Khoa Huyễn Ngôn Tình Nữ Cường Vô Hạn Lưu Võng Du

Từ Trò Chơi Trên Bàn Bắt Đầu [ Vô Hạn ]

Cố Cảnh Thịnh nguyên bản cảm thấy trời giáng thiên thạch là cái cận tồn ở chỗ lạn đuôi tiểu thuyết cảnh tượng, không nghĩ tới một ngày kia sẽ làm chính mình gặp gỡ, từ trên trời giáng xuống thế tới rào rạt còn mang theo thiêu đốt debuff thật lớn hòn đá làm nàng chỉ tới kịp hô to một tiếng “Bỏ hố không phải ta” liền thanh máu về linh.

Có lẽ là xem ở lâm chung không quên chơi ngạnh phân thượng, Cố Cảnh Thịnh không có thể chết thấu, mà là tiến vào vô hạn bàn du luân hồi thế giới.

“Hoan nghênh quang lâm, trước tới một ván nhẹ nhàng vui sướng bàn du đi!”

Cố Cảnh Thịnh: “Ha hả.”

Ở hoàn thành cái thứ nhất trò chơi lúc sau, Cố Cảnh Thịnh đạt được 24 giờ hoạt động thời gian, muốn chân chính sống lại, nàng cần thiết ở thời gian hoàn toàn về linh phía trước, không ngừng thông quan tân phó bản.

Q: “Xin hỏi tưởng ở [ Hoan Nhạc Trác du ] sống sót mấu chốt là cái gì?”

A: “Là rút thăm trúng thưởng, rút thăm trúng thưởng, cùng với rút thăm trúng thưởng.”

Ở thành công thăng cấp chính thức thành viên lúc sau, Cố Cảnh Thịnh phát hiện [ Hoan Nhạc Trác du ] có hai cái rút thăm trúng thưởng trì.

Tag: Ảo tưởng không gian kỳ ảo ma huyễn vô hạn lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cố Cảnh Thịnh ┃ vai phụ: Hạ Hiểu Vân, Vệ Gia Thời, Mộ Hữu Đường, Thương Mân Nga, vv ┃ cái khác: Hoan Nhạc Trác du chúng

vip cường đẩy huy hiệu

Phú tam đại nhiếp ảnh gia Cố Cảnh Thịnh ra ngoài sưu tầm phong tục, cùng trời giáng thiên thạch oan gia ngõ hẹp, hỉ đề GG, sau khi chết xuyên qua vào [ vô hạn bàn du ] trò chơi thế giới, cùng tiểu đồng bọn cùng nhau, nắm tay thông quan trò chơi phó bản, đi hướng tốt đẹp ngày mai. Bổn văn là một thiên huyền nghi đậu bỉ phong vô hạn văn, vai chính người tàn nhẫn lời nói còn nhiều, sảng điểm cùng cười điểm cất cánh, thăng cấp cộng huyền nghi một màu, thượng một giây mới cảm thấy sợ hãi, ngay sau đó lại nhạc cơ hồ bắt không được di động. Hành văn trung tràn ngập làm người buồn cười lãnh hài hước, trong đó về đạo cụ thẻ bài miêu tả cũng là một điểm sáng lớn, phó bản cực cụ sáng ý, cấp người đọc mang đến cảm giác mới mẻ đọc thể nghiệm.

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thiên Trạch Thời Nhược
 •  Chương: /167
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0001.mp32019-12-26 12:20
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0002.mp32019-12-26 12:21
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0003.mp32019-12-26 12:21
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0004.mp32019-12-26 12:21
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0005.mp32019-12-26 12:21
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0006.mp32019-12-26 12:22
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0007.mp32019-12-26 12:22
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0008.mp32019-12-26 12:22
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0009.mp32019-12-26 12:23
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0010.mp32019-12-26 12:23
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0011.mp32019-12-26 12:23
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0012.mp32019-12-26 12:24
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0013.mp32019-12-26 12:24
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0014.mp32019-12-26 12:24
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0015.mp32019-12-26 12:24
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0016.mp32019-12-26 12:25
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0017.mp32019-12-26 12:25
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0018.mp32019-12-26 12:25
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0019.mp32019-12-26 12:25
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0020.mp32019-12-26 12:26
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0021.mp32019-12-26 12:26
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0022.mp32019-12-26 12:26
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0023.mp32019-12-26 12:26
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0024.mp32019-12-26 12:26
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0025.mp32019-12-26 12:26
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0026.mp32019-12-26 12:27
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0027.mp32019-12-26 12:27
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0028.mp32019-12-26 12:27
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0029.mp32019-12-26 12:27
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0030.mp32019-12-26 12:27
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0031.mp32019-12-26 12:27
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0032.mp32019-12-26 12:28
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0033.mp32019-12-26 12:28
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0034.mp32019-12-26 12:28
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0035.mp32019-12-26 12:28
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0036.mp32019-12-26 12:29
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0037.mp32019-12-26 12:29
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0038.mp32019-12-26 12:29
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0039.mp32019-12-26 12:29
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0040.mp32019-12-26 12:29
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0041.mp32019-12-26 12:30
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0042.mp32019-12-26 12:30
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0043.mp32019-12-26 12:30
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0044.mp32019-12-26 12:30
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0045.mp32019-12-26 12:31
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0046.mp32019-12-26 12:31
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0047.mp32019-12-26 12:31
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0048.mp32019-12-26 12:32
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0049.mp32019-12-26 12:32
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0050.mp32019-12-26 12:32
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0051.mp32019-12-26 12:32
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0052.mp32019-12-26 12:32
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0053.mp32019-12-26 12:32
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0054.mp32019-12-26 12:33
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0055.mp32019-12-26 12:33
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0056.mp32019-12-26 12:33
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0057.mp32019-12-26 12:33
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0058.mp32019-12-26 12:34
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0059.mp32019-12-26 12:34
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0060.mp32019-12-26 12:34
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0061.mp32019-12-26 12:34
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0062.mp32019-12-26 12:35
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0063.mp32019-12-26 12:35
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0064.mp32019-12-26 12:35
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0065.mp32019-12-26 12:35
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0066.mp32019-12-26 12:36
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0067.mp32019-12-26 12:36
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0068.mp32019-12-26 12:36
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0069.mp32019-12-26 12:36
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0070.mp32019-12-26 12:36
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0071.mp32019-12-26 12:37
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0072.mp32019-12-26 12:37
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0073.mp32019-12-26 12:37
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0074.mp32019-12-26 12:37
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0075.mp32019-12-26 12:38
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0076.mp32019-12-26 12:38
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0077.mp32019-12-26 12:38
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0078.mp32019-12-26 12:38
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0079.mp32019-12-26 12:38
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0080.mp32019-12-26 12:39
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0081.mp32019-12-26 12:39
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0082.mp32019-12-26 12:39
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0083.mp32019-12-26 12:40
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0084.mp32019-12-26 12:40
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0085.mp32019-12-26 12:40
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0086.mp32019-12-26 12:40
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0087.mp32019-12-26 12:40
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0088.mp32019-12-26 12:41
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0089.mp32019-12-26 12:41
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0090.mp32019-12-26 12:41
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0091.mp32019-12-26 12:41
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0092.mp32019-12-26 12:41
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0093.mp32019-12-26 12:42
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0094.mp32019-12-26 12:42
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0095.mp32019-12-26 12:42
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0096.mp32019-12-26 12:42
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0097.mp32019-12-26 12:43
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0098.mp32019-12-26 12:43
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0099.mp32019-12-26 12:43
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0100.mp32019-12-26 12:43
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0101.mp32019-12-26 12:44
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0102.mp32019-12-26 12:44
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0103.mp32019-12-26 12:44
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0104.mp32019-12-26 12:44
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0105.mp32019-12-26 12:44
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0106.mp32019-12-26 12:45
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0107.mp32019-12-26 12:45
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0108.mp32019-12-26 12:45
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0109.mp32019-12-26 12:45
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0110.mp32019-12-26 12:45
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0111.mp32019-12-26 12:46
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0112.mp32019-12-26 12:46
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0113.mp32019-12-26 12:46
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0114.mp32019-12-26 12:47
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0115.mp32019-12-26 12:47
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0116.mp32019-12-26 12:47
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0117.mp32019-12-26 12:47
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0118.mp32019-12-26 12:48
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0119.mp32019-12-26 12:48
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0120.mp32019-12-26 12:48
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0121.mp32019-12-26 12:48
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0122.mp32019-12-26 12:48
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0123.mp32019-12-26 12:48
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0124.mp32019-12-26 12:49
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0125.mp32019-12-26 12:49
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0126.mp32019-12-26 12:50
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0127.mp32019-12-26 12:50
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0128.mp32019-12-26 12:50
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0129.mp32019-12-26 12:51
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0130.mp32019-12-26 12:51
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0131.mp32019-12-26 12:51
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0132.mp32019-12-26 12:51
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0133.mp32019-12-26 12:52
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0134.mp32019-12-26 12:52
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0135.mp32019-12-26 12:52
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0136.mp32019-12-26 12:52
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0137.mp32019-12-26 12:53
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0138.mp32019-12-26 12:53
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0139.mp32019-12-26 12:53
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0140.mp32019-12-26 12:53
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0141.mp32019-12-26 12:54
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0142.mp32019-12-26 12:54
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0143.mp32019-12-26 12:55
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0144.mp32019-12-26 12:55
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0145.mp32019-12-26 12:55
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0146.mp32019-12-26 12:55
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0147.mp32019-12-26 12:56
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0148.mp32019-12-26 12:56
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0149.mp32019-12-26 12:56
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0150.mp32019-12-26 12:56
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0151.mp32019-12-26 12:57
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0152.mp32019-12-26 12:57
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0153.mp32019-12-26 12:57
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0154.mp32019-12-26 12:58
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0155.mp32019-12-26 12:59
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0156.mp32019-12-26 12:59
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0157.mp32019-12-26 12:59
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0158.mp32019-12-26 12:59
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0159.mp32019-12-26 12:59
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0160.mp32019-12-26 13:00
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0161.mp32019-12-26 13:00
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0162.mp32019-12-26 13:00
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0163.mp32019-12-26 13:00
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0164.mp32019-12-26 13:01
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0165.mp32019-12-26 13:01
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0166.mp32019-12-26 13:01
 • tu-tro-choi-tren-ban-bat-dau-vo-han-chuong-0167.mp32019-12-26 13:01
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Luôn Có Rác Rưởi Muốn Doạ Ta [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Đương Đại Lão Xuyên Thành Chân Thiên Kim

THUYS♥️

Vong Giả Hệ Thống

THUYS♥️

Leave a Reply