Đam MỹHài HướcHiện ĐạiHuyền Huyễn

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Thể loại: Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE
Chuyển ngữ:Muối.

Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chuyện thay đổi từ sau khi tốt nghiệp anh  được thừa kế một vườn bách thú tư nhân, không chỉ vậy mà còn bị ép ký một hợp đồng, chào đón các loại ‘động vật’ quái dị như Lục Áp, Đát Kỷ, Bạch Tố Trinh, Hắc Hùng Tinh.. về nuôi.

Từ đó, có nằm mơ anh cũng bị ám ảnh bởi lưu lượng khách tham quan..

Từ đó, nội quy đầu tiên của vườn bách thú xuất hiện, dưới 21 tuổi không được tham quan Lục Áp

Từ đó, thời đại mạt pháp mà yêu ma quỷ quái, hòa thượng đạo sĩ tưng bừng sục sôi~

Nhiều năm sau, Đoàn Giai Trạch và Lục Áp bắt chước một đoạn nói chuyện trong buổi chầu ‘gặp nhau cuối năm’.

Đoàn Giai Trạch: Lục Áp chưa từng học tiểu học, lại thêm đã mấy vạn năm rồi chưa làm việc, sau này tìm được công việc, ấy là ở lại vườn bách thú Linh Hữu làm động vật.

Lục Áp: …………

– *-

Tác giả: Logic phục vụ nội dung, có tô có sảng có bàn tay vàng, còn có cảnh tình cảm mà tác giả vùng vẫy đấu tranh trong cốt truyện dài dằng dặc. Đi ở tùy người, gạch hoa tùy ý.

Nguồn muoivantue.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0001.mp32019-08-27 15:19
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0002.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0003.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0004.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0005.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0006.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0007.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0008.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0009.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0010.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0011.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0012.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0013.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0014.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0015.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0016.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0017.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0018.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0019.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0020.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0021.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0022.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0023.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0024.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0025.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0026.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0027.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0028.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0029.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0030.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0031.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0032.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0033.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0034.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0035.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0036.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0037.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0038.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0039.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0040.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0041.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0042.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0043.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0044.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0045.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0046.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0047.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0048.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0049.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0050.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0051.mp32019-08-27 15:26
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0052.mp32019-08-27 15:26
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0053.mp32019-08-27 15:26
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0054.mp32019-08-27 15:26
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0055.mp32019-08-27 15:26
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0056.mp32019-08-27 15:26
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0057.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0058.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0059.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0060.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0061.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0062.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0063.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0064.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0065.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0066.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0067.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0068.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0069.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0070.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0071.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0072.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0073.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0074.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0075.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0076.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0077.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0078.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0079.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0080.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0081.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0082.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0083.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0084.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0085.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0086.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0087.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0088.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0089.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0090.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0091.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0092.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0093.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0094.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0095.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0096.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0097.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0098.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0099.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0100.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0101.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0102.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0103.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0104.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0105.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0106.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0107.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0108.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0109.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0110.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0111.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0112.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0113.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0114.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0115.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0116.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0117.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0118.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0119.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0120.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0121.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0122.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0123.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0124.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0125.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0126.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0127.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0128.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0129.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0130.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0131.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0132.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0133.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0134.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0135.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0136.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0137.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0138.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0139.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0140.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0141.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0142.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0143.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0144.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0145.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0146.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0147.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0148.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0149.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0150.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0151.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0152.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0153.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0154.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0155.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0156.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0157.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0158.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0159.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0160.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0161.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0162.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0163.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0164.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0165.mp32019-08-27 15:41
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0166.mp32019-08-27 15:41
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0167.mp32019-08-27 18:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0168.mp32019-08-27 18:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0169.mp32019-08-27 18:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0170.mp32019-08-27 18:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0171.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0172.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0173.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0174.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0175.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0176.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0177.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0178.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0179.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0180.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0181.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0182.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0183.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0184.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0185.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0186.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0187.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0188.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0189.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0190.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0191.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0192.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0193.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0194.mp32019-08-27 18:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0195.mp32019-08-27 18:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0196.mp32019-08-27 18:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0197.mp32019-08-27 18:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0198.mp32019-08-27 18:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0199.mp32019-08-27 18:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0200.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0201.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0202.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0203.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0204.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0205.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0206.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0207.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0208.mp32019-08-27 18:41
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Đế Bá

TiKay

Bắc Đẩu Đế Tôn

TiKay

Trọng Sinh Giới Giải Trí Chi Dựng Thê Ảnh Hậu

THUYS♥️

Ma Thiên

TiKay

Chư Thiên Hình Chiếu

TiKay

Hải Sản Thịnh Yến

THUYS♥️

Leave a Reply