Đam MỹHài HướcHiện ĐạiHuyền Huyễn

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Thể loại: Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE
Chuyển ngữ:Muối.

Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chuyện thay đổi từ sau khi tốt nghiệp anh  được thừa kế một vườn bách thú tư nhân, không chỉ vậy mà còn bị ép ký một hợp đồng, chào đón các loại ‘động vật’ quái dị như Lục Áp, Đát Kỷ, Bạch Tố Trinh, Hắc Hùng Tinh.. về nuôi.

Từ đó, có nằm mơ anh cũng bị ám ảnh bởi lưu lượng khách tham quan..

Từ đó, nội quy đầu tiên của vườn bách thú xuất hiện, dưới 21 tuổi không được tham quan Lục Áp

Từ đó, thời đại mạt pháp mà yêu ma quỷ quái, hòa thượng đạo sĩ tưng bừng sục sôi~

Nhiều năm sau, Đoàn Giai Trạch và Lục Áp bắt chước một đoạn nói chuyện trong buổi chầu ‘gặp nhau cuối năm’.

Đoàn Giai Trạch: Lục Áp chưa từng học tiểu học, lại thêm đã mấy vạn năm rồi chưa làm việc, sau này tìm được công việc, ấy là ở lại vườn bách thú Linh Hữu làm động vật.

Lục Áp: …………

– *-

Tác giả: Logic phục vụ nội dung, có tô có sảng có bàn tay vàng, còn có cảnh tình cảm mà tác giả vùng vẫy đấu tranh trong cốt truyện dài dằng dặc. Đi ở tùy người, gạch hoa tùy ý.

Nguồn muoivantue.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0001.mp32019-08-27 15:19
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0002.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0003.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0004.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0005.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0006.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0007.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0008.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0009.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0010.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0011.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0012.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0013.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0014.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0015.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0016.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0017.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0018.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0019.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0020.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0021.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0022.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0023.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0024.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0025.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0026.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0027.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0028.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0029.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0030.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0031.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0032.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0033.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0034.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0035.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0036.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0037.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0038.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0039.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0040.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0041.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0042.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0043.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0044.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0045.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0046.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0047.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0048.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0049.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0050.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0051.mp32019-08-27 15:26
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0052.mp32019-08-27 15:26
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0053.mp32019-08-27 15:26
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0054.mp32019-08-27 15:26
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0055.mp32019-08-27 15:26
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0056.mp32019-08-27 15:26
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0057.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0058.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0059.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0060.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0061.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0062.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0063.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0064.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0065.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0066.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0067.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0068.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0069.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0070.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0071.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0072.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0073.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0074.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0075.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0076.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0077.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0078.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0079.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0080.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0081.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0082.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0083.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0084.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0085.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0086.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0087.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0088.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0089.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0090.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0091.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0092.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0093.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0094.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0095.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0096.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0097.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0098.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0099.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0100.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0101.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0102.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0103.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0104.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0105.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0106.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0107.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0108.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0109.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0110.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0111.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0112.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0113.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0114.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0115.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0116.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0117.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0118.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0119.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0120.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0121.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0122.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0123.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0124.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0125.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0126.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0127.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0128.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0129.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0130.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0131.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0132.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0133.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0134.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0135.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0136.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0137.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0138.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0139.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0140.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0141.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0142.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0143.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0144.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0145.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0146.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0147.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0148.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0149.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0150.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0151.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0152.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0153.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0154.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0155.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0156.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0157.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0158.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0159.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0160.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0161.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0162.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0163.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0164.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0165.mp32019-08-27 15:41
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0166.mp32019-08-27 15:41
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0167.mp32019-08-27 18:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0168.mp32019-08-27 18:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0169.mp32019-08-27 18:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0170.mp32019-08-27 18:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0171.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0172.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0173.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0174.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0175.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0176.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0177.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0178.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0179.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0180.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0181.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0182.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0183.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0184.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0185.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0186.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0187.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0188.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0189.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0190.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0191.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0192.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0193.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0194.mp32019-08-27 18:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0195.mp32019-08-27 18:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0196.mp32019-08-27 18:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0197.mp32019-08-27 18:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0198.mp32019-08-27 18:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0199.mp32019-08-27 18:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0200.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0201.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0202.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0203.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0204.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0205.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0206.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0207.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0208.mp32019-08-27 18:41
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Toàn Cầu Tiến Hóa Sau Ta Đứng Ở Chuỗi Đồ Ăn Đỉnh Tầng

TiKay

Ngũ Hành Thiên

TiKay

Siêu Cấp Hoàn Khố Hệ Thống

TiKay

Phục Thiên Thị

TiKay

Khi Người Bệnh Trầm Cảm Tiến Vào Game Kinh Dị

TiKay

Huyền Học Đại Lão Mãn Cấp Trở Về [ Xuyên Thư ]

TiKay

Leave a Reply