Dị Giới Tiên Hiệp Võng Du

Hoàng Đình Đạo Chủ

Địa Cầu thanh niên Lục Thanh Phong bởi vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong, xuyên qua đến tiên hiệp thế giới, cũng thu hoạch được hai ngàn năm sau Địa Cầu Liên Bang khai phát ra cỡ lớn chân thực võng du « Hồng Hoang » đăng lục chiếc nhẫn…

Converter: ★๖ۣۜPɦαη๖ۣۜPɦσηɠ★

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết
 •  Chương: /765
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Lục Thanh Phong2019-11-25 02:38
 • #2: « Hồng Hoang »2019-11-25 02:39
 • #3: Tìm tòi2019-11-25 02:39
 • #4: Tu hành khó2019-11-25 02:39
 • #5: Tử vong2019-11-25 02:39
 • #6: 2 tháng2019-11-25 02:40
 • #7: Lại vào « Hồng Hoang »2019-11-25 02:40
 • #8: Phiên chợ2019-11-25 02:40
 • #9: 3 năm 04 tháng2019-11-25 02:40
 • #10: « Bạch Ngọc Chân Quyết »2019-11-25 02:41
 • #11: Chuẩn bị thoát đi2019-11-25 02:41
 • #12: Hành động!2019-11-25 02:41
 • #13: Sau ngày hôm nay, biển rộng mặc cá bơi!2019-11-25 02:41
 • #14: Ẩn thân sơn dã2019-11-25 02:42
 • #15: Thời gian cực nhanh2019-11-25 02:42
 • #16: 42 năm2019-11-25 02:42
 • #17: Đại nạn sắp tới!2019-11-25 02:42
 • #18: Ngẫu nhiên chuyển thế!2019-11-25 02:42
 • #19: Chuẩn bị rời núi2019-11-25 02:43
 • #20: Tao ngộ2019-11-25 02:43
 • #21: Nghiễm Nguyên quận2019-11-25 02:43
 • #22: Thứ 3 thế2019-11-25 02:43
 • #23: Bỉnh Linh giới2019-11-25 02:43
 • #24: Vương Thao2019-11-25 02:43
 • #25: Quyền lợi cùng nghĩa vụ2019-11-25 02:44
 • #26: Hội trưởng trở về! Khôi lỗi rung động!2019-11-25 02:44
 • #27: 8 năm2019-11-25 02:44
 • #28: Xích Diễm đan đỉnh2019-11-25 02:44
 • #29: Khôi lỗi2019-11-25 02:44
 • #30: Thai Tức cảnh 4 nặng2019-11-25 02:44
 • #31: Thăm dò! Hợp tác!2019-11-25 02:45
 • #32: Bác 10 không bằng tinh 1!2019-11-25 02:45
 • #33: Chân Khí cảnh!2019-11-25 02:45
 • #34: Đấu giá hội2019-11-25 02:45
 • #35: Đấu giá hội kết thúc2019-11-25 02:45
 • #36: Thoáng qua 10 năm! Đại công cáo thành!2019-11-25 02:46
 • #37: Vi hình khôi lỗi: Diệt thật 1 hình!2019-11-25 02:46
 • #38: Cường hóa! Diệt thật 1 hình (Mậu)!2019-11-25 02:46
 • #39: Diệt thật 2 hình! Kinh người lợi nhuận! 【 chúc mừng lắng nghe tháng 7 trở thành quyển sách chưởng môn 】2019-11-25 02:46
 • #40: Chính thức định hình!2019-11-25 02:46
 • #41: Tuế nguyệt thay đổi2019-11-25 02:46
 • #42: Hắc thủy đầm lầy2019-11-25 02:47
 • #43: Trúc Cơ chi uy!2019-11-25 02:47
 • #44: Quy Chân tông xuất thủ!2019-11-25 02:47
 • #45: Khôi lỗi sơ hiển uy! Triệu Chu thân chết trước!2019-11-25 02:47
 • #46: Chiến hậu!2019-11-25 02:48
 • #47: Diệu Âm thành chủ!2019-11-25 02:48
 • #48: Tiếp xúc2019-11-25 02:48
 • #49: Hợp tác!2019-11-25 02:48
 • #50: Thần sông tế2019-11-25 02:48
 • #51: Hướng Hoàng Chi sơn2019-11-25 02:49
 • #52: Công bên trên Hoàng Chi sơn!2019-11-25 02:49
 • #53: Luyện thi vào tay! Cuối cùng 1 chiến!2019-11-25 02:49
 • #54: Luyện thi hung mãnh! Chư Cát Trọng Dương chết!2019-11-25 02:49
 • #55: Chương mới! Thứ 3 thế hoàn tất!2019-11-25 02:50
 • #56: Mật tân!2019-11-25 02:50
 • #57: Trưởng thành cùng biến hóa2019-11-25 02:50
 • #58: Chiến Thần hội hành động2019-11-25 02:50
 • #59: Phẫn nộ2019-11-25 02:50
 • #60: Quân tử báo thù không cách đêm!2019-11-25 02:51
 • #61: Xích Yên giới2019-11-25 02:51
 • #62: Phù Phong sơn thần!2019-11-25 02:51
 • #63: Thời gian như nước! Tiểu đạo Vương Bàn!2019-11-25 02:51
 • #64: 46 năm trong nháy mắt! Sơn Thần độ kiếp!2019-11-25 02:51
 • #65: Ngồi đợi chiêu an! Chiến Thần hội diệt!2019-11-25 02:52
 • #66: Diệu Âm muốn đồng hành2019-11-25 02:52
 • #67: Nhện khôi lỗi2019-11-25 02:52
 • #68: Thăm dò 4 phương2019-11-25 02:52
 • #69: Thuộc tính biến hóa! Trải qua nhiều năm thành tựu!2019-11-25 02:52
 • #70: 2200 vạn bên trong! Sơn Thần chính vị!2019-11-25 02:52
 • #71: Hương hỏa!2019-11-25 02:52
 • #72: 7 sát cờ2019-11-25 02:53
 • #73: « La Phù Kiếm Kinh »2019-11-25 02:53
 • #74: Dung hợp công pháp!2019-11-25 02:54
 • #75: 300 năm! Thứ 4 thế hoàn tất!2019-11-25 02:54
 • #76: Chuẩn bị rời đi2019-11-25 02:54
 • #77: Thượng Dương quốc hoàn tất!2019-11-25 02:54
 • #78: Thút thít đầm lầy2019-11-25 02:55
 • #79: Đi đường2019-11-25 02:55
 • #80: Thứ 5 thế2019-11-25 02:55
 • #81: Đi ngang qua Đông Dụ quốc2019-11-25 02:55
 • #82: Bàn Long sơn2019-11-25 02:55
 • #83: Ngụ lại2019-11-25 02:56
 • #84: Linh Hư2019-11-25 02:56
 • #85: Bạch nham sơn2019-11-25 02:56
 • #86: Thái Âm Độ Ách Bào2019-11-25 02:56
 • #87: Tiên gia động phủ!2019-11-25 02:56
 • #88: Bỏ mình2019-11-25 02:56
 • #89: Ma đạo pháp môn2019-11-25 02:56
 • #90: Thần thông: Ma Sát Triền Ti Thần Chú!2019-11-25 02:57
 • #91: Lịch luyện 【2 hợp 1 chương tiết 】2019-11-25 02:57
 • #92: Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ!2019-11-25 02:57
 • #93: Diễn pháp thứ 2 tầng —— phân tích!2019-11-25 02:57
 • #94: Hàn Lâm2019-11-25 02:57
 • #95: Tìm thù cũ2019-11-25 02:57
 • #96: Đô Thiên Liệt Hỏa tiên trận2019-11-25 02:58
 • #97: 7 năm 05 tháng2019-11-25 02:58
 • #98: Tấn Vân phong Lạc Hà tông2019-11-25 02:58
 • #99: Đặt chân 【4000 chữ đại chương 】2019-11-25 02:58
 • #100: Ngân Giác sơn2019-11-25 02:59
 • #101: Dược viên2019-11-25 02:59
 • #102: Tu hành2019-11-25 02:59
 • #103: Điệu thấp2019-11-25 02:59
 • #104: 3 năm sau2019-11-25 02:59
 • #105: Luận Pháp phong2019-11-25 02:59
 • #106: Cuồng ôm điểm kinh nghiệm! Phân tích cường hóa!2019-11-25 03:00
 • #107: Địa vị2019-11-25 03:00
 • #108: Thủ bút2019-11-25 03:00
 • #109: Hắc mã2019-11-25 03:00
 • #110: 0 cỏ vườn2019-11-25 03:01
 • #111: 3 nguyên Ma Môn, trời dương 6 mạch2019-11-25 03:01
 • #112: Muốn vào 0 cỏ vườn2019-11-25 03:01
 • #113: Căn cốt cũng khó dời đi, tu hành chi lo2019-11-25 03:01
 • #114: Thút thít đầm lầy thí luyện2019-11-25 03:01
 • #115: Ý nghĩ2019-11-25 03:01
 • #116: Chủ Thần không gian?2019-11-25 03:02
 • #117: Quyển Vũ đề hồ2019-11-25 03:02
 • #118: Phong Hống sườn núi: Tụ mây 4 phái!2019-11-25 03:02
 • #119: Xích Yên giới nhân quả2019-11-25 03:02
 • #120: Xích Yên giới hoàn tất! Xích Hồng môn mật nghị!2019-11-25 03:02
 • #121: Tiến vào2019-11-25 03:03
 • #122: Thần thông: Đại La Động Quan!2019-11-25 03:03
 • #123: Chúc Dung Ma Thần!2019-11-25 03:03
 • #124: Giết người phóng hỏa đai lưng vàng!2019-11-25 03:03
 • #125: Đánh giết2019-11-25 03:03
 • #126: Thuật pháp xuất hiện nhiều lần!2019-11-25 03:04
 • #127: 3 núi phù!2019-11-25 03:04
 • #128: Diệt sát 4 ma2019-11-25 03:04
 • #129: Thứ Trường Thanh giới!2019-11-25 03:04
 • #130: Thiên địa đại biến! Linh khí khôi phục!2019-11-25 03:05
 • #131: Sưu Thần quan2019-11-25 03:06
 • #132: Hiện thân2019-11-25 03:06
 • #133: Xuất thủ: Vấn Tiên Khuyết lui!2019-11-25 03:07
 • #134: Thuật pháp hung mãnh2019-11-25 03:07
 • #135: Rời đi, lưu lại2019-11-25 03:07
 • #136: « Sưu Thần Bí Lục »2019-11-25 03:07
 • #137: Nhập chủ Sưu Thần quan2019-11-25 03:08
 • #138: Thiên ngân diệu dụng2019-11-25 03:08
 • #139: Thiên hạ thứ 1 tiên2019-11-25 03:08
 • #140: Cách cục! Chư pháp!2019-11-25 03:08
 • #141: Phỏng đoán2019-11-25 03:08
 • #142: Đi đầu 1 bước 【 cảm tạ nửa đời tiên duyên minh chủ khen thưởng! 】2019-11-25 03:08
 • #143: Thiên Tinh lệnh phù2019-11-25 03:09
 • #144: Thu hết Hoàn Dương quả, cuối cùng ra 0 cỏ vườn2019-11-25 03:09
 • #145: Gian nan khổ cực2019-11-25 03:09
 • #146: Kết thúc2019-11-25 03:09
 • #147: Loạn tượng2019-11-25 03:09
 • #148: Như mặt trời ban trưa2019-11-25 03:09
 • #149: Thứ 2 lần thiên biến2019-11-25 03:10
 • #150: Quần tinh nghiêng2019-11-25 03:10
 • #151: Hát vang tiến mạnh2019-11-25 03:10
 • #152: Trời hiển dị tượng! Tổ sư bài vị!2019-11-25 03:10
 • #153: Tổ sư hiển linh, Chân Tiên hạ phàm2019-11-25 03:10
 • #154: 7 năm sau2019-11-25 03:11
 • #155: Trường Phong tử2019-11-25 03:11
 • #156: Kiếm chỉ Tướng Quân lĩnh2019-11-25 03:11
 • #157: Tặng thưởng2019-11-25 03:11
 • #158: Chân Tiên khí khái, bản tính khó dời!2019-11-25 03:11
 • #159: Liệt hỏa luyện Chân Tiên!2019-11-25 03:11
 • #160: Trường sinh thí luyện2019-11-25 03:12
 • #161: Xé rách 【 chúc mừng khúc phóng túng cô minh trở thành quyển sách đường chủ 】2019-11-25 03:12
 • #162: Gia tốc2019-11-25 03:12
 • #163: Cuối cùng Trúc Cơ!2019-11-25 03:12
 • #164: Trì Vân phong2019-11-25 03:12
 • #165: Bố trí2019-11-25 03:13
 • #166: 9 ngày đều lục điên đảo càn khôn đại pháp!2019-11-25 03:13
 • #167: Diệt môn2019-11-25 03:13
 • #168: Kinh hỉ 【 chúc mừng Tử Hiên Tiên Đế trở thành quyển sách minh chủ! 】2019-11-25 03:13
 • #169: Sắt kiến lửa trứng2019-11-25 03:13
 • #170: 7 trùng tiên sơn2019-11-25 03:13
 • #171: Đánh giết2019-11-25 03:14
 • #172: Tử trùng chuông2019-11-25 03:14
 • #173: Kỳ trùng bảng!2019-11-25 03:14
 • #174: Tìm kiếm địa phương2019-11-25 03:14
 • #175: Ban thưởng đan2019-11-25 03:14
 • #176: Cú Mang Ma Thần2019-11-25 03:14
 • #177: Bồi dưỡng sắt kiến lửa2019-11-25 03:15
 • #178: Thương thế2019-11-25 03:15
 • #179: Đột kích2019-11-25 03:15
 • #180: Kim 9 tiêu2019-11-25 03:15
 • #181: Xong chuyện phủi áo đi2019-11-25 03:15
 • #182: Nửa năm sau 【2 hợp 1 chương tiết! 】2019-11-25 03:15
 • #183: Đầu mối2019-11-25 03:16
 • #184: Kết Đan 【2 hợp 1 chương tiết 】2019-11-25 03:16
 • #185: 3 năm sau, Trấn Ma sơn!2019-11-25 03:16
 • #186: Trấn Ma sơn bên trong2019-11-25 03:16
 • #187: Lăng Phong Chân Tiên2019-11-25 03:16
 • #188: Đấu pháp!2019-11-25 03:17
 • #189: Tứ Minh lão tặc, không làm người tử!2019-11-25 03:17
 • #190: Thứ chín thế hoàn tất!2019-11-25 03:17
 • #191: Hai tháng nhàn hạ2019-11-25 03:17
 • #192: Thứ mười thế: Thiên Vu giới!2019-11-25 03:18
 • #193: Hổ Uy tiên sư, Tử Hiên tán nhân2019-11-25 03:18
 • #194: « xem 89 khó cướp pháp »2019-11-25 03:21
 • #195: Âm Phù môn2019-11-25 03:20
 • #196: Nhập chủ2019-11-25 03:21
 • #197: Long Sơn phái2019-11-25 03:21
 • #198: Thoáng qua, 7 năm2019-11-25 03:21
 • #199: Luyện thi2019-11-25 03:21
 • #200: Chửi bới2019-11-25 03:22
 • #201: 3 giai2019-11-25 03:22
 • #202: Nhiếp Hồn thuật, Kim Tằm cổ2019-11-25 03:22
 • #203: Tiên Nhân đạp ưng đến, bị đánh rớt phàm trần2019-11-25 03:22
 • #204: Phúc địa động thiên, tuyệt cảnh khốn cục2019-11-25 03:23
 • #205: Nghịch thiên cải mệnh! Mệnh tức căn cốt!2019-11-25 03:23
 • #206: Kim Tằm nghịch mệnh đại pháp!2019-11-25 03:23
 • #207: Khai trương2019-11-25 03:23
 • #208: Đấu giá hội bắt đầu2019-11-25 03:23
 • #209: Thân gia2019-11-25 03:24
 • #210: Nguyên Từ Thần Quang2019-11-25 03:24
 • #211: Chú mục2019-11-25 03:24
 • #212: Tử tinh đồng tới tay! 5 khí la yên thuẫn!2019-11-25 03:24
 • #213: 4 bàn tay tôn!2019-11-25 03:26
 • #214: Huyền Nguyên tông, Hợp Đan điện!2019-11-25 03:27
 • #215: Được cùng mất2019-11-25 03:27
 • #216: Xuống dốc2019-11-25 03:27
 • #217: Phi Vân đảo2019-11-25 03:27
 • #218: Lục sư đệ mau mau dừng tay!2019-11-25 03:28
 • #219: Lôi xuống nước2019-11-25 03:28
 • #220: Năm Thứ 12 thế!2019-11-25 03:28
 • #221: Nghịch thiên cải mệnh!2019-11-25 03:29
 • #222: Di Trần phiên2019-11-25 03:29
 • #223: Giới tên: 5 phương giới!2019-11-25 03:29
 • #224: Như Ý môn tiềm tu2019-11-25 03:29
 • #225: 20 năm2019-11-25 03:30
 • #226: Thiên địa có cực, số vì chín!2019-11-25 03:30
 • #227: Tính toán2019-11-25 03:30
 • #228: Hòa Sơn đạo2019-11-25 03:30
 • #229: Diệt Hòa châu! Ngũ Mã Phù Đồ Tỏa!2019-11-25 03:31
 • #230: Hòa Sơn đạo diệt!2019-11-25 03:31
 • #231: Trăm năm về sau, Toái Tinh hải, Vũ Sơn các2019-11-25 03:31
 • #232: Canh Giáp Vận Hóa Thiên Mang Thần Châm!2019-11-25 03:31
 • #233: Bách Kiếm Đồ2019-11-25 03:31
 • #234: Hắc Bạch song chân2019-11-25 03:31
 • #235: Hết hạn tù phóng thích!2019-11-25 03:32
 • #236: Huyền Nguyên tông thứ 1 bại gia tử!2019-11-25 03:32
 • #237: 284700!2019-11-25 03:32
 • #238: Quay về Phi Vân đảo!2019-11-25 03:32
 • #239: Hoàng Long đan đan phương!2019-11-25 03:33
 • #240: Ngũ Nhạc tông, Trúc Sơn Thất Bảo!2019-11-25 03:33
 • #241: Huyết hải ngập trời, Tu La sát tràng!2019-11-25 03:33
 • #242: Chúng sinh kiếp số, trận doanh phân chia!2019-11-25 03:34
 • #243: Tứ phương tụ họp, lục bảo tranh nhau phát sáng!2019-11-25 03:34
 • #244: Tiên Phủ? Phúc địa?2019-11-25 03:34
 • #245: Điểm kinh nghiệm biển!2019-11-25 03:35
 • #246: Thiên đại thu hoạch! Đô Thiên Huyền Minh Sách!2019-11-25 03:35
 • #247: Tứ đại đạo binh! Thứ mười hai thế hoàn tất!2019-11-25 03:35
 • #248: Thứ mười ba thế: Hắc Tinh giới!2019-11-25 03:35
 • #249: Kền kền Lâm Phong!2019-11-25 03:36
 • #250: Đô Thiên Ma Diễm! Phản bản quy nguyên!2019-11-25 03:36
 • #251: Mười năm sau2019-11-25 03:36
 • #252: Đô Thiên Tạo Hóa Trì! Khắc kim? !2019-11-25 03:36
 • #253: Lo lắng âm thầm diệt hết!2019-11-25 03:37
 • #254: Chư Thiên Tinh Thần Bí Ma Thất Tuyệt Ô Toa2019-11-25 03:37
 • #255: Huynh muội đoàn tụ2019-11-25 03:37
 • #256: Lục giai!2019-11-25 03:37
 • #257: Phong nguyệt tinh2019-11-25 03:37
 • #258: Thượng Nguyên Bát Cảnh Phù Pháp2019-11-25 03:38
 • #259: Liệt Hỏa tán nhân2019-11-25 03:38
 • #260: Khí hậu sơ thành!2019-11-25 03:38
 • #261: Minh Thanh Linh Thủy2019-11-25 03:38
 • #262: Chân nhân đến thăm! Chó đen đinh ra!2019-11-25 03:39
 • #263: Đấu pháp bất bại! Hỏa linh bối trận!2019-11-25 03:40
 • #264: Pháp khí xuất hiện nhiều lần! Cưu Bàn Bà hiện!2019-11-25 03:40
 • #265: Một đầm nước đục!2019-11-25 03:41
 • #266: Hoạ mi kiếm! Nhiếp Tâm kính!2019-11-25 03:41
 • #267: Danh dương! Thân phận!2019-11-25 03:41
 • #268: Nghịch thiên cải mệnh! Vạn sự đã thành!2019-11-25 03:41
 • #269: Quảng Nguyên lão ma, chỗ nào đi!2019-11-25 03:42
 • #270: Thượng nguyên 8 cảnh lâu! 3 tông luyện ma!2019-11-25 03:43
 • #271: Ba trăm năm! Kim hoàng tước!2019-11-25 03:44
 • #272: Kim Hoàng Thần Quang? Ngũ sắc thần quang!2019-11-25 03:44
 • #273: Năm trăm năm! Lão ma ra!2019-11-25 03:44
 • #274: 5 sắc thần quang hiện! Thượng nguyên chí bảo thu!2019-11-25 03:44
 • #275: Ban thưởng bảo 4 đồ! Thứ 13 thế hoàn tất!2019-11-25 03:44
 • #276: 5 năm sau2019-11-25 03:45
 • #277: Huyễn Mộng thạch, ngọc phù2019-11-25 03:45
 • #278: Thanh Vũ, phát triển2019-11-25 03:45
 • #279: Thứ mười bốn thế: Quảng Nguyên bốn tiên!2019-11-25 03:45
 • #280: Diễn pháp thứ 3 tầng!2019-11-25 03:46
 • #281: Điểm hóa!2019-11-25 03:46
 • #282: 6 cánh kim tằm2019-11-25 03:46
 • #283: Đồng môn gặp nhau2019-11-25 03:46
 • #284: Bần đạo Triệt Ly tử, chúc mừng Quảng Nguyên chân nhân xuất quan!2019-11-25 03:47
 • #285: Con đường tu hành2019-11-25 03:47
 • #286: Duyên tới duyên đi cuối cùng cũng có lúc2019-11-25 03:47
 • #287: 3000 chở!2019-11-25 03:47
 • #288: 6 cánh hoá hình! 14 thế hoàn tất!2019-11-25 03:47
 • #289: Kế nhiệm2019-11-25 03:48
 • #290: Ngu Sơn đạo nhân! Bí quyết trường thọ!2019-11-25 03:48
 • #291: Tứ đại tán nhân!2019-11-25 03:48
 • #292: Giới tên: Ngân Hà giới2019-11-25 03:48
 • #293: Tiến hóa nhị thời đại!2019-11-25 03:49
 • #294: Tiền Vũ tướng quân2019-11-25 03:49
 • #295: Tiểu huynh đệ? Với ai hai đâu? !2019-11-25 03:49
 • #296: Kế hoạch2019-11-25 03:49
 • #297: Điểm hóa Tiền Vũ!2019-11-25 03:49
 • #298: Thời đại thay đổi! Vạn Pháp lão ma!2019-11-25 03:50
 • #299: Vạn pháp 3 thần đấu Bạch Hàm!2019-11-25 03:50
 • #300: Lam tinh khí vận2019-11-25 03:50
 • #301: Thanh Sơn đi xa2019-11-25 03:50
 • #302: 8 phương hội tụ! Tiên Phủ xuất thế!2019-11-25 03:51
 • #303: Đệ nhất trọng quan: Trận pháp2019-11-25 03:51
 • #304: Đệ nhị trọng quan: Lấy hay bỏ2019-11-25 03:51
 • #305: Liên phá 4 quan, nhìn thấy Ngu Sơn2019-11-25 03:51
 • #306: Tận ôm bảo vật, thủ đoạn phát động!2019-11-25 03:52
 • #307: Thanh Mộc vương đỉnh2019-11-25 03:52
 • #308: « Hồng Trần Trường Sinh Pháp »2019-11-25 03:52
 • #309: Thần hồn sinh niệm? Thứ 2 Nguyên Thần?2019-11-25 03:52
 • #310: Loạn Thiên cơ đại năng can thiệp!2019-11-25 03:52
 • #311: Phục Ma Kim Hoàn hàng cốt long!2019-11-25 03:53
 • #312: Giới tên: Man Thần giới!2019-11-25 03:53
 • #313: Vật chất giới vực sâu thứ 1 tầng2019-11-25 03:53
 • #314: Chính Tông cấp trường sinh pháp!2019-11-25 03:53
 • #315: Thân ngoại hóa thân2019-11-25 03:53
 • #316: Ma Sát Triền Ti Thần Chú lại xuất hiện!2019-11-25 03:54
 • #317: Loạn2019-11-25 03:54
 • #318: Quảng Nguyên. . . Quảng Nguyên đại công tước!2019-11-25 03:54
 • #319: Huyền Âm vang vọng 10 vạn bên trong!2019-11-25 03:54
 • #320: 6 đồ lên núi, Đông Nam địch đến!2019-11-25 03:55
 • #321: Lại nhìn vi sư hàng phục này liêu! 【 chúc mừng đồng bằng trần 2 trở thành quyển sách minh chủ! 】2019-11-25 03:55
 • #322: 2 năm kỳ đến, Trấn Uyên sơn mở!2019-11-25 03:55
 • #323: Hung ma hộ pháp, Vân Đài số ghế2019-11-25 03:55
 • #324: Trấn Uyên sơn tuyên truyền giảng giải tu tiên đạo2019-11-25 03:56
 • #325: Thu đồ ban thưởng bảo, hộ pháp Tôn Giả2019-11-25 03:56
 • #326: Thao Thiết pháp khí2019-11-25 03:56
 • #327: Thanh Cân lực sĩ2019-11-25 03:56
 • #328: Nhân sinh nơi nào không gặp lại2019-11-25 03:57
 • #329: Nhưng nguyện bái ta làm thầy?2019-11-25 03:57
 • #330: 200 năm về sau, ta đồ Lục Thanh Phong khi danh chấn 3 cảnh!2019-11-25 03:57
 • #331: Tốt nghiệt chướng, an dám đến ta Liệt Hỏa đảo giương oai? !2019-11-25 03:57
 • #332: Pháp khí không địch lại thần thông2019-11-25 03:58
 • #333: Chuẩn bị2019-11-25 03:58
 • #334: Binh lâm thành hạ2019-11-25 03:58
 • #335: Đạo binh ra, đại chiến bắt đầu!2019-11-25 03:58
 • #336: Đại thắng!2019-11-25 03:58
 • #337: Thiên Du sơn phá diệt2019-11-25 03:59
 • #338: 2 ở giữa đồ, xem qua đi tương lai!2019-11-25 03:59
 • #339: Độ kiếp2019-11-25 03:59
 • #340: Trường sinh thí luyện —— Thanh Nguyên châu!2019-11-25 03:59
 • #341: Đệ tử thề cùng Huyền Nguyên tông cùng tồn vong!2019-11-25 03:59
 • #342: Huyền Nguyên tông khốn cục! 300 năm diễn biến!2019-11-25 04:00
 • #343: Chưởng giáo cứu ta!2019-11-25 04:00
 • #344: Tang hồn Lạc Phách Chung!2019-11-25 04:00
 • #345: Đánh nổ Lạc Cổ!2019-11-25 04:00
 • #346: Đào nguyên tiên tông2019-11-25 04:00
 • #347: Kẻ này cùng Lôi bộ 4 Minh công tân Nguyên Quân giao tình không ít!2019-11-25 04:01
 • #348: Hùng cứ vực sâu 36, tử lan song tiên dục hợp nhau2019-11-25 04:01
 • #349: Đánh lên bích sườn núi!2019-11-25 04:01
 • #350: Tiên Khí xuất hiện nhiều lần, trước chém trúng dương!2019-11-25 04:01
 • #351: Hư không đuổi theo, muốn vào thiên giới!2019-11-25 04:02
 • #352: Phương ra hổ khẩu, lại nhập ổ sói!2019-11-25 04:02
 • #353: Giật mình!2019-11-25 04:02
 • #354: 0 chở 1 giây lát!2019-11-25 04:02
 • #355: 3000 chở năm tháng vội vàng2019-11-25 04:02
 • #356: Chư thần đủ nhìn ta! Man Thần giới hoàn tất!2019-11-25 04:03
 • #357: Thứ Tiên Tần giới!2019-11-25 04:03
 • #358: Long quân bắt tế2019-11-25 04:03
 • #359: Mân Giang Long cung phò mã gia!2019-11-25 04:03
 • #360: Tính mệnh chi đạo2019-11-25 04:03
 • #361: 10 năm sau2019-11-25 04:04
 • #362: Trong điện ban thưởng, nguyên hồ Suicune!2019-11-25 04:04
 • #363: Cưỡi ngựa tiền nhiệm2019-11-25 04:04
 • #364: Địa Hồn đến tột cùng, 9 kính viễn thị thạch!2019-11-25 04:04
 • #365: Tú tài luyện binh?2019-11-25 04:04
 • #366: Thu xếp luyện binh, cắt xén quân lương2019-11-25 04:05
 • #367: 1 lắc 0 năm2019-11-25 04:05
 • #368: Tuyết Ưng sơn La Phù tử2019-11-25 04:05
 • #369: Ngao Liệt đến, phương nam yêu trạch2019-11-25 04:05
 • #370: Thân ngoại hóa thân, đục Sơn La phù2019-11-25 04:06
 • #371: Hồn Sơn nhập yêu trạch, Nam Quan phong vân động2019-11-25 04:06
 • #372: Nam Quan các cường giả hội tụ, thủy quân Quảng Nguyên nổi lên2019-11-25 04:06
 • #373: Trả ta bảo vật!2019-11-25 04:06
 • #374: Giang Hiền thư từ, cao chạy xa bay2019-11-25 04:06
 • #375: Miễn trừ hậu hoạn, giây lát 0 năm2019-11-25 04:07
 • #376: 【 thọ nguyên: Một trăm mười một / sáu trăm năm mươi 】 chúc mừng quắc quắc bổ khắc bổ nghệ trở thành quyển s2019-11-25 04:07
 • #377: Hiện thực mảnh mưu đồ, Tiên Tần 500 năm2019-11-25 04:07
 • #378: Trảm Yêu tướng tại quan trước, hưng nước mưa chìm 7 quân!2019-11-25 04:07
 • #379: Cách chức!2019-11-25 04:07
 • #380: Đại cơ duyên!2019-11-25 04:08
 • #381: Hóa Long Trì bên trong, cuồng ôm điểm kinh nghiệm!2019-11-25 04:08
 • #382: Giáng lâm!2019-11-25 04:08
 • #383: Giới tên: Xuân Thân giới2019-11-25 04:08
 • #384: 10 năm, kêu gọi2019-11-25 04:09
 • #385: Hậu thiên tán chữ, Nguyên Thần 4 cảnh!2019-11-25 04:09
 • #386: Hồn điểm đèn, Tán Tự Thác Phiến!2019-11-25 04:09
 • #387: 1 hướng được ngộ, hiện thực Kết Đan cơ duyên đến!2019-11-25 04:09
 • #388: Từ hôm nay, ta vì chân nhân!2019-11-25 04:10
 • #389: Phản hồi Huyền Nguyên, cuối cùng ly thủy cảnh!2019-11-25 04:10
 • #390: Khinh Chu đạo nhân, Trường Thanh hiện thân!2019-11-25 04:10
 • #391: Vô địch!2019-11-25 04:11
 • #392: Du Sơn mời chào, thành đạo cơ hội2019-11-25 04:11
 • #393: Bái sư tan Hồng, được ban thưởng Quảng Tuệ2019-11-25 04:11
 • #394: Chân thủy Tịnh Thế, lực sĩ dời núi2019-11-25 04:11
 • #395: Ngăn cản!2019-11-25 04:11
 • #396: Lôi bộ bí truyền!2019-11-25 04:12
 • #397: Hiển uy, mở!2019-11-25 04:12
 • #398: Tâm tư người biến!2019-11-25 04:12
 • #399: 200 năm2019-11-25 04:12
 • #400: Lại đến Nguyên Thần cảnh!2019-11-25 04:12
 • #401: Kết Đan giàu, Nguyên Thần nghèo!2019-11-25 04:13
 • #402: 4 hợp 1, công pháp dung hợp!2019-11-25 04:13
 • #403: Du Sơn lựa chọn, chưởng giáo đại tuyển2019-11-25 04:13
 • #404: 2 giới sát nhập, Thiên quân giáng lâm!2019-11-25 04:13
 • #405: Du Sơn nhập Thương Hà, La Phù lập công!2019-11-25 04:14
 • #406: Huyết Tuyền chi mưu, 2 khó chi cảnh2019-11-25 04:14
 • #407: Sự cố2019-11-25 04:14
 • #408: La Phù hiện thân đồ 2 tử, lời nói sắc bén tương đối lộ chân dung2019-11-25 04:14
 • #409: Du Sơn chưởng giáo? !2019-11-25 04:15
 • #410: Phát động, gió tanh mưa máu!2019-11-25 04:15
 • #411: Nghiệp Hỏa!2019-11-25 04:15
 • #412: Huyết Hải Chân Kinh, thân tan huyết hải!2019-11-25 04:15
 • #413: 1 hướng hóa huyết biển, trong nháy mắt 0 năm trôi qua2019-11-25 04:15
 • #414: Bị giáng chức Độc Long Đàm2019-11-25 04:16
 • #415: Gặp nhau2019-11-25 04:16
 • #416: Tự thoại2019-11-25 04:16
 • #417: Quảng Nguyên thần quân? !2019-11-25 04:16
 • #418: Công đức thanh quang!2019-11-25 04:17
 • #419: Tiên tinh2019-11-25 04:17
 • #420: Khám Hặc thần ti, Thôn Tinh 7 Tổ2019-11-25 04:17
 • #421: 5 phương trị ngục, Giao Đạo Nhân2019-11-25 04:18
 • #422: 5 ngục tâm tướng quấn!2019-11-25 04:18
 • #423: Trong trướng lời nói sắc bén!2019-11-25 04:18
 • #424: 300 năm2019-11-25 04:18
 • #425: Thời gian thấm thoắt, lấy vợ sinh con!2019-11-25 04:19
 • #426: 7 tình đại pháp, con của cố nhân!2019-11-25 04:19
 • #427: Liệt Hỏa tán nhân? !2019-11-25 04:19
 • #428: Lúc này không giống ngày xưa!2019-11-25 04:19
 • #429: 5 sắc thần quang hiển uy! Vạn Thú tiên sơn?2019-11-25 04:20
 • #430: Trường Thanh tử, đừng muốn xen vào việc của người khác!2019-11-25 04:20
 • #431: Dây sắt con rết!2019-11-25 04:20
 • #432: Thiết Ngô trúc trượng!2019-11-25 04:20
 • #433: Bính Ất đạo nhân2019-11-25 04:20
 • #434: Thanh loa 8 ma2019-11-25 04:21
 • #435: Cách không đấu pháp, 8 ma cúi đầu!2019-11-25 04:21
 • #436: Binh Thư Bảo Kiếm Hạp!2019-11-25 04:21
 • #437: Cổ Nguyệt chi lo, quyết đoán 2 khó2019-11-25 04:22
 • #438: Huyền Tôn, bí cảnh!2019-11-25 04:22
 • #439: Tiềm tu 30 năm2019-11-25 04:22
 • #440: Thái Âm Sưu Hồn Đại Pháp! Bại lộ!2019-11-25 04:22
 • #441: Nhường!2019-11-25 04:22
 • #442: Đông Hải chi cực, trước đoạt 1 bảo!2019-11-25 04:23
 • #443: Pháp tướng ra, 5 ngục hiện!2019-11-25 04:23
 • #444: Hết thảy trấn áp!2019-11-25 04:23
 • #445: Ma uy! Ép lên tận núi !2019-11-25 04:23
 • #446: Tu thần thông, Nhạc Trung mưu!2019-11-25 04:23
 • #447: 3000 chở! Lâm Tây Hải!2019-11-25 04:24
 • #448: Hắn Quảng Nguyên an dám lấn ta Tây Hải? !2019-11-25 04:24
 • #449: Đoàn tụ2019-11-25 04:24
 • #450: Nhổ lông Thần Quân, cử thế vô địch!2019-11-25 04:24
 • #451: 2 công tận núi!2019-11-25 04:24
 • #452: Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương!2019-11-25 04:25
 • #453: Trường Thanh yêu nhân! ! !2019-11-25 04:25
 • #454: Quỷ Tiên Chu Dương!2019-11-25 04:25
 • #455: Đồng môn tương tàn? !2019-11-25 04:25
 • #456: 5 sắc thần quang uy 4 phương!2019-11-25 04:26
 • #457: Hồi Dương chân thủy2019-11-25 04:26
 • #458: Khí vận đầy trời!2019-11-25 04:26
 • #459: Chân Tiên hạ phàm!2019-11-25 04:26
 • #460: Tuân Trấn Bắc, Phần Thần Thư!2019-11-25 04:26
 • #461: Bắc Hải Quy Sơn!2019-11-25 04:27
 • #462: Quy Sơn lão mẫu2019-11-25 04:27
 • #463: Hàn Tủy tới tay, chân hình bị nhiếp!2019-11-25 04:27
 • #464: Phản phệ2019-11-25 04:28
 • #465: Diệt tuyệt đạo thống!2019-11-25 04:28
 • #466: 5 vạn năm!2019-11-25 04:28
 • #467: Trường sinh thịt2019-11-25 04:28
 • #468: Nhân lực có khi tận, thành tiên thời cơ đến!2019-11-25 04:28
 • #469: Lôi Đình Chân Tiên!2019-11-25 04:29
 • #470: Bái kiến2019-11-25 04:29
 • #471: 18 năm2019-11-25 04:29
 • #472: Dao nhi, Tiêu nhi, là thời điểm nói cho các ngươi biết!2019-11-25 04:29
 • #473: Kinh Quốc đô thành hoàng, Cửu Dương đại sơn thần ở đâu? !2019-11-25 04:29
 • #474: Hôm nay săn ác giao một đầu, Lục Tiêu Lục Ngọc, các ngươi có lộc ăn!2019-11-25 04:29
 • #475: Trộm chí bảo, Địa Tiên truy sát!2019-11-25 04:30
 • #476: Hóa huyết phi thân!2019-11-25 04:30
 • #477: Mạt tướng định liều chết hộ pháp!2019-11-25 04:30
 • #478: Đại sư không truyền pháp, bần đạo liền đồ 6 bụi chùa cả nhà!2019-11-25 04:30
 • #479: Phật môn tiểu ổ quay 3 thừa diệu tướng hoá sinh diệu pháp!2019-11-25 04:31
 • #480: Ngao Tuấn khoe oai, Chương Thứ hung danh!2019-11-25 04:31
 • #481: Địa Tiên xuất thủ, Tiên Khí chi uy!2019-11-25 04:31
 • #482: Thần quang xoát đỏ muốn, Chương Thứ đấu Địa Tiên!2019-11-25 04:31
 • #483: Địa Tiên chân chính thực lực!2019-11-25 04:31
 • #484: Nghiệp Hỏa 1 ra kinh thế gian!2019-11-25 04:32
 • #485: Địa Tiên hỗn chiến!2019-11-25 04:32
 • #486: Huyết Hải phân thân, Linh Bảo xuất thế!2019-11-25 04:32
 • #487: 10 năm kỳ đến!2019-11-25 04:32
 • #488: Không chỉ Chân Tiên? !2019-11-25 04:33
 • #489: Ngày thứ 9!2019-11-25 04:33
 • #490: Địa Tiên xuất thủ, thần chú cuối cùng ra!2019-11-25 04:33
 • #491: Cuối cùng chứng Địa Tiên, thứ 17 thế hoàn tất! [ 2 hợp 1 ]2019-11-25 04:33
 • #492: Địa Tiên giới, Hoàng Phong lĩnh, thanh tịnh pháp trúc!2019-11-25 04:34
 • #493: Thứ Thanh Tịnh Đại Thánh!2019-11-25 04:34
 • #494: 3 giấu Thần Phong!2019-11-25 04:34
 • #495: Quỷ Tiên phi thăng!2019-11-25 04:34
 • #496: Lục Thanh Vũ, Lôi Công sơn!2019-11-25 04:35
 • #497: Thiên Tinh tông, 12 trận sơn bảng!2019-11-25 04:35
 • #498: Đạo nhân ban thưởng bảo, không còn lúc trước!2019-11-25 04:35
 • #499: Bạn cũ2019-11-25 04:35
 • #500: Trở về, vẫn là thiếu niên!2019-11-25 04:36
 • #501: Trúc trượng thông U Minh, nhân gian vô địch!2019-11-25 04:36
 • #502: 9 vũ Tiên Nhân!2019-11-25 04:36
 • #503: Sư huynh, sư tỷ, tiểu sư đệ2019-11-25 04:36
 • #504: Muốn làm kia Tề Thiên Đại Thánh !2019-11-25 04:37
 • #505: 5 phương giới? !2019-11-25 04:37
 • #506: Hoàng Phong Đại Thánh khoe oai, Thanh Tịnh đồng tử gặp nạn!2019-11-25 04:37
 • #507: Trở lại chốn cũ, cảnh còn người mất!2019-11-25 04:37
 • #508: Tinh Túc đại pháp, nắng gắt há lại điểm cuối cùng!2019-11-25 04:38
 • #509: Số tuổi thọ thiên định, đầu trâu Âm thần!2019-11-25 04:38
 • #510: Địa Tiên diễn sinh phúc địa, phúc địa tạo hóa Địa Tiên!2019-11-25 04:38
 • #511: Cửu Trọng Lâu Trúc Mộng Pháp!2019-11-25 04:38
 • #512: Quỷ Minh Tiên Tôn!2019-11-25 04:38
 • #513: Tiên tử liều mạng trộm tiên dược, đạo đồng khai lò Luyện Kỳ Đan!2019-11-25 04:39
 • #514: Quét ngang!2019-11-25 04:39
 • #515: Đinh Vũ thành tiên!2019-11-25 04:39
 • #516: Thanh Vũ báo tin vui, thuật pháp 9 cảnh!2019-11-25 04:39
 • #517: Đáy biển vực sâu, băng tuyết tàn thành!2019-11-25 04:40
 • #518: Đạo trường, chiến thành! [ 3600 chữ đại chương! ]2019-11-25 04:40
 • #519: Độc chiếm Nguyên Quý thành!2019-11-25 04:40
 • #520: Phi thăng biến cố, biến đổi liên tục!2019-11-25 04:40
 • #521: Luyện hóa, trùng kiến!2019-11-25 04:40
 • #522: Hàn Linh Nhi2019-11-25 04:41
 • #523: Hấp Tinh Tầm Ma Lệnh! [ 4000 chữ đại chương! ]2019-11-25 04:41
 • #524: Chiến thành chi uy!2019-11-25 04:42
 • #525: Nhiệt tình hào phóng 3 sư tỷ!2019-11-25 04:42
 • #526: Lòng dạ hiểm độc tham tài Hàn tiên tử!2019-11-25 04:42
 • #527: Giao dịch, lợi nhuận2019-11-25 04:42
 • #528: Tặc tâm bất tử Tuân Trấn Bắc!2019-11-25 04:42
 • #529: Tính toán2019-11-25 04:43
 • #530: Đệ tử Đinh Vũ, bái kiến sư tôn!2019-11-25 04:43
 • #531: Trường sinh cửu thị không bằng tấc hơn cảnh xuân tươi đẹp2019-11-25 04:43
 • #532: Có tiền có thể sai khiến quỷ thần!2019-11-25 04:43
 • #533: Đến!2019-11-25 04:44
 • #534: Đánh giết2019-11-25 04:44
 • #535: Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, mở tài lộ!2019-11-25 04:44
 • #536: Triều Giác thân gia! [ chúc mừng Tân Thủ thôn thôn trưởng thái Pal trở thành quyển sách minh chủ! ]2019-11-25 04:44
 • #537: Hắc Long chi nộ, cách không đấu pháp!2019-11-25 04:45
 • #538: Kiếp sau2019-11-25 04:45
 • #539: Thời gian trôi qua, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu!2019-11-25 04:45
 • #540: Chuông tang vì ai vang lên?2019-11-25 04:45
 • #541: Chuông tang vì ngươi vang lên!2019-11-25 04:46
 • #542: Vũ nội thứ 1 tiên, tiên minh Đại Thánh gia!2019-11-25 04:46
 • #543: Còn xin tiên sứ xuất thủ, cầm xuống Thanh Tịnh lão ma!2019-11-25 04:46
 • #544: Sư huynh mạnh khỏe! [ chúc mừng SssCreaming đại lão Thành minh chủ ]2019-11-25 04:47
 • #545: Đệ tử Trịnh Sất, bái kiến lão sư!2019-11-25 04:47
 • #546: Nguyên lai là ngươi cái này tiểu đạo!2019-11-25 04:47
 • #547: Tốt ma đầu, dám cướp ta đệ tử!2019-11-25 04:47
 • #548: Huyết hải lật đổ, ban thưởng pháp Tần Vệ!2019-11-25 04:48
 • #549: Ban thưởng pháp!2019-11-25 04:48
 • #550: 2 vạn năm khổ tu! [ 4000 chữ đại chương! ]2019-11-25 04:48
 • #551: Đứng hàng tiên ban! [ 5000 chữ đại chương! ]2019-11-25 04:49
 • #552: Đi lập tức mặc cho, huynh trưởng tặng đem! [ 5000 chữ đại chương! ]2019-11-25 04:49
 • #553: Chiêu binh mãi mã, khai phủ kiến nha! [ 3 hợp 1 chương tiết, 9000 chữ đại chương! ]2019-11-25 04:50
 • #554: Trân lung trận cục!2019-11-25 04:50
 • #555: Phá trận!2019-11-25 04:50
 • #556: Trói lại!2019-11-25 04:50
 • #557: Thanh danh giương, Địa Tiên tìm tới2019-11-25 04:50
 • #558: Thật giả Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ? !2019-11-25 04:51
 • #559: Thiết Vũ tiền bối, nhà ta lão sư cho mời!2019-11-25 04:51
 • #560: Vị thiếu niên kia!2019-11-25 04:51
 • #561: Kền Kền đạo nhân: Lâm Phong!2019-11-25 04:51
 • #562: Kiếm Ma Lâm Diệp!2019-11-25 04:51
 • #563: Bố cục, trường sinh mê vụ!2019-11-25 04:52
 • #564: Địa Tiên chính đạo!2019-11-25 04:52
 • #565: Thấm Thần chân dịch!2019-11-25 04:52
 • #566: Cốc Dương chết, Văn Quảng trốn!2019-11-25 04:52
 • #567: Không địch lại!2019-11-25 04:52
 • #568: Tiên duyên Bò Cạp Thánh!2019-11-25 04:53
 • #569: Ngươi đoạt ta chí bảo! Ngươi ngược lại đánh 1 bá!2019-11-25 04:53
 • #570: Làm sao trường sinh? !2019-11-25 04:53
 • #571: Cặp kia con ngươi!2019-11-25 04:53
 • #572: Đồ nhi, theo vi sư giết người đi!2019-11-25 04:54
 • #573: Tàn sát Địa Tiên!2019-11-25 04:54
 • #574: Không địch lại Thiên Tiên, thứ mười tám thế chưa xong còn tiếp!2019-11-25 04:54
 • #575: Tàn sát Địa Tiên!2019-11-25 04:55
 • #576: Không địch lại Thiên Tiên, thứ 18 thế chưa xong còn tiếp!2019-11-25 04:55
 • #577: Huynh muội tụ họp, chất nữ Lục Kính2019-11-25 04:55
 • #578: Quảng Lăng Nam Sơn, chuyên tới để tiếp thanh phong thật 1!2019-11-25 04:55
 • #579: Huynh muội ước hẹn!2019-11-25 04:56
 • #580: Muốn ra 3 núi 9 nước!2019-11-25 04:56
 • #581: Thành Chân Tiên, đặt chân hư không!2019-11-25 04:56
 • #582: Tiên tử tương trợ, chạy thoát!2019-11-25 04:56
 • #583: Thiết Bí tiên thuẫn, Linh Vực truy đuổi!2019-11-25 04:57
 • #584: Chu huynh,2019-11-25 04:57
 • #585: Tạm thời đặt chân2019-11-25 04:57
 • #586: Chu huynh, xin hỏi nơi đây Minh Thanh Linh Thủy giá bao nhiêu?2019-11-25 04:57
 • #587: Tốt ngươi cái Hàn Linh Nhi!2019-11-25 04:58
 • #588: Ngọc Long hào2019-11-25 04:58
 • #589: Tới2019-11-25 04:58
 • #590: Đáng chém!2019-11-25 04:58
 • #591: Thức tỉnh2019-11-25 04:59
 • #592: Trở lại chốn cũ: Hắc Tinh giới!2019-11-25 04:59
 • #593: Sơn Phong, Vân Tước [ 3500 chữ! ]2019-11-25 04:59
 • #594: Tố trước kia, bốn đồ hạ lạc2019-11-25 04:59
 • #595: Khai Sơn Triệt Địa Pháp vs Địa Uyên Thổ Linh thuật!2019-11-25 04:59
 • #596: Ngũ Đinh phủ: Vô địch Chân Tiên!2019-11-25 04:59
 • #597: Cổ Nguyệt mưu đồ, Nam Hoa sáu vực!2019-11-25 05:00
 • #598: Đến Nam Hoa, khác phong thái!2019-11-25 05:00
 • #599: 7 Bảo Tiên cô2019-11-25 05:00
 • #600: Kiếm lui 2 đạo, con đường trường sinh đoạn!2019-11-25 05:01
 • #601: Lão sư?2019-11-25 05:01
 • #602: Nếu như có thể sớm đến nửa ngày ——2019-11-25 05:01
 • #603: Khổ tận cam lai!2019-11-25 05:02
 • #604: 5 ngựa phân thây, diễm hao chi hình!2019-11-25 05:02
 • #605: Ngoài núi đấu pháp, Đại Thánh hiển uy!2019-11-25 05:02
 • #606: 4 minh xét qua Thanh Tịnh Đại Thánh!2019-11-25 05:02
 • #607: 4 Minh công tân Nguyên Quân!2019-11-25 05:02
 • #608: Khuyên bảo2019-11-25 05:03
 • #609: 10 năm sau2019-11-25 05:03
 • #610: Phương Tiên Đạo2019-11-25 05:03
 • #611: Trường Thanh quan2019-11-25 05:03
 • #612: Bánh trái thơm ngon2019-11-25 05:04
 • #613: Lĩnh Nam lục tướng2019-11-25 05:04
 • #614: Điểm hóa Lâm Diệp!2019-11-25 05:04
 • #615: Tiên giống như mây đến2019-11-25 05:04
 • #616: Lâm Diệp chứng đạo!2019-11-25 05:04
 • #617: Kền kền Lâm Phong!2019-11-25 05:05
 • #618: Kiếm khí! Nữ kiếm tiên!2019-11-25 05:05
 • #619: Kim hoàng bái kiến Tiên Tôn! Gặp qua tiểu lão gia!2019-11-25 05:05
 • #620: Thù cũ2019-11-25 05:05
 • #621: 9 ngày tán nhân2019-11-25 05:05
 • #622: Tiểu Nhược Thủy giới2019-11-25 05:06
 • #623: Thiên địa khác biệt2019-11-25 05:06
 • #624: Đệ tử Trương Dương, bái kiến lão sư!2019-11-25 05:06
 • #625: 3 tai, 9 khó, 10 kiếp, Thiên Nhân 5 suy!2019-11-25 05:06
 • #626: Giảng đạo!2019-11-25 05:06
 • #627: Kinh doanh!2019-11-25 05:07
 • #628: Đào sơn 4 phái2019-11-25 05:07
 • #629: 30 năm sau!2019-11-25 05:07
 • #630: Ngươi dám? !2019-11-25 05:07
 • #631: Khá lắm Công Tôn Tuân, an dám hại ta? !2019-11-25 05:08
 • #632: Là, lão sư!2019-11-25 05:08
 • #633: Hôm nay đi chuyện xưa, trên đào hoa sơn làm Phật Tổ!2019-11-25 05:08
 • #634: Tiểu Nhược Thủy giới? Tiểu Thục Sơn cảnh!2019-11-25 05:08
 • #635: Đại quân áp cảnh!2019-11-25 05:09
 • #636: Trương Dương quát tháo, liên trảm 3 tiên!2019-11-25 05:09
 • #637: Ai dám cùng ngươi ta 1 chiến? !2019-11-25 05:09
 • #638: Thảm bại! Xin giúp đỡ tiên nhân tổ sư!2019-11-25 05:09
 • #639: Lại hố 1 lần thử một chút!2019-11-25 05:09
 • #640: Rời đi2019-11-25 05:10
 • #641: Ngạt Độc tiên bà: Lư Ẩu lão quái!2019-11-25 05:10
 • #642: Hỏa thiêu 4 phái, không đếm xỉa đến!2019-11-25 05:10
 • #643: Cư Dung quan hạ, Phong Vũ Lôi Điện đại trận!2019-11-25 05:10
 • #644: Đánh nhau!2019-11-25 05:10
 • #645: Cầu thừa tướng từ bi, cứu thiếp thân 1 mệnh!2019-11-25 05:11
 • #646: 4 minh tặc bà, an dám cùng yêu ma làm bạn? !2019-11-25 05:11
 • #647: Đại ca cứu ta!2019-11-25 05:11
 • #648: 7 bảo hồ lô!2019-11-25 05:11
 • #649: Khai thiên tịch địa, cuối cùng thành Địa Tiên!2019-11-25 05:12
 • #650: Địa Tiên biến hóa, diễn pháp 4 tầng!2019-11-25 05:12
 • #651: Diễn pháp - điểm hóa - giảng đạo!2019-11-25 05:12
 • #652: Đại Oa xuất thế!2019-11-25 05:12
 • #653: Hào sơn Khô Tùng giản Hỏa Vân Động!2019-11-25 05:12
 • #654: Đột phá! Đột phá! Đột phá!2019-11-25 05:12
 • #655: Chân Tiên! Chân Tiên! Chân Tiên!2019-11-25 05:13
 • #656: Cử hà phi thăng, 3 núi 9 nước thiên hoàn tất!2019-11-25 05:13
 • #657: 1 tuyến Thông Thiên hạp!2019-11-25 05:13
 • #658: Xưa đâu bằng nay!2019-11-25 05:13
 • #659: Thứ 19 khu vực phòng thủ!2019-11-25 05:13
 • #660: Đại Đế Đạo!2019-11-25 05:14
 • #661: Nghe tin bất ngờ Tiên Tần !2019-11-25 05:14
 • #662: Mạt tướng nguyện đi!2019-11-25 05:14
 • #663: Trục xuất!2019-11-25 05:14
 • #664: Sơ đến!2019-11-25 05:15
 • #665: Ánh lửa ngút trời, Đại Oa lại xuất thế!2019-11-25 05:15
 • #666: Yêu quái! Tiếp ta 1 đao!2019-11-25 05:15
 • #667: Ma đồng hàng thế!2019-11-25 05:15
 • #668: Thanh Tịnh hiện thân, khí thế hung hung!2019-11-25 05:15
 • #669: Đây là bày ra địch lấy yếu!2019-11-25 05:16
 • #670: 1 lắc 0 năm!2019-11-25 05:16
 • #671: Tiên Tần! Tiên Tần! Tiên Tần!2019-11-25 05:16
 • #672: Cuối cùng thấy Ngao Nhạc!2019-11-25 05:16
 • #673: Nương, ngươi không cho chúng ta giới thiệu 1 hạ cha sao?2019-11-25 05:17
 • #674: Ta muốn đi ngang!2019-11-25 05:17
 • #675: Phu quân, ngươi tại sao không nói chuyện?2019-11-25 05:17
 • #676: Điểm hóa đại pháp thế mà lợi hại như vậy? !2019-11-25 05:17
 • #677: Long tộc Linh Bảo, thiên hạ Chân Long cùng tồn tại chi!2019-11-25 05:18
 • #678: Chất nhi Ngao Tuấn, bái kiến cô phụ!2019-11-25 05:18
 • #679: Du Sơn Diệp Thiển2019-11-25 05:18
 • #680: Đồ tiên! Đồ tiên! Đồ tiên!2019-11-25 05:18
 • #681: Đại ca, mặt ngươi hiện hoa đào!2019-11-25 05:18
 • #682: Hôm nay, ta muốn làm ma!2019-11-25 05:18
 • #683: Trong nháy mắt đồ tiên, không đếm xỉa đến!2019-11-25 05:19
 • #684: Thái A lĩnh2019-11-25 05:19
 • #685: Tần Trăn!2019-11-25 05:19
 • #686: Thần Mộ!2019-11-25 05:19
 • #687: Tiêu dao mộng đường!2019-11-25 05:20
 • #688: Hắc Phong sơn!2019-11-25 05:20
 • #689: Ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn, dám trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng? !2019-11-25 05:20
 • #690: Kế Diêu tử!2019-11-25 05:20
 • #691: Hắc Phong sơn bên ngoài: Quảng Nguyên tiên nhân!2019-11-25 05:20
 • #692: Thánh nhân vẫn!2019-11-25 05:21
 • #693: Giáo Chủ cấp! Đầy trời cơ duyên!2019-11-25 05:21
 • #694: Bỏ được trên thân bảo, chạy ra thật giả giới!2019-11-25 05:21
 • #695: Học ta người sinh, giống như ta người chết? Ngươi xứng sao? !2019-11-25 05:22
 • #696: Hoàng Mi lão tổ, Ngũ Sắc Thần Quang vs nhân chủng túi!2019-11-25 05:22
 • #697: Ngắt đầu bỏ đuôi, chẻ thành trúc trượng!2019-11-25 05:22
 • #698: Cây trúc cây trúc, ta không bái sư!2019-11-25 05:22
 • #699: 3 năm lại 3 năm, 1 lắc 13 năm!2019-11-25 05:22
 • #700: Cây trúc cây trúc, ta lại có cảm ngộ!2019-11-25 05:23
 • #701: Ta chính là Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động động chủ Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không!2019-11-25 05:23
 • #702: Một trận gió thổi tới, thổi đến Hoa Quả Sơn!2019-11-25 05:23
 • #703: Ba trăm năm!2019-11-25 05:23
 • #704: Tiên phật vô dụng, Ngộ Không hỏi kế!2019-11-25 05:23
 • #705: Chín Đại Thánh, Bàn Đào viên!2019-11-25 05:24
 • #706: Phản thiên! Phản thiên! Phản thiên!2019-11-25 05:24
 • #707: Thề phá Lăng Tiêu, trùng kiến yêu đình!2019-11-25 05:24
 • #708: Chín Đại Thánh, mây khói tán!2019-11-25 05:24
 • #709: Bất Diệt đạo thể! Bồ Đề Kim Thân!2019-11-25 05:25
 • #710: Thời không phá diệt, hư thực thật giả!2019-11-25 05:25
 • #711: Hoàng Phong lĩnh, Đại Thánh đấu Linh Cát!2019-11-25 05:25
 • #712: Tam đệ? !2019-11-25 05:25
 • #713: Đại ca uy vũ!2019-11-25 05:26
 • #714: Tát thiên sư tuyên chỉ, thượng thiên làm quan? !2019-11-25 05:26
 • #715: Gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài!2019-11-25 05:26
 • #716: Thiên Sư hai mời!2019-11-25 05:26
 • #717: Đạo nhân tâm cao không nhận quan, Linh Tiêu trong điện đấu mãnh tướng!2019-11-25 05:26
 • #718: Sắc phong Thiên Bồng quản Thiên Hà, Tổng đốc thuỷ binh xưng nguyên soái!2019-11-25 05:27
 • #719: Ký danh đệ tử, tìm không gặp!2019-11-25 05:27
 • #720: Ngày xưa đại năng không đủ khen, Tôn Giả Thái Tuế đã thường thường!2019-11-25 05:27
 • #721: Tái nhập Man Thần giới!2019-11-25 05:27
 • #722: Cái gì Thái Dương đạo nhân? Ta chính là Hỏa Thần Áo Gia Văn !2019-11-25 05:28
 • #723: Trận pháp? Mạnh hơn là nhục thân cận chiến!2019-11-25 05:28
 • #724: Man Thần hệ thống!2019-11-25 05:28
 • #725: Tiên đạo người thứ nhất!2019-11-25 05:28
 • #726: Mời bảo bối quay người!2019-11-25 05:28
 • #727: Thiên Bồng thủy phủ, chứng nào tật nấy!2019-11-25 05:29
 • #728: Hủ đạo nhân !2019-11-25 05:29
 • #729: Hủ đạo nhân: Trong lịch sử yếu nhất Địa Tiên!2019-11-25 05:29
 • #730: Thượng thiên xin đem, tự ti mặc cảm!2019-11-25 05:29
 • #731: Đại ca, không xong! Trường Sinh sư huynh bị người bắt đi!2019-11-25 05:30
 • #732: Huyền Ninh tử, ngươi mấy vị sư huynh gặp nạn, nhanh đi núi Thương Long!2019-11-25 05:30
 • #733: Ngươi dám? ! Ta chính là ——2019-11-25 05:30
 • #734: Đệ tử Vương Lập, bái kiến sư tôn!2019-11-25 05:30
 • #735: Chân nhân đây là muốn lấn ta? !2019-11-25 05:30
 • #736: Thiên Bồng, ngươi thật không biết xấu hổ!2019-11-25 05:31
 • #737: Ba phải!2019-11-25 05:31
 • #738: Ta là nhà ngươi nguyên soái Nhị ca2019-11-25 05:31
 • #739: Nhị đệ, tam đệ, các ngươi biết người chơi sao?2019-11-25 05:32
 • #740: Thần thạch, kỳ vật!2019-11-25 05:32
 • #741: Đại thần thông: Hỗn Thiên Tráo! Đại thần thông: Tử Mẫu Cảm Ứng Pháp!2019-11-25 05:32
 • #742: Mệnh Thiên Bồng nguyên soái nhanh chóng bình định thiên sông, không được sai sót!2019-11-25 05:32
 • #743: Nam mô Bát Bộ Thiên Long Nghiễm Lực Bồ Tát!2019-11-25 05:33
 • #744: Bắt sống Ngọc Long, phó soái phản bội chạy trốn!2019-11-25 05:33
 • #745: Nguyên soái hiển uy, lại cầm Bát Bảo!2019-11-25 05:33
 • #746: Hừ! Không chịu nổi một kích!2019-11-25 05:33
 • #747: Nguyên soái người mang vô thượng pháp, trộm đem năm tháng thay mới trời!2019-11-25 05:34
 • #748: Lại dò xét lại báo! Lại dò xét lại báo! Lại dò xét lại báo!2019-11-25 05:34
 • #749: Cương chính không A Đại nguyên soái!2019-11-25 05:34
 • #750: Thiên Bồng, ngươi thật độc!2019-11-25 05:34
 • #751: Chân Quân! Chân Quân! Các loại lão hủ!2019-11-25 05:35
 • #752: Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu! Ha ha ha ha ha ha ha!2019-11-25 05:35
 • #753: Kim Tiên đang nhìn vậy!2019-11-25 05:35
 • #754: Nửa năm sau! Pháp thân phá diệt!2019-11-25 05:36
 • #755: Thời gian như nước, trong nháy mắt ba năm!2019-11-25 05:36
 • #756: Ha ha! Lý Tĩnh, ngươi lại nhìn xem ta là ai? !2019-11-25 05:36
 • #757: Đại Thánh cho mời!2019-11-25 05:36
 • #758: Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên!2019-11-25 05:37
 • #759: Trên bảng nổi danh, giữa thiên địa lại nhiều một vị đại năng!2019-11-25 05:37
 • #760: Đại ca, ngươi là bị trục xuất sư môn sao?2019-11-25 05:37
 • #761: Ngộ Không đạo nhân, Lục Nhĩ Mi Hầu!2019-11-25 05:37
 • #762: Bệ hạ cứu ta!2019-11-25 05:38
 • #763: Đa tạ cứu! Đa tạ cứu! Đa tạ cứu!2019-11-25 05:38
 • #764: Hỏi thế gian tình là vật gì, cứ khiến người thề nguyền sống chết!2019-11-25 05:38
 • #765: Đại kết cục: Ngô đạo thành vậy!2019-11-25 05:38
[Total: 3   Average: 5/5]

Related posts

Thiên Hình Kỷ

TiKay

Titan Cùng Long Chi Vương

TiKay

Tổ Tông Trên Cao

TiKay

Leave a Reply