Mạt Thế Ngôn Tình Vô Hạn Lưu Võng Du

Vô Hạn Sinh Tồn Phó Bản

Nếu ngươi có thể biết trước hai giờ sau bùng nổ tận thế, như vậy tại còn sót lại không nhiều trong thời gian, ngươi sẽ làm gì?

Mộng giang hồ đẩy ra ‘Tận thế sinh tồn phó bản’ nghênh đón thượng ngàn vạn nhân điên cuồng đăng kí. Kết quả nghênh đón các loại dốc sức các loại quỳ, tieba diễn đàn các loại bán manh kêu ba ba.

Tại ồn ào một mảnh kêu rên trung, các người chơi dần dần phát hiện có cái người chơi đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Người chơi A: Nghe nói đó là một thẻ đen nhiều đến không đếm được đại lão.

Người chơi B: Nghe nói đó là một gặp người liền chém đáng sợ đồ tể.

Người chơi C: Không đúng a, ta như thế nào nghe nói là cái nơi nơi bao dưỡng tiểu bạch kiểm nữ ác bá đâu.

Nguồn : truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thái Đao Lưu
 •  Chương: /97
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0001.mp32019-04-16 13:10
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0002.mp32019-04-16 13:10
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0003.mp32019-04-16 13:11
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0004.mp32019-04-16 13:11
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0005.mp32019-04-16 13:11
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0006.mp32019-04-16 13:11
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0007.mp32019-04-16 13:11
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0008.mp32019-04-16 13:12
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0009.mp32019-04-16 13:12
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0010.mp32019-04-16 13:12
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0011.mp32019-04-16 13:12
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0012.mp32019-04-16 13:13
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0013.mp32019-04-16 13:13
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0014.mp32019-04-16 13:13
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0015.mp32019-04-16 13:13
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0016.mp32019-04-16 13:13
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0017.mp32019-04-16 13:14
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0018.mp32019-04-16 13:14
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0019.mp32019-04-16 13:14
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0020.mp32019-04-16 13:14
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0021.mp32019-04-16 13:14
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0022.mp32019-04-16 13:15
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0023.mp32019-04-16 13:15
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0024.mp32019-04-16 13:15
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0025.mp32019-04-16 13:16
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0026.mp32019-04-16 13:16
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0027.mp32019-04-16 13:16
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0028.mp32019-04-16 13:16
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0029.mp32019-04-16 13:16
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0030.mp32019-04-16 13:17
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0031.mp32019-04-16 13:17
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0032.mp32019-04-16 13:17
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0033.mp32019-04-16 13:18
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0034.mp32019-04-16 13:18
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0035.mp32019-04-16 13:18
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0036.mp32019-04-16 13:18
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0037.mp32019-04-16 13:19
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0038.mp32019-04-16 13:19
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0039.mp32019-04-16 13:19
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0040.mp32019-04-16 13:19
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0041.mp32019-04-16 13:20
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0042.mp32019-04-16 13:20
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0043.mp32019-04-16 13:20
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0044.mp32019-04-16 13:20
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0045.mp32019-04-16 13:21
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0046.mp32019-04-16 13:21
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0047.mp32019-04-16 13:21
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0048.mp32019-04-16 13:22
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0049.mp32019-04-16 13:22
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0050.mp32019-04-16 13:22
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0051.mp32019-04-16 13:22
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0052.mp32019-04-16 13:23
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0053.mp32019-04-16 13:23
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0054.mp32019-04-16 13:23
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0055.mp32019-04-16 13:23
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0056.mp32019-04-16 13:24
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0057.mp32019-04-16 13:24
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0058.mp32019-04-16 13:24
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0059.mp32019-04-16 13:24
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0060.mp32019-04-16 13:24
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0061.mp32019-04-16 13:24
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0062.mp32019-04-16 13:25
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0063.mp32019-04-16 13:25
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0064.mp32019-04-16 13:25
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0065.mp32019-04-16 13:25
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0066.mp32019-04-16 13:25
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0067.mp32019-04-16 13:26
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0068.mp32019-04-16 13:26
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0069.mp32019-04-16 13:26
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0070.mp32019-04-16 13:26
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0071.mp32019-04-16 13:26
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0072.mp32019-04-16 13:26
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0073.mp32019-04-16 13:27
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0074.mp32019-04-16 13:27
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0075.mp32019-04-16 13:27
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0076.mp32019-04-16 13:27
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0077.mp32019-04-16 13:27
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0078.mp32019-04-16 13:28
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0079.mp32019-04-16 13:28
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0080.mp32019-04-16 13:29
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0081.mp32019-04-16 13:29
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0082.mp32019-04-16 13:29
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0083.mp32019-04-16 13:31
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0084.mp32019-04-16 13:31
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0085.mp32019-04-16 13:31
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0086.mp32019-04-16 13:32
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0087.mp32019-04-16 13:32
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0088.mp32019-04-16 13:32
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0089.mp32019-04-16 13:32
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0090.mp32019-04-16 13:32
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0091.mp32019-04-16 13:32
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0092.mp32019-04-16 13:33
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0093.mp32019-04-16 13:33
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0094.mp32019-04-16 13:33
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0095.mp32019-04-16 13:33
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0096.mp32019-04-16 13:33
 • vo-han-sinh-ton-pho-ban-chuong-0097.mp32019-04-16 13:34
[Total: 7   Average: 5/5]

Related posts

Quyến Luyến Phù Thành

THUYS♥️

Nhiên Cương Chi Hồn

TiKay

Nữ Vương Chế Tạo Thương [ Trọng Sinh ]

THUYS♥️

Leave a Reply