Đam MỹHài HướcHiện ĐạiHuyền Huyễn

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Thể loại: Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE
Chuyển ngữ:Muối.

Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chuyện thay đổi từ sau khi tốt nghiệp anh  được thừa kế một vườn bách thú tư nhân, không chỉ vậy mà còn bị ép ký một hợp đồng, chào đón các loại ‘động vật’ quái dị như Lục Áp, Đát Kỷ, Bạch Tố Trinh, Hắc Hùng Tinh.. về nuôi.

Từ đó, có nằm mơ anh cũng bị ám ảnh bởi lưu lượng khách tham quan..

Từ đó, nội quy đầu tiên của vườn bách thú xuất hiện, dưới 21 tuổi không được tham quan Lục Áp

Từ đó, thời đại mạt pháp mà yêu ma quỷ quái, hòa thượng đạo sĩ tưng bừng sục sôi~

Nhiều năm sau, Đoàn Giai Trạch và Lục Áp bắt chước một đoạn nói chuyện trong buổi chầu ‘gặp nhau cuối năm’.

Đoàn Giai Trạch: Lục Áp chưa từng học tiểu học, lại thêm đã mấy vạn năm rồi chưa làm việc, sau này tìm được công việc, ấy là ở lại vườn bách thú Linh Hữu làm động vật.

Lục Áp: …………

– *-

Tác giả: Logic phục vụ nội dung, có tô có sảng có bàn tay vàng, còn có cảnh tình cảm mà tác giả vùng vẫy đấu tranh trong cốt truyện dài dằng dặc. Đi ở tùy người, gạch hoa tùy ý.

Nguồn muoivantue.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0001.mp32019-08-27 15:19
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0002.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0003.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0004.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0005.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0006.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0007.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0008.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0009.mp32019-08-27 15:20
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0010.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0011.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0012.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0013.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0014.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0015.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0016.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0017.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0018.mp32019-08-27 15:21
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0019.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0020.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0021.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0022.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0023.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0024.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0025.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0026.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0027.mp32019-08-27 15:22
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0028.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0029.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0030.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0031.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0032.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0033.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0034.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0035.mp32019-08-27 15:23
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0036.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0037.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0038.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0039.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0040.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0041.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0042.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0043.mp32019-08-27 15:24
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0044.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0045.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0046.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0047.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0048.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0049.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0050.mp32019-08-27 15:25
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0051.mp32019-08-27 15:26
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0052.mp32019-08-27 15:26
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0053.mp32019-08-27 15:26
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0054.mp32019-08-27 15:26
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0055.mp32019-08-27 15:26
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0056.mp32019-08-27 15:26
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0057.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0058.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0059.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0060.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0061.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0062.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0063.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0064.mp32019-08-27 15:27
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0065.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0066.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0067.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0068.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0069.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0070.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0071.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0072.mp32019-08-27 15:28
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0073.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0074.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0075.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0076.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0077.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0078.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0079.mp32019-08-27 15:29
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0080.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0081.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0082.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0083.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0084.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0085.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0086.mp32019-08-27 15:30
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0087.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0088.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0089.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0090.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0091.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0092.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0093.mp32019-08-27 15:31
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0094.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0095.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0096.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0097.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0098.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0099.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0100.mp32019-08-27 15:32
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0101.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0102.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0103.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0104.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0105.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0106.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0107.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0108.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0109.mp32019-08-27 15:33
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0110.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0111.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0112.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0113.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0114.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0115.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0116.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0117.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0118.mp32019-08-27 15:34
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0119.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0120.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0121.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0122.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0123.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0124.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0125.mp32019-08-27 15:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0126.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0127.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0128.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0129.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0130.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0131.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0132.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0133.mp32019-08-27 15:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0134.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0135.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0136.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0137.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0138.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0139.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0140.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0141.mp32019-08-27 15:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0142.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0143.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0144.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0145.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0146.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0147.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0148.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0149.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0150.mp32019-08-27 15:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0151.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0152.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0153.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0154.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0155.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0156.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0157.mp32019-08-27 15:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0158.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0159.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0160.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0161.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0162.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0163.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0164.mp32019-08-27 15:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0165.mp32019-08-27 15:41
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0166.mp32019-08-27 15:41
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0167.mp32019-08-27 18:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0168.mp32019-08-27 18:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0169.mp32019-08-27 18:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0170.mp32019-08-27 18:35
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0171.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0172.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0173.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0174.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0175.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0176.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0177.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0178.mp32019-08-27 18:36
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0179.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0180.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0181.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0182.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0183.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0184.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0185.mp32019-08-27 18:37
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0186.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0187.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0188.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0189.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0190.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0191.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0192.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0193.mp32019-08-27 18:38
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0194.mp32019-08-27 18:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0195.mp32019-08-27 18:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0196.mp32019-08-27 18:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0197.mp32019-08-27 18:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0198.mp32019-08-27 18:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0199.mp32019-08-27 18:39
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0200.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0201.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0202.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0203.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0204.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0205.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0206.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0207.mp32019-08-27 18:40
 • nam-ay-tui-mo-vuon-bach-thu-chuong-0208.mp32019-08-27 18:41
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Đế Hoàng Triệu Hoán Thiên Cổ Anh Kiệt

TiKay

Địa Cầu Đánh Dấu Một Trăm Năm, Trên Đời Vô Địch

TiKay

Thiên Tài Công Lược Luận [ Thực Tế Ảo ]

TiKay

Ta Ở Trong Trò Chơi Kinh Dị Phong Thần [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư

TiKay

Sư Tôn Có Điều Vai Ác Long

TiKay

Leave a Reply