Dị Giới Đồng Nhân

Tu Luyện Dựa Vào Chơi Game

Cảnh Giới nâng lên quá chậm.

Nhiều xoạt mấy cái phó bản là có thể thăng cấp.

Cần Luyện Đan Luyện Khí kỹ thuật.

Thu được Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư chức danh chính là làm được dễ dàng.

Thần Khí, Thần Công, Thần Bảo.

Xoạt xoạt BOSS, ung dung thu được.

Game nhất thời thoải mái, vẫn game vẫn thoải mái.

Converter: legendgl

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thụ Hỏa
 •  Chương: /513
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Game loading2019-11-22 01:06
 • #2: Van cân lực lượng2019-11-22 01:07
 • #3: Đồ bỏ đi game, hủy ta thanh xuân, hãm hại ta tiền tài2019-11-22 01:07
 • #4: Đánh thắng ta, cùng ngươi ngủ2019-11-22 01:07
 • #5: Lớn nhất kỳ tích2019-11-22 01:07
 • #6: Vạn bên trong không 1 võ học kỳ tài2019-11-22 01:07
 • #7: Luyện Võ chính là vì soái2019-11-22 01:08
 • #8: Chức Nghiệp2019-11-22 01:08
 • #9: plastic tình huynh đệ2019-11-22 01:08
 • #10: Người khác lên lớp, ta chơi game2019-11-22 01:08
 • #11: Đánh người liền làm mất mặt2019-11-22 01:08
 • #12: Ta không nghe được ~~~2019-11-22 01:08
 • #13: Hiện tại liền thi2019-11-22 01:08
 • #14: 1 vạn 2 biện pháp2019-11-22 01:08
 • #15: Âm Dương Sư2019-11-22 01:08
 • #16: Ngươi thất bại2019-11-22 01:09
 • #17: Các ngươi còn quá trẻ tuổi2019-11-22 01:09
 • #18: Quá tiện2019-11-22 01:09
 • #19: Keng, luyện chế thành công2019-11-22 01:09
 • #20: Luyện Đan Sư tên gọi2019-11-22 01:09
 • #21: Thưởng2019-11-22 01:09
 • #22: Bạo trang bị2019-11-22 01:10
 • #23: Không thể Sung Trị game, đều là đồ bỏ đi2019-11-22 01:10
 • #24: Thỏ thỏ đáng yêu như thế2019-11-22 01:10
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0025.mp32019-11-22 01:10
 • #26: Nhàn nhã ăn quả lê quần chúng2019-11-22 01:10
 • #27: Mua Công Pháp2019-11-22 01:10
 • #28: Đều là ta2019-11-22 01:11
 • #29: Linh Quyết2019-11-22 01:11
 • #30: 2 Thiếu Gia trở về2019-11-22 01:11
 • #31: Thực sự là hảo đệ đệ của ta2019-11-22 01:11
 • #32: Vị thơm2019-11-22 01:11
 • #33: Ta là công tử bột2019-11-22 01:11
 • #34: Luyện Khí Đan ta có chính là2019-11-22 01:12
 • #35: 1 bình, 2 bình, 3 bình, 4 bình, 5 bình2019-11-22 01:12
 • #36: Ám Dạ đột kích hạng Côn Luân2019-11-22 01:12
 • #37: Lệnh Hồ2019-11-22 01:12
 • #38: Xích Huyết Thành2019-11-22 01:12
 • #39: Đàm Thanh2019-11-22 01:13
 • #40: thẳng thắn gặp lại Lý lưu manh2019-11-22 01:13
 • #41: Dồn dập bị thua2019-11-22 01:13
 • #42: Xin lỗi, quá dùng sức2019-11-22 01:14
 • #43: Lực lượng này đủ chưa?2019-11-22 01:14
 • #44: Mạc Tướng Quân2019-11-22 01:14
 • #45: Thế2019-11-22 01:14
 • #46: Thiên Nhân Cảnh2019-11-22 01:14
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0047.mp32019-11-22 01:14
 • #48: Chế tạo Vũ Khí2019-11-22 01:15
 • #49: Ta từ lâu không phải2019-11-22 01:15
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0050.mp32019-11-22 01:15
 • #51: Thượng Nhân2019-11-22 01:15
 • #52: Hắc Sơn Trại2019-11-22 01:15
 • #53: Hùng Như Hải2019-11-22 01:15
 • #54: 99 Phủ2019-11-22 01:15
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0055.mp32019-11-22 01:15
 • #56: Hắc Sơn Trại đột kích2019-11-22 01:16
 • #57: Đốt ta Xích Huyết, giết ta kẻ thù2019-11-22 01:16
 • #58: Bắt giặc phải bắt vua trước2019-11-22 01:16
 • #59: 1 người trấn vạn quân2019-11-22 01:16
 • #60: Sức mạnh vô địch2019-11-22 01:16
 • #61: Mạc Thiên Sơn2019-11-22 01:17
 • #62: Lấy 1 địch 42019-11-22 01:17
 • #63: Lấy 1 địch 3, có ta vô địch2019-11-22 01:17
 • #64: Thắng lợi2019-11-22 01:17
 • #65: 1 chỉ diệt Ưng Vương2019-11-22 01:18
 • #66: Không ai có thể ngăn cản2019-11-22 01:18
 • #67: Lui binh2019-11-22 01:18
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0068.mp32019-11-22 01:18
 • #69: Y Dược Sư2019-11-22 01:19
 • #70: Đại lượng Công Pháp2019-11-22 01:19
 • #71: Độc Vương2019-11-22 01:19
 • #72: Đại Đường Bùi Hư Đường2019-11-22 01:19
 • #73: Chỉ đến như thế2019-11-22 01:19
 • #74: Trứng bên trong thiếu nữ, hùng hồn sức mạnh2019-11-22 01:20
 • #75: Dự định2019-11-22 01:20
 • #76: Linh Quyết, Linh Thạch2019-11-22 01:20
 • #77: Hoàng Cung kho vũ khí2019-11-22 01:20
 • #78: Công Pháp quét hình chương trình2019-11-22 01:20
 • #79: Hoàn thiện Hỏa Luyện Chân Thân thứ 1 trùng2019-11-22 01:21
 • #80: Thần Thông2019-11-22 01:21
 • #81: Chuẩn bị động thủ2019-11-22 01:21
 • #82: Thiên lao quản sự là ta cha tiểu đệ2019-11-22 01:21
 • #83: 1 quyền đánh giết2019-11-22 01:22
 • #84: Nổi giận đùng đùng2019-11-22 01:22
 • #85: Yên Vân 18 kỵ2019-11-22 01:22
 • #86: Đấu đá lung tung2019-11-22 01:22
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0087.mp32019-11-22 01:23
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0088.mp32019-11-22 01:23
 • #89: 1 người 1 kiếm, không thể chống đối2019-11-22 01:23
 • #90: Pháp Gia Luật Giả2019-11-22 01:23
 • #91: Cạm bẫy2019-11-22 01:23
 • #92: Màu đỏ viên thuốc2019-11-22 01:24
 • #93: Chiến Thượng Nhân2019-11-22 01:24
 • #94: Chân Vũ Quyền2019-11-22 01:24
 • #95: Hỏa Diễm Kim Mâu2019-11-22 01:24
 • #96: Càn quét Đại Tần Hoàng Cung2019-11-22 01:25
 • #97: Dương DanhThiên Hạ2019-11-22 01:25
 • #98: Rời đi2019-11-22 01:25
 • #99: Đặc thù phương thức tu luyện2019-11-22 01:25
 • #100: Biên Bức Động2019-11-22 01:26
 • #101: Hộ Lý Gia 10 năm2019-11-22 01:26
 • #102: Dưỡng Thần Đan2019-11-22 01:26
 • #103: Nơi này Sơn Tặc có chút kém2019-11-22 01:26
 • #104: 1 cấp Ngự Thú Sư2019-11-22 01:26
 • #105: Thú Áp2019-11-22 01:26
 • #106: Đặc Thù Thể Chất2019-11-22 01:27
 • #107: Lỗ Đại Sư2019-11-22 01:27
 • #108: Nhất Mông Thiên Niên2019-11-22 01:27
 • #109: Thu đồ đệ2019-11-22 01:27
 • #110: 4 cấp Ngự Thú Sư2019-11-22 01:27
 • #111: Thiên Tài hình thức2019-11-22 01:28
 • #112: Lôi Quang Ưng2019-11-22 01:28
 • #113: Đến Thanh Lĩnh Thành2019-11-22 01:28
 • #114: Thanh Lĩnh Luyện Đan Sư Công Hội2019-11-22 01:28
 • #115: Mệnh Nguyên Đan2019-11-22 01:28
 • #116: Trường Nguyên Động Phủ2019-11-22 01:29
 • #117: Chủ ý2019-11-22 01:29
 • #118: Thần Bí Công Pháp2019-11-22 01:29
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0119.mp32019-11-22 01:29
 • #120: Hỏa Nguyên Đan2019-11-22 01:29
 • #121: Ta thua2019-11-22 01:30
 • #122: Đan Đạo Chưởng Khống Giả2019-11-22 01:30
 • #123: Trường Nguyên Võ Khố2019-11-22 01:30
 • #124: Niết Bàn Cảnh2019-11-22 01:30
 • #125: Tuyệt Đối Tĩnh Chỉ2019-11-22 01:30
 • #126: Công Hội Hội Trường Ti Đồ Tùng2019-11-22 01:31
 • #127: Sư phụ2019-11-22 01:31
 • #128: Di Tích2019-11-22 01:31
 • #129: Nghi hoặc2019-11-22 01:31
 • #130: 6 cấp Trận Pháp2019-11-22 01:32
 • #131: Tĩnh Tâm Bạch Liên2019-11-22 01:32
 • #132: 1 chiêu thất bại2019-11-22 01:32
 • #133: Ta là Lý Bạch2019-11-22 01:32
 • #134: Phù Lục2019-11-22 01:32
 • #135: Lý Mục nghênh chiến2019-11-22 01:33
 • #136: Hồng Long Dị Hỏa2019-11-22 01:33
 • #137: Thiên Tài2019-11-22 01:33
 • #138: Chân Hỏa2019-11-22 01:33
 • #139: Đan Thành2019-11-22 01:33
 • #140: Cuối cùng giải thích quyền2019-11-22 01:34
 • #141: Hầu Nhi Tửu2019-11-22 01:34
 • #142: Quan Gia việc trọng đại2019-11-22 01:34
 • #143: Quan Gia Lão Tổ2019-11-22 01:34
 • #144: Tách ra2019-11-22 01:34
 • #145: Tự phong tu vi?2019-11-22 01:35
 • #146: 1 kiếm2019-11-22 01:35
 • #147: Chỉ là Pháp Tương Cảnh2019-11-22 01:35
 • #148: Ngươi lửa này thật giống hơi yếu2019-11-22 01:35
 • #149: Tông Chủ2019-11-22 01:35
 • #150: Hạng Thanh Vũ tung tích2019-11-22 01:36
 • #151: Hàn Nguyệt Trường Sinh Công2019-11-22 01:36
 • #152: Công Pháp Đại Thanh Tẩy2019-11-22 01:37
 • #153: Đệ tử của ta?2019-11-22 01:37
 • #154: Tu Sĩ Bach Hiểu Sinh2019-11-22 01:37
 • #155: Bán ra Đan Dược2019-11-22 01:37
 • #156: 5 cấp Ngự Thú Sư2019-11-22 01:37
 • #157: Hình ảnh2019-11-22 01:38
 • #158: Thánh Nữ trung tiện, đánh rắm sao?2019-11-22 01:38
 • #159: Triển Đông Lai2019-11-22 01:38
 • #160: Vấn Khí Tường2019-11-22 01:38
 • #161: Giải Đáp Mô Thức2019-11-22 01:38
 • #162: 2 cấp Luyện Khí Sư2019-11-22 01:39
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0163.mp32019-11-22 01:39
 • #164: Âu Dương Đại Sư2019-11-22 01:39
 • #165: Hắc Linh Kiếm2019-11-22 01:39
 • #166: Đại Khí Tông truyền nhân2019-11-22 01:39
 • #167: Thật giả truyền nhân2019-11-22 01:39
 • #168: Dị Hỏa2019-11-22 01:40
 • #169: Trung Phẩm Huyền Khí?2019-11-22 01:40
 • #170: Sư Thúc2019-11-22 01:40
 • #171: Vô Phong Quả2019-11-22 01:40
 • #172: Chiến Đoạt Mệnh cảnh2019-11-22 01:40
 • #173: Từ An ra tay2019-11-22 01:41
 • #174: Đặc thù danh sách2019-11-22 01:41
 • #175: Giao Long Vương2019-11-22 01:41
 • #176: Phù Lục Sư2019-11-22 01:41
 • #177: Hà Quang2019-11-22 01:42
 • #178: Tra Xét Mô Thức2019-11-22 01:42
 • #179: Hạ Hầu Vận2019-11-22 01:42
 • #180: Trận Pháp2019-11-22 01:42
 • #181: Đồ lãng tử2019-11-22 01:42
 • #182: Bán ra2019-11-22 01:43
 • #183: Yến Hư Đường2019-11-22 01:43
 • #184: Thiên Ngoại Hữu Thiên, Nhân Ngoại Hữu Nhân2019-11-22 01:43
 • #185: Bí Cảnh mở ra2019-11-22 01:43
 • #186: Vân Phong Bí Cảnh2019-11-22 01:43
 • #187: Đa Bảo Sơn2019-11-22 01:44
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0188.mp32019-11-22 01:44
 • #189: Tiến vào Đa Bảo Sơn2019-11-22 01:44
 • #190: Thiên Dẫn Kiếm2019-11-22 01:44
 • #191: Vân Phong Thạch Bi2019-11-22 01:44
 • #192: Diễn Nguyệt Môn2019-11-22 01:45
 • #193: Ba Hùng2019-11-22 01:45
 • #194: 1 người là đủ2019-11-22 01:45
 • #195: Thượng Phẩm Thần Thông, Chưởng Tâm Kim Lôi2019-11-22 01:45
 • #196: 18 loại Cực Phẩm Huyền Công2019-11-22 01:45
 • #197: Bác Thiên Chiến Pháp2019-11-22 01:46
 • #198: Vân Phong Các2019-11-22 01:46
 • #199: Bạch Ngọc Vương Tọa2019-11-22 01:46
 • #200: Vô Sinh Vô Tử Chi Địa2019-11-22 01:46
 • #201: Mọi người áp bức2019-11-22 01:47
 • #202: 1 quyền đánh nổ2019-11-22 01:47
 • #203: Quét ngang vô địch2019-11-22 01:47
 • #204: Đại Thừa Cảnh2019-11-22 01:47
 • #205: Vụ Hải Khốn Long Trận2019-11-22 01:47
 • #206: Huyền Môn Cảnh2019-11-22 01:47
 • #207: Về nhà2019-11-22 01:48
 • #208: Đan Dược cùng Công Pháp2019-11-22 01:48
 • #209: Đại Tần quật khởi2019-11-22 01:48
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0210.mp32019-11-22 01:48
 • #211: Lại tới Đại Tần2019-11-22 01:49
 • #212: Hồn Tông2019-11-22 01:49
 • #213: Linh Hồn Chi Nguyên2019-11-22 01:49
 • #214: Lại là Tu Sĩ2019-11-22 01:49
 • #215: Kiểm tra2019-11-22 01:49
 • #216: 8 cấp Ngự Thú Sư2019-11-22 01:50
 • #217: Thanh Thủy Dược Các2019-11-22 01:50
 • #218: Tịch Diệt Vạn Độc Chưởng2019-11-22 01:50
 • #219: Y Thuật thi đấu2019-11-22 01:50
 • #220: 5 ngày2019-11-22 01:51
 • #221: Hồng Sa Chứng2019-11-22 01:51
 • #222: Chờ 1 chờ2019-11-22 01:51
 • #223: Lý Mục, ngươi âm ta!2019-11-22 01:51
 • #224: Mai phục2019-11-22 01:51
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0225.mp32019-11-22 01:52
 • #226: 9 cấp Phục Hợp Trận Pháp2019-11-22 01:52
 • #227: Trưởng lão2019-11-22 01:52
 • #228: Thanh Châu Phủ2019-11-22 01:52
 • #229: Bán ra Huyền Khí2019-11-22 01:52
 • #230: Lý Mục đến phỏng2019-11-22 01:52
 • #231: Phá Trận2019-11-22 01:53
 • #232: Thần Hồn công kích2019-11-22 01:53
 • #233: Áp chế Đại Thừa Cảnh2019-11-22 01:53
 • #234: kính xin buông tha Diễn Nguyệt Môn2019-11-22 01:53
 • #235: Hoa Gian Phái Yến Hư Đường2019-11-22 01:53
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0236.mp32019-11-22 01:54
 • #237: Giết bọn họ run rẩy đau lòng2019-11-22 01:56
 • #238: Đại Thần Thông2019-11-22 01:56
 • #239: Phương Thanh Nguyên cùng Yến Hư Đường2019-11-22 01:56
 • #240: Diệt Thụ2019-11-22 01:57
 • #241: Thế Thân Pháp Bảo2019-11-22 01:57
 • #242: Cảnh Giới2019-11-22 01:57
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0243.mp32019-11-22 01:57
 • #244: Ma Nguyệt Giáo2019-11-22 01:57
 • #245: Nguyệt Thần Trùng2019-11-22 01:57
 • #246: 5 cấp Cổ Sư2019-11-22 01:58
 • #247: 1 kiếm2019-11-22 01:58
 • #248: Đại Khí Hạo Thiên2019-11-22 01:58
 • #249: Trở về2019-11-22 01:58
 • #250: Thánh Tâm Giáo trưởng lão2019-11-22 01:58
 • #251: Đại Ma Đầu2019-11-22 01:59
 • #252: Giải thi đấu sớm2019-11-22 01:59
 • #253: Thanh Xuyên2019-11-22 01:59
 • #254: Lục Thanh Ngọc Liên2019-11-22 01:59
 • #255: Lý Vân Phi2019-11-22 01:59
 • #256: Kim Đính Nộ Hổ2019-11-22 01:59
 • #257: ha ha, nữ nhân2019-11-22 01:59
 • #258: Thanh Ngọc Liên Hoa Thể hiệu quả2019-11-22 02:00
 • #259: Chân Long Đảo Toái Phiến2019-11-22 02:00
 • #260: Thánh Tâm Giáo người đến2019-11-22 02:00
 • #261: Hạ Hầu Vận2019-11-22 02:00
 • #262: Ma Khí ngập trời2019-11-22 02:00
 • #263: Chiến Thánh Địa Chấp Sự Trưởng Lão2019-11-22 02:00
 • #264: Ngủ Lôi Chân Giải2019-11-22 02:01
 • #265: Tiên duyên2019-11-22 02:01
 • #266: Dương danh2019-11-22 02:01
 • #267: Dương Châu Vọng Hải Thành2019-11-22 02:01
 • #268: Tam sinh thạch2019-11-22 02:01
 • #269: Minh Vương Đại Bi Thủ2019-11-22 02:01
 • #270: Bán ra2019-11-22 02:02
 • #271: Cảnh Luân2019-11-22 02:02
 • #272: Bá Đao Môn diệt2019-11-22 02:02
 • #273: Hồn Tông đến2019-11-22 02:02
 • #274: Thiên Khung Cực Quang Trận2019-11-22 02:02
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0275.mp32019-11-22 02:02
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0276.mp32019-11-22 02:03
 • #277: Cổ Thần2019-11-22 02:03
 • #278: Toàn bộ viên tụ tập2019-11-22 02:03
 • #279: Thương Hải Đảo2019-11-22 02:03
 • #280: Liêu Nha Hải Thú2019-11-22 02:04
 • #281: Thuần phục Liêu Nha Hải Thú2019-11-22 02:04
 • #282: Vô Không Khu Vực2019-11-22 02:04
 • #283: Cửu lê bộ lạc2019-11-22 02:04
 • #284: Đại Tế Ti2019-11-22 02:04
 • #285: Tiến vào Cổ Thần Chi Địa2019-11-22 02:04
 • #286: Xi Vưu Đại Đế2019-11-22 02:05
 • #287: Sát Lục Cổ Thần2019-11-22 02:05
 • #288: Siêu Cấp Thiên Tài hình thức2019-11-22 02:05
 • #289: Đại Thừa Cảnh2019-11-22 02:05
 • #290: Máu tươi2019-11-22 02:05
 • #291: Xi Vưu phục sinh2019-11-22 02:06
 • #292: Bộ Lạc Chi Chủ2019-11-22 02:06
 • #293: Chữa thương2019-11-22 02:06
 • #294: Cổ Thần Chi Huyết2019-11-22 02:06
 • #295: Hải Thần hội nghị2019-11-22 02:06
 • #296: Bày sạp2019-11-22 02:06
 • #297: 2000 trăm triệu Linh Thạch2019-11-22 02:07
 • #298: 3 vị đối với Địa Khí có hứng thú hay không?2019-11-22 02:07
 • #299: Hải Thần đến2019-11-22 02:07
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0300.mp32019-11-22 02:07
 • #301: Cửu trùng Quan Thiên Thuật2019-11-22 02:07
 • #302: Đồ Long2019-11-22 02:07
 • #303: Sóng lớn2019-11-22 02:08
 • #304: Điện Man Cuồng Long2019-11-22 02:08
 • #305: Hải Thần Chùy2019-11-22 02:08
 • #306: Không gì địch nổi2019-11-22 02:08
 • #307: Chiến Tạo Hóa Cảnh Giới2019-11-22 02:08
 • #308: Bại Điện Man Cuồng Long2019-11-22 02:08
 • #309: Hạ màn2019-11-22 02:09
 • #310: Lão Đạo Nhân2019-11-22 02:09
 • #311: Vô Vi Quan Thanh Ngọc Đạo Nhân2019-11-22 02:09
 • #312: Chân Long Đảo2019-11-22 02:09
 • #313: 1 chưởng đập chết2019-11-22 02:09
 • #314: Chân Long Tinh Huyết2019-11-22 02:10
 • #315: Bằng hữu2019-11-22 02:10
 • #316: Tuyết Tiên Tử2019-11-22 02:10
 • #317: Lục Thương Thôn Mệnh Vụ2019-11-22 02:10
 • #318: Bộ xương2019-11-22 02:10
 • #319: Cốt Vương2019-11-22 02:10
 • #320: Mê Vụ Chi Địa2019-11-22 02:10
 • #321: Tinh cấp Dược Tài2019-11-22 02:11
 • #322: Hạo Nguyệt Thánh Địa2019-11-22 02:11
 • #323: Tử Vong Quỷ Hổ2019-11-22 02:11
 • #324: Kiếm Đạo 132019-11-22 02:11
 • #325: Mạn Thiên Phù2019-11-22 02:11
 • #326: Nhất tinh trận sư2019-11-22 02:12
 • #327: Phá Trận2019-11-22 02:12
 • #328: Long Hồn2019-11-22 02:12
 • #329: Muốn chết Long Hồn2019-11-22 02:12
 • #330: Tạo Hóa Cảnh Giới2019-11-22 02:12
 • #331: 1 quyền phá thiên kiếp2019-11-22 02:12
 • #332: Hỗn Nguyên Cảnh2019-11-22 02:13
 • #333: Kinh người của cải2019-11-22 02:13
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0334.mp32019-11-22 02:13
 • #335: Hàn Thiên Vực Hàn gia2019-11-22 02:13
 • #336: Động Phủ2019-11-22 02:13
 • #337: Trở lại Thanh Lĩnh2019-11-22 02:13
 • #338: Hồn Tông tin tức2019-11-22 02:14
 • #339: Thánh Tâm Giáo2019-11-22 02:14
 • #340: Đánh giết Sảng Linh2019-11-22 02:14
 • #341: Hồn Tông thối lui2019-11-22 02:14
 • #342: 1 phong thư2019-11-22 02:14
 • #343: Hỏa Chi Đại Đạo2019-11-22 02:14
 • #344: Chiến Thư2019-11-22 02:15
 • #345: U Nguyên Thủy Cốc2019-11-22 02:15
 • #346: Hồn Tông Tông Chủ2019-11-22 02:15
 • #347: Khi đến lúc2019-11-22 02:15
 • #348: Hồn Linh Huyền Thủy2019-11-22 02:15
 • #349: Nhân vật phản diện chết vào nói nhiều2019-11-22 02:16
 • #350: Vô Quang Kiếm Giới2019-11-22 02:16
 • #351: Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm2019-11-22 02:16
 • #352: Rời đi Lam Huyền Tinh2019-11-22 02:16
 • #353: Hoàng Thổ Tinh2019-11-22 02:16
 • #354: Hậu Thổ Đại Thần Thần Tượng2019-11-22 02:16
 • #355: Hắc Sát Độc Hạt2019-11-22 02:16
 • #356: 2 loại Đại Đạo2019-11-22 02:17
 • #357: Đại Địa Thần Côn2019-11-22 02:17
 • #358: Thổ Linh Thần Châu2019-11-22 02:17
 • #359: Đại Địa Chiến Pháp2019-11-22 02:17
 • #360: Sa Vũ Ấp2019-11-22 02:17
 • #361: Kim Hoàng Chung2019-11-22 02:17
 • #362: Cảm Ngộ Đại Đạo con đường2019-11-22 02:18
 • #363: Cường Giả tụ hội2019-11-22 02:18
 • #364: Tử Vong Thiên Vực2019-11-22 02:18
 • #365: Trung Đẳng Tinh Vực2019-11-22 02:18
 • #366: Mộc Chi Đại Đạo, Thế Giới Diễn Hóa2019-11-22 02:18
 • #367: Khoa Phụ Bộ Lạc2019-11-22 02:18
 • #368: Thú triều đến2019-11-22 02:18
 • #369: Kim Hoàng Chung oai2019-11-22 02:18
 • #370: Thú triều thối lui2019-11-22 02:19
 • #371: Khoa Phụ Trục Nhật2019-11-22 02:19
 • #372: Thần Pháp, Thần Khí2019-11-22 02:19
 • #373: Lạc Hà Thư Viện2019-11-22 02:19
 • #374: Đoan Mộc Triệt2019-11-22 02:19
 • #375: Thiên Ma Giáo Thánh Nữ2019-11-22 02:19
 • #376: Luyện Khí Đại Hội2019-11-22 02:20
 • #377: Hạo Nhiên Đoán Khí Pháp2019-11-22 02:20
 • #378: Thiên Giám Luyện Khí Thuật2019-11-22 02:20
 • #379: Đạo Vận Luyện Thiên Chùy2019-11-22 02:20
 • #380: Thành Khí2019-11-22 02:20
 • #381: 2 tinh Thiên Khí2019-11-22 02:20
 • #382: Thạch Trung Kiếm2019-11-22 02:21
 • #383: Ma Vật hung mãnh2019-11-22 02:21
 • #384: Truyện Tống Trận2019-11-22 02:21
 • #385: Ngưu Đầu Nhân thân Ma Vật2019-11-22 02:21
 • #386: Cơ hội2019-11-22 02:21
 • #387: Truyện Tống Trận, rách2019-11-22 02:21
 • #388: Lý Mục khổ tâm2019-11-22 02:21
 • #389: Ma Tu2019-11-22 02:22
 • #390: Âm Chi Đại Đạo2019-11-22 02:22
 • #391: Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp2019-11-22 02:22
 • #392: Ma Thai2019-11-22 02:22
 • #393: Phong Kim Thành2019-11-22 02:22
 • #394: Ngươi nghĩ Tu Luyện à2019-11-22 02:22
 • #395: Sư Phụ ở trên2019-11-22 02:23
 • #396: Pháp Tướng Cảnh2019-11-22 02:23
 • #397: Ta Luyện Khí trình độ còn có thể2019-11-22 02:23
 • #398: Độ Kiếp2019-11-22 02:23
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0399.mp32019-11-22 02:23
 • #400: Nóng nảy chuyện làm ăn2019-11-22 02:23
 • #401: Động thủ2019-11-22 02:24
 • #402: 1000 Ức Linh Thạch2019-11-22 02:24
 • #403: Nhân chứng, hình ảnh2019-11-22 02:24
 • #404: 1 chỉ đánh giết2019-11-22 02:24
 • #405: Vân Lưu Cốc Cốc Chủ2019-11-22 02:24
 • #406: 3 vạn cái Linh Thạch Quáng Mạch2019-11-22 02:24
 • #407: Giản Đan Thanh2019-11-22 02:25
 • #408: Đoạn Hồn Sơn Mạch2019-11-22 02:25
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0409.mp32019-11-22 02:25
 • #410: Đại Na Di phù2019-11-22 02:25
 • #411: Nhược Thủy2019-11-22 02:25
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0412.mp32019-11-22 02:25
 • #413: Minh Vương Bất Bại Pháp tiểu thuyết: Tu Luyện Dựa Vào Chơi Game tác giả: cây lửa2019-11-22 02:25
 • #414: Tiên Thiên Hỗn Nguyên Chi Khí2019-11-22 02:26
 • #415: Hỗn Nguyên Cảnh2019-11-22 02:26
 • #416: Thần Pháp2019-11-22 02:26
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0417.mp32019-11-22 02:26
 • #418: Hô Phong Hoán Vũ2019-11-22 02:26
 • #419: Thiên Huyền Cấm Thần Chưởng2019-11-22 02:26
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0420.mp32019-11-22 02:26
 • #421: An bài2019-11-22 02:26
 • #422: Vấn Kiếm Thạch2019-11-22 02:27
 • #423: Ma Tu2019-11-22 02:27
 • #424: Linh Thạch cùng tính mạng2019-11-22 02:27
 • #425: Tàng Kiếm Hải Kiếm Hội2019-11-22 02:27
 • #426: Kiếm Đạo Vô Thượng Pháp2019-11-22 02:27
 • #427: Kiếm Ý2019-11-22 02:28
 • #428: Kiếm Đạo Hải Nguyên2019-11-22 02:28
 • #429: Thiên Khư Hải Vực2019-11-22 02:28
 • #430: Ngũ Tinh Yêu Thú2019-11-22 02:28
 • #431: Phá hủy Kiếm Đạo Hải Nguyên2019-11-22 02:28
 • #432: Hắc Sắc Kình Ngư2019-11-22 02:28
 • #433: Kiếm Trủng2019-11-22 02:28
 • #434: Kiếm Vô Tình2019-11-22 02:29
 • #435: Chí Chân Kiếm2019-11-22 02:29
 • #436: Nhất kiếm oai2019-11-22 02:29
 • #437: Thiên Địa Kiếm Nguyên Quyết2019-11-22 02:30
 • #438: Kiếm Khí Thông Thiên2019-11-22 02:30
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0439.mp32019-11-22 02:30
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0440.mp32019-11-22 02:30
 • #441: Hùng Huy2019-11-22 02:31
 • #442: Thiên Địa kiếm vực2019-11-22 02:31
 • #443: Thạch Trưởng Lão2019-11-22 02:31
 • #444: Tạo Hóa Cảnh2019-11-22 02:31
 • #445: Hùng Hải đến2019-11-22 02:31
 • #446: Thần Pháp oai2019-11-22 02:31
 • tu-luyen-dua-vao-choi-game-chuong-0447.mp32019-11-22 02:32
 • #448: Thiên Kiêu2019-11-22 02:32
 • #449: Đan Điền Vũ Trụ2019-11-22 02:32
 • #450: Trường Sinh Chi Địa2019-11-22 02:32
 • #451: Lôi Thần Tông mời2019-11-22 02:32
 • #452: Thiên Ma Giáo Trưởng Lão2019-11-22 02:32
 • #453: Thiên Hàng Nhật2019-11-22 02:33
 • #454: Vũ Hóa Tiên Nhân2019-11-22 02:33
 • #455: Hàn Ngôn2019-11-22 02:33
 • #456: Hàn Gia2019-11-22 02:33
 • #457: Thiên Hành Tuyết Dạ Kiếm Quyết2019-11-22 02:33
 • #458: Thần Đan2019-11-22 02:34
 • #459: 1 kiếm bại địch2019-11-22 02:34
 • #460: Trọng Lực2019-11-22 02:34
 • #461: Hàn Ngôn mời2019-11-22 02:34
 • #462: Hàn Yên Tuyết người theo đuổi2019-11-22 02:34
 • #463: Tái Kiến Hàn Yên Tuyết2019-11-22 02:34
 • #464: Hỗn Nguyên Chân Thần Công2019-11-22 02:34
 • #465: Phật Tâm Hàn Nguyệt Thể2019-11-22 02:35
 • #466: Lôi Vực Vô Cương2019-11-22 02:35
 • #467: Lôi Thần Cổ2019-11-22 02:35
 • #468: Quỳ Ngưu Tinh Hồn2019-11-22 02:35
 • #469: Lôi Trạch Lôi Thần2019-11-22 02:35
 • #470: Lôi Điện Chân Đồ2019-11-22 02:35
 • #471: Trận Pháp2019-11-22 02:36
 • #472: Hư Không Tạo Đan!2019-11-22 02:36
 • #473: Hàn Vân Song2019-11-22 02:36
 • #474: chiến Hàn Vân Song2019-11-22 02:36
 • #475: Danh tiếng vang xa2019-11-22 02:36
 • #476: Nhiệm Vụ2019-11-22 02:36
 • #477: Lại tới Luyện Ma Tinh Hà2019-11-22 02:37
 • #478: Ma Đạo Đại Toàn Chân Giải2019-11-22 02:37
 • #479: Chư Cát Vọng Tiên2019-11-22 02:37
 • #480: Ma Thai, Ma Tử2019-11-22 02:37
 • #481: Ác chiến2019-11-22 02:37
 • #482: Tuyệt Đối Hắc Ám2019-11-22 02:37
 • #483: Ma Tử2019-11-22 02:37
 • #484: Phân biệt2019-11-22 02:38
 • #485: Hàn Gia Bảo Khố2019-11-22 02:38
 • #486: Đại Đạo Hồng Lô Thần Thể2019-11-22 02:38
 • #487: Võ Đương Thần Tông Trương Quân Bảo2019-11-22 02:38
 • #488: Đạo Minh Vô Dục Quả2019-11-22 02:38
 • #489: Đột nhiên xảy ra dị biến2019-11-22 02:38
 • #490: Trường Sinh chỉ là Hư Huyễn2019-11-22 02:38
 • #491: Thái Cực Đạo Trường2019-11-22 02:39
 • #492: Chiến Chí Tôn2019-11-22 02:39
 • #493: Thái Cực Huyền Công2019-11-22 02:39
 • #494: Điên Đảo Âm Dương2019-11-22 02:39
 • #495: Dương danh Vũ Trụ2019-11-22 02:39
 • #496: Mạc Hư Vương2019-11-22 02:39
 • #497: Thánh Phật Diệt Thế Đan cùng Hóa Thạch Thần Phù2019-11-22 02:39
 • #498: Thiên Ma Giáo2019-11-22 02:40
 • #499: Mạc Hư Vương2019-11-22 02:40
 • #500: Long Văn Kim Thiếp2019-11-22 02:40
 • #501: Hàn Yên Tuyết xuất quan2019-11-22 02:40
 • #502: Tạo Nhân2019-11-22 02:40
 • #503: game cùng Đan Điền Vũ Trụ2019-11-22 02:40
 • #504: Lý Mục xuất quan2019-11-22 02:40
 • #505: Lý Phủ mọi người2019-11-22 02:41
 • #506: Cường Giả tụ hội2019-11-22 02:41
 • #507: Trường Sinh Chi Địa Nhập Khẩu2019-11-22 02:41
 • #508: Đại Đạo Hiển Hóa, Siêu Thoát Chi Lực2019-11-22 02:41
 • #509: Hiên Viên Kiếm2019-11-22 02:41
 • #510: Nên kết thúc2019-11-22 02:41
 • #511: Lý Mục cùng Mạc Hư Vương2019-11-22 02:42
 • #512: Ma Tộc Chân Thân2019-11-22 02:42
 • #513: Trường Sinh Chi Địa, Siêu Thoát tồn tại ( Kết thúc)2019-11-22 02:42
[Total: 6   Average: 4.7/5]

Related posts

Ta Đoạt Xá Đế Vương

TiKay

Sớm Đăng Nhập Làm Ruộng Trò Chơi

TiKay

Pokemon Chi Kim Tiền Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply