Ngôn TìnhNữ CườngTiên Hiệp

Trùng Sinh Chi Không Gian Thần Phù

Về trọng sinh chi không gian thần phù:

Lâm Lâm ngoài ý muốn trọng sinh, phát hiện chính mình trên người xuất hiện thần bí phù văn.

Thần phù chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trọng sinh phúc lợi?

Còn tưởng rằng là đơn giản trọng sinh không nghĩ tới vẫn là không gian lưu! Không gian lưu đồng thời vẫn là dị năng lưu?

Song lưu cũng tề liền rất quá phận, kết quả lại muốn gia nhập tu chân lưu!

Từ từ, như thế nào còn muốn thương chiến a? Muốn hay không người sống?

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Huyền Ngoại Phi Âm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Đệ nhất chương trở lại 19912020-09-02 13:29
 • #2: Đệ nhị chương thần bí đồ án2020-09-02 13:30
 • #3: Đệ tam chương không gian2020-09-02 13:30
 • #4: Đệ tứ chương gia đình hội nghị2020-09-02 13:31
 • #5: Đệ ngũ chương tham2020-09-02 13:31
 • #6: Thứ sáu chương thùng thứ nhất kim2020-09-02 13:31
 • #7: Đệ thất chương không chỉ là không gian2020-09-02 13:31
 • #8: Thứ tám chương trúng thưởng2020-09-02 13:32
 • #9: Thứ chín chương hai loại đãi ngộ 12020-09-02 13:32
 • #10: Đệ thập chương hai loại đãi ngộ 22020-09-02 13:32
 • #11: Đệ thập nhất chương kinh thành người tới2020-09-02 13:32
 • #12: Thứ mười hai chương luyện khí tầng năm2020-09-02 13:33
 • #13: Thứ mười ba chương trí sản2020-09-02 13:33
 • #14: Thứ mười bốn chương Vương Minh Nghĩa2020-09-02 13:33
 • #15: Thứ mười lăm chương nhập học đêm trước2020-09-02 13:33
 • #16: Thứ mười sáu chương nhập học2020-09-02 13:34
 • #17: Thứ mười bảy chương thu phục2020-09-02 13:34
 • #18: Thứ mười tám chương xuất phát2020-09-02 13:34
 • #19: Thứ mười chín chương 19952020-09-02 13:35
 • #20: Thứ hai mươi chương tiểu thăng sơ2020-09-02 13:35
 • #21: Thứ hai mươi mốt chương thi2020-09-02 13:35
 • #22: Thứ hai mươi nhị chương phân loạn nghỉ hè2020-09-02 13:35
 • #23: Thứ hai mươi ba chương 'Thúc thúc '2020-09-02 13:36
 • #24: Thứ hai mươi bốn chương Đường Ái Anh 'Xuống biển '2020-09-02 13:36
 • #25: Thứ hai mươi lăm chương Đường Ái Anh xuống biển 22020-09-02 13:36
 • #26: Thứ hai mươi sáu chương khai giảng2020-09-02 13:37
 • #27: Thứ hai mươi bảy chương Bành Khải2020-09-02 13:37
 • #28: Thứ hai mươi tám chương thạch đầu thạch đầu2020-09-02 13:37
 • #29: Thứ hai mươi chín chương đổ thạch 12020-09-02 13:37
 • #30: Thứ ba mươi chương kiếm lớn2020-09-02 13:38
 • #31: Thứ ba mươi mốt chương lượng mắt bị mù2020-09-02 13:38
 • #32: Thứ ba mươi hai chương kết thành hận thù2020-09-02 13:38
 • #33: Thứ ba mươi ba chương đặc sắc sống đi2020-09-02 13:38
 • #34: Thứ ba mươi bốn chương muốn nổi danh2020-09-02 13:39
 • #35: Thứ ba mươi lăm chương động kinh cũng là bệnh2020-09-02 13:39
 • #36: Thứ ba mươi sáu chương kịch nói2020-09-02 13:39
 • #37: Thứ ba mươi bảy chương không gian khác thường2020-09-02 13:40
 • #38: Thứ ba mươi tám chương Lưu Cầm phiền phức2020-09-02 13:40
 • #39: Thứ ba mươi tám chương phỉ thúy triển2020-09-02 13:40
 • #40: Thứ ba mươi chín chương hỏa2020-09-02 13:40
 • #41: Thứ bốn mươi chương ta rất nghèo, thực sự!2020-09-02 13:41
 • #42: Thứ bốn mươi mốt chương Lâm Phàm tới2020-09-02 13:41
 • #43: Thứ bốn mươi hai chương nổi lên2020-09-02 13:41
 • #44: Thứ bốn mươi ba chương âm mưu2020-09-02 13:41
 • #45: Thứ bốn mươi bốn chương lửa giận2020-09-02 13:42
 • #46: Thứ bốn mươi lăm chương vĩnh không cần thiết dừng cực phẩm2020-09-02 13:42
 • #47: Thứ bốn mươi sáu chương phiền phức2020-09-02 13:42
 • #48: Thứ bốn mươi bảy chương phiền phức 22020-09-02 13:42
 • #49: Thứ bốn mươi tám chương phiền phức 32020-09-02 13:43
 • #50: Thứ bốn mươi chín chương độc thủ2020-09-02 13:43
 • #51: Thứ năm mươi chương độc thủ 22020-09-02 13:43
 • #52: Thứ năm mươi mốt chương náo 〔 canh hai cảm tạ khen thưởng 〕2020-09-02 13:43
 • #53: Thứ năm mươi hai chương Lâm Thu Thành thiện lương2020-09-02 13:44
 • #54: Thứ năm mươi ba chương hiện hình2020-09-02 13:44
 • #55: Thứ năm mươi bốn chương nghèo đồ chủy hiện2020-09-02 13:44
 • #56: Thứ năm mươi lăm chương nghịch tập2020-09-02 13:44
 • #57: Thứ năm mươi sáu chương thẳng thắn2020-09-02 13:45
 • #58: Thứ năm mươi bảy chương trúc cơ2020-09-02 13:45
 • #59: Thứ năm mươi tám chương Hoàng Kim đạo nhân2020-09-02 13:45
 • #60: Thứ năm mươi chín chương Lâm Phàm tiên duyên2020-09-02 13:45
 • #61: Thứ sáu thập chương tranh đoạt2020-09-02 13:46
 • #62: Thứ sáu mươi mốt chương Vu Tử Hàm2020-09-02 13:46
 • #63: Thứ sáu mươi hai chương sinh nhật2020-09-02 13:46
 • #64: Thứ sáu mươi hai chương lễ vật2020-09-02 13:46
 • #65: Thứ sáu mươi ba chương buộc2020-09-02 13:47
 • #66: Thứ sáu mươi bốn chương giải cứu2020-09-02 13:47
 • #67: Thứ sáu mươi năm chương giải cứu 22020-09-02 13:47
 • #68: Thứ sáu mươi sáu chương điều nhiệm2020-09-02 13:47
 • #69: Thứ sáu mươi bảy chương đột phá2020-09-02 13:47
 • #70: Thứ sáu mươi tám chương phân biệt2020-09-02 13:48
 • #71: Đệ nhất chương chuyển trường sinh2020-09-02 13:48
 • #72: Đệ nhị chương tân bằng hữu2020-09-02 13:48
 • #73: Đệ tam chương khai giảng lữ hành2020-09-02 13:48
 • #74: Đệ tứ chương thức ăn (đề cử phiếu mãn bách thêm càng)2020-09-02 13:49
 • #75: Đệ ngũ chương hàn đầm2020-09-02 13:49
 • #76: Thứ sáu chương Vương San San mất tích2020-09-02 13:49
 • #77: Đệ thất chương truy tung2020-09-02 13:49
 • #78: Thứ tám chương máu tế2020-09-02 13:50
 • #79: Thứ chín chương giải cứu2020-09-02 13:50
 • #80: Đệ thập chương Trần Hiểu tâm tư2020-09-02 13:50
 • #81: Đệ thập nhất chương trận phá2020-09-02 13:50
 • #82: Thứ mười hai chương bị nhốt2020-09-02 13:51
 • #83: Thứ mười ba chương diễm sư thú2020-09-02 13:51
 • #84: Thứ mười bốn chương diễm sư thú 22020-09-02 13:51
 • #85: Thứ mười lăm chương nguyên lai là mỹ nam a2020-09-02 13:52
 • #86: Thứ mười sáu chương thời gian thần tháp2020-09-02 13:52
 • #87: Thứ mười bảy chương bạch hoa sen trêu chọc thể chất2020-09-02 13:52
 • #88: Thứ mười tám chương các nắm chắc2020-09-02 13:52
 • #89: Thứ mười chín chương thú thú hạp dược?2020-09-02 13:53
 • #90: Thứ hai mươi chương bưu hãn2020-09-02 13:53
 • #91: Thứ hai mươi mốt chương nàng chính là cái kia nhà giàu mới nổi2020-09-02 13:53
 • #92: Thứ hai mươi nhị chương Đan Truyền Thái tới rồi2020-09-02 13:54
 • #93: Thứ hai mươi ba chương các ngươi suy nghĩ nhiều2020-09-02 13:54
 • #94: Thứ hai mươi bốn chương dụng tâm lễ vật2020-09-02 13:54
 • #95: Thứ hai mươi lăm chương San San!2020-09-02 13:54
 • #96: Thứ hai mươi sáu chương cứu San San2020-09-02 13:55
 • #97: Thứ hai mươi bảy chương Lý Tử Mặc2020-09-02 13:55
 • #98: Thứ hai mươi tám chương lỡ2020-09-02 13:55
 • #99: Thứ hai mươi chín chương kết đan!2020-09-02 13:56
 • #100: Thứ ba mươi chương Mã Trạch Dương khác thường2020-09-02 13:56
 • #101: Thứ ba mươi mốt chương liên tiếp gặp chuyện không may2020-09-02 13:56
 • #102: Thứ ba mươi hai chương2020-09-02 13:57
 • #103: Thứ ba mươi ba chương2020-09-02 13:57
 • #104: Thứ ba mươi bốn chương2020-09-02 13:57
 • #105: Thứ ba mươi lăm chương2020-09-02 13:57
 • #106: Thứ ba mươi sáu chương2020-09-02 13:58
 • #107: Thứ ba mươi bảy chương2020-09-02 13:58
 • #108: Thứ ba mươi tám chương2020-09-02 13:58
 • #109: Thứ ba mươi chín chương2020-09-02 13:59
 • #110: Thứ bốn mươi chương2020-09-02 13:59
 • #111: Thứ bốn mươi mốt chương2020-09-02 13:59
 • #112: Thứ bốn mươi hai chương2020-09-02 14:00
 • #113: Thứ bốn mươi ba chương2020-09-02 14:00
 • #114: Thứ bốn mươi bốn chương2020-09-02 14:00
 • #115: Thứ bốn mươi lăm chương2020-09-02 14:00
 • #116: Thứ bốn mươi sáu chương2020-09-02 14:01
 • #117: Thứ bốn mươi bảy chương2020-09-02 14:01
 • #118: Thứ bốn mươi tám chương2020-09-02 14:01
 • #119: Thứ bốn mươi chín chương2020-09-02 14:02
 • #120: Thứ năm mươi chương2020-09-02 14:02
 • #121: Thứ năm mươi mốt chương2020-09-02 14:02
 • #122: Thứ năm mươi hai chương2020-09-02 14:03
 • #123: Thứ năm mươi ba chương2020-09-02 14:03
 • #124: Thứ năm mươi bốn chương2020-09-02 14:03
 • #125: Thứ năm mươi lăm chương2020-09-02 14:04
 • #126: Thứ năm mươi sáu chương2020-09-02 14:04
 • #127: Thứ năm mươi bảy chương2020-09-02 14:04
 • #128: Thứ năm mươi tám chương đã xảy ra chuyện!2020-09-02 14:04
 • #129: đệ nhất chương truy tung2020-09-02 14:05
 • #130: Đệ nhị chương cảm tạ2020-09-02 14:05
 • #131: Đệ tam chương xử trí Thôi Kỳ2020-09-02 14:05
 • #132: Đệ tứ chương Lâm phụ Lâm mẫu tu chân & Nhất Phẩm trai khai trương2020-09-02 14:06
 • #133: Đệ ngũ chương khách đến2020-09-02 14:06
 • #134: Thứ sáu chương phiền phức tới cửa2020-09-02 14:06
 • #135: Đệ thất chương hảo đất linh căn2020-09-02 14:06
 • #136: Thứ tám chương đã lâu không gặp2020-09-02 14:07
 • #137: Thứ chín chương xung đột2020-09-02 14:07
 • #138: Đệ thập chương sạch phích2020-09-02 14:07
 • #139: Đệ thập nhất chương khánh sinh2020-09-02 14:07
 • #140: Thứ mười hai chương thử luyện2020-09-02 14:08
 • #141: Thứ mười ba chương lá đỏ bí cảnh2020-09-02 14:08
 • #142: Thứ mười bốn chương linh thạch mỏ2020-09-02 14:08
 • #143: Thứ mười lăm chương khải linh đan2020-09-02 14:08
 • #144: Thứ mười sáu chương như cũ trả lại2020-09-02 14:09
 • #145: Thứ mười bảy chương cảnh báo2020-09-02 14:09
 • #146: Thứ mười tám chương Thủy Nhu triệu kiến2020-09-02 14:09
 • #147: Thứ mười chín chương Cảnh Đại Hựu2020-09-02 14:10
 • #148: Thứ hai mươi chương thay đổi người2020-09-02 14:10
 • #149: Thứ hai mươi mốt chương báo đáp ân tình2020-09-02 14:10
 • #150: Thứ hai mươi nhị chương án mạng2020-09-02 14:11
 • #151: Thứ hai mươi ba chương chờ ngươi đã lâu rồi2020-09-02 14:11
 • #152: Thứ hai mươi bốn chương huyết tộc2020-09-02 14:11
 • #153: Thứ hai mươi lăm chương dưới nước đảo nhỏ2020-09-02 14:11
 • #154: Thứ hai mươi sáu chương đồng hành2020-09-02 14:12
 • #155: Thứ hai mươi bảy chương hỏa giao2020-09-02 14:12
 • #156: Thứ hai mươi tám chương thần hồn ôm nhau2020-09-02 14:12
 • #157: Thứ hai mươi chín chương trảo bộ2020-09-02 14:13
 • #158: Thứ ba mươi chương giải quyết phiền phức2020-09-02 14:13
 • #159: Thứ ba mươi mốt chương chân tướng2020-09-02 14:13
 • #160: Thứ ba mươi hai chương kết anh đại điển2020-09-02 14:14
 • #161: Thứ ba mươi ba chương thần hồn câu diệt & kiêu ngạo2020-09-02 14:14
 • #162: Thứ ba mươi bốn chương tự làm tự chịu2020-09-02 14:14
 • #163: Thứ ba mươi lăm chương thân thế của Lâm Thu Thành2020-09-02 14:15
 • #164: Thứ ba mươi sáu chương Bùi gia gió bão2020-09-02 14:15
 • #165: Thứ ba mươi bảy chương Bùi Gia Thắng2020-09-02 14:15
 • #166: Thứ ba mươi tám chương Bùi Lâm Lâm2020-09-02 14:16
 • #167: Thứ ba mươi chín chương khách mời bạch hoa sen2020-09-02 14:16
 • #168: Thứ bốn mươi chương ma đô truyền tin2020-09-02 14:16
 • #169: Thứ bốn mươi mốt chương rục rịch2020-09-02 14:16
 • #170: Thứ bốn mươi hai chương đánh tới cửa2020-09-02 14:17
 • #171: Thứ bốn mươi ba chương nắm tay mới là ngạnh đạo lý2020-09-02 14:17
 • #172: Thứ bốn mươi bốn chương tác muốn tiền chuộc!2020-09-02 14:17
 • #173: đệ nhất chương ngũ hành thiếu đạo đức2020-09-02 14:18
 • #174: Đệ nhị chương bắt chẹt2020-09-02 14:18
 • #175: Đệ tam chương kẹo dẻo2020-09-02 14:18
 • #176: Đệ tứ chương cẩu bì cao dược2020-09-02 14:19
 • #177: Đệ ngũ chương Lâm Phàm bi đề cao sống2020-09-02 14:19
 • #178: Thứ sáu chương quân huấn bắt đầu2020-09-02 14:20
 • #179: Đệ thất chương nhân phẩm?2020-09-02 14:20
 • #180: Thứ tám ..2020-09-02 14:20
 • #181: Thứ chín chương ngược đi2020-09-02 14:21
 • #182: Đệ thập chương dã ngoại sinh tồn huấn luyện2020-09-02 14:21
 • #183: Đệ thập nhất chương có kinh hỉ?2020-09-02 14:21
 • #184: Thứ mười hai chương hướng đảo nhỏ nội bộ tiến quân2020-09-02 14:21
 • #185: Thứ mười ba chương kinh hỉ liên tục2020-09-02 14:22
 • #186: Thứ mười bốn ..2020-09-02 14:22
 • #187: Thứ mười lăm chương nhện vương2020-09-02 14:22
 • #188: Thứ mười sáu chương phân2020-09-02 14:23
 • #189: Thứ mười bảy chương hối tiếc không kịp2020-09-02 14:23
 • #190: Thứ mười tám chương thần ban cho lễ vật2020-09-02 14:23
 • #191: Thứ mười chín chương người sói2020-09-02 14:24
 • #192: Thứ hai mươi2020-09-02 14:24
 • #193: Thứ hai mươi mốt chương quốc tế sinh giao lưu hội2020-09-02 14:24
 • #194: Thứ hai mươi nhị chương nửa đêm kinh hồn2020-09-02 14:24
 • #195: Thứ hai mươi ba chương xin nhờ, ngươi là gặp phải quỷ!2020-09-02 14:25
 • #196: Thứ hai mươi bốn chương ngươi nghĩ làm toàn dân minh tinh? Xuy!2020-09-02 14:25
 • #197: Thứ hai mươi lăm chương sói tới2020-09-02 14:25
 • #198: Thứ hai mươi sáu chương đồng học?2020-09-02 14:26
 • #199: Thứ hai mươi bảy chương tiểu con dơi nói 'Báo ân '2020-09-02 14:26
 • #200: Thứ hai mươi tám chương đổ thạch thịnh yến2020-09-02 14:26
 • #201: Thứ hai mươi chín chương đổ đấu2020-09-02 14:27
 • #202: Thứ ba mươi ..2020-09-02 14:27
 • #203: Thứ ba mươi mốt chương trảm hoa đào2020-09-02 14:27
 • #204: Thứ ba mươi hai chương kinh sợ2020-09-02 14:27
 • #205: Thứ ba mươi ba chương hiện thực2020-09-02 14:28
 • #206: Thứ ba mươi bốn chương đến tiếp sau2020-09-02 14:28
 • #207: Thứ ba mươi lăm chương cố nhân2020-09-02 14:28
 • #208: Thứ ba mươi sáu chương 'Đầu độc' sự kiện2020-09-02 14:29
 • #209: Thứ ba mươi bảy chương 'Đầu độc' sự kiện 22020-09-02 14:29
 • #210: Thứ ba mươi tám chương đan dược đặt2020-09-02 14:29
 • #211: Thứ ba mươi chín chương tận thế?2020-09-02 14:29
 • #212: Thứ bốn mươi chương cấp bách2020-09-02 14:30
 • #213: Thứ bốn mươi mốt chương công khai2020-09-02 14:30
 • #214: Thứ bốn mươi hai chương xuất phát2020-09-02 14:30
 • #215: Thứ bốn mươi ba chương trên trời vương thành2020-09-02 14:31
 • #216: Thứ bốn mươi bốn chương tù phạm (tháng sáu một ngày khởi 4000+)2020-09-02 14:31
 • #217: Thứ bốn mươi lăm chương tìm đường chết Lâm Phàm2020-09-02 14:31
 • #218: Thứ bốn mươi sáu chương Lâm Phàm kết thúc2020-09-02 14:32
 • #219: Thứ bốn mươi bảy chương thi vương? Ngươi xác định?2020-09-02 14:32
 • #220: Thứ bốn mươi tám chương bệnh tâm thần!2020-09-02 14:32
 • #221: Thứ bốn mươi chín chương tự bạo2020-09-02 14:33
 • #222: Thứ năm mươi chương khắp nơi đều là dã tâm gia2020-09-02 14:33
 • #223: Thứ năm mươi mốt chương giãy đương chúa cứu thế2020-09-02 14:33
 • #224: Thứ năm mươi hai chương tinh hạch2020-09-02 14:34
 • #225: Thứ năm mươi ba chương cao cấp cường hóa chiến sĩ2020-09-02 14:34
 • #226: Thứ năm mươi bốn chương Trần Hiểu2020-09-02 14:34
 • #227: Thứ năm mươi lăm chương Thượng Quan Lạc2020-09-02 14:35
 • #228: Thứ năm mươi sáu chương phiền phức2020-09-02 14:35
 • #229: Thứ năm mươi bảy chương Thủy Nhu2020-09-02 14:35
 • #230: Thứ năm mươi tám chương bát quái một chút2020-09-02 14:36
 • #231: Thứ năm mươi chín chương phẫn nộ2020-09-02 14:36
 • #232: Thứ sáu thập chương từ đâu tới đây hồi đi đâu2020-09-02 14:36
 • #233: Thứ sáu mươi mốt 182020-09-02 14:37
 • #234: Thứ sáu mươi hai 192020-09-02 14:37
 • #235: Thứ sáu mươi ba 202020-09-02 14:37
 • #236: Thứ sáu mươi bốn chương trò hay khai mạc2020-09-02 14:38
 • #237: Thứ sáu mươi năm chương âm mưu bại lộ2020-09-02 14:38
 • #238: Thứ sáu mươi sáu chương toàn cầu truyền trực tiếp2020-09-02 14:38
 • #239: Thứ sáu mươi bảy chương tinh hạch công dụng2020-09-02 14:39
 • #240: Thứ sáu mươi tám chương nghĩ chuyện tốt2020-09-02 14:39
 • #241: Thứ sáu mươi chín chương Bành Khải chuyển biến2020-09-02 14:39
 • #242: Thứ bảy mươi chương hồi Hoa Hạ2020-09-02 14:40
 • #243: Thứ bảy mươi mốt chương độc nhập tân thế giới2020-09-02 14:40
 • #244: Thứ bảy mươi hai chương đi trước hư vô nơi2020-09-02 14:40
 • #245: Thứ bảy mươi ba chương nam nữ thông ăn2020-09-02 14:41
 • #246: Thứ bảy mươi bốn chương chu Quỳnh Chi2020-09-02 14:41
 • #247: Thứ bảy mươi năm chương ngoài ý muốn giúp đỡ2020-09-02 14:41
 • #248: Thứ bảy mươi sáu chương Phán Quy2020-09-02 14:42
 • #249: Thứ bảy mươi bảy chương ngũ tiểu thư2020-09-02 14:42
 • #250: Thứ bảy mươi tám chương thành chủ phu nhân hạ lạc2020-09-02 14:43
 • #251: Thứ bảy mươi chín chương hư vô nơi2020-09-02 14:43
 • #252: Thứ tám mươi chương cướp đạo lữ? Mệnh cứng ghê sao?2020-09-02 14:43
 • #253: Thứ tám mươi mốt chương không hề có Bùi gia2020-09-02 14:44
 • #254: Thứ tám mươi hai chương khởi hành Thái Dương quốc2020-09-02 14:44
 • #255: Thứ tám mươi ba chương Thái Dương quốc2020-09-02 14:44
 • #256: Thứ tám mươi bốn chương bát kỳ2020-09-02 14:45
 • #257: Thứ tám mươi năm chương luận Thái Dương quốc chìm nghỉm2020-09-02 14:45
 • #258: Thứ tám mươi sáu chương Bùi gia kết quả2020-09-02 14:45
 • #259: Thứ tám mươi bảy chương tân thế giới ổn định cuộc sống2020-09-02 14:46
 • #260: Thứ tám mươi tám chương tái kiến Gia Cát vân2020-09-02 14:46
 • #261: Thứ tám mươi chín chương giá hảo thương lượng2020-09-02 14:46
 • #262: Thứ chín mươi chương Đường Tường tâm tư2020-09-02 14:46
 • #263: Thứ chín mươi mốt chương đồng minh2020-09-02 14:47
 • #264: Thứ chín mươi hai chương kia hồ bất khai2020-09-02 14:47
 • #265: Thứ chín mươi ba chương thành chủ phu nhân2020-09-02 14:47
 • #266: Thứ chín mươi bốn chương mang dao mỉm cười2020-09-02 14:48
 • #267: Thứ chín mươi năm chương thừa dịp bệnh muốn chết2020-09-02 14:48
 • #268: Thứ chín mươi sáu chương du lịch2020-09-02 14:48
 • #269: Thứ chín mươi bảy chương Moji triệu tập dự thi2020-09-02 14:49
 • #270: Thứ chín mươi tám chương ma pháp trắc nghiệm2020-09-02 14:49
 • #271: Thứ chín mươi chín chương không gian thuộc tính2020-09-02 14:49
 • #272: Một trăm chương giò heo hiệu ứng2020-09-02 14:50
 • #273: Một trăm lẻ một chương hóa rồng2020-09-02 14:50
 • #274: Một trăm lẻ hai chương xem hát còn là diễn kịch2020-09-02 14:50
 • #275: Thứ một trăm lẻ ba chương mở tân thương lộ2020-09-02 14:51
 • #276: Một trăm lẻ bốn chương độ kiếp2020-09-02 14:51
 • #277: Một trăm lẻ năm chương giải quyết xong chuyện đời2020-09-02 14:51
 • #278: Một trăm lẻ sáu chương giải quyết xong phàm trần 22020-09-02 14:52
 • #279: Một trăm lẻ bảy chương giải quyết xong phàm trần 32020-09-02 14:52
 • #280: Thứ một trăm lẻ tám chương ** đại điển & phi thăng 〔 đại kết cục 〕2020-09-02 14:52
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]

Related posts

Mạt Thế Nữ Phụ : Ác Ma Lão Công Đừng Sủng Ta

THUYS♥️

Dạ Đế Đầu Quả Tim Sủng: Quỷ Kiêu Cuồng Phi

TiKay

Sống Lại Trò Chơi

THUYS♥️

Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm

TiKay

Xuyên Thư Chi Học Thần Hình Nữ Xứng

TiKay

Mau Xuyên Nhiệm Vụ: Pháo Hôi Tới Nghịch Tập

TiKay

Leave a Reply