Mạt ThếNgôn TìnhVô Hạn LưuVõng Du

Vô Hạn Sinh Tồn Phó Bản

Nếu ngươi có thể biết trước hai giờ sau bùng nổ tận thế, như vậy tại còn sót lại không nhiều trong thời gian, ngươi sẽ làm gì?

Mộng giang hồ đẩy ra ‘Tận thế sinh tồn phó bản’ nghênh đón thượng ngàn vạn nhân điên cuồng đăng kí. Kết quả nghênh đón các loại dốc sức các loại quỳ, tieba diễn đàn các loại bán manh kêu ba ba.

Tại ồn ào một mảnh kêu rên trung, các người chơi dần dần phát hiện có cái người chơi đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Người chơi A: Nghe nói đó là một thẻ đen nhiều đến không đếm được đại lão.

Người chơi B: Nghe nói đó là một gặp người liền chém đáng sợ đồ tể.

Người chơi C: Không đúng a, ta như thế nào nghe nói là cái nơi nơi bao dưỡng tiểu bạch kiểm nữ ác bá đâu.

Nguồn : truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Thái Đao Lưu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0001.mp32019-04-16 13:10
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0002.mp32019-04-16 13:10
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0003.mp32019-04-16 13:11
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0004.mp32019-04-16 13:11
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0005.mp32019-04-16 13:11
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0006.mp32019-04-16 13:11
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0007.mp32019-04-16 13:11
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0008.mp32019-04-16 13:12
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0009.mp32019-04-16 13:12
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0010.mp32019-04-16 13:12
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0011.mp32019-04-16 13:12
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0012.mp32019-04-16 13:13
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0013.mp32019-04-16 13:13
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0014.mp32019-04-16 13:13
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0015.mp32019-04-16 13:13
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0016.mp32019-04-16 13:13
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0017.mp32019-04-16 13:14
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0018.mp32019-04-16 13:14
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0019.mp32019-04-16 13:14
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0020.mp32019-04-16 13:14
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0021.mp32019-04-16 13:14
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0022.mp32019-04-16 13:15
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0023.mp32019-04-16 13:15
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0024.mp32019-04-16 13:15
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0025.mp32019-04-16 13:16
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0026.mp32019-04-16 13:16
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0027.mp32019-04-16 13:16
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0028.mp32019-04-16 13:16
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0029.mp32019-04-16 13:16
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0030.mp32019-04-16 13:17
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0031.mp32019-04-16 13:17
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0032.mp32019-04-16 13:17
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0033.mp32019-04-16 13:18
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0034.mp32019-04-16 13:18
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0035.mp32019-04-16 13:18
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0036.mp32019-04-16 13:18
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0037.mp32019-04-16 13:19
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0038.mp32019-04-16 13:19
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0039.mp32019-04-16 13:19
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0040.mp32019-04-16 13:19
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0041.mp32019-04-16 13:20
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0042.mp32019-04-16 13:20
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0043.mp32019-04-16 13:20
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0044.mp32019-04-16 13:20
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0045.mp32019-04-16 13:21
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0046.mp32019-04-16 13:21
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0047.mp32019-04-16 13:21
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0048.mp32019-04-16 13:22
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0049.mp32019-04-16 13:22
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0050.mp32019-04-16 13:22
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0051.mp32019-04-16 13:22
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0052.mp32019-04-16 13:23
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0053.mp32019-04-16 13:23
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0054.mp32019-04-16 13:23
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0055.mp32019-04-16 13:23
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0056.mp32019-04-16 13:24
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0057.mp32019-04-16 13:24
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0058.mp32019-04-16 13:24
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0059.mp32019-04-16 13:24
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0060.mp32019-04-16 13:24
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0061.mp32019-04-16 13:24
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0062.mp32019-04-16 13:25
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0063.mp32019-04-16 13:25
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0064.mp32019-04-16 13:25
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0065.mp32019-04-16 13:25
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0066.mp32019-04-16 13:25
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0067.mp32019-04-16 13:26
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0068.mp32019-04-16 13:26
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0069.mp32019-04-16 13:26
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0070.mp32019-04-16 13:26
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0071.mp32019-04-16 13:26
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0072.mp32019-04-16 13:26
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0073.mp32019-04-16 13:27
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0074.mp32019-04-16 13:27
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0075.mp32019-04-16 13:27
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0076.mp32019-04-16 13:27
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0077.mp32019-04-16 13:27
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0078.mp32019-04-16 13:28
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0079.mp32019-04-16 13:28
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0080.mp32019-04-16 13:29
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0081.mp32019-04-16 13:29
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0082.mp32019-04-16 13:29
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0083.mp32019-04-16 13:31
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0084.mp32019-04-16 13:31
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0085.mp32019-04-16 13:31
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0086.mp32019-04-16 13:32
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0087.mp32019-04-16 13:32
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0088.mp32019-04-16 13:32
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0089.mp32019-04-16 13:32
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0090.mp32019-04-16 13:32
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0091.mp32019-04-16 13:32
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0092.mp32019-04-16 13:33
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0093.mp32019-04-16 13:33
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0094.mp32019-04-16 13:33
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0095.mp32019-04-16 13:33
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0096.mp32019-04-16 13:33
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0097.mp32019-04-16 13:34
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

Related posts

Song Thế Sủng Phi: Gia Ta Chờ Ngươi Hưu Thê

TiKay

Tức Phụ, Chỗ Đối Tượng Sao?

THUYS♥️

Không Có Tiền Đồ Hào Môn Nữ Phụ [ Trùng Sinh ]

THUYS♥️

Khoa Cử Nghịch Tập: Mạnh Nhất Nữ Thủ Phụ

TiKay

Xuyên Qua Sau Ta Thành Quốc Dân Nữ Thần

THUYS♥️

Không Gian Trọng Sinh: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

THUYS♥️

Leave a Reply