Ngôn TìnhXuyên Không

Xuyên Thành Vợ Của Vai Ác

Giang Đường có chút xui xẻo.

Nàng xuyên qua, lão công là Ất nữ trong trò chơi tội ác tày trời vai ác, cuối cùng nhân bá chiếm nữ chủ mà bị chính phái nam chủ làm cho cửa nát nhà tan, phi thường thê thảm.

Trừ lần đó ra, nàng đại nhi tử sẽ là tương lai BOSS; con thứ hai là tàn nhẫn tiểu bá vương, ngay cả nhỏ nhất tiểu nữ nhi đều là tâm tư xảo trá, không học vấn không nghề nghiệp tương lai pháo hôi!

Giang Đường thực bắt cấp, nếu nàng thật là vai ác lão bà, như vậy dựa theo cốt truyện, nàng sẽ ở một năm sau sinh bệnh qua đời.

Giang Đường nhìn vai ác lão công, xoa xoa tay nhỏ tay nói: “Huynh đệ, chúng ta ly hôn đi, hài tử về ngươi, tài sản về ta.”

Vai ác lão công: “????”

Quyển sách lại danh 《 cả nhà đều là đại vai ác, trừ bỏ ta 》《 như thế nào khuyên toàn bộ gia tộc hoàn lương? 》

Tag: Hoan hỉ oan gia xuyên qua thời không giới giải trí dốc lòng nhân sinh

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Giang Đường ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Manh

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Cẩm Chanh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0001.mp32019-03-12 16:55
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0002.mp32019-03-12 16:56
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0003.mp32019-03-12 16:57
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0004.mp32019-03-12 16:57
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0005.mp32019-03-12 16:58
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0006.mp32019-03-12 16:59
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0007.mp32019-03-12 17:00
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0008.mp32019-03-12 17:00
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0009.mp32019-03-12 17:01
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0010.mp32019-03-12 17:02
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0011.mp32019-03-12 17:03
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0012.mp32019-03-12 17:03
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0013.mp32019-03-12 17:04
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0014.mp32019-03-12 17:05
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0015.mp32019-03-12 17:06
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0016.mp32019-03-12 17:07
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0017.mp32019-03-12 17:08
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0018.mp32019-03-12 17:09
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0019.mp32019-03-12 17:10
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0020.mp32019-03-12 17:10
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0021.mp32019-03-12 17:11
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0022.mp32019-03-12 17:12
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0023.mp32019-03-12 17:12
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0024.mp32019-03-12 17:13
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0025.mp32019-03-12 17:13
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0026.mp32019-03-12 17:14
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0027.mp32019-03-12 17:15
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0028.mp32019-03-12 17:16
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0029.mp32019-03-12 17:17
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0030.mp32019-03-12 17:17
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0031.mp32019-03-12 17:19
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0032.mp32019-03-12 17:19
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0033.mp32019-03-12 17:20
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0034.mp32019-03-12 17:21
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0035.mp32019-03-12 17:22
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0036.mp32019-03-12 17:23
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0037.mp32019-03-12 17:24
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0038.mp32019-03-12 17:25
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0039.mp32019-03-12 17:26
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0040.mp32019-03-12 17:27
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0041.mp32019-03-12 17:28
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0042.mp32019-03-12 17:28
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0043.mp32019-03-12 17:29
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0044.mp32019-03-12 17:30
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0045.mp32019-03-12 17:31
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0046.mp32019-03-12 17:32
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0047.mp32019-03-12 17:33
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0048.mp32019-03-12 17:33
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0049.mp32019-03-12 17:34
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0050.mp32019-03-12 17:35
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0051.mp32019-03-12 17:35
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0052.mp32019-03-12 17:37
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0053.mp32019-03-12 17:38
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0054.mp32019-03-12 17:38
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0055.mp32019-03-12 17:39
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0056.mp32019-03-12 17:41
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0057.mp32019-03-12 17:42
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0058.mp32019-03-12 17:42
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0059.mp32019-03-12 17:44
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0060.mp32019-03-13 02:15
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0061.mp32019-03-13 02:15
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0062.mp32019-03-13 02:16
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0063.mp32019-03-13 02:16
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0064.mp32019-03-13 02:17
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0065.mp32019-03-13 02:18
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0066.mp32019-03-13 02:18
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0067.mp32019-03-13 02:19
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0068.mp32019-03-13 02:21
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0069.mp32019-03-13 02:21
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0070.mp32019-03-13 02:21
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0071.mp32019-03-13 02:23
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0072.mp32019-03-13 02:23
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0073.mp32019-03-13 02:24
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0074.mp32019-03-13 02:25
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0075.mp32019-03-13 02:26
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0076.mp32019-03-13 02:26
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0077.mp32019-03-13 02:27
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0078.mp32019-03-13 02:27
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0079.mp32019-03-13 02:28
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0080.mp32019-03-13 02:29
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0081.mp32019-03-13 02:29
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0082.mp32019-03-13 02:30
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0083.mp32019-03-13 02:30
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0084.mp32019-03-13 02:31
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0085.mp32019-03-13 02:32
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0086.mp32019-03-13 02:33
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0087.mp32019-03-13 02:33
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0088.mp32019-03-13 02:34
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0089.mp32019-03-13 02:35
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0090.mp32019-03-13 02:35
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0091.mp32019-03-13 02:36
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0092.mp32019-03-13 02:36
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0093.mp32019-03-13 02:36
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0094.mp32019-03-13 02:37
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0095.mp32019-03-13 02:37
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0096.mp32019-03-13 02:38
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0097.mp32019-03-13 02:38
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0098.mp32019-03-13 02:38
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0099.mp32019-03-13 02:39
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0100.mp32019-03-13 02:40
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0101.mp32019-03-13 02:40
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0102.mp32019-03-13 02:41
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0103.mp32019-03-13 02:41
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0104.mp32019-03-13 02:42
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0105.mp32019-03-13 02:42
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0106.mp32019-03-13 02:43
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0107.mp32019-03-13 02:43
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0108.mp32019-03-13 02:45
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0109.mp32019-03-13 02:45
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0110.mp32019-03-13 02:46
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0111.mp32019-03-13 02:47
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0112.mp32019-03-13 02:48
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0113.mp32019-03-13 02:48
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0114.mp32019-03-13 02:49
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0115.mp32019-03-13 02:50
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0116.mp32019-03-13 02:50
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0117.mp32019-03-13 02:51
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0118.mp32019-03-13 02:52
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0119.mp32019-03-13 02:53
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0120.mp32019-03-13 02:54
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0121.mp32019-03-13 02:56
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0122.mp32019-03-13 02:57
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0123.mp32019-03-13 02:58
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0124.mp32019-03-13 02:59
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0125.mp32019-03-13 03:00
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0126.mp32019-03-13 03:00
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0127.mp32019-03-13 03:01
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0128.mp32019-03-13 03:02
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0129.mp32019-03-13 03:03
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0130.mp32019-03-13 03:04
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0131.mp32019-03-13 03:04
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0132.mp32019-03-13 03:06
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0133.mp32019-03-13 03:08
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0134.mp32019-03-13 03:08
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0135.mp32019-03-13 03:09
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0136.mp32019-03-13 03:10
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0137.mp32019-03-13 03:12
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0138.mp32019-03-13 03:13
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0139.mp32019-03-13 03:14
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0140.mp32019-03-13 03:15
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0141.mp32019-03-13 03:17
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0142.mp32019-03-13 03:17
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0143.mp32019-03-13 03:19
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0144.mp32019-03-13 03:19
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0145.mp32019-03-13 03:21
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0146.mp32019-03-13 03:21
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0147.mp32019-03-13 03:22
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0148.mp32019-03-13 03:22
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0149.mp32019-03-13 03:23
 • xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac-chuong-0150.mp32019-03-13 03:23
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Đại Ngụy Năng Thần

TiKay

Thịnh Thế Khói Lửa

TiKay

Đế Quốc Đệ Nhất Gieo Trồng Đại Sư

THUYS♥️

Ở Cựu Thần Du Hí Trung Sắm Vai Npc [ Vô Hạn ]

TiKay

Thú Thế Điền Viên: Phu Quân Tới Làm Ruộng

TiKay

Xuyên Nhanh: Ai Muốn Cùng Ngươi Ngược Luyến Tình Thâm

TiKay

Leave a Reply