Đồng Nhân Huyền Huyễn

Từ Đấu Phá Bắt Đầu Làm Cá Mặn

Tiêu Viêm: Tam ca, có thể không lừa ta không?

Tiêu Nhàn: Ngươi là nhân vật chính, cũng sẽ không chết, không hố ngươi hố ai? !

Hệ thống: Túc chủ, có thể hảo hảo đánh mặt trang bức sao?

Tiêu Nhàn: Quá mệt mỏi, vẫn là để cho Tiểu Viêm Tử đến được rồi!

Converter: Hảo Vô Tâm

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tự Thủy Hí Lưu Niên
 •  Chương: /522
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Dọn cơm!2019-11-22 01:08
 • #2: Cá mặn2019-11-22 01:09
 • #3: Tiêu Viêm đến chùa cơm?2019-11-22 01:09
 • #4: Tiêu Viêm ăn hàng Online!2019-11-22 01:09
 • #5: Hệ thống muốn xoay mình đem hát mừng?2019-11-22 01:09
 • #6: Xuyên việt giả tố chất luận!2019-11-22 01:09
 • #7: Đáng thương cửu phẩm luyện dược sư!2019-11-22 01:09
 • #8: Cường đạo!2019-11-22 01:10
 • #9: Từ hôn lưu đến một lớp!2019-11-22 01:10
 • #10: Hệ thống: Ngươi tự bạo đi!2019-11-22 01:10
 • #11: Ma kiếm!2019-11-22 01:10
 • #12: Nợ dạy dỗ!2019-11-22 01:10
 • #13: Hố hàng Tiêu Nhàn!2019-11-22 01:11
 • #14: Vẫn là rời nhà lịch luyện đi!2019-11-22 01:11
 • #15: Bi thảm thiếu gia!2019-11-22 01:11
 • #16: Cơm chùa? — chúc mừng năm mới!2019-11-22 01:11
 • #17: Thiệt thòi lớn rồi! !2019-11-22 01:11
 • #18: Nhất định phải để cho hệ thống tận dụng tối đa nó!2019-11-22 01:11
 • #19: Thật là thơm định luật được chứng thực!2019-11-22 01:11
 • #20: Bất hạnh Dược Trần!2019-11-22 01:12
 • #21: Ăn!2019-11-22 01:12
 • #22: Dạy dỗ Nạp Lan Yên Nhiên2019-11-22 01:12
 • #23: Đến từ Tiêu Viêm phản kích!2019-11-22 01:12
 • #24: Cõng nồi hiệp!2019-11-22 01:12
 • #25: Ai dám tranh phong! ( canh chương 8! )2019-11-22 01:12
 • #26: Đế hoa chi thanh tú!2019-11-22 01:12
 • #27: Yêu giáo dục!2019-11-22 01:12
 • #28: Ngươi nên trang bức!2019-11-22 01:13
 • #29: Ước hẹn ba năm!2019-11-22 01:13
 • #30: Hâm mộ và ghen ghét!2019-11-22 01:13
 • #31: Cấu kết với nhau làm việc xấu hai người!2019-11-22 01:13
 • #32: Chém giết khí?2019-11-22 01:13
 • #33: Đây nhị nữ có tình huống!2019-11-22 01:13
 • #34: Tiêu Viêm, ngươi tình địch đến!2019-11-22 01:13
 • tu-dau-pha-bat-dau-lam-ca-man-chuong-0035.mp32019-11-22 01:14
 • #36: Ta lười a!2019-11-22 01:14
 • #37: Xin nghỉ!2019-11-22 01:14
 • #38: Nhị nữ2019-11-22 01:14
 • #39: Nhân vật chính quang hoàn!2019-11-22 01:14
 • #40: Tiểu Y Tiên, ngươi nặng hơn a?2019-11-22 01:14
 • #41: Ăn no chờ chết!2019-11-22 01:14
 • #42: Như vậy da, thật tốt sao?2019-11-22 01:15
 • #43: Cầu chứa chấp Tiêu Nhàn. . .2019-11-22 01:15
 • #44: Ly hợp ( nghỉ về nhà )2019-11-22 01:15
 • #45: Bại gia tử Tiêu Viêm!2019-11-22 01:15
 • #46: Vân Vận!2019-11-22 01:15
 • #47: Làm nhiệm vụ? Không thể nào!2019-11-22 01:15
 • #48: Tức giận rời giường không chọc nổi a!2019-11-22 01:16
 • #49: Yêu cầu báo ân!2019-11-22 01:16
 • #50: Sinh vô khả luyến!2019-11-22 01:16
 • #51: Giết ngươi cưới ta?2019-11-22 01:16
 • #52: Dương Quá Tiểu Long Nữ cố sự!2019-11-22 01:16
 • #53: Ta đi đâu vào đấy con ta!2019-11-22 01:16
 • #54: Ra đi không từ giả!2019-11-22 01:17
 • #55: Con gián —— Tiêu Viêm!2019-11-22 01:17
 • #56: Cá mặn, duy nhất cái này một nhà!2019-11-22 01:17
 • #57: Mất mặt nhị phẩm luyện dược sư!2019-11-22 01:17
 • #58: Vận khí nhi Tiêu Viêm2019-11-22 01:17
 • #59: Tiêu Đỉnh, hắn không phải đại thần!2019-11-22 01:17
 • #60: Tiêu gia an nguy!2019-11-22 01:17
 • #61: Thanh khiết Tiểu Lang Quân miểu biến ngựa giống2019-11-22 01:18
 • #62: Thanh Lân! ( (canh ba)! )2019-11-22 01:18
 • #63: Bị cái hố Tiêu Viêm!2019-11-22 01:18
 • #64: Hệ thống thỏa hiệp!2019-11-22 01:18
 • #65: Rắn, người đại hôn!2019-11-22 01:18
 • #66: Hóa Hình Đan!2019-11-22 01:18
 • #67: Đại Đấu Sư thành!2019-11-22 01:19
 • #68: Đan Vương Cổ Hà!2019-11-22 01:19
 • #69: Vì Tiêu Nhàn kéo cừu hận trị!2019-11-22 01:19
 • #70: Giải quyết Vân Vận!2019-11-22 01:19
 • #71: Vân Vận!2019-11-22 01:19
 • #72: Rời khỏi!2019-11-22 01:20
 • #73: Trở về nhà!2019-11-22 01:20
 • #74: Bị rắn cắn!2019-11-22 01:20
 • #75: Kawaii tiểu Loli!2019-11-22 01:20
 • #76: Ngươi biết làm gì?2019-11-22 01:20
 • #77: Toàn bộ or bộ phận ?2019-11-22 01:20
 • #78: Thuần khiết ngủ!2019-11-22 01:20
 • #79: Dở khóc dở cười chân tướng!2019-11-22 01:21
 • #80: Vận mệnh!2019-11-22 01:21
 • #81: Im lặng!2019-11-22 01:21
 • #82: Hòa hòa mỹ mỹ?2019-11-22 01:21
 • #83: Không có!2019-11-22 01:21
 • #84: Ma thú = bữa trưa2019-11-22 01:22
 • #85: Nhớ uỷ thác? Không có cửa! !2019-11-22 01:22
 • #86: Đệ nhất ngụy quân tử Online!2019-11-22 01:22
 • #87: Trồng vội gặt vội?2019-11-22 01:22
 • #88: Nạp Lan gia!2019-11-22 01:22
 • #89: Tư định chung thân?2019-11-22 01:22
 • #90: Tị nạn!2019-11-22 01:22
 • #91: Giành chỗ!2019-11-22 01:22
 • #92: Xảy ra chuyện rồi! !2019-11-22 01:23
 • #93: Cá mặn vương giả!2019-11-22 01:23
 • #94: Cổ Hà treo giải thưởng!2019-11-22 01:23
 • #95: Đơn đấu! !2019-11-22 01:23
 • #96: Ngũ phẩm đan dược!2019-11-22 01:23
 • #97: Dược liệu ai ra?2019-11-22 01:24
 • #98: Gia vị phẩm!2019-11-22 01:24
 • #99: Vẫn như thế tỉnh táo? !2019-11-22 01:24
 • #100: Áp lão bà vốn!2019-11-22 01:24
 • #101: Dựa vào nổ lò giành thắng lợi? !2019-11-22 01:24
 • #102: Xanh mượt thảo nguyên!2019-11-22 01:25
 • #103: Cá mặn đặc biệt bản sandwich!2019-11-22 01:25
 • #104: Tiêu Nhàn = quỷ keo kiệt?2019-11-22 01:25
 • #105: Dị giới người chỉ số thông minh nghiên cứu thảo luận!2019-11-22 01:25
 • #106: Hoàn mỹ! !2019-11-22 01:25
 • #107: Đấu Vương đan!2019-11-22 01:25
 • #108: Cá mặn vương giả thực lực!2019-11-22 01:26
 • #109: Thái thượng trưởng lão!2019-11-22 01:26
 • #110: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân?2019-11-22 01:26
 • #111: Đấu Phá vương giả tung hoành quay!2019-11-22 01:26
 • #112: Lỗ Ban phải chết! !2019-11-22 01:26
 • #113: Luyện dược sư bức cách vấn đề!2019-11-22 01:26
 • #114: Mỹ Đỗ Toa lại xuất hiện!2019-11-22 01:27
 • #115: Hậu cung không dễ!2019-11-22 01:27
 • #116: Duyên phận a! !2019-11-22 01:27
 • #117: Nợ dạy dỗ!2019-11-22 01:27
 • #118: Yên Nhiên không gả ra được?2019-11-22 01:27
 • #119: Rắp tâm!2019-11-22 01:27
 • #120: Vân Lam Tông tối giản nghị sự!2019-11-22 01:28
 • #121: Long kỵ sĩ? !2019-11-22 01:28
 • #122: Vân Lam Tông!2019-11-22 01:28
 • #123: Đại chiến sắp tới!2019-11-22 01:28
 • #124: Chó săn trang bức!2019-11-22 01:28
 • #125: Vụ Ưng!2019-11-22 01:29
 • #126: Chiến đấu!2019-11-22 01:29
 • #127: Đấu Tông chi đấu!2019-11-22 01:29
 • #128: Thôn phệ linh hồn!2019-11-22 01:29
 • #129: Khiêm tốn lượng sư đồ!2019-11-22 01:29
 • #130: Phật Nộ Hỏa Liên!2019-11-22 01:29
 • #131: Ly biệt đi học viện!2019-11-22 01:30
 • #132: Hội đấu giá!2019-11-22 01:30
 • #133: Đập or bán? — hữu tình tăng thêm2019-11-22 01:30
 • #134: Phi hành đấu kỹ! !2019-11-22 01:30
 • #135: Người nghèo kêu gào! !2019-11-22 01:30
 • #136: Đấu giá nhất định có chặn đánh! !2019-11-22 01:31
 • #137: Giết đi ra ngoài hòa bình!2019-11-22 01:31
 • #138: Cải trắng ai lợi hại ai chạm!2019-11-22 01:31
 • #139: Già Lam!2019-11-22 01:31
 • #140: Không đành lòng giới thiệu tỷ muội!2019-11-22 01:31
 • #141: Bức Vương cầu chú ý! !2019-11-22 01:31
 • #142: Nhân sinh đỉnh phong!2019-11-22 01:31
 • #143: Thực tế cốt cảm!2019-11-22 01:32
 • #144: Giống như đã từng quen biết một màn!2019-11-22 01:32
 • #145: Chơi đánh bài!2019-11-22 01:32
 • #146: Nhận thua không phải thua!2019-11-22 01:32
 • #147: Long trọng lên sàn phương thức!2019-11-22 01:32
 • #148: Hạ thủ nhẹ một chút!2019-11-22 01:32
 • #149: Muốn dạy mà không được!2019-11-22 01:33
 • #150: Tìm ra manh mối giết!2019-11-22 01:33
 • #151: Luyện dược hệ!2019-11-22 01:33
 • #152: Địa chủ Mỹ Đỗ Toa!2019-11-22 01:33
 • #153: Tiêu Nhàn, nhân sinh đạo sư? !2019-11-22 01:33
 • #154: Nữ vương đạo sư!2019-11-22 01:33
 • #155: Cơm hay không? !2019-11-22 01:34
 • #156: Tử Nghiên!2019-11-22 01:34
 • #157: Ăn sạch? !2019-11-22 01:34
 • #158: Loli khống? !2019-11-22 01:34
 • #159: Loli dụ bắt!2019-11-22 01:34
 • #160: Tiểu ma nữ!2019-11-22 01:35
 • #161: Một đêm kia!2019-11-22 01:35
 • #162: Bỏ quyền? !2019-11-22 01:35
 • #163: Kịch bản vĩnh viễn không đúng!2019-11-22 01:35
 • #164: Tứ cường!2019-11-22 01:35
 • #165: Tốt đẹp vô cùng đánh cuộc!2019-11-22 01:35
 • #166: Quyết tái!2019-11-22 01:36
 • #167: Tam Thiên Lôi Động!2019-11-22 01:36
 • #168: Đãi khách ngươi bỏ tiền?2019-11-22 01:36
 • #169: Sinh nhật!2019-11-22 01:36
 • #170: Tổng cộng kết đầu bạc!2019-11-22 01:37
 • #171: Đầu bạc! !2019-11-22 01:37
 • #172: Tàng Thư Các!2019-11-22 01:37
 • #173: Tàng thư đạo tặc!2019-11-22 01:37
 • #174: Gây chuyện! !2019-11-22 01:37
 • #175: Kiếm lời hỏa năng nhanh nhất phương thức!2019-11-22 01:38
 • #176: Đánh cướp!2019-11-22 01:38
 • #177: Mặt mũi không thể mất! !2019-11-22 01:38
 • #178: Thân huynh đệ? !2019-11-22 01:38
 • #179: Dựng bang sẽ? !2019-11-22 01:38
 • #180: Trá thi?2019-11-22 01:38
 • #181: A Thái: Ta không phải diễn viên!2019-11-22 01:39
 • #182: Xảy ra chuyện rồi! !2019-11-22 01:39
 • #183: Người hảo tâm?2019-11-22 01:39
 • #184: Luyện dược hệ!2019-11-22 01:39
 • #185: Tán gẫu? Tính ta thua!2019-11-22 01:40
 • #186: Không đúng Tiêu Nhàn!2019-11-22 01:40
 • #187: Già Lam học viện, Tiêu gia đại viện?2019-11-22 01:40
 • #188: Thiên Phần Luyện Khí Tháp!2019-11-22 01:40
 • #189: Thiên Hỏa tôn giả!2019-11-22 01:40
 • #190: Uỷ thác? !2019-11-22 01:40
 • #191: Hiện giết hiện nướng!2019-11-22 01:40
 • #192: Đáng tiếc một nồi canh!2019-11-22 01:41
 • #193: Ai càng phá của hơn?2019-11-22 01:41
 • #194: Cổ Đế? !2019-11-22 01:41
 • #195: Thừa kế không?2019-11-22 01:41
 • #196: Tề tụ dị hỏa!2019-11-22 01:41
 • #197: Hiểu lầm càng sâu!2019-11-22 01:41
 • #198: Già Lam tận thế?2019-11-22 01:42
 • #199: Cao thủ đều là trang bức phạm!2019-11-22 01:42
 • #200: Ngược chó!2019-11-22 01:42
 • #201: Tạc Thiên Bang!2019-11-22 01:42
 • #202: Bì Bì tôm hệ thống!2019-11-22 01:42
 • #203: Dược Tôn chi danh!2019-11-22 01:42
 • #204: Tuyên thề!2019-11-22 01:43
 • #205: Trò chơi mới online!2019-11-22 01:43
 • #206: Kích thích!2019-11-22 01:43
 • #207: Điệu thấp liền muốn bị đánh!2019-11-22 01:43
 • #208: Tiêu Dao tuyệt đỉnh!2019-11-22 01:43
 • #209: Cái gì gọi là cuồng!2019-11-22 01:44
 • #210: Bá Thương Liễu Kình!2019-11-22 01:44
 • #211: Tiểu Loli!2019-11-22 01:44
 • #212: Hai cái tiểu la lỵ gặp nhau!2019-11-22 01:44
 • #213: Đồ ăn vặt!2019-11-22 01:44
 • #214: Điện thoại di động2019-11-22 01:45
 • #215: Tạc thiên xuất chinh!2019-11-22 01:45
 • #216: Động viên!2019-11-22 01:45
 • #217: Chắp tay nhường cho!2019-11-22 01:45
 • #218: Từ Đấu Phá bắt đầu khi cá mặn tác giả: Như nước đùa giỡn thời gian2019-11-22 01:45
 • #219: Vứt ngọc!2019-11-22 01:45
 • tu-dau-pha-bat-dau-lam-ca-man-chuong-0220.mp32019-11-22 01:46
 • #221: Ngẫu nhiên gặp!2019-11-22 01:46
 • #222: Hoạt Xuân Cung!2019-11-22 01:46
 • #223: Hồng bao!2019-11-22 01:46
 • #224: Ngây ngốc không phân rõ!2019-11-22 01:46
 • #225: Phá của?2019-11-22 01:46
 • #226: Không phải là!2019-11-22 01:47
 • #227: Quải bức!2019-11-22 01:47
 • #228: Phong ta tính ta thua!2019-11-22 01:47
 • #229: Hằng ngày lẫn nhau hận!2019-11-22 01:47
 • #230: Chữ tình nan giải!2019-11-22 01:47
 • #231: Xảy ra chuyện!2019-11-22 01:47
 • #232: Tiêu Nhàn to lớn danh tiếng!2019-11-22 01:48
 • #233: Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn!2019-11-22 01:48
 • #234: Trở về nhà2019-11-22 01:48
 • #235: Chạy tới Thạch Mạc Thành!2019-11-22 01:48
 • #236: Nguy cơ!2019-11-22 01:48
 • #237: Đối sách!2019-11-22 01:48
 • #238: Tương phùng!2019-11-22 01:48
 • #239: Truy sát!2019-11-22 01:49
 • #240: Đi đường bình an! !2019-11-22 01:49
 • #241: Trảm thảo trừ căn!2019-11-22 01:49
 • #242: Mới Vân Lam Tông!2019-11-22 01:49
 • #243: Tương phùng2019-11-22 01:49
 • #244: Không nên ép bảo bảo!2019-11-22 01:49
 • #245: Ta gọi là đống cặn bả sáng chói!2019-11-22 01:50
 • #246: Đế quốc chi chiến!2019-11-22 01:50
 • #247: Đế quốc chi chiến tình hình thực tế phát sóng trực tiếp!2019-11-22 01:50
 • #248: Gió ngược cục!2019-11-22 01:50
 • #249: Đi tới!2019-11-22 01:50
 • #250: Hảo nghèo rớt dái a!2019-11-22 01:51
 • #251: Gặp lại Yêu Dạ!2019-11-22 01:51
 • #252: Đến biên giới!2019-11-22 01:51
 • #253: Giác bình thần kỹ!2019-11-22 01:51
 • #254: Kỳ Nhạc! !2019-11-22 01:51
 • #255: Hệ thống phiêu! !2019-11-22 01:51
 • #256: Tốc chiến tốc thắng? Không thể nào!2019-11-22 01:51
 • #257: Không gấp! Thêm một thuẫn!2019-11-22 01:52
 • #258: Bánh bao!2019-11-22 01:52
 • #259: Tạc thiên còn đang!2019-11-22 01:52
 • #260: Ăn hàng tân đại lục!2019-11-22 01:52
 • #261: Công Sa!2019-11-22 01:52
 • tu-dau-pha-bat-dau-lam-ca-man-chuong-0262.mp32019-11-22 01:53
 • #263: Tiểu Loli online2019-11-22 01:53
 • #264: Xà Nhân tộc nguyên lão!2019-11-22 01:53
 • #265: Phá trận!2019-11-22 01:53
 • #266: Bí pháp giải trừ!2019-11-22 01:54
 • #267: Lễ vật!2019-11-22 01:54
 • #268: Thẻ xuyên việt hiểu một chút!2019-11-22 01:54
 • #269: Hồng bao truyền tống!2019-11-22 01:54
 • #270: Chiến Thiên vị!2019-11-22 01:54
 • #271: Ngũ sắc hỏa liên!2019-11-22 01:54
 • #272: Tô lão thỉnh cầu!2019-11-22 01:54
 • #273: Lừa bịp hồng bao truyền tống!2019-11-22 01:54
 • #274: Đại sự! !2019-11-22 01:55
 • #275: Xuyên việt!2019-11-22 01:55
 • #276: Rời khỏi!2019-11-22 01:55
 • #277: Sử Lai Khắc học viện!2019-11-22 01:55
 • #278: Tiền ghi danh!2019-11-22 01:55
 • #279: Khảo nghiệm thực lực!2019-11-22 01:55
 • #280: Triệu Vô Cực!2019-11-22 01:55
 • #281: Lại bị mất mặt!2019-11-22 01:55
 • #282: Thả Đường Tam!2019-11-22 01:55
 • #283: Đường Hạo!2019-11-22 01:56
 • #284: Phong Hào Đấu La!2019-11-22 01:56
 • #285: Thao Thiết Võ Hồn!2019-11-22 01:56
 • #286: Hồn lực bạo tạc!2019-11-22 01:56
 • #287: Đồ!2019-11-22 01:56
 • #288: Thịt nướng!2019-11-22 01:56
 • #289: Võ Hồn uy áp!2019-11-22 01:57
 • #290: Tinh đấu đại sâm lâm!2019-11-22 01:57
 • #291: Lão sói xám!2019-11-22 01:57
 • #292: Khí chất sói!2019-11-22 01:57
 • #293: Săn giết hồn thú!2019-11-22 01:57
 • #294: Thất hoàn Thao Thiết!2019-11-22 01:58
 • #295: Khó ăn!2019-11-22 01:58
 • #296: Lượng đại quái vật!2019-11-22 01:58
 • #297: Cái Thế Long Xà!2019-11-22 01:58
 • #298: Không chiến mà thắng2019-11-22 01:58
 • #299: Địa chủ tranh bá thi đấu!2019-11-22 01:58
 • #300: Trả nợ!2019-11-22 01:59
 • #301: Nướng trọn heo!2019-11-22 01:59
 • #302: Dạy ngươi làm người!2019-11-22 01:59
 • #303: Đấu hồn trường!2019-11-22 01:59
 • #304: Cơ hội làm ăn!2019-11-22 01:59
 • #305: Đại sư!2019-11-22 01:59
 • #306: Đại sư nghi vấn!2019-11-22 01:59
 • #307: Cách âm hai kiện bộ!2019-11-22 02:00
 • #308: Đại sư yêu cầu2019-11-22 02:00
 • #309: Hồn Cốt!2019-11-22 02:00
 • #310: Người thần bí đánh cướp!2019-11-22 02:00
 • #311: Bug nhân vật!2019-11-22 02:00
 • #312: Cá mặn, không thể cứu cũng2019-11-22 02:00
 • #313: Tắm!2019-11-22 02:00
 • #314: 10 vạn năm Hồn Hoàn!2019-11-22 02:01
 • #315: Xúc xích đại lão!2019-11-22 02:01
 • #316: Dưới bầu trời đêm!2019-11-22 02:01
 • #317: Đổi tên!2019-11-22 02:01
 • #318: Rơi xuống đất thành hộp!2019-11-22 02:01
 • #319: Vừa ra vở kịch hay!2019-11-22 02:01
 • #320: Báo thù!2019-11-22 02:02
 • #321: Hỏa thiêu gà!2019-11-22 02:02
 • #322: Bái Hồn Hoàn!2019-11-22 02:02
 • #323: Mệt nhọc Linh Cơ!2019-11-22 02:02
 • #324: Mỹ Đỗ Toa!2019-11-22 02:02
 • #325: 3 kiếm khách!2019-11-22 02:03
 • #326: Giả heo ăn thịt hổ!2019-11-22 02:03
 • #327: Trả thù!2019-11-22 02:03
 • #328: Mất phương hướng!2019-11-22 02:03
 • #329: Tiền đặt cọc!2019-11-22 02:03
 • #330: Gia vị hộp!2019-11-22 02:03
 • #331: Mới cách chơi!2019-11-22 02:03
 • #332: Hoàn toàn thắng lợi!2019-11-22 02:04
 • #333: Chúc mừng!2019-11-22 02:04
 • #334: Oanh nằm sấp!2019-11-22 02:04
 • #335: Nhân họa đắc phúc!2019-11-22 02:04
 • #336: Điều kiện!2019-11-22 02:04
 • #337: Thế chỗ tuyển thủ!2019-11-22 02:04
 • #338: Tặng đầu người?2019-11-22 02:05
 • #339: Gió ngược tiểu vương tử!2019-11-22 02:05
 • #340: Phát hỏa!2019-11-22 02:05
 • #341: Âm hiểm Phất Lan Đức!2019-11-22 02:05
 • #342: Khiêu chiến!2019-11-22 02:05
 • #343: Vượt cấp!2019-11-22 02:05
 • #344: Thêm đùa giỡn?2019-11-22 02:05
 • #345: Xoa xoa chân!2019-11-22 02:06
 • #346: Giả heo ăn hổ!2019-11-22 02:06
 • #347: Ngũ sắc hỏa liên!2019-11-22 02:06
 • #348: Liễu Nhị Long!2019-11-22 02:06
 • #349: Đổi khách thành chủ?2019-11-22 02:06
 • #350: Đường Tam bị bắt!2019-11-22 02:07
 • #351: Mỹ Đỗ Toa ngưng mắt nhìn!2019-11-22 02:07
 • #352: Một chiêu đi khắp thiên hạ!2019-11-22 02:07
 • #353: Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn!2019-11-22 02:07
 • #354: Tắm!2019-11-22 02:07
 • #355: Ma Viên!2019-11-22 02:07
 • #356: Màu đỏ Hồn Hoàn!2019-11-22 02:08
 • #357: 3 điều kiện!2019-11-22 02:08
 • #358: Lại làm trưởng lão!2019-11-22 02:08
 • #359: Hồn Đấu La!2019-11-22 02:08
 • #360: Thái Long!2019-11-22 02:08
 • #361: Xảy ra chuyện!2019-11-22 02:08
 • #362: Đặc biệt cảm tạ!2019-11-22 02:08
 • #363: Thiên Đấu phòng đấu giá!2019-11-22 02:09
 • #364: Miêu Nữ!2019-11-22 02:09
 • #365: Đồng phục học sinh!2019-11-22 02:09
 • #366: Thất Bảo Lưu Ly Tông!2019-11-22 02:09
 • #367: Ninh Phong Trí kinh ngạc!2019-11-22 02:09
 • #368: Cốt Đấu La!2019-11-22 02:09
 • #369: Khiếp sợ!2019-11-22 02:10
 • #370: Ăn chết!2019-11-22 02:10
 • #371: Đột phá!2019-11-22 02:10
 • #372: Giáo huấn!2019-11-22 02:10
 • #373: Giải độc!2019-11-22 02:10
 • #374: Trao đổi điều kiện!2019-11-22 02:10
 • #375: Cố vấn2019-11-22 02:11
 • #376: Bốn cái nữ nhân một cái chợ!2019-11-22 02:11
 • #377: Bàn tử!2019-11-22 02:11
 • #378: Lều vải!2019-11-22 02:11
 • #379: Vua mặt đất!2019-11-22 02:11
 • #380: Đáng thương!2019-11-22 02:11
 • #381: Bính địch? !2019-11-22 02:11
 • #382: Sương mù!2019-11-22 02:12
 • #383: Đào hố!2019-11-22 02:12
 • #384: Xuất thủ!2019-11-22 02:12
 • #385: Hồn Cốt!2019-11-22 02:12
 • #386: Sợ!2019-11-22 02:12
 • #387: Cay gà lão sói xám!2019-11-22 02:12
 • #388: Khí chất!2019-11-22 02:13
 • #389: Bắt oa oa2019-11-22 02:13
 • #390: Ma Chu!2019-11-22 02:13
 • #391: Tranh luận!2019-11-22 02:13
 • #392: Không phí sức!2019-11-22 02:13
 • #393: Sợ hãi!2019-11-22 02:13
 • #394: Suýt chút nữa hủy dung!2019-11-22 02:14
 • #395: Từ tìm phiền toái!2019-11-22 02:14
 • tu-dau-pha-bat-dau-lam-ca-man-chuong-0396.mp32019-11-22 02:14
 • #397: Nhận lầm người?2019-11-22 02:14
 • #398: Mời ăn cơm!2019-11-22 02:14
 • #399: Đào hố sâu!2019-11-22 02:14
 • #400: Xây dựng trùng tu!2019-11-22 02:14
 • #401: Tìm hỏi!2019-11-22 02:15
 • #402: Đi tới!2019-11-22 02:15
 • #403: Mâu thuẫn!2019-11-22 02:15
 • #404: Vạn chúng chú mục!2019-11-22 02:15
 • #405: Điểm sáng!2019-11-22 02:15
 • #406: Tuyết Thanh Hà!2019-11-22 02:15
 • #407: Uống trà!2019-11-22 02:16
 • #408: Có chuyện!2019-11-22 02:16
 • #409: Đánh mất nho nhã!2019-11-22 02:16
 • #410: Giải độc!2019-11-22 02:16
 • #411: Trực giác của nữ nhân!2019-11-22 02:16
 • #412: Hô Duyên Lực!2019-11-22 02:16
 • #413: Ném ra ngoài!2019-11-22 02:16
 • #414: Tượng Giáp Tông!2019-11-22 02:17
 • #415: Ai dạy dục là ai?2019-11-22 02:17
 • #416: Xảy ra chuyện!2019-11-22 02:17
 • #417: Trở về!2019-11-22 02:17
 • #418: Tô Thiên con tư sinh? !2019-11-22 02:17
 • #419: Xấu cho ngươi xem!2019-11-22 02:17
 • #420: Mỹ Đỗ Toa: Ta để lộ!2019-11-22 02:18
 • #421: Tất cả giao cho ca! !2019-11-22 02:18
 • #422: Chết có ý nghĩa!2019-11-22 02:19
 • #423: Từng cái kích phá!2019-11-22 02:19
 • #424: Bị đả kích đại ca nhị ca!2019-11-22 02:19
 • #425: Cùng nhau a!2019-11-22 02:19
 • #426: Hệ thống thất tình!2019-11-22 02:19
 • #427: Trung Châu chuyến đi!2019-11-22 02:19
 • #428: Ra ánh sáng!2019-11-22 02:20
 • #429: Mỹ Đỗ Toa múa!2019-11-22 02:20
 • #430: Thiên Mục sơn mạch!2019-11-22 02:20
 • #431: Dựa vào ăn là có thể mạnh!2019-11-22 02:20
 • #432: Đại Tiên!2019-11-22 02:20
 • #433: Tài Thần hàng lâm!2019-11-22 02:20
 • #434: Đạo đãi khách!2019-11-22 02:20
 • #435: Hận!2019-11-22 02:21
 • #436: Ta thay các ngươi xấu hổ!2019-11-22 02:21
 • #437: May mắn!2019-11-22 02:21
 • #438: Vô sỉ Dược Lão!2019-11-22 02:21
 • #439: Một đời truyền kỳ nổi tiếng trên mạng đản sinh!2019-11-22 02:21
 • #440: Lão sói xám đại vương!2019-11-22 02:22
 • #441: 'tứ phương các' thi đấu!2019-11-22 02:22
 • #442: Chiến!2019-11-22 02:22
 • #443: Loạn đấu!2019-11-22 02:22
 • #444: Thắng bại!2019-11-22 02:22
 • #445: Nhiệm vụ này ta tiếp rồi!2019-11-22 02:22
 • #446: Đan vực!2019-11-22 02:23
 • #447: Thức thời!2019-11-22 02:23
 • #448: Khảo hạch!2019-11-22 02:23
 • #449: Ngũ đại gia tộc!2019-11-22 02:23
 • #450: Kiểm tra khảo hạch!2019-11-22 02:23
 • #451: Lễ vật? !2019-11-22 02:23
 • #452: Nữ nhân điên? !2019-11-22 02:23
 • #453: Oan có đầu nợ có chủ?2019-11-22 02:24
 • #454: Cứ tùy ý đả kích trả thù!2019-11-22 02:24
 • #455: Tiểu Viêm Tử, ngươi phiêu! !2019-11-22 02:24
 • #456: Tự cầm dược liệu? !2019-11-22 02:24
 • #457: Vô liêm sỉ? !2019-11-22 02:24
 • #458: Giữ mình trong sạch!2019-11-22 02:24
 • #459: Chú ý ảnh hưởng! !2019-11-22 02:25
 • #460: Tìm dược liệu? Không thể nào!2019-11-22 02:25
 • #461: Bị đánh cướp, ngài muốn trải nghiệm sao?2019-11-22 02:25
 • #462: Cái thị nữ này của ngươi không sai!2019-11-22 02:25
 • #463: Có thể dạy ta luyện dược sao?2019-11-22 02:25
 • #464: Còn thu đồ đệ sao? !2019-11-22 02:26
 • #465: Truyền đạo!2019-11-22 02:26
 • #466: Phục Hợp Đan!2019-11-22 02:26
 • #467: Muốn tích phân? !2019-11-22 02:26
 • #468: Cá sấu sói thi chạy!2019-11-22 02:26
 • #469: Trọng sắc khinh bạn?2019-11-22 02:26
 • #470: Đánh cướp!2019-11-22 02:27
 • #471: Hành hạ người mới? !2019-11-22 02:27
 • #472: Hắc bạch hỏa diễm!2019-11-22 02:27
 • #473: Phế dịch? !2019-11-22 02:27
 • #474: Cửu sắc đan lôi!2019-11-22 02:27
 • #475: Hắc Ma Lôi!2019-11-22 02:27
 • #476: Quán quân? !2019-11-22 02:28
 • #477: Đối với mình nhận thức!2019-11-22 02:28
 • #478: Tử Yên tâm sự!2019-11-22 02:28
 • #479: Chúc Khôn: Bản vương không làm được a! !2019-11-22 02:28
 • #480: Chúc Khôn thụ giáo!2019-11-22 02:28
 • #481: Thái Hư Cổ Long rất mạnh? !2019-11-22 02:28
 • #482: Đông Long Đảo!2019-11-22 02:28
 • #483: Phần hồn đan!2019-11-22 02:29
 • #484: Thân thể!2019-11-22 02:29
 • #485: Hợp đảo!2019-11-22 02:29
 • #486: Ngươi chính là đánh Hồn Tộc đi?2019-11-22 02:29
 • #487: Thú Vực!2019-11-22 02:29
 • #488: Sủng vật? ?2019-11-22 02:29
 • #489: Vạn thú thành!2019-11-22 02:30
 • #490: Thanh Lân!2019-11-22 02:30
 • #491: Tọa kỵ?2019-11-22 02:30
 • #492: Tiểu nhân đắc chí?2019-11-22 02:30
 • #493: Uy hiếp? !2019-11-22 02:30
 • #494: Trở về đan hội!2019-11-22 02:30
 • #495: Đồng tử?2019-11-22 02:30
 • #496: Bức hôn?2019-11-22 02:30
 • #497: Dược Lão: Ta gắng gượng đáp ứng!2019-11-22 02:31
 • #498: Vì đan đạo?2019-11-22 02:31
 • #499: Đoạn chương áo nghĩa!2019-11-22 02:31
 • #500: Liều mình lấy nghĩa?2019-11-22 02:31
 • #501: 3000 Diễm Viêm Hỏa!2019-11-22 02:31
 • #502: Công bằng đối đãi?2019-11-22 02:32
 • #503: Chinh phục?2019-11-22 02:32
 • #504: Làm cha?2019-11-22 02:32
 • #505: Nghe ta!2019-11-22 02:32
 • #506: Cổ Tộc!2019-11-22 02:32
 • #507: Từ tâm!2019-11-22 02:32
 • #508: Cơm chùa?2019-11-22 02:32
 • #509: Cổ Tộc!2019-11-22 02:33
 • #510: Cổ Nguyên!2019-11-22 02:33
 • #511: Quét tồn tại cảm giác!2019-11-22 02:33
 • #512: Chuẩn bị thêm một ít!2019-11-22 02:33
 • #513: Viêm tộc!2019-11-22 02:33
 • #514: Một cái một đực!2019-11-22 02:34
 • #515: Tử Yên tính toán!2019-11-22 02:34
 • #516: Tộc văn!2019-11-22 02:34
 • #517: Tử Nghiên!2019-11-22 02:34
 • #518: Không phải Tiêu Nhàn sao?2019-11-22 02:34
 • #519: Chúc Khôn: Tát hắn a! !2019-11-22 02:34
 • #520: Bát tinh Đấu Thánh!2019-11-22 02:34
 • #521: Mộ phủ!2019-11-22 02:35
 • #522: Bái sư?2019-11-22 02:35
[Total: 2   Average: 4/5]

Related posts

Tuyệt Thế Thiên Quân

TiKay

Cửu Hồn Long Đế

TiKay

Hắc Dạ Tiến Hóa

TiKay

Leave a Reply