Ngôn Tình Thanh Xuân Vườn Trường

Lê Hấp Đường Phèn

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, sport, HE
Độ dài: 106 chương + N ngoại truyện
Edit: Chin (chương 1-22), Toét và Híp(chương 22-hết)

Câu chuyện tình yêu giữa  cặp đôi thanh mai trúc mã rất là ngọt ngào, lãng mạn.

Nguồn : 

homunclos.wordpress.com, wattpad.com/user/hunhanforever248

Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tửu Tiểu Thất
 •  Chương: /115
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • le-hap-duong-phen-chuong-0001.mp32020-02-26 08:09
 • le-hap-duong-phen-chuong-0002.mp32020-02-26 08:09
 • le-hap-duong-phen-chuong-0003.mp32020-02-26 08:09
 • le-hap-duong-phen-chuong-0004.mp32020-02-26 08:09
 • le-hap-duong-phen-chuong-0005.mp32020-02-26 08:10
 • le-hap-duong-phen-chuong-0006.mp32020-02-26 08:10
 • le-hap-duong-phen-chuong-0007.mp32020-02-26 08:10
 • le-hap-duong-phen-chuong-0008.mp32020-02-26 08:10
 • le-hap-duong-phen-chuong-0009.mp32020-02-26 08:10
 • le-hap-duong-phen-chuong-0010.mp32020-02-26 08:11
 • le-hap-duong-phen-chuong-0011.mp32020-02-26 08:11
 • le-hap-duong-phen-chuong-0012.mp32020-02-26 08:11
 • le-hap-duong-phen-chuong-0013.mp32020-02-26 08:11
 • le-hap-duong-phen-chuong-0014.mp32020-02-26 08:12
 • le-hap-duong-phen-chuong-0015.mp32020-02-26 08:12
 • le-hap-duong-phen-chuong-0016.mp32020-02-26 08:12
 • le-hap-duong-phen-chuong-0017.mp32020-02-26 08:12
 • le-hap-duong-phen-chuong-0018.mp32020-02-26 08:13
 • le-hap-duong-phen-chuong-0019.mp32020-02-26 08:13
 • le-hap-duong-phen-chuong-0020.mp32020-02-26 08:13
 • le-hap-duong-phen-chuong-0021.mp32020-02-26 08:13
 • le-hap-duong-phen-chuong-0022.mp32020-02-26 08:14
 • le-hap-duong-phen-chuong-0023.mp32020-02-26 08:14
 • le-hap-duong-phen-chuong-0024.mp32020-02-26 08:14
 • le-hap-duong-phen-chuong-0025.mp32020-02-26 08:14
 • le-hap-duong-phen-chuong-0026.mp32020-02-26 08:14
 • le-hap-duong-phen-chuong-0027.mp32020-02-26 08:15
 • le-hap-duong-phen-chuong-0028.mp32020-02-26 08:15
 • le-hap-duong-phen-chuong-0029.mp32020-02-26 08:15
 • le-hap-duong-phen-chuong-0030.mp32020-02-26 08:16
 • le-hap-duong-phen-chuong-0031.mp32020-02-26 08:16
 • le-hap-duong-phen-chuong-0032.mp32020-02-26 08:16
 • le-hap-duong-phen-chuong-0033.mp32020-02-26 08:17
 • le-hap-duong-phen-chuong-0034.mp32020-02-26 08:17
 • le-hap-duong-phen-chuong-0035.mp32020-02-26 08:17
 • le-hap-duong-phen-chuong-0036.mp32020-02-26 08:17
 • le-hap-duong-phen-chuong-0037.mp32020-02-26 08:18
 • le-hap-duong-phen-chuong-0038.mp32020-02-26 08:18
 • le-hap-duong-phen-chuong-0039.mp32020-02-26 08:18
 • le-hap-duong-phen-chuong-0040.mp32020-02-26 08:18
 • le-hap-duong-phen-chuong-0041.mp32020-02-26 08:18
 • le-hap-duong-phen-chuong-0042.mp32020-02-26 08:18
 • le-hap-duong-phen-chuong-0043.mp32020-02-26 08:19
 • le-hap-duong-phen-chuong-0044.mp32020-02-26 08:19
 • le-hap-duong-phen-chuong-0045.mp32020-02-26 08:19
 • le-hap-duong-phen-chuong-0046.mp32020-02-26 08:20
 • le-hap-duong-phen-chuong-0047.mp32020-02-26 08:20
 • le-hap-duong-phen-chuong-0048.mp32020-02-26 08:20
 • le-hap-duong-phen-chuong-0049.mp32020-02-26 08:20
 • le-hap-duong-phen-chuong-0050.mp32020-02-26 08:20
 • le-hap-duong-phen-chuong-0051.mp32020-02-26 08:21
 • le-hap-duong-phen-chuong-0052.mp32020-02-26 08:21
 • le-hap-duong-phen-chuong-0053.mp32020-02-26 08:21
 • le-hap-duong-phen-chuong-0054.mp32020-02-26 08:21
 • le-hap-duong-phen-chuong-0055.mp32020-02-26 08:21
 • le-hap-duong-phen-chuong-0056.mp32020-02-26 08:22
 • le-hap-duong-phen-chuong-0057.mp32020-02-26 08:22
 • le-hap-duong-phen-chuong-0058.mp32020-02-26 08:22
 • le-hap-duong-phen-chuong-0059.mp32020-02-26 08:22
 • le-hap-duong-phen-chuong-0060.mp32020-02-26 08:22
 • le-hap-duong-phen-chuong-0061.mp32020-02-26 08:22
 • le-hap-duong-phen-chuong-0062.mp32020-02-26 08:23
 • le-hap-duong-phen-chuong-0063.mp32020-02-26 08:23
 • le-hap-duong-phen-chuong-0064.mp32020-02-26 08:23
 • le-hap-duong-phen-chuong-0065.mp32020-02-26 08:23
 • le-hap-duong-phen-chuong-0066.mp32020-02-26 08:24
 • le-hap-duong-phen-chuong-0067.mp32020-02-26 08:24
 • le-hap-duong-phen-chuong-0068.mp32020-02-26 08:24
 • le-hap-duong-phen-chuong-0069.mp32020-02-26 08:24
 • le-hap-duong-phen-chuong-0070.mp32020-02-26 08:25
 • le-hap-duong-phen-chuong-0071.mp32020-02-26 08:25
 • le-hap-duong-phen-chuong-0072.mp32020-02-26 08:25
 • le-hap-duong-phen-chuong-0073.mp32020-02-26 08:25
 • le-hap-duong-phen-chuong-0074.mp32020-02-26 08:26
 • le-hap-duong-phen-chuong-0075.mp32020-02-26 08:26
 • le-hap-duong-phen-chuong-0076.mp32020-02-26 08:26
 • le-hap-duong-phen-chuong-0077.mp32020-02-26 08:26
 • le-hap-duong-phen-chuong-0078.mp32020-02-26 08:26
 • le-hap-duong-phen-chuong-0079.mp32020-02-26 08:26
 • le-hap-duong-phen-chuong-0080.mp32020-02-26 08:27
 • le-hap-duong-phen-chuong-0081.mp32020-02-26 08:27
 • le-hap-duong-phen-chuong-0082.mp32020-02-26 08:27
 • le-hap-duong-phen-chuong-0083.mp32020-02-26 08:27
 • le-hap-duong-phen-chuong-0084.mp32020-02-26 08:27
 • le-hap-duong-phen-chuong-0085.mp32020-02-26 08:28
 • le-hap-duong-phen-chuong-0086.mp32020-02-26 08:28
 • le-hap-duong-phen-chuong-0087.mp32020-02-26 08:28
 • le-hap-duong-phen-chuong-0088.mp32020-02-26 08:28
 • le-hap-duong-phen-chuong-0089.mp32020-02-26 08:28
 • le-hap-duong-phen-chuong-0090.mp32020-02-26 08:29
 • le-hap-duong-phen-chuong-0091.mp32020-02-26 08:29
 • le-hap-duong-phen-chuong-0092.mp32020-02-26 08:29
 • le-hap-duong-phen-chuong-0093.mp32020-02-26 08:29
 • le-hap-duong-phen-chuong-0094.mp32020-02-26 08:29
 • le-hap-duong-phen-chuong-0095.mp32020-02-26 08:29
 • le-hap-duong-phen-chuong-0096.mp32020-02-26 08:30
 • le-hap-duong-phen-chuong-0097.mp32020-02-26 08:30
 • le-hap-duong-phen-chuong-0098.mp32020-02-26 08:30
 • le-hap-duong-phen-chuong-0099.mp32020-02-26 08:30
 • le-hap-duong-phen-chuong-0100.mp32020-02-26 08:30
 • le-hap-duong-phen-chuong-0101.mp32020-02-26 08:31
 • le-hap-duong-phen-chuong-0102.mp32020-02-26 08:31
 • le-hap-duong-phen-chuong-0103.mp32020-02-26 08:31
 • le-hap-duong-phen-chuong-0104.mp32020-02-26 08:32
 • le-hap-duong-phen-chuong-0105.mp32020-02-26 08:32
 • le-hap-duong-phen-chuong-0106.mp32020-02-26 08:32
 • le-hap-duong-phen-chuong-0107.mp32020-02-26 08:32
 • le-hap-duong-phen-chuong-0108.mp32020-02-26 08:33
 • le-hap-duong-phen-chuong-0109.mp32020-02-26 08:33
 • le-hap-duong-phen-chuong-0110.mp32020-02-26 08:33
 • le-hap-duong-phen-chuong-0111.mp32020-02-26 08:33
 • le-hap-duong-phen-chuong-0112.mp32020-02-26 08:34
 • le-hap-duong-phen-chuong-0113.mp32020-02-26 08:34
 • le-hap-duong-phen-chuong-0114.mp32020-02-26 08:34
 • le-hap-duong-phen-chuong-0115.mp32020-02-26 08:34
Ratings forLê Hấp Đường Phèn

Related posts

Tự Cẩm

THUYS♥️

Hào Môn Trọng Sinh: Quỷ Mắt Nữ Thầy Tướng

TiKay

Trọng Sinh Nông Nữ Chi Thần Giới Không Gian

TiKay

Leave a Reply