Cổ Đại Dị Giới Huyền Huyễn Ngôn Tình Xuyên Không

Hồ Nữ

Thể loại: tu tiên, xuyên sách, ngọt sủng văn, song xử, 1V1
Editor: Goodnight + Jul_hh_8899 + momo1314
Nhân vật chính: Hồ Nữ Tuyết Hoa
Phối hợp diễn: tiên quân Lăng Vân, Lệ Quân Hoa

Nữ chính hơn người ở điểm nào? Như vậy thì nam thần sao có thể để ngươi nhúng chàm?

Biện pháp bảo vệ duy nhất chính là chiếm lấy nam thần làm của riêng.

Tiên quân sờ lỗ tai của tiểu hồ ly hỏi: “Tuyết Hoa, ngươi thích hồ ly đực như thế nào?”

Tiểu hồ ly nhìn đàm hồ ly tinh đực trước mặt nhưng đầu lại suy tính làm thế nào để đẩy ngãy tiên quân đây?

Biên tập đánh giá: 

Tiểu hồ ly tinh mơ ước tiên quân không nhiễm chút bụi trần, thanh nhã trong sáng như vầng trăng, ỷ vào diện mạo khả ái và tính tình dễ thương hay làm nũng đã gây ra những câu chuyện hài hước.

Tiên quân sống ngàn năm sớm đã phai nhạt thất tình lục dục, liền đem tiểu hồ ly tinh làm sủng vật, cưng chiều như cưng congái ruột của mình, lại bị tiểu hồ ly tinh âm thầm tính kế, trong lúc vô tình đã rơi vào lưới tình.

Nguồn: Cung Quảng Hằng


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Dịch Ngũ
 •  Chương: /152
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ho-nu-chuong-0001.mp32018-09-22 05:09
 • ho-nu-chuong-0002.mp32018-09-22 05:09
 • ho-nu-chuong-0003.mp32018-09-22 05:10
 • ho-nu-chuong-0004.mp32018-09-22 05:10
 • ho-nu-chuong-0005.mp32018-09-22 05:11
 • ho-nu-chuong-0006.mp32018-09-22 05:11
 • ho-nu-chuong-0007.mp32018-09-22 05:12
 • ho-nu-chuong-0008.mp32018-09-22 05:12
 • ho-nu-chuong-0009.mp32018-09-22 05:13
 • ho-nu-chuong-0010.mp32018-09-22 05:13
 • ho-nu-chuong-0011.mp32018-09-22 05:14
 • ho-nu-chuong-0012.mp32018-09-22 05:14
 • ho-nu-chuong-0013.mp32018-09-22 05:14
 • ho-nu-chuong-0014.mp32018-09-22 05:15
 • ho-nu-chuong-0015.mp32018-09-22 05:15
 • ho-nu-chuong-0016.mp32018-09-22 05:15
 • ho-nu-chuong-0017.mp32018-09-22 05:16
 • ho-nu-chuong-0018.mp32018-09-22 05:16
 • ho-nu-chuong-0019.mp32018-09-22 05:17
 • ho-nu-chuong-0020.mp32018-09-22 05:17
 • ho-nu-chuong-0021.mp32018-09-22 05:17
 • ho-nu-chuong-0022.mp32018-09-22 05:18
 • ho-nu-chuong-0023.mp32018-09-22 05:18
 • ho-nu-chuong-0024.mp32018-09-22 05:19
 • ho-nu-chuong-0025.mp32018-09-22 05:20
 • ho-nu-chuong-0026.mp32018-09-22 05:20
 • ho-nu-chuong-0027.mp32018-09-22 05:20
 • ho-nu-chuong-0028.mp32018-09-22 05:21
 • ho-nu-chuong-0029.mp32018-09-22 05:21
 • ho-nu-chuong-0030.mp32018-09-22 05:22
 • ho-nu-chuong-0031.mp32018-09-22 05:22
 • ho-nu-chuong-0032.mp32018-09-22 05:23
 • ho-nu-chuong-0033.mp32018-09-22 05:23
 • ho-nu-chuong-0034.mp32018-09-22 05:24
 • ho-nu-chuong-0035.mp32018-09-22 05:24
 • ho-nu-chuong-0036.mp32018-09-22 05:25
 • ho-nu-chuong-0037.mp32018-09-22 05:25
 • ho-nu-chuong-0038.mp32018-09-22 05:25
 • ho-nu-chuong-0039.mp32018-09-22 05:26
 • ho-nu-chuong-0040.mp32018-09-22 05:26
 • ho-nu-chuong-0041.mp32018-09-22 05:27
 • ho-nu-chuong-0042.mp32018-09-22 05:27
 • ho-nu-chuong-0043.mp32018-09-22 05:28
 • ho-nu-chuong-0044.mp32018-09-22 05:28
 • ho-nu-chuong-0045.mp32018-09-22 05:29
 • ho-nu-chuong-0046.mp32018-09-22 05:29
 • ho-nu-chuong-0047.mp32018-09-22 05:30
 • ho-nu-chuong-0048.mp32018-09-22 05:30
 • ho-nu-chuong-0049.mp32018-09-22 05:31
 • ho-nu-chuong-0050.mp32018-09-22 05:32
 • ho-nu-chuong-0051.mp32018-09-22 05:32
 • ho-nu-chuong-0052.mp32018-09-22 05:33
 • ho-nu-chuong-0053.mp32018-09-22 05:33
 • ho-nu-chuong-0054.mp32018-09-22 05:34
 • ho-nu-chuong-0055.mp32018-09-22 05:34
 • ho-nu-chuong-0056.mp32018-09-22 05:35
 • ho-nu-chuong-0057.mp32018-09-22 05:36
 • ho-nu-chuong-0058.mp32018-09-22 05:37
 • ho-nu-chuong-0059.mp32018-09-22 05:37
 • ho-nu-chuong-0060.mp32018-09-22 05:38
 • ho-nu-chuong-0061.mp32018-09-22 05:39
 • ho-nu-chuong-0062.mp32018-09-22 05:40
 • ho-nu-chuong-0063.mp32018-09-22 05:41
 • ho-nu-chuong-0064.mp32018-09-22 05:41
 • ho-nu-chuong-0065.mp32018-09-22 05:42
 • ho-nu-chuong-0066.mp32018-09-22 05:43
 • ho-nu-chuong-0067.mp32018-09-22 05:44
 • ho-nu-chuong-0068.mp32018-09-22 05:45
 • ho-nu-chuong-0069.mp32018-09-22 05:46
 • ho-nu-chuong-0070.mp32018-09-22 05:47
 • ho-nu-chuong-0071.mp32018-09-22 05:47
 • ho-nu-chuong-0072.mp32018-09-22 05:48
 • ho-nu-chuong-0073.mp32018-09-22 05:49
 • ho-nu-chuong-0074.mp32018-09-22 05:50
 • ho-nu-chuong-0075.mp32018-09-22 05:51
 • ho-nu-chuong-0076.mp32018-09-22 05:52
 • ho-nu-chuong-0077.mp32018-09-22 05:52
 • ho-nu-chuong-0078.mp32018-09-22 05:53
 • ho-nu-chuong-0079.mp32018-09-22 05:54
 • ho-nu-chuong-0080.mp32018-09-22 05:55
 • ho-nu-chuong-0081.mp32018-09-22 05:56
 • ho-nu-chuong-0082.mp32018-09-22 05:57
 • ho-nu-chuong-0083.mp32018-09-22 05:58
 • ho-nu-chuong-0084.mp32018-09-22 05:58
 • ho-nu-chuong-0085.mp32018-09-22 05:59
 • ho-nu-chuong-0086.mp32018-09-22 06:00
 • ho-nu-chuong-0087.mp32018-09-22 06:01
 • ho-nu-chuong-0088.mp32018-09-22 06:02
 • ho-nu-chuong-0089.mp32018-09-22 06:03
 • ho-nu-chuong-0090.mp32018-09-22 06:03
 • ho-nu-chuong-0091.mp32018-09-22 06:04
 • ho-nu-chuong-0092.mp32018-09-22 06:05
 • ho-nu-chuong-0093.mp32018-09-22 06:06
 • ho-nu-chuong-0094.mp32018-09-22 06:07
 • ho-nu-chuong-0095.mp32018-09-22 06:07
 • ho-nu-chuong-0096.mp32018-09-22 06:08
 • ho-nu-chuong-0097.mp32018-09-22 06:09
 • ho-nu-chuong-0098.mp32018-09-22 06:09
 • ho-nu-chuong-0099.mp32018-09-22 06:09
 • ho-nu-chuong-0100.mp32018-09-22 06:10
 • ho-nu-chuong-0101.mp32018-09-22 06:10
 • ho-nu-chuong-0102.mp32018-09-22 06:11
 • ho-nu-chuong-0103.mp32018-09-22 06:11
 • ho-nu-chuong-0104.mp32018-09-22 06:12
 • ho-nu-chuong-0105.mp32018-09-22 06:12
 • ho-nu-chuong-0106.mp32018-09-22 06:12
 • ho-nu-chuong-0107.mp32018-09-22 06:13
 • ho-nu-chuong-0108.mp32018-09-22 06:13
 • ho-nu-chuong-0109.mp32018-09-22 06:14
 • ho-nu-chuong-0110.mp32018-09-22 06:14
 • ho-nu-chuong-0111.mp32018-09-22 06:15
 • ho-nu-chuong-0112.mp32018-09-22 06:15
 • ho-nu-chuong-0113.mp32018-09-22 06:16
 • ho-nu-chuong-0114.mp32018-09-22 06:16
 • ho-nu-chuong-0115.mp32018-09-22 06:17
 • ho-nu-chuong-0116.mp32018-09-22 06:18
 • ho-nu-chuong-0117.mp32018-09-22 06:18
 • ho-nu-chuong-0118.mp32018-09-22 06:19
 • ho-nu-chuong-0119.mp32018-09-22 06:19
 • ho-nu-chuong-0120.mp32018-09-22 06:19
 • ho-nu-chuong-0121.mp32018-09-22 06:20
 • ho-nu-chuong-0122.mp32018-09-22 06:20
 • ho-nu-chuong-0123.mp32018-09-22 06:21
 • ho-nu-chuong-0124.mp32018-09-22 06:21
 • ho-nu-chuong-0125.mp32018-09-22 06:22
 • ho-nu-chuong-0126.mp32018-09-22 06:22
 • ho-nu-chuong-0127.mp32018-09-22 06:23
 • ho-nu-chuong-0128.mp32018-09-22 06:23
 • ho-nu-chuong-0129.mp32018-09-22 06:24
 • ho-nu-chuong-0130.mp32018-09-22 06:24
 • ho-nu-chuong-0131.mp32018-09-22 06:24
 • ho-nu-chuong-0132.mp32018-09-22 06:25
 • ho-nu-chuong-0133.mp32018-09-22 06:25
 • ho-nu-chuong-0134.mp32018-09-22 06:26
 • ho-nu-chuong-0135.mp32018-09-22 06:26
 • ho-nu-chuong-0136.mp32018-09-22 06:26
 • ho-nu-chuong-0137.mp32018-09-22 06:27
 • ho-nu-chuong-0138.mp32018-09-22 06:27
 • ho-nu-chuong-0139.mp32018-09-22 06:28
 • ho-nu-chuong-0140.mp32018-09-22 06:28
 • ho-nu-chuong-0141.mp32018-09-22 06:28
 • ho-nu-chuong-0142.mp32018-09-22 06:29
 • ho-nu-chuong-0143.mp32018-09-22 06:30
 • ho-nu-chuong-0144.mp32018-09-22 06:30
 • ho-nu-chuong-0145.mp32018-09-22 06:30
 • ho-nu-chuong-0146.mp32018-09-22 06:31
 • ho-nu-chuong-0147.mp32018-09-22 06:32
 • ho-nu-chuong-0148.mp32018-09-22 06:32
 • ho-nu-chuong-0149.mp32018-09-22 06:33
 • ho-nu-chuong-0150.mp32018-09-22 06:33
 • ho-nu-chuong-0151.mp32018-09-22 06:33
 • ho-nu-chuong-0152.mp32018-09-22 06:34
[Total: 1   Average: 4/5]

Related posts

Thứ Nữ Hữu Độc

TiKay

Chư Thiên Hình Chiếu

TiKay

Địa Cầu Di Dân Làm Ruộng Ký

TiKay

Leave a Reply