Huyền HuyễnLinh DịNữ CườngXuyên Không

Nhật Ký Bắt Yêu Của Nữ Phụ [Xuyên Thư]

Thân là một thầy bắt yêu đang rảnh rỗi đến mọc cả rễ, khi Thịnh Thanh Thanh xuyên vào một nữ phụ trong truyện, nhìn đám yêu quái lúc nha lúc nhúc ở khắp nơi, nàng suýt nữa tuôn trào nước mắt. Cuối cùng cũng có yêu quái cho nàng bắt rồi.

Nhưng mà… Sao lần nào nàng bắt yêu, cũng gặp một tiểu ca ca bị bắt cho vào nồi hấp cách thủy thế này?

Nữ chủ ( vô cùng đau đớn ): “Một tiểu ca ca đẹp trai ngời ngời như vậy, tại sao mấy người lại chỉ bắt anh ta về hầm nồi ăn, mà không chịu theo đuổi ngược lại anh ta?”

Yêu quái ( vẻ mặt ngơ ngác ): “Ừ?!!!” Lời ngươi vừa nói …. như mở ra cánh cửa mới vậy.

Nam chủ ( yên lặng ngồi vào trong nồi ): “…… Xin hãy hầm đi!”

Chú ý:

1. Xin miễn bất luận cái gì hình thức sáng tác chỉ đạo, tác giả không có tiến tới tâm, không cần chỉ đạo thúc giục, không mừng thỉnh điểm x, cám ơn.

2. Truyện này giả tưởng tiểu bạch văn, ta thế giới ta làm chủ, xin đừng khảo chứng, cám ơn.

3. Hoà bình xem văn, lý trí giao lưu, tôn trọng là lẫn nhau

4. Xin miễn bái bảng

Tag: Yêu sâu sắc nữ xứng Đông Phương huyền huyễn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thịnh Thanh Thanh ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hoắc Hương Cô
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0001.mp32019-04-29 16:46
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0002.mp32019-04-29 16:47
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0003.mp32019-04-29 16:47
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0004.mp32019-04-29 16:47
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0005.mp32019-04-29 16:48
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0006.mp32019-04-29 16:48
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0007.mp32019-04-29 16:48
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0008.mp32019-04-29 16:48
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0009.mp32019-04-29 16:48
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0010.mp32019-04-29 16:48
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0011.mp32019-04-29 16:49
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0012.mp32019-04-29 16:49
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0013.mp32019-04-29 16:49
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0014.mp32019-04-29 16:49
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0015.mp32019-04-29 16:50
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0016.mp32019-04-29 16:50
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0017.mp32019-04-29 16:50
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0018.mp32019-04-29 16:51
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0019.mp32019-04-29 16:51
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0020.mp32019-04-29 16:51
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0021.mp32019-04-29 16:51
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0022.mp32019-04-29 16:52
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0023.mp32019-04-29 16:52
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0024.mp32019-04-29 16:52
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0025.mp32019-04-29 16:52
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0026.mp32019-04-29 16:53
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0027.mp32019-04-29 16:53
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0028.mp32019-04-29 16:54
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0029.mp32019-04-29 16:55
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0030.mp32019-04-29 16:55
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0031.mp32019-04-29 16:55
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0032.mp32019-04-29 16:55
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0033.mp32019-04-29 16:55
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0034.mp32019-04-29 16:55
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0035.mp32019-04-29 16:56
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0036.mp32019-04-29 16:56
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0037.mp32019-04-29 16:56
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0038.mp32019-04-29 16:56
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0039.mp32019-04-29 16:56
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0040.mp32019-04-29 16:56
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0041.mp32019-04-29 16:56
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0042.mp32019-04-29 16:57
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0043.mp32019-04-29 16:57
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0044.mp32019-04-29 16:57
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0045.mp32019-04-29 16:57
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0046.mp32019-04-29 16:57
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0047.mp32019-04-29 16:57
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0048.mp32019-04-29 16:58
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0049.mp32019-04-29 16:58
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0050.mp32019-04-29 16:58
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0051.mp32019-04-29 16:58
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0052.mp32019-04-29 16:58
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0053.mp32019-04-29 16:58
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0054.mp32019-04-29 16:59
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0055.mp32019-04-29 16:59
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0056.mp32019-04-29 16:59
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0057.mp32019-04-29 16:59
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0058.mp32019-04-29 16:59
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0059.mp32019-04-29 16:59
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0060.mp32019-04-29 17:00
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0061.mp32019-04-29 17:00
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0062.mp32019-04-29 17:00
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0063.mp32019-04-29 17:00
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0064.mp32019-04-29 17:01
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0065.mp32019-04-29 17:01
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0066.mp32019-04-29 17:01
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0067.mp32019-04-29 17:01
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0068.mp32019-04-29 17:01
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0069.mp32019-04-29 17:02
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0070.mp32019-04-29 17:02
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0071.mp32019-04-29 17:02
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0072.mp32019-04-29 17:02
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0073.mp32019-04-29 17:03
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0074.mp32019-04-29 17:03
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0075.mp32019-04-29 17:03
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0076.mp32019-04-29 17:04
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0077.mp32019-04-29 17:04
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0078.mp32019-04-29 17:04
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0079.mp32019-04-29 17:04
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0080.mp32019-04-29 17:04
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0081.mp32019-04-29 17:04
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0082.mp32019-04-29 17:04
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0083.mp32019-04-29 17:05
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0084.mp32019-04-29 17:05
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0085.mp32019-04-29 17:05
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0086.mp32019-04-29 17:06
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0087.mp32019-04-29 17:06
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0088.mp32019-04-29 17:06
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0089.mp32019-04-29 17:07
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0090.mp32019-04-29 17:07
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0091.mp32019-04-29 17:07
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0092.mp32019-04-29 17:07
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0093.mp32019-04-29 17:07
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0094.mp32019-04-29 17:07
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0095.mp32019-04-29 17:08
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0096.mp32019-04-30 02:34
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0097.mp32019-04-30 02:34
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0098.mp32019-04-30 02:35
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0099.mp32019-04-30 02:35
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0100.mp32019-04-30 02:35
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0101.mp32019-04-30 02:35
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0102.mp32019-04-30 02:35
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0103.mp32019-04-30 02:35
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0104.mp32019-04-30 02:35
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0105.mp32019-04-30 02:36
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0106.mp32019-04-30 02:36
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0107.mp32019-04-30 02:36
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0108.mp32019-04-30 02:36
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0109.mp32019-04-30 02:36
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0110.mp32019-04-30 02:36
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0111.mp32019-04-30 02:36
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0112.mp32019-04-30 02:37
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0113.mp32019-04-30 02:37
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0114.mp32019-04-30 02:37
 • nhat-ky-bat-yeu-cua-nu-phu-xuyen-thu-chuong-0115.mp32019-04-30 02:37
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.8]

Related posts

Ngự Thú, Ta Có Thể Hợp Thành Vạn Vật

TiKay

Thông Thiên Tiên Lộ

TiKay

Thiên Hạ Đệ Nhất Phi: Thần Y Cuồng Thê

THUYS♥️

Thượng Vị Công Lược: Ta Đem Vai Ác Dưỡng Oai

THUYS♥️

Tận Thế Du Thuyền [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Hà Hương Điền Viên

TiKay

Leave a Reply