Ngôn Tình

Nói Lời Yêu Em

7 năm trước cô và hắn đã từng có tình yêu nồng nàn nhưng tới khi người thứ ba xuất hiện hắn lại vứt bỏ cô đi theo tình yêu mới của mình.
Hắn vì muốn cứu người phụ nữ kia mà ép cô hiến thận, hại đứa bé chưa thành hình của cô mất.
7 năm sau cô trở lại, đơn giản vì trả thù tất cả những ai đã quay lưng với cô…

Nguồn: wattpad.com/user/TmNhiKhoa


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Khoa Tâm Nhi
 •  Chương: /?
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0001.mp32018-12-27 04:05
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0002.mp32018-12-27 04:05
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0003.mp32018-12-27 04:05
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0004.mp32018-12-27 04:05
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0005.mp32018-12-27 04:05
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0006.mp32018-12-27 04:06
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0007.mp32018-12-27 04:06
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0008.mp32018-12-27 04:06
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0009.mp32018-12-27 04:06
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0010.mp32018-12-27 04:06
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0011.mp32018-12-27 04:06
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0012.mp32018-12-27 04:06
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0013.mp32018-12-27 04:06
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0014.mp32018-12-27 04:06
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0015.mp32018-12-27 04:06
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0016.mp32018-12-27 04:07
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0017.mp32018-12-27 04:07
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0018.mp32018-12-27 04:07
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0019.mp32018-12-27 04:07
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0020.mp32018-12-27 04:07
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0021.mp32018-12-27 04:07
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0022.mp32018-12-27 04:07
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0023.mp32018-12-27 04:07
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0024.mp32018-12-27 04:07
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0025.mp32018-12-27 04:07
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0026.mp32018-12-27 04:07
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0027.mp32018-12-27 04:08
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0028.mp32018-12-27 04:08
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0029.mp32018-12-27 04:08
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0030.mp32018-12-27 04:08
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0031.mp32018-12-27 04:08
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0032.mp32018-12-27 04:08
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0033.mp32018-12-27 04:08
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0034.mp32018-12-27 04:08
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0035.mp32018-12-27 04:08
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0036.mp32018-12-27 04:08
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0037.mp32018-12-27 04:08
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0038.mp32018-12-27 04:08
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0039.mp32018-12-27 04:08
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0040.mp32018-12-27 04:09
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0041.mp32018-12-27 04:09
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0042.mp32018-12-27 04:09
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0043.mp32018-12-27 04:09
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0044.mp32018-12-27 04:09
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0045.mp32018-12-27 04:09
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0046.mp32018-12-27 04:09
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0047.mp32018-12-27 04:09
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0048.mp32018-12-27 04:09
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0049.mp32018-12-27 04:09
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0050.mp32018-12-27 04:09
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0051.mp32018-12-27 04:10
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0052.mp32018-12-27 04:10
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0053.mp32018-12-27 04:10
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0054.mp32018-12-27 04:10
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0055.mp32018-12-27 04:10
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0056.mp32018-12-27 04:10
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0057.mp32018-12-27 04:10
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0058.mp32018-12-27 04:10
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0059.mp32018-12-27 04:10
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0060.mp32018-12-27 04:10
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0061.mp32018-12-27 04:10
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0062.mp32018-12-27 04:10
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0063.mp32018-12-27 04:11
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0064.mp32018-12-27 04:11
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0065.mp32018-12-27 04:11
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0066.mp32018-12-27 04:11
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0067.mp32018-12-27 04:11
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0068.mp32018-12-27 04:11
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0069.mp32018-12-27 04:11
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0070.mp32018-12-27 04:11
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0071.mp32018-12-27 04:11
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0072.mp32018-12-27 04:11
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0073.mp32018-12-27 04:11
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0074.mp32018-12-27 04:12
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0075.mp32018-12-27 04:12
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0076.mp32018-12-27 04:12
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0077.mp32018-12-27 04:12
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0078.mp32018-12-27 04:12
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0079.mp32018-12-27 04:12
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0080.mp32018-12-27 04:12
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0081.mp32018-12-27 04:12
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0082.mp32018-12-27 04:12
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0083.mp32018-12-27 04:12
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0084.mp32018-12-27 04:12
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0085.mp32018-12-27 04:12
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0086.mp32018-12-27 04:13
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0087.mp32018-12-27 04:13
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0088.mp32018-12-27 04:13
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0089.mp32018-12-27 04:13
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0090.mp32018-12-27 04:13
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0091.mp32018-12-27 04:13
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0092.mp32018-12-27 04:13
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0093.mp32018-12-27 04:13
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0094.mp32018-12-27 04:13
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0095.mp32018-12-27 04:13
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0096.mp32018-12-27 04:13
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0097.mp32018-12-27 04:13
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0098.mp32018-12-27 04:14
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0099.mp32018-12-27 04:14
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0100.mp32018-12-27 04:14
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0101.mp32018-12-27 04:14
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0102.mp32018-12-27 04:14
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0103.mp32018-12-27 04:14
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0104.mp32018-12-27 04:14
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0105.mp32018-12-27 04:14
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0106.mp32018-12-27 04:15
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0107.mp32018-12-27 04:15
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0108.mp32018-12-27 04:15
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0109.mp32018-12-27 04:15
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0110.mp32018-12-27 04:15
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0111.mp32018-12-27 04:15
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0112.mp32018-12-27 04:16
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0113.mp32018-12-27 04:16
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0114.mp32018-12-27 04:16
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0115.mp32018-12-27 04:16
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0116.mp32018-12-27 04:16
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0117.mp32018-12-27 04:16
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0118.mp32018-12-27 04:16
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0119.mp32018-12-27 04:16
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0120.mp32018-12-27 04:16
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0121.mp32018-12-27 04:17
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0122.mp32018-12-27 04:17
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0123.mp32018-12-27 04:17
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0124.mp32018-12-27 04:17
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0125.mp32018-12-27 04:17
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0126.mp32018-12-27 04:17
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0127.mp32018-12-27 04:17
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0128.mp32018-12-27 04:18
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0129.mp32018-12-27 04:18
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0130.mp32018-12-27 04:18
 • noi-loi-yeu-em-chuong-0131.mp32018-12-27 04:18

Related posts

Quân Môn Sủng Hôn

TiKay

Độc Phụ Không Hoàn Lương

THUYS♥️

Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

THUYS♥️

Leave a Reply