Hài HướcHiện ĐạiNgôn TìnhXuyên Không

Liêu Thần [ Xuyên Nhanh ]

Trì Am giao một cái bạn trai.

Cái này bạn trai không chỉ có là cái thật · bá đạo tổng tài, vẫn là cái khống chế dục siêu cường xà tinh bệnh, Trì Am mỗi ngày đều tưởng chia tay.

Đáng tiếc còn không có chia tay thành công, nàng liền xuyên qua.

Càng đáng sợ chính là, ở mỗi một cái mau xuyên trong thế giới, nam nhân kia mỗi lần đều tưởng quan nàng phòng tối, làm một ít không thể miêu tả sự tình!

Sau lại bọn họ ở mau xuyên trong thế giới hằng ngày là cái dạng này:

Nam chủ: ▼_▼ phụ trách phát bệnh, nhốt trong phòng tối, các loại Play;

Nữ chủ: ≧︿≦ phụ trách thuận mao, nỗ lực không bị nhốt trong phòng tối.

Trì Am: Nghe nói cái kia bị ta ở mau xuyên thế giới công lược quá nam chính hắc hóa sau phản xuyên qua trở về, mỗi ngày đều muốn công lược ta làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách.

——–

Đọc chú ý hạng mục công việc:

【1, mau xuyên văn, nam chủ xà tinh bệnh thời kì cuối, nữ chủ liền hảo hắn này khẩu!

【2, lôi tô sảng ngọt văn, không khảo chứng, liền đồ cái nhạc.

【3, thả bay tự mình chi làm, đơn giản thô bạo, hết thảy đều có khả năng!

【4, làm dâu trăm họ là chuyện thường, đại gia văn minh xem văn, thật sự là không mừng liền bỏ văn đi.

【5, cuối cùng, nam chủ là 《 Nghịch chuyển tiên đồ 》 Ma tộc, cho nên hắn đôi mắt là màu tím, đừng nói nó tô, tiên đồ Ma tộc chính là loại này xà tinh bệnh tồn tại!

Tag: Mau xuyên ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trì Am, Tư Ngang ┃ vai phụ: Thiên biến vạn hóa nam chủ ┃ cái khác: Nghịch chuyển tiên đồ Tiên giới kế tiếp

————————-

Kim bài biên tập đánh giá

Trì Am giao một cái bạn trai, đương nàng phát hiện bạn trai là cái khống chế dục siêu cường xà tinh bệnh, nàng mỗi ngày đều tưởng chia tay, đáng tiếc còn không có chia tay thành công, nàng liền xuyên qua đến luân hồi giới. Ở ba ngàn luân hồi giới, Trì Am mỗi một đời đều sẽ gặp được nàng bạn trai, cùng hắn cộng đồng nắm tay tìm kiếm các thế giới bí mật, cùng với xuyên qua chung điểm. Tác giả văn phong nhẹ nhàng, hành văn lưu sướng, thế giới bối cảnh đa dạng hóa, mỗi một cái thế giới đều tràn ngập bất đồng nguy hiểm cùng mới lạ giả thiết, xuất sắc ngoạn mục, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Vụ Thỉ Dực
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0001.mp32019-11-16 03:28
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0002.mp32019-11-16 03:28
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0003.mp32019-11-16 03:29
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0004.mp32019-11-16 03:29
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0005.mp32019-11-16 03:29
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0006.mp32019-11-16 03:29
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0007.mp32019-11-16 03:29
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0008.mp32019-11-16 03:29
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0009.mp32019-11-16 03:29
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0010.mp32019-11-16 03:29
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0011.mp32019-11-16 03:30
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0012.mp32019-11-16 03:30
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0013.mp32019-11-16 03:30
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0014.mp32019-11-16 03:30
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0015.mp32019-11-16 03:30
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0016.mp32019-11-16 03:30
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0017.mp32019-11-16 03:30
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0018.mp32019-11-16 03:31
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0019.mp32019-11-16 03:31
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0020.mp32019-11-16 03:31
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0021.mp32019-11-16 03:31
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0022.mp32019-11-16 03:31
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0023.mp32019-11-16 03:31
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0024.mp32019-11-16 03:31
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0025.mp32019-11-16 03:31
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0026.mp32019-11-16 03:32
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0027.mp32019-11-16 03:32
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0028.mp32019-11-16 03:32
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0029.mp32019-11-16 03:32
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0030.mp32019-11-16 03:32
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0031.mp32019-11-16 03:32
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0032.mp32019-11-16 03:32
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0033.mp32019-11-16 03:33
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0034.mp32019-11-16 03:33
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0035.mp32019-11-16 03:33
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0036.mp32019-11-16 03:33
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0037.mp32019-11-16 03:33
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0038.mp32019-11-16 03:33
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0039.mp32019-11-16 03:34
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0040.mp32019-11-16 03:34
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0041.mp32019-11-16 03:34
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0042.mp32019-11-16 03:34
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0043.mp32019-11-16 03:34
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0044.mp32019-11-16 03:34
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0045.mp32019-11-16 03:34
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0046.mp32019-11-16 03:34
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0047.mp32019-11-16 03:35
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0048.mp32019-11-16 03:35
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0049.mp32019-11-16 03:35
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0050.mp32019-11-16 03:35
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0051.mp32019-11-16 03:35
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0052.mp32019-11-16 03:35
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0053.mp32019-11-16 03:35
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0054.mp32019-11-16 03:35
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0055.mp32019-11-16 03:36
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0056.mp32019-11-16 03:36
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0057.mp32019-11-16 03:36
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0058.mp32019-11-16 03:36
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0059.mp32019-11-16 03:36
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0060.mp32019-11-16 03:36
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0061.mp32019-11-16 03:36
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0062.mp32019-11-16 03:37
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0063.mp32019-11-16 03:37
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0064.mp32019-11-16 03:37
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0065.mp32019-11-16 03:37
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0066.mp32019-11-16 03:37
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0067.mp32019-11-16 03:37
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0068.mp32019-11-16 03:37
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0069.mp32019-11-16 03:38
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0070.mp32019-11-16 03:38
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0071.mp32019-11-16 03:38
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0072.mp32019-11-16 03:38
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0073.mp32019-11-16 03:38
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0074.mp32019-11-16 03:38
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0075.mp32019-11-16 03:38
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0076.mp32019-11-16 03:39
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0077.mp32019-11-16 03:39
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0078.mp32019-11-16 03:39
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0079.mp32019-11-16 03:39
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0080.mp32019-11-16 03:39
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0081.mp32019-11-16 03:39
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0082.mp32019-11-16 03:39
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0083.mp32019-11-16 03:39
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0084.mp32019-11-16 03:40
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0085.mp32019-11-16 03:40
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0086.mp32019-11-16 03:40
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0087.mp32019-11-16 03:40
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0088.mp32019-11-16 03:40
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0089.mp32019-11-16 03:40
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0090.mp32019-11-16 03:40
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0091.mp32019-11-16 03:41
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0092.mp32019-11-16 03:41
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0093.mp32019-11-16 03:41
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0094.mp32019-11-16 03:41
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0095.mp32019-11-16 03:41
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0096.mp32019-11-16 03:41
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0097.mp32019-11-16 03:41
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0098.mp32019-11-16 03:42
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0099.mp32019-11-16 03:42
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0100.mp32019-11-16 03:42
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0101.mp32019-11-16 03:42
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0102.mp32019-11-16 03:42
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0103.mp32019-11-16 03:42
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0104.mp32019-11-16 03:42
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0105.mp32019-11-16 03:43
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0106.mp32019-11-16 03:43
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0107.mp32019-11-16 03:43
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0108.mp32019-11-16 03:43
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0109.mp32019-11-16 03:43
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0110.mp32019-11-16 03:43
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0111.mp32019-11-16 03:43
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0112.mp32019-11-16 03:44
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0113.mp32019-11-16 03:44
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0114.mp32019-11-16 03:44
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0115.mp32019-11-16 03:44
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0116.mp32019-11-16 03:44
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0117.mp32019-11-16 03:44
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0118.mp32019-11-16 03:44
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0119.mp32019-11-16 03:44
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0120.mp32019-11-16 03:45
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0121.mp32019-11-16 03:45
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0122.mp32019-11-16 03:45
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0123.mp32019-11-16 03:45
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0124.mp32019-11-16 03:45
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0125.mp32019-11-16 03:45
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0126.mp32019-11-16 03:45
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0127.mp32019-11-16 03:46
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0128.mp32019-11-16 03:46
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0129.mp32019-11-16 03:46
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0130.mp32019-11-16 03:46
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0131.mp32019-11-16 03:47
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0132.mp32019-11-16 03:47
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0133.mp32019-11-16 03:47
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0134.mp32019-11-16 03:47
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0135.mp32019-11-16 03:47
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0136.mp32019-11-16 03:47
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0137.mp32019-11-16 03:47
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0138.mp32019-11-16 03:47
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0139.mp32019-11-16 03:48
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0140.mp32019-11-16 03:48
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0141.mp32019-11-16 03:48
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0142.mp32019-11-16 03:48
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0143.mp32019-11-16 03:48
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0144.mp32019-11-16 03:48
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0145.mp32019-11-16 03:48
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0146.mp32019-11-16 03:49
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0147.mp32019-11-16 03:49
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0148.mp32019-11-16 03:49
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0149.mp32019-11-16 03:49
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0150.mp32019-11-16 03:50
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0151.mp32019-11-16 03:50
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0152.mp32019-11-16 03:50
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0153.mp32019-11-16 03:50
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0154.mp32019-11-16 03:50
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0155.mp32019-11-16 03:50
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0156.mp32019-11-16 03:50
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0157.mp32019-11-16 03:51
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0158.mp32019-11-16 03:51
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0159.mp32019-11-16 03:51
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0160.mp32019-11-16 03:51
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0161.mp32019-11-16 03:51
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0162.mp32019-11-16 03:52
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0163.mp32019-11-16 03:52
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0164.mp32019-11-16 03:52
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0165.mp32019-11-16 03:52
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0166.mp32019-11-16 03:52
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0167.mp32019-11-16 03:53
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0168.mp32019-11-16 03:53
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0169.mp32019-11-16 03:53
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0170.mp32019-11-16 03:53
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0171.mp32019-11-16 03:53
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0172.mp32019-11-16 03:53
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0173.mp32019-11-16 03:54
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0174.mp32019-11-16 03:54
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0175.mp32019-11-16 03:54
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0176.mp32019-11-16 03:54
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0177.mp32019-11-16 03:54
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0178.mp32019-11-16 03:55
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0179.mp32019-11-16 03:55
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0180.mp32019-11-16 03:56
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0181.mp32019-11-16 03:56
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0182.mp32019-11-16 03:57
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0183.mp32019-11-16 03:57
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0184.mp32019-11-16 03:57
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0185.mp32019-11-16 03:58
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0186.mp32019-11-16 03:58
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0187.mp32019-11-16 03:58
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0188.mp32019-11-16 03:58
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0189.mp32019-11-16 03:58
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0190.mp32019-11-16 03:59
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0191.mp32019-11-16 03:59
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0192.mp32019-11-16 03:59
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0193.mp32019-11-16 03:59
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0194.mp32019-11-16 03:59
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0195.mp32019-11-16 04:00
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0196.mp32019-11-16 04:00
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0197.mp32019-11-16 04:00
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0198.mp32019-11-16 04:00
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0199.mp32019-11-16 04:00
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0200.mp32019-11-16 04:00
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0201.mp32019-11-16 04:01
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0202.mp32019-11-16 04:01
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0203.mp32019-11-16 04:02
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0204.mp32019-11-16 04:02
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0205.mp32019-11-16 04:02
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0206.mp32019-11-16 04:03
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0207.mp32019-11-16 04:03
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0208.mp32019-11-16 04:03
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0209.mp32019-11-16 04:04
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0210.mp32019-11-16 04:04
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0211.mp32019-11-16 04:04
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0212.mp32019-11-16 04:04
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0213.mp32019-11-16 04:04
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0214.mp32019-11-16 04:05
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0215.mp32019-11-16 04:05
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0216.mp32019-11-16 04:06
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0217.mp32019-11-16 04:06
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0218.mp32019-11-16 04:06
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0219.mp32019-11-16 04:07
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0220.mp32019-11-16 04:07
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0221.mp32019-11-16 04:07
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0222.mp32019-11-16 04:08
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0223.mp32019-11-16 04:08
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0224.mp32019-11-16 04:08
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0225.mp32019-11-16 04:09
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0226.mp32019-11-16 04:09
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0227.mp32019-11-16 04:09
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0228.mp32019-11-16 04:09
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0229.mp32019-11-16 04:10
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0230.mp32019-11-16 04:10
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0231.mp32019-11-16 04:10
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0232.mp32019-11-16 04:11
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0233.mp32019-11-16 04:11
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0234.mp32019-11-16 04:12
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0235.mp32019-11-16 04:12
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0236.mp32019-11-16 04:12
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0237.mp32019-11-16 04:12
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0238.mp32019-11-16 04:13
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0239.mp32019-11-16 04:13
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0240.mp32019-11-16 04:13
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0241.mp32019-11-16 04:14
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0242.mp32019-11-16 04:14
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0243.mp32019-11-16 04:14
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0244.mp32019-11-16 04:14
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0245.mp32019-11-16 04:15
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0246.mp32019-11-16 04:15
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0247.mp32019-11-16 04:16
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0248.mp32019-11-16 04:16
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0249.mp32019-11-16 04:16
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0250.mp32019-11-16 04:17
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0251.mp32019-11-16 04:17
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0252.mp32019-11-16 04:17
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0253.mp32019-11-16 04:17
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0254.mp32019-11-16 04:18
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0255.mp32019-11-16 04:18
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0256.mp32019-11-16 04:19
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0257.mp32019-11-16 04:19
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0258.mp32019-11-16 04:19
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0259.mp32019-11-16 04:20
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0260.mp32019-11-16 04:20
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0261.mp32019-11-16 04:20
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0262.mp32019-11-16 04:21
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0263.mp32019-11-16 04:21
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0264.mp32019-11-16 04:21
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0265.mp32019-11-16 04:21
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0266.mp32019-11-16 04:22
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0267.mp32019-11-16 04:22
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0268.mp32019-11-16 04:22
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0269.mp32019-11-16 04:23
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0270.mp32019-11-16 04:23
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0271.mp32019-11-16 04:24
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0272.mp32019-11-16 04:24
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0273.mp32019-11-16 04:24
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0274.mp32019-11-16 04:24
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0275.mp32019-11-16 04:25
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0276.mp32019-11-16 04:25
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0277.mp32019-11-16 04:25
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0278.mp32019-11-16 04:25
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0279.mp32019-11-16 04:25
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0280.mp32019-11-16 04:25
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0281.mp32019-11-16 04:26
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0282.mp32019-11-16 04:26
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0283.mp32019-11-16 04:26
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0284.mp32019-11-16 04:26
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0285.mp32019-11-16 04:26
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0286.mp32019-11-16 04:26
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0287.mp32019-11-16 04:27
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0288.mp32019-11-16 04:27
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0289.mp32019-11-16 04:27
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0290.mp32019-11-16 04:27
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0291.mp32019-11-16 04:27
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0292.mp32019-11-16 04:28
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0293.mp32019-11-16 04:28
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0294.mp32019-11-16 04:28
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0295.mp32019-11-16 04:28
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0296.mp32019-11-16 04:28
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0297.mp32019-11-16 04:29
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0298.mp32019-11-16 04:29
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0299.mp32019-11-16 04:29
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0300.mp32019-11-16 04:29
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0301.mp32019-11-16 04:29
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0302.mp32019-11-16 04:29
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0303.mp32019-11-16 04:30
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0304.mp32019-11-16 04:30
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0305.mp32019-11-16 04:30
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0306.mp32019-11-16 04:30
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0307.mp32019-11-16 04:30
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0308.mp32019-11-16 04:30
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0309.mp32019-11-16 04:30
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0310.mp32019-11-16 04:31
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0311.mp32019-11-16 04:31
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0312.mp32019-11-16 04:31
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0313.mp32019-11-16 04:31
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0314.mp32019-11-16 04:31
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0315.mp32019-11-16 04:31
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0316.mp32019-11-16 04:31
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0317.mp32019-11-16 04:32
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0318.mp32019-11-16 04:32
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0319.mp32019-11-16 04:32
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0320.mp32019-11-16 04:32
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0321.mp32019-11-16 04:32
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0322.mp32019-11-16 04:32
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0323.mp32019-11-16 04:33
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0324.mp32019-11-16 04:33
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0325.mp32019-11-16 04:33
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0326.mp32019-11-16 04:33
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0327.mp32019-11-16 04:33
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0328.mp32019-11-16 04:33
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0329.mp32019-11-16 04:33
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0330.mp32019-11-16 04:33
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0331.mp32019-11-16 04:34
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0332.mp32019-11-16 04:34
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0333.mp32019-11-16 04:34
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0334.mp32019-11-16 04:34
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0335.mp32019-11-16 04:34
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0336.mp32019-11-16 04:34
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0337.mp32019-11-16 04:35
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0338.mp32019-11-16 04:35
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0339.mp32019-11-16 04:35
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0340.mp32019-11-16 04:35
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0341.mp32019-11-16 04:35
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0342.mp32019-11-16 04:35
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0343.mp32019-11-16 04:36
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0344.mp32019-11-16 04:36
 • lieu-than-xuyen-nhanh-chuong-0345.mp32019-11-16 04:36
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4.8]

Related posts

Trọng Sinh Chi Kim Đồng Yêu Thê

THUYS♥️

Sư Tôn Có Điều Vai Ác Long

TiKay

Fairy Tail Chi Bị Động Vô Địch

TiKay

Toàn Chức Cao Thủ

TiKay

Dị Giới Gặp Gỡ Nhị Thứ Nguyên Nữ Thần

TiKay

Hoàn Khố Đế Phi

THUYS♥️

Leave a Reply