Đồng NhânHuyền Huyễn

Già Thiên Chi Nghịch Chuyển Tương Lai

Già Thiên Chi Nghịch Chuyển Tương Lai

Chưởng luân hồi, khống vận mệnh, nắm nhân quả, xuyên qua cổ kim, nghịch chuyển tương lai.

Nhảy ra cố định quỹ đạo, sống ra không giống phấn khích.

Cho đến tận này nhân sinh đều viết thất bại, nhưng cũng không ảnh hưởng ta tiếp tục hướng phía trước.

txt: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Huyễn Huyễn Vô Cùng
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Lăng Tiêu Chi Thượng

TiKay

Harry Potter Thiên Sinh Phan Phái

TiKay

Mau Xuyên: Pháo Hôi Không Pháo Hôi

TiKay

Mạnh Nhất Vô Địch Hệ Thống

TiKay

Ta Có Thể Vô Hạn Tăng Lên

TiKay

Gia Huynh Lại Đang Tìm Đường Chết

THUYS♥️

Leave a Reply