Mạt ThếNgôn TìnhVô Hạn LưuVõng Du

Vô Hạn Sinh Tồn Phó Bản

Nếu ngươi có thể biết trước hai giờ sau bùng nổ tận thế, như vậy tại còn sót lại không nhiều trong thời gian, ngươi sẽ làm gì?

Mộng giang hồ đẩy ra ‘Tận thế sinh tồn phó bản’ nghênh đón thượng ngàn vạn nhân điên cuồng đăng kí. Kết quả nghênh đón các loại dốc sức các loại quỳ, tieba diễn đàn các loại bán manh kêu ba ba.

Tại ồn ào một mảnh kêu rên trung, các người chơi dần dần phát hiện có cái người chơi đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Người chơi A: Nghe nói đó là một thẻ đen nhiều đến không đếm được đại lão.

Người chơi B: Nghe nói đó là một gặp người liền chém đáng sợ đồ tể.

Người chơi C: Không đúng a, ta như thế nào nghe nói là cái nơi nơi bao dưỡng tiểu bạch kiểm nữ ác bá đâu.

Nguồn : truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thái Đao Lưu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0001.mp32019-04-16 13:10
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0002.mp32019-04-16 13:10
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0003.mp32019-04-16 13:11
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0004.mp32019-04-16 13:11
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0005.mp32019-04-16 13:11
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0006.mp32019-04-16 13:11
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0007.mp32019-04-16 13:11
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0008.mp32019-04-16 13:12
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0009.mp32019-04-16 13:12
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0010.mp32019-04-16 13:12
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0011.mp32019-04-16 13:12
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0012.mp32019-04-16 13:13
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0013.mp32019-04-16 13:13
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0014.mp32019-04-16 13:13
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0015.mp32019-04-16 13:13
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0016.mp32019-04-16 13:13
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0017.mp32019-04-16 13:14
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0018.mp32019-04-16 13:14
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0019.mp32019-04-16 13:14
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0020.mp32019-04-16 13:14
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0021.mp32019-04-16 13:14
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0022.mp32019-04-16 13:15
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0023.mp32019-04-16 13:15
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0024.mp32019-04-16 13:15
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0025.mp32019-04-16 13:16
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0026.mp32019-04-16 13:16
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0027.mp32019-04-16 13:16
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0028.mp32019-04-16 13:16
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0029.mp32019-04-16 13:16
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0030.mp32019-04-16 13:17
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0031.mp32019-04-16 13:17
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0032.mp32019-04-16 13:17
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0033.mp32019-04-16 13:18
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0034.mp32019-04-16 13:18
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0035.mp32019-04-16 13:18
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0036.mp32019-04-16 13:18
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0037.mp32019-04-16 13:19
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0038.mp32019-04-16 13:19
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0039.mp32019-04-16 13:19
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0040.mp32019-04-16 13:19
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0041.mp32019-04-16 13:20
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0042.mp32019-04-16 13:20
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0043.mp32019-04-16 13:20
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0044.mp32019-04-16 13:20
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0045.mp32019-04-16 13:21
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0046.mp32019-04-16 13:21
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0047.mp32019-04-16 13:21
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0048.mp32019-04-16 13:22
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0049.mp32019-04-16 13:22
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0050.mp32019-04-16 13:22
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0051.mp32019-04-16 13:22
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0052.mp32019-04-16 13:23
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0053.mp32019-04-16 13:23
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0054.mp32019-04-16 13:23
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0055.mp32019-04-16 13:23
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0056.mp32019-04-16 13:24
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0057.mp32019-04-16 13:24
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0058.mp32019-04-16 13:24
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0059.mp32019-04-16 13:24
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0060.mp32019-04-16 13:24
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0061.mp32019-04-16 13:24
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0062.mp32019-04-16 13:25
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0063.mp32019-04-16 13:25
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0064.mp32019-04-16 13:25
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0065.mp32019-04-16 13:25
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0066.mp32019-04-16 13:25
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0067.mp32019-04-16 13:26
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0068.mp32019-04-16 13:26
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0069.mp32019-04-16 13:26
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0070.mp32019-04-16 13:26
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0071.mp32019-04-16 13:26
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0072.mp32019-04-16 13:26
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0073.mp32019-04-16 13:27
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0074.mp32019-04-16 13:27
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0075.mp32019-04-16 13:27
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0076.mp32019-04-16 13:27
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0077.mp32019-04-16 13:27
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0078.mp32019-04-16 13:28
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0079.mp32019-04-16 13:28
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0080.mp32019-04-16 13:29
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0081.mp32019-04-16 13:29
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0082.mp32019-04-16 13:29
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0083.mp32019-04-16 13:31
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0084.mp32019-04-16 13:31
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0085.mp32019-04-16 13:31
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0086.mp32019-04-16 13:32
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0087.mp32019-04-16 13:32
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0088.mp32019-04-16 13:32
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0089.mp32019-04-16 13:32
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0090.mp32019-04-16 13:32
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0091.mp32019-04-16 13:32
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0092.mp32019-04-16 13:33
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0093.mp32019-04-16 13:33
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0094.mp32019-04-16 13:33
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0095.mp32019-04-16 13:33
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0096.mp32019-04-16 13:33
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0097.mp32019-04-16 13:34
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

Related posts

Chân Nhân Kịch Bản Sát

THUYS♥️

Thiên Kim Đại Chiến

THUYS♥️

Trở Thành Nhóc Con Đẹp Nhất Phó Bản [ Vô Hạn ]

TiKay

Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

TiKay

Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống

TiKay

Cực Phẩm Cuồng Y Khuynh Thiên Hạ

TiKay

Leave a Reply