Ngôn TìnhThanh Xuân Vườn Trường

Lê Hấp Đường Phèn

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sport, HE
Độ dài: 106 chương + N ngoại truyện
Edit: Chin (chương 1-22), Toét và Híp(chương 22-hết)

Câu chuyện tình yêu giữa  cặp đôi thanh mai trúc mã rất là ngọt ngào, lãng mạn.

Nguồn : 

homunclos.wordpress.com, wattpad.com/user/hunhanforever248

Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tửu Tiểu Thất
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • le-hap-duong-phen-chuong-0001.mp32020-02-26 08:09
 • le-hap-duong-phen-chuong-0002.mp32020-02-26 08:09
 • le-hap-duong-phen-chuong-0003.mp32020-02-26 08:09
 • le-hap-duong-phen-chuong-0004.mp32020-02-26 08:09
 • le-hap-duong-phen-chuong-0005.mp32020-02-26 08:10
 • le-hap-duong-phen-chuong-0006.mp32020-02-26 08:10
 • le-hap-duong-phen-chuong-0007.mp32020-02-26 08:10
 • le-hap-duong-phen-chuong-0008.mp32020-02-26 08:10
 • le-hap-duong-phen-chuong-0009.mp32020-02-26 08:10
 • le-hap-duong-phen-chuong-0010.mp32020-02-26 08:11
 • le-hap-duong-phen-chuong-0011.mp32020-02-26 08:11
 • le-hap-duong-phen-chuong-0012.mp32020-02-26 08:11
 • le-hap-duong-phen-chuong-0013.mp32020-02-26 08:11
 • le-hap-duong-phen-chuong-0014.mp32020-02-26 08:12
 • le-hap-duong-phen-chuong-0015.mp32020-02-26 08:12
 • le-hap-duong-phen-chuong-0016.mp32020-02-26 08:12
 • le-hap-duong-phen-chuong-0017.mp32020-02-26 08:12
 • le-hap-duong-phen-chuong-0018.mp32020-02-26 08:13
 • le-hap-duong-phen-chuong-0019.mp32020-02-26 08:13
 • le-hap-duong-phen-chuong-0020.mp32020-02-26 08:13
 • le-hap-duong-phen-chuong-0021.mp32020-02-26 08:13
 • le-hap-duong-phen-chuong-0022.mp32020-02-26 08:14
 • le-hap-duong-phen-chuong-0023.mp32020-02-26 08:14
 • le-hap-duong-phen-chuong-0024.mp32020-02-26 08:14
 • le-hap-duong-phen-chuong-0025.mp32020-02-26 08:14
 • le-hap-duong-phen-chuong-0026.mp32020-02-26 08:14
 • le-hap-duong-phen-chuong-0027.mp32020-02-26 08:15
 • le-hap-duong-phen-chuong-0028.mp32020-02-26 08:15
 • le-hap-duong-phen-chuong-0029.mp32020-02-26 08:15
 • le-hap-duong-phen-chuong-0030.mp32020-02-26 08:16
 • le-hap-duong-phen-chuong-0031.mp32020-02-26 08:16
 • le-hap-duong-phen-chuong-0032.mp32020-02-26 08:16
 • le-hap-duong-phen-chuong-0033.mp32020-02-26 08:17
 • le-hap-duong-phen-chuong-0034.mp32020-02-26 08:17
 • le-hap-duong-phen-chuong-0035.mp32020-02-26 08:17
 • le-hap-duong-phen-chuong-0036.mp32020-02-26 08:17
 • le-hap-duong-phen-chuong-0037.mp32020-02-26 08:18
 • le-hap-duong-phen-chuong-0038.mp32020-02-26 08:18
 • le-hap-duong-phen-chuong-0039.mp32020-02-26 08:18
 • le-hap-duong-phen-chuong-0040.mp32020-02-26 08:18
 • le-hap-duong-phen-chuong-0041.mp32020-02-26 08:18
 • le-hap-duong-phen-chuong-0042.mp32020-02-26 08:18
 • le-hap-duong-phen-chuong-0043.mp32020-02-26 08:19
 • le-hap-duong-phen-chuong-0044.mp32020-02-26 08:19
 • le-hap-duong-phen-chuong-0045.mp32020-02-26 08:19
 • le-hap-duong-phen-chuong-0046.mp32020-02-26 08:20
 • le-hap-duong-phen-chuong-0047.mp32020-02-26 08:20
 • le-hap-duong-phen-chuong-0048.mp32020-02-26 08:20
 • le-hap-duong-phen-chuong-0049.mp32020-02-26 08:20
 • le-hap-duong-phen-chuong-0050.mp32020-02-26 08:20
 • le-hap-duong-phen-chuong-0051.mp32020-02-26 08:21
 • le-hap-duong-phen-chuong-0052.mp32020-02-26 08:21
 • le-hap-duong-phen-chuong-0053.mp32020-02-26 08:21
 • le-hap-duong-phen-chuong-0054.mp32020-02-26 08:21
 • le-hap-duong-phen-chuong-0055.mp32020-02-26 08:21
 • le-hap-duong-phen-chuong-0056.mp32020-02-26 08:22
 • le-hap-duong-phen-chuong-0057.mp32020-02-26 08:22
 • le-hap-duong-phen-chuong-0058.mp32020-02-26 08:22
 • le-hap-duong-phen-chuong-0059.mp32020-02-26 08:22
 • le-hap-duong-phen-chuong-0060.mp32020-02-26 08:22
 • le-hap-duong-phen-chuong-0061.mp32020-02-26 08:22
 • le-hap-duong-phen-chuong-0062.mp32020-02-26 08:23
 • le-hap-duong-phen-chuong-0063.mp32020-02-26 08:23
 • le-hap-duong-phen-chuong-0064.mp32020-02-26 08:23
 • le-hap-duong-phen-chuong-0065.mp32020-02-26 08:23
 • le-hap-duong-phen-chuong-0066.mp32020-02-26 08:24
 • le-hap-duong-phen-chuong-0067.mp32020-02-26 08:24
 • le-hap-duong-phen-chuong-0068.mp32020-02-26 08:24
 • le-hap-duong-phen-chuong-0069.mp32020-02-26 08:24
 • le-hap-duong-phen-chuong-0070.mp32020-02-26 08:25
 • le-hap-duong-phen-chuong-0071.mp32020-02-26 08:25
 • le-hap-duong-phen-chuong-0072.mp32020-02-26 08:25
 • le-hap-duong-phen-chuong-0073.mp32020-02-26 08:25
 • le-hap-duong-phen-chuong-0074.mp32020-02-26 08:26
 • le-hap-duong-phen-chuong-0075.mp32020-02-26 08:26
 • le-hap-duong-phen-chuong-0076.mp32020-02-26 08:26
 • le-hap-duong-phen-chuong-0077.mp32020-02-26 08:26
 • le-hap-duong-phen-chuong-0078.mp32020-02-26 08:26
 • le-hap-duong-phen-chuong-0079.mp32020-02-26 08:26
 • le-hap-duong-phen-chuong-0080.mp32020-02-26 08:27
 • le-hap-duong-phen-chuong-0081.mp32020-02-26 08:27
 • le-hap-duong-phen-chuong-0082.mp32020-02-26 08:27
 • le-hap-duong-phen-chuong-0083.mp32020-02-26 08:27
 • le-hap-duong-phen-chuong-0084.mp32020-02-26 08:27
 • le-hap-duong-phen-chuong-0085.mp32020-02-26 08:28
 • le-hap-duong-phen-chuong-0086.mp32020-02-26 08:28
 • le-hap-duong-phen-chuong-0087.mp32020-02-26 08:28
 • le-hap-duong-phen-chuong-0088.mp32020-02-26 08:28
 • le-hap-duong-phen-chuong-0089.mp32020-02-26 08:28
 • le-hap-duong-phen-chuong-0090.mp32020-02-26 08:29
 • le-hap-duong-phen-chuong-0091.mp32020-02-26 08:29
 • le-hap-duong-phen-chuong-0092.mp32020-02-26 08:29
 • le-hap-duong-phen-chuong-0093.mp32020-02-26 08:29
 • le-hap-duong-phen-chuong-0094.mp32020-02-26 08:29
 • le-hap-duong-phen-chuong-0095.mp32020-02-26 08:29
 • le-hap-duong-phen-chuong-0096.mp32020-02-26 08:30
 • le-hap-duong-phen-chuong-0097.mp32020-02-26 08:30
 • le-hap-duong-phen-chuong-0098.mp32020-02-26 08:30
 • le-hap-duong-phen-chuong-0099.mp32020-02-26 08:30
 • le-hap-duong-phen-chuong-0100.mp32020-02-26 08:30
 • le-hap-duong-phen-chuong-0101.mp32020-02-26 08:31
 • le-hap-duong-phen-chuong-0102.mp32020-02-26 08:31
 • le-hap-duong-phen-chuong-0103.mp32020-02-26 08:31
 • le-hap-duong-phen-chuong-0104.mp32020-02-26 08:32
 • le-hap-duong-phen-chuong-0105.mp32020-02-26 08:32
 • le-hap-duong-phen-chuong-0106.mp32020-02-26 08:32
 • le-hap-duong-phen-chuong-0107.mp32020-02-26 08:32
 • le-hap-duong-phen-chuong-0108.mp32020-02-26 08:33
 • le-hap-duong-phen-chuong-0109.mp32020-02-26 08:33
 • le-hap-duong-phen-chuong-0110.mp32020-02-26 08:33
 • le-hap-duong-phen-chuong-0111.mp32020-02-26 08:33
 • le-hap-duong-phen-chuong-0112.mp32020-02-26 08:34
 • le-hap-duong-phen-chuong-0113.mp32020-02-26 08:34
 • le-hap-duong-phen-chuong-0114.mp32020-02-26 08:34
 • le-hap-duong-phen-chuong-0115.mp32020-02-26 08:34
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Ngược Văn Nữ Xứng Cùng Thô Bạo Ma Tôn He

TiKay

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Như Ngọc

THUYS♥️

Mua Được Tiểu Đào Thê

TiKay

Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

THUYS♥️

Cá Mực Hầm Mật

THUYS♥️

Đóa Hồng Trong Sương

TiKay

Leave a Reply