Dị GiớiĐồng Nhân

Tu Luyện Dựa Vào Chơi Game

Cảnh Giới nâng lên quá chậm.

Nhiều xoạt mấy cái phó bản là có thể thăng cấp.

Cần Luyện Đan Luyện Khí kỹ thuật.

Thu được Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư chức danh chính là làm được dễ dàng.

Thần Khí, Thần Công, Thần Bảo.

Xoạt xoạt BOSS, ung dung thu được.

Game nhất thời thoải mái, vẫn game vẫn thoải mái.

Converter: legendgl

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thụ Hỏa
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Game loading
 • #2: Van cân lực lượng
 • #3: Đồ bỏ đi game, hủy ta thanh xuân, hãm hại ta tiền tài
 • #4: Đánh thắng ta, cùng ngươi ngủ
 • #5: Lớn nhất kỳ tích
 • #6: Vạn bên trong không 1 võ học kỳ tài
 • #7: Luyện Võ chính là vì soái
 • #8: Chức Nghiệp
 • #9: plastic tình huynh đệ
 • #10: Người khác lên lớp, ta chơi game
 • #11: Đánh người liền làm mất mặt
 • #12: Ta không nghe được ~~~
 • #13: Hiện tại liền thi
 • #14: 1 vạn 2 biện pháp
 • #15: Âm Dương Sư
 • #16: Ngươi thất bại
 • #17: Các ngươi còn quá trẻ tuổi
 • #18: Quá tiện
 • #19: Keng, luyện chế thành công
 • #20: Luyện Đan Sư tên gọi
 • #21: Thưởng
 • #22: Bạo trang bị
 • #23: Không thể Sung Trị game, đều là đồ bỏ đi
 • #24: Thỏ thỏ đáng yêu như thế
 • #25:
 • #26: Nhàn nhã ăn quả lê quần chúng
 • #27: Mua Công Pháp
 • #28: Đều là ta
 • #29: Linh Quyết
 • #30: 2 Thiếu Gia trở về
 • #31: Thực sự là hảo đệ đệ của ta
 • #32: Vị thơm
 • #33: Ta là công tử bột
 • #34: Luyện Khí Đan ta có chính là
 • #35: 1 bình, 2 bình, 3 bình, 4 bình, 5 bình
 • #36: Ám Dạ đột kích hạng Côn Luân
 • #37: Lệnh Hồ
 • #38: Xích Huyết Thành
 • #39: Đàm Thanh
 • #40: thẳng thắn gặp lại Lý lưu manh
 • #41: Dồn dập bị thua
 • #42: Xin lỗi, quá dùng sức
 • #43: Lực lượng này đủ chưa?
 • #44: Mạc Tướng Quân
 • #45: Thế
 • #46: Thiên Nhân Cảnh
 • #47:
 • #48: Chế tạo Vũ Khí
 • #49: Ta từ lâu không phải
 • #50:
 • #51: Thượng Nhân
 • #52: Hắc Sơn Trại
 • #53: Hùng Như Hải
 • #54: 99 Phủ
 • #55:
 • #56: Hắc Sơn Trại đột kích
 • #57: Đốt ta Xích Huyết, giết ta kẻ thù
 • #58: Bắt giặc phải bắt vua trước
 • #59: 1 người trấn vạn quân
 • #60: Sức mạnh vô địch
 • #61: Mạc Thiên Sơn
 • #62: Lấy 1 địch 4
 • #63: Lấy 1 địch 3, có ta vô địch
 • #64: Thắng lợi
 • #65: 1 chỉ diệt Ưng Vương
 • #66: Không ai có thể ngăn cản
 • #67: Lui binh
 • #68:
 • #69: Y Dược Sư
 • #70: Đại lượng Công Pháp
 • #71: Độc Vương
 • #72: Đại Đường Bùi Hư Đường
 • #73: Chỉ đến như thế
 • #74: Trứng bên trong thiếu nữ, hùng hồn sức mạnh
 • #75: Dự định
 • #76: Linh Quyết, Linh Thạch
 • #77: Hoàng Cung kho vũ khí
 • #78: Công Pháp quét hình chương trình
 • #79: Hoàn thiện Hỏa Luyện Chân Thân thứ 1 trùng
 • #80: Thần Thông
 • #81: Chuẩn bị động thủ
 • #82: Thiên lao quản sự là ta cha tiểu đệ
 • #83: 1 quyền đánh giết
 • #84: Nổi giận đùng đùng
 • #85: Yên Vân 18 kỵ
 • #86: Đấu đá lung tung
 • #87:
 • #88:
 • #89: 1 người 1 kiếm, không thể chống đối
 • #90: Pháp Gia Luật Giả
 • #91: Cạm bẫy
 • #92: Màu đỏ viên thuốc
 • #93: Chiến Thượng Nhân
 • #94: Chân Vũ Quyền
 • #95: Hỏa Diễm Kim Mâu
 • #96: Càn quét Đại Tần Hoàng Cung
 • #97: Dương DanhThiên Hạ
 • #98: Rời đi
 • #99: Đặc thù phương thức tu luyện
 • #100: Biên Bức Động
 • #101: Hộ Lý Gia 10 năm
 • #102: Dưỡng Thần Đan
 • #103: Nơi này Sơn Tặc có chút kém
 • #104: 1 cấp Ngự Thú Sư
 • #105: Thú Áp
 • #106: Đặc Thù Thể Chất
 • #107: Lỗ Đại Sư
 • #108: Nhất Mông Thiên Niên
 • #109: Thu đồ đệ
 • #110: 4 cấp Ngự Thú Sư
 • #111: Thiên Tài hình thức
 • #112: Lôi Quang Ưng
 • #113: Đến Thanh Lĩnh Thành
 • #114: Thanh Lĩnh Luyện Đan Sư Công Hội
 • #115: Mệnh Nguyên Đan
 • #116: Trường Nguyên Động Phủ
 • #117: Chủ ý
 • #118: Thần Bí Công Pháp
 • #119:
 • #120: Hỏa Nguyên Đan
 • #121: Ta thua
 • #122: Đan Đạo Chưởng Khống Giả
 • #123: Trường Nguyên Võ Khố
 • #124: Niết Bàn Cảnh
 • #125: Tuyệt Đối Tĩnh Chỉ
 • #126: Công Hội Hội Trường Ti Đồ Tùng
 • #127: Sư phụ
 • #128: Di Tích
 • #129: Nghi hoặc
 • #130: 6 cấp Trận Pháp
 • #131: Tĩnh Tâm Bạch Liên
 • #132: 1 chiêu thất bại
 • #133: Ta là Lý Bạch
 • #134: Phù Lục
 • #135: Lý Mục nghênh chiến
 • #136: Hồng Long Dị Hỏa
 • #137: Thiên Tài
 • #138: Chân Hỏa
 • #139: Đan Thành
 • #140: Cuối cùng giải thích quyền
 • #141: Hầu Nhi Tửu
 • #142: Quan Gia việc trọng đại
 • #143: Quan Gia Lão Tổ
 • #144: Tách ra
 • #145: Tự phong tu vi?
 • #146: 1 kiếm
 • #147: Chỉ là Pháp Tương Cảnh
 • #148: Ngươi lửa này thật giống hơi yếu
 • #149: Tông Chủ
 • #150: Hạng Thanh Vũ tung tích
 • #151: Hàn Nguyệt Trường Sinh Công
 • #152: Công Pháp Đại Thanh Tẩy
 • #153: Đệ tử của ta?
 • #154: Tu Sĩ Bach Hiểu Sinh
 • #155: Bán ra Đan Dược
 • #156: 5 cấp Ngự Thú Sư
 • #157: Hình ảnh
 • #158: Thánh Nữ trung tiện, đánh rắm sao?
 • #159: Triển Đông Lai
 • #160: Vấn Khí Tường
 • #161: Giải Đáp Mô Thức
 • #162: 2 cấp Luyện Khí Sư
 • #163:
 • #164: Âu Dương Đại Sư
 • #165: Hắc Linh Kiếm
 • #166: Đại Khí Tông truyền nhân
 • #167: Thật giả truyền nhân
 • #168: Dị Hỏa
 • #169: Trung Phẩm Huyền Khí?
 • #170: Sư Thúc
 • #171: Vô Phong Quả
 • #172: Chiến Đoạt Mệnh cảnh
 • #173: Từ An ra tay
 • #174: Đặc thù danh sách
 • #175: Giao Long Vương
 • #176: Phù Lục Sư
 • #177: Hà Quang
 • #178: Tra Xét Mô Thức
 • #179: Hạ Hầu Vận
 • #180: Trận Pháp
 • #181: Đồ lãng tử
 • #182: Bán ra
 • #183: Yến Hư Đường
 • #184: Thiên Ngoại Hữu Thiên, Nhân Ngoại Hữu Nhân
 • #185: Bí Cảnh mở ra
 • #186: Vân Phong Bí Cảnh
 • #187: Đa Bảo Sơn
 • #188:
 • #189: Tiến vào Đa Bảo Sơn
 • #190: Thiên Dẫn Kiếm
 • #191: Vân Phong Thạch Bi
 • #192: Diễn Nguyệt Môn
 • #193: Ba Hùng
 • #194: 1 người là đủ
 • #195: Thượng Phẩm Thần Thông, Chưởng Tâm Kim Lôi
 • #196: 18 loại Cực Phẩm Huyền Công
 • #197: Bác Thiên Chiến Pháp
 • #198: Vân Phong Các
 • #199: Bạch Ngọc Vương Tọa
 • #200: Vô Sinh Vô Tử Chi Địa
 • #201: Mọi người áp bức
 • #202: 1 quyền đánh nổ
 • #203: Quét ngang vô địch
 • #204: Đại Thừa Cảnh
 • #205: Vụ Hải Khốn Long Trận
 • #206: Huyền Môn Cảnh
 • #207: Về nhà
 • #208: Đan Dược cùng Công Pháp
 • #209: Đại Tần quật khởi
 • #210:
 • #211: Lại tới Đại Tần
 • #212: Hồn Tông
 • #213: Linh Hồn Chi Nguyên
 • #214: Lại là Tu Sĩ
 • #215: Kiểm tra
 • #216: 8 cấp Ngự Thú Sư
 • #217: Thanh Thủy Dược Các
 • #218: Tịch Diệt Vạn Độc Chưởng
 • #219: Y Thuật thi đấu
 • #220: 5 ngày
 • #221: Hồng Sa Chứng
 • #222: Chờ 1 chờ
 • #223: Lý Mục, ngươi âm ta!
 • #224: Mai phục
 • #225:
 • #226: 9 cấp Phục Hợp Trận Pháp
 • #227: Trưởng lão
 • #228: Thanh Châu Phủ
 • #229: Bán ra Huyền Khí
 • #230: Lý Mục đến phỏng
 • #231: Phá Trận
 • #232: Thần Hồn công kích
 • #233: Áp chế Đại Thừa Cảnh
 • #234: kính xin buông tha Diễn Nguyệt Môn
 • #235: Hoa Gian Phái Yến Hư Đường
 • #236:
 • #237: Giết bọn họ run rẩy đau lòng
 • #238: Đại Thần Thông
 • #239: Phương Thanh Nguyên cùng Yến Hư Đường
 • #240: Diệt Thụ
 • #241: Thế Thân Pháp Bảo
 • #242: Cảnh Giới
 • #243:
 • #244: Ma Nguyệt Giáo
 • #245: Nguyệt Thần Trùng
 • #246: 5 cấp Cổ Sư
 • #247: 1 kiếm
 • #248: Đại Khí Hạo Thiên
 • #249: Trở về
 • #250: Thánh Tâm Giáo trưởng lão
 • #251: Đại Ma Đầu
 • #252: Giải thi đấu sớm
 • #253: Thanh Xuyên
 • #254: Lục Thanh Ngọc Liên
 • #255: Lý Vân Phi
 • #256: Kim Đính Nộ Hổ
 • #257: ha ha, nữ nhân
 • #258: Thanh Ngọc Liên Hoa Thể hiệu quả
 • #259: Chân Long Đảo Toái Phiến
 • #260: Thánh Tâm Giáo người đến
 • #261: Hạ Hầu Vận
 • #262: Ma Khí ngập trời
 • #263: Chiến Thánh Địa Chấp Sự Trưởng Lão
 • #264: Ngủ Lôi Chân Giải
 • #265: Tiên duyên
 • #266: Dương danh
 • #267: Dương Châu Vọng Hải Thành
 • #268: Tam sinh thạch
 • #269: Minh Vương Đại Bi Thủ
 • #270: Bán ra
 • #271: Cảnh Luân
 • #272: Bá Đao Môn diệt
 • #273: Hồn Tông đến
 • #274: Thiên Khung Cực Quang Trận
 • #275:
 • #276:
 • #277: Cổ Thần
 • #278: Toàn bộ viên tụ tập
 • #279: Thương Hải Đảo
 • #280: Liêu Nha Hải Thú
 • #281: Thuần phục Liêu Nha Hải Thú
 • #282: Vô Không Khu Vực
 • #283: Cửu lê bộ lạc
 • #284: Đại Tế Ti
 • #285: Tiến vào Cổ Thần Chi Địa
 • #286: Xi Vưu Đại Đế
 • #287: Sát Lục Cổ Thần
 • #288: Siêu Cấp Thiên Tài hình thức
 • #289: Đại Thừa Cảnh
 • #290: Máu tươi
 • #291: Xi Vưu phục sinh
 • #292: Bộ Lạc Chi Chủ
 • #293: Chữa thương
 • #294: Cổ Thần Chi Huyết
 • #295: Hải Thần hội nghị
 • #296: Bày sạp
 • #297: 2000 trăm triệu Linh Thạch
 • #298: 3 vị đối với Địa Khí có hứng thú hay không?
 • #299: Hải Thần đến
 • #300:
 • #301: Cửu trùng Quan Thiên Thuật
 • #302: Đồ Long
 • #303: Sóng lớn
 • #304: Điện Man Cuồng Long
 • #305: Hải Thần Chùy
 • #306: Không gì địch nổi
 • #307: Chiến Tạo Hóa Cảnh Giới
 • #308: Bại Điện Man Cuồng Long
 • #309: Hạ màn
 • #310: Lão Đạo Nhân
 • #311: Vô Vi Quan Thanh Ngọc Đạo Nhân
 • #312: Chân Long Đảo
 • #313: 1 chưởng đập chết
 • #314: Chân Long Tinh Huyết
 • #315: Bằng hữu
 • #316: Tuyết Tiên Tử
 • #317: Lục Thương Thôn Mệnh Vụ
 • #318: Bộ xương
 • #319: Cốt Vương
 • #320: Mê Vụ Chi Địa
 • #321: Tinh cấp Dược Tài
 • #322: Hạo Nguyệt Thánh Địa
 • #323: Tử Vong Quỷ Hổ
 • #324: Kiếm Đạo 13
 • #325: Mạn Thiên Phù
 • #326: Nhất tinh trận sư
 • #327: Phá Trận
 • #328: Long Hồn
 • #329: Muốn chết Long Hồn
 • #330: Tạo Hóa Cảnh Giới
 • #331: 1 quyền phá thiên kiếp
 • #332: Hỗn Nguyên Cảnh
 • #333: Kinh người của cải
 • #334:
 • #335: Hàn Thiên Vực Hàn gia
 • #336: Động Phủ
 • #337: Trở lại Thanh Lĩnh
 • #338: Hồn Tông tin tức
 • #339: Thánh Tâm Giáo
 • #340: Đánh giết Sảng Linh
 • #341: Hồn Tông thối lui
 • #342: 1 phong thư
 • #343: Hỏa Chi Đại Đạo
 • #344: Chiến Thư
 • #345: U Nguyên Thủy Cốc
 • #346: Hồn Tông Tông Chủ
 • #347: Khi đến lúc
 • #348: Hồn Linh Huyền Thủy
 • #349: Nhân vật phản diện chết vào nói nhiều
 • #350: Vô Quang Kiếm Giới
 • #351: Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm
 • #352: Rời đi Lam Huyền Tinh
 • #353: Hoàng Thổ Tinh
 • #354: Hậu Thổ Đại Thần Thần Tượng
 • #355: Hắc Sát Độc Hạt
 • #356: 2 loại Đại Đạo
 • #357: Đại Địa Thần Côn
 • #358: Thổ Linh Thần Châu
 • #359: Đại Địa Chiến Pháp
 • #360: Sa Vũ Ấp
 • #361: Kim Hoàng Chung
 • #362: Cảm Ngộ Đại Đạo con đường
 • #363: Cường Giả tụ hội
 • #364: Tử Vong Thiên Vực
 • #365: Trung Đẳng Tinh Vực
 • #366: Mộc Chi Đại Đạo, Thế Giới Diễn Hóa
 • #367: Khoa Phụ Bộ Lạc
 • #368: Thú triều đến
 • #369: Kim Hoàng Chung oai
 • #370: Thú triều thối lui
 • #371: Khoa Phụ Trục Nhật
 • #372: Thần Pháp, Thần Khí
 • #373: Lạc Hà Thư Viện
 • #374: Đoan Mộc Triệt
 • #375: Thiên Ma Giáo Thánh Nữ
 • #376: Luyện Khí Đại Hội
 • #377: Hạo Nhiên Đoán Khí Pháp
 • #378: Thiên Giám Luyện Khí Thuật
 • #379: Đạo Vận Luyện Thiên Chùy
 • #380: Thành Khí
 • #381: 2 tinh Thiên Khí
 • #382: Thạch Trung Kiếm
 • #383: Ma Vật hung mãnh
 • #384: Truyện Tống Trận
 • #385: Ngưu Đầu Nhân thân Ma Vật
 • #386: Cơ hội
 • #387: Truyện Tống Trận, rách
 • #388: Lý Mục khổ tâm
 • #389: Ma Tu
 • #390: Âm Chi Đại Đạo
 • #391: Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp
 • #392: Ma Thai
 • #393: Phong Kim Thành
 • #394: Ngươi nghĩ Tu Luyện à
 • #395: Sư Phụ ở trên
 • #396: Pháp Tướng Cảnh
 • #397: Ta Luyện Khí trình độ còn có thể
 • #398: Độ Kiếp
 • #399:
 • #400: Nóng nảy chuyện làm ăn
 • #401: Động thủ
 • #402: 1000 Ức Linh Thạch
 • #403: Nhân chứng, hình ảnh
 • #404: 1 chỉ đánh giết
 • #405: Vân Lưu Cốc Cốc Chủ
 • #406: 3 vạn cái Linh Thạch Quáng Mạch
 • #407: Giản Đan Thanh
 • #408: Đoạn Hồn Sơn Mạch
 • #409:
 • #410: Đại Na Di phù
 • #411: Nhược Thủy
 • #412:
 • #413: Minh Vương Bất Bại Pháp tiểu thuyết: Tu Luyện Dựa Vào Chơi Game tác giả: cây lửa
 • #414: Tiên Thiên Hỗn Nguyên Chi Khí
 • #415: Hỗn Nguyên Cảnh
 • #416: Thần Pháp
 • #417:
 • #418: Hô Phong Hoán Vũ
 • #419: Thiên Huyền Cấm Thần Chưởng
 • #420:
 • #421: An bài
 • #422: Vấn Kiếm Thạch
 • #423: Ma Tu
 • #424: Linh Thạch cùng tính mạng
 • #425: Tàng Kiếm Hải Kiếm Hội
 • #426: Kiếm Đạo Vô Thượng Pháp
 • #427: Kiếm Ý
 • #428: Kiếm Đạo Hải Nguyên
 • #429: Thiên Khư Hải Vực
 • #430: Ngũ Tinh Yêu Thú
 • #431: Phá hủy Kiếm Đạo Hải Nguyên
 • #432: Hắc Sắc Kình Ngư
 • #433: Kiếm Trủng
 • #434: Kiếm Vô Tình
 • #435: Chí Chân Kiếm
 • #436: Nhất kiếm oai
 • #437: Thiên Địa Kiếm Nguyên Quyết
 • #438: Kiếm Khí Thông Thiên
 • #439:
 • #440:
 • #441: Hùng Huy
 • #442: Thiên Địa kiếm vực
 • #443: Thạch Trưởng Lão
 • #444: Tạo Hóa Cảnh
 • #445: Hùng Hải đến
 • #446: Thần Pháp oai
 • #447:
 • #448: Thiên Kiêu
 • #449: Đan Điền Vũ Trụ
 • #450: Trường Sinh Chi Địa
 • #451: Lôi Thần Tông mời
 • #452: Thiên Ma Giáo Trưởng Lão
 • #453: Thiên Hàng Nhật
 • #454: Vũ Hóa Tiên Nhân
 • #455: Hàn Ngôn
 • #456: Hàn Gia
 • #457: Thiên Hành Tuyết Dạ Kiếm Quyết
 • #458: Thần Đan
 • #459: 1 kiếm bại địch
 • #460: Trọng Lực
 • #461: Hàn Ngôn mời
 • #462: Hàn Yên Tuyết người theo đuổi
 • #463: Tái Kiến Hàn Yên Tuyết
 • #464: Hỗn Nguyên Chân Thần Công
 • #465: Phật Tâm Hàn Nguyệt Thể
 • #466: Lôi Vực Vô Cương
 • #467: Lôi Thần Cổ
 • #468: Quỳ Ngưu Tinh Hồn
 • #469: Lôi Trạch Lôi Thần
 • #470: Lôi Điện Chân Đồ
 • #471: Trận Pháp
 • #472: Hư Không Tạo Đan!
 • #473: Hàn Vân Song
 • #474: chiến Hàn Vân Song
 • #475: Danh tiếng vang xa
 • #476: Nhiệm Vụ
 • #477: Lại tới Luyện Ma Tinh Hà
 • #478: Ma Đạo Đại Toàn Chân Giải
 • #479: Chư Cát Vọng Tiên
 • #480: Ma Thai, Ma Tử
 • #481: Ác chiến
 • #482: Tuyệt Đối Hắc Ám
 • #483: Ma Tử
 • #484: Phân biệt
 • #485: Hàn Gia Bảo Khố
 • #486: Đại Đạo Hồng Lô Thần Thể
 • #487: Võ Đương Thần Tông Trương Quân Bảo
 • #488: Đạo Minh Vô Dục Quả
 • #489: Đột nhiên xảy ra dị biến
 • #490: Trường Sinh chỉ là Hư Huyễn
 • #491: Thái Cực Đạo Trường
 • #492: Chiến Chí Tôn
 • #493: Thái Cực Huyền Công
 • #494: Điên Đảo Âm Dương
 • #495: Dương danh Vũ Trụ
 • #496: Mạc Hư Vương
 • #497: Thánh Phật Diệt Thế Đan cùng Hóa Thạch Thần Phù
 • #498: Thiên Ma Giáo
 • #499: Mạc Hư Vương
 • #500: Long Văn Kim Thiếp
 • #501: Hàn Yên Tuyết xuất quan
 • #502: Tạo Nhân
 • #503: game cùng Đan Điền Vũ Trụ
 • #504: Lý Mục xuất quan
 • #505: Lý Phủ mọi người
 • #506: Cường Giả tụ hội
 • #507: Trường Sinh Chi Địa Nhập Khẩu
 • #508: Đại Đạo Hiển Hóa, Siêu Thoát Chi Lực
 • #509: Hiên Viên Kiếm
 • #510: Nên kết thúc
 • #511: Lý Mục cùng Mạc Hư Vương
 • #512: Ma Tộc Chân Thân
 • #513: Trường Sinh Chi Địa, Siêu Thoát tồn tại ( Kết thúc)
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.7]

Related posts

Từ Giờ Phút Này Bắt Đầu Khiến Cho Thế Giới Cảm Thụ Thống Khổ

TiKay

Mang Theo Tinh Linh Thường Ngày Tống Mạn

TiKay

Tối Cường Phản Diện Thôn

TiKay

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc

TiKay

Thiên Phú Của Ta Là Phục Sinh

TiKay

Hắc Dạ Tiến Hóa

TiKay

Leave a Reply