Quân Sự Xuyên Không

Cẩm Y Xuân Thu

An nhiên bất động như đại địa, yên tĩnh sâu lắng như bí mật ẩn tàng !

Dưới đất dấu quyển trục chợt hiện thế gian, Hoàng Kim Phượng Hoàng lại tới thiên địa, nam bắc tranh hùng, mây mù trùng trùng điệp điệp .

Thâm cung lừa gạt gian trá, chiến trường đẫm máu .

Lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, anh hùng hào kiệt, phong nguyệt mỹ nhân, diễn xuất một màn có một không hai ván cờ !

Truyện mới của Sa Mạc cực hay!

Converter: Giấy Trắng

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Sa Mạc
 •  Chương: /1496
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thổ Địa Miếu2019-12-12 16:39
 • #2: Cái Bang2019-12-12 16:40
 • #3: Tử Nhân Hạng2019-12-12 16:40
 • #4: Tốt xấu lẫn lộn2019-12-12 16:40
 • #5: Bộ Đầu2019-12-12 16:40
 • #6: Hoa Phu Nhân2019-12-12 16:40
 • #7: Giam cầm2019-12-12 16:40
 • #8: Hắc võng2019-12-12 16:40
 • #9: Đánh bất ngờ2019-12-12 16:40
 • #10: Đại nhân vật2019-12-12 16:40
 • #11: Thoát khốn2019-12-12 16:41
 • #12: Trốn chết2019-12-12 16:41
 • #13: Ngưu Đầu Lĩnh2019-12-12 16:41
 • #14: Mộc Lão2019-12-12 16:41
 • #15: Khô Mộc Thủ2019-12-12 16:41
 • #16: Lục Hợp2019-12-12 16:41
 • #17: Đoạn nhai2019-12-12 16:41
 • #18: Bộ xương khô2019-12-12 16:41
 • #19: Tiêu Diêu Hành2019-12-12 16:41
 • #20: Đả thương người hại mình2019-12-12 16:41
 • #21: Quán rượu2019-12-12 16:41
 • #22: Một già một trẻ2019-12-12 16:41
 • #23: Huyết Biên Bức2019-12-12 16:42
 • #24: Phi Thiền Mật Nhẫn2019-12-12 16:42
 • #25: Cướp đường2019-12-12 16:42
 • #26: Hoạn nạn2019-12-12 16:42
 • #27: Đốt quyển2019-12-12 16:42
 • #28: Thù lao2019-12-12 16:42
 • #29: Truy binh2019-12-12 16:42
 • #30: Trọng đồng2019-12-12 16:42
 • #31: Chia lìa2019-12-12 16:42
 • #32: Quen thuộc người xa lạ2019-12-12 16:43
 • #33: Trời xui đất khiến2019-12-12 16:43
 • #34: Hắc Đao Doanh2019-12-12 16:43
 • #35: Ngân trang chay bọc2019-12-12 16:43
 • #36: Tam Phu Nhân2019-12-12 16:43
 • #37: Ồn ào linh đường2019-12-12 16:43
 • #38: Trong gió Đào Hoa Kiều2019-12-12 16:43
 • #39: Quỷ dị dấu vết2019-12-12 16:43
 • #40: Hắc Lân2019-12-12 16:43
 • #41: Đàn bà góa2019-12-12 16:43
 • #42: Nan đề2019-12-12 16:43
 • #43: Phiêu hủy người vong2019-12-12 16:44
 • #44: Phong ấp2019-12-12 16:44
 • #45: Vũ Hương Hầu2019-12-12 16:44
 • #46: Hôn ước2019-12-12 16:44
 • #47: Kinh biến2019-12-12 16:44
 • #48: Đưa tang2019-12-12 16:44
 • #49: Biệt viện2019-12-12 16:44
 • #50: Thích khách2019-12-12 16:44
 • #51: Kinh hãi đêm2019-12-12 16:44
 • #52: Tai hoạ ngầm2019-12-12 16:44
 • #53: Nhãn thần2019-12-12 16:44
 • #54: Chó hoang2019-12-12 16:45
 • #55: Nghĩa huynh đệ2019-12-12 16:45
 • #56: Có khoản nợ phải đền2019-12-12 16:45
 • #57: Chợ hoa2019-12-12 16:45
 • #58: Hắc bào họ Tây Môn2019-12-12 16:45
 • #59: Thục Vương Thế Tử2019-12-12 16:45
 • #60: Xin lỗi2019-12-12 16:45
 • #61: Kim Trản Ngân Thai2019-12-12 16:45
 • #62: Phẩm hoa2019-12-12 16:45
 • #63: Thanh liên chọc mà không yêu2019-12-12 16:45
 • #64: Hiểu lầm2019-12-12 16:45
 • #65: Có khoản nợ phải đền2019-12-12 16:45
 • #66: Liệt hỏa2019-12-12 16:46
 • #67: Phế tích2019-12-12 16:46
 • #68: Biên lai cầm đồ2019-12-12 16:46
 • #69: Độc thủ2019-12-12 16:46
 • #70: Truyền gia chi bảo2019-12-12 16:46
 • #71: Nhập cốc2019-12-12 16:46
 • #72: Quan tòa2019-12-12 16:46
 • #73: Giấy nợ2019-12-12 16:46
 • #74: Thiết diện vô tư2019-12-12 16:46
 • #75: Giang Lăng2019-12-12 16:46
 • #76: Cải trang2019-12-12 16:46
 • #77: Tại đồng ruộng2019-12-12 16:46
 • #78: Tìm kế2019-12-12 16:47
 • #79: Hàn ý2019-12-12 16:47
 • #80: Bò ra ngoài đi2019-12-12 16:47
 • #81: Sơn thú2019-12-12 16:47
 • #82: Đen áo cừu2019-12-12 16:47
 • #83: Nhà cũ2019-12-12 16:47
 • #84: Phòng thu chi2019-12-12 16:47
 • #85: Quỷ viện2019-12-12 16:47
 • #86: Xoa bóp2019-12-12 16:48
 • #87: Chữ số mật mã2019-12-12 16:48
 • #88: Trường tiêu2019-12-12 16:48
 • #89: Bức tranh trúng kiếm2019-12-12 16:48
 • #90: Ngưu Bì Đường2019-12-12 16:48
 • #91: Thất tung2019-12-12 16:48
 • #92: Thư hàm2019-12-12 16:48
 • #93: Bẩy rập2019-12-12 16:48
 • #94: Yên Vũ Hải Đường2019-12-12 16:48
 • #95: Phán quan2019-12-12 16:48
 • #96: Bộ Xà Nhân2019-12-12 16:48
 • #97: Hóa thi thể2019-12-12 16:48
 • #98: Hoàng tước ở phía sau2019-12-12 16:48
 • #99: Thiếu nữ2019-12-12 16:48
 • #100: Trói chặt2019-12-12 16:49
 • #101: Cửu Khê Độc Vương2019-12-12 16:49
 • #102: Bạch Mao Hầu2019-12-12 16:49
 • #103: Ngân châm2019-12-12 16:49
 • #104: Bách Thảo Tập2019-12-12 16:49
 • #105: Các hiển thần thông2019-12-12 16:49
 • #106: Gieo gió gặt bảo2019-12-12 16:49
 • #107: Huyết Đan2019-12-12 16:49
 • #108: Cậu2019-12-12 16:50
 • #109: Địa Tàng Lục Sử2019-12-12 16:50
 • #110: Huynh chung đệ cùng2019-12-12 16:50
 • #111: Cơ sở ngầm2019-12-12 16:50
 • #112: Khó bề phân biệt2019-12-12 16:50
 • #113: Ăn cây táo, rào cây sung2019-12-12 16:50
 • #114: Diễu võ dương oai2019-12-12 16:51
 • #115: Trục xuất2019-12-12 16:51
 • #116: Thử2019-12-12 16:51
 • #117: Vong ân phụ nghĩa2019-12-12 16:51
 • #118: Nhất đao lưỡng đoạn2019-12-12 16:51
 • #119: Thu về kỳ chủ2019-12-12 16:52
 • #120: Mãnh hổ trở về2019-12-12 16:52
 • #121: Đại Quang Minh Tự2019-12-12 16:52
 • #122: Chân Minh2019-12-12 16:52
 • #123: Ngươi điều không phải đối thủ của ta2019-12-12 16:52
 • #124: Thanh Kinh2019-12-12 16:52
 • #125: Ngũ Cốc Đường2019-12-12 16:52
 • #126: Trên dưới khác biệt2019-12-12 16:52
 • #127: Quý khách2019-12-12 16:52
 • #128: Xích Mị Bạch Vũ2019-12-12 16:52
 • #129: Tịnh Tâm Các2019-12-12 16:53
 • #130: Vô Tướng Tứ Cực2019-12-12 16:53
 • #131: Một trận đấu2019-12-12 16:53
 • #132: Âm thủ2019-12-12 16:53
 • #133: Tuyệt cảnh2019-12-12 16:53
 • #134: Mục đích chung2019-12-12 16:53
 • #135: So kiếm2019-12-12 16:53
 • #136: Quỷ dị một kiếm2019-12-12 16:53
 • #137: Kiếm Thần2019-12-12 16:53
 • #138: Ngự Trù2019-12-12 16:53
 • #139: Âm quỷ phụ thân2019-12-12 16:53
 • #140: Xuống núi2019-12-12 16:53
 • #141: Chìm nổi bất định2019-12-12 16:53
 • #142: Bát Quái Tam Nương2019-12-12 16:54
 • #143: Tăng thu giảm chi2019-12-12 16:54
 • #144: Quỳnh Lâm Thư Viện2019-12-12 16:54
 • #145: Bốn nghệ tuyệt sĩ2019-12-12 16:54
 • #146: Hấp huyết quỷ mị2019-12-12 16:54
 • #147: Linh đan diệu dược2019-12-12 16:54
 • #148: Điện quang hỏa thạch2019-12-12 16:54
 • #149: Ban tước2019-12-12 16:54
 • #150: Rắn độc2019-12-12 16:54
 • #151: Tắm máu2019-12-12 16:54
 • #152: Nhân ngoại hữu nhân2019-12-12 16:55
 • #153: Truyền nhiễm2019-12-12 16:55
 • #154: Mười dặm pháo hoa2019-12-12 16:55
 • #155: Trân Châu2019-12-12 16:55
 • #156: Húc Nhật2019-12-12 16:55
 • #157: Tổng Phiêu Đầu2019-12-12 16:55
 • #158: Tần Hoài Bát Diễm2019-12-12 16:55
 • #159: Vung tiền như rác2019-12-12 16:55
 • #160: Đấu phú2019-12-12 16:55
 • #161: Nói xấu2019-12-12 16:56
 • #162: Thiệu Tông2019-12-12 16:56
 • #163: Thiếu nợ thì trả tiền2019-12-12 16:56
 • #164: Ân huệ2019-12-12 16:56
 • #165: Tiên Nhi2019-12-12 16:56
 • #166: Mỹ nhân như ngọc2019-12-12 16:56
 • #167: Liên thành2019-12-12 16:56
 • #168: Kiếm tung2019-12-12 16:56
 • #169: Hai thanh đao2019-12-12 16:57
 • #170: Mờ mịt chi âm2019-12-12 16:57
 • #171: Đêm dài kinh hồn2019-12-12 16:57
 • #172: Thanh Đồng Tướng Quân2019-12-12 16:57
 • #173: Thần Hầu Phủ2019-12-12 16:57
 • #174: Đêm2019-12-12 16:58
 • #175: Bắc Đấu Thất Tinh2019-12-12 16:58
 • #176: Thu sau tính sổ2019-12-12 16:58
 • #177: Lão khí hoành thu2019-12-12 16:58
 • #178: Cân đối chi thế2019-12-12 16:59
 • #179: Lời nói dối2019-12-12 16:59
 • #180: Tri ân báo2019-12-12 16:59
 • #181: Hậu lễ2019-12-12 16:59
 • #182: Trong nóng ngoài lạnh2019-12-12 16:59
 • #183: Ngọc mỹ nhân2019-12-12 16:59
 • #184: Thiếu nữ Như Vân2019-12-12 16:59
 • #185: Làm cho ta không được hài lòng nhan2019-12-12 16:59
 • #186: Nhẹ nhàng đẹp công tử ( cầu cất dấu đặt )2019-12-12 16:59
 • #187: Hải ngoại chi nguyệt2019-12-12 16:59
 • #188: Lầm người đệ tử2019-12-12 16:59
 • #189: Đổ ước ( cầu cất dấu đặt )2019-12-12 17:00
 • #190: Mướn2019-12-12 17:00
 • #191: Tố Y Chu Bộc2019-12-12 17:00
 • #192: Lôi đình giận dữ2019-12-12 17:00
 • #193: Thân thế2019-12-12 17:00
 • #194: Tiểu thái giám2019-12-12 17:00
 • #195: Thân phận cách xa2019-12-12 17:00
 • #196: Long Thái ( cầu bình chọn )2019-12-12 17:01
 • #197: Người gây sự2019-12-12 17:01
 • #198: Lá rụng2019-12-12 17:01
 • #199: Mật nghị2019-12-12 17:01
 • #200: Nhất cử tam đắc (Một hành động làm thành ba chuyện)2019-12-12 17:01
 • #201: Sổ sách lung tung2019-12-12 17:01
 • #202: Mất mà lại có2019-12-12 17:01
 • #203: Có chữ không tuyển có tuyển vô ý!2019-12-12 17:02
 • #204: Chương 203 Nhàn Nhạc Cư2019-12-12 17:02
 • #205: Suy luận2019-12-12 17:02
 • #206: Thù lao2019-12-12 17:02
 • #207: Trừu tượng bức tranh phái2019-12-12 17:02
 • #208: Khiêu khích2019-12-12 17:02
 • #209: Lôi đài2019-12-12 17:02
 • #210: Ngoài ý muốn2019-12-12 17:03
 • #211: Thần bí lễ vật2019-12-12 17:03
 • #212: Điền phu nhân2019-12-12 17:03
 • #213: Biến sắc2019-12-12 17:03
 • #214: Mỹ phụ2019-12-12 17:03
 • #215: Cuối cùng một đêm2019-12-12 17:03
 • #216: Mị hoặc như xuân2019-12-12 17:03
 • #217: Nhìn thấy mà giật mình2019-12-12 17:03
 • #218: Hỏa diễm2019-12-12 17:03
 • #219: Đại họa cầm lâm2019-12-12 17:04
 • #220: Dịch độc2019-12-12 17:04
 • #221: Cấp tốc2019-12-12 17:04
 • #222: Hoài nghi2019-12-12 17:04
 • #223: Vô độc bất trượng phu2019-12-12 17:04
 • #224: Lựa chọn2019-12-12 17:04
 • #225: La Cổ Hạng2019-12-12 17:04
 • #226: Quỷ Kim Dương2019-12-12 17:04
 • #227: Chu Tước2019-12-12 17:04
 • #228: Dắt tay2019-12-12 17:05
 • #229: Phượng Hoàng Y2019-12-12 17:05
 • #230: Đại Tông Sư2019-12-12 17:05
 • #231: Oan gia2019-12-12 17:05
 • #232: Nhân tâm khó dò2019-12-12 17:05
 • #233: Âm Dương Giới2019-12-12 17:05
 • #234: Bạo phát2019-12-12 17:05
 • #235: Ngự Thư Phòng2019-12-12 17:05
 • #236: Lượng đao2019-12-12 17:05
 • #237: Thần Thương Thiệt Kiếm ( ý nói về khẩu biện tranh hùng như thương như kiếm)2019-12-12 17:05
 • #238: Đâu vào đấy2019-12-12 17:06
 • #239: Giao dịch2019-12-12 17:06
 • #240: Khan hiếm dược liệu2019-12-12 17:06
 • #241: Thù hận2019-12-12 17:06
 • #242: Đêm đăng điền môn2019-12-12 17:07
 • #243: Bốc đồng phu nhân2019-12-12 17:07
 • #244: Tha thiết ước mơ2019-12-12 17:07
 • #245: Sa lưới2019-12-12 17:07
 • #246: Kim Bài2019-12-12 17:07
 • #247: Cửu Trọng Thiên2019-12-12 17:07
 • #248: Hắc thừng(Dây thừng đen)2019-12-12 17:07
 • #249: Con tin2019-12-12 17:07
 • #250: Thầy trò2019-12-12 17:07
 • #251: Đại họa lâm đầu2019-12-12 17:08
 • #252: Cái bẫy2019-12-12 17:08
 • #253: Thông mạch2019-12-12 17:08
 • #254: Nhân họa đắc phúc2019-12-12 17:08
 • #255: Hoa tươi cùng cứt chó2019-12-12 17:08
 • #256: Đường đi không rõ2019-12-12 17:08
 • #257: Hình Hồn gồm nhiều mặt2019-12-12 17:08
 • #258: Thôi Sơn Thủ2019-12-12 17:08
 • #259: Miên đùi ( ý nói đùi mềm...)2019-12-12 17:08
 • #260: Tuyết Trung Vô Đao Hành (trong tuyết không có đao mà đi,ẩn ý chắc quảng cáo truyện T2019-12-12 17:08
 • #261: Áo trắng như tuyết2019-12-12 17:09
 • #262: Tây Xuyên quan tướng2019-12-12 17:09
 • #263: Cẩm Quan Vệ2019-12-12 17:09
 • #264: Không chào mà đi2019-12-12 17:09
 • #265: Dây chuyền2019-12-12 17:09
 • #266: Ngàn dặm mới tìm được một2019-12-12 17:09
 • #267: Vô pháp vô thiên2019-12-12 17:09
 • #268: Kia một nụ cười2019-12-12 17:09
 • #269: Công lao to lớn2019-12-12 17:09
 • #270: Vũ Lâm Phượng Điển2019-12-12 17:10
 • #271: Thi thuốc2019-12-12 17:10
 • #272: Lừa đảo2019-12-12 17:10
 • #273: Nhã phòng tiểu yến2019-12-12 17:10
 • #274: Tạ lễ2019-12-12 17:10
 • #275: Xấu hổ2019-12-12 17:11
 • #276: Phương thuốc2019-12-12 17:11
 • #277: Hắc Nham Động2019-12-12 17:11
 • #278: Ban cho2019-12-12 17:11
 • #279: Đa mưu túc trí2019-12-12 17:11
 • #280: Tam anh đoạt suất2019-12-12 17:12
 • #281: Các hữu tính toán2019-12-12 17:12
 • #282: Trừ ta ra không còn có thể là ai khác2019-12-12 17:12
 • #283: Hắc Lân Kỳ2019-12-12 17:12
 • #284: Thương giáo2019-12-12 17:12
 • #285: Rút thăm2019-12-12 17:12
 • #286: Luyện Binh Thủ2019-12-12 17:12
 • #287: Đoạn đao phế mạch2019-12-12 17:12
 • #288: Nghịch Thủ Linh Đao2019-12-12 17:13
 • #289: Trong lúc sinh tử2019-12-12 17:13
 • #290: Vô Ảnh Chưởng2019-12-12 17:13
 • #291: Càn Khôn đã định2019-12-12 17:13
 • #292: Kim Đao đạm thai2019-12-12 17:13
 • #293: Mãnh hổ nộ giao2019-12-12 17:13
 • #294: Tối tăm phật đường2019-12-12 17:13
 • #295: Khởi tử hồi sinh2019-12-12 17:13
 • #296: Thầy trò2019-12-12 17:13
 • #297: Bày mưu tính kế2019-12-12 17:13
 • #298: Mơ hồ không rõ2019-12-12 17:14
 • #299: Chu Tước Lệnh2019-12-12 17:14
 • #300: Thiết Huyết Văn2019-12-12 17:14
 • #301: Bát Bang Thập Lục Phái2019-12-12 17:14
 • #302: nước đổ khó thu2019-12-12 17:14
 • #303: Nói chuyện lúc đánh cờ2019-12-12 17:14
 • #304: Bóng trắng như ma quỷ2019-12-12 17:14
 • #305: Nhân Uân Ẩn Long (mờ mịt Ẩn Long)2019-12-12 17:14
 • #306: Kiền Nguyên Chân Kinh2019-12-12 17:14
 • #307: Đại Thiết Chuỳ2019-12-12 17:14
 • #308: Đánh cuộc2019-12-12 17:14
 • #309: Tự mình chuốc lấy cực khổ2019-12-12 17:14
 • #310: Việc nghĩa không thể chối từ2019-12-12 17:15
 • #311: Tát2019-12-12 17:15
 • #312: Kinh Hoa Thư Hội2019-12-12 17:15
 • #313: Mượn thể2019-12-12 17:15
 • #314: Dưới bàn2019-12-12 17:15
 • #315: Ngoài cửa sổ cái bóng2019-12-12 17:15
 • #316: Nửa đêm ẩn thân2019-12-12 17:15
 • #317: Chọc giận2019-12-12 17:15
 • #318: Thục Nữ Công2019-12-12 17:15
 • #319: Xa lánh2019-12-12 17:16
 • #320: Đàn hổ về núi2019-12-12 17:16
 • #321: Thực Tọa Quyên2019-12-12 17:16
 • #322: Bát Đại Thư Viện2019-12-12 17:16
 • #323: Quần phương đứng đầu2019-12-12 17:16
 • #324: Bình phẩm2019-12-12 17:16
 • #325: Cầm tiêu hợp tấu2019-12-12 17:16
 • #326: Biển cả một tiếng cười2019-12-12 17:16
 • #327: Tuyệt cục2019-12-12 17:16
 • #328: Ẩn vào đàn2019-12-12 17:16
 • #329: Thi đấu thơ2019-12-12 17:16
 • #330: Tính toán2019-12-12 17:16
 • #331: Thân bại danh liệt2019-12-12 17:16
 • #332: Quỷ tranh2019-12-12 17:16
 • #333: Thực hiện lời hứa2019-12-12 17:17
 • #334: Bay càng cao2019-12-12 17:17
 • #335: Vết máu2019-12-12 17:17
 • #336: Cô hồn dã quỷ Cốt Văn Kiếm2019-12-12 17:17
 • #337: Không cánh mà bay2019-12-12 17:17
 • #338: Tấm biển2019-12-12 17:17
 • #339: Quyển trục2019-12-12 17:17
 • #340: Khâm mệnh2019-12-12 17:17
 • #341: Lo lắng2019-12-12 17:17
 • #342: Lang Nha Liên2019-12-12 17:17
 • #343: Đi xa2019-12-12 17:17
 • #344: Dã phòng2019-12-12 17:17
 • #345: Đêm mưa hung thần2019-12-12 17:17
 • #346: Thất hồn khôi lỗi2019-12-12 17:17
 • #347: Mưa gió hồ cầm âm thanh2019-12-12 17:18
 • #348: Sắc quỷ2019-12-12 17:18
 • #349: Bạch Hầu Tử2019-12-12 17:18
 • #350: Ẩn thân chỗ2019-12-12 17:18
 • #351: Tử Đinh Hương2019-12-12 17:18
 • #352: Một đêm xuân phong hóa vạn độc2019-12-12 17:18
 • #353: Thừa Ảnh2019-12-12 17:18
 • #354: Kim Lan huynh đệ2019-12-12 17:18
 • #355: Túc Ảnh2019-12-12 17:18
 • #356: Huyền Dương Thái Âm2019-12-12 17:19
 • #357: Đại Miêu Vương2019-12-12 17:19
 • #358: Thiên Thủ Tổng Quản2019-12-12 17:19
 • #359: Tình lang ca ca2019-12-12 17:19
 • #360: Đãng Cừ2019-12-12 17:19
 • #361: Nghe trộm phong vân2019-12-12 17:19
 • #362: Thương Khê2019-12-12 17:19
 • #363: Ngũ Phẩm Đường2019-12-12 17:19
 • #364: Kiếm khí nghiêm nghị2019-12-12 17:19
 • #365: Vượt sông2019-12-12 17:19
 • #366: Không đúng dịp không được sách2019-12-12 17:19
 • #367: Giải oan2019-12-12 17:19
 • #368: Chân tướng2019-12-12 17:19
 • #369: Bóng đêm lạnh lẽo2019-12-12 17:19
 • #370: Miêu Vương chết2019-12-12 17:20
 • #371: Tù Lang Bích2019-12-12 17:20
 • #372: Liên hoàn độc kế2019-12-12 17:20
 • #373: Bẩy rập chồng chất2019-12-12 17:20
 • #374: Long về biển rộng hổ về núi2019-12-12 17:20
 • #375: Đánh bất ngờ2019-12-12 17:20
 • #376: Nhật Nguyệt Phong2019-12-12 17:20
 • #377: Lộ ra nguyên hình2019-12-12 17:20
 • #378: Tay chân tương bác2019-12-12 17:20
 • #379: Trong sương mù khinh mây2019-12-12 17:21
 • #380: Sương mù trùng trùng điệp điệp2019-12-12 17:21
 • #381: Thêm nữa sự nghi ngờ (cầu nguyệt phiếu)2019-12-12 17:21
 • #382: Uống máu kết minh ( cầu nguyệt phiếu )2019-12-12 17:21
 • #383: Thay đổi ngoài ý muốn2019-12-12 17:21
 • #384: Hắc Nham Lĩnh2019-12-12 17:21
 • #385: Huynh muội gặp lại2019-12-12 17:21
 • #386: Thật giả Hầu Gia2019-12-12 17:21
 • #387: Nửa Tin Nửa Ngờ.2019-12-12 17:21
 • #388: Tử sĩ2019-12-12 17:21
 • #389: Vạn Xuân đào kép (diễn viên Vạn Xuân)2019-12-12 17:21
 • #390: Âm hồn không tiêu tan2019-12-12 17:21
 • #391: Nợ Máu2019-12-12 17:22
 • #392: Cùng hung cực ác2019-12-12 17:22
 • #393: Quyền đánh Kim Bài2019-12-12 17:22
 • #394: Thục Vương2019-12-12 17:22
 • #395: Thích khách2019-12-12 17:22
 • #396: Thẳng thắn2019-12-12 17:22
 • #397: Gặp lại2019-12-12 17:22
 • #398: Tâm sự2019-12-12 17:22
 • #399: Kiêm Gia Quán2019-12-12 17:22
 • #400: Tốt đẹp nhất ước định2019-12-12 17:23
 • #401: Lôi thôi quái khách2019-12-12 17:23
 • #402: Không có chứng cứ2019-12-12 17:23
 • #403: Vô tung vô ảnh2019-12-12 17:23
 • #404: Sai khác (đừng)2019-12-12 17:23
 • #405: Uy hiếp2019-12-12 17:23
 • #406: Nghĩ (muốn) y phục Hoa Tưởng Dung2019-12-12 17:23
 • #407: Nhược điểm2019-12-12 17:23
 • #408: Yêu Phụ2019-12-12 17:23
 • #409: Minh bạch cùng ám đấu2019-12-12 17:23
 • #410: Tam giác2019-12-12 17:24
 • #411: Đoạn tử tuyệt tôn2019-12-12 17:24
 • #412: Hung thủ2019-12-12 17:24
 • #413: Hoàng Liên mật đắng2019-12-12 17:24
 • #414: Ngút trời oán niệm2019-12-12 17:24
 • #415: Điều kiện2019-12-12 17:24
 • #416: Tử cục2019-12-12 17:24
 • #417: Nhuộm máu quy củ2019-12-12 17:24
 • #418: Đêm xuống cờ xí2019-12-12 17:24
 • #419: Giang hồ có chính nghĩa2019-12-12 17:24
 • #420: Giang hồ nghĩa hiệp khí khái đã không nhiều2019-12-12 17:24
 • #421: Lục đục2019-12-12 17:24
 • #422: Thật Thật Giả Giả2019-12-12 17:25
 • #423: Quỷ Ảnh như ma quỷ2019-12-12 17:25
 • #424: Phong Nhận ra khỏi vỏ2019-12-12 17:25
 • #425: Trong núi đồng tử2019-12-12 17:25
 • #426: Sương mù2019-12-12 17:25
 • #427: Lầu các2019-12-12 17:25
 • #428: Oan gia ngõ hẹp2019-12-12 17:25
 • #429: Thời khắc sinh tử2019-12-12 17:25
 • #430: Nghịch chuyển2019-12-12 17:25
 • #431: Tù binh2019-12-12 17:25
 • #432: Cổ Trận2019-12-12 17:26
 • #433: Hòm quan tài bằng băng2019-12-12 17:26
 • #434: Đáy đầm câu đố2019-12-12 17:26
 • #435: Phá băng lấy Quan2019-12-12 17:26
 • #436: Hấp Đỉnh2019-12-12 17:26
 • #437: Giáo Chủ2019-12-12 17:26
 • #438: Kỳ Phùng Địch Thủ2019-12-12 17:26
 • #439: Trăm phương ngàn kế2019-12-12 17:26
 • #440: Mượn đao giết người2019-12-12 17:26
 • #441: Miêu gia có cô gái mới lớn2019-12-12 17:26
 • #442: Kỳ binh2019-12-12 17:26
 • #443: Liên Hoa Phong đỉnh2019-12-12 17:26
 • #444: Công lao quá vĩ đại2019-12-12 17:26
 • #445: Liên Thạch Trận2019-12-12 17:27
 • #446: Ba ba trong hũ2019-12-12 17:27
 • #447: Lời trẻ con không cố kỵ2019-12-12 17:27
 • #448: Đại bí mật2019-12-12 17:27
 • #449: Viêm Dương2019-12-12 17:27
 • #450: Ngươi như lửa đốt2019-12-12 17:27
 • #451: Thiếu nữ như xuân2019-12-12 17:27
 • #452: Sinh tử khó thoát2019-12-12 17:27
 • #453: Lầm vào hổ huyệt2019-12-12 17:27
 • #454: Tự chui đầu vào lưới2019-12-12 17:27
 • #455: Quỷ vô hình, Mị Vô Ảnh!2019-12-12 17:27
 • #456: Nợ cũ2019-12-12 17:27
 • #457: Kỹ kinh tứ tọa2019-12-12 17:28
 • #458: Ba hoa miệng lưỡi2019-12-12 17:28
 • #459: Bức Huyết Đan2019-12-12 17:28
 • #460: Chuyện giang hồ giang hồ a!2019-12-12 17:28
 • #461: Hướng Tiêu Dao2019-12-12 17:28
 • #462: Ba trận2019-12-12 17:28
 • #463: Không giải thích được2019-12-12 17:28
 • #464: Khống Hạc Cửu Thức2019-12-12 17:28
 • #465: Thanh danh vang dội2019-12-12 17:28
 • #466: Không chiến mà thắng2019-12-12 17:28
 • #467: Độc Vương ưu sầu2019-12-12 17:28
 • #468: Hộ Thể Thần Công2019-12-12 17:28
 • #469: Một thân hệ thống một nước2019-12-12 17:28
 • #470: Không quan tâm2019-12-12 17:29
 • #471: Ảnh Hạc Sơn trang2019-12-12 17:29
 • #472: Thập Bộ Sát Nhất Nhân2019-12-12 17:29
 • #473: Quốc sắc thiên hương2019-12-12 17:29
 • #474: Thanh mai trúc mã2019-12-12 17:29
 • #475: Khuê Mộc Lang2019-12-12 17:29
 • #476: Vây công2019-12-12 17:29
 • #477: Vừa người2019-12-12 17:29
 • #478: Hộ Nguyệt2019-12-12 17:29
 • #479: Lựa chọn khó khăn2019-12-12 17:29
 • #480: Đấu rượu2019-12-12 17:29
 • #481: Cử chỉ2019-12-12 17:29
 • #482: Sống chết cách xa nhau2019-12-12 17:29
 • #483: Thanh Mộc phiêu thượng đầu2019-12-12 17:29
 • #484: Đi mà trở lại2019-12-12 17:30
 • #485: Mưu kế chống lại2019-12-12 17:30
 • #486: Nghịch Cân Kinh2019-12-12 17:30
 • #487: Cấu kết với nhau làm việc xấu2019-12-12 17:30
 • #488: Phong phú điều kiện2019-12-12 17:30
 • #489: Miệng hổ thoát hiểm2019-12-12 17:30
 • #490: Phó thác2019-12-12 17:30
 • #491: Nhu tình như nước2019-12-12 17:30
 • #492: Tang động2019-12-12 17:30
 • #493: Dặn dò2019-12-12 17:30
 • #494: Ly Hỏa Liệu Thiên2019-12-12 17:30
 • #495: Kinh thiên nghe thấy2019-12-12 17:31
 • #496: Đổi trắng thay đen2019-12-12 17:31
 • #497: Tình cảnh khó cả đôi đường2019-12-12 17:31
 • #498: Rợn cả tóc gáy2019-12-12 17:31
 • #499: Đại ân đại đức2019-12-12 17:31
 • #500: Bất kính2019-12-12 17:31
 • #501: Xe ngựa tàng kiều2019-12-12 17:31
 • #502: Nét mặt tươi cười như hoa2019-12-12 17:31
 • #503: Nghịch Đao lại xuất hiện2019-12-12 17:31
 • #504: Phá Quân bí mật2019-12-12 17:31
 • #505: Thâm cừu đại hận2019-12-12 17:31
 • #506: Giá lớn2019-12-12 17:31
 • #507: Thủy Quỷ2019-12-12 17:32
 • #508: Mỹ Nhân Ngư2019-12-12 17:32
 • #509: Nước lạnh người nóng2019-12-12 17:32
 • #510: Thiên kiều bách mị2019-12-12 17:32
 • #511: Thiết Đảm2019-12-12 17:32
 • #512: Vắt chày ra nước2019-12-12 17:32
 • #513: Mắc nợ2019-12-12 17:32
 • #514: Xe thơm người ngọc2019-12-12 17:32
 • #515: Thần Nữ Triêu Lộ Đồ2019-12-12 17:32
 • #516: Trò lừa bịp2019-12-12 17:32
 • #517: Thúy Đức Duyên2019-12-12 17:33
 • #518: Làm chứng2019-12-12 17:33
 • #519: Đốt bức tranh2019-12-12 17:33
 • #520: Chuộc đồ2019-12-12 17:33
 • #521: Dẫn xà xuất động2019-12-12 17:33
 • #522: Vô tình gặp được2019-12-12 17:33
 • #523: Lấn lương2019-12-12 17:33
 • #524: Trừng phạt sắc ma2019-12-12 17:33
 • #525: Ảnh Bình2019-12-12 17:34
 • #526: Địa Tạng quyển trục2019-12-12 17:34
 • #527: Công bằng2019-12-12 17:34
 • #528: Tiến hành theo chất lượng2019-12-12 17:35
 • #529: Âm luật kỳ quái2019-12-12 17:35
 • #530: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn2019-12-12 17:35
 • #531: Kim Đao ánh chiều tà2019-12-12 17:35
 • #532: Trên triều Đệ Nhất Đao2019-12-12 17:35
 • #533: Mua danh chuộc tiếng2019-12-12 17:36
 • #534: Đao phong hiển hách2019-12-12 17:36
 • #535: Giương cung bạt kiếm2019-12-12 17:36
 • #536: Hời hợt phá phong mang2019-12-12 17:36
 • #537: Giết ngược2019-12-12 17:36
 • #538: Đứng ra2019-12-12 17:36
 • #539: Quan hệ thông gia tới minh2019-12-12 17:36
 • #540: Sứ Thần2019-12-12 17:37
 • #541: Một mũi tên mấy con chim2019-12-12 17:37
 • #542: Song Bích2019-12-12 17:37
 • #543: Thái Y Viện2019-12-12 17:37
 • #544: Dàn xếp ổn thỏa2019-12-12 17:37
 • #545: Ngủ Mỹ Nhân2019-12-12 17:37
 • #546: Khăn thơm2019-12-12 17:37
 • #547: Phòng ngừa chu đáo2019-12-12 17:37
 • #548: Bách Hoa Tửu2019-12-12 17:37
 • #549: Trong phòng hương thơm2019-12-12 17:38
 • #550: Trong bàn tay lửa2019-12-12 17:38
 • #551: Trong vạt áo đỉnh núi2019-12-12 17:38
 • #552: Hình dáng phía sau2019-12-12 17:38
 • #553: Kỳ quái bệnh chứng2019-12-12 17:38
 • #554: Trách mắng2019-12-12 17:38
 • #555: Như lâm đại địch2019-12-12 17:39
 • #556: Thấy cũng không phải thấy2019-12-12 17:39
 • #557: Cô Tùng thất thủ2019-12-12 17:39
 • #558: Đại Huyết Thủ Ấn2019-12-12 17:39
 • #559: Dã Vương chiến2019-12-12 17:39
 • #560: Thù mới hận cũ2019-12-12 17:39
 • #561: Vạn Pháp Triều Tông2019-12-12 17:39
 • #562: Thiên tư ngu dốt2019-12-12 17:39
 • #563: Nguyên đấu dư mạch2019-12-12 17:39
 • #564: Ngọc đẹp đưa giai nhân2019-12-12 17:39
 • #565: Vạn Độc Quật2019-12-12 17:39
 • #566: Ước hẹn2019-12-12 17:39
 • #567: Bí mật tiếp xúc2019-12-12 17:40
 • #568: Lấy độc công độc2019-12-12 17:40
 • #569: Thánh Tâm tựa như biển2019-12-12 17:40
 • #570: Mạn Đà La Hoa2019-12-12 17:40
 • #571: Nhu tình mật ý2019-12-12 17:40
 • #572: Sắp chia tay2019-12-12 17:40
 • #573: Sứ đoàn ra kinh2019-12-12 17:40
 • #574: Theo đuôi2019-12-12 17:40
 • #575: Tình hình khác2019-12-12 17:40
 • #576: Chết yểu2019-12-12 17:40
 • #577: Thích khách2019-12-12 17:41
 • #578: Dụ địch2019-12-12 17:41
 • #579: Đất đỏ2019-12-12 17:41
 • #580: Cùng phe với nhau2019-12-12 17:41
 • #581: Bắt ba ba trong rọ2019-12-12 17:41
 • #582: Liệt hỏa2019-12-12 17:41
 • #583: Binh doanh2019-12-12 17:41
 • #584: Qua sông2019-12-12 17:41
 • #585: Có đi mà không có lại, không phải lễ vậy2019-12-12 17:41
 • #586: Phi Hổ Doanh2019-12-12 17:41
 • #587: Đông Tề Thái tử2019-12-12 17:41
 • #588: Luận bàn đao2019-12-12 17:41
 • #589: Ước chiến2019-12-12 17:41
 • #590: Ban rượu2019-12-12 17:42
 • #591: Kịch Độc2019-12-12 17:42
 • #592: Giam lỏng2019-12-12 17:42
 • #593: Mũi tên độc gỗ2019-12-12 17:42
 • #594: Hung thủ2019-12-12 17:42
 • #595: Lang yên cuồn cuộn2019-12-12 17:42
 • #596: Huynh đệ tranh giành2019-12-12 17:42
 • #597: Huyết chiến2019-12-12 17:42
 • #598: Chim ưng bay ở trời2019-12-12 17:42
 • #599: Chiến Long Tại Dã2019-12-12 17:42
 • #600: Hỏa Phượng Hoàng đến tổ2019-12-12 17:42
 • #601: Thấy rõ thông suốt2019-12-12 17:43
 • #602: Khăng khít2019-12-12 17:43
 • #603: Cám dỗ2019-12-12 17:43
 • #604: Lạt Ma2019-12-12 17:43
 • #605: Dục Vương Gia2019-12-12 17:43
 • #606: Đi đêm2019-12-12 17:43
 • #607: Đồng đảng2019-12-12 17:43
 • #608: Hỏi tội2019-12-12 17:43
 • #609: Ngọc trai trắng2019-12-12 17:43
 • #610: Tiệc rượu ban đêm2019-12-12 17:44
 • #611: Lập cược2019-12-12 17:44
 • #612: Say nằm sa trường quân chớ cười2019-12-12 17:44
 • #613: 2 lão2019-12-12 17:44
 • #614: Khúc kính u châu2019-12-12 17:44
 • #615: Hà Đồ Lạc Thư2019-12-12 17:44
 • #616: Địa Tàng thiên thư2019-12-12 17:44
 • #617: Thiên địa quán2019-12-12 17:44
 • #618: Đòn sát thủ2019-12-12 17:44
 • #619: Chân tướng phơi bày2019-12-12 17:44
 • #620: Lão nô2019-12-12 17:45
 • #621: Đồng môn2019-12-12 17:45
 • #622: Bỏ mạng2019-12-12 17:45
 • #623: Người chèo thuyền2019-12-12 17:45
 • #624: Chân thực nhiệt tình2019-12-12 17:45
 • #625: Báo thù rửa hận2019-12-12 17:45
 • #626: Trong mưa kim lan2019-12-12 17:45
 • #627: Trong rừng phòng nhỏ2019-12-12 17:45
 • #628: Mù bà2019-12-12 17:45
 • #629: Thiên mạch2019-12-12 17:45
 • #630: Tư tình2019-12-12 17:46
 • #631: Oan gia ngõ hẹp2019-12-12 17:46
 • #632: Ác nhân tự có ác nhân trị2019-12-12 17:46
 • #633: Một Vương Nhị nô2019-12-12 17:46
 • #634: Đông Hải một đám mây2019-12-12 17:46
 • #635: Trục môn2019-12-12 17:46
 • #636: Hóa nhánh làm kiếm2019-12-12 17:46
 • #637: Bá điểm uyên ương2019-12-12 17:46
 • #638: Đêm dài khi ca2019-12-12 17:46
 • #639: Dung nhan khó dễ2019-12-12 17:46
 • #640: Bái đường thành thân2019-12-12 17:46
 • #641: Giả hí thành chân2019-12-12 17:46
 • #642: Cô độc2019-12-12 17:47
 • #643: Phía sau màn chân tướng2019-12-12 17:47
 • #644: Dư âm lượn lờ2019-12-12 17:47
 • #645: Bắc quốc Hoàng gia2019-12-12 17:47
 • #646: Không từ mà biệt2019-12-12 17:47
 • #647: Mất cả chì lẫn chài2019-12-12 17:47
 • #648: Cung nữ2019-12-12 17:47
 • #649: Quý phi2019-12-12 17:47
 • #650: Bát đại tội2019-12-12 17:47
 • #651: Muốn gán tội cho người khác2019-12-12 17:47
 • #652: Cầu bên trên đàm binh2019-12-12 17:48
 • #653: Liên binh chi nghị2019-12-12 17:48
 • #654: Bắc quân thương2019-12-12 17:48
 • #655: Tú Nương2019-12-12 17:48
 • #656: Không đường có thể đi2019-12-12 17:48
 • #657: Nghệ dàn nhạc2019-12-12 17:48
 • #658: Long thương2019-12-12 17:48
 • #659: Du lịch mà đi tứ phương2019-12-12 17:48
 • #660: Thời khắc nguy nan2019-12-12 17:48
 • #661: Thanh Long lệnh2019-12-12 17:49
 • #662: Đảng tranh2019-12-12 17:49
 • #663: Thiên diện cáo2019-12-12 17:49
 • #664: Song sinh2019-12-12 17:49
 • #665: Lôi kéo2019-12-12 17:49
 • #666: Cổ thành2019-12-12 17:49
 • #667: Tuy hỏa hầu2019-12-12 17:49
 • #668: Trả thù2019-12-12 17:49
 • #669: Gặp rủi ro2019-12-12 17:49
 • #670: Trường Lăng2019-12-12 17:49
 • #671: Ngư Long lăn lộn tụ2019-12-12 17:50
 • #672: Đa mưu túc trí2019-12-12 17:50
 • #673: Thất bại trong gang tấc2019-12-12 17:50
 • #674: Mũi tên trường tiên2019-12-12 17:50
 • #675: Món sườn2019-12-12 17:50
 • #676: Lão sư phó2019-12-12 17:50
 • #677: Tình độc sơ khai2019-12-12 17:50
 • #678: Dưới thềm chi tù2019-12-12 17:50
 • #679: Gan to bằng trời2019-12-12 17:50
 • #680: Phát rồ2019-12-12 17:50
 • #681: Mình đồng da sắt2019-12-12 17:50
 • #682: Muốn luyện thần công2019-12-12 17:51
 • #683: Bại hoại2019-12-12 17:51
 • #684: Quan Tinh đài2019-12-12 17:51
 • #685: Chứng nhân2019-12-12 17:51
 • #686: Muốn gán tội cho người khác2019-12-12 17:51
 • #687: Thu quyền2019-12-12 17:51
 • #688: Hoài nghi2019-12-12 17:52
 • #689: Giả nhân giả nghĩa2019-12-12 17:52
 • #690: Hoa vương phong2019-12-12 17:52
 • #691: Yếu án2019-12-12 17:52
 • #692: Nhân tuyển2019-12-12 17:52
 • #693: Thân phận2019-12-12 17:52
 • #694: Tước hạc chi tranh2019-12-12 17:52
 • #695: Kinh kiếm2019-12-12 17:52
 • #696: Đột hiển2019-12-12 17:52
 • #697: Lấy kiếm hội kiếm2019-12-12 17:52
 • #698: Phi thiên một kiếm2019-12-12 17:53
 • #699: Lên đài2019-12-12 17:53
 • #700: Quyết đấu2019-12-12 17:53
 • #701: Hồn phi phách tán2019-12-12 17:53
 • #702: Cưỡng từ đoạt lý2019-12-12 17:53
 • #703: Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại2019-12-12 17:53
 • #704: Máu tươi Quan Tinh đài2019-12-12 17:53
 • #705: Cổ bách đình2019-12-12 17:53
 • #706: Vô tung vô ảnh2019-12-12 17:53
 • #707: Người thứ mười lăm2019-12-12 17:53
 • #708: Nợ cũ mới tính2019-12-12 17:53
 • #709: Khẩu cung2019-12-12 17:54
 • #710: Dư ba2019-12-12 17:54
 • #711: Xảo ngộ2019-12-12 17:54
 • #712: Mật nhẫn lại hiện2019-12-12 17:54
 • #713: Lung lạc2019-12-12 17:54
 • #714: Trò đùa quái đản2019-12-12 17:54
 • #715: Sơ hở2019-12-12 17:54
 • #716: Ghen tuông2019-12-12 17:54
 • #717: Kích phát2019-12-12 17:55
 • #718: Đàn ông xấu xí nhu tình2019-12-12 17:55
 • #719: U hàn châu2019-12-12 17:55
 • #720: Hàn dược tam bảo2019-12-12 17:55
 • #721: Hóa châu2019-12-12 17:55
 • #722: Tai họa2019-12-12 17:55
 • #723: Đến nhà2019-12-12 17:56
 • #724: Đánh cờ2019-12-12 17:56
 • #725: Bệnh nan y2019-12-12 17:56
 • #726: Tứ hôn2019-12-12 17:56
 • #727: Hoàn vũ cầu2019-12-12 17:56
 • #728: Phe phái2019-12-12 17:56
 • #729: Tâm hoài quỷ thai2019-12-12 17:56
 • #730: Giấu giếm huyền cơ2019-12-12 17:56
 • #731: Điểm khả nghi trùng điệp2019-12-12 17:56
 • #732: Thạch lao2019-12-12 17:57
 • #733: Vô gian đạo2019-12-12 17:57
 • #734: Môn khách2019-12-12 17:57
 • #735: Mù Ông2019-12-12 17:57
 • #736: Tử không nói quái lực Loạn Thần2019-12-12 17:57
 • #737: Mặc gia Cự Tử2019-12-12 17:57
 • #738: Kẻ giết người phải chết2019-12-12 17:57
 • #739: Lấy sát ngăn sát2019-12-12 17:57
 • #740: Mưu đồ2019-12-12 17:57
 • #741: Kim dưới đáy biển2019-12-12 17:57
 • #742: Lòng của nữ nhân2019-12-12 17:57
 • #743: Đại doanh2019-12-12 17:57
 • #744: Danh sách2019-12-12 17:58
 • #745: Hỏa Môn2019-12-12 17:58
 • #746: Giương đông kích tây2019-12-12 17:58
 • #747: Cáo già2019-12-12 17:58
 • #748: Sầu chạy lên não2019-12-12 17:58
 • #749: Tâm tư2019-12-12 17:59
 • #750: Cái nhìn2019-12-12 17:59
 • #751: Khăn tay2019-12-12 17:59
 • #752: Kinh tâm động phách2019-12-12 17:59
 • #753: Hầu môn sâu như biển2019-12-12 17:59
 • #754: Phòng đánh đàn2019-12-12 17:59
 • #755: Lượn lờ2019-12-12 17:59
 • #756: Quan tâm2019-12-12 17:59
 • #757: Tuyết Dung2019-12-12 17:59
 • #758: Trong mưa phùn ô giấy dầu2019-12-12 18:00
 • #759: Cửu Cung Trì2019-12-12 18:00
 • #760: Du thuyết2019-12-12 18:00
 • #761: Chung thân đại sự2019-12-12 18:00
 • #762: Thổ lộ phương tâm2019-12-12 18:00
 • #763: Thân càng thêm thân2019-12-12 18:00
 • #764: Nan đề2019-12-12 18:00
 • #765: Ảnh Chuột2019-12-12 18:00
 • #766: Cuồn cuộn sóng ngầm2019-12-12 18:00
 • #767: Mặt thụ tuỳ cơ hành động2019-12-12 18:00
 • #768: Hạ lễ2019-12-12 18:01
 • #769: Ước định2019-12-12 18:01
 • #770: Điều kiện2019-12-12 18:01
 • #771: Chiến tranh lạnh2019-12-12 18:01
 • #772: Múa rối2019-12-12 18:01
 • #773: Minh bài2019-12-12 18:01
 • #774: Theo dõi2019-12-12 18:01
 • #775: Bái sư2019-12-12 18:01
 • #776: Người người đến mà thóa chi2019-12-12 18:01
 • #777: Điện trước luận võ2019-12-12 18:02
 • #778: Trang sức màu đỏ thiện múa2019-12-12 18:02
 • #779: Thủ hạ lưu nhân2019-12-12 18:02
 • #780: Ăn ý2019-12-12 18:02
 • #781: Chỉ cưới2019-12-12 18:02
 • #782: Bội thu2019-12-12 18:03
 • #783: Miếu đường ngõ hẻm2019-12-12 18:03
 • #784: Ôm cây đợi thỏ2019-12-12 18:03
 • #785: Tấm lưới2019-12-12 18:03
 • #786: Dụ dỗ2019-12-12 18:03
 • #787: Bỏ gian tà theo chính nghĩa2019-12-12 18:03
 • #788: Táo đỏ cháo2019-12-12 18:04
 • #789: Đêm nhập khuê phòng2019-12-12 18:04
 • #790: Cùng giường chung gối2019-12-12 18:04
 • #791: Đầu trâu mặt ngựa2019-12-12 18:04
 • #792: Phật đường thảm án2019-12-12 18:05
 • #793: Vạch trần thiên cơ2019-12-12 18:05
 • #794: Nghe rợn cả người2019-12-12 18:05
 • #795: Hươu chết vào tay ai2019-12-12 18:05
 • #796: Nịnh nọt2019-12-12 18:05
 • #797: Phí bảo hộ2019-12-12 18:05
 • #798: Kim ốc tàng kiều2019-12-12 18:05
 • #799: Ô mãng vảy2019-12-12 18:05
 • #800: Phượng Hoàng làm sóng xanh biếc2019-12-12 18:06
 • #801: Đầu tư2019-12-12 18:06
 • #802: Suy nghĩ lung tung2019-12-12 18:06
 • #803: Khúc bên trong khúc2019-12-12 18:06
 • #804: Khua chiêng gõ trống2019-12-12 18:06
 • #805: Mưa gió sắp tới2019-12-12 18:07
 • #806: Xuống ngựa2019-12-12 18:07
 • #807: Hoàng Lăng2019-12-12 18:07
 • #808: Mạng sống như treo trên sợi tóc2019-12-12 18:07
 • #809: Mục tiêu2019-12-12 18:07
 • #810: Lễ văn2019-12-12 18:07
 • #811: Tội thần2019-12-12 18:08
 • #812: Thanh quân trắc2019-12-12 18:08
 • #813: Mưu phản2019-12-12 18:08
 • #814: Kinh tâm động phách2019-12-12 18:08
 • #815: Bại một lần bôi2019-12-12 18:08
 • #816: Được làm vua thua làm giặc2019-12-12 18:08
 • #817: Thiết kỵ hùng phong2019-12-12 18:09
 • #818: Đối chọi gay gắt2019-12-12 18:09
 • #819: Tiên hạ thủ vi cường2019-12-12 18:09
 • #820: Hai đạo thánh chỉ2019-12-12 18:09
 • #821: Huyết liệu2019-12-12 18:09
 • #822: Huyết liệu (2)2019-12-12 18:10
 • #823: Manh mối2019-12-12 18:10
 • #824: Dưới giường có quỷ2019-12-12 18:10
 • #825: Ăn trộm gà thực mét (m)2019-12-12 18:10
 • #826: Huyền Dương di mật2019-12-12 18:10
 • #827: Xét nhà2019-12-12 18:10
 • #828: Tranh chấp2019-12-12 18:10
 • #829: Ao không thả câu2019-12-12 18:10
 • #830: Sớm đêm kinh tâm2019-12-12 18:11
 • #831: Phật đường bí bảo2019-12-12 18:11
 • #832: Mật hàm2019-12-12 18:11
 • #833: Bội thu2019-12-12 18:11
 • #834: Chung phú quý2019-12-12 18:11
 • #835: Lập hậu2019-12-12 18:11
 • #836: Tranh liễn2019-12-12 18:11
 • #837: Lễ chế chi tranh2019-12-12 18:12
 • #838: Thủ lễ lập uy2019-12-12 18:12
 • #839: Mất mặt xấu hổ2019-12-12 18:12
 • #840: Đe dọa2019-12-12 18:12
 • #841: Dạ hành hoành đạo2019-12-12 18:12
 • #842: Không kiêng nể gì cả2019-12-12 18:12
 • #843: Cửa cung không phải là2019-12-12 18:13
 • #844: Phế tước vị2019-12-12 18:13
 • #845: Cái bẫy2019-12-12 18:13
 • #846: Ám độ trần thương2019-12-12 18:13
 • #847: Để cửa2019-12-12 18:13
 • #848: Giao dịch2019-12-12 18:14
 • #849: Thiên La cao2019-12-12 18:14
 • #850: Tiểu biệt thắng tân hôn2019-12-12 18:14
 • #851: Ý đồ2019-12-12 18:14
 • #852: Mỹ nữ cùng dã thú2019-12-12 18:14
 • #853: Lòng nghi ngờ2019-12-12 18:14
 • #854: Bách quỷ dạ hành2019-12-12 18:15
 • #855: Theo đuôi2019-12-12 18:15
 • #856: Đầu bếp nữ2019-12-12 18:15
 • #857: Co đầu rút cổ2019-12-12 18:16
 • #858: Tà mị2019-12-12 18:16
 • #859: Khó bề phân biệt2019-12-12 18:16
 • #860: Tỷ muội2019-12-12 18:16
 • #861: Câu hồn2019-12-12 18:16
 • #862: Lục hợp chế địch2019-12-12 18:17
 • #863: Giết người diệt khẩu2019-12-12 18:17
 • #864: Như lang như hổ2019-12-12 18:17
 • #865: Nói thẳng2019-12-12 18:17
 • #866: Kiều Nữ Lệ2019-12-12 18:17
 • #867: Lời thề2019-12-12 18:18
 • #868: Tình là vật chi?2019-12-12 18:18
 • #869: Cưỡi ngựa thượng nhâm2019-12-12 18:18
 • #870: Ra oai phủ đầu2019-12-12 18:18
 • #871: Thăm dò2019-12-12 18:18
 • #872: Mất tích2019-12-12 18:18
 • #873: Đại bách thụ2019-12-12 18:19
 • #874: Dạ hành nữ2019-12-12 18:19
 • #875: Hiểm cảnh2019-12-12 18:19
 • #876: Đồ trâu2019-12-12 18:20
 • #877: Làm thịt ngựa2019-12-12 18:20
 • #878: Hỏi tội2019-12-12 18:20
 • #879: Cái xác không hồn2019-12-12 18:20
 • #880: Chỉnh đốn hầu môn2019-12-12 18:21
 • #881: Không thể tưởng tượng2019-12-12 18:21
 • #882: Thản lộ cõi lòng2019-12-12 18:21
 • #883: Tâm loạn như ma2019-12-12 18:21
 • #884: Mời2019-12-12 18:21
 • #885: Nữ nô2019-12-12 18:21
 • #886: Uống rượu2019-12-12 18:21
 • #887: Tình thế bất đắc dĩ2019-12-12 18:22
 • #888: Dẫn xà xuất động2019-12-12 18:22
 • #889: Âm hồn bất tán2019-12-12 18:22
 • #890: Hô Đồ Khắc Đồ2019-12-12 18:23
 • #891: Đại tông sư bí mật giao dịch2019-12-12 18:23
 • #892: Dựa vào2019-12-12 18:23
 • #893: Phương bắc có tin tức2019-12-12 18:23
 • #894: Đồng đạo2019-12-12 18:23
 • #895: Hình bộ phong vân2019-12-12 18:24
 • #896: Giết gà dọa khỉ2019-12-12 18:24
 • #897: Thưởng phạt rõ ràng2019-12-12 18:24
 • #898: Hình đường tranh phong2019-12-12 18:24
 • #899: Tự tìm đường chết2019-12-12 18:24
 • #900: Một kích trí mạng2019-12-12 18:25
 • #901: Phía sau màn chân tướng2019-12-12 18:25
 • #902: Ôn nhu tiên thôn quê2019-12-12 18:25
 • #903: Phượng Nghi nhuyễn hương2019-12-12 18:25
 • #904: Nhạc sĩ2019-12-12 18:25
 • #905: Nam Cương Tuyết Long2019-12-12 18:25
 • #906: Không phải là quan tâm thực lực2019-12-12 18:25
 • #907: Cơm rau dưa2019-12-12 18:25
 • #908: Từ biệt2019-12-12 18:25
 • #909: Thường ấm cây2019-12-12 18:25
 • #910: Tự vận2019-12-12 18:26
 • #911: Gánh nặng tới người2019-12-12 18:26
 • #912: Đêm hội giai nhân2019-12-12 18:26
 • #913: Dưới ánh trăng mị ảnh2019-12-12 18:26
 • #914: Nói trúng tim đen2019-12-12 18:27
 • #915: Hộ hoa sứ giả2019-12-12 18:27
 • #916: Như gần như xa2019-12-12 18:27
 • #917: Ly biệt2019-12-12 18:27
 • #918: Nửa đêm tiếng khóc2019-12-12 18:27
 • #919: Nữ nhân điên2019-12-12 18:27
 • #920: Lệ quỷ tác người2019-12-12 18:28
 • #921: Đêm nhập hương phòng2019-12-12 18:28
 • #922: Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào2019-12-12 18:28
 • #923: Thuận theo2019-12-12 18:28
 • #924: Trầm Lương Thu2019-12-12 18:29
 • #925: Treo xà2019-12-12 18:29
 • #926: Mật thất2019-12-12 18:29
 • #927: Ngoài ý muốn tới chơi2019-12-12 18:29
 • #928: Vô cùng nhục nhã2019-12-12 18:29
 • #929: Tích tụ2019-12-12 18:32
 • #930: Tặc đảm bao thiên2019-12-12 18:32
 • #931: Nhập quan tài2019-12-12 18:32
 • #932: Độc canh2019-12-12 18:32
 • #933: Hải táng2019-12-12 18:32
 • #934: Phá sát2019-12-12 18:33
 • #935: Thiết lập ván cục2019-12-12 18:33
 • #936: Diễn viên hí khúc hương2019-12-12 18:33
 • #937: Lão sắc quỷ2019-12-12 18:33
 • #938: Ra vẻ đạo mạo2019-12-12 18:33
 • #939: Lộ ra nguyên hình2019-12-12 18:33
 • #940: Thanh âm quen thuộc2019-12-12 18:33
 • #941: Ngắm trăng2019-12-12 18:34
 • #942: Nguyệt lão2019-12-12 18:34
 • #943: Nan đề2019-12-12 18:34
 • #944: Đau khổ thân thế2019-12-12 18:34
 • #945: Đại ca2019-12-12 18:34
 • #946: Sương mù nồng nặc2019-12-12 18:34
 • #947: Linh cữu2019-12-12 18:34
 • #948: Gián điệp2019-12-12 18:35
 • #949: Điểm đáng ngờ2019-12-12 18:35
 • #950: Xem triều năm hội2019-12-12 18:35
 • #951: Cá mè một lứa2019-12-12 18:35
 • #952: Bụi gai chặn đường2019-12-12 18:35
 • #953: Lấy chúng lấn quả2019-12-12 18:35
 • #954: Dụng ý khó dò2019-12-12 18:35
 • #955: Đổi trắng thay đen2019-12-12 18:35
 • #956: Đại náo xem triều lâu2019-12-12 18:35
 • #957: Cẩm Y Hầu gia2019-12-12 18:36
 • #958: Đoạt tâm2019-12-12 18:36
 • #959: Tài mậu lũng đoạn2019-12-12 18:36
 • #960: Đến nhà tạ tội2019-12-12 18:36
 • #961: Phong phú điều kiện2019-12-12 18:36
 • #962: Phía sau huyền cơ2019-12-12 18:36
 • #963: Người ước đêm khuya sau2019-12-12 18:36
 • #964: Đêm lặn2019-12-12 18:36
 • #965: Tuyệt mật ẩn tình2019-12-12 18:37
 • #966: Điểm đáng ngờ2019-12-12 18:37
 • #967: Phi mã nhập doanh2019-12-12 18:37
 • #968: Hành tung2019-12-12 18:37
 • #969: Vô Danh đảo2019-12-12 18:37
 • #970: Bắt cá mập hành động2019-12-12 18:37
 • #971: Thần thú truyền thuyết2019-12-12 18:38
 • #972: Vận sức chờ phát động2019-12-12 18:38
 • #973: Đảo hoang tiếng giết2019-12-12 18:38
 • #974: Xảo ngộ2019-12-12 18:38
 • #975: Dự tiệc2019-12-12 18:38
 • #976: Bá đạo2019-12-12 18:39
 • #977: Cháy2019-12-12 18:39
 • #978: Không hàng2019-12-12 18:39
 • #979: Phía sau màn giao dịch2019-12-12 18:39
 • #980: Quỷ môn sườn núi2019-12-12 18:39
 • #981: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng2019-12-12 18:39
 • #982: Bóng đêm mê thuyền2019-12-12 18:40
 • #983: Cấm địa2019-12-12 18:40
 • #984: Đêm tối lên đảo2019-12-12 18:40
 • #985: Đảo hoang quỷ bí2019-12-12 18:40
 • #986: Quỷ Vương2019-12-12 18:40
 • #987: Bán2019-12-12 18:40
 • #988: Kinh hiện2019-12-12 18:41
 • #989: Tiền căn hậu quả2019-12-12 18:41
 • #990: Kinh tâm động phách2019-12-12 18:41
 • #991: Ám trợ2019-12-12 18:41
 • #992: Lẫn nhau đấu tâm cơ2019-12-12 18:41
 • #993: Nam Cương Mộ thị2019-12-12 18:41
 • #994: Theo lang2019-12-12 18:42
 • #995: Câm nô2019-12-12 18:42
 • #996: Kiếm Thần chuyện cũ2019-12-12 18:42
 • #997: Bẫy rập2019-12-12 18:43
 • #998: Tình thâm ý trọng2019-12-12 18:43
 • #999: Thanh âm2019-12-12 18:43
 • #1000: Bao thiên dã tâm2019-12-12 18:44
 • #1001: Đêm hôm đó bí ẩn2019-12-12 18:44
 • #1002: Mặc ngọc đen lý2019-12-12 18:44
 • #1003: Núi bên trong khúc2019-12-12 18:44
 • #1004: Mai phục2019-12-12 18:44
 • #1005: Mặt người dạ thú2019-12-12 18:44
 • #1006: Mười năm mài kiếm2019-12-12 18:45
 • #1007: Đêm hôm khuya khoắt2019-12-12 18:45
 • #1008: Bản đồ2019-12-12 18:45
 • #1009: Kim Đao phương hướng2019-12-12 18:45
 • #1010: Ẩn chủ2019-12-12 18:45
 • #1011: Cẩn thận thăm dò2019-12-12 18:45
 • #1012: Tắm sau2019-12-12 18:46
 • #1013: Đêm yên tĩnh2019-12-12 18:46
 • #1014: U nguyệt thính phong2019-12-12 18:46
 • #1015: Tiễn đưa2019-12-12 18:46
 • #1016: Giải oan2019-12-12 18:46
 • #1017: Trộm trụ đổi lương2019-12-12 18:47
 • #1018: Chân tướng2019-12-12 18:47
 • #1019: Không nể mặt2019-12-12 18:47
 • #1020: Thật thật giả giả2019-12-12 18:47
 • #1021: Mở quan tài2019-12-12 18:47
 • #1022: Cuối cùng một khối ghép hình2019-12-12 18:48
 • #1023: Dữ tợn mặt mũi2019-12-12 18:48
 • #1024: Mua dây buộc mình2019-12-12 18:48
 • #1025: Đền tội2019-12-12 18:48
 • #1026: Giải quyết tốt hậu quả2019-12-12 18:49
 • #1027: Ai ngờ tịch mịch khổ2019-12-12 18:49
 • #1028: Đào vong2019-12-12 18:49
 • #1029: Ván cờ2019-12-12 18:50
 • #1030: Nhập cốc2019-12-12 18:50
 • #1031: Dạ tập2019-12-12 18:50
 • #1032: Nội gian2019-12-12 18:50
 • #1033: Hoàng tước tại hậu2019-12-12 18:50
 • #1034: Cùng đồ mạt lộ2019-12-12 18:50
 • #1035: Mộ đèn tia nắng ban mai diệt2019-12-12 18:51
 • #1036: Đột thứ2019-12-12 18:51
 • #1037: Phù Tang thích khách2019-12-12 18:51
 • #1038: Chuồn mất2019-12-12 18:51
 • #1039: Sống nương tựa lẫn nhau2019-12-12 18:51
 • #1040: Điểm uyên ương2019-12-12 18:52
 • #1041: Cắt cỏ trừ căn2019-12-12 18:52
 • #1042: Tấu chương2019-12-12 18:52
 • #1043: Trở về2019-12-12 18:52
 • #1044: Phu nhân phiền não2019-12-12 18:52
 • #1045: Công đầu chi thần2019-12-12 18:53
 • #1046: Hải Bạc Ti2019-12-12 18:53
 • #1047: Khoản2019-12-12 18:53
 • #1048: Gần thủy lâu đài2019-12-12 18:53
 • #1049: Song hỉ lâm môn2019-12-12 18:54
 • #1050: Thoát thân2019-12-12 18:54
 • #1051: Thần đan2019-12-12 18:54
 • #1052: Khởi tử hồi sinh2019-12-12 18:54
 • #1053: Ngư ông2019-12-12 18:55
 • #1054: Bình lâm2019-12-12 18:55
 • #1055: Có qua có lại2019-12-12 18:55
 • #1056: Dưới bàn phong cảnh2019-12-12 18:55
 • #1057: Ước hẹn ba năm2019-12-12 18:55
 • #1058: Di Lặc chùa2019-12-12 18:56
 • #1059: Mật đạo2019-12-12 18:56
 • #1060: Long uyển2019-12-12 18:56
 • #1061: Dục cầm cố túng2019-12-12 18:56
 • #1062: Ở trên đảo đến khách2019-12-12 18:56
 • #1063: Gặp lại không biết quân2019-12-12 18:56
 • #1064: Phản bội2019-12-12 18:56
 • #1065: Xuất thủ cứu giúp2019-12-12 18:57
 • #1066: Áo bào đen chân thân2019-12-12 18:57
 • #1067: Phượng Hoàng2019-12-12 18:57
 • #1068: Lầm hội2019-12-12 18:57
 • #1069: Cây gỗ khô2019-12-12 18:57
 • #1070: Kim đao chi mưu2019-12-12 18:58
 • #1071: Từng bước xảo trá2019-12-12 18:58
 • #1072: Mật hơi2019-12-12 18:58
 • #1073: Kinh hồng2019-12-12 18:58
 • #1074: Thuần phục ngựa2019-12-12 18:58
 • #1075: Tiến cử2019-12-12 18:58
 • #1076: Xuất trận2019-12-12 18:59
 • #1077: Tấn phong chi sóng2019-12-12 18:59
 • #1078: Hộ quốc công2019-12-12 18:59
 • #1079: Bá đạo2019-12-12 18:59
 • #1080: Mật chỉ2019-12-12 19:00
 • #1081: Đêm thú2019-12-12 19:00
 • #1082: Đêm tối rừng sâu2019-12-12 19:00
 • #1083: Ám sát2019-12-12 19:00
 • #1084: Nội ứng2019-12-12 19:00
 • #1085: Hồn phi phách tán2019-12-12 19:01
 • #1086: Tuyệt cảnh2019-12-12 19:01
 • #1087: Phản loạn2019-12-12 19:01
 • #1088: Từng bước liên hoàn2019-12-12 19:01
 • #1089: Đao kiếm như mộng2019-12-12 19:01
 • #1090: Thành thật với nhau2019-12-12 19:02
 • #1091: Trong ngoài không phải người2019-12-12 19:02
 • #1092: Đế tâm sơ hiện2019-12-12 19:02
 • #1093: Cuối cùng trước câu đố còn sót lại2019-12-12 19:02
 • #1094: Máu đen2019-12-12 19:02
 • #1095: Ủy thác đại đảm nhiệm2019-12-12 19:02
 • #1096: Cấm túc2019-12-12 19:03
 • #1097: Ngân châm dò xét mạch2019-12-12 19:03
 • #1098: Thần hầu kị y2019-12-12 19:03
 • #1099: Sắc đẹp dụ chi2019-12-12 19:03
 • #1100: Không cánh mà bay2019-12-12 19:04
 • #1101: Phá Quân để lộ bí mật2019-12-12 19:04
 • #1102: Khách phương xa tới2019-12-12 19:04
 • #1103: Hậu lễ2019-12-12 19:04
 • #1104: Không tự2019-12-12 19:04
 • #1105: Tận dụng thời cơ2019-12-12 19:05
 • #1106: Mây không ảnh2019-12-12 19:05
 • #1107: Đại hôn2019-12-12 19:06
 • #1108: Ba cửa ải nhập môn2019-12-12 19:06
 • #1109: Hộ quốc phu nhân2019-12-12 19:06
 • #1110: Bên trên tà2019-12-12 19:06
 • #1111: Tiệc cưới2019-12-12 19:07
 • #1112: Đêm trăng tiếng tiêu2019-12-12 19:07
 • #1113: Ân oán rõ ràng2019-12-12 19:07
 • #1114: Động phòng hoa chúc2019-12-12 19:07
 • #1115: Trong rừng nữ thi2019-12-12 19:08
 • #1116: Động cơ2019-12-12 19:08
 • #1117: Lại mặt2019-12-12 19:08
 • #1118: Nhàn tình nhã trí2019-12-12 19:08
 • #1119: Bắt nó yếu hại2019-12-12 19:08
 • #1120: Tiệc rượu2019-12-12 19:09
 • #1121: Sinh nghi2019-12-12 19:09
 • #1122: Đêm trăng kinh hồn2019-12-12 19:09
 • #1123: Vây quanh2019-12-12 19:09
 • #1124: Sa lưới2019-12-12 19:09
 • #1125: Hành hạ đến chết2019-12-12 19:10
 • #1126: Cấp tốc2019-12-12 19:10
 • #1127: Quân thần định sách2019-12-12 19:10
 • #1128: Sắp chia tay2019-12-12 19:10
 • #1129: Sinh tử khó dò2019-12-12 19:11
 • #1130: Phong thư2019-12-12 19:11
 • #1131: Tang động cô thi2019-12-12 19:11
 • #1132: Sơn trang quỷ ảnh2019-12-12 19:11
 • #1133: Bàng môn tả đạo2019-12-12 19:11
 • #1134: Cầm Bảo Đồng Tử2019-12-12 19:11
 • #1135: Côn Luân2019-12-12 19:11
 • #1136: Trường sinh bất tử2019-12-12 19:11
 • #1137: Hoàn mỹ dung hợp2019-12-12 19:12
 • #1138: Trốn chạy2019-12-12 19:12
 • #1139: Dưới mặt đất tiếng ca2019-12-12 19:12
 • #1140: Cấm thất tù đẹp2019-12-12 19:12
 • #1141: Thị thị phi phi2019-12-12 19:12
 • #1142: Chân thân2019-12-12 19:13
 • #1143: Kinh người bí văn2019-12-12 19:13
 • #1144: Ngoài ý muốn phát hiện2019-12-12 19:13
 • #1145: Khắc chữ tấm sắt2019-12-12 19:13
 • #1146: Thoát khốn2019-12-12 19:13
 • #1147: Mâu thuẫn2019-12-12 19:13
 • #1148: Đại ngụy giống như thật2019-12-12 19:13
 • #1149: Bảo Tàng Thiên Nữ2019-12-12 19:14
 • #1150: Đền tội2019-12-12 19:14
 • #1151: Bí mật vào núi2019-12-12 19:14
 • #1152: Trèo núi2019-12-12 19:14
 • #1153: Dạ tập2019-12-12 19:14
 • #1154: Chân chính bẫy rập2019-12-12 19:14
 • #1155: Đại Lực Sứ Giả2019-12-12 19:14
 • #1156: Thời khắc sinh tử2019-12-12 19:15
 • #1157: Quy củ2019-12-12 19:15
 • #1158: Mộ hà như khói mây bay Thiên Huyễn2019-12-12 19:15
 • #1159: Thuận Phong Nhĩ2019-12-12 19:15
 • #1160: Chăm chú nghe2019-12-12 19:15
 • #1161: Độc kế2019-12-12 19:15
 • #1162: Xuyên Tâm Cổ2019-12-12 19:15
 • #1163: Hồi ức tự thủy niên hoa2019-12-12 19:16
 • #1164: Từ thụ nhược điểm2019-12-12 19:16
 • #1165: Ở tại vị mưu nó chính2019-12-12 19:16
 • #1166: Khó bề phân biệt2019-12-12 19:16
 • #1167: Chỉ huy Bắc thượng2019-12-12 19:17
 • #1168: Yến khách2019-12-12 19:17
 • #1169: Chứng cứ phạm tội2019-12-12 19:17
 • #1170: Kế hoãn binh2019-12-12 19:17
 • #1171: Liệu địch tại trước2019-12-12 19:18
 • #1172: Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ2019-12-12 19:18
 • #1173: Đêm lạnh sát ý2019-12-12 19:18
 • #1174: Mưu phản2019-12-12 19:18
 • #1175: Dạ tập2019-12-12 19:18
 • #1176: Cái bẫy2019-12-12 19:18
 • #1177: Không mời mà tới2019-12-12 19:19
 • #1178: Tiễu sát2019-12-12 19:19
 • #1179: Uy hiếp2019-12-12 19:19
 • #1180: Sinh tử không do người2019-12-12 19:19
 • #1181: Chọn đường2019-12-12 19:19
 • #1182: Hán Trung2019-12-12 19:19
 • #1183: Mê rượu háo sắc2019-12-12 19:20
 • #1184: Tử Ngọ đường2019-12-12 19:20
 • #1185: Đường hẹp bị ngăn trở2019-12-12 19:20
 • #1186: Biết kia2019-12-12 19:20
 • #1187: Giết người đêm2019-12-12 19:20
 • #1188: Tập sát2019-12-12 19:21
 • #1189: Đoạt trạm canh gác2019-12-12 19:21
 • #1190: Đầy bảo2019-12-12 19:21
 • #1191: Thủ túc tương tàn2019-12-12 19:21
 • #1192: Một mình đảm đương một phía2019-12-12 19:22
 • #1193: Vây khốn2019-12-12 19:22
 • #1194: Xin hàng2019-12-12 19:22
 • #1195: Nhân gian đường dừng Đồng Quan hiểm2019-12-12 19:23
 • #1196: Đoạt môn2019-12-12 19:23
 • #1197: Gian tế2019-12-12 19:23
 • #1198: Không đánh mà thắng2019-12-12 19:23
 • #1199: Hiến pháp tạm thời bốn chương2019-12-12 19:23
 • #1200: Đôi bên cùng có lợi2019-12-12 19:24
 • #1201: Liêm Trinh2019-12-12 19:24
 • #1202: Ẩn núp2019-12-12 19:24
 • #1203: Kinh lược Tây Bắc2019-12-12 19:24
 • #1204: Sinh tử chi mê2019-12-12 19:24
 • #1205: Hồi Xuân quan2019-12-12 19:25
 • #1206: Châu sau huyền cơ2019-12-12 19:25
 • #1207: Đi về phía tây2019-12-12 19:25
 • #1208: Bách độc bất xâm2019-12-12 19:25
 • #1209: Âm hồn bất tán2019-12-12 19:25
 • #1210: Dạ Ảnh2019-12-12 19:26
 • #1211: Dê thế tội2019-12-12 19:26
 • #1212: Kim Cương Pháp Kinh2019-12-12 19:26
 • #1213: Cổ Tượng2019-12-12 19:26
 • #1214: Trục Nhật thần miếu2019-12-12 19:27
 • #1215: Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ2019-12-12 19:27
 • #1216: Pháp điêu2019-12-12 19:27
 • #1217: Đại Tuyết Sơn2019-12-12 19:27
 • #1218: Huyền không tuyết đường2019-12-12 19:27
 • #1219: Khiêu chiến2019-12-12 19:27
 • #1220: Điều kiện2019-12-12 19:27
 • #1221: Núi tuyết chi đỉnh2019-12-12 19:28
 • #1222: Hiến máu2019-12-12 19:28
 • #1223: Không thương tổn tổn thương2019-12-12 19:28
 • #1224: Cờ nô2019-12-12 19:28
 • #1225: Tông sư chi nguyên2019-12-12 19:28
 • #1226: Băng liên2019-12-12 19:29
 • #1227: Khách đến từ thiên ngoại2019-12-12 19:29
 • #1228: Chân thân2019-12-12 19:29
 • #1229: Thiên Địa Phong Lôi2019-12-12 19:29
 • #1230: Đại đạo2019-12-12 19:29
 • #1231: Viện binh2019-12-12 19:30
 • #1232: Trả thù2019-12-12 19:30
 • #1233: Thiên Nhân Hợp Nhất2019-12-12 19:30
 • #1234: Thiên mạch giả2019-12-12 19:30
 • #1235: Tự sát2019-12-12 19:30
 • #1236: Thiên hỏa2019-12-12 19:30
 • #1237: Thiết Giáp trận2019-12-12 19:30
 • #1238: Sâu kiến2019-12-12 19:31
 • #1239: Đông tuyết2019-12-12 19:31
 • #1240: Báo thù2019-12-12 19:31
 • #1241: Phản đồ2019-12-12 19:31
 • #1242: Bát Phục Chi Phạt2019-12-12 19:31
 • #1243: Cực hình2019-12-12 19:31
 • #1244: Sụp đổ2019-12-12 19:31
 • #1245: Âm Vô Cực2019-12-12 19:32
 • #1246: Chí âm ngày2019-12-12 19:32
 • #1247: Chỉ cứu không giết2019-12-12 19:32
 • #1248: Kinh biến2019-12-12 19:32
 • #1249: Ân oán thanh toán xong2019-12-12 19:32
 • #1250: Vô gian đạo2019-12-12 19:32
 • #1251: Huyền Lân2019-12-12 19:33
 • #1252: Kèn lệnh2019-12-12 19:33
 • #1253: Đầm băng truyền âm2019-12-12 19:33
 • #1254: Thân thế2019-12-12 19:33
 • #1255: Đầm băng hội2019-12-12 19:33
 • #1256: Quyết giết2019-12-12 19:33
 • #1257: Độc vương cái chết2019-12-12 19:33
 • #1258: Như Yên như huyễn2019-12-12 19:34
 • #1259: Tam Sinh Quả2019-12-12 19:34
 • #1260: Đoạt vợ mối hận2019-12-12 19:34
 • #1261: Tan thành mây khói2019-12-12 19:34
 • #1262: Một kích trí mạng2019-12-12 19:34
 • #1263: Âm hồn bất tán2019-12-12 19:35
 • #1264: Đêm hạ mị ảnh2019-12-12 19:35
 • #1265: Địa Tàng2019-12-12 19:35
 • #1266: Quần ma ở nhân gian2019-12-12 19:35
 • #1267: Kiếm ý đột phá2019-12-12 19:35
 • #1268: Thứ sáu Tông sư2019-12-12 19:35
 • cam-y-xuan-thu-chuong-1269.mp32019-12-12 19:35
 • #1270: Tây Xuyên chi vương2019-12-12 19:36
 • #1271: Thiên địa chi khí2019-12-12 19:36
 • #1272: Dưới thềm chi tù2019-12-12 19:36
 • #1273: Nhà tù2019-12-12 19:36
 • #1274: Thăm dò2019-12-12 19:37
 • #1275: Kinh hồn hỏi một chút2019-12-12 19:37
 • #1276: Trùng phùng2019-12-12 19:37
 • #1277: Nhận nhau2019-12-12 19:37
 • #1278: Liên lạc2019-12-12 19:37
 • #1279: Mang kiếm nam tử2019-12-12 19:37
 • #1280: Cương châm giải huyệt2019-12-12 19:38
 • #1281: Phá vách tường2019-12-12 19:38
 • #1282: Xả thân2019-12-12 19:38
 • #1283: Ve sầu thoát xác2019-12-12 19:38
 • #1284: Lấy giả loạn chân2019-12-12 19:38
 • #1285: Là a không phải a?2019-12-12 19:38
 • #1286: Yêu ma quỷ quái2019-12-12 19:38
 • #1287: Đêm mưa sát ý2019-12-12 19:39
 • #1288: Thù giết cha2019-12-12 19:39
 • #1289: Thật giả khó phân biệt2019-12-12 19:39
 • #1290: Đánh đâu thắng đó2019-12-12 19:40
 • #1291: Hóa mưa làm tiễn2019-12-12 19:40
 • #1292: Trường sinh bất tử2019-12-12 19:40
 • #1293: Vô Gian thuật2019-12-12 19:40
 • #1294: Rùng mình2019-12-12 19:40
 • #1295: Cẩn thận thăm dò2019-12-12 19:40
 • #1296: Vứt bỏ thi hoang dã2019-12-12 19:41
 • #1297: Bích Ngọc Mai Hoa Trâm2019-12-12 19:41
 • #1298: Tình lang2019-12-12 19:41
 • #1299: Tề cung đại hỏa2019-12-12 19:41
 • #1300: Tân quân2019-12-12 19:41
 • #1301: Tất trừ chi mắc2019-12-12 19:41
 • #1302: Bái sư2019-12-12 19:42
 • #1303: Cũ địa quay về2019-12-12 19:42
 • #1304: Thủ cấp2019-12-12 19:42
 • #1305: Vào tròng2019-12-12 19:42
 • #1306: Thủ lĩnh2019-12-12 19:42
 • #1307: Sinh tử ước hẹn2019-12-12 19:43
 • #1308: Sớm có dự mưu2019-12-12 19:43
 • #1309: Thành nam đại hỏa2019-12-12 19:43
 • #1310: Tự mình giao dịch2019-12-12 19:44
 • #1311: Đại cục làm trọng2019-12-12 19:44
 • #1312: Đêm lửa2019-12-12 19:44
 • #1313: Tin dữ liên tục2019-12-12 19:44
 • #1314: Chia binh hai đường2019-12-12 19:44
 • #1315: Đêm khách2019-12-12 19:45
 • #1316: Binh biến2019-12-12 19:45
 • #1317: Tự giết lẫn nhau2019-12-12 19:45
 • #1318: Hoàng Nham âm mưu2019-12-12 19:45
 • #1319: Sa lưới2019-12-12 19:46
 • #1320: Lên bờ2019-12-12 19:46
 • #1321: Kinh khiến2019-12-12 19:46
 • #1322: Nói rõ ám ngữ2019-12-12 19:46
 • #1323: Long thể có bệnh nhẹ2019-12-12 19:47
 • #1324: Bẫy rập2019-12-12 19:47
 • #1325: Giết không tha2019-12-12 19:47
 • #1326: Tàn khốc tử vong2019-12-12 19:47
 • #1327: Mặt nạ màu đen2019-12-12 19:47
 • #1328: Cẩn thận thăm dò2019-12-12 19:48
 • #1329: Phá hoa mai2019-12-12 19:48
 • #1330: Đối thủ2019-12-12 19:48
 • #1331: Tiếng vó ngựa tiếng như phong2019-12-12 19:48
 • #1332: Trở về từ cõi chết2019-12-12 19:48
 • #1333: Rừng sâu miếu cổ thế ngoại trong mây2019-12-12 19:49
 • #1334: Bên cạnh ao kiều hoa nhất động lòng người2019-12-12 19:49
 • #1335: Tông sư mạch2019-12-12 19:49
 • #1336: Phượng hoàng vào biển2019-12-12 19:49
 • #1337: Một vòng trăng sáng chiếu Kinh đô2019-12-12 19:49
 • #1338: Bức rèm2019-12-12 19:49
 • #1339: Viên môn2019-12-12 19:49
 • #1340: Mạch nước ngầm2019-12-12 19:50
 • #1341: Trên điện quân2019-12-12 19:50
 • #1342: Lật lại bản án2019-12-12 19:50
 • #1343: Huyết Minh2019-12-12 19:50
 • #1344: Trong sạch ở nhân gian2019-12-12 19:51
 • #1345: Bố cục2019-12-12 19:51
 • #1346: Ăn ta cho ta phun ra2019-12-12 19:51
 • #1347: Hết thảy vì Sở quốc!2019-12-12 19:51
 • #1348: Hoàng sắc lệnh bài2019-12-12 19:52
 • #1349: Ám sát Tiết2019-12-12 19:52
 • #1350: Người thông minh ngu xuẩn2019-12-12 19:52
 • #1351: Chó săn2019-12-12 19:52
 • #1352: Đêm nhập Viên môn2019-12-12 19:52
 • #1353: Khống chế2019-12-12 19:53
 • #1354: Trứng gà cùng tảng đá2019-12-12 19:53
 • #1355: Điệu hổ ly sơn2019-12-12 19:53
 • #1356: Đêm dài quỷ không tĩnh2019-12-12 19:53
 • #1357: Kiếm võng2019-12-12 19:53
 • #1358: Thu tận lá rụng người mất hồn2019-12-12 19:54
 • #1359: Nhân hóa kiếm ý chi kiếm đạo2019-12-12 19:54
 • #1360: Chỉ là một chuyện cười2019-12-12 19:54
 • #1361: Khẩn cấp2019-12-12 19:54
 • #1362: Trượng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối2019-12-12 19:54
 • #1363: Duy tuyệt xử hiển chân tình2019-12-12 19:54
 • #1364: Sinh cũng làm bạn chết cũng từ2019-12-12 19:55
 • #1365: Ngân Kiếm2019-12-12 19:55
 • #1366: Thương ly biệt2019-12-12 19:55
 • #1367: Nó chiến chi quả ý nghĩa chi sâu2019-12-12 19:55
 • #1368: Giấu thiên tử2019-12-12 19:55
 • #1369: Muốn hỏi quân tại phương nào2019-12-12 19:56
 • #1370: Tru Kiếm lệnh2019-12-12 19:56
 • #1371: Đang hành động2019-12-12 19:56
 • #1372: Cười nhìn Tham Lang không bình thường2019-12-12 19:56
 • #1373: Trung gian khó hai điểm2019-12-12 19:56
 • #1374: Chẳng lành2019-12-12 19:57
 • #1375: Bẫy rập2019-12-12 19:57
 • #1376: Cung loạn2019-12-12 19:57
 • #1377: Ai có thể giết hắn?2019-12-12 19:57
 • #1378: Giết người lấy lập uy2019-12-12 19:57
 • #1379: Quân vây bốn mặt2019-12-12 19:58
 • #1380: Trong hoàng thành bên ngoài tận khói lửa2019-12-12 19:58
 • #1381: Tiễn đến2019-12-12 19:58
 • #1382: Dưới hoàng thành2019-12-12 19:58
 • #1383: Duy nhất cơ hội2019-12-12 19:58
 • #1384: Phượng Nghi Lượng Nhận2019-12-12 19:58
 • #1385: Lại lấy Minh Hoa gọi si ý2019-12-12 19:59
 • #1386: Huyết mạch nghi ngờ2019-12-12 19:59
 • #1387: Độc tâm thấu xương2019-12-12 19:59
 • #1388: Mười hai canh giờ2019-12-12 19:59
 • #1389: Cuối cùng thời gian2019-12-12 19:59
 • #1390: Mấy chục năm như một ngày2019-12-12 19:59
 • #1391: Quỷ phủ2019-12-12 20:00
 • #1392: Nắm tiêu2019-12-12 20:00
 • #1393: Cuối cùng đại lễ2019-12-12 20:00
 • #1394: Huyết thủ lợi đao2019-12-12 20:00
 • #1395: Thần binh trên trời rơi xuống2019-12-12 20:00
 • #1396: Khắc tinh2019-12-12 20:01
 • #1397: Diêm Vương đến nhà2019-12-12 20:01
 • #1398: Ủng hộ2019-12-12 20:01
 • #1399: Gần thành người giết2019-12-12 20:01
 • #1400: Đại thế đã mất2019-12-12 20:02
 • #1401: Trên Kim Loan điện luận xuân thu2019-12-12 20:02
 • #1402: Yết kiến thiên tử2019-12-12 20:02
 • #1403: Nhận thiên lượng kiếm2019-12-12 20:02
 • #1404: Xa không thể chạm2019-12-12 20:02
 • #1405: Đế vương tâm tư2019-12-12 20:03
 • #1406: Nghĩa Hằng Vương2019-12-12 20:03
 • #1407: Son phấn hổ2019-12-12 20:03
 • #1408: Thiên tử vô tư sự tình2019-12-12 20:03
 • #1409: Vui vẻ lâu dài2019-12-12 20:04
 • #1410: Lại lấy chén trà báo quân ân2019-12-12 20:04
 • #1411: Công cao chấn chủ2019-12-12 20:04
 • #1412: Mỹ nhân tâm kế2019-12-12 20:04
 • #1413: Hoa nở có thể gãy thẳng cần gãy2019-12-12 20:04
 • #1414: Chớ đợi không hoa không gãy nhánh2019-12-12 20:05
 • #1415: Trăng đêm thăm thẳm2019-12-12 20:05
 • #1416: Chợ búa lời đồn đại2019-12-12 20:05
 • #1417: Huyết mạch2019-12-12 20:05
 • #1418: Thừa nhận chân tướng2019-12-12 20:05
 • #1419: Người kia2019-12-12 20:05
 • #1420: Giương cánh bay cao2019-12-12 20:06
 • #1421: Rừng cổ Dạ Ngữ2019-12-12 20:06
 • #1422: Lá cây2019-12-12 20:06
 • #1423: Cửu thiên, nhân gian, Địa Tàng2019-12-12 20:06
 • #1424: Lục Bình2019-12-12 20:07
 • #1425: Sinh tử ván cờ2019-12-12 20:07
 • #1426: Thả câu2019-12-12 20:07
 • #1427: Manh mối2019-12-12 20:07
 • #1428: Cửu cung2019-12-12 20:07
 • #1429: Đi xa2019-12-12 20:08
 • #1430: Âm kiếm hợp nhất2019-12-12 20:08
 • #1431: Áo trắng như tuyết2019-12-12 20:08
 • #1432: Trong bóng đêm liền thai hí2019-12-12 20:08
 • #1433: Hoa mai in dấu2019-12-12 20:09
 • #1434: Tại đỉnh núi2019-12-12 20:09
 • #1435: Khánh long thiên hạ2019-12-12 20:09
 • #1436: Ta đem thiên hạ tặng cho ngươi2019-12-12 20:09
 • #1437: Thiên Tru2019-12-12 20:10
 • #1438: Không nên tồn tại ở thế bọn quái vật2019-12-12 20:10
 • #1439: Phượng hoàng, tử long cùng Địa Tàng2019-12-12 20:10
 • #1440: Ngỗ nghịch2019-12-12 20:10
 • #1441: Chỉ là muốn một vị hoàng đế tốt2019-12-12 20:10
 • #1442: Rời núi2019-12-12 20:11
 • #1443: Ô bồng thuyền2019-12-12 20:11
 • #1444: Mời quân lên thuyền2019-12-12 20:11
 • #1445: Người trong bức họa2019-12-12 20:11
 • #1446: Giẫm cá mập2019-12-12 20:11
 • #1447: Trong biển mây trắng2019-12-12 20:12
 • #1448: Cố nhân2019-12-12 20:12
 • #1449: Tông sư bất nhân2019-12-12 20:12
 • #1450: Ta kiếm gãy2019-12-12 20:12
 • #1451: Biển xanh phệ kiếm2019-12-12 20:12
 • #1452: Tự cung2019-12-12 20:13
 • #1453: Ở trên đảo quỷ bà2019-12-12 20:13
 • #1454: Đàn tiêu hợp tấu2019-12-12 20:13
 • #1455: Ba đại tông sư trước khi Huyền Vũ2019-12-12 20:13
 • #1456: Tiếc nuối2019-12-12 20:13
 • #1457: Kiêm Gia2019-12-12 20:13
 • #1458: Nữ vương2019-12-12 20:13
 • #1459: Khiêu chiến2019-12-12 20:14
 • #1460: Vô biên Địa ngục2019-12-12 20:14
 • #1461: Quỷ khóc sói gào2019-12-12 20:14
 • #1462: Thần thú2019-12-12 20:14
 • #1463: Huyền không thiên kiếm2019-12-12 20:14
 • #1464: Đêm vẫn2019-12-12 20:15
 • #1465: Chân thân2019-12-12 20:15
 • #1466: Năm đó2019-12-12 20:15
 • #1467: Lưu hỏa2019-12-12 20:15
 • #1468: Vứt bỏ2019-12-12 20:15
 • #1469: Ân oán rõ ràng2019-12-12 20:16
 • #1470: Hạo nhiên kiếm khí2019-12-12 20:16
 • #1471: Ngư ông đắc lợi2019-12-12 20:16
 • #1472: Hiệp nghị2019-12-12 20:16
 • #1473: Nuôi hổ gây họa2019-12-12 20:17
 • #1474: Vân tay2019-12-12 20:17
 • #1475: Thừa lúc vắng mà vào2019-12-12 20:17
 • #1476: Thiên hạ đệ nhất Tông sư2019-12-12 20:17
 • #1477: Quay về biển cả2019-12-12 20:17
 • #1478: Làm mối2019-12-12 20:17
 • #1479: Tiếp nạp2019-12-12 20:18
 • #1480: Quân gõ đêm hạ môn2019-12-12 20:18
 • #1481: Đại thừa tướng2019-12-12 20:18
 • #1482: Kinh hồn đêm2019-12-12 20:18
 • #1483: Thừa tướng mời uống thuốc2019-12-12 20:18
 • #1484: Khôi lỗi chi quân2019-12-12 20:18
 • #1485: Dây cung2019-12-12 20:19
 • #1486: Đế quốc hoàng hôn2019-12-12 20:19
 • #1487: Kính đại soái2019-12-12 20:19
 • #1488: Quân lâm thiên hạ2019-12-12 20:19
 • #1489: Thiên hạ quy nguyên2019-12-12 20:20
 • #1490: Ngày đêm không yên2019-12-12 20:20
 • #1491: Say rượu gây chuyện2019-12-12 20:20
 • #1492: Tiêu Dao Vương2019-12-12 20:20
 • #1493: Như lan2019-12-12 20:20
 • #1494: Miêu gia có nữ2019-12-12 20:20
 • #1495: Chương cuối2019-12-12 20:20
 • #1496: Lời cuối sách2019-12-12 20:21
[Total: 1   Average: 2/5]

Related posts

Nghịch Thiên Bảo Bảo: Phế Vật Mẫu Thân Ngạo Dị Thế

THUYS♥️

Ta Có Một Bí Mật

TiKay

Xuyên Qua Tương Lai Chi Đương Gia Làm Chủ

TiKay

Leave a Reply