-09 00:31
 • #275: : Ngư ông chi lợi2020-01-09 00:31
 • #276: : Hải sản yến2020-01-09 00:31
 • #277: : Hóa Xà2020-01-09 00:32
 • #278: : Thu hoạch cùng thiên phú2020-01-09 00:32
 • #279: Dung hợp Hải thú nhóm2020-01-09 00:32
 • #280: Kiếm Ngư Vương2020-01-09 00:32
 • #281: : Khai chiến2020-01-09 00:32
 • #282: Hải Nhân2020-01-09 00:32
 • #283: Giao phong2020-01-09 00:32
 • #284: Chiến Lam Kình Vương2020-01-09 00:32
 • #285: Biển sâu2020-01-09 00:32
 • #286: Giao chiến2020-01-09 00:32
 • #287: Săn bắt2020-01-09 00:32
 • #288: Bàn Sơn Quy2020-01-09 00:32
 • #289: Hệ thống thăng cấp2020-01-09 00:33
 • #290: Cửu Vĩ Hồ2020-01-09 00:33
 • #291: Sủng thú cái chết2020-01-09 00:33
 • #292: Quang Minh nguy hiểm2020-01-09 00:33
 • #293: Giải cứu Quang Minh Thần kế hoạch2020-01-09 00:33
 • #294: Giằng co2020-01-09 00:33
 • #295: Quang Ám chi chiến2020-01-09 00:33
 • #296: Nện gõ màu đen tháp2020-01-09 00:33
 • #297: Màu đen quan tài2020-01-09 00:33
 • #298: Quang Minh Thần thoát khốn2020-01-09 00:33
 • #299: Dung hợp Lôi Long2020-01-09 00:34
 • #300: Đại lục nhà tù2020-01-09 00:34
 • #301: Quang Minh Thần thỉnh cầu2020-01-09 00:34
 • #302: Không bình tĩnh ngọn nguồn2020-01-09 00:34
 • #303: Bất Hủ2020-01-09 00:34
 • #304: Bí văn2020-01-09 00:34
 • #305: Nhắc nhở.2020-01-09 00:34
 • #306: Dung hợp Hi Tuyết2020-01-09 00:34
 • #307: Chiến đấu2020-01-09 00:34
 • #308: Điệp Tượng Nhân hiện2020-01-09 00:34
 • #309: Tần Thư chi vong2020-01-09 00:34
 • #310: Trọng sinh2020-01-09 00:34
 • #311: Truyền Kỳ cấp khế ước quyển trục2020-01-09 00:35
 • #312: Điệp Tượng Nhân bị bắt2020-01-09 00:35
 • #313: Rất xấu2020-01-09 00:35
 • #314: Không khế ước2020-01-09 00:35
 • #315: Yêu Hoàng người ứng cử2020-01-09 00:35
 • #316: Nhân lúc còn nóng2020-01-09 00:35
 • #317: Tùy tùng vị trí2020-01-09 00:35
 • #318: Chiến thắng2020-01-09 00:35
 • #319: Lên đường2020-01-09 00:35
 • #320: Khiêu chiến2020-01-09 00:35
 • #321: Thắng lợi2020-01-09 00:35
 • #322: Ta thấy được2020-01-09 00:36
 • #323: Khảo nghiệm2020-01-09 00:36
 • #324: Thí luyện bắt đầu2020-01-09 00:36
 • #325: Giành giật từng giây2020-01-09 00:36
 • #326: Không thể cứu2020-01-09 00:36
 • #327: Nỗ lực giao dịch2020-01-09 00:36
 • #328: Tao ngộ Á Long tộc2020-01-09 00:36
 • #329: Kịch chiến2020-01-09 00:36
 • #330: Thành công2020-01-09 00:36
 • #331: Thắng bại2020-01-09 00:36
 • #332: Rời đi2020-01-09 00:36
 • #333: Yêu tộc đường phố2020-01-09 00:37
 • #334: Mua xuống nhân loại2020-01-09 00:37
 • #335: Bắt đầu thịnh yến2020-01-09 00:37
 • #336: Bắt lấy thiên tài2020-01-09 00:37
 • #337: Tiếp tục đi săn2020-01-09 00:37
 • #338: Tìm không thấy vị trí2020-01-09 00:37
 • #339: Dung hợp2020-01-09 00:37
 • #340: Lăng tiên tử2020-01-09 00:37
 • #341: Vào thành2020-01-09 00:37
 • #342: Thổ lộ tâm tình2020-01-09 00:37
 • #343: Sinh nhật sự tình2020-01-09 00:37
 • #344: Ta không tin2020-01-09 00:37
 • #345: Trú Nhan Đan2020-01-09 00:37
 • #346: Trú Nhan Đan công hiệu2020-01-09 00:38
 • #347: Thích không2020-01-09 00:38
 • #348: Là ta hại hắn2020-01-09 00:38
 • #349: Lan Đằng Phi chết2020-01-09 00:38
 • #350: Giải cứu Lăng gia tộc nhân2020-01-09 00:38
 • #351: Truy kích2020-01-09 00:38
 • #352: Ưa thích cùng không thích2020-01-09 00:38
 • #353: Lan gia buông xuống2020-01-09 00:38
 • #354: Sử Thi chiến2020-01-09 00:38
 • #355: Khâu cuối cùng2020-01-09 00:38
 • #356: Kết thúc2020-01-09 00:38
 • #357: Thường ngày2020-01-09 00:38
 • #358: Mất đi nàng dâu2020-01-09 00:39
 • #359: Có việc?2020-01-09 00:39
 • #360: Cầu gỗ2020-01-09 00:39
 • #361: Qua cầu gỗ2020-01-09 00:39
 • #362: Còn có ai2020-01-09 00:39
 • #363: Bọn họ tới2020-01-09 00:39
 • #364: Cường thế2020-01-09 00:39
 • #365: Ngăn cản nhiệm vụ2020-01-09 00:39
 • #366: Truyền Kỳ cấp xuất hiện2020-01-09 00:39
 • #367: Đại chiến mở ra2020-01-09 00:39
 • #368: Bước qua cầu gỗ2020-01-09 00:39
 • #369: Ma Chủ xuất hiện2020-01-09 00:39
 • #370: Một cái điều kiện2020-01-09 00:39
 • #371: Khế ước Bạch Giao2020-01-09 00:40
 • #372: Tìm kiếm Truyền Kỳ Yêu thú nhiệm vụ2020-01-09 00:40
 • #373: Bắt Tam Túc Kim Thiềm2020-01-09 00:40
 • #374: Đạp vào hành trình2020-01-09 00:40
 • #375: Cái thứ ba2020-01-09 00:40
 • #376: Thủy Kỳ Lân chi phách lối2020-01-09 00:40
 • #377: Nhiệm vụ thay đổi2020-01-09 00:40
 • #378: Tới mục đích2020-01-09 00:40
 • #379: Hắn chết2020-01-09 00:40
 • #380: Diệt Thế Chi Lôi2020-01-09 00:40
 • #381: Nhận nhau2020-01-09 00:40
 • #382: Tìm được2020-01-09 00:41
 • #383: Thoát đi thành công2020-01-09 00:41
 • #384: Tìm tới2020-01-09 00:41
 • #385: Đại khai sát giới2020-01-09 00:41
 • #386: Rời đi2020-01-09 00:41
 • #387: Thanh tẩy2020-01-09 00:41
 • #388: Huyết Liên2020-01-09 00:41
 • #389: Giằng co Thủy Kỳ Lân2020-01-09 00:41
 • #390: Chiến Thủy Kỳ Lân.2020-01-09 00:41
 • #391: Lưu lại2020-01-09 00:41
 • #392: Kết thúc2020-01-09 00:41
 • #393: Kết thân2020-01-09 00:42
 • #394: Bán Cơ Giới tộc2020-01-09 00:42
 • #395: Xung đột2020-01-09 00:42
 • #396: Chiến2020-01-09 00:42
 • #397: Thắng lợi2020-01-09 00:42
 • #398: Dò xét sơ bộ đại thế giới2020-01-09 00:42
 • #399: Biến động lớn2020-01-09 00:42
 • #400: Đi săn Thất Sắc Lộc2020-01-09 00:42
 • #401: Chiến Lục Sắc Lộc2020-01-09 00:42
 • #402: Dẫn dụ2020-01-09 00:42
 • #403: Thu hoạch to lớn2020-01-09 00:42
 • #404: Bất Hủ cấp Thất Sắc Lộc2020-01-09 00:43
 • #405: Phổ biến tung lưới2020-01-09 00:43
 • #406: Thủy Kỳ Lân đến2020-01-09 00:43
 • #407: 180 triệu2020-01-09 00:43
 • #408: Nỗ lực giao dịch2020-01-09 00:43
 • #409: Đoán thiên phú2020-01-09 00:43
 • #410: Đại hỗn chiến2020-01-09 00:43
 • #411: Cưỡi rồng2020-01-09 00:43
 • #412: Đều không phải là2020-01-09 00:43
 • #413: Cự Nhân tộc tùy tùng2020-01-09 00:43
 • #414: Hệ thống thăng cấp2020-01-09 00:43
 • #415: Mỹ nhân kế2020-01-09 00:43
 • #416: Ước định2020-01-09 00:43
 • #417: Ngoài ý liệu2020-01-09 00:44
 • #418: Hi Tuyết cự tuyệt2020-01-09 00:44
 • #419: Rời đi cùng rời đi2020-01-09 00:44
 • #420: Đồng bọn lần lượt dung hợp trở về2020-01-09 00:44
 • #421: U Minh Quỷ Vực2020-01-09 00:44
 • #422: Giao dịch2020-01-09 00:44
 • #423: Khế ước Quỷ Ma2020-01-09 00:44
 • #424: Tổ kiến thế lực2020-01-09 00:44
 • #425: Xác nhận nhiệm vụ2020-01-09 00:44
 • #426: Hai cái mẫu thỏ2020-01-09 00:44
 • #427: Thực vật2020-01-09 00:44
 • #428: Rời đi2020-01-09 00:44
 • #429: Thời gian cấp bách2020-01-09 00:45
 • #430: Lừa gạt2020-01-09 00:45
 • #431: Tung tích khó tìm2020-01-09 00:45
 • #432: Hệ thống thăng cấp2020-01-09 00:45
 • #433: Hồng Sát Huyết Văn Vương2020-01-09 00:45
 • #434: Văn Thú đối Văn Thú2020-01-09 00:45
 • #435: Nhân tộc chấn hưng kế hoạch2020-01-09 00:45
 • #436: Kế hoạch triển khai2020-01-09 00:45
 • #437: Rời đi2020-01-09 00:45
 • #438: Kế hoạch đường đi2020-01-09 00:45
 • #439: Hệ thống lại tăng cấp2020-01-09 00:45
 • #440: Diệt tộc2020-01-09 00:45
 • #441: Bắt lấy hung thủ2020-01-09 00:45
 • #442: Vu oan giá hoạ2020-01-09 00:46
 • #443: Khế ước đại tác chiến2020-01-09 00:46
 • #444: Cửu Mệnh tiên tri.2020-01-09 00:46
 • #445: Báo trước tương lai2020-01-09 00:46
 • #446: Tần Thư tương lai2020-01-09 00:46
 • #447: Một đường sinh cơ2020-01-09 00:46
 • #448: Nguy cơ2020-01-09 00:46
 • #449: Kết thúc2020-01-09 00:46
 • #450: Dung hợp thành công2020-01-09 00:46
 • #451: Một đường sinh cơ2020-01-09 00:46
 • #452: Thăng cấp2020-01-09 00:46
 • #453: Nữ thi2020-01-09 00:47
 • #454: Lửa sém lông mày2020-01-09 00:47
 • #455: Tam Đầu Giao2020-01-09 00:47
 • #456: Đi săn2020-01-09 00:47
 • #457: Biến đổi lớn2020-01-09 00:47
 • #458: Xâm lấn2020-01-09 00:47
 • #459: Đi qua2020-01-09 00:47
 • #460: Gia tăng2020-01-09 00:47
 • #461: Đặt câu hỏi2020-01-09 00:47
 • #462: Thời gian vội vàng2020-01-09 00:47
 • #463: Đi săn2020-01-09 00:47
 • #464: Hắc động2020-01-09 00:47
 • #465: Cây2020-01-09 00:47
 • #466: Tân sinh mệnh2020-01-09 00:48
 • #467: Phá hư2020-01-09 00:48
 • #468: Tìm tới2020-01-09 00:48
 • #469: Run rẩy2020-01-09 00:48
 • #470: Đàm phán2020-01-09 00:48
 • #471: Quỷ dị lưu lại2020-01-09 00:48
 • #472: Bắt được2020-01-09 00:48
 • #473: Hóa Tinh2020-01-09 00:48
 • #474: Truy trốn2020-01-09 00:48
 • #475: Chính mình thạch tượng2020-01-09 00:48
 • #476: Thánh Tử2020-01-09 00:48
 • #477: Ta là ai2020-01-09 00:49
 • #478: Thăm dò2020-01-09 00:49
 • #479: Kim sắc2020-01-09 00:49
 • #480: Tiên cảnh2020-01-09 00:49
 • #481: Nhớ lại2020-01-09 00:49
 • #482: Tổ kiến2020-01-09 00:49
 • #483: Hỏi thăm2020-01-09 00:49
 • #484: Cự thú2020-01-09 00:49
 • #485: Mãnh thú xuất lồng2020-01-09 00:49
 • #486: Kịch chiến2020-01-09 00:49
 • #487: Thông đạo2020-01-09 00:50
 • #488: Đại kết cục2020-01-09 00:50
 • #489: Tô Thiển Linh2020-01-09 00:50
 • #490: Võ Liên Thần2020-01-09 00:50
 • #491: Kiếp trước2020-01-09 00:50
[Total: 4   Average: 4/5]

Related posts

Kiếm Thí Thiên Khung

TiKay

Cẩm Lý Kiều Thê, Ngọt Như Mật

TiKay

Tiểu Đáng Thương Cứu Vớt Sổ Tay

TiKay

Leave a Reply